25. Velenczei „libra grossa”.

„Le libbre cento grosse sono libbre 158 sottile.” „Lo migliajo grosso di Vinegia si è libbre 1580 sottile.” (134. l.)[1]

      1 velenczei libra grossa = 475.5341 gramm.[2]

Mivel azonban csak egy egyenlet áll rendelkezésünkre s e nehéz font tulajdonképen a 237.872 g-os velenczei márka kétszeres súlyából képzett font volt, súlyát valamivel magasabbra kell tennünk:

      1 velenczei nehéz font = 475.744 gramm.


[1] 300.971 × 158/100 = 475.5341 g. A velenczei súlyokra leghelyesebb csupán a velenczei kis fonttal és márkával való összehasonlítást venni alapul, mert ez bizonyára helyi s így pontos számításon alapszik.

[2] Noback (id. m. 1327. l.) 476.9987 g-ra teszi a XIX. században e súlyt.