17. Bécsi márka.

„Marco 1 d’argento di Vienna fae in Vinegia once 8. denari 3. di denari 24. pesi per una oncia.” (143. l.)[1]

      1 (ó-) bécsi márka = 241.5887 gramm.


[1] 237.872 + 1.2389 × 3 = 241.5887 g.