KIRÁLY LÁSZLÓ

TABULA RASA

 

 

 

 


A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel. A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthető meg: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/deed.hu

 

 

Előszó

Kedves Olvasó!

Ennek a könyvnek a megírására a rendszerváltás utáni bonyolult társadalmi, gazdaság-politikai, részben erkölcsi mélyzuhanások késztettek.

Mind eddig feladott könyveimben (MEK), ebben is a jobbító szándék vezetett. Gondoljanak arra, hogy a lemeztelenített igazság mindig előbbre visz a látszatra kicsiszolt hazugságoknál.

Szerző

 


BEVEZETŐ

Valami elkezdődött! Mosoly helyett fagyos grimasz az arcokon, szenvtelen, szürke, vagy a fejbeszökő vértől lángvörös változatban! Már nemcsak sötétben, nappal is gyűlölettől átitatott fanatikus fiatalok, nem ritkán a különböző korosztályokhoz tartozók keverten hol itt, hol ott tűnnek fel, s nyomukban lángok csapnak magasba, fegyverropogás veri fel az utcák csendjét, romok, halottak jelzik szinte mindenütt való jelenlétüket. A félelem üli torát a világon! Minek tulajdonítható mindez? A terroristák izgága, kis csoportjai ekkora befolyással lennének az emberi társadalomra? Egyáltalán mi szüli a terrorizmust? Elszigetelhető jelenség-e, vagy egyre nagyobb tömegtámogatást élvez? Véleményem szerint a modern társadalom megosztottsága, szegényekre és gazdagokra való tagozódása az ok. A terroristák az igazságtalannak tartott kétszintű társadalmi megosztottság elleni tiltakozás jegyében cselekszenek. A politikai és gazdasági elit jelenleg még a hatalom birtokában küzd ellenük, de meddig lesz szilárd ez a hatalom és jogában áll-e egy ugyancsak elenyésző kisebbségnek? Nem következhet-e be olyan fordulat, hogy a többségi nép hősöknek kiáltja ki a ma üldözött terroristákat, akik nem egyszer életükkel fizetnek meggyőződésükért? Nem könnyű megbarátkozni a gondolattal, hogy a kultúra immár nemcsak a kiváltságosoké, akarva-akaratlan hozzájut az egyszerű ember is, és a már - úgymond - megmételyezettek tudják, hogy a fegyvert azok ellen is fordíthatják, akik gyártatták, majd kezükbe adták. Bármint légyen is ez a világ már nem az a világ, amikor rabszolgák százezreit hajtották egy-egy fáraó, isten-király temetkezési helyének építéséhez, amikor Krisztusért kiáltással ajkukon százezrek gyilkolták halomra az Allah kiáltással egymást biztató "igaz hitűeket". Később pedig Istenért, hazámért, hamis pátoszának hangoztatásával, szuronyrohamra vezényelték az egymás ellen harcoló hadseregeket, holott - a hasznot minden esetben a kiváltságosok húzták, még a proletariátus felszabadítását hangoztató kommunista-ateista diktatúrák idején is. Egy emberöltő nagyobb változást hozott volna az emberiség történetében, mint előtte ötven? Hát igen! Ez így igaz! És bármilyen nehezére esik is egyeseknek el kell ismerniük, hogy ezzel a társadalommal már csínján kell bánniuk, mert különben bekövetkezhet ami már a római időkben sem volt ritkaság, hogy a hadsereg választ császárt - jelen esetben az istenadta nép, bunkót ragad, vagy élve a demokrácia adta jogával kiűzi farizeusait az ország házából. Fura dolog, de hiába is akarná a kultúrpolitika visszafejleszteni az iskolarendszert, s ha a kultúra művelői a különböző médiákon keresztül a hatalom mellett ágálva visszafordítani, avagy lelassítani a haladás iramát, egyenlő lenne az öngyilkossággal. A saját, és nem a nép öngyilkosságával, mert elég lenne egy negyedszázad ahhoz, hogy elfeledjék őket. Egyetlen egy sem lép a halhatatlanok táborába közülük Petőfihez, Aranyhoz, Adyhoz, József Attilához - sorolhatnék még néhányat, de ha emlegetnék is őket, s megvetés lenne osztályrészük. Reméljük azonban, hogy vannak még írók, költők, akik pillanatnyi "dicsőségért", haszonért nem adják becsületüket, akik rövid ideig tartó, ám becstelen karrierért nem adják nevüket a nép, és nemzetellenes törvények megalkotásához, hisz hosszú életűek úgy sem lennének ezek a törvények, vagy életbe nem léphetnének, mert már előbb elsöpörnék őket kiagyalóival együtt.

És most még néhány mondat erejéig arról az erkölcsi miliőről, amelyben kialakulhattak ezek a kaotikus állapotok: A szuperhatalom - Amerikai Egyesült Államok elnökét ország-világ előtt aberrációval vádolják - bocsánat, én nem vádolom, csak azért írom le, hogy közérthetőbb legyen: milyen politikai légkör uralkodhat ott, ahol a legfőbb hatalom birtokosát egyetlen személy igaz, vagy igaztalan vádja lemondásra késztetheti. Példaként állítható-e mások elé az a nép, amelyik szabadosságát saját főhatóságának lejáratásával akarja igazolni, azaz tisztára mosni.

A spártai életmód távol áll a huszadik század végének emberétől, de lealjasodásunkat ne mások bemocskolásával akarjuk igazolni. Ott van továbbá a vodka-"buzinak" tartott orosz elnök, vagy a nem éppen példás életű angol királyi ház, a francia, német, olasz stb. sorolhatnám még a kisebb-nagyobb államokat, amelyekben a kormányzat, és a finánctőke urai kéz-kezet-mos alapon takargatják a piszkos, korrupciós botrányok hőseit - csak egyetlen példa: a belga származású NATO főtitkár vesztegetési ügye, persze csak feltételes módban! E néhány, nem éppen dicsérő szó, mondat alapján következtethetünk: mennyire időszerű ma is a régi latin közmondás: "O tempora, o mores!" (Ó idők, ó erkölcsök).

Akarva, akaratlan felvetődik bennünk a kérdés: egyáltalán van-e alapja - úgy értem erkölcsi -, a gazdagok, s többnyire belőlük verbuválódott felső elitnek a mindenáron való kisajátításához? Nem lenne- célszerű ismét egy teljes garnitúra váltás? Fölcserélni őket a nép fiaival, vagy legalábbis: tiszta vért pumpálni hordaléktól eldugult vénáikba. A terroristák megbocsáthatatlan bűne, hogy az ártatlanokat nem kímélik. Ha változtatnának gyakorlatukon, a hatalom birtokosai elveszítenék a fölöttük való ítélkezés jogát. Hisz egy vonalba kerülnének velük Isten ötödik parancsolatának megszegése terén: "Ne ölj!" De ne hivatkozzunk mások mocskára, mi is mélyrepülésben vagyunk! Azok, akik megrendelték a szocialista félmúlt című filmet, vagy a kárpótlással, valamint a privatizációval foglalkozó művet, nem gondolták, hogy a rendszerváltás utáni néhány év alatt több szemét gyűlik össze, mint a "szocialista félmúlt" negyven éve alatt. Az ország lakosságát eltették a kommunisták által elkövetett szörnyetegekkel. Föltúratták - elsősorban a fővárost, s azon közben elsajátították az ország vagyonának kétharmadát. Nem olvastam sehol, hogy Árpád apánk mennyi kárpótlást fizetett Szvatopluknak (a fehér ló az ajándék volt), vagy a törökök néhány tízezer fattyún kívül kárpótoltak-e valamivel bennünket 150 éves rabló hadjáratukat kompenzálva. Sorolhatnám még azzal, hogy miféle kárpótlást kaptak a Habsburg dinasztia idején hazaárulással vádolt, majd meggyilkolt hazafiak utódai az elkobzott vagyon után, holott később szinte valamennyien a meggyilkoltakat értem - a nemzet hősei lettek? Nem kétséges, az elmúlt ötven év alatt nagyon sok jogtalanság történt hazánkban, de ezek a jogtalanságok az ország ezeréves bitorlását akarták orvosolni, sajnos rosszul. A magyar nép ugyanis kizárva a főnemességet, mert ők megkapták jussukat - a honfoglalásig visszamenőleg követelhetné kárpótlását. Na, persze csak eszmei síkon, és az lett volna a módi a kilencvenes törvény megalkotásakor is. Az ország mai szétzilált állapotáért azok felelősek kivétel nélkül pártállásra, akik a rossz kárpótlási törvényt megalkották. A gazdasági tragédiát, amennyiben bekövetkezik - mint azt a kisebbik kormányzó párt elnöke mondotta volt a minap - a kilencvenben megválasztott képviselők: ügyvédek, történészek, orvosok, muzeológusok, könyvtárosok, papok felelőtlen, önmagukat szolgáló, minden általuk elkövetett gazsággal is a múltat hibáztató politikája okozza. Érzésem szerint az elmúlt 50 év legnagyobb bűnéül róható fel, hogy kultúrpolitikájával egy enervált, tudálékos, de nem tudós, inkább a sziszegők családjába sorolható elitet nevelt. Én inkább bíznám az ország szekerét a józan paraszti ésszel megáldottakra, mint rájuk. Persze vannak kivételek, azokat azonban a silány, inkább csak tömegnek nevezhető közeg maga alá gyűri.

Megbékélés vagy konfrontáció? Kupa, volt pénzügyminiszter szerint az ország lakossága tavasz végére nemhogy józan belátásra jutna, ellenkezőleg: elveszíti türelmét és nekivadul, ugyanis tisztességesebb harcban elesni, mint a szemétdombon kotorászni, vagy éhen dögleni. Csak értelmeztem az általa elmondottakat. Az igazságtétel történelmi bizottság az 56-os sortüzek kivizsgálásának elhalasztását javasolta, gondolom a 98-as választások utánra. De kérdem: van-e, vagy 98 után lesz-e bíró, aki pozitívan meg tudja határozni, hogy az 56-os "lázadók" közül melyik volt hős, és melyik áruló? Az értelmiség semmi szín alatt nem formálhat jogot arra, hogy ítéletet mondjon.

Az 56-os forradalom az egész magyar népé volt, és az is marad. Azokat kell bíróság elé állítani, akik a hősök álmát zavarni merészelik. E tekintetben a magyarok világszövetsége is tisztességtelen propagandát folytat, mert: egyrészt vélt, vagy tényleges sérelmeit akarná a konszolidáció felborításával jogorvosolni, jogtalanul, mert nem vállalták a népi forradalom utáni felelősségre vonást, másrészt pedig a bűnösök felelősségre vonásának követelésével a maguk részéről lezártnak tekintik az 56-os "ügyet", holott tudhatnák, hogy a számlának nemcsak kiadás-, hanem követel oldala is van. S ha osztanak-szoroznak stb., akkor rájönnek, hogy a legnagyobb vesztesek az itthon maradottak voltak. Rájuk csattant az ostor minden tekintetben, míg az idegenbe menekültek jobbára összeszedték magukat, s most nevetve licitálnak a nép verítékes munkájának gyümölcseire. Egyes hírek szerint az új pénzügyminiszter ellene van a nyugellátások emelésének. De hol emeltek? Tizenegy százalékkal magasabb összeget kapnak kézhez, ugyanakkor - csak egész számokkal kifejezve: 50 százalékkal többet visznek el a szolgáltatások, s 30 százalékkal emelkedtek az élelmiszerek árai. Egyesek szerint az öregek elviszik azt az összeget, amivel az ország felemelkedését el lehetne indítani. Kérdem én: miből tartotta fenn magát az állam - csak közvetlenül a háború utáni évekre megyek vissza - ha nem a ma nyugállományban lévő munkájából? Nem először mondom: kik építették fel, vagy újították fel a ma privatizálandó ipari, mezőgazdasági komplexumokat? Egyúttal itt kell felvetni a kérdést: kiknek bűne, hogy a már termelőképes fiatalság a nyugdíjasok sorsára jutott? A technikai robbanás, a termelés gépesítése a már szakképzett, s még ereje teljében lévő munkások tömegeit is kiszorította a termelésből, s mindegy, hogy minek nevezik a részükre folyósított segélyt, az az összeg a ma ténylegesen nyugállományban lévők járadékát csökkenti.

Csak meggondolatlanság, vagy rosszindulat sugallhatta a fiatal demokraták elnökének kijelentését, miszerint: az öregek megeszik a fiatalság jövőjét! - Jobban tennék, ha nem kavarnák a szart, mert már eddig is túlságosan büdös, ehelyett össze kellene fogni a nemzet erőit, hogy mielőbb kikászálódjunk belőle. Úgy tűnik nálunk nincsenek irányító szerepre képes politikai szerveződések, csupán törtetők, és egyre idegesebben szemlélők. Vigyázat, mert a szélső jobb már elhelyezte a dinamitot, s ha robban, a detonáció nagyobb pusztítást végez talán-talán a háborúnál is. Az ismétlődő közvélemény kutatások adatai távol állnak a valóságos helyzettől. Félrevezetik a kormányzatot éppúgy, mint az elmúlt 50 év statisztikái. A kérdezett ritkán mondja azt, amit valójában érez. A hol itt, hol ott megrendezett értelmiségi konferenciák, kongresszusok résztvevői is csak saját érzés komplexumokból idézgetnek hamis képet festve a valós, már-már fortyogó problémákról. Csak egy példát ragadok ki: a kisebbik koalíciós párt elnöke az MDF lakitelki politikai akadémiáján azt fejtegette: addig maradnak a koalíciós kormányzásban, amíg lehetőséget látnak programjuk megvalósítására. Mit valósítottak meg eddig a közös kormányprogramból? Jobbára az ő rühelődzésük miatt nem tud ötről a hatra menni a nagyobbik koalíciós partnerük sem. Vagy vegyük a fiatal demokraták elnökét - már előre tiltakozik az új pénzügyminiszter programjában szereplő ingatlan adózás ellen. Ha alaposan meghányjuk-vetjük a tiltakozás okát, akkor megértjük: a néhány év alatt innen-onnan összeharácsolt vagyonról kiderülne a tulajdonszerzés mikéntje. Sok helytelen megállapítása mellett helyesen fogalmazott Pető Iván: gazdasági tragédia előtt áll az ország. Azt már nem tette hozzá, hogy Ő is azok között van, akik ezt a tragédiát - ha tényleg bekövetkezne - előidézik. Csak a patkányok futkosnak össze-vissza a süllyedő hajón, a kapitány általában utolsónak hagyja el. Említést tesznek a kb. 300 milliárdos fekete gazdaságról is. Hol veszik el ennek a pénznek nagyobb része? Gyakorlatból tudom, hogy az adó- és vámhivatalok, a különböző tizenharmadik havi fizetéssel is díjazott köztisztviselői rétegek zsebébe vándorol, majd a szomszédos országok bankjaiba. Azoknál kellene kezdeni a fekete gazdaság felszámolását, akik hivatottak lennének a pénzügyi szolgáltatások ellenőrzésére.

Bevezetőnek talán sok is! Sűrítettsége miatt nehezen emészthető, de idős korban szemünk sokkal érzékenyebben figyel mindenre, és arra gondolván, hogy talán az utolsó lehetőséget szalasztjuk el ha hallgatunk, egyszerre kívánkozik belőlünk ki minden, ami közvetlen vagy közvetett módon ellenérzést vált ki belőlünk.


Ádám fiam ismét Távol-Keletre készült, s bejött hozzám elköszönni, egyben kikérni véleményemet az itthoni és általában a világ dolgairól. Mivel - függetlenül az itthoni politikai és gazdasági élet vezetőinek baklövéseire - a jövőt illetőleg optimistán nyilatkoztam. A fiam ingerülten jegyezte meg:

- Ha nincs példakép, tisztességtelenek a törvények, mire számíthat a nép?

- Elsősorban kire édes fiam? Ránk bizton számíthat, és ezzel azt is megmondtam, hogy mire? Persze azokat, akik csak a létszámot növelnék, mint az elmúlt évtizedek gulyáskommunizmusában ki kell szűrni, a becsülettel helytállókat meg kell becsülni, a gyámolításra szorulókat föl kell karolni, a naplopó, lumpen elemeket el kell távolítani.

- Tartok attól, hogy csupán jóságodból ered naiv optimizmusod, apuka! Sokkal rosszabb itthon a helyzet, mint azt a közvélemény kutatások eredményei láttatják.

- Édes fiam, csak a halált nem lehet megváltani hosszú távon! Minden más helyzetből ki lehet lábolni! Az ország helyzete azért ilyen rossz, mert vezetői egyik végletből - átmenet nélkül - a másikba estek. A kapitalisták által elátkozott szocialista-kommunista rendszerről előbb csak le kellett volna hántani a diktatórikus elemeket: kolhozok helyett a magántulajdon szentségén alapuló, önkéntes szövetkezeteket, az ipar területén ugyancsak a dolgozói magántulajdon szentségén nyugvó Rt.-t kellett volna létrehozni és ma nem itt állnánk. Ezeket a változtatásokat elsősorban a volt Szovjetunió területén kellett volna bevezetni. Ha ezt teszik, ma nem az Amerikai Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma. A népnek elsősorban a káderek lekezelő magatartása ellen volt kifogása, és nem a tulajdon forma ellen! Állításomat igazolják a volt, azaz posztkommunista utódállamokban 1990-ben, majd utána lezajló választások eredményei, most legutóbb azt észtországi, ahol a kereszttény-liberális kormányzat csupán 7 százalékot ért el. Ha nálunk a 98-as választások alkalmával a nép kisepri a parlamentből a ma többségi koalícióban kormányzó pártokat, annak tulajdonítható, hogy nem a szociális egyenlőség felé viszik az országot, hanem az ugyancsak lekezelő, nyugati kapitalizmust jellemző irányba. A népek többségét alkotó dolgozói réteg a kapitalista országokban éppúgy bérrabszolgaként éli világát, mint az egypárt-rendszerű államkapitalista, csak szocialistának becézett államokban. A megoldás tehát adva van, csak le kell szállni a ló hátáról, el kell hajítani a rabszolga-hajcsárok által is előszeretettel használt bikacsököt, aztán - ha szükséges, simogatva, becézgetve vezetni a rászorulókat. Az előbbi kormányzat külgazdasági minisztere arra hivatkozik, hogy az ország gazdasága azért omlott össze, mert a keleti piacok bedugultak, a szovjet utódállamok nem tudták kiegyenlíteni exportunkat. Na így nem igaz! Tulajdonképpen az előbbi kormányzat kezdetben nem is akart kelettel kereskedni. A kommunizmus pocskondiázásában élte ki magát arra számítva, hogy nyugat kompenzálni fogja magatartását. Ez a részben nyugat által keltett révület azonban rémületbe ment át, amidőn kézzel fogható segítség helyett csak tanácsokat - mondhatnánk úgy is: parancsokat kapott. Oroszország és a többi utódállam nagyon is gazdag ásványkincsekben, tehát ha eleve el nem szúrják a becsületet, ők igenis tudták volna kompenzálni exportunkat, s akár a tőlük kapott olajjal, gázzal vagy a belőle gyártott iparcikkel kereskedhettünk volna az egész világgal. Sajnos mi úgy mentünk neki a rendszerváltásnak, mint az alföldi magyar ökör a falnak: szarvval. Ebből adódik minden rossz, s közte, hogy fulladozik a magyar gazdaság. Kíváncsian várom merről, milyen segítség érkezik, de ha ismételten csak szarvunkat használjuk, akkor megérdemeljük sorsunkat.

- Már aki... mert minket nem érhetnek meglepetések, hála a te előrelátásodnak - szólt közbe Ádám - éppen a ma elkezdődött koppenhágai világkongresszuson mutatkozott meg, hogy - legalább is egyelőre - süket fülekre talál az Egyesült Nemzetek főtitkára, a világ szegényeinek megsegítésére vonatkozó felhívásával. A rugalmas szociálpolitika nem jellemző a kapitalista államokban - saját otthonaikban sem, az pedig még kevesebbeknek okoz fejtörést, hogy tőlük távoli országokban tízezrek halnak éhen. Kenyér helyett fegyvert adnak a szegényebb nemzetek kezébe, hogy akár mesterségesen keltett ellentétek miatt pusztítsák egymást, s majd később busás hasznot zsebeljenek be a gyilkos fegyverekért. Ebben a felállásban megritkítják a szükséget szenvedő lakosságot, továbbá nem kell saját jólétükből jottányit sem feladni, sőt: Pilátusként moshatják kezüket mondván: vétlenek az ártatlanok halálában. Színjáték apuka mindaz, amit a világ országainak általában jól táplált vezetői a szegényekre való hivatkozással cselekszenek.

Hasonlíthatjuk a mai, magyarországi kereskedők mentalitásához: inkább kerüljön szemétdombra az áru, semmint leárazva hozzáférhetőbbé tenni a szegényebbek számára is. - Az effajta konferenciák - kongresszusok arra jók, hogy kicseréljék tapasztalataikat: miképpen tudják fékezni az egyre szegényedő népesség nyomását. A szónoki fordulatokban bővelkedő előadások persze a segítőkészséget próbálják igazolni, mint például a mi szakszervezeti vezetőink, akik - csak a szocialistákat említem meg - kiváltak pártjuk parlamenti frakciójából, azzal is bizonyítani akarván, hogy ők elsősorban a munkás tömegek érdekeit képviselik. Persze, ha sor kerülne rá - ami egyáltalán nem zárható ki - bizonyára megfontolnák: előre vagy hátra lőjenek-e? De az sem zárható ki, hogy már előre megállapodtak abban, hogy melyikük fog igent, és melyikük fog nemet mondani az adott helyzettől függően. Drága Apuka, nem akarlak elkeseríteni, de a mi családunkban uralkodó állapot annyira egyedi, hogy féltelek elsősorban is Téged a bérgyilkosoktól, de családunk valamennyi tagját, hisz a mi hozzáállásunk az egyenlőség elvének valóra váltásához olyan lavinát indíthat el, amely minden jelenben létező társadalmi formulát veszélyeztet.

- Már elkéstek vele Fiam! - Az általunk elindított folyamatot akkor sem tudnák megállítani, ha végezne néhányunkkal a bérgyilkosok golyója. De most ne erről beszéljünk, hanem rólatok. Hogy viseli fiad anyukád távozását - Tilda mama betartotta ígéretét: Bajorba ment, hogy segítsen Margitkának a kastély idősek otthonává való átalakításában.

- Bizony nem könnyen barátkozott meg a nörsszel - még mindig a nagyi után kérdezősködik, persze ha nálatok van az más, nagyon szeret főképp Téged. Sem az édesmama, sem az édespapa nem hiánycikk számára, ha nagyapi közelében lehet. El sem hiszed mekkora boldogság ez nekem. Legalább Ő élvezheti közelségedet.

- Ezt hagyd Fiam! Nekem sem közömbös, hogy harminckét éves korodban ölelhettelek először magamhoz. Most legalább magad győződhetsz meg arról, hogy nemcsak a száműzetés miatt nem találkozhattunk. Több, mint két évtizedik magam fogtam össze a szerteágazó vagyont. Nagybirtok, bank, különböző típusú gyárak, szállodalánc, kereskedelmi hajók stb.

- Ne mondd Apuka! Felsorolni is sok. Sokan tévesen hiszik, hogy mi gondtalanul hajtjuk le fejünket, pedig estére kelve sokszor olyan a fejem, hogy robbanni tudna. Még szerencse, hogy Melani olyannyira együtt érez velem - sokszor valósággal érzem, hogy egyazon vér folyik ereinkben, pedig tudom, hogy ez lehetetlen, hacsak nem két rokon lélek költözött anyáinkba - hiszen pár nap különbséggel születtünk. Na persze, hogy ezt higgyük buddhistának kellene lennünk.

- És mit változtatna rajtatok, ha mondjuk buddhisták lennétek? Földünk több mint egymilliárd lakója hisz a lélekvándorlásban, azt pedig, hogy az embernek lelke is van, kevés kivételtől eltekintve majdnem az egész emberi társadalom hiszi. Most pedig arra szeretném, ha egészen őszintén válaszolnál, hogy érzed: meg van-e elégedve Melani a sorsával, nem érzi-e alantasnak itteni tanárkodását?

- Ezt Tőle magától kérdezd meg Apuka. Ha jól látom éppen közeledik az iskola felől, de lépjünk elibe, nehogy elkerüljön bennünket.

Az iskola (gimnázium) felőli sétányon valóban Melani lányom közeledett, de még nem vett észre minket. Egymás után többször is lehajolt, úgy tűnt, mintha keresne valami a fű között. Keresett és talált is, de hogy mit - azt hiszem sem Ő, sem mi nem számíthattunk arra, hogy a pázsitfű közül lila ibolyák nyújtogatják fejüket a lazán egymásra boruló felhők mögött bújócskázó nap felé.

- Elveszítettél valamit édes?

- Ó - Ti itt... - láthatóan zavarba hozta hirtelen felbukkanásunk, és gyorsan összeszedte magát - nem, nem vesztettem el semmit, inkább találtam - mondta, majd kiegyenesedve felénk nyújtotta kezét, benne néhány szál frissiben leszakított ibolyácskával. - Ugye milyen csodás? Néhány nappal előbb még fagyott, és íme! Ezek már visszavonhatatlanul a tavasz hírnökei! - De, csak nincs valami baj, hogy úgy kettesben, apa és fia?

- Semmi baj kicsim - mondtam -, de éppen Rólad kérdeztem imént férjedet: nem érzed-e, hogy lejjebb csúsztál a tanári pályán, ez még nem egyetem és főleg nem Stockholm.

- Ne, de apuka - négy év múlva egyetemisták lesznek diákjaim, s én legalább ismerni fogom képességeiket, tudni fogom melyiket, merre irányítani. Különben kedvesek, szorgalmasak a gyerekek, még ez idáig valamennyiüket alkalmasnak tartom arra, hogy a középiskola után az egyetemen folytassa tanulmányait. Azt azonban nem tudom, hogy az iskola reform mennyiben vonatkozik ránk, vagyis: magániskoláinkra? A külső tanerőink körében bizonytalanság tapasztalható. Nem lelkesednek a kulturális kormányzat 6+4+2-es iskolatípusáért. Részünkről persze mindegy, bárhogy is rendelkezik a törvény, mert iskolánk már eleve úgy kezdte az első évet is, hogy diplomával a kezükben búcsúztatjuk el diákjait.

- Jól mondod kislányom - mondtam -, annyiban egészítelek ki, hogy családunk tagjainak még négy évet rá kell húzniuk bázis egyetemünkön. Még nem döntöttük el, hogy hová telepítjük: Kínába, az űrbázis közelébe, vagy Floridába. A delfin-farm szárazföldi része elég nagy területen fekszik, aztán gondoltam Kirunára is, második hazánkra.

- Ha elfogadjátok javaslatomat - szólalt meg Ádám - akkor Kínába. A magyar mellett angolból és németből is diplomázniuk kell végzőseinknek, utána mindenképpen előnyös lesz családunk számára, ha mennél többen ismerik közülünk a távol-keleti népek nyelvét, elsősorban a kínait, japánt, az indonéz nyelvjárást stb. Szépen beindult indonéziai kereskedelmünk is. Már gondoltam arra, hogy esetleg Dzsakarta, vagy Gandung közelében is kellene építenünk egy iskola komplexumot, az ittenihez hasonlót. Általános, középfokú, egyetem, egy kalap alatt megoldva a képzési problémát. Nem hiszem, hogy bárhol a világon annyit tökölődnének az iskola reformokkal, mint nálunk. Főképp: azért idegesítő, mivel az állam egyre kevesebbet akar költeni rá. Nekünk pedig szintén érdekünk, hogy családon belül neveljük ki a különböző posztok várományosait.

- Rád bízom fiam - mondtam - tégy belátásod szerint, de beszéld meg Budával, hogy Ő is tudjon számolni...- Nem hiszem, hogy ellene lenne, hiszen Ő javasolta távol-keleti beruházásainkat. Grétánkat, ha végez Pekingben oda irányíthatjuk. Sokat várok húgotoktól. Tudom, habzsolja az életet, de attól még kötelességtudó, a feje pedig - Csia szerint - akár a legmodernebb computer. Szinte minden jó, és rossz ötvöződik benne. Nem véletlenül választották Őt a múlt követei - gondolok Szilvia és Betti jelenéseire - közvetítőnek az ismert, és az eleddig ismeretlen világ között.

- Apropó Apuka! Ha beszélsz Grétával említsd meg neki: Kérdezze meg legközelebbi jelenésük alkalmával Szilviától és Bettitől, hogy Isten tudja kik azok a másik dimenzióbeliek? Mire számíthatunk mi itt a Kárpát medencében, tekintve, hogy körülöttünk ismét forrósodik a talaj. Soha nem tudnám elfeledni azt a szörnyűséget, amit nászutunk alkalmával láttunk Szlavónián, és Horvátországon keresztül utazván. Még ma is kísértenek azok a megcsonkított tetemek, pedig mi minden tőlünk telhető módon segítettünk.

- Gondolni sem szabad azokra az órákra édes. Az is csoda, hogy élve úsztuk meg. Ádám átfogta Melani vállát és magához húzva megcsókolta.

- Kénytelen vagyok gondolni rá édesem - válaszolt Melani - hiszen nemhogy megbékülnének egymással a balkán félsziget népei, ellenkezőleg: egyre-másra fegyverkeznek. Félő, hogy átterjed az ellenségeskedés határainkon belülre is, és akkor kárba veszik minden fáradságunk, amit az itthoni állapotok konszolidálásáért teszünk. Szerintem nagyon felelőtlen álláspontot képvisel a hazai ellenzék a trianoni határainkon kívül eső magyarság kérdésében, szemben a kormányéval. Akkor, amikor Európa egyesítésén van a hangsúly, Nagymagyarország visszaállításáról beszélni egyenesen bűn, mert csak az egyébként is gyenge lábakon álló szomszéd barátságot mérgezzük vele. Vagy lehetséges, hogy egyeseket annyira elvakít a régi dicsőség visszfénye (Nagymagyarország utáni nosztalgia), hogy hajlandóak lennének sokadszor is vérbe borítani az országot? Nem hiszem, hogy egyetlen nagyhatalom is mellénk állna, az ENSZ, pedig egy ideig - mint tette Boszniában is - egy ideig csupán szemlélője lenne a pusztításoknak - lám: példa erre ami jelenleg Oroszország kaukázusi területein történik. A kisebbségi kérdések miatt felszított irredantizmus többet árt, mint használ a magyarságnak országon belül is, kívül is. A kisgazdapárt előre beharangozott tiltakozása, miszerint ha a kormány általuk nem elfogadható szerződést ír alá március 20. előtt Szlovákiával, valamint Romániával, átgondolatlan provokációnak tekinthető még abban az esetben is, ha csatlakozna hozzájuk az ellenzéki pártok többsége, mert okot szolgáltatnának a határainkon kívüli magyar kisebbség elleni viszont provokációra.

- Nem eszik olyan forrón a kását lányom - szóltam közbe - én az alapszerződés megkötését ugyanúgy fontosnak tartom, mint te, ugyanakkor biztos vagyok afelől: ha a 94-es választásokat másik párt nyeri, a jelenlegi kormányhoz hasonlóan mindent elkövetne a szerződés mielőbbi aláírásáért. Felelősség nélkül lehet, és szabad is pofázni, de gondolnia kellene arra is az ellenzéknek, Torgyánéknak is, hogy mennyivel könnyebb lesz nekik, ha esetleg 98-ban kormányra kerülnek. Nem kell ilyen rázós dolgokkal foglalkozniuk. Vagy lemondtak volna arról, hogy valaha is bekerülhetnek a váltógazdálkodásba? A kisebbségi kérdést mindenképpen az európai normák szerint kell megoldani, s ez benne is van a kormányzat paklijában. Tőkés püspök úrnak, valamint Markó és Durai úréknak tisztában kellene lenniük azzal, hogy még egy Trianon után már nem lenne anyaország, amely támogatná autonómiára való törekvéseiket. Persze megértem Őket is, de gondoljanak csak bele - ott van a több, mint 80 milliós Németország, mondhatjuk: Oroszországon kívül Európa legnagyobb, leggazdagabb országa, s ha ők keresik a kompromisszumot a szudéta-német kérdésben, akkor mi is elfogadhatjuk az európai normákat, értem alatta a Nyugat-európai Unió által megfogalmazott követelményeket. Már többször hivatkoztam az Egyesült Államokra, ha abban a nagy államszövetségben, a talán több száz kisebbségi népcsoport békében tud élni egymással, akkor mi, itt a Duna völgyében miért ne tudnánk? De persze vannak, akik szeretik magukat mutogatni, és közszereplésükért hajlandóak lennének a nemzet békéjét is feláldozni. Ez a mentalitás megtalálható a körülöttünk élő népeknél is. Én már arra is többször hivatkoztam, hogy a balkáni háború tulajdonképpen vallásháború: a horvát katolikusok, a szerb görögkeletiek, és a mohamedán bosnyákok gyilkolják egymást. De mit várhatnánk tőlük, amikor többnyire főiskolát végzett palesztin és egyéb nemzetiségű mohamedánokat a természeti és más tudományos eredmények ellenére a huszadik század végén is meg lehet etetni olyan hülyeségekkel, mint például ha csak egyetlen zsidót ölnek is meg, a paradicsomba jutnak. Az effajta, általam istenkáromlásnak tartott "tanítás" szüli az öngyilkos merénylőket. Jó lenne ha a különböző világvallások vezetői összeülnének és egyeztetnék sok téren ferde felfogásukat az Isten-hittel kapcsolatban. Sohasem lesz egy akol, egy pásztor, ha ahány pásztor, annyi felé húznak. Mondhatjuk úgy is: annyifelé terelik nyájaikat.

- Bizony így igaz édesapa - hagyta rám Ádám -, ellenben nem tehetnénk valamit annak érdekében, hogy elriasszuk az embereket az erőszakos cselekedetektől? Például képátvitellel átvinni a Balkánra hegyes vidékeken gyakorlatozó hadsereget? Tudomásom szerint minden talaj típus alkalmazható vételre, sőt a levegő is! Ha a mi atommeghajtású űrhajónk sokszorosított változata megjelenne az egymással szemben álló felek lövészárkai felett, bizonyára kapkodnának fejükhöz a legénykedő parancsnokok.

- Édes fiam - mondtam -, eddig a csúcstechnológiák mindiga háborút, a gyilkolást szolgálták elsőbb, mi térjünk el ettől a gyakorlattól és inkább az élet szolgálatába szegődve alkalmazzuk azt a szuper technikát, amellyel a Teremtő megajándékozott bennünket. Ő, amidőn útjára bocsátotta az embert: menjetek, hódítsátok meg a Földet! - a mindenség valamennyi objektumát értette Föld alatt. Tudom, sok-sok millió fényévekre lévő objektumok is vannak, de hát Ő nem is az emberöltőre gondolt, hanem örökké tartóra. Mi ne kövessük balga sorstársainkat, akik darabka földért gyilkolják egymást, azokat se, akik eltérő vallási meggyőződésük miatt. Atom, és a majdani erővonalas űrhajónkat a Teremtő által kitűzött cél, a Kozmosz birtokba vételének szolgálatába állítván kezdjük el végre, amit már az első, még kegyelemben leledző embereknek kellett volna elkezdeniük. Csak akkor fogunk beavatkozni, ha kipusztulás veszélye fenyegetne, akkor azonban már nem számíthatnak kegyelemre a békétlenkedők. Én mindenesetre hiszem, hogy a különleges képességekkel megáldott ember előbb-utóbb megérti, hogy rossz útra tévedt, és követni fogják példánkat. De térjünk inkább rá az ország lakosságát jelenleg foglalkoztató gyakorlati dolgokra. Melani említette az új iskolatípus elleni mozgolódást - egyet értek veled lányom, minket nem érint, azokat sem, akik a mi iskoláinkban tanítanak, vagy tanulnak. Az azonban biztos, hogy ez az iskolareform, ha be tudják vezetni, kizárja a szegényebb sorsú fiatalokat a felsőfokú tanintézetekből. Százezertől, a ki tudja hány százezer forintos tandíjat csak a kevesek tudják megfizetni. Ezért is minden más rendszernél előbbre haladottabb a miénk. De menjünk tovább! Mit gondolsz fiam, az új pénzügyminiszternek lesz-e lehetősége megmozgatni, irányváltásra késztetni a magyar gazdaságot? Az már bebizonyosodott, hogy a nyugati pénzügyi tanácsadók nemhogy növelnék tanácsaikkal a külföldi beruházók kedvét termelésünk elősegítendő, ellenkezőleg, túlzottan magas fizetéseikkel az államháztartás terhére vannak. Lesznek-e követői a Magyar Hitelbank új vezérének, aki saját és a bank felső vezetőinek fizetését az eredményességtől tette függővé? Vagy a megválasztott privatizációs miniszter végre kimondta: az ország vagyona a népé!

Indokolatlanul sem egyes személyek, sem egyes csoportok nem juthatnak előnyösebb helyzetbe. De - a sokak által hangoztatott: egyesek zsebére, az állam kárára történt eddigi privatizációk kivizsgálásáról hivatalos jelentés eddig nem látott napvilágot. Nem csak mézesmadzag az új miniszter kijelentése is? Miért halogatja a kormány a közvélemény tudomására hozni az előző kormányzat privilegizációs, korrupciós, sok esetben botrányos magánosításait? Mennyiben bízhat a nép a jelenlegi kormányzatban, ha az takargatja elődje hibáit? Sok esetben bűnös tevékenységét? A legutóbbi csepi nyilatkozatból arra lehet következtetni, hogy az előbbi kormányzat csak azért, hogy mielőbb szétszórja az állami vagyont, sok esetben utána sem nézett a privatizálandó vagyon iránt érdeklődést tanúsító személyek kilétének. Ebből csak arra lehet következtetni, hogy nem az volt a fontos: hasznos-e az államnak az egyes vagyonrészek privatizálása, hanem: mennyi jut abból saját zsebbe? Csepi úr a zserbó és az autóker ügyet említette - ebből a kettőből lehet következtetni arra: hogyan kezelték az állami vagyont: milliárdos vagyonrészeket úgyszólván ingyen osztogattak - azaz, saját zsebre dolgoztak az állami vagyon kormány által megbízott inkább fosztogatói, mint kezelői. Nap mint nap hallani, hogy egyes önkormányzatok csődbe jutnak - utána kellene nézni, hogy az egyes önkormányzatok vagyonának kezelői is csődbe jutnak-e? Vagy a vagyon kompenzációs nélkül megy-e át magántulajdonba?

- Tudod apuka - mondta Melani - az elit demokráciája helyett, az egész társadalom demokráciájára lenne szükség. A gazdagokat éppúgy nem érdekli a szegények nyomora, mint a gazdag államokat a lemaradó, úgynevezett harmadik világ szegény államai. Az automatika korszakában a harmadik világbeli népekre még munkaerő szempontjából is egyre kevésbé van szükség és sok szempontból megmagyarázható az első vonalbeli népek húzódozása az adakozás elől. Nincs szükség - tartják Ők, ha ki nem mondottan is - csupán segélyekből élő népekre. Én másképp fogalmaznék: nem kellene mesterségesen keltett ellentétekkel háborúkra ösztönözni az önmagukat ellátni nem tudó népeket, ellenben keresni annak a módját, hogy miképp lehetne termővé tenni azokat a területeket, amelyeket elborít, vagy elborítani igyekszik a sivatagosodás, hogy az ott élő népek maguk termelhessék meg szükségleteiket. Nem a kényelemhez kell hozzászoktatni az embereket, hanem a munkához. Ha háromezer évvel ezelőtt, Sába királynő idejében, kezdetleges eszközökkel termékennyé tudták tenni a beavatkozás nélkül elsivatagosodó földet, akkor ma mire lennénk képesek modern gépek felhasználásával? De - persze olcsóbb hagyni lepusztulni egész földrészeket lakosaival együtt, mint háborúk helyett csatornákat ásatni, tankok helyett exkavátorokat gyártatni. A ma első vonalbeli népeket a pillanatnyi jólét érdekli, pedig gondolhatnának arra, hogy saját utódaik is kerülhetnek még hasonló helyzetbe, ha nem gondolnak a jövővel. Visszatérve a magyar-szlovák, magyar-román alapszerződésre, a mindenféle kifogást keresők figyelmét arra kellene felhívni, hogy az ember elsősorban ember és csak ezt követően tartozik egyik, vagy másik nemzet családjába. Jó nekünk, hogy már kicsi korunkban is az általános emberi értékek formálták tudatunkat. Ezt szeretném a mi iskolánkban is meghonosítani. Ezért is - nemhogy lealacsonyítónak tartanám jelenlegi munkakörömet, sőt...! Boldogan adom tovább a mi szemléletünket társadalom és erkölcs-filozófia terén is tapasztalatainkkal együtt

- Én pedig kislányom már előre biztosítom számodra gyorsított ütemben épülő egyetemünk rektori székét.

- Na, de Apuka! Nem sürget a tatár, de azért édes vagy! - Melani hozzám lépett, belekapaszkodott a nyakamba, mint kislány korában szokta - előbb szeretnénk még egy kislányt is - mondta - Theresa megelőzött, pedig... - Ő Margarétára akarja kereszteltetni, ha lánya lesz, én pedig Amálka nevét akarom tovább vinni a családban. Eredetileg a Magdaléna nevet szántam neki, de Viki (Viktória lányom) megelőzött.

- Drágáim! Én leszek a legboldogabb apa, ha újabb unokáim születnek. Olyan szépek, egészségesek! Ugyanakkor meg kell mondjam kislányom, Rád nem egy-két, hanem sok-sok gyermek nevelését akarom bízni. Te arra születtél, hogy diplomások nemzedékeit készítsd fel az előttünk álló nagy feladatokra, mert a közel- és távol jövőben mind nagyobb szükség lesz kiművelt agyakra. Olyan emberekre van szüksége a társadalomnak, akik önmaguk is képesek döntéshozatalra a legkényesebb ügyekben is, akik mellé nem kell még egy tucat tanácsadó. Családunknak nincs, és soha nem is lesz fölöslegesen kidobni való pénze, mint a jelenlegi államháztartásunknak. Mit gondoltok - szükség lett volna-e a kőkemény megszorító intézkedésekre a kormány részéről, ha mindenki helytáll a rábízott poszton? Ha már a hetvenes évek elejétől csak az effektív munkát díjazzák, nem pedig az ideológiai vagy párthoz való hűséget, amelyben a primér szerepet a lumpen elemek kapták. Nem tudom hogyan fogadja az ország lakossága, jómagam még a családi pótlékra vonatkozó intézkedést is helyesnek, igazságosnak tartom. Miért is kapna a milliomos állampolgári jogon családi pótlékot, de hogy a népesség szaporulata el ne tolódjon helytelen irányba, ott is szankciót alkalmaznék, ahol a szülők kizárólag a családi pótlékra építve halmozzák a már nem kívánt gyermekáldást.

- Bocsánat Apuka! Imént mondottad, hogy örülsz ha újabb unokáid születnek!

- Így is van kislányom! Csak én biztos vagyok afelől, hogy az én unokáim nemcsak növelni fogják az emberiség létszámát, hasznára is válnak.

- Egyetértek apukával szívem - Ádám ismételten átölelte Melanit, miközben kijelentését magyarázta - talán későn is születtek ezek az intézkedések, ha előbb kezdik: kisebb adagokban, nincs a nagy felháborodás. Én mindenesetre sajnálom a miniszterelnököt, mert a szükségszerű intézkedései miatt, legbensőbb munkatársai közül is többen cserbenhagyták. Sok minden elárul majd a kisebbik koalíciós párt viselkedése, mert ha a sokkterápiát a miniszterelnökre hárítják, akkor nem érdemlik meg, hogy továbbra is a kormányban maradjanak.

- Tudjátok - szólaltam meg ismét - mikor hazajöttünk egészen másképp képzeltem el a rendszerváltást. Tisztában voltam az ország eladósodásával, de tudván azt, hogy negyvenötben, és már előtte is többször sokkal rosszabb passzból indultunk, energikusan láttam hozzá, hogy mennél gyorsabban haladjunk át a legnehezebb útszakaszon, hogy mennél kevésbé érezze meg a lakosság a gazdasági váltást. Midőn azonban azt láttam, hogy míg mi hatalmas összegeket fektetünk be tartós beruházásokba, ugyanakkor a hazai tőkespekulánsok tisztességtelen úton szerzett vagyonukat ahelyett, hogy itthon fektetnék be, mentik kifelé az országból, gondolkodóba estem. Helyesen cselekszünk-e? Midőn a kormány - az akkori - azt is szétvereti, amit az előző rezsim - legyen bár százszor is átkozott - épített kárpótlásnak, magánosításnak álcázva, úgyszólván ingyen kiárusítja az országot. Van-e értelme a mi erőlködésünknek? Aztán még valamire figyeltem fel: a munkaszerető, de lázongásra hajlamos nép annyira elenerválódott a múlt évtizedei alatt, hogy akár - bocsánat a kifejezésért - seggtörlőnek is használhatja a győzelmi mámortól megittasodott, vér nélkül hatalomra került vezető réteg. Hogy őszinte legyek hozzátok: nem hittem volna, hogy a passzivitásba menekülő nép, amidőn lehetősége nyílt rá, szinte áradatként a szélre sodorta a pökhendi, gőgjétől fulladozó, urambátyámosdit játszó, mindent magának tulajdonító - nem tudom illik-e rá az elit szó - vezető réteget. Egyúttal visszahozta a vörösből fakórózsaszínre váltó, látszatra kevésbé mohó régi gárda fiatalabb garnitúráját. Lehetséges, hogy a "siketnéma" tömeg kisebb rossznak vélte a kommunista dilettantizmusból kiábrándulók visszatérését az úr és szolga rendszer szekértolóinál? Vajon legközelebb kiket fog trónra ültetni? Mert, hogy a jelenlegi állapot nem tartható sokáig fenn, azt úgy hiszem minden érdekelt tudja. Ha a munkás tömegeket mozgató szakszervezetekkel nem sikerül kiegyezni, akkor a két lemondott miniszter után mehet a többi is, de van-e egyáltalán perspektíva utánuk? Mert Torgyán úr demagóg szavait: ha csak a nép megnyomorítása árán maradhat, mondjon le miniszterelnök úr! Majd mi tudjuk és tesszük..., kevesen gondolják komolynak. Arra az emberre, aki szófosással hívja föl magára a figyelmet, a kutyánkat sem bíznám. De, hogy rövidre fogjam: kezdem azt hinni, hogy a demokráciát egy rövid, de kemény diktatúrának kellene, azaz kellett volna megelőzni, félő ugyanis, hogy jó szándékunk ellenére széthull a magyar gazdaság.

- A magyar gazdaság eléggé zilált már eddig is édesapa! - ezt már a kórház felől mellénk érkező Judit (feleségem) mondta -, de van ennek a gazdaságnak egy kemény magja: a mi vállalataink, családi Rt.-ink, melyekre rá lehet húzni az egész felépítményt. Kérdés csak, hogy mi hová állunk? Melyik politikai csoportosulást támogatjuk? Amelyik mellett letesszük a garast, az fog győzni legközelebb.

- Bravó Anyuka! Fején találtad a szöget! - Ádám, mivel Judit németül fejezte ki magát, szintén németül beszélt. Judit ugyanis minden erőfeszítése ellenére csak gyengén törte a magyart. - De gondolod - folytatta Ádám - különben egy idős a feleségemmel -, hogy okosabb lenne ismét ringbe szállni? Kiben bízhatnánk jobban, mint saját magunkban?

- Nem gondolom kedves! - volt válasza - Édesapát eléggé megviselte a tavalyi korteskedés, nem hagyom, hogy bármibe is belevigyétek. De különben sincs Viktória, aki nagyszerűen vitte tovább Szilvia pártelnöki teendőit. Hátra van még két kemény esztendő, majd amelyik párt jobban megfelel elvárásainknak, azt támogatjuk pénzzel is, meg hát - némi súlyunk azért van ebben az országban, vagy ha ebben kétségbe vonnák szavunkat, egy másik, esetleg nagyobb hatalommal egyengethetjük az utat. Egy érdekes momentumra figyeltem fel ma. A Kossuth adó hírmagyarázója szerint miniszterelnökünk beszámolt Clinton amerikai elnöknek haza dolgainkról. Meggyőződésem, hogy sem Mary-t, sem Franz-ot nem utasítaná el az elnök, ha mondjuk magán kihallgatáson kérnének tőle egyet-mást erősítendő itthoni dolgainkat. De - különben ezt a témát rám bízhatjátok: a Kékgolyóban, a bázeli klinikákon is sok befolyásos ember megfordul, s a jelekből ítélve mindig többen lesznek. Ezt annak ellenére mondom, hogy kísérleteink már a súlyosabb esetekben is sikerrel járnak. Majd Ők - értem alatta pácienseinket, igazítanak az ország rúdján, ha rossz irányba akarják egyesek rántani. Továbbá - gondoljatok Mary papájára! Lehetséges, hogy hagyatékával egy egészen új korszak veszi kezdetét. Ha pedig az erővonalak mentén száguldozó űrhajóink is bekerülnek a forgalomba, akkora előnyhöz jutunk, hogy na. A jelenlegi kormányzat szociális érzékenysége hasonlóan az előzőéhez - hallomásból tudom - a nullával egyenlő. Ez a kormányzat, programjával ellentétben, messze nem szociális programot valósít meg. Továbbá: az egyes emberek közötti viszony a mélypontra süllyedt. Aki egy szöggel többet tud beverni a falba, akinek egy lépcsőfokkal magasabb a háza, akinek egy iskolával, egy szakmával többje van az már oldalazva néz a másikra - a gyengébb, szegényebb, iskolázatlanabb, képzetlenebb embertársára. Pedig - annak kellene adni, akinek feleslege van - mindegy, hogy miből. S ha az nem terjedne ki másra, mint a nulla áldozattal járó szeretetre: egy mosolyra, egy kéznyújtásra, egy simogatásra, már az is kisebbítené az egymástól való távolságot. Nos, mi, akik nap, mint nap azokkal foglalkozunk, akiknek az ember által elérhető többlet már semmit sem jelent, tudjuk, hogy - általában az utolsó pillanatban döbbennek rá az emberek: milyen hiábavaló mindaz, amiért gyilkolni is képesek. Akkor értik meg igazán, hogy mi veszítettek, vagy nyerhettek volna, ha életüket másképp programozzák be. Csak utolsó pillanataikban döbbenek rá, hogy cselekedeteikből éppen az hiányzik, amiért emberré lettek. Nem vagyok vallásos, de hiszem, hogy arra teremtődtünk, hogy organizátorai legyünk a természetnek, nem pedig arra, hogy felfaljuk egymást.

- Több oldalról közelítve meg a dolgokat, ugyanoda jutottunk el - mondtam - és a tiédhez még hozzáteszem - fordultam Judithoz - mint biológus vallom, hogy minden élőlénynek megvan a képessége arra, hogy értelmes lénnyé nőlje ki magát. Sőt - a fejlődés adott szakaszaiban rendelkezik is a szükséges értelemmel -, a mikrobák is. Vallom azt is, hogy a kis vadvirág hasonlóan illegeti fejecskéjét a reá tűző napsugarak közepett, mint a szépasszony a tükör előtt, midőn kócolt haját fésülgeti.

- Szépen fejeztétek ki magatokat - tette hozzá szavaimhoz Ádám -, felhívom azonban figyelmeteket arra, hogy a szociális elvek hangoztatása mellett ez a kormány is a bankszféra elkötelezettje. Amíg a gazdaság modernizálásának hangoztatása mellett az egyszerű népet darócra vetkőzteti, a bankárok, a valutaüzérek degeszre tömik zsebeiket, s ez idáig még egyet sem vontak felelősségre - legalábbis tevőlegesen -, és előre láthatólag nem is fognak. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, csak abban az esetben lenne igazságos a terhek elosztása, ha az igazolt hivatásbeli kiadások megtérítésén kívül, az ország valamennyi állampolgára a létminimumot kapná fizetségül. Vagy mint a mi családunkban: munkahelyére és beosztására való tekintet nélkül, sír, nevet alapon... - Az én meglátásom szerint főképp a kisebbik kormányzópárt nem is a nagy többség jólétét kívánja a bankárok által kidolgozott modernizációs program keretében szolgálni, csak egy kisebb, zárt, jómódú, és erőszakkal is hatalmat gyakorló közösségét, mint azt a múltban tették az uralkodó osztályok. Ez a nyilvánvaló törekvés szüli a szocialista párton belül az ellentéteket, a kisebbik kormányzó párttal szimpatizáns, és a választók nagy többsége által mandátumhoz juttatott képviselők között. Ha ez a kormány megbukik, saját képviselői buktatják meg, mert a vezetés iránya eltolódott jobbra. Csak egyetlen momentum a sok közül: az ország romló helyzetével egyenes arányban növekszik a kitüntetettek száma. Mi tettek ezek az emberek a magas kitüntetésekért? Segítették szarba rántani az országot? Majd ha látható eredmények születnek munkájuk nyomán, akkor igen, akkor megérdemlik a jutalmazást, addig azonban jobban teszik, ha vállukat aláfeszítik az ország megrekedt szekerének. Ha segítik az egyszerű emberek millióit az országépítésben. Szükség van a történészekre, írókra, költőkre, színészekre, magasan képzett műszakiakra, de ne mondja nekem senki, hogy egyedül Ők viszik előbbre az országot. Hol vannak a kétkezi munkások? Vagy talán azok már emberszámba sem mennek? Nos, itt van a kutya elásva: nyilvánvaló, hogy itt egy tőkés restauráció kezdődött el, s mint apuka mondotta a minap: mi nem támogatjuk az úr és szolga rendszer újbóli felélesztését. Én, és velem együtt családunk valamennyi tagja elveti a demokráciának álcázott diktatúra ilyesfajta megközelítését. Ami nálunk jelenben történik svindli a javából, és nem lesz hosszú életű, de van-e, lesz-e alternatíva? Vagy elfogadják a miénket?

- Bízzuk édes fiam a népre - mondtam - van annyira érett a magyar, hogy leleplezze a csalókat, bármilyen színezetet öltenek fel.


Nagyobb rendzavarások nélkül mentek végbe az 1848-as szabadságharc 147. évfordulójára tartott ünnepségek. Az ünnepségsorozat talán abban váltotta fel, amellyel a jelenlévő a kormány megszorító intézkedései ellen tiltakoztak. Persze - voltak azért olyanok is, akik tapsoltak, hisz a három közjogi méltóság már rég nem koszorúzott együtt, hogy azonban a taps nekik szólt-e, vagy kizárólag a 48-as hősöknek? A füttykoncert azonban egyértelmű volt, s épp ezért meglepő volt a miniszterelnök nyilatkozata, amelyet a népszabadság közölt, miszerint a kormány végig viszi általa is stabilizálónak tartott, megszorító intézkedéseit. Sőt - ezt még megtoldotta azzal: reméli, hogy a kormányon lévő párton az intézkedések folyományaként megértőbbek lesznek egymással. Ez nyilván úgy értendő, hogy a kisebbik kormányzó párt aggályai megszűnnek, a szocialisták szociális érzékenységével kapcsolatban. Ez az elképzelés persze irreális, hiszen míg a Szabad Demokraták Szövetsége általában a vállalkozókat, a szocialisták tábora a munkavállalókat tömöríti, amiből következik, hogy érdekazonosság csak közvetett módon lehetséges. Az előzetes kompromisszum hiányából adódott, hogy a kormány döntését egységesen támogató kisebbik párt frakciójával szemben a szocialisták frakciója megoszlott, többen közülük az érdekképviseletek szakszervezetek álláspontját képviselték mondván: nem szabad a társadalom nagy többségének háta mögött ilyen nagy horderejű döntéseket hozni. Azt egyértelműen hangsúlyozták a szakszervezetek képviselői is, hogy szükségesek a megszorító intézkedések, csak annak mikéntjét ellenezték: ha az eredeti megszövegezésben hajtják vége a megszorító intézkedéseket, azok ismét a bérből, fizetésből élők, valamint a nyugdíjasok teljes ellehetetlenülését eredményezik. A kormány részéről arra hivatkoztak, hogy a svéd szociálpolitika, amely legközelebb állt a miénkhez, megbukott. A szociális juttatásokat csak a gazdaság növekedésével lehet és szabad emelni, növekedést pedig a miénkhez hasonló szorult helyzetben csak a megtakarításokból eredő hitelből lehet finanszírozni. De a lakossági megtakarítások mellett hol lehet még megtakarítani? Egyedül a költségvetési szféra lefaragásából. Akárhogy osztunk, szorzunk - így a miniszterelnök - egy ilyen kis ország, mint a miénk, nem tud eltartani ekkora apparátust, valamennyi költségvetési intézménynél szűkíteni kell a létszámot, és vissza kell fogni a dologi kiadásokat. Az ilyetén nyert összeget vissza kell pumpálni a gazdaságba, de úgy, hogy kézen-közön el ne tűnjön. Hiába szorítanánk az adóprést, emelnénk a kamatokat, amíg maguk az adóhivatalok vezetői gyártják a vállalkozók adóbevallásait, s a mérhetetlen mennyiségű adócsalás mellett ellenőrizhetetlen, feketén szerzett jövedelmeiket ugyancsak kivonják az adózás alól. Itt mindjárt választ adunk arra a kérdésre is, hogy egyesek miért szegények, mások pedig miért gazdagok: az elmúlt fél évszázad alatt az ügyeskedők összelopták magukat, az ügyetlenek pedig az állam bácsi jóindulatára hagyatkoztak. Ez sajnos tovább nem megy. A gazdag Amerikában is drákói szigorral büntetik az adócsalád minden formáját. Tulajdonképpen az előbbiekhez sorolható valamennyi feketén szerzett jövedelem, de a feketekereskedelem révén keletkező költségvetési hiány is. A megvesztegethető, korrupt költségvetési alkalmazottak ujjai között majdnem a költségvetés összegével egyenlő nagyságú "állami bevétel" vész el. A becsületre apellálni egyenlőre dőreség lenne: le kell leplezni, és keményen megbüntetni a csalókat, de nemcsak a mostaniakat: górcső alá kell tenni az állampárt idején összeharácsolt vagyonokat is, mert azok nagy része sem legális úton halmozódott fel. Nem szegény ez az ország, csak a vagyonszerzés, és az adózás ezidáig ellenőrizhetetlen, egyenlőtlen. Ha helyükre tesszük a dolgokat, néhány év alatt vetekedni fogunk a nyugati gazdaságokkal, de ha nem, akkor elmerülünk, hogy miben, arra adja meg ki-ki a választ. Sztrájkokkal csak gyengítjük gazdasági helyzetünket, növeljük a nyomort, legfeljebb az elosztás módozatainak megváltoztatására kényszerül a kormányzat. A miniszterelnök nyilatkozatát csak kevesek fogadták megértéssel, annál többen bírálták mondván: a kormányzat elárulta azt a réteget, amelyiknek a hatalmat köszönheti. A kormány csak szavakban a népé, valójában azzal is a már megtollasodottakat segíti, amit a néptől elvon, mert az újabb hitelfelvételeket is a kisembereknek kell majd visszafizetni. A szocialista pártban, amely pedig a választások alkalmával nagy többséggel került a Parlamentbe, nőnek az ellentétek, a barátok hátat fordítanak egymásnak, valami készül, de hogy mit szülnek a "hegyek"? - Lehetséges, hogy csak látszat ellentétekről van szó, hogy megtévesszék az egyszerű embereket. A magam részéről egyet értek a kormánnyal a szociális kiadások lefaragását illetőleg, azt azonban nem helyeslem, hogy a segélyezést az önkormányzatokra bízza, mert igazat kell adnom a jelenlegi pénzügyminiszternek: eddig sem a legjobban rászorulók kapták a segélyeket, hanem azok, akik hajlandónak mutatkoztak a segély egy részét visszaadni, vagyis a korrumpálódott tisztviselők nagyobb része, saját zsebére osztogatta a segélyeket is. Valamit nagyon gyorsan kell tenni, ezt elismerik a tömegszervezetek is - de hogy mit? Mi lenne a célravezető? Talán ha végrehajtanák a szocialisták választási programját az egyenlő elosztás elvéről. Ebben az esetben azonban ütköznének a kisebbik koalíciós párt nagyobb részét kitevő elittel. De még mindig jobb lenne egyedül vállalni a kormányzást, megőrizve a párt egységét, mint két, vagy három felé húzni az egyébként is rogyadozó szekeret. Véleményem szerint, ha nem kéri a kormányzatunk az ország adósságainak elengedését, vagy csak egy részét is! Vagy nem nyit kapukat keletre, vagy elutasítja az általunk már megvalósított egyenlőség elvét, akkor a káosz még nagyobb lesz mint volt, s a valuta alap, és a világbank tisztviselőinek játékszerei leszünk. Ha ki voltunk szolgáltatva a Szovjetuniónak, ezután ki leszünk szolgáltatva az imperialista-kapitalista nyugatnak, s ha akarnak fejünkre is szarhatnak, mert ellenálló képességünk a minimumra csökken, akár az immunhiányos betegnél.

A kastélyban berendezett irodámban próbáltam összerakni a mozaikokat, midőn jelzett a rádiótelefon, s a két nappal előbb Pekingbe érkezett Ádám jelentkezett:

- Halló apuka! Jól hallasz? Meglehet ismerni a hangomat? A bázisról beszélek saját műholdunk közvetítése útján.

- Jól hallom fiam szavaidat, nem is lehetne összetéveszteni máséval.

- Akkor ez azt jelenti, hogy ezentúl saját vonalunk lesz. Senkivel szemben nem állunk függőségben, de van ennél nagyobb újságom is számodra: Lehel tizenötöd magával napkörüli pályára indul. Nem akarták közölni velünk elindulásuk előtt, attól tartván, hogy akadályokat gördítünk a felfedező út elé.

- Hát bizony..., várj egy kicsit, a szavam is elakadt. - Nem korai még? Nem nagyon veszélyes vállalkozás? A földkörüli utazás sem veszélytelen, a Napkörüli pedig? Aztán miért kellett éppen az elnök vezérigazgatónak indulnia? Meggondolatlan lépésnek tartom Lehel részéről.

- A lehető legbecsületesebb lépés volt apuka. - Viktória, aki szintén vonalban volt, adta meg a választ kérdéseimre - mi voltunk a kezdeményezők apucika, siker esetén a mi nevünk íródik be a történelembe, de persze kudarc esetén is. Légy nyugodt: a mi űrhajónk van annyira biztonságos, mint a földkörül keringő amerikai, vagy orosz. Rég izgatja már az ember fantáziáját, hogy mi van a Nap másik felén, most, ha sikerrel jár expedíciónk meg fogjuk tudni, és ez már egy komolyabb lépés lesz a világűr meghódítása felé.

- De hát mit gondoltok kicsim, a Nap másik fele talán más mint a felénk eső? Egyáltalán lehetséges lesz megkerülni azt az óriás tűzgolyót?

- Ma már sok minden lehetséges apucika. Amire eddig nem is gondolhattunk, egészen egyszerű feladattá silányult. De különben - nem biztos, hogy a Nap túlfele hasonlóan tüzes, mint a felénk eső, aztán a spirál szárny egészen rendkívüli produkciókra képes, s a gyorsaság ma már nem téma. Mint kiderült a kísérletek alkalmával: a megfelelő anyagot is megtaláltuk, amelynek az ellenálló képessége szinte mérhetetlen. Csak annyira közelítik meg az objektumot, hogy a kitörések ne okozzanak gondot, az pedig, hogy a másik felén is hasonló termonukleáris erők működnek egyáltalán nem biztos. A matematikusok logikai számításai alapján lehetséges, hogy a túlsó féltekén óriási kiterjedésű szilárd, sőt élővilággal borított területek vannak, esetleg mint őstörténetében a Földet: párafelhők áztatják. Ha ez bizonyosságot nyerne, ezzel együtt pedig, hogy az ember számára is lakható, akkor nem kellene többé tartani az ember túlszaporodásától, a fölös létszámot minden mennyiségben el lehetne helyezni ott.

- Korai még kicsim erre gondolni is! Kapcsolatban vagytok az expedícióval? Milyen a közérzetük? Feltétlen tájékoztassatok mindenről!

- Néhány nap múlva többet tudunk apucika, de bocsáss meg, visszaadlak Ádámnak, mert jelentkeztek férjemék. Tudod milyen büszke vagyok rá?!

Mielőtt válaszolhattam volna, Ádám kérdéssel fordult hozzám:

- Mit szólsz a húgocskámhoz apuka? Megítélésem szerint, talán Lehelnél is jobban megállja helyét vezetőként. Nagyon okos lépés volt részedről, hogy Őket bíztad meg az itteni bázis irányításával. Csia, Tomi felesége pedig méltó társa. Nagyon ügyesen bonyolítják a dolgokat Lehel távollétében is, pedig mint tapasztalom, és tőlük, valamint Lí professzortól informálódtam: itt is nagy változások várhatók. Teng még meg sem halt és máris elkezdődött a hatalmi harc. Lí szerint nem kell féltenünk itteni pozícióinkat, mert a struktúra váltás visszavonhatatlanul elkezdődött, még a tengihez viszonyítva is modernebb kivitelben.

- Az pillanatig sem izgat fiam, ami Kínában végbemegy, de annál inkább a dél-koreai események. Nem tetszenek nekem azok a diák tüntetések. Tisztában vagyok azzal, hogy a kormányzatnak nem esik nehezére elfojtani a zavargásokat, de ha ismételten - a drákói rendszabályok ellenére - újrakezdik azt bizonyítja, hogy a társadalom beteg, valami nincs rendben náluk. Bízzál meg néhány szociológust az okok felkutatásával, s ha segíthetünk ne zárkózzunk el előle. Okos, talpára esett nép. Kár lenne ha erőit politikai, valamint bérharcokra kellene fordítania. Aztán azt sem feledhetjük, hogy Mary papája ott fejlesztette immár világszínvonal fölé a repülőgépipart.

- Rendben van apuka. Kívánságod szerint fogunk cselekedni. De mi van otthon? Elsősorban a család? Aztán - ha jól vagyok tájékoztatva: az ellenzék egyre dühödtebben támadja a kormányt a szociális kiadások nagyfokú lefaragása miatt.

- Tudod fiam, akárcsak Dél-Koreában, itt sincs minden rendben. Tegnap hallgattam egy szociológus előadását - szerinte a mi közgazdászaink az amerikai szociális elosztást követik, holott nemhogy nálunk, a nyugat-európai államokban sincsenek meg az ottanihoz hasonló feltételek. De nincs is példa rá, hogy legalább viszonyíthatnánk. A szolgáltatások, az élelmiszer, az iparcikkek árai lassan elérik a nyugatit, ugyanakkor a keresmények meg sem közelítik azt. Magad is tudod, hogy az állam igyekszik lerázni a nyakából a nem jövedelmező vállalatokat. Ha sikerül is túladni rajtuk - gondolok, az energiát szolgáltató iparra - miből fogja megfizetni a lakosság nagyobbik része a magánosított vállalatok nyugati szintre emelt árait? De erről már volt szó itthonléted alatt is. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a miénken kívül más megoldás is lehetséges. De bocsáss meg ha a közért való aggódásomat a szűkebb család elé helyeztem, pedig tudom, hogy téged elsősorban is feleséged, fiad és hát ne húzzuk az időt: valamennyiünk hogyléte érdekel. Jól vagyunk fiam. Mi igazán nem panaszkodhatunk. Nem bánt minket senki - érthetőleg hozzászoktak a tényekhez: van az országban egy bolond mágnás család, amelyik ellenszolgáltatás nélkül hajlandó segíteni a bajbajutottakon. Na persze azért nem egészen így van fiam: arról majd a később krónikások beszélnek, hogy ez a bolond család nemcsak az egyenlőség elvét vitte gyakorlatba, azzal együtt megváltoztatta a társadalom egoista gondolkodásmódját, vagyis a közösségi - immár nem állami - magántulajdon megbecsülését az egyénihez rangsorolta. De folytathatnám azzal is, hogy egyéni szükségletek kielégítésével minimumra csökkentettük a bűnözést, a felebaráti szeretet családon belüli gyakorlása terén pedig eljutottunk abba a másik dimenzióba, amelyben senki nem élvezhet előjogokat a másikkal szemben, s azokat nem is igényli stb., stb. Folytathatnám még, de minek, a mi érzéseink, gondolataink egyazon hullámhosszon mozognak. Még csak annyit, a kormányzat szigorító intézkedéseit bíráló ellenzék már addig merészkedett, hogy a parlamentben nyilvánosan fasiszta, kommunista ténykedésnek minősítette a szociális juttatások visszafogását, valamint a szlovákokkal aláírt alapszerződést, persze elfogadható ellenjavaslat nélkül. Nem tudom megérteni mi az, ami ezeket az őrülteket érdemi munka helyett egymás lepocskondiázására készteti? Első helyen állunk itthon a halálozások számát illetőleg. Elsők azok számát illetőleg is, akik önkezükkel vetnek véget életüknek, viszont utolsó vagyunk, ha a születések számát vesszük. Ha választott képviselőink még sokáig csak a határainkon kívül eső magyarsággal foglalkozna, itthon szinte észrevétlenül kipusztul a még magyarnak nevezhető fajta és a "keleten nőtt törzsöke fámnak, büszke magyar..."-ját felváltja a ma még kisebbségben lévő cigányság. Beigazolódik Anti bátyátok jóslata: húsz év múlva pajtás - egy volt börtönőr, ugyancsak fogolynak mondta jelenlétemben - a mi disznaink legelnek sírjaitokon, házaitokban pedig a mi unokáink fognak hancúrozni. Magyarországból a szó valós értelmében cigányország lesz! Nem rossz indulatból mondom, hiszen tudod: Viktória húgod, akit ismét annyira kiemeltél, Anti bátyátok édes húgának az egyetlen gyermeke, vagyis családunkban is folyik cigány vér és nem is akármilyen. Ettől függetlenül azért jó lenne, ha megszívlelnénk szavaimat az arra illetékesek. Tudom, hogy falra hányt borsóként peregnek is a jelen politikai palettájáról, de hadd tudja meg az utókor, hogy azok a bolondok azért eléggé tisztán látták: kéz a kézben többre vinnénk, mint egymást lökdösve. De állíts már le, mert estig sem hagyom abba, és esetleg fontosabb beszélgetéseket kell miattam elhalasztani.

- Attól nem kell tartanod apuka. Ez a rendszer, egyazon időpontban több tízezer beszélgetést képes lebonyolítani. Ezentúl állandó kapcsolatban lehetünk veletek. Magad is tapasztalhatod, hogy a többezer kilométeres távolságot a műhold valósággal a szobánkra szűkíti. Franz és Mary is nagyon megörültek midőn közöltem velük, hogy akár együttesen is beszélhetünk az otthoniakkal. Elsősorban Veled, de most sajnos abba kell hagynom, mert Viktória szólít. Valami nagyon fontos történhetett ott fent, mert mosolyog, majd visszahívunk. Csók apuka!

- Csók, csók! Szegény Fiam! De most is csak a rádió hullámhosszán ölelkezhetünk. A rang, amit apádtól, és a családtól kaptál nem pótolja azt a szeretetet, amit több mint három évtizedig hiányolni voltál kénytelen. Persze igazad van: ma már nincs távolság - a hangoddal együtt hallom a szíved dobbanását is.

Kocsi állt az épület elé. A hirtelen fékezés valósággal belém hasított. Ki lehet ez az ősült? Kinéztem az ablakon, akkor szedelődzködtek Xénia, Anna és Pisti. Miért nem jött Judit, valami baj történt az otthonban? Tovább nem jutottam, mert kopogtak az ajtón, majd engedélyre sem várva kitárult, s két karját felé tárva, feleségem állt előttem.

- Hát Te...? Égből pottyantál? Tovább nem jutottam, mert magához szorított, és,...

- Most ne - mondta - szoríts magadhoz! Szorosabban! - A szép, talán túlságosan is fekete hajú, fehér bőrű asszony pillanatokon belül úgy csüngött rajtam, mint érett gyümölcs a fán. - Velük jöttem - mondta hosszas ölelkezés után, csak előrefutottam, mert nagyon hiányoztál. Nem is tudom mi lenne velem nélküled édesapa? Most, hogy Dávidkát kénytelenek voltunk Augusztának átengedni minden szeretetem a tiéd!

- Édes vagy! Nem tudom mit eszel rajtam, hiszen olyan rágós vagyok már, hogy elvásítja a fogad. Nem haragudnék, ha másnál keresnéd azt, amit tőlem már nem kaphatsz.

- Te kedves! Nemcsak a dugaszolás értendő szex alatt. Az is ha megsimogatod a keblem, az is ha csak a haja, ha végighúzod kezed a tomporomon, sőt, ha orrunk egymáshoz ér, a csók pedig... - tökéletesen kielégít kedvesem.

- Nézzétek! Akár a hős szerelmesek. - Pisti szavai voltak ezek, aki a két asszony által közrefogva beállt a nyitva hagyott ajtóba.

- Te jobban teszed, ha hallgatsz - mondtam - én eggyel is beérem, Te pedig...

- Igen? - válaszolt Pisti - Egyszerre csak egy, aztán jöhet a többi! Na lódulj - mondta gyengéden, már ahogy tőle telt, mellénk lökte Annát - Te hozzájuk tartozol - folytatta - én csak a háremőröd vagyok.

- Vén bolond! - Ezt azonban már Xénia gügyögte, felugrott Pisti nyakába és belecsimpaszkodott - ma különben is számolni valóm van veled. Gyanús nekem, hogy több mint két óra hosszat csavarogtál Anti príma balerinájával. Melyik szállodában ürítettetek? Hetvennyolc éves, és még fiatal lányok után koncsorog.

- Esküszöm, hogy semmi sem történt, de - bár történt volna. Most tíz évvel fiatalabb volnék.

- Van valami érdekes számunkra? - fordult felém Xénia, - mert ha nincs viszem és lavórba ültetem ezt a vén csavargót.

Nevettünk, hát persze, hogy nevettünk!

- Még jó, hogy a humor nem hagy el bennünket - mondtam, miután elcsendesedtünk. - De most üljetek le, mert olyat fogtok hallani tőlem, amitől különben hasra esnétek. Lehel tizenötöd magával Nap-körüli pályára indult. Imént fejeztem be a beszélgetést Ádámmal, s néhány szót Viktóriával is váltottam, de őt a bejelentkező űrhajóval kötötték össze, és nem folytathattuk. Hát nem bámulatos, rövid idő alatt mekkorát léptünk előre. De - némi félelem azért van bennem: a Nap óriás tömegét megkerülni egészen más, mint a Földet. Aztán ott vannak a napkitörések. Azok sem veszélytelenek. Nagy-nagy előre haladást jelentene, ha - mint Viktória mondja: a Nap másik féltekéje esetleg, már szilárd kéreggel rendelkezik, sőt - élet is lehetséges rajta, és a Földön fölöslegessé váló emberanyagot ott elhelyezhetnénk. Én minden esetre könnyelműségnek tartom Lehel részéről, hogy már első alkalommal tizenötöd magával vágott neki egy eleddig még ismeretlen útnak.

- Nem egészen ismeretlen az az út édesapa, és bizonyára feltérképezték elindulásuk előtt. Kissé meglepődtem Judit szavain.

- Éppen Te mondod ezt? - Úgy néztem rá, mint aki eleve magyarázatot vár a kérdésre.

- Neked nem kell, de azt hiszem egyikőtöknek sem bizonygatni - kezdte Judit -, hogy egyetlen élő sejtben az egész természet - legalábbis annak felépítése - jelen van, csak mikroszkopikus kivitelben. A két kínai mérnök felfedezése az erővonalak alkalmazása terén, új fejezetet nyit a technika mindazon területén, amelyek az energiával kapcsolatosak. Tulajdonképpen semmi sem új a nap alatt. A teremtés kezdetétől jelen volt mindaz, amit eddig felfedezett, és majd ezután fog felfedezni az emberi értelem. De nemcsak a technika terén van ez így, a gyógyászatban is: minden bajra benne van a természetben a gyógyír, csak meg kell találjuk. Ezért is van az, hogy a véletlennek nagy szerepe van a felfedezések terén, de persze az értelem szerepét sem szabad lekicsinyelni, mert ha valaki nem gondolkodik, az elmegy a véletlenek mellett. Különben nem mondtál újat édesapa: Vikink direkt engem keresett tegnap, s közölte velem a nagyszerű hírt, de kért, hogy csak lassan adagoljam be neked, nehogy a hirtelen felindulás ártson. Mint látom a fiad nem volt olyan tapintatos, vagy melyikkel beszéltél előbb? - Judit a kérdéssel egy időben vizsgálódva tekintett rám, majd így szólt.

- Persze azóta már többet tudhatnak Ők is, én pedig könnyen tartottam magam ígéretemhez, hisz csak most találkoztunk. De - szerintem ezek az űrhajók sokkal biztonságosabbak a repülőgépeknél is, és csak egészen csekély a lehetősége annak, hogy elveszítsük őket. Mondta, hogy Vanda is velük ment. Ördögfióka az a lány. Semmi sem riasztja vissza. Nem tagadhatná amerikai neveltetését.

- Pedig ennek egyáltalán nem örülöm - mondtam - arra a lányra másutt van szükség. Itt a földön. Már örültem, hogy a sok szart kavargató újságíró között olyanok is akadnak, akik a valós tényeket, nem pedig saját, irracionális képzelgéseiket tálalják az olvasó elé. Hogy az emberiség eltántorodott a helyes irányból az nagyobbrészt az írott, és elektronikus média bűnéül róható fel. Elég, ha csak az itthoni, időnként felröppenő kacsákat említjük: az új pénzügyi kormányzat még el sem foglalta helyét, már elkezdődött a félre informálás, aminek a következménye a lakosság rohama a bankoknál elhelyezett valuta megtakarításaikért.

- De hát ezért nem az újságírók vonhatók felelősségre édesapa - Judit csodálkozva tekintett rám - Maguk az illetékesek dezinformálták már előre az újságírókat. Előbb úgy nyilatkozni, hogy minden rendben, majd amikor elfoglalták helyüket egy szinte robbanást kiváltó nyilatkozattal bejelenteni, hogy az ország csőd előtt áll, s vele egy időben olyan kormány-intézkedéseket hozni, amelyek - elhárítandó a katasztrófa - az eddig kiharcolt szociális juttatásokat is áldozatul dobja. Nem szeretnék senkit megsérteni, de ez már egyenesen arcátlanság. A sokat átkozott kommunista rendszer nem mert ilyen csinálni. Miben, kiben bízhat ez a nép, amikor nyilvánvaló, hogy a nyugati tőke nem hogy segítené a kilábolásban, még rá is tapos. Sőt - ezek a csizmák ellentétben a kommunistákéval, szöggel vannak kiverve.

- Bravó Professzornő! - Pisti mint általában most is tapsolni kezdett - remélem nem csak előttünk fejtetted ki a kapitalista világot elmarasztaló nézetedet. Megmondtad a pesti szakállasoknak is, hogy lejjebb az agarakkal, ha nem akarnak újabb ramazurit?!

- Megmondtam - válaszolt Judit -, de mintha vatta lenne a fülükben, mert csak ide-oda ingatták fejüket. Kevesen vannak még, akik mint mi, ha a családi költségvetés többre nem futja, beérnék egy tál étellel. A több százezer forintos havi jövedelemmel rendelkező urak könnyű szívvel szortírozzák azt a keveset, ami marad, miután ők már kivették részüket. Igazat kell adja édesapának: ha becsület lenne bennük megelégednének ők is a létminimum összegével - legalábbis addig, amíg erőre nem kapna az ország. Hivatásunkkal járó külön kiadásaikat úgy is még külön felszámolják. Persze megkaptam a magamét, hogy én könnyen beszélek, hiszen egy multimilliárdos felesége vagyok, és bármit mondanék sem hiszik, hogy életmódunk semmiben sem különbözik az egyszerű emberekétől. Ezelőtt elítéltem a különböző szektás csoportosulásokat, amelyeknek tagjai kimutathatóan példás közösségben élnek, ma egészen más véleményen vagyok. Kezdem megérteni Szilvia és Betti buddhista különcködését, de a többi, újabban egyre terjedő, keletről eredeztetett vallási szekták vonzerejét, amely szerintem a miénkhez hasonló családi együvé tartozásban rejlik. Tudom, még előttetek is szokatlan amit most mondok, de igaz: az utóbbi években egyre többen ismerik fel a nagyobb közösségekben rejlő erőt. Egyre-másra alakulnak a kisebb-nagyobb közösségek, amelyekben nem a beosztás, a munka mibenléte, hanem az egyenlőség elve szabja meg a keresmény elosztást. És ami meglepőbb, általában magasan kvalifikált személyek társulnak egy nagyobb közösséggé. Nem igaz tehát, hogy nem találtunk követőkre. Beindult a társadalom átszerveződése - igaz: ellentétes irányban is, de nem vitás, hogy az együvé tartozás szellemisége le fogja győzni a széthúzás démonját. Ezekben a közösségekben, mint nálunk is, mindenki ismeri a másikat, tudják mit várhatnak egymástól, s az élősködés eleve kizárt.

- Én nem merném ilyen meggyőződéssel állítani, hogy ezek a szekták a helyes úton járnak - szólt közbe Xénia -, de még azt sem, hogy Szilvia, valamint Betti helyesen cselekedtek, midőn itt hagyván minket, Szilvia még kiskorú lányát, Grétát is, hogy úgymond: kizárólag imádsággal töltve napjaikat, még életükben felkészülhessenek a Nirvánára, vagy legalábbis egy magasabb dimenzióbeli életre. A közösségi, azzal együtt a munkamegosztás és az egyenlőség elvét is vallom, helytelenítem azonban, ha valaki, vagy valakik azért menekülnek klastromokba, hogy szabaduljanak az élettel velejáró kíméletlen harc elől. Tűzben edzik a vasat is. Az az ember, aki helytáll az élet kemény megpróbáltatásai közepett, szerintem méltóbb mind a társadalom, mind - halála után - az élet nemzőjének elismerésére, mint aki a kényelmet, biztonságot nyújtó falak közé menekül.

- Na-na - mondta Pisti - a tokiói események után ítélve nem is olyan ártatlan bárányok a Buddhizmus, vagy miféle szekta követői: ha azt a mérges gázt, amelyet a metró vonalain kiengedtek a palackból ténylegesen az általuk lakott épületekben - laboratóriumaikban gyártották, még ha azzal a szándékkal alkalmazták is, hogy a közelgő világ végére figyelmeztessenek, a legaljasabb cselekményként ítélendő el. Ilyet csak bérgyilkosok, emberi mivoltukból kivetkőzött szörnyek követhetnek el, akik inkább a sátán, mint a teremtés nemzőjének követei. Különben a jehovisták már évtizedek óta ijesztgetnek a világvégével, de ehhez hasonló cselekményre még nem vetemedtek.

- Tudod pajtás - szólaltam meg -, mint olyan, aki személyemben is érintve voltam, hiszen Szilvia hites feleségem volt, Betti a húga pedig (ikrek) egyike volt azokban a legszeretetreméltóbb asszonyoknak, akiket eddigi életemben megismerhettem - a tokiói merénylet elkövetői legföljebb a Buddhizmus mögé bújt gengszterek. Nekem módomban volt megismerni mindkét asszonyt (Szilvia, Betti), mind pedig az indiai Buddhisták életét kolostoron belül is, azon kívül is, és bár megszívlelendő Xénia véleménye, én Juditot támogatom azzal megtoldva, hogy emberek vagyunk, nem Istenek, nem bűn, ha valaki egymagában nem érezvén elegendő erőt, egy közösség ernyője alatt keres és talál menedéket. Végeredményben mi is ezt tesszük, de persze - előbb egymagunkban is megküzdöttünk mindazért, ami most javunkra írandó.

- Nem akarlak, de nem is tudnálak megcáfolni Pajtás! - Pisti elvigyorodott, majd szokása szerint hátba vágott - mindazonáltal - bár én nem vagyok ijedős természetű gyerek, még sem mernék két említett szekta tag közé feküdni attól tartván, hogy álmomban kiherélnek.

- Bolond vagy - mondtam - semmiben sem mások Ők mint a többi asszony, legfeljebb a maguk rituáléja szerint művelik a szerelmet is, ami egyáltalán nem megvetnivaló. Amennyiben engedélyt kapsz Xéniától, legközelebb velem jöhetsz Japánba és leckét vehetsz egy buddhista gésától.

- Adok én nektek leckét gésa nélkül is! - Xénia odakapott Pisti fütyköséhez, majd így szólt - különben mehetsz - folytatta - ezzel legfeljebb csak kitörölheti a gésa is!

- Az is valami - válaszolt Pisti - sőt: az már egyenlő a művészettel, ha az enyémhez hasonló mosogatórongyot a célnak megfelelő állapotba hozza. Persze ne higgyetek ám neki - mármint Xéniának - még mindig megkapja a magáét, különben már rég ejtett volna. Van elegendő ficsúr a gyönyör paradicsomban, válogathatna közülük.

Egy elég terebélyesre sikeredett tujasor mögött álltunk éppen, mert időközben elhagytuk az irodát. Nem számítottam az asszonyok hazaérkezésére, és mint az Viktóriának megígértem, távollétükben magam fogom ellenőrizni, hogy a gyerekek megkapnak-e minden szükségeset, érkezésük előtt éppen indulni akartam a kicsik elé. Visszatérve a mondat elejére: a tuják miatt nem vettük észre a másik, azaz az ellenkező oldalról közeledőket: Melani, Dóra a fiatal kémia tanár, a címzetes Kanonokunk, és az ugyancsak fiatal plébános az iskola épület felől jövet felfigyeltek a mi kis csoportunkra, és Pisti utolsó mondatát meghallhatták, mert Melani üdvözlés után mindjárt kérdéssel fordult Pistihez:

- Ha mondjuk megszorulnánk, számunkra is akadva Pisti bátyám?

- Ti még engem is izgalomba tudnátok hozni gyönyörűm. De miért mennétek Budára, hiszen itt sem kellene nélkülöznötök?

- A baj tudod az, hogy mi a másik nemhez vonzódunk, itt pedig mint magad is láthatod, apukám, és rajtad kívül csak szoknyások vannak.

- Ez igaz kicsikém - válaszolt az öreg - nem mindegy azonban, hogy mi van a szoknya alatt. Miután pedig látta, hogy a fiatal pap bevörösödött, hozzá tette még: - ne úgy értsétek ám, hogy én paráznaságra akarnálak benneteket biztatni, a hatodik parancsolat mindenkire vonatkozik, kivéve engem.

- Jó neked Pisti bá' - így a kanonok -, ha valaki ebben a nehézségekkel, félelmekkel tele világban is tud humorizálni - az nagyon egészséges lélekre vall.

- Hát ami azt illeti, "szentéletű" barátom: egészségem az van. Hogy lelkem van-e, vagy minek nevezhető, ami által tudat alatt, vagy tudaton kívül cselekszünk? Az én feladatom családon belül: gondoskodni arról, hogy ti háborítás nélkül dolgozhassatok, majd a jól végzett munka után biztonságban hajthassátok le fejeteket. Úgy gondolom, eddig ennek maradéktalanul eleget tettem, s hogy mindezt hetvennyolc évesen, humorizálva teszem, még nem jelenti azt, hogy nem figyelek oda a félelmekkel teli világra. Nagyon is odafigyelek, mert csak így tudok eleget tenni kötelességemnek. De, hogy még nyomatékosabb legyek: mindezt az irántatok érzett felebaráti szeretetből teszem, és nem a túlvilági boldogság elnyeréséért. Ne is haragudjatok érte, de én itt akarom élvezni azt, amit ti odaát. Azért a boldogságért nem adnék fél krajcárt sem, de ha mégis lenne, végrendeletemben rátok ruházom. Itt úgyis kiböjtölitek. Persze nem szeretném, ha megorrolnátok nyíltságomért, fogjátok fel ezt is humorként. Hanem, ha már így összefutottunk, mit szóltok a tokiói metróban történtekhez? Lehetséges lenne, hogy a buddhizmus igaz követői ilyen szörnyűségre vetemednének? Hogy az Úr újabb Szodoma-Gomora pusztulásával hívná föl az emberiség figyelmét önpusztító bűneire? Miért éppen a Buddhisták lennének Armageddon előfutárai, hiszen ha jól tudom Ők nem is hisznek a személyes Istenségben, vagyis az Ő hitük szerint valamennyien az Istenség része vagyunk, s egyikünk előbb, másikunk utóbb - csak hosszú-hosszú vándorlás után jut el a megdicsőülés stádiumába. De egészen röviden: én magam üzletnek tekintem a vallási hiedelmeket. Nem hiszem, hogy a Teremtő egy rakás szélhámos által okozott tömeggyilkossággal hívná fel az emberiség figyelmét a világvégére. A mai hírekben hallottam, több millió ember életének kioltására elegendő lenne az az idegméreg, amit a szekta épületében találtak. Mi itt már nagyjából meghánytuk-vetettük a dolgot, de gondolom nektek is lenne hozzátenni valótok, hiszen itt ez a hatalmas ökomenikus bazilika - már számon sem tudom tartani hányféle szekta működési területeként, nagyon nem szeretném, ha valamelyik hasonló akcióba kezdene megvilágosodását bizonyítandó.

- Ettől talán nem kell tartanunk Pisti bátyám - a hamvas arcú Dóra tanárnő, aki nem is titkolta intim kapcsolatát a fiatal paptanárral, igyekezett megnyugtatni az öreget, ezek a nyilvánvalóan terrorcselekmények általában ott következnek be, ahol egy időben nagy tömeg fordul meg. Na, és az sem közömbös, hogy itt nálunk tudtommal még nincs befolyással az alvilág a különböző szektákra. Meg aztán nem is olyan egyszerű azt a gyorsan ölő ideggázt nagyobb tömegben előállítani, hogy megérné ilyen kis településeken is alkalmazni. A világvégével való ijesztgetést pedig szerintem is primitív eszközként foghatjuk fel. Van ezen kívül is elegendő bizonyíték arra vonatkozólag, hogy az élet néhány száz év múltán vagy még előbb megszűnik földünkön, ha nem állítjuk meg a környezet szennyezését. Úgyszólván már ma sincs semmi, amivel ne kerülne méreg szervezetünkbe. Az ember Armageddon nélkül is kipusztítja, magával együtt a földön létező élővilágot. Hogy ne következzen be, vagy legalábbis eltolódjon, szükséges lenne a társadalom felső szintű képzése, de mint a tapasztalat mutatja az ember mohósága nagyobb, mint jövőt biztosítandó életigénylése. A tudósok már régtől fogva figyelmeztetnek a veszélyforrásokra, de süket fülekre találnak. Ha ilyetén fogjuk fel a dolgokat, akkor a világvégéről szóló jövendölések a szekták figyelmeztetése nélkül is közel járnak az igazsághoz.

- Okosan szóltál kedves - mondta Judit - sajnos azonban, akik tehetnének valamit, azok mint mondottad: mohóságukban csak magukra gondolnak. Ezeket, ha másképp nem megy, szükséges erőnek erejével rákényszeríteni a helyes útra. Az emberiség nagy része ugyanis már ma is armageddoni állapotok közepett kényszerül inkább csak vegetálni, mint élni.

- Nem is tudom mit tehetnék még hozzá az általatok elmondottakhoz - mondtam -, de bármint légyen is, figyelemre méltó Viktória bejelentése miszerint: egyes tudósok azt állítják, hogy a Nap általunk nem látható felén nagy kiterjedésű szilárd talaj, azzal együtt földünkéhez hasonló élővilág is lehetséges. Ha nap körüli pályára bocsátott expedíciónk ezt megerősíti, akkor az erővonalas űrhajózás megoldja a problémákat. Na persze ez egyelőre csak matematikai képletekben lehetséges. Kívánjunk jó utat a tizenöt merész tudósnak, köztük Vandának, mert Ő is velük ment, mi pedig foglalkozzunk inkább a magyar, esetleg a nemzetközi társadalmat jelenleg izgalomban tartó legújabb fejleményekkel. Főleg azzal a felhördüléssel, amelyet a március 12. kormányhatározat keltett széles körökben...

- Végre normális pályára terelődött a beszélgetés témája, mert ne is haragudjatok, de az eddigieket csak szamárságoknak tartom. Azzal együtt persze én is elítélem a Tokióban történteket, és nem zárható ki nálunk sem hasonló cselekmény. - Ez a megállapítás Annától származott, aki sokkal gyakorlatiasabb volt, semhogy káprázatokkal foglalkozott volna, a felhördülés amit említettél, a kormányzó szocialista pártban, valamint a szakszervezeteknél figyelhető meg leginkább. De a tényeket figyelembe véve, idegen források híján, a kormányzat intézkedéseit támogatni, helyeselni kell. Persze én is azt vallom: hacsak egy tál étel jut egy napra, s azt az ország felemelkedése szükségeli az kivétel nélkül mindenkire vonatkozzon. Továbbá, minden általam elérhető eszközzel támogatom a határozatot, ha az a tál étel minden állampolgár részére biztosítva lesz. De - senkinek sem több! A miniszter uraknak, s a képviselő uraknak sem, sőt - nekik kell példával elől járni. A bankok, vállalatok vezetői pedig szintén, saját érdekükben önként vállalják, mert ha az ország csődbe jut, rájuk sem lesz tovább szükség. - Azt állítja az MSZP elnöksége, hogy a párt nem tolódott jobbra, elveiket nem adják fel. Nem érdekes, hogy egyes választási programokat ideiglenesen feladnak, a fontos, hogy a választási ciklus végére gazdasági győzelem legyen prognosztizálható. A pénzügyminiszter szerint csak a lakosság 20%-a fogja érezni a megszorításokat, a 80% helyzete nem változik. Csakhogy ez pontosan fordítva igaz: a 20% észre sem veszi magas jövedelme miatt a megszorításokat, míg a 80% az első betevő falattól az utolsó gyógyszerig, nem számítva a magas energia árakat - legalább 50%-kal többet fizet, ha lesz miből. Hazudik itt mindenki gyerekek, nemcsak a muzsikaszó, a Gyula is! A családi pótlékot és az egyes segélyeket igényelni kell majd az önkormányzatoktól..., a maiaktól? Atyám! Az egypártrendszer községei, városi tanácsainál sem csapott olyan magasra a korrupció, mint a mai önkormányzatok nepotista, bratyizó, egymás zsebére játszó szerveződéseinél. A kormányzat által segélyekre kiutalt összegek egyszerűen kámforrá válnak és még csak nem is fognak nagyon kutatni utánuk, mert az igazán rászorulók szégyenlik a magamutogató szegénységet! Azok sírnak legjobban, akiknek leginkább módjuk és lehetőségük nyílik a csalásra: a vállalkozók, és mint már volt róla szó: a vállalkozók adóbevallásait szerkesztő adóhivatali tisztviselők. A legnagyobb probléma azonban, amit mi sem hagyhatunk figyelmen kívül - mármint családunk -, hogy az alvilág megtalálta az utat a politika irányítóihoz. E tényt a nemzetbiztonság lemondott minisztere hozta nyilvánosságra, hogy nem konkretizálta az csak azt bizonyítja, hogy felső szinten is léteznek megvesztegethető személyek. Nem a szektáktól kell félni! Azok többségében istenfélő, jóindulatú emberek vannak! A politikai és gazdasági élet maffiózóitól! Tudjátok, hogy Olaszországban több, mint negyven éven keresztül fontos tisztségeket töltöttek be a kormányhivatalokban a maffia beépített emberei. Ezentúl nagyon meg kell néznünk, hogy kik azok, akikkel felsőbb szintű kapcsolatot létesíthetünk. Érthetitek úgy is, hogy nekünk is be kell épülni a döntést hozó szervekbe. De - gondolom sokat is beszéltem, ne várakoztassuk a többieket az ebéddel.

Anna, ha akarta volna akkor sem folytathatta volna hosszúra nyúló magyarázkodását, mert nyomban az ebédet jelző csengettyűszó után rohanvást jöttek a gyerekek. Az asszonyok távollétében én is a gyereksereg közepett étkeztem, természetesen a nagy ebédlőben. Rendszerint, unokáim elé mentem, s a parkban szoktunk találkozni. Az unoka szó természetesen, azaz nem kizárólagosan a vér szerinti leszármazottakat jelenti - ahányan csak körém fértek, valamennyien nagyapának szólítottak, én pedig nem tettem különbséget, egyformán szerettem valamennyiüket, és megkülönböztetés nélkül gondoskodtam róluk. Mivel pedig együtt találtak bennünket - a papokat és a tanárnőt kivéve valamennyien nagymami, nagypapi voltunk, kéz a kézben indultunk az ebédlő felé, valósággal rajzottak körülöttünk, mint a méhek a királynő körül.

- Te aztán megbabonáztad ezeket a gyerkőcöket - szólt hozzám a kanonok, miután a kavargásban mellém verődött - Mielőtt hazajöttek, álmodni sem mertem volna arról, ami jelenben itt történik.

- Ha jól emlékszem - válaszoltam -, mintha Erzsikénktől olyasmit hallottam volna, hogy fiatal korában anyósomat is így kísérte a gyereksereg végig a falun a kastélyig, amely inkább a gyerekeké volt, mint az övé. Hozzá kell tennem, hogy akkor már se anyja, se apja, se testvére nem volt, idős nagynénje pedig nem tudott ellene tenni semmit. Akaratos, önálló teremtés volt anyósom már fiatal korában is. Talán éppen természetéből adódott későbbi nehéz sorsa.

- Szegényke - jegyezte meg a kanonok -, milyen boldog lehetne most. Saját elmondása szerint is nagyon nehéz élete volt, pedig mint mondotta: ő nem szolgált rá. Amíg tehette mindenkin segített.

- Hasonló sors jutott feleségemnek, azaz lányának is! Igaz lenne, hogy hetedíziglen fog az átok?

- Hát látod én pap létemre ezt nem hiszem. Isten, a végtelen szeretet nem lehet egy személyben a végtelen gyűlölet is. Mert - miért bűnhődne a gyermek apja bűneiért? Azt hiszem ebben egyetértünk.

- Ebben igen barátom! - válaszoltam - A gondviselés igazságosságát azonban nem vallom, mert ha úgy lenne, abban az esetben nem hagyná, hogy egyik ember mocsokba, a másik bársonyba szülessen bele. Vagy - talán igaz lehet a lélekvándorlás hite miszerint: ahányszor születünk, annyifélék leszünk? Ma király, holnap koldus? Ez szerintem igazságosabb, mint a keresztények hierarchiája földön, égben egyaránt. Azt azonban vallom, hogy örököltük az isteni értelem egy bizonyos szikráját, különben hogy érthetnénk meg a természet törvényszerűségét, remélem egyre többet.

A kanonok elgondolkodott, mielőtt azonban válaszolhatott volna elénk lépett Viktória lánya - kilencéves, anyjához, nagyanyjához hasonlóan kreol, ragyogó szemű leányka, s felnézve rám bizonytalan hangon kérdezte:

- Édes, igaz, hogy apucim napkörüli pályára indult egy űrhajón?

- Kitől hallottad kislányom? - kérdeztem, magamban pedig: még nem kellett volna tudomásunkra hozni.

- Melani mondta - válaszolt a kislány, majd így szólt - hajolj közelebb hozzám, súgni akarok valamit.

Miután pedig lehajoltam.

- A többieknek nem szabad megtudni édes, de én már ugye nagy lány vagyok!

- Való igaz kicsim! Te már nagylány vagy! Amelyik ember kilenc éves korában három nyelven beszél - Viktória lányom a magyar és az angol mellett a franciát gyakorolta és tanította is rá gyermekeit - az bizony nagynak sem kis teljesítmény. De visszatérve kérdésedre: apucit valóban napkörüli pályára indult, méghozzá tizenötöd magával az ALFA 2-vel. Ez a konstrukció tökéletesebb mint az ALFA 1. Bízzunk benne, hogy szerencsével járnak, és nagy-nagy felfedezésekkel térnek vissza.

- Láthatjuk majd őket is a televízióban?

- Erre nem tudok kislányom válaszolni, mert oly nagy a távolság, és különben is - a Nap földünkről nem látható felét fogják feltérképezni. Ha egyáltalán lehetséges.

- Ugye azok, akik apucimmal mentek mind tudósok? Én is az akarok lenni édes. Egyedül Vikim gyerekei neveztek édesnek - nemsokára vége lesz itt a tanításnak és megyünk Pekingbe. Asztrofizikus leszek. Ott akarok dolgozni anyuci, apuci mellett a kínai bázison.

- Kicsi vagy még angyalkám. Igaz, már három nyelvet beszélsz, de a fizika, a természet, a bolygórendszerek törvényszerűségei nagyon magas képzést igényelnek. Még sok időd van eldönteni, hogy melyik tudományágat kívánod szolgálni.

- Nem fogom meggondolni édes, már eldöntöttem.

Még mondta volna a magáét, de időközben az ebédlőhöz érkeztünk, s mivel Ő volt az unokatestvérek között a legidősebb, csatlakoznia kellett a kisebbekhez, mellém pedig Judit, a feleségem igyekezett, de csak nehezen tudott szabadulni a gyerekektől. Szerették a szüleikkel egyidős nagymamát.

- De jó, hogy ismét idehaza lehetek édesapa - mondta, miután leült mellém. Annyi szenvedés, kín! És mindez miért? Egyre többen lesznek rákos, immunhiányos betegek, s mi még mindig nem mondhatjuk, hogy megtaláltuk azt a csodaszert, amelyre biztonsággal lehetne mondani, hogy alkalmazása folytán megszabadulunk ettől az - immár népbetegségnek számító nyavalyától. De - ha időlegesen el is tűnik mint a TBC a kórokozók megtalálják a módját, hogy túljárjanak az ember eszén. Egyszerűen alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. Alkalmazkodó képességük erősebb mint a miénk.

- Most ne gondolj nyavalyákra édes! Egyél! Lassan elfogysz! Már egy falatot sem tudsz lenyelni, hogy ne foglalkoztatnának mások betegségei. Bezzeg a politikusok máson törik a fejüket: Ők arra keresik a választ: hogyan lehetne megritkítani a fölös lakosságot. Lásd nálunk is az újabb szociális csomagot, mellyel a kormányzat az amúgy is leromlott egészségügyet akarja még jobban ellehetetleníteni.

- Vannak akik az életre esküsznek édesapa, és vannak, akik a halálra! Én nem hiszem, hogy bármilyen csomaggal rendet lehetne teremteni, s ezt nem csak Magyarországra, az egész világra értem. Azt persze nem zárom ki, hogy - esetleges - földön kívüli társadalomban már a teljes egyenlőség az uralkodó együtt élési formula. De ilyet még a sci-fi irodalomban sem találunk. Legalábbis az eddigiekben. Hogy őszinte legyek, én nagy várakozással gondolok Lehelék expedíciós útjára. Itt, az egész Földre értem: lelkiismeret-furdalás nélkül beinjekcióznám politikusainkat, aztán kinek mije van, adná, amire pedig szüksége lenne, venné! Bocsáss meg, ha e tekintetben ütköznének érzéseink, de mi szükség van a sok magas fizetésű politika, és gazdaság irányítóra, ha nem képesek rendet teremteni a zűrzavaros árrendszerben. Lassan belehülyülnek mind a kereskedelem dolgozói, mint a fogyasztók a naponta változó árakba, de az élet szinte minden területen hasonló a helyzet.

- Belehülyül itt már mindenki édes! Én nem vagyok pesszimista, nem sajnálom, amit beleöltünk eddig ebbe az országba, hisz volt és van miből, de amint látom, itt másképp alakul a társadalom, mint a tradicionális kapitalista országokban. Mint tudjuk a magántulajdonra épülő társadalom három irányban is fejlődhet: a tradicionális, mint a jelenlegi nyugati államokban, mint a miénk, a családi, vagy a nálunk is kialakulóban lévő vadkapitalizmus. Aki bírja, marja! És kik bírják? A farizeusok, a becstelen kufárok, akik oldalazva mennek el a nyomos mellett, majd miután felkapaszkodtak a csúcsra olyan törvényeket alkotnak, amelyek bebetonozzák az alsó néprétegeket. Mi másra lenne jó a jelenlegi kormányzat iskola politikája? Na persze mi majd igyekszünk felnevelni egy olyan tudós generációt, amelyik szétveri ezt a lélek nélküli, úrhatnámkodó, ki tudja honnan jött, s merre tartó, új gazdag, inkább nem mondom kicsodákat. Mi maradjunk meg annak amik, akik eddig voltunk!

- Némely intézkedését azért helyeslem ennek a kormányzatnak édesapa, elsősorban is az államháztartási kiadások csökkentését. Ott vannak a köztisztviselői státuszban lévők: eddig a titkárnőnek is titkárnője volt. Ne érts félre - ezzel csak azt akarom mondani, hogy túlontúl sok lézengőt tart el az állam. De maradjunk az egészségügynél. Arra hivatkoznak, hogy a kis fizetés miatt kevés az ápoló, nővér. Én viszont azt mondom, hogy az ország lakosságához mérten éppen elegendő az orvosok száma pedig sok. Legalábbis az orvosi diplomával rendelkező személy. Ha a mi kis kórházunkat vesszük alapul: három orvos, két ápoló lát el - persze nem tagadom a legmodernebbül felszerelt rendelővel, műtővel - a külső vállalatok bedolgozóival együtt átlag 3000 főt, mindenféle szempontból. Akkor azt hiszem lenne mihez igazodniuk. De ehhez még hozzá kell tennem, hogy én többet vagyok távol, mint helyben. Ha pesti elfoglaltságaimat mind felszámolom, azaz nem fel, hanem ide, akkor csak az a pihenés számomra, amit a te karjaidban töltök. De hát - a mi hivatásunkat nem szabad időhöz kötni, akkor, amikor szükség van ránk, rendelkezésre kell állnunk. Én együtt élek a betegeimmel, de velem együtt Linda és Simon is. Már szinte valamennyi családtagunkat betanítottuk a legszükségesebb feladatok elvégzésére. Ebben különbözünk mi minden más perspektívától.

- Édesem ti nem sorolhatjátok magatokat a családon kívüli egészségügyi dolgozókhoz. Ti szupermenek vagytok! Ezen kívül apa, anya, testvér!

- Nem vagyok szupermen édesapa! Én nagyon megdolgoztam azért, amit tudok! Amivel pedig többet tudok az átlag orvosnál, azt bevallom Neked akkor szereztem, amikor munkaidőn túl, csupán a szeretet vitt betegeim ágyához.

- Hát ez az ami szupermenné tesz édesem, amivel több vagy a többinél! Ami csak kevesekben van együtt a hivatástudattal. A mai diplomások többsége - az orvosok sem kivételek - a gyors karrierre és a pénzre vadászik. Nincs is idejük tudásuk gyarapítására, a szeretetre pedig. Ez a nemzedék már elindult a kövesedés felé. Az érzelem nélküli brutalitás a jellemzője. Még jó, hogy azért van némi arany tartalék, nem vagyok elfogult, de - többek között mi is!

A kanonok, a fiatal pappal, Melanival és Dórával az asztal másik felén Lehel és társainak merészségéről vitáztak. Anna, aki őket megkerülve felénk igyekezett, elkapott egy-két mondatot, mert csak úgy foghelyről megjegyezte:

- Ugyan már kedveseim, miért lenne olyan nagy merészség nap körüli pályán keringeni, esetleg le is ereszkedni, ha túlfelén tényleg lehetséges egy nagy kiterjedésű, szilárd állapotban lévő, vagy éppenséggel: élettől nyüzsgő terület? Nem is olyan újkeletű dolog ez, hiszen egy, vagy két évtizeddel megelőzték őket az amerikai szondák, sőt azok már valahol a Tejútrendszerben haladnak a lehetséges ősmag felé.

- Azért az nem ugyanaz kedvesem - szóltam át hozzá, majd, de már mellettünk, mert éppen felszabadult mellettem egy hely, ha az expedíció sikerrel jár olyan értelemben, hogy ember számára is lakható területeket fedez fel, az egyenesen korszakváltó lesz az emberiség történetében.

- Legalább áttelepíthetnénk oda az egyre növekvő számú munkanélkülit, valamint a kiszuperálandó közalkalmazottat - ez azonban már Dóra jegyezte meg, megtoldván Annának adott válaszomat. - Hálát adhatok a sorsnak, hogy ide vezérelt. Nem kell most izgulnom: vajon maradhatok-e választott pályámon, vagy változtatnom kell. Szerintem is sok közalkalmazott van még a pedagógusok között is, akik csak a létszámot növelik, de a kormányprogram megváltoztatásával nem szűrik ki őket. Általában azok maradnak, akik simulékonyabbak, és ez jelenleg még valamennyi szakminisztérium területén így van. Ott van például a televízió, a rádió, általában a média területe. Egyet értek a kormányzattal, hogy ezer fővel csökkentsék a létszámot, hiszen a jelenleg sugárzott műsorokhoz fele létszám is elegendő lenne, de kérdés, hogy kiket bocsátanak el? Sztrájkkal fenyegetőzni, vagy látványos felvonulásokat rendezni, ha az nem országos méretű, akkor csak rontja a résztvevők helyzetét, megkönnyítve azok dolgát, akiknek az elbocsátásokról kell dönteniük.

- Meg a miénket is kedves tanárnő - szóltam közbe - ugyanis követelni azok mernek, akik tisztában vannak saját értékükkel. A középszerűek általában behúzzák farkukat a lábuk közé és kivárnak. Mi következik ebből? Mi a javából válogathatunk valamennyi iskolatípusunkhoz. Mert bármilyen eredménnyel végződjön is űrexpedíciónk, nekünk olyan tudósokat kell nevelni, akik nemcsak elhagyni lesznek képesek Földünket, meg tudják védeni is a fenyegető katasztrófáktól. De nemcsak az itthoniak közül kell válogatnunk - átvéve az amerikai gyakorlatot, már az egyetemeken - külföldön is - ki kell szemelnünk és szerződtetnünk a legtehetségesebb hallgatókat.

- Kegyetlen világban élünk testvéreim - így a Kanonok - farkasok és bárányok gyülevész hada - valóban ember az embernek farkasa! Ha nincs ellenség, egymást faljuk fel!

Szemközt velünk az asztal alatt lábak kalimpáltak. A fiatal pap felszisszent, míg Dóra szájszögletében visszafojtott kacaj gurgulázott. Szemeiből pedig kiolvasható káröröm. Az éjszakai riszálás helyett kaptad! Melani számára már nem volt szokatlan a sípcsont megsarkalása, elmélyülten vitatkozott az idős kanonokkal, azonban Judit, de Anna is kuncogni kezdtek. Még jó, hogy a nörsz és Wótan nyomában beódalgó Sátán (kutya) lábunk közé kuporodott, s az abrosz alól előre nyújtva fejét, barátságosan ropogtatta a szájába dugott csirkecombot.


Az emlékezetes nap után, hogy Ádám bejelentette, miszerint Lehel expedíciója Nap körüli pályára indult, többször is beszéltünk, de azon kívül, hogy úton vannak, s már néhány napkitörést is szerencsésen átvészeltek, semmi olyat nem közöltek velünk, ami felborzolta volna a kedélyeket, lehetséges azonban, hogy a titoktartásra való kötelezettség miatt csak a bázissal tudatták a fontosabb információkat. A negyedik, vagy ötödik nap megszűnt a bázis és az űrhajó közötti összeköttetés, és már a kétségbeesés határán voltunk, midőn Ők is, mármint az az expedíció tagjai, szinte fellélegezve, ismételten jelentkeztek:

- Győzelem! - Lehel első szava volt -, már a Nap túlfelén haladunk! Szabad szemmel nem látunk semmit! Alattunk, fölöttünk sűrű párafelhők! A műszerek olyan állapotokat mutatnak, amilyenek a Földünkön kb. 60-80 millió ével ezelőtt voltak. Óriás páfrányok. Lehetnek 100-150 méter magasak. Közöttük ugyancsak óriásira nőtt élőlények mozognak, de hogy mifélék lehetnek, innét nem lehet megállapítani. Most megszakítom az adást, megpróbálunk leereszkedni, egy több ezer km átmérőjű hasadékba. Ha a légnyomás és az oxigén megfelelő az ember számára is, megkíséreljük a sátorverést. Előbb azonban műszerekkel átvizsgálunk mindent.

Mivel a kapcsolatteremtés éjszaka történt, Judit rázott fel álmomból - elkezdtem dörzsölni a szemem.

- Álmodtam, vagy...? Bizonytalanul néztem a feleségemre, akkor éppen csak ketten tartózkodtunk a hálószobában, Anna a gyönyör paradicsomban ügyködött, ugyanis Xénia Párizsba utazott belsőépítészeti kiállításának megnyitására.

- Nem álmodtál édesapa - nyugtatott meg feleségem - a bázis összekapcsolt bennünket az űrhajóval, s közvetlenül Lehel hangját hallhattad a készülékből.

- Eszerint ténylegesen is bizonyossá vált a feltételezés, hogy a Nap általunk nem látható felén már elkezdődött a kéreg megszilárdulása?

- Lehel szavaiból ítélve igen! Na - persze várjuk meg mit állapítanak meg a műszerek, utána pedig - gondolom, ha növény és egyéb - már fejlettebb állatvilág kultúrája létezik, akkor az ember számára is megfelel, még ha 60-80 millió évet vissza is kell lépnünk. Most az a kérdés, hogy leereszkedés után tudjuk-e fogni az adást?

- Több szondát vittek magukkal édes. Majd azok közbeiktatásával. Még leereszkedés előtt - gondolom meghibásodásra is számítva - tartalékkal bocsátják őket útjukra. Most mindenesetre várnunk kell, nekik kell jelentkezniük. De hogy ébren maradjunk, nem tudhatjuk meddig kell várni, beszélgessünk. Dóra a minap érdekes, és megszívlelendő témát vetett fel: miképp hasznosíthatnánk a fölösleges, vagy a társadalomra nézve veszélyes emberanyagot? Én elsősorban nem a munkanélkülieket exportálnám, hanem a háborús gyújtogatókat, értsd alatta azokat a politikusokat, akik annak érdekében, hogy hatalmon maradhassanak, hajlandóak akár több millió embert is feláldozni. Másodszorra azokat a milliomosokat, akik csak saját érdekeiket tartják szem előtt, s nem hajlandóak semmi áldozathozatalra az össztársadalom javára. Csak harmadszorra azokat, akiken nem fog semmiféle nevelés és kizárólag a társadalom kárára vannak. A negyedik transzporttal küldeném a használható, de fölös létszámot, azzal a feladattal, hogy munkára fogják azokat, akiket itt nem sikerült betörni. Van belőlük is éppen elegendő!

- Van igazság a szavaidban édesapa - mondta Judit - a lebonyolítása azonban nem lesz könnyű feladat. A kiválogatás, összegyűjtés, stb.

- Az ALFA 1. és társai, válogatott legénységgel egyetlen éjszaka alatt a gyűjtőhelyre szállítanák őket - értem alatta azokat, akiket mindenképp likvidálnunk kellene. Ne hidd, hogy olyan sokan lennének ezek. A kártevők eltávolítása után első teendőnk lesz - ha lesz visszaállítani Földünk természetes bioritmusát. Tudom, hogy ez nem menne egyik napról a másikra, de még időben lenne. A környezet szennyezéstől ment szárazföld jelenlegi nagysága az óceánok világával az emberiség mostani létszámának többszörösét is el tudná tartani. Amikorra pedig beszűkülne bolygónkon az életlehetőség - gondolom még vagy néhány száz év, akkorra természetesen állandó földi ellenőrzés mellett a Nap túlfelén is elfogadható körülményeket lehet létrehozni. Kényszerhelyzetben a legelvetemültebb emberből is válhat felebarátját, munkáját megbecsülő hasznos lény. Az első transzportok persze egymást ölnék, később azonban a szükség megtanítaná őket arra, hogy mások munkájának igénybevétele nélkül, maguk is képesek szükségleteik előállítására.

- Sok esetben nehezen lehetne megállapítani édesapa, hogy kik a gátlástalan bűnözők: a gyilkosok, vagy áldozataik?

- Édesem! A jelenlegi modern eszközökkel egyetlen nap alatt ki lehet szűrni a politikusok közül azokat, akiknek a jelenléte, ténykedése újabb háborúk forrása. S a milliomosokat is szinte pillanatok alatt be lehet táplálni egy modern számítógépbe, hogy meg tudjuk kik a kiszuperálandók. Azt már mérlegelni kellene, hogy a gyilkos, vagy áldozata bűnösebb-e, de azok, akik a társadalomnak csak terhére vannak: a lumpen, naplopó elemekre gondolok, szintén könnyűszerrel kiemelhetők a becsületes emberek közül. A betegekre, fiatalokra, öregekre több gondot fordíthatnánk, mint eddig. A mai társadalom már úgy is ott tart, hogy legszívesebben a Taigetoszra küldené őket, mint a hajdani görögök a nyomorék, gyenge gyermekeket. De ha az általam elmondottak szerint egy egészséges társadalom maradna Földünkön, abban az esetben is csak a javak családi alapon történő, szeretetből fakadó elosztása tudná biztosítani az emberiség jövőjét.

- Jó lenne édesapa, már a gyermekeink jövője szempontjából is! - Judit felült, majd úgy lehajolva hozzá valóssága lehelte fülembe: - Ha olyan simán menne minden, mint ahogy imént elmondottad, örömmel vállalnék még egy szülést, hiszen gyermekeink már azokban a rég megjövendölt boldog időkben élhetnék le kevésbé küzdelmes életüket. De van olyan jövendölés is, amely boldog idők helyett egy minden eddiginél pusztítóbb háborút jelez, s ráadásul, hogy ez a háború kelet és nyugat között, a Dunántúl nyugati felén lesz legvéresebb. A mi otthonunk, épülő félben lévő városunk is áldozatul eshet. Nagyon nem tetszik nekem édesapa ez a már szinte túlzott nyugathoz dörzsölődés. Ami itt most történik az egyszerűen csak váltás. A volt szovjet hadseregek helyét az atlantiak foglalják el. Mi mindenképp ütköző zónába kerülünk, egy - ne adja Isten - harmadik világháború esetén, mert akármelyik is kezdené, hadszíntérré válnánk. Szárazföldi hadszíntérre gondolok, mert interkontinentális rakétáikkal egymás területét is elérik. Na de nem kellemesebb-e mások otthonában védeni a sajátunkat? Ha akarnák, egyik napról a másikra befejeztethetnék a balkáni háborút is, de gondoljunk csak bele: az amerikai arzenál világviszonylatban a legtöbb fegyvert állítja elő, s a legtöbbet exportálja, ha leállítanák a fegyvergyártást rengeteg munkás kerülne az utcára. Tehát, mondhatjuk úgy is, ahány halott, annyi munkahely. A tőkés világnak, azon belül a szabad piacnak létszükséglete a háború, és úgy is igyekszik berendezkedni, terjeszkedni. Nem remélhetünk többet ettől a barátságtól sem, mint amit a másiktól kaptunk.

- Nem tudhatjuk édes, hogy mit hoz a jövő. Az azonban biztos, hogy a mai ember távolabb van egymástól, mint bármikor volt ezidáig. Mi azonban a jövendölésektől függetlenül szolgáljuk továbbra is a békét! Semmi sem lenne alkalmasabb tömegpusztításra, mint azok az eszközök, amelyek már eddig is birtokunkban vannak, mert egyetlen nap annyi nukleáris töltetet robbanthatnánk fel bevetésükkel, amennyi elegendő lenne a földi élet kipusztítására. De ezek az eszközök arra is alkalmazhatók, hogy könnyebbé, szebbé tegyük általuk a földi, és ki tudhatná még melyik bolygón, van a Napon létesítendő életet. Mi az utóbbit választhatjuk. Miért pusztítanánk, amikor ugyanazzal az erővel építhetünk is? De egyelőre ne tervezzünk, várjuk meg az expedíció jelentését, s majd attól függően határozzunk. Még neked sem mondtam, de elképzelésem szerint az egész természet körforgása hasonló bármely élőlényéhez: van egy központ, amelyből kiindul az élet, vagy nevezzük csak energiának, majd fáradtan ugyan oda tér vissza, hogy feltöltődve újrakezdje. Nagyban a feketelyuknak nevezett valami nukleáris robbanások színtere. Egyik felén sziporkázva, lángolva elkezdi körforgását a természet, míg a másik felén fáradtan visszatérve beleolvad az ősmagba, majd újra kezdi, ki tudhatná már hányadszor, vagy öröktől örökké. Mi, naprendszerünkkel, jelenleg visszatérőben vagyunk, de neked ezt fölösleges mondanom, hiszen jobban tudod nálam is! Előbb-utóbb mindenképpen bekövetkezik a katasztrófa, mert csak előre mehetünk a megismerhető csillagvilágban, hátrafelé nincs út! Azaz - mehetünk visszafelé is, a később született új világok elé, de ehhez megfelelő űrjárművek szükségesek.

- Értelek édesapa, nagyon is értelek! Ebben a néhány mondatodban benne van minden, amit az életről, a természet körforgásáról tudni kell, vagy kellene tudni ahhoz, hogy normálisan viszonyuljunk hozzá! Valóban jó hasonlat: pl. az emberi szív, az artériák, a hajszálerek, a kötőszövetek, stb. Vagy az ősközeg, s a csillagrendszerek születése, vonulása el és vissza a végtelen térben! Mennél előrébb nyomakodunk, annál előbb ér bennünket a katasztrófa! Na, persze, természetes folyamat esetén egy emberélet hossza számításba sem jöhet egy-egy körforgás viszonylatában, csak az embernek megvan hozzá a tehetsége, hogy mesterségesen is beavatkozzon a természet íratlan, önmaga által szabályozott törvényeibe, amely beavatkozás akár az egész bolygó, vagy egy, esetleg több naprendszerre is kihatással lehet. Nagyon kell vigyáznunk, nehogy a Kainok birtokába jussanak korszakalkotó találmányaink, mert abban az esetben hiába lesz a mi jóindulatunk azok elsősorban saját érdekeik szolgálatába állítják őket, akár hullahegyeken át is, a pillanatnak áldozva.

Judit valószínűleg mondta volna még a magáét, a rádiótelefon azonban jelezte, hogy helyreállt az összeköttetés az expedícióval, s mivel már előbb az erősítőhöz kapcsoltuk, egészen tisztán kivehettem Lehel hangját:

- Itt vagyunk megint apuka! Szerencsésen leereszkedtünk! Csak azért késtünk, mert első szondánk valamilyen meghibásodás folytán megszökött. A második hála Istennek tökéletesen működik és reméljük, hogy távozásunk után is üzemképes lesz, ugyanis itt hagyunk egy négy tagú tudóstársaságot, és az összeköttetés létfontosságú lesz részükre. Most legelőször is arról tájékoztatlak benneteket, amiről a műszerek segítségével, s most már szabad szemmel is meggyőződhettünk: a levegő - figyelembe véve a sűrű párafelhőket - tiszta, oxigén tartalma dúsabb a földiénél, de nem okoz gondot, a növényzet - aljnövényzet - magas, széles levelű zsurló, bokrok, fák nincsenek, ellenben az óriás páfrányok teteje nem látszik az alacsonyan úszó párafelhőktől. Félhomály van! Az a távoli égitest világít át a szürkének tetsző levegőrétegen, amelyet fentről akkorának láttunk, mint a Földről a mi Napunkat. A szilárd kéreg vastagsága itt még messze van a földiétől, ez érezhető a levegőben, a talaj felszínén - főként a kisebb-nagyobb mélyedésekben összegyűlt vízben. Más - nagyobb vízmennyiséget eddig nem észleltünk, de valószínűleg édesvizű tavak, kisebb patakok a lecsapódó pára folytán léteznek. Itt a víz még a levegőben kering, vagyis inkább csak kavarog, hisz a Nap másik fele még izzásban van. Az állatvilágról nem sokat tudhattunk meg eddig. Most éppen egy 15-20 méteres, gyík formájú hüllő ereszkedett le a közelünkben. Ezek itt nem csúsznak, másznak, repülnek az óriás páfrányok között. Még hozzánk hasonlókkal nem találkozhatott, mert a kb. 60-70 cm átmérőjű szemeivel meglepődve figyeli mozgásunkat, de úgy látszik nem veszélyesek, mert máris - abbahagyván a figyelést - legelni kezd, tehát növényevő. Szája kitátva akkora, hogy nyugodtan beleállhatnánk és magasba emelt kézzel legyezhetnénk a szájpadlását. Egy harapással szénaboglya mennyiségű sás kerül a szájába, aztán a szarvasmarhához hasonlóan darálni kezdi. Érdekes, hüllőformájú kérődző állatok. Most vagy egy tucat ereszkedett le a közelünkbe és felénk tartanak. Visszatérünk az űrhajóba, és onnét kísérjük figyelemmel miképp viselkednek a számukra ismeretlen szerkentyű láttán. Mielőtt barátkoznánk velük meg kell ismerjük természetüket. Kíváncsinak tűnnek, mert egyre többen ereszkednek le, majd szárnyukat lebegtetve közelednek. Most megszakítom az adást, bevárjuk őket, s majd utána visszakapcsolunk. Vikitől tudom: otthon most éjszaka van! Aludjatok! Amennyiben az állatok hagynak bennünket, mi is azt tesszük. Kár lenne, ha meg kellene semmisíteni őket. Egyetlen példányból is hónapokra elegendő húsmennyiség származna. Lehetséges, hogy még szükségünk lesz rá.

