43. Milanói nagy font.

„Lo migliajo grosso di Vinegia fae in Milano libbre 600. grosse d’once 28. per una libbra grossa di Milano.” (147. l.)

1 milanói nagy font = 28 milanoi uncia:[1]

      763.3707 gramm.[2]


[1] 327.1589/12 × 28 = 763.3707 g. – A velenczei nagy fonttal való fenti összehasonlítás alapján 792.906 g-ot kapnánk!

[2] Noback szerint (id. m. 623. l.) a milanoi nehéz font a XIX. században 762.517 g volt.