A MAGYAR KIRÁLYSÁG PÉNZÜGYEI
ÉS GAZDASÁGPOLITIKÁJA
KÁROLY RÓBERT KORÁBAN


IRTA HÓMAN BÁLINT

1921.

KIADJA A BUDAVÁRI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

Székfoglalóként bemutatva a Magyar Tudományos Akadémia 1919. évi október hó 13-án tartott ülésén.TARTALOM