- Hát nem csodálatos édes? - a készülékhez hajolva Judit is hallgatta Lehel szavait - hihetetlennek tűnik, pedig valóság! Ki hitte volna, hogy a Nap túlfelén már párafelhők áztatják a dús növényzetet. Ha egészségem engedi, magam is ellátogatok oda. Botanikai szempontból fontos ismereteket szerezhetünk Földünk őstörténetéhez.

- Te mennél is édesapa, ha én engednélek - mondta -, de még mielőtt belelovalnád magad, kérlek mondj le erről az útról! Ki tudhatná előre milyen megpróbáltatásoknak lesznek még kitéve Lehelék is! Háromcsaládos apa. Meggondolatlanság volt részéről is az expedícióban való részvétel.

- De édesem, ha belegondolunk, hogy az expedíció sikere mit jelent családunknak - az emberiséget értem - akkor Lehel, Wanda és valamennyiük önfeláldozása nem mérhető a feladat nagyságával.

- Értelek édesapa - mondta feleségem -, de gondoltál te valaha is csupán magadra? Kérlek, ne folytassuk, próbáljunk végre aludni, hisz nemsokára kelni kell.

Amíg a Nap túloldalán és itthon dinoszauruszok őrzik a felfedezők és Mecénásaik álmát, nézzünk át az Atlanti óceán túlfelére, ahol a Miami-Hilton Szálló tánctermének parkettjén Mary ropja a beígért táncot lábának megmentőjével, Meier professzorral. De jelen vannak még Fatima, Irmácska, a kis kínai lány Lia, valamint Gréta is, akit direkt erre az alkalomra Janzen hozott magával, Irmácska kérésére Fatima férjével Pállal együtt. Mary a számára rendezett ünnepség előtt két hetet kórházban töltött, vagyis Meier professzor klinikáján, mert a cápa által leharapott, majd visszavarrt lábfej otthon ugyan szépen gyógyult, de nyújtás nélkül bicegnie kellett volna, ahhoz pedig csak a klinikán volt megfelelő szerkezet. Férjén, Franzon kívül még nagy szeretettel gondolt sógornőire is, sőt azok férjére, amiért hajlandóak voltak megválni egymástól hosszabb időre, hogy a krízises időszakot segítsék neki átvészelni. Ami a két fiatalasszony áldozatát még növelte: mindketten újszülött gyermekeikkel költöztek át Pekingből a floridai delfin-farmra.

Ferenc, azaz Franz nem táncolt - nem is tudott -, biológiai fejtegetésekbe bocsátkozott a miami egyetem tengerbiológiai szakának professzorával, Lénárd professzorral. Mary küldte számára is a meghívót, mivel ő is lelkes hallgatója volt, s bár betegsége megakadályozta, hogy bejárjon az egyetemre. Nem szakította meg az évet, Lénárd professzor személyesen járt ki a delfin-farmra, hogy az épület alá süllyesztett konténer-laborban rendre megismételje előadásait, de már nemcsak Mary, Fatima és Irmácska részére is, akiknek annyira megtetszett az Óceánia világa, hogy következő évre előjegyeztették magukat az egyetem nappali tagozatára. Férjeik persze nem nagyon örültek a bejelentésnek, de a kicsiket már el sem lehetett volna választani a delfin bébiktől. Mivel Janzen új gépének a távolság nem okozott gondot, kénytelen-kelletlen saját érdekét feláldozta a feleségek és a gyermekek kedvéért. Gréta pedig, akinek szintén nem volt közömbös a farm élete, új instruktorával, a fiatal kínai nyelvtanárral, örömmel csatlakozott az oda-vissza utazásokhoz. A család ilyetén összeverődött létszámához a farm lakható része kicsinek bizonyult, s Franz elhatározta a telep bővítését mind a vízben, mind pedig a parton, de úgy, hogy a vízben lakó "rokonok" megszokott, harmonikus életét ne bolygassák meg.

Most mindenesetre valamennyien ott forognak Mary és táncpartnere körül, aki bár nehezen szánja rá magát, kérdéssel fordul a még mindig - legalábbis a teremben lévők között - legszebb asszonyhoz:

- Engedelmével kedves művésznő, de - valahogy nehezen tudom megemészteni, hogy ez a szabályos, tökéletes formátumú testet egy - bár észlénynek tartott - mégis csak állat ölelje magához. Legyen hozzám, mint orvosához egészen őszinte, ha kérhetem - valóban megtörténik a vele való közösülés, s ha igen, csupán kísérleti célból, vagy érzelem is áthatja?

- Vártam, hogy felteszi a kérdést kedves professzorom - Mary mosolyával hódította meg a közönséget, s ez a mosoly most hatványozottan jelentkezett - de engedje meg, hogy a kérdésre kérdéssel válaszoljak. Ha Ön végezné a miénkhez hasonló kísérleteket, talán alkalmasabbnak vélne erre a célra egy nyomorékot? Nem azt tartaná fontosnak Ön is, hogy egy testben, lélekben egészséges fajt hozzon össze? Nos - válasz nélkül is tudom: ebben az esetben egyezik a véleményünk: csakis egészséges, kifejlett, formában is szemrevaló alanyokkal szabad kísérletezni!

- Megfogott kedves - válaszolt a professzor - tökéletesen igaza van! Biztosíthatom, hogy tiszteletemet ez a tény csak fokozza Ön iránt.

- Ebben az esetben, titoktartás mellett közölhetek Önnel egy világraszóló eseményt...

- Csak nincs máris kézzelfogható eredmény?

- Nem rólunk, illetve a mi munkánkról van szó - Mary egészen közel hajolt a férfihez, hogy még véletlenül se hallhassa senki - sógorom, férjem féltestvére, egy tizenöt tagú expedícióval, jelen pillanatban is a Nap túloldalán tartózkodik. Ebből is kiérezheti, hogy kísérletező család vagyunk: a cél érdekében mindenre képesek.

- Ezt most viccnek szánta kedves, vagy...? - professzor hitetlenül bámult Maryre.

- Egyáltalán nem! Ez olyan igaz, mint az, hogy most mi itt tangózunk és csak azt akarom vele bizonyítani, hogy nem egyszerűen hobbi, nagyon komolyan vesszük és tesszük dolgunkat, nem sajnálva az áldozatokat sem. Férjem másik féltestvére: Fanni, a stockholmi egyetem etnológia professzora a fajok és fajták kialakulását tanulmányozza a ma legmodernebb eszközök segítségével, és már eddig is sok megdöbbentő felfedezésre jutott. A mi kísérleteinket ismeri - csak azzal toldanám meg, hogy mi azokat a tengeri észlényeket barátainknak, mondhatom úgy is: családunk vízben élő tagjainak tartjuk, azonban ez a viszony, az intim is. Egyelőre maradjon titok! Fanni kísérleteinek eredményeként annyit elárulhatok még, hogy ősanyáink a fejlődés folyamán sokkal csúnyább, ma vadnak tartott állatokkal is egészen közvetlen kapcsolatban voltak. Azokhoz képest a mi delfinjeink gentleman-ek. Még nem tudhatjuk, hogy sógoromék mit találnak, de holnapra bizonyára többet fogunk tudni arról is, hogy a bennünket éltető Nap minő titkokat tartogat.

- Azok után, amiket Önöknél láttam, nem vonom kétségbe szavainak hitelét - mondta a professzor, de amennyiben szilárd kéreg található a Nap túlfelén, mivel jutottak oda, hiszen az eddig használt űrrepülő gépekkel csak földkörüli pályán mozoghattak?

- Emlékszik arra mit írtak a lapok arról a karácsony előtti űrszerkezetről, amely a delfinfarm közvetlen közelében ereszkedett le? De előtte is, utána is több ízben mutatkozott Ázsiában, Európában?

- Hogyne emlékeznék, hiszen tele voltak vele a világ lapjai, de csak a sci-fikből ismert UFO-ként emlegették, semmi közelebbit nem tudtak meg róla.

- Nos, az az űrhajó volt az ALFA1. És a mi távolkeleti gyárainkban készült! Sógoromék már annak tökéletesebb változatával az ALFA2-vel indultak felfedező útjukra. Gyorsasága egyenlő a fény sebességével. Közelebbit nem mondhatok, de nem is tudok. Az az egy biztos, hogy apósomék, akik azzal a karácsony előtti géppel utaztak haza Magyarországra, felszállás után fél órával már a Balaton melletti otthonukból jelentkeztek.

- Megkérhetem kedves - a professzor belesápadt míg kimondta - üljünk le és igyunk egy hűsítőt, mert amiket Öntől most hallottam elképesztő, egyben félelmetes is!

- Pedig ez még csak a kezdet - válaszolt Mary - hozzá kell szoknunk, hogy még elképesztőbb dolgok kerülnek rövidesen napvilágra.

- Nem kérkedésből mondom - kezdte a professzor, miután leültek az egyik sarokban - nagyjából ismerem az emberi test felépítését, azzal is tisztában vagyok, hogy előbb-utóbb, ha el nem pusztítja önmagát az emberiség, izolálni tudjuk valamennyi kórokozót, de hogy a technikában ekkorát léptünk volna előre és minden hírverés nélkül, majd - mellőzve minden átmenetet - el tudja intézni, hogy a legközelebbi expedícióval én is indulhassak?

- Minden valószínűség szerint el tudnám intézni kedves, előbb azonban vissza kell érkezzenek, és csak akkor, ha teljes biztonsággal járható az út oda-vissza. Ön engem visszaadott családomnak, hogy engedhetném, hogy vesztébe rohanjon?

- De kedves művésznő. Ön általában nem az életével játszik egy magasabb cél érdekében? Csak itt Miamiban is sokan vagyunk sebészek és nem is a legrosszabbak, ott fenn - fölfelé mutatott - lehet, hogy egy sincs, pedig talán már e pillanatban is nagy szükség lenne ránk. Aztán, ha tényleg az ember által is lakható terület, a legjobbaknak kell előre menniük előkészíteni a tömeges áttelepítést. Földünkön úgy is annyira szennyezett már a légkör, talaj, víz, stb., hogy a kipusztuló félben lévő növény- és állatvilág nem tudja élelemmel ellátni a viszont egyre szaporodó emberiséget, s ha nem akarunk újabb kannibalizmust, vagy mesterségesen szított, kizárólag ritkítás céljából megrendezett háborúkat, akkor mindenképp humánusabb cselekedet lenne a fölöslegnek másutt helyet csinálni. Az Önök kísérlete nemde ezt a célt szolgálja, vagy tévednék? Rosszul értelmeztem?

- Nem téved kedves, egyetértek Önnel, és amennyiben az expedíció sikerrel végződik, Ön feltétlenül helyet kap az űrhajón.

Ferenc közeledett feléjük, majd leült Mary mellé:

- Elfáradtál kedvesem? - kérdezte, s közben simogatni kezdte kezét. - Nem szabad erőltetned szívem, s ezt bizonyára a professzor úr is megérti. Nehezen tudnálak nélkülözni a most következő időszakban. Fatima és Irmácska igazán elkövetnek mindent, Téged azonban egyikük sem helyettesíthet. Már hónapok óta próbálkoznak, de sem Ők, sem vízi barátaink nem tudnak szabadulni a viszolygástól. Gondolom professzor előtt nyugodtan beszélhetünk problémánkról!

- Sőt, kérem kedves barátom! - mondta a professzor. - Annál is inkább, mert úgy határoztam, hogy - természetesen nem nélkülözhetem az Önök ajánlását - csatlakozom az Önök kísérleteihez. Na - nem a tengeri, inkább az űr expedícióikhoz.

- Az még kicsit korai kedves barátom - Ferenc mosolyogni látszott, ez a mosoly azonban inkább valamiféle benső megvilágosodás kisugárzása volt. - Bár - folytatta -, előbb vezethet eredményhez mint a miénk. Persze amikor én elkezdtem, még csak az írók képzeletében léteztek a fénysebességgel száguldozó űrhajók, ma pedig, ha az erővonalas konstrukciók kormányozhatósága megoldódik - múzeumba kerülnek azok is! Említetted a professzornak a legújabb űrkísérleteket?

- A legújabbakat nem, szívem. De hát még az előbbiek is kísérleti stádiumban vannak. Lehel szerint tökéletesen üzemel, ez azonban még csak az első hosszabb útja.

- A következő expedícióval szeretnék indulni kedves művésznő - mondta Meier professzor - a kockázat az ezredik útnál is fennáll.

- Ha családunkhoz akar tartozni, akkor ne mondja nekem többször, hogy művésznő! Tisztességes nevem: Mary, de becézhet is, ha akar. Családunk fő ereje a közvetlenségben van, továbbá az egymást segítő, megbecsülő szeretetben. Ezt akár gyakorolhatja is! - professzor elé nyújtotta arcát - íme én máris felajánlom testvéri szolgálataimat, de előre bocsátom, ha egyszer elindul ezen az úton, csak előre mehet, nincs koncsorgás, kapkodás, mint Bálám szamara tette. Biztosíthatom, hogy örömmel befogadja családunk, s mivel még nőtlen, talán még megfelelő feleség is akad.

- Nem kívánok házasságra lépni kedves senkivel - válaszolt Meier - életemet a tudománynak fogom szentelni ezután is, mint eddig tettem: Meg aztán jobb, ha már most megmondom: tisztelem a női nemet, hiszen anyám nélkül én sem lettem volna, de szexuálisan nem vonzódom úgyszólván egyik nemhez sem. Ezért is tartom alkalmasnak magam egy hosszabb ideig tartó expedícióban való részvételre.

Mary összenézett Ferenccel, válaszra azonban nem jutott idejük, mert Gréta közeledett feléjük sokat sejtető mosollyal.

- Hölgyválasz Professzor Úr! - a felszólítás persze Meiernek szólt - szabad felkérnem önt?

- Ha nem teszi kedves - válaszolt Meier felállva - én kértem volna.

- Hát nem szemtelen ez a kis szuka? Egy sincs hozzá hasonló a családban - szólalt meg Ferenc - mintha hét ördög lakozna benne.

- Inkább nagyon is kedves kislány Ő szívem - válaszolt Mary - bár sok hozzá hasonló lenne családunkban. Ami pedig az ördögöt illeti - fordítva igaz: hét angyal lakozik kis húgodban, hiszen olyan szép, üde, és ami ennél is fontosabb: okos és természetes. Nem ismeri az alakoskodást, vagy éppenséggel ismeri, de nem teszi.

- Ha te mondod, bizonyára így is van szívem! - Ferenc, aki addig mindig kicsit zavart volt nők társaságában, átfogta Mary vállát, és csókolni kezdte: olyan boldog vagyok melletted, most ne foglalkozzunk másokkal, csak magunkkal, hiszen ami velünk történt, az majdnem, vagy egészen csoda!

Mary átadta magát férjének és úgy ölelte, mintha csak ketten lettek volna a nagy táncteremben, miközben így suttogott.

- Szerelmem - gondolni sem mertem volna, hogy a rideg tudósban ennyi mély érzés lakozik. Az életeddel váltottad meg az enyémet, mert hisz másképp is végződhetett volna, ha nem jössz értem, s ha nem veszed ki lábamat a cápa gyomrából, én már nem létezem. Így hát te szültél újra, és én, aki eddig is nagyon szerettelek, mindenestül a tiéd vagyok. De ha ismételten történne velem hasonló tragédia, ne feledd, hogy az a kislány, akiben hét ördög-angyal lakozik, a te kis húgod, féltestvéred tudna pótolni, úgy is mint kísérleti médium, úgy is, mint feleség, mert bár egy apától származtok - nem vagyok efelől biztos - egészen mások vagytok.

Itt tartottak, midőn Gréta és a sebész professzor visszamerészkedett melléjük:

- Nem hittem volna, hogy a bokád megmentője táncban is elsőrendű - szólt Gréta kicsit zihálva - mintha nem is a földön jártuk volna ezt a bécsi keringőt, hanem a levegőben lebegve!

- Bocsánat kisasszony! - volt Meier professzor válasza - táncban talán telibe talált, de sógornőjének a bokáját elsősorban annak férje mentette meg, amit én tette, azt mások is tökéletesen elvégezték volna.

- Csak semmi szerénység - szólt közbe Ferenc - amit Ön tett, azt csak mi tudjuk értékelni igazán: feleségem és jómagam. Bocsánat professzor most pedig ismételten önre bízom a számomra legdrágábbat, amíg én a kishúgommal megpróbálok lötyögni egyet. Bizonyára nem lesz olyan elégedett velem, mint Önnel, de legalább kipihegi magát.

- Majd megpihegtetlek én tesókám - szólalt meg Gréta, s mielőtt Ferenc mentegetőzni kezdett volna elkapta derekát, aztán bele a sűrűjébe.

Mary lábának csoda számba menő megmentését estétől kora hajnalig ünnepelték a delfin-farm lakói, valamint a közvetlen barátok és munkatársak, mi azonban lépjünk tovább, de mielőtt a kínai bázis központba indulnánk, tegyünk ki kitérőt, látogassuk meg bázeli klinikánkat, s hallgassunk oda Katinka professzornő és Auguszta lányom meghitt, szinte anya-lánya közötti bizalmas beszélgetésre.

- Ugye ti szeretitek egymást apukával Tantika? - Auguszta tette fel a kérdést, s feszült várakozással figyeli Katinka színelváltozásait.

- Mi valamennyien szeretjük egymást kislányom - volt a tömör válasz.

- Ez így is van, de érzésem szerint köztetek egészen intim viszony áll fenn! - néhány másodpercnyi hallgatás után pedig egyenesen nekiszögezte a kérdést:

- Miért nem keltetek egybe anyukám halála után, hiszen a tiétek igazi szerelem volt, míg az ami Szilvia és apuka között...?

- Az is igazi szerelem volt kislányom, csak az indíttatása volt más, ezen kívül köztük már ott volt Fannika nővéred, a házasságon kívül született kislány, akkor már egyetemre járt, és előbbre való volt az Ő törvényesítése. Én ide voltam kötve, míg Szilvia szabadúszó volt apukáddal együtt, akkor és ott bukkantak fel, ahol és amikor éppen szükség volt rájuk. Azaz: ahogy a szükség hozta. Számunkra a szerelem máig frissen él, és őszintén mondom neked, soha nem nélkülöztem Őt, mert mikorra szükségét éreztem, mindig befutott. Különben Szilvia után is lett volna alkalmunk hozzá, de én már nem adhattam volna azt, amit Judit, ezt a gyönyörűséges testvérkét - Dávidka a beszélgetés tartama alatt is Auguszta nyakában csimpaszkodott, aki azon kívül, hogy Judit szülte: az enyém is, a tiéd is, és hát - ti valamennyien az enyéim is vagytok, mert azután születtetek, hogy a sors összehozott apukádékkal. De inkább arról beszéljünk, hogy van az én gyönyörűségem? Augusztán kívül még nem látszott terhessége, a kicsike azonban, akire Katinka professzor asszony jobban vigyázott, mint szeme világára, már rugdalódzott. - Nemsokára eljön az Ő ideje is, kis csibém, és akkor majd a sajátodat babusgathatod.

- Magam sem tudom - mondta elmélázva Auguszta - melyiket fogom jobban szeretni? Azt hiszem igazat kell adjak neked: mind a miénk, valamennyi gyermek, akár mi szüljük, akár más!

A két asszonytól hallott néhány mondat annyira mély gondolatsort fogalmaz meg, hogy magyarázat nélkül is tudjuk hova sorolni, s mivel rövidesen úgy is a gondolat sebességgel száguldunk, megengedhetjük magunknak, hogy átmenet nélkül a kínai bázis központ műszer termében hegyezzük fülünket.

Viktória, és még tucatnyi: kínai, japán, dél-koreai tudós, technikusok, mérnökök, fizikusok, kémikusok éppen Lehel legfrissebb jelentését elemzik. Itt azonban már nemcsak szavakkal, eléggé tisztára szűrt képekkel is bizonyítást nyer a Nap túloldalának, vagy annak egy részének jelenlegi állapota.

Mint már hallottuk, a magasra nőtt széles levelű zsurló, és az óriás páfrányokon kívül másfajta növényzet az űrhajó közelében nem volt. Azok azonban oly dúsak (nedvdúsak) voltak, a párafelhő, s a közte átszűrődő halvány fény hatására, szinte azon idő alatt is, amíg a képeket nézzük centimétereket nőnek, van tehát tápláléka a sárkánygyíkoknak, vagy nem is tudom milyen nevet kapnak az expedíció tagjaitól. Már egészen az űrhajó közelébe merészkedtek. Hatalmasra nőtt szárnyaik mellett lábaik satnyák, inkább szárnyaikra támaszkodva bámulják a még bizonyára soha nem látott űrhajót. Az expedíció tagjai bemenekültek előlük. Egyikük kitátja száját, talán kóstolni akarja, ehető-e, de hirtelen visszarántja fejét. A bentiek gyenge elektromosságot bocsátanak az űrhajó borítására. Most Lehel hangját halljuk:

- Félő, hogy megkísérlik a támadást, elpusztítani viszont nem akarjuk őket, felemelkedünk, de csak annyira, hogy ne okozzunk kárt sem magunkban, sem a környezetben. Megpróbáljuk körbejárni a völgyet, ha egyáltalán lehetséges, mert fentről bizony akkorának látszott, hogy Földünk kétszer is beleférne.

Az űrhajó megmozdult, majd szinte egy pillanat alatt 200-300 méter magasban vízszintes irányt vett, s elindult, hogy felkutassa a katlan kezdetét, vagy végét. Lent az iménti táj folytatódik végestelen végig, csak az állatvilág bővül: a hatalmasra nőtt sárkánygyíkokon kívül mindenféle csúszómászó, rajtuk kívül azonban sem tollazattal bíró madárfajok, sem fejlettebb stádiumban leledző gerinces.

- Elemezzétek - szólalt meg ismét Lehel - a mélyedésekben összegyűlt vizet, mert mintha nyüzsögnének bennük a különböző formátumú mikrobák, sőt: ebihalakhoz hasonló, már fejlettebb állapotban lévők sem hiányoznak. Innét fentről a sebesség miatt, többre nem vagyunk képesek. Majd ha már körbejártunk, és megállapítottuk a katlan méretét, leereszkedünk egy nagyobb pocsolya mellé - innét csak annak látszanak, és akkor hozzáláthatunk mi is a tudományos vizsgálódáshoz. Az már eddig is megállapítható, hogy elegendő az oxigén tartalom az ember számára is. Haladunk tovább! Próbáljátok a képek anyagát szintetizálni, és majd összevetjük.

- Szavakkal ki sem fejezhető, mekkora hálával tartozunk Önöknek asszonyom, amiért ránk esett a választásuk a bázis helyének kiválasztásánál - a kínai kormánymegbízott szavai ezek, aki fizikusként vesz részt a kísérletekben. - Ezekkel az űrhajókkal már nem okoz fejtörést a fölös számú emberanyag átszállítása. És mint látom az élelem is biztosított, ha pedig az ottani klímához alkalmazkodni tudó növény kultúrát még néhány ugyancsak alkalmazkodni tudó földi gerincessel is megtoldjuk, akkor, ha valóban akkora ez a katlan, hogy a Föld kétszerese is elférne benne, nem okoz nehézséget, egy minden tekintetben modern, de ősi, családi alapon működő birodalmat létesítenünk, vagy legalábbis lerakjuk az alapjait. Mostanában hallottam a rádióban egyik elismert közgazdász szájából, hogy a kapitalizmushoz ügyeskedőkön és tőkén kívül még sok-sok olyan ember is szükséges, akiket az orruknál fogva lehet vezetni. Ha ez így megállja helyét, akkor miért nyitnánk mi a kapitalizmus irányában? Hiszen nálunk a kommunista ideológia mellett, helyt adva a szabad kezdeményezésnek, néhány év alatt magasabb lett a termelési ráta, mint bármelyik magánkapitalizmusra épülő államban. Ha pedig a kommunista ideológiát mellőzzük, azaz helyettesítjük az Önök perspektivikus családi stratégiájával, akkor futva sem érnek utol bennünket.

- Ezt máris elmondhatjuk - jegyezte meg a japán kémikus - ott fenn különben sem osztódhatnánk nemzetekre, csak egységes családként szelídíthetjük magunkhoz a természet vad erőit. Véleményem az, hogy itt ne is beszéljünk semmiféle ideológiai alapon szerveződő államalakulatról. Mi itt egy család vagyunk, tekintet nélkül nemzetiségünkre.

- Én, mint az űrhajó egyik konstruktőre már két évtizede ennek a családnak a szolgálatában állok, és mondhatom azt, hogy a vállalatunknál uralkodó légkör tette lehetővé ezeket az eredményeket! - a kistermetű dél-koreai mérnök sem maradhatott szó nélkül, majd így folytatta:

- Most, hogy immár a család tagjaként vehetek részt ebben a sokak részére képzeletet is felülmúló kísérletben, mert még nem tekinthetjük másnak, nyugodtan ki merem jelenteni: ha sikerrel végződik, az összes eddigi struktúrát felborítjuk, és ami a Földön eddig csak reményként élt az emberben, ha itt nem is, ott fönt megvalósítjuk az aranykort, az emberiség álmát.

- Bocsánat - állította le Őket Viktória - figyelem! Fontos közlemény: már vagy 15000 km-t haladtunk előre a völgyben - jelentette Lehel - úgy tűnik, mintha a Nap bolygórendszere innét szakadt volna ki, majd csak utána osztódott egyedekre a gravitációtól függően. Leereszkedünk. Egyelőre le is táborozunk. A terep ez idáig nem változott. Most néhány órás szünetet tartunk, s megpróbálunk sátort verni. Mivel a nagyszámú óriásgyík elől úgy sem tudnánk kitérni, megkíséreljük a velük való barátkozást.

- Csak megfelelő fegyverzettel felszerelkezve engedélyezzük az űrhajó elhagyását! - mondta Viktória - Vigyázzatok! Vigyázzatok! Ne könnyelműsködjétek el! Nagy dolgok forognak kockán!

- Bizony, bizony! Elnök asszony! - ismét a kínai kezdeményezett - soha nem volt az emberiség ilyen kedvező helyzetben. Megfúrjuk az Óceánok alapzatát, hogy kiszivattyúzhassuk a föld vérét, bányákat létesítünk az Antarktisz háromezer méter vastag jege alatt. Ugyanott - vagyis a déli sarki vizekben úszó országnyi nagyságú törperák szigetek elegendőek lennének az egész emberiség fehérje szükségletének kielégítésére. Sorolhatnám még tovább, hogy a mai technikával mire lennénk képesek csupán a Földön, most pedig immár nyitva áll előttünk a világűr! E nagyléptékű, csupán egy-két évszázados előreugrás után ismét a régtől örökölt ideológiai, vallási, egyéni önzésből fakadó vagyon, területszerzés ellentétei feszítik a különböző népek közötti légkört. Mi lenne, ha félretéve sértődéseinket, a régmúltból visszamaradt gyűlölködést, egyesült erővel tartanánk vállunkat a jövő felépítménye alá? Minden, ami ma még elképzelhetetlen, valósággá válhatna. A háborúk nagy fájdalmak árán is csak ideig-óráig enyhítik a szociális feszültséget. Nem elég küzdeni a természeti csapások ellen, még egymással szemben is farkasszemet kell nézzünk. Mit nyernek ellentételezésként most például a balkáni népek. Vagy a kaukázusi, vagy az arab, afrikai népek, vagy bárhol a világon egymás, és egymás portáinak elpusztítása által? A kapitalizmus nem tudja nélkülözni a háborúkat, mert a felhalmozást, legyen az fegyver, vagy bármi más, el kell adni, hogy ne kelljen leállítani a termelést. Mi nem vettük be a felajánlott "ciánkáli-t", mint az oroszok tették, egyik napról a másikra csak elpusztítani lehet bármit, de - változtattunk az idejétmúlt ideológiai, gazdasági struktúrákon, és ma - lévén a világ legnépesebb országa - nagyobb megrázkódtatások nélkül, mint mondottam: kommunista vezetéssel is magunk mögött hagytuk a magánkapitalizmusra épülő államokat. A versenyt nem egymás ellen, hanem egymásért kell folytassuk. Íme - maga köré nézett - mi megtaláltuk a módját annak ellenére, hogy különböző világnézetűek vagyunk! Japán és Dél-Korea felismerte, hogy a nap kínai néppel jobb lesz együtt haladni, mint újat húzni. Itt azonban nem kell jegyezzem, hogy más a keleti magánkapitalizmus mentalitása, mint a nyugatié: az önzés nem annyira kirívó, nincs az a nagy szakadék a munkaadók és a munkavállalók között. Az amerikai államok és Nyugat-Európa, valamint közép- és közel kelet népei ismét szakítópróba előtt állnak: utóbbiak tartanak attól, hogy az előbbiek kihasználják legyengült állapotukat. Na persze egy nagy háború kezdeményezése előtt már minket is számításba kell venniük. Gazdasági kirablásukat azonban nem akadályozhatjuk meg. De, ha egyszer a huszadik század végén is annyira együgyű a nagy többség, hogy karikát húzhatnak orrába, nincs értelme beavatkozásnak. Amíg a demagógia jobban vonzza a tömeget, mint a valós tények felsorakoztatása, addig jobb távol maradni a forró gócoktól. Mi így is elegen vagyunk! Vigyázzunk arra, hogy a nehezen összehozott barátságot illetéktelenek meg ne rontsák!

- Hogy mennyire igaza van kedves professzorom! Akár politológiából is diplomázhatott volna! - Viktória szavai voltak ezek, aki félig lehunyt szemmel figyelt a kínaira, majd így folytatta - Bizony az emberek tudatlansága folytán újra fellángolhat szülőhazám határain is a most még parázsló tűz, és nem tudom még, hogy miféle machinációval tudjuk megakadályozni, hogy bele ne rángassanak bennünket is.

- Ne tartson attól Elnök asszony! Bárhonnét jöttek is azok, akik az Ön hazájában jelenleg kormányoznak, rutinos politikusok, és nem egykönnyen ugranak bele a csapdába. Bár azt meg kell hagyni: eléggé kötélen táncolnak. A kormányom (Japán) igazságos békét szeretne az egész Földön. Nem hagyja cserben Önöket sem. Végül is igaza van az amerikai politikusnak: Amerikának nem érdeke, hogy beavatkozzon a Balkánon. De ha így fogják fel a dolgokat, akkor nem kellett volna az egységes politikai határokat (Jugoszlávia) fölbomlását sem támogatni, vagy inkább: elősegíteni, mert abban bizony nagy része volt Amerikának is, csakúgy, mint a többi volt "szocialista" országban végbement változásban. Közéjük sorolom a volt szovjet birodalmat is.

- De kedves professzorom - alacsonyabb minősítésű tudós nem is volt jelen Viktória kivételével, mégis mintha Ő vezette volna az expedíció munkájának kielemzését, de a közbülső vitát is - Japánnak most elegendő dolga akad a természeti katasztrófák és a - nem is tudom miféle szekta ideggázos merénylete folytán kialakult veszélyhelyzetben. Elfoglaltságunk miatt még nem is volt alkalmunk tolmácsolni részvétünket, és ugye nem kell mondjam mennyire elítéljük a szörnyű merényletet! Kérem, mentsen ki bennünket kormányánál.

- Bocsánat Elnökasszony, de mi már az Önök nevében is kifejeztük részvétünket, és kérjük ne vegye tőlünk rossz néven, hiszen mint imént már megállapítottuk: egy család vagyunk! Biztosíthatom arról, hogy kormányom nem lesz kegyes az Istennel takaródzó, vallási jelmez mögé búvó gyilkosokhoz.

- Nem veszem rossz néven uraim, sőt nagyon köszönöm, hogy közösségünk nevében fejezték ki részvétüket. Most pedig úgy gondolom, amíg nem jelentkeznek újból, harapjunk valamit, de az sem árt, ha ki-ki szüksége szerint lepihen.

A műszerteremben dolgozó tudósok szétszéledtek, csak az inspekciós maradt a helyén, nem így azonban a Nap túlfelén tartózkodó expedíció tagjai. Ott akkor kezdődött el, az ember számára eleddig ismeretlen tevékenység: a sárkánygyíkokkal való barátkozás, és a lecsapódó párából összegyűlt, nem éppen tiszta víz, és a benne rajzó élet elemzése, utóbbi az űrhajó laboratóriumában. Hiszen nem kirándulni mentek a biológia és a kémia tudósai. Előbb azonban lássuk a barátkozást.

A hatalmasra nőtt szárnyasok - hogy emlősök-e vagy tojással szaporodnak, csak annyit tudunk eddig, hogy kérődzők, azt is táplálkozásukból következtetve - egymás után ereszkednek le ismét az űrhajó közelébe. Az expedíció legbátrabbjai, köztük az egyetlen nő, Wanda araszolva feléjük indulnak, számítva esetleges támadásra. Wanda és a mellette haladó antropológus: Te, Gréta volt instruktora, szakítanak a vastag, húsos levelekből és szájukban forgatva, mintha Ők is kérődzők lennének, már kéznyújtásnyira vannak a bambán bámuló óriásoktól. Majd leülnek, s beszélgetni kezdenek egymás között, de úgy, mintha az óriásokhoz intéznék szavaikat.

- Ezek olyan ártatlanok még, mintha most bújtak volna elő a Teremtő bűvös szekrényéből - mondta Wanda, majd elnyújtózott, mintha ügyet sem vetne rájuk. - Vágd hanyatt magad Te is - szólt társához - kíváncsi vagyok milyen indulatokat vált ki belőlük jelenlétünk.

- Ezek egészen különleges lények - válaszolt a kínai - a Föld történetében nem ismerünk hozzájuk hasonlókat. Sárkánygyíkokat igen, de azok nem repültek. Én azért elővigyázatosságra intelek, tudod, hogy te vagy az egyetlen tudósító az űrhajón.

- Ezek békés állatok - szögezte le Wanda - még nem volt szükségük arra, hogy egymással, vagy másokkal háborúságra keljenek a megélhetésért.

- Azért ez a konklúzió még korai kedves! - Te, pillanatra sem véve le figyelő szemét róluk, Wandát ismételten elővigyázatosságra szólította. Ez a hasadék még néhány tízezer kilométer hosszan is húzódhat, és még lehet meglepetésekben bőven részünk.

Amíg ők így egymás között beszélgettek, tulajdonképpen azon célból, hogy tanulmányozzák miképpen reagálnak új barátaik a jelenlétükre, az egyik mikrobiológus a pocsolyákból merített - egyikből is, másikból is. Kim az expedíció legfiatalabb tagja pedig (dél-koreai) az analizálandó anyaggal oda-vissza száguldozott közte és az űrhajó között, ahol aztán mikrobiológusok, kémikusok vették vizsgálat alá, a leszűrt eredményeket pedig továbbították a földi bázisközpontba. Onnét pedig szinte azonnal tovább ment az anyag egy föld közeli műhold közvetítésével Stockholmba, Fanni professzornő számítógép agyába, amelynek a rendeltetése volt a különböző mikroorganizmusokból felépíteni a lehetséges fejlettségi fokozatokat. Mint tudjuk Fanni professzornő és csapata eddig azt kutatta, hogy miből, hogyan lettünk azzá, amik jelenleg vagyunk, csak visszafelé haladva, most pedig pontosan fordítva: az egyes mikrobákra, sejtekre ráépíteni mindazt, amire adottságaikból az agy következtet.

- Egyelőre elegendő az amit eddig összegyűjtöttünk - mondta Kim a professzornak - felforrósodik a műhold, annyi anyagot kell közvetítenie.

- Jó, nem bánom, induljunk vissza, vagy - te vidd oda nekik, ami még itt van, én pedig csatlakozom Wandához és TE-hez. Nekem sem közömbös ezeknek a különös lényeknek a viselkedése. A professzor nem fejezhette be mondandóját, mert velőkig ható sikoly hallatszott arról a helyről, ahol Wanda, a riporternő és Te a kínai származású antropológus tanulmányozták a - nyugodtan mondhatjuk - monstrumokat. Hirtelen a hang irányába fordultak mindketten, s a látványtól nemcsak az edényeket ejtette földre Kim, de első pillanatban mozdulni sem tudtak: az egyik szörny akkor emelkedett magasba, szájában, azaz fogai között a rúgkapáló, sikongó Wandával, Te pedig lézer pisztolyával éppen célba vette.

- Nehogy lőj! - valósággal ordította a professzor - ha kiejti szájából, szörnyethal a lány! Ugorj - szólt Kimhez - figyelmeztesd a parancsnokot, ha ugyan nem hallották meg Ők is a sikolyt - egy szondával kövessék. Én Te-vel igyekszem követni Őket.

- Mi tehetünk? Szerencsétlen lány - motyogta a kínai, midőn a német származású Ditrich professzor beérte őt, akkora ambíció volt benne és olyan bátorság. Ha az itt gyűjtött anyaggal megjelenhetne könyve a piacon, egyszeriben világelsők közé emelnék.

- Most ne beszéljünk - mondta a professzor - minden lélegzetnyi erőre szükségünk lehet. Csak természeti akadályokba ne ütközzünk.

A Wandát elragadót követve a többi szörny is a levegőbe emelkedett, majd kis távolságot tartva ugyanabba az irányba tartott, alulról nézve olyannak látszottak, mint egy-egy közepes nagyságú bombázó. Repülésük persze lassú volt, és lomha, mint egész lényük, de nem csoda, hiszen nem kellett strapálniuk magukat eleség után, volt belőle bőséggel. Persze azért bármilyen nehezen vonszolták magukat, utolérni, de még csak szemmel követni sem tudták volna őket, mert magasan húztak el a páfrányok felett, és a sűrű párafelhőben csak árnyként hatottak. A felszólítás tehát, hogy térjenek vissza az űrhajóra, nem érte váratlanul a két üldözőt.

- Rajta vannak a radarernyőn - mondta Lehel a hangszóróba - mihelyt vissza érkeztek felszállunk, s fölöttük haladva nem ijesztjük el őket és megfigyelésük is biztonságosabb lesz. Nem követhetünk el hibát. Élve kell kimentenünk Wandát.

- Bizony élve, ha egyáltalán lehetséges. Inkább csak magának mondta a professzor, aztán a tőle telhető gyorsasággal indult visszafelé, Te és Kim pedig - majdhogynem úgy loholtak utána.

Amint becsukódott mögöttük az űrhajó légmentesen záródó nyílása, máris emelkedtek - jóval a páfrányok fölé és megkezdődött a hajsza. A radarernyőn sokkal láthatóbbak voltak az üldözöttek, mint szabad szemmel. Wanda már nem kapálódzott, elrablójának pedig feltételezhetően valami szándéka volt vele, mert szemmel láthatólag vigyázott arra, hogy épségben telephelyükre szállítsa zsákmányát.

A feltalaj és a rajta lévő növénytakaró a már megismertekhez volt hasonló, egészen egy kisebb folyócskáig, amely a közelben magasodó hegyoldalakról lezúduló páramennyiséget gyűjtötte össze. Ott, a nagyobb mennyiségű édesvíz közelsége nemcsak a növény, az állatvilágot is megváltoztatta. A hatalmas méretű sárkánygyíkok mellett a part sűrű bozótosát ugyancsak szárnyas, a mi denevéreinkhez hasonló állatkák lepték el tömegével. Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy mint látni fogjuk: a monstrum sárkánygyíkok tojással, ezek a kis állatkák hasonlóan a mi emlőseinkhez, eleven fiókákkal szaporodnak. A leírtakból sok mindent már a radar szemünk elé vetített, többek között egy működő vulkán is, a kráter átmérője magasból ítélve több száz kilométer lehet. A belőle felszökő lángok is több kilométer magasba emelkedtek. Erről és még sok érdekességről azonban még szó lesz később. Most nekünk Wanda, valamint elrablója mindennél fontosabb. A folyócskához közeledve egyre lejjebb ereszkedtek, föléje érve pedig - mint a hajdani német stukák, zuhantak egyenesen a vízbe, s ott elnyújtóztak. - Ezt látva Lehel felsóhajtott:

- Jesszusom ez a szerencsétlen lány! Most vagy lenyeli, vagy vízbe fojtja.

Nem így történt! De mindezt még leereszkedés előtt a fedélzeten figyelhetjük meg: a hatalmas állat úgy tartotta szájában Wandát, mint a hímes tojást, beletoccsanva a vízbe pedig valósággal úgy köpte ki, valószínűleg vigyázott arra, hogy éles metszőfogaival meg ne sértse. A lány több méterre a szörnytől emelkedett fel a vízből, meglepetésre azonban ahelyett, hogy megpróbált volna menekülni, visszafelé úszott elrablójához, majd mint aki nagyon is biztonságban érzi magát, felült annak vízből kiemelkedő hátára. Azt már - leereszkedvén mi is a partoldalban - szabadból figyelhettük meg, hogy Wanda miközben lovaglóülésben elhelyezkedett, két tenyerét vízbe merítette csuklóig - melege volt, vagy csak idegfeszültségét hűtötte le? Tény, hogy szinte egyszerre mindkét karján, a földihez hasonló patkányféleségek kapaszkodtak felfelé. Wanda, aki addig magabiztosan viselkedett, ezektől a kis állatkáktól megrémült és sikongva rázta karjait, hogy megszabaduljon a rácskálóktól, amelyek - majd Fanni professzor nő többet tud mondani róluk - esetleg hozzánk hasonló lényekké fejlődnek még mielőtt a Nap bolygóival együtt eltűnne a feketelyuk nyílásában.

Úgy tűnik a denevérek és a patkányok, a két legundokabb faj jelent meg emlősként elsőnek itt is - jegyezte meg Lénárt professzor, amerikai fizikus. De - folytatta - bármint légyen is, ez már az evolúció magasabb, fejlettebb formája! Azt persze kizártnak tartom - hitetlenül rázta fejét, hogy ezekből valaha is észlények váljanak. Minden protoplazma - már az őssejt kialakulásától - magával hordozza nemének meghatározóját. Keveredés folytán, vagy szükségszerűségből eltérhetnek a genetikai kódtól, kilenghetnek jobbra is, balra is, de a végső fejlettségi fokig minden a helyére billen, azaz: amelyikből ember kell legyen, abból csak emberként lehet patkány (jellemében), nem is kevés van belőlük, amelyikből pedig veréb kell legyen, abból csak természetéből adódóan lehet sólyom.

- Figyelem, oda nézzetek! - Kim, amint tudjuk legfiatalabb asztronauta a folyó felé mutatott - Ezekből nem lesznek soha bivalyok, pedig a látszat szerint szeretik a pocsolyát. A sárkánygyíkok mintegy adott jelre fejjel a part felé fordultak, s szárnyaikat behajtva - mint mikor az ember könyökét behajtva kúszik előre - kifelé indultak a vízből. Az megint meglepő volt, hogy a nagytestű állatok milyen könnyedén: behajtott farkukkal előre lökve magukat, több méteres szárnyaik lebegtetésével emelkedtek a magasba. Hanem az a könnyed elegancia, amellyel Wanda elrablója egy hirtelen lökéssel maga elé hajította, majd ismételten fogai közé fogta a lányt, minden képzeletet felülmúlt. Wanda már nem is tiltakozott, hagyta, hogy magával cipelje a külsejét tekintve hüllő, táplálkozásából ítélve pedig kérődző, nemző szervének elhelyezkedése látatlan, tehát valószínűleg nőnemű, majd az expedíció hátramaradó tagjainak dolga lesz eldönteni melyik fajhoz sorolandók az állatvilágban. Ivás után állandó tanyájukra mennek kérődzeni - gondolta a lány, s az expedíció tagjai is, ezért lemondtak arról, hogy erőszakot alkalmazzanak. Egyébként is értelmetlen lett volna, mert rövid röpte után - még a partközelben leereszkedtek, mindenik már a magasból becélozta saját, jól kibélelt fészkét.

Az expedíció tagjai persze követték őket egészen a telephelyig. Ott érte őket a legnagyobb meglepetés: Wanda egy eléggé magas kupac fölött, mintegy trónolt, a kupac oldalában pedig, mint a tehenek, vagy inkább elefántok oldalukon fekve, felemelt fejjel az óriások másodszorra darálták bendőjük tartalmát.

- Fogadni mernék - súgta a mellette leselkedő Lehelnek Ditrich professzor - ezek a szörnyek tojással szaporodnak és Wanda most a tojások tetején trónol.

- Erről tüstént megbizonyosodhatunk, ha húgom készüléke nem sérült meg. - Figyelj ide kishúgom - hívta a lányt, mert az adó-vevő készülék mindenkinél kéznél volt - itt vagyunk a közelben, szemmel tartunk és nem hagyjuk, hogy tovább cipeljen ez a behemót. Nézz körül, elsősorban mi van a kupac belsejében? Aztán bátran indulj felénk. Ha támadna, lelőjük, de csak akkor!

- Tojások vannak alattam - válaszolt azonnal Wanda - nem kell félnetek, ezek békés növényevők. Valószínűleg kotlósnak hozott magával. Idejövet összebarátkoztunk. Mintha értené amit mondtam. Jelenleg az foglalkoztat, hogy az aránylag kicsi tojásokból hogyan nőhetnek ilyen nagy behemótokká. De persze annyira azért nem szerettem meg őket, hogy velük maradjak és kikeltsem a tojásokat. Máris indulok. Szavait tett követte: lelépett királynői trónjáról és nyugodt léptekkel elindult a kétségbeesetten várakozók irányába, ahonnét a hangokat hallotta. Úgy sétált, kerülgetve az állatokat, mintegy marhapásztor, azok pedig, mintha mi sem történt volna, nyugodtan kérődztek tovább. Még az is, amelyik odacipelte. Bizonyára arra gondolt, kár lenne szembeszállni ezekkel a törpékkel, hiszen a talaj kisugárzása is elegendő az utódok keltetéséhez.

Azt már nem kell leírjam, mekkora örömmel fogadták a majdnem biztos halál elől menekült lányt (ha a magasból leejti, szörnyethal). Visszaérkezvén az űrhajóhoz valamennyien egyet értettek Lehellel abban, hogy előbbi táborhelyükről átköltöznek ők is a folyó mellé. Azt még nem tudták, hogy patkányon és denevéren kívül más élőlények is léteznek a vízben és a víz közelében, de a nagyobb mennyiségű édesvíz létfontosságú, tehát táborhely céljára ideális terep.


Ami ott fenn, a Nap túloldalán történt, mindenről pontos tájékoztatást kaptam - nagy mértékben befolyásolta előre betervezett banki és vállalati beruházásainkat, de nem kevésbé az a politikai jobbra álljt is, amelyet a választásokon abszolút győztes szocialista párt csinált. Egyre nyilvánvalóbb lett Horn miniszterelnök háttérbe szorítása, vagyis az egyszerű emberek patrónusaként megismert baloldali vezetőé, ugyanakkor előre tört a szabad demokratákkal szimpatizáló liberális szárny, ami egyben azt is jelentette, hogy a nyugati minta kerekedett felülre: a gazdagok és szegények kapitalizmusa. Téves ugyanis az a felfogás, hogy a szabadpiac országaiban általános a jólét, ott is akad nagyon sok, az automata gépek térhódításával pedig egyre több újságpapírral takaródzó ember. A milliomosok kis létszámú garnitúrája mellett. Ott is akad nagyon sok éhező, utcára kicsapott gyermek, ugyanakkor degeszre hízott kutyák, macskák, melyekre gazdáik örökös híján vagyonukat hagyományozták. Fura egy világ ez, amelyben az ember, ha szegény, a kedvenc állatok mögé soroltatik. A magánosítást követő árrendezések következményeként máris ketté szakadt az ország, mert a nyugati mintára szabott energia és egyéb szolgáltatások árainak kifizetése után a lakosság kétharmada korgó gyomorral bámulhatja estére kelve a csillagos eget, ha nem takarják azt is felhők. A bérből-fizetésből élők, ha tisztes állampolgárként eleget tesznek kötelezettségeiknek, másra: egészséges táplálkozás, kultúra, szórakozás, sajnos nem jut, vagy csupán annyi, hogy fel ne bukjanak. Őrült politikusok, közgazdászok! Nem tudom felfogni, hogy ép ésszel hogyan követhetnek el ekkora - minek is nevezhetném? Mert, hogy nem tévedés az szinte biztos! A tíz, tizenötszörös nyugati bérek szintjére emelni a szolgáltatások árait hazánkban? Kezdem megérteni azokat, akik a nyugati piacgazdaság mohóságát büntetendő terrorista akciókba kezdenek. A sztrájk és a vele való fenyegetőzés csak enyhe fuvallat ahhoz képest, amit érdemelnének modern korunk farizeusai! És hát Csurka-barát, távol áll tőlem minden fajta nacionalizmus, de egyet kell értsek monológjával, miszerint a Kádárral fémjelzett rezsimnek adott kölcsönöket hajtsák be azokon, akiknek adták. Én igazán tudom Franztól, svájci bankár barátomtól (Csendélet a paradicsomban c. könyvem), hogy annak a pénznek nagyobb része, a lefizetettek számláin, országon kívül maradt, vagy Moszkva lefölözte, s itthon inkább csak adósságként jelentkezett. Torgyánék tévednek amikor Horn miniszterelnökön teszik meg bűnbaknak. Neki semmivel sem volt több köze ehhez a pénzmanipulációhoz, mint azoknak, akik Tőle kérik számon. Őt legfeljebb azért lehetne okolni, hogy helyt adott annak a tervnek, amely a Jancsibácsik, Julinénik amúgy is sekélyes pénztárcájából annyit emel ki, amennyit az újgazdagok amúgy is tömött bugyellárisából. Mert az önkormányzatokra bízott kompenzálás - gyakorlatból tudjuk: 90%-ban nem a ténylegesen rászorulók zsebébe vándorol. Budával, bankkonzorciumunk elnökével beszélgettem a hajón. Útba ejtve bajor kastélyunkat, édesanyjával, Margitkával érkezett azon célból, hogy esetleg mi is megpályázhatnánk a villamos energia és a földgáz privatizálását itthon. Margitka, aki Ferenc fiunkkal egyetemlegesen örökölte a fentebb említett Franz barátom vagyonát, szívvel-lélekkel a családi közösség koncepcióját támogatta. Fiaival - Ferenc már tőlem származott - Lehel, valamint Csaba pedig Viktória és Auguszta lányaim férje voltak -, tehát akárhogy csűrnénk, csavarnánk is, ugyanahhoz a közösséghez tartozunk. Ettől függetlenül Margitkának, és fiainak is jogukban állt volna az egyedi döntéshozatal, azonban tartottuk magunkat Amálka bárónő végrendeletéhez: a családi tanács által választott organizátort, minden nagyobb ténykedésünk előtt tájékoztattuk. Jelenben Ádám fiam a kiválasztott személy, távollétében azonban - itthon én helyettesítem.

- Én - mondta Margitka - nem tartom célszerűnek a magyar energia ipar privatizációjában való részvételt. Az én gyomrom nem veszi be az energia ipar vezetőinek azt a törekvését, hogy a nyugati árszinthez igazítsák az itthonit. A kisemberek keresetéhez képest már az eddigi árak is túlzottak. Amennyiben Ádámnak sikerül szerződést kötni az oroszokkal a földgáz kitermelésével kapcsolatban, abban az esetben támogatom Buda javaslatát, mert döntően befolyásolhatjuk az árak alakulását: a nagyfogyasztóknál pótolnánk a kisfogyasztóknak adott engedményeket. S ez természetesen érvényes lenne az elektromos energiára is. A vállalkozók termeljenek eladható árut, és akkor nem szükségelik az olcsóbb energiát. A piac az piac, de ne a kisemberek megnyomorítása árán gazdagodjon bárki is.

- Jól mondod kedvesem - szóltam - melletted szavazok! Már nem tudom - Judit, vagy melyiktek mondta, hogy a nagyhatalmak összecsapása esetén hazánk mindenképpen hadszíntér lenne, akár kelet, akár nyugat felé orientálódunk. De - ha egyszer nem kell háborútól tartanunk, akkor miért a nagy sietség a NATO-hoz, vagy a közös piachoz való csatlakozás miatt? Keletnek elég a maga baja, nyugat viszont eddig csak szakértőkkel (harmadosztályú) segített bennünket, hozzá teszem: magas fizetségért! Jobban tenné a kormányzat, ha többet foglalkozna itthoni dolgainkkal. A háború után az a sokat szidott Rákosi a Marschall-terv keretén belüli segítséget is visszautasította, mert megalázóan kevésnek tartotta. Ennek ellenére nem volt az a már-már kukázó szegénység ami ma. Arra kell gondoljak, hogy politikusainknak, pénzügyi szakembereinknek nem is érdekük a nép széles tömegeit elfogadható állapotba hozni. Fontosabbnak tartják a nyugati pénzvilág vállon veregetését: szép munka volt gyerekek, csak így tovább! Ellenzem továbbá minden olyan beruházásban a részvételt, amelyben kárpótlási jegyekért is kapható vagyonrész. Tudjátok, hogy kezdettől ellene voltam a kárpótlásoknak, hiszen egy fél évszázad alatt minden megváltozott, az emberek is. Nekünk mekkora kárpótlást kellene kapnunk, hogy ellensúlyozza azt a megalázást, amelyet szülőhazánkból való kitoloncolásunk okozott? De - ha elfogadható magyarázatát adták volna? Hogy ne maradjatok támasz nélkül - Buda felé - anyátokkal névházasságot kellett kötnöm - nem mintha nem szerettük volna addig is egymást, de más volt a vonzáskörünk! Ha nem lett volna Amálka anyátok - ugye nem haragszol, hogy így nevezem akkor elhunyt feleségemet? - És nem lett volna az Ő svájci vagyonrészesedése, ha nincs Franz és Jörg (Csendélet a paradicsomban c. könyvem), mehettünk volna a nagyvilágba - köd előttünk, köd utánunk. Senki nem kérdezte volna, hogy miből fogunk megélni. Nos - a kárpótlási jegyek fedezete a ma élő és a következő nemzedék, azért, hogy az 50. évvel ez előtt elszenvedett bárminő sérelemért még az utánatok következő nemzedék is felelősséggel tartozzon? Felelőtlenségnek tartom! Ez a generációt felerősíteni, nem pedig kizsákmányolni kell! Részünkről ez eddig így is történt. Ezután pedig: itthoni beruházásainkat a kormányzat magatartásától tesszük függővé. Mi nem feledjük azt, hogy honnan jöttünk, de nem is szégyelljük: anyátok háborúellenes kommunista szórólapokat osztogatott városszerte Budapesten, midőn szüleit megölte. A romok alá temette egy "szövetséges" bomba, apátok munkáskáder volt. Én - magam sem tudom, honnan jöttem, de mindig többre becsültem a becsületes kétkezi munkást, mind a többnyire megalkuvó értelmiségit. A múlt kötelez bennünket, s mi - bár a gondviselés folytán magunk is azok vagyunk, a nagy burzsoázia ellenében a tisztes munkást, velünk egyen rangú polgárrá vagyunk hivatottak piedesztálni. Hogy a kormányzat, arra hivatkozván, miszerint egyszerű emberek kárpótlási jegyei is benne fekszenek az energia iparban, emelje a szolgáltatások árait, anyádéhoz hasonlóan az én gyomrom sem veszi be. Persze, ha - mint Ő is mondotta: kezdve a forrásától, beleszólásunk lesz az árak kialakításába - az más, abban az esetben nem mondok ellent.

- Jól van apuka! - Buda átfogta mindkettőnk vállát - olyannak szeretlek benneteket, amilyenek vagytok! A ti óhajotok számomra törvény! Ebben az esetben várjuk meg mit végez Ádám Moszkvában, továbbá, hogy az országgyűlés miként dönt a privatizációs csomagtervről.

- Apropó! - szóltam ismét - Miként vélekedsz, te mint pénzügyi szakember a Bokros féle csomagtervről?

- Ha jól emlékszem te már válaszoltál erre apuka: mindez, ami itt, vagyis nálunk történik jelenben, a nyugati pénzarisztokrácia gyalázatos manővere! Egyelőre a bérből és fizetésből élők és a nyugdíjasok isszák a levét, de nem zárható ki, hogy rövidesen másokra is sor kerül. Okos beszéd volt Horn miniszterelnök részéről: ha nyugat azt kívánja, hogy hazánk, valamint a volt többi szovjet-csatlós ország felzárkózzon hozzá, kézzelfogható segítséget is kell adnia, különben szertefoszlik az egyesült Európa álma!

- Te is okosan beszélsz fiam - mondtam - büszke vagyok rád, és veled együtt minden gyermekünkre. Sok szerettünket elveszítettük az utóbbi három évtizedben, akik azonban maradtatok, hála a gondviselésnek, mind egészséges, művelt emberek vagytok, és ami legtöbb emberből hiányzik: nektek "szívetek" is van!

- Köszönöm apuka! Megtisztelő számomra rólunk kialakított véleményed, de most ne erről beszéljünk, szeretném hallani véleményeteket a Japánban időzített terror hullámról. Nem veszélyezteti-e távol-keleti hálózatunkat? Jelenleg már több ott a veszíteni valónk, mint bárhol másutt.

- De nagyobb biztonságban is van fiam, mint bárhol másutt - válaszoltam - itthon a vasutasok sztrájkja, az egészségügyiek, a pedagógusok fenyegetőzései csak abban különböznek a másutt jelentkező terror-hullámtól, hogy nem haladnak nyomukban hullaszállító kocsik. A társadalomban jelenlevő elégedetlenség sokkal nagyobb, mint Japánban, vagy bárhol távol-keleten. A vasutas sztrájk, bármennyire igyekeznek elbagatellizálni, amellett, hogy létrejött a munkaadói-munkavállalói szerződés (kollektív) megmutatta, hogy számolni kell a munkavállalói oldallal is, mert egyik napról a másikra megállíthatja az ország vérkeringését. S ha a munkáltatói oldal nem enged, kivárja míg megalvad a vér, az erek mosatása drágább és nehezebb feladat, ha egyáltalán sikerrel jár. De közvetlen mellettünk, Ausztriában sincs minden rendben, aztán tőle nyugatra, az Egyesült Államokig - mindenütt mozgásban van a társadalom. Ami pedig Oklahoma City-ben történt elgondolkoztathatja világviszonylatban a vezető államférfiakat: olyan folyamat van kialakulóban, amely általában a korszakra jellemző társadalmi felépítmény vége fele szokott jelentkezni. Nem szükséges sem világháború, se világforradalom ahhoz, hogy a társadalmi béke, a jogegyenlőség megteremtődjön - elegendő az is, ha egy ideig az uralkodó osztályt rettegésbe, bizonytalanságban tartják. Egyelőre illegális csoportok. Ha nem tudnak kilépni az utcára anélkül, hogy el ne öntse homlokukat a halálfélelem verítéke. Nevezhettek bolondnak, vagy bárminek, de számomra nem lehetetlen Kautsky ultraimperializmusról alkotott elmélete: családunk politikai és gazdasági térhódításai tulajdonképpen ennek az elméletnek a győzelmét célozták meg. A magánkapitalizmus jövője csak ebben a kritériumban lehetséges. De tulajdonképpen a nagy francia forradalomnak is ez lett volna a végső kifejlete. Ha a társadalom műveltségi foka megfelelt volna a követelményeknek. Én nem véletlenül serkentem a műveltség fokozását! Az utakat takarító gépek irányítói éppúgy lehetnek diplomások, mint a kutatóállomások dolgozói. A misztikummal telített távol-keleti kultúrára könnyebben ráépíthető a már-már feledésbe merült, de egyre sürgetőbb aktualitású elmélet, mint a ridegségétől, merevségétől töredező nyugatira. Véleményem szerint a természetben megfigyelhető egységhez hasonlóan - a sok milliárdnyi csillag, az élő szervezeteket felépítő sejtek - a sok ellentmondás ellenére is lehetséges az emberi társadalom egységének megteremtése is. Sajnos azonban - minden korszakváltásnak megvannak a maga áldozatai, a most, vagyis a közeljövőben bekövetkezőnek is lesznek!

- Ha te mondod apuka, bizonyára így is lesz! Mi azonban, mint anyuka is mondotta: a piac, az piac! Nem állhatunk le. Ha itt, mint az ellenzék állítja: a kormány a gazdagok érdekeit képviseli, szemben a munkások érdekeivel, egyelőre odavisszük a tőkénket, ahol a két érdekcsoport kiegyenlítettebb, oda, ahol a mi struktúránk befogadására alkalmasabb a társadalom. Lehetséges, hogy a legfejlettebb ipari társadalom áll hozzánk legközelebb. Mindenesetre ez az átalakulás gyorsabb lesz minden eddiginél, mert az eszközök is tökéletesebbek. Nekünk magyarságunk mellett, mint gazdasági szakembereknek, az egész emberi társadalmat kell szolgáljuk. Az egyenlőség pedig szerintem úgy érhető el leghamarabb, természetesen azzal együtt a termelés intenzitása, ha egy-egy közösségen belül valódi tulajdonosként, ki-ki képességei szerint veszi ki részét mindabból, ami az élet előbbre viteléhez szükséges. Értem alatta a családi együvé tartozást. A társadalom ilyetén való átalakulása szükségtelenné teszi a politikai pártokat, a szakszervezeteket, egyéb tömegszervezeteket, de még a sokféle vallást is, mert azok is szétfelé, nem pedig összébb húzzák. Ha a kis- és nagycsaládok felépítését vesszük alapul, nem is olyan bonyolult az átalakulás. Természetesen szónoklatokkal, prédikációkkal nem megyünk többre, mint eddig. Tettekre van szükség! A jó érdekében a rossz is megengedhető! Azokat akik gáncsot vetnek, akik egyéni érdekből indíttatva akadályoznák az átalakulás folyamatát, könyörtelenül likvidálni kell! Jó példa lenne erre a jelenlegi balkáni háború: ha azokat, akik szítják az ellenségeskedést kilőnék a sorból, a többi nem okozna egymásnak problémát, mert az embereknek általában nem érdekük egymás legyilkolása, hiszen maguknak is csak kárt okoznak vele. De magunkról is valamit: aggódom Lehel és az expedíció sorsát illetőleg. Valami rendkívülinek kellett történnie, hogy már 24. órája nem jelentkeztek.

- Miért kellett volna rendkívülinek történnie - mondtam - elég izgalomban volt részük, és már az a tény is, hogy a bennünket melengető Nap túloldalán - mindegy, hogy milyen, de élet van - elegendő ok arra, hogy ne elhamarkodottan ítéljék meg az ottani lehetőségeket. Az alapos munkához pedig idő kell. Aztán még valami: napok óta nem pihentek, és a páratelt levegő egymagában is elnyomja az embert, minket is! A nappalok és éjszakák is másképp alakulnak. Egészen bizonyos, hogy a Nap is forog saját tengelye, és egy másik Nap körül. Sok minden akadályozhatja az elmondottakon kívül még a kapcsolatteremtést, többek között a szonda meghibásodása is.

- Ez igaz! - szólt közbe Margitka - Őszintén: magam is aggódom, Wanda mamája még inkább. Tudod, hogy értem jött Buda, most Ő segíti Tildát, aki nagyon okos, talpára esett asszony, de egyedül sok tennivalója van. Nem tudom megérteni, hogy hagyhattad akkor magára!

- Bocsáss meg - mondtam -, de erről most ne beszéljünk. Rövid ismeretség gyümölcse Ádám. Azt is mástól tudtam meg, hogy Tilda terhes lett, s majd csak harminchárom év múlva találkoztunk ismét. Előbb egyszer sem láttam a fiamat, de mint tudjátok: percre sem tagadtam meg. Különben ismered későbbi életemet, minek magyaráznom. De, hogy került közétek Wanda mamája? Egyikőtök sem említette eddig.

- Én kértem Terezát és Jörgöt, hogy egy időre engedjék át hozzánk, de hogy nem is említettem volna? - Margitka bűnbánóan tekintett rám - bocsáss meg kedves, annyi a munka ott, hogy alig látszunk ki belőle. A nyárra be akarjuk indítani az öregek paradicsomát. Szeretnénk, ha olyan sikere lenne, mint a fiatalokénak Budán.

- Ennek igazán örülök! Ami pedig Wandát illeti: elhihetitek, hogy egyáltalán nem tapsoltam mikor tudomásomra hozták, hogy Ő is az expedícióval ment. Tudom, hogy Lehel és Te, kínai antropológusunk vigyáznak rá. Mégis - hisz egyetlen nő a 15 fős expedícióban. Ráadásul itthon is nagy szükségünk lenne rá, mint megbízható, képzett sajtótudósítóra. Ígérem, ha visszajönnek, többé nem fogom engedni, úgy elhalmozom munkával, hogy gondolni sem fog tudni másra.

- Bizony apuka - szólalt meg Buda -, ha nem hozzátok szóba, én kezdeményezem az írott és sugárzott médiával kapcsolatos tennivalókat, s ezt főképp a nemzetközi helyzet bonyolultsága teszi sürgőssé. Ugyanis - meglátásom szerint a békefolyamat, amelyre oly gyakran hivatkoznak, nem szilárdulni, inkább lazulni látszik. A békés szólamok mögött egyre intenzívebbé lesz a háborús készülődés. A tőke urai - magunkat nem sorolom közéjük - még egyszer, talán utoljára, megpróbálják egymásnak ugrasztani a tömegeket, hogy levezessék a felgyülemlett elégedetlenséget. A háborús konfliktusokat nacionalizmussal magyarázzák, pedig az általában csak ürügy. A valódi ok a hatalom megtartása, és a fölöslegesnek ítélt emberanyag kipusztítása. A nacionalista indítékokat könnyebb elfogadtatni a különböző vallásokkal is, hiszen már az ókorban voltak szent háborúk, de persze az igazi ok, az indíték akkor is az volt, ami ma. Ha saját érdekei voltak veszélyeztetve, a papság is félre söpörte Isten ötödik parancsolatát: ne ölj! Egyetlen háború volt eddig, amelyet az egyik háborús fél saját állampolgárainak ellenállása miatt veszített el, s ez a vietnámi volt. Az amerikai nép ugyanis műveltség tekintetében elérte azt a fokot, hogy sem emberi, sem isteni előnyök kecsegtetésével nem lehet megtéveszteni. Hogy minél több nép felismerje mi rejlik a szépen hangzó, uszító szavak mögött, mivel a különböző iskolatípusok legtöbb helyütt még a kiváltságosoké, a ma már mindenüvé sugározható, minden anyagot vételre alkalmazható média tehet legtöbbet. És máris helyben vagyunk. Nekünk, ha a népek valós érdekeit akarjuk szolgálni, egy nagyon erős, szuper műveltségű médiastábot kell összehoznunk, amelyet a mi Wandánk fogna össze. Itt mindjárt fel kell mentsük könnyelműségéért, hogy vállalkozott erre a nem járt útra, mert ha ott fönt sikerülne egy nagy teljesítményű adót létesíteni, onnét az egész földfelszínt be tudjuk fogni, s ha igaz, hogy a pénz hatalom, az is igaz, hogy a tájékoztatási rendszer még nagyobb hatalom. Persze: az előbbivel együtt! Ott fenn biztonságban lesz - egyelőre -, mikorra pedig az ellenfél technikája odáig fejlődne, hogy ott is meg tudja semmisíteni a mi technikánk tovább megy! Nem lesz versenytársunk a társadalom gondolkodásmódjának fejlesztésében, érzésvilágának alakításában, a lézersugár pedig alkalmas eszköz arra, ha bárhol próbálkoznának is a béke megbontásával, akadálytalanul semmisíthetnénk meg a háborús uszítókat.

- Uram, úgy látom vihar közeleg! Átadom a kormányt a fiúnak, mi pedig mennénk inkább a grófnő kabinjába! - Az öreg Johann, a Magdaléna volt kapitánya szólt le hozzánk a parancsnoki hídról. Johann akkor járt a Balatonon utoljára, amikor Rőmer bárót "nagyapát" a parton, indiai szokás szerint elhamvasztottuk, s a hamvak egy részét hazavitte, hogy az Isar és a Lech közötti völgyben szélnek eressze. Ez volt ugyanis az öreg báró kívánsága - a hamvak többi része az itthoni kriptába került, az idős grófnő hamvai közé. Ő - anyósom - saját maga végezte el elhamvasztását Kirunában. É ésszel-e, avagy zavarodott elmével beállt a még izzó máglya közepébe.

- Megyünk testvér - szóltam vissza, Margitka és Buda felé pedig így szóltam - Nagyjából úgy is szót értettünk.

- Így igaz! - hagyták rám mindketten, majd lent még kiegészítjük - tette hozzá Buda - a médiastáb, s a fenti adó arra is jó lenne, hogy egy csak általunk ellenőrzött agy irányítsa földi hálózatunkat.

Johann tanácsát követve lementünk hajómúzeummá alakított kabinjába. Ő már ott térdelt a grófnő és a báró oltárképnek is beillő falfestménye előtt. Szája mozgásából arra következtettem, hogy imádkozik. Évtizedekig hajókázott velük a bajor kastélyunkhoz tartozó tavon, s most - arra gondolván, hogy esetleg utoljára látja őket életnagyságban - a képen a fiatal grófnő (fiatalkori képről festették át) állt, a báró pedig előtte térdelt. Első feleségemmel épp csak terhes lett a grófnő, midőn - a harmincas évek közepén - Hitler fasisztái elhurcolták a bárót és csak a háború után valamikor került elő a szovjet paradicsomból. A grófnőt akkor már az egyik amerikai elmegyógyintézetben kezelték - kerek 24 évet töltött ott elzárva a külvilágtól, amikor pedig kiengedték, és hazajött - a bajor kastélyba - hallani sem akart a báróról, pedig akkor már Ő igazgatta a birtok pénzügyeit, persze titokban. Csak Johann tudott mindenről.

- Tökéletesre sikerült a báró képe is! - szólalt meg Margitka.

- Igen asszonyom! - Johann oldalt fordította fejét, de nem állt föl - egészen úgy festenek, mint fiatal korukban. Hogy milyen szerelmesek voltak és boldogok! És milyen boldogtalanok lettek! Ha tudná előre az ember!

- Állj föl testvér - tettem vállára a kezem - Ők már úgy sem hallják szavaidat, átléptek az örökkévalóság határát, ahonnét visszaút nincs! Amíg élünk őrizzük emléküket, utána pedig ki tudja mi következik!

- Eddig sem tudta senki és ezután sem fogja tudni! - Ezek Margitka szavai voltak. - Nagyon jó anya, asszony, sok jó tett az emberekért már kislány korában is, de ateista nézetei nem változtak. Csak azt hitte amit látott, hallott, pedig sok minden van a természetben, amit nem látunk, nem hallunk még a legprecízebb műszerekkel sem, hatásukról azonban lépten-nyomon megbizonyosodhatunk. De hallgassuk csak Őt: mintha repülőgép körözne felettünk - folytatta - gyerünk a fedélzetre, hátha a mieink közül valamelyik.

- Gyerünk - mondtam - bár nem hiszem, hogy a mieink közül való, hiszen Viktória és férje nem jöhetnek számításba, más pedig...

- Fölmentünk tehát, és majd hanyatt estünk, mert egészen alacsonyan a hajó fölött húzott el a gép, és ki nézett kihajolva a gépből szembe velünk? Mary, Franz fiunk felesége.

- Halló, halló! - kiáltott felénk, arca valósággal kivirult az örömtől, amikor pedig ismételten átsiklott felettünk - leereszkedek, gyertek utánam!

Még hogy mentünk! Johann vette át a kormányzást és megmutatta a fiatalembernek mennyit bírnak a "Magdaléna" motorjai. Valósággal a víz fölött repültünk a bójáig, ott elköszöntünk a hajó ifjú kapitányától - Johann is velünk jött, bár bizonyára még szívesebben maradt volna, de sem Ő, sem Buda nem találkoztak még Mary-vel az elmúlt nyár óta, és látni akarták a cápa gyomrából kivágott bokáját. Úgy igazándiból egyikük sem hitte. A parton kocsi várt ránk, de így is mire a leszálló pályához értünk már a gép körül tolongott az egész kompániánk. Judit és Anna Pistiékkel Pestről jövet egyenesen a gép mellé faroltak, de ott voltak még Melani, a tőle elmaradhatatlan Nóra és hát a nagyobb gyerekek.

Azt meg sem kísérelem leírni, hogyan fogadta a család Mary-t. Nem azért, mert apja vagyonával majdnem megduplázódott vagyoni potenciánk, a kínai bázissal pedig szinte felmérhetetlen előnyhöz jutottunk egyénisége miatt. Mary elismert színésznő volt már amidőn Franz fiunkkal megismerkedett, s a kezdeti nehézségek után nagyon gyorsan nemcsak férjének, az egész családnak üdvöskéje lett. Elképzelni sem tudom mekkora csapásként ért volna bennünket, ha Szidónia után - Franz első felesége volt -, s helikopter szerencsétlenség folytán tűzhalált halt - őt is elveszítjük. Ha nincs a közelben férje és Napsugár a delfin, bizonyára örökre eltűnik, de hála a gondviselésnek és a sebész professzornak, aki mint látni fogjuk elkísérte kínai útjára is, majd hozzánk.

Mire odaértünk, a többiek már üdvözölték őket, minket pedig be sem várt - Mary - elénk futott és egyszerre ölelt magához, értem alatta: Margitkát és jómagamat, majd külön-külön Budát és az öreg Johannt, természetesen Őket is ismert már.

- De boldog vagyok drágáim - mondta, majd kézen fogta a professzort - ismeritek egymást, nem kell bemutassalak benneteket. Nem tudtam volna hazamenni úgy, hogy útba ne ejtsük ez a gyönyörű vidéket, és benneteket. A kínai bázisról jövünk. Janzen szállított oda, onnét pedig már kettesben ezzel a szuper géppel. Képzeljétek, ez az első útja a gépnek. A földről nézve egy rombusznak látszik, látszólag idomtalan, fenn a magasban azonban villámként hasítja a légkört. Viki nem akart engedni, mert még a berepülése sem teljes, de hát én berepülő pilóta is lennék, vagy mifene? Jöttem, láttam, győztem! Így van kedves? A professzorra mosolygott - szegénykém egész úton imádkozott. Meg volt győződve arról, hogy a túlvilágon kötünk ki.

- Ez egy kicsit túlzás - szólt szelíden a professzor, de te és ez a szörny mindketten titánok vagytok!

- Mintha csak megéreztük volna, hogy jöttök! - Judit szavai voltak, aki mellém furakodott, majd így szólt - Fogjuk meg egymás kezét, nem olyan messze kell mennünk, s így legalább addig is kibeszélhetjük magunkat.

- A gépet addig is biztosítani kell - mondta Mary - nem maradhatunk sokáig.

Miután lezárta a gépet és visszaérkezett körünkbe - Hadd mondjam még egyszer is, hogy mennyire boldoggá tesz, hogy ismét itt lehetek köztetek. Igaza van Judit anyukának, fogjuk meg egymás kezét és csatárláncot alkotva induljunk a kastély elfoglalására, vagy - ne előbb a Bazilikába. A gondviselés iránti háláról sem feledkezhetünk meg, mert bizonyára neki is köze volt ahhoz, hogy most két lábon közlekedhetek.

- Ahogy mondod szívem - előbb oda kell mennünk - kezdte ismét Judit - te eddig csak fényképről láttad, pedig a te magántőkéd fekszik benne nagyobb részt, s a fénykép közel sem mutat belőle annyit, hogy felmérhesd ezt a valóságos, félig természet alkotta csodát.

- Hogy tetszik Önnek a mi épülőfélben lévő városunk? - kérdeztem Meier professzortól - még nem sokat mutat, hiszen úgyszólván minden félig kész állapotban van. Még nagyon érződik a mész és a cement szaga.

- Nagyon szép itt minden - válaszolta a professzor - nekem különben is szakmámba vágó: valamiből valamit összehozni. És itt mint látom adva van minden ahhoz, hogy nagyszerűvé álljon össze.

- Talán-talán - mondtam -, ha le nem rombolják még mielőtt összeállna. Mary-hez pedig így szóltam:

- Épp jókor jöttetek kislányom, mert mindenképp akartam veletek beszélni. Ugyanis - egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nyugat részére, csak addig voltunk fontosak, amíg le nem bontottuk a vasfüggönyt. Szerencsétlen kormányfőnk, akinek pedig vezető szerepe volt abban, ma vetette fel, hogy saját erőnkből soha nem jutunk olyan helyzetbe, amelyet az Európai Unió - értem alatta az európai gazdasági közösséget - a csatlakozáshoz előirányoz. Jó lenne, ha ismételten figyelmeztetnétek elnökötöket elődei, de saját ígéreteire is. Egy olyan nagy és gazdag állam vezetőire nagyon rossz fényt vet, ha pecsovicsnak tartják őket. Már pedig eddig vajmi kevés valósult meg ígéreteikből, legalábbis a közép-európai volt "szocialista" államok tekintetében. Ki fog nekik hinni, ha megfordul a széljárás és ismét egy erős, és egységes Szovjet hatalommal kell szembenézniük. Ezeket az országokat már nem fogják tudni gyarmatként kezelni, pedig törekvéseik erre utalnak.

- Sose búsuljatok drága apuka - mondta Ő - a nálatok felszított nyugat imádat rövidesen le fog lohadni! Amerika csak volt az ígéretek földje, ma a klánok birodalma. Azok pedig bérgyilkosokon kívül mással nem igen fognak szolgálni. Ha adtok véleményemre: hagyni kellene a nyugatot, hadd fulladjon meg a saját zsírjában, s mint ahogy apám és immár Ti is felismertétek, hogy keleten, a népek bölcsőjénél kell elkezdeni egy egészen új világ felépítését. Tanácsoljátok ugyanezt az ország vezetőinek is, hiszen régi mondás, de igaz: keletről jön a fény, nyugaton pedig nyugszik.

- A művésznő szavai, azok után, amiket láttam Kínában, nagyon is helytállóak - Meier professzor hiába volt Mary figyelmeztetése, szívesebben nevezte művésznőnek -, amíg nálunk otthon a hanyatlás, náluk az újrakezdés motivációja az uralkodó. Egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy átveszik nyugattól a kezdeményezést, ha máris nem haladták meg bizonyos dolgokban. Orvos-tudományok terén már régtől előbbre voltak, ma pedig, ha az Önök ottani sikereit is számításba vesszük, űrhajózás tekintetében verhetetlenek. Megmondom őszintén megmosolyogtam a művésznőt, amikor arról beszélt, hogy sógora expedícióval a Nap túloldalán tartózkodik, s csak vaktában ajánlottam fel csatlakozásomat a legközelebbi expedícióhoz. Ma azonban, hogy saját szememmel meggyőződhettem - természetesen titok tartásra kötelezetten arról, ami ott fenn történik, már egészen másképp ítélem meg, és készülődöm az expedíciós útra. Az ottani élet ma már tényként bizonyított, és a feltételezés - miszerint a kihűlés, majd az élet a bolygók kiszakadása folytán keletkezett heg következménye, ha a Nap méreteit tekintetbe vesszük, hihető magyarázattal szolgál.

A bazilika bejáratánál megálltak az asszonyok, és a professzor, aki addig inkább lefelé nézve adta elő mondanivalóját, szintén elhallgatott. Az ökumenikus templom egyedülálló fensége borzongással tölti el még azokat is, akik naponta, vagy napjában többször is elmennek mellette. Mary-ék pedig szóhoz sem jutottak, csak nézték, méricskélték, majd:

- Kinek az agyszüleménye ez a csodával felérő építmény? - Mary kérdése volt, de továbbra sem tudta szemét odébb vinni, rajta tartotta.

- Hogy valójában kinek az ötlete volt - mondtam - nem tudnám megmondani, a kivitelezés azonban Anna, valamint Csaba közös műve.

- Az ötlet pedig Augusztáé kedvesem - Anna szólt előre, Melani és Nóra fogta közre, valamiről pusmorogtak a hátuk mögött. Szegénykém - folytatta Anna - azóta sem látta, hogy a kupolát a helyére tettük, azaz inkább csak Lehel, az űrhajó közreműködésével.

- De hát - Mary a fülét hegyezte - honnét ezek a csodálatos orgonahangok? Sehol nem látom, és a harangtorony, A számlákon harangok is szerepeltek, na nem mintha elszámoltatni akarnálak benneteket, bocsássatok meg. De hát hol vannak?

- Itt minden a föld alá van süllyesztve aranyoskám. - Ismét Anna válaszolt - a légkondicionáló berendezés, az orgona és a harangok is. Az erősítők a különböző vallások emelvényeiben vannak elhelyezve. Mikor, melyik vallás szertartása zajlik, aszerint szólaltatják meg. Van úgy, hogy egyszerre mindenik.

- Menjünk körbe drágám! Mindent szeretnék megnézni, aztán még Bázelban is megállunk. Meglepjük Katinka professzor, és Auguszta húgomat és majd csak onnét megyünk haza.

- Hogy mondhatsz ilyen kislányom - mondtam elképedve - remélem ebédre itt maradtok, aztán szeretnék kicsit gyönyörködni is benned.

- Mindenre lesz idő drága apuka, csak beosztva. Még a bokámat is megmutatom. Már alig látszik a varrat helyet. De mindenképpen haza kell ma mennünk. A professzornak reggel kényes műtétje lesz és pihennie kell előtte.

- Na igen! De hol van ide Florida és ha közben még Bázelban is időztök? Hová fogsz ott leereszkedni? Szűk az a folyosó még a régebbi gépek számára is.

- Akár közvetlenül a főbejárat elé is le tudok ereszkedni ezzel a géppel apuka. Ez az információ azonban maradjon köztünk. Valamennyiünk érdeke, hogy megőrizzük a titkot.

- Az én gépemet is le kellene már cserélni apuka - hajolt felém Buda - korszerűtlen és lassú, hosszú távra nem is alkalmas.

- Nehogy Mary előtt mondd fiam, mert képes rá, hogy itt hagyja számodra az övét. Arany szíve van ennek a lánynak. Igen ám, de a lánynak nemcsak arany szíve, jó füle is volt:

- Most nem kell attól tartanod apuka - mondta hátra fordulva ellenállhatatlan mosolyt küldve felém, mindenképpen haza kell érnünk még ma, és más gép nem lenne képes rá.

- Sebaj aranyoskám - mondtam - majd Buda is fölkeresi a bázist, és ha meg tud birkózni ezzel az új típussal, kicserélheti a gépét. Bár, hogy őszinte legyek hozzátok, a hideglelés kerülget, valahányszor látom, hogy elfoglaljátok helyeteket a vezérlőfülkében.

- Ne félts bennünket drága - Mary hátra lépett és vállamra borult - akik a család tagjai közül repülőalkalmatosságot vezetünk, valamennyien első osztályú pilóták vagyunk, és remélhetőleg tudunk is vigyázni magunkra legalább úgy, mint egy idegen.

- Rendben van kislányom, de tudod...

- Tudom-tudom drága, de sorsunkat vállalni kell. Nyugodjatok meg, most ugyan nem maradhatok, de ígérem, hogy ezután többször teszem tiszteletemet. Legközelebb magammal hozom az egész pereputtyot. Persze hosszabb időre az állatok miatt nem jöhetünk. Bocsánat - kicsúszott a számon, hiszen nekünk nincsenek állataink, csak halfarkú személyiségek! Úgy szeretem őket is, mintha testvéreim, vagy gyerekeim lennének.

A bazilika bokrai mögül a kanonok és Zsóka asszony léptek elénk. Meglepődhettek láttunkra, mert megálltak, de olyan helyen, hogy a selyemfüvet locsoló kar elől nem tudtak kitérni, és őket is végig permetezte.

- Mi van veletek barátom - kérdeztem, miután Ők is üdvözölték a jövevényeket - elaludtatok talán, vagy csak felfrissülni jöttetek?

- Tévedsz barátom - így a kanonok - én megjártam már a megyeszékhelyet, a püspöki hivatalt. Át akarnak helyezni innét a megyeszékhelyre, de megmondtam nekik, hogy vizsgák előtt ez sehogy sem megy, utána pedig szükséges a család hozzájárulása is, mert anélkül egy lépést sem tehetek.

- Erre Ők?

- Erre Ők azt a választ adták, hogy az én családom elsősorban az anyaszentegyház, utasításait kötelességem betartani.

- Gondolom most miséztél - mondtam -, tartsatok velünk, s majd ebéd után meghányjuk-vetjük, hogy mit tehetünk. Nem hiszem, hogy akad még valaki, aki nálunk többet áldozott az anyaszentegyháznak, mit akarhatnak még?

- Tudjátok mit? - Anna lépett előbbre - Bízzátok rám ezt a kérdést. Majd én egyszer, s mindenkorra elintézem, hogy többé ne zaklassanak benneteket. Végezze mindegyikőtök a maga dolgát mintha semmi sem történt. Volna! Mindennek van határa. Valakinek megint eljárt a szája. - Összekacsintott Zsókával - nem akarhatják, hogy Te is - a kanonok felé - combnyaktörést szenvedj a fürdőszobában. Gyertek utánam, majd én eljátszom az idegenvezető szerepét. Nálam jobban úgy sem ismeri senki az építményt, a belső berendezések pedig már messziről árulkodnak arról, hogy melyik vallás szimbólumai.

- Jól van drága, megyünk utánad - mondta Mary -, de lehetőleg fogd rövidre, mindenről keveset.

Elindultunk tehát az épület - vagy nem is tudom melyik szó lenne kifejezőbb - komplexumba. Mary, de a professzor is el voltak ragadtatva magától az ötlettől: egy csodálatos templom, szinte az Isten szabad ege alatt: frissen öntözött fű, természetes éltető elemükben (szabadföld) illatozó virágok, örökzöldek, a bokrokon, fákon füttykoncertező madarak - röviden: a plexi kupolán és az ugyancsak jobbára plexi oldalfalakon átütő napsugarak ragyogásában úgy tűnt, mintha egy élettől zsongó természetes környezetben sétálnánk.

- Ehhez hasonló szép nem hiszem, hogy valaha, vagy valahol is létezett - mondta Meier professzor, hacsak a babiloni függőkerteket, vagy az indiai nagy mogulok ma is csodálni való palotáit, például a Tadzs Mahal-t nem tekintjük vetélytársaknak.

- Azok az ókor csodái! - egészítette ki a professzor Mary - Ez itt a jehovisták képregényeinek valósággá érett paradicsoma. Minden megtalálható itt a nagyobb és vad állatokon kívül.

- Néha azokból is bőven akad kedvesen - mondta Anna - a különbség csak annyi, hogy az idelátogatók általában két lábon járnak.

- Ha belegondolunk, hogy az ember, aki a csodálatos alkotásokra képes, ugyanakkor tömegével mészárolja le saját fajtáját, arra a következtetésre kell jussunk, hogy Isten és a sátán kereszteződött múlandó testünkben. Nem akartam én, dehogy akartam Istent szavaimmal sérteni, a Kanonok mégis szükségét látta, hogy figyelmeztessen:

- Isten nem kereszteződhet kedves atyai barátom a Sátánnal, ellenben a Sátán maga is képes jótetten kívül minden másra.

- Ebben az esetben mi az ördög képmásai lennénk? - a kérdést Nóra tette fel - Vagy mivel magyarázná Kanonok úr, hogy mi azért képesek vagyunk a jóra is?

- A szabad akarattal leányom! Bennünk a jóra, de a rosszra való hajlandóság is megvan - Mind önálló teremtmények tulajdonképpen egyiktől sem függünk. Persze cselekedeteinkért felelősséggel tartozunk a Teremtő felé, de nincs megkötve a kezünk! Most azonban úgy gondolom nincs időnk filozofálgatni, örüljünk együtt kis húgunkkal, aki olyan messziről jött, hogy ezen a gyönyörű helyen adjon hálát Teremtőjének, amiért nem hagyta, hogy egy szörnyeteg prédája legyen, sőt - még az is visszaadta, amit letépett róla.

- Jól beszélsz barátom - mondtam -, de igyekezzünk, mert a mi kislányunk még ma semmit nem evett társával együtt, pedig még ma nagy út előtt állnak. A professzornak holnap reggel műtéte lesz, nem kezdhet hozzá remegő kézzel.

- Azt hiszem apuka, hogy máris eleget láttunk - Mary ismét hátrajött hozzám - egyelőre, mert hamarosan viszont látjuk egymást. Hozom magammal fiaimat is, mert nekik, azaz helyettük is van miért hálát adni az Úrnak. Most pedig, ha ragaszkodtok az ebédhez, induljunk a kastélyba, bizonyára ott is lesz megcsodálni való, ha más nem: Xénia nővérünk művészi belsőépítészete. Xéniára kacsintott, aki szerénykedve bólintott. Aztán - tette még hozzá - tényleg jelentkezik a gyomrom is! A tiéd ha jól hallottam már a gépen korgott - fordult Meierhez, mire a professzor csak mosolygott.

- Eredeti egy nő vagy te kedves - mondta pillanatnyi hallgatás után - de szerintem is jobb ha indulunk, mert az úton fogod behozni az itteni és a bázeli késést, akkor pedig...

- Nem kell félned kedves - nyugtatta meg Mary - ez a gép maximális sebesség mellett a legbiztonságosabb.

A kastélyhoz érve Anna és Csaba, az épület belsejében pedig mint már volt róla szó: Xénia kapta a dicséreteket. Mielőtt azonban helyet foglalhattunk volna az asztalnál Pisti sürgetésére Mary-nek tényleg meg kellett mutatnia a bokáját. Mary föltette lábát az egyik székre és fölhúzta bokáján felülre a kezes-lábas pilótaruha szárát. Pisti pedig, a vén dromedár, letérdelt a szék mellé és körbecsókolta a varrat helyét.

- Tudod mit Pisti bátyám - szólt hozzá Mary - bizonyára megérdemli a bokám is, de inkább ide spórold a csókjaidat - Pisti persze nem értette, Xénia fordította Mary szavait - felállt és kétszer is megismételte a csókot. Xéniához pedig így szólt:

- Nincs rá okod, hogy irigykedj, te estére kelve mást is kapsz!

Persze jót kacagtunk, ami még Meier professzornak is meghozta a kedvét. Különben egész ebéd alatt Pisti vitte a szót, kezdve a Zágráb elleni rakétatámadással, majd a még azt megelőző horvát-szerb összecsapás és annak elképzelhető következményeiről.

- Ez már tényleg nonszensz - mondta többek között -, hogy nem tudnak véget vetni ennek a testvérgyilkos háborúnak, de - egyáltalán - akarják-e, hogy vége legyen? 1920-ban nem a nagyhatalmak akarata folytán szaggatták szétfelé hazánkat, hogy összetákolják darabjaiból Jugoszláviát, Romániát - addig csak kifli volt, Erdély adott neki formát. Csehszlovákiát, de még az osztrákok is kaptak belőlünk. Most nem a nagyhatalmak érdekei szították fel a nacionalizmust? Ahogy hetven évig meg voltak békében a most háborúsdit játszó nemzetiségek, s nagyhatalmak bujtogatása nélkül továbbra is békében élnének. Kiknek az érdekeit szolgálják a tömeggyilkosságok? A nagyhatalmakét! Tökéletesítik fegyverzetüket, s az elavultat drágán a szembenálló feleknek eladják. A tömeggyilkos Mengele kísérletei annak idején mérföldkövekkel vitte előbbre az orvostudományt, főképp a sebészetet! Isten az atyám, bár hihetnék benne, semmivel sem támadna rosszabb érzés bennem, ha New York közepére hajítanának le egy atombombát, mint amilyen a Zágrábra hajigált rakéták előidéztek.

- Van ráció abban amiket mondtál pajtás - próbáltam enyhíteni Pisti szavait -, de nem szabad felednünk, hogy az amerikai nép volt az egyetlen, amelyiknek volt bátorsága megtagadni a szolgálatot a vietnámi háború idején! Ha jól emlékszem nemrég volt erről szó!

- Jól mondta Pisti bátyánk - szólt közbe Mary (Xénia, mint előbb, továbbra is tolmácsolt) - az amerikai nép sem kivétel. Hadd tudná meg a polgári lakosság is, hogy ára is van a háborúnak, nemcsak haszna! Túl rég volt, amikor az amerikai polgárok ástak tömegsírokat honfitársaiknak, s ha jól emlékszem tanulmányaimra: a második világháborúban valamivel több mint hatszázezer amerikai katona esett el. Ugyanakkor a kis Magyarország több, mint egymillió halottat adott, nem kell ismételnem, hogy miért, kikért? Ha rosszul emlékszem a számokra az jelen pillanatban már nem fontos, ellenben a fájdalom, amely mögöttük van, ma is éget. A temetetlen holtakért a nürnbergi per nem hozott elégtételt egyik oldalon sem. Az a tény pedig, hogy a nürnbergi perben ítélkező nagyhatalmak szemet hunynak a mostani tömegsírok felett azt igazolja, hogy alkalmatlanok voltak akkor is az ítélethozatalra.

- És most is! Ezt azonban már Judit, a feleségem tette hozzá.

Láttam, hogy Meier professzor szólni akart - talán nem tetszett neki a nagyon is húsba vágó téma, Buda azonban megérezte a feszültséget és elébe vágott:

- Szerintem barbárság, ha az elszenvedett fájdalmat barbár visszavágással akarjuk megtorolni! A második világháborús Berlin-Róma-Tokió tengelyhatalmak elveszítették a nagy háborút, mostani felállásukkal azonban: Bonn-London-Párizs-Róma-Peking-Tokió, megakadályozhatnák a még nagyobb rosszat. A harmadik világháborút! Az ENSZ jelenlegi összetételében, mint tapasztaljuk, tehetetlen az egyes nemzetek nacionalista fellángolásaival szemben. Milliárdokat költ eredménytelen békéltetésekre. A megoldás lenne, a mai erőviszonyoknak megfelelően átalakítani. Jelenleg százzal több állam tartozik hozzá, mint alakulásakor és az akkor háborút vesztett államok ma ismét az élbolyban vannak. Be kell venni a biztonsági tanácsba Németországot és Japánt, a két legdinamikusabb tőkés államot és azonnal megváltozik hozzáállásuk az európai, afrikai, ázsiai bozóttüzek eloltásához. Az Egyesült Államoknak egyikhez sem fűződik akkora érdeke, mint nekik. Ez megmutatkozik eddigi hozzáállásán. Csak ott vetette hadba katonáit, ahol saját érdekei voltak veszélyeztetve. A Vörös tenger, a Perzsa öböl mentén. Az élelmiszer szállításokra hiába hivatkozik, mert azzal csak a háborút hosszabbítják meg.

- Tudjátok mit - állt fel Mary - én és a delfin-farm lakói elsősorban ennek a családnak vagyunk tagjai. Nem hiszem, hogy bármi is előadódhatnánk veletek. Amerikai állampolgár létünkre az összemberi táradalom érdekeit szolgáljuk otthon is, itt is, a Nap túloldalán is, s hogy nem vagyunk egyedül abban a nagy, és mondhatjuk gazdag államban, talán legjobban példázza Meier professzor felkínálkozása a legközelebbi expedícióban való részvételére. Remélni merem, hogy a kínai vagy japán fél nem támaszt akadályt, mert mint Viktória mondta: egy nagy tudású professzor (sebész) tartozzon bármely nemzethez, ott fenn kizárólag a tudományt fogja szolgálni az emberiség túlélésének érdekében. Most pedig puszi pá mindenkinek, mennünk kell, különben reggelig eldiskurálnánk. De maradjon mindenki a helyén, mert további búcsúzkodással csak időt vesztünk! Apuka és Anyuka kivisznek bennünket a géphez kocsival, ti többiek pedig, ha látni akarjátok a fölszállást az ablakból, vagy az épület elől nézzétek meg. Érdemes, mert ez a gép már a huszonegyedik századok képviseli.

Mary szavaiból érthetett mindenki, elég, sőt - túl világosak voltak. Meier professzor már mellette állt, csatlakoztam hozzájuk én is, feleségem pedig előrement a kocsihoz. Amilyen váratlanul jöttek, ugyanúgy mentek is! A többiek ugyan felálltak, de Mary csókon intve értésre adta, hogy a maga részéről befejezte és előre indult, egyik karjával a professzort, másikkal engem karolva.

- Ne haragudjatok a menekülésszerű távozás miatt - mondta még út közben - majd bepótoljuk legközelebb, remélhetőleg nemsokára.

- Miért haragudnánk kislányom - mondtam - hiszen nem nyaralni jöttetek. Nagyon örültünk a látogatásnak, de annak még jobban fogunk örülni, ha egészségesen, és egészben hazaérkeztek. Én németül mondtam, ezért Judit, mivel Mary csak kevésbé értette, megismételte angolul is, majd:

- Nagyon óvatos légy aranyoskám - tette még hozzá - nagyon drágák vagytok nekünk, mert - ugye mondhatom, a professzor úr is hozzánk tartozik!

Meier - Ő ült elől a feleségem mellett - ráhajolt Judit kezére és kétszer is csókkal illette mondván:

- Nagyon hálás vagyok Önöknek kedves asszonyom! Ígérem, hogy nem fogok csalódást okozni! Persze én is hozzáteszem: amennyiben nem röpít a mennybe a mi nagyon kedves, de nagyon vakmerő pilótanőnk!

A repülőtérhez érve elköszöntünk, a miénk bensőségesebb volt az előbbinél, majd hátrahúzódtunk, s megvártuk, amíg elfoglalják helyüket a gépen. A beindítás, és fölszállás olyan gyors volt, hogy mi, akik pedig közel voltunk, alig figyelhettünk meg belőle valamit. Előbb mintha hátrafelé lökődött volna a gép, azután alig néhány méteres nekifutás fölfelé billentett szárnyakkal, és máris a magasban voltak. Mary még kihajolt, hogy búcsút intsen, ezt jól láthatták azok is, akik az ebédlő ablakából, vagy az épület elé vonulva bámultak utánuk, de tényleg csak egy-két pillanatig voltak láthatóak, majd a szárnyak vízszintbe fordultak, s orral - a rombusz egyik szögével - függőleges irányt vett, s mintegy sárkány - eltűnt a kék levegő óceánban.

- Sajnálom szegény professzort - szólalt meg Judit, miután visszafelé indultunk a kastélyba. Ha Mary így akarja kiegyenlíteni tartozását?

- Hogy vakmerő, ahhoz nem fér kétség - mondtam - de ahhoz sem, hogy tudja mit csinál: egyszerűen uralja a gépet! Ha első fiam ezzel a géppel repült volna annak idején, ma is élhetnének valamennyien! Messziről valóban egy rombuszra emlékeztető papírsárkányhoz hasonlít - mintha csupa szárny lenne, de talán ennek tulajdonítható a nagy sebesség, és bizonyára a biztonsága is!

- Hát - ha még Bázelben is időznek? - Judit mintha hihetetlennek tartaná kissé elmélázott a gondolaton - bizony bele kell taposniuk.

- Rakéta hajtóművel van ellátva szívem - mondtam - a leereszkedés több időt vesz igénybe, mint a távolság: - s hogy mennyire volt igazam?

Visszaérkezésünk után, az eltűnt gép után bámészkodók közé álltunk mi is, pedig hol voltak akkor már Mary-ék? Talán épp leszálláshoz készülődtek Bázel közelében.


Megunván a hiábavaló leskelődést visszaszállingóztunk az ebédlőbe és folytattuk az ebédet, azzal együtt a Mary-ék hirtelen távozása folytán abbamaradt vitát. Volt miről, mert az MSZOSZ kongresszusa aznap kezdődött el, s egymás után érkeztek a friss hírek a vezetőség és a küldöttek felszólalásairól. A kongresszuson Horn miniszterelnök is jelen volt és többek között kijelentette, hogy a kormány a szakszervezetekkel való együttműködésre törekszik, de modernizációs programjából nem engedhet, mert abban az esetben soha nem fogunk elmozdulni a mélypontról. A szakszervezetek küldöttei közül többen is hivatkoztak arra, hogy csak feltételek mellett fogadhatók el a kormányzat megszorító intézkedései. Elutasító magatartásuk azonban nem azt jelenti, hogy bírálatukkal a most ellenzékben lévő, volt kormánypártok mellé állnának, hiszen az előbbi kormányzat mindent elkövetett, hogy szétforgácsolja a szakszervezeti erőket. Más szóval, szakszervezet ellenes volt! Nekem mindenesetre az öreg Pisti megjegyzése ragadta meg figyelmemet:

- Tudjátok - mondta kissé rezignáltan - itt nem is a kisemberek érdekein van a hangsúly, a vezetők meg akarják tartani nemcsak állásaikat, azzal együtt befolyásukat a kormányzat különböző berkein belül is. Én hosszú évekig voltam szakszervezeti tag, de azon kívül, hogy a tagdíjat rendszeresen fizettem, semmi kapcsolatom nem volt a szakszervezetemmel, ma pedig, hogy ehhez a családhoz tartozom, csak koloncnak tartanám. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a jövőben sem fog változni a szerepe - lehet, hogy az új formátumú rendszerben szükség lesz rá. Megjegyezném a kongresszus összeredményéhez megegyezik Gáspár Sándor, volt SZOT elnökével, aki egy interjú keretében így nyilatkozott: "Ha a szocialistáknak sikerülni fog a kapitalizmus felépítése, abban az esetben, ha öt kalapom lesz is, mind az ötöt megeszem!"

- Az attól függ pajtás, hogy ténylegesen szocialisták-e azok, akik ma nálunk a kapitalizmusra aspirálnak, mert - ha lényegét tekintjük akkor a mi családi struktúránk tulajdonképpen nem más, mint a szocializmus és a kapitalizmus öszvére. Egyenlőség nem képzelhető el másképp, s egyben a termelés intenzitása sem. A monopolisztikus családi struktúra a társadalmi fejlődés legmagasabb foka (lásd Kautszky ultraimperializmusát). Ma ezt még a magukat szocialistáknak vallók is utópiának tartják, a nagy tőkések véleményét nem is említem, pedig a fejlődés vagy az általános pusztulás, vagy az általunk már felvállalt struktúra felé tart, méghozzá rohamléptekkel. Ma ott tartunk, hogy normálisnak tekinthető családanyák a nyomor elől menekülve képesek gyermekeiket az utcára hajigálni, vagy megfojtani, ugyanakkor mások már nem tudják mire elkölteni fölöslegüket. A két véglet előli menekvés előbb-utóbb keresztezi egymást, és akkor bekövetkezik amit ma még legtöbben elképzelhetetlennek tartanak, pedig - más szavakkal ugyan - de már a bibliában is le van írva!

- Aztán - Melani egészítette ki szavaimat - sok minden mellett arra kevesen gondolnak, hogy ma már a gondolkodó ember áll szemben egymással. Az iskolák újbóli privilegizálásával ugyanis csak részben emelnek gátat a műveltség térhódítása elé, mert a médiák: televízió, rádió, újságok, s egyéb irodalmi termékek által is megszerezhető az alapműveltség. Az egyes csoportok kirekesztése csak növeli az elkeseredettséget az újbóli osztályosodással szemben.

- Ha megbocsátotok, szeretnék közbeszúrni valamit - szólalt meg Xénia - én nem sietném el a vélemény-nyilvánítást, itt ugyanis egyenlőre saját helyüket keresik a politikusok. Legyenek párt, vagy szakszervezeti oldalon, vagy egyszerre mindkettőn. Ki tudna erről többet mondani nálam, aki tevőlegesen is részt vettem a rendszerváltás eddigi folyamatában? Nyugodtan mondhatom, hogy itt még kiforratlan minden. Nem tudni, hogy egyik, vagy másik vezető merre kanyarodik el, s hol cövekeli le magát. Csak egy példa erre: Chirac egyetemista korában ifjú kommunistaként utcahosszat kínálgatta a L'Umanité-t, s ma a szocialista Josper mellett a francia elnöki szék várományosa. Állítom, hogy az új-gauullistává érett párizsi polgármester, aki végigment a politikai paletta szinte valamennyi posztján, van annyira emberbarát, vagy elkötelezett a szociális problémák iránt, mint szocialista vetélytársa.

- Már megint a francia kapcsolat - morgott Pisti -, mondtam már neked, hogy ne is emlékeztess a franciákra, akiknek köszönhetjük Trianont és vezető szerepet vittek a 47-es párizsi tárgyalásokon is (béke). Mindkét esetben irányt tévesztve hozták meg döntésüket a nagyhatalmak az európai határok (ország) kijelölésénél.

- Van racionalitás Pisti bátyánk szavaiban Xénia - Anna vette fel a kesztyűt -, te tudod nagyon jól, hogy a franciák egész eddigi európai történelmünk folyamán soha nem teljesítették a magyarokkal szembeni ígéreteiket, csak Rákóczit és Kossuthot említeném. Mégis a kilencvenes rendszerváltáskor Antall miniszterelnök úr is inkább hozzájuk dörzsölődött, de talán csak azért, mert dzsentri származásából adódóan jobban bírta a francia nyelvet, mint az egyéb külhonit. Vesd össze a német és a francia segítséget: mennyit ruházott be egyik is, másik is a Kádár rezsim bukása után, és a kapott adatokból következtess a jövőre!

- Nem vetek össze semmit kedves - válaszolt Xénia -, amit mondtál, mind igaz, de azt is tudom, hogy egy-egy ember a megfelelő adottságok birtokában, a megfelelő helyről, akár az egész emberiségre befolyással lehet. Ebben az esetben nem szabad a múltból kiindulni, sokkal inkább: mellőzve a sérelmeket, segíteni a döntéshozókat, hogy ne kövessenek el a régiekhez hasonló hibát, békétlenséget szülő újabb rosszat. Talán ez a gondolatsor késztette Vuk Draskovics szerb vezetőt is arra, hogy kijelentse: nagy tévedés volt a nagyhatalmak részéről összetákolni Jugoszláviát 1920-ban, de ugyanolyan nagy tévedés a mostani szétzilálódás támogatása is! Ő csak Jugoszláviát említette, de mi hozzá tehetjük: nem különben Csehszlovákia és Románia esete is, hiszen a mi testünkből kiszakított területekkel lettek díjazva ők is!

Tulajdonképpen mindkét világháborúnak mi vagyunk a legnagyobb vesztesei, pedig egyiket sem mi kezdtük el. Egyáltalán nem lennék meglepve, ha a soron következő francia elnök kezdeményezné a Magyarországgal szembeni igazságtevést. Persze nem az országhatárok újbóli meghúzására gondolok, de - érdem szerint is hazánk lenne az első az Európai Unióhoz való csatlakozás terén.

- Helyesen beszélsz kedves - vetettem közbe - csak az a baj, hogy a szétzilálódás Románia kivételével már megtörtént -, még ezidáig a magyar kisebbség, autonómiára való törekvése mellett is, legbékésebb alkotóeleme ezeknek az összetákolt államoknak, vagyis: már csak Romániáról beszélhetünk. A másik kettő széthullott. Talán - mint mondottad, azaz céloztál rá, az új francia elnök akkor cselekedne bölcsen, ha külpolitikáját azzal kezdené, hogy fenntartások nélkül támogatná hazánk csatlakozását az Európai Unióhoz. Ha semmi mást nem tenne, már azért is bekerülhetne az emberiség nagyságai közé, mert megelőzne egy, a boszniaihoz hasonló, vagy annál is szörnyűbb - szerényen kifejezve: pusztítást. Ha nem a harmadik világháborút, mert hazánkkal együtt már egész Európa belesodródna a közép-európai konfliktusba. Amerika pedig "jó" Samu bácsiként dömpingelné a fegyvereket. Na persze ezt csak képzelik ott Amerikában is, egyesek, mert a komoly politikai erők tisztában vannak azzal, hogy legközelebb, ha lesz, csak vesztes marad a porondon, az is - ha marad. Úgy néz ki a dolog, hogy Oroszország Lenin és Sztálin nélkül is magára talált, erre abból is következtethetünk, hogy fittyet hány az amerikai diktátumnak mind a belföldi konfliktusok, mind külföldi kapcsolatai tekintetében. Elég a Csecsen polgárháborúra, vagy az orosz-iráni atomüzletre emlékeztetni. Aztán a volt Szovjetuniót összetartó erők sokkal régebbiek, erősebbek az imént említett államokénál, s ha ismét törésre kerülne sor, nem kétséges, hogy a társ-államok melyik mellé állnának.

- Kíváncsian várom a győzelem megünneplésének ötvenedik évfordulóját - mondta a Kanonok - bizonyára London, Párizs és Moszkva is kitesz magáért. A parádékban benne lesz a várható jövő is!

- Nem hinném, hogy bármi is változna - Buda nem szólt hozzá eddig, úgy hallgatott, mintha egyáltalán nem is érdekelné a politika -, elmúlik az évforduló, a fogadkozásokról pedig - még ha írásba foglalják is - a mindennapos gondok miatt megfeledkeznek. Én nem vagyok politikus alkat a tőzsde jobban érdekel, de állítom nagyobb biztonságban volt a világ amíg a két szuperhatalom létezett. Azok, a huzakodtak is egymással, arra vigyáztak, hogy ne feszítsék pattanásig a húrt. Most, hogy látszólag csak egyetlen szuperhatalom van, az maga sem tudja mit kezdjen az önállóságra törekvő kisebb népekkel. Bárhová nyúl, mindenütt darázsfészekre talál. Én még áldozatok árán is az egységesítést tartom a közeljövő legfontosabb feladatának. A kis nemzetek egymagukban csak civakodhatnak, azzal, hogy gyilkolják egymást nem jutnak előbbre. Minél előbb létre kellene hozni az Európai Egyesült Államokat, Oroszországot is beleértve. Keleten Kína, Japán, India, Indonézia - a Csendes óceáni szigetvilággal, Ausztráliával szintén egyetlen szuperhatalommá állna össze, s a két amerikai földrész: észak és dél ugyancsak egyesülne. A gazdag államok kiegyenlítenék magukkal a szegényeket, s a három szuperhatalom vigyázna az erőegyensúlyra, azzal együtt elverné a port azokon, akik nem férnének meg saját bőrükben. Persze csakis saját területükön. Afrikát és az arab félszigetet egyenlőre kihagytam. Ők ugyanis arra hivatkoznak, hogy Afrika az afrikaiaké, hát legyen azoké, előttük is nyitva áll az egyesülés útja, aztán majd elválik mire mennek. Amennyiben az egyesülési folyamat nem gyorsul fel ilyen irányban, akkor szerintem egy másik folyamat gyorsul fel, aminek a vége egy újabb kannibalizmus, az évmilliók alatt, ki tudhatná már hányadszor. Ha szükséges, erőnek erejével meg kell szüntetni mind a politikai, mind a gazdasági, mind a nacionalista, mind a vallási ellentéteket, és egy merőben új embertípust kell kinevelni, amely már nem lesz fogékony a különbözőségek miatti gyűlölködésre. Na persze ezek is csak szavak, mint aminők már több szájból is elhangzottak, de mértékadó, talán azért, mert édesapám proletár kommunista volt, nevelőapáim pedig kapitalisták! Az biztos, hogy kompromisszumok nélkül nem lesz soha béke sem az olajfák alatt, de még a sarki jég fölött sem! Most pedig bocsássatok meg, de én is elhúzok, körülnézek a pesti irodánkban (bankfiók), az utóbbi napokban elég kellemetlen hírek terjedtek el bank-körökben, és nekünk sem mindegy, hogy állnak itthoni befektetéseink. Visszajövök anyukáért és legszívesebben magammal vinnélek benneteket is - Juditra és rám célzott - nincs semmi értelmük ezeknek a politikai vitáknak. Töltsétek napjaitokat inkább - valamiféle - értelmesebb cselekménnyel. Itt úgy sem dől el semmi olyan, ami alapjaiban megrengetné a világot.

- Minden szavadat helyeslem - mondta feleségem - legszívesebben mennék is veletek bajorba, ott bizonyára nyugalmasabb a légkör. Sajnos azonban - jómagam nem mehetek, mert klinikánk berendezésénél jelen kell lennem, azt azonban nem bánnám, ha édesapa veletek tartana, legalább addig, amíg itt a nagyobb munkákat el nem végezzük. Neki jót tenne egy kis kikapcsolódás. Eleget szenvedett már a bizonytalanságtól. Már pedig itt egyenlőre az lesz az uralkodó áramlat.

- Mit szólsz hozzá apuka? - Buda biztatólag kacsintott felém - csodálkozni fogsz a változáson. Anyukáék újjávarázsolták az ódon kastélyt.

- Mikor indulsz fiam? - kérdeztem.

- Holnap délelőtt apuka!

- Akkor még alhatunk rá egyet fiam. Nem mondok ellent. Mielőtt azonban Pestre indulnál, váltanék veled néhány szót. - Felálltam, hogy kikísérjem, s halkan, hogy más fülébe ne jusson, beszélni kezdtem. - Figyelj fiam! Az expedíció munkáját titkosították. Mary hozta a hírt, s ezért csak kettőnknek hagyta, hogy a géphez kísérjük. Ha valahol mégis szóba hoznák, üsd el valamivel. Ne tagadj, de is állíts semmit!

- Jól van apuka! Bízd rám a többit, te pedig készülődj az útra, ott sem fogsz hiányolni semmit!

Összemosolyogtunk. Mindketten ugyanarra gondoltunk, de másoknak sem nehéz kitalálni!


- Nem szeretném édesapa - szólt hozzám feleségem este, miután aludni tértünk - ha úgy fognád fel ajánlatomat a bajorországi útra, mintha meg akarnék szabadulni tőled. Azaz, jelenlétedtől. De mindenképpen rád fér a pihenés és itt csak idegesíted maga minden miatt. Mihelyt üzemképes állapotba hozzuk a klinikát, megyek utánad én is. Addig reméljük megszül Auguszta is, és egy ideig élvezni fogjuk azoknak a gyönyörű tölgyeseknek az illatát.

- Dehogy fogom úgy fel édes - mondtam -, az utóbbi hetek politikai történései miatt eléggé megkeseredett a szájízem. A jelenlegi kormányzat is - ígéretei ellenére - hasonlóan az előbbihez, vagy mint a Kádár rezsim utolsó másfél évtizedében, a hatalmon lévők, a spekulánsok kezére játszik. A munkást nem tekinti másnak, mint termelőeszköznek, amelyet a technika modernizálása egyre inkább a szélre sodor. Egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy a kapitalista hatalmak egyes területeken még inspirálják is a népesség háborúk útján történő ritkítását. Arra persze vigyáznak, hogy szükség esetén az ellenségeskedés lokalizálható legyen. Ma talán már nincs is más szerepe az Egyesült Nemzetek Szervezetének.

- Erről vitáznak nap, mint nap. Bármerre meg is az ember édesapa, de hát - bocsáss meg ha olyat mondanék, ami kellemetlen lenne számodra. Te bármekkora légyen is vagyonunk, nem fogod tudni megváltani a világot - az emberiségre gondolok -, csak mint eddig tetted, kis léptekkel haladva, egyre nagyobb területeket befogni a családi ernyő alá! Ezt megtehetjük, és tesszük is, de nem szabad emészteni magunkat a világ összes bajáért.

- Nézd édesem - az én életem úgymond felét az egyszerű emberek között éltem le. Azért, mert valaki szegénynek születik, attól még ember. Isten elleni vétek páriának tekinteni, s ahelyett, hogy segítenénk - úgy bánni véle, mint a rühes kutyákkal. Családi koncepciónk nem tőlem, Amálkától ered, én csak életre keltettem az Ő testamentumát, ti pedig

- Mi pedig mindent elkövetünk azért, hogy valóra váljon az ige! Tudom mit akarsz mondani édesapa, de az még odébb van! Mos pedig hallgass engem, ígérem rövid leszek, mert még mást is akarok! Először is: a Kanonok dolgát bízd Annára. Ő többet van a püspöki székhelyen, mint te, és amellett, hogy műszaki zseni, másban sem utolsó: tudja hol, mit kell lefaragni, vagy hozzátenni.

- Örülök annak, hogy kijöttök egymással, mások már nem is tudom mihez kezdtek volna. Ismered Melinda arcának történetét a vitriollal?

- Szamárság édesapa! Anna szerelme már több mint harminc éve töretlen irántad! Én az Ő testét az enyém kiegészítőjének tekintem, csakúgy, mint Katinkáét, és hadd ne soroljam tovább. Én a többnejűséget a veletek való megismerkedésem előtt sem ítéltem el. Mit gondolsz - melyik kedvesebb Isten előtt: a miénkhez hasonló családi közösség, vagy egy prűd egynejű, ám valójában legtöbbször mindkét fél részéről megcsalatott házasság? Mohamed próféta bizonyára nemcsak a szexualitás gyönyörei miatt kötötte magát a négy feleséghez, és nem is a gyermekáldás miatt. Sokkal nagyobb, akarom mondani erősebb indok volt a magtalansággal járó magány, az elhagyatottság kiküszöbölése, meg aztán: többedmagával az ember több erőt is képvisel. Sok szempontot fel tudnék sorolni még, de nem akarom hiábavalóságokkal tölteni a drága időt! S mivel Anna csak később érkezik, belemerültek a tervezésbe, felhasználom az alkalmat, hogy közöljem veled titkomat. De te nem veszel észre semmi különöset rajtam?

- Mit kellene észrevennem kedvesem?

- Hát például - mellbimbóira mutatott - sokkal duzzadtabbak, valósággal érzem, ahogy tágul a mellem. Ma megvizsgált Linda és teljes bizonyossággal állítja, hogy terhes vagyok! Na én is tisztában voltam magammal, hiszen orvos lennék, de nem akartam addig közölni veled, amíg lányunk is meg nem erősíti (Linda, Melinda és az én első szülött lányom) - minden további tőled függ!

- De hát ez csodálatos édes - mondtam, majd átkarolva magamra húztam - nemrég mondtad, hogy vállalnád a terhességet bizonyos feltételek mellett, hát íme: A Nap fia lesz a kicsi, és - ki tudhatná milyen küldetéssel? Boldog vagyok édes, s a bibliai Jóbként mondom: áldassék érte a Teremtő!

- Tehát nincs kifogásod az ellen, hogy megszüljem? Akkor már csak be kell szegni a fülét édesapa! Mielőtt elmégy - gondolom ez a legalkalmasabb időpont.

- Egyáltalán nem vagyok ellene édes! Az én koromban gyermeket nemzeti nem mindennapos esemény. Inkább csak a kiváltságosoknak jut osztályrészül. Ami pedig az örökséget illeti - nem lesz miatta acsarkodás. Látod - mennyire előrelátó volt e tekintetben is Amálkánk! Mit mondhatnék még? Inkább cselekszem!


Amíg itt lenn a Földön, az új-ember kovácsa formálta, lapította, szegte a széleket, fönn a Nap túloldalán meglepő felfedezések bénították le az expedíció résztvevőit. Miután tábort ütöttek a folyócska közelében, s azt tapasztalták, hogy a méreteikre hatalmas sárkánygyíkok ártalmatlanok, négyüket hátrahagyva a szükséges felszerelésekkel, benne egy nagy teljesítményű rádió-adóval, a többiek tovább mentek. Már több Föld bolygó nagyságú területet bebarangoltak, amikor - természetesen fentről nagyobb vízfelszín csillogására lettek figyelmesek.

- Lejjebb ereszkedünk - mondta Lehel - nagyobb vízmennyiség mellett bizonyára az élet is színesebb! Fejlettebb emlősökre akadhatunk, esetleg. - Tovább nem folytathatta, mert a felszín - vízfelszín - közelében, fölfelé gomolygó füstre figyeltek fel.

- Ez bizony azt jelenti - jegyezte meg a német geológus professzor Grünwald -, hogy valami ég, s hozzá még: kis területen, tehát vagy a felszín közelében izzik, vagy - mint láthatjuk is, a párafelhők tömöttek, a lecsapódás eső formájában is lehetséges, és villám is előidézhette a tüzet.

- Vagy - vágott közbe a fiatal Kim - mesterséges úton keltették, s ebben az esetben nem kétséges, hogy észlényekkel fogunk találkozni.

- Az lehetetlen - mondta Wanda - hol volt még az ember a dinoszauruszok korában?

- Az, ami a Föld történetében végbement, itt figyelmen kívül hagyható - jegyezte meg ismét a geológus Grünwald - ide ha be is csapódtak meteorok, vagy akár üstökösök, csak jelentéktelen változást okozhattak. Már pedig a földi dinoszauruszok kipusztulását egy, vagy több nagy tömegű meteorit becsapódásának következményeként keletkező hirtelen lehűlés okozhatta. Ezt az elméletet támasztják alá a Föld különböző térségében talált leletek is.

Míg ők vitáztak, persze bekapcsolódtak a többiek is, Lehel a radar segítségével alkalmas terepet keresett a leszálláshoz. Közel a füstgomolyaghoz. Nem kellett sokáig pásztáznia, mert fentről felismerhető volt, hogy a folyó és a part közeli őserdő között egy eléggé széles tisztás húzódik, sőt az is, hogy a buja növényzetet mesterségesen irtották ki, de hogy kik, vagy esetleg mik? Arról csak a leszállás után győződhettek meg. A tűz körül ember formájú lények ültek, feküdtek, voltak, akik nyársra húzott húsdarabokat sütögettek a parázson. Valamennyien anyaszült mezítelenek és hosszú hajúak voltak, szőkék és barnák, a bőrük színe kreol. Korukat a távolság miatt lehetetlen volt megállapítani. A jövevények közeledésére szétfutottak. Menekülés közben a különben rendkívül arányos testű hím, nőnemű, egyenlőre meghatározatlan fajhoz tartozó emlősök a majmokéhoz hasonló, makogó hangokat hallattak. Az expedíció tagjai közül egyesek utánuk akartak rohanni, Lehel azonban visszaparancsolta Őket.

- Inkább csalogassátok magatokhoz - mondta - értelmes lényeknek látszanak, azért, hogy mezítelenek, még nem biztos, hogy az állatok közé sorolandók.

S, hogy mennyire igaza volt, hamarosan nem is bizonyosodhattak felelő, de előbb persze lássuk az ismerkedést.

Lehel leült a tűz mellé, néhány követték, néhányan pedig kísérletet tettek arra, hogy visszacsalogassák a vissza-visszatekintő menekülőket.

- Istenem - beszélt inkább csak magához Wanda, nem törődve azzal, hogy hallják-e társai - ezek még az ártatlanság állapotában élnek. Szavait tett követte, s kezdte lehántani magáról az egyébként is lenge ruhaneműt, csupán a szeméremrészt eltakaró tangát hagyva.

- Nyugodtan ledobhatod magadról azt is! - szólalt meg mellette Te, a kínai származású antropológus - akkor legalább meggyőződhetnek arról, hogy hozzájuk hasonló lények vagyunk, és talán megszűnik a félelmük. Különben soha nem fognánk el normális körülmények között egyet sem közülük. Arra pedig gondolnunk sem szabad, hogy egyet is elpusztítsunk, mert abban az esetben hiába is próbálkoznánk a barátkozással.

- Benne vagyok - mondta Wanda -, de ebben az esetben neked sem szabad takargatnod a kutyádat.

- Én már megelőztelek - válaszolt Te - nézz csak hátra és meggyőződhetsz róla. Wanda hátranézett, de már nem csak Te, a többiek is lehajigálták magukról ruháikat - ha ugyan annak lehet nevezni a páratelt, meleg levegőben átnedvesedett gúnyát, és kezükkel barátságos gesztusokat húzva mutogattak előre-hátra, mintegy jelezve, hogy nem kell tőlük félni, hiszen ugyanazon fajhoz tartoznak.

A menekülők megálltak, majd egyenként kezdtek visszaszállingózni, s előbb távolabbról, majd pedig testközelből mustrálgatták a jövevényeket. Így - egészen közelről, a hosszúra nőtt hajon kívül, semmi különbség nem volt tapasztalható rajtuk, ezért nyugodtan nevezhetjük őket is a továbbiakban embereknek. Sőt mint majd fény derül rá, a Földön élő emberek ősei is a Nap túlfeléről, vagy még távolabbról érkeztek egy nagyon távoli időben. A visszafelé fejlődést egy az egész szilárd területre kiterjedő katasztrófa idézte elő, s a jelenlegi élőlények, mind az ember, mind az állat, mind pedig a növénykultúrában, az akkor életben maradt néhány példány leszármazottja. De ne fussunk előre, kezdjük aprólékosabban, először is az ismerkedéssel. Azt ugyanis, hogy új barátaink egy már virágzó kultúra romjainak, valamint az emberi faj őseinek degeneratív hírnökei az utókor számára, a vízesés alatti bazaltpalotában talált iratanyag fogja bizonyítani. S, hogy csak a szellemi degenerálódás volt tökéletes, azt viszont igazolták az expedíció tagjai által felfedezett példányok. Amikor tehát látták, hogy a jövevényektől nem kell félniük, lekuporodtak Ők is az elhagyott tűz köré, némelyikük felvette az elhajított nyársat és tovább forgatta a parázs fölött, ketten pedig kézzel-lábbal hadonászva a folyópart felé mutogattak, majd a jelzett irányba indultak. Ditrich professzor és Kim követték őket, s kis idő múltán nagy halom friss hússal térek vissza. De mint minden élőlénynél a fajfenntartás ösztöne a legerősebb. Azon sem csodálkozhatunk, hogy az egyik karcsú, szép állású, szőke leányzó, kebleiről ítélve épp csak süldő, Te hímvesszejével szórakozott, majd midőn az megmerevedett, a lány néhány méterrel arrébb húzta a férfit, természetesen a nemi szervét markolva. Tenek kénytelen-kelletlen, de talán is volt számára annyira kellemetlen - be kellett bizonyítania ott a többiek szeme láttára, hogy Ők is velük azonos módon végzik a szaporodás tovább vitelét. Kisebb huzavona Wanda szabadkozásának keletkezett köztük - ugyanis az egyik, ugyancsak ifjú emberke Őt szemelte ki, s Wanda persze tiltakozott.

