b) Oklevelek, törvények, középkori írók.[1]

Ansbertus: Ystoria de expeditione Friderici imperatoris. (Fontes rer. Austriac. Scr. V. Wien, 1863. 19. l.)

Barabás Samu: Erdélyi káptalani tizedlajstromok. (Történelmi Tár. XII. 1911.)

III. Béla magyar király emlékezete. Szerk. Forster Gyula. Budapest, 1900. (A magyar királyi jövedelem XII. századi kimutatásának szövege: 139–140. l.)

Corpus Juris Hungarici. Szerk. Márkus Dezső. I. 1000–1526. Budapest, 1899.

Kovachich, Joh. Nicolaus. Sylloge decretorum comitialium incl. regni Hungariae. I. Pestini, 1818.

[Kovachich, Martinus Georg:] Sylloge constitutionum aliquot monetalium et metallicarum Regni Hungariae. (Schoenvisner: Catalogus. III. 303–399. l.)
– Accessiones novae ad sylloge constitutionum… (Miller: Appendix. 163–252. l.)

Magyar Numizmatikai Adattár. (A Num. K. melléklete a IX. évfolyamtól.)

[Mátyás Flórián] Florianus: Historiae Hungaricae Fontes domestici. I–IV. Pécs és Lipcse, 1881–1885. (A magyar krónikák szövege.)

Monumenta Vaticana Hist. Regni Hungariae Illustrantia. Series I. Tom. 1–2. Budapest, 1885–7. (Pápai számadáskönyvek.)

Pegolotti, Francesco Balducci: La pratica della mercatura. 1340 körül. (Della decima e di varie altre gravezze imposte dal commune di Firenze… ed. Pagnini. III. Lucca e Lisboa, 1766.)

Szekfű Gyula: Oklevelek I. Károly pénzverési reformjához. (Történelmi Tár. XII. 1911.)

Weszerle József hátrahagyott kéziratos jegyzetei. (A Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában.)

Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények. Függelékül: a törvények szövege. Budapest, 1904.

Zingerle, Ignaz V.: Reiserechnungen Wolfger’s v. Ellenbrechtskirchen, Bischofs von Passau, Patriarchen von Aquileja. Heilbronn, 1877.


[1] Az oklevéltárak jegyzékét lásd a 6–9. lapon.