a) Pegolotti: La pratica della mercatura. 1340 körül.

Francesco Balducci Pegolotti-nak a gyakorlati kereskedelemről 1340 körül írt műve[1] rendkívül sok értékes adattal világítja meg a középkori súlymértékek egymáshoz való viszonyát. Városról városra haladva sorolja fel az egyes nagyobb kereskedelmi városok és tartományok súlymértékeit s meghatározza azoknak más mértékekhez való viszonyát.

Pegolotti adatait vizsgálva, mindenekelőtt néhány ismert és Pegolottinál leggyakrabban összehasonlításul vett súlymérték egymáshoz való viszonyát kell megállapítanunk. Ezek alapján azután az összes számítások megoldhatók lesznek. Ilyenekül 6 súlymérték kínálkozik: a párisi márka, a firenzei font, az angol márka, a velenczei márka, a szicziliai vagy nápolyi aranyfont és a genovai font.


[1] La pratica della mercatura. [Della decima e di varie altre gravezze imposte dal commune di Firenze, della monete e della mercatura de' Fiorentini fino al secolo XVI. Tom. I.–IV. Lucca & Lisbona, 1765/6. cz. mű III. kötetében.] A codexről és a mű koráról I. 170–171. és II. 61., 74–79. l. szól Pagnini, e mű kiadója.