- Hogy nézve ki - mondta magából kikelve - ha rajtam csúszna-mászna ez a külső látszatra vad népség.

- Kevesem - szólt hozzá Lehel - ez épp olyan kísérlet, mint aminőt Mary-ék végeznek a delfinekkel. Ez a fiatalember vadsága ellenére jobban hasonlít hozzánk, mint Mary Napsugár elnevezésű hímje. De megjelenésében is van valami az ősök intelligenciájából. Lehetséges, hogy Ő a fő emberük, esetleg. De ne találgassunk, amit teszel, az emberiség tovább élésének érdekében teszed. Hőstettnek is nevezhetjük.

- Rendben van! - válaszolt a lány - De ebben az esetben közületek ne is próbálkozzon velem senki! S ha rosszul sikerül, valamennyiünket terheli a felelősség!

- Ez egészen természetes! - nem csak Lehel, valamennyien rábólintottak. Ami pedig ezután következett, az meghatározta Wanda további sorsát.

Tudom - soka elítélnek a nyers, kíméletlen szavak miatt, de hát van-e min csodálkozniuk, hiszen a kulturált földi ember is ott tart, hogy főképp a hölgyek - épp csak le kell bakolniuk és kezdődhet a szemérmetlennek, házasságon kívül bűnnek tartott cselekmény. Ránk persze vonatkozik a megváltás, az eredeti bűn alóli feloldozás, de mi vonatkozhat rájuk? Vagy azokra a civilizációkra, amelyek a miénk előtt voltak akár itt a Földön, akár másutt, de saját oktalanságuk, vagy a természet könyörtelensége folytán elpusztultak? Nem kétséges, hogy a más bolygón, vagy mint esetünkben a Nap túloldalán lakók is ugyanannak a Teremtőnek a gyermekei és ugyanazok a természeti törvények vonatkoznak rájuk is, amelyek ránk! Ezek a törvények kezdetektől természetünkbe íródtak, s midőn más: jó és rossz, találékonyságunk terméke!

- Ha ők ilyen kedvesek hozzánk - szólalt meg ismét Lehel - első dolgunk, hogy ennivalóval traktáljanak, hozzatok ti is nekik a miénkből, de inkább csak gyümölcskonzerveket, kétszersültet, üdítőt! Előre bocsátom, hogy szeszesitallal egyikőtök se próbálkozzon, mert ha rajtakapjuk, lemondhat arról, hogy legközelebb is magunkkal hozzuk.

Kim - hát ki más, már futott is a közelben parkoló űrhajóhoz és egy szalmafonatos szatyorban - műanyagot elvből nem vittek magukkal - mindhárom említettből jócskán felpakolva tért vissza.

- Bizonyára gyümölcsöt is találunk ebben az őserdőben - mondta - a konzervet csak a visszaútra kell tartalékolnunk, és van belőle bőséggel.

- Akkor hozzál még, mert ennyi meg sem kottyan nekik - szólt Ditrich professzor, és kezdte szétosztani. Látván, hogy a vendégek, jelen esetben az őslakók, harapni akarják a fémdobozokat, az expedíció tagjai valamennyien a segítségére siettek, és sorra nyitogatták a dobozokat, majd azok tartalmát adták csak a vadócok kezébe. Meglepetésük csak fokozódott, midőn azt tapasztalták, hogy szinte valamennyien főhajtással köszönték. Ez a tény azt igazolta, hogy már meghaladták az ösztönös szintet. A két lábon állás, és az elülső végtag - kéz - használata már addig is egy magasabb evolúciós szintet mutatott.

Amikor valamennyien megtömték bendőjüket - jövevények is, őslakók is elterültek a tűz körül, s mintha mindig is együvé tartoztak volna édesdeden elaludtak. Annyira barátságos hangulat alakult ki köztük, hogy egyik részről sem állítottak őrt, s így történhetett, hogy mikorra az expedíció tagjai felébredtek - a szokatlanul párás levegő elnyomta őket - az őslakók egytől egyig eltűntek, ellenben az őserdő különleges fáinak gallyaiból kis távolságokra jeleket raktak. Nyilván azért, hogy ha keresnék őket a jövevények, rájuk találjanak. Némi töprengés, tanácskozás után, kézi fegyverrel felszerelkezve, elindultak a megjelölt irányba. Az út nem volt hosszú, a nyomott levegő miatt mégis kétszer kellett pihenőt tartaniuk. Közben persze meghányták-vetették egymás között a különös élményt, csak Wanda és Te hallgattak nagyokat, a többiek pedig együttérzésből nem forszírozták: még ők is sorra kerülhetnek - gondolták.

- Miféle állatnak a húsát ettük? - fordult Lehel társaihoz, azokhoz, akik érte mentek az őslakókkal. Vannak-e szerszámaik, melyekkel elbánhatnak vele?

- Még egészen frissen volt nyúzva egy fiatal sárkánygyík - mondta egyikük, a maradékot valószínűleg magukkal vitték a bőrébe burkolva, mert még nem volt egészen lefejtve az sem.

- Az a fontos, hogy ehet, sőt, jóízű! Persze sózva - szólt közbe Kim, de Ezek talán nem is ismerik a sőt, mégis szinte mindegyik olyan egészséges, szép fehér a fogsora.

- A földi vadak sem sózzák a húst és mégis ugyancsak erős a fogsoruk - mondta Te, de például a mi vérünk is sós ízű, valószínűleg a különböző állatoké is! Megtörténhet, hogy nekünk is hasonló módon kell hozzájutnunk.

- Són vitatkoztok, amikor annyi más probléma is akad - kezdte Grünwald, például ez a félhomály! Elképzelni sem tudom, hogy lehetséges immár bizonyára évmilliók óta élet ebben a félhomályos páragöngyölegben.

Hegynek fölfelé kanyarodott az ösvény, és egészen közeli moraj - dübörgés rezegtette meg dobhártyájukat.

- Valószínű, hogy a talajból itt sem hiányzik a só - folytatta a geológus - hús is van bőséggel, hanem ehhez az éghajlathoz hozzászokni?

A dübörgés egyre közelebbről hallatszott, még vagy ötven méter előre haladást követően Wanda felkiáltott:

- Odanézzetek! Káprázatos! - oldalt, jobbra harminc-negyven méter széles völgykatlanból csillogó víztömeg tört elő, majd - szinte párkányszerű meredélyről vagy száz méteres mélységbe zúdult le.

- Honnét ez a hatalmas víztömeg? - Lehel inkább csak magában, de hangosan morfondírozott - ekkora mennyiségű víz csupán páralecsapódásból nem lehetséges!

- Ki tudhatja mekkora terület vízgyűjtője ez a katlan? Na és itt már eső formájában is lezúdulhat - ezek itt tipikus esőerdők! - a megállapítás ugyancsak a geológustól származott.

- Na és azok a felhők? - Wanda kiáltott fel, majd közvetlenül utána - nézzétek, ott vannak, várnak ránk!

És valóban, a zuhatag oldalában, közel a szinte meredeken lezúduló víztömeghez várakoztak rájuk a Nap fiai! Fönn, a magasban jobban kivehetőek voltak arcvonásaik, s meggyőződhettek tehát arról, hogy szinte valamennyien ifjoncok, földi értelemben 15-20 év közöttiek.

- Remélem nem akarnak bennünket a mélybe lökni - mondta Berti, az olasz archeológus - ki tudja hányan lehetnek még itt a közelben. Az expedíció tagjai komolyan vették Bertit és megálltak, mintha pihenőt tartanának.

- Ugyan már, miért lennénk betojva - Kim fakadt ki magából - ezek a szerencsétlenek csupasz kézzel és bizonyára barátsággal várnak ránk, mi pedig a legmodernebb kézi fegyverekkel felfegyverkezve meghátrálunk? Gyerünk! Kihúzta magát és előre indult a várakozók fel. Közvetlenül utána Te következett, majd Wanda és libasorban a többiek. A kapaszkodó meredek volt, másképp nem is tudták volna megközelíteni a várakozókat. Az igazi meglepetés csak ezután következett. Előbb azonban - előjátékként - Kim érte be őket elsőnek, mégis - a lány, amelyik az antropológust valósággal megerőszakolta, bevárta választott partnerét, s ezúttal nem hímvesszejét markolta meg, hanem karját és előre indult vele a vízesés alá. A többiek bevárták, amíg valamennyien az erkélyszerű, korlát nélküli kiugróra érkeztek, aztán kézzel mutatva az utat, előreengedték őket a vízesés alá. Művészien metszett folyosóra: egyik oldalon a lezúduló víztömeg, a másikon oly sima bazaltfal, mintha polírozták volna, de a padlózat is hasonló volt, s a geológus nem állhatta szó nélkül.

- Nézzétek meg ti is jobban, hátha az én szemem káprázik! Véleményem szerint ez az egész hegyvonulat, a katlan alatti is, egyetlen óriás bazalttömb. Fölötte folyik a folyó, s itt a katlan nyílásánál ömlik a mélybe. Ezt eddig a természet hozta össze, ellenben a falat és a folyosó padlózatát is, mintha nagy teljesítményű lézersugárral metszették volna, sőt a párkányzatot is, különben nem lenne ennyire lineáris.

- Valóban - mondta Berti - bizonyára akkor metszették, midőn technikájuk a miénknél is magasabb fokú volt. Egy esetleges atomháború nálunk is ugyanezt eredményezné: a technika egyes alkotásai sok tíz-, százezer évig, sőt tovább is fenn maradnának, a visszafejlődő, majd később szinte elölről induló élővilág azonban, az embert is figyelembe véve, nem tudna hosszú-hosszú ideig mit kezdeni velük.

A lány, amelyik Tevel elöl ment megállt egy ugyancsak szabályosan metszett nyílás előtt - természetesen az is a bazaltfalba volt vágva.

Bevárták a többieket, s csak utána kettesével indultak a nyílásból lefelé vezető lépcsőkön még vagy harminc métert, s előbb egy kisebb előtérbe jutottak, majd abból nyílott egy, a külső - opálszerű homálytól eltérő világítású, mesterségesen előállított fénytől valósággal szikrázó, hatalmas terembe. Az expedíció tagjai lebénultak a látványtól: a padlózatba beágyazva több száz, több ezer apró gyémántszem, valamennyi olyan szögbe állítva, hogy szikráit egy, a boltozat középső részén elhelyezett, földi méretben soha nem látott, óriás - ugyancsak csiszolt gyémántra szórja.

- Kezdem azt hinni, hogy a mennyországba jutottunk - mondta Lehel társainak, makogó kísérőink bizonyára angyalok! - De hol van az Úr? A trón üres!

- A polcok azonban telis-tele vannak könyvekkel - mondta Berti, aki szakmájára való tekintettel is, elsőnek nézett alaposan körül, hogy nem pusztították el a valószínűsíthető katasztrófa után sem, azt jelentheti, hogy nemrég fedezték Ők is fel ezt a helyet, vagy maradt bennük annyi intelligencia, hogy tabuként őrizzék.

- Vagy nem is annyira degeneráltak Ők, mint feltételeztük róluk - szólalt meg Wanda - a makogásszerű hangképzés számukra nagyon is érthető beszéd, az a tény pedig, hogy szemérem részüket nem takarják, az ártatlanság mellett jelentheti az itteni klímához való alkalmazkodást is. Biz' Isten semmi szégyenérzést nem érzek én sem, inkább kellemes bizsergést mezítelen bőrömön.

- Ez most másod-, ha nem harmadrendű kérdés kedves kisasszony - folytatta Berti - fontosabbak a könyvek, és amit még azokon kívül találunk.

Az egyik bennszülött a mennyezetbe beépített gyémántra mutogatott, azt követően pedig elkapta a geológus karját és egy, a lépcsőfeljáró előtti aknához cibálva, egyikről a másikra - gyémánt és akna - mutatva jelezte a kettő közötti kapcsolatot. Grünwald lehasalt és az aknafedélre helyezte fülét - a vízesés moraja egészen közelről hallatszott. Megpróbálta felnyitni az akna fedelét, de a zár kombinációja a mai páncélszekrényekénél is bonyolultabbnak bizonyult.

- Valószínűleg az elárasztást szolgálná ez a kürtő, de hogy annak idején miért nem sikerült az elárasztás, arra talán csak a falba süllyesztett polcokon tárolt könyvek adhatnak feleletet - mondta, miután visszament társaihoz.

- Azután történhetett a katasztrófa, hogy az első telepesek elindultak a Földre - ezt azonban már az archeológus mondta. - Lehetséges azonban, hogy jóval később, vagyis: egyazon katasztrófa pusztította el itt is a civilizált világot, és a Földön is. De míg itt még most is a katasztrófa utáni állapotok uralkodnak, a Földön - csak feltételezés - azóta esetleg már több ízben is sikerült az elpusztított civilizációt újjávarázsolni. Hogy kapcsolatot tartottak a földön élő testvéreikkel nem kell több bizonyíték azoknál a több tíz-, vagy százezer éves falfestményeknél, amelyek ezeket a falakat és a földi barlangok falait díszítik. Vagyis helyesebb kifejezés a borítják! Nézzetek csak körül - mennyire hasonlít a mi mostani űrhajónkhoz az a - talán legtökéletesebb formátumú festmény - rámutatott az egyikre - a földieké azért torzó, mert jóval később, emlékezetből és kezdetleges eszközökkel alkották.

Amíg ők elmerültek a fejtegetésekben, honnan, honnan nem a körülöttük ácsorgó őslakók mögé egyre többen sorakoztak fel, a legmeglepőbb pedig az volt, hogy szinte valamennyien a már megismertekkel hasonló korúak voltak.

- Atya Isten! Ezek megesznek bennünket - fordult Ditrich professzor társaihoz - résen kell lennünk!

- Nem a ti rágós húsotok kell ezeknek - szólalt meg Wanda - figyeljetek csak oda - arrafelé mutatott, ahol Te és fogvatartója álltak - számolni azért tudnak, mert ahányan facérok maradtatok, annyi szőkeség sorakozott fel. S jól teszitek, ha előre kezditek edzeni a... Ezt úgy sem mertétek még gondolatban sem remélni.

Wandának igaza lett: a fiatalember, amelyik már a tűz mellett is karjaiba zárta, feléje indult, a szőkeségek pedig, mint a tündérmesékben, követték őt, hogy válogassanak maguknak tetszőt a jövevények közül. Nagy választék persze nem volt, de apelláta sem! S mivel nem akartak tömegmészárlást előidézni, ami lehetetlenné tette volna az expedíció további munkáját, elfogadták a felajánlásokat. Karcsúak voltak a lányok, s kivétel nélkül szőkék és szépek. A keblük állása után ítélve még szüzek, tehát nem volt nagy áldozat hozatal a férfiak részéről.

A fiatalember Wandát a trónszékhez vezetett. A trón mögött két mezítelen, de minden tekintetben tökéletes férfiú egy gyémántokkal kirakott - vagy talán az egész gyémántból volt csiszolva, mert úgy szikrázott - fejdíszt tartott arany tálcán. A fiatalember helyet mutatott Wandának, miután pedig elhelyezkedett, fejére helyezte a két fiatalember által feléje nyújtott fejdíszt, majd eléje térdelve meghajtotta magát, annak jeléül, hogy elismeri fensőbbségét.

- Íme - gondolta Lehel - ami itt történik, igazolja Fanni húgom kísérleteit: az asszony előbb volt mint a férfi, tehát elsőbbségi joga vitathatatlan. Ez a tény ugyan cáfolata a bibliai teremtésnek, de az elmélet és a gyakorlat kiegészíti egymást. Töprengésre azonban nem futotta az időből, mert közvetlenül a koronázást követően a lányok maguk után húzva kiválasztottjaikat félkört alkottak a trón körül és midőn Wanda intésére a fiatalember felállt, ők letérdeltek, hogy főhajtással jelezzék, miszerint királynőjükké, illetve királyukká fogadják. Hogy miért? Azt csak később értették meg az expedíció tagjai, mikor már kezdtek Ők is vendéglátóikhoz hasonlóan makogni.

Most azonban kövessük Wandát, aki miután animációs kifejezésekkel megköszönte a megtiszteltetést, fölállt, és követve a fiatalembert elindult a trónterem oldalánál lévő, ugyancsak tágas csarnokba, ahol lakomához volt terítve, de hogy? A középütt elhelyezett magas bakon félmázsás, sült sárkánygyík darabok lógtak, alatta a bazaltból csiszolt asztalon a banánkötegek mellett pálmalevélbe göngyölt édesburgonya féle gőzölgött, valószínűleg parázson sütötték azt is. Alkohol tartalmú ital nem volt látható sehol, ellenben a régtől megőrzött aranykorsókban a vízesésből merített friss víz csillogott. Az asztal mellett kétoldalt sima, bazaltpadok, tigris és jaguárbőrökkel lefedve - szőrmét viselő nagy vadakkal még nem találkoztak. Az szintén meglepő volt, hogy asztal melletti padokon csak a királynő, mellette a fiatalember, a többi helyen pedig az ünnepélyes aktushoz kiválogatott szüzek, valamint a jövevények helyezkedtek el, míg az őslakók - nők, férfiak vegyesen, a trónterem padlózatához hasonlóan csiszolt és csillogó gyémánt felületre terített bőrökre heveredve ettek. Az ismeretlen eredetű fémből készült, finommívű késeken kívül másféle evőeszköz sehol nem volt látható, de szükség sem volt rájuk, mert a fiatalok harapták a húst és minden mást. A fény a trónteremből szűrődött át, s hogy az honnét kapta, csak jóval később jutott az expedíció tagjainak tudomására. Az itt látottak alapján, évmilliókkal ezelőtt fejlettebb volt a technika, mint nálunk jelenben. A megjegyzést Kim tette, akinek sikerült Lehel mellé tolakodnia, azaz csak egy kis, mosolygó szőkeség volt kettejük között.

- Valószínűsíthető - tette Kim megjegyzéséhez Lehel -, sok minden magyarázatra szorul itt! Ezért úgy határoztam - amennyiben az otthoniak is hozzájárulnak - csak mi ketten indulunk vissza a Földre. Azért mi ketten, mert előadódhat útközben, hogy egyikőnk megbetegszik, s csak mi ketten ismerjük az űrhajó rendszerét. Persze kérdés, hogy akarnak-e maradni társaink?

- Hogy akarnak-e? - Kim elmosolyodott, és magához szorította az oldalánál ülő szőkeséget. - Melyik földrészen akadnának otthon ilyen csemegékre? A lány nem húzódott vissza, helyette Kim lábai közé nézett, mintha libidóját mustrálgatná, majd összemosolygott Lehellel.

- Nem gondolod, hogy kicsinek találja a tiédet? - Lehelnek, a többgyermekes apának nem volt újdonság a kicsike viselkedése, s ha csak ettől függ eredményes munkánk, miért ne - gondolta - szavakkal pedig: - Ha nem lesz megelégedve veled, cserélhetünk.

- Előbb meg kell ismerjük szokásaikat - válaszolta Kim -, de sürget az idő, fő az alaposság minden tekintetben. Nem vetted még észre, hogy ezek az emberek nem izzadnak? És van még valami - sehol nem látok kifelé nyílást, és mégis, mintha állandóan friss levegő áramolna itt benn a termekben.

- Kifelé nem nyílik - mondta Lehel -, de látod azokat az oldalnyílásokat? Valószínűleg labirintusszerű folyosók kötik össze az egyes helyiségeket a külvilággal. A friss levegő állandóan áramlik, és itt bent veszít páratartalmából, azáltal könnyebb a légzésünk is. Nem véletlenül végeztek vakondmunkát a régiek ebben a - csak valószínűsíthető - hogy a kirobbant bolygók visszazuhant lávájának bazalttá sűrűsödött sziklaóriásában.

- Hogy mennyire igazad lehet - Kim még mondta volna a máét, de felfigyelt a fiatalemberre, aki láthatólag a vezér szerepét töltötte be, és a királynőt kapta ágyasul, s aki anélkül, hogy megmukkant volna felkarolta Wandát és elindult egy másik oldalnyílás felé. Miután pedig néhány métert előrementek a padlózaton heverők között, hátraintett, hogy figyelmeztesse az asztalnál ülőket: kezdődhet a rituális nász.

A lányok felálltak, s partnereik, az expedíció tagjai sem tehettek mást, hiszen a szüzek már addig is fütyköseikkel játszadoztak, hogy felkészítsék azokat a soron következő feladatra. Mint később kiderül, a Nap leányainak egy bizonyos korig tabu volt a szerelmi játék és első alkalommal a királynő jelenlétében, annak irányítása mellett kellett a nemzési aktust elvégezniük. Már ez a rituális hozzáállás is mutatja, hogy a két nem közötti kapcsolatnak elsősorban a szaporodást kellett szolgálnia és nem a gyönyört. Ez a tényállás is mutatja, hogy barátaink nagyon is formás alkatuk ellenére - a homo sapienshez. Wandának a megállapítása tehát, hogy a degenerálódás csak részleges volt, ami a szellemi visszafejlődést illeti nem volt helytálló, mert bizonyos intelligencia valamennyi vadnál kimutatható, Ők pedig - bármint fogjuk is fel, nemes vadak voltak. Egy elpusztult civilizáció torz hírnökei! Elődeik eszközeit inkább csak ösztönösen használták - súrolva a tudat határát.

Wanda vérbeli riporterként kezdettől tisztában volt helyzetével: tudta, hogy nincs más választása, aztán egy kicsit izgatta is a fantáziáját: úgyszólván senkiből egyszerre királynővé előlépni? És a gyémántpánt sem bizsu, mint aminőket addig viselt, egy királyságot adnának érte a Földön. Az a tény pedig, hogy a vezér szerepét játszó fiatalember ágyasa lett, megóvja őt a többiek zaklatásától. Továbbá az esem utolsó, hogy fiatalabb, jobb kiállású expedícióbeli társainál. Továbbiakban már inkább ő vette át az irányítást, makogni még nem tudott, de értette az animáció technikáját olyannyira, hogy az - utóemberek is utánozni kezdték, s ekképpen az angol - a jövevények között általában angolul folyt a beszélgetés - a makogás és a jelbeszéd kezdett összeállni.

- Hiányzik közülünk Te - szólt társaihoz Ditrich professzor, akkor már túl voltak az első szerelmi - ha úgy tetszik párzási anomáliákon (nem mindennapos), de Te partnerét sem látta sehol.

- Te partnere már elveszítette az ártatlanságát, valahol a többi között heverésznek - a felvilágosítást Wanda adta meg - Ő talán szerencsésebb nálatok - tette még hozzá -, mert itt nem ismerik a hűtlenséget, és szebbnél szebb lányok közül válogathat. Persze nektek sem kell ragaszkodnotok az elsőhöz - majd kis iróniával - megengedem, hogy váltsatok, csak engem hagyjatok ki.

Hogy meddig tartott a nász, nem tudhatták, hiszen a nappalok és az éjszakák között nincs különbség, csak amikor már beleuntak - inkább fáradtak a tétlen heverészésbe - na nem volt egészen tétlen, mert a szüzek is belejöttek a játékba - kezdték komolyan fontolgatni helyzetüket. Mihez tartsák magukat, mihez kezdjenek? Mert - hiszen akár örökre is megvethetnék lábukat a paradicsomi környezetben, de kötelesség is létezik, és ők teljesítik feladatukat. Lehel közölte velük elképzelését a visszaúttal kapcsolatban. Nem mindegyiküknek volt ínyére, mert némelyikük családot hagyott hátra, de végül is egyet értettek abban, hogy értelmetlen lenne eddigi áldozathozataluk, ha nem derítik fel az ősi kultúra titkait, és valamennyien Lehel javaslata mellett szavaztak.

- Én egyenlőre sehogy sem mehetnék - mondta Wanda - bizonyára teherbe esek és itt akarom megszülni gyermekemet, de van egy másik tervem is, a trónteremben iskolát rendezünk be, és megtanítjuk barátainkat az általunk művelt tudományok alkalmazására. Előre kár tervezni, de később bizonyára rendszeres járatokat indítanak a Földről - úgy is mondhatnám, hogy indítunk, hiszen nem kétséges, hogy az itteni gazdag lelet birtokában egyedül is képesek leszünk szinte mindenre, ami a haladást szolgálja. De ismétlem: csak arra és most esküdjetek, hogy százszorosan is megszűritek azokat a személyeket, akiket a Földről tudományos és egyéb célból ideszállítotok! Minden eszközzel meg fogom védeni népemet esetleges földi invázióval szemben. Nem hagyom, hogy az afrikai négerek, vagy az amerikai indiánok sorsára jussanak. Ezért elsősorban - ez Lehelhez - nagy teljesítményű lézerágyúkat kell ide szállítanotok, a kezelésükre pedig olyan magasan képzett tudósokat, akiknek tudásuk mellett szívük is van. Különben úgy gondolom: az első telepeseket fiatal, egészséges tudósok közül válogatjuk. Feltételünk az emberség és a tudomány mellett a nőtlenség legyen! Asszonynépből van itt elegendő! Még csak annyit: mielőtt visszaindulnátok a Földre, át kell szállítanotok ide az előbbi táborhelyen hagyott négy társunkat felszerelésükkel együtt. Itt rendezkedünk be egy általános és feltáró expedícióhoz, mert remélem egyikőtök sem gondolja, hogy csak ennyi maradt a régi civilizációból. Persze tovább csak akkor fogunk elindulni, amikor itt már tökéleteset alkottunk. Nem futunk előre, és senkit sem hagyunk vesztébe rohanni. Itt meglátásom szerint semmiből sem szenvedünk hiányt. Az alkoholnak pedig még a szagát sem engedem kipakolni a gépből.

- Azt hiszem - szólalt meg Lehel - valamennyiben egyetértünk veled! Elsősorban azokat az eszközöket kell ideszállítanunk, amelyek szükségesek a védelemhez, mert bizonyára mások is szagot kapnak, ha máris nem dolgoznak gőzerővel, hogy behozzák a késést. Aztán, ahogy kifejtetted, mindig csak annyi fővel szaporítsuk az itteni létszámot, amennyire szükség mutatkozik. Ez vonatkozik a különböző tudományok képviselőire is. Viktória legutóbb egy amerikai sebészprofesszort említett, hogy szívesen jönne, és mivel nincs családja, itt is maradna. Rá, mint mondtam is feleségemnek, mindenképp szükség lesz, és legközelebb hozzuk magunkkal. Meierről van szó, aki Mary lábfejét visszavarrta. Te jól ismeret őt! A többit majd még megbeszéljük - gondolom apuka nem fog örülni ittmaradásodnak, hiszen nagy reményeket táplált irántad, de majd megbékél, ha mutatunk neki néhány holmit, amelyek az elpusztult civilizációra utalnak. Most pedig Kimmel áthajózunk a másik telepre, ideszállítjuk Őket, aztán irány a Föld. Nincs vesztegetni való időnk! Ti pedig - fordult társaihoz - szórakozzátok ki magatokat, amíg visszaérkezünk, háromszor is válthattok - a szőkékre célzott - arra azonban vigyázzatok, hogy túlzásba ne vigyétek, mert könnyen belesárgulhattok, és ebben az esetben itt lesztek kénytelenek várakozni a feltámadásra. Pedig - gondolom - még szeretnétek viszontlátni a családot, sőt - esetleg azzal visszatérni ide.

- Elkísérünk még legalább hárman - mondta az időközben előkerült Te - lesz ott elég tennivaló, itt pedig már az agyamat szívja ez a kedves vadmacska.

Mikor ez a beszélgetés folyt már ismét asztalnál ült a társaság, a különbség az előbbivel szemben az volt, hogy már nem volt kivételezés, őslakók és jövevények vegyesen, aki az asztal közelébe férkőzhetett. A szüzek átestek az első kurzuson, mezítelenségük miatt semmi nem különböztette meg őket a többi nőneműtől, ha csak pöckösen álló mellüket, vagy ruganyos, domború feneküket nem vesszük tekintetbe. De persze csak a nász végéig voltak fontos személyiségek, mert utána a tapasztaltabbaké volt a terep, s nem véletlen volt Te jelentkezése az útra, ugyanis azok - mint övé is - erőszakosabbak voltak, többet kívántak, úgy kellett lerázniuk magukról az expedíció tagjainak. A fiatalemberek pedig - már az őslakók - jókat nevettek, sőt - tapsoltak hozzá. A féltékenység számukra ismeretlen fogalom volt.


De jóból is megárt a sok! Távolodjunk el egy időre a múlt és a reményteljes jövő paradicsomától, s az űrhajónál is sebesebben térjünk vissza a Földre, mert itt is igencsak gyorsan pörögnek az események, hazánkban is, Európában is, de az egész Földgolyón. Mivel Franciaország legközelebb van jelenlegi tartózkodási helyemhez, kezdem ott.

Mint tudják, az elnökválasztáson Chirac győzött! A nagybeteg Mitterand jobbról indulván szocialista lett, de soha nem tudott leereszkedni a kétkézi munkáshoz. Sokat tett Franciaországért, már ami geopolitikai megítélését illeti. De az ország politikai súlyának növelése közben nem vette - lehet, hogy készakarva - észre az ország gazdasági kettészakadását: Franciaország ma a gazdagok és szegények országa! Chirac, mint tudjuk ifjú kommunistából a gaoullista párt befutott politikusa! Biztos vagyok azonban, hogy középről is közelebb áll a kétkézi termelő munkáshoz, mint a baloldalinak kreált Mitterand! Remélhetőleg, mint Párizs polgármestere tette, ezután is elfogadja a baloldali munkás által felkínált sört, és nem fogja szégyellni, hogy mellé üljön. Ezt elődje elmulasztotta, s - gondolom, ha a szocialisták vissza akarják szerezni a hatalmat, akkor fel kell hagyniuk a jobb oldali politikával, különben Chirac nem tizennégy, hanem legalább huszonegy évig lesz Franciaország elnöke! Monarchikus politikával ma már csak ideig-óráig lehet kézben tartani a hatalmat, és most - a távolság ellenére - már otthon is vagyunk Magyarországon, ahol Mitterandhoz hasonlóan szocialista politikával akarnak kapitalizmust építeni. Kettéosztani az országot lehetséges, hogy sikerülni fog, esetleg - az ország presztízsét is megőrizni a jelenlegi kapitalista tőke számára. Az is lehetséges, de hogy ki fogja fizetni például az energia iparba beruházó nyugati bankokat, ha a szolgáltatók felé a fogyasztók már csak a seggüket tudják fordítani - csupaszra gondolok? A pénztárcájuk már eddig is üres! A statisztikai hivatal jelentése az évről-évre növekvő lakossági takarékbetétekről nem más, mint megrendelt öncsalás, avagy a baloldalinak címkézett vezetés által bújtatott tőke megszemélyesítőinek - újgazdagoknak a terméke. Na persze én nemcsak a magyar és a többi félresikeredett demokrácia politikusait okolom, hanem a szív és lélek nélküli finánc arisztokrácia egészét! Lehetséges, hogy Chirachnak sikerülni fog a kettéosztott nép egyesítése, mert Franciaországban a burzsoá réteg is közelebb áll a terhek ki, hogy bírja alapon történő elosztásához, mint nálunk a kutyabőrös nemesség ivadékaiból, vagy parasztból lett politikai elit. Népünk birka türelmét mindig is kihasználta a vezető réteg és jelenleg is azt teszi. Különben, hogy mondhatna az általam is dicsért miniszterelnökünk olyat, hogy a leépítendő, fölös számú hivatalnoki gárda fizetését a megmaradók kapják azért, hogy alacsony fizetésük miatt ne kelljen korrumpálódniuk. Hát - nem tudom, mennyire ismeri miniszterelnökünk a fizetések között húzódó törésvonalakat - a 10-15 ezer forint keresményből élő munkás - kisnyugdíjas rászorultabb, vagy az 50-500 ezer, vagy afölött kereső kis-, közép- vagy főtisztviselő? A korrumpálódó-korrumpálható tisztviselőket nem megfizetni kell, hanem seggbe rúgni! Őszintén mondom: nem hittem volna, hogy az egyébként szerénynek mutatkozó, általam még mindig jóindulatúnak tartott Horn urat ennyire befolyásolni tudja a csak polgárosodásra aspiráló liberális elit. De uram bocsá'! - Hát kik termelik az életet? Ügyvédek, bírók, bankárok stb. A műszaki és egészségügyi elitet nem említem, mert az Ő munkájuk hozzátartozik az élet termeléséhez! Egyet biztosan tudok: nálunk már ötödik éve a társadalom kettészakadása folyik, s hacsak nem jön jobbról, mint Franciaországban is egy valaki, aki a szociális problémák iránt érzékenyebb, mint a balról jöttek, s akinek lesz mersze rácsapni a bankárok mohó kezére, a fekély egyre terebélyesedik! Ha a mi családunkban a legkisebb funkciót betöltő személytől a legmagasabbig érvényesülni tud az egyenlő elosztás elve, országos viszonylatban is megoldható, mert amíg az ország magyarul mondva, ki nem kecmereg a szarból, elégedjen meg - kezdve a köztársasági elnökkel mindenki - a közért való kiadásokat leszámítva - ugyanannyival! Ha felülről lefelé az előbbiek szerint következetesen leépítenék a magas jövedelmeket, nem lenne szükség Bokros csomagra, anélkül is rendeződne rövid időn belül az ország pénzügyi helyzete, mert szinte az életvitelen belül kivetődne a feketegazdaságból szerzett adózatlan jövedelem. S csak rá kellene tenyerelni. Enélkül azonban a köztisztviselői réteg, köztük a közbiztonság őrei. Nem tudom a Bokros csomag készítői gondoltak-e arra, hogy míg a köztisztviselőknek - az adóhatóság alkalmazottaitól kezdve -, s még egyes pedagógus rétegeknek is - alkalmuk van fizetésük mellett adózatlan jövedelem kiegészítéshez jutni, addig az egyszerű munkásnak, kisnyugdíjasnak, csak a létminimumhoz sem elegendő kevéske fizetés, vagy nyugdíj áll rendelkezésére. A munkanélkülieket nem említem, mert az ép, egészséges ember, ha akar, és keres, akkor talál is munkát! Nálunk azonban az a helyzet, hogy jó pénzért nem csak az orvosok rokkantnyugdíjaznak, a vállalatok, munkaközvetítő hivatalok ügyintézői is hajlandóak bizonyos honorárium mellett az állam pénzét illetéktelenek zsebére játszani. Sajnos - legtöbb jel arra utal, hogy a csalóké, szélhámosoké, ha a különböző maffia csoportokat is közéjük soroljuk nyereségvágyból elkövetett könyörtelen gyilkosságaikkal. Nem az igazaké ez a mi világunk! Csak míg a kisstílűek rács mögé kerülnek, azok, akik nagyban űzik hősöknek, némelyek pedig egyenesen szentnek kiáltatnak ki!

Ezek és hasonló gondolatok foglalkoztattak, midőn az Isar mellékágán ringatódzó "Magdaléna" tatját, hasamat a késői tavasz melengető napsugaraival süttettem. Annyira el voltam mélyedve, hogy nem vettem észre Margitkát, aki hátam mögé osonva befogta szemem, majd hangját eltorzítva kérdezte:

- Talán nem érzi jól magát itt nálunk, Uram? Ha elege van az idős hölgyekből csak egy szavába kerül és hasára ültetek kettőt is azokból a süldő lányokból, akik a hajó korlátjára támaszkodva etetik a halakat.

Johann ragaszkodott, hogy a hajó kihasználtsága száz százalékos legyen, ott tartózkodásunk idején is, és az egyik müncheni leányiskola növendékeivel lófráztunk a vízen.

- Te bolond - szóltam - azt hiszed megtéveszthetsz, ha eltorzítod a hangod? Sajátos kiejtésedet száz közül is felismerném, de mondtál valamit, ami nem is lenne ellenemre. Egy fiatal lány épp úgy felizgatja az idős férfi fantáziáját, mint az idős hölgyeket a fiatal férfi. Tudtommal a fiatalok részéről is fenn áll az idősebb korosztályokhoz való vonzódás! Persze, ha nem hívod fel figyelmemet nekem momentán eszembe sem jutott volna a szexológia ínyencségeivel foglalkozni.

- Nem, mert neked kijutott mindegyikből! - volt a válasz.

- Tedd hozzá, hogy akaratom ellenére, mert ha Magdaléna nem hal meg, és ma is életben van, akkor sok minden másképp alakul.

- Ebben tökéletesen igazad van! Akkor talán velem sem futsz össze, de azért nem kell keseregned: sok mindenben kárpótolt a gondviselés. Feleség, gyermekáldás! Igaz is, hogy viseli Judit újabb terhességét? Hát nem csodálatos - mennyi idős is vagy? Ha jól emlékszem hetvennégy! A te korodban normális körülmények között a másvilágra szoktak költözni az emberek, nem pedig gyermeket nemzeni.

- Talán ellenedre van egy újabb emberke kedvesem?

- Ó, dehogy! Csak arra akartam felhívni figyelmedet, hogy te magad is olyan rendkívüli vagy, mint az életed! Ha te nem kerülsz abban a szorult helyzetbe, ha meghúzod magad, mint az átlag emberek teszik, nem lett volna olyan göröngyös az életed, de olyan változatos sem! Lehetséges, hogy három gyermekem apja, Marci is élhetne még, ha. De akkor nem lenne Ferenc, közös gyermekünk, nem lenne Mary, a kínai kapcsolat, stb. S az expedíció sem indulhatott volna a Napra! De mondd csak: van egyáltalán értelme ennek a testet, lelket nem kímélő vesszőfutásnak? Amikor szemünk előtt rombolnak le városokat, falvakat, tesznek lakatlanná egész országrészeket? Amikor mint hajdanán Lót és családja - menekülők áradata tapos magának újabb ösvényeket. Kanyarog úttalan utakon, hogy életét mentse, pedig azon kívül már mindenét elveszítette.

- Ezen már én is sokat elmélkedtem kedvesem, de az öröklét állandó egyhangúsága unalmas lett Isten számára is! A változó világ bele van kalkulálva a teremtésbe. Mit tehetünk tehát? Ha ő eltűri a kegyetlenkedéseket, mi - ha nem nyugszunk is bele, s ha tudjuk, tompítjuk is az élét, alkalmazkodnunk kell, mert kitérni előle úgy sem tudunk.

- Igaz! - Margitka mellém húzott egy széket, majd így folytatta: valami nagyobb dolog készülődik ebben a közép-európai térségben, mert különben miért utazgatnának a hadügyminiszterek, s főképp a miénk. Előbb Washington, majd Kijev. Vissza Budapestre pedig már együtt az amerikaival. Ha széttolják a frontvonalakat, mi is azon belül találhatjuk magunkat! Nem itt, az otthoniakat értem! Már volt róla szó, ha a NATO véget akarna vetni a balkáni háborúnak, egyetlen nap, de akár egyetlen óra alatt is megtehetné. Szerintem azonban itt nem az a cél, hogy véget vessenek a népek szenvedéseinek, ellenkezőleg! Közép-Európa értékes terület a világ számára, nem lesz nehéz a betelepítése, ha mostani lakói békés együttélés helyett kipusztítják egymást. Na - és - ne mondja nekem senki, hogy vaddisznó és egyéb vadászatokhoz lenne szükség arra a rengeteg fegyverre, amely nap mint nap ömlik kifelé a világ fegyvergyáraiból! Valahol, valakiknek el kell azokat adni, s a valakik ellen alkalmazni fogják! A békeszólam csak üres fecsegés, még ha a római pápa szájából hangzik is el! A mi világunknak a pénz és a vér az Istene! Amíg el nem vérzik egyik, vagy másik, esetleg mindkét viaskodó fél, nincs erő ami megállítaná, de nem is akarják, hiszen napjainkra igaz a közmondás: "sok a fóka és kevés a hering". Gyakran visszatérő álmom, hogy a pesti utcákon osztogatom a kommunisták röpcéduláit. Akkor fiatalok, és talán az idősebbek is - hittünk egy jobb, békésebb világban! Ma semmiben sem hiszünk! A világ pedig afelé halad, amit akkor megdönteni készültünk! A közép-európai államok államfői nem véletlenül ültek éppen most tárgyalóasztalhoz, és az sem véletlen műve, hogy sem a román, sem a kis-Jugoszlávia államfője nem vesz részt. Véleményem szerint politikai földrengés várható térségünkben, és ki tudhatná mikor robban.

- Te, Margit kedvesem - mondtam - én nyaralni jöttem hozzátok! Hagyjad máskorra ezeket a dolgokat, vagy másokat nyugtalaníts velük!

- Ugyan kivel beszélhetnék itt rajtad kívül ezekről a dolgokról? Tilda éjjel-nappal a turistákkal foglalkozik (ideiglenesen a turista forgalomnak adtuk át az újjávarázsolt, ódon kastélyt) az öregek, szegények - elég bajuk, és egyébként sem sokat értenek a politikához. Ha nagyapa - Rőmer báró, Magdaléna feleségem apja - nem halt volna meg, vele mindenről lehetne vitatkozni! Kilencven évesen is élénkebb fantáziája volt, mint sok mai fiatalnak. Aztán - mi nem mehetünk a Nap túlfelére sem, együtt kell élnünk a földi történésekkel. De ha akarod, tölthetjük kellemesebbel is az időt, ha Judit megérkezik mi, vagyis Tilda és én legföljebb a kulcslyukon leskelődhetünk!

- Örülök, hogy humorod a régi!

- Más is kedvesem, más is!

- Jó, jó, de várj kicsit! Nézd, hogy lebegteti a lányok szoknyáit a szél. Neked sem árt, ha kicsit felgerjeszted magad!

- Én már napok óta gerjedezek, sajnos hiába - Margitka nagyot sóhajtott. - Nem akarod észrevenni, pedig... Milyen más volt abban a juhhodályban, sokszor gondolok azokra az estére.

- Sajnos - mondtam - minket nem lehet úgy renoválni, mint a kastélyt. Ha egyszer kifogy a szufla, nem tankolhatunk, várni kell, míg feltöltődik magától.

- Akkor várjunk kedves! Te nézd a szoknyák alatti domborulatokat, én pedig beszélek tovább, mert mintha forrna bennem a düh. Ha nem emiatt, annyira azért nem vagyok oda érte. Hiszen már az én macskám nyelve is kifelé lóg, hanem a sok csavargó miatt, akik magasabb érdekekre hivatkozva hagyják, hogy a kiskatonákat, az emberbőrbe bújt vadállatok túszként láncolják a robbanóanyag és fegyverraktárakhoz, megakadályozandó az újabb NATO csapást. Én nem azokat a raktárakat bombáztatnám szét, hanem arra a területre irányítanám a fő csapást, ahol a vadállatok főhadiszállása található. De ott aztán egy hangya sem maradhatna életben. Utána pedig felszántanám, mint a rómaiak tették Karthágóban, hogy emlékeztető legyen mindörökké a hatalmat gyakorló politikusok számára. Mert úgy látszik nem tanultak a múltból: semmi sem drága számukra, ha veszélyeztetve érzik pozíciójukat. Válaszolj egy kérdésemre. Amennyiben Magyarországra is átterjedne az ellenségeskedés Ádámot, Lehelt és Csabát is beöltöztetnék? Vagy még mielőtt szétbombáznál városainkat hajlandó lennél-e Kínában kifejlesztett űrtechnikánk alkalmazását kérni? Mint mondtad a minap, a lézerágyuk hajszál pontosan telibe találják a megcélzott objektumokat. Ebben az esetben nem lenne szükség a hadseregek mozgósítására.

- Kedvesem! Nem olyan egyszerű a kérdés! Egyetlen lézerágyúval lángra lobbanthatnánk a világot, de ötven, ötszáz, vagy ötszáz millió ember halála között nagy a különbség. Abban az egyben azonban tökéletesen egyezik véleményem a tiéddel, hogy a háborús gyújtogatókat kellene puskavégre szedni, ehelyett azonban az történik, hogy míg ők mosolyogva rázzák egymás kezét, a kiskatonákat viszik elsőként a hágai bíróság elé, háborús bűntettekkel vádolva őket. A fiainkkal kapcsolatban pedig csak annyit: amennyiben hozzánk is áttevődne a háború, akkor már egész Közép-Európa, majd az egész Európa, röviddel utóbb pedig az egész világ belebonyolódna és ebben az esetben már mi sem maradhatnánk tétlen. Hiszen miénk, vagyis 51%-ban főrészvényesei vagyunk a világ immár legnagyobb és legkorszerűbb repülőgép gyárának. De ha belegondolsz abba, hogy mekkora rizikót vállalt Lehel, midőn útnak indult expedíciójával, amelynek a küldetésével semmiféle földi háborúskodás nem ér fel, akkor nem lesz előtted kétséges, hogy fiaink tudni fogják hol a helyük, és nem hinném, hogy mi befolyásolhatnánk őket. Most pedig gyerünk, elég a szoknyákból, lássuk mi van alattuk!

Felálltunk, majd a korlát fölé hajló, tükörképükben gyönyörködő lányok mögött a lejárat felé indultunk. Elhaladván a kapitány fülkéje előtt:

- Benézek - mondtam figyelmeztetem Johannt, hogy amennyiben keresnének, ne hagyja megzavarni együttlétünket. Ha ritkán teszem is, szeretném kielégíteni étvágyadat.

- Te bolond! - válaszolt - Nem azért mondtam, elég régóta ismerjük egymást ahhoz, hogy nyíltan megvallhassuk érzéseinket. Hatvanharmadik évemben vagyok kedvesem, s már inkább csak a szemem csillan fel a keményedés láttára. Persze veled minden más, má-á-s. - Margitka elharapta a szót, mert amint kitártam a kapitányi fülke ajtaját, olyan látványban volt részünk, ami nem gyakran kínálkozik. Két süldő lány volt egymásra borulva a kapitány heverőjén, a szoknya ugyan rajtuk volt, alóla azonban mindenük kivolt, combjuk szorosan egymáshoz záródott, amelyik alul volt, annak fél melle egészen kiborult a lenge blúzból, s a föléje hajló valóságos extázisba merülve csámcsogott rajta. Nem számítottunk arra, hogy valaki is megzavarhatja édes együttlétüket, azért is húzódtak a hajó tiltott zónájába. Rettenetesen elszégyellték magukat és esengve néztek felénk, még csak egyetlen szó sem akaródzott elhagyni torkukat.

- Fejezzétek be - mondtam - káros az idegrendszerre a félbeszakított gyönyör, de máskor legalább csukjátok magatokra az ajtót. Néhány másodpercig tarthatott a látomás, mert azonnal visszacsuktam rájuk az ajtót, arra azonban éppen elegendő volt, hogy bennünk is felszítsa a parazsat.

- Na mit szólsz hozzá? - kérdeztem, miután túl voltunk az első gerjedelmen - bírja még az öreg kecske? Vagy hogy is szokták mondani?

- Nekem máris elég volt - mondta Margitka - ekkora strapára nem voltam felkészülve. Talán a forgóm is kiugrott, mert nem bírom mozgatni, s rettenetesen fájdalmas, ha mozdulok!

- Tényleg csak a szemed kívánta - mondtam -, vagy be akartad hozni az elmulasztottakat. Segítek rendbe hozni magad, s maradj nyugodtan fekve! Felmegyek, szólok Johann-nak, aztán irány a dachaui kórház! Ki a fene gondolta, hogy ott fogunk kikötni - tisztára belevadultál.

- Nem akartam szégyenben maradni előtted - mondta Margitka halvány pírral az arcán - sajnos elmeszesedtek a csontjaim.

Johann nekieresztette a Magdalénát, s rövid időn belül a helyszínre érkeztünk. A stég közelében már várt ránk a mentő - Johann értesítette a kórházat. Arra persze gondolni sem mertem, hogy hordágyra legyen szükség ahhoz, hogy elhagyhassa a hajót. Johann-nak és az orvosnak persze azt mondtuk, hogy megcsúszott a padlón. A két lány, akik nemrég még a kapitány fülkéjében hancúroztak, időközben a fedélzeten lévők közé vegyülve, látható részvéttel hallgatták szavaimat, a hajó elhagyásakor pedig a tőlük telhető jóakarattal igyekeztek volna segíteni. Margitka azonban elhárított:

- Ne legyen bűntudatotok lányok! Az én hibám, hogy vén csont létemre benneteket akartalak utánozni.

Dachauból, még a kórházból felhívtam bázeli klinikánkat és közöltem Katinka professzorral, hogy Margitkát még a hajóról kórházba kellett szállítani, és mivel az orvosok szerint hosszabb időt vesz igénybe gyógyulása, szeretném, ha átszállítanák hozzájuk. Arról persze hallgattam, hogyan és miképp történt, s Tildának, aki pedig a hajón tartózkodott egész idő alatt - nem volt halvány sejtelme arról, ami kettőnk között történt. Katinka azon nyomban hívta Budát, aki szerencsénkre Zürichben tartózkodott, s még mielőtt Margitka elhelyezést nyert volna, jöttek érte. Katinka személyesen akart meggyőződni az eset súlyosságáról, de magával hozta Augusztát is, aki pedig már tolta maga előtt, görögdinnyére emlékeztető hasát, s magával hozta legkisebb fiamat, Dávidkát is.

- Mikorra várható a kicsi - kérdeztem lányomat -, mint tudjuk Auguszta menye Margitkának - ilyen előrehaladott állapotban nem szabadna már magaddal hurcolnod Dávidot!

- Senkivel nem marad, rajtam kívül apuka - mondta, de ne félts, ez a kis teher Katinka szerint szükséges is. Különben a kicsi minden nap várható! Fiú lesz a drága! - Ezenközben persze Dávid fiam már az én nyakamban csimpaszkodott, de midőn szóvá tettem, hogy hagynák nálam pár nap múlva megérkezik az anyja is, rugdalódzni kezdett, s kapaszkodott vissza nagynénjéhez, azaz - mostoha testvérek lévén: idősebb nővéréhez.

- Ő már az enyém lesz apuka - mondta lányom -, de mint csiripelik a verebek: útban van a testvérkéje. Lesz tehát nektek is kivel bíbelődni!

- Lesz kislányom - mondtam -, de gondolom ti sem fogtok megállni egynél!

- Ha ilyen nehezen hordom ki apuka, akkor igen! Gyerekek helyett épületeket fogunk szerkeszteni, ezért is gondolom, hogy Dávidkát már sajátomként nevelhetem.

- De édesem, hiszen így is, úgy is egy közösségben élünk! Én ahányan csak vagytok, függetlenül a szülőanyától, egyformán szeretlek mindőtöket.

- Tudom-tudom apuka, de azt is, hogy a szeretetet nem lehet patika mérleggel méricskélni, vagy úgy, hogy lecsordul... Velem ennél a kis tökmagnál történt meg: olyan, mintha saját testemből hasadt volna ki.

- Van némi igazság szavaidban kislányom - mondtam -, s mivel mindenképp együvé tartozunk, nem fogjuk elvenni tőled, ezt garantálom!

- Köszönöm édes! - Auguszta úgy Dávidkával a karján rámborult.

Katinka Margitkával volt elfoglalva, Buda azonban megelégelte az enyelgést és rámordult lányomra - csak mellékesen a sógornőjére!

- Hagynál már engem is szóhoz jutni húgom? - majd hozzám fordult - Mit szólsz a boszniai fejleményekhez apuka? Ugye jó előérzetem volt, midőn távol-keletre irányítottam beruházásaink nagyobb részét. Európa ismét válaszút előtt áll, mint már annyiszor. Ez a vegyes népség a leggyúlékonyabb anyag az emberiség testében. A NATO kemény vonalasainak követelésére, hogy erőszakkal is szabadítsák ki a túszokat a szerbek fogságából - az ENSZ békefenntartó katonái - válaszul a szerb vezető semmisnek nyilvánította az ENSZ-szel kötött egyezményeket.

A biztonsági tanács és az atlanti szövetség vacillál, Amerika pedig hallgat.

- Hallgat fiam - mondtam - közben azonban cselekszik. Vagy mire véled az amerikai és a francia flotta fölvonultatását? A tengerész gyalogság és az idegen légió egységei csupán parádézni mennek idegen vizekre?

- Nem hagynátok már abba! - a felszólítás Katinkától származott - beszállás aztán indulás! Vagy talán politizálni, s nem anyukáért jöttünk? - Margitka már a mentőben volt, azzal vittük a reptérig, én Katinkával mellette ültem, míg a fiatalokat taxi szállította utánunk.

- Nem haragszol rám kedvesem? - kérdeztem Margitkától. Láthatólag fájdalmai voltak.

- Még hogy én haragudnék? Te bolond - válaszolta - alig várom, hogy megismételhessük.

- Legközelebb én sem hagyom ki ezt a sztorit, legalább pihenhetek néhány hetet - mondta Katinka.

Nevettünk, ez a nevetés azonban nem volt olyan igazi, osztoztunk Margitka fájdalmában.

Mivel a hajó nem várhatott rám, taxival érkeztem vissza a birtokra. Ugye kicsit fura dolog, családunk létszámát már csak számítógépbe táplálva tudjuk nyilvántartani, a kastélyhoz épített hangárban egy helikopter és négy vagy öt személygépkocsi, s nekem mégis taxit kellett igénybe vennem, hogy hazaszállítassam magam. Még szerencse, hogy saját műholdunkon keresztül bonyolíthatjuk beszélgetéseinket, különben az is egy vagyonba kerülne naponta. A sok tekintetben átkos technika tehát áldás is lehet - felhasználásától, alkalmazásától függően. Hazaérkezvén még csak az öregeket találtam (Eliz és Franz), a hajóval egész napos kirándulásra indultunk, s már valahol Passau táját járhatott, ezért elsősorban feleségemet hívtam, hogy közöljem vele a reggeli beszéltetésünk óta lezajlott eseményeket. Közé szőve Margitka "balesetét" is, mondván:

- Sajnálom szegénykét, hiszen az utóbbi hónapokban több lelkesedéssel végezte önként vállalt munkáját, mint sok fiatal végezte volna.

- Valóban! - volt Judit válasza - ki veszi át Margitka helyét? Tilda egyedül képtelen lesz ellátni a megnövekedett feladatot, nekem még legalább két hétig itt kell maradnom. Anna jöhetne szóba, vagy Xénia, természetesen a tőle elmaradhatatlan Pisti bácsival együtt. Őket a fiatal Anti és felesége egy időre pótolhatná, persze előbb le kell beszéljük velük is! Augusztára egy ideig azután sem számíthatunk, ha már megszült. Csaba szerint alig várja, hogy hazajöhessen, ami pedig Dávidot illeti - én örömmel rábízom ezután is lányunkra, hiszen egy angyal sem bírhatna nagyobb türelemmel.

- Akkor tudod mit, édes? - mondtam - Rád bízom a választást, de ha javasolhatom, akkor inkább Xénia, valamint Pisti - Anna többet tud segíteni neked, és szükség esetén Antiéknak is!

- Rendben van édesapa - válaszolta Judit - az esti gép érkezésekor várjad őket a müncheni reptéren. A többit bízd rám!

Nem tudom olvasott-e gondolataimban, de az esti vagy inkább kora esti géppel, amely elé a hajóútról visszaérkezett Tildával mentem, óhajomnak megfelelően Xénia és Pisti érkeztek, társaságukban volt még Antiék stábjának két brazil táncosnője, akiket tartós melankólia gyötört, és Xénia javaslatára választották a "nyugalom völgyének" átkeresztelt bajor otthonunkat.

Mondanom sem kell mekkora volt az öröm, főképp az öreg Pisti részéről - először hozta úgy a sorsa, hogy bajor otthonunkba látogathatott. De nemcsak Ő lélegzett fel midőn begördült velünk a nyolcüléses Volvo (még Szilvia hozta magával Svédországból) a kastélyhoz tartozó parkba, hanem valamennyien, a két brazil lány valósággal szívta magába az évszázados tölgyek illatát. Az öreg Franz és felesége, az ugyancsak idős Eliz, Johannra támaszkodva igyekeztek elénk, de míg Pisti boldogan csatlakozott hozzájuk, Xénia kért, hogy maradjunk még, hadd levegőzzék ki magukat a lányok. A kérésnek helyt adván, mi az öregekkel ellentétben nem a kastély felé, hanem a tó felé indultunk.

- Anti neked küldi ezt a két csinibabát - súgta Xénia - néhány méterrel a lányok előtt haladtunk - neked - mondta Ő - van tapasztalatod a táncosnők lelkivilágának felismerésében - Szilviára és Bettire célzott -, nem szeretné elveszíteni Őket, mert egyébként kiváló táncosok.

- Hülyeség - mondtam - bizonyára nem az ilyen vén csont után vágyódnak mint jómagam. Vidámabb, fiatal társaságba kellett volna irányítani Őket. Itt el fogják unni magukat.

- Tévedsz! - mondta Xénia - Mit gondolsz miért tartok én ki Pisti mellett? Talán nagy dákója miatt? Tudod - egy életre tönkretett az idősebb Anti. Miatta veszítettem el méhemet huszonegy éves koromban. Szeretem ezt a vén bolondot, még akkor is, ha néha már csak lógatja, mint a temető felé cammogó kivénhedt elefántbika. Az idősebb férfiakban van sansz, olyasmi, amit fiatalokban hiába keresnénk. Hátha nekik is elegük van már a csillogásból, és olyasmi után vágynak, amit csak itt kaphatnak meg. Mindketten jó lovaglók! Ne érts félre - olyan igazi lovakra gondoltam, amelyek itt rendelkezésükre állnak. Te ismered a terepet csatlakozz melléjük, aztán majd kisül valami. - Juditnak sincs ellenére, mint mondottam! Nem űrt néha felfrissíteni a..., tudod mit!

- Eszerint ti szövetkeztetek ellenem!

- Csak a jó irányban. Ezekkel a fiatalságodat akarjuk tartósítani! Ha nem veszed tőlem rossz néven, felajánlom segítségemet - már ami a lányok életkedvének felgerjesztését illeti.

- Furcsa gyógymód - mondtam -, de ha tehetek valamit értük, megteszem. Persze nem szeretném, ha miattuk kellemetlen helyzetbe sodródnék, hiszen tudod Judit ismét terhes, és hát akárhogy is vesszük, most Ő az egyetlen, s hozzám képest még Ő is gyermek!

A tóparthoz érkeztünk! A hajó ki volt világítva - a lányok ott is éjszakáztak, s Tilda, aki a reptérről hazaszállított bennünket, már ismét köztük téblábolt. A német lányok között franciák és angolok is voltak, ami tanáraik jelenléte mellett indokolttá tette Tildáét is. Talán nála jobban egyikük sem művelte ezeket a nyelveket. A hajó zenekara - Margitka szerződtette - tüzes, dél-amerikai lambadát játszott, s a fiatal lányok dobogtak, mint a félőrültek. Azt hihette volna az ember, hogy a két brazil lány közéjük veti magát, hogy megmutassák, hogyan kell olyan isten igazából járni, de nem ez történt: kértek, ha nem vesszük rossz néven, forduljunk inkább vissza, ugyanis Ők nyugalomra, csendre vágynak.

- Semmi akadálya kedveskéim - mondtam - Máris fordulhatunk vissza, csak azért jöttünk erre, hogy kicsit körül nézegethessetek, hová is csöppentetek, nehogy később megbánjátok.

- Ó, nagyon szép hely ez - válaszolt egyikük, akkor már egymásba karolva visszafelé tartottunk. Azok a fiatalok, ott a hajón, alkalmasabb helyet nem is találhattak volna szórakozásaikhoz. A tanulás mellett jó egy kis kikapcsolódás. A mi esetünk azonban más - magunkat akarjuk megtalálni, mert eddig a sok csillogás közt csak tévelyegtünk. Ehhez pedig - ugyancsak alkalmas hely ez a kastély - minden tartozékával.

- Szeretném, ha szabadságotok végén is ez lenne a véleményetek kedveseim - a németet jól beszélték mindketten, ezért én is németül beszéltem hozzájuk - ha kérhetlek benneteket megismételnétek neveteket, mert a reptéren minden más elfoglalt és nem véstem emlékezetembe.

- Én Nina vagyok! - mutatkozott be a karomba kapaszkodó.

- Én pedig Lola! - mondta a másik - kedves, hogy érdekli a nevünk.

- Ez csak természetes - válaszoltam - hiszen egy ideig egy asztal mellett leszünk kénytelenek étkezni, aztán - tekintve, hogy közülünk én ismerem legjobban a terepet, kénytelenek lesznek rám bízni magukat, ha tágabb értelemben is körül szeretnének nézni, mert mint Xénia húgomtól hallom mindketten jó lovasok.

- Ez így is van! - Nina kicsit megrántotta karomat, de csak másnap tudtam meg, hogy miért. És ha nem leszünk terhére, reggelente szívesen kilovagolnánk az Ön kíséretében. Xénia anyánk szerint Ön kiváló lovas.

- Egy kis túlzás kedveskéim Xénia részéről, hiszen az én koromban... De majd igyekezni fogok!

- Ugyan mire fogsz igyekezni te vén kecske? - a hang Pistitől származott, aki Johann társaságában az egyik több száz éves tölgy mögött várt ránk. - Ideje, hogy jöttök, hiszen a vacsora már akkor tálalva volt, amikor megérkeztünk, csak az öregek nem akarták akadályozni, hogy a lányok körülnézzenek.

- Jó, jó - mondtam - legalább jobb étvággyal eszünk! Igazam van? - néztem magam köré -, de valld be, téged nem az evés izgatott, mennél idősebb leszel, annál féltékenyebb vagy. De hát nem is kettesben voltunk Xéniával, s biztosítlak, hogy meg sem fordult a fejemben az a mocskos gondolat, ami a tiédben.

- Nem is ajánlom, de gyerünk, mert rátok vártunk mi is, és szeretném minél előbb megkóstolni Johann napi halfogását. Mint tőle tudom, itt naponta friss hal kerül az asztalra. Attól ilyen egészséges Franz és Eliz is, pedig beletapostak már a kilencvenbe.

- Na, ezt aztán ne emlegesd előttük! Magam sem szeretem, ha a koromra figyelmeztetnek.

- Így igaz! - helyeselt Johann, Xénia és a lányok pedig nevettek, de ekkor már a lépcsőfeljárón haladtunk fölfelé, és néhány pillanattal később az asztalnál ültünk.

- Ha tudnátok milyen szívesen hagytam ott azt a kotyvalékot, vagy nem is tudom minek nevezhetném az otthoni állapotokat. Ezt már borozgatás közben mondta Pisti, addig ugyanis hallgatott, mással volt elfoglalva a szája. Úgy evett, mintha az lett volna az utolsó vacsorája.

- Nem értem - mondtam - miféle kotyvalékot emlegetsz?

- Ne add a hülyét pajtikám! - válaszolta - Úgy nézel rám, mintha te nem ismernéd az otthoni állapotokat. De legalább egy ember akadna a sok szájtépő között, aki ha diktatórikusan is, de vas kézzel rendet teremtene. Annyi nagy koponya született már a mi hazánkban, s most egy sincs akire rá lehetne mutatni, hogy - na majd Ő. Egyet sem tudnék mondani, akiben biztos lennék, hogy nincs lefizetve, vagy nem lehetne lefizetni. A mai vezetőgárda - kezdem a felső elitnek nevezett valakikkel, kizárólag azokból tevődik össze, akiknek a negyvenöt éves szocialista múlt idején lehetőségük és merszük volt a nagybani harácsoláshoz. Ezeknek a gyerekei tanulhattak a nyugati egyetemeken, de bőséggel akadt keleten is belőlük, és most a bankoktól, a médiákig szinte mindent kézben tartanak. Az erős középosztály, amiről Horn Úr is beszél, a köztisztviselői réteg és a vállalkozók lehetnének, s a kettő együtt, jó ha az ország lakosságának húsz százaléka! Hová sorolják Ők a többi 80 százalékot? Talán nem is veszik emberszámba az alsóbb népréteget? Midőn Etiópia császárát, a négust korrupt híveivel a vágóhíd melletti térre terelték, majd vagy kétszázezer főt lemészároltak, meg voltam botránkozva a kegyetlenség miatt. Ma már nem csodálkoznék, ha nálunk, és még jó néhány országban ugyanez történne! De ami késik, az nem múlik! Ez a kapzsi, mohó társaság meg van győződve - vagy ki tudja - arról, hogy Ők a sors kedvezményezettjeiként jogosan birtokolják az országot, adják-veszik egymás között, vagy a külföldiekkel vegyesen, a nemzet vagyonát. Hát tényleg annyira hülye lenne az alsóbb népréteg, hogy hagyja beterelni megint magát a karámba?

- Ne húzd fel magad pajtikám! Minden betegség az idegek abnormális működésére vezethető vissza! - láttam, hogy az öregember arcán megfeszülnek a ráncok és próbáltam volna nyugtatni - a mai modern világban - folytattam - forradalom elsősorban a komputerizált világban - társadalmakban fogja lefejezni a magukat kiváltságosokká nyilvánított egyedeket. Egységes társadalom ott jöhet létre először, ahol a lakosság műveltsége eléri azt a szintet, hogy az osztályozás már kizárható, de nem is igényli senki - legalábbis azok közül, akik mértékadóknak tekinthetők! Nem kell messze menni, ha példálódzni akarunk. Ott vannak Mary és Franz, Viktória és Lehel, Csaba és Auguszta, de itt vagy te és itt vagyok én, stb. Hát miért lennék én különb nálad, vagy Xénia, bármelyikünknél a családban? Az excellenciás, nagyságos, tekintetes uraságok ideje egyszer le fog járni, és a Pista, Jóska, Terka stb. megszólítás lesz az, amely megfelelő főhajtás mellett igazi tiszteletet fejez ki. A talentumára pedig egyikünk sem lehet büszke, mert - amíg én tanultam az iskolapadban, te a műhelyben vágtad a vasat, és így tovább.

Mivel a táncosnők az idős Eliz nénivel és Xéniával vacsora végeztével elköszöntek, mi négyesben még hosszabb ideig beszélgettünk, vagyis inkább csak Pistivel, mert az öreg Franz, valamint Johann csak bólogattak. Részben azért, mert csak, keveset értettek a beszélgetés témájából, részben pedig fáradtak voltak, és láthatólag megkönnyebbültek, midőn Xénia és majdnem vele egy időben Tilda is visszaérkeztek közénk, és ránk parancsoltak: hagyjuk már abba a sok fölösleges dumát.

Xénia így fejezte ki magát:

- Mi, többek között nem sokat nyomunk a latban, de nemcsak mi, a Bokros csomagot is átverték, bár megtépázta az ellenzék, a nyomorgók nyakában még így is akkora lesz a bugyor, hogy görnyedezni fognak alatta. Az már kész csoda, hogy ez a nép még akkor is tűrni fogja, ha orrával a földet súrolja. Ami nekünk hátra van még az életből, azt inkább ágyban töltenénk - Ő persze nem az alvásra értette - majd a fiatalok megoldják a maguk problémáit, tanácsainkkal segítsük Őket, az életünk azonban a miénk, és használjuk ki!

- Egyetértek Xéniával - szólt közbe Tilda, mosoly villant szeméből felém, rajtam kívül azonban nem hiszem, hogy észrevették volna. - Gyere kedves - nyújtotta felém karját - reggel úgy is korán lesz ébresztő, mert mint Eliztől hallom, a táncosnők lovagolni akarnak!

Arról, ami azon az éjszakán még történt velünk, nem sokat mondhatnék - talán azt megemlíthetem, hogy Eliz és Franz, valamint Xénia és Pisti kivételével mindegyikünknek külön szobája volt, Tilda azonban még zuhanyozás közben átjött hozzám, s mivel Ő már a hajón lefürdött, az ágyban várakozott rám. Hogy mi történt köztünk - történt-e egyáltalán valami, azt hadd ne mondjam. Inkább arról, ami másnap reggel, vagyis még hajnalban kezdődött el.

Tilda és Johann már a hajón voltak, Xénia és Pisti pedig még az ágyban - Szigfrid gróf nagy méretű, barokk stílusban szerkesztett ágyát vetették meg számukra, hogy az öreg ki tudjon nyújtózkodni. Engem Nina ébresztett félénk kopogtatással: csak ha kedvem van hozzá - mondta - akkor indulhatnánk! Ők már be vannak öltözve, s várnak rám.

- Azonnal kislányom - szóltam ki - egy gyors zuhanyozás és máris. De mennyire, hogy van kedvem hozzá! Minden reggel egy óra hosszat lovagolni szoktam!

Valóban - tizenöt perc sem kellett, s kész voltam az öltözködéssel is. A lányok a lépcsőfeljáró előtt várakoztak rám. Eliz néni a fiatal grófnő lovaglónadrágjait adta rájuk, mint lányaimra is szokta - legalább kiszellőztetik - mondogatta -, meg könnyebben magam elé képzelem a mi kis Magdalénánkat. Be szép is volt Ő! De nemcsak szép, jó! Olyanok voltunk mint egy igazi, kis család! Soha nem parancsolt, mindig csak kért, pedig megtehette volna. Ahányszor csak szóba került anyósom, mindig a legtiszteletreméltóbb szavakkal emlegette. És ezek a lányok - mintha csak rájuk szabták volna az alig koptatott nadrágokat. Körülbelül egyszerre érkeztem a lovásszal, aki a fekete ménen ülve, kantárszáron vezette a másik két lovat. A mén angol telivér, az almás-deres Mary farmjáról való kanca, míg a másik ugyancsak kanca, lipicai.

- Nos válasszanak kedveseim - mondtam - nekem mindegy, de jobb szeretném a mént magamnak, mert kicsit hóbortos és már engem is lehajított a hátáról.

- Ebben az esetben, ha megengedi, hogy válasszunk - szólalt meg Lola - püspöklila lovagló nadrágjában elragadó példánya volt a női nemnek - szeretném, ha a mént kaphatnám!

- Nincs akadálya kedves - mondtam - csak aztán vigyázzon, bánjon vele csínján, mert nagyon érzékeny, nem szabad a kantárt erősen meghúzni, mert akkor hirtelen megugrik.

- Nagyjából ismerem a lovakat apuka, nekünk otthon is farmunk van és mikor tehetem, nem hagyom ki napi programomból a lovaglást.

- Ebben az esetben viheti kislányom, de ismétlem vigyázzon vele!

Mivel Nina már az almás-deres mellett állt, nekem a lipicai maradt, Fanni lányom kedvence. Amikor csak tehette átugrott Stockholmból, hogy megfuttassa.

- Engedelmetekkel elől megyek - mondtam - ha baj adódna, csak kiáltsatok, ha én nem is, a lovam meghallja. Segítsem a kisasszonyoknak - szóltam még oda a lovásznak, aztán előre ugrattam, előbb a méntelep körül, aztán neki a határnak. Már vagy jó fél órát vágtattunk, midőn a mén hirtelen előttem termett, Lola meg akart előzni, de szerencsétlenségére néhány méterrel előttem a mén földobta farát, s Lola a levegőben kalimpálva oldalt zuhant. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy néhány centivel a lovam elé. A lipicai nagyot horkantva azonnal megállt, s ha nem ülöm megfelelő odafigyeléssel, én is átrepülök a ló feje fölött.

Leugrottam - mint Nina később mondta: koromhoz képest fürgén, s a lány mellé térdeltem, meg akartam fordítani de borzalmasat sikított, hagytam tehát abban a helyzetben, ahogy esett, a mellénk érkező Ninának pedig így szóltam:

- Törése van, maradjon mellette, én hazaugrom a terepjáróért, aztán irány a kórház. Ki tudhatná milye sérülhetett meg, nem szabad megmozdítani!

Felültem, most már én a ménre, amely mintegy bűntudattal, lehorgasztott fejjel, néhány méterrel odébb várakozott. - Kösse a két kancát egy fához - mondtam még Ninának, aztán, végig vágtában haza! Baleset - kiáltottam a lovász felé, aki még mindig a kastély előtt téblábolt.

- Gyorsan a terepjárót, én addig kikötöm a mént, te jössz velem a kancákért.

Perceken belül robogtunk a helyszínre, de így is beletelt jó negyed órába az út. Hátralöktük az ülést, majd beemeltük a lányt. Abban a helyzetben, ahogy feküdt, aztán hátrahagyva a lovászt München felé indultam - ugyanis én vezettem, Nina pedig Lola mellé telepedett le. Nagy fájdalmai lehettek a lánynak, mert egész úton nyögött, hol meg egyenesen sikított.

- Bocsáss meg kicsim - mondtam - hol magáztam, hol tegeztem Őket. - Nem lett volna szabad engednem kérésednek.

- De hát apuka - így Nina - ne eméssze magát, hiszen az egész azért történt, mert Lola meg akarta előzni. Kiérve a műútra, vagy 180-ra kapcsoltam, s még szerencse, hogy kora reggel volt, és jóformán nem is találkoztunk járművel, ami miatt lassítani kellett volna. A szántóföldi kerülők miatt sem tartott tovább egy jó óránál az út, s Lolát hordágyra, majd a röntgen alá helyezték, hogy tüzetesen megvizsgálják, ugyanis kívülről nem látszott semmi. A vizsgálat ideje alatt Ninával az előtérben ücsörögtünk. Ölembe hajtotta fejét és pityergett. Tényleg annyira kislányos volt egész lénye, annyira törékeny, hogy elszorult a szívem.

- Ne sírj kislányom - vigasztaltam -, néhány bordája törhetett el, nagyobb baja nem hiszem, hogy eshetett. Fiatal és a csontok gyorsan összeforrnak, addig pedig - amennyiben elfogadjátok az én vendégszeretetemet élvezhetitek akár itt, bajor otthonunkban, akár a Balaton mellettiben. Persze az attól is függ, hogy akartok-e egyáltalán együtt lenni? Nem kíváncsiságból, de ahhoz, hogy segíteni tudja, ismernem kellene az okot, amiért otthagytátok a csapatot. Anti, Xénia szerint nagyod aggódik miattatok.

- Lehetséges, hogy megvetsz apuka, és előre is kérlek, hogy bocsáss meg amiért én is letegezlek, neked úgy érzem valóban el kell mondanom, hogy mi okból is jöttünk. Mi egyszerre kezdtük el a balettiskolát, s már kezdettől természetellenes vonzalom alakult ki köztünk. Ez a vonzalom az utóbbi hónapokban kezdett terhes lenni számomra és nyíltan megmondtam Lolának, hogy szeretném, ha felhagynánk vele. Lola toporzékolt, hogy Ő soha nem válik meg tőlem, s ha én ennek ellenére elhagyom, akkor megtalálja a módját, hogy végezzen mindkettőnkkel. Én az Ő magatartása ellenére kitartottam elhatározásom mellett, és még mielőtt ez az utazás szóba jöhetett volna, elhatároztuk, hogy néhány hétre otthagyjuk a balettkart, s valahol, távol a világ zajától megpróbálunk rátalálni önmagunkra. Xénia tudott rólunk, azt sem titkoltuk előtte, hogy mi a szándékunk, ez az utazás ide tehát kapóra jött. Ami pedig itt történt, azt szinte a gondviselés akaratának tudhatom be. És nem fog bántani a lelkiismeret hűtlenségemért, mert végleg eldöntöttem, ha karrierem végét jelentené, akkor is felhagyok leszboszi szerelmünkkel, meg akarom ismerni a férfit, akit eddig csak partnernek tekintettem a dobogón. Azon kívül - ez idáig semmi közöm nem volt hozzá.

- Köszönöm kislányom őszinteségedet. Megvallom őszintén: sejtettem kettőtök kapcsolatát, de én az effajta szerelmet egyszerűen a természet tévedésének tudom be. Vagy a másik nem hiányának, esetleg a másik nem erőszakos magatartásának. Karácsony óta vagytok köztünk, s ha nyitott szemmel figyeltétek családi kapcsolatainkat, akkor nem lehet titok előttetek, hogy nem egyediek vagytok a természetellenes kapcsolatok terén. Mi olyan emberek vagyunk, akiket nem köt semmiféle dogma. A teremtés alaptörvényeit tartjuk magunkra nézve egyedül kötelező erejűnek. Azokon kívül - mivel a földkerekségen szinte mindenütt jelen vagyunk, alkalmazkodunk a különböző államok törvényeihez. Te művelt, okos lány vagy, felesleges lenne többet mondanom.

- Tökéletesen értelek apuka! Bocsáss meg, hogy én is így szólítalak, de mindenki csak így ismer téged, ezért is vettem a bátorságot.

Nem tudom, meddig jutottunk volna az önvallomások terén, de jött az ügyeletes orvos, és:

- Apukája a művésznőnek - kérdezte - sajnos elég súlyos a balesete, ugyanis a bordatörések mellett a lép is megrepedt, tehát bizonytalan ideig itt kell maradnia!

- Kérem - mondtam - tegyenek meg mindent, hogy lányom mielőbb rendbe jöjjön! Elővettem csekkfüzetemet, és egy tízezer márkáról szólót átnyújtottam. - Ezt előlegképpen, de kérem, hogy a felvételt - kórházit -, és a még szükséges dolgokat szíveskedjenek elintézni, mert nekünk nincs ebben gyakorlatunk. Láthatjuk a kislányomat?

- Természetesen kedves Apuka, és azonnal intézkedem a felvételről is, de enélkül - a csekkre pillantott - sem engednénk tovább.

- Köszönöm doktor! Úgy érzem meg fogunk elégedni egymással. Akkor, most?

- A második emelet 15-ös szoba - mondta - még úgy is lesz szerencsénk egymáshoz. Ezután Ő elindult lefelé a lépcsőn, mi pedig fölfelé.

Két ágy volt a szobában, az egyikben Lola. Egyenlőre csak fájdalomcsillapítókat kapott. A másikban egy ugyancsak fiatal, balesetes nő feküdt. Nina letérdelt az ágy elé és zokogni kezdett. Lola karja szabad volt, simogatni kezdte, könnyek jelentek meg az ő szemében is, de meglátszott, hogy keményebb fából való, mint Nina.

- Ne sírj! - mondta barátnőjének, vagy nevezzük inkább szerelmének? - Ennek így kellett történnie, hogy te szabad lehess! Előbb azonban hadd kérek bocsánatot apukától, amiért annyi kellemetlenséget okozunk neki. Rám nézett nagy, inkább búzavirág, mint égszínkék szemeivel, látszott bennük a megbánás, s talán ezért sem hagytam szóhoz jutni.

- Az esés számodra kellemetlen kislányom, de ne okold magad, mert nekem nem lett volna szabad engedni a kérésednek, tehát én vagyok a hibás, és mindent el fogok követni, hogy jóvátegyem.

- Ó, dehogy drága apuka. Én akartalak megelőzni, de gyengén fogtam a lovat. A költségek természetesen engem terhelnek. Nem vagyok szegény lány, csupán hobbiból lettem balett táncos, s ha nem folytathatom, nem fogok kétségbeesni, hazamegyek. Előbb azonban - lábadozásom ideje alatt, szeretnék néhány hetet abban a gyönyörű környezetben eltölteni.

- Ennek aztán semmi akadálya kislányom - mondtam -, de ezután csak kancát kapsz magad alá. - Lola szeme tágra nyíltak, s fájdalmában is felkacagott, valószínűleg telibe találtak szavaim.

- Ezt még megbeszéljük apuka! Előre is hálásan köszönöm az Önök jóságát! Most pedig te jössz drága - fordult Ninához - fáj a szívem, de elengedlek. Találj egy magadhoz való férfit, én pedig keresek magam mellé egy hűségesebb kancát. Ha csalódnál, én mindig szeretettel visszavárlak. De most hagyjatok magamra, mert ismét nagyon fáj. Nem akarom, hogy halljátok, ha fájdalmamban őrjöngeni kezdek.

Mit tehettünk volna? Elbúcsúztunk, de úgy, hogy másnap meglátogatjuk. Nina - hogy testi fájdalmát ne tegye elviselhetetlenebbé a melléje csapódó lelki is, megígérte, hogy egyenlőre nem gondol szakításra, naponta meglátogatja, az említett témára pedig ráérnek azután visszatérni, ha már felgyógyult.

Hazafelé valamivel az előtt, hogy kórházba menet rátértünk a műútra Nina megfogta karom és arra kért, ha visszatalálnék a baleset helyszínére tegyünk egy kerülőt, ugyanis Ő emlékezetessé szeretné tenni azt a helyet, amely megszabadította a számára már-már elviselhetetlenné váló vonzalomtól.

- Természetes, hogy vissza találok - mondtam -, hiszen naponta lovagolok arra, a baleset színhelyén pedig le van taposva a fű, és. Tovább nem mondtam, mert odaértünk, ahol le kellett térni, és a terepjáró keresztül-kasul, átgázolva mindenen, a tetthely felé közeledett. Mielőtt azonban odaértünk volna Nina hátramászott, mondván, nem kell megállnod apuka, csak igazítani akarok valamit magamon, mert így kellemetlen. Mikor pedig a helyhez érkeztünk - eléggé elhagyott, de vadregényes terep, talán valamikor a fiatal grófnő is direkt lovaglás céljából hagyta megműveletlenül.

- Itt - szólalt meg a hátam mögött Nina, itt és most szeretném, ha általad elveszíteném szüzességemet, mert mint mondtam, színpadon kívül engem férfi még nem érintett.

Hátranéztem, a lány anyaszült meztelenül feküdt a fekvőhellyé alakított hátsó üléseken. Fiatal, izmos teste, mint Szilviáé, és Bettié. Ők is balettosok voltak, de erősebb csontozatúak. Valami forrni kezdett bennem, de igyekeztem visszatartani magam, és próbáltam volna lebeszélni tervéről.

- Kislányom - mondtam - én nem hozzád való vagyok! Később megbánod és, én nem szeretném, ha barátságunk megromlana.

- Éppen rád van szükségem apuka, hogy megnyisd testemet a gyönyör számára. Egy idősebb, de jó karban lévő gentlemannel nem ér fel a faital, bármilyen adottsággal rendelkezzen is! Kérlek gyere, ne kéresd magad! Ha nem akarod, soha többé nem zaklatlak, de most, a sors akarja, hogy itt történjen meg velem! Kérlek!

Ami utána következett, arról csak annyit, hogy tényleg a sors akarata lehetett, mert még Szilvia sem nyújtott olyan kielégítő gyönyört, midőn Fannika tanárnő teteme mellett az élet csodáját improvizálta. Pedig - neki már volt benne gyakorlata. Mivel a lovászon kívül csak mi ketten lovagoltunk a kastély akkori lakói közül, még néhányszor megismétlődött a csoda, ugyanazon a helyen, vagy kora reggel, vagy kórházból visszatérőben. Érdekessége a dolognak, hogy Lola egyetlen szóval sem tett említést róla, pedig Nina egész külsején szinte virított lótuszának kibomlása. Nem vette volna észre? Lehetetlen! Vagy neki is hasonló tervei voltak, csak nem akarta előre felfedni? Akkor nem is nagyon érdekelt, meg aztán a románcnak Judit érkezése miatt nagyon hamar vége szakadt. Egy, az még panaszmentes. Kettő azonban. Aztán a politikai változások, és - a család nagyméretű terjeszkedése - igénybe vették cselekvő készségem. Nálunk ugyanis még nem veszett ki az a régi, bevált hagyomány, hogy az öregek tanácsát minden esetben kikérjék, és igényeljék a fiatalok.


Amíg én bajorországi kastélyunkban tartózkodtam, Ádámot Li professzor összehozta a kínai miniszterelnökkel, közben persze Lehel és Kim visszaérkeztek a Földre és már konkrét bizonyítékokkal is szolgáltak mind a család, mint a kínai, a japán, valamint a dél-koreai kormányok felé. Egyenlőre azonban semmi nem szivároghatott ki a titkos anyagból, nehogy illetéktelenek fölözzék le a nagyon nagy költséggel járó űrexpedíció eredményeit. Persze ezen közben - a nagy történések mellett a családi események is egyre-másra szaporodtak. Előbb Thereza Kirunában, majd édes húga Auguszta is fiúgyermeknek adtak életet. Azt nem kell mondjam mekkora volt az öröm - Thereza gyermeke Jörg, anyai nagyapja, valamint édesapja nevét kapta, míg Auguszta ragaszkodott ahhoz, hogy gyermeke férje apjának, Marcina a nevét kapra. Érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy Kis Józsi - első fiam - szerencsétlensége miatt az én keresztnevemtől mindenik lányom ódzkodott. Mary szintén teherbe esett, hogy aztán Franz vagy napsugár által-e? Egyenlőre Titok, mint ahogy az is, hogy Fatima és Irmácska, akik még mindig a delfin-farmon tartózkodtak, ki, vagy mi által kerültek áldott állapotba? Egy szó, mint száz: szaporodik a család! Az lenne szép, ha Judittal majdnem egy időben szülne Nina is! Minden lehetséges, de mit szólnának hozzá a többiek? Nem tetsző megnyilvánulásaikat mindenesetre kiegyenlíti a Nirvánára éretlen lelkek hálája, mivel alkalmat adtam újjászületésükhöz. Na és - nem szabad megfeledkezni Gréta lányomról sem, aki néhány próbálkozás után Li professzor Csiánál két évvel idősebb fia mellett között ki. Hogy meddig tart a szelem, nem tudhatom, de örülnék, ha legkisebb lányom is megtalálná a hozzá méltó férjet. Gréta ugyanis attól még, hogy nem vetette meg a nemi örömöket sem, ritka nyelvtehetség volt, s ha menedzserként is megállja helyét, könnyen a család organizátoraként léphet elő. Persze erről még korai beszélni, mert Ádám nagyon is jól végzi munkáját a nevezett poszton, és itt mindjárt elérkeztem a kínai miniszterelnök és Ádám tárgyalásaihoz:

- Meggyőződésem, hogy ez az ismeret nem a tényekre épül föl Miniszterelnök úr. Apám szerint, aki még ma is tevékenyen részt vesz a családi birodalom igazgatásában, Kínát nem véletlenül nevezik a mennyei birodalom kapujának! Ez az ország egymilliárd kettőszáz millió lakosával nemcsak a legtöbb lélekszámú, azzal együtt, szorgalma és tehetsége révén jövő szempontjából is egyike a legígéretesebbeknek!

- És mi az Ön véleménye uram?

- Teljes mértékben egyezik apáméval! Ugyanis - ugyancsak nagyszámú családunk egyetlen perspektívát követ: minden hozzáférhető eszközt felhasználva küzdeni az összemberi társadalom boldogulásáért. Az Ön népe amellett, hogy legnagyobb lélekszámú, egyúttal a legegységesebb is! Tibetet kivéve nincsenek egymással torzsalkodó nemzetiségek, amelyek akaratuk ellenére is hátráltatják az előrehaladást. Bizonyára ismeri Ön is az isteni uralom: egy akol, egy pásztor elvét? Nos mi úgy gondoljuk, hogy előbb jutunk célhoz, ha nem a legkisebb népet választjuk, mint annak idején Jézus tette, hanem a legnagyobbat a népek éllovasául. Azt is tudja, hogy családunk nem híve sem az egyéni magánkapitalizmusnak, sem az államkapitalizmusnak, mert mindkettőben farkastörvények az irányadóak. A természet rendje, hogy csak az erősebb egyedek maradjanak talpon, a homo sapiens azonban kivétel kell legyen az alól a könyörtelen törvény alól, mert nemcsak éli a történelmet - le is írja, hogy késői leszármazottai tanuljanak az elődök hibáiból!

Íme - rendelkezésünkre állnak az első földre érkező emberpárokról is a dokumentumok és elvethetjük az eddig dogmaként elfogadott tanítást az ember származásáról. Az expedícióban részt vevő tudósok egyöntetű véleménye, hogy az ember, földre érkezésekor, a mainál sokkal fejlettebb technikát képviselt. Ami teremtését, avagy evolúciós fejlődéstörténetét illeti: öcsém szerint töméntelen anyag áll rendelkezésre, de hosszú időbe telik, mire valamennyit megfejtik. Egyelőre meg kell elégednünk azzal, hogy jövőperspektívánkat helyesen választottuk, hiszen a katasztrófa előtti - nagy társadalom is egyetlen családot, egyetlen királyságot képviselt. Ez a formula fennmaradt a mai, ki tudja hányadik, félig állatként viselkedő generációig.

- Engedelmével, egy pillanatra megállítom uram - a Miniszterelnök erősen gondolkodni látszott, majd így szólt: - Véleménye szerint elegendő az a háromszoros védőőrizet az űrbázis körül? Mert ha nem, mi minden áldozatra készek vagyunk, hogy a titkok ne kerülhessenek idő előtt nyilvánosság elé. Mi nem vagyunk kapzsi, önző emberek, akik a néptől megvont anyagiak révén akarnánk meggazdagodni, mint például Önöknél is teszik a politikai, valamint a gazdasági szakemberek. Mi nem szajkózzuk a marxi-lenini elveket, mint tették volt a Szovjetunió államainak vezetői. S eközben saját zsebre gyűjtögettek, mi a gyakorlatban meg is valósítjuk azokat. Vannak természetesen nálunk is, akik a piacgazdaságra való áttérést az egyéni, nem pedig a közösségi érdekek előbbre vitelében szeretnék kihasználni, ezért kényszerülünk a legsúlyosabb büntetés, a fővesztés alkalmazására, amiért aztán vonyítanak is elvbarátaik. De, hogy becsületesen is lehet, sőt - csak úgy lehet felfejleszteni egy ország gazdaságát, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy már évek óta magasan a nyugati fejlett államoké fölött van gazdaságunk fejlődési rátája. És most, hogy miért is akarjuk egyelőre hozzáférhetetlen titokként kezelni az űrbázis, valamint az űr expedícióval kapcsolatos eredményeket, hát mit adott nekünk nyugat fejlett technikájából? Még most is elzárja előlünk némelyiket, holott hála az Önök segítségének, már túl haladtuk azokat. De tulajdonképpen mi egyet akarunk Önökkel, azt, hogy a nagy család minden egyes tagja egyenlőképpen vegye ki részét a termelésből, s azzal együtt a termelt javakból. Boldog és megelégedett csak az a nemzet lehet, amelynek fiai, leányai előtt nyitva állnak mind a politikai, mind a gazdasági tudományok kapui. De kivételek nélkül gondolom! Nálunk nem a születési fészek, hanem a fiatalok szellemi, testi kapacitása szabja meg mivé válásuk határát. Meggyőződésem, hogy egész távol-kelet közelebb áll ehhez a perspektívához, mint a nyugatihoz.

- Én pedig csak annyit mondhatok - szólalt meg Ádám -, hogy ehhez nincs mit hozzátennem. Ha némely szavakat másképp fejezünk is ki, helyesebben mondva: némely dolgokat más szavakkal - a lényeg ugyanaz. A végén ugyan oda jutunk el!

- Nos, akkor, mikor is indul a legközelebbi expedíció?

- Úgy körül-belül két hónap múlva! A mi űrhajónkat nem befolyásolja az időjárás, az idő inkább az expedíció tagjainak összeválogatásához szükséges!

- Beszéltem Japán és dél-koreai kollégáimmal - mondta a Miniszterelnök -, egyezik a véleményünk, miszerint az expedícióval pszichológusok, orvosok mellett a többi tudományág képviselőiből is a legjobbakat kell felküldjük, hogy meggyorsítsuk az őslakók művelődési folyamatát. Megfelelő irányítás mellett tíz, vagy akár száz ezer éveket is át lehet lépni a fejlődési fokozatok terén, ugyanakkor a földről fölszármazottaknak csak következő generációi akklimatizálódnak az ottani körülményekhez.

- Már elkezdték Uram a következő expedíció résztvevőinek a kiválogatását. Egyöntetű vélemény, hogy lehetőleg nőtlen, fiatal, esetlen középkorú, de ugyancsak nőtlen, vagy özvegy férfiakból álljon össze! Nőből egyébként is sok van odaát, és mint sógorom mondja: kellemesek, jó alakúak, és egészségesek. Ami még feltűnt az az, hogy míg a mieinkről csurgott a veríték, rajtuk egyáltalán nem volt tapasztalható az izzadás. A velük való kereszteződésből minden bizonnyal erős, egészséges generáció származik. Természetesen a nőket sem zárjuk ki teljesen az áttelepítésből, de közülük is csak a hajadonok jöhetnek szóba. Mint tudják: ott egyéként is nőuralom van, nem akarhatjuk, hogy ez a folyamat a visszájára forduljon. A bázis és az űrkutatási központ védelméről pedig csak annyit, hogy az űrhajók és alkatrészeik bevonatán lézeres, vagy egyéb ismert sugárzással sem lehet áthatolni. Tehát a fényképezés műholdak segítségével sem oldható meg. Ön említette a marxi-lenini elveket, én családunk részéről csak annyit tennék hozzá, felejtsük el mind a vallási különböző dogmák, hiedelmek, mind az eddigi filozófiai, szociológiai tanítások gyakorlatát, és csupán a természet az élet által adott lehetőségekhez ragaszkodjunk. Elvont fogalmakkal nem lehet megtömni az éhező emberek gyomrát. Mózes is csak mannával tudta lecsendesíteni a lázongó zsidókat, csakhogy ma már tudjuk, hogy az a bizonyos manna nem az égből hullott, hanem a sivatag hajnalra kivirágzó zuzmója.

- Úgy beszéltek, mintha köznapi dolgokat vitatnátok meg - szólalt meg az addig hallgatásba burkolódzó Li professzor -, pedig az egész világot átformáló erők birtokába jutottunk, és mint hírlik egyes tajvani, valamint hongkongi írók máris pedzegetnek valamit, csak a fordítottját képzelik annak, amit mi már a gyakorlatból ismerünk. A már a bibliából ismert sárga veszedelmet egy véletlen folytán kirobbanó atomháború utóhatásai elől menekülő kínaiak százmillióinak kelet-nyugat irányú vonulásában válik beteljesedni, holott elkezdődött a fehérek, és sárgák keveredésének lassú, ám reményteljes folyamata, amely az egész emberiségre kedvezően fog hatni. Nem is mi mentünk, ti jöttetek hozzánk - fordult Ádámhoz -, ha a kínai nép nem lett volna egységes, a fehérek már rég szétcincálták volna, mint tették a feketékkel, vagy a rézbőrűekkel. A jelenben zajló folyamat azonban egészen más indíttatású, mint a hódítások idején volt. Ma nemcsak a családok egyesítése folyik - gondolok kettőnk családjára - Csia és Tamás, remélhetőleg Gréta és Vang, hanem a technika, és egyéb tudományágak egyesítése is. Elég megemlíteni az űrkutatás, az űrhajózás közös technikai megoldásait, stb. Az emberiség különböző fajtáinak keresztezése egészséges, erősebb fajt fog eredményezni, nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azokat az erőket sem, amelyek a tiszta fajtájú nemzetállamokban mutatkoznak. Nekünk tehát nyitott szemmel kell előre haladnunk, ugyanakkor készen kell állni arra, hogy bármikor, bármilyen támadást megsemmisítő erővel verjünk vissza, hogy soha többé ne ismételhessék meg. Az emberiség egységes, újbóli nagy társadalma érdekében még sok tennivalónk lesz. Mindezt azért mondom, mert a legkisebb rezzenést, mint például ezek az ellenpólusú irományok, nem szabad alábecsülnünk! És még valamit, hagyni kell, hadd tetszelegjen az Amerikai Egyesült Államok szuper hatalmi státuszában! Mi legyünk szerények, de tevékenyek! Csak akkor lépjünk előre, amikor már értelmetlen lenne az elsőbbségért harcot indítani. Az egyelőre még feltáratlan, földünkhöz viszonyítva azonban mérhetetlen nagyságú, az ember számára is lakható területek birtokában már értelmetlen, sőt - bűnös cselekedet lenne egy újabb világháború, amelynek a kimenetele eddig sem kétséges. De csakis fölösleges áldozatokkal járna. Nem ellenzem, hogy az új világ tudósait is felvigyétek, de csak mint mondottad - Ádámhoz - nőtleneket, valamint hajadonokat, mint Wanda, akik nem valószínű, hogy valaha is visszatérnek bolygónkra. Jelen voltam tegnap az űrbázis műszerszobájában, midőn az expedíció tagjai újabb felfedezésükről adtak hírt. Az őslakók anélkül, hogy fel tudnák mérni cselekedeteik jelentőségét, elhagyott ősrégi városokba kalauzolták Őket. Ezek mindegyike a bazalthegyek gyomrában találhatók, s a már megismerthez hasonlóan lettek kialakítva. Az elmeszesedett, csupán állati csontmaradványok mellett, mindent a legnagyobb rendben, szinte azonnal használatba vehető állapotban találtak. A legkülönfélébb felszerelések - berendezések azonban oly magas technikával készültek, hogy sejtelmük sincs hozzá, miképp hozhatnák ismét működésbe. Az szinte bizonyos, hogy a lézersugár alkalmazása a legkisebb gépezettől a legnagyobbig körül-belül oly mértékben volt használatos, mint a földi elektromos szerkezetek. Lehetséges, hogy a katasztrófát éppen a magas technika alkalmazása okozta. A legközelebbi expedícióval magasan képzett, lézertechnikával foglalkozó tudósokat kérnek, nehogy tudatlanul olyasmit kövessenek el, ami a régihez hasonló katasztrófához vezetne.

- Nos, lám - szólt ismét Ádám - mennél magasabb egy társadalom fejlettségi foka, a tudomány és a technika helytelen alkalmazása annál nagyobb katasztrófát idézhet elő. Mennyi megoldatlan probléma az emberiség előtt, s mi - ahelyett, hogy kart karba öltve építenénk a boldogabb jövőt, keressük az indokokat, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy egymásnak essünk. Mi itt egy új nagytársadalomról beszélünk. Otthon pedig - bár nem szép ha egy madár a saját fészkébe piszkít, de a jelenlegi állapotok miatt szívesebben vagyok távol.

- Itt talán nem érzed otthon magad?

- Dehogynem! - válaszolt Ádám a professzor kérdésére -, de szülőhazájának keservei közelebbről érintik az embert.

- Érzésem szerint - ismét a professzor - a volt Szovjetunió területén alakult államok, s velük együtt a volt csatlósok is a maffiózók karjaiba estek! A politika éppúgy meg van fertőzve, mint a gazdaság. A nép hatvan százalékának ellenében a nyugati pénzvilág kénye-kedve szerint politizálnak. Az újgazdagok több százmilliós csalásait tapasztalatlansággal magyarázzák. A privatizáció hiénái lakmároznak a nép vagyonában. Szerintem - már ahogyan én megismerhettem - ezek az urak jobban rászolgáltak a lámpavasra, mint az 56-os ávósok!

- Én akkor még nem is éltem - mondta Ádám -, de apám annak lett az áldozata, majd később haszon élvezője. Ugyanis ha akkor nem internálják ma egyszerű kisnyugdíjasként tengethetné életét. Szűk kis ismeretségi körében. Így viszont...! S ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy van eset midőn az embert a gödörbe akarják söpörni, és pontosan annak következményeként a magaslaton köt ki! A mai magyar állapotok nagyon hasonlítanak az 1956. október előttihez: az élelmiszer árak már a csillagokat súrolják, s ha az energia-ipar privatizációja a világítás, fűtés árait is a nyugati keresetekhez igazítja, abban az esetben nagy balhé lesz!

- Mi felajánlottuk a jobbunkat - szólalt meg a miniszterelnök -, de azt vettük észre, hogy viszolygással fogadták. Hát könyörögni nem fogunk azért, hogy segíthessünk. Pedig a mi piacunknak az egyik csücskében elférne az összes magyar export. Na - de, hogy ne feledje befejezetlen gondolatait, rövid leszek. Az nem is lenne nagy baj, ha néhány gazembert felhúznának! A nagy baj akkor kezdődne, ha szomszédaik kihasználva a kaotikus állapotokat, benyomulnának az ország testébe, majd a balkánihoz hasonló népirtás kezdődne el, mert ismereteim szerint az anyaország lakossága is nagyon kevert. Mint Ön is hivatkozott imént rá - szemben a mi sárga fajtánkkal. De mondja csak tovább barátom, megvallom, nem közömbös számunkra az Önök hazájának a sorsa, és nem néznénk ölbe tett kezekkel a gyilkolást, mint ahogy a nyugati hatalmak jó ideig csak nézték a balkáni népirtást.

- Köszönöm Uram! - már ez a tény is igazolja, hogy jó lapra tettünk, amidőn Önökkel léptünk szövetségre!

- Én is köszönöm a bizalmat Uram, és remélem, hogy e szövetség tagjaiként valamennyien meg leszünk elégedve!

A titkárnő szólt át, figyelmeztetve a Miniszterelnököt, hogy már túllépte a programban meghatározott időt, és az iparügyi miniszter türelmetlen.

- Ha eddig várt, még néhány pillanatig igénybe veszem a türelmét - majd a professzor felé így folytatta - Hallottál már arról a kacsáról, hogy három északi tartományunkat átengedtük japánnak?

- Valószínűnek tartom, hogy az űrbázissal kapcsolatos - válaszolta a professzor. - Ott ugyanis a három gyűrűt kínai, japán, dél-koreai őrség alkotja. És hát - valóban kiterjed három tartományra.

- Igazad lehet - válaszolta a Miniszterelnök, majd Ádámhoz fordult. - Önnek pedig búcsúzásul még annyit, próbálják megmagyarázni otthoni honfitársaiknak a mi piacaink előnyét, szemben a nyugati államokéval. A mi bőrünk sárga ugyan, a szívünk azonban fehér, míg a nyugati pénzarisztokraták erkölcse, ellentétben fehér bőrükkel, fekete! Ha jól emlékszem: a németek mellett eddig japán adta hazájának a legtöbb pénzbeni segítséget. Forduljanak bátrabban kelet felé, hiszen a nap is itt kel fel, míg nyugaton lefelé bukik! Ez a tényállás a jövőre vonatkoztatva is helytálló lehet.

E szavak után elköszöntek, miután pedig kijutottak az épületből Li belekarolt Ádámba, majd:

- Ismételten meggyőződhettél az irántatok tanúsított megkülönböztetett magatartásról, kormányunk főképp rátok, vagyis hát - ránk való tekintettel kezeli a magyar ügyeket. Persze ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen barátságunk - értve alatta a két kormányt - nálatok is meg kell változzon a széljárás, mert az nem lenne fair dolog, ha kelet felé nyújtanák a markukat, ugyanakkor pedig nyugat felé a nyelvüket.

A találkozót, és az azon elhangzott beszélgetést természetes Ádámtól tudom, aki miután Litől elvált, hosszasan vázolta előttem távol-keleti ügyeink alakulását.

Most pedig, mivel előbbiekben már sok szó esett az expedíció munkájáról, folytassuk a beton, helyesebben: bazaltpalota legfrissebb eseménysorozatával. Most éppen kitüntetéseket ad át Wanda: királynői pózban, fején gyémántokkal ékes diadém, nyakában ugyancsak ékkövekkel díszített, vastag aranylánc. Csiszolt, ember formájú szárnyas alak himbálódzott sziporkázva rajta, Wanda természetesen anyaszült mezítelen. Az ékszerek helyettesítik a ruhát, de nemkülönben hasonló pózban jeleskedett a kitüntetettek népes serege is. Csak rajtuk már több hasonló biléta fityegett. A kitüntetésre az expedíció feltárásainál segédkező már idősebb makogók jegyeztettek elő. Az érdekesség kedvéért: a medáliák mind egyformák voltak, csak kisebbek, mint a királynőé. Mivel valamennyi díszítőanyag, és minden ami a valamikori magas kultúrára vallott évmilliókkal előbb készülhetett, s eleddig használaton kívül volt, az expedíció tagjai napokig azon munkálkodtak, hogy az ünnepélyes átadáskor eredeti fényükkel kápráztassák el az őslakókat, akik addig nem tudtak mit kezdeti velük, azon kívül, hogy különböző micsodáikra aggatták őket. Pedig hajdani elődeik bizonyára, hasonlóan hozzánk, az élen járók megjutalmazására alkalmazták. Hogy mennyire nem változik az ember alaptermészete! Netán az ember legközelebbi rokona a majom helyett inkább a fényes tárgyakat gyűjtögető szarka lenne? De hagyjuk az iróniát, hiszen az expedíció tagjai sem maradtak le a kitüntetettek névsoráról, elragadó jelenet volt, midőn kedvenc asszonyaik a nyakukba akasztották a csillogó, laposra csiszolt briliánsokat. A briliáns különböztette meg az expedíció tagjait a rubintot viselő őslakosoktól. A királynő kivétel volt, előjogokat élvezett az elvadult, talán helyesebb kifejezés, ha az eltompult szót használjuk az utódokra, mert függetlenül attól, hogy a katasztrófa idején a néhány életben maradt elméje bomlott volt, nem törtek, zúzta, inkább féltő gonddal őrizték emlékeiket. Akarom mondani, az ősök emléktárgyait. Ők is eltüzelhették volna például a nagy terem polcain sorakozó, ma felbecsülhetetlen értékű könyveket, mint tették egyesek itt a földön már nem is egyszer. Ahelyett simogatták, csókolgatták, gyönyörködtek bennük, függetlenül attól, hogy fogalmuk sem volt arról, mit jelentenek a jövő emberének. Tetszett nekik a sok színes, aranyozott fedelű könyv, s az expedíció tagjainak is csak királynői engedéllyel volt szabad kézbe venniük.

Az első napok kellemesen teltek az expedíció tagjainak számára is. Kézről-kézre adták a szebbnél-szebb lányokat, asszonyokat, akik, de a férfiak is nemhogy megsértődtek volna, ki is követelték maguknak- szerintük, megtiszteltetés volt igénybevételük. A híres tudósok lassan hozzászoktak a mezítelenséghez. A levegő páratartalma még a hegyek gyomrában is elviselhetetlenné tette volna a ruhaneműt. Ami pedig a nemi ingert illeti, azon kívül, hogy közvetlenül egymás mellett szeretkezett egyszerre több pár is, meglepő volt a női nemmel szemben megnyilvánuló tisztelet a hímneműek részéről. Úgy látszik a nemi ösztön a legerősebb az emberben is, de ha belegondolunk - anélkül az évmilliók különböző katasztrófái az ember is kihalásra ítélték volna, mint annyi más élőlényt. Élelem volt bőséggel, friss víz szintén. Az alkoholt pedig az expedíció tagjai is csak fertőtlenítésre, gyógyszer gyanánt alkalmazták, de különben az őslakók alkohol nélkül is tökéletesen gyógyították a fertőzött sebeket is, hagymalevélhez hasonló növényi zúzalékkal. Tudósaink tehát a Földön sem kerülhettek volna kellemesebb környezetbe, de persze a dolce vita csak az összeismerkedésig tartott, hozzá kezdtek a feltáró munkához. Előbb a palota, azt követően pedig a folyosó rendszerrel összekötött többi kisebb-nagyobb helyiség, és a bennük található berendezés. A legnagyobb fejtörést a világítás konstrukciója okozta. A palotán kívül ugyanis még az összekötő folyosókban is, szinte a földi nappalihoz hasonló világítás volt, pedig a kisebb-nagyobb kristályokon kívül világítótestet sehol nem találtak.

- Nekem van egy feltevésem - jegyezte meg Kramer, kémikus professzor. - De ne nevessetek ki, mert egyáltalán nem lehetetlen, hogy ezek a világító kristályok gyémánthoz hasonló, vagy annál is tömörebbre sűrített napsugárzásból, vagyis fényből annak.

- Hát - elég, ha csak a szentjánosbogárkára gondolunk - mondta Grünwald professzor - a fluoreszcencia is fényt bocsát ki. Miért ne lehetne a fényt gyémántnál is tömörebb kristállyá sűríteni? Ők - már az elődök - valószínűleg megtalálták a módját.

- Ha a kristállyá sűrítés módját megtalálták, a csiszolás, majd a megfelelő helyzetekbe állítás már egyszerűbb feladat - csatlakozott a beszélgetőkhöz Dietrich professzor, a biológia tudora - továbbá, a tömör kristály annál tökéletesebb, mennél régibb.

- Kíséreljük meg egyik kristály kiszerelését és széttörését! A javaslatot valamennyien helyeselték és Dietrich professzor mindjárt hozzá is látott az egyik falba süllyesztett kristály kiemeléséhez. Ami nem is volt nehéz. Ám midőn egy keze ügyében lévő tárggyal - fémből készült - rásújtott, ahelyett, hogy szétzúzódott volna, egy nagyot villant, mint a nagyfeszültség kisülésekor, s Dietrich professzornak csak a megszenesedett teste maradt.

Valamennyien hátrahőköltek és huzamosabb ideig szóhoz sem jutottak. Végül Kramer, a kémikus emberelte meg magát:

- A sejtésem íme beigazolódott. Borzalmas energiamennyiség sűrítődött ezekbe a kristályokba, de ennél is nagyszerűbb, hogy időtlen-időkig világítanak.

- De hiszen ez egy nagyon veszélyes megoldás - toldotta meg Grünwald - bizonyára van leírás a kezelésükhöz!

- Bizonyára - tette hozzá ismét Kramer - amíg azonban azt megtaláljuk és megfejtjük, addig is javaslom, hogy kíméletesen bánjunk velük. Valószínűsítem, hogy csak ütésre reagálnak.

Az eseményről, amely a trónteremtől távol történt, s így Wanda nem szerezhetett közvetlenül tudomást róla, a tudósok kíséretében lévő makogók egyike vitte a hírt. Wanda akkor éppen a helyes beszédre tanította alattvalóit, s mivel a szerelmes férfi segítségével már eléggé elsajátította a makogás ábécéjét, azonnal megértette, hogy valami nagyon nagy tragédia történt, s a hírhozót követve a helyszínre sietett. Szörnyülködve hallgatta, hogy s mint történt a tragédia, azt azonban, hogy jelentést küldjenek róla a földi bázisra, kerek-perec elutasította, mondván:

- Egyáltalán nem biztos az, hogy műholdas beszélgetéseinket nem hallgatják le, már pedig több mint valószínű, hogy az évszázad legnagyobb felfedezésének lettünk birtokosai, s ha megtaláljuk a rejtély kulcsát, örök időkre megoldódnak földünk világítás, valamint fűtési gondjai.

- De kedves kisasszony - hebegett Grünwald professzor - Dietrichet családja várja otthon!

A tudósok Wandát csak kisasszonynak szólították, mert együttélést az őslakóval csak úgy, mint övékét is, csak hobbynak tulajdonították.

- Tudom kedves professzorom - válaszolt Wanda - valamennyiünket visszavárja családja! Egy tudományos expedíció tartama alatt azonban bármi megtörténhet, és mi valamennyien felkészültünk esetleges tragédiára is!

- Ez így igaz! - helyeselt Kramer professzor - valamilyen módon még...!

- Semmilyen módon kedves professzor Úr! - szögezte le Wanda - ennél sokkal kisebb dolgok miatt is háborúk kezdődtek el milliók halálát eredményezve. Majd a futár megviszi a hírt és a bázison eldöntik, mi légyen a továbbiakban. Be kell szállítsuk a professzor tetemét a trónterembe, és majd ott eldöntjük miképpen tartósítjuk hazaszállításáig, ha a bázis úgy döntene. Nem fejezte be, mert honnan, honnan nem hirtelen mögöttük termett öt fiatal nő, félre lökdösték a tudósokat, az utánuk érkező vezért, Wanda élettársát is, s egy magukkal hozott aranybrokát lepelbe kötve Dietrich professzor elszenesedett tetemét, egy mellékfolyosóban eltűntek a királynő és a tudós urak szeme elől. De olyan hirtelen történt mindez, hogy egyszerűen lebénultak, de még az őslakos fiatalember is, pedig ő már hosszá szokhatott az ilyenkor szokásos, rituális temetésekhez. Tudjuk, hogy az asszonyok viselték a kalapot - átvitt értelemben - amikorra pedig felocsúdtak az asszonyok már messze jártak terhükkel, majd - mivelhogy ők is, követve a fiatalember elindultak visszafelé. A bazaltpalota külső fala, valamint a zuhatag közötti mesterségesen vágott, folyosószerű peremen kötöttek ki, ahol az asszonyok már hozzáláttak a máglyarakáshoz. Természetesen körülöttük tolongott az őslakos közösség és a tetem közelébe sem tudtak menni. A halottjukat sirató asszonyokkal szemben a királynői tekintély is csődöt mondott. Vagyis csak mondott volna, ha nem vállalja, hogy személyesen kíséri el az elhunytat a folyó torkolatvidékén "táborozó" ősökhöz. A tébolyult agyban megmaradt emlékképekhez, amelyek az elhunytakkal voltak kapcsolatban, évmilliók múltán is ragaszkodtak, a zuhatag alatti erkélyen hamvasztották el halottaikat, azzal a személlyel együtt, aki vállalta, hogy kísérőül mellészegődik. Ha többen vállalkoztak rá, abban az esetben sorsot húztak, nos ez történt a professzor temetésén is. Wanda mindenképpen meg akarta értetni a makogókkal, hogy fel kell hagyniuk a rossz szokással, ugyanis a kísérőt combjai közé húzott fejjel a máglya tetején helyezték el, természetesen élve, majd a hamvakat a zuhatag vízébe lökték, amely aztán magával sodorta a holtak "táborába", hogy ott az utolsó is bevárva a gőzfürdőben egyesüljenek. Mielőtt ismételten fénnyé, majd a fényből emberré válnak. Ez a megfogalmazás náluk csupán a szokás hatalmát jelentette, mert ahhoz még nagyon is távol álltak, hogy logikus magyarázatát adják tetteiknek. Egy ragyogóan szép, fiatal leányzó, hát - akkor már asszony, mert Dietrich asszonnyá tette Őt is, húzta ki a csipkézett falevelet, s Wanda, hogy mentse őt, levette fejéről az ékköves aranyabroncsot, miközben utasította a körülötte állókat, hogy Őt kötözzék a máglyarakás tetejére. A tudósok ámulatára az őslakók örömmel tettek volna eleget királynőjük akaratának, ám akkorra Grünwald professzor, aki akkor éppen őrségben volt, gyorsan ható altatógázzal töltött patronokkal cserélte fel az éles lövedékeket, s még mielőtt Wanda kötelékeit megerősíthették volna, elgázosította a zuhatag alatti terepet. A gáz persze nem csak az őslakókat altatta el, hanem valamennyiüket, kivéve a professzort, akinek aztán gyorsan kellett cselekednie, s mivel úgy gondolta: szegény Dietrichnek már igazán mindegy, hogy hol kerülnek hamvai vissza természet személytelen anyagába, elsőnek kioldotta Wanda kötelékeit, majd miután leemelte róla az áldozatra is kész királynőt, a máglyával együtt az elszenesedett tetemet is a mélybe lökte. Miután pedig a máglya helyét le is takarította, hogy látszata se maradjon, elsőnek Wandát ébresztette, aki csodálkozva nézett maga köré, majd jót kacagott Grünwaldon. Mert nemcsak a kezében lévő fegyver csöve meredezett fölfelé, hanem a lába közötti is!

- Ej, na professzor úr! - mondta - Csak nem akarta kihasználni tehetetlenségemet?

- Ne vicceljen kedves! - volt a válasz - Ezek a barmok örömüket lelték volna abban, ha föláldozza magát! A királynői posztra az került volna, akit meg akart menteni! Különben ne csodálkozzon azon, hogy én is begerjedtem. Az Ön testét ebben a különleges helyzetben a szüzességre esküdött hím angyalok is megkívánnák. De ne húzzuk az időt, tegye fejére a diadémot, aztán álljon a máglya helyére szemben velük, hadd lássák, hogy ön több mint királynő, mert visszajött a hullámsírból. Nem hagyhatjuk tovább ebben az állapotban őket, mert bizonyos idő elteltével károsodik az agy, már pedig, legfőképpen tudósainkra, továbbiakban is szükség lesz.

- Igaza van - válaszolta Wanda - nincs helye viccelődésnek, de olyan komikus volt ebben a kényszer szülte miliőben egy égnek meredő dákó. De hát mit tehetnénk mást? Mi is csak a természet gyermekei vagyunk, mint ezek a szerencsés szerencsétlenek, s ha felöltöznénk, megszűnne a közvetlen kapcsolat velük. Tegye, ami szükséges, és én is! Különben köszönöm, hogy nem hagyott elúsztatni.

- Annyira azért nem utáljuk a királyokat, hogy máglyára tegyük őket! Ezek itt csupán a lakoma kedvéért választottak volna új királynőt. Nem biztos, hogy örülni fognak feltámadásának. Főképp az asszonyok, de majd elosztjuk őket magunk között - Dietrich asszonyaira gondolok, nem érezhetik becsapva magukat. Szerencsére itt más törvények vannak, mint a Földön. Ott sem ártana változtatni némelyiken. A lakomát az elhunyt emlékére is megrendezhetjük kedves. Különben nekem sem lenne ellenemre a csere, csak nem tudom, hogy királynő minőségemben válthatok-e? Nem okoznék-e közmegbotránkozást? Majd tisztázom gavallérommal, s ha igen, Ön jöhet elsőként. De most aztán lássunk munkához, mert az sem lenne jó, ha csupán ketten maradnánk normálisak.

Hogy miképp történt az alvók felébresztése - valamennyien tudjuk. A gyakorlatban csak akkor alkalmazhatunk mesterségesen előállított anyagokat, ha rendelkezünk a megfelelő ellenszerrel. Tehát nincs benne semmi ördöngösség, és kár lenne pazarolni rá a papírt. Ami pedig az ébredés utáni lakomát illeti, már abban is volt részünk, azt azonban meg kell említsem, hogy a történtek után sokkal elővigyázatosabbak voltak tudósaink, amíg az újabb expedícióval megfelelő szakemberek nem érkeztek, de hogy honnan, honnan nem, arról majd ezután.

Most térjünk vissza a Balaton mellé, mert szép volt, jó volt a bajor kastélyban, némi romantika is keveredett a tölgyek illatába, miután azonban Margitka forgója a helyére billent, s időközben Lola is elhagyhatta a kórházat, okosabbnak véltem Judittal, Xéniával, valamint Pistivel odébb állni, mielőtt a későn nyíló lótuszok tétlenségre kárhoztatnának.

Asztal mellett ültünk - aznap egyszerre volt az ebéd és a vacsora is, mert Pesten időztünk. Judit még mindig a klinika berendezésén munkálkodott, s egy speciális készülékért utaztunk föl. A különleges csomagolású áru repülőgépen érkezett Amerikából, Meier professzor ajándékaként. Nem tudom, hogy ittjártakor mit beszéltek meg feleségemmel, de tény, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy a drága lézer-tehnikájú sebészeti felszerelést saját költségén vásárolja, majd szállítsa le. Nos - hogy egészben érkezzen meg rendeletetési helyére, személyesen mentünk a reptérre, azokkal a családtagokkal, akik már alapos gyakorlattal rendelkeztek, természetesen velünk volt az öreg Pisti is, gyakorlati útmutatásai még mindig szinte nélkülözhetetlenek voltak. Estebéd közben is ő vitte a szót:

- Tudja egyáltalán a professzor, hogy hová készül? Tudja, hogy ott fenn a nők az első hegedűsök? Hogy nem mondhat nemet, ha valamelyik vadmacska rákapaszkodik, mint a csuka a horogra? Vagy azok között is vannak homoszexuálisok? Fene sem hitte volna, hogy itt a Földön, de különösen Amerikában oly sok van belőlük. San Francisco utcáit valósággal elárasztották a minap. Fél millió? Egy millió? Senki sem tudja mennyien vannak. De, hogy mi a fenét esznek egymáson? Mint hallom a mi Meier professzorunknak egyik nem sem kell. Paszkonca szegény. Miért nem világosítjátok fel, hogy ott unatkozni fog, vagy hogy ott mindenki saját magának az orvosa?

- Hagyd a hülyeségeidet - szóltam -, hogy ki mivé fejlődik, nem egészen rajta műlik. Maga a természet is sok furcsaságot produkál: itt vagy például te. Nem is tudom melyik kihalt állatféléhez hasonlíthatnálak, mert dromedárnak is csúnya vagy! Meg tudnád mondani mit eszik rajtad a melletted ülő, karcsú, kis őzgida? - Xénia nagyon lefogyott párizsi útja során, és valóban furcsa pár voltak úgy egymás mellett.

- No - te aztán jobban teszed, ha hallgatsz pajtás, mert ha elmondom, hogy miképp henteregtél azzal a kis brazil szukával a bajor erdő alatt, Judit szóba sem áll többé veled.

Lesütöttem a szemem: ugyan mit fog ez az állat még mondani? Talán távcsővel követett bennünket? Nem voltunk eléggé elővigyázatosak? Agyamban pörögni kezdtek a legkülönfélébb magyarázatok, míg a többiek Pistire meredtek, mire Ő:

- Szeretnétek, ha többet is mondanék ugye? De hát - tudjátok, hogy mi okkal - ok nélkül ugratni szoktuk egymást! Két öreg csont vagyunk, s jól esik a régi emlékeket újakkal átszőni.

- Megéred a pénzedet - mondtam - ugyanakkor észrevehette hálás tekintetemet. - Fontosabb téma is akadna - folytattam - mint a régi emlékeinket szövögetni. Itt van például a miniszterelnök kijelentése, hozzá kell itt is szokni, miszerint, mint nyugaton a gazdasági szakemberek, bankárok stb. jóval magasabb jövedelemmel rendelkeznek az átlagnál. Hát nem tudná a mi miniszterelnökünk, hogy nyugaton az átlag polgárok is tízszer, tizenötször magasabb jövedelemmel bírnak, mint nálunk?

- Dehogy nem tudja - szólt ismét Pisti -, de valamivel etetni kell a jószágot. Itt lassan széna sem lesz, meg szalma sem, s az egyszerű nép ráfanyalodik a gyökerekre! Dózsa idejében, vagy a török dúlás idején volt a magyarság hasonló helyzetben, de túlélte! Azt mondják azért nem rentábilis az ország gazdasági helyzete, mert többet hozunk be, mint amennyit kiviszünk. Hát ezen könnyen segíthetnének, ha akarnának, de - és itt a baj eredete, a mi főnökeink a nyugatiakéhoz hasonló nagyságú jövedelmükhöz igazítják importunkat, és a népnek a szerencsétlen Tiborcoknak is azt kell megvásárolni. Ha le akarja mosni magáról a - nem akarok az asztalnál ide nem illő szavakat használni -, vagy ízelíteni akarja az abrakot. Hogy miért emeli ki Miniszterelnökünk a bankárokat - mellesleg mi is azok vagyunk csak nálunk más elvek érvényesülnek, mint a hozzánk hasonló pénzarisztokratáknál. Azért mert, hogy olcsón hozzá jussanak a posztkommunista államok vagyonához, azok vezetőinek távol hazájuktól palotákat, tengerparti nyaralókat vásárolnak, hogy akkor is legyen lehajtani fejüket, ha lerugdalják Őket a magas lóról. A 98-as választások alkalmával a 94. fordítottja lesz a jelenlegi kormánypártok eredménye. Ha nem változtatnak gazdaságpolitikájukon.

- De van-e egyáltalán nálunk jelenleg olyan politikai erő, amelyiket érdemes lenne befogni az ország szekerébe? - kérdeztem, majd megpróbáltam feleletet is adni rá, ha mind a liberális, mert a mai bizonyítottan az, mind a volt konzervatív formula csődbe jutott, s a racionális tudományok is mellékvágányra terelődnek, leghelyesebb ha visszamegyünk a kezdetekhez, amikor még nem voltak kerítések (országhatár), amikor még sem a színeződés, sem nyelvzavar nem gátolta az emberek egymás közötti kapcsolatát. Mi megtettük ezt a lépést hátrafelé, de ugyanakkor előreléptünk, mert mi más vehetné át a rogyadozó államgépezet szerepét, mint a családdá szerveződés? Hogy voltak, vannak és lesznek is olyan személyek, akik parazitaként rombolnák a kialakuló egységes társadalmat - hát nem kell velük kesztyűs kézzel bánni. A Magda Marinkó féléket a piactéren lábbal fölfelé felhúzni, és nem agyonlőni, mint az ökröket, vagy felakasztani, hanem naponta: kicsinyenként lehúzni róluk a bőrt, közben sózni, hogy idő előtt meg ne büdösödjön. Na persze - az eddig elmondottakhoz hozzá kell tennem, hogy csak a szuper művelt emberekkel lehet ezt a lépést megtenni. Ezért hangsúlyozom állandóan, hogy semmi sem drága, ami az ember tudását, gondolkodásmódját, egymás különböző természetét, intelligens lényként türelmesen elviselő személyiséggé műveli. A kiművelt, intelligens ember már otthonában helyesen neveli gyermekét, és az iskolára csak a tudományok ok tatása hárul. Ha a jelenlegi állapotok maradnak, akkor az otthonokból is, az iskolákból is műveletlen, vagy félművelt sereglet fog előrukkolni, amelyre inkább az állat, mintsem a homo sapiens jelző illik.

- Mint tisztelet a kivételnek, a jelenlegi parlamentünkre - a megjegyzés Annától származott -, mert ha nem vetnek véget az egymásra dobálásnak: fasiszta, kommunista! Szerintem a kettő ugyanaz, legalábbis tetteik után ítélve, akkor leghelyesebb lenne szétzavarni őket és egy komolyabb "bohóc" társaságot összehozni, amelyik nemcsak tragédiákban jeleskedik, mert inkább csak felém - amíg ez a mai társadalom, szaporulatával együtt az általad említett műveltségi szintre eljut.

