c) Schoapp: Europäische Gewichtsvergleichungen. Nürnberg, 1722.

A nürnbergi Schoapp János György az európai súlyoknak a nürnbergi márkához, illetőleg fonthoz való viszonyát több táblázatban állította össze. Alábbiakban – a kerek számokkal kifejezett nagyobb súlyokat összehasonlító táblázatokat mellőzve – azon táblázatok nyomán számítottam ki az egyes súlyok nagyságát, a melyekben a különböző súlyegységek pontos nürnbergi ellenértékét adja.[1]

Összehasonlításának alapjául a nürnbergi márka és font szolgáltak.

A nürnbergi márka, mint fentebb említettük, a velenczei márkával azonos volt. Súlyát – Pegolotti adatai nyomán – 237.872 g-nak találtuk s ezt a helyes súlyt vesszük fel Schoapp adatainak kiszámításához.[2]

Nürnbergi márka Lat Pfennig Gramm
1 16 256 237.872
1 16 14.867
1 0.9291875

A nürnbergi font súlyát Schoapp pontosan meghatározza:
„1 F Nürnberger Stadt- oder Kram-Gewicht thut Nürnberger Silber-Gewicht: Marck 2 9/64 oder Marck 2, 2 Loth, 4 d.”[3]

Tehát:

      1 nürnbergi font = 509.19475 gramm.[4]

Nürnbergi márka Lat Pfennig Gramm
1 32 512 509.19475
1 16 15.912335
1 0.994520

Schoapp adatai a következők:

Súlyegység Nürnbergi Grammra átszámítva
márka lat pfennig
1. Ezüstsúlyok.
Londoni font 1 9 1 ¼ 372.83648[5]
Troyesi font 1 8 12 367.95825
Velenczei és nürnbergi orvosi font 1 8 356.80800
Milanói és bolognai font 1 7 12 ¼ 353.32354
1 7 10 ¾ 351.92976
Római ezüstfont 1 7 7 348.44531
1 7 5 ½ 347.05153
Castiliai, cadixi, sevillai és lissaboni font 1 7 3 1/16 344.78663
1 7 2 1/8 343.91552
Firenzei font, régi súly 1 6 13 ¼ 339.38573
Firenzei font, új súly 1 6 12 ½ 338.68884
Nápolyi font 1 5 8 ¼ 319.87279
Genovai, luccai font 1 5 6 ¾ 318.47901
Velenczei kis font 1 4 4 301.05675
Bécsi márka 1 2 14 280.61462
Botzeni márka 1 2 13 ½ 280.15003
Prágai, cseh márka 1 1 1 253.66818
Svájczi márka 1 12 249.02225
Londoni, angol márka 1 11 ½ 248.55765
Troyesi ezüstsúlyok:
Párisi, lyoni, genfi márka. 1 9 246.23468
1 8 ¾ 246.00238
Amsterdami márka 1 8 5/8 245.88624
1 8 ½ 245.77009
Antwerpeni, strassburgi, regensburgi és magyar m. 1 8 ¼ 245.53779
Troyesi márka 1 8 245.30550
Nürnbergi, velenczei, passaui márka 1 237.87200
Nürnbergi márka a régebben használt téves súlyban 15 15 ½ 237.40740
Augsburgi, ulmi márka 15 13 ¼ 235.31673
Milanói, bolognai márka 15 13 ½ 235.54903
15 12 ½ 234.61984
Kölni ezüstsúlyok:
Hamburgi márka 15 12 234.15525
Kölni márka 15 11 ¾ 233.92295
Frankfurti, erfurti, bambergi és berlini márka 15 11 ½ 233.69065
15 11 ¼ 233.45835
Kölni márka régi súlya 15 11 233.22606
Lipcsei márka 15 10 ¾ 232.99375
Római márka 15 10 232.29687
15 9 231.36768
Cadixi, lissaboni, castiliai és sevillai márka 15 7 3/8 229.85775
15 6 ¾ 229.27835
15 6 ¼ 228.81241
Lindaui márka 15 6 ¼ 228.81241
Firenzei márka régi súlyban 15 3 225.79256
Danzigi márka 14 12 ½ 219.75284
Nápolyi márka 14 5 ½ 212.78393
Erdélyi, genovai és luccai m. 14 4 ½ 212.31934
Boroszlói, krakói, poseni, thorni, lengyel márka 13 2 195.12937
Régi porosz márka 12 15 192.34181

