6. Londoni tower márka, kölni, anconai, chiarenzai, barlettai, pugliai,
messinai (szicziliai) barcelonai és castello-di-castroi (szardiniai) márka.

A felsorolt márkasúlyok – Pegolotti szerint – azonosak voltak.[1] Nagyságukat következő egyenletek adják:
      1. „Marco 1 d’argento al peso della Torre di Londra fa in Firenze once 8. denari 8.” (206. l.)[2]
      2. „Tari 33 once 1 a Londra d’Inghilterra.” (166. l.)[3]
      3. „Tari 33 fa once 1 in Cologna.” (167. l.)[4]
      4. „Marchi 1 d’argento di Messina fae in Napoli once 8. e tari 24.” (104. l.)[5]
      5. „Tari 33 sono once 1. in Cicilia a peso d’argento.” (103. l.)[6]
      6. „Tari 33 fa once 1. in Ancona a peso d’argento.” (103. és 167. l.)[7]
      7. „Marco uno e sterlini 3 e mezzo d’argento al peso della Torre di Londra fanno in Vinegia mar. 1. d’argento.” (147. l.)[8]
      8. „Marco 1. d’argento al peso di Vinegia fa in Barletta once 8 e sterlini 3. e mezzo.” (170. l.)[9]
      9. „Marchi 1 d’argento al peso di Messina fae in Firenze once 8. e denari 6.” (104. l.)[10]
      10. „Marco uno d’argento al peso d’Ancona fa in Firenze once 8 e un quarto.” (158. l.)[11]
      11. „Marco 1. d’argento d’Ancona fa in Fizenze once 8. denarii 6.” (206. l.)[12]
      12. „Marco 1 d’argento di Castello, che e tutt’ uno col marco di Barzalona di Catalogna, fa in Firenze once 8. denari 6.” (208. l.)[13]
      13. „Once 12 e mezzo d’argento al peso di Firenze fanno in Chiarenza marco 1 e mezzo.” (202. l.)[14]
      14. „Marco uno d’argento al peso d’Ancona fa in Vinegia once 7. den. 20 di den. 24 pesi per un oncia.” (157. l.)[15]
      15. „Marco 1. d’argento di Messina fae in Genova once 9 [meno][16] denari 2 e un terzo.” (105. l.)[17]

1 londoni márka:
      1. 235.42222 g
      2. 233.09798 g
      3. 233.09798 g
      4. 233.09798 g
      5. 233.09798 g
      6. 233.09798 g
      7. 232.7799 g
      8. 232.7799 g
      9. 233.06799 g
      10. 233.06799 g
      11. 233.06799 g
      12. 233.06799 g
      13. 235.42222 g
      14. 232.9163 g
      15. 233.2176 g.

Középszámmal:

      233.3533 gramm

volt a londoni, kölni, anconai, chiarenzai, barlettai, messinai, barcelonai és castello-di-castroi márka súlya.[18]

Londoni márka Uncia Sterling Gramm
1 8 160 233.3533
1 20 29.16916
1 1.458458

*       *       *

E hat ismert súlyrendszer alapján Pegolotti összes adatait vizsgálat tárgyává tehetjük. Előrebocsátandó azonban, hogy – mivel Pegolotti a gyakorlati kereskedelem czéljait tartotta szem előtt s az átszámítás könnyítése végett lehetőleg kerek számokkal dolgozott – az egyes súlymértékek csak néhány tizedgrammnyi, sőt néha csak 1–2 grammnyi eltéréssel állapíthatók meg.[19] E hibák kiküszöbölésére leghelyesebbnek látszott az egyes súlyokra nyert különböző eredmények középszámát venni fel végeredményül, mint azt már a fenti négy súly (firenzei, genovai, velenczei és londoni) kiszámításánál is tettük.