- Bocsáss meg, hogy megállítalak - szóltam közbe -, de el kell jutnia! Szavak helyett persze példákkal kell dobálódzni! Amire mi képesek vagyunk, arra mások is képesek! Hogy eddig kevesen álltak elő a miénkhez hasonló példával, azt leginkább azzal magyarázatjuk, hogy aki megtette volna, a mögött nem volt a miénkhez hasonló gazdasági bázis. Biztos vagyok afelől, hogy mi, ha a szükség úgy hozná, akár szőrcsuhában is képesek lennénk járni. Nos - ha kormányunk a türelemre buzdítást saját önmegtartóztatásával kezdené, más eredményre jutna. Annak semmi értelme, hogy ha a négyéves ciklusokkal csupán újabb pénz és hataloméhes csoportokat hizlalunk föl, s közben minden marad a régiben, vagy - egyre rosszabb állapotban.

- Hát igen! - a kanonok is csatlakozott a beszélgetéshez - jó lenne ha a kormányfő kétszer is meggondolná amit kimond, de az is tűrhetetlen, hogy például Torgyán úr, vagy a fiatal demokraták némelyike, olyan kijelentéseket tesznek, hogy még az én zsebemben is kinyílik a bicska, ha - teszem fel - lenne benne. Ugye-ugye, mennyire más lenne minden, ha nem lépünk vissza választások szinte előestjén. Ha nem nyerünk is, a mérleg nyelve lehettünk volna! És a kormányt nem hagynánk maffiózók által táncoltatni. Én nem hiszem, hogy Miniszterelnökünk tudatában van annak: mennyire labilis kormány feje.

- Kedves kanonokom - mondtam - mi harminc évig távolt voltunk hazánktól, nem lett volna szép, ha ajtóstul lépünk a megváltozott magyar életbe. A politika különben sem az én asztalom, feleségem - akkor még, Szilvia rögeszméje volt, s miután ő eltűnt, Viktóriának pedig csak úgy mint nekem egyéb irányú intenciói vannak, okosabbnak véltük még időben lelépni a színről. A szocialisták induló programját különben helynek, időszerűnek tartottuk mi is. Sajnos - ami megvalósult belőle eddig, hasonlítani sem lehet az indulóhoz. Ma már szinte biztos, hogy az energia árakat is a nyugati piac fogja meghatározni, mert sem az orosz, sem a magyar vezetők nem alkalmasak arra, hogy nagyobb üzletkötésekbe bonyolódjunk velük. Marad tehát a Buda által felvetett téma: mi képtelenek lennénk, de ha tehetnénk sem szabadna simára hengerelni az utat a nép előtt. Mert úgy járnánk, mint a gulyás kommunizmus szülői - a vége felé már csak kevesek dolgoztak meg a pénzükért. Igaz - nem volt sok, de a semmiből csak semmit lehet adni! Hagyni kell, hogy a nép harcolja ki magának a jogait! Ha engedi, hogy a verítéke által felhalmozott vagyonból csak morzsák jussanak asztalára, hát isten neki! Mi akarata ellenére ne adjunk a kezébe kenyér helyett kalácsot! Segítsünk, de ne tegyük fölöslegessé számára a munkát!

Eszmélkedésemet, mert inkább volt az, mint határozott útmutatás bármerre, Gréta lányom örömkiáltása szakította meg:

- Apuka! - a következő pillanatban legfiatalabb, de nem a legkisebb lányom már nyakamban csüngött.

- Miért nem jelezted kislányom, hogy jöttök? - kérdeztem, de persze a szokásos csókvihartól, alig jutottam szóhoz.

- Meg akartalak lepni benneteket apuka! Különben a rendszeres járattal érkeztünk! - mondta.

Mondta a magáét, de persze akkor már Juditot ölelgette, majd sorra a többieket. Amidőn pedig végzett az üdvözléssel, a vele érkezett fiatalember mellé állt, hogy Őt mutassa be a családnak:

- Íme - mondta - Lí pap idősebb fia, Vang! Jelenleg Ő a partnerem. Még nem járt hazánkban, de általam már megtanult néhány szót magyarul. Fogadjátok olyan szeretettel, mint az Ő családja engem. Vang a lézertechnikából diplomázott. Jelenleg az űrbázison dolgozik és legközelebbi expedícióval indulni készül. Szeretném, ha meggyőznétek, hogy maradjon, mert én nagyon szeretem őt, de nem vágyódom el földünkről. Ki tudhatja - ha eltávozik mi lesz a sorsa? Viszontlátjuk-e valaha?

Vang mosolyogva lekezelt valamennyiünkkel, majd:

- Én nagyon szeretni őt! - Grétára mutatott, aki továbbiakban fordította magyarra szavait -, de ott fenn most pontosan olyan tudományos személyekre van szükség, mint én. Ha velem tartana, boldog lennék, de hazám, valamint az emberiség boldogulása előbbre való az enyémnél!

- Indulásig kikészítem! - súgta Gréta a mellette álló Melaninak - különben Ádám, általam küldi csókjait. De a fenébe az ilyen csókokkal! Igaz nővérkém? Őt pótolandó, hoztam neked egy kis játékszert, mivel tudom, hogy többet van távol, mint veled. Majd ha visszajöttünk a koncertről, mert most oda készülünk, átviszem hozzád. De - megkaphatom a kocsi? Itt, mint körülnéztem, most az a legmenőbb!

- És mivel jöttetek Pestről - Kérdezte Melani.

- Busszal, drága nővérkém!

- Rendben van! De neked jogosítványod sincs, vagy igen?

- Méghozzá kínai, nővérkém! Az utat pedig ismerem.

Judit vacsorával kínálta az érkezőket, ők azonban fontosabbnak tartották a koncertet, és elnézést kérve, amilyen váratlanul érkeztek, olyan váratlanul el is távoztak, persze Melani sportkocsijával. Sajnos vesztükre, mert valahol elszólhatták magukat, ugyanis a kínai maffia Pekingből követte őket, a repülőgépen pedig véletlenül, vagy ki tudja, hátuk mögé kerültek, s olyannyira tisztában voltak szándékaikkal, hogy az éjszakába nyúló koncert végén könnyűszerrel keríthették hatalmukba a két szerelmes, egymást karoló fiatalt, midőn felugorván a kocsira, indulni akartak haza. Hirtelen fel sem fogták mi történik velük - a nyakukhoz nyomódó hideg fémkés - inkább hűtötte felforrósodott vérüket. Csak midőn halkan - természetesen kínaiul - felhangzott mögöttük a könyörtelen felszólítás a miheztartás végett, értették meg, hogy életük felett támadóik rendelkeznek.

- Mit akartok tőlünk? - kérdezte Vang, hangja idegesen remegett, nem is magát, Grétát féltette, aki egyre közelebb húzódott hozzá - ha felsikolt - gondolta - vége az életüknek, ezért a támadóikhoz intézett kérdése után, feleletre sem várva, rögtön hozzá intézte szavait. - Ne félj kedvesem, ezeknek nem mi kellünk. Tudod a papád kódszámát? Ha igen, jelentsd neki mi történt velünk, a többi az Ő dolguk.

- Okosan beszélsz - szólalt meg az előbbi -, de nem próbáljatok mellébeszélni, mert mielőtt útra keltünk volna veletek, informálódtunk családotok vagyoni állapotáról. Azt is tudjuk, hogy a kínai űrhajóbázis a ti tulajdonotok, tehát az a 100-100 millió dollárban, fejenként nem nagy váltságdíj! Ennyi kérünk, fillérrel sem kevesebbet értetek. Tudjuk, hogy ekkora összeggel nem rendelkeznek otthon, tehát mondd meg apukádnak kislány, hogy a pénz nagyságához mérten időt biztosítunk. Most még csak annyit mondj, hogy jól vagytok, s ha megérkezünk telephelyünkre ismét jelt adunk.

Körülbelül éjfél után egy óra lehetett midőn a rádiótelefon riasztott. Nem sokkal előtte aludhattunk el, mert ahogy álmosan nyúltam a készülék után, kiejtettem kezemből, pontosan Anna két keble közé. Persze Ő is azonnal felriadt. (Juditot késő este kérték föl Pestre, egy sürgős konzíliumra, és csak kettesben voltunk Annával.)

- Mi a baj kedves - szólt hozzám - nem volt elég?

- Dehogy nem, sok is volt kedves! Azért vagyok ilyen bamba. Bocsáss meg rád esett ez a nyavalyás készülék. Bizonyára Vikiék hívnak, hogy nem tudják felfogni az időkülönbséget.

- Apuka drága! - hallottam a készülékből - Gréta vagyok! A koncert után emberrablók fogságába kerültünk. Kettőszáz millió dollárt kérnek értünk, de egyelőre csak jelezték a váltságdíj összegét. Ha valami helyrehozhatatlan történne velünk, tudd meg, hogy nagyon szeretlek, és tolmácsoljátok Vang szüleinek is. Ha megérkeztünk az emberrablók telephelyére ismét hívlak.

- Értem kislányom - mondtam - nyugodjatok meg, mindent elkövetünk, hogy a váltságdíjat előteremtsük. Legyetek erősek! Várom a következő hívást. Csók kislányom.

- Ezek őrültek lehetnek - mondta Anna. Ő is hallotta Gréta segélykérő szavait - Különben ekkora összeget nem kérnének. Honnét a fenéből kerítenénk elő?

- Nem egy-két személyről lehet itt szó kedvesem. Valószínűleg egy szervezett banda kerítette hatalmába őket, de most ne ezzel foglalkozzunk, hanem gyorsan felébresztjük Pistit, majd Ő Xéniával összeteremti a biztonságiakat, de Melanit is fel kell zavarnunk, hiszen az Ő kocsijával mentek a gyerekek. Ki tudhatja mit hagyott a kocsiban? A rádiótelefon minden bizonnyal az övé. Te menj kedvesem Melanihoz, én pedig fölzavarom Pistiéket.

Mivel valamennyien a kastélyban laktunk, ugyanazon a folyosón csak más irányban indultunk el, s percek múltán az egész épület zsongott, mint a darázsfészek.

- Hol a fenében kezdjük keresgélni - mondta Pisti kicsit bosszúsan - ki tudhatott arról, hogy Ők éppen ma érkeznek haza, és hát első dolguk lesz a koncerten való jelenlét. Adtál te Grétának pénzt, hogy a rá való hivatkozás felhívhatta a zsiványok figyelmét? - kérdezte tőlem.

- Nem adtam - mondtam - szó sem esett semmiféle pénzről köztünk, de hiszen ott voltatok mindnyájan az ebédlőben midőn befutottak - hacsak Melanitól nem?

- Melani sem adott nekik az autón kívül semmit apuka, de már az maga is nagy összeg. Különben nyugodjatok meg, a kocsiban rádióadó van elrejtve, bárhová vinnék Őket nyomon követhetjük, mint a rádióadóval felszerelt delfint Ferenc. Én is veletek megyek Pisti Bá' a nálam lévő műszerrel tökéletesen be lehet mérni, hogy jelenleg merre vannak, mert gondolom - Grétáékat is a kocsi közelében találhatjuk meg.

- Nem lenne jobb, ha átadnád a műszert Pisti bátyádnak kislányom? Esetleg lövések is lesznek, és abban az esetben...

- Ne féltsd Melanit - szólt hozzám Pisti - akinek volt bátorsága a balkán front vonalain átvágni az itt is megállja a helyét. Különben Melani kitűnő céllövő, de reméljük nem lesz arra szükség. Ha - mint hallom kínaiak, azok jobb szeretnek csendben dolgozni, tehát késsel. Bízzátok rám a többit. Melanira szükségünk lehet a helymeghatározás végett. A Volvoval indulunk! Nyolcan elegen leszünk! Kétszáz millió nekünk sem zsebpénz!

Xénia azon közben összeállította a brigádot - neki és Pistinek volt legnagyobb gyakorlata a kellemetlen helyzetek elhárításában - a budai gyönyör-paradicsom már számtalan esetet produkált. Az idősebb Anti és annak bátyja, elegendő emberanyagot produkált, vagyis inkább: hozott össze a család védelmére. Pisti pedig megtanította őket a börtönben szerzett fogásokra, volt rá 15 éve. Ehhez még csak annyit, hogy valamennyiünknek volt fegyverviselési engedélye.

Körülbelül 25 perccel Gréta jelentkezése után útnak indult a kis csapat. A többit Pisti és Melani, valamint a két fiatal elbeszéléséből merítem.

Melani ült a volán mögött, Pisti mellette, előttük - a műszerpolcon a csipogó, mögöttük hat tagba szakadt biztonsági, családtagok ők is, sőt vér a vérből, hiszen Viktória lányom első unokatestvérei voltak minden, készek mindenre a család érdekében. A csipogó egy másik műszerrel volt összekapcsolva, amely jelezte a távolságot és az irányt. A Volvo 180 km-re száguldott, éjszaka volt, egy-egy kocsi jött velük szembe, mögöttük messze lemaradoztak. Buda közelébe érve egyre erősebb lett a csipogás, de még mindig több kilométer távolságot jelzett a műszer.

- Az már szinte biztos, hogy a pesti oldalon vannak - mondta Melani - a távolságból és az irányról Kőbányára saccolok!

- Akkor egyenesen oda tarts kicsim, a helymeghatározás a te feladatod! A többi a miénk - szólt Pisti, majd hátra fordulva - nem hiszem, hogy eddig lett volna idejük zárt helyre vinni a kocsit. Ha közelébe érünk elsőnek én szállok ki, ti egenként jöttök utánam, mintha ittasan lézengenétek. Bizonyára többen vannak, és őrt is állítottak. Kétszáz millió dollár nagy össze egy maffia pénztárcájának is, nem fogják könnyen feladni, ezért mindenre fel kell készülni nekünk is. Lőni csak hangtompítóval szabad, de ha megoldható, akkor csak késsel, vagy kézzel némítjuk el őket. Hullát nem hagyunk hátra, ha lesz, magunkkal visszük!

- Tudod mit Pisti bá'? Majd az adott helyzettől tegyük függővé, hogy mihez kezdünk - mondta Melani, majd a Petőfi hídról letérve bekanyarodott a Mester utcába, a vágóhíd mögött pedig a Könyves Kálmán útra. Ott azonban már lassabban haladtak, mert a távolság egyre fogyott. A Népligetet elhagyva a Kőbányai útra tértek, a vasúti híd alatt áthaladván pedig balra fordultak.

- Megérkeztünk! - Melani még ki sem mondta, félreállt, majd - Azt hiszem - folytatta - itt jobban tesszük, ha elhagyjuk a kocsit, mert már az maga is feltűnő. Én Pisti bácsival előre megyek, ti pedig távolságot tartva kövessetek bennünket.

Mivel a műszer jobbra jelzett, átmentek a túloldalra, s ott az egyre erősödő csipogás megállásra késztette őket. Nem sokáig kellett nézelődniük, mert egy szűk mellékutcában Melani megpillantotta kocsiját. Egy raktárféle épület bejárata előtt állt, rajta hárman, a kapu előtt pedig ketten tartózkodtak. Távolabbról ítélve a nyitással bajlódtak. -

- Karolj belém kicsim - mondta Pisti - amidőn melléjük érünk én nyakon csípem őket, te pedig kiálts, bukjatok! De abban a szem pillanatban már lőnöd is kell! Életekről van szó kicsim, egy másodperc is sokat számít. A két elől ülő személy minden bizonnyal Gréta és a fiúja, a mögöttük lévő csak a támadók egyike lehet, s mint látom föléjük hajol. A kiáltásra kiegyenesedik és fejbe, vagy mellbe kapja a golyót. Bátorság kicsim! Értjük egymást?

- Már hogyne értenélek bácsikám!

- Akkor itt a pisztoly - hangtompítóval - vigyázz, mert fel van húzva (élesítve), tartsd a hátad mögött, de észre ne vegyék, mert most kicsit meghajlok, és dülöngélek. Induljunk!

Ami ezután történt elmondásuk szerint tényleg csak másodpercekbe tellett, mert a támadók még csak nem is gyaníthatták, hogy máris a nyomukban vannak. Ketten az ajtó felé fordulva még mindig a nyitással bajlódtak, midőn az öreg dülöngélő és a nő, mert hát azért Ők is felfigyeltek a közeledőkre - melléjük érkeztek. Pistinek még csak nehézséget sem okozott elkapni a nyakukat úgy, hogy a hatalmas mancsok szorítása mukkanni sem hagyja őket. De Melani sem volt ügyetlenebb.

- Bukjatok - kiáltotta visszafordulván, s ugyanabban a pillanatban lőtt. A támadó - Pisti jól sejtette - ellentétben az előtte ülőkkel, kiegyenesedett, de azon nyomba visszaesett, mert a golyó telibe találta a szívét. Pisti kezében kapálódzott a két kínai, de hirtelen mellettük termett Gréta és Vang is, s a lány a kínai mestertől tanult knock-out-tal leütötte mindkettőjüket. Mire a többiek melléjük érkeztek Pisti bácsi a kaput is kinyitotta, hogy addig is eltüntessék őket, amíg Melani - két biztonságival indult érte - a Volvoval a helyszínre nem érkezett.

A többi már gyerekjáték volt: a hullát és a két megkötözött, betömött szájú kínait a Volvo csomagtartójába gyömöszölték, a kevés vért - Vangnak első dolga volt eltömni a seb nyílását - befedték velük, aztán - a hat biztonsági a Volvoval, a többiek pedig a sportkocsival elindultak hazafelé.

Még sötét volt midőn megérkeztek a kastélyhoz. Nem láthatta senki idegen a kipakolást. Hogy Pisti mit vett ki a kínaiakból, arról csak annyit, hogy Lehel még az éj folyamán haza indult, mert még a műholdas továbbítás is veszélyes lett volna mind a családra, mind a bázisra, a maffiának ugyanis az volt a szándéka, hogy beépítse embereit és hatalmába kerítse a világviszonylatban egyedülálló fegyverzetet. A hullát és a két foglyot másnap elszállította a kínai követség, számunkra pedig annyi tanulság maradt, hogy attól a naptól kezdve kettős őrség vigyázza lépteinket, de hát, a családban mindez megoldható.


A túszdráma napján a délelőttöt átaludtuk. Délután kettőkor volt ebéd. Ebéd alatt - Judit még távol volt - maga mellé ültettem a két fiatalt, hogy tájékozódjak szándékaik felől.

- Nos - kérdeztem - megnyugodtatok már? Vagy még mindig az éjszakai események hatása alatt vagytok?

- Ami engem illett - válaszolt Vang - magamat okoltam mindenért, és csak Grétát féltettem! Ha vele erőszakoskodnak bizonyára egyikünk sem éli túl. De hát szerencsére idejük sem lett hozzá (Vang angolul beszélt és Gréta tudván, hogy én csak gyengén bírom a nyelvet, kisegített), majd:

- Jó vicc - folytatta már Ő - én talán kiért izgultam? Ha nem erőszakollak, neked eszedbe sem jutott volna koncertre menni.

- Ne mondd ezt! Örömmel mentem - volt a fiú válasza - nagyon takaros kis országnak tartom hazádat, mindazok után is ami történt velünk. Az éjszakai affért magunknak köszönhetjük - valahol, még otthon, elővigyázatlanok voltunk, és felfigyelt ránk a maffia. Van belőlük nálunk is szép számmal, hogy hatókörükbe kerülhessünk.

- Ha valamelyikünk elővigyázatlan volt, az csak én lehettem - így Gréta, de beszéljünk inkább másról. Igaz, hogy új testvérkém fog születni apuka?

- Igaz kislányom - mondtam - Judit anyuka ismét terhes! De remélem ez a tény számodra nem jelent szomorúságot.

- Dehogy, dehogy, apuka, sőt, nagyon boldog vagyok! Alig várom, hogy Dávidkát is magamhoz ölelhessem. Kirunába menet betérünk a bajor kastélyba is, hogy találkozzunk Augusztával, és mint hallom sajátja mellé eltulajdonította tőletek Dávidkát is.

- Valahogy így kislányom - mondtam - de ismered Őt - nagyon szereti a kicsiket, valamennyit! Nem tesz kivételt. Miért fosztanánk meg ettől az örömtől? De mondjatok valamit arról is: hogyan képzelitek ti a jövőtöket? Ha Vang elutazik a legközelebbi expedícióval...?

- Én szeretném, ha maradna itthon, de - Gréta átnézett az asztalon, ki tudhatná merre járt gondolatban talán éppen előbbi szerelmének sorsa foglalkoztatta - tudjuk, hogy Te az első expedícióval indult - különben magam is azt vallom amit Vang: önzés lenne egyéni sorsunkat az egész emberiségé elé helyezni. Én nem indulok az új világba. Itthon akarom szolgálni családunkat, és hát - ki tudhatná mi lesz ebből a gazdátlan világból? Szeretnék abban tevékenykedni, hogy helyére tegyük a dolgokat! Szeretem Vangot, lehet, hogy gyermeket is szülök számára, de - szerintem nem feltétlenül szükséges, hogy egy szerelem házassággal végződjön. Szerelemben a pillanatnak élek, viszont tudományban - a jövőnek!

- Eddig még mindenben kompromisszumra jutottunk - szólt ismét Vang - remélem, hogy ezután is úgy lesz! Még nem ismertem Grétánál öntudatosabb, célratörőbb lányt, ugyanakkor lehetetlen lenne nem szeretni! Az az érzésem: ha velem tartana - a történtek után készakarva nem ejtem ki, hogy hová - Wanda nem sokáig ücsörögne a királynői trónon!

- Ezt még gondolatban sem szabad elképzelned kedves - ismét Gréta -, ha kérhetlek, éljünk inkább a pillanatnak. Van akadály annak, hogy kifussunk a hajóval apuka?

- Nincs kislányom - mondtam -, de adok mellétek az éjszakai csapatból néhányat. A maffia - jó, hogy nem tudja mi is történt, hiszen emberei köddé váltak, de biztos, hogy nem adja fel, megismétli az emberrablást, nem lehetünk könnyelműek. Az a pénzösszeg, amit Ők követelnek, egy kis országnak, mint a miénk, sem elhanyagolható.

- Nem tudom - szólalt meg Vang -, nem lenne jobb, ha Lehellel visszamennénk?

- Jelenleg már mindegy fiam - mondtam - tudják kikhez tartoztok, és nekik tökéletesen mindegy, hogy a családból kit fognak be túszként. Annyit mondhatok, hogy a kínai, valamint a Japán kormányzat defenzív tisztjei már kézbe vették az ügyet, azt pedig tudod - inkább csak Vang felé -, hogy nálatok nem hagyják, hogy a gyilkosok irányítsák a bírósági tárgyalást (Magda Marinko per). Nyaraljatok csak nyugodtan, a biztonságotokról én gondoskodom, amikorra pedig visszamennétek - remélhetőleg felgöngyölítik a maffiának ezt a szárnyát. Persze tökéletes biztonságban azután sem leszünk. Nem kell, hogy magatokat okoljátok, mert bármelyikünk áldozatul eshet, mindazonáltal: legyetek szerények, nem kell dobra verni, hogy kik vagytok.

- Köszönjük apuka! Persze, hogy vigyázni fogunk, de azért ne adjunk fel mindent - az őrizetet lehetőleg úgy intézd, hogy ne zavarják nyugalmunkat. Nagyon rászolgáltunk a pihenésre - Gréta fejét mellemre hajtotta, majd így szólt - Ne Hidd ám, hogy nekem nem kell megdolgoznom a tudásért - álmomban is duruzsolnak fülemben a magnetofon szalagjai.

- Én soha nem is hittem azt kislányom! - homlokon csókoltam, majd így szóltam - A tehetség mellé szükséges a szorgalom is, és hogy bizonyítsam elismerésemet, mire visszaérkeztek Pekingbe, egy a Melaniéhoz hasonló kocsi vár Rád. Azért nem mondom, hogy Rátok, mert Vang nem sok hasznát fogja venni, ha csatlakozik az expedícióhoz.

- Bár ne csatlakozna, de nincs jogom visszatartani Őt! Igaz?

- Az elhivatottságát mindenki maga érzi kislányom! Mikor Vang elkötelezte magát a lézertechnikával még nem tudhatta, hogy te is létezel. Akkor esetleg befolyásolhattad volna, ma azonban már nálad erősebb az elhivatottsága, és kár lenne bármiképp is akadályozni Őt! Aztán, mint tudod, oda nem küldhetünk akárkit: Vang egész családjával hozzánk tartozik, és nála megbízhatóbbat keresve sem találnánk a fenti, eddig ismeretlen energiaforrások feltárásához.

- El kell tehát engedjelek kedves? - Gréta inkább csak magának mondta -, akkor ne késlekedjünk. Használjuk ki a hátralévő időnek minden percét! Köszönöm apuka, most már tudom a kötelességemet. Indulhatunk?

- A hajó rendelkezésetekre áll, amíg itthon tartózkodtok kislányom, de azon kívül is minden itt található eszköz - igénybe vehetitek például az én kocsimat is. Az sem tökéletlenebb Melaniénál. Persze a szemem, mint mondottam, rajtatok lesz, mert nem engedhetünk meg magunknak még egy ilyen éjszakai históriát.

- Melyik a tiéd apuka, mert mint látom egész arzenál van belőlük?

- Kérdezzétek meg Őket, s amelyik igennel válaszol, az az enyém! Akár társaloghattok is vele. Különben Mary papájától örököltem. A hajón jelenleg Anti bátyád két fia teljesít szolgálatot, vagyis inkább csak őrködnek a kapitány távollétében. Őket nyugodtan hátra hagyhatjátok, majd távolról követnek. Kapitányra pedig - gondolom - nincs szükség, hiszen ismered a hajó minden csavarjának a rendeltetését. Most bocsássatok meg, látom Pisti bátyátok visszaérkezett Pestről, vele van sürgős megbeszélni valóm.

- Megbocsátunk apuka, és már itt sem vagyunk - Gréta felugrott, vele egy időben Vang is, Ő azonban sokkal nyugodtabb tempóban, illedelmesen köszönte - úgymond: jóságomat, majd meghajolt, azt elmentek. De nem is figyelhettem volna rájuk, mert Pisti már az ajtóból intett, hogy kövessem az irodába.

- Ez az éjszakai kiruccanás sok mindent felszínre hozhat - kezdte az öreg már út közben. - Emlékszel mit mondott a volt nemzetvédelmi miniszter a felső elit és a maffia lehetséges összefonódásáról? Nos - az azóta történtek, valamint a jelenlegi nemzetvédelmi miniszter nyilatkozata, amelyben már jelezte lemondását, ha nem szerezhet érvényt beosztásbeli kötelezettségének, visszafelé is igazolják, hogy miért lapít a privatizációs visszaélések nyilvánosságra hozatalával a kormányzat. Nem egyedülálló az olaszországi maffia beépülése a kormányzatba barátom. De most, miután a távol-keleti titkos szolgálatok is ráálltak a felgöngyölítésekre, ugyanakkor már a párt berkekben is észlelik a lakosság nyugtalanságát a piszkos ügyletek miatt, valamint kezdenie kell a kormányzatnak: fel kell áldoznia néhány fejet, de lehetséges, hogy saját magát is.

- Igen - mondtam - értelek! Eszerint helyesen állapította meg a minap Xénia is: amikor a kurvák idegesek (értsd alatta a rendszer haszonélvezőit) mindig készül valami. Azt hiszem, a történtek után, Horn Úr visszatáncolása az ellenzék támadásai elől, ugyanakkor az ellenzék megértő visszavonulása is könnyebben érthető. Az a színjáték, amely a nemzet televíziójának közvetítésével kerül a lakosság szeme elé, egyre átlátszóbb lesz. Számunkra nem okozhat különösebb meglepetést bármi történne sem, mert a családi vagyonból való részesedés mikéntje összhangban van a lakosság jogos igényével, de - már a tőled hallottak után még inkább kezdem érteni Zanussi lengyel filmrendező Frantisek nevű főhősének szájába adott szavait. Az ötvenkét millió ember - köztük hat millió zsidó haláláért -, a pénzben ki sem fejezhető szörnyű pusztításért egyetemlegesen felelős kezdve a Római Pápával, valamennyi politikai, vagy gazdasági hatalommal rendelkező személy.

- Nekem nincs doktorátusom pajtás, de amit te, mint mondottad most kezdesz megérteni, én eddig is tudtam, és azt hiszem tudja valamennyi - szenvedő oldalon álló állampolgár, csak várnak egy újabb degeneráltra, aki lelkizés nélkül hajlandó lesz tüzet csiholni, amely aztán végig perzseli ismét az egész Földet. Milyen jó lenne, ha már előtte üzembe állíthatnánk az erővonalak által üzemelő űrhajót, amelyek aztán felhajóznák a parazitákat, majd - amennyiben ott is hatalomra törnének, beleömlesztenék Őket a Nap-kráterbe ömlő folyóba.

- Kár lenne pajtás azt a szűz földet, mint hajdan Ausztráliát rablókkal, gyilkosokkal feltölteni. Kráterből a Földön is van elegendő.

A rádiótelefon jelzett.

- Ne feledd a témát - mondtam, majd felvettem a készüléket, Gréta jelentkezett be.

- Apuka drága! Ez a két szerecsen (Anti és rokonsága eléggé sötét olajbarna volt, ezért a jelző) nem hagyja, hogy felmenjünk a hajóra. Úgy viselkednek, mintha idegenek lennénk, pedig emlékezniük kellene rám.

- Ne csodálkozz kislányom - mondtam Ők a dolgukat teszik. Kevesen voltál közöttük, hiszen itthon is Budán jártál iskolába, meg aztán néhány év alatt felnőtt nővé értél. Ha gyakrabban nem találkozunk, én sem ismernék rád. Add az egyiket, hadd beszéljek vele!

Aladár jelentkezett be:

- Parancsolt Apuka! - Anti szerencsétlen halála után (a parasztok agyonverték) Ők is apukának neveztek - mi nem emlékszünk a kisasszonyra, de ha te engeded, mi nem állunk az útjukba.

- Szamarak vagytok fiam! Ránézésre fel kellett volna ismernetek húgotokat. Ő tanul Pekingben, Viktória nénéteknél lakik. A fiú pedig szintén testvéretek: a kínai Lí papa fia, Gréta húgotok udvarlója. Engedjétek őket a hajóra, engedélyt adtam a lányomnak, hogy hajókázhatnak, ha kedvük van hozzá. Ti távolról kövessétek őket motorcsónakon! Vigyázzatok rájuk, de úgy, hogy jelenlétetek ne zavarja őket!

- Rendben van apuka! Úgy lesz! De azért nem haragszol, hogy első szóra nem álltunk kötélnek?

- Dehogy haragszom fiam, jól csináltátok! Ezután még fokozottabb mértékben kell elővigyázatosnak lenni! Most pedig - úgy vigyázzatok rájuk, mint a szemetek fényére, ugyanis Őket rabolták el az éjszaka.

- Nyugodt lehetsz apuka! Fel vagyunk szerelkezve minden szükségessel. Most visszaadom húgomat.

- Köszi drága! - szólt újólag Gréta - Nem tudtam, hogy ilyen jóképű unokafivéreim vannak. Légy nyugodt vigyázunk mindenre.

- Jól csinálják a fiúk - fordultam Pisti felé - okosan tetted, midőn halottaival együtt felpakoltad a cigánykaravánt, hogy áttelepítsük ide. Nem orrolnak a menyecskék, hogy Xéniával való találkozásod óta hanyagolod őket?

- Hiába is orrolnának pajtás, már nekem sem megy úgy mint hajdanában, aztán Xénia is megállapodott. Már azzal is megelégszik, ha elalvás előtt megsimogatom azt a - nem is olyan rég még nagyon is játékos punciját. De - térjünk át ezekről a hétköznapi dolgokról a nagy politikára: nem tartasz attól, hogy a nadrágszíj szorításokkal elcsigázott alsóbb népréteg mielőtt belepusztulna a folytonos megszorításokba, megpróbál kitörni a karámból? Vajon szociális érzékenysége miatt távozik az iparügyi miniszter, vagy akadék volt az osztozkodásnál? A kijelölt személy - úgy értem: a helyére kijelölt - előre biztosította a kormánytagokat a bokros csomag iránti szolidaritásáról, de nemcsak a megszorító intézkedéseket helyesli - egyúttal a valutaalap és a világbank állásfoglalását is. Ha a még meglévő nemzeti vagyon privatizálása folytán - mint ahogy igyekeznek is előre beharangozni: az árak felszöknek többszörösére a mostaninak - az energia viszi magával a többit - az már az utolsó csepp lesz a pohárban, és...

- Ezt már megbeszéltük pajtás még a miniszter csere előtt. A magyar kisfogyasztók nem tudják fizetni a nyugati árakat, de azt is megbeszéltük, hogy a magunk részéről nem tehetünk többet! Vagy a nyugati pénzarisztokratáknak kell lépni, mert az Ő pénzük veszik, ha hagyják tönkremenni az országot, vagy a lakosságnak. A kérdés azt, hogy melyik mit lép? Minden valószínűség szerint befolyással lesz mindkettőre, de most inkább foglalkozzunk a feleségemmel. Azt telefonálta, hogy körül-belül este nyolcra végeznek és indul haza. Tudod, hogy terhes, és azt is, hogy mennyire aggódom érte.

- Tudom pajtás, tudom, s hogy lásd, én sem kevésbé aggódom, szusszantok egyet és indulok elibe az éjszakai csoporttal. Nem lenne szükség arra, hogy ebben az állapotában is fölrángassák a professzornőt, vagy szükségeli a tudását? Hiszen annyira büszkék a magyar orvostudományra - épp ma beszélt arról a rádió, hogy kiutasítottak egy boszniai orvoscsoportot, mert diplomájukat nálunk nem ismerik el. Pedig ez az orvoscsoport az egyik, németek által támogatott menekülttábor lakóit gyógyította. Ha a németeknek jó az a diploma, miért ne lenne jó nekünk? Csak mellékesen még: a segélyszervezet fővédnöke a mi köztársasági elnökünk! Röhög a vakbelem pajtás...!

- Inkább tedd amit mondtál! Pihend ki magad, aztán... De tényleg - nem lesz sok ez neked?

- Amíg az ágyban tudom teljesíteni kötelességemet, addig a munkahelyemen is! Tudomásom szerint még én vagyok a biztonsági szolgálat vezetője! Most pedig megyek, a feleséged biztonsága az én gondom!

- Jó-jó, de nehogy sértve érezd magad, az utóbbi időben egyre érzékenyebb leszel! Netalán az öregség jelentkezik nálad?

- Te barom! Hol van még tőlem az öregség? Pontosabb választ erre Xénia adhatna, de nehogy most meg te sértődj meg, nem tetszik nekem, hogy egyre sűrűbben hagynak magadra. Puhul a banán pajtás?

- Ne áltassuk magunkat Pisti - mondtam - keményebb már nem lesz! De most aztán indulj, mert még ma szükség lehet a józan eszedre is.

- Megyek-megyek pajtás - mondta a hajlott hátú, ám még mindig bika erős dromedár. Nála megfelelőbbet nem is találhattunk volna a család védelmére szervezett csoport élére, de mint látni fogjuk, az sem vezet jóra, ha túlontúl elbízzuk magunkat, mert mi másnak a következménye lett volna a tragédia, ami még akkor este bekövetkezett.


Az éjszakai rajtaütés után, hazafelé jövet Pistiék elfeledték kikapcsolni a kocsi adóját és a bűnbanda lehallgató készüléke rögzítette beszélgetésüket, többek között, hogy feleségem, aki konzílium végett utazott föl a fővárosba, csodálkozni fog az eseten. A maffia a professzornőt természetesen értékesebb túsznak találta a két fiatalnál, és azon nyomban keresésére indultak. A hallottak után nyilván könnyen rátaláltak, de egészen nekik sem volt szerencséjük, mert a beteg előbb bekövetkezett halála fölöslegessé tette Judit jelenlétét, s Ő szabadulni akarván a gyötrő gondolattól, hogy nem sikerülhetett a súlyosan beteg fiatalasszony megmentése, fél órával a velem megbeszéltek előtt hazaindult, nem várta be a védelmére küldött Pistiéket.

A maffia, miután tudomást szerzett arról, hogy melyik kórházban tartózkodik Judit, rátelepedett a kórház telefonhálózatára, s valamivel este nyolc előtt érkeztek a helyszínre, amidőn azonban Judit már Buda határában hajtott. Mivel nappal kinézték a kocsit, sőt egy csipogót is elhelyeztek benne, utána eredtek. Pistiékkel Budán kerülték egymást. Azt Judit terepismeretének a hiánya okozta, hogy nem futott össze a védelmére érkezőkkel, azt pedig, hogy a gyors sportkocsit a maffiózók befogták, annak, hogy feleségem még út közben is a halál idő előtti beálltának miértjére kereste a választ. Vagyis, elmélázva, lassabban hajtott, mint a kocsi teherbírása volt. Észrevette az üldözőket, sőt a műszerfal alá elhelyezett csipogót is, de későn, mert melléje kerültek, és próbálták leszorítani az útról. Judit ismervén a család történetét, nem állt meg, a legnagyobb sebességre kapcsolt. A sportkocsi előrevágott, az üldözők nem akarván Őt is elszalasztani, utána lőttek egy sorozatot. Nem akarták megölni, csak megijeszteni. Sajnos akartuk ellenére telibe találták. A kocsi oldalt billent, majd a sebességtől orral felemelkedve, már a levegőben, már a levegőben lángra lobbant. Hogy utasával mi történt - a maffiózók meg voltak győződve arról, hogy nem élte túl. Megfordították kocsijukat, és vagy 500 méterrel visszafelé majdnem ütköztek a 180 km-re száguldó nyolcülésessel, vagyis: Pistiékkel, akik már messziről észrevették a lángoló kocsit.

- Mindegy, hogy ki az illető - szólt Pisti a többiekhez - kötelességünk utána nézni, hátha még lehet menteni valakit, vagy valamit!

Az égő kocsi egy búzatáblában landolt, kerékkel égnek, s természetes, hogy a búza is tüzet fogott, még szerencse a szerencsétlenségben, hogy a félig érett termésben a lángok lassabban haladtak, és Pistiék idejében rátaláltak Juditra, aki két golyótól súlyosan megsebesülve, Sátánnal, a kutyával együtt valósággal úgy repült ki az égő kocsiból. Döbbenetes volt látni - mondta el később Pisti - amint a hűséges eb nyalta Judit vérző keblét. Sátán viszonozni akarta, amit Judit régebben érte tett. Megmentette a biztos pusztulástól. (Előbbi könyvekből tudjuk, hogy feleségem műtéttel állította helyre a súlyosan sérült állat egészségét, és azóta valósággal mellészegődött, csak élete árán vehették volna birtokba gazdáját).

Pisti rádión kért azonnali orvosi segítséget, s Lehel, aki éppen otthon tartózkodott, helikopterrel ment érte. Persze Simon, a vejem, és Linda lányom, mindketten orvosok, szintén vele mentek. Nekem - hirtelen nem jutott más eszembe, felhívtam Katinkát a bázeli klinikán, és kértem, hogy készüljön fel az útra, ugyanis Lehel, mihelyt beszállítják a kórházba feleségemet, azonnal indul érte. Jó lenne, ha már a leszállópályánál várnák. Nem tudhatom mi mehetett végbe Katinkában, ugyanis anyjaként szerette Juditot, de megtudván, hogy tüdőlövést, vagy - többet is kapott, azonnal hívta Meiert Miamiban és mire Simon eltávolította a két golyót - mindkettő súlyosan roncsolta a tüdőt - és az életben maradáshoz - inkább életben tartáshoz szükséges műveleteket elvégezte, már Katinka is, Meier is ott álltak mellette. Meiert Mary szállította, azzal a szupergyors géppel, amelyik gyorsasága mellett helyből fel- és leszállt. Amely a Kínában lévő űrhajóbázis, földi légkörben használatos legújabb konstrukciója volt. A professzornő felett tehát, aki néhány órával előtte még egy súlyos rákbeteg életének megmentésért küzdött, immár négy orvos konzultált.

Amíg a Balaton parti település félig kész, de a legmodernebb eszközökkel felszerelt kórházában feleségem megmentéséért küzdenek az orvosok, hogy erőt ne vegyen rajtunk a szomorúság, nézzünk ki a közeli nagy tóra, vegyük szemügyre a hajót, most éppen Tihannyal szemben horgonyoz. Lássuk mivel tölti idejét a két fiatal, akiknek előző éjszaka a maffia kegyetlenségétől kellett rettegni?

Vang egyedül van a fedélzeten, Gréta lement - úgymond, lemossa magáról a gépházban rátapadt olajat. A fiatalember hazagondol. Próbálja összevetni az otthoni állapotokat az ittenivel. Családja nem panaszkodhat, hiszen apja a miniszterelnök első tanácsadója, és már funkciójából adódóan is jobb körülmények között élnek az átlag kínainál. Magukat tehát nem, az összlakosságot azonban már számánál fogva is viszonyíthatja életnívó-életszínvonal tekintetében a majd százhúszszor kevesebb magyaréhoz. Apja szerint, akinek nagyobb betekintése van mind az otthoni, mind a különböző - így népünk életvitelébe is, itt, amennyivel előbbre voltunk tőlük a rendszerváltás előtt, annyival lemaradtunk az öt év alatt. És mindezt a pénz arisztokrácia - inkább nyugati, mint keleti - lelketlen, kíméletlen uzsora kamatja teszi. 1990 előtt a párt - elit gyalázatos, élősködő magatartása, ma az újgazdagok az állami vagyon korrupcióra épülő privatizációja folytán elindított - kétoldalú - vagyonosodás - pökhendi, az osztogatásból kiszorított munkás rétegekkel szemben megnyilvánuló magatartása szegi kedvét az egyébként szorgalma népnek. Az egyik ember összeköttetései révén úgyszólván napok alatt milliomossá lép elő, ugyanakkor a másik egy élet szorgalmas munkája után is éppen csak megáll a lábán. Nálunk is vannak banditák - folytatta gondolatmenetét - példa rá a mi esetünk, de függetlenül a sok erre-arra csalingálástól, Kínát a negyvenöt éves kommunista múlt ha nem is gazdaggá - naggyá - tette! Ma Kína, jó értelemben nem is hasonlítható a császári, majd a császárság utáni idők Kínájához. A maga nemében még a kulturális forradalom is előbbre vitt bennünket, mert rájöttünk arra, hogy, hogyan nem szabad csinálnunk! Hogy a nép csak akkor tudja kiadni magából rejtett tartalékait, ha igazi szabadságot biztosítunk hozzá! Mindent egybevetve: nálunk az egyszerű emberek jobban meg vannak becsülve, mint Magyarországon, vagy általában. A kapitalista világban, és - apa szerint - a kukázásra sincsenek rászorulva. Nem élnek nagylábon, de szégyellniük sem kell magukat a lefelé zuhanás miatt. Persze - mi már abban az esetben is ehhez a családhoz tartozunk, ha nem jön létre házasság Grétával, s a család által megfogalmazott perspektívát kell kövessük, bárhol legyünk a világon. Az összemberi társadalom egyetemes jóléte a cél, és ezért szerelmünket is érdemes feláldozni. Így morfondírozott magában Vang, midőn megjelent előtte Gréta, mint egy faun, anyaszült mezítelenül. Vang szeme elé tette a két tenyerét, majd:

- Menj és végy magadra valamit, mert megvakítasz - szólt a szerelmesen közeledő lányra.

- Mit szemérmeskedsz - így Gréta - nem először történik meg velünk! Többször is láttál már ebben a fazonban! Megfogta Vang két kezét, elhúzta szeme elől, saját derekát fonva át velük, fejét pedig izmos, egészséges emlői közé szorította. - Egy kis ízelítő kedvesem a Nap túloldalán élő hölgyek sokaságából. Vagy, hogyan akarsz közéjük menni, ha tőlem is visszariadsz? A mezítelen társadalomban így természetes, különben kiközösítenek.

- Ne bolondozz - mondta Vang - megláthatnak, és...

- Éjszaka van kedves, legfeljebb a csillagok mosolyognak meg bennünket, de inkább prűdségünk miatt, hiszen ők is mezítelenek! Csak földünkön öltöztetik manapság már a kutyákat is, majmokat is! Ha az időjárás viszontagságai nem kényszerítik, az ember ma is mezítelen lenne, mint kezdetben volt. S, ha igaz, hogy az a szép, ami önmagában is tetszetős, akkor itt vagyok - vagy magadhoz ölelsz, vagy ellöksz magadtól és akkor tudni fogom mihez tartsam magam. De ha meglátnának is - legfeljebb a Balaton tündéreinek tartanának, olyanoknak, akik kijöttek a vízből, hogy megcsodálják a holdat. Emeld fel fejed és néz, hogyan kacag rajtunk, sugarai a tiszta akácmézhez hasonlóan csurognak ajkáról.

Miközben beszélt, vetkőztetni kezdte Vangot, majd:

- No lám, a te testeden sincs mit szégyellni. Formás, kisportolt, ahogy akarod. Itt a fedélzeten, hadd röhögjön rajtunk a kába hold. Vagy az irigységtől sárguló ember, ha éppenséggel felfigyel ránk! Sok okos, és oktalan dolgot raktároztam el eddig elmémben, de túl fiatal vagyok a filozofálgatáshoz, annyit azonban leszögezhetek, nem tévedett az, aki a szerelmet az élet sóhajának nevezte. Rövid életem legszebb percei azok voltak, amikor minden másról megfeledkezve átadhattam magam annak, aki hasonló érzelmekkel viseltetett velem szemben. Meg vagyok győződve arról, hogy családunkat is a szerelem tette naggyá. Hűtlen elhagyással még anyukát (szülő anyját) sem lehet vádolni, hiszen azért ment el, hogy átadja helyét egy nála fiatalabbnak, akinek a méhe még termékeny volt. Ha elmégy, s közben terhes maradnék, megszülném gyermekünket, s ha sikerülne kristályba tömörítened a napsugárzást, és soha nem is jönnél vissza, büszkék lennénk rád, neved örökre beíródna az emberiség történetébe, mint olyané, aki a föld energia-forrásait kímélendő, az eddig pocsékba ment napsugárzást hasonló módon értékesítetted, mint valaha volt vérrokonaink. A Nap fiai! Mi itt még ma is egymásnak ellentmondó dogmákon vitatkozunk, kutatjuk azt, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, egyáltalán: miből és miért lennünk? Ők millió évekkel ezelőtt tudták, hogy hogyan lehet tömöríteni a fényt, majd raktárkész állapotban energiaként alkalmazni. Tudták, hogy minden anyag: szilárd, folyékony, vagy légnemű, a fény bizonyos összetevőinek a keveréke. Hogy a fény különböző halmazállapotában, az örökkévalóság alapanyaga, s kezdetben - ha volt egyáltalán - nem a sötétség volt, hanem a fény! A sötétség a légneművé, majd szilárddá konzerválódott fény árnyékolása. Gréta mondta-mondta a magáét, közben vetkőztette Vangot, az utolsó darabot úgy ejtette ki kezéből, s karjait átvetette a fiatalember derekán, s úgy együtt elvágódtak a fedélzeten.

- Neked fizikát kellene tanulnod kedves, nem pedig közgazdaságot! A mozgás a te életelemed - szólalt meg Vang az elnyújtott szerelmi virtuozitás után -, azért nevezem így, mert egészen a fájdalom kicsikarásáig húzták - ha együtt mennénk, már előre biztosítva lenne a győzelem. A te fantáziád és nyelvkészséged átívelne azon a szakadékon, amely a valamikori nagy társadalom, és a mai makogók között húzódik.

- Kedves vagy! - Gréta egész testében remegett, majd nagyot sóhajtott, még hozzátette.

- Én azonban itt a földön is vissza akarom szerezni a nő nem kezébe a hatalmat. Családunk menedzselését nem csak gazdasági, politikai téren is feladatomnak tekintetem. Ha létre akarjuk hozni itt a Földön is a nagy társadalmat, amely nyilván az egészséges világállamot jelenti, akkor ki kell ragadjuk a férfiak kezéből a hatalmat! Ők az erőszak, mi nők a szeretet, a gyengédség megtestesítői vagyunk! Sok-sok évezreden át az anyák azért szülték gyermekeiket, hogy okoskodó és erőszakos férfiak máig megmagyarázhatatlan ideologikus eszméik áldozataiként harcmezőkön hullassák vérüket! Építettek, ugyanakkor romboltak! Szültek, hogy legyen kiket megölni! Itt az ideje, hogy véget vessünk az örökös háborúskodásoknak! Nem a nép - a nők kezébe kell összpontosítani minden hatalmat.

- Ez eddig rendben is lenne - mondta Vang -, a jelenleg már rendelkezésünkre álló szuper fegyverekkel sarokba lehetne szorítani mindazokat, akik a háborút tartják a fejlődés motorjának, akik számára a háború az emberi társadalom természetes szelekciója! Persze - saját magukat igyekeznek kivonni alóla. De a női nem sem egységes e tekintetben: voltak idők, amikor az anyák gyermekeik testével táplálták harcoló férjeiket, ma a szegénység, amely sáskaként terjed, odáig aljasíthatja az embert, hogy bekövetkezhet a legújabb kori kannibalizmus.

- A háborúkról való eddigi felfogás kedves a gondolkodás hiányából származott. A legegyszerűbb megoldást választották mindig! A mai technikával elérhetjük, hogy még ennyi embert is eltart tisztességesen Földünk. Ha a háborús felkészülésekre fordított pénzt a föld termékenységének növelésére adnánk, kevés terület kivételével bolygónk egész felszínét - nemcsak a szárazföldet, az óceánokat is alkalmassá tehetnénk élelmiszer termelésre. Ha kezdetleges eszközökkel duzzasztóműveket, nagy kiterjedésű csatornázást hozott létre annak idején Sába királynő, vagy később a dél-amerikai inkák, akkor mi mire nem lennénk képesek? Persze tudom, ehhez nem széthúzni, hanem tömöríteni kell a népeket. Szándékosan nem mondok nemzeteket, mert én minden ember egyazon tőről származtatok, és boldogulásukhoz egyenlő lehetőséget biztosítanék. A megkülönböztető magatartás ellentétet szít - Éva és Ádám (csak példázatként) jobban szerette Ábelt, mint Kaint. Ezért az első gyilkosság! A különbözőségeket mind a vallási, mind a politikai hierarchia saját pozícióinak erősítésére használta ki! Azért hozták létre, ha kellett mesterségesen, hogy magyarázhassák a konfliktusokat. Ha ilyetén fogjuk fel a dolgokat, akkor a nagy társadalom késői ivadékai közül a Nap túloldalán élő makogók előbbre vannak nálunk, Földieknél, mert legalább az egyenlőséget, a női nem status quo-ját megőrizték családi közösségeikben visszafelé - fejlődéstörténetük - ki tudhatná hány tíz, százezer, vagy millió év multával is!

Nem messze tőlük egy fej emelkedett a hajótest fölé, körülnézett, majd midőn látta a fedélköz padlóján heverő két mezítelen alakot, halkan, hogy meg ne riassza őket, megszólalt:

- Figyelj ide kishúgom! Apuka ideszólt, hogy kapjátok össze magatokat, és induljatok azonnal haza! A maffia ismét akcióba lépett. Judit anyuka autója hazafelé jövet felrobbant. Csak annyit mondott, hogy még él. Igyekezzetek! A kocsi vár rátok a parton.

- Ki vagy, hogy húgodnak szólítasz? - Gréta nem ugrott fel, és Vang sem, valósággal beleolvadtak a fedélzetbe, majd így folytatta - H ellenség van ne közeledj, mert fegyver van nálunk!

- Aladár vagyok te mamlasz, az aki nem akart felengedni a hajóra. Az öcsémmel egész úton követtünk benneteket motorcsónakkal, hogy vigyázzunk rátok. Tőlem aztán lőhettek, de mint látom csak bőrpuskával. Azt még megvárjuk, de igyekezzetek, mert apuka nagyon ideges - gondolhatjátok azok után, ami veletek is történt, és most anyukával...

- Istenem! - Gréta felugrott és haját tépve rohant lefelé a hajó belsejébe. Vang sem késlekedett, de még félig fekvő állapotban kezdte magára húzni mellette heverő ruhaneműjét, s majd csak ezután emelkedett föl, hogy többször is meghajtva magát, köszönetét fejezze ki a hírhozónak. Még hajlongott, midőn Gréta visszaérkezett a fedélzetre, és rákiáltott a fedélközt, vagy inkább csak Vangot mustrálgató Aladárra.

- Húzódjatok el a hajótest mellől, mert máris indulunk.

Aladár feje eltűnt, s majdnem azon nyomban hallatszott a motorcsónak berregése. Kissé hátrébb húzódtak, de az ugyancsak megeresztett hajó nyomában maradtak.

- Maradt volna a fenekén ez a lány - mondta Aladár az öccsének, Zsinának - Ők hozták nyakunkra a gyilkosokat!

- Nem ez volt az első eset bátyám - válaszolt a fiatalabb -, gondolj az ikrekre, Szidóniára, de ott van apánk esete is. Gréta Viktória féltestvére, miért ne jöhetett volna haza?

- Na igen! De az elmúlt éjszaka és most Judit professzor asszony, s, hogy mi jön még?

Így társalogtak egymással, közben repült velük a csónak a hajót követve, amely már nem is a vízben, kiemelkedve abból, a levegőben száguldott a déli part felé, majd ott tovább.

- Szétrobbannak a motorok! Térj eszedhez kedves! - hajolt Vang Gréta nyakszirtjére, hogy csókolja. Csók közben meghalni is gyönyörűség lenne - folytatta -, a lány azonban mintha figyelembe sem venné, előre emelt arcéllel a terepet figyelte, s csak a bója közelében szólalt meg.

- Ha itthon van még Lehel, visszamegyünk vele. Nem akarom, hogy az egész családra rátelepedjenek ezek a kígyók. Pekingben gyorsabban elbánnak velük, mint itt.

- Hallottad kedves, hogy már itt vannak a mieink is - folytatta Vang -, ha nyakon csípik őket, bizonyára nem bízzák az itteni igazságszolgáltatásra büntetésüket. Visszaviszik hozzánk, és majd ott ítélkeznek felettük. A gyilkosokra addig lesz szükség, amíg az egész bandát fel nem göngyölítik, aztán úgy, ahogy apukád is mondta, a semmirekellőket, a mások munkájából élősködőket, a gyilkosokkal együtt rövid úton likvidálni kell. Na persze figyelemmel kell lenni a tett elkövetésének indokaira, mert bizony sok esetben az élet maga kényszeríti az embereket olyan tett elkövetésére, amit kényszer nélkül soha nem tennének. A maffia, bármilyen alapon szerveződjön is, a legelemibb törvényeket sérti, ezért bárki légyen is, aki szabad akaratából tagja lesz, vagy akcióiban közreműködik, megérdemli, hogy a társadalom kivágja testéből. Nem a börtönök számát kellene szaporítani, hanem olyan törvényeket hozni, amelyek biztosítják minden ember számára a normális életet, aki pedig kilóg a sorból, azt rövid úton ártalmatlanná kellene tenni. Még lehetőséget sem szabadna hagyni arra, hogy megismételje bűnös cselekedetét.

- Amíg az egyenlőtlen vagyon és egyéb viszonyok szembeállítják az embereket, nem lehet szó erről kedvesem. - Szólalt meg Gréta, s közben mintha csak számítógép vezérelné - a bója oldalához siklott a hajótest, majd megállt - apuka is - folytatta - csak akkor hagyná alkalmazni a drasztikus szelektálást, ha biztosított lenne a becsületes életmód mindenki számára. Akkor, ha valaki mindenáron ki akarna lógni a sorból még hozzá is kell segíteni, mert jelenléte csak kelevény lenne az egészséges testen, addig azonban még sok kárt okoznak, hiszen az államok kormány gépezetébe is beépültek, sőt - vannak államok, amelyeket kizárólag az olaj, vagy a kábítószer-maffia tartja hatalmában. De nyugodtan közéjük sorolhatjuk a monopolizált államokat is. Jelenben nincs erkölcsi alapja az államhatalomnak arra, hogy az egyes állampolgárai felett ítélkezzen, hiszen maga is igénybe vesz ember, és emberiség ellenes eszközöket. Majd ha az újraosztás patriarchális alapon - családi - megtörténik, akkor beszélhetünk a kártékony elemek likvidálásáról, addig azonban még lesz egy nagy háború, majd a háború világméretű forradalommá alakul át. Nekünk most arra kell koncentrálni, hogy azokkal az eszközökkel, amelyek a valaha volt - Nap túloldalán - nagy társadalmat elpusztították, itt a háború, majd a forradalom idején megvédjük magunkat, utána pedig felépítsünk egy merőben új, a Nap túloldalán élő rokonainkkal közös nagy társadalmat, amelyben a javak elosztásánál a szükségletek játsszák a fő szerepet, nem pedig a tulajdonlás. Most azonban nincs arra időnk, hogy kifejtsük mit, hogyan képzelünk el, majd visszatérünk még a témához. Igyekezzünk!

- Csak annyit árulj el, miért vagy biztos a háború és a forradalom bekövetkeztében? - Vang tekintete figyelmesen fürkészte Gréta arcát - a jelekből következteted, vagy....?

- Anyukámtól tudom! - valahányszor meglátogat, első dolga, hogy felhívja figyelmemet a közeljövő nagy változásaira, de a jelekből is következtethetnénk. Minden esetre amit eddig mondott, az szinte szóról-szóra bekövetkezett. A halottak nem hazudnak kedvesem.

- Ez igaz - volt Vang válasza -, de tudomásom szerint nyilatkozni sem szoktak.

- Mi lesz már? - kiáltott át hozzájuk Aladár - Apuka sürget, majd mi kikötjük a hajót, dobjátok a kötelet.

- Dobom máris te szerecsen király - kiáltott vissza Gréta - egyhamar nem fogunk zavarni benneteket.

- Csak aztán nehogy besárgulj te is! Itthon is találnál magadhoz valót!

- Ha magadra gondolsz, lehet róla szó - vágott vissza a lány -, de csak abban az esetben, ha jössz velem Pekingbe, Vang ugyanis a legközelebbi expedícióval eltávozik, és nem valószínű, hogy viszont látjuk.

- Sajnálom - mondta Aladár - akkor már egymással szemben álltak - én a gimnázium első osztályát fejeztem be, te pedig mint hallom egyetemre jársz.

- Ez nem lesz akadály - Gréta alaposan szemügyre vette a fiatalembert, majd így szólt - Ha én instruállak (tanítalak) egy év alatt kettőt ugrasz előre. A te hajlandóságodtól függ. Amennyiben apukáék alkalmasnak találtak a gimnáziumra, az eszed bizonyára megvan hozzá. De most engedjetek! Csók! Szerecsen király!

- Ez a lány kicsit bolond - szólalt meg az idősebb fivér - nem gondolod Zsiga?

- Az lehet bratyó - válaszolt a fiatalabb testvér -, de mint beszélik nagyon is okos! Tizennyolc éves és már öt nyelven beszél! Nem egészen két év alatt megtanulta azt a madár nyelvet is! De, ha egyszer zseni, akkor nem is lehet egészen normális! Mit akarhatnál te tőle?

- Azt majd meglátjuk öcsém! Egyenlőre csak azt mondhatom, hogy az én koponyámban nem nyúlszar érlelődik. Gyere! Ma kétszeresen kell odafigyelnünk! Amíg a kapitány távol lesz, a hajó a mi gondunk.

Gréta és Vang valósággal kilőtték magukat a technika csaknem minden vívmányával rendelkező kocsival, s mire Aladár és Zsiga elfoglalta őrhelyét a hajón, Ők már leparkoltak a kórház bejáratánál, onnantól pedig futva igyekeztek az intenzív osztály felé, ahová Juditot az életmentő műtét után elhelyezték. Azért volt életmentő a műtét, mert még többször meg kellett ismételni, hogy a sok törött csont a helyére kerüljön.

- Apuka drága - hajolt fölém lányom. A szobában, melyben Judit feküdt még mindig a professzorok konzultáltak, én kívül, az ajtó mellett ültem. Körülöttem az éppen otthon tartózkodó családtagok -, soha nem bocsátom meg magamnak, ami Judit anyukával történt, mert ugye mi hoztuk nyakatokra a bajt.

- Ha ti nem hozzátok, hozta volna más kislányom - mondtam. - Ti voltatok a legsebezhetőbbek és most anyuka! De hála a Teremtőnek ti jól vagytok, szerencsésen megúsztátok. Anyuka pedig életben van! Erős, egészséges Ő is, reméljük, hogy hamarosan köztünk lesz! Ami veletek, majd vele történt, mindenesetre elővigyázatosságra int mindnyájunkat.

- Nagyon sajnálom - szólalt meg Vang is -, majd kissé ügyetlenül nyúlt a kezem után. Egész lényéből a kutató ember gyanakvó természete sugárzott -, de már otthon lehallgathatták valamelyikünk beszélgetését. Akár a Miniszterelnök szobájában is, a repülőgépen pedig. Sejtelmünk sem lehetett arról, hogy kik ülnek mögöttünk. Gréta nem tulajdoníthatja saját magának a történteket. Elszólhatta magát apuka is. Az én Lí papámat értem, vagy Viktória, Csia, vagy esetleg a maffia máris beépült a bázisra?

- Okosan beszélsz fiam - mondtam - a magam részéről nem vádollak egyikőtöket sem, legkevésbé benneteket. Azért rendeltelek vissza a tóról, mert nem tudhatjuk, hogy amíg szabadon mozognak hol ismétlik meg a másodszorra sem sikerült emberrablást. Ha elkövettek is kisebb baklövéseket, egy speciálisan képzett csoport van a háttérben, és nekünk ehhez kell alkalmazkodnunk. Kérdés még, hogy mit szednek ki azokból, akiket átadtunk a ti titkosszolgálatosaitoknak, segíti-e felgöngyölésüket?

- Apuka drága! - hajolt ismételten fölém a lányom -, mi inkább visszamegyünk Pekingbe. Nem szeretném, ha miattunk mások szenvednének, mint most anyuka. Szegényke! - Anyám sem lehetne jobb hozzám! Megértőbb és talán nem is szeretne jobban, mint Ő! Látom - Lehel még itthon tartózkodik, visszaúton mi is vele mehetnénk!

- Én viszont szeretnék északra menni, a szülővárosodba kedves - szólalt meg Vang, egyúttal vállánál fogva magához húzta Grétát - szeretném megismerni azt a vidéket, ahol ilyen kivételes emberek születnek, mint Te. Nem sok időm van az expedíció indulásáig és azt szeretném veled eltölteni.

- Ez a kívánságod fiam minden további magyarázat nélkül teljesíthető - mondtam, lányomhoz pedig így szóltam: - Miért szakítanátok meg a szabadságot? Menjetek csak az eredeti tervetek szerint előbb Bajor otthonunkba, Auguszta, de a többiek is bizonyára örülni fognak nektek. Legalább megismered mindkét nővéred újszülöttjét, azt pedig te tudod legjobban, hogy mit jelent számodra a kirunai otthon, az ódon kastély, a park, a fjordig nyúló tó vize, a végtelennek tűnő erdő. A rénszarvas csorda, aztán nem feledkezhetünk meg Odinról sem. Feltétlenül mutasd be neki Vangot, tudom, hogy egy kicsit te is pogány vagy, mint Janzen bátyád.

A szoba ajtaja kinyílt, elsőnek Katinka professzor lépett ki, majd sorban a többiek. Linda, Simon, Meier, majd az Ő karjába kapaszkodva Mary, akinek az arcát szinte felismerhetetlenné tették a könnyek.

- Reméljük sikerült stabilizálni az állapotát - mondta Katinka -, de még nincs túl az életveszélyen! Legyetek erősek! Ennyit tudott mondani aztán, mint egy zsák, eldőlt volna, ha Vang - állt közvetlen mellette, fel nem fogja. Meier professzor és Simon vették át tőle, hogy az egyik, még üresen álló betegszobában lefektessék. Sok volt számára, amit rövid idő alatt át kellett élnie. Juditot, mint tudjuk lányaként nevelte - neki nem volt gyermeke - taníttatta, később maga mellé vette. Együtt gyógyítottak, kutattak, s most ez a szerencsétlen bukás fölborít mindent! Judit nélkül talán soha nem lesz tökéletes a rák gyógyítása! Gréta üdvözölte Maryt, majd bemutatta neki Vangot, s arra kérte Lindát, hogy ha csak egy pillanatra is, megnézhesse Juditot. Linda persze, hogy nem utasította el a kérést, és bement vele, s velük ment Vang is a szobába.

Judit vízágyon feküdt, csak a szája, orra és szemei látszottak ki a kötés alól. Eszméletlen állapotban, mint egy gondosan becsomagolt fahasáb.

- El ne hagyj bennünket te kedves - suttogta fölé hajolva Gréta - esküszöm neked, hogy ezentúl sokkal megfontoltabb, komolyabb leszek! Érzem, hogy csak is az én hibámból ered mindaz, ami veled most történt. Bármint végződjön is állapotod, nem fogom sajnáltatni magam anyukám miatt (Szilvia), hanem intelmeid szerint komolyan veszem az életet. Felhagyok a ledérséggel, és még nagyon intenzitással vetem bele magam a tanulásba, hogy közösségünknek hasznára legyek. Beszélt, beszélt, s közben potyogtak a könnyei. Linda, a nővére, de Vang is biztosak voltak abban, hogy amit mond azt szentírásnak vehetik, mert ledérségével vetekszik nála makacs elszántsága. Ha elhatároz valamit, azt tűzön-vízen át keresztülviszi.

- Gyere kis húgom, Ő szegényke úgy sem hall belőle semmit! - Linda, aki már több mint tíz éves praxissal - belgyógyász - a háta mögött, egy kicsit pszichológus is volt, jól értette a nála sokkal fiatalabb húga feltörő érzelmeit. Megfogta karját, lehajolt hozzá és homlokon csókolta. Majd - Ha tudsz imádkozni, akkor most itt az ideje! Mindegy, hogy kinek nevezed, nevezheted Odinnak is! A Teremtő egy és oszthatatlan az emberek szeretnék darabokra szedni, ha tudnák.

- Az emberek sok mindent szeretnének nővérkém - mondta a lány, s közben hosszan csókolta Judit fején a kötést -, azért a gyilkos hajsza, pedig ha vesszük, hogy egy picinyke golyócska, egy élesre fent penge, de az általában gyógyításra, élet mentésre alkalmazott lézersugár is pillanat alatt véget vethet az életnek. Akkor jobban tennék, ha hajsza helyett, az éppen adott pillanatot ragadnák meg. Oly kevés kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen: egy szó, egy mosoly, egy falat a jobbik fajtából, stb. A szebb ruhát már nem is említem, mert szerintem boldogabbak nálunk azok ott fenn a maguk mezítelenségében. Irigyellek - fordult Vang felé - egyúttal óva intelek, és társaidat is: ne kísérletezzetek azokkal a szerencsés szerencsétlenekkel! A nagy társadalom is a hajszának esett áldozatul. Hagyjátok Őket a maguk egyszerű, természet adta életformájukban. Inkább nekünk kell alkalmazkodnunk hozzájuk. Talán-talán jobban járnánk, ha nem fednénk fel a bazalt-paloták könyvtárainak titkait, vagy legalábbis csak annyit, amennyi elégséges ahhoz, hogy megleljük a paradicsomba vezető visszautat. Elismerem, hogy gondolataim anarchikusak, de mihelyt befejezem az egyetemet, sőt már addig is: az élet leegyszerűsítését veszem célba. Ha nem itt lenne rám nagyobb szükség, akkor mennék Veled, de anyukám szerint is - aki hazaindulásunk előtt ismételten, már sokadikszor megjelent: arra vagyok rendeltetve, hogy a földi embert megszabadítsam modernnek nevezett sallangjaitól, hogy élje az amúgy is röpke életet, és ne cifrázza.

- Te minduntalan meglepsz valamivel bennünket kishúgom - mondta Linda - bizonyára jobb is lenne minden a te elképzelésed szerint. Az élet azonban sokkal bonyolultabb annál, semhogy könnyű szerrel is lehetne egyszerűsíteni. Fiatal vagy, elképzeléseid csiszolódni fognak, aztán, ha férjhez mégy, a férjednek is lesz beleszólása abba, hogy miképp rendezzétek be.

- Van olyan megérzésem, hogy soha nem fogok férjhez menni - válaszolt a lány. - Azok a fiúk, akik kedvemre lettek volna, elmentek! Tamás, Te, és elmegy Vang is!

- Több nem volt? - kérdezte Linda, de egyáltalán nem megrovásként.

- Nem! Esküszöm, hogy több nem volt!

- Ha tegyük fel visszajönnék, hozzám jönnél? Vang megfogta Gréta vállát és maga felé fordította. - Igen? De őszintén!

- Én soha nem csűrtem-csavartam a szavakat kedves - Gréta szemei szinte átszúrták Vang koponyáját - amit gondoltam, azt nem szégyelltem kimondani: te nem fogsz visszajönni, vagy ha mégis, akkor röviddel utána újból eltávozol, mert nekem nem lesz időm veled foglalkozni. A társadalom átalakítása minden időmet le fogja kötni, de különben sem tartom a házasságot sem bonthatatlannak, sem szentnek, neked pedig már az első napokban hiányoznának a Nap pucér angyalai. - Látta, hogy nővére csóválja a fejét, ezért még hozzátette - Ne botránkozz meg szavaimon nővérkém. Voltak és ma is vannak, akik papot sosem láttak, mégis örök hűségben élnek, s ennek természetesen a fordítottja is igaz! A szeretet az egyetlen, ami nélkülözhetetlen az életben, minden mást lehet pótolni.

- Azt hiszem rád kár lenne vesztegetni a szavakat - így Linda.

- Talán okosabban teszem, ha Lehellel visszarepülök Pekingbe és a hátralévő időt felkészüléssel töltöm! - szólt Vang

- Éppen akartalak kérni kedves - most a lány állította szembe magával a fiút - itt, Judit anyuka mellett könnyebb lesz nekem is felejteni. A mi szerelmünknek meddő virágai vannak, és ez mindkettőnk számára megnyugtató! Én ugyanis egy kicsit mindenkié szeretnék lenni!


Reggel felébredve Grétát pillantottam meg magam mellett az ágyban. Mélyen aludt még, szabadon mustrálgathattam hosszú, formás testét. Magasságban édesanyja: Szilvia és annak ikertestvére, Betti volt, amúgy azonban minden tekintetben erősebb! Meglátszott rajta, hogy balett helyett judozik. Hogy keveredett ide ez a lány, és hogy kerültem én egyáltalán ágyba? Betakartam, mert szinte egész hosszában takaró nélkül, hanyatt feküdt, Judit hálóinge volt rajta, amely majdhogynem csak térdéig ért. Úgyszólván mindene kilátszott, de épp a takaró érintése volt az, ami felébresztette. Szokatlan volt számára a könnyű gyapjú, és egyébként is - meleg volt a szobában.

- Hogy kerülsz ide kicsim? - volt első kérdésem - Egyáltalán, hogy kerültünk így össze?

- Azonnal válaszolok apuka drága, de előbb kidörzsölöm szememből az álmot. Nagyot ásított, s valóban dörzsölni kezdte szemeit, majd így szólt.

- Én a két lábamon jöttem, téged azonban úgy hoztunk Lindával, és vele együtt fektettünk ágyba. Az történt ugyanis, hogy mikor én kijöttem Judit anyukától, te bementél hozzá. Akkor éppen nem tartózkodott senki bent nála. A nővér sem, s hogy mi történt veled nem tudjuk. Arra lettünk figyelmesek, hogy valami elvágódott a szobában, de hát nem valami volt, hanem te drága apukám. Isteni csoda, hogy nem estél valamelyik életmentő műszerbe, mert akkor... De ne is gondoljunk arra, hogy abban az esetben mi történhetett volna. Lehetséges - Lindától hallottam, hogy pillanatnyi eszméletvesztésed volt, vagy csak a kimerültségtől, két egymás utáni éjszaka ilyen körülmények között egy fiatalt is hazavágna! Épp azon morfondíroztam félálomban, hogy annyi asszony cselleng körülötted, de amikor valóban szükséged lenne rájuk, akkor bezzeg egy sincs!

- Erre könnyű magyarázatot adnom kicsim - mondtam - Judit és Katinka, ej, na, mi van Katinkával? Jobban van már?

- Ezt úgy tudom mint te drága - volt válasza - hiszen azóta, hogy hazahoztunk ki sem mozdultam. Itt feküdtem le, hogy melletted legyek, ha szükségeled segítségemet. De ha jobban lenne, már itt lenne. Meier szerint súlyos sokk érte, neki is kezelésre van szüksége.

- És te csak úgy magára hagytad Vangot?

- Édes vagy, hogy így törődsz velem, azaz velünk, mostantól azonban csak velem kell törődnöd. Vangnak ugyanis megmondtam, hogy amíg Judit anyuka lábra nem kap, én nem tágítok az ágya mellől, s jobban teszi, ha visszamegy a bázisra. Mindenképp el kellett volna válnunk, s hogy látjuk-e valaha ismét egymást? Én nem építek arra, ami bizonytalan! Majd lehozunk valakit az itt tanuló kínai egyetemisták közül, hogy gyakoroljam a nyelvüket. Persze, ha nincs ellene kifogásod.

- Kifogás? Drága kicsim, azok után, amiket most mondtál, madarat fogathatnál velem. Ami pedig az asszonyokat illeti aranyoskám. Judit és Katinka tudod hol vannak, Annának a budai gyönyör paradicsomban vannak gondjai, Melinda Pekingben van egy jogi értelmezés miatt, Tilda és Margitka pedig bajorországi kastély szállodánkat vezetik. Itt nálunk mindenkinek megvan kicsim a maga elfoglaltsága, senki nem mondhatja, hogy unatkozik.

- Nem is azért mondtam apuka, mintha bármelyikre is orrolnék. Én tulajdonképpen szeretem mindegyiket, s bármelyikük akár szülőanyám is lehetne. Csak kicsit furcsa nekem, hogy egyik sincs melletted, amikor szükséged lenne rájuk. Jó, hogy így együtt lakik a család, mert, ha Ők nem is, és én sem lennék kéznél, bizonyára Melani vagy Linda is melletted maradnak.

- Bizonyára kicsim - mondtam -, nekik azonban van már egy szűkebb kis családjuk is, és elsősorban velük kell törődniük. Én minden esetre - most jobban örülök annak, hogy Te vagy mellettem, de ha nem haragszol meg érte, helyedben nem szakítanék Vanggal. Nagyon művelt, jóravaló fiatalember, és mire az egyetemmel végzel, kétszer is megjárhatja az utat.

- Te nem ismered Őt apuka úgy, mint én. Ő addig nem jön vissza onnét, amíg meg nem oldja a napsugárzás kristályba tömörítésének a titkát. Nem véletlenül választották éppen Őt erre a feladatra. Talán álmában is ezzel foglalkozik, és nem hiszem, hogy tévednék, amikor azt mondom, hogy Vang igazi szerelme ehhez a titokhoz kötődik. Én akinek szintén van egy bizonyos elhivatottságom, nem tölthetem be mellette a feleség szerepét. Különben megmondtam neki, hogy sosem fogom lekötni magam senkihez, életemet a nagy családnak fogom szentelni. Mindenkié akarok lenni! Na nem kurvaként, hanem mint Fanni nővérem, aki tudományosan kutatja honnan jöttünk, merre tartunk. Én - a végső cél meghatározásában akarok szerepet kapni!

- Rendben van kislányom, majd még visszatérünk ehhez a témához. Most azonban vegyünk egy gyors zuhanyt, aztán rohanunk Judit anyukához. Nagyon nagy nyugtalanság vett erőt rajtam - tudod, hogy a súlyos sérülések tetejére még terhes is szegénykém. Még jó, hogy Dávidkát Augusztánál hagytuk, és a jelek azt mutatják, hogy anyjaként ragaszkodik nővéredhez.

Kopogtak az ajtón, majd meg sem várva a szabad vagy nem szabadot Katinka nyitott ránk.

- Ti...? Mit keresel itt pendelyben te lány? - egyenesen Grétának szögezte a kérdést, aki kicsit sután állt az ágy mellett, térdig érő hálóingben - Csak nem akarod apukádat is behálózni?

- De Tantika! - Gréta pulykavörös lett - Apuka rosszul lett, mint te is Judit anyuka mellett! Ki vigyázhatott volna rá rajtam kívül? Nyugodj meg, eszembe sem jutott, hogy megerőszakoljam. Annyira azért én sem vagyok elvetemült.

- Menj kislányom - mondtam - zuhanyozz le, aztán, ahogy megbeszéltük, megyünk Judithoz - szóltam közbe -, majd én felvilágosítom Katinka Tantidat, mert mint látom eddig még senki nem mondta el neki mi történ azután, hogy Őt is lefektették.

- Bizony arról, ami veled történt, senki nem beszélt - szólt ismét Katinka -, de nem vádolható érte senki, mert azok, akik az éjszakát Judit mellett töltötték, most vagy alszanak még, vagy utána mentek hozzá, hogy én eljöttem, s most vannak ott mellette. Sajnos semmit nem javult az állapota. Egy pillanata sem nyerte vissza eszméletét. Meiert hagytam nála, én pedig jöttem, hogy utána nézzek mi van veletek, hogy mi tartja vissza közvetlen hozzátartozóit a jelenléttől?

- Erre azt hiszem itt csak én tudom a választ - mondta Gréta, aki nem sietett a zuhany alá -, tehát röviden. Már világos volt, midőn Lindával hazahoztuk apukát és lefektettük. Én itt maradtam, hiszen nem hagyhattuk magára abban az állapotban. Linda holt fáradtan hazament, azaz a szobájukba. Simon még ottmaradt, hogy mikor jött haza, vagy egyáltalán haza jött-e, azt sem tudom, de, hogy valamennyien ki voltunk, az biztos. Ezért nem találtál senkit mellette a közvetlen hozzátartozók közül Abban azonban egészen biztos vagyok, hogy Meier professzor már nem egyedül van mellette.

- Bocsáss meg kislányom, ha akaratom ellenére megbántottalak, de azután az ájulás után még mindig kicsit kába vagyok, és ahogy itt kinéztetek - Katinka Gréta mellé lépett, átölelte, majd - Én egyébként mindig is tiszteltem egyéniségedet! - Gréta ajka mosolyra nyílt és megcsókolta a magát mentegető tantit, mondván:

- A látszat tévesztett meg Tantikám, és én egyáltalán nem haragszom érte. Most pedig megyek, itt hagylak kettőtöket, ne engedd apukát felkelni, mert neki még pihenésre van szüksége. Meg, gondolom neked sem árt. Majd én vigyázok Judit anyukára az orvosok mellett, s ha hoztok magatokkal harapnivalót, el sem mozdulok mellőle amíg jobban nem lesz!

Átment a fürdőszobába, onnan távoztában pedig már csak fejét dugta be egy csaóra. Annyit persze még hozzátett - gondolom saját magát is kiengesztelvén, így sokkal kedvesebb vagy Tanti! - Katinka nem láthatta az arcát, nem alkothatott véleményt lányom szavainak indíttatásáról, mert ajka már a paplan alatt, mellemen lavírozott.

- Most mindent inkább kedvesem - mondtam - arra képtelen lennék!

- Nem akarok én semmi drága - volt a válasz - csak szeress kicsit! Olyan vagyok, mint egy letaglózott állat! Nem tudom mi lesz velem, ha Ő meghal, már pedig nincs sok remény, és jobb, ha te is felkészülsz!

- Épp tőled kell ez hallanom? Judit nem mehet el, hiszen minden csak félig kész állapotban van. Férje küldetésén kívül, a rákos daganat gyógyítására alkalmas szérum előállítása (a gyermek, aki isteni csoda folytán nem sérült meg méhében, mert a búzatábla felfogta a zuhanást), továbbá ott van a fiunk, Dávid és itt vagyunk mi.

- Szép tőled, hogy engem is magad mellé sorolsz. És ha mégis?

- Nincs mégis! Judit nem halhat meg! Mellette van két világhírű professzor, rajtatok kívül a lányom, s a vejem sem utolsók a gyógyításban, hiszen mire ideérkeztetek Simon kiszedte a lövedékeket, és ami ennél is fontosabb, életben tartotta! Fel a fejjel kedvesem! Az Ő élete a miénkkel együtt lüktet. Ha elhagyjuk magunkat, akkor gyengül benne is az élethez való ragaszkodás. Gyerünk! Vegyünk mi is egy gyors zuhanyt aztán indulás! Már megérkezhetett az a kínai professzor asszony is, akit a hír hallatára Ádám azonnal repülőgépre ültetett.

- Egyet értek veled kedves! Mindent el kell követnünk Judit megmentéséért! - mondta Katinka, és már ugrott is, hogy megelőzzön. Na - nem mintha szégyenlős lett volna, hiszen nem volt titkunk egymás előtt, s a zuhanyozást is együtt végeztük. Így történhetett, hogy nem telt bele huszonöt perc, s a kórházban voltunk. Csak út közben jutott eszünkbe, hogy mit kért tőlünk Gréta.

A folyosó, ahol Judit szobája volt, könnyező emberektől tarkállott! Nem csak a közvetlen hozzátartozók voltak ott, azok is, akik kívülről csatlakoztak a közösségünkhöz. Így a kanonokék, Xénia, Pisti, az épülő város vezetői, tanárok, még az öreg Erzsi néni, néhai anyósom barátnője is. Sokaknak a nevét sem tudtam. A meglepetést számomra Anti és balerinái okozták, köztük Nina és Lola, akikről úgy tudtam, hogy Bajorországi kastélyunkban töltik napjaikat. Előttünk érkezhettek, mert még az üdvözléseknél tartottak, de megpillantván minket, elénk jöttek.

- Csak nem temetni jöttetek - kérdeztem Antitól - még nem tartunk ott, és remélem nem is fogunk!

- Nem temetni jöttünk bátyám - válaszolt a fiatalember - ha meghalt volna Judit, mi föltámasztanánk! Gréta, aki a balettkar mögül igyekezett felénk, oldalba bökte Antit, s örömmel újságolta, hogy megérkezett Pekingből Nan professzornő, Li papa nővére. A világhírű idegsebész. Most éppen konzíliumot tartanak az orvosok, rajtuk kívül csak Anna tartózkodik a szobában, egyenlőre senkit nem engednek be.

- Ez érthető - szólt Katinka - velem azonban bizonyára kivételt tesznek! Fülemhez hajolt és súgva folytatta: nyugalom kedvesem! Előbb Te, mos én biztatlak! Minden rendbe fog jönni! Indulni akart, Gréta azonban belekapaszkodott a karjába.

- Apuka nem mehet, engem azonban be kell vinned anyukához és én vele is maradok! Mit tehetett volna Katinka, Gréta úgy sem enged a huszonegyből, maga elé állította a lányt és benyitott.

A pillanatot, hogy magamra maradtam használta ki Nina, hogy fülembe súgja: terhes maradtam apuka. De ne ijedj meg, Lolával közösem fogjuk fölnevelni! Nincs továbbá semmiféle igényem veled szemben, csak azért közöltem, hogy tudj róla. Ha velem valamiféle nem kívánatos eset történne. Különben kibékültünk Lolával, ismét együtt élünk. Ő is örül a kicsi jövetelének, s mivel egyedüli örököse apja nagy brazíliai ültetvényeinek, nem lesz gondunk a neveltetésével.

- Csak nem gondoltál arra, hogy megtagadom? - kérdeztem meglepetést színlelve - de talán nem is színleltem.

- Nem kedves! Tudom, hogy te ilyet nem tennél, de azzal, hogy teherbe ejtettél megkoronáztad, s pontot is tettél kettőnk gyönyörű kapcsolatára. Tudod, hogy te voltál az első férfi az életemben, és hiszem, hogy veled be is fejeztem. Megmaradok Lola mellett, aki tökéletes partner, gyermekünk pedig egyben övé is lesz!

Pisti haragosan közeledett felém, s hogy a táncosnők féltek-e tőle, nem tudom, az biztos, hogy jelenléte - az akkorira értem - nem sok jóval bíztatott senkit, s a lányok félénken szétrebbentek.

- Az anyám jó istenét! - kezdte még oda sem érve hozzám - Miért nem állítottunk Judit mellé őrséget! Gondolhattuk volna, hogy rájönnek honnét merítettük az információt, hogy oly hirtelen, gyorsan lecsaptunk rájuk.

- Ugyan-ugyan, honnan, miből? - kíváncsian tekintettem fel rá. Fel, mert nálam is egy fejjel magasabb volt.

- Hát, hogy mikor, mi módon, de kilopták Melani kocsijából a videoszalagot, lehallgatták az akció utáni beszélgetésünket. Utána már csak azt kellett eldönteniük, hogy melyiktek értékesebb, vagy sebezhetőbb, s Judit mellett döntöttek.

- Ne emészd magad - mondtam - ami történt, megtörtént, közülünk bárkit is hiába hibáztatnánk!

- Igen ám, de amíg te aludtál, érkezett egy telefonhívás, amelyben a banda megismételte követelését, megtoldva azzal, hogy amennyiben figyelmen kívül hagyjuk, nem lesz több alkalmunk arra, hogy rajtuk üssünk, s Ők fognak ismét lecsapni és mindig magasabb lesz a taksa. Elnézést kérnek, és jobbulást kívánnak a professzor nőnek.

- Gazemberek! - mondtam - Van valamilyen kézzel fogható nyom, amin elindulhatunk?

- Az általunk lefogottak itt nem mondtak semmit. Hogy Pekingben mire mennek velük nem tudhatjuk. Az azonban bizonyos, hogy itt is komoly kapcsolataik vannak. Különben nem lennének ennyire biztosak a dolgukban.

- Nem kellene mégis felfedni a nemzetbiztonságiak előtt?

- Pajtás! Talán még az sem kizárt, hogy közülük irányítja valamelyik az országon belüli akciókat. Emlékezz vissza a múlt évi Horn-féle autó karambolra? Nos - úgyszólván elhallgatták, mert egyik varjú nem vájja ki a másik szemét. Most az országgyűlés elnöke szenvedett autóbalesetet hasonló körülmények között, de ez már három halálos kimenetelű volt. Ezt is el fogják bagatellizálni. Az ország valamennyi hatalmi szervezetébe beépült már a maffia és elkezdődött a kiszorítósdi. Ami itt végbe megy az nem a jobb- és baloldal harca, hanem a jó szándékú emberek, és a minden aljasságra kész gazembereké. Nem véletlenül óv bennünket a "bázis titkosszolgálata attól, hogy felfedjük a maffia ellenünk indított akcióit a nyilvánosság előtt. Úgy kell tennünk, mintha Judit balesete is csak figyelmetlenségből származott volna. Hadd legyenek minél biztosabbak a dolgukban, előbb nyakon csíphetjük őket.

Az intenzív - Judit szobája - előtt tumultus támadt.

- Várj kicsit - mondtam - nézzük meg mi történt?

A professzorok, orvosok egymás után hagyták el a helyiséget, köztük Anna is, csak Nan professzor asszony és, hogy a családból is legyen bent valaki, aki kínaiul jól beszélő, Gréta lányunk maradtak a beteg mellett.

Juditnál semmi változás, a professzor asszony figyelmesen mustrálgatta, majd intett Grétának, hogy helyezzen egy ülőkét a beteg lábfejének közelébe. Miután az megtörtént, leült, kézbe vette a beteg két lábfejét, előbb csak tapogatta, aztán egyre erősebben masszírozni kezdte lábujjtól a sarokig.

- Gondolod, hogy ez a művelet segíteni fog anyukán Tantika? - fordult kérdéssel Gréta az idős professzor asszonyhoz.

- Nemcsak gondolom lányom, egészen biztos vagyok benne, különben minek csinálnám? - válasz közben a professzorasszony egy pillanatra sem fordította el tekintetét a lábfej egy bizonyos pontjáról.

- Megtaláltad amit kerestél? - folytatta a kérdezősködést a lány -, mert mint látom kissé bizonytalankodsz.

- Nem kislányom, ez nem bizonytalankodás, én pontosan tudom, hogy mit és hol keressek, de hát egy idegszálat kitapintani, majd általa munkára kényszeríteni a lebénult hipofízist, nem egyszerű matematikai feladat. Ha megtalálom, rövid időn belül visszanyeri eszméletét a beteg. De te miért hagytad, hogy Vang visszautazzon a bázisra? Szomorúnak látszott! Szakítottatok, ugye?

- Annyira nem volt szoros a kapcsolatunk, hogy el kellett volna szakítani Tantika. Egyszerűen jó barátok voltunk, és azok is maradunk! Mivel Vang küldetése egész embert igényel, okosabbnak véltem megmaradni csupán a barátság mellett. Magad is láthatod, hogy itt a Földön is ezer veszély leselkedik ránk, hát ott fenn? Ő szabad emberként indul útnak, és én nem kívánom lekötni magam senkihez, aztán majd meglátjuk. Az édesanyukám szerint a közeljövő nagy meglepetéseket tartogat számunkra! Amennyiben Vang csoportjának sikerült megfejteni a titkot, amit az ottani nagy társadalom pusztulásának körülményeit fedi, itt rövid időn belül olyan hatalmas erők birtokába jutunk, amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy az izgága egyedeket, szükség esetén egész néprétegeket kordában lehet tartani. Észrevetted? Mintha magától megrándult volna a térde.

- Igen! Észrevettem! Figyeld a szemét, az is hamarosan kinyílik.

- Már az ajka is megmozdult Tantika! Gréta ráhajolt a sápadt ajakra, csókkal illette, majd a fülét helyezte egészen közel hozzá, hogy hallja, ha mondani kívánna valamit.

- Fi-am, fi-am, tűz, tűz! - Egészen leheletszerű suttogás volt csak, s Gréta is inkább érezte, mintsem hallotta a szavakat. E megnyilatkozás után Judit ismét behunyta szemét, s mintha valóban a halál kerítette volna hatalmába, egészen lesápadt, elfehéredett, és ajkának remegése is megszűnt. Gréta felzokogott.

- Mentsd meg őt tantika! Kérhettek tőlem bármit, csak őt hozzátok vissza. Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy Judit miatta hal meg, ha meghal.

- Ne ijedezz! - nyugtatta az idős professzor asszony. - Ő is harcol az életéért. Most új erőt gyűjt, és majd ismét jelentkezik. Szerencsénkre nem értek a golyók olyan helyet, hogy helyrehozhatatlan lenne sérülése. A vérveszteséget tudjuk pótolni, és mint láthatod magad is, a szív működése kezd normalizálódni. Az agy nem sérült meg, remélhetjük, hogy rövidesen egészen visszanyeri eszméletét. A többi sérülés, csonttörések, zúzódások gyógyítása már gyerekjáték.

- Drága Tantika, az Isten áldjon meg érte! Ti mind olyan jók vagytok! Sajnálom, hogy Vanggal nem jött össze, de mint Ő is tartja: az össztársadalom érdeke fontosabb egy, vagy két ember boldogságánál.

- Ez így rendben is lenne gyermekem, de az is hozzá tartozik a magyarázathoz, hogy az össztársadalom belőlünk tevődik össze, s az egyén boldogsága nem választható el a társadalométól és ez fordítva is így van! Nekem is van férjem, három gyermekem, az irántuk való szeretetem azonban nem elválaszt, hanem összeköt veled, vele - Juditra mutatott - és mindazokkal, akikkel a sors összehoz.

A sárga, pergamenszerű arcon mosoly csillant, és szinte egyazon pillanatban ismét megnyíltak Judit szemei, arcát halvány pír öntötte el, s már erőteljesebben, mint imént két szót suttogott.

- Édes-apa, édes-apa. - Később pedig ismét: - Tűz banditák, tűz banditák! Istenem! A kicsi!

- Ne erőltesd magad kedves - szólt hozzá Nan professzor asszony - tudjuk mi történt veled és most éppen azon fáradozunk, hogy rendbe hozzunk. Néhány hét és nem is fogsz emlékezni a történtekre. Érted amit mondtam? - Judit a szemével jelezte, hogy igen, majd ismételten édesapát szólította.

- Hívd be gyermekem apukát, de figyelmeztetlek - mondta nyomatékkal a professzor asszony - rajta kívül senki ne jöjjön, mert éppen csak visszanyerte eszméletét, s nem lenne jó, ha ismét elveszítené. Egyelőre nem szabad erőltetnie az agyát.

- Anyuka eszméleténél van apuka! Téged szólít! - Gréta épp csak annyira nyitotta ki az ajtót, hogy fejét kidugja, amidőn pedig látta, hogy a kint várakozók valamennyien előre lépnek, hozzátette még. Bocsássatok meg, de csak apukát engedhetem be, a professzor asszony szigorúan meghagyta, hogy másokat ne engedjek be, mert egyenlőre nem szabad semmivel sem zaklatni anyukát, nehogy visszazuhanjon az eszméletlenségbe. Nagyon gyenge!

- Nehogy már engem se engedjetek be hozzá - szólt Katinka, majd engem is megelőzve benyomta az ajtót, s Gréta miközben hátralépett

- Bocsáss meg Tantika - fordult mentegetőzve Nan felé - nem tarthattam Katinka professzornőt vissza. Ő tulajdonképpen ugyanolyan anyukája Juditnak, mint Ő nekem.

Nan nem szólt semmit, folytatta a masszírozást, Katinka pedig Judit fölé hajolt:

- Aranyoskám, drágaságom - csak az édesanya, vagy a szerető becézheti hasonló szavakkal hozzátartozóját, mint aminőket Katinka használt. Judit csak szemeivel köszönte aggódásunkat - mindkét keze és feje is rögzítve volt - kéz- és csigolyatörése miatt - tényleg csak a szája látszott ki a kötés alól, annak szögletében azonban az a nála megszokott huncut mosoly kacarászott, mintha azt mondta volna, Péter nem nyitott ajtót, mivel mit sem tudna kezdeni velem ebben az állapotomban.

Judit színe változása persze Nan professzor asszony figyelmét sem kerülte el, abbahagyta a masszírozást, és az ágy másik oldalán a fejrészhez tipegett. Olyan igazi kínai mód, miután pedig szemközt nézett páciensével, rövidesen csak ennyit mondott.

- Rám itt már nincs szükség! A legközelebbi géppel hazaindulok!

Hirtelen nem jött ajkamra szó, megfogtam az idős, csodatévő kezét, majd Judit fölött hosszan csókoltam, utána pedig Judit ajkához vittem, s Ő is, szintúgy mint én, csókkal illette - mivel másképp nem tudta magát kifejezni. A szemeibe sűrítette mindazt, amit messziről jött kolléganője iránt érzett. Nélküle ugyanis még ki tudhatná meddig eszméletlen állapotban feküdhetett volna, és nyilván könnyebb gyógyítani azt a beteget, aki szavakkal ki tudja fejezni magát. Gréta, aki addig szótlanul állt a háttérben, látván lebénultságunkat, magára vállalta a kezdeményezést.

- Arról aztán szó se eshet Tantika, hogy körül se nézz nálunk. Azért, hogy Vang és köztem nem jött össze, nem kell menekülésszerűen távoznod, hiszen Lí papa és családja révén te is e helység tulajdonosa vagy. Tudom, hogy kitűnően beszélsz angolul, majd apuka és nővéreim kalauzolni fognak. Bizonyára te is jól fogod magad érezni itt, mint Lí papa. Különben, ha még nem találkoztál volna velük Tamás, Csia férjének anyukája, apukája is a folyosón tartózkodnak. Én Katinka Tantival itt maradok anyuka mellett, ha szükség lenne rám, itt megtaláltok.

Gréta akaratlanul is felhívta figyelmemet Nannal szembeni kötelezettségemre, hiszen még be sem mutatkoztunk egymásnak, mielőtt azonban szót válthattunk volna a folyosón mozgolódás támadt. Néhány pillanattal később pedig benyitott a szobába egy sötét szemüveges, kínai férfi. Elnézést kért, amiért a fájdalmas pillanatokban kellemetlenkedik, de saját szemével kívánt meggyőződni a professzornő állapotáról. A kínai nagykövetség munkatársaként mutatkozott be, az igazolványt Gréta lányom nézte át. Én magam úgyszólván meg sem néztem, csak akkor figyeltem fel, midőn lányom azzal a kérdéssel fordult hozzá, hogy nem rokona-e az elnöknek. A hasonlatossága miatt. Mivel habozott a válasszal, Nan professzor nő is alaposabban szemügyre vette, s egyszer csak leesett neki a tantusz:

- Gyermekeim - mondta nem kis meglepődéssel hangjában - ez az úr személyesen a Nagy Kínai Népköztársaság elnöke!

- Nem kellett volna elárulni a professzor asszony! - kezdte az elnök - Inkognitóban jöttem, igaz két helikopterrel és néhány őrrel, látogatásomnak azonban titokban kell maradnia az eredményes nyomozás miatt. Azért jöttem, hogy személyesen nyilvánítsam részvétünket, és tudomásukra hozzam, miszerint titkos szolgálatunk teljes apparátusát ráállítottuk a bűntény felderítésére. Ez a bűntett ugyanis nem csak Önöket, az Önök által felépített űrbázist, azzal együtt az egész birodalmat veszélyezteti, tehát nem csupán a család iránti szimpátiából tesszük, amit teszünk. Nem tartoznak köszönettel sem, sokkal inkább mi tartozunk azzal Önöknek. Nagy örömünkre szolgált, hogy a professzor asszony vállalta a hosszú utat, de mint a követségünkön megtudtam: Önök nemcsak gazdasági téren vannak kapcsolatban velünk, hanem a két család, mármint az Önöké, de Lí professzoréké, vérségi alapon is közel áll egymáshoz.

- Remélni merem - mondtam -, hogy ez a tény nem akadályozza az államközi kapcsolatokat.

- Ó nem, nem, sőt! De mint hallottam ez a testvériség nem egészen új keletű, ugyanis egy kínai népdalgyűjtő, Észak-Kína egyes területein lakó népek, és az Önök népdalainak hasonlatosságából arra a következtetésre jutott, hogy a magyarok ősei Észak-Kína tartományaiból vándoroltak a Kárpát-medencébe. Persze ez az állítás még tudományos bizonyításra szorul, de addig is - legyen ez a kis közösség a nagy Kínai birodalom nyugatra tolt előőrse! Most pedig elnézésüket kérem, és mielőbbi gyógyulást kedves feleségének. Bocsássanak meg amiért betolakodtam, de szükségét éreztem, hogy személyesen tolmácsoljam népem részvétét, és felajánljam segítségünket. Nem tudtam Nan professzorasszony ideérkezéséről, de nagy megnyugvással tölt el jelenléte.

- Nagy megtiszteltetés számunkra elnök Úr látogatása - mondtam -, és mivel éppen az Elnök Úr megérkezése előtt akartam a professzor asszonyt egy kis hajókirándulásra invitálni, boldoggá tenne minket, ha velünk tartana. Közben lenne időnk kisebb közvetlen eszmecserére, beleértve a politikát és a gazdaságot is. Kérem! Nem mondjon nemet! Természetes, hogy jelenléte a hajókiránduláson is inkognitóban marad! Erről kezeskedem!

- Nagyon sajnálom, de tényleg!

- Kérem! Nem fogja megbánni! Különben a testvériségen kívül is, mint első osztályú szövetségeseknek időközönként találkoznunk kellene! A földi hatalmak státus quo-ja legújabb felfedezéseink nyomán alaposan megváltozik a távol-kelet javára! Meg kellene vitatni mennyiben tudnánk befolyásolni a jelenlegi konfliktusokat, pl. a boszniait.

- Jó! Legyen, de akkor máris indulnunk kell! - lehajolt, csókkal illette Judit befáslizott molokát, azaz, inkább csak a rögzítővasat, majd Nan felé fordulva: - Nos professzor asszony?

- Teljesítettem a feladatomat Elnök Úr, elkísérhetem.

- Bocsáss meg drága! - szavak helyett én is inkább csak tekintetemmel közöltem feleségemmel gondolataimat, s Ő szintén szemével jelezte, hogy megérti távozásom okát, annyit azonban szavakkal is hozzá tett:

- Édes-apa, vi-gyázz, magad-ra!

- Ne félts drága - mondtam - vigyáznak rám, melletted pedig itt maradnak Katinka és a lányom. Ők ketten felérnek egy szakasz rendőrrel. De rájuk is vigyáznak! A jövőben sajnos nem nélkülözhetjük az elővigyázatosságot. Rácsokoltam a szemére, aztán:

- Mehetünk Elnök Úr, Professzor asszony! - s előre léptem, hogy ajtót nyissak.

A folyosón az elnök mondott valamit kinnrekedt kísérőinek, de kínaiul, amit én nem értettem, azt követően Ők lemaradtak, mi pedig elfoglaltuk helyünket az én kocsimban. Én vezettem, mellettem az Elnök, a hátsó ülésen pedig Anna és Pisti fogták közre Nant. Persze előttünk is, mögöttünk is haladt egy-egy kocsi, de feltűnés nélkül. Nem használtak kék villogót, mint a házelnök kísérete, s még a kocsik sem egyazon márkát képviseltek, a színük is különbözött, mégsem lett volna ajánlatos megtámadni bennünket, mert Anti fiai a Lehel által előző nap hozott lézerfegyverekkel egy regimentet is képesek lettek volna megsemmisíteni.

A hajón a kapitány - hatvanon túli tengeri medve, valamint a már ismerős Aladár és öccse Zsiga fogadtak bennünket. A kapitányt a vészhelyzetre való tekintettel rendeltem vissza szabadságáról, és egyébként is a hajón lakott, csak hébe-hóba, szükségleteinek kiegészítése végett távozott róla. Mivel állandó készenlétben voltak, megérkezésünket követően szinte azonnal kifuthattunk a tóra, s a néhány perces tiszteletadás után, amelyet a múzeummá alakított kabinban töltöttünk, kinn tartózkodásunk egész ideje alatt a fedélzeten vitattuk a helyi adottságoktól kezdve a jelen és a közeljövő kilátásait, mind politikai, mind gazdasági vonatkozásban. Az Elnök elragadtatással gyönyörködött a part mindkét vonulatában, majd meggyőződéssel mondta:

- Nem csodálkozom azon, hogy honfoglaló őseik örökös hazaként tartották számon a Kárpád-medencét, s kóborlásaikból mindig visszatértek ide. Utódaik pedig, bár nem kevés áldozat árán, már több, mint ezer esztendeje védelmezik. Alávaló gaztettként említette az 1920-as trianoni békediktátumot, a természeti adottságait tekintve is egységes terület megcsonkítását. Véleménye szerint nem a nemzetiségek kielégítése volt a cél, hanem, mert soha nem nézték jó szemmel e távol-keleti fajta (magyarság) beékelődését Közép-Európa szívébe. Azért, mert többfajta népség lakja, bűn feloszlatni egy, természeti adottságait tekintve egységes területet. Itt egy pillanatra megemlítette a boszniai polgárháborút is, és rosszallását fejezte ki mind a szerbek, mind a bosnyákokat illetően, de elítélőleg nyilatkozott a nyugati hatalmak hozzáállásáról is. Boszniában is a rég idejétmúlt oszd meg és uralkodj elvét alkalmazzák, mint 1920-ban. A vezetőket, nyugatiakat sem érdekli, hogy a hatalomért való vetélkedés közben százezrek pusztulnak el embertelen körülmények között, és milliók válnak földönfutóvá. E tények ismeretében sokkal ember közelibb a kommunista ideológia, mint akár a keresztényi, vagy mohamedán, az elosztás gyilkos, kapitalista elvét nem is említve.

- Azt hiszem - mondtam -, ha a sokak által jogosan rettegett kommunista szót családra váltjuk, az elosztás elvét illetően egyezik a véleményünk. Mivel azonban legtöbb államban a szabad piac rablógazdálkodása folyik, nekünk népünk boldogulása mellett figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy a kapitalizmus bérrabszolgái kedvező képet alkossanak rólunk. Nem folytathatunk öszvér politikát, mint jelenben hazánkban is teszi a koalíciós kormányzat. Remélhetjük, hogy az Önök hozzáállása kedvezőbb helyzetbe hozza hazánkat, hogy gazdaságpolitikusaink rádöbbennek arra, hogy nyugat számunkra egy telített piac, ahol nem sok keresnivalónk van.

- Mi felajánlottuk, hogy birodalmunkban elsőbbséget élvezzenek, de természetesen kölcsönösségi alapon export-import cikkeink. Persze ehhez az is hozzá tartozik, hogy csakis minőségi áruról lehet szó. A régi szocialistának nevezett, mindegy, hogy milyen, csak legyen - felfogás - ma már idejétmúlt! Versenyképes áruval megjelennünk bármilyen piacról legyen is szó!

- Bizony sok kívánni valót hagynak a gombamód szaporodó magánvállalkozók - kereskedők - vetette közbe Anna - rossz minőségű árut termelnek és drágán adják! Ez vonatkozik a nyugatról behozottakra is!

- Kedves asszonyom - az Elnök, akinek arcáról addig egy pillanatra sem tűnt el a mosoly, hirtelen komor lett - az ember természeténél fogva hajlik a korrupcióra, és a csalásra, s ha alkalma nyílik rá, általában nem mulasztja el kihasználni. Minket joggal vádolhatnak azzal, hogy túl szigorúan bánunk el a két fajta bűntett elkövetőivel szemben, de kérdem: Másképp hogyan tudnánk rendet tartani a birodalomban, amelynek - talán nem tévedek, ha az mondom: több az állampolgára, mint Európa, Ázsia, Oroszországhoz tartozó része is, és az Egyesült Államoknak együttvéve. A szigor ellenére is van kínai maffia, amely Önök sajnos most közvetlenül is tapasztalhatják - nem kevésbé kegyetlen, mint az államgépezet. Mégis azt kell mondjam, nálunk lakosság zöme becsületes munkával keresi kenyerét, a vállalatok sokkal gondosabban ügyelnek árutermelésükre, mint a magántulajdonú nyugat-európai, vagy amerikai üzemek.

- Idejövet kénytelen voltam lehallgatni két angol menedzser beszélgetését - szólalt meg Nan professzor asszony - az Ő megállapításuk szerint Magyarországon, annak ellenére, hogy szocialista többségű parlament van, a kormányzat teljes egészében liberális politikát folytat. Ennek a következménye, hogy az iskolarendszer, az egészségügy és általában a szociális intézmények válságban vannak. A korrupciót, és a csalást immár törvényes eszközként alkalmazó újgazdagok persze közéjük számítódnak a korrupció útján milliomosokká avanzsált köztisztviselők is. Azt is tönkre teszik, amit az akármilyen, de szociálisabb előző kormányzatok a köznép javára alkottak. A Magyarországon jelenleg alkalmazott bérrendszerre ráépíteni a nyugi szolgáltató rendszert, egyenlő lesz a nemzet öngyilkosságával. Talán helyesebb gyilkosnak nevezni azt, aki mosolyogva erőszakolja rá a már egyébként is végső tartalékait élő népre az egyre keményebb megszorító intézkedéseket. Az általam elmondottakat el sem hinném, ha nem két olyan ember szájából hallom, akiket a magyar állami vállalatok privatizálásának menedzselésére kértek fel. Tekintve, hogy családom is érdekelt Magyarországon, nyilván megjegyeztem, és elraktároztam minden szót, de most inkább beszéljünk a zavaros nemzetközi helyzetről, az elmondottakhoz esetenként visszatérünk.

- Egyet értek a professzor asszonnyal - mondtam -, s nincs mit hozzátennem a két angol szavaihoz. Ami pedig a nemzetközi helyzetet illeti, talán legaktuálisabb a boszniai helyzettel foglalkozó londoni konferencia.

- Helyeslem! - bólintott az Elnök - Kíváncsi vagyok mi az Ön meglátása az ottani döntéssel kapcsolatban.

- Szerintem a nyugati hatalmak erőteljesnek tartott felszólítása a boszniai szerbekhez, semmivel sem több az eddigieknél. Minden ép ésszel gondolkodó ember tudja, hogy számukra közömbös: melyik fél nyeli le a másiakt. A bombázásról pedig annyit, a levegőből el lehet pusztítani egy darab szárazföldet, de megszállni nem. Ellenben lenne egy feltevésem. - Kihúztam magam, és mélyen a szemébe néztem az Elnöknek - Mi következne abból, ha mi - privátilag - csak a bázis erejére támaszkodva, rövid úton véget vetnénk a boszniai, vagy egyéb háborúskodásoknak? Nem okozna nehézséget bemérni és megsemmisíteni a mértékadó vezetőket stábjukkal együtt.

- Nem lenne okos dolog részünkről barátom - válaszolt az Elnök - az egyenlőre hét pecsétes titokként kezelt fegyver-rendszer alkalmazása előbbre hozná egy nagy háború kezdetét. A kapitalista államok megakadályozandó, hogy eléjük lépjünk, nem hagynának időt a felkészülésre, pedig mi még nem vagyunk készen! Úgy, és annyira kell felkészülnünk, hogy már az első összecsapásnál megtörténjen a szerepcsere. Nem akarunk felesleges vérontást, csupán annyit, hogy a paraziták eltűnjenek a föld színéről.

- El kell fogadjuk ezt a logikus magyarázatot - mondtam -, persze, és főképp miután az amerikaiak egyoldalúan feloldották a fegyverembargót, a boszniai háború kiterjedhet határain túlra is, és akarva-akaratlan belecseppenhetünk, akkor pedig...

- Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a nyugati hatalmak is akarják. A mi értesüléseink szerint azonban ők sem készek egy mindent elsöprő, nagy háborúra. A frontokon, de manapság már a front mögötti területeken is nagyobbrészt a plebsz pusztul. A politikusok, továbbá a fegyvergyárosok is gondoskodnak a maguk részére megfelelő búvóhelyről, ez azonban nagyon is faramuci megoldás, mert ha elpusztulnak a munkáskezek - a műszakilag képzett agyak, mit kezdenek önmagukkal?

Az Elnök okoskodására előbb én, majd pedig az öreg Pisti válaszolt:

- Minden lehetséges - mondtam -, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy vannak forrófejűek is, akik nem gondolnak előre. Én mindenesetre, minden eszközzel támogatom azt a propagandát, hogy az anyák ne szüljenek, amíg ez a gyilkos fajzat ki nem pusztul. Ágyútölteléknek, vagy azért, hogy milliók munkájának a gyümölcsét néhányan élvezzék, értelmét veszti az állítólag Istentől származtatott ige: Sokasodjatok! Vegyétek birtokba a Földet! Talán nem mondok nagyon, az igazságos elosztás elve szerint: mindenkinek saját verítékével kell fizetnie az életért.

- Egyetértek veled Pajtás - szólalt meg Pisti, de magyarul és Anna fordította angolra amelyet mindkét kínai értett. - Akkor lennék boldog, ha minden politikust a lámpavason látnék lógni! Ők teszik pokollá a Földet, kizárólag az Ő érdekeiket szolgálják a háborúk! A plebsz - szerintük - kizárólag Őket szolgálni teremtődött, s ezt nem kisebb személyiséggel - magával Jézus-Krisztussal próbálják igazolni. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami az Istené! Persze mi tudjuk, ezt a tézist nyilván valamelyik római császár toldotta a bibliai szöveg közé vazallus papjaival. Semmi köze sincs az egy akol egy pásztor hirdető Istenfiához. Azok részére, akik röhögve piknikeznek, miközben zsoldosaikkal százezreket hajtatnak ki több évszázados otthonaikból, a lámpavasra húzás sem elégséges büntetés.

- Kedves barátom - válaszolt Pisti kemény szavaira az Elnök - Ön néhány mondattal a dolgozó nép érzésvilágát fejezte ki. Anélkül, hogy kétségbe vonnám szavainak hitelét, azért engedje meg nekem, hogy kiegészítsem: vezetőkre akkor is szükség lesz, ha test ölt a patriarchális család intézménye, ami az Önök perspektívája! Persze az egyenlő elosztás elve rájuk is vonatkozik, és ugye megbocsát nekem, ha azt mondom: azért ma is vannak becsületes politikusok!

- Na igen! Bocsánat Elnök Úr - kacagott fel az öreg veterán "munkás" - hozzá kellett volna tennem, hogy tisztelet a kivételnek.!

- Így már igen! Akceptálom - helyeselt mosolyogva az Elnök - szeretem az őszinte szavakat, az Öné pedig - érzésem szerint nagyon is mélyről jöttek. Szeretném folytatni Önökkel ezt a nagyon is értékes eszmecserét, de sajnos, ma semmiképpen nem tudok több időt rászánni. Ellenben - majd egyeztetünk egy időpontot, és nálunk, otthon megismételhetjük. Akkorra bizonyára más aktualitások is lesznek, átrendeződhet ami ma zavaros, esetleg mi rendezzük át!

- Most pedig, ha kérhetem, térjünk vissza a helikopterekhez, ugyanis holnap reggel Németországban várnak rám, és még fel is kell készülnöm. Nem valószínű, hogy ilyen szívélyes, baráti beszélgetésben lesz részem.

- Öntől függ az időpont Elnök úr - mondtam - mi bármikor és örömmel megyünk az Önök hatalmas, egyben titokzatos birodalmába.

- Rövidesen szaván fogom! - így az Elnök.

Ezt követően, egészen addig, amíg el nem helyezkedtünk az autóban alig váltottunk néhány szót, ott azonban Xénia felfrissített bennünket, ugyanis bejelentkezett Annának, aki aztán továbbította a hallottakat:

- A kormány - mondotta - szeptembertől felemeli a villamos energia árát, a gáz árát, s majd azt követően lépcsőzetesen: '96. március 1-től 8-25%-os emelés, az utolsót pedig már a piac határozza meg.

- Hisz alig pár napja mondta az iparügyi miniszter, hogy az idén nem lesz áremelés - ezek a szavak Pistitől származtak, majd így folytatta - azt mondták, hogy nem lesz több "Bokros csomag" és főleg: nem terhelik tovább a már eddig is túlterhelt köznépet. Hogy a pénzt onnét veszik el, ahol több van a kelleténél. Hogy a kiadások csökkenésével operálnak, és íme: ismét a tömegek vállára rakják a terhet. Vagy mi más lenne az energia árának növelése, ami aztán magával rántja minden másnak az árnövekedését. Mi lesz veled emberke? - ezt valószínűleg nem Horn miniszterelnökre mondta - ehhez a manőverhez igazán nem lett volna szükséged egy panamában végzett sodrott bajuszúra, mert ennyi esze egy nagyszarvú magyar "ökörnek" is van! Ha így folytatod - de ezt inkább csak magának - rövidesen a szemetesbe kerülsz sleppeddel együtt! Végy magadnak mogyorót, hogy legyen mit ropogtatnod, mert hogy meddig maradsz ott, vagy egyáltalán előkerülsz-e valaha?

Anna elnevette magát és kacagása engem is nevetésre késztetett. Az Elnök jobbra-balra tekintgetett, majd kérte Annát, fordítaná le neki is, amit Pisti mondott. Anna szabadkozott, majd hirtelen meggondolta magát, és szóról-szóra elismételte Pisti szavait, Még be sem fejezte, az Elnökre is átragadt a nevetés, majd úgy kacagás közben:

- Sok igazság van az öreg szavaiban! Őszintén mondom, nem bánnám, mellettem is lenne egy ilyen jó barát, testvér, vagy mindegy mindek nevezzük. Igaza van: ahhoz nem sok ész kell, hogy állampolgáraink zsebéből kivegyük a pénzt, sőt, még akkor is kotorásszunk benne, amikor már üres. Nem sok jót tudnék mondani arról, amit tapasztaltan, de ha tanácsolhatom: inkább balra, úgy értem szélsőbalra, mint szélső jobbra nyissanak, mert ha a diktátor hajlamú képviselőjük kerülne hatalomra, olyan zsákutcába viszi az országot, amelyből csak egy újabb népvándorlással szabadulhatna!

- De Elnök úr - kaptam fel a fejem - tán arra gondol, aki a tajvani-kínaiakkal akarja rendbe tetetni az ország dolgait?

- Igen! - volt a válasz - azonban lehet, hogy jeles képviselőjük másképp gondolja, mi azonban - és Önök is, tudjuk - Tajvan Kína része, s bárki, csak velünk köthet hosszú távú szövetséget, mint azt Önök is tették.

Az utolsó szavak már a helikopterek közelében hangzottak el, kiszálltunk a kocsiból. Az Elnököt már türelmetlenül várták és a búcsúzás csak pillanatokig tartott. A gépek felemelkedtek, majd egy kisebb kör után elhúztak Budapest irányába, s velük egy újabb jó barát, akire - gondolom - számíthatunk szükség esetén...!

- Nagy baklövést követtünk el - mondtam németül, hogy Nan professzorasszony is megértse - neked kellett volna figyelmeztetned! - fordultam szembe Annával.

- Nem tudom, miféle baklövésről beszélsz és mire kellett volna figyelmeztesselek?

- Hát az ebéd kedvesem! Egyszerűen megfeledkeztünk az evésről!

- Engem ne okolj kedves - válaszolt Anna - én megrendeltem az ebédet, szóltam is a professzorasszonynak, Ő továbbította az Elnök felé, természetesen kínaiul, aki kifejezetten megtiltotta, hogy szót is szóljunk róla. Mint mondotta, anélkül is kicentizett az ideje, majd ha visszaérkezik Pestre, pótolja.

- Igen-igen! - erősítette meg Anna szavait Nan - de hogy őszinte legyek hozzátok, én is inkább fáradtnak, mint éhesnek érzem magam. Bemegyünk a kórházba, hogy meggyőződjünk betegünk hogylétéről, aztán valamelyik sarokban lehajtom a fejem.

- Több is van vendégszobából kedves - nyugtatta meg Anna - előbb azonban, remélve, hogy Judit állapota javult, bekapunk valamit abból az elnöki ebédből, hacsak nem poshadt; nem tudván mikor érkezünk, bizonyára melegen tartották.

- Jó, nem bánom - így Nan, - de tényleg fáradtnak érzem magam. Lehetséges, hogy sokat kellett magamból adnom Juditnak, nagyon szeretném, ha felépülése után hozzám is ellátogatnátok.

- Mi pedig előre köszönjük a meghívást! Az Elnöknél teendő látogatásunk alkalmával arra is sor kerülhet. - hozzátettem még - Anna örülne a legjobban a Kínában teendő látogatásnak, mert még nem volt hozzá szerencséje, pedig nagyon is érdekli az ókori Kína építészete.

- Az idősebbik fiam is építész - mondta a professzorasszony - bizonyára nagy örömmel fogja végigkalauzolni.

Ez a beszélgetés már a kórházba menet, az autóban hangzott el. Juditot éppen pihentette Katinka. Gyenge altatót adott neki, de mint Gréta örömmel újságolta; sokkal jobban van, mintha nem is ő szenvedte volna el a három golyó ütötte sebet és többrendbeli csonttörést. Örömmel közölte velünk azt is, hogy ő Katinka nyanyával - nem tudom honnét vette a nyanya szót - Judit mellett marad éjszakára is. E célból betettek egy heverőt, s majd felváltva vigyázzák - úgymond; anyuka álmát. Mivel Katinka megtiltotta, hogy felébresszük a beteget - majd:

- Ha felébred, telefonon jelezni fogják - mondotta, - nyugodtan foglalkozzunk Nan professzor asszonnyal, nem csodálkozik azon, ha fáradt - erejét veszítette, de pontosan az Ő erejének köszönhetjük, hogy Judit már elfogadható állapotban van. Nem lehetünk érte eléggé hálásak!

- Csak semmi hála, - mondta Nan - de több pihenés! Magam is úgy látom, hogy nyugodtan távozhatunk! Majd az anyuka - Katinkára értette - és a nagylány - Gréta - mellette maradnak, de ha szükséges lenne, azonnal ébresszük fel őt is!

Az idő, az ide-oda csalingálás közben nagyon előre haladt. Már a kórházból való távozásunkkor kezdett szürkülni, az esetebéd végére, - Anna kitett magáért, valóban elnöki ebéd volt, nem vallott volna szégyent vele - pedig alkalmazkodva Nan professzor asszonyhoz rövidre fogtuk, mégis elhúzódott, besötétedett és jómagamnak is elegem volt, tehát nem csak Nan, magam is az ágyba igyekeztem. Mikorra Anna Nant elszállásolta, majd eligazította a háztartást, jót szunyókáltam. Anna tulajdonképpen Bettit, Szilvia - volt feleségem - ikertestvérét pótolta a családban, aki előbbi házasságom egész ideje alatt irányította a háztartást, nevelte a gyerekeket - jobban is szerették, mint szülőanyjukat, aki inkább csak reprezentált. Nos; Szilvia és Betti egyidejű távozása után Csaba - Auguszta férje - átvette Annától műszaki tervező irodájának irányítását, Ő pedig beköltözött a házba, és elfoglalta Betti helyét, az ágyban is. Judit, aki ugyan nem táncosnőként, hanem az onkológia professzoraként, egybe rákkutatóként ideje nagyobb részét házon kívül töltötte, Szilviához hasonlóan természetesnek vette, hogy ketten töltik be a feleség szerepkörét. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sem Betti, sem Anna nem ajándékozott meg gyermekkel. Hogy miért? Előbbi könyveimben eléggé világosan kifejtettem, ennélfogva egyáltalán nem volt feltűnő együttélésünk, a család pedig hallgatólagosan beleegyezett. Öröklődési problémák nem lévén, nem volt oka senkinek irigységre, féltékenykedésre.

- Végre! - mondta Anna, midőn visszaérkezett hozzám, és előbb csak úgy ruhástul rádobta magát az ágyra. - El sem hiszed - folytatta - Nan annyira ki volt dőlve, úgy ahogy volt, végigfeküdt az ágyon, "majd ha felébredek, veszek egy kiadós fürdőt" mondta, s már aludt is! Vagy kitudhatja, talán csak kidőlt, mint egy agyonhajszolt állat. Az az egy biztos, hogy közreműködése nélkül Judit még mindig kómában lenne!

- Valószínűleg igazad van - toldottam meg, - de te nem vagy fáradt? Hisz Te sem alszol már második éjszaka!

- Melletted nem érzem magam fáradtnak kedvesem. - válaszolta - Itt minden olyan természetes nekem, mint Amália idejében a budai házban. Sok hasonlóság van közte és Judit között, Talán személyes tragédiájuk is hasonló, és az sem mellékes, hogy mindketten beléd botlottak, pedig...

- Majd máskor kedvesem, vetkőzz, - mondtam - aztán zuhany! Utána jobban esik az alvás. Nan is jobban tette volna, ha ezt teszi, de hát Ő az orvos!

- Vannak az embernek olyan pillanatai, amikor fárasztó az egyhangúság, s ez nem csak a szerelemre értendő...!

Anna utóbbi szavai már a zuhany alól hallatszottak, de elég hangosan ahhoz, hogy eljussanak fülemhez. A fürdőből kijövet pedig:

- Csak egy utolsó kérdés, ha nem haragszol, utána amit akarsz...!

- Ki vele! Addig úgy sem hagynál nyugton...

- A délutáni eszmecserére visszatérve, mivel tudnád magyarázni, Horn úr politikai jobbra-fordulását? Ennyire megváltozott volna, vagy...?

- Nem hiszem - mondtam - csupán a Rotschildokat, Rockefellereket helyezi a Jancsi bácsik, Juli nénik elé. De tekintve az ország eladósodását, jó szándék is vezérelheti, mert ha azok, természetesen a sajátjuk mellett, a nép érdekeit is szem előtt tartják, akkor nem csinál rossz üzletet. Ugyanis Ők hosszútávra rendezkednek be, nem létérdekük az azonnali profit. A baj csak az, hogy amíg az igazi Rotschildok kézbe vehetnék az ország gazdaságát, addig a menedzserek kimossák belőle az aranyat, és időbe telik mire újból profitál.

- Azt hiszem dióhéjban ennyi! - szólalt meg Anna. - Nem kérek bővebb magyarázatot... és most...

- Szolgáld ki magad kedvesem! - mondtam - Arra azonban gondolj, hogy holnap is nap lesz, és állnak néhányan mögötted is!

- Figyelmeztetés nélkül is tudom! - válaszolt csendesen, majd hozzátette még - Ha annak idején erőszakosabb lettem volna, biztosra veszem, hogy Amálka után én lettem volna az egyetlen egész a mai napig!

- Gondolod, hogy életbe lennék még? - kérdeztem, majd - sok esetben a több kevesebb az egynél!

Anna kacagni kezdett.

- Bolond vagy - mondta - te mondottad egyszer, hogy néha egyetlen pillanat fölér egy hosszú élettel!

Az ajtóból kaparászás hallatszott. Anna egy pillanatra elhallgatott, majd:

- Istenem! - kiáltott fel - a Sátán! Valószínűleg elzavarták a kórházból, és itt kér bebocsátást. Bocsáss meg, kimegyek és adok neki enni. Bizonyár senki nem gondoskodott róla egész nap.

Leugrott mellőlem, felkapta hálóköntösét, aztán el... - utána már csak néhány kutya vakkantására emlékszem, amiben benne volt hűség, kivertség, minden, ami egy ember, vagy állatot jellemezhet...