Súlyegység Nürnbergi Grammra átszámítva
font lat pfennig
2. Kereskedelmi súlyok.[6]
Milanói nagy font 1 15 6 753.84691
Grazi font 1 13 11 ½ 727.49210
Égeri, budai, raguzai font 1 6 6 ½ 611.13315
Ambergi font 1 6 1 ½ 606.16054
Villachi font 1 4 572.84409
Regensburgi, salzburgi, müncheni font, genfi és lindaui
nagy font 1 3 9 565.88244
Bajor és landshuti font 1 3 2 ½ 559.41805
Bécsi font 1 2 12 552.95367
Roueni rézfont 1 1 13 ½ 538.53311
Freiburgi font 1 1 11 536.04681
Prágai, zürichi font 1 1 5 530.07969
Memmingeni, roueni font 1 10 ½ 519.63722
Alicantei font 1 5 514.16735
Nürnbergi, würzburgi, genti, ír, zürichi, bergeni font, bécsi sáfrányfont, firenzei, frankfurti, lipcsei nagy font 1 509.19475
Berni, baseli font, kölni nagy font 31 6 499.24953
Magyar, párisi, nantesi, besanconi, brémai font 31 1 494.27693
Párisi, strassburgi, amsterdami, augsburgi, brémai,
müncheni, padovai, löweni, malinesi font 30 12 489.30432
Augsburgi, poseni, revali, rotterdami, scutarii font 30 7 ½ 484.82898
Velenczei nagy font, hamburgi, passaui font 30 3 480.35364
29 14 ½ 475.38103
Amsterdami, antwerpeni, kopenhágai, frankfurti, magdeburgi, constanzi, bruxellesi, mechelni, valenciai, würzburgi font 29 10 471.40295
Lipcsei, berlini, castiliai, drezdai, genfi, lissaboni font, salzburgi rézfont, lyoni sáfrányfont 29 1 ½ 462.94952
Londoni, alexandriai, brüggei, cadixi, lissaboni, sevillai font 28 9 454.49609
Prágai kis font, thorni font 27 13 442.56184
Candiai, thorni font 27 9 ½ 439.08101
Danzigi, lyoni, bautzeni, dornicki font 27 9 ½ 439.08101
Lyoni, barcelonai, danzigi, rigai, stockholmi font 26 10 ½ 424.16320
Avignoni, löweni, monstpellieri, toulousi, rigai, stockholmi font 26 3 ½ 417.20155
26 413.72073
Bordeauxi, provencei, lembergi, moszkvai, palermói font 25 9 3/5 407.35579
Boroszlói, schlessingeni font, salzburgi kis font 25 6 403.77552
Krakói, cattaroi font 25 3 400.79196
Marseillei, lublini, varsói font 25 397.80839
Corfui, valonai font 24 10 391.84127
Pármai, negropontei font 24 10 391.84127
Római nagy font, bolognai, zárai font 22 13 ½ 363.49742
Firenzei, luccai, königsbergi font 22 8 ½ 358.52481
Tiroli, königsbergi font 22 6 356.03851
Arragoniai, livornói font, firenzei kis font 22 3 ½ 353.55221
Anconai, ferrarai, padovai font 21 10 344.10427
Veronai, padovai font, római kis font 21 5 339.13166
Genovai és milanói kis font, calabriai, piemonti, sienai, turini font 20 8 326.20288
20 6 324.21384
Kölni kis font, nápolyi font 20 4 322.22480
Bergamói, apuliai font 20 2 320.23575
Cataloniai font 20 318.24671
Cremonai, saragossai font 19 14 316.25767
Szicziliai, pugliai font 19 14 316.25767
Messinai font 19 1 303.32890
Velenczei kis font 18 15 301.33986


[1] 39–54. és 70–85. l.

[2] A XIX. században ugyan Nürnbergben egy 238.569 g-os márkasúly volt hasznáaltban (Noback id. m. 769. l.), ennek eredete azonban nem vihető vissza korábbi időre, mint a 233.8555 g-os XIX. századi német „Zollverein”-márka (Noback XXXII–XXXIII. l.) korára. V. ö. a 63. l.-on erről mondottakat.

[3] Id. m. 87. l.

[4] A márka súlyemelkedésével kapcsolatban a XIX. században a font is 509.996 g-ra emelkedett. (Noback 769. l.)

[5] Ez már nem a régi Tower-pound, hanem a XVI. században hivatalos angol súlymértékül elfogadott 12 unciás „Troy-pound”.

[6] E rovatban nem sorolom fel a Schoapp-nál említett összes helyi súlyokat. Minden súlymértéknél csak a nevezetesebb városokat említem.