CÍMLAP

A nagybányai bányakerület monográfiája

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

A nagybányai m. kir. Bányaigazgatóság (Kápolnai Pauer Viktor)
A kereszthegyi m. kir. bányamű továbbfejlesztésére és jövedelmezőségének biztositására tett berendezések 1896-tól 1912-ig (Bertalan Miklós)
Veresvizi m. kir. bányászat (Muzsnay Ferenc)
A felsőbányai kincstári bányászat leirása (Bradofka Frigyes)
A kapnikbányai m. kir. bányászat (Urbán Mihály)
Az erzsébetbányai m. kir. bányamű ismertetése (Joós Lajos)
Az óradnai m. kir. és társulati bányamű (Gallov Géza)
Borpatak bányászata (Ketney Mihály)
A nagybányai kerületi bányaegylet (Farkas Jenő)
A felsőbányai középhegyi bányamegye (Spáczay Gyula)
Az ilobai Szent István bányatársulat (Fazék Gyula)
Az alsófernezelyi m. kir kohómű (Fischer Károly)
A. kohóvölgyi m. kir. kohó (Pósch Adolf)
A nagybányai m. kir. bányakerület egészségügyi szervezete és munkás-jóléti intézményei (dr. Kádár Antal)
Az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Nagybánya-vidéki Osztályának története (Kápolnai Pauer Viktor)Előszó

Az Orsz. Bányászati és Kohászati Egyesület Nagybánya-vidéki Osztálya elhatározta, hogy f. év augusztus havában Nagybányán megtartandó bányászati és kohászati congressus alkalmából, a nagybányai bányakerületnek monografiáját kiadja.

Arra való tekintettel, hogy az 1896. évi országos kiállitás alkalmából, a kerületnek egy monografiája már megjelent, a jelen kiadás annak mintegy folytatását képezi és arra van hivatva, hogy az időközben alkotott uj berendezéseket, a bányászat és kohászat kronologikus üzemét, annak fejlődését és a keletkezett uj létesitményeket rövidesen tárgyalja, minél fogva mindazok az általános ismertetések, (történelmi, geológiai stb.) a melyek az első monográfiában helyet foglaltak, itt kihagyattak és e tekintetben csupán a már megjelent ismertetésekre utalunk.

A jelen műnek további célja az, hogy a fémbányászat- és kohászatnak fejlődését is bemutassa és valódi értékére szállitsa le ama hamis forgalomba jött szálló igét, hogy "a fémbányászat hanyatlóban van."