Judit állapota, hála a gondos kezelésnek, napról-napra javult. Egy hét után a csigolyát és a fejét rögzítő abroncson kívül lekerült róla minden kötés. Persze a kezeken és a lábakon kívül, mert azok gipszben voltak, s csak segítséggel tudott mozdulni, de fő, hogy szeme, szája, orra már kiszabadult a bugyolából, és kacagni is tudott. Egyik nap azt találtam mondani neki:

- Te édes, így ránézésre, koronával a fejeden hasonlítasz a tavaly ilyenkori Horn úrhoz! Belőle miniszterelnök lett, belőled vajon mi lesz, ha lekerül fejedről a korona?

A kórteremben többen is voltunk a családból és családon kívüliek is. Valamennyien kíváncsian vártuk Judit válaszát, ami nem késett, nagyon frappáns volt:

- Hát politikus nem leszek, miniszterelnök mégúgy sem, de amőba sem!

Hogy értették-e mit akart kifejezni az amőba szóval? Tény, hogy csak másodpercek múlva tört ki a nevetés.

- Forduljatok el - szólt a többiekhez Katinka - nem lenne jó, ha felszakadnának a hegek. Te pedig - felém - ilyen nevetséges dolgokkal ne hozakodj elő!

- Miért ne? - Judit. Kezünk össze volt kulcsolva, s hogy tört karral tellett, megszorította ujjaimat. - Mondd csak Édesapa, hisz nem is olyan nevetséges, amit kérdeztél, inkább szomorú, ha egy vezető politikusnak programjával ellentétes intézkedéseket kell úgyszólván ráerőszakolni választóira. Hacsak már előtte nem kaméleon típus. Politikusok között gyakori ez a fajta. De mint hallom a nép sem tudja, mikor cselekszik helyesen: ha becsületesen dolgozik, vagy sztrájkol, mondván: még egyszer nem fogják falhoz állítani? Vagy: hogy csupán a kivételezettek turbékolhassanak az általa emelt palotákban. Én mindenesetre, ha olyan helyzet alakul ki körülöttem, hogy bárhová nyúlnék, mindenütt fájdalmat okoznék, inkább megválnék tisztemtől: csinálja, aki jobban tudja, aki kevesebb fájdalommal tudja elvégezni a műtétet. Az ország kiárusítását semmi esetre sem vállalnám, inkább begubóznék, mint a selyemhernyó - az ország gazdaságpolitikájára értem - nem adnék, de nem is kérnék, senkinek, senkitől semmit, saját erőforrásaimra szorítkoznék, aztán vagy belefulladnék a gubóba, vagy szárnyaló lepkeként bújnék elő...!

A jelenlévők megtapsolták Judit eszmefuttatását, Katinka azonban leintette:

- Ha nem akarod itt tölteni a nyarat, akkor jobban teszed, ha abbahagyod azonnal, ha már eddig is nem erőltetted meg magad. A benned élő kicsire gondolj kedves...!

- Jó abbahagyom - szólt Judit - csak még annyit: távolítsátok el mellőlem ezt a kislányt, vagyis bocsánat: nagylányt, mert maradék idegeimre megy a gondoskodása. Nem tudom megértetni vele, hogy semmi köze sincs az én balesetemhez. Neki pihenésre van szüksége, kikapcsolódásra, különben lemarad az iskolában, amit én nagyon nem szeretnék. - Judit természetesen Grétára célzott - Nem torpanhat meg pillanatra sem előmenetelében, hisz nagy elvárásaink vannak vele szemben... -

- Na de anyuka?! - Gréta szemei fennakadtak - már mondtam, hogy veled együtt lenni felüdülést jelent számomra!

- Ha neked igen! Nekem nem kislányom! Ki kell kapcsolódnod minden felelősséggel járó tevékenységből. Mellettem itt marad még egy ideig Katinka nénéd, és itt van édesapa. Menj Bajorba, vagy Kirunába. A hátralévő időben pihentetned kell az agyad. Különben...

- Sehová sem mégy húgom - szólt közbe Mary - velem kell jönnöd Floridába. Most, hogy Meier professzor, csatlakozva Nanhoz a bázisra utazott, hogy felkészüljön az expedíciós útra, magamra maradtam hazafelére. Semmi indokot nem fogadnék el kérésem megtagadására. Nos? Anyukára és a nála lévő kicsire sokan vigyáznak, ellenben az enyémre...? Holott lehet, hogy többen is vannak-, hagynád, hogy egyedül induljak?

Gréta Judit fejrészéhez térdelt:

- Drága vagy anyuka, de nem tévesztesz meg, ismerem szándékodat, de tudnod kel, hogy esküm köt ágyad mellé, amíg el nem hagyod. Ha mindenáron szabadulni akarsz társaságomtól fel kell oldozzál esküm alól, és csakis ebben az esetben csatlakozom Mary-hez.

- Örülök, hogy nem értettél félre kicsim - mondta Judit - csókolj meg és máris fel vagy oldva esküd alól. Jó utat, és jó pihenést a Delfin-öbölben!

Miután Gréta felállt, Mary hajolt Judit fölé, mondván:

- Köszönöm drága a kellemes útitársat, de ha hívsz bennünket, félútról is visszafordulunk

Mivel, mint tapasztalhattuk; Judit nem marad gondoskodás nélkül, kísérjük el a két fiatalt - egyik húszon alul, másik húszon felül, de harmincon még innen - a tengeren, azaz az Atlanti Óceánon túlra. A búcsúzás Judittól majd a felkészülés az útra igénybe vette a nap hátralévő részét, de másnap már kora reggel útra készen álltak mindketten a repülőgép mellett. A gép természetesen fel volt készítve, csak be kellett öltözniük, a légmentesen záró, oxigénpalackkal felszerelt ruhába, mert a gép sebességét csak nagy magasságban lehetett kihasználni. Gréta meg is jegyezte, miután elhelyezkedtek a gép fedélzetén, hogy hasonlítanak az űrhajósokhoz... -

- A Föld felszínétől számítva huszonöt kilométer magasságban repülünk húgom. E felszerelés nélkül nem csak megfulladnánk, meg is fagynánk. De kellemetlennek csak addig érzed, amíg áll a gép, repülés közben egészen kényelmes. Az a tény pedig, hogy rádión társaloghatunk egymással, eltereli a figyelmünket, nem gondolunk sebességre, távolságra, időre... Különben, amint elérjük a megfelelő magasságot, ráállunk a koordinátánkra, és nem egészen kettő órán belül Miamiban leszünk. Felkészülté? Úgy értem lelkileg!

- Tőle, nyugodtan indíthatod!

Néhány métert gurultak előre és máris emelkedtek, majd hirtelen mintha kilőtték volna a gépet, belefúródtak és eltűntek a kék levegő-óceánban.

- Te Mary - szólalt meg Gréta kis idő múltán - lenne mód menekülésre, ha tegyük fel itt a magasban meghibásodna a gépünk?

- Hát persze kishúgom, azért van hátadon ernyő!

- Ez eddig rendben is lenne, nem először repülök, de ebből a magasságból...? Nem lenne okosabb a víz fölött repüli? Itt fenn a nagy semmi, lenn pedig az élet ezer csodája! Lehetséges, hogy napsugár megérezte jövetelünket és elénk startol.

- Lenn csak első sebességgel mehetnénk kishúgom, itt pedig ötödikkel! Ott ezer csoda, ezer akadályt jelent, itt a nagy semmiben pedig akadálytalanul száguldhatunk - hacsak egy üstökös belénk nem botlik. Abban az esetben pedig egyenesen belezuhannánk az álmok birodalmába. Péter bátyánknak arra sem lenne ideje, hogy ajtót nyisson, magunkkal vinnénk a bokorba.

- Gondolod, hogy örülne az öreg kulcsár?

- Remélhetőleg nem, és tőle telhetőleg igyekszik mennél távolabbra kitolni találkozásunkat.

- És - ha tegyük fel - valóban sikerülne összehoznunk néhány szirént, azokat is fogadná Péter bátyánk?

- Én azt hiszem, az álmok birodalmában hely van mindenfajta teremtménynek, még az öszvéreknek is.

- Te Mary! - forszírozta tovább a lány - Mit gondolsz? Javára, vagy kárára válik az embernek a tudomány? Az én meglátásom szerint mennél mélyebbre hatolunk a tudomány, a technika titkaiba, annál közelebb hozzuk a végső pusztulást, Mi a biztosítéka annak, hogy a nagy társadalomból megmaradt, és visszafejlődött rokonainknak hasznára lesz, ha expedícióink tudósai kiemelik Őket természetes közegükből? Ki tudja hány tíz, vagy százezer éve élnek már ebben a gyermeteg állapotban, s ha az az energia - mert gondolom egy előttünk ismeretlen energiaforrás okozta a nagy társadalom pusztulását - ismét elszabadul, velünk, azaz a mieinkkel együtt az Ő végső pusztulásukat is okozhatja.

- Lehetséges, de az ellenkezője is bekövetkezhet, mégpedig az, hogy az a bizonyos energiaforrás az aranykort hozza el a Kozmosz valamennyi észlénye számára.

- Hát nem tudom - Gréta kissé elhúzta a választ - az bizonyos, hogy az ember természet-adta, gyermeteg állapotában évmilliókat élt át, míg a már bölcs jelzővel kérkedő esetleg néhány tízezret. Ez a megállapítás abban az esetben is érvényes, ha a Földre érkező első emberek már magas kultúrával bírtak, csak a Földön a visszafejlődés kisebb fokú volt, aminek a következménye, hogy testünk formátumának kivételével, jóval előbbre jutottunk.

- Okoskodásodból is következtethető, hogy az akkori és esetleg a jövőbeni bekövetkező katasztrófának is földre-szakadt elődeink okozói!

- De nem gondolod, hogy eben az esetben mind Fanni nővéred, mind Franz bátyád származástana hamis? A Nap túloldaláról hozott rajzok szárnyas emberekre utalnak, nem kevésbé a ma is élő őshüllők, míg a delfin, ha próbálkozott is a szárazföldi élettel, kialakulása csakis a tengerekben nem végbe! Tehát?

- De hol van az megírva, hogy emberré válásunk a Nap túloldalán, vagy a Földön ment végbe? És ha az Ősök egy, már a fekete lyukhoz közelebb startoló naprendszer menekültjei voltak? Azok pedig a termonukleáris katlanba éppen most zuhanó galaktika menekültjei? És így tovább...! Egy véget nem érő folyamat imágói lennénk?

- A majdnem semmiben repülve, egy valami felé, nem is rossz megközelítés húgom, de hagyjuk a dolgok ilyetén való kimagyarázását. Ne merüljünk ilyen mélységig, foglalkozzunk inkább azzal, ami ránk vár megérkezésünk után. Gondoltál-e a karácsonyi szünet óta Napsugárra? Mert Ő bizony jó néhány napig hiányolta társaságodat, vagyis egészen addig, amíg én nem foglalkozhattam vele.

- Ezt komolyan mondod? Vagy csak az élet könnyebben elérhető szféráiba akarod terelni gondolataimat?

- Egészen komolyan mondom kishúgom, és mivel rövidesen megérkezünk, jobban teszed, ha itteni emlékeidet rendezgeted, mert akármint csűrjük-csavarjuk, a mi világunk - az öbölbelire értem - a makogóknál, a madaraknál is távolabbi, még a vízben lubickoló ősök életét ismétli.

Azt a korszakot, amikor még nem különült el egymástól az ember és az állat, szerelmi kapcsolatuk gyümölcsei pedig még nem öltöttek meghatározó formát.

- Bocsáss meg, amennyiben indiszkrét lennék - így Gréta - tudod már, hogy kit, vagy mit hordasz a hasadban?

- Nem akarjuk előre megtudni - első terhességem idején sem tettük, de tárgynál vagyunk. Szeretném, ha terhességem alatt helyettesítenél. Ugyanis vízben élő gavallérunk már egy ideje nélkülözni kénytelen.

- Ha egyáltalán elfogad. Úgy tudom, Irma és Fatima is megpróbálkoztak vele, és még csak simogatni sem engedte magát, hiába kínálták jobbnál-jobb falatokkal.

- Lehetséges, hogy rossz emlékei vannak a barnákkal kapcsolatban!

- Na és Margitka mama? Vele szemben nincsenek aggályai? Ismeretségük első szakaszát leszámítva Őt szívesen meglovagoltatta, pedig ami a barnaságot illeti...

- Ő már inkább fehér, húgocskám, és talán tisztelte benne az anyóst. Napsugár, magatartásából ítélve, sokkal érzékenyebb nálunk. Talán nem mondok nagyot, ha azt állítom: tisztában van családi összefonódásunkkal.

- Megértem. Viselkedése mindenesetre erre utal. De bocsáss meg, ha arra kérlek, magyarázd meg kicsit bővebben, hogy miért tartjátok a delfint a legközelebbi rokonunknak az emlősök közül? Ha jól tudom, itt Amerikában kísérleteznek a majmokkal is.

- Igen vannak hölgyek, akik jó pénzért vállalják a majom spermát. De Franz és Lénárd professzorok szerint a majmok intelligencia szintje messze esik a delfinétől. Azt pedig már saját tapasztalatból is mondhatom, hogy természetüknél fogva, egyetlen állatfaj sem áll hasonló megközelítésben hozzánk. Nem voltam ott mellettetek, nem tudhatom, hogy milyen közelségbe jutottatok egymáshoz, ezért csak saját érzéseimre hagyatkozva mondhatom: a delfinek szerelmi élete gyengédebb a miénknél.

- Te melyikkel érzed jobban magad? A bátyámmal, vagy Napsugárral?

- Hát ez nehéz kérdés húgom, de megpróbálok röviden elfogadható választ adni: mindenikkel másképp'!

- Jó válasz! Én most majd kizárólag vele foglalkozom, ha elfogad.

- Ebben egészen biztos lehetsz.

- És ha mondjuk biológiai ugrás következtében teherbe esnék, nálam most nem lenne kétes az apa kiléte!

- Vigyázz! - kiáltott fel Mary - Egy a miénkhez hasonló gép közeledi nagy sebességgel a mi koordinátánkban! Emelkedünk!

Mary-nek csak annyi ideje maradt, hogy felrántsa a gépet, máris elhúzott alattuk a másik. Ha Mary berepülőpilótaként nem szerzett volna megfelelő gyakorlatot, az Isten sem menti meg Őket. Irtózatos sebességgel egymásnak ütköznek, és lévén atomerővel üzemelő gépek, egyetlen pillanat alatt pernyévé lesznek.

- Anyám! - Ismét Mary, de nagyot sóhajtva - ez nagy volt! Ha egy másodpercet késem, végünk!

- Akkor - de ezt már Gréta mondta - azóta már a bokorban lennénk?

- Minden vicc nélkül húgocskám! De hogy ki lehetett ez az őrült? Ugyanaz a magasság, ugyanaz a pálya...!

- És a mi gépünk! Vagy legalább is a mi gyárunkból került ki, hisz másutt még nem gyártanak atommeghajtású repülőt. Csakis Janzen lehetett - mondta Gréta - beszéltem vele a minap, s említette, hogy Floridába készül. Atya Isten! Ha ők voltak! Irmácska, Fatima és a gyerekek... Hideg futkároz rajtam! Bizonyára anyukához mennek! Szólhattak volna-, apuka még egy repülőgép katasztrófát nem élne túl, márpedig az lett volna! Ugye? Mennyi van még? Szédülök!

- Nyugi húgocskám! A veszély elmúlt, és gondolatban már készülődhetsz a leszálláshoz.

A két sógornő már kezdett ocsúdni az ijedtségből, Janzen azonban, - mert jó sejtette Gréta, Ő vezette a másik gépet - még nem tért magához. Ajka remegett, szólni azonban nem tudott, hiába ismételte Fatima a kérdést:

- Történt valami, hogy elhallgattál sógorkám? Bocsáss meg, ha nem akarod közölni, akkor... Arra gondoltam, mit fog szólni Mary, ha történetesen elkerülnénk egymást, és mi magunkkal hoztuk a fiait?

Janzen fejében megfordult, hogy közli útitársaival, mitől menekültek meg, de aztán mégsem. Miért ijessze halálra utólagosan őket, ezért hát a találkozás előtti témát kezdte boncolgatni, kezdetben kissé akadozva:

- Ne feledd kérdésedet, majd visszatérünk rá, de míg el nem feledem: kellemesen érintett Havel cseh elnök nyilatkozata a szerb-horvát háborúval kapcsolatban, miszerint jogosan járnak el a horvátok. Elég sokáig vártak arra, hogy az ENSZ megoldja problémájukat, de mindhiába. A krajnai szerbek lakta terület Horvátország része. Mi következne abból, ha valamennyi népcsoport önálló államot hozna létre? Már eddig is nagy a kavarodás a világon - az egyesülési törekvéseket hangoztatva támogatni a szakadárokat egy kicsit faramuci dolog, nem gondoljátok?

Miközben beszélt, le nem vette szemét a radarról, nehogy megismétlődhessen az előbbihez hasonló helyzet. Önkéntelenül is Mary-re terelődött a gyanúja, mert ki másnak lett volna lelkiereje ahhoz, hogy szinte az utolsó pillanatban kitérjen az összeütközés elől. Boszorkányos ügyességgel vezeti gépét ez az asszony - gondolta - nem pazarolta idejét, midőn berepülőpilótaként alkalmaztatta magát édesapja gyárában.

- Mit tartasz felőle? Mi vitte rá az amerikai szenátust, majd a képviselőházat is, hogy a bosnyákok elleni fegyver-embargó feloldása mellett szavazzanak? - a kérdést Irmácska tette fel férjének.

Fiatal korát tekintve nagyon komolyan vett mindent, de már nem a bosszú vezérelte a szerbekre vonatkozó megállapításaiban.

- A cseh elnök szavaiból kiindulva - folytatta - Boszniában a bosnyákok jogosan védik területeiket a szerbek fegyveres hódításaival szemben. Nevetségesnek tartom az ENSZ javaslatát: bosnyák, szerb, horvát autonóm területre osztani az egységes Boszniát, amelynek függetlenségét már számtalan ország elismerte. Ha az ENSZ immár negyedik éve semmi eredményt nem tud felmutatni, megakadályozandó a testvérháború, vagyis most már a béke megteremtése érdekében, akkor miért ne kaphatna az én népem is fegyvert, hogy védje magát a szerb agresszióval szemben?! Elég sokáig váratott magára már így is az amerikai törvényhozók döntése.

- Az amerikaiak sosem lelkiztek kicsim, mindig az érdek vezérelte cselekedeteiket - válaszolt Janzen - most pl. az arab olaj miatt támogatják a mohamedán bosnyákokat. De hogy kétszínű a politikájuk, mi sem bizonyítja jobban, mint az elnöki vétó hangoztatása az európai hatalmak megnyugtatására. Európának ugyanis elege van a háborúkból, és csak azért, mert egyes nemzetiségi, vallási csoportok nacionalista meggondolásokból egymás torkának esnek, nem akar ismételten hadszíntérré válni. Jó lenne, ha az ugyancsak szláv lakosságú Oroszország vezetői becsületesen felmérnék a lehetséges következményeket, és a háború kiszélesítésével járó fegyverkezéssel szemben a békés megoldásra törekvő európai hatalmak mellé állnának. Amerika megint csak a "kibicnek semmi sem drága" politikát folytatja. Jó lenne, ha egyszer már észrevennék magukat az érdekelt államok. Egy nagy európai háború kialakulása esetén, megint csak a már eddig is legtöbbet szenvedő államok, népek húznák a rövidebbet. Már az eddigi ellenségeskedéseket mérlegelve sincs semmi szükség népesség cserére a határok miatt. Az egyszerű embereket nem nagyon érdekli, hol húzódik a határ, az inkább, hogy hol biztonságosabb, hol könnyebb a megélhetés. Mondjak valamit? Erdeink, rénszarvas legelőink a svéd - norvég - finn határ mellett terülnek el, elég nagy terjedelemben, én azonban - négy diplomám ellenére sem tudom soha, hogy mikor lépem át egyiket, vagy másikat, de őszintén: soha meg sem állított senki, hogy számon kérje a határsértést. Persze nyelvismeret tekintetében, vagy akár származástanilag is lehetnék, azaz tartozhatnék egyikhez is, másikhoz is! Úgy általában nálunk, Skandináviában a nacionalizmus hál' Istennek ismeretlen fogalom. Az persze érhető, hogy honfitársaim sem nézik jó szemmel az afrikai betelepülőket. Elég nagy az a földrész, meg kell teremteni az életlehetőségeket és akkor többször-annyi embert is ki tud elégíteni. Visszakanyarodva a Balkánra, ma már nem titok, hogy két ember: Milosevics és Karasics hatalmi vetélkedése áll a középpontban. A hadseregek mozgósításánál nem egyszerűbb lenne a két vetélytársat felhúzni az első fára? Az egyik kommunistának vallja magát, a másik antikommunistának! Hát üssék, rugdalják egymást, de hogy az Ő ambícióik miatt tízezrek harapjanak fűbe, és százezrek legyenek kénytelenek elhagyni otthonaikat... ez bizony nagyon nagy luxus! Azt már említeni sem merem, hogy ma már azért megjelentek a különböző érdekcsoportok is a térségben, s ezeknek törekvése többnyire a háború kiszélesítésére utal... Tartok attól, hogy e két ember vetélkedése egy általános világháborúba torkoll. Amitől aztán isten óvjon minket, mert ma az emberekben akkora gyűlölet halmozódott fel, hogy atomra sem lesz szükség ahhoz, hogy kipusztítsák egymást. Elégséges utalni a világszerte ismétlődő tömegverekedésekre.

Janzent hosszúra nyújtott magyarázkodásában a kis Aladdin, Fatima menekülés közben született fia állította meg. Aladdinnak pisilnie kellett, s míg Fatima vele foglalkozott, Irmácskának a három, majdhogynem egyszerre született féléves kicsivel, éppen elég dolga akadt.

- Bocsáss meg szívem, - mondta Janzennek - nagyon érdekel mindaz, amit mondasz, de ha várnál kicsit! A gyerekek miatt nem tudok rád figyelni. Nem lett volna szabad magunkkal hozni őket. Én sem tudok szabadulni a gondolattól, hogy Mary-t kerülni fogjuk, és nem valószínű, hogy...

- Ne foglalkoztasson benneteket kicsim az, hogy Mary örül, vagy nem, amiért elhoztuk a fiait is! A fő, hogy Judit kedvéért hoztuk, s anyukátok biztos örülni fog! Mary pedig majd megbékül.

- Azt hiszem, igazad van! - a mellékhelyiségből kilépő Fatima mondta ezt. - A kínaiak távoztával - Lia, Lí professzor fiatalabb lánya és egyetemista fiúja, Jang - a telepen csak Franz és Mary dadája, valamint a gondnok maradtak, persze a delfineket nem számolom. Amennyiben előbb hazaér, több idejük marad egymásnak, és hát az öböl vizében élő partnereik számára... Napsugár már egy hete alig eszik. Ha Mary-vel ne adj Isten valami történne, bizonyára belepusztulna Napsugár is! De visszatérve az általad abbahagyott témához: mit érdeme az az ember - ha ugyan embernek lehet nevezni - aki milliók halálát okozó atomerőmű felrobbantásával fenyegetőzik arra az esetre, ha nem az Ő szájíze szerint történnek a dolgok?

- Igaz, - szólt közbe Irmácska - Hirosima és Nagaszaki elpusztításával máig sem tudott elszámolni magával az amerikai lelkiismeret, pedig éppen ötven éve történt. Próbálkoznak az elfogadható magyarázattal, de igazából ez idáig sem sikerült megtalálniuk. A polgári lakosság tömeges kiirtására nem is fognak soha megfelelő indokot találni. Hogy tűrhetik, - ezt nem csak Bosznia népére értem - hogy egy tömeggyilkos - mi másnak lehetne nevezni - milliók elpusztításával fenyegetőzzön? Örök szégyen marad az emberiségnek már az is, amit eddig, értelmiségnek vallva magát véghezvitt.

- Kedvesem - Janzen kicsit várt, talán, hogy még egyszer átgondolja, amit mondani akart - a mai embert nem rémítik meg a középkori boszorkányégetések, s a pokol tüzéről szóló mesék sem, ezért kegyetlenebb hiszékeny elődeinél. Azok az idős emberek, akik végigszenvedték a második világháborúbeli német megszállást, a nácik kegyetlenkedéseit humánusaknak mondják a mostaniakhoz képest. S ha megtoldjuk azzal, hogy az ortodox keresztény egyház is Karazsicsot támogatja Miloseviccsel szemben, akkor sajnos ki kell mondanunk, hogy a tudomány, mind az egyházi, mind a világi, az emberi szellem elvadulását eredményezte.


Hogy mennyire egybevág a nagyműveltségű diplomata megállapítása fogadott lányoméval, annak eldöntését az olvasómra bízom. Most maradjunk abban, hogy Janzen, a vejem, és fogadott lányaim - mindketten bosnyák származású, mohamedán vallásúak, s az első menekült hullámmal érkeztek hazánkba, még javában vitatták a délszláv problémákat, midőn Mary figyelmeztette Grétát:

- Landolunk húgom! Kapaszkodj! - az utóbbit nyilván csak megszokásból mondta, a még korszerűtlen gépekre emlékeztetve társát.

Franz, azaz Ferenc és a gondnok éppen etették a delfineket, midőn megpillantották a nagy magasságból lefelé zuhanó gépet. A vér hirtelen megfagyott ereikben, félelmüknél, hogy Mary-ék - mert a gépet felismerték - belefúródnak a nemrég elkészült leszállópályába, csak az oktalannak tartott állatok öröme volt nagyobb, mintha jobban ismerték volna a szeretett lény, Mary képességeit, mint férje. Emelet magasságba dobálták magukat, figyelmet sem fordítva a feléjük nyújtott halakra. Persze a delfinek megérzése bizonyult helyesnek, mert körülbelül 200 méter magasságban a gép zuhanása megállt, majd egyre lassítva a tempót majdnem függőlegesen leereszkedett. Franz maga mögött hagyva a gondnokot, valamint Mary dadáját - jelenleg már a fiaié - s a delfinek hancúrozása őt is kicsalta. Elsőnek érkezett a simán landoló géphez, és segítette kikászálódni feleségét, utána pedig húgát a nem éppen könnyű, ejtőernyővel, oxigénpalackkal ellátott önfűtő ruhákból.

- Ti aztán ránk ijesztettetek - mondta feleségének -, meg akartatok lepni bennünket, vagy valamilyen hiba folytán nem kaptatok vonalat?

- Egyik sem - válaszolt az asszony - úgy gondoltuk azért a két óráért fölöslegesen nem zavarunk. De hol vannak a többiek?

- Nem sokkal előbb indulhattak a Miami reptérről - mondta Franz - Janzen a nagyobbik géppel érkezett, hogy a kicsiket is magukkal vihessék anyukához (Judit). Nem gondolhattuk, hogy kerülitek egymást, mi akartunk meglepni téged, de amint látom, balul ütött ki a dolog.

Mary - ha nem csüngött volna még mindig Franz nyakában - bizonyára elvágódik, mert csak akkor ébredt igazából annak tudatára, hogy mitől is mentette meg családját jól működő reflexe.

- Majdnem - mondta, miután erőt vett magán - majdnem balul ütött ki kedvesem! Fogjál szorosan, különben - képzelheted mi ment végbe bennem midőn megpillantottam a radaron a szemben jövő gépet. Pontosan egy vonalban velünk, pedig akkor még csak sejthettem, hogy valamelyik a mieink közül. Hiszen mások a mi koordinátánkat ebben a magasságban csak egészen véletlenül használhatnák.

- Magasságos ég! - de ezt már Mary dadája mondta, aki a mondat második felére érkezett melléjük. - Ha egymásnak mentek, leszakad az ég! Mégis csak van valami az álomban. Gyere hozzám aranyoskám! - szinte erővel szakította le Franzról Maryt, s úgy szorította mintha menteni akarná valami szörnyűség elől. Álmomban - folytatta - egy nagy csattanást hallottam, aztán fénybe borult fölöttem az ég, majd recsegve, ropogva zuhant lefelé. Már egészen közel volt hozzám, midőn egy hatalmas tenyér nyúlt a darabjaira szakadozott mennybolt alá, és felfogta a zuhanást. Mit gondoltok ki ismertem fel a tenyér tulajdonosában?

- Fogalmam sincs róla - szólalt meg Franz, s a tudós, okoskodó ember arca egészen belefehéredett - de mondd már, ne várasd magad!

- Őt! Az én gyönyörűségemet! Az én kislányomat! Most már tudom, hogy álom valóság volt! Az Ő lélekjelenléte mentett meg mindnyájunkat.

- Ez bizony minden szépítés nélkül így igaz! - Mary lehántotta magáról a dada karjait, majd szívélyesen üdvözölte a gondnokot is, s mivel más emberi lény nem lévén körülöttük kérdést kérdésre halmozva ostromolta szeretteit. Hogy vannak az Ő vízi barátai? Nincs-e beteg a családban, s hogy vészelte át Napsugár az ő távollétét?

Gréta gyorsabban átesett a találkozás meghitt pillanatain, majd engedelmet kért, és egyenesen a delfinekhez futott. Egy-egy csókkal üdvözölte azokat is, egyedül Napsugár mellett időzött tovább:

- Szépségem - beszélt hozzá - megismersz-e? - átölelte a fejét. - Szegénykém - mondta tovább - oly csúf vagy ezzel a félresikeredett pofával, nekem mégis szimpatikusabb a legdaliásabb férfinél!

Belegázolt a vízbe, hogy egész hosszában ölelhesse, a delfin barátságosan simult, de hiába nógatta Gréta, nem volt hajlandó elhagyni a partot, egészen addig, amíg Mary is nem üdvözölte, majd biztatta, hogy nyugodtan elfogadhatja Grétát, Ő nem fog haragudni.

- Meg kell értenie, hogy nem veszélyeztetheti terhességét, amely egy lehetséges új fajt is eredményezhet.

Napsugár mintha értette volna Mary minden szavát, a kezére hajtotta eltorzult fejét - a cápa torzította el Mary védelmében. Hagyta, hogy becézze, simogassa, majd szinte átmenet nélkül visszahúzódott a vízbe. Gréta ezt a pillanatot használta ki, elhelyezkedett a hátán, térdével az öböl belseje felé fordította, aztán mintha kilőtték volna őket...

- Ne nyugtalankodjatok miattam - kiáltott már a távolból vissza - tudok vigyázni magamra.

- Nagyon sürgős lehet! - de ezt már csak gondolta Mary az egyre távolodókra utalva. - Szegénykém arra sem pazarolta az idejét, hogy nekivetkőzzön! - Kis ideig még nézett utánuk, majd visszatért övéihez, s velük együtt az épület belsejébe.

- Mi újság otthon kedvesem? - kérdezte Franz, miután magukra maradtak. A gondnok ugyanis folytatta az állatok etetését, a dada pedig a konyhában sürgött, hogy elkészítse Mary kedvenc ételét. - Nem tartanak attól apukáék, hogy a háború átterjed, és néhány óra múltán a háború, azaz a hadszíntér kellős közepében találják magukat? A ma hajnali hírekben jelentették, hogy Belgrád felől több kilométer hosszú, tank és egyéb nehéz lövegek konvoja indult Zágráb irányába.

- De kedvesem! Ez lenne a legfontosabb? Hiszen még meg sem melegedtem itthon, továbbá egyetlen szóval sem kérdezted: mi van Judittal? Az Ő sorsa most központi kérdés a családban.

- Nem kérdeztem szívem, mert az éjjel nyugtatott meg apuka, Judit hogylétével kapcsolatban. Különben egyetlen szóval sem említette, hogy jöttök. Valószínűleg őt is más gondok foglalkoztatták. Talán éppen Judit kimenekítése, ha sor kerülne az evakuálásra. De miféle szuperhatalom vagyunk mi, ha magyarul mondva szarnak ránk a néhány milliós kis népcsoportok? Helsinkiben a magyar miniszterelnök javasolta, hogy üljenek össze a háborúskodó balkáni államok, valamint a nagyhatalmak képviselői Budapesten és keressék meg a minden fél számára elfogadható megoldást. Később az orosz elnök ugyanezt javasolta, csak moszkvai helyszínnel. Mi pedig - együtt a nyugat-európai hatalmakkal - annak ellenére, hogy a háborúskodó felek egyre dühödtebbül gyilkolják egymást, azt a csontot rágjuk, amelyet már a háború kezdetekor is: a 49-51%-os elosztást. Ehelyett olyan nyomást kellene kreálnunk, amely azonnali fegyvernyugvást eredményezne! Nehogy már nem tudnánk ezt elérni? Ha az Egyesült Államok egyik napról a másikra védelmet tudott felajánlani Jordániának az oda menekült iraki vezetők és családtagjaik miatt (Szaddám Huszein lányai és vejei, valamint azok gyermekei), nem tehetné-e meg ugyanezt például Gorazsde város lakói érdekében? Ők is muzulmánok! Az olajat pótolja a csodálatos vidék, a dalmát tengerpart üdülőparadicsoma. És különben is - az olaj helyett rövidesen felhasználható lesz energiaforrásként a kisapadhatatlan tengervíz, majd pedig - reméljük, hogy ez az idő sincs messze: a kristályosított napsugár. Ha Janzen visszaérkezik hazulról a családdal, üzenetet küldök általa Viktória nővéremnek, miszerint, amennyiben a nagyhatalmak továbbra is húzódoznak kioltani a balkáni tűzfészkeket, a bázis egyéni akcióval semmisítse meg a háborúskodások irányítóit. A lézertechnika felhasználásával ez egyáltalán nem lehetetlen, sőt - a mesterséges hold bemérései alapján, az űrhajó egyetlen felszállás alkalmával kilőheti valamennyit. A legújabb kísérleti eredmények - értem alatta a miénket is - az egyenlőre még titkos felfedezésekkel, szükségtelenné teszik még az éléskamrákért (élelmiszer termelésre alkalmas területek) folytatandó háborúskodásokat is!

- Nem is sejtettem szívem, hogy ennyire érdekel téged a szenvedő emberek sorsa! Mit szólnál ahhoz, ha a Szidóniáéhoz hasonló akcióba kezdenék én is? - Mary Franz vállára simult, majd így folytatta: - Az én hitem közel sem olyan erős, mint az övé volt, de talán pótolja azt nevem ismertsége, még a film világból, aztán a te kísérleteidben való részesedésem sem utolsó! Nem szerveznék buddhista felvonulást, ennek ellenére bizonyára sokan csatlakoznának hozzám neves politikusok, tudósok feleségei, hogy falat alkotva a küzdők között, érdemleges tettekre kényszerítsük a számításból vagy félelemből vaciláló politikusainkat.

- Ez a témát verd ki a fejedből kedvesem! Téged a Gondviselés küldött Szidónia helyére, és nincs a világon semmi, ami miatt hajlandó lennék lemondani rólad. Te nem egyszerűen csak nő - asszony vagy, Te a teremtésnek az a fajta kohója vagy, akiben a Gondviselés egy, az embernél békésebb észlényt próbál életre kelteni!

- És ha - tegyük fel állítanék valakit a helyemre, aki hajlandó lenne részt venni kísérleteidben?

- Kedvesem, Te elsősorban a feleségem vagy, akihez szerelemmel kötődöm, remélni merem, hogy hasonlóképp TE is hozzám! Minden egyébnek, amit közösen csinálunk, ez a szerelem a forrása. S hogy nem véletlenek egybeesése volt találkozásunk? Elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre. Mi ugyan - bensőséges családot alkotunk, ezekkel a kecses, játékos állatokkal eddig nem jutottunk előbbre, de találkozásunknak köszönhetően jött létre az űrbázis, az atom- és lézertechnika szuper létesítményei, azok által pedig olyan felfedezések, amelyek az ember származását, fejlődéstörténetét a Földön való megjelenésének időpontjától sokkal távolabbra és helyileg is máshová helyezik.

A lépcső aljánál Gréta és Napsugár bukkantak fel. Víz alatt érkeztek, mintha szégyellték volna, ami történt köztük. Olyan bizonytalanul nézegettek körbe. Persze Gréta - előbb mint Napsugár - túltette magát ezen az állapoton, homlokon csókolta a még mindig kéjesen reá bámuló állatot, aztán:

- Most pedig menj vissza szépen a tiéidhez - suttogta, majd felugrott és elindult felfelé a lépcsőn. Azért még vissza-visszanézett, hogy vajon Napsugár megértette-e amit mondott neki, de akkorra már Ilonka és Klárika is ott taposták a vizet a hím mellett. - Megéritek a pénzeteket ti is! - gondolta a lány, majd karjával legyintve feléjük, befelé indult az épületbe.

- Te még át sem öltöztél? - kérdezte csodálkozva Mary-től, aki szemben Franzzal éppen magyarázatba kezdett. Miután pedig megpillantotta az ajtófélfának támaszkodó lányt:

- Ne feledd a szavad - mondta Franznak, Grétához pedig így fordult: - Amint látom, még te sem húgocskám!

- Jó-jó! De én már! - a lány mentegetőzni akart, Mary azonban szavába vágott:

- Ne mondj semmit! Menj szépen és zuhanyozz le, mindjárt megyek utánad én is, csak előbb tisztáznunk kell egyet-mást Franzzal. - Nos - folytatta férje felé fordulva - én kétlem, hogy a napsugárzást valaha is kristályosítani tudnák, ami természetesen forradalmasítaná szinte az élet minden területét. Már gondoltam arra, hogy amit a Nap túloldalán találtak felfedezőink, felnagyítva tálalják elénk, vagy az is lehetséges, hogy az egész csak blöff, porhintés magasabb cél érdekében. Ha beleegyeznél, hajlandó lennék a legközelebbi expedícióval indulni, hogy magam győződjek meg mindenről. Nehezen tudom elképzelni Wandát, a művelt okos riporternőt a mezítelenek királynőjeként. De kétségeimet még inkább fokozza, hogyan lehetséges, hogy egy égitestnek egyik felén még ma is, és ki tudhatná még meddig, termonukleáris robbanások mennek végbe, ugyanakkor a másik felén a miénkhez hasonló lények ősi kultúrája porosodik.

- De kedvesem! Csak nem hiszed, hogy bátyám, Lehel becsapná a világot és persze bennünket is? Amit pedig magukkal hoztak, az minden kétséget kizár. Nincs földünknek egyetlen pontja sem, ahol azokat a filmeket forgathatták volna. Léteznek ugyan nudista telepek, még a barlangi kivilágítás is megoldható, de a repülő sárkánygyíkok sehol. Ezen kívül az egyedülálló, eleddig számunkra ismeretlen környezet, ami pedig az egyik, vagy másik felét illeti - nagyságát tekintve egyáltalán nem meglepő a különbség. Meg vagyok győződve arról, hogy a fényforrás, a hőenergia tartalmazza valamennyi élő, valamint holtnak hitt anyag össze elemét, s ha a természet mesterséges beavatkozás nélkül létre tudta hozni csodálatos világunkat - igaz, évmilliárdok kellettek hozzá, mesterséges beavatkozással nyilván felgyorsítható ez a folyamat. Az ember sok mindent ellesett már a természet titkaiból, a Nap túlfeléről hozott kristály, amelyről azt állítják, hogy tömörített napsugárzás - eredetére utaló tanulmány is rövidesen olyan ismert lesz, mint a sok közül bármelyik találmányé. Vannak tudósaink, akik intenzíven foglalkoznak a titok megfejtésével. Mi a természet más, de nem kevésbé fontos titkát kutatjuk. Sőt - talán már közel járunk - na nem az eredményhez, a megoldás kulcsához. Nem én kértelek rá, Te magad akartál részese lenni a kísérleteknek, én pedig a fél Napért sem hagynám, hogy kiszállj.

- Erről szó sem esett, kedvesem! Ha akarnád, sem tenném, de őszintén: szívesen körülnéznék abban a paradicsomi állapotokat sejtető világban, s talán hasznunkra lennének az ottani tapasztalatok.

- Kötve hiszem kedves - mondta Franz -, ott nincsenek tengerek, s nyilván delfinek sem, legfeljebb - mint mondják: több százezres példányszámú könyvtárra akadtak - az irodalomban találhatnál utalást a mi barátainkra, ebben az esetben pedig az ember - mint ahogy néhány tudós is vallja: az ősközegbe visszafelé tartó naprendszerek bármelyikén kifejlődhetett. Sőt - még az is elképzelhető, hogy hátrafelé menekülve egy időben telepedett le mind a Nap túlfelén, mind a Földön. Az előre- vagy visszafejlődés időszakai pedig beleférnek az örökkévalóságba. Gondolok a szárnyas embert ábrázoló rajzokra - a Nap túlfelén. Vagy Földünkön a vízbe visszahúzódó emberre, a mai delfinek ősére.

- Bocsáss meg bratyóm, de ekkora baromságot csak egy tudós mondhat! - a megjegyzés természetesen Grétától származott, aki törülközővel riszálva magát kilépett a zuhany alól. - Filozófálgatni arról, hogy mi volt, vagy mi lesz? A jelenlegi állapotok zűrzavaros körülményei között. A mában kell rendet teremtenünk és a jelenlegi szuper technikát is elsőbb arra alkalmazni! Ha okosan használjuk eszünket, a Nap felénk eső oldala még sok-sok millió évig fogja melengetni Földünket, és az utódoknak elegendő idejük marad egy esetleges visszafelé menekülésre. Az ember tragédiája, hogy mielőtt befejezne valamit is: tovább megy! Én azt javasolnám, hogy változtassunk ezen a szisztémán: fejezzük be amit elkezdünk, persze elsősorban is a háborúsdikat! Azon munkálkodjunk, hogy itt - a Földre gondolok -, és most tegyük az életet mindenki számára elfogadhatóvá, szebbé! Ne meneküljenek előle az emberek, hanem feléje! Okosabb gondolatod nem támadhatott volna, mint ezt a békés, szeretetre éhes fajt (delfint) keresztezni az emberrel. Talán-talán idővel kikopik belőlünk a farkastermészet, s nem azt nézzük, hogy melyikünk milyen nációhoz tartozik, melyik istent és hogyan imádja, hanem kizárólag emberi értékeink lesznek irányadóak, azok közül is elsősorban a szeretni akarás magunk részéről, és viszont!

- Ej, na, kis húgom! Ki sem nézné az ember belőled az effajta okoskodást - Franz elképedve bámult féltestvérére, majd: - Egyetértek Veled, és ha nem kapatod el magad, nagy dolgok véghezvitelére leszel képes!

- Már most is képes azoknak a nagy dolgokra, kedvesem - szólalt meg Mary - azért, hogy felkészülhessen, képes volt lemondani szerelméről, pedig Vang mindenképp ideális férjjelölt volt számára, és már a két család is elkönyvelte, hogy Csia, valamint Tamás után az Ő egybekelésük következik.

- Nem lett volna sok köszönet abban, nővérkém! - Gréta háta mögé hajította a törülközőt és előre lépett. - Vang a száraz tudományok mestere és bizonyára elvágná a nyakam, ha tudomására jutna, hogy mellette még Napsugárhoz is kötődöm. Ő az effajta biológiai kísérletekhez soha nem adná beleegyezését, pedig véleményem szerint ez is van olyan hasznos, mint a lézer technika, vagy az erővonalak alkalmazása az eddig ismert energiaforrások mellett!

- Mit mondtam neked? - Mary Franzhoz fordult. - Gréta húgod olyan fenomén, akiben a különböző tudományok befogadása mellett még sok egyébre is akad hely.

- Na igen! - ismét Gréta - gondolom én tudnálak helyettesíteni - amennyiben Franz beleegyezne -, ha te hosszabb időre kivonnád magad innét. De most indulj te is és hűtsd le magad, mielőtt folytatnánk, nem szeretném ha odáig mennél, hogy feleségként is helyettesíteni tudnálak, mert: nem tagadom felnézek bátyámra, s talán jobban is szeretem, mint általában a testvérek szerethetik egymást, arra a célra azonban mindig akad más is mindkettőnk számára!

- Jól mondod kishúgom, de itt hagyjuk abba, mert előbb-utóbb vérfertőzésnél kötünk ki - Franz magához ölelte Grétát -, most pedig folytasd ott, ahol imént abbahagytad. Mit kellene tennünk, hogy ne meneküljenek az emberek az élet elől, hanem feléje? - Mary, aki időközben átment a zuhanyozóba, onnét szólt vissza.

- Mondd meg bátyádnak, mit tartasz az Amerikát elfoglaló pionírok utódairól?

- Hát igen! Nem tagadom - elég pipogya társaságnak tartalak benneteket - mondta a lány és közben átfogta Franz vállát. - Ti mindig akkor kapcsolódtok be, amikor már csak a végső simítások vannak hátra! Így történt az első, majd a második világháborúban is! A második világháború 52 millió halottjából csak néhány százezer volt amerikai! A félig rommá lőtt Európa azóta az álkommunista ideológia pusztításai ellenére is talpra állt! Amerika a vietnámi háborút huszonöt év alatt sem tudta kiheverni, és mégis szemérmetlenül elvárná, hogy a világ, Európa, Ázsia népei, akik legtöbbet szenvedtek ebben a században, az amerikai szabadpiac, valamint a politikában immár két évszázada kialakult áldemokratikus elveknek megfelelően hozza rendbe szénáját. Mit akar Amerika? A paradicsom, paprika, burgonya, ha jól tudom innét származott el széltében, hosszában a világnak, de nem szabadna megfeledkezni arról, hogy az óhazából - Európából - jött ide a tudomány, a technika, velük együtt a jólét! De ha továbbra is ragaszkodnak elveikhez: kevés áldozattal sok haszon! A huszadik századi pestis, amely végigsöpör Európán, a huszonegyedik század elején itt fog végigsöpörni! Ott holokausztnak nevezték, hogy itt minek fogják, még korai lenne találgatni, az azonban biztos, hogy itt sokkalta több áldozatot fog szedni. Mert ne higgyétek ám, hogy az amerikai plebs érzéketlen a gazdagok már-már önmaguk előtt is kihívó magatartásával szemben. Váratlan pillanatban majd felkerekedik mint a hurrikán, és kiemeli az ocsút a búzából!

- Honnét a fenéből szeded össze ezeket a próféciáknak is beillő mondatokat?

- Nyugaton nevezheted próféciáknak is, mert anyukámtól hallom, aki bár halottnak hisszük, időnként valósághű formájában megjelenik előttem, és arra kér, hogy bizonyos információkat közvetítsek. Hogy nem humbug, bizonyítja az a tény, hogy a kínai, japán, nyugat-európai, amerikai földrészek katasztrófáit már napokkal előbb megmondta nekem, és azok sorra bekövetkeztek. Az pedig prófécia nélkül is nyilvánvaló, hogy a plebs legközelebbi lázadása itt, vagyis a gazdagok és szegények legszembetűnőbb birodalmában lesz! A majdnem legálisan működő maffia védőőrizete nem fogja megmenteni ezt a hazug, szemfényvesztő birodalmat sem a pusztulástól. Az újságpapírral takaródzó koldusok mellett az életet termelő munkástömegek is rádöbbennek arra a valós tényre, hogy a demokráciának nevezett valami itt is csak ködfüggöny a nyomor és a jólét között! Én csak következtettem: mi lesz, ha majd fölszáll a köd, és előtűnik a két véglet közti hátborzongató űr!

- De kishúgom! Arra nem gondolsz, hogy velünk mi lesz, hiszen mi is azok közé tartozunk, akik a napfényes oldalon születtek? Családi vagyonunk egy kisebb államéval vetekszik, s ha úgy igaz minden, ahogy Lehel állítja, akkor az Amerikai Egyesült Államok szuperhatalma a miénkhez képest egy a százhoz! De nem is mérhető!

- Nem tudom, hogy mennyire informáltak téged Janzenék bratyóm, mint látom eléggé hiányos ismereteid vannak családunkról, de a te kísérleteidhez nem is fontosak az egész komplexumot átfogó ismeretek. Annyit azonban tudnod kell, hogy sem te, sem én, de családunk egyetlen tagja sem gazdagabb azoknál, akik ma csatlakoznak hozzánk. Mindenki megkapja a tisztességes megélhetés mellett mindazt, ami munkájához szükséges, a többi - egy az egész földkerekséget átfogó program keretében kerül felhasználásra. A tervgazdálkodás csak addig átkos, amíg a gazdálkodás szakértői elsősorban a maguk zsebére tervezgetnek, a mi felállásunkban azonban nélkülözhetetlen, és egyedül üdvözítő! Persze már az első lépéseknél el kell kezdeni a sötét elemek kiiktatását, mert nem véletlen, hogy épp a mi családunk megsemmisítését tűzte ki célul a maffia is! Apuka szerint egyes államok vezetőinek nem tetszik térhódításunk, és elképzelhető, hogy velünk szemben a maffiát támogatják. Miután azonban Kína, Japán, Korea, valamint Vietnám is támogatásukról biztosítottak bennünket, nem kétséges, hogy rövidesen bezárul körülöttük a gyűrű, s az alkazári, vagy az olasz börtönök helyett a kínai piacok tőkéire kerül a nyakuk! Tudjuk, hogy az Egyesült Államok egy esetleges atomtámadás kivédésére készül föl, ha vezetői valóban a nép megmentését akarják, akkor a szindikátusokba tömörült bűnözőkkel kötendő kompromisszum helyett, hozzánk kellene közeledniük, mert hála a Kínában telepített bázisunk kutatóinak, egyedül mi rendelkezünk az atomfegyverek felkutatásának, s egyben megsemmisítésének eszközeivel! Egyenlőre szuper titokként kezelik, de már elkezdődött részünkről a Földön tárolt atomfegyverek felmérése! Ezt Vangtól tudom, aki mielőtt a kristályosított napenergia tanulmányozása végett beválasztották a soron következő expedícióba, a kínai lézertechnológia kiemelkedő munkatársa volt.

- Hát te aztán - igaza van Mary-nek húgom, valóban egy fenomén vagy!

Franz ismételten magához szorította Grétát, de úgy, hogy a zuhanyozóból kilépő Mary felkiáltott:

- Na! Nehogy már gyerekek! - Persze nevetve mondta, hiszen ha Napsugáron osztoznak, miért ne Franzon is? Ez az elképzelés azonban csak Mary fejében fogant, mi tudjuk, hogy mind a fiatal lány, mind bátyja számára ez a téma tabu volt!

Itt meg kell szakítanunk a nem éppen szokványos beszélgetést, mert a dada ebédhez invitálta vitatkozó partnereinket, de mint tapasztalni fogjuk, épp időben hagyták abba, mert így tanúi lehetünk annak a beszélgetésnek, amely a kórház intenzív szobájából jómagam, valamint a már ismét Pekingben tartózkodó Lehel, vejem között ment végbe, amely sok tekintetben Gréta lányom, valamint Ferenc fiam által vitatott témákhoz kapcsolódik. Annyit persze előre kell közölnöm: azért tartózkodtam az intenzív szobában, mert Judit gyorsan javuló állapotában egy kis zavar keletkezett, és az újabb műtét miatt (tüdő) a lélegeztető gépre kellett helyezni. Erről azonban, majd későbbiekben beszélünk, most hallgassuk együtt vejemet:

- Végre jó hírrel szolgálhatok, apuka! Budapesten elfogták azokat a maffiatagokat, akik miatt anyuka a búzatáblába zuhant. Négy kínai és két magyar! Az itteni defenzív osztálytól kapott értesülés szerint már útban vannak! Hogy miképp? Az nem telefontéma. Az már biztos, hogy jól szervezett hálózatról van szó - mint sejtettük. Beépültek a bázis területére, de éppen az itteni titkos adójuk vezetett nyomra. Szerencsére eddig még csak a bázis akár mindenki részéről is megtekinthető részlegeiről informálhatták megbízóikat, s ezt a tényt az adásokból és hát - jelenleg már a lefülelt megbízott vallomásából tudjuk. Mondd meg Juditnak, hogy ezek többé nem fogják az útját keresztezni, talán az információ, miszerint a bűnösök lakolni fognak, segíti őt a fájdalmak elviselésében. Hogy tűri az újabb műtét kellemetlenségeit?

- Judittal nincs baj, fiam - mondtam -, most éppen mosolyog felém. Katinka nem ment még vissza Bázelbe, szinte állandóan mellette van, és bizonyára jobban hozzájárul fájdalmai elviseléséhez, mint az általad közölt hír, de persze - nagy megkönnyebbülést jelent mindannyiunk számára, hogy a gyilkosok egy része már lakat alatt van.

- Egy részük igen, Apuka! Ez azonban nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a vészhelyzet. Ha ingerlik a vadállatot, csak veszélyesebb lesz tőle. Ki tudhatja, hányan futkosnak még szabadon? Az az egy biztos, hogy a történtek után Ők is elővigyázatosabbak lesznek, persze mi is! Apropó: javasoltuk az igazságügyminiszternek, hogy a kivégzéseket ezután ne csinálják nyilvánosan. Főképp - a kémekkel szemben ne alkalmazzanak nyakazást! Majd - megfelelő biztonsági intézkedések mellett fölvisszük őket, s amit itt nem hajlandóak kinyögni, ott kényszerítés nélkül megteszik. Ha pedig ott is rosszban törnék fejüket, leúsztatjuk őket a pokolba! A büntetésnek ez a módja talán gondolkodóba ejti a pénzért mindenre képes gazembereket, mert hiszen - minek a pénz, ha nem élvezheti előnyeit.

- Én azért kétszer is meggondolnám fiam, mielőtt ezt a javaslatot teszem - szólt a készülékbe a mellettem hallgatózó Katinka professzor asszony. - Általában hozzáértő embereket bíznak meg ilyenfajta információk beszerzésével, s ha fönt még nagyobb titkok birtokába jutván hatalmukba kerítenek egy űrhajót, amivel aztán meglépnek, vagy ott egész más irányba terelik az általatok elindított kutatást? Még nem késő, hivatkozz ránk, és vond vissza javaslatodat! Biztosabb annál a nyakazás! Ezekkel szemben nem viselkedhetünk legkevésbé sem humánusan! Intellektuel bűnözőkkel szemben főképp nem!

- Csatlakozom Katinka nénétek véleményéhez, fiam - szóltam most én közbe, de még be sem fejeztem, midőn a szobába lépő Pisti nekem szögezte a kérdést:

- Szabad tudnom, miről van szó?

- Igen - mondtam - a te témád! - Lehelhez így szóltam: - Átadom Pisti bátyádnak a készüléket. Mondd el neki is, fiam! Bizonyára neki is lesz néhány keresetlen szava hozzá!

Pisti türelmesen végighallgatta Lehelt, majd meglepetésemre, halálos komolysággal mondta a következőket:

- Édes fiam! Tökéletesen egyetértek veled abban, hogy felvigyétek ezeket a deklasszált elemeket magatokkal, és - itt jön a meglepetés -, de konzervdobozokban! Eddig úgyis csak hüllőkkel táplálkoztak makogó rokonaink, jót fog tenni nekik egy kevéske melegvérű emlős húsa! Arról szót sem akarok mondani, hogy mekkora veszélyt jelentenének, ha élve kerülnének a paradicsomba. Ugyanakkor a Földre haló poraikban is mérgező hatást gyakorolnak!

- Legalább a rádióba ne mondanál hülyeségeket - ha esetleg az éter kalózai is fogják, mit gondolnak rólunk? Az ember még a gyilkos is, ember és a kannibalizmus kora lejárt. Szégyene lenne modern társadalmunknak, ha valaha napvilágra kerülne.

- Már miért lenne szégyene? - Pisti nagy szemei kidülledtek -, ha szarva lett volna bizonyára felnyársal - na várj csak, van még megbeszélni valótok?

- Csak annyi, hogy csókolunk mindenkit - mondtam -, de add csak, majd én. Vigyázzatok nagyon magatokra fiam, és mindenre. Tudjátok, hogy az atomtitok ma már nem titok, de borzalmas katasztrófát idézne elő, bárki kezdené is el. Energiának felhasználva áldás, fegyverként azonban - Armageddon is lehetséges! Az ember mértéktelen hatalomvágya nem terjedhet odáig, hogy önmagát kipusztítsa. De befejezem, mert látom Pisti bátyád nagyon bepirosodott, valami nagyon a bögyében lehet. Annyit még, a gyerekek jól vannak! Már készülődnek hozzátok. Remélem ott nem csinálnak az iskoláztatásból olyan problémát, mint itthon. Na, csók, ha valami fontosabb adódik, úgyis jelentkezünk, vagy fordítva.

Letettem a készüléket, majd Pistihez fordultam:

- Folytathatod pajtás, de mellőzd az ökörségeket.

- Ha neked ökörség, nekem kegyes cselekedet, egyben hasznos, mert: megszabadulunk a kártékony elemektől, fizikai lényükkel pedig változtathatunk rokonaink étrendjén. Ami pedig az emberiség szégyenét illeti, ma már nem nagyon emlegetik a hájas zsidókból főzött szappant, vagy a bőrükből készített lámpaernyőket, pedig azok legtöbbje jó szándékú, ártatlan ember volt! Egyetlen bűnük volt származásuk, de ezen az alapon valamennyiünket kiirthatnának! Aztán, hogy mennyire a cél szentesíti az eszközt, elég hivatkoznom azokra a szerencsétlenekre, akik egy repülőgép katasztrófa során fennakadtak az Andokban, valahol Dél-Amerika északi részén! Alattuk mély szakadék, fölöttük meredek sziklafal. Egyetlen szerszámuk egy életlen bicska! A lezuhanást követően 15 fő maradt életben, a tizenötből nyolcat megettek, vérüket megitták, mire a keresésükre indított expedíció rájuk talált! Kannibalizmus címén ügy lett belőle, de nem akadt bíró, aki elítélte volna a hét túlélőt!

- Bocsáss meg, pajtás, de ez egészen más eset, most pedig kénytelenek vagyunk abbahagyni, mert úgy hallom, megérkeztek Janzenék. (Janzen miután átesett az ijedtségen, bejelentette érkezésüket, s kérte, hogy küldjenek értük helikoptert.)

- Valóban - szólt Katinka -, menjetek elibük, majd én értesítem az ügyeletet. Szegénykém - de ezt inkább Judit felé - legalább ne ma kellett volna visszafeküdnök ide. De így is jó! Másodkézből kapott unokáid erősíteni fogják élniakarásodat, kedves.

Ez utóbbi mondatot persze már nem hallottuk, mert - bár nagy igyekezettel, de öregesen - ez inkább Pisti barátomra, mint rám vonatkozik - az érkező elé indultunk. Ami pedig fogadott lányaimat, vejemet, és unokáimat illeti - nehéz lenne legbensőbb tartományainkból feltörő érzéseinket leírni, s ha mégis megpróbálkoznánk vele, egy külön fejezetet érdemelne. Egyelőre elégedjünk meg a találkozás pillanatában külsőleg is megnyilvánuló szeretettel, amely látható formát öltött arcunkon, mozdulatainkban. Nem többet, csak annyit akarok még hozzátenni: a mi kis közösségünk tudati azonosulása erősebb köteléknek bizonyult a vérségi köteléknél! Aztán ideje lenne már beszélni a készülődő expedícióról, továbbá: a Nap túlfelén is alakulnak a dolgok, de maradjunk még kis ideig a Földön. Hiszen napról napra új fejleményekkel lepnek meg bennünket, mind az itthoni, mind a határainkon kívüli politikusok, és sajnos - ma, amikor néhány órára redukálódott Földünk körberepülése, nem tudjuk magunkat kivonni, de nem is lenne ajánlatos elzárkózni az összemberi társadalmat foglalkoztató problémák elől.


Már gondolatban a Nap túlfelén jártam, az érkezők és feleségem meghitt, bensőséges találkozása azonban arra késztet, hogy kis ideig még maradjak mellettük. Persze nem tudom sikerül-e szavakba önteni, de megkísérlem, milyen hatást váltott ki feleségemből a kis unokák megpillantása. Diana, Hurrikán, Ali, már a nevek sem mindennaposak, származásuk pedig - akár mindeniké, megérdemelne egy külön regényt. Két fogadott lányunk a lángoló Boszniából menekült muzulmán. Fatima férje - szintén fogadott fiam, megismerkedésünk előtt az Óceánok vándora volt, Janzen, Irmácska férje pedig, mint tudjuk a skandináv félsziget egyik legészakibb, ősi, viking grófságának sarja. Hurrikán papája Franz, édes fiam, azaz vérszerinti, mamája pedig az a Mary, aki jónevű filmcsillag létére szinte mindenben az előbbiek között van. S ha Juditot, a másodkézből kapott anyát, nagyanyát veszem górcső alá, aki szintúgy egy másik végletből jött, akkor azt gondolhatná az ember, hogy teljes a káosz, a képlet azonban másságuk ellenére a teljes összhang, a harmonikus egység! Oly mérvű szeretet köti őket össze, hogy származásuk és vallásuk mássága még véletlenül sem fedezhető fel.

Judit mosolyog! Karjai, lábai, törött medencecsontja gipszkötésben, a szemével azonban magához ölel valamennyiünket, akik körülötte állunk. Irmácska maga elé tartja a kis Dianát, a kislány kapálózik, de nem sír, gügyög valamit, arca csupa ragyogás. A Szixtuszi kápolna angyalainak arcán láttam hozzá hasonlót. Irmácska példáját követte Fatima a kis Alival. A fiúcska arca komoly volt, nagy szemeit rámeresztette Juditra, majd vissza szülőanyjára, homlokát összeráncolta, ki tudhatná mire gondolt, de ha Mohamed lelke munkálkodik benne, akkor bizonyára telibe találunk. Nem lesz ez így jó gyerekek! Mary kisfiait Katinka vette kézbe, hogy bemutassa őket Juditnak, aki világra segítette. Tudjuk, hogy a kicsik születésekor éppen a delfinfarmon tartózkodtunk, Floridában. A kis Hurrikán azonban testvérkéivel ellentétben, mint névadója: bömbölt, rúgkapált, belekapott Katinka hajába és húzta, de úgy ám, hogy a professzor asszony belejajdult.

- Te kis ördögfióka - mondta neki -, engedd el! Segíts már, különben kirángatja néhány szál hajamat és parókára szorulok - fordult hozzám.

- Gyere hozzám kis vadóc - szóltam és nyújtottam a karom érte -, nem tudom mire gondoltak szüleid, amikor ezt a nevet adták, hiszen Floridában inkább a tornádó pusztít, a hurrikán pedig a kubai partoknál. Ugye jól mondom? - néztem magam köré.

- Nagyon jól apuka! - erősítette meg szavaimat Janzen, Katinka pedig így szólt:

- Mit várhatnál tudós fiadtól? Úgy emlékszem Ő ragaszkodott a kicsike nevéhez. A delfinjein, lombikjaink kívül nem létezik számára semmi! Én, hogy őszinte legyek, azon is csodálkozom, hogy megtalálta a lyukat az asszony lábai között.

- Ez egy kicsit erős volt - szóltam -, vagy inkább komikus? - ismét magam köré néztem, vajon milyen hatást váltott ki Katinka profán megjegyzése, de megbotránkozás helyett felcsillantak az imént még részvéttől könnyes, szomorkás szemek, s még Judit arcán is mosoly rezzent.

- Hozd közelebb hozzám édesapa a kicsit! - de ezt inkább csak szemével mondta, én azonban, már arca rezdüléséből kitudtam kívánságát, és egészen közel tartottam a gyereket, aki mintha szuggesztív hatás érte volna, megszűnt toporzékolni. Sőt - kapaszkodott volna hozzá. Persze nem tettem le, csak hagytam, hogy megpuszilja.

- Látjátok, a kis vadóc - ismét Katinka -, mintha egy hullámhosszon lennének, vagy talán azzal, akit Judit méhében hordoz. Ha tudnék hinni a lélekvándorlásban, azt mondanám, hogy Freud készülődik a szexualitás újabb forradalmára.

- Freud sem tudná már felerősíteni a férfiak potenciáját, kedves néni - szólalt meg Fatima. - Megette a fene, ha már csak a szombat esti pornó imitációjára kezd bizseregni a vérük.

- Már akié, húgom! - tette hozzá Janzen, majd átfogta Irmácska vállát - neked nincs hozzátennivalód kicsim?

- Csak annyi - válaszolta a fiatalasszony -, hogy én mindennel elégedett vagyok, boldog azonban igazán csak akkor leszek, ha két karommal átölelhetem anyukát, és Ő is viszont minket! Most pedig légy szíves, vedd át Dianát, hadd megyek hozzá én is! - átnyújtotta a kislányt férjének, Ő pedig Judit fejrészéhez lépett, simogatta, csókolta, közben potyogtak a könnyei, de úgy állt, hogy Judit ne vegye észre, ne láthassa elérzékenyülését. Irmácska persze hiába akarta titkolni fájdalmát feleségem elől, ő megérezte és talán néhány forró könnycsepp is hullott arcára, mert intett a szemével, hogy vigyem ki őket, nem akarja, hogy fájdalmát gyermekei is fizikailag átérezzék. Utóbbit nem mondta, de abban a helyzetben hogy is mondhatta volna, ellenben azért vagyunk férj és feleség, hogy olvassunk egymás gondolataiban.

- Búcsúzzatok el kedveseim - mondtam -, anyukának már a viszontlátás is sok volt, pihennie kell! Majd később, esetleg egyenként visszajöhettek. Reméljük, hogy még ittlétetek alatt lekerül a gépről és kedvezőbb pozícióból fogadhat benneteket.

- Azért megpuszilhatjuk? - Fatima úgy súgta Katinkának.

- Csak az én közvetítésemmel, drágáim - mondta Katinka. - Tudhatjátok, hogy ebben az állapotban milyen könnyű fertőzni, már pedig anyukátoknál minden perc, amíg itt fekszik, arannyal mérhető!

- És Irmácska? - forszírozta Fatima

- Ő még gyerek, lányom! Többet ártunk azzal, ha nem engedjük össze őket!

- Értelek drága! Akkor bocsáss meg - e szavakat tett követte, elkapta Katinka fejét, és a Juditnak szánt csókokat is rászórta.

- Én megyek a gyerekekkel - mondtam Katinkának -, elrendezem Őket, aztán jövök vissza.

Kifelé indultam, s már rátettem kezem a kilincsre, midőn kívülről kopogtak, majd engedélyre sem várva benyitottak. A kanonok és élettársa, Zsóka asszony tolattak befelé.

- Bocsássatok meg - szóltam hozzájuk -, de most pihennie kell, nem zavarhatjuk tovább. Inkább gyertek velünk, úgyis rég találkoztatok a gyerekekkel, a kicsiket pedig még nem is láttátok.

- Igaz, ne haragudj, de olyan hírrel jöttem, amely annyira felizgatott, hogy nem volt nyugtom tőle. Muszáj volt hozzátok jönnöm, mert egyedül Ti érzitek át a délszláv háború borzalmait.

Judit és Katinka már nem hallották a kanonok szavait, mert miután becsukódott mögöttünk az ajtó, hozakodott elő velük.

- Várj egy pillanatot - mondtam -, s közben átnyújtottam Zsókának a kis Hurrikánt, azzal a megjegyzéssel, hogy úgy tudom, még nincsenek megkeresztelve a kicsik. - Hurrikán nevét az ott tomboló viharról örökölte, nem bánnám, ha megkeresztelnéd őket és egy tisztességes nevet is kapnának. Ettől függetlenül nevezhetik otthon, aminek akarják, én gyermekkoromtól kezdve féltem a vihartól. Valójában csak első fiam Kis Józsi és családom kétharmadának vihar okozta repülőgép tragédiája óta.

- De apuka! Biztos, hogy nincsenek megkeresztelve? - Irmácska tette fel a kérdést. - Nehogy kétszeresen is keresztelt legyen!

- Számít az valamit, lányom - mondtam -, attól még ember lesz belőlük, ugyanúgy, mint a tiétekből. Bocsássatok meg, nem tehetek róla, de akkora marhaságnak tartom ezt a sok különböző vallást. Mindenik - az egyetlen - igaznak vallja magát, közben egyiknek sincs több köze a Teremtőhöz, mint a másiknak. Az embert nem a vallása teszi emberséges emberré, hanem a jelleme, eszerint mindegy, hogy hányszor és milyen rítus szerint keresztelik. De ebből ennyi elég. Tehát holnap nevet kapnak ezek a kis zsidók, vagy fene tudja minek is nevezhetném őket. Anyjuk, apjuk után - a fő, és ami döntő - az én unokáim! És ami még döntőbb: én egyformán szeretem mind a hármat. Számomra tökéletesen mindegy, keresztény, zsidó, vagy muzulmán! De engedjük már szóhoz jutni a mi kedves kanonokunkat is!

- Ti bizonyára nem hallgattátok a rádiót - kezdte a pap.

- Ami azt illeti - mondtam -, az időnkből sem futotta. Judit állapotának rosszabbodása minden percünket lekötötte!

- Elég a baj itthon is, de kénytelenek vagyunk odafigyelni a szomszédban történtekre is - kezdte újra a kanonok. - A szerbek ismételten aknatüzet zúdítottak a szarajevói piactérre. Harminchét halott, nyolcvannál több sebesült! Tűrhetetlen, amit ezek a Karazsicsék művelnek, de ezt már nem is az Ő rovásukra írom, hiszen nem egyszer bebizonyították, hogy tömeggyilkosok! Hogy azonban a művelt, keresztényinek, vagy mohamedánnak, vagy vallási hovatartozástól függetlenül bárhová is tartozó világ eltűri ezeket a - háborúnak sem nevezhető tömeges gyilkosságokat. A teremtő Isten és a teremtés egyenes meggyalázásának tartom!

- Bizony, bizony, nagyon igaza van, kanonokom - szólalt meg Janzen. - Magyarul beszéltünk, mert Őt anyja, Diána már gyermekként tanította magyarra, eztán Fatima és Irmácska is tűrhetően beszélte már nyelvünket. - A kommunikációs forradalom idején, amikor szinte az egész világon egyszerre értesül mindenki mindenről, eltűrni ezeket a vadállati kegyetlenkedéseket - megbocsáthatatlan bűnnek tartom. Az a tény pedig, hogy feleségem, Irmácska, bosnyák szülők gyermekeként éppen Szarajevóból menekült a szerb vadállatok - minek is nevezhetném másnak Őket - fogságából, még inkább növeli bennem a részvétet a szenvedő város iránt. De hát mondjátok meg, mit tehetünk mi? Már felvetettem Lehel előtt, hogy egyik űrhajónkkal végigsöpörhetnénk a szerbek állásait, de mint mondotta, mind a kínai, mind a japán kormány elzárkózik az elől, hogy idő előtt nyilvánosságra kerüljenek szupertitkos fegyvereink. Már pedig akárha csak fénylő gömbként vonulna is végig a frontvonalakon, a járőröző amerikai gépek radarjai felfednék, és megindulna a találgatás, azt követően pedig a kémek hada. De hát a délszláv ügy elsősorban Európa ügye! Ha, mint Karazsics mondja: az atlantiak részéről való büntetésből a harmadik világháború kialakulása is lehetséges, akkor nyilvánvaló, hogy a balkáni népek eddigi szenvedése csak ürügy volt a nagyok részéről egymás megmérettetésére. De hát ez nonszensz! Az isteni parancs, hogy ne ölj, szerintem nemcsak az egyes emberekre vonatkozik, hanem az államokra is! Semmivel sem indokolható egész népcsoportok kiirtása még háború keretében sem, de ugyanolyan bűnt követnek el azok is, akik megakadályozhatnák a tömeges népirtást, mégsem tesznek semmit, sőt - azon munkálkodnak, hogy saját hasznukra fordítsák. Jómagam a természet törvényeit előbbre helyezem az ember által kifundáltaknál, a háborút még bibliai értelemben sem fogadom el igazságosnak. Márpedig természetes szelekciónak egyáltalán nem nevezhető az a mészárlás, ami ma bolygónk több országában végbemegy.

- Kedves fiam - Pisti vette át a szót, de idő közben már elfoglaltuk helyünket a páncélozott járműben. Fájdalomdíjként a kínai kormánytól kaptuk feleségem elleni merénylete után. De hallgassuk csak Pistit, aki hetvennyolc éves létére még mindig a család biztonsági szolgálatának parancsnoka.

- Nem kell a szomszédba menni - kezdte mondandóját -, itthon is elég nagy a csatazaj. A hatalom és a haszonszerzés hadszíntérré változtatta mind a kormányzó pártok, mint az ellenzék bázisait. Amikor egy romokban heverő ország - gazdaságilag értendő - vezető rétege azért fojtogatja egymást, hogy melyiknek hány miniszteri tárca van birtokában. Ha intenzív lépések helyett személyeskedésekben merül ki a kormányzat tevékenysége, vagy alulról nézve: ha egy faluban a lakosság között oly mérvű ellenségeskedés alakulhatott ki, hogy az iskolát is kettéválasztották, akkor azt kell mondjam, itt sem sok kell ahhoz, hogy előbb kapával, kaszával támadjanak egymásra, ahhoz pedig már csak egy lépés, hogy eldördüljenek a fegyverek. Ne feledjétek, hogy mi is vegyes lakosságú ország vagyunk! A magam részéről mindazokat kiemelném az ország vérkeringéséből, akik bármilyen ürügy felszínre hozásával ellenségeskedést szítanak a nép között. Nem kímélném a vallási vezetőket sem, mert Isten szolgálatára hivatkozva is bűn a békétlenség szítása, márpedig manapság felerősödött a különböző vallások egymás elleni rivalizálása. Tudnék felhozni példákat is, az északír felekezetek, a szerb görög-keleti papság kiállása Karazsics mellett, stb.

- Sok igazság van szavaidban, kedves bátyám - így a kanonok -, de nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy negyvenöt előtt az ország iskoláinak - főleg vidéken - nagyobb százaléka volt egyházi kezelés alatt. Az államosítások után az egyház kiszorult úgyszólván mindenünnen, nemcsak az iskolákból, érthető tehát, ha most visszaköveteli azt, amitől jogtalanul megfosztották.

- Kedves papom! - az öreg nagyon is megnyomta a szót - én nagyon szeretlek téged, feleségedet, Tamás fiadat, de ugyanezt nem mondhatom el az egyházi hierarchia valamennyi tagjára. Ugyanis zömében természetellenes életet élnek. Nem akarok ismét példálózni, de szerintem jobb, ha az iskolák megmaradnak a civil szférában. A hit az egy külön tészta, ne keverjük össze a profán tudományokkal. Ha a vallás - mindegy melyik - nem kötelezte volna el magát az államnak, megmaradt volna krisztusi egyszerűségében, akkor ma kevésbé beszélhetnénk hitetlenségről. Sőt, meg merem kockáztatni, közelebb lennénk az általunk is kitűzött célhoz. Egytől-egyig főbe lövetném azokat a papokat, akik - úgymond - hivatástudatból harcra tüzelik a bakákat az ellenséges vonalak ellen. Mert ki a nép ellensége? Nem az az egyszerű katona, aki parancsra hadba vonul, hanem azok, akik saját presztízsük védelmére hadba vonultatják őket. Bármelyik oldalon legyenek is! Ha nem szítanák fel az egymás elleni gyűlöletet, az egyszerű nép fiai nem követnék el azokat a szörnyű kegyetlenkedéseket, amelyek nap, mint nap megismétlődnek. Becsülni tudom azokat a Jehova tanúkat, akik halállal való fenyegetőzésre sem hajlandóak fegyvert fogni embertársaik ellen.

- Gyerekek, gyerekek - szóltam -, hiszen már ezerszer átrágtuk magunkat a szóbanforgó témákon. Foglalkozzunk inkább azokkal a dolgokkal, amelyek közvetlenül érintenek bennünket. Most például minek, hogyan kereszteljük meg a mi kis Hurrikánunkat? Ki vállalja, vállalhatja a keresztanya, -apaságot? A fiamat, Ferencet körülmetélték, mesterségesen csináltak belőle zsidót, Mary az anya pedig - ő adta bazilikánk berendezésére a pénzt. Ettől függetlenül nem tudom milyen vallást vall magáénak, az az egy biztos, hogy nagyszerű ember! Na és az is, hogy valamelyik mexikói útbiztos, vagy fene tudja miféle hivatalban kötöttek házasságot.

- Nem vagyok meggyőződve arról apuka - szólalt meg halkan Irmácska - tisztában vagy-e azzal a ténnyel, hogy mennyire szereti egymást Mary és Franz, azt pedig mondanom sem kellene, hogy mennyire szeretik ezt a kis vadócot, aki vízben élő testvérkéi között jobban érzi magát, mint a mi ölelő karjainkban. Valamelyiktek itt mondta előbb, hogy az embert jelleme teszi emberré, én megtoldanám azzal, hogy a jelleme és képességei! Nos én azt hiszem, a szülők tartozhatnak bármelyik valláshoz, a kicsiknek Janzen és jómagam jó keresztszülői leszünk, ha elfogadtok bennünket. Mi ugyan más-más vallásban nevelkedtünk, de egyáltalán nem ellenezzük, hogy a te vallásod rituáléja szerint kapjanak tisztességes nevet. Felnőtt korukban, ha az én Allahom, vagy a ti Istenetek megtartja, már nekik is lesz beleszólásuk abba, hogy melyik vallást tartsák magukra nézve kötelezőnek.

- Nagyszerű kislányom - mondtam -, most már csak a nevüket kell kitalálni.

- Bocsássatok meg - mondta Fatima -, a kicsiknél azt is számításba kell venni, hogy amerikai állampolgárok, és nevüket is úgy kell választani!

- Akkor tudjátok mit - Zsóka asszony arca valósággal kivirágzott az örömtől, és a kicsi is, akit ölében tartott, gügyögte utána a szót - Joy! Legyen a kis szentem neve: Öröm! Joy ugyanis örömöt jelent!

- Hát ez csodálatos - mondtam - azt hiszem ez ellen sem Mary, sem Franz nem emel kifogást. Honnét halásztad elő, kedvesem, ezt a manapság oly ritkán használatos szót?

- Csak úgy kapásból, kedvesem - ahogy ránéztem az arcára - válaszolt az asszony - nem tudom mi foglalja le a kicsi gondolatait, de mintha játszana valamivel. Nem is tudom, hogy fejezhetném ki magam, de valósággal fénylik az örömtől picike arca!

- Hát akkor - hallottad az asszonyt - fordultam a kanonok felé - Joy lesz Hurrikán neve!

- Na, igen! - fújtatott a kanonok -, még nem dobta ki magából, amit Pisti megjegyzésére, hogy főbe lövetné a katonapapokat, gondolt, - de nem kerültetek veszedelmes közelségbe egymáshoz? - mármint Zsóka és én.

- De igen! A hangodból kiérződött a féltékenység - mondtam -, és hogy rátegyek egy lapáttal - Tamásra, közös fiunkra való tekintettel, jogom lenne az asszonyhoz is! Persze nem élek a jogommal, azt azonban nyugodt lélekkel mondom, hogy tiszta szívemből szeretem élettársadat, és nem tűröm, hogy előttem nanázd! Most pedig verjétek orrba egymást Pistivel, amiért ki merte mondani azt, amit minden józanul gondolkodó ember érez. Csak annak van joga elpusztítani az életet, aki azt létrehozta, vagy aki annak kialakulásához a szükséges feltételeket megteremtette. A papoknak, amennyiben Isten szolgáinak vallják magukat, kézzel-lábbal tiltakozniuk kellene az ellen, hogy akárha háborúskodás alkalmával Isten parancsát megszegjék! Elmúltak kedvesem a Kapisztrán János-i idők! Nézz ezekre az élettől duzzadó gyönyörű fiatalasszonyokra. Fatima és Irmácska, mindketten Mohamed próféta követői! Mennyiben különböznek ők a te Zsókádtól? Miért kellene megölni őket hitük miatt, mint annak idején tették és viszont? De gazdasági szempontokat figyelembe véve is lenne más megoldás, az értelmetlen öldöklés semmivel sem magyarázható, és főképp nem a papok részvétele abban! És most halljuk, te vagy a prédikátor!

- Mit mondhatnék még - kezdte a kanonok -, te kimerítettél mindent! Csak a hit és a haza védelmére hivatkozhatnék! De hát - mind mondottad - a huszadik század végére mindkét fogalom megváltozott. A hit - példa rá a mi bazilikánk: ökumenikus lett, a haza pedig - ugyancsak népek hazája lett! Egységes nemzet manapság nem létezik! Az ösztönök nacionalista, irredentista, soviniszta felkorbácsolása, mint már volt is róla szó, csak egyes emberek önzését szolgálja! A kétnyelvűség nem átok többé, sokkal inkább áldás! Népi kultúránk pedig az általános emberi kultúrából nőtt ki - mondhatjuk úgy is: az általános emberi kultúra egy színpompás csokra. De már Petőfi is népek hazájának nevezte a nagyvilágot, lehetünk fehérek, sárgák, feketék, tartozhatunk ezerféle valláshoz, beszélhetünk több ezer nyelven, e sokféleség ellenére egyetlen nagycsaládot képezünk megtépázott Földünkön. És nagyon is ideje lenne kiiktatni Bábelt, kereszttel kezünkben rohamra késztetni katonáinkat. Magam is összeegyeztethetetlennek tartom Krisztus tanításával, amennyiben azonban a hadsereggel együtt menetelő papok a haldoklók, és sebesültek lelki-testi bajait segítenék orvosolni, az másképp ítélendő meg! Továbbá, arra sem biztathatnák a katonákat, hogy hagyják magukat lemészárolni! Röviden: nehezebb erre a választ megadni, mintsem gondolnánk, de otromba, és nem átgondolt volt kedves bátyám - Pisit felé - a főbelövésükre vonatkozó megjegyzésed is!

- Nem is szó szerint értettem én azt - Pisti szemben ült a kanonokkal, és előre hajolva a vállára tenyerelt -, úgy lenne helyesebb, ahogy te most vázoltad, de tudod, hogy az illetékesek nem lelkiznek, mint mi! Amíg Isten szolgái függő viszonyban lesznek az állammal szemben, addig - és főképp a mi korunkban - süket fülekre találnak szavaik! A lelki manna, testi nélkül, sovány vigaszt tud nyújtani. Mi azon munkálkodunk, hogy egyszerre nyújtsuk mindkettőt! Ehhez persze hozzá tartozik még, hogy tőlünk egyforma távolságra van az állam és az egyház. Nekünk, elképzeléseink mellé megadatott az anyagi javak bősége, és lehetőségünk van arra, hogy filozófiai fejtegetések nélkül az emberbaráti szeretetre építkezzünk.

Ki tudja meddig elvitatkoznak még, ha nagyobb távolságra megyünk, de megérkeztünk a kastélyhoz, és a kapun előttünk beforduló autó, helyesebben a benne helyet foglaló személy, más irányba terelte a beszélgetést.

- Felismered, apuka? Ádám bátyánk! - lelkendezett Irmácska. - Tegnap még Pekingből hívta Franzot. Tudtál róla, hogy jön? Valami készül az Adrián, ahogy Ő mondta! Pekingben többet tudnának, mint mi a szomszédban?

- Nem tudom, kislányom! - Irmácska mellettem ült, s miközben beszéltem hozzá, megszorítottam a kezét. - Ádám nem jelezte jövetelét, vagy nem tudott elérni bennünket, de hamarosan megtudjuk, mivégből ez a hirtelen hazaruccanás?

- Én azt hiszem, tudom a választ - szólt közbe Janzen -, de majd együtt Ádámmál. Ő nálam is többet tudhat!

Beálltunk az épületkomplexum elé - Ádámot a reptéren állandóan készenlétben álló kocsi hozta haza -, aztán először itt is az üdvözlések következtek. Ádám csak rádión keresztül érintkezhetett a Floridában tartózkodó Fatimával és Irmácskával, akik karácsony óta a delfinfarmon tartózkodtak, és mint majd látni fogjuk, a gyerekek miatt egyenlőre oda mennek vissza, de - megkerülve a Földet.

- Miért nem jelezted, fiam, jöveteledet? - kérdeztem Ádámtól, midőn rám is sor kerülhetett. - Tudhatod, hogy milyen körülmények között élünk itthon. Jobbára a kórházban tartózkodunk Juditnál! Nem szeretem a meglepetéseket, előtte Mary és Gréta távozott, azt követőleg jöttek ugyancsak bejelentés nélkül Janzenék, és most Te. - Persze tudom, hogy nyomós oka lehet jövetelednek, de induljunk már befelé, hogy legalább leülhessünk. Szemernyit se aludtunk az éjszaka! Juditnál légzési zavar lépett fel, és most újólag gép lélegezteti!

- Szegényke! - Ádám egyetlen szóval intézte el, hogy mit gondol az esetről, majd befelé menet mindjárt rátért jövetelének sürgősségére. Valami rendkívüli történhetett odafent apuka, mert megszakadt az összeköttetés Wandáékkal. A bázis parancsnoksága úgy határozott, hogy előre hozza az expedíció indítását, Lehel pedig, hogy ismét maga fogja felvinni az űrhajót. Neki ugyanis már van némi helyismerete, ha nem tudnák addig kijavítani a hibát. Arra kért, kíméletesen közöljem veletek elhatározását, a gyerekeit pedig Janzen vigye magával, hogy elbúcsúzhasson tőlük. A néhány nap már nem számít az iskolaév kezdet miatt - így is, úgy is át kellene költöztetni őket. Amennyiben Irmácskáék Floridába akarnának visszatérni, akkor megkerülve a Földet, előbb Peking, s onnét Florida.

- Viktória mit szólt Lehel tervéhez? - kérdeztem, de már az asztal mellett, mert egyrészt a fáradtság miatt, másrészt a nem éppen kellemes hír miatt hirtelen elpilledtem. - Bírja Ő a megterhelést? Igaz, ott vannak mellette Melinda, Csia, aztán Csia apja: Lí is! Mit szólsz hozzá, örülne-e Melinda, ha Eszter gyermekeit is átküldenénk? Itt ugyanis elég labilis a helyzet, s általában az európai légkör.

- Beszéld meg vele, apuka! - válaszolta Ádám. - Ő jelenleg nem nagyon ér rá gyerekekkel foglalkozni, mert bizalom ide, bizalom oda, mindenről tudni akar, ami távol-keleti érdekeinket érinti. Függetlenül attól, hogy miképp fogadja a hírt, szükséges egy házi tanító a gyerekek mellé, ott van továbbá a házvezetőnő. Nem fogják hiányolni nagymamijukat.

- Rendben van, fiam! - mondtam. - Te intézd Janzennel a szállítást, én pedig gondolkodom a többiről!

Az utóbbi szavaknál belibbent az ebédlőbe Melani, Ádám felesége és átvitte mellőlem férjét a másik oldalra, mellettem pedig Anna telepedett le, akire Judit betegsége óta a háztartás minden gondja rászakadt. Még szerencse, hogy a tervezőirodát volt férje és Csaba zökkenő nélkül átvette tőle. Aztán Auguszta lányom, Csaba felesége, aki folyó évben visszatér a műszaki egyetem nappali tagozatára, szintén besegít.

- Miért jött Ádám minden előzetes bejelentés nélkül - kérdezte Anna. - Valami nincs rendben, ugye kedves?

- Előre ne fessük az ördögöt a falra, kedvesem - mondtam -, valami nincs rendben odafent. - Fölfelé tekintettem. - De amíg nem tudunk biztosat, addig szilencium!

- Neked szilencium - válaszolta -, ellenben nézz az asztal túloldalára, a kanonok és Pisti éppen hogy hajba nem kapnak. Hallgass csak oda!

- Ezek tényleg eladnak mindent, s hozzá még olcsón - dörmögött Pisti -, nem tudom miért álltunk le mi a vásárlásokkal?

- Hát azért, mert a végén úgy is a miénk lesz minden - vágta rá a pap. - Ha sem a szocialista, sem a kapitalista gazdaság nem váltja be a hozzájuk fűzött reményeket, utánuk már csak mi jöhetünk, vagyis: az egy akol, egy pásztor!

- Ahhoz ezt a generációt gyökerestül kell kiirtani, szent atyám, de ne beszéljünk távlatokban, maradjunk csak a jelenben. Mit gondolsz, ha Torgyánéknak - a közvélemény kutatók szerint nekik van legnagyobb esélyük Hornék leváltására - valóban sikerülne a jelenlegi szociál-liberális kormányt felváltani, a szájtépésen kívül tartogatnak-e valami csodaszert a tarsolyukban, amivel megállíthatnák a lefelé zuhanást? Vagy csak a tajvaniakhoz kötődő barátság megváltó erejében bíznak?

- Csodaszer nincs! - így a kanonok. - Ellenben mind a nyugati zsidó finánctőkével szemben, mind a Torgyán-féle, keresztényinek, nemzetinek nevezett szájtépő politikával szemben, amely mellesleg a kis Tajvan sziget fejlett gazdaságának nyugatra exportálására korlátozódik, megfelelő alternatívát kínál a mi távol-keletre irányuló gazdaságpolitikánk: Kína, Japán, Korea, Indonézia, és a kis tigriseknek nevezett városállamok bevonásával. A jelenlegi, már-már tűrhetetlen megszorító intézkedésekre válaszul, a tömeget megnyergelhette ugyan Torgyán doktor, s az elfordulást a szociál-liberális gazdaságpolitikától a közvéleménykutatók Torgyán javára írják, ez a tény azonban jelentheti azt is, hogy az ország újra elosztásából kisemmizett munkás- és középrétegek, egyszerűen csak meg akarják leckéztetni szociális érzékenységről fecsegő, a házban azonban némaságba burkolódzó képviselőiket.

- Ne feledd szavad - állította le a papot Pisti -, a mi család perspektívánk valóban előjogoktól, kiváltságoktól mentes társadalom kialakítását tűzte ki célul, De vajon az agyon sanyargatott tömeg nem a gyors javulást ígérő demagóg felé hajlik-e elsőbb, s majd csak az újabb csalódás után fordul felénk, ez pedig újabb négy év rabló-pandúrosdi lesz! Eligazodni nagyon nehéz, mert ma már nem lehet tudni, hogy a nagy kavarodásban ki a rabló, és ki a pandúr? Van úgy, hogy a kettő ugyanaz a személy! A keresztényi erkölcsre hivatkozók is legfeljebb az inkvizítor szentekkel dicsekedhetnek, mert mi változott kétezer év alatt? A kiváltságosak már Hammurabi idejében is írtak, olvastak. A polgári pártok is megfeledkeznek arról, hogy ők mindösszesen is csak lényegtelen kisebbséget képviselnek! A dolgozó, kétkezi munkás és a középrétegnek számító tisztviselő, valamint műszaki értelmiség bázisa nélkül nem lehet hosszú távú politikát betervezni, márpedig kívülünk - legalábbis hazánkban - egyetlen politikai szerveződés sem dörgölődik szívesen a koszos proletárhoz. Talán-talán az informatikai haladás felnyitja a bégető nyáj szemét, és eltűnnek a színtérről a Bokros-féle torreádorok! A technika, elsősorban az informatika gyors fejlődése az egyszerű emberek felvilágosodását hozza előbbre, és remélhetőleg nem kell sem tíz-, sem kettőezer évig várni az egységes, globális társadalom kialakulására.

- Tudod mit, kedvesem - szóltam Annához -, hagyjuk őket vitatkozni, nekünk most ennél fontosabb dolgunk lesz. Felkészíteni a Kínába távozó gyerekeinket.

Amíg őket hallgattuk, eldöntöttem magamban, hogy Vikiék gyerekeivel együtt átköltöztetjük Eszterkém gyermekeit is! Ádám szerint meg kellene kérdeznem Melindát, de hát - én vagyok a nagyapjuk, miért ne dönthetném el egymagamban, hogy melyik változat lenne kedvezőbb unokáim számára? Legfeljebb Melinda is ott marad huzamosabb ideig, ha együtt akar lenni velük. A magyar és angol mellett nem árt, ha Ők is elsajátítják a kínai nyelvet, hiszen a Föld keleti felén legtöbben beszélik. Aztán majd meglátjuk, hogy mellette mihez lesz készségük. Mivel az expedíció elindítását előbbre hozták, és Lehel vezeti ismét, csak napok, vagy annyi sem marad felkészítésükhöz. Nincs tehát mire várjunk! Különben is - undorom van már ettől a koalíciós huzavonától. Ha nem tudnak kormányozni, akkor jobban teszik, ha - mint Torgyán doktor is mondja - távoznak. Bár eddig Ő is csak demagógiáját csillogtatta.

- Megítélésem szerint helyesen döntöttél kedves - volt Anna válasza. - Eszterke gyermekei nagyon okosak, és ami manapság az Ő korukbeli fiataloknál ritkaság: szorgalmasak! De nem fognak neked hiányozni? Aztán Ők sem szívesen válnak meg tőled, hiszen apjuk helyett is apjuk vagy!

- De hiszen naponta beszélgethetünk - mondtam -, az éter hullámain keresztül találkozhatnak gondolataink. Még jó, hogy fellövettük azt a távközlő holdat.

Felálltunk és elköszönve a többiektől átmentünk a szomszédos, kisebb ebédlőbe, ahol a gyerekek étkeztek, azaz éppen befejezték az evést és a nagyobbak a kínai utazásról vitatkoztak, de olyannyira, hogy Eszterke nagyobbik fia, Simon, Viktória elsőszülött lányának a haját cibálta.

- Mire vágsz föl, te kis cafka - kiáltotta a gyerek -, tudod-e, hogy az anyukád félcigány? Hiába a nagy-nagy pozíció, csak cigány ivadék Ő, mint, ahogy ti is! - Viktória három gyermekére célzott.

- Te sem dicsekedhetsz a származásoddal, mert ha nem tudnád, anyukád félzsidó volt - válaszolta a lány. - Én tudtam róla, de soha eszembe sem jutott, hogy erre emlékeztesselek, mint ahogy te most engem.

- Ez egyáltalán nem titok! - Linda lányom Viktóriáéhoz hasonló korú lánya mondta. - Jó ha valamennyien tudatában lesztek, hogy Odin, Wotan és jelenleg már Auguszta nénénk kisfia, Marcika kivételével cigányok, félcigányok, félzsidók vagyunk! Ha nem hozakodtok elő azzal a kínai utazással, talán soha eszetekbe sem jut egymás fejéhez vágni származásunkat, de hát nagyapa szerint csak a buta emberek szokása származás szerint szortírozni. Az a fasiszta Hitler, meg a retyerutyája állította, hogy csak az árja fajhoz tartozók hivatottak vezetésre. Ezért irtották a zsidókat, pedig közülük kerül ki legtöbb tudós, feltaláló.

- Hát - ismét a kis Viktória szólalt meg -, ha nem tudnátok, Hitlerék a cigányokat éppen úgy irtották mint a zsidókat.

- Azokért nem lett volna kár! - mondta Simon, s keze még mindig a lány hajában turkált.

- Te szemét! Hogy mondhatsz ilyet? - a kis Viki ellökte maga mellől a fiút. - Ha én nem lennék, te sem lennél, mert nagyapa nem ismerte volna meg Amálka anyánkat, akinek te is, én is köszönhetjük létezésünket. Az Ő nevelője, Fannika tanárnő mondta, hogy Isten embert teremtett, és nem franciát (francia származású volt), magyart, németet, angolt, zsidót, kínait vagy egyebeket. Tehát mindegy, hogy melyik néphez tartozunk, egyformán emberek vagyunk és ezt vésd az agyadba. Én alig várom, hogy átköltözzünk Pekingbe! Különben az én félcigány anyukám a párizsi Sorbon egyetemen végzett és hét nyelven ír, beszél, a kínait pedig most tanulja!

- Elég volt gyerekek! - kitártam az ajtót, addig résnyire nyitva volt, azért hallottunk minden szót. - Szégyellhetitek magatokat! Testvérek, de még idegenek sem cigányozhatják, zsidózhatják egymást, és engedd már el Viki haját, mert megégeti a kezed! - Simon még mindig markolta a kislány szénfekete fürtjeit. Majd még beszélgetünk erről, egyenlőre te és öcsi (Ákos) is Vikiékkel mentek Pekingbe! Egyébként Viki helyesem hivatkozott Fannika tanárnőre. Isten embert teremtett, nem pedig cigányokat, zsidókat és egyebeket. Nem tudom még, hogy mikor lesz az indulás, de részemről tényként könyvelhetitek el, hogy mind az öten mentek. Az, amit imént hallottam tőletek, csak megerősítette bennem, hogy helyesen döntöttem. Tekintve, hogy jelenben csak Anna anyuka törődik veletek, és emellett még sok egyéb dolga van, nem szeretnék panaszt hallani rátok.

- Bocsáss meg nagypapa! - Simon levette kezét Viktória hajáról és felém igyekezett volna, de megállítottam.

- Maradj! Nekem vissza kell mennem Judit anyukához, majd szólítalak mindőtöket egyenként is! De jól teszitek, ha még előtte megbeszélitek egymás között, hogy miben is hibáztatok.

Simon, de a többi is lehorgasztotta fejét, egymásra néztek, hogy azonban mi ment végbe buksi fejecskéikben, csak Isten a megmondhatója!

- Kitől hallanak ilyet a gyerekek - morogtam, de inkább csak magamnak, de nyilván Anna is hallotta, mert azonnal válaszolt.

- Kitől hallanának? Vedd magad észre kedvesem! A gyerekek nem szentek, sőt - még azok sem akikre nevelésük van bízva. Az utóbbi időben megint felszínre tört a cigány és zsidó ellenes hisztéria. Nem tagadhatjuk, hogy az egyik a tunyaságával, a másik a mohóságával maga is okot szolgáltat a nem szeretem, mert - hisztériakeltésre. Nem könnyű úgy lavírozni, hogy a sokféle indulattól terhes társadalmi közeget magunkkal vonszoljuk, mint az üstökös a csóváját. De, mint Pisti is mondta, nekünk van időnk és van pénzünk, nem kell elsietni az átalakulással együtt járó könnyebb, nehezebb operációkat. Nehogy az orvosok gyakori hibáját elkövessük mi is. A műtét sikerül, a páciens meghal. A mai társadalmunk hasonlít a mimózához. Mindenre olyannyira idegesen reagál, hogy nem lehet előre kikövetkeztetni mire ragadtatja magát. A kicsik viselkedése ösztönösen következik a nagyokéból.

- De hát a mi családunkban az idősebbek még gondolatban sem vetemednének az imént látottakra, hallottakra.

- Az iskola kedvesem! Ahol viszont sok családon kívüli gyermek is tanul, nem beszélve a kollégistákról. Még nagyon távol vagyunk az ígéret földjétől, de bocsáss meg, te mint mondtad, visszamész Judithoz, nekem pedig itt bent van dolgom. A kicsiket rám bízhatod, majd fölkészítem őket. Fatima és Irmácska segítenek. Persze nem árt, ha beszélsz Viktóriával és Melindával is. Igaz, hogy Te vagy a nagyapjuk Eszterke fiainak, de Melinda a nagyanyjuk, és neki is van joga a fiuk sorsának alakításához.

- Jó! Rendben! Akkor előbb az irodába megyek - mondtam -, bejössz velem? Elég zavaros volt a mai nap, vágyódom egy kis szeretetre.

- Ha csak ez a kívánságod? Nagyobb örömmel semmi másnak nem tennék eleget! - Anna belém karolt, és mintha Ő jobban vágyott volna a felkérésre, alig győztem szedni a lábam utána. - Szegény kis töltött galamb. Gömbölyded létére több energia van benne, mint a többi összesben! De tehetsége sem mindennapi, különben, hogy lehetett volna a háborús bunker kis egyetemista kurvájából a műszaki egyetem professzora? Ha arra gondolok, hogy a jelenlegi kormány még az a keveset is megvonja az egyetemistáktól, amit az álkommunista rendszer biztosított számukra, akkor bizony kezükbe vehetik a fiúk a szívlapátot, a lányok pedig igencsak mozgathatják seggüket, ha előbbre akarnak jutni. Na mindegy, szóval az az igazság, hogy Anna még élvezte is, és meggyőződésem szerint a már kikészített bikacsököt is álló helyzetbe tudná hozni. Emellett, ha szívét kérnéd, vagyis inkább csak én, azt is hajlandó lenne kivágni, és kezembe nyomni. De bennem sem csalódott! Igaz, harminc év után, de nem kisebb szeretettel öleltem magamhoz mint annak előtte. Nem mindennapi bagázs vagyunk, ugye? De, ha Ők: Anna, Xénia, valamint társaik annak idején nem vetnek be mindent, ma nincs az az alapítvány, amely a szegény, de tehetséges egyetemista lányokat, fiúkat patronálja. Kár, hogy a többi lány szétszóródott a nagyvilágban. Majdnem valamennyiből kiváló építész lett külhonban, ha itthon lennének, most bevethetnék nevüket, tudásukat a bajba jutott egyetemisták mellett. Helyesen mondja Bokros Úr, hogy a diplomáért áldozni kell, annak birtokában könnyebb lesz helytállni a szabadpiaci versenyben, de nem mindegy, hogy ki áldoz többet, és kinek lesz belőle haszna. Ha az egyén egyénileg áldoz, dolgozik azért, hogy tanulhasson, akkor nyilván igényt tart arra is, hogy egyéni haszna származzon belőle. Meg kell azonban jegyezni, hogy ebben az esetben, ha az illető nem zseni, vagy, nem kimondottan jó koponya, akkor csak gyengén, vagy közepesen tud helytállni, bármely területét vesszük az életnek. Viszont - ha a társadalom, vagy annak egy csoportja, mind például mi, hozzuk az áldozatot, akkor megfelelő szorgalom mellett középszerűből is válhat kiváló tudós szakember, emellett a társadalomnak van jogalapja ahhoz, hogy megfelelő igénnyel lépjen fel az össztársadalom érdekében!

Ezek a gondolatok azon közben pörögtek agyamban, amíg a régi-új szerelem vívódott egymással. Ő nem volt már fiatal, én pedig nem voltam kifacsarva, és idős korom ellenére eleget tudtam tenni. Persze hozzájárult az is, hogy Anna mindig tett hozzá valami újat, ami érdekesebbé, élvezetesebbé tette a gyönyört.

- Most pedig pihenni fogsz legalább egy órát - mondta végezetül -, ha Judit nem is, Katinka azonnal kérdőre von, és ki máson verné el a port, mint rajtam.

- Szegény Anna, de hát most éppen én voltam kéznél. Ugye így van, kedvesem?

- Bolond vagy - válaszoltam és hagytam, hogy betakargasson -, egy órát pihenek, de ne hagyj aludni, mert nem tűr halasztást a Pekinggel való kapcsolatfelvétel, aztán Ferencet is hívni akartam, hogy szerencsésen hazaértek-e Mary-ék? Most pedig menj kedves, csodálatos voltál, mint mindig!

Ha bírtam volna tovább aludni egy órácskánál, akkor sem tehettem volna, mert a kicsik elpanaszolták Augusztának, hogy mi történt köztünk. Ő pedig maga mellé vette Fatimát, valamint Irmácskát, majd úgy hármasban, karjukon a három kicsi, mellettük a nagyobbak - mellesleg Mary fiai, Viktória, Dávidot, Juditén pedig Linda, Viktória és Linda lányaim gyermekei, még maguk is gyermekek - babusgatták. Az irodám ajtaját résnyire nyitva, várták, hogy felnyissam a szemem. Amikor pedig az megtörtént, arra sem hagyva időt, hogy feltápászkodjak, nekem rontottak.

- Apuka! Nagyapa! Ne haragudj! Bocsáss meg!

- Miről beszéltek ti? Miért haragudnék? Mit bocsássak meg nektek? - Úgy félig még hunyt szemekkel végig néztem rajtuk, magamban pedig: Atya Isten! Itt aztán van utánpótlás, akár az ítéletnapig! - Nem haragudtam - mondtam hangosan -, de rosszul esett, valósággal fájt, amit egymásnak mondtatok. Még ha nem tartoznátok egy családba, akkor is megengedhetetlen egymás becsmérlése származása miatt. Ha bárhol, bárkitől hallanátok hasonló szavakat, jusson eszetekbe Fannika tanárnő mondása: tartozzunk bármely nemzethez, elsőbb emberek vagyunk, és ez a mottó kell, hogy meghatározza a másokról alkotott véleményünket. Csak jó és rossz emberek vannak! A jókra felnézünk, példájukat követjük, a rosszakat pedig igyekszünk elkerülni. Ha nem sikerül, akkor megpróbáljuk meggyőzni cselekedeteik helytelenségéről. Amit pedig Simonnak mondtam, nem vonom vissza. - Eszterke nagyobbik fia felé fordultam, majd: - Te és Ákos - a kisebbik fiú - csatlakoztok Vikiékhez, a többit majd a nagymamával - Melinda - és Viktória nénétekkel megbeszélem.

- De hiszen mi örömmel megyünk, nagyapa - válaszolta a gyerek -, ez nem büntetés részemre, mind mondtad, valami mással büntess meg, megérdemlem!

- Ha így áll a dolog - mondtam -, akkor legyen a büntetés az, hogy ezután az eddiginél is jobban fogjátok egymást szeretni! Példa előttetek Auguszta, Fatima és Irmácska, a nénéitek esete. Ők is másfajta népek szülöttei, és lám, igazi testvérekké lettek. Most pedig puszi, aztán játszani! A kínai falat nem lesz könnyű megmászni, legalább addig szórakozzatok önfeledten! Hozzátok - Augusztához, Fatimához és Irmácskához - még van néhány szavam, de hadd menjenek előbb a gyerekek! Miután pedig a kicsik - egy-egy puszi egymásnak, majd nekem, megbékélve távoztak:

- Nem tudom mennyire fog tetszeni nektek, de Ádám nem éppen kedvező üzentet hozott - mondtam -, azért nem közölték rádión, mert szigorúan titkos, a fentiekkel van kapcsolatban. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy megszakadt velük a kapcsolat, és Lehel úgy határozott, hogy maga megy felderíteni a baj okát. Ezért előbbre hozták az expedíció elindítását, valamint hogy el tudjon búcsúzni gyermekeitől, a kicsik átköltöztetését is. Ezután fogok beszélni Pekinggel, de az már biztos, hogy Peking érintésével kell visszatérnetek Floridába, ha ugyan az a tervetek - fordultam Fatimához és Irmácskához. - Ha nem, akkor Mary valószínűleg oda, vagyis Pekingbe fog menni a kicsikért. Egyelőre a holnap reggeli keresztelőre készülődjetek Ti is, aztán majd meglátjuk. Addig segítsetek Annának a kicsik felkészítésében! Előbb azonban hadd lám, mennyit fejlődtek a kicsik Karácsony óta!

- Azt látnod kellene apuka, hogy milyen tökéletes reflexekre tettek szert ezek a csöppségek delfin testvérkéiket utánozva. Már fogni sem kell őket, úgy mozognak a vízben, mintha beleszülettek volna. Irmácska lelkendezését Fatima azzal toldotta meg, hogy közülük is a kis Hurrikán, vagyis ezentúl már Joy a legügyesebb. Mintha Mary és Napsugár kapcsolata folytán, ha külsőben nem is, természetében tapasztalhatók bizonyos öröklött tulajdonságok.

- Gondoltatok már arra - kérdeztem -, mennyire fogják hiányolni a floridai környezetet, ha férjeitek nem járulnak hozzá további floridai tartózkodásotokhoz?

- Ez már nem kérdés apuka - ismét Irmácska -, már hozzájárultak ahhoz, hogy Miamiban végezzük el a tengerbiológia szakot, sőt - velünk maradnak Lia és Jang is, hogy az egyetemi tanulmányok mellett a kínai nyelvet is gyakoroljuk, nehogy visszatérésünk után csak bámészkodjunk.

- Irigylésre méltó - szólalt meg Auguszta -, mit szólnál ahhoz apuka, ha Judit már annyira felépül, hogy egészségének veszélyeztetése nélkül utazhat, teljes gyógyulásáig a floridai delfin-farmon töltené idejét? Magával vihetné Dávidkát, a szoptatási idő letelte után az én kicsikémet is, és - természetesen könnyebben viselné saját terhességét is. Mary, Fatima és Irmácska mellett nem unatkozna, sőt - Meier professzor bizonyára örömmel venné, ha távollétében az Ő klinikáján praktizálna is. Ki tudja - visszajön-e egyáltalán? Esetleg a családra hagyja már eddig is világhírűvé vált intézetét.

- Minderről majd később beszélgetünk, kislányom. Okos elképzelés, de egyelőre mi sem tudhatjuk, hogy mit hoz számunkra a közeljövő. Kellemetlen lenne, de az is elképzelhető, hogy valamennyiünknek át kell települnie a floridai birtokra. Bár - ma nincs távolság a rakéták számára. Néhány perc alatt a világ bármely pontját elérik. Persze Ti ne foglalkozzatok hasonló gondolatokkal, kebleteken a jövő. Vigyázzatok rájuk, mint két szemetekre! Most pedig hagyjatok magamra drágáim, nyugodtan szeretném lefolytatni a beszélgetést Pekinggel, valamint Floridával.

- Nem zavarunk tovább apuka - mondta Auguszta -, de azért egy puszit mi is kapunk?

- Még hogy kaptok-e? Gyertek drágáim sorban! Nagyobb boldogság érhetne-e egy apát ennél?

Miután lányaim magamra hagytak, elsőbb a delfin-farmot hívta. Mary és Gréta távozása után egészen Janzenék érkeztéig ideges nyugtalanság kínzott - meg kellett bizonyosodnom arról, hogy Ők is szerencsésen hazaértek-e? A készüléket Mary dadája vette fel, de csak annyit értettem meg rossz amerikai angolságából, hogy a fiatalok lepihentek. Valamit spanyolul gagyarászott - annyit kivettem, hogy a géppel történt, vagy majdnem történt nagy-nagy baj, ezért kértem, hogy ébressze fel Ferencet, mert halaszthatatlan beszédem van vele.

- Halló apuka - üdvözölt Ferenc -, mi olyan sürgős, hogy... Baj van talán?

- Azon kívül, amit már tudsz fiam, itt nincs! Ellenben a dada valami nagy bajt említett a géppel kapcsolatban. Történt valami? Ne hallgass el semmit!

- Szerencsésen megérkeztek apuka! A dada által említett nagy baj bekövetkezhetett volna, ha nem Mary a pilóta, de nem ijesztgessük egymást! Túl vagyunk rajta. Mondd - mi az a halaszthatatlan?

- Ádám minden előzetes bejelentés nélkül hazaérkezett fiam, mert fönn valami olyasmi történt - csak rébuszokban -, amit csak személyesen közölhetett velünk. Nem kell mondanom, hogy miért. Az újabb expedíció indítását előbbre hozták, és ismét Lehel, a bátyád vezeti. Mivel nem tudni mi történt, vagy történhet még, hogy elbúcsúzhasson gyerekeitől, Janzen viszi Őket már holnap, vagy holnap után. Természetesen vele mennek a lányok is a kicsikkel, és majd arra térnek vissza hozzátok. De ha Mary kifogásolná, hogy a tiéteket is magukkal vigyék, akkor vagy érte jön, vagy - amint látom Auguszta szívesen menne, és egy nörsz segítségével a rendes járattal magával vinné a tiétekkel együtt az övét, valamint Dávidkát is!

- Egy pillanat apuka, már itt áll mellettem a feleségem, majd ő megadja a választ.

- Halló apuka - szólt a készülékbe Mary -, hallottam miről diskuráltatok és azonnal kiment a szememből az álom. Nagyon-nagyon boldog leszek, ha az én aranyos Auguszta húgom átrándul hozzánk. Természetes, hogy ezt a verziót tartom jobbnak. De arról mondjatok le, hogy egyhamar hazaengedjük, sőt - amennyiben Judit anyuka is hajlandó lenne a lábadozás idejére átköltözni hozzánk, úgy bánnánk vele, mint a hímes tojással!

- Na látod - Auguszta is hozzád hasonlóan spekulál, és gondolom Juditnak sem lesz ellene kifogása, már csak azért sem, mert Meier professzor ittjártában felajánlotta klinikáját Juditnak. Katinkát pedig majd csak meggyőzöm.

- Érzésem szerint számodra nem lesz nehéz feladat apuka! - kacagott Mary. - De most nincs helye viccnek, ugye? - folytatta. - Beszéltem Melanival és Terezával, hogy engednék át hozzánk isten-jelöltjeiket: Odint és Votant, de arra hivatkozva, hogy gyermekeiknek hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy mindenért keményen meg kell küzdeniük, és erre legalkalmasabb hely Kiruna, bár kedvesen, de elutasították kérésemet. Na - persze ismersz - ha valamit nagyon akarok, nem adom fel az első próbálkozás után.

- Ismerlek drága és ne is add fel - mondtam -, jelen viszonyokat tekintetbe véve jobb szeretném, ha szűkebb családunk valamennyi tagja nálatok táborozna le addig, amíg... A mondatot egészítsd ki és most hívd Augusztát, vele beszéljétek meg a többit. Áldásom rátok! Be kell fejeznem, mert Pekinggel is sürgős beszédem van.

- Csók, drága apuka! - Ferenc és Gréta helyett is! Utóbbi a delfinekkel szórakozik.

- Csók kedves! Isten legyen veletek!

Hogyan és mivel érdemelte ki Ferenc fiam ezt a csodálatos asszonyt, vagy vajon mi a gondviselés szándéka velünk, akik Mary apjának hatalmas vagyona nélkül is az első közé tartoztunk? Igaz - próbáltuk megszépíteni az idős úr utolsó heteit, de az egyáltalán nem lett volna ok arra, hogy élete nagy művét, a repülőgépgyárat ránk hagyományozza. Mérnök volt! Repülőgép konstruktőr. Apjának, a Sziklás-hegység lejtőin elterülő hatalmas földbirtoka már egymagában is kényelmes életet nyújthatott volna számára. Nyugtalan természetét azonban az aviatika vonzotta - mint mondta - már kisgyermek korától az üstökösök száguldásának mikéntjén törte kobakját. Amikorra pedig odáig jutott, hogy a titok megfejtése karnyújtásnyira volt, meghalt. S hogy ugyancsak nyugtalan természetű lánya házassága révén a szintén aviatikusok megszállottjait adó családban kötött ki - nem lehet csupán véletlenek egybeesése. Majd meglátjuk. Szeretném megérni azt az időt, amikor az első űrhajót, mint az üstökösöket - a természetet át- meg átszövő erővonalak röppentik a magasba, és az ember a gondolat sebességével száguldozhat a Kozmoszban.

Miközben a gondolatok kavarogtak agyamban, megpróbáltam behozni Viktóriáék pekingi lakását. Hátha otthon találom Őket. Mivel azonban senki sem vette fel a készüléket, a bázis titkosított számát hívtam. Ott valamivel több szerencsével jártam. Tamás volt a készülék közelében és meghallván hangomat, nagyot ugorhatott, mert a készülék belereccsent:

- Nagyobb öröm nem is érhetett volna apuka - mondta. - Te vagy az első az otthoniak közül, akinek bejelenthetem, hogy megmozdult a fiam!

- Honnét a bizonyosság, hogy fiad lesz? - kérdeztem. - Vagy csak kívánságodat fogalmaztad meg?

- Egyáltalán nem, apuka. Csia és Viktória néném is bizton állítják, ugyanis olyan hegyes a hasa, mintha futball labda lenne benne. De különben a vizsgálat is kimutatta.

- Akkor korán elkezdte a rugdalózást, nem gondolod?

- Nem, apuka! Időben mozdult meg! Hát kicsit előbb, érted ugye? Manapság ez egészen természetes!

- Örülök fiam a kicsi jövetelének, anyukád is tudom örülni fog, de hogy a kanonok apukád örül-e? Persze bármint vélekedjen is róla, fontos, hogy egészséges, életerős gyerek legyen! Hivatalosan az én unokám, én pedig nagy szeretettel várom! De most, ha lehet, közöld Viktóriával vagy Lehellel, hogy várok rájuk a vonal másik végén. Szeretném tudni, vagy-e újabb hír fentről?

- Sajnálom apuka, de egyiket sem tudom jelen pillanatban idehívni, mert az indítandó expedíció tagjaival, valamint a három kormány képviselőivel tanácskoznak. Én vagyok most a cerberus, és nem engedhetem, hogy bárki is megzavarja őket. Azt azonban közölhetem veled, hogy holnapután indulnak, és a gyerekeket, amennyiben lehetséges, még ma indítsák útnak. Viktória néném kért, hogy amennyiben jelentkezne apuka, tolmácsoljam ezt a kérést.

- Rendben van fiam - mondtam -, közöld velük, hogy Janzen, aki most éppen itt tartózkodik nálunk Irmácskával, Fatimával és kicsinyeikkel, fogja vinni az övéiket is, de csak holnap reggel tudnak indulni, és ott már este lesz érkezésük idejére. Ennyi idő kell, hogy az átrepülési engedélyeket beszerezzük. Különben majd a gépről úgyis jelzik érkezésüket, és lesz időtök elibük menni. Egyelőre be is fejezem, nem tartalak fel téged sem. Csókollak benneteket. Kis feleségedet duplán!

- Én is viszont, apuka! Kérem adja át szüleimnek is!

A vonal megszakadt, de már az ajtóban állt Nina és Lola.

- Ne haragudj drága - szólalt meg Nina -, de mielőtt végképp távoznánk, szeretnénk néhány órácskát születendő gyermekem apjának házában tölteni, hogy elmondhassam majd neki milyen csodálatos apja volt, és milyen szép kastélyban lakott. Bocsáss meg, hogy múlt időben említelek, de hát örökké még mi sem élünk, pedig nem lenne rossz, és főképp ilyen környezetben.

- Miért? Talán a mi házunk nem ilyen szép? - Lola sértődötten fintorította orrát Ninára -, majd így folytatta. - A gazda azonban más! Hozzá nekem is lenne kérésem, de csak négyszemközt.

- Bocsássatok meg drágáim - mondtam -, e pillanatban egyikőtökkel sem tudok foglalkozni, mert intézkednem kell Viktória gyermekeinek Kínába szállításáról, és még az átrepülési engedélyt is kérnem kell. Utána szívesen foglalkozom mindkettőtökkel, akár külön-külön is!

- De kedves - erősködött Nina -, mi is indulni akarunk Brazíliába, haza!

- Ti várhattok - mondtam -, akár itt a kastélyban is ellakhattok egy ideig, a gyerekek azonban nem várhatnak, legkésőbb holnap Kínában kell legyenek. - Még be sem fejezhettem, Anti toppant közénk, s láthatólag fel volt húzva, mert indulatosan nekem támadt.

- Mi a fenét műveltél Józsi bátyám a két előtáncosommal, hogy mindenképp haza akarnak menni? Beszéld rá Őket, hogy legalább karácsonyig maradjanak. Rád bizonyára hallgatnak.

- Hogyisne - szólalt meg Nina -, ekkora hassal? - kezével a hasára domborított -, sehogy sem maradhatunk!

- Te terhes vagy? - Anti tágra meresztett szemmel megállt előtte. - Azt hittem, hogy ti...

- Igen! Mi szeretjük egymást Lolával, de attól még lehetek terhes, vagy nem szabadna? Mi saját kedvtelésünkre léptünk az együttesbe, keresetünket egy fillérig jótékony célra adjuk. Ebből azonban egyelőre elegünk volt. Majd jelentkezünk, ha megint úgy érezzük, hogy szükségünk lesz egy kis többlet mozgásra.

- Ez esetben kénytelen leszek lányok után nézni - mondta Anti, majd elviharzott anélkül, hogy búcsút intett volna.

- Nos lányok - szóltam én is -, keressetek magatoknak szobát, majd jövök és a többit megbeszéljük.

- Maradhatunk? - fordult kérdéssel Nina Lolához -, részemről nincs akadálya!

- Igen! - válaszolt Lola - De okosabbnak vélem, ha a hajón rendezkedünk be, és ott találkozunk apukával. Jó lesz így? - kacsintott felém.

- Hogy jó lesz-e lányok, azt majd akkor fogjuk tapasztalni - mondtam -, egyelőre azonban azt sem tudom, hogy merre induljak: első a feleségem, utána az unokáim, a gyerekeim - köztük ti is - várhattok rám! Nézzetek addig körül, mint már mondtam, s majd jelentkezem. De ha mindenképp a hajón szeretnétek berendezkedni, az is rendelkezésetekre áll. Majd beszélek a kapitánnyal, most azonban...

Fogtam magam és megelőzve őket indultam kifelé az irodámból. Az épületben már nem találtam senkit azok közül, akikre szükségem lett volna, a parkban azonban igen! Erősen vitatkozva egymással sétáltak: az öreg Pisti, Ádám, valamint Janzen - mint tudjuk utóbbi is tökéletesen beszélte a magyart.

- Valami nagyon nincs itt rendben, pajtás - mondta Pisti, nekem címezve, miután melléjük léptem. - A baloldalinak címkézett kormány nemcsak az álkommunista rendszer által felhizlalt újgazdagokat, a nép pénzén lediplomáztatott elitet tette ellenségévé eddig, hanem a bérből, fizetésből élő munkavállalók tömegeit is! A szakszervezetek vezetői pedig - elkötelezvén magukat a hatalomnak, csak hangzatos nyilatkozatokra képesek. A baloldali erők a kormány politikáját látván elbizonytalankodtak, s eközben a jobb oldal - polgári tömörülésként - egyre szemtelenebbül támad. Hogy majd Ők! Igen! Ők visszahoznák az elsiratott úri Magyarországot! De kell ez nekünk most, amikor körös-körül ellenséges szemekkel figyelik minden lépésünket? Szükséges, hogy megint magyar a magyarnak ellensége legyen? Ti urak! Ti urak! Hát nem tanultatok eleget a múltból? És ti - szegény magyarok? Vajon felfigyeltek-e, hogy mire megy ki a játék? Hogy míg kevesek zsebe egyre dagad, a többségé egyre laposabb lesz! Közeledik megint október a nagy O-val!

Pisti szavait néma csend követte! Egyikünk sem merte cáfolni az öreg veterán szavait. Csak az őszi szél dudorászott sokat sejtetően, és a fákról fázósan összekunkorodó levelek pörögtek - merre, hová? Akárcsak a talaját vesztett kormány! Mi következhet ezután? Demokrácia? Vagy diktatúra? Vagy igazából egyik sem, ellenben vér, halottak, nyomor!


A történések körülményeskedő, sok esetben sokkoló halmaza után lássuk végre: mi történik a Nap túloldalán. Mi az, ami a távközlő műholdakat akadályozza, működésképtelenné teszi? Természetes vagy mesterséges akadályok miatt szünetel az expedíció visszamaradt tudósainak információszolgáltatása?

Lehel jókedvűen indult újabb expedíciós útjára. Az unalmas bankügyletek után most végre olyan megbízást kapott, amely gyermekkorától foglalkoztatta. Keresni az összefüggéseket a Kozmosz eleddig ismeretlen titkai között. Az nem volt kétséges előtte, hogy a világmindenség megmagyarázhatatlan, de mindenki által elfogadható természetfeletti erő által létezik. Hogy öröktől örökké-e? Azt teremtett lény soha nem fogja megtudni. Törvényszerűségeire azonban, lépésről-lépésre haladván, egyre több ismeretanyagot szerezhetünk. Fiatalabb korában úgy vélte, hogy a fény és nem a sötétség volt jelen kezdetektől. Később viszont az űrben gomolygó Ősközeg égéstermékének tartotta, s ma már vallja, hogy az egész természet, benne a különböző formákban előforduló, más és más adottságokhoz alkalmazkodó élet, az Ősközeg féktelen vágtájában keletkező gázok öngyulladásának a következménye.

Az ősrobbanásról, a természeti erők egymásra hatásáról vitatkoztak Kimmel, aki második útjára is elkísérte, továbbá Vanggal, a lézertechnika tudósával, aki a bazaltpaloták fénykristályaiban jelenlévő elektromosság mikéntjét lesz hivatott tudományosan magyarázni. E pillanatban éppen Ő viszi a szót:

- Reméljük - mondja -, hogy a több százezer könyv között találunk olyat is, amelyben leírták a sugárzás kristályosításának a módját. Ebben az esetben írásszakértőink dolga lesz megfejteni, ha pedig nem találunk, akkor nekünk kell elkezdeni a kutatást, mert nem kétséges, hogy olyan nagy horderejű titokról emeljük le a fátylat, amelynek gyakorlati alkalmazása a földi élet minden területét forradalmasítja. Tudjuk, hogy az egyre fogyó energiaforrások éppúgy szolgálhatnak indokul háborús konfliktusok kirobbantásához, mint az alapvető élelmiszerek hiánya. Ugyanakkor a Nap által sugárzott energiának csak kis hányadát tudjuk eddig hasznosítani. Paradoxon, hogy éppen a Nap számunkra ismeretlen felének valamikori tudósai jöttek rá a sugárzás tömörítésére, sőt - annak gyakorlati alkalmazására.

- Lehetséges, hogy nagyon naiv a feltevésem - szólt a szóban forgó kérdéshez Kim, de szerintem a Napnak a sugárzása is tartalmazza az anyag valamennyi elemét, ha úgy tetszik válfaját. Ha tehát megtaláljuk a sugárzás tömörítésének titkát, utána már az eddig láthatatlan, vagy látható, de nem fogható anyag is engedelmes eszközünkké válik. Most arra gondoltok, hogy mit értek ez alatt? Hát azt, hogy ebben az esetben mindenfajta sugárzás tömöríthető, a rádióé, a televízióé is, és csak példaként: egy ember akár több millió példányban is egyszerre lehet jelen a maga valóságában.

- Ha így lenne - állította meg Lehel -, akkor, mint a fény az arcon, a rezdülés a mozdulaton, és minden, ami életjelenségnek számít: a gondolat, sőt, maga a lélek is láthatóvá válna. De hát ez lehetetlen! Ne kísértsük a természetfölötti Istent!

