V. A X–XIV. századi[1] magyar pénztörténet bibliographiája.

1. Irodalomtörténet, bibliographia.

Barcza Imre: A magyarországi középiskolai értesítőkben megjelent gazdaságtörténelmi értekezések 1850-től 1885-ig. (M. G. T. Sz. IV. 1897.)
– Az 1860–1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti czikkek. (M. G. T. Sz. VI. 1899.)
– Az 1860–1875-ig megjelent magyar gazdaságtörténeti könyvek. (M. G. T. Sz. IV. 1897.)
– Az 1876–1885. években megjelent gazdaságtörténeti könyvek. (M. G. T. Sz. VI. 1899.)
– Közgazdasági irodalmunk 1886–1900. (M. G. T. Sz. VIII. 1901.)
– Gazdaságtörténelmi irodalmunk 1901-ben, … 1902-ben. (M. G. T. Sz. IX. X. 1902–1903.)

Engel Keresztély János: Visszapillantások a Magyarországon e század elején történt érmészeti törekvésekre. (Arch. K. IX. 1873.)

Gárdonyi Albert: Széchényi Ferencz gróf éremgyűjteményének katalogusáról. (Num. K. II. 1903.)
– Széchényi Ferencz gróf éremgyűjteményének megalapítása 1791–1807. (Num. K. III. 1904.)

Gohl Ödön: Weszerle József. (Num. K. VI. 1907.)

Harsányi Pál: A Magyar Nemzeti Múzeum százéves éremtára. (Num. K. X. 1911.)
– Réthy László emlékezete. (Num. K. XIV. 1915.)

Hóman Bálint: A középkori magyar pénztörténet bibliographiája 1597–1913. (Közgazdasági Szemle. 1914.)

Magyar Könyvszemle 1894–1900. Pótlék a Magy. Közg. Lexikon bibliographiájához. (M. G. T. Sz. VIII. 1901.)

Magyar Közgazdasági Lexikon. I. Budapest, 1898. 733. s köv. l. („Gazdaságtörténet” czímszó alatt.)

Mangold Lajos: Könyvészet. (Árpád és az Árpádok cz. díszműben. Budapest, 1907.)

[Miller, Jacous:] Suplementum ad elenchum librorum de numis Hungaricis et Transilvanicis agentium. (Appendix ad Catalogum… 111–114. l.)

Ötvös Gábor: Irodalom. (Állandó rovat a Num. K. I–XV. évf.-ában.)

Rupp Jakab: Kútfők és magyar pénztudományi írók. (Magyarország ekkorig ismeretes pénzei. I. VIII–X. l.; II. 137–138. l.)

[Schoenvisner, Stephanus:] Librorum de numis Hungaricis, ac Transilvanicis agentium elenchus. (Catalogus… inst. Széchényiani: Pars III. 294–302. l.)

Szinnyei József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertoriuma. I. oszt. Történelem és segédtudományai. 1–2. kötet. Budapest, 1874–1885. (l. 914–915. l. – 2. 826–839. l.)

Zimmermann Lajos: Visszapillantás a Magy. Numizmatikai Társulat tízéves működésére. (Num. K. X. 1911.)


[1] 1325-ig.