2. Folyóiratok.[1]

Archaeologiai Értesítő. (Arch. Ért.) Szerk. Rómer Flóris, Henszlmann Imre, Pulszky Ferencz, Hampel József. I–XIV. évf. Budapest, 1869–1883. Új folyam. I–XIX. 1884–1902.

Archaeologiai Közlemények. (Arch. K.) I–XXII. köt. Kiadja a M. T. Akad. Archaeol. bizottsága. 1859–1902.

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. (M. G. T. Sz.) Szerk. Tagányi Károly, majd Kováts Ferencz. I–XII. évf. Budapest, 1894–1905.

Numismatische Zeitschrift. (Num. Zschr.) I–XLIV. Bd. Wien, 1870–1913.

Numizmatikai Közlöny. (Num. K.) Szerk. Gohl Ödön. I–XII. Budapest, 1902–1913.


[1] Csupán a magyar numismatikával rendszeresen foglalkozó folyóiratokat vettem fel a jegyzékbe.