- Minden titkot, ami a természetre vonatkozik, megismerhetünk anélkül, hogy magunkra vonnánk a természetfeletti Isten haragját - mondta Vang. - Mivel pedig az egész természet, benne mi is, anyagi részecskék sokaságából tevődünk össze, valamennyi életjelenség mozgatója, a léleknek elnevezett tudati energia sem lehet kivétel. Kivételt csupán a természeten kívüli, azaz a természetfeletti Isten képezhet.

- De hát ebben az esetben a halál? - Lehel furcsán nézett Vangra.

- Valószínűleg kétféle anyag létezik - magyarázta tovább Vang. - Olyan, amelyik idővel elhasználódik, továbbá olyan, amelyik csak átváltozik, tehát örök, vagy legalábbis addig létezik, amíg a természetfeletti, tehát Isten másképp nem rendelkezik felőle.

- Várjatok, ne fussatok annyira előre - állította le őket Kim. - Ha a látható és a láthatatlan anyag együtt sugározható célba, akkor a titok megfejtése után nem lesz szükség többé űrhajókra sem. Annyi embert és oda küldhetünk, amennyire éppen szükség lesz!

- Ha ilyen egyszerű lenne - persze képzeletben igen, de a valóságban - akkor nem pusztult volna el a Nap túloldalán valaha élt velünk rokon társadalom, hátrahagyva néhány szerencsétlent, akikből ki tudhatná, hány tíz- vagy százezer év múltán alakultak ki a mi makogóink. De ha a lélek anyaga elpusztíthatatlan, akkor a valaha volt társadalom tagjai valahol valamilyen formában ma is élnek, léteznek. Csak képtelenek onnét önmaguk által szabadulni. Az sem kizárt, hogy az öröklétre teremtett anyag, a lélek, önmagában is képes egy általunk ezidáig láthatatlan társadalom kialakítására, fenntartására, s ez esetben már az ősatyák által emlegetett mennyei birodalom is lehet valóság!

- A mennyek országa tehát egy a természeten belül létező birodalom is lehet, és előfordulhat, hogy mi leszünk azok, akiknek megadatik annak feltérképezése, de az is előfordulhat, hogy mi is a valaha volt társadalom sorsára jutunk. Esetleg hátrahagyunk néhány nyomorékot, akiknek már nem adatik meg hasonló dolgokon törni a fejüket, vagy mire eddig eljutnának, elérkezünk a végítélet napjának nevezett általános szelekcióhoz, amelyeket maga az Alkotó végez el. - Ez utóbbit Vang állította fel, vagyis csupán kiegészítette Lehel elméletével.

E pillanatban egy kis fénygömböcskére figyeltek fel - ide-oda táncolt a kabin falán, majd lefelé húzódva megállt a padlózaton, és nőni kezdett. Futball nagyságú lehetett, midőn ember formát vett fel, majd nőtt, nőtt tovább, mígnem úgy átlag földi ember nagyságban élő, mozgó valósággá vált, majd megszólalt:

- Ne lepődjenek meg Uraim jövetelemen, hiszen épp arról beszéltek imént, ami most velem megtörtént. Társaim belőttek ide, hogy felkészítsem Önöket a találkozásra. Tekintettel arra, hogy az Önök kollégáinak köszönhetjük visszatérésünket elhagyott birodalmunkba, ahová Önök is igyekeznek. Nem szeretnénk, ha konfliktusba keverednénk, még mielőtt tüzetesen összeismerkedhetnénk. Előző expedíciójuk alkalmával hátrahagyott társaiktól megtudtuk, hogy nagy valószínűség szerint az Önök ősei tőlünk származtak el a Föld nevű bolygóra. Ez a tény könnyen kikövetkeztethető, mivel egy fajhoz tartozunk, és kultúránk már akkor magas fokú volt, amikor a Földön csak kezdetleges élet létezett. A tőlünk távozó telepesek visszafejlődése körülbelül akkor indult be, amikor nálunk, ugyanis a Napnak az a kitörése, amely elől mi hátrahagyván az őrülteket, kristály állapotban a Galaktika egy távoli naprendszerébe menekültünk, az akkori földi kultúrát teljes mértékben elpusztította, és ott is csak néhány eszét vesztett nyomorék maradt, de mint a tények igazolják, ott előbb helyrebillent a megbolydult emberi agy működése. Ennek tudható be, hogy míg a mi utódaink még ma is csak makognak, Önöknél, bár többszöri nekifutás után, a jelenben magasan fejlett kultúrák vannak. De persze - még ma is messze a régihez, amelyet annak idején velünk együtt képviseltek.

- Bocsásson meg, hogy megzavarom - kezdte Lehel, első meglepetéséből felocsúdva -, de ami itt most szemünk láttára történt, számunkra csak a jövő lehetséges technikai bravúrja. Nem kétséges, hogy előbb-utóbb magunktól is megtaláljuk az élő szervezet sugárzás útján történő átvitelét. A bolygóközi térben való utaztatását, de amennyiben Önök testvériesen megosztják velünk a titkot, gondolok a napenergia kristályosítására is, valamennyi Földön lakó társam nevében köszönetemet fejezem ki. Ennél azonban jobban izgat most engem, hogyan lehetséges, hogy egyetlen szót sem fejtettünk meg az Önök - minden bizonnyal felbecsülhetetlen könyvtárának anyagából. Ezenkívül a távolság és a gyorsaság miatt szinte érthetetlen minden.

- Ó, dehogy érthetetlen barátom, hiszen azt már Önök is tudják, hogy a rádióhullámok előtt nincs akadály! Ennek igazolására bizonyíték a mi szabadulásunk, mi sem tudjuk egyelőre, mennyi ideig tartó sugárbörtönünkből, de hadd folytatom azzal, miként is kerültünk oda. Aztán miként szabadultunk ki önnél. Akkori műszereink figyelmeztettek, hogy kultúránk központja, a Nap újabb robbanás előtt áll, s tartván attól, hogy a Nap általunk lakott része kilökődik a világűrbe, a galaktikák egyes objektumainak erővonalait hajtóenergiaként alkalmazó űrhajóinkba zsúfoltuk be - természetesen kristályosítva - az összlakosságot, kivételt az őrültek képeztek, köztük a kristályosítás egyik feltalálójával, a királynővel. A sietségben arra senki sem gondolt, hogy az erőátviteli központ automatikája csak besugároz bennünket az űrhajókba, majd a megadott irányba útra bocsátja azokat. A visszatéréshez azonban már emberi beavatkozás szükséges. Nos, az Önök barátai miközben a kristályok világításának technikai megoldását kutatták, az erőátviteli központba jutván elmozdították a világítást szabályozó kart, amelynek következtében az össze világító test, azaz kristály kihunyt. Minekután sötétségbe burkolódzott a királyi palota, s vele együtt az össze hozzá kapcsolódó helyiség, hogy helyrehozzák a hibát, véletlenül azt a kart mozdították el, amelyik a mi űrhajóink automatikus berendezéseit működésbe hozta, azt követőleg pedig visszaröpített bennünket ijedtségtől elhagyott birodalmunkba. Meglepődésünk határtalan volt, amikor azt láttuk, hogy az őrültek késői leszármazottait az Önök barátai tanítják írni, olvasni, a régmúlt újabb napkitörése pedig az Önök oldalán következett be, amíg nálunk szinten minden érintetlenül, használható állapotban maradt. Barátainkat természetesen nagy szeretettel öleltük magunkhoz, az Önökkel való kapcsolatukat azonban megszüntettük a közvetítő műhold kiiktatásával. Most pedig arra a kérdésére felelek, hogy miképp lehetséges, hogy én az Önök nyelvén beszélek? Hát erre nagyon egyszerűen válaszolhatok: betápláltuk az Önök által legelfogadottabb nyelvet a mi koponyáinkba. Amit Önök az úgynevezett UFO-kal érkezők tudományának tartanak, az valóság. De eddig csak mi műveltük, mi pedig még nem jártunk a Földön - legalábbis az én időmben -, s azt szintúgy állíthatjuk, hogy az Önök, valamint a mi űrhajóinkon kívül más űrszerkezetről nincs tudomásunk. Hogy pedig mi miből, mennyit fogunk Önöknek átadni, az attól függ, hogy a Föld lakói hogyan fognak viszonyulni hozzánk, elveszett, de megtért testvéreikhez. Ettől függ az újabb kapcsolatfelvétel! Addig is, míg meggyőződünk otthon maradt testvéreik magatartásáról, a lehető legbensőségesebb vendégszeretetünket fogják tapasztalni.

- Mi pedig - mondta Lehel -, azon leszünk, hogy a már megismert társainkhoz hasonlóan, kiérdemeljük vendégszeretetüket.

- A történtek - így Vang - minden eddigi elképzelésemet felülmúlják! Az Öntől hallottak után a magunkkal hozott lézerágyú, amely különben képes egy kisebb bolygót szétbombázni, csupán játékszernek tekinthető. De nemkülönben mindazon fegyvernem, amellyel a földi hatalmak a jelenben rendelkeznek. Arra még gondolni sem merek, mi történne, ha akadna olyan, aki kétségbe vonná az Önök technikai fölényét, hiszen ahogy mi feljutottunk a Nap túlfelére, Önöknek, a Kozmosz objektumainak erővonalaihoz konstruált űrhajói negyedannyi idő alatt célba jutnak, és mire a Földön fejükhöz kapnának, már be is fejeződne a megszállás. Esetleg a Föld lakóinak kristályosítása, ami a konfliktusos területek problémáira jelenleg megváltás lenne. De rövid úton ki lehetne iktatni azokat a személyeket, akik izgága tevékenységükkel szítják a népek közötti gyűlölködést. A Földön ugyanis az éghajlati viszonyoktól is függően más-más színűvé változott az utódok bőrszíne, de nemcsak külsőleg, érzésvilágában, természetében is, az adott területhez alkalmazkodott, s ez a különbség sok egymás közötti háborúskodásnak volt előidézője.

- Bizony nem ártana a Balkán népeit egy időre kivonni a forgalomból - szólt ismét Lehel -, legalább addig, amíg az egész földkerekség viszonylatában fel nem fogják az emberek, hogy függetlenül színtől, nyelvtől, vallástól, valamennyien testvérek vagyunk, vér a vérből, és ugyanúgy megférnek egymás mellett, mint ahogy mi, bezárva ebbe a szűk parancsnoki szobába.

- Nem értem - szólt közbe az idegen -, miért a különböző országok a Földön? Miért kell elválasztani határok meghúzásával a népeket egymástól? Hiszen a különbözőségek ellenére egyazon intelligens fajhoz tartoznak valamennyien. Mi óriási területen - igaz, az éghajlat nem sokban különbözik, egyformán meleg mindenütt - érzésvilágunkat nem borzolják a hőmérsékleti ingadozások. Nyelvi és egyéb szokásbeli eltérések - egyetlen nagy családként, egyetlen királyságban éltünk kezdetek óta, és ezen nem is kívánunk változtatni, akkor sem, ha Önökkel sikerül minden téren szövetségre lépni. És, hogy mekkora jóakarattal közeledünk, semmivel sem bizonyíthatnánk jobban, mint azzal, hogy elfogadtuk királynőül Wandát, akit utódaink, a makogók, valamint az Önök barátai választottak meg, s oly nagy szeretettel veszik körül. S aki viszont szeretetének bizonyságául gyermeket vár családunk egyik tagjától, aki történetesen az őrült királynő leszármazottja. Mint tapasztalhatták: nálunk a női nemé az elsőbbség! Mi, férfiak fejet hajtunk asszonyaink előtt, ez azonban nem alantasságunkat jelenti, hanem a hódolatot azok előtt, akik viselik a fájdalmat fajunk fennmaradásáért.

- Bocsásson meg Uram, amennyiben kérdésem kellemetlenül érinti. - Kim törte meg a pillanatnyi hallgatást. - Mi ketten - Lehelre mutatott - az előző expedícióban is részt vettünk, s meglepett bennünket, hogy semmi olyan nem találtunk, ami a halottak tiszteletére emlékeztetett volna. Azt persze tapasztaltuk, hogy az elhunytakat elhamvasztják, a hamvakat pedig elúsztatják a folyón, de Önök, akik már a múltban is szuper technikával rendelkeztek, emlékeztetőül az elődökre, valami maradandót is kellett, hogy alkossanak. Vagy talán már abban az időben túljutottak a halál problémáján?

- Valóban, fiatal barátom - válaszolt az idegen -, mi megoldottuk a sejtek regenerálódását, mivel azonban az eljárás túl bonyolult, csak az igazán kimagasló személyek esetében alkalmazzuk. Az élő szervezetek kristályosításával persze - akár az idők végezetéig elodázhatjuk a halált, vagy legalábbis addig, amíg az egyes betegségek gyógyítása egyszerűbb megoldásokkal is elvégezhető lesz. Tehát - olyan, mint halál, vagyis teljes megsemmisülés nálunk nem volt, és ezután sem lesz! Ha egy ember olyan állapotba kerül, hogy már nem lehet rajta segíteni, akkor a betegség megjelölésével egészen parányi kristállyá zsugorítjuk, majd megfelelő tiszteletadás mellett elhelyezzük a feltámadás szentélyében. Csodával határos, hogy ezt a helyet az őrültek is megőrizték, és már felébresztettünk néhányat kristályosított állapotából.

- A hibernálás a Földön is terjedőben van, de tudomásom szerint eddig még egyet sem ébresztettek fel téli álmából. Véleményem szerint - mondta Lehel - nincs is nagy valószínűsége annak, hogy ez a gyakorlat eredménnyel jár. De ha Önök hajlandóak a regenerálódás és a kristályosítás licencét családunknak eladni, nem leszünk szűkmarkúak. Egyébként királynőjük a mi családunk tagja, és mint mondta: rövidesen vérszerinti rokonságba kerülünk gyermekének születése folytán.

- Nem tudom mi az, hogy szűkmarkú, de ez nem is fontos, az azonban tény, hogy a gyermek révén egészen közeli rokonságba kerülünk, s ez esetben az Önök családja a miénk is, és hasonló elbánásban lesz része, mint bármelyikünknek a mi birodalmunkban. De mint mondtam - az idegen fürkészőn végig nézett Lehelen - technikai fölényünket nem használjuk ki senkivel szemben, azonban egyenlőre nem adjuk ki kezünkből. Persze a Földre küldött megfigyelőink jelentése változtathat egyes eseteket figyelembe véve, de barátaik véleménye szerint is okosabb, ha egyelőre várunk a szupertechnika átadásával. Annak azonban nincs akadálya, hogy a család kimagasló tagjait, hasonlóan az itteniekhez szükség esetén, regenerálás alá vessük. Erről később, már fent, bővebben beszélhetünk. Most, mivel rövidesen megérkezünk, még néhány instrukció: nálunk nincs pénz, nincs kereskedelem, minden mindenkié a családon belüli fegyelem szigorú betartása mellett. Ne lepődjenek meg, mert a hőség miatt a legnagyobb tudósok is csak ágyékövet viselnek. A teljes mezítelenséget megtiltottuk, és a régi idők erkölcsi normáit követeljük meg az elvadult utódoktól éppúgy, mint a Földről származó tudósoktól. Tudjuk, hogy a jelen expedíció tagjai valamennyien válogatott tudósai az általuk művelt tudományoknak, és azért hagyták ott jól fizetett állásaikat, hogy segítsék a mi elmaradt utódainkat fejlődésükben. Azt is tudjuk, hogy nincsenek hódító szándékaik, hogy a magukkal hozott támadó fegyvereket csupán elővigyázatosságból pakolták be. Tehát minden adva van ahhoz, hogy baráti kapcsolat alakuljon ki köztünk. Senki ne számítson arra, hogy nálunk Eldorádóra talál, ugyanis nálunk mindenki egyformán szegény, vagy ha úgy tetszik: egyformán gazdag! A természet ellát bennünket minden szükségessel, ami egyúttal lehetővé teszi, hogy energiánkat, tudásunkat kizárólag a technikai haladás szolgálatára áldozzuk. Most pedig nézzenek ki az ablakon, mert mint látom, megszaporodtunk.

- Nem látok semmit! - majdnem egyszerre mondták mindhárman. - A radar sem jelzi, hogy lenne valami a közelünkben.

- Tegyétek láthatóvá az űrhajót - szólt a derékról lecsatolt készülékbe az idegen -, jó szándékkal jönnek barátaink.

Néhány másodperccel később az űrhajó mindkét oldalánál feltűnt egy-egy egészen egyszerűnek látszó űrhajó, és Vang, a legfiatalabb tüstént meg is jegyezte:

- Hát ezek igazán nem úgy néznek ki, mintha a technika csodái lennének!

- Ne a külsejükről ítéljen, barátom - szólt az idegen. - Belső szerkezetük teszi alkalmassá őket arra, hogy a Kozmoszban keringő objektumok között, azok energiáját alkalmazva lavírozzanak. Aztán azt se feledjék, hogy ezek még a mi Odisszeánk előtt készültek. Az újabb konstrukciók bizonyára ezeknél is tökéletesebbek lesznek. De ha az ember tőlünk származott a Földre, akkor az első telepesek ezekhez hasonló járművekkel érkezhettek oda.

- Fantasztikus megoldás! - Kim száját is nyitva felejtve fejezte ki csodálkozását -, hogy bírja ezt a sebességet az anyag, hiszen a fölmelegedés...?

- A sebesség által termelődő energia hűti barátom a burkolatot - mondta az idegen, majd ismételten beleszólt kis adó-vevőjébe. - Mutassátok magatokat, hadd lássák barátaink, hogy mi is jó szándékkal vagyunk hozzájuk!

Néhány másodperc múlva a kísérő hajók burkolata eltűnt, s láthatóvá lettek a különböző műszerek fölé hajó nők, férfiak. Egyikük előtt a földiéhez hasonló mikrofon volt felfüggesztve, és ugyancsak angol nyelven köszöntötte az érkezőket, majd hozzátette:

- Előre megyünk, kövessetek bennünket! Még néhány perc, és megérkezünk!

Ezt követően egészen a folyó melletti térségre való leereszkedésig előttük haladt a két űrhajó. A radaron tisztán lehetett látni manőverezésüket. Nem hagytak kétséget afelől, hogy irányíthatóságuk, amely a földiénél még megoldatlan, egészen tökéletes. Ez a tény főképp a leereszkedésnél mutatkozott meg. Egészen pontosan azon a helyen landoltak, amelyet fentről megcéloztak.

Hanem amit Lehelék a leereszkedésük után láttak - a bazaltpalotát magába záró hegy - tudjuk, hogy lapos tetejéről zúdult le a vízesés, függönyt képezve a palota bejáratának erkélye előtt - egész terjedelmében megváltozott. Az elvadult bokrok - iszalagok, felhőkig nyúló páfrányok, melyek között bújócskázott természetes valóságában a makogók népe, eltűntek, helyüket frissen öntött beton, vagy inkább a felolvasztott bazalt - simára vasalt szürke közeg - váltotta fel. Rajta folyón innen, folyón túl űrhajók sokasága, mellettük, közöttük nyüzsgő ágyéköves népség. Lehel felkiáltott:

- Gyerekek! Káprázat, amit látok, vagy valóság? Rövid idő alatt ekkora változás?

- Valóság ez, barátom! - erősítette meg a látottakat a mellette álló őshonos. - Az anyagot, bármilyet elemeire lehet bontani. Az alkotó elemeket a rájuk jellemző sugárfény, vagy egyéb energiaforrásra, majd kívánság szerinti szilárd közeggé változtatni. Annak idején, midőn elhagytuk ezt a területet, körülbelül így nézett ki. Kristályosított állapotunk idejének meghatározására elegendő a bazalt porladását mesterségesen előidézni. A porból és a lecsapódó párából, azzal együtt a közeli környezet növényi, állati hulladékaiból már gyorsabban alakul ki a dús táptalaj, amely aztán gyorsan benépesül. Ami itt történt hazatérésünk óta, vagyis - ami itt változott az Önök távozása után, egészen rövid idő alatt ment végbe. De majd lesz elegendő idejük kielemezni mindent, most induljunk, mert mint látom, a királynő és a vének már felkészültek a fogadásukra.

Elindultak tehát Ők is a lassan, méltóságosan közeledők felé, ám alig tettek néhány lépést, az egyik máglyarakás mellől eléjük ugrott egy fiatal lány. Bőr előkéje csak félig fedte kidomborodó szemérem szőrzetét, hosszú, szalmaszőke haja két hátsó gerezdjét csapdosta, pöckös mellei azonban mintha megelőzték volna testének többi részét, ahogy szinte úszva a levegőben Kim nyakában termett:

- Szerelmem! Mai boldog! Kim vissza! - Nehezen, de ennyit ki lehetett venni angolos makogásából. Őt még nem programozták be, és nyelve botladozott a sajátos makogás, valamint a Wandától elsajátított, egyébként is bicsaklós angol között. - Bébi itt - folytatta, s egyik kezével végigsimított hasán, a másikkal azonban az istenért el nem engedte volna Kimet. Az őshonos kísérő figyelmeztetésére, hogy maradjon le tőlük, csak legyintett.

Így haladtak tovább, de nem jutottak messze, mert a következő máglyarakás mellől - a folyó közelében, ameddig a szem ellátott lobogtak a máglyák, fölöttük a földről odaszakadt tudósok által szerkesztett nyársakon fiatal sárkánygyíkokat forgattak a vendégek tiszteletére adandó lakomához. De, hogy ne feledjük, a máglyát körülvevő csoportból ismét kilépett egy, az előbbihez hasonló, szőke leányzó, aki már távolból kipécézte az expedíció tagjai közül Lehelt, és megismétlődött az előbbi, azzal a különbséggel, hogy továbblépni sem tudtak a köréjük csoportosuló őslakóktól. Ezért nem is erőltették a továbbhaladást, ott, az őslakók gyűrűje közepett várták be a királynőt és kíséretét.

Wanda csakúgy, mint a többiek: mezítlábasan, ágyékövvel a derekán, mezítelen keblekkel jött az újabb expedíció fogadására. Méltóságát az ékköves korona és az ugyancsak gyémántoktól roskadozó nyakék emelte ki, de hogy mekkora tiszteletnek örvendhetett így is, mi sem bizonyíthatta volna jobban, mint az őshonosok magatartása odaérkeztekor. Hogy a jelenlévők fölé emelkedhessen - még a véneknek nevezettek is - lábukat keresztbe rakva, ülő helyzetbe ereszkedtek, nem bókoltak, de annál nagyobb figyelemmel, némán várakoztak a nem is olyan rég még bokáig érő homok újból bazalttá szilárdult, kékesszürke felületén.

Mivel a királynő és a vének érkezésekor az expedíció tagjait körülzáró embergyűrű szétnyílt, Lehel, valamint a vele együtt érkezők levegőhöz jutván, a földi szokásoknak megfelelően térdhajlással köszöntötték a sztár újságírónőből lett királynőt, aki magához ölelte valamennyiüket - Lehelt és Kimet a szorosan melléjük simuló szőkeségekkel együtt -, majd rövid üdvözlőbeszédet mondott.

- Őszinte örömmel köszöntünk benneteket, földi testvéreink! Amikor elváltunk egymástól a Földre való visszatérésetek alkalmával, még álmunkban sem gondolhattunk volna arra, hogy az a szuperműveltségű társadalom, amely hátrahagyta az itt talált kultúrát, évmilliós, szilárd állapotban történő galaktikus bolyongás után, elindulása előtti állapotában érkezik vissza szülőföldjére. Csipkerózsika álma azonban csak a földieknek álom, itt valóság! Nem térek ki arra, hogy, s mint ment végbe, azért küldtük előre követünket, hogy ne okozzon meglepetést, s esetleg jóvátehetetlen cselekményre ragadtassátok magatokat. Tudom: félelemmel vegyes kíváncsisággal indultatok útnak a rádió és televízió közvetítést bonyolító műholdak elhallgatása miatt. A Földön uralkodó jelenlegi állapotok miatt szakítottuk meg az adást, nehogy a tévesen magyarázott információk az itteni változásokról, háborús konfliktus kezdeményezésére inspirálják a földieket. A mi társadalmunk megosztja mindenét földi testvéreinkkel, mint a katasztrófa előtti földi civilizáció idejében tette. Előbb azonban bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a földi hatalmak is hasonló barátsággal közelítenek. Azt az általatok is látottak után ugye nem kell mondjam, hogy minden erőszakos kezdeményezés a földiek részéről mivel végződne - nem pusztítanánk el a földi kultúrát, de az őrülteken kívül - mint annak idején itt is történt - valamennyi emberi lényt kristályosítanánk, majd bepakolván néhány űrhajóba, addig hagynánk bolyongani a Kozmoszban, amíg az általa kipusztított természet önmagától vissza nem nyerné eredeti, egészséges állapotát. A vének tanácsa úgy határozott, hogy a földi irányító központokban elhelyezett szondáink kedvező vagy kedvezőtlen felmérései előtt semmiféle kapcsolatteremtést nem kezdeményezünk, kivétel ez alól a mi családunk, amelynek jelenlegi, valamint távlati perspektívái megegyeznek az ittenivel. Közvetítőként bátyámat, Lehelt bízzuk meg. Mielőtt azonban engedélyt kapna a Földre való visszatérésre, alá kell vesse magát agyának átprogramozására. E művelet semmiféle külső jegyet nem hagy maga után, mondhatom: a tudományon kívül, amivel memória egységeinket töltik fel, majdnem annyi, mint a bibliára való eskü. Ezen a műveleten velem együtt az itteniek - az első expedíció tagjai - már átestek, és az újonnan érkezetteknek is alá kell vetniük magukat, de addig is míg az átprogramozás és a hűségeskü megtörténik, valamennyien vendégszeretetünket fogjátok élvezni. Most pedig kezdődjék a lakoma, amelyet érkezésetekhez időzítettünk. Mi ugyanis pontosan tájékozódtunk minden lépésetekről, az expedíció indításának időpontjáról is. Érezzétek jól magatokat! Az őshüllők húsa éppen olyan jó, mint az ökröké! Bátyám és Kim előtt már nem ismeretlen az ízük, de hogy bátrabban fogjatok hozzá, elsőként én ízlelem meg.

Intett a kezével, majd a megnyílt folyosón a legközelebbi nyárs mellé lépett, ott a már előre elkészített, széles páfránylevelek közül felfogott egyet, majd az övéből előhúzott késsel lehasított egy jókora darabot a kitűnően fűszerezett, ínycsiklandozó húsból. Megkóstolta, s miután alkalmasnak találta fogyasztásra, félreállt, hogy helyet adjon a vendégeknek.

- Parancsoljanak uraim - mondta elragadó mosollyal -, nálunk ugyanis mindenki a maga szolgája.

Az étkezéssel egy időben elkezdődött az összeismerkedés, a régmúltból életre kelt nagy társadalom tagjai boldogan ölelkeztek az első és második földi expedíció tudósaival, de boldogabbak voltak azok a makogó asszonyok vagy leányzók - egyelőre nevezhetjük őket ennek is, annak is, akik Lehel, valamint Kim által ismerkedtek először az élet gyökerével. Ők nem ismerték a prüdériát, a férfi és nő nemi életét a természet követelményeként fogták fel, és az evésről is lemondva, addig-addig lökdösődtek, mígnem az embergyűrű széléhez érkezvén birtokba nem vehették becses tulajdonukat. Na - persze nem kell ám azt hinni, hogy nekiestek mint bolond a vadkörtének -, elég volt számukra, ha csak érinthették egymást. Az aranyat és a gyémántot semmire sem értékelték, pedig, vagy talán azért, mert sok volt belőle, ellenben férfi jóval kevesebb volt mint nő, ami - csak feltételezés - az őrültek hibás génjeinek tulajdonítható. De fenébe a magyarázatokkal - Lehel és Kim tették a dolgukat, az asszonyok szerelmesek voltak, még nem tudták tökéletesen kifejezni mit éreznek, mozdulataik, izmaik rándulásai azonban nem hagytak kétséget afelől, hogy Ők is bedobták mindazt, ami a két férfi távozása óta felgyülemlett bennük.

A folyó melletti térségen hirtelen - minden átmenet nélkül megszűnt a szürkület, a magasban elhelyezett mesterséges Nap a földihez hasonló nappali fényözönnel árasztotta el a völgyet. A jóllakott népség széthúzódott és a földiek számára ismeretlen táncba kezdtek - amihez a Földön szférák zenéjeként emlegetett fülcsiklandozó melódiák adták az emelkedett hangulatot. Lehel és Kim, de az asszonyok is, nem tudván mi történt, felpattantak, visszamentek a hullámzó néptömegbe, hogy keressenek valakit, aki magyarázatot adhat a magasból sziporkázó Nap mibenlétére. A szerencse Wanda mellé sodorta Őket és egyenesen Tőle kérhettek és kaptak információt a szerelmi légyottukat zavaró fényforrással kapcsolatban.

- Én adtam utasítást - mondta mosolyogva a királynő -, tartottam ugyanis attól, hogy asszonyaitok egészen kifacsarnak benneteket és képtelenek lesztek a holnapi tanácsülésen való részvételre. Pedig - gondolom sok mindenre vártok még feleletet, aztán magam is kíváncsi vagyok, elsősorban is Judit állapotára és amennyiben szükséges, a mieink beavatkozására. Ez lesz első kérésem a Tanácstól, ugyanis ha előre küldött követünk nem mondta volna - itt a vének tanácsától függ minden, a királynő csupán a nép egységét reprezentálja, valamint szentesíti a Tanács határozatait.

- Sajnos - mondta Lehel - Judit állapota aggodalomra ad okot. A zuhanás következtében annyira összezúzta magát, hogy nem tudni, mikorra épül fel, de mint az elénk küldött követ állította: itt már nem probléma a sejtek regenerálása, s apuka bizonyára hálás lenne, ha tudósaitok elősegítenék gyógyulását!

Wanda mellett, kissé oldalt egy középkorú férfi figyelmesen hallgatta Lehel szavait, majd - nem szavakkal, csupán tekintetével engedélyt kért, hogy megszólalhasson.

- Parancsolj kedves - szólt hozzá Wanda - már kértelek, hogy ne tégy kivételt velem. Én a férfinépet egyenrangúnak tekintem az asszony néppel. De először is engedd, hogy bemutassalak bátyámnak, aki a földi űrbázis parancsnoka. - Lehelhez fordulván pedig így szólt: - Bocsáss meg, amiért nem érkezéstek, vagyis találkozásunk pillanatában mutattalak be élettársamnak. Ő azon tudósok egyike, akik tökélyre vitték a regenerálódás folyamatát, ami által az élet általunk megszabott ideig meghosszabbítható, azzal együtt testünk elhasználódott, avagy megrongálódott szervei is visszanyerhetik eredeti állapotukat.

- Szerinted tehát van lehetőség arra, hogy szeretett betegünk visszanyerje egészségét? - Ezt már Lehel kérdezte a neki bemutatott Vulkántól, miközben gyengéden hátba veregette a barátság jeleként - adná az ég, hogy igaz legyen!

- Nincs abban ördöngösség! - adta meg a választ a kérdezett. - Midőn megtaláltuk az élő szervezetek kristályosításának módját, a többi már gyerekjátéknak tűnt, így a számotokra létfontosságú regeneráció, avagy - a felmérhetetlen energiaforrás, a napsugarak tömörítése, de hogy ne veszítsünk időt, hívd össze, kedves - szólt Wandához - a véneket. És ha döntésük anyukátokra vonatkozóan pozitív, akkor magam megyek anyukátok megmentésére.

- Édes vagy! - szólt Wanda -, de talán gyorsabb döntés születhet, ha te adod elő kérésünket az általatok eddig használt nyelven. Mint tudod, az én szókincsem hiányos és alkalmazandó technika módozatainak kifejezésére.

Vulkán lecsatolta kis miniatűr készülékét övéről, és anélkül, hogy megjegyzést fűzött volna Wanda szavaihoz, különböző jelzéseket továbbított, Wanda pedig tovább fűzte a technikához kapcsolódó gondolatait.

- Tudod bátyus - fel tudom fogni, hogy itt, a Nap Földről nem látható oldalán élet van, vagyis már több millió évvel ezelőtt is élet volt. Azt is, hogy ezek a kedves makogó lények rokonaink, de hogy egy, a régmúltból visszajött férfi karjaiban fogom kielégíteni szexuális vágyaimat, továbbá - újságíróként sokfélét el tudok képzelni. Az élő szervezet kristályosítása, majd évmilliós nyugalmi állapot után újbóli életre keltése azonban meghaladja képzeletemet.

- Én - a látottak után kezdek semmin sem csodálkozni - válaszolt Lehel - a követ megjelenése az űrhajón, majd a tőle hallottak meggyőztek arról, hogy a természetben létező anyagok bármilyen formában megjeleníthetők és ez még csak nem is csoda, hanem a természet törvényszerűségeinek véletlen, vagy tudományos kísérletezés folytán felfedezett módozata. Nem igaz, hogy a Teremtő eltiltott bennünket a tudás fájának gyümölcsétől, csak nem fedi fel előttünk titkait, hagyja, hogy foglalkoztassuk agyunkat. Különben elsatnyulna és alkalmatlanokká válnánk az általa meghatározott feladatra.

- Egyetértek veled - vette át a szót Wandától Vulkán -, azt hiszem jól együtt fogunk tudni dolgozni a még ismeretlen törvényszerűségek feltárásában. Most pedig, mivel a Vének Tanácsa hozzájárulását adata, hogy anyukátokat a mi eszközeinkkel gyógyítsuk meg, itt kell hagynunk királynőnket, hogy hozzáláthassunk a felkészüléshez, ugyanis késlekedés nélkül indulunk, s mint királynőnk már megjegyezte: legelőször is alá kell vetned magad programozó rendszerünknek. Ez nem bizalmatlanság veled szemben, csak képessé akarunk tenni mindarra a gyakorlati tudásra, ami szükséges egy ilyen rendhagyó úthoz. Kettőnkön kívül csak a regenerátor működtetéséhez szükséges személyzet jön. A többit majd út közben megbeszéljük, továbbá átprogramozásodat is a rendelkezésünkre bocsátott űrhajón, menet közben végezzük el, hogy ne veszítsünk időt.

- Mindenben rendelkezésedre állok - mondta Lehel -, akár indulhatunk is!

- Csókollak mindkettőtöket - mondta Wanda -, áldásom kísérje utatokat! - Magához ölelte a két tudóst (nyugodtan nevezhetjük Lehelt is annak), majd Lehelhez még annyit külön is: - Ugye tudod, miért kell velük menned? Hogy meg ne ijedjenek, s esetleg ellenállást tanúsítanának szeretteink.

- Jól tudom kedves, hogy mennyi hülyeség kering a Földön arról, hogy más bolygókról származó észlények befognak embereket és kísérleteznek rajtuk - mondta még Lehel elmenőben, majd már csak útban az űrhajóhoz, segítőkész, új barátjához, Vulkánhoz: - Persze, ha lennének ilyenek, benneteket nem kerülhetnének ki észrevétlenül.

- Ahhoz, hogy az általad elmondottakról véleményt mondhassak, hosszabb itthonlét szükséges - jegyezte meg Vulkán. - Az azonban tény, hogy hazaérkezésünk óta a mi naprendszerünkben nem tapasztaltunk az általad említettekhez hasonló mozgást. Lehetséges azonban, hogy még előttünk - az Ősközeghez már visszafelé tartó galaktikákban is léteztek hozzánk hasonló észlények és azok hátrafelé menekülésük közben érintették naprendszerünket, benne a Földet is. Előbb vagy utóbb a mi sorsunk is az lesz, ha nem akarunk belezuhanni a nagy kohóba, ahonnan kiindult minden. Majd - esetleg újrateremtődni. Ez úgy értendő, hogy a fáradt naprendszerünket magába szippantó Ősközeg a találkozás pillanatában termelődő energia következtében hasonló nagyságú tömeget lök ki magából, vagyis - a teremtésnek nevezett cselekmény sohasem szünetel.

- Érdekes - mondta Lehel -, hasonlóképpen képzelem el én is a természet körforgását. Létezik öröktől az Ősközeg, amely a kezdete, s egyben a vége is lesz mindeneknek! Ha csak nem: öröktől-örökké tartó végtelen folyamat képződménye, amelyben a láthatatlan, ám állandóan ható energia erővonalai behálózzák a Kozmoszt, s mint mondottad: csak a hátrafelé menekülés hosszabbíthatja meg létezésünket, ahhoz pedig az szükséges, hogy legyen mivel és hová.

- Nos, a mivel kérdés már megoldódott - mondta Vulkán -, a hováról pedig még ráérünk gondoskodni, de íme, megérkeztünk ahhoz az űrhajóhoz, amely rendelkezik a számunkra szükséges felszereléssel, és mint látom, már vár ránk a kezelő személyzet. Elhelyezkedünk rajta és máris indulunk!

- Te így jössz? - kérdezte Lehel az űrhajóban történő elhelyezkedésük után, látván, hogy sem Vulkán, sem a három főből álló kezelő személyzet, a derékon fityegő bőr előkén kívül, nem vesz magára semmit.

- Mi nem hagyjuk el az űrhajót - válaszolta a kérdezett -, te is csak arra az időre, amíg anyukátokat lesegíted az űrhajóról, s egyúttal közlöd vele, hogy a balesetben meghibásodott sejtek gyógyításával egyidejűleg elvégeztük átprogramozását is. Hogy ez mit jelent számára, azt későbbiekben tapasztalni fogja.

- Ha kérhetlek - kezdte ismét Lehel -, szeretnék kielégítő választ kapni arra: honnét az a kifogyhatatlan és mérhetetlen nagyságú energia, amely szükséges ennek a szuper technikának az üzemeltetéséhez?

- Azonnal válaszolok, testvérem - szólt Vulkán -, előbb azonban - kinyitott egy fülkét - állj rá az előtted lévő korongra, majd húzd be magad után az ajtót. Amidőn néhány perc múlván elhagyod a fülkét, külsőleg semmi változást nem fogsz észlelni magadon, memória egységeid feltöltése folytán azonban az általunk már ismert tudományok birtokosa leszel te is. És olyan dolgokra is tudni fogod a választ, amelyekről eddig fogalmad sem volt. Persze - jelenben a regenerálás mellett, az átprogramozásnak csak első fokozatát kapod, elsőre sok lenne mindent. Tehát - kezdhetitek! - intett a képernyőről figyelő programozóknak, akik a fülke melletti műszerteremben tartózkodtak.

Tényleg csak néhány percet tartózkodott Lehel a fülkében, az ajtó automatikusan kinyílt, s az előtte várakozó Vulkán már mint új embert, igazi testvért ölelte magához a fülkéből kilépőt.

- Most pedig válaszolok kérdésedre - mondta, miután szétbontakoztak. - A kvazárok energiája az, amely közömbösíti még a Nap tömegvonzását is! Ez egyben azt is jelenti, hogy bolygói már nem okoznak különösebb nehézséget - az erővonalak mentén haladva átválthatunk egyikről a másikra. Programozhatóak akár a rádió vagy televízió csatornák! A világegyetemben csak a térség végtelen, minden más, az Ősközeg is, körülhatárolható, tehát mérhető! Hogy nem bomlik meg az egyensúly, az annak tulajdonítható, hogy az Ősközeg tömege egyensúlyt tart az őt körülvevő naprendszerek tömegével: amennyit kilök magából, ugyanannyit befogad! Hogy hány, a miénkhez hasonló, vagy nagyobb tömegű naprendszer kering körülötte, a tér végtelensége miatt nem tudhatjuk, az azonban biztos, hogy egy-egy körforgás évmilliárdokat vesz igénybe. Az élet mibenlétének jelenlegi ismeretei alapján tehát bőven van időnk lavírozni a galaktikák között, előre is hátra is! Ez a mostani kis kiruccanásunk nem sokkal több, mint körberepülni a Földet!

- Nem mondom - szólt ismét Lehel -, százötven millió kilométert így lefitymálni - nagyon nagy önbizalomról tanúskodik.

- Mi fényévekkel mérjük a gyorsaságot barátom - volt Vulkán válasza -, legújabb űrhajóink már ehhez alkalmazkodnak. A ti atommal hajtott űrhajóitok nálunk akkor voltak divatban, amikor elődeink vértestvérei útra keltek, hogy birtokukba vegyék a Földet. Ha nincs a katasztrófa, minden valószínűség szerint nem szakad meg a kapcsolat közöttünk, a technikát is közösen fejlesztjük, s a kimeríthetetlen energiaforrásokkal a Földön is paradicsomi állapotokat teremtünk.

- Sajnos, erről már álmodozni is fölösleges - Lehel lemondóan legyintett -, a mostani generációnak teljesen ki kell pusztulnia ahhoz, hogy a tiétekhez hasonló együvétartozás váljon uralkodóvá nálunk is.

- Lerövidíthetjük az átalakulás idejét, ha kristályosítjuk, majd talonba tesszük a lakosság egy részét - mondjuk kezdve ott, ahol legnagyobb a békétlenség. Gondolom leginkább a vagyoni háttér miatt. - Vulkán Lehel vállára tette kezét, majd: - Mostantól egy család vagyunk - mondta -, nem lesztek egyedül, mert nekünk épp olyan fontos, hogy békesség legyen a Földön, mint nektek. De rövidesen a Föld légköréhez érkezünk, jelöld be a leereszkedés pontos helyét. Majd belőjük magunkat. Az sem baj, ha nincs megfelelő térség a közelben, megállunk a kórház fölött és légneművé változtatva felszippantjuk. Miután pedig visszaadtuk egészségét, lakására visszük, ott bizonyára lesz elegendő hely a leereszkedéshez. Nem kell tartanod attól, hogy pánikot keltünk, zajtalanul és láthatatlanul érkezünk meg. Te megmutatod, hol fekszik, s majd csak miután visszaadtuk egészségét és felébresztettük, léphetsz akcióba. Jelenléted bizonyára megnyugtatja. Mivel pedig azonnal indulnunk kell vissza, nem kezdhetsz magyarázkodásba, kívánj neki jó egészséget, üdvözöld nevünkben is családodat. Továbbá közölheted azt is, hogy a felszállás pillanatában óriás fénygömböt fog látni, ami semmire sem lesz káros hatással. Ne hivatkozzon ránk! De különben sem fogunk előtte mutatkozni. Mások pedig, ha megpillantják a fénygömböt, higgyék azt, hogy a zöldszemű szörnyek látogattak el hozzátok, és az ő beavatkozásuknak köszönhető anyukátok gyógyulása. Ne fosszuk meg a földi hatalmakat az UFO-kal kapcsolatos hiedelmek gerjesztésétől. Mi majd kitudjuk szándékukat és ha eljön az ideje, észrevétlenül elvégezhetjük a szelekciót.

Vulkán beszéd közben figyelte Lehel ujjainak mozgását, majd azonnyomban, hogy egy pont felett megállapodott, elmozdított egy kart, az űrhajó lelassított, majd, mintegy zuhanórepülésben, függőlegesen ereszkedett a kórház intenzív szobája fölé, melynek egyik ágyán Judit, a másikon Katinka feküdt. Lehel rámutatott a kérdéses személyre. Vulkán elmozdított egy másik kart, mire Judit dió nagyságú fénylő gömbbé zsugorodott, majd szinte egyazon pillanatban az űrhajóban termett, s ott a regeneráló gépezet korongjára ereszkedett. A fülke ajtaja most, nem úgy mint Lehel esetében - automatikusan záródott, s kezdetét vette a regeneratív folyamat.

- Ha felnyílik a fülke ajtaja, és kijön anyukátok, csak téged fog látni, mi láthatatlanok leszünk - mondta Vulkán -, úgy intézd a dolgodat, ahogy megbeszéltük. Lehetőleg fogd minél rövidebbre!

- Rendben van testvérem - válaszolta Lehel -, fikarcnyit sem térek el a megbeszéltektől. Annyit azért hadd mondjak még, hogy a kastély, a lakásunktól kb. 200 méterre, jobbra van innét. Ebben a magasságban nem ütközünk semminek, ott pedig a park tisztásán biztonságosan leereszkedhetünk.

- Értelek - mondta Vulkán -, te csak foglalkozz anyukáddal, én majd anélkül, hogy ti látnátok engem, odaviszem a hajót.

Éppen csak elhagyta az utolsó szó ajkát, eltűnt Lehel elől, de ideje is volt, mert nyílott a regenerátor ajtaja, és kilépett rajta Judit. A kötések még rajta voltak, betegségnek azonban semmi nyoma.

- Hol vagyok? - első kérdése volt. - Te? Úgy tudtam, hogy ismét te vezeted az expedíciót? De segíts már kibújni ezekből a kötésekből. Minden porcikám viszket, mintha hangyák mászkálnának bennem.

- De amúgy hogy vagy? - Lehel rácsodálkozva bámulta. - Tudod mozgatni végtagjaidat?

- Még fekvőtámaszra is képes lennék, de segíts már! - miközben mondta a magáét, kezdte letépni a kötéseket, majd, mintha akkor eszmélt volna, körbe-körbe nézegetett. - Hol van Katinka - kérdezte -, hiszen ez itt?

- Egy űrhajóban vagy, kedves Judit - mondta neki Lehel, majd elismételte, amit szabad volt elmondania, és azt is közölte vele, hogy éppen csak leteszik otthon és azonnal indulnak vissza. - Közöld Viktóriával, hogy ne aggódjanak a szonda hallgatása miatt, mert mindenki jól érzi magát. Indulhatunk - mondta végezetül.

- Kihez beszélsz? - kérdezte Judit. - Nem vagy egyedül? Nyilván nem te gyógyítottál meg, nem láthatom segítőtársaidat? És Katinka is kétségbe esik, ha nem talál a szobában.

- Ez most ne legyen gondod, kedves - mondta Lehel -, a fontos, hogy újból mozgathatod végtagjaidat, hála barátainknak, erről azonban csak ennyit. S hogy Katinka észrevette-e eltűnésed? Magad is meggyőződhetsz róla, csak rá kell nézned a képernyőre.

- Alszik szegényke! Nagyon kimerült a néhány nap alatt, de nemcsak Ő, a többiek is! Nekik sem ártott volna egy, az enyémhez hasonló kúra.

- Majd máskor esetleg lehet róla szó - mondta Lehel. - Megérkeztünk! - halk surranást hallottak, s hirtelen friss levegő csapott orrukba. Az űrhajó oldalára rés nyílott.

- Itthon vagyunk - kiáltott Judit örvendezve -, a park, a bokrok, fák, csillagok! Tehát éjszaka van!

- Igen - válaszolt Lehel - és most búcsúzzunk el! - magához ölelte a szorítókötésektől megszabadult asszonyt. - Boldog vagy? - kérdezte, majd feleletre sem várva: - Üdvözöld nevünkben - értem alatta az egész fenti közösséget - Apukát, az egész családot, és ne feledkezz meg Katinkáról. Értesítened kell távozásod mibenlétéről, különben tényleg kétségbe esik. Most pedig gyere, kedves - mondta végezetül, és kézen fogva lesegítette az egészen alacsony lépcsőn.

- Kérem, hogy gyorsan távozzon a közelünkből! - a hang Vulkáné volt, de továbbra sem volt látható.

- Köszönöm, köszönöm! - mondta Judit elmenőben -, bárkik vagytok is, szeretlek benneteket. - E pillanatban hatalmas fénygömb kezdett lassan-lassan emelkedni a Földről, a jelenés azonban tényleg csak pillanatokig tartott, mert mire Judit a feléje ugrándozva közeledő kutya - Sátán - mellől visszatekintett, már semmit sem látott, az űrhajó beleveszett a némán pislogó csillagtáborba.

- Istenem - suttogta magában -, nem tudom mi történt velem, azt azonban igen, hogy Te is közreműködtél. Köszönöm elsősorban Neked! - Judit nem volt bigott hívő, de hitetlen sem, félénken összerázkódott, tudta, hogy ami vele történt az egészen rendkívüli! Belekapaszkodott Sátán bundájába, az akkor számára egyetlen biztos, kézzel fogható valamibe, miután pedig kiörvendezték magukat, futva közelítettek az ódonnak tűnő új falak közé.

Katinka professzorasszony persze időközben felébredt, s éppen időben érkeztek ahhoz, hogy ne kapjon gutaütést a lányaként szeretett beteg eltűnése miatt. Mielőtt azonban keresésére indult volna, engem hívott. Judit, aki a kutyával együtt nyitott be a szobába, mintha csak megérezte volna, hogy ki van a vonal másik végénél, kikapta kezemből a készüléket, s:

- Itthon vagyok anyuka! - kiáltotta a készülékbe. - Ne ess kétségbe miattam, ugyanis már kutyabajom sincs, tökéletesen meggyógyultam! Hogy hogyan, mi módon, azt most nem kérdezd: Ülj azonnal kocsiba és hajts haza. A többit majd itthon! Csók-csók drága, és Neked is - fordult felém, majd mint betegsége előtt - a nyakamba ugrott, s hogy meddig maradtunk így? Egészen addig, amíg Katinka meg nem érkezett, s hálóingben, ahogy a kórházat elhagyta, berontott hozzánk.

- Hát ez nem igaz! - ezek voltak első szavai. - Csodák nincsenek! Akkor mi történt veled?

- A zöld emberkék voltak - mondta Judit, miközben már hármasban szorongattuk egymást az örömtől, vagy ki tudja mitől. De tény: egymást tartottuk álló helyzetben, egyenként elvágódunk. - Lehellel együtt jöttek, de miután engem rendbe hoztak, továbbálltak. Különben nem láttam egyet sem közülük. Csupán Lehelt, aki megnyugtatott, hogy fent valamennyien jól vannak, továbbá, hogy adjam át az ottani őshonos testvéreink szívélyes üdvözletét családunknak.

- Bárkik voltak is, édes, áldásom rájuk - mondta Katinka, majd: - fogjatok szorosan kedveseim, mert rogyadoznak a lábaim, vagy inkább helyezzük magunkat kényelembe, éppen ideje már! - Miután pedig elhelyezkedtünk a széles családi - inkább fekvőalkalmatosságnak, mint ágynak nevezném.

- Így ni! - folytatta. - Most már nyugodtan mondj el mindent édeském, mert az biztos, hogy nem mindennapi dolog történt Veled. A zöld emberkékről szóló történetet bizonyára Lehel találta ki, hogy elfedjen egy sokkalta nagyobb horderejű, tudományos módszert, a sejtek regenerációjára vonatkozólag. Tény, hogy az emberiség történetében a te eseted az első, amelynél a regeneratív folyamatot emberi elme által alkotott gépezet végezte el. Érthetetlen azonban, hogy nem ébredtem fel, midőn kicipeltek a betegszobából. Talán előbb mindkettőnket elaltattak, vagyis: csak Lehel tudna választ adni arra a kérdésre, hogy mi csináltak velünk! Persze annak nyoma lenne rajtam is!

- Lehetséges, hogy néhány hónap múltán rajtad is meglátszik - mondtam -, de érdekes ez most? Judit szemmel láthatólag kitűnő állapotban van, és ezenkívül bármi történt is, számunkra bizonyára csak kedvező lehet! Most pedig - szóltam Judithoz - hívd kedvesem Viktóriát és add át neki férje üzenetét, hadd nyugodjanak meg szegénykék. Már úgyis kétségbe vannak esve, hogy valami baj érte őket is. Mert velük is megszakadt az összeköttetés. Tekintve, hogy veled, velünk jót tettek, és Lehel személyesen vezette Őket a helyszínre, megnyugodhatunk, és Ők is, mert bárkik legyenek az idegenek, bizonyára jó szándékkal közelítenek hozzánk.

- Így igaz édesapa - mondta Judit és felugrott, hogy bizonyítsa Katinkának miszerint, mint mondta is: már kutyabaja sincs! - Tökéletes munkát végeztek a zöld emberkék, vagy ki tudja kik. - Fogta a rádiótelefont és hívta Viktóriát, a műhold, mint tudjuk: közvetlen összeköttetést biztosított. - Természetesen neki sem mondhatott többet, mint nekünk, de a tény, hogy egy nagybeteg asszony egyik pillanatról a másikra meggyógyul, sőt egészségesebb, mint a betegség előtt volt, az a kimondatlan szavak mögött is jó szándékot sejtet. Viktória pedig félmondatokból is megérti, hogy nincs oka további aggodalomra. Peking után a floridai delfin-farmot hívta, majd sorra a többi várost, ahol szűkebb családunk tagjai élnek. A kérdésekre adott válaszokból nyilvánvaló volt, hogy valamennyien örömmel, de némi kétséggel fogadták Judit magyarázatát. Mary azzal búcsúzott, hogy hajnalban felül a gépre, mert saját szemével kíván meggyőződni anyuka egészségéről. Egyúttal tisztázni akarja, hogy fia tulajdonképpen a Hurrikán nevet kapta, de jó szívvel veszik, hogy mi Joy névre kereszteltettük, hiszen Hurrikán valóban a szó szoros értelmében szerelemből fogant.

Míg feleségem szinte mind az öt világrészt behozta a szobába - Ádám Melanival Ausztráliában tartózkodott - Katinka és köztem sem szakadt meg a párbeszéd:

- Miféle sugallatra maradtál te egyedül éjszakára, vagy talán összevesztetek Annával? - kérdezte tőlem Katinka, majd rögtön hozzátette: - Mostanában igencsak kerülsz bennünket, talán nincs rendben valami? Ahogy Juditot elnézem, neked sem ártana egy kis regeneratív kezelés, különben...

- Hagyjuk kedvesem - mondtam. - Te sem sűrűn keresed mostanában az alkalmat, eddig volt kire hivatkoznod, hiszen Judit mellett töltötted minden idődet, ezután hogy leszünk?

- Erre könnyen válaszolhatok kedves: egy-két nap elegendő lesz szerintem ahhoz, hogy meggyőződjünk Judit tényleges gyógyulásáról, s ha igen, akkor indulok vissza Bázelbe. Azóta, hogy itthon tartózkodom, sok minden összejött már ott is! Addig azonban még meggyőződhetünk arról, hogy melyikünk szükségeli jobban a regenerálást. - E szavak után keresztbe rakta ölemen húsos combját, majd: - Na hadd lám! - kissé később pedig: - Még nem válaszoltál a kérdésemre, hol van Anna?

- Xénia rosszul lett - mondtam. - Pistivel együtt indultak a fővárosba. Jobbkor sem jöhetett volna Judit gyógyulása. Különben Anna csak egy évvel fiatalabb nálad, Ő sem bír mindent. A tervezőirodát sem bízza egészen a fiatalokra, itthon a háztartás, aztán tapasztalatom szerint a gyönyörparadicsomot is inkább Ő, mint Xénia irányítja. Ne hidd, hogy annyira odalenne érte. - Judit tánclépésekkel sétálva, még mindig a rádiótelefonnal volt elfoglalva, de közben felénk tekintgetett, mert ránk szólt:

- Ne feszélyezzétek magatokat kedveseim. Tőlem nyugodtan szeretkezhettek is! Velem verebet lehetne most fogatni, olyan boldog vagyok, de épp az én esetemből okulván tudhatjátok, nem szabad elmulasztani egyetlen alkalmat sem abból, amit az élet felkínál.

- Nos, kéretjük még magunkat? - Katinka egy félfordulatot tett felém, midőn résnyire nyílott az ajtó, s Nina feje mutatkozott előbb, majd valamivel fölötte megjelent Loláé. - Katinka és Judit háttal voltak nekik, így csak én láthattam Őket. A hangot azonban már Ők is hallották.

- Alszol apuka? - szólalt meg Nina -, nem zavarunk? Csak el akarunk búcsúzni, reggel jókor indulunk Brazíliába. - Már mondta a magáét, midőn észrevette, hogy mások is vannak a szobában rajtam kívül. - Bocsáss meg - folytatta -, nem tudtuk, hogy nem vagy egyedül. Akkor inkább, majd reggel.

- Ó dehogy, kedveseim! Nem zavartok bennünket - mondta Judit feléjük fordulva -, sőt! Osztozzanak velünk az örömben! Hát nem látják? Nyissák ki jobban a szemüket! Én vagyok: Judit! Esti látogatásuk idején még a lélegeztető gépen voltam, most pedig itt vagyok épen, egészségesen!

Nina szélesre tárta az ajtót, majd felkiáltott:

- Jesszusom! Tényleg Ő! Te, Judit? Csoda történt!

- Nem kedveseim, de üljetek le, vagy akár le is fekhettek, édesapa elemében van!

- Ó, nem, nem, bocsáss meg! - szólalt meg Nina mögött Lola - hogy is sejthettük volna, hogy itthon vagy - dehogy zavarunk, visszamegyünk a szobánkba.

- Egy fenét mentek - szóltam én is közbe -, még azt sem tudjátok, mi történt. Jobban fogtok tőle aludni, de megtörténhet, hogy vissza sem mertek menni a szobátokba.

- Nem vagyunk mi olyan félénkek. - szólt ismét Nina - Bizonyára olyan csodálatos a története is, mint az eredmény. Örömmel meghallgatjuk. Így van Lola drágám? - Lola nem szólt vissza, ellenben letelepedett a heverőre és előre vetett fejjel úgy helyezkedett, hogy akár reggelig hallgathatja Judit történetét, de persze mielőtt belekezdett volna, előbb Ő is mellém penderült.

- Így ni - mondta - és most figyeljetek, mert kissé fáradtnak érzem magam, és nem akarok ismételni.

Nekünk ugye már ismerős Judit elbeszélésnek az a része is, amiről Ő sem tudhatott, ezért nem ismétlem, csak arra szorítkozva, ami az elbeszélés közben, majd utána történt. Nina, aki szintúgy, mint Lola helyezkedett el, lélegzet visszafojtva hallgatott, szemben Lolával, aki közbe-közbe kotyogott, a végén pedig még meg is toldotta:

- Nem lehetséges, hogy még mindig itt vannak a közelben, esetleg a szobában?

- Nem - válaszolta Judit -, mert Lehel nem tűnhet el, és láttam a nagy fénygömböt felemelkedni a földről.

- És ha a fény csak elvakított, hogy láthatatlanná tegye az UFO-t? - firtatta tovább Lola.

- De hiszen láttam elszállni - szögezte le Judit mintegy befejezésképpen. - Ha azonban féltek magatokban, maradhattok itt is, nem szükséges visszamennetek a szobátokba. Kényelmesen elférünk, legfeljebb nem rugdalódzunk.

Hogy aztán rugdalództunk-e? Egyikünk sem tudta a választ, annyi azonban biztos, hogy a késő reggel hazaérkező Anna nem Judit vagy Katinka mellett talált, mint elalváskor voltam, hanem Nina és Lola között. Kérdésére, hogy nem szégyellem-e magam, helyettem Judit felelt:

- Miért kellene szégyellnie magát édesapának azért, amire egyikünk sem tudja a választ. Lehetséges, hogy Lolának volt igaza: az UFO később szállt föl, engem csak elkápráztattak, s csak miután meggyőződtek munkájuk eredményéről, indultak útjukra. Ha ilyetén fogjuk fel, akkor kétségkívül a felemelkedő UFO szele csinálta a kavarodást közöttünk.

- Vagy éppenséggel a zöld emberkék, azaz inkább szörnyek! - toldotta meg Lola.

- Baromság! - mondtam. - Kit érdekel, hogy miért ez az összevisszaság? A fontos, hogy Judit egészséges, és itt van közöttünk!

Annával együtt hazaérkezett aznap Xénia és hát természetesen Pisti, az öreg dromedár is. Xéniát - a csendélet a paradicsomban című könyvben fekete Démonként ismerhettük meg, mint olyat, aki a szexuális műveletet nem pénzért, hanem önmaga kielégülésére művelte. A szolgáltatásaiért járó pénzzel szegényebb társnőit segítette, többek között Annát is, ezért az örök barátság, annak ellenére, hogy egyikük általános építészetben ért el kimagasló eredményeket, másikuk a belsőépítészet terén. Xénia még hazaérkezésekor is pirospozsgás, kívánnivaló asszony volt, az utóbbi hetekben azonban nagyon leromlott, Annának többször kellett felutaznia Budára, hogy kisegítse. Aznapi hazaérkezése azonban más volt mint a többi - a gyönyörparadicsom irányítását átadták Antinak és a vezetése alatt lévő balett-táncegyüttesnek. Az együttes ugyanis hivatalosan is csatlakozott családunkhoz - Anti apja Viktória lányom nagybátyja volt. Mivel Nina, valamint Lola az együttes prímabalerinái még nem mondták fel szerződésüket, a hír hallatára megváltoztatták abbeli szándékukat, hogy egy időre felhagynak a táncművészettel, persze csak abban az esetben, ha befogadjuk Őket is szűkebb családunk tagjai közé. Lola apjának súlyos betegsége miatt - anyja már kicsi korában meghalt - hazautazásukat nem halaszthatják, de úgy kell tekintenünk őket is, mint Maryt, aki magával együtt minden ingó és ingatlan vagyonát a család rendelkezésére bocsátotta. Lola, mint tudjuk, egy nagyon gazdag brazil földbirtokos egyetlen csemetéje. S mint mondta: ha befogadjuk őket, családon belül, Ninával együtt továbbra is lesbosi - úgymond házasságban kívánnak élni. Apjának halála után természetesen a család kezelésébe kerül Brazíliában lévő vagyona, s mint az együttes prímabalerinái, a család tagjaiként kívánnak dobogón maradni. Anti és az együttes többi tagja kitörő örömmel fogadták elhatározásukat, én pedig - mit is tehettem volna, érzéseimet Judit öntötte szavakba. Aki miután tudomására hoztuk Nina terhességét, szerényen csak ennyit mondott: - A szerelem, s ha gyümölcse is van, olyan adománya a természetnek, amellyel nem ér fel semmi! Kizárólagos joga senkinek sincs a másikkal szemben, így Nina, valamint születendő gyermeke, semmiben sem maradhatnak le tőlem!

De fussunk előre, mert ugye azt nem mondtam még, hogy Anna Juditot megpillantván majd seggre ült, a kimagyarázkodásra pedig azután került sor, hogy előbb a hölgyek - ezután már igazán nem tudom melyiket minek nevezzem - átmentek a zuhanyozóba, utánuk pedig én következtem. Azt azért itt meg kell jegyezzem, hogy Judit visszamaradt, nem mintha szükségem lett volna segítségére, de ezt a műveletet együtt szoktuk elvégezni. Kettesben, ha néhanapján összefutottunk mert házasság ide, házasság oda, a foglalkozás nagyban befolyásolja az együttélési normákat. A meglepetések további sora - már Judit hirtelen gyógyulásával kapcsolatban, azzal együtt az érdemi eszmecserék az ebédlőben, utána pedig az irodámban, majd a parkban folytatódtak, s mint általában - Pisti kezdte a párbeszédet:

- Már kezdtem beleélni magam - mondta - az általam sohasem kedvelt házaséletbe - Xénia Annával és Judittal volt elfoglalva, így nem hallhatta az öreg szavait. - Igaz, a miénk csak olyan vadházasság, de úgy megszerettem ezt a forró vérű boszorkányt, hogy nem is tudom érdemes lenne-e nélküle tovább az élet.

- Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni pajtás - mondtam. Szemben ült velem, mellette a kanonok, Zsóka, a kanonok élettársa, aki Xéniát, valamint Annát helyettesítette a budai paradicsomban. A fiatal művésznőkben megvan ugyan a jóindulat, de hát egyik napról a másikra csöppentek bele az üzlethálózatba, szükségük volt egy több nyelvet beszélő, tapasztalt személyre és Zsóka minden tekintetben megfelelt.

- Itt vannak közöttünk - folytattam - Európa, vagy talán a világ legjobb onkológusai, de ha nem tudnának segíteni, akár még mindig megkérhetjük Lehelen keresztül azokat, akik Juditot úgyszólván: életre keltették. Ritka tehetségű művész Xénia, gyógyulásáért mindent el kell kövessünk.

- Köszönöm pajtás - Pisti vállon veregetett -, nem is tudom, mivel érdemeltem ki a te barátságodat?

- Te akkor karoltál fel pajtás - mondtam -, amikor az egy, ugyancsak súlyos rákbeteg Amálkán kívül mindenki elhagyott. Különben meggyőződésem, hogy mi nagyon jól kiegészítjük egymást. Sajnos mindkét eset igazolja, hogy büntetlenül nem lehet túlzásba vinni semmit. Amálkát a sorsa, Xéniát a vére hajtotta bele testük kizsákmányolásába.

- Bocsánat, hogy közbeszólok - a kanonok kezdte dörzsölni egyik kezével a másikat, ami egyébként szokása volt -, én még jól emlékszem Amálka bárónő temetésére és már ott együtt gyászolt Katinka professzor asszonnyal Xénia művésznő is. Ennek éppen a tavasszal múlott harminchárom éve. Mint jó barátnők, ma ugyanannak a családnak a tagjai, idejében feltárhatták volna a bajt legalább egymás előtt.

- Még akkor sem tudott a bajáról szegénykém, vagy nem vette komolyan, amikor négy éve hazajött. - Pisti oldalazva az asszonyok felé tekintett, nem figyelnek-e ránk, majd: - Miért csak most lettél kanonok barátom, hiszen magad mondád: pap voltál már ezelőtt harminchárom évvel is! Aztán - barátaid is ugyanazok, akik akkor voltak!

- Össze ne vesszetek - mondtam - ez ugyanis két különböző dolog. A rák tudomásom szerint csak az utolsó stádiumban gyorsul fel, nem lehet mulasztással vádolni Xéniát, de különben sem az a természet, hogy minden kis fejfájással orvoshoz fut. S hogy lelkipásztorunk miért nem lett előbb kanonok? Mert Ő elsőbb ember és csak azután pap. Igaz barátai, köztük te is, csak három évtized után jutottak olyan helyzetbe, hogy az állásából felfüggesztett papból kanonokot kreáltattak! De mi a helyzet Pesten? Judit, hála Istennek rendbejött, Xéniát is meg fogjuk gyógyíttatni - nem hiszem, hogy ne tennének meg még egy szívességet, ha kérjük, azok, akik ismeretlenségben maradva, minden ellenszolgáltatás nélkül visszaadták feleségem egészségét. A híreket hallván, a mi kormányzatunknak nem szívügye az egészségvédelem. Kórházakat zárnak be, tízezrével szüntetik meg a kórházi ágyakat, hogy - úgymond - fizetésemelést eszközölhessenek az egészségügy dolgozói számára. Aztán, hogy ki fizesse és mennyi időre a táppénzt? A gyógyszereket ebben az évben már vagy ötször emelték, az infláció 30%. A bérek 20% körüli, a nyugdíjak értékállóságát már nem is említem, hiszen a 14%-os emelés mellett az árak már a csillagokig szöknek! És így tovább. Sorolhatnám, míg bele nem fáradok.

- De van-e értelme pajtás? - Pisti hangja felerősödött. - Itt kapitalizmust építenek szocialista rigmusokkal. Az ország összvagyonán a lakosság 5%-a osztozik. Két-három év múltán, ha a privatizáció az eddigi gyakorlat szerint folytatódik, már csak a baromként kezelt kétkezi munkás marad az adás-vétel tárgya! Szabadpiac igen! Magántulajdon igen! De nem úgy, ahogy ők osztogatják. Talán, ha az értékesítés után mutatkozna valami javulás, de itt egyre romlik minden. A közhangulat pedig, félek attól, hogy a vasárnapi tüntetés alkalmával elszabadul a pokol. Csurkáék mindent bedobnak a kormány megbuktatására. Nem is nevezném lázításnak, hiszen az orosz megszállás alatt nem élt olyan nagyfokú bizonytalanságban a nép, mint a nyugati csoda farkasétvágyú pénzarisztokratáinak kiszolgáltatottságában. Rövidebben: a ruszkik azért nem hagyták éhen dögleni - persze - gondolom csak szükségből. Akkor még nem szorították ki magával a technikát, amely a termelést gyorsabbá, olcsóbbá teszi. Az egyszerű munkásra nincs többé szükség, mehet a vágóhídra! Még mi is megérhetjük, hogy ember- és nem disznócombok fognak lógni az üzletek akasztóin.

- Ez azért egy kicsit túlzás, kedves bátyám - szólt a kanonok -, bár semmit nem lehet előre tudni, hiszen nem is olyan régen még éltek kannibálok és a kolbászban kutya, macska, ember jól fűszerezve nem különböztethető meg. Isten ments, hogy a civilizáció idáig süllyedjen.

- Pedig barátom - Pisti ismét hangsúlyosan fejezte ki magát -, a balkáni mészárlások már csak a fogasra akasztást mellőzték, a darabolásig elmentek. Tudom, hogy a televízió, videó keverheti a képeket, de Melani és Ádám saját szemükkel győződtek meg róla ottjártukkor. Az emberiség eldurvulása, immár napról-napra tapasztalhatjuk: világjelenséggé nőtte ki magát! A kiváltó oka pedig majdnem mindig az anyagi javak társadalmi elosztásának egyenlőtlensége. Igazságos elosztás pedig - bárhogy csűrjük-csavarjuk: csakis családi alapon lehetséges! Okos ember volt a ti Jézusotok, mert már kettőezer éve tisztázta ezt a kérdést! Hogy másképp sült el, az az ember mohóságának a következménye. Tudom, perspektívánkkal mi előre futunk, de valakinek el kellett kezdeni! Előbb vagy utóbb a Rotschildok, Rockefellerek, a dallasi milliomosok is követni fognak bennünket, ha nem, hát nem mindig a fegyvergyárosoké lesz az utolsó szó. Már most sem bízhatnak őrző-védő kutyáikban, a végítélet nem feltétlenül harsonás zenebonával jön. Pokolra küldhetik őket méreggel, viperával, de megteszi egy hangtalanul suhanó borotva is. Előre kiszámíthatatlan pillanatban, esetleg éppen szükségüket végzik aranyozott vécécsészéjükön.

- Eléggé nyers megfogalmazás - mondtam -, nálad azonban nem szokatlan pajtás. És én sem tudom, hogy benned a jószándék dolgozik. Véleményem szerint is van kivetnivaló a kormányzat gazdaságpolitikájából, de az is igaz, hogy szükség van a modernizációra, amire az illetékesek hivatkoznak. Az ellenben elgondolkodtató, hogy az ország vagyonának kétharmadát már privatizálták, és inkább romlott, mint javult volna gazdasági helyzetünk. Hol van a több milliárd dollárt kitevő beruházott összeg? Vagy be sem hozták az országba? Csak a reklámot és méregdrága áruikat? Az államkapitalista időkben a KGST moszkvai bankja szortírozta a nyugati kölcsönöket, tudjuk hogyan. Utána kell nézetnünk hol, merre, mely bankokban, és kiknek a számláin kamatoznak a magyar vagyonért átutalt, vagy át sem utalt összegek? Nem tudom helyes volt-e, hogy Viktória lányomat és férjét Lehelt állítottam az űrhajó-bázis élére? Még nem tudtuk betölteni az űrt, amit hagytak maguk mögött a bankszakmában. De ha érdekel benneteket: én másképp biztosítottam volna társadalmi támogatottságomat, mint Horn úrék tették. Én magammal kezdeményeztem volna a nadrágszíj meghúzását. Majd köteleztem volna ugyanarra a minisztereimet, az országgyűlési képviselőket - tehát felülről lefelé kezdtem volna a megszorításokat és nem alulról. Ha eszerint cselekszenek, nem kellene tartaniuk sem Csurka, sem más által kezdeményezett - úgymond: zavarkeltésektől. Sajnos, de magam is azt vallom, ha elindul egy százezres tömeg, még kartáccsal sem állítható meg. Csak remélni lehet, hogy nem kerül erre sor, mert az még jobban szétzilálná a gazdaságot, nem beszélve a károkról. Még jól emlékszem 56-ra.

- Gyertek, gyertek ki gyorsan a parkba - Nina és Lola lélekszakadva futottak vissza a parkból, ahová reggeli, vagy inkább már tízórai után mentek, hogy elutazásuk előtt szippantsanak még az immár sajátjuknak tekinthető környezet: fák, bokrok, még festékszagot árasztó épületkomplexum levegőjéből. - Rendkívüli esemény történhetett itt az éj folyamán - hadarták, keverve anyanyelvüket az angollal - vagy száz méteres körzetben megolvadt a föld!

Hát persze azonnal abbahagytuk az egyébként is terhes eszmecserét, és követtük őket. Valóban valamennyiünk ámulatára, a lányok által jelzett körzetben a terep egy méternyit süllyedt, és a föld vulkanikus kőzetté olvadt össze.

- Nos! Ez bizonyíték, hogy amit elmondtam Nektek, az valóság! - Judit arca ragyogott, az egyébként nyugodt vérmérsékletű asszony valósággal táncolt örömében, majd lehasalt, és mint a pápa szokta, idegen földre lépvén, megcsókolta a még mindig pörkölődő szagot árasztó talajt. Egyszerre ugrottam a kanonokkal, hogy fölsegítsük, Pisti azonban korát meghazudtolva előzött bennünket, mondván:

- De Juditka, még nem lenne szabad, hisz...

- Nekem már mindent szabad, Pistike - mondta feleségem, és két karjával szorította magához az öregembert -, bár téged is bedugnának a kemencéjükbe, és...

- De kedves, én még szeretnék néhány évig élni, hogy boldogítsam az én feketehajú, immár fehér, tündéremet.

- Mindkettőtöket abba a kemencébe kellene dugni, amelyben én is voltam és lám - egészségesen jöttem ki belőle. Lehetséges, hogy újra születtem. Ti mindketten kiérdemeltétek, hogy időtlenekké váljatok, hiszen ami a jóságot és a szeretetet illeti, kevés hozzátok hasonló ember létezik.

- Mi nagyon is közönséges emberek vagyunk kedves, de ami Xéniát illeti - Pisti kifehéredett hajú kedvesére tekintett - térden csúsznék a zöld emberkék előtt, ha vele szemben is alkalmaznák ugyanazt a kúrát.

- Javasolnám, hogy térdre ereszkedve adjunk hálát az Úrnak, mert hisz itt kézzel fogható, szemmel látható csoda történt! - e szavak természetesen a kanonoktól származtak, aki szavainak hatását meg sem várva leereszkedett a földre és hangosan elkezdte énekelni a Te deum-ot.

- Most mit csináljunk? - kérdezte Pisti, majd: - Nem esik le a kalap a fejünkről, ha követjük a papot. - Letérdelt Ő is a kanonok mellé, mi többiek pedig követtük.

Áhítatunkat Mary érkezése szakította meg - háromszor is elhúzott felettünk, mire rászánta magát a leszállásra. Mi persze felugráltunk a térdeplésből, aztán fel a legközelebb álló gépjárműre, és igyekeztünk eléje. Hogy mennyire tökéletes volt Judit gyógyulása, abból is kitűnt, hogy a táncosnőket is megelőzve felugrott elsőnek a volán mögé:

- Nem ártana édesapa - mondta -, katapultot szereltetni az általunk használt járművekbe, mert ki tudja hányszor kísérleteznek még a megsemmisítésünkkel, és a zöld emberkék útja nem mindig vezet erre.

- Nem kellene fölfelé jelentenünk a történteket? - Anna bizonytalankodott. - A földről felemelkedő fénygömböt mások is láthatták Judit kívül, ha pedig a hír szárnya kél, már nem tudjuk letagadni.

- Miért kellene letagadni - mondtam -, azt kérték, hogy ne terjesszük, mi Lehel miatt sem szeghetjük meg az utasítást, de - ha másokat elkap az UFO láz, a zöld emberkék újabb akciója, a felkavart bonyodalom még segít is elfedni a valóságot! Tulajdonképpen nekünk is csak sejtéseink lehetnek, meg aztán kinek is jelentenénk? Ezen a településen mi vagyunk fent is, lent is! Családunk tagjai képviselik az államot, az egyházat, iskoláink magániskolák, ipar, kereskedelem, média, egészségügy. Jó dolga lenne a miniszterelnöknek, ha hazánk valamennyi települése a miénkhez lenne hasonló.

- De hiszen ebben az esetben rá sem lenne szükség! - Pisti dörmögött közbe.

- Dehogy nem, testvérpajtás - mondtam -, a szétszórt településeket valakiknek össze kell fogni, s erre még akkor is szükség lesz, ha megtörténik az általunk kezdeményezett strukturális átalakulás.

- Ugyan hagyjátok már ezt a hülyeséget - szólt közbe Katinka -, az ember természetéből adódóan soha nem fog egységes szervezetet alkotni. A mi családunk legalább oly ritka egyvelege az emberi fajnak, mint amilyen ritka a Földünkéhez hasonló élővilág kialakulására alkalmas bolygó a több milliárdnyi naprendszerben.

- Én azért nem vagyok ennyire pesszimista, kedves professzornő - a kanonok, aki elérte, hogy minden kényszer nélkül térdre ereszkedjünk, ismét definiált: - A jelenlegi tények ismeretében el kell ismernünk, hogy a miénknél sokkalta fejlettebb civilizáció is létezik, sőt - ez a fejlettség - az Ön szavaival élve, a sok milliárdnyi naprendszerben - akár hatványozható is! De szerintem elegendő csak Jézus királyságára gondolni, és máris elérhető közelségbe jut az az időpont, amelyben az emberiség egységes szervezetben fog élni. Nem fölösleges tehát a mi kezdeményezésünk a strukturális átalakulás tekintetében.

- Én - ismét Katinka - soha nem hittem, és valószínű, hogy ezután sem fogok hinni a csodákban! A természet törvényszerűségeinek fokról fokra való megismerésében azonban igen! Ami Jézus életében és sok tekintetben még ma is csodaszámba ment, megy, bizonyos idő eltelte után egy véletlen felfedezés, vagy tudományos kísérletezés folytán az élet mindennapos gyakorlatává válik. Tulajdonképpen minden itt van előttünk, csak meg kell találjuk az összefüggéseket. Lehetséges, hogy Lehel és az ismeretlenségbe burkolódzó tudósok, az élet mibenlétének területén korszakokat léptek át, és még nem akarják publikálni, mert a felismerés oly mértékben változtatná meg mai életünket, ami jelen állapotok között egyáltalán nem kívánatos. Egészen bizonyos, hogy a ma még szörnyű betegség, a rák gyógyítása is olyan egyszerű beavatkozáson múlik, hogy mosolyogni fogunk magunkon, ennyire együgyűek lettünk volna?

- Ugyan hagyjátok már - mondtam -, nem kell túlkomplikálni a dolgokat. Az egerek bizonyára régebbi lakói Földünknek, mint az ember, ennek ellenére semmi jele annak, hogy kipusztulás fenyegetné őket. Ha nem bízunk a jövőben, akkor nemcsak alkotni vágyó kedvünk lassúbbodik, azzal együtt ellenálló képességünk is gyengül a különböző nyavalyákkal szemben. Mindenki tegye a dolgát lelkiismeretesen, anélkül ugyanis semmi jóra nem számíthatunk. Most pedig - Judit megállította a kocsit - megérkeztünk a leszállópályához. Lefelé, de vigyázzatok szavaitokra, Mary is gyermeket vár, nem szabad, hogy kételyek merüljenek fel benne elkötelezettségével kapcsolatban. Nem baj, ha különböző utakon közelítünk a célhoz, a fontos, hogy elérjük! - A kocsiról lelépve Xénia került mellém. Láttam, hogy nagyon el van kenődve, s hogy felvidítsam kicsit, magamhoz öleltem:

- Gyere drága - mondtam -, ne lógasd az orrod, ha a mi professzoraink nem tudnának meggyógyítani, beprotezsállak azoknál, akik Juditot összeszegecselték. Ha őt kérés nélkül meggyógyították, téged még inkább, mert én kérni fogom tőlük, bárkik legyenek is. Kevés olyan művésze van a világnak, aki tudását, művészi értékeit a köz javára kamatoztatja. Te ezek egyike vagy, és ha választani kellene kettőnk közül, téged tolnálak magam elé.

- Köszönöm drága! - Xénia belém karolt, még bizonyára mást is mond, ha Pisti közbe nem lép.

- Nem vagytok túl közel egymáshoz?

- Te vén bolond! - Xénia még szorosabban húzódott hozzám. - Nem gondolod, hogy Jóskának már az eddigiekből is elege van?

- Rád nem lehet eléggé vigyázni! Állandó forrásban van a véred - mondta Pisti, majd hozzám így szólt: - Ölelgesd csak a tieidet, hallom már kettő nem is elég, négyesben henteregtek.

- Na ebből aztán tényleg elég - mondtam -, különben, ha az elmúlt éjszakára céloztál, fordulj felvilágosításért az asszonyokhoz! Ha csak tudtomon kívül nem szolgálták ki magukat, nem volt hozzájuk több közöm, mint neked.

- Ha irigykedsz férjemre, néhányan melléd csapódhatunk, de nehogy aztán könyörgésre fogd! - Judit szavai voltak ezek, majd: - Mit szólnál javaslatomhoz - folytatta -, éjszakára Xéniát átengeded Jóskának, mi pedig beköltözünk a te szobádba.

- Hát-hát - hápogott az öreg - ne bolondozz Juditka. Én úgy szeretlek mindőtöket, mintha lányaim lennétek, de megelégszem Xéniával. Rég volt az az idő, amikor a szépségszalon valamennyi tündérét kikészítettem. Ne gondoljátok, hogy irigylem Jóskát miattatok - amíg bírja, marja. De vigyázzatok vele, mert előbb-utóbb nála is ki fog apadni. A mi korunkban már csínján kell bánni az energiával, na meg aztán Xénia egyikőtökhöz sem mérhető e tekintetben. Azt azonban kérem, hogy tegyetek meg mindent érte, mert ha elmenne, én sem maradnék tovább veletek. - E szavakkal szinte egy időben ölébe kapta kifehéredett hajú kedvesét: - Gyere kicsim - mondta - nem adlak ki a kezemből a mennybéli Öregnek sem.

Társalgás közben persze tőlünk telhetően szedtük a lábunkat, mert Mary már futott elénk, amikor pedig beértük egymást - szavakkal nehezen fejezhetném ki azt az örömet, ami erőt vett rajtunk.

- Drága anyuka! Csakhogy lábra álltál! - Mary átkarolta Juditot, de olyan hévvel, hogy figyelmeztetni kellett:

- Kislányom - mondtam -, ne olyan hevesen, még nem győződtünk meg arról, hogy gyógyulása kiállja-e a próbát.

- De mennyire, hogy kiállja, édesapa - szólt Judit -, csak szoríts aranyoskám, olyan erősnek érzem magam, mint a tragédia előtt soha!

- Akárcsak én! - kiáltott hangosan Mary, majd elengedte Juditot, s körbetáncolt bennünket. - Nézzétek a bokámat - mondta - engedelmesebb, mint a cápa harapása előtt. Na persze, hogy így alakult, ahhoz neked is volt némi közöd! - folytatta, de már Judittal a karjai közt.

- Hogy mertél elindulni ismét egyedül? - Judit aggódva nézett a gyönyörű szempárba. - Tudhatod, hogy ebben az állapotban előadódhatnak hosszabb-rövidebb ideig tartó szédülések, és abban az esetben...

- Abban az esetben sem kell félni kedves - válaszolt Mary -, egyetlen kapcsolóval rábízom magam az előre beprogramozott számítógépes vezérlésre. Ezekkel a gépekkel, kedves, biztonságosabb a repülés, mint a földön való járás.

- Mikor szándékozol hazamenni? - fordult kérdéssel Mary-hez Lola.

- Hát, éppenséggel most is hazajöttem, kedves, mert ugye ez itt az én családom is, a delfin-öbölbe pedig, talán holnap, vagy holnap után. Férjemmel együtt - na nem mintha nem hittük volna anyuka bejelentését a hirtelen gyógyulásáról, de mivel ma már mindent hamisítanak, ezért személyesen akartunk meggyőződni mindarról, amit anyuka a rádiótelefonba mondott. Amit látok, hallok, akár azonnal is képes lennék vállalni a visszautat.

- Erről aztán szó sem lehet! - ezt Judit mondta, én pedig:

- Verd ki a fejedből drágám, hiszen ez nem sokkal kevesebb lenne, mint a földgömb kerületének a fele - ha másképp nem, erőszakkal tartalak vissza néhány napig, hogy kipihend magad.

- Nem kell aggódnotok miattam drágáim, tudok vigyázni magamra - Mary miközben beszélt, körbejártatta szemeit, majd: - Hogy érzed magad apuka ennyi nő között? Marad még hely számomra is?

- Ha másutt nem, az ölemben bizonyára kislányom - mondtam -, de ha kicsit összébb húzódunk, Nina és Lola között is kényelmesen elhelyezkedhetsz. Gondolom Lola azért érdeklődött aziránt, hogy mikor mégy vissza, mert Ők is készülődnek Brazíliába. Készakarva nem mondtam, hogy haza, mert mint a család legfrissebb tagjai, ők is valódi otthonra leltek nálunk.

- Eltaláltad apuka - szólt közbe Lola -, az egy-két napot még kivárhatjuk mi is. Ebben az esetben Mary-nek nem kell egyedül repülnie. Miamiig elszórakoztatjuk egymást, s oda már csak négyezer kilométer Manaus, szülőföldünk.

- Ha egyszer közénk tartoztok, miért ne vihetnélek egyenesen haza benneteket? Legalább körülnézegetek brazil érdekeltségeinknél.

- Ne tartsunk mi is velük drágám? - fordultam Judithoz. - Ha nem jön közbe addig valami égetően sürgős elintézni való, én benne lennék.

- Ha megengeditek, hogy közbe szóljak - Pisti hangja szokatlanul remegett -, most többféle okból sem ajánlanám, hogy itt hagyjatok bennünket. Az első természetesen Xénia betegsége! Lehetséges, hogy Katinkának magával kell vinnie Juditot is Bázelbe, hogy összevessék tudásukat Xénia betegségének gyógyítása végett. Második az itthoni politikai helyzet, a gazdaság válsága a politikát is veszélyes helyzetbe hozhatja. Jelen pillanatban minden jel arról tanúskodik, hogy a szélsőbal, valamint a szélsőjobb egységesebb a középnél, és könnyen felborulhat az egyébként is ingatag egyensúly. Harmadik az ugyancsak labilis világpolitikai helyzet. Úgy néz ki a dolog, hogy a következő világháború színteréül a közép-európai térséget szemelte ki mind a Nyugat, mind a Kelet, és mivel mi is itt kezdtünk hozzá családi bázisközpontunk kialakításához, meggondolandó a további fejlesztések üteme. Tudom, hogy a NATO-hoz való csatlakozásról tartandó népszavazás bárhogy végződne is, a titkos szerződések nem nyilvánosan köttetnek, s már elkezdődött a támadó fegyverek telepítésének tervezése az említett térségben. A mi politikusaink egyáltalán nem tükrözik a valós tényeket, nekünk tehát nagyon is észnél kell lennünk, legalábbis egyelőre!

- Tudod öregem - mondtam -, nekem is az a sanda gyanúm, hogy még mielőtt mi nagyban hozzákezdhetnénk, vagy egy, az egész Földre kiterjedő - átfogó forradalom, vagy hasonló méretű háború fogja elpusztítani korunk társadalmi struktúráit. De meg tudjuk mi ezt beszélni kényelmesebb körülmények között is. Javaslom tehát, hogy dobjátok fel magatokat a kocsira, aztán irány a kastély, vagy, ha Mary előbb a Bazilikában kívánja tiszteletét tenni, akkor persze oda! Nos?

- Nos apuka - kezdte Mary -, erre talán felelnem sem kellene, annyira természetes, hogy elsőbb hálámat rebegem el az Úrnak a meghitt helyen, de figyeljetek csak! Mintha az enyémhez hasonló űrszerkezet közeledne felénk. Lehetséges lenne, hogy Viki jön?

- Én semmit sem hallok - szólt Judit. - Ti?

- Ezt csak a gép zörejéhez szokott fül érzékeli nagyobb távolságból - magyarázta Mary, majd: - Nézzétek, ott az a kis fénygömb, kelet felől.

Mary elhallgatott, a kis fénygömb pedig egyre formálódott, majd mint a feldobott kő, zuhanni kezdett, s persze egyre nagyobb lett.

- Ugorjatok szét - mondtam -, még ránk zuhan ez a szerencsétlen! - Mielőtt azonban egy lépést is tehettünk volna, a gép zuhanása megszűnt, s majd 200 méter magasságban lebegve, kissé oldalt tőlünk megállt a levegőben. - Hát ez meg miféle csodabogár? - fordultam kérdéssel Mary-hez.

- Ez a legújabb öszvér-típus apuka - válaszolta menyem. - Rakétaként repül, mint az enyém, de már függetleníteni tudja magát a bolygók erővonalaitól. Ezek az újabb, atomerővel hajtott motorok évszázadokkal viszik előbbre az aviatikát.

- Nézzétek már! Ez a lány valóságos boszorkány! - a felkiáltás Katinkától származott, a magasban lebegő gép ablakán Gréta dugta ki fejét, s mint általában: az a mindenkit lenyűgöző mosoly repdesett arcán. - A minap még Floridából hívott bennünket, most pedig...

- Visszament Pekingbe - Mary készséggel szolgált felvilágosítással - Grétát, a jelenések nagy dolgok véghezvitelére készítik elő. Állítása szerint a legegységesebb, legnagyobb néptömeg a legalkalmasabb az új idők társadalmi felépítésének tanulmányozására. Eredményre pedig csak akkor számíthat, ha maga is azonosul a néppel. Meggyőződésem, de Franzé is, hogy Gréta egészen különleges ember, s adottságai alkalmassá teszik szinte mindenre, amit a megváltozott körülmények igényelnek.

- Nem korai még kedvesem? - szóltam. - Ilyen nagy horderejű kérdésben nem szabad elhamarkodott következtetést nyilvánítani. - Nem folytathattam, mert a gép lassan kezdett lefelé ereszkedni és másodpercek múltán már karjainkban tarthattuk a legkedvesebbeket régebbi házasságaim gyümölcsei közül. Gréta arcáról a mosoly nem tűnt el, Vikim azonban, mert persze, hogy Ő vezette a gépet, nagyon is kirítt szemekkel érkezett.

- Apuci drága? Igaz, hogy Lehel itt járt? - Ez volt Viktória első kérdése.

- Hogy igaz-e? Kell-e kézzelfoghatóbb bizonyíték Judit gyógyulásánál? Nézd meg jól anyukát kislányom - mondtam. Judit három évvel volt idősebb Viktóriánál -, tegnap este még gép lélegeztette, ma pedig akár a Mont Blanc-t is képes lenne megmászni.

- Jól mondja édesapa, Vikim! - Judit vette át tőlem a szót. - Lehel a földiénél sokkalta fejlettebb technikával rendelkező kultúrlényekkel érkezett, azt nem tudhatom, hogy kívülem még miféle szándék vezérelte Őket, azt azonban igen, hogy meghitt viszony volt köztük és egymás nyelvét is értették. A néhány szó, amit váltottak, erről tökéletesen meggyőzött.

- Köszönöm drága! - Viktória ráhajolt Judit vállára, és az előbbi néma könnyeket hangos zokogás váltotta fel, de már nem a kétségbeesés csalta ki könnyeit, hanem az öröm, mert megbizonyosodott afelől, hogy férje él, s talán nagyobb biztonságban, mint Ő -, még egyszer is köszönöm - motyogta - már azt hittem, hogy örökre elveszítettem, s vele együtt az expedíció valamennyi résztvevőjét. A bázison már lemondtak róluk, pedig hát - eszerint élnek.

- És valószínűleg jó okuk van rá, hogy egyelőre ne mutatkozzanak - mondtam -, nekünk minden bizonnyal barátaink, és nem kell meditálni azon, hogy kik voltak, mik voltak, majd ha Ők elérkezettnek látják az időt jelentkezni fognak.

- Értelek apuci! Valószínűleg a lényegre tapintottál rá! - ez utóbbi mondatot már a nagyon is racionálisan gondolkodó Viktória mondta -, egészen nyugodtak még nem lehetünk, mert - bár férjem jelen volt a földi ember tudását meghaladó műveletnél, attól még lehet fogoly, esetleg kiszolgáltatott, és vele együtt mindkét expedíció tagjai. Ami vitán felül áll, a makogókon kívül olyan észlényekkel léptek kapcsolatba, akiknek jó vagy rossz indulatától függ sorsuk. Na persze Judit meggyógyítását mindenképp a barátság jeleként kell felfogjuk, egészen nyugodtak azonban csak akkor lehetünk, ha az elnémult szonda újból továbbítja a híreket a bázis, valamint a Nap túloldalán rekedt, immár két expedíció tagjai közt.

- De kislányom - mondtam -, az is lehetséges ám, hogy azért némították el, mert a bázison kívül más földi állomások is foghatják a fentről küldött tudósításokat, s illetéktelen kezekhez jutván felgyorsítanák a háborús készülődést is itt a Földön, utána pedig az eddigi képzeletbelieket valóságos űrháborúk váltanák fel.

- Okosan beszélsz, barátom - mondta egy hang tiszta angolsággal, s mivel a kocsihoz tartottunk, mintha előttünk járt volna valaki, ráadásul hátrálva. - Ne ijedjetek meg, attól, hogy nem láthattok, én a legőszintébb barátsággal viseltetek irántatok. Királynőnk, a te lányod egyik férje vagyok - folytatta tovább - az Ő, valamint a Vének Tanácsának utasítására én lemaradtam az űrhajóról, hogy személyesen rendelkezésetekre álljak szükség esetén, jelenlétemről azonban rajtatok kívül senki nem tudhat. Én különben bármikor láthatatlanná tehetem magam, nem lenne értelme annak, hogy felfedjetek a nyilvánosság előtt. - E szavakat követőleg egy pingpong labda nagyságú fénygömb kezdett ide-oda cikázni előttünk, majd a gömb nőni kezdett, s egyszercsak, mint a tojásból a csirke, kibújt belőle egy nyúlánk, kimondottan szép testű férfi, akit a már megismert bőrelőkén kívül nem takart semmi. Az asszonyok persze szétrebbentek, mire Ő - Ne fussatok el, inkább terítsetek rám egy ruhadarabot. Ha tudjuk előre, hogy itt kell maradnom, akkor felkészülünk az itteni szokásokhoz. Válogathattam volna az expedíció tagjai által levetett ruhaneműk közül. Nálunk ugyanis nők, férfiak, a meleg miatt csak ilyen egyszerű holmit viselnek derekukon. Királynőnk: Wanda, valamint a Földről vele odaszármazott férfiak is! De gyertek már közelebb, és ne nézzetek rám úgy, mintha mumus lennék, hiszen tagja vagyok annak a tudóscsoportnak, amelyik több millió évvel ezelőtt kidolgozta az élő szervezetek fénnyé, majd ismét élő anyaggá változtatásának, valamint ugyanannak, s általában a fény kristályosításának elméletét.

- Ha jól értettem, te már több millió évvel ezelőtt is éltél, akkor - Gréta merészkedett először a közelébe, s a hátán csak úgy rávetve lógó lebernyeget a férfi vállára terítette - akkor - folytatta - a tiétek az a csodálatos könyvtár a bazaltpalotában, amelyről fivérem említést tett. Ebben az esetben már megoldottnak tekinthető a napsugár kristályosításának problémája. És ha mint mondod Wanda egyik férje vagy, tehát családunk tagja, akkor általad mérhetetlen nagyságú energia mennyiség birtokosaiként, befolyásolni tudjuk a földi hatalmakat.

- Látom kis húgom, benned nem támasztanak kételyt szavaim - szólalt meg ismét az idegen -, add a kezed, hogy megbizonyosodj felőlem, valóságos ember vagyok-e? Miután Gréta feléje nyújtotta kezét, az idegen ajkához emelte és megcsókolta mondván: - A nevem Vulkán, küldetésem, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsem a családot. Ha nem sértődtök meg: családunkat, a Földön eluralkodó erőszakhullámmal szemben. Nálunk, ahol ősidőktől fogva a családi struktúra az uralkodó társadalmi formula, ismeretlen fogalom az erőszak, és annak válfajai. Szeretnénk, ha a miénkhez hasonló együttgondolkodás, közösségi szellem válna uralkodóvá itt a Földön is. Tudjuk az első expedíció tagjaitól, hogy itt más adottságok vannak, de egyáltalán nem szükségszerű, hogy a nehézségek felett erőszakkal legyünk úrrá, hogy például a túlnépesedést országok, országrészek lakosságának kipusztításával akadályozzuk meg.

- De, ha küldetésed ide köt - legalábbis egyelőre - szólalt meg Pisti -, akkor az nem szükségszerű, hogy itt ácsorogjunk. Foglalja el mindenki a helyét, talán összeszorulva elférünk a kocsiban, és induljunk haza. Otthon kellemesebb körülmények között elmondhatod, ki vagy, honnan jöttél, miért jöttél? Azt különben sem hiszem, hogy több millió éves létedre ilyen egészségnek örvendj. De majd módod lesz bizonyítani az általad elmondottakat. Előbb azonban - hadd lám! Én is bizonyságot akarok szerezni arról, hogy valóban létező személy vagy-e? - az idegen mellé lépett és egy magyaros kézfogás után keblére ölelte mondván: - Ha ilyen keménykötésű legényként kelhetnék életre, én is vállalnám a tartósítást akár évmilliókig.

- Nem lenne jobb, ha néhányan visszamaradnánk - kérdeztem -, a néhány percet kibírjuk, míg fordul egyet a kocsi. Nem ülhetünk egymás ölébe.

- Miért ne? - szólt ismét Pisti - a két kis táncosnő húgom egy helyet sem foglal el, te - Vulkánhoz - megjátszod ismét a bűvészt és eltűnsz. Van itt elég sok üres luk, ahol meghúzhatod magad, mi többiek pedig összébb húzódunk.

- Miattam nem kell szoronkodnotok - mosolygott Vulkán -, látom bátyám, még mindig kételkedsz abban, hogy valóságos, hozzátok hasonló ember vagyok, és az igazat mondtam. Hát figyelj rám bátyám: idejövet is a kocsiban tartózkodtam, és hallottam, hogy kedves nénénk - Xéniára mutatott - szövődményes rákbeteg. Anyukánál az éjszaka teljes regenerációt végeztünk, amely művelethez szükséges volt az ionizátor, nénénk gyógyításához elegendő az az energia, amely az én átváltozásaimhoz szükséges. S, ha megengeded, hogy megfogjam mindkét kezét, néhány másodperc elengedő lesz teljes gyógyulásához. A belőlem átsugárzó energia közömbösíti a szövődményeket, elpusztítja a beteg sejteket. S ha nénémnek kedve támadna, akár futva is megteheti az utat a kastélyig.

- Hát, ha erre képes vagy, és meggyógyítod az én csillagomat, örök hálára kötelezel barátom! Nos - mit szólsz hozzá kedvesem? - Pisti átölelte Xéniát, majd: - Na persze nekem sem ártana egy kis regenerálás, s ha visszakaphatnám úgy húsz év előtti állapotomat - különben, hogy fogok bírni veled? Na, nem irigységből mondom, nyújtsd a kezed tudós barátunknak, hadd lássuk, mit tud.

Xénia Vulkán felé nyújtotta mindkét kezét, fejét azonban elfordította, hogy ne is lássa, mit művel vele az idegen. Neki - gondolta magában - már nem árthat, s ha Juditnál sikerült, miért ne sikerülhetne nála is.

- Ne fordítsd el a fejed, nővérem - mondta neki Vulkán -, nézz a szemembe és gondolj valami szépre, vagy... - Xénia vissza, feléje fordította fejét, s abban a pillanatban, midőn ujjaik egymásba kapcsolódtak, megrázkódott, mintha áramütés érte volna. Majd, de tényleg csak néhány pillanatig tartó emésztő tűz járta át testét. Annyira hirtelen történt mindez, hogy igazából gondolni sem tudott semmire, és máris befejeződött a művelet.

- Most próbálj mozogni. A beteg sejtek elégtek és majd eltávoznak a vizelettel, izzadmánnyal. Kidobja magából az egészséges szervezet.

Xénia eleget tett a felszólításnak. Elkezdte lóbálni karjait, előbb csak helyben emelgette lábát, aztán egy nagyot sikítva futásnak eredt.

- Nos? Maradt még benned kétely? - Vulkán Pistire emelte még mindig szikrázó szemeit.

- Ha csak ennyiből áll, én is alávetem magam a belőled áradó különleges energiának. - mondta az öreg - Nekem sem ártana, mint mondtam, egy kis regenerálás. Az izmaim egyre nehezebben engedelmeskednek.

- Te egészséges vagy bátyám - szólt ismét Vulkán -, téged ebben az állapotban csak tartósítani lehet, vagyis: rögzíteni a sejtek jelenlegi állapotát. Gyógyítani igen! Fiatalítani azonban mi sem tudunk! De megígérem, hogy gondom lesz rád a jövőben, és szükség esetén felfrissítjük izmaidat, hogy eleget tudj tenni férfiúi kötelességednek. Most pedig helyezkedjetek el a kocsin és induljunk nővérünk után, különben meg sem áll hazáig.

- Te is elférsz mellettünk - szólalt meg Gréta -, majd összébb húzódunk.

- Köszönöm ki húgom, hogy rám is gondolsz, de ne okozzon gondot az én elhelyezkedésem, nagyon kis helyen megférek. Az elkövetkező időkben látatlanul is mellettetek leszek.

- Úgy érted, hogy az elkövetkező időkben nem is szándékszol itt hagyni minket? - kérdeztem. - Ebben az esetben alkalmazkodnod kell hozzánk, vagy fordítva?

- A közeljövő nagy történései szükségelik, hogy a Nap fiai, valamint leányai, továbbá köztetek állandó kapcsolat legyen! A közvetlen, azonnali segítségnyújtás miatt szükséges a jelenlétem. - Ez utóbbi választ már a kocsiban való elhelyezkedés után mondta Vulkán, de mi csak a hangját hallottuk, eltűnt a szemünk elől.

- Nehezen tudom megemészteni amit látok, hallok - szólalt meg hosszú hallgatás után Mary -, de ha, mint az expedíció tagjai állítják, az ember a Napról származik, vagyis származott a Földre, akkor a mi munkánk fölösleges, hiszen ha nincs tenger, nincs delfin sem, és a bazaltpaloták falán található, szárnyas ember ábrázoló rajzokból következtetve, kísérleteinket inkább a szárnyas gyíkokkal kellene folytatni. Az igazat megvallva, sokkal inkább tojnék én is, semmint szülnék, de értelmetlen lenne munkánk, mert itt a Földön a szárazföldi élőlények élettere egyre szűkül. Menekvés a kipusztulás elől csak kétfelé lehetséges, az óceánok, vagy - most már nyugodtan mondhatjuk - vissza a paradicsomba, amely - figyelembe véve a Nap túloldalán ma is létező állapotokat, ott volt lehetséges, és ma is befogadóképes.

- Csak részben osztom véleményedet húgom - szólalt meg ismét a láthatatlan ember. - A kísérletek ugyanis sohasem fölöslegesek, és hozzátehetem még, hogy a természet valamennyi területén. Mi, akik jóval több ismerettel rendelkezünk a természet adottságait illetőleg, főképp az erővonalak és az energia területén, összismeretünk a mindenhez képest még csak csipetnyi, ebből következik, hogy sosem szüneteltethetjük a kísérleteket. Az ember története, ha elfogadjuk, hogy Isten, vagyis a Teremtő és a természet folyamatossága örök, akkor akár már a mi naprendszerünk születése előtt is elkezdődhetett. Ebben az esetben lehetségesnek tartok egy olyan naprendszerből való menekülést, amelyiknek tengerekkel, delfinekkel bíró bolygója is van, azaz: volt, s ez a feltevés igazolhatja, hogy a kísérlet, amelyet a delfinekkel végeztek, nem felesleges. Jelenleg - mint magad is állítod - kétfelé van kiút. Az óceánok és a mi paradicsomi földünk, de évmilliók, vagy évmilliárdok múlva, ha el akarjuk kerülni, hogy naprendszerünkkel együtt elmerüljünk a halál, egyben a természet megújulásának katlanában, menekülnünk kell visszafelé. Az ember a folyton-folyvást megújuló természet örökös túlélője. Ez persze csak feltételezés, a jelenlegi technikai ismeretek tudatában azonban joggal mondhatjuk, az is lehetséges, amit még nem ismerünk. Ami pedig az előre, vagy hátrafelé való fejlődést illeti, egy-egy tartózkodási helyen megismétlődhet akár többször is. A természeti csapásokkal mindig és mindenütt számolnunk kell.

- Engedelmetekkel - kezdte volna a kanonok, de leintettem.

- Ha nem haragszol, tartogasd megérkezésünk utánra, majd az irodámban, vagy az ebédlőben folytatjuk az eszmecserét. Tudós barátunk ott ismételten bizonyíthatja, hogy embernyi ember, ha ugyan hajlandó lesz előjönni.

- De mennyire, hogy hajlandó vagyok! Alig várom, hogy megszabaduljak húgom terhétől. - Hátranéztem, s meglepetésemben a fékre tapostam, nehogy az árokban kössünk ki, ugyanis Vulkán a hátam mögött, oldalt ült, ölében Grétával.

- Miért nem valamelyik idősebb lányt ültetted öledbe - kérdeztem. - Te pedig - Grétához - komolyabban is viselkedhetnél.

- Én senkit nem ültettem az ölembe, apuka - mondta a fiatalember -, húgom egyenesen belepattant.

Gréta pedig:

- Na, de apuka! Ha nem szólsz, tudomást sem veszek róla. - Felugrott, azaz csak ugrott volna, mert feje az autó fedelébe ütközött és feljajdult. - Kellett ez nekem? - mondta még, s közben szemei összevillantak Vulkánéval. Folytatás azonban csak a kocsi elhagyása után következett.

- Nem tudom, mi van abban kivetnivaló, ha egy lány beleül a férfi ölébe - mondta Vulkán az ebédlőbe menet - mellesleg azért oda indultunk, mert meg akartam bizonyosodni afelől, hogy nem csak beszéli nyelvünket, hanem hozzánk hasonlóan eszik, iszik és nyilván emészt is az idegen.

- Visszatérve a feltett kérdésre, nálunk az ilyesmin nem botránkoznak meg a lányok, sőt! Különben ők választják ki a maguknak tetsző férfiakat, s nem emlékszem, hogy valaha is lett volna nézeteltérés köztük emiatt. Asszonyaink nem különösebben ragaszkodnak egyetlen férjhez, ha megtetszik nekik egy másik férfi, mellette még az előbbit is megtartják. Az ilyetén létrejött kisebb-nagyobb közösségek a tiétekhez hasonló családot alkotnak. Társadalmi felépítésünk és a ti családi perspektívátok hasonlósága az a keret, amelyre a jövő nagy társadalmát kívánjuk felépíteni. Itt meg kell jegyezzem, hogy megbízatásom kizárólag a veletek való kapcsolatfelvételre szorítkozik. Az a mód, ahogy első expedíciótok tagjai a mi szellemileg elmaradott késői leszármazottainkkal bántak, és az a szándék, amely a második expedíció tagjainak kiválogatásánál vezetett benneteket: a könyvtárainkban fellelhető hasznos tudnivalókat, főképp azokat, amelyek a technika és a természettudományok terén előbbre vannak a földiénél az összemberiség javára fordítani. Meggyőzte a vének tanácsát, és úgy határoztak, hogy veletek kivételt tesznek: megelőlegezik a bizalmat, s átadnak olyan technikai megoldásokat, amelyek megerősítik földi pozícióitokat.

- Ez igazán kedves tőletek - mondtam -, bizony jól jön a segítség, hiszen mi csak kis töredéke vagyunk az emberiségnek. Értem alatta a földit, és a többség csak mosolyog rajtunk. Mit akarunk mi? Hogy akarjuk egy akolba terelni az emberiséget, amikor az magának Istennek sem sikerült eddig. Természetesen Jézusra, Isten fiára gondolok, akiről te most hallasz először.

- Köszönöm - kapta el a szót a kanonok -, engedelmetekkel, szeretnék itt bekapcsolódni. Már előbb akartam, de atyai barátom leintett. Gondoltatok-e arra, mindaz ami az éj folyamán Judittal történt, most pedig Xéniával, az emberbaráti segítség, nem pedig fekete mágia. Az ördög cselvetése, hogy megzavarja a szeretet jegyében elkezdett munkálkodásunkat. Ha barátunk állításait a Nap túloldalán élő társadalom Odisszeájáról valós tények igazolják, valamint - ha a földi emberiség ősei egy már magas civilizációból szakadtak ki, akkor úgyszólván minden megkérdőjelezhető, ami a fejlődéstannal kapcsolatos, de azzal együtt mindaz, amit a különböző vallások a teremtésről, Istenhez és egymáshoz fűződő morális kapcsolatról összehordtak.

- Bocsáss meg barátom, de neked is ellent kell mondjak - szólt ismét Vulkán. - Tulajdonképpen egyikre sincs olyan cáfolat, amely kizárja a másik lehetőséget. Minden az adott időszak adottságainak függvénye volt nálunk is, nálatok is! A különbség fejlődéstörténetünkben - nem számítva a katasztrófák okozta visszaeséseket - az, hogy nálunk kezdetektől a patriarchális családépítés volt a társadalom alfája és omegája, nem hagytuk erőink szétforgácsolását. A Teremtő, mint mindenek felett álló lény imádatán kívül, kizárólag a természet titkainak megismerése, azok igénybe vétele életünk kényelmesebbé, szebbé tételére volt célunk, s ha nem következik be bio-kristályosított állapotunk eleddig, előttünk sem ismert időbeli hossza, ma az egész természet nyitott könyvként áll előttünk, mert nem emlékszem, hogy volt-e már róla szó, de a Természetfölötti kivételével semmi sem tabu az emberi elme előtt. Hogy hol, milyen evolúciós folyamatok következményeként lettünk olyanok, amilyenek jelen időben vagyunk, nem kutatjuk. Azt azonban igen, hogy mivé lehetünk, ha nem állítja meg előrehaladásunkat egy újabb katasztrófa. Sajnos - hallomásból tudom - itt a Földön a sokféle ideológiai, filozófiai felfogás annyira felfokozta az ellentéteket, hogy már a kisebb közösségekben is sanda szemekkel néznek egymásra, nem zárható ki egy világméretű katasztrófa - a Földre vonatkoztatva -, amely atomháború esetén minket is veszélyeztet. Az egész naprendszerre kihathat, ezért nem közömbös számunkra sem, hogy kinek, kiknek a kezében összpontosul a földi hatalom. - Pisti, aki hazaérkezésünk után az ámokfutó Xénia keresésére indult - ugyanis nem találkoztunk vele útközben, hogy felvegyük, kedvesével érkezett vissza közénk, és se szó, se beszéd felkapta ölébe a gesztikulálva magyarázó idegent. Örömében majd kiszorította belőle a lelket, bajuszos pofájával vörösre dörzsölte arcát, aztán:

- Gyere kisapám - mondta -, hozzád hasonló csak élt ezen a Földön, Ő viszont régen volt, talán igaz sem volt. Te azonban itt vagy, amit tettél fényes bizonyítéka annak, hogy küldetésed nem az ellenség puhatolódzása terveinkről, hanem a segítő kéznyújtás. - Pisti mondta a magáét, miközben befelé tartott az ebédlőbe és szokott helyükhöz érve hímes tojásként helyezte kettejük közé a Messiásnak nyilvánított Vulkánt.

- Egyél, igyál kisapám - folytatta -, a belőled áradó égi tűz nemcsak kedvesemet gyógyította meg, hanem engem is. Világosság gyúlt agyamban - immár meg tudom különböztetni a jót a rossztól, tudom miért állunk hosszabb, rövidebb ideig tartó felfutás után ismét a gödör szélén. Tudom, hogy a földi hatalmaknak nem is áll érdekükben a dolgozó ember egészségvédelme, mert a gépek pótolják a munkás kezeket, s csak annyit hagyni életben a fölös számú alsóbb néprétegekből, amennyi a gépek üzemeltetéséhez szükséges, hogy megtermeljék a kis létszámú elit szükségleteit. A gépek nem sztrájkolnak, s az olajozásuk sem kerül annyiba, mint a sok éhes száj. Bocsássatok meg! - Katinka és Judit felé kacsintva. - Ti mindent elkövettetek volna Xéniáért, tudom, Ti azonban csak ritka tünemény vagytok az arisztokráciát kiszolgáló sarlatánok között. De hála Neked - Vulkánhoz -, és azoknak, akik idevezényeltek, hála azért is, hogy tudomást szerezhettünk arról, van a világon egy olyan föld, ahol az embert nem a színe, a szaga, a nemzetisége, a vallása szerint értékelik, hanem azért, mert ember.

- Térj a lényegre pajtás - szóltam közbe -, úgy beszélsz, mintha nem is a Földön lennél, mintha máris rátértél volna a számodra kijelölt üstökös pályára.

- Na, igen! Közelebbit, és közérthetőbben akarjátok, hogy kifejezzem magam - az öreg rántott egyet széles vállán - hát figyeljetek. Nagy hibát követtünk el azzal, hogy a 94-es választások finisében a szocialista programmal fellépők javára visszaléptünk. Ha akkor tudjuk, hogy a kommunista utódpárt vezetői, hasonlóan az előbbi kormányzat dzsentri ivadékaihoz, a negyvenöt éves diktatúra alatt eldegenerálódtak, és nem képesek egy valamire való törvényt megalkotni, bizonyára nem tesszük. Nevetséges, vagy inkább gyalázatos, hogy a dolgozó tömegek által hatalomra segített párt kapitalizmust épít. Nem tudom mi jó származhat abból, ha az ország vagyonát, a lakosság 5%-ának juttatják, a 95%-ot pedig a kommunista diktatúránál is jobban letapossák? Van köztetek egy is, aki másképp látja a dolgokat? Miképp értelmezitek Horn Úr kijelentését: nem a párt van veszélyben, hanem az ország! A kettő talán nem ugyanaz? Aki pártját különválasztja hazájától, arra illik a kereszttel fenyegetőző ferences barát hivatkozása: ki az idegenekkel az országból! A baj csak az, hogy Ők sem az egyenlőség hívei: a kereszt jegyében már nagyon sok ártatlan embert megégettek! - Vulkán magára is érthette az idegenekre vonatkozó megjegyzést, mert mocorogni kezdett. - Nem rólad van szó testvérem - nyugtatta meg az öreg. - Te testvérünk vagy, aranytojást tojó tyúk! Vagy inkább kakas! - Elszólásán valamennyien jót kacagtunk, az öreg azonban nem zavartatta magát. Kissé higgadtabb hangnemben befejezte mondandóját: amelyik országban a közigazgatásban dolgozó réteget erősítik a néppel szemben, ott nagyon nagy baj van! A szociál-liberális kormányzat modernizációja a munkás tömegek részbeni likvidálást jelenti, akkor nyilvánvaló, hogy a beharangozott sztrájkok, tüntetések aktuálisak.

- Öreg pajtás - mondtam -, aztán mi nyernek a sztrájkokkal, tüntetésekkel? Még jobban tönkreverik az ország gazdaságát! Tudhatod azt is, hogy szemérmes koldusnak üres a tarisznyája! Nem ez a megoldás! A megoldás az lenne, ha a pártok tagsága, a szakszervezetek, a különböző szövetségi szerveződések a maguk hatáskörén belül elűznék az ország kifosztását elősegítő vezetőiket, s helyükre olyanokat válogatnának össze, akik a privatizációs szerződéskötéseknél mind a belföldi, mind a külföldi tőkebefektetők számára kikötnék a felfele fejlesztést. Ebben az esetben a jelenlegi magyarországi bérek mellett nem munkanélküliség lenne, hanem munkaerő hiány. Eddig - mondhatom - rajtunk kívül, saját zsebre ment a vállalatok magánosítása.

- Na, de apucika! - Viktória lányom megsokallotta az értelmetlen szócséplést. - Mi valamennyien ismerjük a jelenlegi magyar állapotokat, s hozzátehetem, úgy nagyjából megfelelő ismereteink vannak a világ többi országának politikai és gazdasági struktúrájáról is. Vannak emberek, akik öngyilkossági szándékkal vetik magukat a mély vízbe, s rossz néven veszik megmentésüket. Tudjuk, mennyire nehéz körülmények között élnek az emberek, persze kevés kivételtől eltekintve. De nem ismerjük eléggé tűrőképességüket, és mivel nem áll módunkban mindenkin segíteni, bízzuk rájuk annak eldöntését, hogy meddig, és ne tovább! Mi foglalkozzunk csak családi vállalatainkkal - éppen elegendő gonddal járnak azok is! Most pedig örüljünk anyuka és Xénia gyógyulásának, ünnepeljük a közöttünk lévő, távolról jött barátunkat, akinek köszönhetjük a csodával határos gyógyulásokat, és ünnepeljük szeretteinket, hiszen mi másért tettük volna meg a hosszú utat?

- Kedves tőled húgom - Vulkán felállt, hogy elhárítsa a neki tulajdonított gyógyulásokért feléje irányuló hálát, köszönetet -, de nem engem kell ünnepeljetek, hanem férjedet, barátomat, Lehelt, Wandát, a királynőnket, valamint a Vének Tanácsát. Én csak eleget tettem az ő kérésüknek, ami anyukátok teljes regenerációjára vonatkozott. Nővérünk, Xénia betegségéről ők nem tudtak, de hát az szóra sem érdemes, hiszen nem került fáradságomba, ugyanis egyik kvazár erőterére vagyok beprogramozva és tőle kapom a különböző műveletekhez szükséges energiát. Mindössze annyi történt, hogy a belőlem átáramló pszichokinetikus energia elégette nővérünkben a burjánzó vadsejteket.

- És nem fognak visszafejlődni soha? - a kérdés természetesen Pistitől származott.

- Teljes biztonsággal állíthatom, hogy nem! - volt Vulkán válasza, majd: - De abban az esetben sem jelentenének veszélyt, mert itt vagyok kéznél, és...

- Drága vagy! - Xénia felugrott ültéből és mint az ebédlőbe jövet Pisti tette, hasonló hevességgel ölelte kebléhez az idegent. Miután pedig visszaültek, Vulkán, talán az ünneplést méltányolván szerényen, megfontoltan beszélni kezdett.

- Amennyiben úgy találjátok, hogy a Földön fellelhető készletek kevésnek bizonyulnak lakói számára, hogy megakadályozzuk a véres leszámolásokkal párosuló élettér szerzéseket, indítványozni fogom a mieink felé a fölös létszám kristályosítását. Majd az űrbe való deportálást. Abban az állapotban időtlen-időkig elvegetálhatnak, s ha olyan körülmények alakulnának ki, hogy rájuk is szükség lenne, bármikor visszahozhatjuk őket.

Vulkán szavai meghökkenéssel vegyes érzelmeket váltottak ki, s kis ideig szóhoz sem jutottunk. Nóra, a fiatal tanárnő, aki az ugyancsak fiatal pap oldalán belépve az ebédlőbe, Vulkán utóbbi két mondatát hallotta, közbeszólt:

- Mesének nem rossz! Bemutatnátok az úrnak? Még nem találkoztunk! Fizikus vagy kémikus? Mennyire mások vagytok ti, mint a kultúrkormányzat. Az országban mindenfele leépítések vannak, Ti pedig egyre-másra szaporítjátok a létszámot.

- De kedves Nóra - Judit vállalta a magyarázatot -, az úr a pszichofiziológia tudósa, s azért jött, hogy az én csontjaimat összehegessze, ami láthatod maga is megtörtént. De nemcsak engem gyógyított meg, Xéniát is kigyógyította a rákból, szinte pillanatok alatt. Azt hiszem kettőnk esetéből kiindulva nem is annyira mese az, amit barátunk mondott.

Nóra, aki csak akkor vette észre, hogy Judit is köztünk van, rohant egyenesen hozzá:

- Istenem, hát Te! Hogy nem vettelek azonnal észre? Nem szemfényvesztés? Aranyos professzornő. Most már mondhat, amit csak akar kedves. - Szemközt nézett Vulkánnal. - Mindent elhiszek Önnek. - Átölelte feleségemet, s mindkét orcájára csókot nyomott, talán azért is, hogy meggyőződjön, nem érzékcsalódás áldozata-e? A fiatal pap Nóránál is bizonytalanabb lévén, mielőtt üdvözölte volna Juditot, néhányszor keresztet vetett, ha netán a sátán ügyeskedése lenne a hirtelen felépülés, biztosítsa a kereszt oltalmát.

Gréta lévén a legfiatalabb, és legjobb szemű, felfigyelt arra, hogy a jövevénynek nem tetszik valami, és fészkelődni kezd. Felállt, s háta mögé lépve a fülébe súgott.

- Gyere utánam kedves, de húzd össze magadon a köpenyt, mert ezek abból a kevésből is kiforgatnak, ami rajtad van. - Felénk pedig: - Bocsánat, elkísérem a kedves rokont a szobájába. Messziről jött és bizonyára megviselte az itteni tevékenysége is.

- Menjetek kislányom - mondtam -, gondoskodj az időjárásnak megfelelő ruházatról, és természetesen egy jó fürdő szaunával frissítőleg fog hatni barátunkra.

- Válogassatok húgocskám Lehel ruhái közül - szólt át hozzájuk Viktória. Melani pedig, aki szintén jelen volt, felismervén az idegen kellemetlen helyzetét:

- Talán termetre inkább Ádámmal vetekszik - mondta, és felállt -, megyek veletek húgocskám és segítek.

- Maradjatok - szólt rájuk Gréta, de már elmenőben -, magam is elégséges leszek!

Ugye most legtöbben arra gondolnak, hogy a nagyon is természetes hajlamú lány, meg akart győződni az idegen férfiasságáról, pedig dehogy. Grétának eszébe sem jutott akkor hasonló gondolat, a tudomány iránti tisztelete már az idegennel való találkozása előtt is fölötte állt állati ösztöneinek. Utána pedig..., de erről majd másutt, egyelőre csak annyit árulhatok el, hogy ezen a napon kezdődött el ennek a különleges rendeltetésű lánynak, és a Nap fiának szerelme, amely előjátéka volt annak a forradalmi változásnak, amely a háborúsdikhoz szokott embert a felebaráti szeretet és a tudomány szolgálatába állította.


Aznap, a hátralévő időt a Nap fiának győzködésével töltöttük el. Judit, valamint Xénia gyógyulását a klinikai teszt is igazolta, jó okunk volt tehát azt hinni, hogy Vulkán terápiája Lola apjánál is eredményes lesz. A fiatalember váltig huzakodott, arra hivatkozva, hogy már Xénia gyógyítását is saját szakállára végezte el, de végül is kötélnek állt. Megígértetve velünk, hogy nem fogunk terápiájára hivatkozni, és nem fogjuk számára kellemetlen helyzetekbe belevinni.

Xénia csodás gyógyulása miatt nemcsak vele, Annával és Pistivel is madarat lehetett volna fogatni, nélkülözni tudták jelenlétünket, ezért Mary, valamint a lányok könyörgésére feleségemmel együtt úgy határoztunk, hogy elkísérjük Vulkánt a brazíliai Manausba, és kis időt ott is töltünk. Elkezdődött tehát a pakolás - sok holmit nem készítettünk elő az útra, ott úgyis meleg lesz - gondoltuk, s inkább csak napozásra, strandolásra valókat. A Rio-Negro és az Amazonas találkozásánál fekvő haciendán Vulkán is felkötheti tökfedőjét, na persze nem a kobakjára. A sors azonban másképp rendelte.

Éjjel, fél kettőkor, veszett telefoncsengésre ébredtem. A postás zörgetett fel bennünket, és arra kért, ha Lola még nem indult haza, adjuk át neki a táviratilag érkezett üzenetet, amely hírül adja, hogy apja jobblétre szenderült, vagyis: meghalt!

- Na, fene! - mondtam hangosan - Most mihez kezdünk?

- Valami baj van, édesapa? - Judit, akkor éppen csak ketten tartózkodtunk a szobában, felemelte fejét a párnáról és fürkészőn nézett arcomba.

- Csak annyi - mondtam -, hogy Lola apja az est folyamán elhunyt!

- Milyen kár! Most mihez kezdünk? - kérdezte. - Nem jobb lenne előbb Vulkánnal közölni? Hátha...

- Beszélek vele - mondtam, s magamra kaptam hálókabátomat, már nyitottam az ajtót, midőn Judit utánam szólt:

- Lolát hagyjuk reggelre édesapa, hogy legalább kipihenten kapja a megrázó hírt.

- Magam is úgy gondolom, édes - mondtam -, majd kilépve az ajtó elindultam a vendégszobák felé. Kopogtam egyiknél, másiknál, harmadiknál, s mivel mindhármat a vendég híján találtam, Grétához indultam, Ő talán tudja, hogy hová tűnt barátunk, hisz vele együtt távozott a vacsoráról.

- Ki zavar ilyenkor - morgott lányom, majd azonnal kiszólt -, csak magamra kapok valamit.

- Nem tudod merre találhatom vendégünket? - kérdeztem a résnyire nyitott ajtón át. - Nagyon fontos, hogy rátaláljak. - Gréta pillanatig habozott, majd:

- Nem első eset, hogy fiút találsz nálam apuka, de ha kellemetlenül érint, akkor bocsáss meg kérlek! Szívem - szólt a háta mögé - apuka szeretne sürgősen beszélni veled.

- Jövök kedves - mondta a fiatalember, elődugva fejét a paplan alól -, apukának készségesen rendelkezésére állok.

- Maradjatok! Inkább én jövök - szóltam, s Gréta után lépve leültem a heverő végébe, majd közöltem velük Lola apjának halálhírét, s mindjárt rákérdeztem:

- Lehet-e még tenni valamit? - persze inkább csak a fiatalemberhez.