[1] „Il marcho della Torre di Londra si e appunto col marcho di Cologna denna Magna.” (147. l.)
„Tari 33 once 1 a Londra d'Inghilterra.”
„Tari 33. fa once una in Cologna.” (103., 167–168. l.)
„Tari 33. fa once 1. in Ancona a peso d'argento.” (103. és 167. l.)
„Tari 33 pesi sono once una d'ariento in Messina.” (97. l.)
„Tari 33 sono once 1 in Cícilia a peso d'argento.” (103. l.)
„Marchi 1. d'argento di Messina fae in Barletta mar. 1.” (104. l.)
„Marco uno d’argento al peso d'Ancona fa in Chiarenza marchi 1.” (157. l.)
„Marco 1. d'argento al peso di Messina fae in Firenze once 8 e denari 6.” (104. l.)
„Marco 1. d’argento di Messina fae in Barletta mar. 1.” (104. l.)
„Marco uno d'argento al peso D'Ancona fa in Chiarenza marchi 1.” (157. l.)
„Marco 1. d'argento al peso di Messina fae in Firenze once 8 e denari 6.” (104. l.)
„Marco 1. d'argento di Castello (di Sardigna), che è tutt uno col marco di Barzalona di Catalogna fa in Firenze once 8. denari 6.” (208. l.)

[2] 28.250666 × 8 + 1.177111 × 8 = 235.42222 g.

[3] 0.8829469 × 33 = 29.1372477 g; 29.1372477 × 8 = 233.0979816 g.

[4] 0.8829469 × 33 = 29.1372477 g; 29.1372477 × 8 = 233.0979816 g.

[5] 0.8829469 × 33 = 29.1372477 g; 29.1372477 × 8 = 233.0979816 g.

[6] 0.8829469 × 33 = 29.1372477 g; 29.1372477 × 8 = 233.0979816 g.

[7] 0.8829469 × 33 = 29.1372477 g; 29.1372477 × = 233.0979816 g.

[8] 237.8720 × 160/163.5 = 232.7799 g

[9] 237.8720 × 160/163.5 = 232.7799 g

[10] 28.250666 × 8 + 1.177111 × 6 = 233.067994 g.

[11] 28.250666 × 8 + 1.177111 × 6 = 233.067994 g.

[12] 28.250666 × 8 + 1.177111 × 6 = 233.067994 g.

[13] 28.250666 × 8 + 1.177111 × 6 = 233.067994 g.

[14] (339.008 + 14.125333) × 2/3 = 235.4222 g.

[15] 237.8720 – 29.7340/6 = 232.9163 g.

[16] A nyomtatott szövegből tévesen kimaradt e szó!

[17] (314.3525 × 3)/4 – (1.0915 × 2½) = 233.2176 g.

[18] Grote: (Numismatische Metrologie. Münzstudien III. 11. l.) 233.2746 g-ra teszi az angol márkát a Tower-pound állítólagos 349.914 g súlya alapján. A XVIII. századi kölni márkát 233.705 g-ra teszi s a XIX. században 12-féle súlyú helyi „kölni márkát” mutat ki 233.095 és 234.068 g közt ingadozó súlylyal (id. h. 36. l.) Noback szerint a kölni márka 233.8123 g (id. m. 427. l.), de ő is 18 különféle súlyú németországi helyi „kölni márkát” ismertet s 6 abból származott németországi márkát – összesen 24-et – 233.095–233.956 g súlylyal (id. m. XXII–XXIII. l.). Nelkenbrecher's Taschenbuch. 10. Aufl. Berlin u. Wien [1804.] 427. l. szerint a párisi márka 5094 hollandi ass súlyával szemben a kölni 4864 ass-t nyom, a mely arányból 233.709 g súlyt kapunk.

[19] Különösen kitün ez oly helyekből, a hol nem egészen pontosan mondja meg a súlyt, így pl.: „Cantaro l. di Messina fae in Pisa libbre 240. in 245” (105. l.) és „Libbre cento di Londra fanno in Firenze libbre 138 in 140” (206. l.) stb.