- Sajnos semmit! - válaszolt Ő -, csak élő sejteket tudunk regenerálni, vagy elpusztítani, mint a rák esetében is, de értelmetlen lenne kristályosítása is. Célszerűbb átadni az enyészetnek, így előbb bekerül a természet vegetatív rendszerébe.

- Gondolhattam volna - mondtam -, azaz gondoltam is, csak anyuka kívánságára kértem ki a véleményedet. Eszerint tehát változik utazási tervünk. Elégséges lesz, ha anyuka és én kísérem el a lányokat, s egyúttal feltérképezem az örökséget is. Lolának ugyanis nincs senkije, vagyis - tegnaptól kezdve hozzánk tartozik.

- Ha tudjátok nélkülözni Vulkánt - így Gréta -, akkor jöhet velünk. Viki szeretné, ha mellette lehetne távollétében.

- Nem bánom kislányom, de mit fog szólni a ti kis játékaitokhoz Wanda - kérdeztem. - Remélem nem akarod elcsábítani a férjét?

- Ó, apuka! Wandának több férje is van! Nem fogja Vulkánt nélkülözni. Ott más szokások, más törvények szerint élnek. Ami pedig minket illet, egyelőre csak a hiánypótlásnál tartunk.

- Na jó - mondtam -, tudjátok már, hogy mit szabad, és mit nem, ami pedig Viktória és a fiatalember együttműködését illeti - gondolom - nem rajtunk múlik. Kérdés, hogy a Vének Tanácsának nevezett főhatóság mennyire engedi Őt belefolyni a mi ügyeinkbe, aztán ott van még a három távol-keleti állam koordinációs bizottsága is. De hát Viki tudja, hogy mit csinál, nem féltem Őt, és barátunk is bebizonyította, hogy küldetése nemes célokat szolgál. Én rátok bízom a dolgok menetét, egyetlen kikötésem van: az emberiesség határain belül maradjatok.

- Efelől nem kell megnyugtassalak - szólt Gréta -, akkor akár egyszerre is indulhatunk, mert ha ti elmentek, nekünk sem lesz itt további keresnivalónk.

- Vigyázzatok magatokra kislányom - mondtam, Vulkán felé pedig: - De inkább Te vigyázz rájuk!

Visszaérkezvén hálószobánkba már ott találtam Katinkát és Annát is. Katinka Erzsike tanárnő, néhai anyósom barátnőjének betegágyánál strázsált, Anna pedig még mindig az utazás előkészületeivel foglalatoskodott. Katinka eközben érkezett haza, hogy én Gréta szobájában tartózkodtam. Anna pedig a járkálásra figyelt föl, és hát hova is mehettek volna - a hálószobánkból kiáramló fény ébrenlétünkről tanúskodott. Aztán, mint tudjuk, bár mindenkinek megvolt a saját szobája, az inkább csak reprezentatív célt szolgált, általában az én álmomat vigyázták mindhárman.

- Nos édesapa? - fordult felém feleségem, de a másik kettő is kíváncsian pislogott, lehetséges azonban, hogy csak az álmosságtól.

- Sajnos szívecském - mondtam -, csak az élőkkel tudnak ők is mit kezdeni, a holtakat értelmetlen lenne háborgatni.

- Akkor talán mégis jobb lenne, ha most szólnánk a lányoknak - mondta feleségem -, reggelig Lolán is átmegy a fájdalom első nagyobb hulláma. Kellemetlen lenne, ha végigzokogná az utat. Számunkra ugyan nem, de úgy döntöttem, hogy fiunkat, Dávidkát is magunkkal visszük, és majd a delfin-farmon várunk rád, vagyis rátok. Anna jelezte, hogy Melinda hazaérkezett, s okosabbnak vélem, ha Ő megy veled, nehogy átrázzanak benneteket az ottani ügyvédek. Lolának elég baja lesz, te pedig biztonságosabban mozoghatsz, sőt ajánlanám, hogy beszélj Li professzorral is, nem árt, ha két nemzetközi hírű jogász lesz melletted. Nem tudhatjuk, hogy milyen állapotban hagyta birtokait Lola apja. Tőle tudom, hogy már régebb óta betegeskedett, ezért is akarta, hogy én is veletek tartsak.

- Nem más oka van annak, hogy le akarsz maradni tőlünk szívem, mert ebben az esetben...

- Megnyugtatlak, hogy nem - válaszolta. - Nina és Lola egyáltalán nem ébresztenek bennem féltékenységet, ellenben Auguszta a terhessége, meg a betegségem idején túlságosan is elkényeztette Dávidkát. Jót tenne bizonyára, ha kis időre Mary, Fatima és Irmácska gyermekeivel hoznánk össze. Nem szeretném, ha elkényeztetett, kis satnya kölyök válna belőle. Aztán nekem sem fog ártani, és főleg a bennem fejlődő kicsinek. Csoda, hogy megmaradt bennem.

- Igen! - szólt közbe Katinka. - Mert én nem hagytam, hogy elmenjen! Egyiket helyettem szülöd, megegyeztünk!

- Boldogan, anyuka! Akkor engedelmetekkel most megyek, és megpróbálom a lehető leggyengédebben közölni Lolával a fájdalmas hírt. Lehet, hogy tovább mellette maradok, de az is lehet, hogy velem jönnek ide. Csináljatok addig itt egy kis rendet. Szükség esetén valamennyien lepihenhetünk. Csak - akarom mondani - Maryt ne ébresszétek fel. Úgy tudom Vikinél rendezkedett be, de ha még ma indulni akarunk, mindkettőjüknek szükséges a pihenés.

- Egyetértek veled szívem - mondtam - és ha engeded, veled tartok.

- Sőt - az illem is ezt diktálja édesapa! - Judit, akkor már Ő is hálóköntösben volt, belém karolt, és egy pillanatra úgy, kart-karba fűzve szembenéztünk a másik két asszonnyal.

- Na induljatok már! - szólt ránk Anna - és hozzátok át ide őket is! Legalább jóvátehetem az éjszakai indulatos kirohanásomat. Tudom, semmi okom nem volt viselkedésem igazolására.

- Nincs baj, anyuka - Judit Annát is anyukának szólította - úgy őszintén felém fordulva - nem is bánnám, ha édesapának nemcsak a szeme csillanna fel a fiatal és kívánatos fehérnépek láttán.

- Nehogy már szégyenbe hozz - mondtam -, különben - ők sem a régiek már! - Láttam, hogy Anna felemeli az egyik vánkost, gyorsan behúztam magam után az ajtót, s így csak annak ütődött. - Köszönöm, hogy elfogadtad Őket partnerül szívem - folytattam -, ti így együtt egyetlen csodálatos egészet alkottok.

- Ők már megismerkedésünk előtt hozzád tartoztak, édesapa. A sors szeszélyének tulajdonítható, hogy akik talán legközelebb álltak hozzád, azok nem szültek utódokat. Egyszerűen szeretem Őket, de a többit is. Margitkát, Melindát, Tildát. Na és most itt vannak a lányok. Hovatovább Afrikába kell költözzünk, ahol a többnejűség nem kelt feltűnést.

- Erre nem fog sor kerülni szívem - ezt már a lányok szobája előtt mondtam. - De ha belegondolunk az élet sűrűjébe, az utóvirágzásra való hajlandóság csak kivételezett egyedek esetében mutatkozik meg, ha a szükséges feltételek is adottak.

- Nos, hát Manausban ezek a feltételek adottak lesznek - inkább csak súgta Judit -, emlékeztetlek Ovidius soraira: "életed minden virágát szakítsd le". Én lankadatlan szerelemmel várok rád a delfin-öbölben. Remélem, hogy a fiatal kis táncosnők felforrósítják a véred. Nem mintha számomra elégtelen lennél, de egy kis felfrissítés nem fog megártani. - Kopogni akartam, azonban Judit elrántotta a kezem:

- Várjunk! Nyögdécselnek! Lehetséges, hogy éppen most szeretkeznek!

- Vagy álmodnak - mondtam és egészen csendesen, vigyázva, nehogy felijesszem Őket, lenyomtam a kilincset. Az ajtó engedett, nem volt kulcsra zárva, már bent álltunk a szobában, de mintha nem láttak, nem hallottak volna, pedig a folyosóról beszűrődő fény egy halvány csíkja kéjtől kipirult arcukon táncolt. Judit megfogta karom, húzott volna kifelé, de megbotlott a szőnyegben és az ajtó, mert másik kezével azt szorongatta, kitárult. A nyikorgásra - a zsanérok újak voltak, s elfeledték az olajozásukat - a két mezítelen test szétvált, s a mozdulattal együtt két sikoly remegett a folyosóról megvilágított szobában. Becsaptam az ajtót és felkattantottam a szobai világítást. Judit pedig közelébb lépve hozzájuk:

- Ne ijedezzetek kedveskéim - mondta -, én jöttem édesapával. Megváltozott ugyanis az úti program, és át kell beszéljük. Kapjatok magatokra valamit, és gyertek át a mi hálószobánkba. Ott várnak ránk Katinka és Anna is. Ne feszélyezzétek magatokat - nem láttunk semmit, nem hallottunk semmit. Az pedig természetes, hogy két testvér, vagy barátnő egymás mellett alszanak el. Bizonyára sok megbeszélnivalótok volt a hosszú út előtt.

- Igen-igen! Bocsánat! Kicsit zavarban vagyok! - Lola hangja volt, remegéséből következtettem, hogy még nem múlt el nála az izgalmi állapot. - Valószínűleg álmodtam, vagy valóság volt-e - folytatta - csodálatos volt. De mi történt? Közbejött valami? Nem utazunk?

- De igen, utazunk, kedves, csak némi változás jött közbe. Ne késlekedjetek, hogy maradjon időnk a pihenésre is.

- Egy pillanat kedves és mehetünk veletek, elégséges csak a hálókabát. - Ez azonban már Nina hangja volt, aki nemcsak mondta, azonnal cselekedett is. Háttal fordulva felénk felült, magára húzta a hálókabátot és: - Készen vagyok, gyerünk, ne huzakodj - mondta társnőjének. Lola nem szólt vissza, hasonlóképp, mint Nina összekapta magát és:

- Mehetünk - mondta.

Érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy a lóval történt balesetéig úgy tűnt: Lola viseli a kalapot. Attól kezdve azonban Nina volt a kezdeményező, Lola csak rábólintott, mindenáron meg akarta tartani maga mellett gyermekkor barátnőjét.

- Valami súlyos dolognak kellett történnie - kezdte Nina -, különben nem zavartatok volna fel.

- Majd bent, nálunk kicsim - mondtam -, itt hűvös van, gyenge a fűtés, szólni kell reggel, hogy ne spóroljanak annyira. Ráérünk jövőre, ha duplájára emelik az energia árát.

- Mi csak ki fogjuk tudni fizetni - szólt Judit -, de a lakosság nagyobbik része bizony dideregni fog.

- Úgy mint én most? - tette hozzá, vagy inkább kérdezte Lola, - nem tudom nem érkezünk-e későn? De ugye velünk jöttök?

- Persze, hogy veletek megyünk kislányom - mondtam -, mától kezdve mindig is veletek leszünk, de meg is érkeztünk egyelőre ide - kinyitottam hálószobánk ajtaját - gyorsan-gyorsan, nehogy megfázzatok!

A szobában már hárman vártak ránk, ugyanis Anna felébresztette Melindát és közölte vele Judit döntését. Miszerint Ő a delfin-öbölben kívánja bevárni, amíg Brazíliában elrendeződnek a dolgok, s maga helyett, mint a család matrónáját, Melindát javasolta kísérőül. Lola egykedvűségének láttán, megütközve néztek ránk - hát ennyire hidegen hagyja apja halála? Vagy még nem is tud róla semmit? A két lány egyenesen a fűtőtestre telepedett le, mi többiek pedig - azaz rajtam kívül, mert én állva maradtam - a széles családi ágyra.

- Kislányom - szóltam a lányhoz -, nem szívesen teszem, de látom, hogy itt valamennyien tőlem várják, hogy közöljem veled a fájdalmas hírt apukád haláláról.

A lány felsikított, de ez a sikoly egészen más volt, mint amit szobájukban hallatott, s a sikollyal egyidejűleg elöntötték a könnyek, és ha el nem kapjuk - Ninával egyszerre nyúltunk utána - elvágódik. Persze az asszonyok is felugrottak tüstént.

- Fektessük az ágyra - mondta Judit - és hagyni kell, hadd sírja ki magát! Szerette a papáját? - ez utóbbit Ninától kérdezte -, mert ebben az esetben egészen másképp kell kezelni.

- Nagyon is apás volt! - súgta vissza Nina -, kívüle, rajtam kívül, s talán dadáján kívül nem is volt egyetlen barátja sem! - Persze Nina is könnyek között beszélt, hiszen Lola papája neki is jótevője volt és közel állt hozzá.

- Húzd fel kicsim a kabátja ujját! - Katinka, aki időközben kiment és injekcióstűvel tért vissza, kérte feleségem, ugyanis attól kezdve, hogy végig fektettük az ágyon, Ő vette kezelésbe. - Ez majd átsegíti a krízisen - mondta csendesen a professzor asszony. - Takarjátok be és hagyjátok nyugton.

- Ő sem tudná életre kelteni? - kérdezte tőlem a belém kapaszkodó Nina -, tudod kire gondolok? Ha Juditot és Xéniát sikerült meggyógyítania.

- Beszéltem vele kicsim - mondtam -, válasza az volt, hogy a holtakat nem tudja feltámasztani.

- Akkor bele kell nyugodjunk?

- Nem tehetünk mást kedves, de ha kicsit megnyugszik Lola, azt mindenesetre közölni kell az otthoniakkal, hogy valamikor a mai nap érkezünk és a temetésről mi fogunk gondoskodni. Eljössz velem? - a kérdés Melindának szólt, aki közvetlenül mellettem Annával vitatta a rendkívüli eseményt, de inkább eseményeket. Hiszen csak este érkezett haza és csak közvetett tudomása volt Judit, valamint Xénia gyógyulásáról is.

- Tehetnék mást is? - nézett rám megütközve, majd: - Mindenesetre máris indulok. Addig még néhány órát alhatok. Két hosszú egymást követő repülőút nekem már sok.

- Pihenj le kedves - mondtam - azt hiszem mi is legokosabban tesszük, ha követjük példádat. Mit szóltok hozzá? - a többiekhez fordultam.

- Te maradj itt Judittal és a lányokkal - mondta Anna -, mi - Katinkára kacsintott - átmegyünk hozzám. Reggel idejében fogunk ébreszteni benneteket, és természetesen Maryt, valamint Viktóriát. Majd én lebeszélem a mánausziakkal érkezésteket, tudom a címet, ne gondoljatok az alváson kívül másra. Fáradtan, kialvatlanul nem ülhettek abba a rakétaszörnybe. (A légkörben, s a létkörön kívüli térben egyaránt közlekedő, atomenergiával üzemelő, öszvér repülőgép típus.)

- Légy szíves ne ócsárold a mi gyártmányainkat - mondtam -, de jól teszitek, ha magunkra hagytok bennünket, hogy legalább kinyújtózkodhassunk.

E gyengéd jóéjszakát után ők hárman távoztak, s csak négyen maradtunk: Judit, én s a két lány. Ideális létszám a családi ágyhoz.

- Segítsd beljebb tenni - szólt feleségem Ninához -, te feküdj melléje, mi pedig - felém - a másik oldalon helyezkedünk el.

A szót tett követte: ahogy felemelték az elkábított testet, szétnyílt a hálókabát. Kabátok, mert mindkettejüket csak az fedte, s láthatóvá lettek az állandó balett-gyakorlattól kisportolt izmok. Ugyanakkor a kis dudor mellek, Judité vagy négyszer akkora volt és mégis masszív. A magasan kiemelkedő ágyék azonban kiegyenlítette a pici mellek miatti érzéki csalódást. Na persze, miután elhelyezkedtünk és Judit hozzám simulva feltette a kérdést: elcserélném-e Őt velük, gondolkodás nélkül nemet mondtam. Az érett nők nálam mindig is előnyt élveztek.

- Akkor miért mégis? - tette fel a kérdést -, hiszen ott voltak még mellettük - bajor kastély - Tilda és Margitka is.

- Édesem - válaszoltam - lehetséges, hogy pillanatnyi elmezavarból.

- És többször is ismétlődött? - firtatta tovább - vagy egyből megfogant? - természetesen Ninára értette - mert ha így lenne, akkor még én is bízhatok abban, hogy nem ez az utolsó terhességem.

- Gondolod, hogy a mai viszonyok mellett érdemes lesz még gyermeket szülni és nevelni? Mert ha igen, én nem leszek akadálya, ebben egészen biztos lehetsz!

- Hát persze, hogy gondolom! Ennél sokkal rosszabb körülmények között is élt már az emberiség és nem pusztult ki. Aztán számíthatunk a barátaink segítségére is! Én nem hiszek azokban a jövendölésekben, amelyek szerint az emberiség a sírgödör felé masírozik, szerintem inkább fejlődésének csúcsára! A biblia által is jelzett aranykor Armageddon nélkül is lehetséges a társadalmi struktúrák alapvető megváltoztatásával. A legszükségesebb szerintem, hogy az embert ne az anyagi javak, vagy tudásának nagysága szerint értékeljük, hanem felebaráti jólétének érdekében kifejtett munkásságáért. Ha a mi családunkban ez problémamentes, akkor miért ne lehetne másutt is az? Ha odafigyeltél Vulkán szavaira, őket is az egymásért és nem az egymás elleni buzgólkodásuk tette naggyá.

Judit még mondta a magáét, de már nem jutottak el tudatomig, hirtelen - valószínű, hogy a kimerültségtől - álom kerített hatalmába. A Rio-Negro és az Amazonas találkozásának szomszédságában elterülő, hatalmas banánültetvény egyik magasra nőtt fája alatt feküdtem, hátranyújtott tenyereimbe a két lány: Nina és Lola figurákat rajzolt, fentről pedig néhány kifejlett majom gúnyos vigyorral banánkötegeket hajigált mellénk.

- Engem gúnyolnak ezek a csúfságok? - kérdeztem a lányoktól - Talán féltékenyek rátok? Miattam - nyugodtan szórakozhattok velük is!

- Ne gondolj rólunk rosszat - mondta Lola hátulról fölém hajolva -, pici dudorai ott csicseregtek ajkam előtt, majd hirtelen rátapadt. A majmok éktelen rikácsolására ébredtem, kerestem magam mellett feleségemet, s mivel nem találtam, felültem, hogy jobban körülnézhessek. Amit láttam, ecsetre való családi idill volt. Judit az ágy végében babusgatta a még mindig szipogó Lolát, Nina hasmánt fekve, fejét kissé felém fordítva mosolygott. Édes álma lehetett, mert szájszegletében harmatszerű, fényes nedv csillogott. Lányosan szűk dereka alatt domborodó feneke pedig, mint a túlkelt, behasított házikenyér, még illatát is érezni véltem. Első dolgom volt betakarni, s csak utána fordultam feleségemhez.

- Szedjétek már össze magatokat! Olyanok vagytok, mint a medúzák. Ziláltak és mezítelenek! Nézzétek Ninát - milyen békesség sugárzik arcáról, pedig bizonyára az Ő szíve is beleremegett a veszteségbe. - Judit válaszolni akart, de kopogtak, s mindjárt nyitották is az ajtót. Elöl Anna és Katinka, mögöttük a kastély többi lakója. Jöttek, hogy részvétüket nyilvánítsák Lolának.

- Ej, na, hétalvók - kezdte Anna -, Mary és Viktória már haptákban állnak gépeik mellett. Gyorsan a fürdőbe, ha menni akartok, különben ismét változott az utazási terv. Melinda csak a rendes járattal hajlandó útra kelni, mint mondja: nem ül bele ezekbe a szputnyikokba, mehetsz vele - felém - a lányokkal együtt. Már megrendeltem a helyjegyeket is a riói járathoz. Mary pedig Judittal és Dávidkával, hogy ne egyedül legyen, mint idefelé.

- Csodálkozom Melindán - mondtam -, a mi konstrukcióink sokkal biztonságosabb a Boeingnél, de persze vele megyünk mi is. Viktóriának miért ilyen sürgős? Ő maradhatna még, továbbá Gréta és Vulkán is! Még körül sem tudott nézni.

- Vikiért már többször ideszóltak, kedvesem. Valami nagyon sürgős lehet nekik, Vulkán pedig szerintem jobban kiismeri magát itt nálunk, mint mi.

A csődület persze Ninát is felébresztette, és Anna még be sem fejezte mondandóját, Ők hárman egyszerre bevonultak a fürdőszobába. Mivel csak a zuhanyt használták és ruhák, egyebek ki voltak készítve, perceken belül indulásra készen sorakoztunk fel, hogy fogadjuk a részvétnyilvánítók és búcsúzkodók népes hadát.

- Az ebédlőben tálalva van - mondta Anna -, kevés, könnyű meleg étel jót fog tenni. A néhány perces étkezést beszámítottam a riói járathoz is. Judit pedig időmilliomos.

Az ebédlőben tényleg csak bekaptunk ki ezt, ki azt, az utazás előtti idegesség összerántotta gyomrunkat. Reggeli végeztével pedig valamennyien beültünk az épület előtt várakozó buszba, amely a reptérre (magán) szállított bennünket, ahol már várakozott Mary és Viktória, hogy bár ellenkező irányban, de egyszerre indítsák gépeiket. A legmeghatóbb volt Dávidka és Auguszta búcsúzkodása. Tudjuk előbbi fejezetekből, hogy Dávid fiamat Auguszta lányom vette pártfogásába feleségem hivatásbeli elfoglaltsága miatt. A kölcsönös vonzódás főképp Auguszta bázeli tartózkodása idején alakult ki köztük, s azt szintén tudjuk, hogy lányom az egymás utáni vetélései miatt volt kénytelen terhessége idejére bevonulni a klinikára. A tortúrát viszont csak úgy vállalta, ha melléje adjuk Dávidkát, érthető, hogy anyjaként ragaszkodott hozzá és hát a gyermek sem kevésbé. Időközben persze neki is megszületett a várva várt fiúgyermeke, akit korán elhunyt barátom, férjének apja - emlékére, Mártonnak neveztek el. Juditnak tehát oka volt rá, hogy kézbe vegye fiunk nevelését, s talán ezért is vállalkozott egy hosszabb távollétre itthonról, hogy magához szoktassa. A kicsi tehát csókok és könnyek közt egy ideig egyikük kezéből a másikuk kezébe vándorolt, végül is Mary - megunván a hosszú búcsúzkodást, beindította a motorokat, majd kiszólt Juditnak:

- Jösztök, vagy maradtok?

E kiszólás után már gyorsan pörögtek az események: Judit karjai közé kapta a még mindig Augusztához kapaszkodó gyermeket, s fellépkedett a gépre. Röviddel azután, hogy becsukódott mögöttük az ajtó, Viktória is elfoglalta helyét, Gréta és Vulkán azonban egy pillanatra beálltak az ajtónyílásba, mintha csak fényképezkedni akartak volna.

- Ez a lány tényleg az Isten lábát fogta meg - mondta Pisti a körülötte állóknak, a hangsúlyban azonban inkább elismerés, mint irigység vagy rosszallás csengett.

- De hisz Vulkán is csak olyan közönséges ember, mint mi vagyunk. - toldotta meg Pisti megjegyzését a kanonok -, a különbség köztünk csupán az, hogy míg mi egymás ellen köszörüljük kardunkat, Ő és övéi a világmindenség meghódítását, a természetet összetartó erők megismerését, majd azok alkalmazását tűzték ki célul. A kanonok utolsó szavai már beleolvadtak a két - majdhogynem - egyszerre induló gép monoton zörejébe. Egyik-másik a bámészkodók közül meg is jegyezte:

- Érthetetlen, hogy az atomerővel hajtott gépek teljesítménye mérhetetlenül nagyobb az eddig rendszeresített rakétákénál. Ennek ellenére motorjaik csendesek, sebességük a minimumtól a maximumig szabályozható. Pisti mint általában mindenre, erre is megadta a választ:

- Tulajdonképpen nem is az atomerő alkalmazása volt a nehezebb - inkább az anyag összetétele. Könnyű is legyen, és bírja a súrlódás következtében keletkező összes veszélyt.

Amíg Pisti rövid magyarázattal szolgált, a gépek lassan és csendesen emelkedtek fölfelé, majd úgy 200 méter magasságban, mintha egy helyben lebegtek volna néhány pillanatig, hogy még egyszer istenhozzádot mondjanak, aztán - majdhogynem merőlegesen, belehasítva a kék levegőóceánba, célirányba fordultak. Utána már csak fénycsóvájukat láthattuk, akárha az üstökösökét.

Az amerikai és ázsiai földrészre induló gépek, és utasaik búcsúztatása után éppen csak annyi időnk maradt, hogy a busszal visszamentünk mi is a kastélyig, ott átültünk a ránk várakozó kocsiba, amely Ferihegy-2-re szállított bennünket, értem alatta Melindát, a két prímabalerinát és jómagamat. Linda lányunk orvosként mindenáron csatlakozni akart hozzánk, de lebeszéltük. Itthon sokkal nagyobb szükség van rá.

- Tudunk mi magunkra vigyázni lányom - mondta neki Melinda (Linda, közös lányunk a börtönből, Amálka közreműködésével kijuttatott spermagyümölcse. Bárca nélkül c. könyv) - Augusztát és férjét Csabát azonban nem tudtuk, de nem is akartuk lebeszélni, s Ők velünk jöttek a reptérig. Külön sofőrre azért volt szükség, hogy nyugodtan beszélgethessünk út közben. Bár ha figyelembe vesszük az utazás indítékait, együnknek sem volt nagy kedve a locsogáshoz. Ezért inkább csak komoly témákkal foglalkoztunk.

- Azt hiszem - mondta többek közt Melinda -, a gondviselés keze van abban, hogy éppen most találkoztunk a Nap fiával, aki nagyon távoli idők társadalmi felépítését, kultúráját, technikáját kívánja megismertetni velünk, de bár sikerülne küldetését teljesíteni. Szerintem az sem véletlen, hogy éppen Grétával barátkozott össze. Ez a lány, bár látszólag eleget tesz a beidegződött szokásoknak, nem tartja magára nézve kötelezőnek, tudományos felkészültsége messze fölötte van a hozzá hasonló korú fiatalokénak, erkölcsi normája pedig - őszintén - nem merek vele szemben kritikát gyakorolni, hiszen minden tekintetben érett és önálló személyiség. Magyarán mondva: messze kilóg a sorból, de szerencsére, vagy ki tudja - nem hátrafele, hanem előre.

- Gréta lányom a technika korának szülötte kedvesem - mondtam -, de míg legtöbb kortársa nem tud szabadulni a nacionalizmus őrületéből, a technika vívmányait a gyilkos ösztönök kielégítésére kívánják hadba állítani, Ő a nemzetek fölöttiségét vallja, családunk egységre való törekvései benne domborodnak ki legszembetűnőbben.

- Azt hiszem, apukának igaza van - szólalt meg Auguszta -, Gréta és a Nap fia alapítói is lehetnek annak a földi királyságnak, amely a következő ezer esztendőben felkészíti az emberiséget a paradicsomba való visszatérésre. Mert nem kell ám szó szerint venni a próféták jövendöléseit a Messiással kapcsolatban: Isten fia, maga is Isten lévén, nehézség nélkül kivezethetné az emberiséget a siralmak völgyéből, szerintem azonban a Teremtő embert, teremtett lényt és nem Istent jelölt ki a feladat elvégzésére. Véleményem szerint a különböző vallások dogmatikus tanításai, a kereszténységé is, egyetlen hittétel kivételével, amely a Teremtő létezésére vonatkozik, mint megkérdőjelezhető. Igaza lehet Melinda anyukának abban, hogy a gondviselés keze munkálkodik, hozta össze úgy a dolgokat mostanra, hogy a Föld és a Nap fiai találkozzanak.

- Hát azt a bizonyos kart az erőátviteli központban véletlen folytán a makogók generációja is meghúzhatta volna - mondtam - sőt: a nagy társadalom menekülése alkalmával hátrahagyott őrültek bármelyike is, s abban az esetben már rég megtörténhetett volna ez a találkozás és a földi ember sorsa is másképp alakul. Reméljük, hogy még most sem lesz késő és a káosz, általános zűrzavar felé rohanás megállítható.

- Legalább egy nappal előbb jött volna ez a fiatalember - sírta el magát Lola -, akkor úgy, mint Xéniát, apukát is meggyógyítja. Jó ember volt, bizonyára velünk együtt csatlakozott volna Ő is a családhoz.

- Kedvesem - mondtam -, a halált ők is csak elodázni tudják. Meg nem történtté tenni nem. A betegség gyógyítása náluk, mint tapasztalhattuk már nem okoz problémát, mert ha minden eszközzel, a regenerálással is kudarcot vallanának, akkor még ott van a bio-kristályosítás. Vulkán szerint az élő embert előbb fénnyé változtatják, majd a fény tömörítése folytán keletkező kristályok már időtlen-időkig tartósíthatók. Persze - nem gondolom, hogy örökké, de szükség esetén bármikor, vagy akár többször is megismételhető az eredeti állapotba való visszahelyezés. Gondolom - csak a zsenik esetében kifizetődő! A Gondviselés kezéről beszéltünk, valószínűleg szerepe volt apukád halálában is! Nem várt meg bennünket, mert a Gondviselésnek vele kapcsolatban már tervei vannak. De egyazon időben, hogy őt elvette mellőled, gondoskodott arról, hogy ne maradj barátok nélkül, s ha engem is elfogadsz: apa nélkül. Fel a fejjel kislányom, majd a gépen, vagy már otthon folytatjuk, mert mint látom, megérkeztünk, és fél óránk van arra, hogy elfoglaljuk helyünket a gépen, s igyekeznünk kell.

- Behajtsak a bérelt helyre? - kérdezte Flóris, a sofőr, Anti egyik fia a sok közül. Mellesleg maga sem tudta, hogy hány gyereke van.

- Nem kell fiam - mondtam -, a rendes járattal megyünk. Állj be valahová és segítsd bevinni a csomagokat!

- Maradj - mondta neki Csaba -, elegen vagyunk mi a csomagokhoz. Te indulj vissza és mondd meg Katinka professzornak, hogy itt várunk rá - felém pedig: - Egy sürgős konzílium miatt maradnia kellett, de a zürichi géppel ő is távozik.

- Jó - mondtam -, akkor pakolásszunk gyerekeim, aztán kívánjunk egymásnak jó szerencsét, mint a bányászok.

A jegyek kiváltása - Anna már előjegyeztette - és a csomagok elrendezése után tényleg csak egy ölelésre, egy búcsúcsókra való időnk maradt az indulásig. Auguszta szokatlanul szorosan ölelt magához:

- Vigyázz nagyon magadra, apuka - mondta, a lányok felé pedig: - és ti is vigyázzatok mindkettőjükre, de magatokra is! Aztán naponta jelentkezzetek, különben utánatok megyek és nagyon kikaptok! - Ismerték a lányok Augusztát, karácsony óta többször is megfordultak nálunk, sőt: azt is tudták róla, hogy aranyszíve van, de nem játszik a szavakkal, ezért hát Nina szerényen megjegyezte:

- Megnyugodhatsz kedves, mert nálunk jobban senki nem vigyázna apukáékra. Együtt említett bennünket, tudták ugyanis, hogy Melinda két lányának is én vagyok az apja.

A repülőgépen nem sok szót váltottunk egymás közt, úgyszólván álom és ébrenlét között lebegtünk egészen Rioig, ezért most nézzünk át a floridai delfin-öbölbe, ahová Mary-ék gépe szerencsésen leereszkedett. Mary be sem ment az épületbe, amint kibújt a szkafanderből egyenesen a vízben lubickoló gyerekek közé vetette magát. Elképzelhető mekkora lubickolás kezdődött. A kicsik, az emberpalánták, az ugyancsak velük egykorú delfinek és azok szülei - mind köréje sereglettek, szép számmal voltak. Egymásnak adták át a helyet, annak is örültek, ha csak megérinthették, de Mary nem sajnálta a csókot sem, egyformán kijutott belőle embernek, állatnak. A kicsik persze nem egyedül voltak, vigyázott rájuk Mary dadája és egy nörsz, akit úszómesternek alkalmaztak a kicsik mellé. És hát a delfin mamák, valamint az idős hím, az utódjelöltekkel együtt. Judit Dávidkával a karján gyönyörködött bennük, majd a kicsit átengedte a megnyerő külsejű, Mary-hez nagyon hasonlító nörsznek, ő pedig Fatimával és Irmácskával, fogadott lányaival, valamint Franzzal, aki abbahagyta laboratóriumi munkáját, hogy az érkező elé siessen, az épületbe ment, hogy átbeszéljék a napi aktuális dolgokat a család, és úgy általában a világ dolgairól. Volt téma elegendő, hiszen Judit két nappal előtte még élet-halál között vívódott, aztán a délszláv béke, ha egyáltalán lehet annak nevezni, hiszen idegen földön, idegen hatalmak kényszerítették ki, és nem annak felismerése. Ha más nyelvet is beszélünk - Boszniára nem vonatkozik, mert mind a szerb, mint a bosnyák, mind a horvát beszéli a délszláv nyelvet, más a vallásunk, más a történelmünk - ez sem áll Boszniára, mert évszázadok óta egymás mellett élnek, s a vegyes házasságok folytán tökéletes a keveredés -, elsősorban emberek vagyunk. Testvérek, rokonok, szomszédok, barátok! Szeretni és segíteni kell egymást, nem pedig gyilkolni.

- Anyuka drága! Nap nem múlott el, hogy ne könyörögtünk volna Allahhoz, hogy tartson meg, ne vegyen el téged is mellőlünk. Hiszen szülőanyánk sem lehetett volna jobb hozzánk.

A két bosnyák menekült asszony - tudjuk, hogy Fatima menekülés közben szülte meg gyermekét, Aladdint, Irmácskát pedig szerb fogságban csoportosan megerőszakolták, terhes lett, s majd már Stockholmban, Szilvia idősebb lányának, Fannikának - anatómiát tanít az egyetemen - kísérleti termében, egy szörny kialakulásának láttán vetélte el. Végigjárták tehát duplán is a kálváriát, érthető, ha testestül, lelkestül valósággal csüngtek a jó lelkű, ugyancsak sok szenvedésen átesett asszonyon, Juditon. Fatima szavaihoz - Ő volt az idősebb, kezdeményező típus - Irmácska rögtön hozzátette:

- Jó, hogy jöttél, drága anyuka! Már napok óta azon rágódunk, nem kellene-e hazanézni Szarajevóba most, hogy a gyűlölködéseknek talán vége szakad? Hátha rátalálunk valamelyik szerettünkre, akit eddig halottnak hittünk.

- Még nem aktuális kedveskéim - mondta Judit, keblére ölelve mindkettőjüket -, az a helyzet ugyanis, hogy már nincs háború, de olyan igazi béke sem. Majd én jelentkezem, ha itt lesz az ideje, és el is kísérlek benneteket, nehogy kelepcébe csaljanak. Ott ugyanis még sokáig nem lesz közbiztonság. Itt Amerikában sincs, hát ott? Ti a mi családunkhoz tartoztok! Ott a hazátok, ahol a miénk. Mi pedig, mint tudjátok, jelen vagyunk mint az öt világrészen, a világűrben saját mesterséges holdunk veszi-küldi az üzeneteket, a Nap túloldalán pedig... De nem is említem most, majd ha helyreáll ismét az összeköttetés. Reméljük nem kell sokáig várnunk.

- Nem találom a szavakat - kezdte Franz is. - Te lennél az a Judit, aki egy, vagy - nem is tudom - két nappal ezelőtt még, de nem is mondom tovább, hiszen persze, hogy te vagy, csak elképzelni sem tudom milyen körülmények közepett ment végbe gyógyulásod! Mivel a csodákban nem hiszek, fel kell tételezzem, hogy igaz a zöld emberkékről terjesztett emberbaráti misszió! Apuka figyelmeztetett, hogy ne nagyon szellőztessük, nehogy megorroljanak egyesek a kivételezett barátság miatt ránk.

- Apukának minden oka meg volt arra, hogy óvatosságra intsen, annyit azonban elárulhatok, hogy Ők a miénknél sokkal magasabb kultúrával rendelkeznek, a technikájuk pedig, ha nem adják át, soha nem érhető utol. Különben nagyon is kedvesek, intelligensek - röviden: békés, jó szándékú emberek, de értelmetlen lenne kikezdeni velük, mert nem kétséges a fölényük.

- A tapasztaltakból kiindulva ez egészen biztos - mondta Franz -, amit veled műveltek?

- Aztán lehetséges, hogy olyat is, aminek a megtörténtét csak sejtem, hiszen teljes regenerálásnak vetettek alá - tette hozzá Judit -, az is lehetséges, hogy átprogramoztak, sőt - összekötöttek valamelyik távoli energiaforrással és csak ha majd parancsot kapok valaminek a véghezvitelére, veszek róla tudomást. De ne rólam, magatokról beszéljetek.

- Ne siessük el a dolgot - mondta Franz -, szerinted tehát akaratodon kívül veszélyt is jelenthetsz a mi kis közösségünkre?

- Hogy mondhatsz ekkora hülyeséget? - ezt azonban már a csuromvizesen közéjük lépő Mary mondta. - Csak egyetlen pillantást kellene vetnetek arra az úriemberre, aki Judit regenerálását végezte, Xéniát pedig pillanatok alatt kigyógyította a szövődményes rákbetegségből, s még ez is semmi ahhoz képest, hogy egyik pillanatról a másikra eltűnik előled, és mégis jelen van. Beszélsz hozzá és Ő válaszol. Hát, szóval ezek az emberek nem jelenthetnek veszélyt számunkra, de az a személy sem, akit méltónak találtak arra, hogy közvetítsen a két társadalom között, mint például Judit.

- Na jó kedvesem, de ti nem egy malomban őröltök - mondta Franz kissé furcsán, elhúzva orrát. - Judit a zöld emberkéket említette, mint apuka, te pedig - gondolom egy hozzánk hasonló kultúrlényt. Mi akkor az igazság? De ha nem beszélhettek őszintén, akkor inkább hallgassatok.

Mary bűnbánóan nézett Juditra:

- Elszóltam magam ugye? Bocsáss meg kedves, s ha te, akkor talán Ők is elnézik szószátyárkodásomat, de bocs, hogy soha többé nem teszem, Ti pedig - Franz és az asszonyok felé - tartsátok a szátokat! Nem hallottatok semmit.

- Jó, azért annyira nem, kedves! Egy család vagyunk, és Ők ezt megértik - szólt Judit. - Különben Gréta és Vulkán - a barátunk neve - érzésem szerint rányomják a pecsétet barátságunkra. Előbb csak a mi családunké, aztán lassan a mi befolyási övezetünkkel együtt az övék is terjed, míg végül is, a józan ész győzedelmeskedik itt a Földön is! Azt tesszük, amit ők. A természet megismerése felé fordítjuk figyelmünket, nem háborús konfliktusok kirobbantása által egymástól vesszük el a verítékes munkával megszerzett javakat, hanem a természettől, amelyben bőséggel van mindenből elegendő tartalék. Amíg mi itt marakodunk a koncon, s a csillagokkal csak jóslásokba bocsátkozunk, Ők már odáig jutottak, hogy a csillagok erővonalait energiaforrásként alkalmazzák a Kozmosz tartalékainak feltérképezésére. Nem kétséges, hogy a földi ember is nagy utat tett meg az atomenergia hasznosítása terén, de még mindig több atombombát gyártunk, mint atomerővel hajtott repülőgépet. Mérhetetlen mennyiségben áll rendelkezésünkre a víz, ugyanakkor mérhetetlen költségekkel a föld belsejét aknázzuk ki energiaszükségleteink fedezésére. Nos - biztos vagyok afelől, ha mi hasonló baráti gesztussal közeledünk feléjük, az ő példájukat követve, segítségükkel szinte mindenre képesek leszünk, ami az emberiség boldogulásához szükséges. Tökéletesen igaza van édesapának abban, hogy a barátság, az egymás iránti szeretet és az összetartás tette családunkat naggyá, gazdaggá, és ami egy családnak sikerült, miért ne sikerülhetne egy nemzetnek, nemzeteknek, az egész emberiségnek?

- Te, Judit kedves - Franz csodálkozó tekintettel nézett a közgazdasági tényezőkre hivatkozó onkológus professzorra -, Téged valóban átprogramoztak, de mint tapasztalhatjuk, jó irányban. Lehetséges, hogy Te is képes vagy hasonló módon gyógyítani, mint az a Vulkán nevű barátunk.

- Még nem szerencséltettem abban, hogy gyakoroljam - válaszolta Judit -, de elképzelhető. Azóta, hogy kiléptem az űrhajóból, amelyben repedt csontjaimat és általában - meghibásodott testrészeimet regenerálták, gyakran hallom - de csak legbennsőbb énemben, úgy, mintha óriás tömegű testek suhannának el mellettem, s a hallomással egy időben olyan feszültség keletkezik bennem, amit előtte soha nem éreztem. De - gondolom - amennyiben átprogramoztak volna, akkor kellő időben ezt tudomásomra fogják hozni. Vagy az is lehetséges, hogy magam győződöm meg róla.

- Nem is lenne rossz egy különleges képességekkel rendelkező családtag, s főképp az anya szerepében, de - bár még nem válaszoltál arra a kérdésre, hogy kékek vagy zöldek-e új barátaink, vagy egyáltalán mifélék? Az a tény, hogy Gréta felkarolta az idegent, elegendő ahhoz, hogy bízzunk bennük. Most pedig, mivel az európai események minket is érintenek, térjünk át itteni dolgainkra. Mindenesetre jól tetted, hogy gyógyulásod után elsőként hozzánk jöttél - épp jókor ahhoz, hogy kedves sógornőimet visszatartsd a veszedelmes vállalkozástól, ugyanis már elkezdtek csomagolni, hogy Szarajevóba utazzanak, hátha valamelyik halottnak hitt családtagjuk mégis életben van, és segítségre szorul.

- De hiszen ezt már megbeszéltük Franz! Egyelőre szó sem lehet arról, hogy odamenjenek, és később is csak velem. Nem tudhatjuk, hogy az atlanti békehadtestet hogyan fogadják? A béke biztosítása egy nagyobb háborút is eredményezhet, esetleg egy vietnámihoz hasonlót, vagy mint a boszniai vezetők hangsúlyozzák: Szarajevó, ahonnét az első világháború kiindult, a harmadiknak is könnyen szülővárosa lehet, ha nem sikerül igazságos békét kötni. Márpedig hogy is lehetne igazságos, ha szétfele húznak. Ami egyik részének jó, az nem jó - szerintük - a másiknak. Ha nem szedik össze a békétlenséget szító háborús gyújtogatókat, a parázs lángra lobbanhat az atlanti haderő jelenlétében is, sőt - nemzetközivé válhat. Az én lányaim már nemcsak magukért felelnek, gyermekeikért is. Várjuk meg tehát, mit hoz a karácsony, vagy inkább a húsvét, miféle feltámadás lesz tavasszal? Azt hiszem megértettétek, amit mondtam. Különben Dél-Magyarországon is lesz NATO hadtáp terület, közel hozzánk. Előfordulhat, hogy mi is átköltözünk ide. Én Pisti bátyátok véleményét osztom: nem származhat nekünk abból semmi jó, ha hazánk a két nagyhatalom, Amerika s Oroszország átvonulási területe lesz.

- Én ugyan Svájcban születtem, amerikai állampolgár vagyok, ennek ellenére magyarnak vallom magam mindkét szülőm részéről. Nem közömbös tehát számomra sem a Kárpát-medence esetleges hadszíntérré válása. Mert ebben az esetben annyi sem maradna az ezer éves magyar kultúrából, mint a boszniaiak Boszniájából. Persze - folytatta Franz - az sem lenne jó, ha a 150 éves török, a két és félszáz éves osztrák, a 45 éves szovjet után, egy ki tudhatja előre: menyi ideig tartó amerikai fennhatóság alá kerülne a mi sokat szenvedett népünk.

- Miért lenne az rossz - szólt közbe Mary -, egység törekvéseinket inkább előre viszi az amerikai szuperhatalom jelenléte. Apuka nem véletlenül választotta az egységes, hatalmas kínai birodalmat űrhajó bázisunkká. Az emberiség előbb-utóbb megérti, hogy az ideológiák mindig is a nyomor és a gyűlölet forrásai voltak. Megélni csak munkából lehet. Na, és az sem kétséges, hogy új barátaink is csak minden tekintetben egységes földi társadalmat fogadnak vissza családjukba.

- Úgy érted, hogy mi lennénk a tékozló fiúk? - Franz rácsodálkozott feleségére.

- Igen! - válaszolta Mary -, a látottak, hallottak után minden kétséget kizáróan. Azok ott fenn, már több millió évvel ezelőtt is előrébb voltak nálunk, mert a tudás fájának gyümölcsét a teremtésben meghatározott cél érdekében és nem egymás ellen használták fel. De ebből elég legyen, szedjük össze magunkat, ne mindig másokkal foglalkozzunk, miközben gyermekeinket kiengedjük a kezünkből. - Mary még be sem fejezte, midőn kintről kiabálás hallatszott: Cápa, cápa! Segítség, Gyorsan ide!

Kirohantak! Kissé távolabb a fürdőző gyerekektől Napsugár, az idős hím delfin, és néhány fiatalabb birkózott egy jól megtermett kék cápával. Nem volt mit megbeszélni, azonnal cselekedniük kellett, s Franz már ugráshoz készülődött, övében a mindig kéznél lévő borotvaéles tőrrel. Judit azonban visszarántotta.

- Majd én fiacskám! - egy pillanattal később már a kifelé menekülők mögött úszott, majd a már vértől pezsgő víz közelében alá merült. Nem sokkal ezután a cápa hatalmas teste emelkedett a víz fölé, de élet már nem volt benne, valósággal porhanyóssá sült a Juditból kipattanó nagyfeszültségű elektromos szikrától. A delfinek nekiestek a frissensültnek, a legnagyobb, Napsugár azonban nem mozdult. A többiek kavargása közepett farokkal felfelé billent, egy pillanatra azonban az ereszről is láthatóvá lett a megcsonkított fej, immár harmadszor mérte össze erejét a szörnyeteggel, sajnos utoljára. Mary fájdalmában akkorát sikított, hogy a cápa teteméből falatozó delfinek is abbahagyták a lakmározást és feléje úsztak. Persze Mary az általa szeretett állat tetemének megpillantásakor vízbe ugrott, és követte őt Franz is, hiszen mindkettőjük életét megmentette már. Ő volt a delfin-farm Pistije, az őrség parancsnoka. Igyekezetükben, hogy kimenekítsék a különben elmerülő tetemet, észre sem vették a vértől piros vízből kiemelkedő Juditot, aki azon ámuldozott, hogy maradhatott életben Ő, miután a szörnyeteget agyonsújtó villám kipattant belőle? Az lehetetlen - gondolta -, hogy ekkora feszültség keletkezne bennem, akkor pedig Vulkánhoz hasonlóan össze vagyok kötve valamelyik kvazár erővonalaival, s csak az a kérdés, mi váltja ki a kisülést. Külső vagy belső hatás? Mindenesetre kapcsolatban kell legyen az aggyal, amely a Kozmosz erővonalait szükség szerint alkalmazza. Tépelődése azonban nem tarthatott sokáig, mert Mary és Franz segítségére kellett sietnie. Hozzájuk igyekeztek motorcsónakkal az időközben hazaérkezett gondnok, valamint a másik két fiatalasszony és a nörsz is, a kicsik - az emberpalánták - Mary dadájának őrizetében maradtak, és még tetszett is nekik a felnőttek küszködése Napsugár tetemével.

- Ne gyere közelünkbe! - kiáltott Juditra Franz -, ha nem akarsz minket is megsütni, akkor hagyd el a vizet, maradj a gyerekekkel te is! Magunk is megbirkózunk ezzel a szerencsétlennel. - Napsugár még hörgött, de egyre gyengébben, nyilvánvaló volt agonizálása, szóba sem jöhetett megmentése, mert a feje úgyszólván át volt harapva.

- Nem valószínű, hogy megsütnélek benneteket - mondta Judit - hiszen a cápán kívül semmiben sem tettem kárt. Gondolom - kizárólag a fenyegető veszedelem váltja ki belőlem, vagy általam ezt az impulzust.

- Ne mondj butaságokat, Franz! - Mary-nek még potyogtak a könnyei, de igyekezett uralkodni magán. - Judit anyukának igaza van, mert ha nem irányított lett volna a cápát megsemmisítő nagyfeszültség, akkor körülötte, vele együtt minden megég. Gyere drága! Dehogy félünk mi tőled, bár mindig velünk lehetnél. Nemrég beszéltünk arról, hogy különleges képességekkel ruháztak fel barátaink, hát íme - megtörtént a minden kétséget kizáró - nyugodtan nevezhetjük csodának is!

- Hogy őszinte legyek, magam sem tudom mi ment végbe bennem - mondta ismét Judit - valójában semmit sem éreztem, de láttam, amint a szikra kipattant ujjaim közül, majd eltűnt a cápa belsejében. Na persze ne reszkírozzunk semmit, kimegyek és felhívom Viktóriát, már Ők is megérkezhettek a bázisra, s Vulkán bizonyára megadhatja a kellő felvilágosítást.

- Ne siess kedves - szólalt meg Franz, de már egészen más hangnemben -, bocsásd meg otromba viselkedésemet. Mindazonáltal meg kellene kísérelni, hátha másra is alkalmazhatod azt a bizonyos energiát. Például egy sírt égetni a mi szeretett barátunk tetemének nyughelyéül. Tüstént megtudjuk, hogy csak veszélyhelyzetben alkalmazhatod-e?

Mindnyájan Juditra néztek, ő azonban:

- Kedvesem, ami itt történt, az a tudomány oly magasfokú koncentrációja, hogy méltatlan lenne hozzá, ha megkísérelném kérésed teljesítését. Azt azonban, ami fizikai erőmből telik, szívesen adom. - Két-három karcsapással mellettünk termett, átdobta magát a csónak peremén és: - Számomra is kedves volt ő - folytatta - megérdemli, hogy méltó tisztelettel búcsúztassuk el.

A csónak elindult velük a part mentén az óceán felé, majd ott, ahol szerelmi légyottjaikat tartották - többen is voltak - elhantolták. Mivel az ásó a csónak felszereléséhez tartozott, nem okozott problémát.

Franz, hogy a nyomott hangulatot fellazítsa, visszafelé előhozakodott ismét Judit rendkívüli képességével:

- Én tulajdonképpen nem tartom lehetetlennek a Kozmosz objektumainak, valamint az ember erővonalainak összekapcsolását, azt sem, hogy az objektumok energiája rajtunk áthaladván egy másik objektumon fejtse ki hatását, de - hogy az általunk beszélt nyelvet, nyelveket mechanikus művelettel az egyik agyból a másikba átvigyék, az szerintem nonszensz.

- Na látod ez az - magyarázta Judit -, ami kétségkívül bizonyítja, hogy messze fölöttünk vannak, ők már az élő agyba táplálják be az általuk szükségesnek tartott anyagot, nem pedig lélektelen komputerekbe, mint mi tesszük. Meggyőződésem, hogy nem kételkedhetünk sem a sejteket regeneráló képességükben, sem abban, hogy az élő anyagot fénnyé, majd ismét élővé, vagy bio-kristállyá tudják változtatni, zsugorítani, vagy például a napsugárból nyert kristályokat vezetékek nélkül bárhol alkalmazzák az energia területén.

- Ha ők képesek az általad elmondottakra, akkor mire várnak? Már volt róla szó, hogy a mi űrhajóinkkal is összeszedhetnénk azokat a békétlenkedőket, akik a hatalom birtokában vágóhídra küldik a népeket. Ők az általad elmondottak szerint többre képesek, nem csak összeszedhetnék át is programozhatnák őket, hogy ne a rossz, hanem a jó irányba fordítsák országaik szekerének rúdját.

- Előbb-utóbb erre is sor fog kerülni Franz, de mint ahogy mi sem ronthatunk ajtóstul a házba, nekik is előbb ismerkedniük kell velünk, nehogy a gyors beavatkozással többet ártsanak, mint használjanak. Nem szabad feledni, hogy a földi ember is képes akár az egész bolygó elpusztítására. A rosszul értelmezett jóindulatból sok konfliktus keletkezett már!

- Azonnal intézkedni fogok - mondta a gondnok, - legszívesebben magam állnék őrt az öböl bejáratánál. Persze a delfineknek is észre kellett volna venni még idejében a ragadozót.

- Valószínűleg feleségemék érkezése zavarta meg őket, de itt már nincs mit tenni, azaz: Ön intézkedjen a jelzőkészülék átvizsgálásáról, Ti, ha kérhetlek - Judithoz - nyugtassátok meg feleségemet, én pedig lemegyek a delfinekhez.

- Nem kell engem nyugtatgatni! - Mary hirtelen felkapta fejét, arckifejezésén látszott az erőlködés -, nem az első delfin volt Napsugár, amelyik életét adta az emberért, de elsőként került olyan közelségbe, hogy szinte már egymás gondolataiban olvastunk. Megnyugtat, amit Vulkán mondott róluk a rokonsággal kapcsolatban, miszerint a Nap túloldalán nincs sem tenger, sem delfin, de az sem biztos, hogy az ember ott érte el mai formátumát, mint ahogy most már tudjuk, hogy a Földön sem, hanem egy másik, úgy lehet már megsemmisült naprendszerben. Kérdezhetnétek: ha az ember nem hozta, mert nem hozhatta magával, hogy-hogy itt mégis összetalálkoztak? Erre csak egyetlen felelet lehetséges, a Kozmosz végtelen térségében több helyütt, és akár egy időben is lehetséges hasonló fejlődési folyamat. Dogmákat felállítani ebben a kérdésben oktalanság, mint ahogy a Teremtő létének, és a világ keletkezésének feszegetése is!

- Ma délután előhozakodhatunk a témával Lénárd professzor óráján is (tengerbiológia szak) - fűzte Fatima a Mary által elmondottakhoz. - Kíváncsi vagyok, hogy neki mi a véleménye.

Itt megszakadt a beszélgetésük, mert megérkeztek a főépülethez, ahol a dada azzal várta őket, hogy Viktória van a vonalban, s a professzor asszonnyal kíván beszélni.

- Látjátok - szólalt meg Judit, miközben a gondnok segítségével elhagyta a csónakot -, Viki megelőzött, nem kell várakozni rá. Megmondjam neki, hogy kedves delfinünk elhunyt, és milyen körülmények között?

- Nem kell túldramatizálni anyuka - mondta Mary -, minél többet emlegetjük, annál fájdalmasabb. De veled tartok én is, s ha még ott találjuk Grétát, vele feltétlenül tudatnunk kell! Hogy miért? - azt kitalálhatja az olvasó is.

Viktória el volt hűlve, pillanatokig szóhoz sem jutott a hírre, hogy Judit, aki csak két nappal előbb gyógyult fel, ismét a vesztét kereste. De Vulkán, aki vele együtt hajolt a készülék fölé, megnyugtatta, hogy Judit sokkal többre képes anélkül, hogy baja esnék.

- Örülök annak, hogy Ti is szerencsésen megérkeztek, de még inkább annak, hogy új barátunk mellettetek van - mondta Judit befejezésül. - De ne tedd le, mert itt van mellettem Mary is, s majd Ő megmondja, mit közöljetek Grétával. Csók kedveseim!

- Grétának személyesen megmondhatja Mary - volt Viktória válasza -, éppen most lépett közénk.

- Akkor add Őt, kedvesem - de ezt már Mary -, csókollak mindnyájatokat.

- Halló itt Gréta! Csókollak drága, hogy van a mi Napsugarunk?

- Meghalt a drága! Róla akartam beszélni veled, de már nincs erőm hozzá. Majd hívlak!

- Ne tedd le! - kiáltott a készülékbe a lány egy mély sóhaj után, majd: - Janzen szombaton indul hozzátok, vele megyek, és rábeszélem Vulkánt is, hogy tartson velünk. Gondolom megérdemel egy emlékművet -, készítsd el az alapot, én viszem az emlékművet. Mindjárt megbeszélem Vikivel.

- Az nem megy egyik napról a másikra kicsim, és itt is elkészíthetik. A súly miatt egyébként sem hozhatnátok, majd itt megbeszéljük! Csók mindhármatoknak. Várunk! - Mary letette a készüléket, Gréta kis ideig várt, majd Ő is visszatette a helyére, és leroskadt a mellette lévő székre.

- El sem hiszetek, ha mondom - szólalt meg halkan -, mit veszítettünk Napsugár halálával.


A floridai delfin-farmon és a kínai bázison is már réges-rég feledték az utazást, azzal együtt részben napirendre tértek a találkozás örömét beárnyékoló, fájdalmas esemény fölött, midőn Rio érintésével, egy átszállással, megérkeztünk a manausi repülőtérre, ahol - Lola a gépről értesítette a hacienda személyzetét - várt ránk a birtok intézője, a portugál származású Carlos, apjának néger sofőrjével. És egy eléggé ódivatú limuzinnal. Az intéző eléggé szokványosan fejezte ki részvétét, a sofőr azonban annál bensőségesebben, ugyanis Lolát születésétől ismerte, felesége pedig Lola mamájának halála után, anyjaként nevelte a kislányt, s ez tartott egészen addig, amíg be nem zárult mögötte, és hát barátnője Nina mögött is a mi Edinánk Sao-Pauló-i balettintézetének kapuja. Apjának vagyoni helyzete miatt nem lett volna szüksége arra, hogy balett táncosnő legyen, de kisgyermek kora óta vonzotta a pódium, apja pedig mindenről lemondott volna azért, hogy egyszem lányát boldognak lássa. Talán ezért is volt olyan nagylelkű Ninával szemben is, aki szintén félárva lévén, egészen kicsi korában került Lola mellé. Ha a körülményeket figyelembe vesszük, akkor megértjük, miért alakulhatott ki köztük a több mint testvérbarátság, sőt: Lolában egészen a bajorországi birtokon elszenvedett balesetig, beteges féltékenység Nina iránt. Pedig apja nagy reményeket táplált - ha fiúgyermeket nem kaphatott imádott nejétől - lánya tovább viszi az ősi családfát. Az első portugál telepesekkel érkeztek és tekintélyes nagyságú területet hasítottak ki maguknak a két folyó találkozásánál. Nem sürgette lányát, hagyta hadd játssza ki magát, annál komolyabban fogja venni a családalapítással járó gondokat. Hogy mekkorát tévedett! Erre egyelőre hagyjuk függőben a választ.

A haciendára menet át kellett haladnunk a városon, és közben meg is kellett állni, mert Melinda, s vele együtt én is temetésre indulván feketébe öltöztünk, az intéző és a sofőr is az alkalomhoz illően jöttek elénk, a két lánynak azonban alkatuknak megfelelőt még csak kölcsönözni sem tudtunk. Behajtottunk tehát az egyik divatáruház parkolójába, hogy pótoljuk a hiányzó ruhaneműt. Az áruházig a kölcsönös bemutatkozásokon kívül úgyszólván nem is szóltunk egymáshoz. Ott, miután leparkoltunk, jegyezte meg az intéző, hogy Lola apjának, s természetesen annak halála következtében Lolának, többségi érdekeltsége van az áruházláncban, és vásárlásainknál ezt a tényt figyelembe vehetjük.

- Addig, amíg apukámat el nem temetjük, semmire sem akarok gondolni - mondta neki Lola -, különben, mivel én a táncon kívül máshoz nem értek, velem jött nénikém - Melindára tekintett -, aki a nemzetközi jog tudora, s ha szükségesnek tartjuk - rám nézett - kérjük meg Li professzort is a közreműködésre. Szeretném, ha mielőbb lezárhatnánk az örökösödéssel kapcsolatos dolgokat, aztán remélem lesz elegendő időnk arra, hogy a jövőre vonatkozólag megfelelő intézkedéseket tegyünk.

- Okosan beszélsz kislányom - mondtam -, most pedig javaslom, hogy Carlos úr kíséretében, természetesen Melinda anyukával induljatok bevásárolni. Én itt maradok Sam barátunk mellett - sofőr - lehetőleg ne fárasszátok ki anyukát, nagy szükség van arra, hogy pihent aggyal nézhesse át a birtok ügyeit.

Az intéző nagy szemeket meresztett. Lola nénikémnek, én anyukának neveztem Melindát, soha nem látott bennünket, nem hallott rólunk, fogalma sem volt arról, hogy valójában miféle kapcsolat van az örökös és köztünk. De nem szólt semmit, engedelmesen követte őket, én pedig arra használtam ki távollétüket, hogy kifaggassam a sofőrt - ha a lányhoz meghitt a viszonya - gondoltam -, akkor bizonyára az apához is az volt. Sam a portugál mellett kitűnően beszélte az angolt is, ennek köszönhetően megértette az én konyha-angolságomat, és rövid tőmondatokban válaszolt kérdéseimre:

- Régtől ismeri a családot?

- A birtokon születtem, uram!

- És kedves neje?

- Ő is uram! Mindkettőnk családja több nemzedék óta a birtokot szolgálja.

- Hol tanult meg ilyen tökéletesen angolul?

- Szüleim is első emberek voltak, s az úr családjához alkalmazkodva ugyanolyan jól beszélték az angolt, mint én, és természetesen családom is.

- Köszönöm - mondtam -, első látásra, gondolom kitűnő viszonyban voltak az elhunyttal is?

- Jó barát volt! Együtt nőttünk fel. Mindenki szerette, az intézőin kívül. Vigyázzanak a kisasszonyra uram, nehogy kihúzzák lába alól a gazdaságot. Rossz emberek.

- Észrevettem - mondtam -, hány gyermeked van? - Hirtelen tegezni kezdtem.

- Négy, uram! Két lány, két fiú! Az úr jóvoltából mind a négy egyetemet végzett. Otthon ketten maradtunk az asszonnyal. A temetésre mind hazajött. Nagyon szerették az elhunytat.

- Mi a gyermekeid foglalkozása?

- Egy lány és egy fiú ügyvéd. Rióban van ügyvédi irodájuk. A másik lány énekes, a fiú pedig orvos. Családosak mind a négyen.

- Az intézőn kívül volt, aki rendben tartotta a gazdaság adminisztrációs ügyeit?

- Az úr barátja ügyvéd, megbízható, Lola keresztapja.

- Fizetést kaptatok eddig?

- Igen uram! Jó fizetést!

- Mit szólnál ahhoz, ha most eladásra kerülne a birtok?

- Nem örülnék uram, de nem tehetnék semmit.

- És ahhoz mit szólnál, ha a birtokot meghagynánk, de fizetést többé nem folyósítanánk!

- Nekem, meg a feleségemnek már nem is lenne arra szükségünk. Dolgoznánk a lakásért meg a kosztért, uram.

- És ahhoz mit szólnál, ha mint a család tagját, téged tennénk meg a birtok és mindennemű itteni, azaz Brazíliában lévő vagyon egyedüli kezelőjévé?

- Ehhez szólni sem tudok, uram! Csak abban az esetben egyeznék bele, ha a lányom és a fiam - ügyvédek - mellém állnának. De hát Lola kisasszonyka?

- A kisasszony nem valószínű, hogy férjhez megy, de saját akaratából beleolvadt egy nagy családba, amelyik sokkal gazdagabb nála. Tehát nem a vagyonért fogadta be. Az elhunyt helyébe engem választott, a nagy család fejét. Mielőtt bárkivel beszélnénk, jobb ha tudod, nincs szándékomban a birtokon és a brazíliai kintlévőségeken túladni, ellenben, amennyiben családod hajlandó csatlakozni hozzánk, akkor rövid ismerkedésünk eredményeként vedd úgy, hogy Lola nevében is előlegzem a bizalmat, és máris brazíliai vagyonunk - több ehhez hasonló is van - egyedüli kezelőjének tekintheted magad. Beszéld meg szűkebb családoddal, s ha elfogadjátok az ajánlatot, akkor nyitott szemmel figyeljétek a vagyonleltárt, mert amennyiben tévútra akarnának vezetni bennünket, ti is veszítenétek. Megértettél?

- Megértettem, uram! Hálás vagyok előlegzett bizalmáért, de hadd beszéljem meg a szűkebb családi körben, mielőtt igent mondanék. Mivel valamennyien nagyon szeretjük a kisasszonyt, valószínűleg elfogadjuk.

- Rendben van barátom - mondtam -, egyelőre ebben maradunk, de szeretném, ha előre nem szivárogna ki semmi beszélgetésünkből.

- Megnyugodhat, uram! Rabszolgaként is, szolgaként is hűségesek voltunk gazdáinkhoz.

- Biztos vagyok afelől, hogy egyenrangú családtagként is azok lesztek!

Tovább, ha akartunk volna, sem lett volna módunkban kettesben folytatni, mert dobozokkal felpakolva - még az intézőnek is jutott belőlük, közeledtek felénk társaink. De minő változás - Lola és Nina is átöltöztek feketébe, persze az ottani klímához alkalmazkodva. Még Melinda is lecserélte lengébbre szövetruháját, sőt - rólam sem feledkeztek meg, Melinda jól ismerte méreteimet.

- Indulhatunk, Sam bácsikám - szólt előre Lola, miután elhelyezkedtek -, nem késlekedünk. Sajnos csak nehezen tudtunk szabadulni, mert sok ismerős akadt.

- Elbeszélgettünk kislányom - mondtam. - Samhoz viszonyítva én csak ugatom az angolt, de azért szót értettünk. Egyébként is árnyékban voltunk, s a floridai delfin-farm sem sokkal kevésbé napsütött, és a farm körül pálmák sincsenek, mint itt.

- De van víz! - szólalt meg Melinda -, visszafelé megállunk ott néhány napra, vagy... De előre ne tervezzünk, igaz? Megkérdezhetem kicsim, hogy apukát hol helyezzük örök nyugalomra és milyen szertartás szerint?

- Természetesen a katolikus egyház szertartása szerint, és a birtok temetőjének kriptájában asszonyom. - Lola helyett Sam, a hacienda mindenese válaszolt. - Továbbá - folytatta - a szertartást az úr barátja és gyóntatója, Vincenz, ferences rendi atya fogja celebrálni.

- Hol van most apuka teteme? - szólt közbe Lola.

- A hűtőházban - válaszolta Sam -, mi a kriptába akartuk szállítani, de az intéző úr ellenezte.

- Kénytelen voltam elzárni kisasszony, különben szétszedik a rajongói - Sam helyett az intéző válaszolt -, de ha Ön is úgy kívánja, bármikor átszállítható a kriptába.

- Nem - mondta a lány -, majd közvetlenül a szertartás előtt. De mi láthatjuk addig is?

- Semmi akadálya - felelt az intéző -, akár közvetlenül odahajthatunk.

- Akkor hajtsunk oda - mondta a lány, hangja elcsuklott, de tartotta magát -, ugye nem baj nénikém? Nem láttam, de éreztem, amint fejét - középen ült a hátsó ülésen - Melinda ölébe hajtja.

- Miért lenne baj, kislányom - felelt Melinda -, ha nem hozod elő, magam kértelek volna erre. Te, apuka mit szólsz hozzá?

- Én semmit kedveseim - mondtam -, belátástokra bízom, miként határoztok. A hőség ellenére jól érzem magam.

- Még jó óra - szólalt meg Nina -, akár neki is vetkőzhetünk! Miért nem nyitod fel a tetőt Sam bácsi?

- Azt hiszem kicsit elbambultam, kisasszonyka - mondta a sofőr -, máris ha nem lesz ellenükre.

- Sőt! - Azt hiszem egyszerre mondtuk mind az öten.

Kitűnő úton száguldott velünk az autó. Közel a Rio-Negro medréhez. Az út két oldalán pálmafák, jobb oldalt beljebb banánültetvények, a fákon majmok ugrándoztak, a fák között csokoládészínű munkások tettek-vettek. Intenzívebb munka itt inkább csak kora reggel és naplemente előtt folyik - Sam magyarázta nekem, mellette ültem -, napközben csak árnyékban bírja az ember. A nap kiszívná belőlünk a vizet és élve mumifikálódnánk.

- Mi a célja a birtokkal, kisasszonyka - kérdezte az intéző hátrafordulva. Ő ugyanis a középső ülésen ült egymagában.

- A végrendelettől függ, Carlos - válaszolta Lola -, egyelőre azt sem tudhatjuk, hagyott-e rám valamit is apuka?

- Tudomásom szerint - persze az utolsó pillanatban is változtathatott rajta, hiszen Gomez úr - ügyvéd - és a Páter voltak csak mellette - minden a kisasszonyt illeti. Nekem legalábbis ezt hangsúlyozta ki édesapja még halála előtti nap is. Az egyháznak, és egyéb intézményeknek éppen elegendő, rendszeres juttatásokat prezentált. Csak azt akarom mondani, hogy rám mindenféle szempontból számíthat akkor is, ha a végrendelet kedvezőtlen lenne számára.

- Mint mondtam, majd a temetés után rendezzük dolgainkat Carlos. Nem lepne meg, ha kitagadott volna a vagyonból, hiszen semmi hasznomat nem vette.

- Mekkora területen gazdálkodott? - kérdeztem az intézőtől. - Azért érdekel - folytattam -, mert jómagam is mezőgazdász diplomát szereztem, s a többi mellett, ma is úgy félszázezer hektáron gazdálkodik családom.

- Valamivel több! - javított ki Melinda, számot azonban nem mondott.

- És milyen kiváló ménesünk van - ezt azonban már Nina -, nem tudom tudja-e merre van Bajorország? - az intézőhöz: - ott van egy ősrégi kastélyunk, hajózható tó, két folyó között. Gyönyörű, lombos erdők, és hogy mennyi szántó, rét, legelő. Ameddig a szem ellát - a Nibelung Ének - legendájának valaha volt hőse, Szigfrid gróffal. Ő ugyanis a múlt században élt, a legendabeli hős pedig a 13. században.

- Csak azért említettem apuka - vette át a szót ismét Nina -, ha kicsúszna a talaj Carlos lába alól itt, akkor még maradhatna a család szolgálatában.

- Kérlek kedvesem - mondtam -, alantas, hétköznapi, üzleti vagy egyéb nem aktuális dolgokkal most ne hozakodjatok elő. Lesz elég időnk! Legfeljebb tovább maradunk.

- Azért azt megengedi uram - tette hozzá az intéző -, hogy válaszoljak a feltett kérdésére. Ötezer-hatszáz hektár ültetvény, hogy azon kívül miből mennyi tartozik a birtokhoz, arra csak az úr és a csakis általa kezelt komputer tudná a választ. De meg is érkeztünk! Itt jobb oldalt már a mi területünk húzódik. Elég hosszan az út mellett. Ha nem lenne sürgős, behajthatnánk a mellékutakra - az idén kitűnő termésünk volt, még mindig van leszedetlen, pedig nagy mennyiségű exportot bonyolítottunk le már eddig is.

- Köszönöm - mondtam -, ennyi elég! Tartalékolja a magyarázatait, mert ha itt lesz az ideje, mindenről átfogó tájékoztatást kérünk.

- Megérkeztünk - szólalt meg Sam és jobbra befordult. - Ott, az a település - mutatta a kezével - a miénk! Egy középszerű falu, de szüret - banán - idején kevesen is vagyunk! Az a nagy épület a dombon, a kisasszonyéké, de abban lakom én is a családommal. Az emeleten az úr lakott, a földszinten mi. Feleségem a gazdaasszony az úrnő halála óta. Ő irányítja, és részben végzi a munkákat.

- A mi családunkban nincs úr és szolga, Sam barátom - mondtam - az egyenlőség érvényesül minden tekintetben, s ha a végrendelet nem rendelkezik másképp, akkor itt is a mi gyakorlatunkat fogjuk érvényesíteni.

Itt meg kellett állnom, mert a kocsi is megállt. Az épület előtt ugyanis annyian tolongtak, hogy lehetetlen lett volna kocsival tovább menni. Még így is vigyáznunk kellett a kiszállásnál, nehogy rátapossunk a gyászolók valamelyikének a lábára. Velünk, mármint Melindával és velem nem foglalkozott senki, azaz kizárólag Sam, aki ki sem szállt, ott várakozott a volán mögött, hisz Lola kérése volt, hogy egyenesen a hűtőházhoz hajtson. Az intéző próbálta ugyan hátrébb szorítani a kíváncsiskodókat, de kudarcot vallott, s az eredeti terv helyett - utat tört számunkra is, hogy le ne maradjunk Lola mellől, akit a ferences atya, és az ügyvéd, majdhogynem a várakozók fölé emelve menekített a ház felé.

- Nem tetszik nekem uram, hogy a pap és az ügyvéd szóhoz sem hagyja jutni a kisasszonyt. - A megjegyzés természetesen az intézőtől származott. - Legalább hagynák - folytatta -, hogy részvétüket nyilváníthassák ezek az emberek, ha már idefáradtak.

- Ne féltse őt barátom - mondtam -, Lola tudja, hogy miben mennyit engedhet meg magának, és szintúgy másoknak.

- Igaz! - erősítette meg szavaimat Nina, aki Melindába kapaszkodva igyekezett, hogy le ne maradjon tőlünk, majd: - Oda nézzetek! Hogy mennyire igaza volt apukának! - a lépcsőház tetején Lola kiszakította magát a két menekítő kar közül, aztán mintegy a fejek fölött, igazi balettművészként úszott felénk.

- Bocsássatok meg drágáim - rebegte könnyek között -, de olyan erőszakosak voltak, most pedig - segítsetek már - kiáltott oda Sam két fiának, akik utánunk nyomakodva igyekeztek a házba - apámat akarom elsősorban látni, s majd utána lesz időnk üdvözölni egymást. - Ez utóbbit a körülöttünk rajzó részvétnyilvánítókhoz intézte.

- Igaza van a kisasszonynak - hallatszott innen is, onnan is -, húzódjunk hátrébb, engedjük őt a gépkocsihoz! - továbbiakban már könnyűszerrel elfoglaltuk előbbi helyünket, de két személlyel megszaporodtunk, mert Lola kérésére a két vállas fiatalember, Sam két fia, közrefogta az intézőt.

- Te tudtad, hogy itt várakozik ránk ez a csődület? - fordultam Samhez. - Ha igen, akkor miért nem választottál más utat?

- Mert csak innét közelíthető meg a hűtőház - volt a válasz -, a főépület mögött helyezkednek el a gazdasági épületek.

- De hát miféle hűtőházba dugták be az úr tetemét?

- Ó uram, hát nem mondták a lányok? - Sam elképedve nézett szembe velem. - Nekünk van a banánültetvényeken kívül más is! Gyönyörű ménes, azonkívül vagy tízezer szarvasmarha. A számukat pontosan sosem tudtuk és főképp nem a kisebb állatokét. Amennyi születik, annyi mindig levágásra kerül! Nézze csak - amott balra, az a hatalmas épület a hűtőház, közvetlen mellette a vágóhíd. A banán részére, kissé távolabb, egy ennél is nagyobb épületkomplexumot építtetett az úr. Nagyon aktív ember volt.

- Nem mondom - szóltam el magam -, kezdem érteni a barát és az ügyvéd erőszakoskodását.

- A kis hűtő mellett parkolj le, Sam! - szólt az intéző előre. - Látom jönnek utánunk. Majd én fenntartom őket, amíg ti a kisasszonnyal bent lesztek.

Közvetlenül a vágóhíd mellett lévő épület oldalához farolt velünk Sam, de úgy, hogy kissé el is torlaszolta a bejáratot.

- Én is kívül maradok - mondtam -, de a fiúk mellettük lesznek. Ekkora örökség vonzza a hiénákat.

- Egyetértek barátom - mondtam -, a látottak, hallottak után még inkább fontosnak tartom, amit már említettem is. Az elkövetkező napokban nagyon oda kell figyelnünk mindenre.

Ami ezután következett, szinte filmszerűen pergett le előttem. Az intéző kinyitotta a hűtőház bejárati ajtaját, azt követően, miután előre engedett minket, ő visszahátrált a közben odaérkező barát és az ügyvéd mellé. Hogy Sam és a fiai mennyire bíztak bennük, következtethettem abból, hogy az apa még a kocsi elhagyása előtt készenlétbe helyezte hangtompítóval ellátott pisztolyát, fiai pedig beálltak mögöttünk, ugyancsak felfegyverkezve az automatikusan nyíló és záródó ajtó külső oldalába. Hogy miért? Azon már csak bent gondolkodtam el. A körbe futó síneken, kampókra akasztott félmarhák között, egyszerű deszkalapon hanyatt fekvő emberi tetem pergamenszerű arcának láttán. Vajon természetes halállal múlt ki ez a látottak után ítélve: nagyszerű ember? Csak egy gombnyomás és holnap mi, akik búcsúzni jöttünk, szintúgy mellette fekszünk. Gondolataimban Lola hangja zavart meg.

- Ernes, kedves - Sam orvos fiának neve Ernesto. - Szeretném ha apukát tüzetes vizsgálatnak vetnék alá, mielőtt a kriptába helyezzük. Neked bizonyára nem okoz nehézséget, hogy még a mai nap - esetleg helikopterrel ideröppents egy orvos csoportot. A hűtőház őrizetéről mi majd gondoskodunk. Addig itt maradunk, amíg mami - Sam felesége - ide nem küld néhány fegyverest. Te indulj vissza apukáddal, Sebastian - Sam ügyvéd fia - természetesen velünk marad. De a lehető legdiszkrétebben intézd a dolgot. - Érdekes - Lola arca, melyet addig könnyek barázdáltak, hirtelen megkeményedett - emlékeztetett a balesete előtti magabiztos, inkább férfi, mint női típusra.

- Addig sem hagyhatjuk ilyen körülmények között kislányom - mondtam -, azonnal intézkedni kell egy hozzá méltó koporsóról, mert az még megjárja, hogy itt helyezték el a temetés napjáig, de így kiteríteni, mint egy... Na jobb lesz, ha magamba fojtom kikívánkozó megjegyzésemet.

- Nyugodtan mondhatod apuka: mint egy szarvasmarhát - így Lola. - Ha nem haragszol meg érte, kérlek vedd át tőlem a kezdeményezést mindenféle tekintetben. Mostantól itt is Te vagy a családfő, még abban az esetben is, ha az édest megzsarolták volna utolsó óráiban és változtatott volna a végrendeleten.

- Mi melletted állunk kislányom - mondtam -, biztos vagyok afelől, hogy Sam ügyvéd lánya, úgyszintén ügyvéd fia is, de egészen addig, amíg mint egyedüli törvényes örökös a téged megillető tulajdont hivatalosan át nem veszed, helyt kell állnod. Továbbiakban már nem lesz vele gondod - érzésem szerint már megtaláltam a megfelelő ember a vagyon kezelésére. Most azonban csókold meg, búcsúzz el tőle, majd húzódjunk hátra, nehogy minket is lefagyasszanak. Kint várjuk meg az őrséget és gondolom Sam barátunk visszajön értünk.

Lola és vele együtt Nina is eleget tett kérésemnek: csókot leheltek a viaszsárga arcra, aztán kihátráltunk az épület elé, ahol a ferences atya és az ügyvéd nagyban vitatkozott az intézővel. A bejárattól kissé oldalt, távolabb álltak, lehetséges, hogy a széles vállú, Góliát termetű Sebastian nem éppen bizalmas tekintete tartotta sakkban őket. Ő ugyanis Ernesto és apja távozása után, háttal velünk szembe fordult a nem kívánatos okvetetlenkedőkkel.

- Bocsáss meg, kislányom - lépett Lola elé a páter, miután az intéző kérésemre lezárta a bejáratot -, mi csak meg szerettünk volna kímélni a kellemetlen kérdés-feleletektől, mivel - valószínűleg - félreértették bennünket, és nem szándékaink szerint sikerült. Engedd, hogy itt, és most fejezhessük ki mély részvétünket. Szeretett atyád, jótevőnk halála nagy űrt hagyott maga után. Egy ekkora gazdaság irányítása egy törékeny, fiatal lány számára nagy megterhelést jelent, éppen ezért ne vedd rossz néven, ha már most felajánlom - itt, halott édesapád jelenlétében a magam és a rendem szolgálatait, amennyiben úgy határoznál, hogy itthon maradsz, és átveszed a gazdátlanul maradt vagyon kezelését.

- Édesapád halála, kislányom, nagyon nagy veszteség számomra is - lépett közelebb az ügyvéd. - Életünk nagyobb részét úgyszólván együtt éltük le. Nem is tudom, mihez kezdek nélküle, hiszen ügyvédi pályafutásom ehhez a birtokhoz kötődött. De persze - mi az én bánatom a tiédhez képest? Nagyon várt haza benneteket, a halál azonban oly hirtelen állt be, hogy én, aki mellette voltam, sem tudtam elbúcsúzni tőle. Együtt érzek veled kislányom, és szeretném, ha barátságunk apuka halála után is töretlen maradna.

- Köszönöm atyám - a paphoz - és neked is Alonzó bácsi az együttérzést nagy fájdalmamban. Hogy miként és hogyan tovább, azt a végrendelettől tegyük függővé. Mielőtt azonban bármihez is hozzákezdenénk, hadd mutassam be új családomat. Nénikém - Melindára mutatott - a nemzetközi jog tekintélyes képviselője, apuka pedig egy nagy és nagyon gazdag család pátriárkája. Edina, a San-Paulo-i balettintézet tulajdonosa és tanára, akit mindketten jól ismertetek, ennek a családnak a tagja volt. Fogadjátok be őket szívetekbe, és abban az esetben, ha az édes semmit sem hagyott volna egyetlen gyermekére, ezt a birtokot mindennemű tartozékával megváltjuk. A rend semmiben sem fog hátrányt szenvedni, te pedig atyai barátunk - az ügyvédhez - továbbra is képviselheted a családot.

A bemutatkozás nagyon is szívélyes légkörben zajlott, a páter és az ügyvéd is örömének adott hangot, egyúttal részvétüket fejezték ki Edina öngyilkosságával kapcsolatban.

- Elképzelni sem tudom - mondta az ügyvéd -, mi késztethette a még élete derekán is nagyon szép hölgyet tettének elkövetésére.

- Erre sajnos mi sem tudjuk a választ - mondtam - bár nagyon is jól tudtuk, de maradjunk csak jelen időben. Itt tartottunk midőn Sam négy szálas, tagbaszakadt néger férfi társaságában visszaérkezett a kocsival.

- Bocsássanak meg uraim - szólalt meg ismét Lola -, négyszemközt szeretnék néhány szót váltani az intéző úrral, és máris indulhatunk vissza a haciendába.

A szót tett követte, a lány néhány lépést tett oldalt az intézővel a nyomában. Utána már csak a kulcs-csörgés hallatszott, az intéző egy köteg kulcsot vett elő táskájából. Átadta a lánynak, aki visszalépve közénk továbbadta azt Ernestonak:

- Sikerült? - kérdezte tőle.

- Igen is, nem is - volt a válasz -, még a nap folyamán iderepülnek kollégáim egy konzíliumra, értve alatta a boncolást is, de sajnos onkológust nem sikerült felhajtani. Itt viszont rá lenne nagyobb szükség.

- Na várjatok csak - mondtam -, megpróbálok kapcsolatot teremteni Judittal. Ők már bizonyára kipihenték magukat és ha sikerül meggyőznöm, előbb itt lehet, mint a mánausiak.

- Nem kívánhatom tőle apuka drága, hiszen Ő is csak egy napja, hogy felkelt a betegágyból. Talán nem is olyan fontos. Ernestoék is megállapíthatják, amire kíváncsi vagyok, és azt hiszem, ti is! - Lola még mondta a magáét, de én közben már elővettem a zsebben hordható rádiótelefonomat és néhány másodpercnyi keresés után bejelentkezett a floridai delfin-farmról Franz:

- Halló, halló apuka. - Üdvözlés után: - Figyelj ide, fiam - és elmondtam, hogy milyen körülmények között találtuk Lola apját. Kértem, hogy közölje feleségemmel és hívja a készülékhez, ugyanis lehetségesnek tartom, hogy a kihűlés nem tökéletes, csak lelassította az életfunkciókat és ebben az esetben Vulkán beavatkozása eredményes lehet, de hogy mivel, miként? Mivel minden másodperc drága lehet, szólítsa azonnal Juditot. - Franz még nagyon akart valamit magyarázni, de leállítottam.

- Majd máskor fiam, most semmi sem fontosabb ennél. - Nem sokkal később Judit jelentkezett.

- Halló édesapa? A vízből citált elő Franz, de semmi értelmeset nem tudott mondani. Valóban lehetségesnek tartod, hogy a kihűlés csak lelassította az életfunkciókat? Ha igen, mivel nem sokkal ezelőtt már történt közreműködésemmel egy csodálatos életmentés, tegyünk kísérletet, majd a rádióhullámok áthidalják a távolságot. Helyezd a tetem szíve fölé készülékedet, de a csupasz testre és álljatok kissé távolabb tőle, nehogy a belőlem átáramló energia kárt tegyen bennetek. Ha kész vagy, jelezd!

- Bemegyek - mondtam a többieknek -, a fiatalemberek kivételével utánam jöhetnek, hogy lássák, mi történik odabent.

Lola intett Ernestonak, mert hát a kulcsok már nála voltak, aki az intéző segítségével szabaddá tette az utat. Kigyúltak a lámpák és én az egyébként is csupasz mellre, közvetlenül a szív fölé helyeztem rádiótelefonomat, majd fölé hajolva jeleztem Juditnak, hogy mindent kívánsága szerint tettem.

- Rendben édesapa, és most húzódj el tőle.

Néhány pillanatnyi feszült várakozás következett, s egyszercsak minden külső - a rádióhullámok mentén érkező energia kivételével - beavatkozás nélkül megrázkódott a halottnak hitt test, majd, mint a krematórium tepsijében fekvők - emelkedni kezdett, de nem esett össze, hanem egészen kiegyenesedett. A rádiótelefon természetesen legurult testéről, akkorra azonban már befejeződött a halottnak hitt férfi feltámadása, azzal együtt a halált okozó betegségből való kigyógyulása is. A viaszsárga arc színe kezdett élő formát ölteni. Felnyíltak lezárt szemhéjai, és hogy ki lepődött meg jobban - a halottaiból feltámasztott, vagy mi, akik körülálltuk? Elsőnek a ferences barát kiáltotta el magát...

- Csoda történt? Csoda történt! Áldott legyen az úr neve! - Letérdelt és szinte önkívületi állapotba jutván, kezdte jobbra-balra húzogatni derekán a lazán csüngő kötelet.

- Kár elragadtatnia magát, atyám - mondtam -, mert itt semmiféle csoda nem történt, csupán az erővonalat szerencsés találkozásának köszönhetjük barátunk feltámadását. Ezenkívül, hogy nem tették mélyhűtőbe, ami némileg hanyagságnak tudható be - akár tudatosnak -, mert ha oda teszik, akkor semmi esélyünk nem marad, de ne beszéljünk most a mit miértről, örüljünk együtt.

Apa és lánya boldogsága határtalan volt! Persze - gondolom a nagyfokú feszültségtől, kitántorogtunk a hűtőházból, és ki ezt, ki azt adván kölcsön - a páter a nadrágját, tekintve, hogy a csuha anélkül is elégséges testfedő - felöltöztettük a csupán lepedővel letakart embert. Lola hol apján, hol engem ölelt, örök hálát emlegetett, én azonban elhárítottam, mondván:

- Csak annyit tettem, hogy közöltem Judittal: lehetséges, hogy nem egészen hűlt ki, és ebben az esetben... A többit tudjátok. De hol a készülék? Még csak meg sem köszöntük neki. Az ajtót már lezárták, gyorsan nyissátok ki - mondtam - benn maradt a készülék, feleségem már kétségbe van esve odaát. - De nem is tévedtem, mert Judit már azon győzködte Maryt, hogy repüljenek hozzánk, ugyanis minden elképzelhető, az is, hogy többet ártott beavatkozásával, mint használt. Ha nem szólok időben, Mary egy órán belül a hacienda előtti térségen landol.

- Szép tőletek, hogy kétségek közt hagytatok - mondta Judit -, hiába hallóztam, vagy olyasmi történt, amit jobb, ha nem tudok meg?

- Édesem - mondtam -, itt csodaként fogják emlegetni még sokáig, ami történt. Senki nem hiszi, hogy Te csak közvetítő szerepet játszottál ebben a műveletben. De ki törődik most ezzel és - egyáltalán. Higgyenek amit akarnak, azt sem bánom, ha búcsújáró hely lesz a haciendából. A fontos számunkra, hogy egy életre érdemes ember visszahozzunk a biztos halálból.

- Igen! Bizonyára így is van, édesapa - válaszolta Judit -, mindazonáltal félek, olyan erők birtokában jutottam, amelyeknek az alkalmazhatóságát nem ismerem. Vulkán szerint, mert beszéltem Vikiékkel, a bennem rejlő erők saját akaratomhoz fognak alkalmazkodni, ugyanis a regenerálással egy időben a természetben előforduló erővonalakhoz programozták át agyamat.

- Ha a te akaratodtól függ, akkor abból csak jó származhat - mondtam, de Lola kapaszkodott karomba. - Maradj édes! Át kell engedjelek Lolának, mert kinézi a kezemből...

- Ahány csillag van az égen, annyiszor csókollak a magam és apám nevében te drága, Szent Asszony! - tovább nem tudta mondani, mert elsírta magát, de már nem a fájdalomtól, az örömtől. - Visszavettem a készület, és:

- Ha itt lennél édesem - folytattam -, megmárthatnád magad a forrásban, amely Lola két szép szeméből fakad. Mivel képtelen tovább beszélni, helyette is elbúcsúzom, mert mint látom, megérkeztek helikopterrel a boncmesterek. Lola kívánsága volt, hogy mielőtt eltemetnék papáját, állapítsák meg a halál valódi okát, mert pár nappal ezelőtt, mikor beszélt vele, még egyáltalán nem úgy viselkedett, mint aki a halált várja. Persze nem baj, hogy jöttek, tudjuk Őket foglalkoztatni, mert - gondolom - a halotti torból népünnepély lesz, és az ökörsütéshez előkészítik a jószágokat. Még csak annyit, az sem lenne baj, ha a vizet is borrá tudnád változtatni, mert itt valóságos népvándorlásra lehet számítani a közeli napokban. De félre a tréfával! Mindent köszönök! Reményeim szerint hazafelé velünk jön feltámasztott barátunk is, és személyesen fogja kifejezni háláját.

- Csók édesapa! Lenne részemről is újság, de inkább máskor. Most menj és légy mellettük, amíg szükségesnek tartod. Persze - ha rám lenne szükségetek, bármely órában, percben rendelkezhettek velem. Dávidka is puszit küld édesapának!

- Édesek vagytok - mondtam -, puszi, puszi!

A vonal megszakadt, kint a hűtőház előtt azonban tetőzött a vita. A mánausi orvoscsoport megbotránkozásának adott hangot, miszerint Ernesto a bolondot járatta velük. Hiába erősítette Bazilio - Lola apja - nem hitték a történetet egészen addig, amíg a háziorvosa meg nem érkezett a helyszínre, aki miután felocsúdott meglepetéséből, az általa kiállított halotti levéllel igazolta, hogy a halál előző este 10 óra 55 percben állt be Bazilionál, és Ő adott engedélyt, hogy lánya megérkeztéig a hűtőházban tárolják.

- Na, de uraim - Bazilio kezdett begerjedni a hiábavaló szócsépléstől -, talán elégedettebbek lennének, ha trancsírozhatnának? Biztosítom Önöket, hogy a tiszteletdíjjal meg lesznek elégedve. Most pedig indulás! Megtisztelve érzem magam, ha itt - ahányan csak vagyunk, bevonulunk a haciendámra és a halotti tor helyett megünnepeljük feltámadásomat! Három nap, három éjjel nem akarok mást látni, mint nyárson sült ökrök és boroshordók társaságában vigadozó embereket. Hozzá kell tennem ehhez, hogy nem annyira a magam, sokkal inkább a lányom tiszteletére, aki hatéves korában került el hazulról, s csak most, hogy halálom hírét vette, került vissza a szülői házba.

- Az igazsághoz hozzá tartozik apuka, hogy nyaranta azért általában két hetet itthon töltöttem, de azon igazán ráérünk vitatkozni, hogy mi hogy volt, most az a fontos, hogy te élsz és ugyanaz történt veled, ami Magyarországon élő barátnőnkkel: legalábbis hosszabb időre be vagy biztosítva a rák ellen. Induljunk tehát és feltámadásoddal egyidőben ünnepljük meg tékozló lányod hazatérését is.

E bejelentés után elindultunk a főépület felé, de már nem gépkocsival, gyalogosan, hiszen nem volt messze egymástól a két épülettömb. Hogy ott mi zajlott le, arról egyelőre csak annyit, Bazilio teljesítette ígéretét az ünnepséggel kapcsolatban, mert ténylegesen három nap és három éjjel lobogtak a máglyák a hacienda körül. A pörkölődő hús szaga - nyársakon forgatott ökrök - egészen Mánausig terjengett, s a városból - templomos zászlók alatt érkezőknek is kijutott bőséggel mindenből. Persze más is történt, mert nem volt hiábavaló Lola gyanakvása, előbb azonban lássuk, hogyan reagálnak a múltból visszatért rokonaink a Földünkön végbemenő eseményekre. Mert az élet nem korlátozódik családunkra, egyre több jel mutatja, hogy igaz a régi lati mondás: Ha békét akarsz, készülj a háborúra! Egyre zajosabb lesz a világ, katonavonatok száguldoznak ismét a vén Európában, és a mértékadó helyeken elhelyezett űrszondák egyre több ismeretet közvetítenek a békemázzal bevont háborús készülődésekről. A tét - ugyanis ellentétben a békés körülmények között végbemenő normális szaporulattal - a feleslegesnek ítélt népesség elpusztítása. Ebben a kérdésben merőben eltér az égiek véleménye a földiekétől, szerintük ugyanis - mint már volt is róla szó - a földi élettér akár húszmilliárd embernek is elégséges, természetesen megfelelő kihasználtsággal. És akkor még ott az eleddig ismeretlen, de földi ember számára is lakható bolygók tömkelege! De - múltból visszatér rokonságunk, ma élő generációnkat, emberhez nem méltó magatartása miatt, alkalmatlannak tartja arra, hogy technikai ismereteit megossza vele, vagy csak annyit, amennyi elégtelen egy földi-égi háború megvívásához. Majd - amidőn felismeri, hogy a tudomány békés eszközeivel többre lesz képes, mint pusztító fegyverekkel, amidőn az életet az életért, és nem a mennél pusztítóbb erejű fegyverek kifejlesztése lesz a cél, akkor veszély nélkül átadhatják a földiekét messze meghaladó ismereteiket, melyekkel a természeti erőket részben már uralják. Meditálás helyett azonban lássuk, mi a helyzet ott fenn?

A bazaltpalotában lévő trónteremben nagy a sürgés-forgás. Wanda a királynő már elfoglalta helyét a trónszéken, és egymás után érkeznek a nagy társadalom vénei, valamint a tudomá-nyos központokból a különböző tudományok művelői, hogy megvitassák, mennyire folyhatnak bele a kialakulóban lévő földi konfliktusokba, amelyek, ha a földi értelemben vett legkorszerűbb fegyvereket alkalmazzák, nemcsak elpusztítják a földi életet, azzal együtt beláthatatlan időkig alkalmatlanná is teszik arra. A tanácsülést a királynő kezdeményezte arra való hivatkozással, hogy amennyiben meg tudnák akadályozni a földi katasztrófát, akkor bűn lenne nem beavatkozni.

- Tudom - mondta többek közt -, mind Vulkán, mind Judit túlmentek a megengedettnél. Olyan erők létezéséről tettek tanúbizonyságot, amelyeknek alkalmazását egyelőre magunknak tartjuk fenn. De ezek az erők, függetlenül attól, hogy mire alkalmazzák, hatásukat kivéve ismeretlenek maradnak, csodaként fogják fel, az alkalmazóik iránti tisztelet pedig minket is kedvezően érint. Ha ránk nézve veszélytelen és jó ügyet szolgálnak vele, akkor nem szabad megtiltani sem egyiknek, sem a másiknak, hogy szükség esetén igénybe vegyék a Földön jelenleg egyedül általuk, valójában rajtuk keresztül ható erőket. Sőt - ennél is tovább megyek. Földön élő testvéreinknek csak kis hányada akadályozza a normális életet - lokalizálásukra, vagy megsemmisítésükre, ha nem térnek jobb belátásra, javasolni fogom a halálsugarak egyedi célpontokra való bevetését, s ha kevésnek bizonyulna, a Föld űrhajóinkkal való elözönlésétől sem szabad visszariadnunk, ha az által elháríthatjuk a katasztrófát.

- De Fenség! - állt fel a vének egyike, kinézetéről ítélve már túlságosan is idős lehetett -, amikor a sejtek regenerálásának módszerét fölfedezték - mi - mondta - nagyon sokáig voltunk tartósított állapotban ahhoz, hogy tudjuk becsülni a pozitív életet. A birtokunkban lévő energiával a Tejutat is végig söpörhetnénk, mi azonban az élet mibenlétét kutatjuk, a halált, a teljes megsemmisülést ki akarjuk iktatni a természet körforgásából, semmi sem ösztönözhet bennünket arra, hogy erőszak útján egyetlen földi testvérünket is elpusztítsuk. Támogatom Fenséged előterjesztését abban, hogy ne akadályozzuk meg Vulkán és Judit emberbaráti segítségnyújtásait, de figyelmeztetnünk kell őket, hogy feltűnést ne csináljanak maguk körül. Tovább megyek: adjuk át Vang barátunknak a napsugárzás kristályosításának általunk művelt módszerét, hogy megszüntethessék az energiaéhséget, azzal együtt a föld belsejének kirablását. De semmivel sem többet! Ez a segítség elegendő lesz új technológiák kidolgozására, amelyek lehetővé teszik, hogy véres háborúk nélkül teremtsenek új lehetőségeket a fölöslegesnek ítélt népesség eltartására. Nekünk még egy ideig önmagunkkal és hátrahagyott testvéreink utódaival kell foglalkoznunk. Sok behoznivalónk van, és ebben a munkában már a két földi expedíció tagjai is tevékenyen részt vehetnek. Nincs és nem is lehet előttük titkolni valónk, hiszen agyuk átprogramozása által már hozzánk tartoznak. A Földre való visszatérést azonban csak a három összekötőnek: Lehelnek, Kimnek, valamint Vangnak engedélyezhetjük, de nekik is csak időlegesen, vagyis: ingajáratban lesznek, amíg irányításuk mellett be nem indul a vezeték-nélküli, kristályosított energia nagybani termelése. A kozmosz erővonalainak alkalmazását a veszélyeztetettség miatt egyelőre titokként kell kezelnünk. Vulkán, aki Lehel felesége mellett - mondhatjuk úgy is: földi bázisunkat irányítja, megfelelő instrukciókat kapott erre vonatkozólag. Ott tartózkodásának idejére javaslom, engedje át Fenséged Gréta nevű húgának, mint tudjuk, a szimpátia kölcsönös közöttük. Ők lennének az első család, amely vér szerint is visszaállítaná az ősi rokonságot. Végezetül, reméljük, hogy a ma még egymásra acsarkodó népek még ha egy ideig csodaként kezelik is a mieink által véghez vitt, vagy ezután véghez viendő rendkívüli dolgokat, forradalminak számító felfedéseket - gondolok a napsugár kristályokra - előbb-utóbb felismerik, hogy a természet utánozva tökéletesebb egymásra, vagy egymás mellé építkezni, mint örökösen - kezdve a romeltakarítással - újrakezdeni. Engedelmeddel Fenség, bejátszanánk néhány tekercset azokból, amelyeket űrszondáink készítettek a legújabb földi fejleményekről.

- Megtiszteltek vele - mondta Wanda -, ha nem említed, akkor én kérem. Vulkán pedig csak második férjem, az első, aki asszonnyá tett, majd anyává, a Nap hercege, egyáltalán nem fogom nélkülözni az erőátvitel professzorát. Sokkal inkább szükség van rá a Földön. Ami pedig Gréta húgomat illeti, egymáshoz illőbb párost el sem tudnék képzelni, de persze Ő még nem fejezte be az egyetemet, tudomásom szerint globális közgazdaságtanból, vele párhuzamosan pedig nemzetközi jogtudományból szándékozik diplomázni.

- Nem okoz nehézséget számunkra, Fenség - állt fel egy fiatalabb a tudományok művelői közül -, akár a Földön fellelhető összes közgazdasági ismeretet, s vele párhuzamosan a nemzetközi jogrendszer valamennyi paragrafusát beprogramozni húgod agyába. Tudomásom szerint egyébként is kiváló tehetség, nem lesz feltűnő, ha többet fog tudni vizsgáztatóinál. Ehhez azonban vagy fel kellene ide hozni, vagy Judithoz hasonlóan, ott lenn elvégezni rajta is mindazon műveletet, amelyek szükségesek a reá váró feladatok megoldásához.

- Részemről nincs akadálya ennek - szólt Wanda -, oldjátok meg, amennyiben Tamás hozzájárul. Lássuk azonban előbb azokat a tekercseket.

- Azonnal hozzálátunk, Fenség - szólt ismét az első hozzászóló -, kérem foglalja el a helyét a nézőtéren!

Wanda felállt, már jócskán látszott terhessége, néhány lépést tett előre, majd leült a nézőtér első sorában helyet foglaló vének közé, a számára üresen hagyott székre. A terem elsötétült. A mennyezetbe beépített kristálygömbök világítása megszűnt. A nagy társadalom visszatérése előtt, a bazalthegy belsejében lévő helyiségek, a trónterem is, állandó megvilágításban csillogtak, mert sem a hátrahagyott őrültek, sem azok utódai nem ismerték a világítás mechanikáját, de az első expedíció tagjai is csak akkor döbbentek rá, hogy a gömbkristályok tulajdonképpen nagyfeszültségű energiahordozók, amikor egyik társukat ütés következtében szénné égette. Most azonban nincs időnk magyarázatokba bocsátkozni, mert a trónszék mögötti falon megjelentek az első képek - a hangot a földön elhelyezett szondák már szinkronizálva továbbították a közvetítő állomásokra, mivel a hallgatóság tagjai az angol nyelvre voltak beprogramozva, angolul vitatták meg egymás között is menet közben a Földről felsugárzott filmanyagot.

- Érdekes - súgta Wanda a mellette ülőnek -, a Napnak ez az oldala rejtve van a földiek elől, s mi mégis tökéletes képet kapunk! Valóban lehetséges, hogy a Nap tömegén áthatolva érkeznek hozzánk az információt hordozó sugarak.

- De Fenség, mi ennél sokkalta többet tudunk - volt a halk válasz - az ember fénnyé, majd bio-kristállyá, majd ismét élettől duzzadó emberré változtatásának problematikája sokkal összetettebb volt és mégis megoldottuk. A természetben mindenre megvan a megfelelő válasz, de persze, ha meg akarunk fejteni - főképp egy ilyen összetett titkot, szükséges, hogy a társadalom valamennyi gondolkodója arra az egyre irányítsa a figyelmét. Nálunk az össztársadalom előbbre jutása a cél, ott lenn, mint az a képek is mutatják, az egyén, vagy egyes csoportoké! A filmkockák egész Amerika, továbbá Európa-szerte nagyfokú katonai készülődésekről adtak hírt. Egy, az amerikai vezérkar föld alatti bázisára belőtt szonda a vezérkari főnökök - szárazföldi, tengeri, légi - határozatát továbbította, amely szerint minden másutt nélkülözhető szállítóeszközt igénybe kell venni a Nyugat-Európában létesített katonai bázisok keletre - Magyarországra is - költöztetése végett. A szonda, akkor éppen azt a pillanatot rögzítette, amikor a nemzetvédelmi miniszter kért szót:

- Uraim - kezdte -, most aktuális a közmondás, miszerint addig üsd a vasat, amíg meleg! A volt Szovjetunió utódállamai el vannak foglalva önmagukkal. A volt csatlós államok hajlandónak mutatkoznak mindenre, hogy az Atlanti Szövetség felvegye őket tagjai közé. A balkáni békemisszió keretében feltűnés nélkül áthelyezhetjük Nyugat-Európában létesített bázisainkat Közép- és Közép-Kelet Európába. Ha kétszáz, ötszáz, esetenként ezer kilométerrel keletebbre helyezhetjük át védelmi vonalainkat, az váratlan konfliktus kirobbanása esetén elégséges lehet arra, hogy megfelelőképpen felkészülhessünk a visszavágásra. Amíg más országok, más népek pusztulnak, addig a mieink megfelelő védelmi rendszert építhetnek ki, de gondolnunk kell arra is, hogy meg kell előznünk az ellenség támadását, és ebben az esetben sem mindegy, hogy hol lesznek a döntő ütközetek. Nem gondolok nukleáris háborúra, mert az mindkét fél részére végzetes lenne, de a mai korszerű fegyverekkel megvívott háborúban sem marad úgyszólván semmi épségben ezer kilométeres körzeten belül.

- Nem gondolja Uram, hogy ez a mostani, majdnem háborúsnak tűnő felvonulás is felébresztheti az orosz medvét? - a szárazföldi haderők vezérkari főnöke tette fel a kérdést -, vagy máris felébredt? Különben nem cirkálnának az orosz tengeralattjárók az amerikai partok közelében. Aztán azt sem engedhetjük el fülünk mellett, amit a minap az egyik orosz tábornok mondott a hadsereg egy részének a balti államokba történő áthelyezésével kapcsolatban - nem mondta ki egyértelműen, de nem kell ahhoz sok képzelőerő, hogy megfejtsük mire célzott. "Ugyanannyit kell nekünk is a nyugat felé mennünk, amennyit Ők kelet felé jönnek!" De a boszniai békemisszióban való részvételük sem egyértelmű, a még mindig nagyon erős orosz hadsereg előőrseinek is tekinthetjük őket a labilis délszláv rengetegben. Nem alkalmazhatjuk ismét a felperzselt föld elvét, mint tettük negyvennyolcban a görögöknél, vagy Vietnámban, mert a Balkán félsziget népi és vallási keveredettsége ellenére a világörökség része. Már az eddigi pusztítást is meg kellett volna akadályoznunk, semhogy folytassuk! Én már nem egyszer javasoltam, hogy emeljük ki onnét azokat a vezetőket, akik felelősek az eddigi pusztításokért, de nem hallgattak rám, pedig ha nem ezt tesszük, a bujtogatás tovább folyik, és hiába leszünk ott megszállóként, az egyszerű emberek övéikre fognak hallgatni, az öldöklés tovább folytatódik és ezentúl már a mieinket sem fogják kímélni, sőt! Én a nagyobb kontingensek átcsoportosítása helyett ma is az általam javasoltat, vagyis az egyes háborús uszítók kiemelését tartom egyszerűbbnek, kevesebb áldozattal járónak. És ami szerintem mindennél fontosabb: kisebb áldozat árán elkerülhető lesz, hogy ha úgy tetszik lenne: egy kimenetelében kiszámíthatatlan, világméretű háború.

- Sajnálom tábornagy úr - volt a miniszter válasza -, a gépezet már beindult, és a háborúkat sohasem az emberiesség szabályai szerint vívták! Azt mindenesetre megígérhetem Önnek, ha aggályai lennének a háborús gépezet felvonultatásával kapcsolatban, javasolni fogom felmentését az Elnök felé.

- Köszönöm miniszter úr - mondta a tábornagy -, ajánlata megtisztelő, mivel azonban katona vagyok, teljesítem a parancsot. Nem kérem felmentésemet.

- Ezt kimondatlanul is tudtam, tábornagy úr - a miniszter kezét nyújtotta a veterán főtisztnek, majd: - mindenesetre még visszatérünk javaslatára, most azonban szilárdnak kell mutatkozzunk, különben szövetségeseink előtt meggyengülne szuperhatalmi státuszunk. Soha nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy Amerika békéjét, biztonságát akkor szolgáljuk igazán, ha idegen földön védjük meg. Ha - mint ahogy eddig sem, ezután sem engedjük, hogy idegen, ellenséges katona hazánk földjére tegye lábát!

- Ezt eddig is tudtuk - súgta Lehel, aki a királynő mögötti széken ült. - Lássuk inkább, mit végeztek eddig az otthoni - a magyarországi lakásunkhoz kőhajításnyira épülő amerikai támaszpont katonái?

- Igen-igen - mondta Wanda -, ahogy nekik az amerikai szárazföld biztonsága a fontos, nekünk is elsősorban a családunk. Az a család, amelyik tudtán kívül - még mielőtt megismerhette volna a Nagy Társadalom ősi normáit - tette magáévá, természetesnek tartom, hogy mi is elsőbb az Ő biztonságukra gondoljunk!

- Ott még nem helyeztünk el szondát, Fenség - mondta a második hozzászóló -, de letapogathatjuk a helyszínt, és képet alkothatunk magunknak arról, ami jelen pillanatban ott történik.

Valóban csak néhány pillanatig tartott a keresés, majd előbb Budapest, a Nap túloldaláról is jól látható, fenségesnek tűnő királyi várral, nyugatra haladván a Velencei tó, kissé délebbre pedig feltűnt a kék Balaton. Nem véletlenül kapta a kék jelzőt, mert még a messzeségből is olyan csodálatos égszínkék hullámok fodrozódtak a hosszan elnyúló magyar tengeren.

- Atyám! - kiáltott fel Lehel -, odanézz! A Léna hajónk! A fedélzeten Aladár, Anti fia!

- Megnézzük a belsejét is? - kérdezte a készülék kezelője.

- Azt már kérni sem merném.

- Kérés nélkül is betekintenénk, fiam - szólalt meg a mellette ülő idős fizikus. - Nálunk tengerek híján szükségtelen hasonló alkotásokat létrehozni, inkább az űrtechnikát fejlesztettük ki, a jövőben azonban... - nem fejezhette be, mert Lehel ismét felkiáltott, sőt - izgalmában fel is állt.

- Az anyátokat, hé! - a kabinokban, még a múzeummá átalakítottban is, papás-mamást játszó gyerekek hancúroztak. - Mit keres a nagyobbik lányom otthon, hiszen én Pekingben hagytam. - Viktória és Lehel elsőszülött lánya is az önfeledten játszadozó gyerekek között volt.

- Bizonyára hazavitte Viki a karácsonyi szünetre őket! - Wanda megjegyzése volt, anélkül, hogy hátratekintett volna.

- Adok én nekik, csak kerüljek haza! Hogy engedhetik apukáék?

- Ez csak gyerekjáték! Mi sem voltunk különbek! - fűzte tovább Wanda -, lehetséges, hogy mire Te innét hazakerülsz, a kis Vikinek már gyerekei lesznek, de javasolni fogom mindjárt az előadás után, hogy egy űrhajót ott állomásoztassunk a közelben, és ha történetesen apukáéknak el kellene hagyni az otthont, azonnal segítségükre legyünk. Ebben az esetben szóba jöhetne a te ismételt küldetésed, tekintve, hogy földi dolgokban jártasabb vagy.

- Ha a Tanács engedélyezi, akkor talán arról is szó lehetne, hogy a regeneráló géppel menjünk - mondta Lehel - elvégezhetnénk Grétánál a Tanács által javasolt átprogramozást, sőt Viktóriánál is a szükséges regenerálással együtt, továbbá - ha a Tanács engedélyezi - családunk többi tagjánál is, például Ádám. Jelenleg az Ő vállán van a legnagyobb teher, miért ne könnyíthetnénk rajta, ha tudunk?

- Támogatom javaslatodat, fenség - mondta Wandának a mellette ülő vénség - ha ugyanis földi testvéreink lelki alkatának miénkhez igazítását tiéidre bízzuk, akkor minden birtokunkban lévő erővel, tudással fel kell ruházzuk őket is, de anélkül, hogy létezésünket felfednénk! Most azonban haladjuk tovább dél felé - amíg a csapatok meg nem állapodnak a számunkra kijelölt helyen. Addig kár lenne szondát küldenünk, de a felvonulások üteméből és irányából is következtethetünk arra, hogy nagyszabású akcióról van szó, és ez még abban az esetben is igaz, ha tényleg csak a különböző nemzetek hadseregeinek egymáshoz igazítása a cél.

A Balaton melletti otthonhoz valóban közel - Lehel helyesen mondta: kőhajításnyira - még magyar területen, hatalmas katonai tábor építése tűnt fel. A repülőtéren nehéz hadfelszerelést kezelő legénységgel együtt, szállító óriásgépek, közelben több tucat támadó helikopter, már rakétákkal felszerelve indulásra készen, míg az ugyancsak közeli vasúthálózaton, kis megszakításokkal dugig megrakott szerelvények - hagyományos fegyverekkel - robogtak át a határon, cél Horvátország, Bosznia-Hercegovina és ki tudhatná még?

- Szent Isten! Mi lesz itt, ha ez a gépezet ropogni kezd, hiszen több a fegyver, mint az ember! - Wanda ijedt felkiáltására a bal oldalán ülő vén tudós röviden válaszolt:

- Lehetséges, hogy jó vége lesz! Hogy az elrettentő haderő felvonultatása része lesz a földi emberiség egyesülési folyamatának. Hallottad fenség az amerikai tábornok kijelentését a háborús uszítók kiemelésével kapcsolatban. A hadvezetőség is megosztott, az emberek pedig, az amerikaiak is félnek - ma már nem lehet őket egymás ellen vezényelni büntetlenül. A híradások gyorsasága, a közlekedés gyorsasága - ma már néhány óra alatt körbe lehet repülni a Földet. A turizmus elterjedése folytán az emberek ráébredtek arra, hogy a nyelvkülönbségek ellenére ők valamennyien egyetlen családhoz, az emberiség nagy családjához tartoznak, és valójában nincs miért gyűlöljék egymást. Ellenkezőleg: a szeretetben sokkal nagyobb erő lakozik, és együtt előbb éri el a kitűzött célt, mint egyenként. A Balkánon talált romok kijózanították őket, és elvezethetnek a testvéri kézfogáshoz. Ennek érdekében támogatom javaslatodat: földi családtagjaitokat fel kell készíteni egy valódi békemisszió beindítására a Föld mind az öt kontinensén.

- Mit szólnál ahhoz - fordult Wanda az öreghez -, ha a földön elhelyezett szondák híranyagából itt szerkesztenénk egy világlapot és azt fizetség nélkül, ahány nemzet, annyi nyelven terjesztenénk a Földön? Természetesen csak a szerkesztés lenne itt, a kiadás - mondjuk a család kiadó hivatalaként legálisan működne tegyük fel, éppen Budapesten vagy New Yorkban. Esetleg Pekingben. A legtitkosabb döntésekről szinte azonnal tudomást szereznének az emberek, és ez - gondolom, visszariasztaná azokat is, akik ma még egyéni ambícióik érdekében semmit sem kímélnek.

- Látod fenség, erre nem is gondoltunk, pedig ez lenne legcélravezetőbb a gondolkodás átalakításában: egyazon időpontban felfedni minden gonoszságot, leleplezni a hazug propagandát, és kijelölni a helyes utat. Ehhez valóban szükség lenne egy szerkesztő bizottságra - tudom, te újságíróként csatlakoztál az expedícióhoz, de egymagadban, ha tehetnéd sem bírnád, meg aztán itt is van számodra elegendő tennivaló. Találunk megoldást, ha a Tanács áldását adja rá, Lehel, a bátyád leviszi ismételten a regeneráló űrhajót mondjuk a bázis fölé. Kíséretnek elegendő csupán a kezelőszemélyzet. Miután ott elvégezték a feleséged, Viktória, valamint Gréta húgod átprogramozását, már az Ő közbeiktatásukkal odacsődítjük az általad legjobbaknak tartott média szakértőket azzal, hogy világraszóló bejelentést kívánnak tenni. A többit elvégzik a gépek. Miután pedig felhozzák őket, és meggyőződnek az óriási különbségről ég és föld között, nem hiszem, hogy ne szívvel-lélekkel azon lennének, hogy velünk együtt az átalakulást szolgálják. Vagyis megértetni a Föld lakóival, hogy ideje felhagyni az álmokkal, a létező valóság titkainak megfejtése kell legyen ott is a tudományos kutatások célja, de nem a halál, hanem az élet érdekében. Hogy aztán végül is bekövetkezhessen a nagy találkozás, s attól kezdve együttes erővel indulhatunk a Kozmosz meghódítására.

- Egyetértek veled - mondta Wanda - véleményem szerint eleget láttunk, befejezhetjük a vetítést, s térjünk át a javaslat tételre, majd a határozat hozatalra. Kérlek, hogy az általunk megbeszélteket add elő a Tanácsban. Én előre hozzájárulásomat adom, bárminő legyen is a határozat, hiszen gondolkodásunk azonos síkon mozog, az átprogramozás által hasonlóvá lettünk, kivéve a tudományos fokozatokat.

- A nagy társadalom kezdetektől az asszonyt tartotta felsőbb rendűnek - mondta kihangsúlyozva az öreg - Te pedig királynőnk vagy! A végszót Te mondod ki!

- Köszönöm! - Wanda megszorította az öreg kezét -, bár a Földön is az asszonyoké lenne az utolsó szó, bizonyára másképp alakul a történelem, de talán még most sem késő.

Bizony-bizony, bár az asszonyok között is sok a seprőnyélre való, azért az anyaszív, még ha elvetemült is tulajdonosa, a fiú helyett inkább önmagát áldozná fel.

Most azonban - legalábbis a tanácskozás idejére - térjünk vissza a Földre, Manausba, ahol még mindig tart a gazdag Bazilió feltámadását ünneplő dínomdánom. Ahol morbid gondolatok helyett, életigenlő témákra válthatunk. Játékra, kacajra ugyanis a felnőttnek éppúgy szüksége van, mint a gyermeknek, és hol találnánk erre alkalmasabb helyet, mint az egyenlítői nap érzékiségre ingerlő, buja dzsungelében.


A hacienda egyik első emeleti vendégszobáját rendezték be Melinda és természetesen számomra is, mert férj-feleségként mutattak be bennünket Emmának, Sam feleségének. Már a negyedik nap tartózkodtunk ott, szervezetünk kezdett hozzászokni a klímához, kezdtük elsajátítani az ottani szokásokat, amit Lola és Nina jelenléte megkönnyített. Szinte keléstől fekvésig ott tébláboltak körülöttünk, s ha nem Melinda a kísérőm és hát szobatársam, bizonyára mellém is fekszenek.

Hajnalhasadáskor ébredtem. A szoba mindkét ablakában egy-egy szétbomlóban lévő aranykéve figyelmeztetett hollétemre, továbbá az afrikaihoz megtévesztésig hasonlító tam-tam, amely már harmadik, azaz - negyedik napja hívogatta vendégségbe a környék lakóit. Szinte minden egyik kenyai utamra emlékeztetett. De hát nincs min csodálkozni ezen, hiszen itt is, ott is, közel az egyenlítőhöz, sok a hasonlóság. Többnyire feketék és félvérek lakják. Hogy hogyan osztják be idejüket, mikor dolgoznak, vagy mikor alszanak? Bennem csak annyi maradt meg rájuk emlékezve, hogy jókedvű, zenekedvelő, táncos lábú népség! Na - és jóindulatú! Ezt még hozzá kell tennem az igazság kedvéért. De nem néprajzot, vagy útinaplót írok - gyerünk tovább! Melinda még javában horkolt, elfáradhatott este, mert Őt is össze-vissza rángatták fekete barátaink. Abban a hiszemben voltak, hogy mi is bírjuk, mint ők, hiába mondta szegény, hogy Ő már idős, s bár mindig is szeretett táncolni, már nem bírja az iramot. Kinevették midőn őszintén megvallotta, hogy hetvenötödik évében van. Őszintén szólva húsz évet nyugodtan letagadhatott volna. Nos, hogy fel ne ébresszem, a legnagyobb figyelemmel felrángattam magamra a legszükségesebbet, aztán kimentem a folyosóra. Hosszú épület, a folyosó két oldalán pazarul berendezett szobák - mellékhelyiségekkel. Csend volt! Még a lányok is alszanak - gondoltam, és elindultam lefelé a lépcsőn. Sötét színéből ítélve ébenfából készíthették valamikor a századelőn. Középső szakasza már eléggé megkopott. A földszinten lévő terjedelmes fogadószobából a gazda hangja hallatszott. Nem volt szenvedélyes, haragot sem éreztem ki szavaiból, de eléggé kimértek voltak:

- Arra vártam eddig, hogy ti kezdeményezitek a magyarázatot, miért akartátok a végrendeletemet megváltoztatni, amikor már szinte önkívületi állapotban voltam? Mivel hallgattatok, gondolom, azt hívén, hogy nem emlékezhetek a kísérletre, hát most válaszoljatok: miért akartátok lányomat kedvezményezettként a rend gondnoksága alá helyezni?

- Kedves barátom - a páter hangja volt -, merem remélni, eddigi barátságunkra való tekintettel is, hogy nem kételkedsz jóindulatunkban. Minket csupán az a szándék vezetett, hogy kedves lányodnak - tudván, hogy Ő egyáltalán nem járatos gazdasági ügyekben, megőrizzük ezt a terjedelmes, jól prosperáló, virágzó ősi birtokot, amely - bocsáss meg, de a valóságot mondom, rendünknek is legnagyobb támasza volt. Alonzó barátod egyetértett velünk, és természetesen továbbra is Ő képviselte volna a gazdasági jogi természeti ügyeit, amíg a gazdasági irányítást rendünk gazdasági kormányzója. Jelenlegi intéződ iránti bizalmatlanságunkat eddig sem rejtettük véka alá, hiszen nem egyszer azt is megdézsmálta, amit Te jó indulatúan ránk testáltál. Milyen barátaid lennénk, ha nem védenénk e vipera elől lányod tulajdonát?

- Te mit szólsz hozzá Alonzó? - tette fel a kérdést a gazda ügyvéd barátjának.

- Egyetértettem Vincenz atyával, Brazílió - válaszolta a kérdezett. - Nagyobb biztonságot senki nem nyújthatott volna Lolának, mint a rend atyái. Ami pedig az intézőt illeti - barátunk szerint - rám értette - még meg is köszönhetjük neki, hogy idejében kivitetett a hűtőházba. De minek erről beszélni? Hála Istennek, csodával határos módon nemcsak föltámadtál halottaidból, a betegségedből is kigyógyultál. Örüljünk és vigadjunk, azzal is hálát adva az Úrnak, mert - gondolom azért az Ő segítsége is hozzájárult mindahhoz, ami itt történt, illetve történik. Hiszen még nincs vége.

- Köszönöm barátaim, hiszek Nektek! - mondta a gazda. - Most pedig halljátok, hogy lányommal egyetértésben miként határoztunk a birtok és minden egyéb sorsáról. Mivel egyetlen örökösöm Lola, halálom hírét hallván a vele együtt érkező barátunk családjának tagja lett, én tekintve, hogy életemet ennek a családnak köszönhetem, csatlakozom lányom elhatározásához, és minden ingatlan, valamint ingó vagyonomat magammal együtt a család oltalmába helyezem. Barátunk javaslatára Samot és feleségét, Emmát bízzuk meg a családi vagyon kizárólagos kezelésével, jogi képviselőnk, ha továbbra is vállalod, maradsz Te, Alonzó barátom. Segítségedre lesznek Sam és Emma ügyvéd gyermekei. Ti, Vincenzo továbbra is megkapjátok, amit eddig, azt intézőt pedig - akár jó, akár rossz indulat vezérelte midőn elrendelte a hűtőházba szállításomat, mivel ezen cselekedetének tudható be életben maradásom, továbbra is megtartjuk állásában, amennyiben aláveti magát a változások adta követelményeknek.

A tulajdonképpen mindenki részére jól végződő határozat további részét nem hallgathattam meg, mert egy selymes száj érintette nyakam. Csak póló volt rajtam, aminőt az ottani klímához szabtak - és mielőtt megfordulhattam volna, megszólalt mögöttem Lola.

- Látom te sem tudsz aludni apuka, de én sem. Gyere velem, mielőtt észrevennék eltűnésünket. Elvezetlek az istenek ösvényén a paradicsomba. - Elkapta a karom és húzott az épület hátsó - mellék - kijárata felé, s nem sokkal később már hamisítatlan őserdei ösvényen törtük magunkat előre. Az erdő szélétől nem túl messzire, egy nagyon öreg fa ágai között, a magasban, szabályos kis kunyhót pillantottam meg. Lentről erős, iszalagból font létráról volt megközelíthető.

- Megérkeztünk! - inkább súgta, mint mondta a lány, s gondolom, inkább az izgalomtól, mint a fáradtságtól lihegett. - Sam építette még kislány korunkban - folytatta - nem kell félned, az iszalag nehezebb súlyt is elbír, s ha vállalkozol arra, hogy fölmássz velem, a pehelypaplannál is puhább almon kirázhatjuk magunkból az elmúlt napok izgalmait.

- Hogy vállalkozom-e? Igen! - mondtam -, de előbb te mégy föl, hogy lássam miként kapaszkodsz, mert ilyen létrához még nem volt szerencsém. De ilyen romantikus miliőhöz sem. Nos? - Még ki sem mondtam, s Lola már feleúton volt, lenézett rám, majd:

- Nehogy kitörd a nyakad - mondta -, fent mindent megkaphatsz, ha te is akarod, de még vissza is fordulhatsz.

- Nem szívesen mondanék le a beígért paradicsomról, kedvesem - mondtam -, s amint Ő fölért, kezdtem kapaszkodni én is, az éveimhez viszonyítva meglepően könnyedén.

- Mozgásodból ítélve apuka, nem tudom elhinni, hogy a hetvenötöt taposod, mint Melinda mama. Vagy tudtodon kívül téged is regeneráltak barátaink? De jó is lenne! Befogadnál a háremedbe? Eggyel több - gondolom nem számít?

- Mondjad csak kedvesem, de hagyd, hogy kicsit gyönyörködhessek, mert ez valóban paradicsomi állapot. - A kunyhót kívülről a kötélhágcsón felkúszó buja - élő, sötétzöld levelekkel nagy tölcsérvirágokkal pompázó őserdei növényzet borította. Belülről viszont ritka nagy vadak prémjei: a legszebb közülük, egy fekete jaguár bundája a fekhelyet borította be. Elragadtatásomat növelte a virágok fölött röpdöső színes kolibrik, továbbá a fa felső ágai között ugrándozó majmok csapata.

- Atyám! - csúszott ki számon -, Ádám és Éva sem remélhettek többet, amikor még kegyeidben voltak.

- Most Te leszel Ádám, és pedig Éva - szólalt meg Lola -, a hangok már a kunyhó belsejéből jöttek, benéztem, a lány anyaszült mezítelenül elterülve várt rám. - Ugye te - folytatta - csodálkozol azon, hogy mekkora változást hozott az én életembe is lovas balesetem. Férfiból nővé változtam.

- És Nina? - kissé elbizonytalanodva néztem a szabályos, de erős, inas combokat, a kicsi dudort keblén, s a szokottnál erősebben kidomborodó fekete szőrzetet ágyékán.

- Ő előtte is nő volt - mondta -, s talán már csak szánalomból maradt mellettem. Kellemetlen számomra, hogy mai napig sem voltam férfival, eléképzelésem sincs a férfi és a nő egyesüléséről, és nincs is bátorságom egy fiatalabbhoz. Tőled azonban nem félek, azt tehetsz velem, amit csak akarsz. Ha átsegítesz ezen a krízisen, soha nem is gondolok érzéki kapcsolatomra Ninával, akivel pedig hosszú ideig megtaláltunk egymásban szinte mindent.

- Amilyen fölényes voltál kedvesem - mondtam -, valóban nehéz elhinni mindazt, amit felsoroltál. De - miért ne hinném? Hanem te arra hivatkoztál, hogy milyen tökéletes lovas vagy, hát most majd bemutathatod, hogy ülöd meg a lovat. Állj fel és - hirtelen a lélegzetem is elállt, kisebb marást éreztem bokámon felül, lenéztem, de akkorra már a kígyó Lola kezében tekergőzött. Persze csak egy-két pillanatig, mert a nyakánál kapta el és egyetlen rántással leszakította fejét a törzséről.

- Gyorsan-gyorsan kedvesem - lihegte -, indulj lefelé, egy-két másodpercnyi késedelem is halálos lehet.

- Igyekszem kedves! - elindultam lefelé, Lola utánam, és tényleg csak másodperceket veszíthettünk a következő harapásig, ez azonban már a lányé volt. Ahogy belemart lábikrámba, hogy kiszívja belőle a kígyó mérgét, úgy éreztem, hogy a méreggel együtt a húst is kiharapta.

- Már nincs veszély, kedves - szólt bűnbánóan felnézve rám -, de meg kell szakítsuk nászunkat, segítségért kiáltok, ne ijedj meg. - A következő pillanatban akkorát sikított, hogy a haciendán is meghallották, és Nina, aki észrevéve Lola eltűnését, mindjárt keresésére indult, a sikolyban nemcsak hangjára, hollétére is következtetett, és egyenesen hozzánk irányította a segélycsapatot.

Ezt követően gyors egymásutánban méreg elleni oltás - szérum kéznél volt -, kórház, a helikoptert a gazda maga vezette - a kórház különszobája, amíg helyre nem pofozzák Lola harapását. Ő, mármint Lola természetesen velem maradt, Nina viszont visszament a helikopterrel, nehogy Melinda, akit ágyban hagytunk, megtudván mi történt velem, odacsődítse Juditékat. Bizonyára vele jött volna az egész kompánia. Na, de maradjunk csak a kórházban. Csak később tudtam meg, hogy magánklinika, ha egyszer a sors jóvoltából plasztikai műtétre kellett várakoznom, legalább hasznot is húzzak belőle. Mivel a klinika személyzete - még az orvos is csak a portugált, spanyolt beszélte, tolmács nélkül viszont nem voltam hajlandó még enni sem, betettek szobámba Lola részére is egy ágyat, aki aztán a tolmácsolás mellett a leggondosabb szerető terápiát is magára vállalta.

Mindjárt az első éjszaka - három napot töltöttünk ott - miután Juditot megnyugtattam hogylétem felől, Lola kulcsra zárta az ajtót, mellém feküdt, azaz fölém, és elkezdődött a dürrögés. De elsőbb csak részéről.

- Nos - súgta, a hangja akkor is remegett -, itt nem kell tartanunk a mérges kígyótól, elkezdhetjük a lovaglást?

- Ha sikerül fölnyergelned - mondtam -, ülj bele kislány, aztán rajta, de vigyázz, nehogy leszédülj róla, mert egy újabb baleset katasztrofális lehet. Vagy Te is gyermeket akarsz, mint Nina?

- Nem, dehogy! Éppen elegen vannak már eddig is a családban! Semmivel sem akarok többet, mint amennyit Te nyújtani tudsz!

- Na akkor itt az alkalom, már eddig is sok a beszédből, cselekedj! Azt talán tudod, hogy melyik nyílás mire való?

Lola nem szólt vissza, két combja közé vette, kis ideig rábámult, mintha akkor látott volna olyasmit először, pedig balett művészként már nem egyszer bele is kapaszkodhatott, majd:

- Jé! Milyen egyszerű szerkezet és mégis csodákra képes - mondta egész halkan, érdekes fintor jelent meg arcán, szemei valósággal perzselték bőrömet, aztán, mint amikor a vonat elindul és a dugattyú előbb lassan, majd egyre gyorsulva bejáródik a - hüvelybe -, az igazság kedvéért, köztünk akkor minden a szokottnak fordítottja volt.

Nem tudnám megmondani, hogy meddig bírtam szusszal, de - mikor már harmad ízben, vagy nem számoltam, elkezdett jajongani, megszólítottam.

- Felébresztjük az inspekciós nővért kedves, hagyj valamit holnapra is! - midőn pedig láttam rajta, hogy még húzódzkodik - hozzátettem: Te kis torkos kolibri!

- Csak kicsit még! - sóhajtotta - ha jönnének, mondd azt, hogy álmodom. - Elismételte néhányszor portugálul, azt követően pedig angolul, majd széles mosoly kíséretében: - Nagyot nem is füllentünk, mert részemről az álomnál is csodálatosabb volt. - E szavakat követően valósággal leszédült rólam, és elnyúlt mellettem.

- Ha most magasabban ülök, bizonyára gerinctörésem lenne. - Ezt azonban már félálomban motyogta, reggelre kelve pedig úgy kellett átemelnem saját fekvőhelyére, mert még akkor is az álom karjaiban pihegett. Miután pedig felébredt, s magára kapott egy lenge köntöst, hogy mégse találják pucéran, ha jönnek, visszajött hozzám, és hosszan csókolt.

- Nahát apuka - mondta - nem hittem volna! Ami kettőnk között végbement, az mindennek a teteje.

Az a nap - na, persze Melinda, hogy is tudta volna eltitkolni a kígyómarást, Judit hívott és alaposan le is gorombított, amiért esti beszélgetésünknél elhallgattam, hogy milyen veszedelemben voltam.

- Sajnos, Mary most nem tud odaszállítani, mert jönnek Gréta, Janzen és valószínű, hogy Vulkán is, de az első járattal indulok. Hogy bízhatnálak másokra, édesapa?

- De édesem - mondtam -, csak egy egyszerű bőrátültetést kell elvégezni rajtam, és már a műtét után visszamehetnék a haciendára, csak a mielőbbi gyógyulás kedvéért javallotta az orvos, hogy legalább egy nappal toldjam meg a klinikán maradásomat. Teljesen fölösleges lenne törnöd magad, és különben is - itt - gondolok Lola apjára, és hát a különböző tennivalókra - már három ügyvéd is segédkezik Melindának, hogy mielőbb rendezzék az átírásokkal együtt az export-importtal kapcsolatos engedélyeket, stb. Arra gondoltam, az itteni gazdaság az egész családot elláthatja hússal és déligyümölccsel. Nagy lépést teszünk előre a család terjeszkedése terén is, mert Bazilioval együtt jön az egész háza-népe! Ezek az emberek végtelen hálát éreznek irántad, és alig várják, hogy megismerhessenek, de légy türelemmel és várj ott, amíg én nem hívlak. Ha nem hinnél nekem, épp itt jön az orvos, aki a műtétet végzi, beszélhetsz vele, de tolmácsként csak Lolát adhatom, remélem megbízol benne, hiszen szívével együtt az egész vagyonát, vagyis: mindenét a családhoz kötötte.

- Hát persze, hogy megbízom benne édesapa. Nem kell az orvos, de Lolát adhatod, hadd mondok köszönetet neki - Melinda említette, hogy minő bátorságról tett tanúbizonyságot.

- Gyere kedves - mondtam a lánynak, aki ott állt mellettem és hallotta minden szavunkat -, veled szeretne néhány szót váltani, különben - az orvos felé - megbízik a doktor úrban, s köszönetét majd az műtét után fejezi ki. Nem tudom mit mondott Judit Lolának, mert én az orvossal beszéltem - néhány szót azért Ő is értett angolul, csak Lola válaszára figyeltem fel.

- Drágám - mondta a lány -, az életemnél is jobban vigyázok apukára, ebben egészen biztos lehetsz. Minden bizonnyal, ahogy apuka is említette - hamarosan rendeződnek itt is a dolgok, és akkor az első leszel, akit fogadunk, de készülj fel, mert az édes-apukám egy királynőnek kijáró fogadtatást készít elő.

Hogy mit válaszolt Judit erre? Ismerjük személyiségét, csak az maradt meg bennem, amit a búcsúzásnál mondott, de akkor már Lolával együtt hegyeztük a fülünket.

- Vigyázzatok magatokra kedveskéim! Nem vagyok féltékeny, de ne vigyétek túlzásba.

- Édes vagy - mondtam - ez rád vall! - Lola pedig:

- Bár túlzásba vihetnénk drága, de - legalább is egyelőre nincs mivel!

Nevettünk! Hát persze, hogy nevettünk.

- Akkor búcsúzzunk drágáim - mondta Judit -, azt hiszem most ereszkednek lefelé Janzenék. Csókot küld Dávidka is apucinak! Csókollak mindnyájatokat, majd jelentkezünk.

- Köszönöm drága - szólt hozzám Lola, a beszélgetés idején végig mellettem volt, s hallotta minden szavunkat. - Nem fogtok bennem csalódni.

- Édesem - mondtam -, te az életemet mentetted meg, én pedig életet adok neked, mert ami az éjszaka végbement köztünk, az egy egészen új élet kezdetét jelentette nálad. Kívánom tiszta szívemből, hogy legyen szerencséd hozzá. Neked állt szándékodban megnyitni előttem a paradicsom kapuját, a sors azonban úgy rendezte, hogy én nyissam meg számodra. Nem baj, hogy egy idősebb férfi ismertette meg veled az érzékiség normális gyönyöreit, de számodra ez a helyzet csak átmenet lehet, amíg egy hozzád illő fiatalra nem akadsz. Ne feledd, csak a kezdet nehéz ebben is, mint minden másban.

- Egyelőre gondolni sem kívánok másra kedves - mondta Lola -, ha nem okoznék bonyodalmat vele, magunkra zárnám az ajtót és visszafeküdnénk, soha nem éreztem ilyen borzongást Ninával való kapcsolatom közben. Szeretném, ha állandósulna bennem ez az érzés.

- Fog állandósulni kedves, de nem általam. Bennem legfeljebb csak tanítómesteredet tisztelheted. Most pedig gyere velem, sétáljunk egyet a pálmák alatt, aztán ennünk is kell valamit, ha meg akarjuk ismételni az éjszakai előjátékot.

- Mehetünk kedves - mondta a lány -, de csak ha nem fáj a lábad. Nem is tudom, hogy tudtam úgy beleharapni, hogy a harapás helyét plasztikailag kelljen helyrehozni. Azt hiszem magam sem voltam teljesen észnél és nemcsak az ijedtségtől a kígyómarás pillanatában. Már előre felcsigázódtam a kíváncsiságtól, hogy vajon hogy megy végbe, amire készültem? Talán a pillanatnyi zavarodottság adta a bátorságot ahhoz, ahogy elkaptam a csúszómászót, majd szétszakítottam. Az éjszaka már természetesnek vettem, ami köztünk lezajlott, s szeretkezés közben, vagy inkább utána már nem mertem volna esküdni arra, hogy az egyneműek egymás iránti vonzalma hormonzavarral magyarázható, sokkal inkább az adott körülményektől. Főképp a már kiskorunkban elmélyült és megszakítások nélküli - mondhatnánk úgy is, testközeli kapcsolattól függ. Nekem közvetlen kapcsolatom hatéves koromig is csak Ninával volt bensőséges, de később sem kerültem nálánál közelebb máshoz. Az intézeti iskolában - a balettet is ideértve - azt tapasztaltam, hogy ez a komplexus sokkalta nagyobb arányban a tehetősebb szülők, semmint a szegényebbek gyermekeinél alakul ki.

Ez a beszélgetés már az árnyat adó pálmák alatt zajlott, s miután kicsit elgondolkodtam Lola őszinte vallomásán, kénytelen-kelletlen, de meg kellett erősítenem szavait:

- Hát igen kicsikém, a jólétnek is megvannak a maga vadhajtásai, csakúgy, mint a szegénységnek, s bár ritkán, de előfordul, hogy egyformán savanyú gyümölcsöt teremnek. Nem tudom, megfigyelted-e már, hogy az úgynevezett virágcsodák elmúlásuk alkalmával, kellemetlenebb szagot árasztanak maguk körül, mint a szerény kis vadvirágok. Ne érts félre, de az arisztokrácia gyermekei - gyakran a felnőttek is, magányosabbaknak érzik magukat, mint az egyszerű emberek. A magyarázat egyszerű: kevesebben vannak és kisebb a választék. Ezért nagyobb a valószínűsége a természetellenes vonzalmaknak. Nem tagadom előtted, de talán eddig sem volt titok, hogy a mi eddigi családunkban is voltak, s talán ma is vannak biszexuális kapcsolatot tartó személyek. Tagadom azonban azt, hogy ez a magatartás gyógyíthatatlan - hormonális zavarból keletkezne. Mihelyt létrejönnek a természetes kapcsolattartás rendezett körülményei, szexuális érzelmi életünk is a helyére billen. Felelj, de őszintén, hiányzik neked jelen pillanatban Nina?

- Egyáltalán nem, drága - válaszolta -, de megvallom, hogy már lovas balesetem óta készültem arra, ami az este megtörtént köztünk.

- Már Münchenben, kórházi látogatásaink idején észleltem rajtad a változást, de gondolni sem mertem volna arra, hogy ez a fiús természetű, fennhéjázó kis szubrett, társnőjéhez hasonlóan, nem is olyan távoli időben a karjaimban fogja megismerni a varázserejű ginzenggyökeret. Szilvia - te nem ismerhetted, bár nem tudhatom - Ő is Edina első balett növendékeinek egyike volt - az élet csodájának tartotta a szerelmet és önmaga, illetve kettőnk részére, sajátos koreográfiában összegezte. Azt még meg kell jegyezzem, hogy Fanni és Gréta lányaim mamája volt.

- Hogyne ismertem volna! Nem egyszer fordult meg a San Pauló-i intézetünkben, és valamennyiünk örömére, helyesebben: gyönyörűségére elő is adta. Egy szavadba kerül és estére, ha minden elcsendesedik, örömmel bemutatom neked. Lehet, hogy tökéletlenebbül, de annál nagyobb átérzéssel.

- Nagyobb örömet semmivel sem okozhatnál kedves, de azt hiszem meg kell szakítanunk a társalgást, mert...

- Látom-látom kedves, édesapa egy egész ügyvédi közösséget hozott magával, de hogy mivégből? Még jó, hogy Nina is köztük van, s így nekem is akad beszélgetőpartnerem.

Lola édesapja jött látogatóba, Melinda, Alonzo, a két idős ügyvéd, valamint Sam lánya Ria, és Sebastian a fia, ugyancsak ügyvédek, és hát Nina kíséretében.

- Minden a lányom kívánsága szerint történt, Josef! - Bazilio inkább a német nyelvhez konyított keveset. - Már csak a ti aláírásotok szükséges és vagyonunk egyesül.

- Ha nem csalnak érzéseim - mondtam -, itt is lányod, ezentúl: lányunk kívánsága szerint alakulnak a dolgok. Holnap reggel befoltoznak, és ha semmi komplikáció nem jön közbe, akkor holnap után reggel jöhettek értünk. Az aláírás nem sürgős, de nem tudom említette-e Lola vagy Nina, hogy Melinda nemcsak a család jogásza, egyben két gyönyörű lányom mamája. Egyik sajnos már nem él, de erről most nem szeretnék beszélni, a másik férjével együtt magyarországi magánkórházunkat vezeti. De mindettől függetlenül, ha még Melinda nem említette: szeretném, ha bank-konzorciumunk Svájcban működő központjának elnöke iderepülne és az Ő irányítása mellett folytatnák az itteni vagyon számbavételét. Én tökéletesen megbízom Sam barátunkban és természetesen fiaiban, lányaiban is. De családunk rendelkezik erre a célra egy speciális csoporttal. Nekünk inkább az élet könnyebb oldalát kell célba venni, mert igaz - jelen pillanatban egészségeseknek érezzük magunkat, és még ki tudja meddig, de közelebb vagyunk a végső állomáshoz, mint fiatalabb barátaink. Meggyőződhettél arról, hogy vagyonod nélkül is örömmel vennénk közénk, hiszen a többihez viszonyítva, na nem is folytatom. Röviden: itt ahányan csak vagyunk, valamennyiünknek pihenésre van szükséges, mert ami történt veled, az megviselte közvetlen, de közvetett hozzátartozóidat is. Bízzuk tehát itteni dolgainkat is a család szakértő gárdájára, mi pedig, akár együttesen, repüljünk el valahová pihenni. Javasolhatom Floridát, Judit, jelenlegi feleségem tartózkodási helyét, de a tiencsini öbölben ringatózó hajószállodánk is tökéletesen megfelel. Válasszatok! Az Adria és a Földközi tenger menti szállodaláncunkat egyelőre nem ajánlom. Ott még bizonytalan a helyzet.

- Örömmel veletek tartok - válaszolt Bazilio -, de azért remélem előbb körülnézel a birtokon, hiszen nem tudhatod, hogy mi viszünk magunkkal a családba.

- Semmit nem kell magatokkal hozni, minden a helyén marad, csupán annyi változás lesz, hogy a bérmunkásokból családtagok lesznek, a tulajdonosból pedig családfő! Mindkettőnek érdekében fog állni, hogy egészségétől, és tehetségétől függően becsületesen helytálljon, mert különben nincs fejlődés, és a családon belül nagyon gyorsan kiválasztódik a példabeszédbeli konkoly. A világgazdaságban tapasztalható szoros verseny ránk is vonatkozik, de ellentétben a bukott kommunista-szocialista rendszerek gyakorlatával: nálunk mindenki önmagát ellenőrzi! Nincs és soha nem is lesz kidobnivaló pénzünk besúgó láncolatra. A lumpen, mások munkájából élősködő elemektől rövid úton megszabadulunk, a többiek viszont függetlenül az elvégzett munka mibenlététől - gondolok a banán ültetvények, vagy az állatok gondozóira - egyformán megbecsült tagjai lesznek a nagy családnak.

- Egyetértek veled - mondta Lola papája -, de ha akarnék, sem tehetnék mást, hiszen ha nem jöttök, én már a föld alatt lennék, de nem is akarok mást tenni! Életemben először felszabadultnak érzem magam - tudom, hogy nemcsak lányomat kaptam vissza, hanem vele együtt egy kedves, ugyanakkor nagyhatalmú családot. A felelősség, ami eddig nyomta vállamat, most megoszlik. De nem akarom nagy lére ereszteni, az igazság az, hogy amíg ágynak nem dőltem érzésem szerint itt - úgy értem, nálam minden a legnagyobb rendben volt. Azóta még körül sem nézhettem, szeretném ha velem tartanátok, és együtt győződnénk meg arról, hogyan sáfárkodtak alkalmazottaim a rájuk bízott vagyonnal. Sam, akinek családja alkotta eddig is legbensőbb baráti körömet, nem a legjobb véleménnyel van az intézőről, a ferences páter szintén úgy vélekedett, hogy a részükre juttatott adományokat is megdézsmálja. Én magam azt vallom, mielőbb ítélkeznénk fölötte, nézzünk a körmére.

Alonzo irulva-pirulva mentegetőzött:

- Megbocsáss kedves barátom - Baziliohoz -, de nekem túlságosan is sok munkát adott a kereskedelmi láncolat. Kénytelen voltam Carlos adatait elfogadni.

- Senki nem vádolt semmivel barátom - mondta Bazilio - remélem, hogy ezután is, mint eddig a család barátja leszel. Amennyiben fenn akarod tartani ügyvédi irodádat, semmiben sem korlátozunk, szabadon határozhatsz. Jössz velem, vagy... De mint Melindától hallottad, a kínai miniszterelnök jogi tanácsadója is a család tagja. Nyugodtabban hajthatnád álomra a fejed, ha te is...

- Megbocsátotok - vágott közbe Alonzo - de bennetek - felém - egy államok fölött is hatalmat gyakorló, egységes, nemzetközi monopol csúcsszervezet dinamikus magját ismertem meg. S a megismerés fontosságára való tekintettel nem hamarkodhatom el a lépést. Nálad barátom - Bazílióhoz - más a helyzet. Te tulajdonképp már sejtjeidben sem a régi vagy, új emberként léptél újólag az élet színpadára. Nekem azonban még lehetnek a tiétekétől eltérő nézeteim is, és mielőtt döntenék, át kell gondoljam alaposan a döntés következményeit.

- Senki nem siettet barátom - mondtam, Bazilio felé pedig: - Egyezzünk meg, hogy holnapután reggel értünk jössz, és majd együtt oldjuk meg a még elintézetlen dolgokat. Addig pedig - majd, ha innét szabadulok, beszélek fiunkkal - a konzorcium elnöke - majd Ők kézbe veszik mind a birtok, mind a kereskedelmi lánc dolgait. Tudom, nem könnyű az elit számára elfogadni a mi jövőképünket, de ha valaki tudja, én tudom, hogy az elit - mindegy született, vagy végzettsége folytán lett azzá - belefulladna saját piszkába, ha nem lennének az általuk lenézett, sok esetben kisemmizett kétkezi munkások. Egyformán értékes minden munka, amely az emberiség fennmaradását szolgálja. S hogy megkönnyítsük a különböző társadalmi rétegek kézfogását - döntöttünk a családi struktúra mellett.

- Meg kell zavarjam a látogatást uraim - szólalt meg az orvos, aki időközben mellénk érkezett -, de amennyiben sürgős a megbeszélnivalójuk, megvárhatják, nem fogjuk hosszabb időre igénybe venni az urat.

- Nem, nem - mondtam -, nyugodtan magunkra hagyhattok bennünket, és majd ahogy megbeszéltük. Lola minden szempontból elégséges itt! Rátok otthon nagyobb szükség van.

- Legalább én hadd maradjak - szólt közbe Nina, aki egész idő alatt kissé távolabb tőlünk, Lolával beszélgetett -, ígérem nem leszek terhetekre.

- Te maradj csak apuka mellett, kedvesem - Lola homlokon csókolta volt szerelmét, és kezdte tolni a többiek közé. - Rád - folytatta - éppúgy szükség van most édesapa mellett, mint rám itt! Búcsúzzunk el drágáim, ne várakoztassuk a doktor urat.

Lola közbelépésével egyidőben a hangszóró is a nevemet rikoltozta - nem tudták, hogy az orvos már kijött értem, és mivel nem találtak a szobámban, ez volt a legegyszerűbb megoldás.

Ami a műtétet illeti, és ami még említést érdemelne kórházban tartózkodásom idejéről? Talán a Lola által felelevenített koreográfia, mely az élet csodáját sűrítette a balett művészi alakításaiba. De hát ezt már több ízben is leírtam, így hát - amíg vissza térünk a haciendára, nézzünk fel ismét a Nap túloldalára, ahol a szellemileg elmaradott makogók átprogramozása folyik.

A tudomány eleddig ismert anyagát sűrítik a méreteiben ugyan normálisnak tekinthető, szellemileg azonban fejletlen agyakba. Tudom, mi földi emberek elképzelni is csak nehezen, megvalósítani pedig sehogy sem tudnánk - egyelőre, de nekik sem sikerülhetett egyik napról a másikra. Hosszú évezredek, tán évmilliók kísérletei vezettek eredményre. Persze a sok-sok kudarcot és újrakezdést is figyelembe kell vennünk, s végül is sikerült. A kozmosz erővonalainak különválasztása, majd gyakorlati alkalmazásán túl, mivel meggyőződésük volt, hogy a Teremtő szellem kivételével minden a térben jelenlévő anyagenergia variációinak a terméke, kidolgozták az emberi agy elektrokémiai folyamatainak elméletét. Az elmélet birtokában a gondolkodás, az érzés és a különböző fiziko-kémiai folyamatok kristályokba tömörítése, a kristályok feltöltése a már ismert tudományok anyagával, majd az ilyetén nyert komplexumot sugárként belőni a neutronokba már nem okozott különösebb fejtörést.

Elsőként természetesen saját nyelvüket, valamint tudományos ismereteiket tömörítették kristályokba, vagyis csak ezzel a művelettel akarták kezdeni. Mivel azonban emlékeztek arra, hogy a katasztrófa előli menekülés előtt már töméntelen mennyiségben legyártották ezeket a kristályokat, hogy ha netán valaha mégis haza kerülnének, ne kelljen újra kezdeni mindent, s a kristályokká tömörített tudomány ellenáll tűznek, víznek, a kész anyagot pedig a bazalt palota falába vágott üregbe rejtették. De olyan tökéletesen, hogy a nyílás helyét csak lézerrel lehetett letapogatni. Amikor a szívócső igénybevételével kiemelték a bazalt kockákat, örömmel tapasztalták, hogy az idő semmi károsodást nem okozott a kristályokban. Ehhez az anyaghoz most már csak hozzá kellett adni a két földi expedíciótól átvett - mondhatjuk úgy is, leszűrt tudományos ismereteket, és nyomban elkezdődhetett a kristályok belövése a makogók memóriaegységeibe. A királynő kérésére először az Ő ágyastársán végezték el a műveletet. Mivel addig neve sem volt - persze társainak sem - még a belövés előtt nevet kellett adni mindenkinek, egyben beosztásukat is rögzíteni, hogy a művelet után már ne kelljen magyarázkodni, s azonnal elfoglalhassák a számukra kijelölt helyet.

A férfiakkal gyorsan haladtak, hanem az asszonyok és a sok gyerek. Ráadásként szinte valamennyi termékeny korban lévő nő terhes. Továbbá az is bonyolította, hogy egy nő több férfival is tartott kapcsolatot, vagy éppenséggel fordítva. Mint az őskorban: valamennyien egy hordához - családhoz tartoztak, és még a nagy társadalom visszaérkezése előtt hozzájuk csapódtak az első expedíció tagjai is. Nem volt könnyű a szortírozás. Na - de hát nem voltak ők még így sem olyan sokan, hogy a tudósok, akik a kvazárok erővonalait az adapterként szolgáló agy akarat megnyilvánulásaihoz alkalmazták, ne tudták volna a biotípusokat gyorsan és 100%-os pontossággal különválasztani.

Wanda és az expedíciók tagjai nem tudták leplezni csodálkozásukat azon, hogy a programozó gépbe belépő, szellemileg csak a test szükségleteinek kielégítésére képes emberek - természetesen a nők is - az egyes tudományágak művelőiként léptek ki, nem is emlékezve előbbi énükre. A gyermekeket azonban csak korukhoz képest, anyanyelvük és az egységesen elfogadott angol nyelv használatára programozták be, ugyanis bármennyire előrehaladott volt természetismeretük, még messze elégtelen volt a Kozmosz meghódításához, melyet célul tűztek maguk elé és a gyermekek elméjét mentesen hagyták a különböző befolyásoktól, így biztosítva a jövő nagy feltalálóinak táborát.

Lehel, aki ha nem volt különösebb elfoglaltsága, általában Wanda közelében tartózkodott, elfogódottan jegyezte meg:

- Amit ezek itt művelnek, az már a csúcstechnológia teteje húgom! De vajon helyesen cselekszenek-e amidőn ezeket az egyszerű, fejletlen, úgy értem, szellemileg - embereket a maguk értelmi szintjére emelik? Nem lenne jobb betartani a fokozatosság elvét? A tudomány nem pótolja azokat az örömöket, amelyek a kritikus körülmények közepett is biztosították, hogy az őrült, tébolyult emberek leszármazottai ha araszolva is, de a felemelkedés felé irányították lépteiket. Fényes bizonyíték erre, hogy bár nem tudták, mi célt szolgálnak azok a szupermodern eszközök, amelyeket elődeik hátrahagytak, nem rombolták le vagy szét azokat, sőt - olyannyira tiszteletben tartották, hogy a világítást biztosító elektromos kristályok egyikének kiemelését is az expedíció tagjai szorgalmazták, egyikük vesztére.

- Meggyőződésem bátyám - válaszolta Wanda -, hogy ezek az emberek mielőtt cselekszenek, mindent alaposan mérlegelnek. Valószínűnek tartom, hogy mostani cselekedetük némileg abból a bűntudatból fakad, hogy annak idején pusztulásra ítélték tudathasadásos szeretteiket. Nem gondolom, hogy eddigi örömeiktől megfosztanák Őket, mindössze annyi történik, hogy a tudat nélküli állapotot tudatosság váltja fel. Kellemes volt eljátszogatni a szeretetet sugárzó, együgyű népséggel, de csak visszatartanák, keresztbe tennének a további fejlődésnek. Ami pedig a mi céljainkat is gátolná. Nézd, itt jön Mú, az első az itteniek közül, akivel összeadtam magam, s aki által teherbe estem. Eddig is elkövetett mindent, hogy örömet okozzon, de az inkább csak abban nyilvánult meg, hogy a legjobb falatokat hagyta nekem, amióta pedig nyilvánvaló a terhességem, sokszor már az elviselhetőség határát súrolja kedveskedése. Lássuk, hogy most, az átprogramozás után megváltozott-e velem szembeni magatartása. - Tovább nem folytathatták, mert Mu - Wanda választottja nevét a kínai mértékegységről - melléjük érkezett, és udvariasan biccentve Lehel felé, mint egy hímes tojást ölelte át szerelmét. Születendő gyermeke anyját, akit az őrült királynő egyenes ágú leszármazottjaként, mint a horda vezére javasolt a királynő posztra.

- Te drága! - mondta neki - Köszönöm neked, nektek mindazt, amit eddig értünk tettetek. Ha ti nem jöttök, talán soha nem hozzuk vissza őseinket, akik most saját fejlettségi szintjükre emeltek minket.

- Nincs mit köszönni kedves, hisz annyi gyöngédséget senkitől nem kaptam volna a Földön, mint amennyit Tőled kaptam eddig. De - Wanda elérzékenyült, s könnyek jelentek meg szemében - éppen arról beszéltünk bátyámmal, hogy az átprogramozás nem változtatja-e meg érzésvilágotokat? Hogy fogunk élni a jövőben? Az eddig kedves, szeretetre méltó lények nem változnak-e rideg, érzelem nélküli, csak a tudománynak élő emberekké, mert ha úgy lenne, akkor többet ártottak, mint...

- De kedvesem - válaszolta Mú kitűnő angolsággal -, úgy élünk ezután is mint eddig, csak immár civilizált körülmények között. A civilizáltságot természetesen magamra és azokra a társaimra vonatkoztatom, akik a ti érkezésetek, valamint az ősök hazatérése előtt velem együtt vajmi kevés ismerettel rendelkeztünk a maihoz képest.

- Megbocsássatok - mondta Lehel -, de néhány kérdésre szeretném, ha meggyőző választ kaphatnék tőletek. Először is: mi indított arra - Wandához -, hogy a Mú nevet add élettársadnak?

- Kedves vagy - volt a válasz -, erre magadtól is rájöhettél volna. Kínában ez idáig legerősebbek a családhoz kötődő gyökerek, és bár legtöbben élnek a földrész nagyságú országban, a legegységesebbek, ennél fogva legközelebb állnak hozzánk. Erről különben már otthon is vitatkoztunk és apukának is hasonló a véleménye. Ezért is döntött a család Kína mellett a bázis elhelyezésének ügyében, de ezt te jobban tudod, mint én.

- Köszönöm! Egyetértek veled - mondta Lehel -, de van még egy kérdés, ami nem hagy nyugton: megértem azt, hogy itt a nők viselik a kalapot, de valahogy rendszerezni kellene az együttélési normákat. Ugyanis a több feleség, több férj, sok gyerek előbb-utóbb degenerálódáshoz vezet. Mert igaz, hogy a betegségek úgyszólván mindegyikét gyógyítani tudjuk, a degenerálódás ellen azonban csak egyféleképpen védekezhetünk, ha mint a Földön a legprimitívebb népeknél is - szigorú törvények tiltják a közeli hozzátartozók általi nemzést.

- Kedves bátyám! - Wand, akinek szeméből előbb még könnyek fakadtak, felkacagott. - A kromoszómák ismerete már a Földön is döntő a házasságon kívüli születéseknél, továbbá házasságon belül is, ha az apa kiléte kétséges. Az itteni módszer sokkalta fejlettebb, és annak ellenére, hogy nincs semmiféle kötöttség a nemi kapcsolatokban - a terület nagysága és a Kozmosz meghódítása miatt szükséges a szaporulat. Sokkalta kisebb a degenerálódás lehetősége, mint a Földön, ugyanis hibás gyermek lehetőséget sem kap arra, hogy megszülessen.

- Érkezéstek előtt is csak ép, egészséges gyermekeket neveltünk föl - kapcsolódott a témához Mú -, nézz körül, találsz-e egyet is közülünk, aki bármi módon nem felelnek meg a szigorú követelményeknek?

- Azt hiszem igazatok van - mondta Lehel -, bocsássatok meg, magamtól is rájöhettem volna.

- Hová osztottak be kedves? - kérdezte Wanda Mút -, szeretném, ha a közelemben maradnál.

- Pontosan erre hivatkoztak a vének is - válaszolt a kérdezett -, melletted maradok kedvesem. Én fogom kiértékelni a Földön elhelyezett, vagy ezután elhelyezendő szondák híranyagát, és természetesen veled, valamint majd a Földről átköltöztetett szerkesztőbizottsággal állítjuk össze az általad javasolt világlapot.

Kim, az első expedíció elektromérnöke közeledett feléjük asszonyai társaságában, néhányuk kivételével, Wandáéhoz hasonló, emelkedő hassal.

- Alaposan ráhajtottál pajtás - mondta neki Lehel -, neked már tényleg nem sok keresnivalód lenne a Földön.

- Te sem panaszkodhatsz - válaszolta Kim - most vannak soron a tiéid, vagyis inkább te vagy az övék! Talán még túl is tettél rajtam. Mit szólna Viktória, ha megtudná, hogy míg Ő ott lenn epekedik utánad, te itt sorozatban gyártod a gyerekeket?

- Nehogy már összevesszetek! - Kim táborából egyik fiatal, sudár termetű szőkeség Lehel mellé lépett, átdugta fejét a férfi hóna alatt, majd felnézve rá: eddig hiába kerülgettelek - mondta -, ma azonban ha tetszik, ha nem, magamévá teszlek.

- Na várj csak - szólalt meg Lehel, meglepetésében egészen belepirult, ugyanis a lány még az övénél is tisztább angolsággal fejezte ki magát -, megkérdezted Kimet, mi szól ahhoz, ha elpártolsz tőle? Én különben rövidesen indulok vissza a Földre, és kénytelen leszel megint mást választani.

- Kedvesem - mondta a lány -, nekem ez idáig semmi közöm nem volt Kimhez, és ezután sem lesz, csupán azért csatlakoztam a csoporthoz, mert asszonyai vér szerinti testvéreim. Ezt a tényt imént állapították meg, de nem jelenti azt, hogy nekem is Ő kellene. Mint biokémikust melléd osztottak be bizonytalan időre, és kénytelen leszel megtűrni magad mellett a soron következő földreszállás alkalmával is. Tehát?

- Úgy igaz, ahogy húgom mondta - erősítette meg a szőkeség szavait Mú. - Tinát melléd osztották be a vének, ugyanis királynőnk felhatalmazta Őket, hogy belátásuk szerint gyorsítsák fel a földi nemzetek egymás közötti megbékélését, s azzal párhuzamosan a velünk kötendő szövetség folyamatát. A programozó űrhajóval fogtok lemenni, s Tina fogja elvégezni Gréta húgod, valamint földi feleséged átprogramozását Vulkán közreműködésével. Aki továbbra is ott marad feleséged és húgod mellett. De veletek megy még Vang professzor is! A vének tanácsa ugyanis úgy határozott, hogy a földi űrhajóbázist át kell állítani energiatermelésre, mert ha nem lépünk közbe, a Föld egyensúlyát veszti a belsejéből felszínre hozott, majd felhasznált energiahordozók miatt. Aminek beláthatatlan következményei lennének Földön élő testvéreinkre nézve. Vulkán dolgozta ki az őrült királynő által elkezdett kristályosítási programot, ő viszont átadja Vangnak a technikai megoldáshoz szükséges irodalmat. Mindketten a radiológia professzorai, az alapanyagot pedig alólunk kapják. A vének tanácsa szerint a Nap felétek eső oldala még néhány millió évig bőségesen ellátja a földieket energiával és a Föld visszanyerheti eredeti állapotát. Továbbá, Tina lesz segítségedre, helyesebben segítségetekre, mert Kim is veletek megy, a lapkiadó vállalatok szerkesztő gárdájából kiválogatni azokat, akik legjobban megfelelnek a mi feltételeinknek. Egyúttal elhelyezitek űrszondáinkat, a közeljövő szempontjából még fontosnak ítélt, de általunk nem ellenőrzött politikai, valamint katonai objektumokban.

- Hajlandó vagyok mindenben eleget tenni királynőm és a vének kívánságának - mondta Lehel izgatottan -, de hogy éppen Tina legyen az a személy, aki Viktóriát, valamint húgomat Grétát átprogramozza? Mint biokémikusnak jobban hasznát vennétek - Wandához - itt fenn.

- Nyugodj meg kedves - szólt ismét a lány, láthatólag tetszett neki, hogy Lehel nem szívesen bízza rá a feleségén végzendő műveletet -, nem foglak megerőszakolni. Mint Mú édestestvére, én is az őrült királynő késői leszármazottja vagyok, s van bennem annyi intelligencia, hogy kivárjam a mindkettőnk számára megfelelő időt. Kim bizonyára kapva-kapna az alkalmon, a vizsgálatok azonban azt igazolták, hogy kettőnk neutronjainak összekapcsolása a legkiválóbb gondolkodót, vagy legalábbis azok egyikét fogja adni a társadalomnak. Mivel pedig már bekódoltak bennünket, kénytelenek leszünk eleget tenni, a társadalom igénye elsőrendű feladat. Ami pedig Viktóriát illeti - egy család vagyunk kedves, és nálunk mindenki a legjobbat akarja a másiknak.

- Rendben van! Kedves vagy! - Lehel végigsimított Tina hosszú, szőke haján, hasonló volt a kibontott földi búzakévéhez. - De mit fogok csinálni a többivel? Ni csak, már itt is vannak?

- Szamár vagy bátyám! - Wanda elkacagta magát -, vedd már észre magad. Itt más törvények szerint élünk, mint a Földön, a mi kis bolygónkon. Mások az elvárások, de mint ahogy Tina is mondta: egy család vagyunk és itt mindenki a legjobbat akarja a másiknak. Mint tapasztalhattad, itt sok a nő! Itt luxus lenne az egynejűség, mert abban az esetben a nők kétharmada parlagon maradna. Már pedig jövőnk szempontjából sem engedhetjük meg magunknak ezt a pazarlást. Nézd milyen kedvesek, kívánatosak még így nagy hassal is! - Akkorra már Lehel és Tina körül tekergett az asszony koszorú. - Ők egyelőre beérik azzal, ha megsimogatod ott, ahol a kis haszontalan rugdalódzik, utána pedig mikor, melyikhez lesz kedved. Tina elsősorban a munkában lesz társad, aztán ha másra is sor kerül, hát nem hiszem, hogy fájni fog bármelyikteknek is. Most pedig, tekintve, hogy holnap indultok a Földre, használjátok ki a hátralévő időt búcsúzkodásra. Mint látom, mára végeztek az átprogramozással, s nekem is mennem kell, mert még át kell beszélnem az úti programotokat a vének tanácsával.

Kim már előbb otthagyta őket, háremhölgyeivel elvonult, Lehel néhány pillanatig maga elé nézett, majd asszonyai közepett elindult Ő is a palota belső termei felé. Mú és Tina is indulni szándékoztak, de őket Wanda visszatartotta.

- Ti maradjatok még! Rátok ott most nincs szükség, ellenben a tanácsban igen! A lapkiadással kapcsolatos dolgokat beszéljük meg, milyen kaliberű szerkesztők jöhetnek szóba és természetesen csakis férfiak, sőt nőtlenek, akik itt megtalálják a maguk paradicsomát, és nem sopánkodnak, mint Lehel is teszi, Földön hagyott szerelmeik után. Na, persze bátyámat meg lehet érteni, egy csodálatosan szép és okos asszony, valamint négy, ugyancsak gyönyörű gyermek várja otthon.

- Nem értem - kezdte Mú a trónterembe menet -, miért van szükség a megfelelő alanyok összepárosítására - gondolok Tinára és bátyádra, amikor szinte valamennyi eddigi ismeretet beprogramozhatunk agyunkba?

- Az eddigi ismereteket kedvesem - mondta Wanda -, de bármilyen mélységre hatoltunk is eddig a természet titkaiba, mindez összességében is csak nagyon csekély. Szükségünk van tehát olyan egyedekre, akik a már rendelkezésünkre álló ismereteket újakkal gyarapítják, nem bízhatjuk magunkat a véletlenre, amikor a genetikailag legmegfelelőbbeket már előzetesen osztályozni tudjuk. Melyikük melyik tudományág előbbre vitelében érhet el nagyobb sikereket. Nem tudhatom még, hogy Tina és Lehel neuronjai mit mutattak ki, azt azonban tudom, hogy a vének tanácsa mindent elkövet annak érdekében, hogy behozzuk a lemaradást, arra a kárba veszett időre gondolok, amelyet kristály állapotban voltak kénytelenek átaludni.

- Valóban nagy átalakulásoknak vagyunk tanúi, kedveseim - Mú egyszerre ölelte magához édestestvérét és szerelmét, akihez ezentúl már nemcsak az ösztönei kötik, hanem azok a kifinomult érzelmek, amelyek földi értelemben a lélek, valójában azonban a neuronok - idegsejtek - láthatatlan, ám általuk már irányítható, mi több: kristályokba tömöríthető kisugárzásai. - Agyunk átprogramozása előtt - folytatta Mú - bár mindent elkövettek nevelés terén, valójában a beszédet is csak ugattuk, ma pedig már csak testszínükről lehetne megkülönböztetni a makogókat a nagy társadalom szuper műveltségű tagjaitól.

- Nem vihetnénk magunkkal Kim, valamint Vang mellé is egy-egy hölgyismerősüket? - Tina fordult kérdéssel Wandához. - Ugyanis - folytatta - kellemetlen szituáció következne be, ha versengés indulna értem.

- De kedvesem - Wanda tekintete megkeményedett -, nem nászútra mentek, hanem szigorúan vett programot teljesítetek. Időtök sem lesz enyelgésre, mert miután leereszkedtetek a földi bázisra, majd elvégeztétek ott a nővéremre és a húgomra vonatkozó műveleteket, Vangot hátrahagyva azonnal indultok tovább, hogy végrehajtsátok a tőlünk folyamatosan érkező utasításokat. Itt megjegyzem, de az utasítások is tartalmazni fogják, hogy Vulkán kivételével, senkivel nem léphettek közvetlen kapcsolatba a bázison, utána pedig a szondák híranyagából kiszemelt médiamenedzserek, újságírók, szerkesztők neuronjainak kiértékelése kizárólag rád tartozik. Nem szeretném, ha egyetlen selejtet is hoznátok magatokkal. Részemről be is fejeztem, de a véneknek bizonyára lesz hozzátennivalójuk, ugyanis, mint közvetlen hozzátartozóim - ezentúl részt kell vennetek a tanácsüléseken. Na, persze, ha úton lesztek, akkor erre nem kerülhet sor, de tudnotok kell, hogy a tanács előtt nem ismeretlen gondolatvilágotok. Előzetes utasítás hiányában csak akkor alkalmazhatjátok a csak általatok ható távoli energiaforrást, ha életet, vagy életeket menthettek vele. Ennek közléséről Vulkán és Judit esetében megfeledkeztünk, és csak nyilvánvaló jó szándékuk miatt nem szüntettük meg energiaforrásaik birtoklását.

A királynő, két társával együtt a trónteremhez érkezett, ahol a vének egymás közt már vitatták a tanácskozás anyagát. Meg kell még jegyeznem, hogy Mú és húga, Tina azért érdemelték ki a vének megkülönböztetett tiszteletét, mert sejtmagvaikban kimutatták a menekülésük előtti, ám agyának elborulása miatt hátrahagyott királynő öröklődő tulajdonságait. Most pedig - mivel a tanácskozás egyébként is titkos, legalábbis ami bennünket illet, továbbá nagyjából már ismerjük a tanácskozás anyagát, Wanda, vagyis a királynő jóvoltából, térjünk vissza a Földre, oda, ahol Judit révén megtörtént a csodálatos feltámadás, és vegyük szemügyre, hogyan reagál a legújabb kor embere a természetfölöttinek kikiáltott történésekre.


A médiák által felröppentett hír, miszerint a gazdag, rákban elhunyt Baziliót, az onkológia egyik ismert professzor asszonya Judit, eddig ismeretlen módszer alkalmazásával, a rádióhullámok mentén, távolból, Floridából átsugárzott saját energiájával nemcsak feltámasztotta, hanem egyúttal a rákból is kigyógyította, rövid idő elteltével bejárta Brazíliától kezdve az ismert világot. Hiába volt tiltakozásunk, hogy az esetnek semmi köze a csodához, nem nekünk hittek, hanem a ferences atyának. Aki meggyőződéssel hirdette, hogy az egyház és a szegények gyámolítóját az égi hatalom hozta vissza halálból, annak bizonyságául, hogy az elkorcsosodás ellenére sem hagyta magára a hitehagyott embert, hogy látható, kézzel fogható bizonyítékát adja, miszerint ma is köztünk él, tevékeny részese életünknek, és ott, ahol azt kiérdemlik, ma is megmutatja természetfeletti erejét.

Az atya beszédeinek hatására, néhány nap alatt egész sátorvárost húztak fel a hacienda pálmákkal szegélyezett parkjában, és a hűtőházat, amelyben a csoda történt, a nagy számú, főleg rákbetegségben szenvedő turista kérésére, át kellett alakítani kápolnává. A legtöbb vita arról folyt, hogy kinek a képét tegyék az oltárrá átalakított húsvágó asztal fölé, a szent szűz vagy Judit képét, akinek közreműködésével a csoda történt? Végül is Judit képe mellett döntöttek, hiszen általa nyilvánult meg Isten akarata. Mózes kezében a bunkós bot kígyóvá változott, miért ne lehetne egy élő asszony is Isten előtt szent? Különben is - hivatásából adódóan a betegek gyámolítója.

Feleségemmel, akivel pedig naponta beszéltem, közölni sem mertem, hogy mi történik a haciendán, s még szerencse, hogy Mary és Ferenc révén távol tarthattam a médiák híranyagától, mert különben erőszakkal sem tudtuk volna a rövid idő alatt szent helynek kikiáltott településre cipelni. De persze az még kicsit odébb van, most inkább az előkészületekkel foglalkozzunk. A zarándokok számának növekedése, elsősorban egészséges étkeztetésük miatt - kimerítette erőnket, s kénytelenek voltunk a városból szakácsokat, alkalmi munkásokat felfogadni. Még szerencse, hogy a hús, gyümölcs bőséggel állt rendelkezésünkre, a közeli konzervgyár pedig, amely ugyancsak Bazilió tulajdonát képezte, szinte ingajáratban szállította a friss déligyümölcsökből préselt italokat. A kápolna miatt persze nem használhattuk többé a vágóhidat sem, ezért már a klinikából való hazatérésem - a haciendára természetesen - után első dolgom volt a komplett, és már ultramodern vágóhíd, valamint hűtőház megrendelése az Egyesült Államokból. A leszállítás, és az összeállítás csak néhány napot vett igénybe, mert az áruval együtt érkező speciális szakemberek gyors és kitűnő munkát végeztek. Nekünk csak a megfelelő hely kiválasztása, és annak simára gyalulására kellett ügyelnünk. De az igazat megvallva inkább csak nekem, mert Baziliót szinte teljesen kisajátították a médiák emberei, az intézőt pedig menesztenünk kellett, ugyanis Sam nem rosszindulatból vádolta Őt a munkásokkal szembeni durva bánásmód miatt. S mint a számításokból kitűnt, a páternek is igaza volt abban, hogy megdézsmálja a rendház részére adományozott élelmiszert. Azt persze nem hagyhatom ki, el kell mondjam, hogy milyen szituáció közepett váltunk meg tőle. Az első otthon töltött nap folyamán Bazilio unszolására kilovagoltunk, hogy megtekintsük a Lola által agyondicsért ménest, majd utána az Ausztráliában bevált villanypásztor által őrzött szarvasmarha állományt. Mindkét telephez a banánültetvényeken keresztül kellett átvágni, és elég távol estek a központtól. Négyen indultunk, természetesen lóháton, a két lány: Lola és Nina, valamint Bazilio és jómagam. Már messze bent jártunk a banán ültetvények között, amikor segélykiáltásokra figyeltünk fel, s nem sokkal később az intézőt pillantottuk meg - lóháton félvér lányt kergetett a fák között. Nagyon fel lehetett gerjedve, mert - bár eléggé sík területen, egymást megelőzve vágtattunk feléjük, csak akkor figyelt fel, midőn az agyonhajszolt, félig holt lány mellé leugrott a nyeregből, hogy birtokba vegye a zsákmányát.

- Mit vétett ez a szerencsétlen pária? - kérdezte tőle Bazilio, de nem szállt le, csak úgy a ló hátáról.

- De apuka - Lola apja mellé ugratott -, ezt kérdezni sem kell, hiszen amit magad előtt látsz, mindent megmagyaráz. - A szót tett követte, s úgy szemközt vágta lovagló ostorával a megszeppent férfit, hogy elöntötte a vér. - Nincs elegendő kurva, te szemét? Segítsd ide elém az a szerencsétlen lányt, a többit majd otthon, de most előbb körülnézünk a ménes, azt követőleg pedig a marha-farmunkon.

A ménes egy főlovász mester irányítása mellett valóban vetekedett bármelyik észak-amerikai, vagy európai lótenyésztő teleppel, s ezt meg is mondtam Bazilionak, hanem a marha-farmnak se eleje, se vége, egyszerűen megszámlálhatatlan állatot láttam magam előtt, de szinte teljesen magukra hagyva, az Isten szabad ege alatt, akárcsak az afrikai rezervátumban.

- Hát azért a jövőben itt sem árt egy kis átszervezés. - mondtam - Na, tudom, amíg te egészséges voltál, bizonyára nem volt ilyen szabad a vásár, de most, hogy ismét egészséges vagy, és itt vagyunk mi is. Az intéző felé pedig: - Van nyilvántartása az állatokról? Szaporodás, vágás, elhullás, de elsősorban a kötelező egészségügyi intézkedésekről?

- Uram - mondta az intéző, miközben még mindig a vért törölgette arcáról -, természetes, hogy volt, az utóbbi időben azonban számolatlanul vitték a vágóhídra, vagyis inkább a zarándokok élelmezésére. E pillanatban nem tudok pontos számot mondani.

- Megértem - mondtam -, aki munkaidőben lányok után futkos, annak nem is telne erre az idejéből. Pedig Önnek, mint a gazdaság általános intézőjének pontos kimutatása kellene legyen mindenről, ami a gazdaság területén található, avagy történik.

- Azért nem egészen magára hagyatott ám az én gazdaságom - szólt közbe Bazilio -, még mikor bírtam erővel, magam építettem ki egy titkos televízió hálózatot és ha azóta nem verték szét, a hacienda központi számítógépén minden visszajátszható, ami betegségem ideje alatt történt. Erről persze az intéző úr semmit sem tudhatott, de Samon kívül senki az alkalmazottaim közül. Úgyhogy, amíg vissza nem pörgetjük a gazdaságban történteket egészen addig, amíg ágynak nem dőltem, majd még inkább az utána történteket a mai napig, ne törjünk pálcát senki fölött. - Az intézőhöz fordult: - Természetesen Önnek is jelen kell lennie, hogy lássa és az adatok megtekintése után saját maga vonja le a megfelelő következtetést további sorsát illetőleg. Ez a lány-história még nem lehet ok az elbocsátásra, fenyítésnek pedig talán elégséges, amit lányomtól kapott. - És, hogy nem blöffölt - felmutatott a víztoronyra, amely a térség legkiemelkedőbb pontján magasodott. - Látjátok - az a monstrum nemcsak a terület elárasztását szolgálja, hanem egyúttal a gazda szeme is.

Nemcsak én, valamennyien csodálattal bámultuk az embert, akinek gazdasága mellett esze is volt, majd oldalt fordítva fejünket, a nem éppen építészeti remekként egy fél tartományt befogó betonszörnyetegre szegeztük tekintetünket.

- Álmomban sem gondoltam volna - hebegte az intéző -, még egyszer sem voltam a torony tetején, pedig...

- ...pedig, ha egyetlen egyszer is veszi a fáradtságot - folytatta Bazilio -, másként bánt volna a gazdaság munkásaival, elkerülhette volna a mostani megalázó helyzetét. S hogy a gazdaság vonatkozásában mit tett volna másképp, azt hagyjuk későbbre.

Befelé menet úgy intéztem, hogy Bazilio mellé sorakozzak fel. A lányok előrevágtattak, míg az intéző középütt igyekezett. Beérte ugyan a lányokat, de rövid szóváltás után lemaradt tőlük.

- Okosan beszéltél - mondtam -, ha sejtésem nem csal, Carlos mögött egész sor sötét ügy lappang, de vigyáznunk kell vele, nehogy ellenségként távozzon. Egyelőre azt javaslom, hogy a szivattyútelep és a víztorony körül - na, persze a számítógépre is tekintettel, meg kell kettőzni az őrséget. Azt sem tartanám fölöslegesnek, hogy amíg ez a felhajtás tart az atyák részéről, a helikopter kisebb megszakításokkal a magasban keringjen.

- Arra nem lesz szükség - válaszolta Bazilio -, ha a televíziós lánc tökéletesen működik. Különben az állandó motorzúgás csak segítené azokat, akik valami rosszban törik a fejüket. De te ne idegesítsd magad semmivel, majd én rendezem az itteni dolgokat. Hála kedves feleségednek, és őszintén - nem tudhatom, hogy még kinek, olyannyira tiszta az agyam, hogy azt is látom, amit talán nem kellene. Azt mindenesetre szeretném, ha te is végignéznéd a filmet, talán arra is fény derül, miért vitetett ki az intéző Samék tiltakozása ellenére közvetlen azután, hogy lezárták a szemem, a hűtőházba. És ki tudja még mire?

- Hát persze, hogy ott leszek melletted, de most ne foglalkozzunk semmi olyasmivel, ami csak terhelné amúgy is bonyolult életünket. Fő, hogy itt lovagolsz mellettem, aztán ez a gyönyörű természet. Bármerre és bármilyen gondban voltam a természettel való közvetlen kapcsolat mindig segített abban, hogy magamra találjak.

- Én itt születtem - mondta Bazilio - helyben végeztem el az alsóbb iskolákat, a középfokút Mánausban, az egyetemet pedig Rioban. Lehet, hogy számodra meglepő, de iskoláimat kezdettől a végéig Sammal együtt, a különbség csak annyi, hogy Ő Rioban a műszakin, én pedig a mezőgazdaságin szereztem diplomát. Tőle tanultam el és mint mondottam, vele együtt építettük ki televíziós hálózatunkat a birtok egész területén. De talán - mivel mindkettőnk szülei tökéletesen beszélték az angolt is, és barátságuk hasonló bensőséges volt a miénkhez, helyesebb, ha egy családként beszélek magunkról. Feleségem korai halála és lányom San-Pauloba való távozása után pedig a kettősség teljesen megszűnt. Hogy Ő a hecc kedvéért egyenruhát vett magára, majd sofőrként mutatkozott, egyáltalán nem akadályozta barátságunkat, sőt - kiegészítettük egymást, mert amit nekem nem mertek megmondani, azt neki igen, és előbb tudtunk beavatkozni, ahol az szükséges volt. Az intézővel sem volt semmi baj addig, amíg fent jártam-keltem, utána pedig Sam és a felesége is csak velem törődött, így a gazdaság az intézőre maradt. A gyerekek, övék is, enyém is mind távol voltak. Tudod, hogy Sam gyerekei is mind egyetemet végeztek, és bár fiatalok, mint a lányom, mondhatom nyugodtan, hogy befutottak. De arról akartam beszélni, hogy én Brazílián kívül, sőt az iskolákat nem számítva, a gazdaságon kívül is csak néhány napot töltöttem távol, akkor is üzleti ügyben. Azért is fogadtam örömmel egy hosszabb útra vonatkozó ajánlatodat. Szép ez a vidék! Őseim - nem tudom mekkora áldozatok árán, de Brazília talán legértékesebb darabját szakították ki. A Rio-Negron lezúduló víztömeg, és a majdnem merőlegesen tűző napsugarak kiegyenlítve egymást, évről-évre bő termést biztosítanak. Az árasztásos öntözést már apám valósította meg, én csak kisebb újításokat vezettem be, hogy a nagy tömegű szarvasmarha állománynak mindig friss legelője legyen.

Bazilio még mondta volna tovább, én pedig szívesen hallgattam, de a lányok nagyon megugrottak, és mivel nem akartuk az intézőt szem elől téveszteni, elkezdtünk vágtázni mi is. A terep sík volt, csak imitt-amott emelkedett egy kis lanka, s mivel már későre járt, az amúgy is vörös alkonypírt még vörösebbre festették a hacienda parkjában lobogó máglyák. A születési tornak már vége volt, az egyre szaporodó zarándokok láttán azonban Bazilio nemhogy lezárhatta volna a kapukat - az igazság kedvéért nem is voltak -, azt is megengedte, hogy az ültetvények közé is beálljanak a hatalmas luxuskocsikkal. Mert már nem csak a szegények jöttek bízva a csodában, jöttek a gazdagok is, aminek a következménye az volt, hogy bár Bazilio nem igényelte a tömeg ellátásához hozzájárulásukat, kierőszakolták azt maguktól. Egyik teherautó a másik után érkezett élelmiszerrel megpakolva. A ferences atyák alig győzték az elosztást. Jó érzékkel, Isten nagyobb dicsőségére, és saját boldogulásukra, a lehetőség szerint semmit el nem mulasztva igyekeztek kihasználni a csak ritkán adandó alkalmat. Az Ő közreműködésükkel alakult át a hűtőház is kápolnává egyik napról a másikra. Ők ellenezték leginkább azt is, hogy ma is élő személy képét helyezzék el az oltár fölé, de engedtek a tömeg követelésének, mintha megérezték volna, hogy végül mégis az ő kívánságuk szerint alakulnak a dolgok.

Beérkezve a telepre, leadtuk a lovakat - a hátaslovak részére, közel a nagy épülethez, egészen modern, műmárvánnyal burkolt istálló szolgált, majd gyalogosan, egymástól el nem szakadva igyekeztünk az épületbe, ahol Emma, Sam felesége estebéddel várt ránk. A vacsoránál jelen voltak még - elsőként említem természetesen Melindát, kívüle pedig Vincenz atya, Alonzo az ügyvéd, Sam lányai, Ria az énekművész, Izabell az ügyvéd, Sebastián a szintén ügyvéd, és Ernesto az orvos. Az intéző jelenléte a vacsora utáni filmbemutatóhoz nélkülözhetetlen volt, ezért Bazilio ragaszkodott a közös vacsorán való részvételéhez is. Samnak viszont éppen elegendő dolga akadt kint, és neki egyébként sem kellett látnia a filmet ahhoz, hogy az intézővel szembeni bizalmatlansága bizonyítást nyerjen. Vacsora közben eléggé szűkszavúak voltunk valamennyien, érezni lehetett a feszültséget. Kíváncsian vártuk a rejtett kamerák által készített felvételeket, főképp attól kezdve, hogy Baziliot ágynak döntötte a betegsége.

Vacsora végeztével átmentünk a páncélajtóval lezárt, eléggé tágas helyiségbe, és elkezdődött a képek vetítése. Bazilion kívül valamennyiünket meglepte a módszeres, szinte az egész területre kiterjedő adatszolgáltatás, a fő- és a melléképületeket is beleértve. A gazdának ki sem kellett lépnie az épületből ahhoz, hogy saját szemével győződjön meg arról, hogy miként végzik alkalmazottai a munkájukat. A konyha személyzetétől, a legtávolabbi ültetvények, a ménes, a szarvasmarha legelőterülettel együtt, még az őserdőben tevékenykedő munkásokról is egészen jó minőségű képek készültek. De természetesen számítógépes vezérléssel, az egyes napokat külön is megjelölve, s eszerint előre is, hátra is lehetett forgatni, kívánság szerint.

Mivel Bazilio is először látta a képek azon részét, amelyek ágynak dőlése után készültek, ugyanúgy hatottak rá is, mint ránk az intéző brutalitását rögzítő, a rabszolgaság idejére emlékeztető felvételek. Figyeltem az arcát, ugyanakkor az intézőét is. A gazda arcán a megbotránkozás, a ma is létező erőszak elleni tiltakozás, az intéző arcán a megvetés, továbbá a félelem a megtorlástól torz keveréke. Majd amidőn a tömeges marhalopások, a banánszállítmányok szerződésektől eltérő irányváltoztatásait rögzítő, nem egy mellett félre nem ismerhető hangos szöveggel, képek sorakoztak gyors egymásutánban, és Bazilio a jobb megértés végett többször is visszaforgatta. Az intéző felállt:

- Uraim - mondta - itt nincs mit tagadnom! Amíg az úr egészséges volt, hűséggel szolgáltam. Erről bizonyára meggyőződött, éppúgy, mint az előttünk leforgatott képsorok történéseiről. Amikor meggyőződtem arról, hogy az Úrnak már nincs sok hátra, lánya, egyetlen örököse pedig teljességgel valószínűtlen, hogy átveszi a gazdaság irányítását, arra az elhatározásra jutottam, hogy amit lehet menteni a mohó papok és ügyvédek elől, bűn lenne otthagyni. Ami pedig az emberekkel való bánásmódot illeti - nem tagadom, hogy sok esetben elragadtattam magam, de mindig alapos okom volt rá. A mai utolsó esettel kapcsolatban pedig, megtetszett a lány és meg akartam szerezni. Mivel szép szóra nem hallgatott, hát erőszakkal. Ha nem jönnek arra, soha szó sem esett volna róla. Nem beszéltem melléje, őszinte voltam, bármint döntenek, elfogadom, és még csak haragot sem érzek senki iránt. Amit cselekedtem, az az ember természetéből adódik. És most - bocsássanak meg, de nekem elegem volt belőle. Őszintén csodálom gazdám leleményességét, technikai tudását, igyekszem majd magam is hasznosítani.

- Várjon! - állt fel Bazilio is. - Még csak arra kérek szintén őszinte választ, hogy miért erőszakolta közvetlenül a halálom beállta után hűtőházba szállításomat?

- Erre nagyon egyszerű a válasz, uram - a fiatal gazdatiszt rezzenéstelen szemmel Bazilio szeme közé nézett. - Reméltem, bár nem voltam benne biztos, hogy kedves lánya legalább a temetésre hazalátogat, és - esetleg - a jövőre való tekintettel sem hagyhattam, hogy egy bomlásnak indult tetemet találjon a házban. Egyáltalán nem volt szándékomban feldaráltatni, amire talán egyesek gondolnak, bár senki nem akadályozott volna meg abban, mert itt mindenki - az akkor helyben lévőkre gondolok - azon fáradozott, hogy mentse, ami mozgatható.

- Köszönöm! - válaszolta Bazilio -, őszinte vallomása nem büntetést, jutalmat érdemel. De mert a település többi lakóját nem tudná őszinteségével sem meggyőzni jószándékáról, és a bizalmatlanság tovább gyűrűzne, felmentem szerződése alól. Mivel pedig jutalmat említettem, kérem kövessen az irodámba. - Felém fordulván pedig: - ugye nem kérek lehetetlent, ugyanis szeretném, sőt immár jogodban áll, hogy te is jelen légy, hiszen beleegyezésed nélkül már jutalmat sem osztogathatok. Ti pedig - a többiekhez - segítsetek Samnak, azaz apukátoknak - a fiatalokhoz.

- Rendben van - mondtam - készséggel állok rendelkezésedre, de Melindát, a család matrónáját, és immár lányainkat is fel kell kérned, jelenlétük nélkül ugyanis semmi olyan döntést nem hozhatunk, ami kapcsolatba hozható a családdal.

- Bocsáss meg - szólt - és Ti is - Melindához és a fiatalokhoz -, én még nem ismerhetem a családi szokásokat. Miképp születnek a különböző döntések, de hát ebben az esetben Sam családja sem zárható ki a döntéshozatalból, hiszen mint mondottam, a két családot én már eddig is egynek tekintettem. Na, persze, hogy akarjátok-e, vagy sem? - Sam gyerekeihez: - rátok tartozik, én szüleitek nevében beszéltem.

- Mi szüleinket követjük - mondta Ernesto, az idősebb fiú -, de bocsáss meg, ha tévednék. Mi téged is saját szülőnknek tekintünk, és irántad való szeretetünk sem kisebb az édesénél, tehát?

- Ebben az esetben - szólt ismét Bazilio - maradhat mindenki a helyén, a páter majd megáldja döntésünket, az ügyvéd pedig írásba foglalja. Tekintve, hogy az intéző úron kívül csak Ők a kívülállóak.

- Ezt így nem mondanám - szólalt meg Vincenz atya -, mert Isten szolgái egyben az emberé is, de egyelőre ne firtassuk, maradjunk annyiba, hogy én fátylat borítok a múltra, megáldom, és tartom magam ahhoz - bármint döntenek is.

- Foglaljon helyet maga is, Carlos - szólt ismét Bazilio, miközben Ő maga is visszaült előbbi helyére. - Nos - folytatta - miután az intéző úr elfogadhatóan megmagyarázta tettének indítékait, azt javaslom, hogy megfelelő javadalmazás mellett helyezzük át - természetesen, ha neki is megfelel - a család San-Paulohoz közeli gazdaságába. Amennyiben másként döntene, tegyük lehetővé számára, hogy megfelelő tőkével egy saját gazdaságot építhessen ki magának. A magam részéről bármint döntsön is, barátként kívánok megválni tőle, hiszen senki nem vitathatja, hogy az Ő figyelmességének köszönhetem jelenlegi életemet, és hát - ki tudja - ülhetnénk-e itt most, vagy csak csupán ti, hasonló körülmények között?

- Remélem nem akarod a csodát is az intéző úrnak tulajdonítani - szólalt meg Vincenz atya -, én mindenesetre - függetlenül a papsággal szembeni magatartásától - megáldom és a felebaráti szeretet Istentől eredendő megnyilvánulásaként értékelem az általatok most, vagy később alkalmazandó intézkedéseket. Természetesen rá vonatkozóan is!

- Ez tökéletes válasz volt Pádre - mondta Bazilio -, és te Alonzo barátom? - szólt az ügyvédhez.

- Ugye apukára bízzuk kedveseim? - Melinda szavai voltak ezek, aki Lola és Nina között ült, mindkettejük keze az övében, szemben velük pedig a Samék gyerekei. - Ő áll legközelebb Judithoz, aztán tulajdonképpen az Ő ötlete volt az a kísérlet, aminek a következményeként itt ülhetünk, hogy eldöntsük mi legyen a gazdatisztünkkel?

A fiatalok szeme rám szegeződött, köztük az intézői is.

- Nos - szóltam - ha rám bízzátok, én helyeslem az intéző úr áthelyezését a család egy másik, Brazíliában, vagy másutt elterülő nagyobb gazdaságába. Ha nem fogadná el javaslatunkat, akkor egy neki is megfelelő összegben megállapodhatunk. Most pedig Önön a sor, barátom - szembe fordultam az asztal sarkánál ülő fiatal gazdatiszttel. - Megvallom - folytattam - nekem soha nem voltak ellenemre azok az emberek, akik felcsipegették a különben elkallódó búzaszemeket. Ez utóbbi mondat persze csak hasonlat, de - bár - nagyobb mennyiségben itt is ennek lehetünk tanúi.

- Köszönöm, valamennyiüknek köszönöm - kezdte az intéző -, ma délutántól sok minden átértékelődött bennem. Megvallom: titokban reménykedtem, hogy a kisasszony itthon marad édesapja halálát követően, és én támasza lehetek. Abban az esetben minden általam eltulajdonított vagyonrészt egyetlen tollvonással visszaszármaztathattam volna. Mivel azonban az elmúlt napok történései áthúzták előbbi számításomat, ugyanakkor egy általam eddig ismeretlen társadalmi perspektívába csöppentem bele, amennyiben meg tudnak bocsátani, és elfogadnak hibáimmal, tévedéseimmel, természetesen eddig összegyűjtött vagyoni bázisomat is közé sorolom, akkor előre is megköszönve jóindulatukat, elfogadom a család bármelyik gazdaságába történő áthelyezésemet. Amennyiben az ismeretlenül is nagyra becsült család tagjának tudhatom magam. Tudom, azok után amit itt láttak, nehezen képzelhető el, hogy a tévútról egyik pillanatról a másikra vissza lehet fordulni, de hát az sem mindennapi esemény, aminek itt szemtanúi lehettünk. Ha Bazilio úr az Önök közreműködésével kezdhet egy új életet, miért ne kezdhetnék én is? Egyikünk testileg, másikunk erkölcsileg volt hulla. Érzek magamban annyi erőt, hogy az új körülmények között tisztességes ember legyek.

- Részemről semmi akadálya - szólalt meg Bazilio.

- Én pedig - mondtam - egyenesen örülök a dolog ilyetén való megoldásának.

Nincs harag, nincs ellenség, ellenben eggyel több jó barát!

- Azért így túl egyszerű lenne, nem gondoljátok? - Lola majd feldöntötte az asztalt, ahogy felugrott. - Őszinteségéért minden elismerésem uram - szólt az intézőhöz -, de azok után amiket itt láttunk, némi biztosíték is szükséges lenne. A szép szavak megindítják az idősebbeket főképp, de nekünk fiataloknak nem elegendő. Hajlandó lenne szavait mondjuk valami maradandóval is alátámasztani?

- Bármit kérhet tőlem, Lola kisasszony!

- Bármit? Jól gondolja meg - emelte fel Lola a hangját.

- Bármit!

- Nos, akkor itt várjanak rám - mondta a lány - néhány perc múlva visszajövök.

Valamennyien kíváncsian lestük a nagyon is magabiztosnak látszó lány után - csak nehogy meggondolatlan lépésre ragadtassa el magát. Gondolatmenetemet valószínűleg Melinda és Bazilio is osztotta. Amidőn aztán kinyílt az ajtó, és a küszöbön átlépett a terembe visszatérő Lola, az intéző által üldözött lány karolva, meglepetésünkben szóhoz sem jutottunk. De az intéző arcáról is lerítt, hogy másra számított.

- Íme Carlos úr, felajánlom Önnek Mercedes kezét! - Lola szavai ünnepélyesen csengtek a tágas teremben. - E fiatal és csodálatosan szép lány szavai szerint Ön már hosszabb idő óta üldözi állítólagos szerelmével, amit nem utasított vissza, mert neki is imponált. Sőt - szerelmet ébresztett benne is, de nem volt hajlandó odadobni magát az ön érzéki fellángolásainak. Mercedes szerint ma délután is magával vitte, mint már több ízben, mivel azonban ma sem volt hajlandó átadni magát, lelökte maga elől, és addig üldözte, amíg össze nem esett. Ha mi nem érkezünk időben, ki tudja mi történhetett volna? Ha - tegyük fel, Mercedes meg akarna téveszteni bennünket, kérem cáfolja meg, ha igazat mondott, akkor pedig tartsa szavát. Kérésem - mivel Mercedesnek sincs ellenére, hogy még ma, azaz a tiszteletreméltó gyülekezet előtt vegye feleségül. Minden szükséges megvan hozzá, pap, kápolna, a két apuka, a két tanú, Izabell, aki egyúttal a település közjegyzője, én kántorizálok és hát a lakodalmas népség is rendelkezésünkre áll. Ami pedig a menyasszony hozományát illeti: mindazon javak, amelyeket apukámtól eddig eltulajdonított. Bizonyára elegendő lesz nászútra, továbbiakban már családunk tagjaiként biztosítva lesz tisztes egzisztenciájuk. Tudom, Ön rám számított. Én azonban a művészi pályával jegyeztem el magam és nem kívánok változtatni.

- Boldogan mondok igent - válaszolta az intéző -, egyetlen dologról azonban megfeledkezett kisasszony. Egy ártatlan szűz, mint amilyen Mercedes, fehérben kell, hogy oltár elé álljon!

- Ó, ez a legkevesebb, Uram - válaszolta a lány. - Apukám részemre tartogatta anyuka menyasszonyi ruháját, én pedig boldogan lemondok róla Mercedes javára. Tehát?

- Tehát Ön egy földre szállt angyal kisasszony - mondta az intéző -, nem lehet csodálkozni azon, hogy édesapját csoda folytán visszakapta, pedig valósággal már a halál torkában volt. Áldani fogom nemes cselekedetéért feleségemmel együtt.

- Akkor lássunk hozzá! Nina, Ria, Izabell, ti gondoskodjatok a menyasszonyról, én magam vigyázok arra, hogy a vőlegény meg ne szökjön, Melinda anyuka vegye kézbe a két apukát, Ti pedig - a többiekhez - gondoskodjatok arról, ami még szükségeltetik egy csodálatosan szép esküvői szertartáshoz.

- Várj csak kislányom - szólalt meg Vincenz atya -, mit húznak a fiatalok egymás ujjára, mert hát anélkül ugye?

- Megnyugtatom atyám - válaszolt Lola -, az ékszeres dobozunkat apuka jól elrejtette még mielőtt ágynak dőlt, így válogathatnak kedvükre abból is! Én általában ékszer nélkül járom a világot, csak díszletként szoktam felrakni magamra - rendszerint bizsut.

- Köszönöm kislányom - Bazilio Lola mellé lépett, azaz inkább a két lány közé. - Te apád lánya vagy! Egy huszárvágással megoldottad a gordiuszi csomót. Most pedig, mivel már így is késve vagyunk, lássunk hozzá nagyszerű ötleted megvalósításához.

Mi pedig, amíg az esküvői szertartás, majd az utána következő dínomdánom tart, kövessük Lehel, Tina, Kim és Vang útját, akik Wanda, a királynő, és a vének utasításait követve útnak indultak, hogy a kínai bázison elvégezzék Viktória és Gréta átprogramozását a távlati tervekhez igazodva. S letegyék Vangot a vezeték nélküli elektromos kristályok gyártásának beindítására. Tudjuk, hogy Vulkán, a sugárzás kristályosításának egyik feltalálója már a bázison tartózkodott, hogy az atomerővel hajtott repülőszerkezetek gyártására alkalmas üzemeket átállítsák az erővonalak energiájával hajtott űrhajók gyártására. Fontos megbízatásuk volt még az újabb űrszondák elhelyezése, valamint a világlap szerkesztésére alkalmas média kiválóságok összegyűjtése és felvitele.

- Ugye nagyon hiányolod Viktóriát és a gyerekeket - kezdte a beszélgetést egyik nap Tina, miután Kim és Vang pihenni tértek és kettesben maradtak Lehellel. Az űrhajó minden szerkezete automatikára volt beállítva, de azért ketten ébren vigyázták a műszereket.

- Ezt kérdezned sem kellett volna - volt Lehel kurta válasza.

- Bocsáss meg - folytatta a lány -, csak azért beszélek, hogy ébren tartsam figyelmedet. Érzem ugyanis, hogy gondolataidat túlontúl leköti a családra való emlékezés. Hogy felengedj kicsit a velem szembeni feszességedből, közlöm veled, a vének tanácsa elindulásunk előtt engedélyezte számodra a családoddal való közvetlen kapcsolatfelvételt. A bázisra való megérkezésünk után én elvégzem Viktória és Gréta átprogramozását, s te már velük együtt elhagyhatod a hajót, s persze Vanggal együtt. Kim és én tovább megyünk, majd a folyamatos utasításoknak megfelelően elhelyezzük a szondákat és felszedjük a kiszemelt urakat. Természetesen őket is mindjárt helyben átprogramozzuk, hogy ne legyen velük kellemetlenségünk a visszaúton.

- Igazán kedves vagy - mondta Lehel - tudom, érzem, hogy te jártál közben a családommal való kapcsolatfelvétel engedélyezése miatt. Köszönöm és ígérem, hogy jóságodat viszonozni fogom.

- Arra szükségem is lesz - válaszolt Tina -, ugyanis miután elvégeztük a feladatunkat, visszajövök érted, hazaérkezésünk után pedig egy hosszú útra indulunk, de nem a Földre, hanem a Tejútnak nevezett csillagrendszerbe. A cél, felkutatni azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünk előtt járnak, s ha van rajtuk a miénkhez hasonló élet, akkor kimenteni, még mielőtt az ősközeg magához szippantaná a bolygót. Tervbe van véve egy másik út is, de az már ellenkező irányba, hasonló életlehetőségek keresése arra az időre, amikor fel kell adni jelenlegi telepeinket. A Földet előbb, mint a Napot. Akkorra persze még többet fogunk tudni a természet mibenlétéről, és nem fogunk pánikba esni, mint Odisszeát járt elődeink.

- Hogy lehet, hogy te többet tudsz nálam a világ dolgairól, holott csak a minap töltötték fel memóriaegységeidet?

- De kedvesem - adta meg a választ Tina -, én egyszerre többet kaptam az ismert tudományokból, mint te azzal együtt, amit már a Földön megszereztél. És ne feledd: nő vagyok, s nálunk ellentétben a Földön élőkkel, az asszony mindig a férfi előtt járt. Továbbá, amennyiben királynőnk csak fiúkat szülne, és valami váratlan fordulat következne életében, akkor én lennék az első számú örököse a trónnak. Ezért is kaptam többet az ismert tudományokból, mint a társadalmunk többi nő tagja.

- Nem tudom, mit szólna ehhez a sok pöffeteg férfi a Földön, főképp a papok. Nálunk ugyanis eddig úgy tartották, hogy az asszony másodrenű teremtmény, hogy Isten a férfi oldalbordájából alkotta, megsajnálván az Ádám névre hallgató férfit, amint magányosan bolyongott a gyönyörű paradicsomban. Na, persze ez fordítva is lehetséges, sőt - szerintem magának a Teremtőnek a kiléte is lehet nőnemű, s tán helyesebb lenne anyánknak, mint apánknak nevezni. Erre azonban kár még gondolatot is vesztegetni, mert magának a Teremtőnek a titkát feszegetni csak elpocsékolt idő lenne. Nekünk nagyon is elegendő lenne tudni, hogy honnan és miképp, továbbá: miért lettünk. Mint már volt róla szó: okosabban tennék a Földön is, ha a sok jó koponya a természet mibenlétét kutatná és nem azt, hogy egyáltalán létezik-e Isten? S ha létezik, honnét, mi végre? Melyik vallás áll hozzá közelebb, stb. Szerintem, ha Isten a szülője a természetnek és abban természetesen nekünk is, akkor ő, mint kotlós tyúk a kiscsibékre, telepszik rá az egészre! Hogy aztán ki, hogyan csipog? A kotlós sem tesz különbséget, egyformán védi, szereti valamennyi fiókáját.

- Hogy mennyire igazad lehet! - Tina Lehel elé állt és átölelte vállát -, te már akkor is a mi elveinket vallottad, amikor még nem is sejthetted létezésünket. Elárulhatom neked. Felvetettem a tanácsban - nem lenne-e egyszerűbb a földi főkolomposokat felszippantani, majd átprogramozva visszahelyezni őket előbbi állomás helyeikre, hogy aztán a mi felfogásunk szerint irányítsák a rájuk bízott nyájat.

- Nem lenne ésszerű elképzelésed szerint cselekedni, kedvesem - mondta Lehel -, mert a tömeg azt hinné, hogy vezetői megbolondultak, és vagy agyonvernék őket, vagy bolondok házába zárnák. És mint eddig is, újabb próféták lépnének a helyükre, majd elölről kezdődne, ami ki tudja már mióta. A félrevezetett nyáj ész nélkül megy a főkolomposok után, legtöbbször együtt zuhanva a szakadékba. Nekünk a többséget kell meggyőzni, ahhoz pedig a királynőnk és a vének által létrehozandó világlap, azzal együtt az általunk átprogramozott elektronikus médiák a legalkalmasabbak.

- Te mégis csak többet tudsz nálam - szólalt meg ismét Tina, egészen közel hajolva hozzá.

- Csak a Földre vonatkoztatva, kedvesem - válaszolt Lehel -, ott is csak a többségi nép lelki alkatáról. Az eddigi politikai rendszerek gondoskodtak arról, hogy csak egy szűk réteg és annak ivadékai kaphassák meg azt a politikai és gazdasági képzést, amely képessé teszi Őket arra, hogy a változó körülmények között is biztosítsák a hatalom gyakorlásának folytonosságát. Csak ritkán fordult elő, hogy egy-egy kivételes, ugyanakkor saját környezetükből az összefonódás folytán, a már eldegenerálódottakat is felkarolták. E tényből kiindulva, leszámítva egyes kiugró területeket, mint például a számítástechnika, színtelenné, lapossá, tudománytalanná válik a művészettől kezdve az élet szinte minden területe. Le kell váltani a régi garnitúrát, előbb azonban fel kell nevelni az újat, és ez a mi feladatunk! Ezért szükséges egy, a Föld minden nemzetének anyanyelvén megjelenő világlap, amely korrigálásra sem hagyva időt, nap, mint nap tudatja az egyszerű emberek milliárdjaival, többségükben áruló vezetőik határozatait, a szupertitkosakat is, ezt a célt szolgálják a legeldugottabb helyekre is belőtt, vagy ezután elhelyezendő űrszondáink.

- Kár, hogy a Földön annyiféleképpen beszélnek - mondta Tina -, megnehezíti munkánkat, de már készül a szinkronizátor. Bárhonnét érkezik hozzánk a hír, szinkronban fordítja az összes ismert nyelvre. A szerkesztőknek csak az lesz a dolguk, hogy kiválogassák, majd összeállítsák fontossági sorrendben a híranyagot. A többit elvégzik a gépek, s a vételre és adásra szerkesztett műholdak. Idővel persze Földön lakó testvéreink is az egységes, a kontinensekre szakadás előtti ősi nyelvet fogják beszélni, a földreszállás előtti ősi kultúra nyelvét, amelyet Odisszeát járt véneink is beszélnek.

- Miért nevezed Őket véneknek, hiszen a Nap régmúltból visszatért lakói többségükben fiatalok, vagyis a menekülés előtti állapotokat tükrözik. A bio-kristályokból a kristályosítás előtti minőségükben léptek színre. Senki nem lett közülük sem idősebb, sem fiatalabb. Ezen kívül - úgy értem, a külső formátumon kívül - értelmi szintjük is a régi. A vének persze cserélődni fognak, mert minden fejlődik, a tudomány is - mindig a nagyobb kapacitású egyéniségek fogják megszabni a fejlődés ütemét. Ti, az utódok, és mi, az expedíciók tagjai is a tudomány ma ismert anyagát kaptuk, de a technika felgyorsul és ki tudhatná, hogy a felnövekvő nemzedék milyen távlatokat nyit. A természet titkaiba történő egyre intenzívebb behatolás eljuthat a semmi és a valami határáig is, és akkor merre?

- Tudod mit? - Tina megállította Lehel eszmefuttatását -, a tudósnak is szüksége van kikapcsolódásra. Mit szólnál egy kis szeretkezéshez. Lassan elérjük a Földet és eddig még csak meg sem csókoltuk egymást. Pedig - akár szerelem nélkül is teljesítenünk kell az utódnemzés biológiai követelményét. Néhány percre rábízhatjuk magunkat az automatikára. Megérkezésünk után már nem lesz időnk egymással foglalkozni egészen a visszaútig. Akkor pedig már sokan leszünk.

- Nem lenne biztonságosabb kristály állapotban felvinni őket?

- Nem! Be kell tartanunk az utasításokat! Ezt azonban nem tiltják - Tina átkarolta Lehelt. - Ugye nem ítélsz el, amiért én kezdeményezem, hiszen tudod, nálunk... Na, nem is mondom tovább, szeress! Kívánlak! Most talán abban a stádiumban vagyok, hogy egyből fogamzik. Tudod, bátyám, Mú mellett meg sem kísérelhettem senkivel, Téged azonban a vének, az Ő beleegyezésével jelöltek ki számomra.

- Ne butáskodj, hiszen te annyira szép és okos vagy, továbbá le sem tagadhatnád királynő ősödet. Én azonban így átprogramozva is csak egy egyszerű proletárgyerek vagyok. Az átprogramozással csak okosabb lettem, érzelmi világom nem változott, és nincs miért tagadnom, nagyon szeretem feleségemet, függetlenül attól, hogy nem egy lány gyermeket vár tőlem ott fent is! Te azonban más vagy! Nem kell erőltetnem magam, hogy szeresselek, ha te is tiszta szívedből akarod, nem pedig úgy, mint a Földön, a felső elit asszonyai. Kiélvezik magukat a munkában megizmosodott szegény legényekkel, aztán többnyire eltüntetik őket, hogy nyomuk se maradjon.

- Ne mondd tovább! Nálunk sosem volt így, meg nem is lesz! Most azonban, ne gondoljunk semmi másra.

Hogy meddig szeretkeztek? A kronométer jelzőkészüléke nélkül még a Földre való leereszkedést sem veszik észre. Azonban a készülék időben jelezte, hogy beléptek a Föld légkörébe, és a leereszkedést már kézi vezényléssel, négyesben végezték, láthatatlanná téve űrhajójukat, az irányító központ közelében. Még az űrhajóból átvilágították a központi épületet, hogy Lehel és Vang az űrhajó elhagyása után ne időzzenek sokáig a kérdéses személyek keresésével. Viktória Vulkán jelenlétében a tervező irodában két asztrofizikussal vitatkozott, Gréta azonban nem volt található az épületen belül.

- Lehetséges, hogy Pekingbe kell érte menni - mondta Lehel Tinának -, addig elvégezheted Viktórián a műveletet, de úgy, hogy neki előzőleg sejtelme se legyen arról, hogy mi készül. Nem árt egyiktöknek sem, ha megismerkedtek, ki tudja - lehet, hogy idővel őt is magunkkal vihetjük. Franciául perfekt beszél, kipróbálhatjátok egymás nyelvi tudását. Na - és egyebekben sem utolsó. Nem baj ugye, ha én azonnal indulok a húgom keresésére? Majd Vulkán idekíséri Viktóriát, Vang pedig ismeri a területet - kiismeri magát. Igyekszem vissza!

Azt ugye nem kell kommentálni sem, hogy Viktória mennyire megörült férjével való találkozásának. Vulkán és a másik három, mert Csia, akit már ismerünk, egy pillanattal később nyitott rájuk. Elfordították fejüket.

- Szívem - szólalt meg Lehel, miután kibontakoztak egymásból, hogy üdvözöljék rég látott barátaikat is - néhány napra engedélyt kaptam, hogy a családommal foglalkozzam, tehát itt maradok veletek, de most azonnal indulnom kell, hogy idehozzam Grétát, azt ugyanis már megállapítottuk, hogy nincs a közelben. Téged addig Vulkán és Vang átkísérnek az űrhajónkra, ahol egy bájos, kedves hölgy vár rád. Nyugodtan tedd amit mond, és várjatok meg ott, amíg visszaérkezem Grétával. Előbb azonban útba igazíthatnátok, hogy merre találom.

- Egészen biztosan a közgazdaságtani egyetemen van jelen pillanatban Pekingben - szólalt meg Vulkán -, egy gép állandó készenlétben van, én is mehetek, ha nincs rám szükség.

- De szükség van rád is! - válaszolta Lehel - majd magam megyek, bizonyára megtalálom.

- Jobban tennéd, ha helikopterrel indulnál, azzal az egyetem udvarában is leereszkedhetsz - szólt közbe Viktória - amennyit veszítesz, annyit nyersz időben.

- A te javaslatodat fogadom el szívem - mondta Lehel -, de mit szólnál ahhoz, ha Csiát is vinném magammal? Ő gyorsabban tájékozódik és előbb jövünk.

- Jó gondolat édes - szólt Viktória, majd a fiatalasszonyhoz fordulva: - elkíséred férjem, kedves?

- Boldogan - válaszolt a kérdezett -, máris indulhatunk. Gréta egy kurzusra jár Tomival - Csia férje -, legalább vele is találkozhatsz.

- Egy pillanat - Lehel agyában hirtelen villant fel a gondolat -, mit veszítenének azzal, ha Csiát és Tamást is átprogramoznák, hiszen a kiadóvállalatokhoz több emberre lesz szükségük, és Ők már egyébként is tudnak a nagy titokról. - Félrehívta Vulkánt és kérte, ha kapcsolatba tud lépni a fentiekkel, tegye meg, közölje velük és amennyiben engedélyezik, egy utat megspórolhatnak.

- Előbb is gondolhattunk volna erre - mondta a fiatalember, majd szót se fecsérelve átlépett egy - idegen szemnek láthatatlan - tapétaajtón. Miután pedig tényleg csak kevés időt töltve a titkos helyiségben visszaérkezett: - A válasz pozitív - mondta - hozzátok magatokkal Tamást is! - Ezt követőleg már gyorsan peregtek az események.

Lehel csak Viktóriát csókolta homlokon, majd karon ragadta Csiát, s perceken belül egy ugyancsak indulásra kész helikopterrel a magasba emelkedtek, Vulkán és Vang pedig átkísérte Viktóriát az űrhajóban várakozó Tinához. Vulkán természetesen tudta, hogy a lány az őrült királynő leszármazottja Múval együtt. Azt is, ha Wanda történetesen nem csatlakozik az expedícióhoz, akkor a lány, azaz Tina lenne a helyében. Mély tisztelettel köszöntötte, majd ugyanolyan tisztelettel mutatta be neki Viktóriát, úgy helyezkedve el Vanggal együtt, hogy Viktória a memóriaegységeket tároló, s egyben programozó gépezet alá kerüljön, hogy ilyetén kényszer és tudtán kívül táplálják be agyának memória egységeibe az előre felkészített anyagot, amely képessé teszi Őt mindarra, amit a jövőben elvárnak tőle. Elsősorban, hogy Vulkánnal és Vanggal együttesen szervezzék át a bázist a fentről folyamatosan kapott utasítások szerint. A két férfi a műszaki, Viktória és Gréta pedig a közgazdasági szempontok figyelembe vételével kezdjenek hozzá a technológiai, politikai és gazdasági struktúrák észrevétlen, egyben forradalmi átalakításához. A művelet persze csak rövid ideig tartott, utána az űrhajó belső kamráiból előkerült Kimet üdvözölte előbb, majd már egy addig soha nem hallott nyelven a soron lévő tennivalókat vitatták meg. Már egészen belemelegedtek, midőn Viktória hirtelen kapcsolt, hogy Ő egy általa ismeretlen nyelven folyékonyan beszél, mint társai.

- Nem értem - mondta - mi történt velem, hiszen én...

- Sok mindent fogsz ezután tudni, amikről eddig nem is hallottál - magyarázta Tina. - Én, aki a makogóknak elnevezett vademberek egyike vagyok, ma szinte mindent tudok a biokémia jelenleg ismert anyagáról. Ha majd elkezditek a kristályokba tömörített energia tömeges gyártását, továbbá azzal párhuzamosan az égitestek erővonalainak energiájával üzemeltetendő űrhajók gyártását, aminek következtében egyedüli meghatározó tényezők lesztek a Földön, akkor sok mindent más szemszögből fogsz megítélni. Megérted például férjed időnkénti hosszabb távollétét is, de szavamat adom, hogy a Föld és a Nap társadalmának kézfogása után, megőrizvén fiatalságodat, mindenért kárpótolni fogunk, még az elveszettnek hitt szerelmes perceket is visszakapod. Addig azonban kemény munka vár rátok. Segítenetek kell az általunk szerkesztendő világlap terjesztésében, hogy mielőbb megszűnjön az egyszerű - átlagemberek kényszerképzete arról, hogy egyes emberek, vagy csoportok születésük vagy szerzett tudásuk folytán kiváltságokat kaphatnak a közösség által birtokolt javakból. De annak a képzetét is, hogy bárki kihúzhatja magát büntetlenül a közösség által rábízott feladatok elvégzése alól. Tudom, így szinte lehetetlennek tűnik mindez, de a rendelkezésetekre álló anyagi, később politikai hatalom birtokában le fogjátok hengerelni a ma még megdönthetetlennek látszó földi hatalmakat. Egyszerűbb megoldást is tudnánk alkalmazni, de a népnek, mint férjed is tartja, magának kell eljutnia arra a szintre, hogy ne ismerjen magánál se kisebbet, se nagyobbat, hogy minden ember vállalja azt, ami tehetségéből telik, és azt 100 %-ban.

Hogy miről beszélgettek még, azt elképzelhetjük magunktól is. Most nézzünk Lehelék után, mert ott is lesz ám min elgondolkodnunk, tudván azt, hogy Gréta maga sem közönséges emberi lény, hogy kapcsolatban van más erőkkel. Létező, netán már nem létező emberekkel, akik szintúgy az emberiség javát kívánják szolgálni, csak más formában, más eszközökkel. Az egyik az anyagi, a természetben fellelhető forrásokat, a másik az anyag nélküli világ segítségét kínálja fel a saját hibájából végveszély felé sodródó földi embereknek. Az egyik a legújabb kori felfedezések kézzel fogható anyagi lehetőségeit kínálja, sőt segítséget is nyújt azok felhasználásához, hogy ne kelljen többé véres háborúkat vívni fennmaradásáért. A másik elvont, soha semmivel sem bizonyított túlvilági boldogságot kínál, ha betartja azokat a törvényeket, amelyekre Teremtője kötelezi. Az elvont azonban lehet valóság is, a valószínűtlen az még nem lehetetlen! A kozmosz csillagainak erővonalai behálózzák az egész világűrt. És ha maga a világűr is láthatatlan, foghatatlan anyagi részecskék összessége, amely az Ősközeg robbanása alkalmával keletkezett, majd tágul minden egyes újabb robbanás alkalmával? Ami nemrég még láthatatlan volt, ma, ha nem is látható, jelenléte félreérthetetlenül bizonyítható. Eddig csak a kimondott vagy leírt gondolatokat rögzíthettük, ma eljutottunk odáig, hogy a fejben kavargó gondolatokat is rögzíteni tudjuk. Eszerint bizonyítást nyert, hogy a létező világ, akár látható, akár láthatatlan formában van jelen, az anyag különböző megnyilvánulása, és ezt mondhatjuk anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a teremtő szellem létét. Sőt - anélkül, hogy tagadnánk a túlvilági boldogságot, mert a túlvilág nem is annyira túlvilág, csak az anyag számunkra egyelőre láthatatlan, más dimenzióban való jelenléte.

Ezek és még sok más hasonló gondolat forgott Lehel fejében a bázistól Pekingig és valósággal megrázkódott, midőn valamivel a főváros előtt Csia megszólította.

- Akarod látni a kisbabámat? Akkor apámékhoz is be kell nézzünk, mert náluk van. A bázison nagyobb szükség volt rám és anyám örömmel vállalta nevelését.

- De még mennyire, hogy akarom, kedves. Le tudunk szállni a közeletekben?

- A külvárosban lakunk és egy kis park is tartozik az épülethez. Viktória és apukáék is jártak már nálunk. Melinda tanti pedig rendszeresen ott száll meg, ha valami okból ide kell utaznia. Apuka sok gondot levesz a válláról. De hol tanultad meg ilyen tökéletesen a nyelvünket, hiszen nemrég még csak néhány szót tudtál, azt is rosszul ejtetted ki.

- Nem is tudom - mondta Lehel -, kínaiul beszéltem volna?

- Méghozzá nagyon szép kiejtéssel. Nem vetted észre magad?

- Valószínűleg a hosszú utazások közben ragadt rám, de te nem akarsz más nyelvet beszélni a kínain és az angolon kívül?

- Magyarul szeretnék rendesen megtanulni. Hadd csodálkozna rajtam a kanonok apósom.

- Olyan szépen fogsz rövidesen magyarul is beszélni, hogy magad is csodálkozni fogsz, kedves - mondta Lehel -, de most kapaszkodj, mert ereszkedünk. Voltam már itt, ismerem a terepet. Én maradok a gép mellett, te pedig siess, keresd őket.

Csak néhány percbe telhetett, s a hangosbemondó felszólította Grétát, valamint Tamást, hogy a lehető leggyorsabban igyekezzenek a főbejárathoz, ahol bátyjuk helikopterrel vár rájuk halaszthatatlan családi ügyben. Lehel még jóformán körül sem nézhetett, s a két fiatal Csiát is megelőzve szaladt feléje, már futás közben kiáltozva:

- Történt valami otthon? Vagy kitört a háború?

Gréta és Tamás - azok részére, akik ismerik történetüket, bizonyára furán hangzik. Lehelék villájában laktak, rajtuk kívül még a négy gyerek, Eszter fiai az otthoni összekülönbözés miatt másutt kaptak elhelyezést. Továbbá egy kínai nevelőnő. - Meghalt valaki a családban? - ezt már Gréta kérdezte, de fel sem mert nézni sógorára.

- Miféle háború tört volna ki? Honnét veszitek ezt a képtelenséget? - kérdezte Lehel, miközben csókkal üdvözölte mindkettejüket - inkább a béke kitöréséről lehet szó húgocskám! Most pedig, hagyjatok mindent, majd visszahozunk benneteket, különben sem háború, sem haláleset nem fordult elő, legalábbis a mi családunk környezetében. Arról van szó, hogy néhány napra hazajöttem hozzátok, és ezt a néhány napot együtt a családdal szeretném eltölteni.

- Akkor megyünk előbb hozzánk? - kérdezte Csia, aki lihegve beérte a másik két fiatalt.

- Nem, kedves, bocsáss meg, de előbb visszamegyünk a bázisra, ott vár ránk egy bizonyos feladat. Azt elvégezvén azonban indulunk ide vissza, előbb apukádékhoz, hogy láthassam a kicsiteket, s csak utána a mi otthonunkba. Ugye nem haragszotok? - Lehel egyikről a másikra tekintett, majd miután választ nem kapott - Te Gréta ülj mellém, ti pedig mögénk, van mit mondunk egymásnak. - Miután pedig elhelyezkedtek a gépen - tegyétek a mikrofont magatok elé, beszéljetek! Csupa fül vagyok. Elsősorban is, honnan a háborús pszichózis?

- Képzeld - kezdte Gréta -, tegnap éjszaka ismét eljöttek hozzám anyuka és Betti néném. Ők mondták, hogy a balkáni tűzfészek eloltására felvonulóban van az atlanti haderő. Az igazi cél azonban, egy nagy háború esetére mennél távolabbra kitolni kelet felé a nyugati civilizáció határát. Az orosz hadsereg volt szállásaira amerikai és nyugat-európai katonaság költözik hazánkban, Magyarországon is. Apukáéknak legjobb lenne, ha átköltöznének vagy Svájcba, vagy Floridába Franzékhoz, vagy ide hozzánk, mert ha kitör a harmadik világháború - lehet, hogy az utolsó - az Közép- Európát le fogja tarolni.

- Kicsikém, te ezt álmodtad, vagy tényleg hiszed, hogy a valóságban ott voltak melletted anyukádék? Megérintetted Őket? Érezted leheletüket, vagy valami mozgást körülötted?

- Egészen közel voltak hozzám, meg is csókoltak, én visszacsókoltam, de mintha a levegőt érintettem volna. Felültem az ágyban, hogy átöleljem anyukát, aki fölém hajolt, de ismét csak a levegőt karoltam.

- Álmodtál kedves! Ne tulajdoníts neki túl nagy jelentőséget.

- De ez már sokadszor történik velem és amit előre megmondanak, utólag mindig bekövetkezik. Tartok attól, hogy a mostani is.

- Felejtsd el őket, kicsim! Ők is itt hagytak, s méghozzá búcsú nélkül. Tanulj és éld az életedet, a magadét! Hogy álltok Vulkánnal? Tart még a szerelem, vagy csak testi kielégülés miatt jöttetek össze? Képzeld, Vang visszaérkezett velem és Vulkánnal együtt fogják beindítani a kristályokba tömörített energia gyártását. Melyiket tartod meg? Vagy mindkettőt?

- Egyelőre tanulni akarok! A szerelem egyáltalán nem izgat. Amikor szükségét érzem, mindegy melyik van a közelemben a három közül.

- Hogy-hogy három?

- Hát - Csia ritkán jár haza, Vulkánt leköti a munka Viktória mellett, s ha Vang is ott fog dolgozni? Tomi pedig itt van helyben! Persze ezt csak úgy mondom, ne vedd komolyan. Nagyon szeretik egymást Csiával. Aztán ott a kicsi is! Mi csak együtt tanulunk. Nagyon jók Tamás eredményei is! De hallottad-e, hogy Judit anyuka csodát tett? Floridából rádióhullámokkal, vagy azok mentén saját energiájának átsugárzásával feltámasztotta halottaiból, s egyúttal meg is gyógyította rákos betegségéből Anti egyik balett táncosának apját. Búcsújáróhely lett néhány nap alatt a brazíliai település, Mánaus mellett. Nincs ebben valami ördöngösség? Mióta kísérleteznek már a rák gyógyításával és eddig csak csekély eredménnyel, Ő pedig most egyszerre, minden külső beavatkozás nélkül gyógyít, mint Vulkán tette Xéniával otthon.

- Ehhez nem tudok mit szólni kicsim, de ne feledd, hogy Juditot kik gyógyították meg, milyen körülmények között, lehetséges, hogy Ő ugyanazzal az energiával rendelkezik, amivel Vulkán. Ebben az esetben pedig már sokkalta több az egyszerű földi halandónál. Amit tett, egyáltalán nem nevezhető csodának. Csupán a természet földi ember előtt még ismeretlen erejének tudható be.

- Ezt ugyan mondhatod, senki nem fogja hinni! Sokkal inkább a papok által beharangozott csodában. De hát miért lenne ez baj?

- Egyáltalán nem baj, kicsim. Egyelőre még jobb is!

- Holnap lesz a nagy nap - Judit kápolnájának felszentelése Loláék, - ma már a miénk is - haciendáján. Nem repülünk oda? Persze együtt a nagy családdal?

- Ezt még meg kell beszélnem kicsim azokkal, akikkel jöttem, de meg is érkeztünk. Egy űrhajóba foglak először kísérni benneteket. Ne kérdezzetek semmit, hogy mi, miért. Egy hölgy fog fogadni bennünket, és valószínűleg ott lesznek mellette Vikiék is. Vulkán és Vang, esetleg Kim is, de őt még nem ismerheted. Tegyétek, amit a hölgy kér, javatokra válik, előre nem mondhatok többet, majd utána esetleg elbeszélgetünk.

Mivel az őrség tudott az elnök vezérigazgató hazaérkezéséről, majd közvetlen hazaérkezése utáni távozásáról, a másik hármat pedig ismerték, nem okozott feltűnést, midőn eltűntek a kívülről nem látható űrhajó belsejében. Annál nagyobb volt Gréta és a két társának csodálkozása. Kívülről levegőnek látszó űrhajóba lépve egy gyönyörű, szalmaszőke hajú lánnyal találták szembe magukat, körülötte Viktória, Vulkán és Kim, akit még egyikük sem ismert. De elbűvölte őket az űrhajó belsejének műszerezettsége is, nem beszélve a kényelemről.

- Íme a kis húgom - mutatta be Grétát Tinának Viktória, Csiát és Tamást pedig mint a család legközelebbi tagjait. - Ti pedig - folytatta - úgy nézzetek erre a csodálatosan szép fiatal hölgyre, hogy a biofizikából többet tud, mint a Föld valamennyi biofizikusa. - A bemutatkozás után pedig megismételte, amit már férje is mondott. - Tegyétek, amit Ő - Tinára tekintett - mondhatom, hogy professzornő? - mivel Tina csak mosolygott, na mindegy - folytatta - álljatok egyenként - mutatta, hogy hová - semmit ne tegyetek. Ne beszéljetek addig, amíg Ő nem jelzi, hogy végzett.

Csia és a másik kettő felfigyelt arra, hogy Viktória tökéletesen beszéli a kínai nyelvet, de mukkanni sem mertek, tették azt, amire kérték őket. Amidőn pedig mindhárman eleget tettek - utolsóként Tamás, megszólalt Tina, de már a fenti nagy társadalom közös nyelvén.

- Kedveseim üdvözöllek benneteket, mint a mi nagy, Földön túli társadalmunk új tagjait. Ti e pillanattól kezdődően valamennyi ismert földi nyelvet megértitek és természetesen beszélitek is. Ennek azonban egyelőre a mi közös titkunknak kell maradnia. A nyelvek ismeretén kívül te kis húgom - Grétához - a nemzetközi jog és közgazdasági ismeretek összes eddigi anyagát tudni fogod. Nálunk, fent ugyan nincs szükség egyikre sem, itt azonban egy ideig még szükség lesz rájuk. Szondáink által feltérképeztük a legnagyobb földi egyetemek anyagát és most beépítettem agyadba. Senki semmi különöset nem fog tapasztalni rajtad. Egyszerűen többet fogsz tudni tanáraidnál. Mint zseni, rövidesen katedrát fogsz kapni a pekingi egyetemen, később meghívásokat a nagyobb külföldi egyetemekre is. És megdönthetetlen érvekkel fogod bebizonyítani, hogy a ti, illetve, a mi családi perspektívánké a jövő! Tamás a Földön létező kiadóvállalatokat fogja össze. Neki, azon kívül, hogy ugyanazt a tudást kapta, mint Gréta, nem katedrát adunk, hanem egy kapcsolatrendszert, amely bármikor összehozhatja a fenti szerkesztőbizottsággal, amelynek vezetője testvéretek, Wanda, a mi királynőnk. Továbbá bármikor kapcsolatot teremthet a földi kiadó vállalatokkal, amelyeket a legsürgősebben felvásárolunk és természetesen - Tamás közvetítésével irányítunk! Viktória és Csia gyermekeik felügyelete mellett a családhoz tartozó valamennyi vállalatot, köztük a gazdaság vérkeringését biztosító bankrendszert is kézben tartják. Meg kívánom jegyezni, de ne lepjen meg benneteket, hogy a nagy társadalomban, amelyhez mostantól ti is tartoztok, a nőké a vezető szerep. Ez így volt kezdettől és nem kívánunk változtatni rajta sem mi nők, sem a férfiak. Végül, nálunk az utasításokat mindenki maradéktalanul betartja. Ebből származik minden előnyünk a földiekkel szemben.

- Nem jutod szóhoz - mondta Gréta, de Csia és Tamás is csak álltak és bámultak maguk elé. - Minek köszönhetjük, hogy éppen minket választottatok az általad ismertetett célra? - miközben beszélt, Tina arcát figyelte, de az szinte rezdületlen maradt és közvetlen hangon, mintha már régtől ismernék egymást, röviden válaszolt.

- Kedvesem, mi tartozunk köszönettel a te családodnak, mert ha történetesen nővéred férje, Lehel nem vállalkozott volna arra az akkor még egyáltalán nem veszélytelen útra, akkor nálunk ki tudhatná meddig még minden maradt volna a fél-vad állapotban. Én is csak egy fajfenntartásra alkalmas nőstény lennék. Mindegy tehát, hogy milyen módon, de ti hoztátok vissza és keltettétek életre - ti úgy mondanátok, Csipkerózsika-álmából a kozmoszban bolyongó nagy társadalmat, mi pedig azzal viszonozzuk, hogy segítünk nektek a ma még gyűlölködő, háborúskodó földi emberiséget egyetlen, nagy családdá összehozni, mint aminő a miénk.

- Azt hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom, hogy mi jó médiumok leszünk - kezdte ismét Gréta - szeretném, ha barátságunkat mindjárt bizonyítással pecsételnénk meg. Ha kieszközölnéd, hogy holnap Brazíliába repülhessünk, így együttesen, hogy részt vegyünk Judit anyukánk felmagasztalásán. Jelenlétünkkel bizonyítani tudnánk, hogy tőletek kapta Judit azt az energiát, amely képessé tette Őt a halottnak hitt személy feltámasztására, és Vulkánhoz hasonlóan a ma még csak egyes esetekben gyógyítható betegség likvidálására. Ha mással nem, az űrhajó felszállásakor keletkező energia, amely mint nálunk otthon folyékonnyá olvasztotta a földet, igazolhatjuk jelenléteteket, azzal együtt, hogy technikátok sokkalta fölötte van a földiének, és nem lenne célszerű kikezdeni veletek. Kérésemet bizonyára besorolhatjátok, sőt - része lehet programotoknak. Mi előbbre jutunk, ti pedig elejét vehetitek bármiféle földi kezdeményezésnek veletek szemben.

- Okos beszéd - mondta Tina, majd a mi mikrofonunkhoz hasonló szerkezethez lépve belekérdezett. - Hallottátok? Engedélyezitek ezt a kis változtatást a programon?

- Minden hallottunk húgom - Mú hangja volt -, de nemcsak mi, a vének tanácsa is, éppen tanácsülést tartunk a Kozmosz magjának tanulmányozására indítandó expedícióval kapcsolatban. Valószínűleg Te, Lehel, Kim, valamint több asztrofizikus és biokémikus is tagjai lesztek az expedíciónak, de még nincs róla határozat. Mire visszaérkeztek, megszületik a döntés. Most pedig: a tanács engedélyezi a programtól eltérő kis kiruccanást, a nagy folyó mellé. Azzal a feltétellel, hogy semmiféle módon nem irányítjátok magatokra a figyelmet. Mint kis húgunk is mondta: éppen eléggé elgondolkodtatja majd az illetékeseket az űrhajótok felemelkedése alkalmával keletkező plazma. Vulkán és Vang azonban maradjanak a bázison, rájuk ott van szükség! Különben büszke vagyok rád és mi itt valamennyien, visszafogott magatartásod miatt.

- Nos, mit szóltok hozzá? - Tina körbejártatta szemeit -, egyértelmű a tanács válasza, tehát nem késlekedhetünk. Ti maradtok - Vulkán és Vang felé -, búcsúzkodni pedig nem szükséges, mert visszajövünk és majd akkor. Kinek milyen kívánsága van még?

- Élelmet ne vigyünk? - Viktória aggályoskodott, mintha kicsit neheztelt volna húga kívánsága miatt, ugyanis Ő inkább maradt volna a bázison férjével, de hát az édes apucival való találkozást sem szerette volna elmulasztani.

- Van bőséggel táplálékunk, édes - Lehel szavai voltak ezek -, sárkánygyík pecsenyét még úgysem ettetek.

- Akkor indulás, kedveseim! - Tina Vulkánt és Vangot az űrhajó bejárata felé, Kimet pedig az indítókarhoz irányította. De csak szemével, amely inkább Grétának szólt, persze kimondatlanul. - Neked csak egy napra, nekem azonban - nem tudhatom mennyi időre kell megválnom szerelmemtől.

Anti balett társulatával - Lola kérte, hogy bármennyibe kerül is az utazás, fellépésükkel tegyék feledhetetlenné a napot - néhány percnyi különbséggel előzte meg az űrhajót, de azt is éppen hogy elhagyták az érkezők, megjelent az égboltozaton egy fénylő gömb. Mary-ék gépe, majd a hacienda fölé érve függőlegesen zuhanni kezdett, mintha egyenesen az összegyűlt nagy tömeg közepébe akarna belepottyanni. A csodavárók szétugrottak. Vincenz atya ég felé emelte feszületét. Jézus, Mária segítsetek! - kiáltással arcra borult a földre, hogyha áldozatot kíván az úr, hát akkor inkább Ő, mint az ártatlan tömeg. Többségében - szegények, gazdagok, egyaránt rákos betegségben szenvedők.

Mary-nek azonban egyáltalán nem volt szándékában lezuhanni, úgy 200 méterre lehettek a föld felszínétől, midőn hirtelen lecsökkent a zuhanás, majd egészen lassan, centizve, pontosan a tömeg által alkotott gyűrű közepében ereszkedett földre. Majdnem úgy nézett ki, mint hogy ha a derült égből, egy izzásig hevült meteor hullott volna alá, hogy megsemmisítse a reá várakozókat. A vakító fényt persze az egyenlítői naptól kapta a különleges anyagból felépített, űrben is rajtoló újfajta repülőgép, technikája pedig lehetővé tette a függőleges fel- és leszállást. Nem csoda, ha tátott szájjal közelítettek feléje még azok is, akik képzettségüket tekintve felülmúlták az átlagot. A legfeltűnőbb volt rajta, hogy a gömbszerűen kiképzett fenékből négy rugózó talp ugrott ki kerék helyett - tulajdonképpen ezek biztosították a zökkenőmentes, helyben való leszállást. Valójában az egész gépezet inkább a ma nagyon is felkapott UFO hisztéria szüleményeként hatott. De bármekkora volt is az ott még soha nem látott gépezet iránt a kíváncsiság, midőn kinyílt a gép ajtaja, majd a leeresztett lépcső felső fokán megjelent Judit, karján Dávidkával, a gépet bámuló szemek is mind feléje fordultak, a kezek magasba emelkedtek, majd, mint a süllyedő hajón a kétségbeesett utasok, kórusban kiáltották:

- Segíts rajtunk csodatévő, szent asszony!

Judit, mivel halvány sejtelme sem volt arról, hogy milyen előkészületek folynak fogadására, vissza akart menekülni a gép belsejébe, de a közvetlen mögéje lépő Mary visszatartotta.

- Nem menekülhetsz előlük, anyuka! Ezek az emberek már napok óta itt várnak rád abban a hiszemben, hogy Baziliohoz hasonlóan, őket is meggyógyítod.

- De hát mozdulni sem tudnék, úgy összezárkóztak a gép körül. - Vicenz atya olvashatott Judit gondolataiban, mert magasra emelte a feszületet, amellyel a gép érkezésekor földre vetette magát, s hangosan kiáltozta.

- Utat a szent asszonynak, engedjétek, hogy lejöjjön közénk! - majd a lassan nyíló folyosón Juditékat kivezette a gyűrűből.

- Mi történik itt, atyám? Miféle szent asszonyt várnak? Mire vár ez a sokaság? - fordult kérdéssel Judit a paphoz, mielőtt azonban a pap válaszolhatott volna, az előbbihez hasonló gyűrűt alkotva körülvettük őket mi, akik akkorra átestünk már a balett művészekkel, valamint a család Kínából érkezett tagjaival való találkozáson.

- Édesapa! - kiáltotta, midőn eléje léptem, s igyekezetében, hogy szabaduljon a tömegből, majd feldöntött, még szerencse, hogy a nyomában lépkedő Mary kikapta kezéből Dávidot, különben összenyomjuk a kicsikét.

- Gyerünk odébb - mondtam -, itt szusszanni sem tudunk! Pádre - a baráthoz - maga tartsa itt a tömeget, vagy vigye a kápolnához, megyünk mi is, előbb azonban el kell magyaráznom feleségemnek, hogy tulajdonképpen miért is van ez a nagy felhajtás.

Magyarázatra persze csak később került sor, mert a gyerekeink kérdéseire is alig győztük a választ. Juditnak már az első pillanatban, hogy körülnézhetett, feltűnt a különlegesen szép Tina, akinek ágyékövét még az űrhajón, innen-onnan letépett anyagból összefabrikált, száriként ható lepellel cserélték ki. Egyik melle azonban az alól is kívül maradt, de hát ott ez nem volt újdonság.

- Te ki vagy, édes? - kérdezte - midőn megölelte és megcsókolta -, nem emlékszem, hogy találkoztunk volna.

- Csak halkan anyuka - hajolt Tina Judit füléhez -, senki nem tudhatja meg rajtatok kívül, hogy ki vagyok. Különben ne félj attól, amit kérnek tőled, mert én segíteni fogok neked, ugyanis azokhoz tartozom, akik téged is meggyógyítottak.

- Köszönöm, drágám! - súgta vissza Judit -, kérlek, maradj mindig a közelemben. Megmondom őszintén, félek attól a borzalmas energia mennyiségtől, amely általam gyógyít, és szükség esetén pusztít is.

- Ne félj! Ha szükségessé válna, összekötjük energiánkat és nem fogunk szégyenben maradni.

Tina után Viktória, majd Gréta, aztán sorban a többiek köszöntötték Juditot, és természetesen Mary, utolsóként Bazilio és lánya. Bazilio le akart térdelni eléje, ő azonban felrántotta, mondván:

- Isten ments, kedves, hogy engem valamiféle csodatévő szentnek tekintsenek, hiszen jómagamat is a zöldszerű, idegen bolygóról jöttek gyógyítottak meg. Bizonyára az Ön feltámasztásában is ők működtek közre, tehát őket illeti a dicsőség. Én azon kívül, hogy orvos vagyok, ugyanolyan egyszerű embernek tartom magam, mint itt körülöttünk bármelyik. Nagyon örülök, hogy kedves lányával együtt immár családunkhoz tartoznak, őt eddig is nagyra tartottam, mint művészt, ezután pedig lányomként tartom számon.

Amíg Ők, mármint a család, egymást üdvözölve beszélgettek, Vincenz atyával az élen a tömeg a kápolna irányába vonult. Mivel belsejébe csak kevesen fértek, a kápolna előtti, simára gyalult térség közepén felállított színpadi dobogó köré sereglettek. De most már nyitva hagytak egy keskeny folyosót, amelyen áthaladván Judit, kíséretével együtt bejuthatott a kápolnába, ahol azonban majdnem botrányba fulladt a ceremónia, midőn Judit megpillantotta a felnagyított képét az oltár felett.

- Hogy engedhetted nekik édesapa? - Először is nekem rontott. - Miért nem figyelmeztettél, hogy mi készül fogadásomra?

- Mert tudtam édes, hogy abban az esetben el sem jössz, így azonban itt vagy, nem tagadhatod meg ezektől az emberektől a segítséget. Vagy sikerül, vagy nem, de nem mondhatunk nemet, mielőtt kísérletet tennénk.

- Jó, nem bánom - mondtam Ő -, de mielőtt elkezdenénk, távolítsák el képemet az oltár felől. Isten megparancsolta Mózesnek, hogy romboltassa le a bálványokat. Én semmi esetre sem akarok bálványként tetszelegni senki előtt, ráadásul még élek és tudomásom szerint a katolikusok is csak haláluk után avatják szentté az arra érdemeseket. Mondd meg a papnak, minden kérésüket igyekezni fogok teljesíteni, de előbb távolítsák el a képemet.

Az atyának persze több sem kellett, hiszen Ő eleve ellenezte, hogy Judit képét akasszák az oltár fölé. Mivel megsejtette, hogy a szerénységéről ismert tudós asszonynak nem fog tetszeni a zarándokok többségének kívánságára felnagyított kép oltárképpé magasztosítása, közvetlenül Judit képe alá Máriát, karján a gyermekkel ábrázoló képet szögeztetett az oltárként szolgáló húsvágó asztal hátoldalához ugyancsak deszkából ácsolt rámára erősített dekoratív lemezre. Így minden nehézség nélkül eltávolíthatták Judit képét és máris láthatóvá vált a másik, aminek az aktualitását senki nem merte megkérdőjelezni. Mivel azonban több csoportból is hallani lehetett ellenvetéseket, hiszen a tömeg szinte a Föld valamennyi vallását képviselte, hogy elejét vegye a zúgolódásnak, Judit, kézen fogva övéit, közvetlenül mellette Tina - felsorakoztatta az esti balett előadás részére készített emelvényen. Majd:

- Sorakoztassa fel Ön is, atyám - a paphoz - a betegeket egymás mellé, fogják meg egymás kezét - nem baj ha hosszú lesz a sor. Lehet dupla is, csak a kezek érjenek össze. Miután pedig az általam kívánt módon felsorakoztak, a sor végétől kezdődően egészen a legelsőig, jelezzék, hogy felkészültek a belőlem áramló energia fogadására, és bármilyen távol állnak tőlem, nézzenek szembe velem, a többit bízzuk a természet erejére, mert a Teremtő a gyógyírt is beleojtotta a természetbe minden bajra, csak meg kell találjuk a módját.

Egy jó fél órába telt Judit kérésének teljesítése, pedig az atya hangosbemondón folytonosan ismételte. Nem egy, nem is kettő - többszörös sort alkottak a betegek az emelvény előtt, mivel a kérés az volt, hogy szemközt álljanak, de végül is elfogytak és elkezdődhetett hátulról visszafelé a kész - vége kiáltás. Midőn annak a szájából is elhangzott, akinek a keze Tináéban volt, Judit így szólt a lányhoz.

- Ha mondom, hogy most, akkor egyszerre akarjuk, kedves. Mutassuk meg nekik, hogy mit tudnak a zöld emberkék. Most!

Judit száját alig hagyta el a szó, midőn szinte orkánszerű sikoly remegtette meg a forróságtól amúgy is üvegszerű levegőt. Ez a sikoly azonban nem fájdalomé, az öröm sikolya volt és többszörösen ismétlődött, amikor pedig elcsendesedett, egyetlen emberként hullott térdre az egészséges is a beteggel, vagyis csak volt beteggel. Mind valamennyien áldották az urat és az asszonyt, aki által megadta nekik a gyógyulás lehetőségét.

Hát nem csodálatos! Ennyi embert egyszerre meggyógyítani? Judit Tina felé fordult azzal a szándékkal, hogy magához ölelje. Meglepetésére azonban a lány helye üres volt, eltűnt. - Gondolhattam volna - szaladt ki száját, de olyan halkan, hogy más nem hallhatta - Eltűnt, mint Vulkán tette otthon. Ők nincsenek hozzászokva, de nincs is szükségük a maroknyújtásra, könyöklésre, térden csúszásra, idegen tőlük minden, ami bennünket nyomorgat. Hagyják, hogy a dicsőséget azok arassák le, akikben megvan a jó szándék visszavezetni a megtévedt embert az igazak útjára. És kik lennének ezek, ha nem a vallás kivételes apostolai, és akik, mint mi is felismertük az egyedül helyes utat. S volt bátorságunk elindulni rajta.

Tina eltűnése azonban nemcsak Judit számára okozott meglepetést, hanem Lehel és a vele együtt érkező családtagok számára is, mert a lánnyal együtt az űrhajó is eltűnt, a már ismert gödröt, és benne a lávaszerű alvadékot hagyva maga mögött. Ez a tény világossá tette, hogy a földönkívüliek is jelen voltak a csodának minősített tömeges gyógyulás megtörténtekor, de abban a szituációban inkább hittek volna az emberek egy kisebb földrengést követő lávakitörésben, mint abban, hogy a földönkívüliek távozó űrhajójától ered.

A nap következő műsora a hálaadó istentisztelet volt, amelyet maga Vincenz atya celebrált. Tudva való, hogy Dél-Amerika lakóinak nagyobb része a katolikus hitet vallja, természetes, hogy ők voltak többségben, de a más vallásúak és ateisták is elismerték, hogy a történteket csakis természetfeletti erők befolyásolhatták, és ezen még az sem változtatott, hogy a mieink nyíltan hivatkoztak a zöld emberkékre.

- De minek erőltetni - mondtam már a szertartás után családunk tagjainak. - Higgyen mindenki, amit akar, előbb-utóbb úgy is nyilvánvaló lesz, hogy nincs szó semmiféle szemfényvesztésről, s a zöld emberkéknek tartott földöntúliak nagyon is a mi külsőnkben fognak megjelenni, ugyanúgy részesei lesznek mindennapi életünknek, mint tegyük fel - egyik földrész lakói, a másik földrész lakóinak.

Történt még valami, amiről beszélnünk kell. A szegények rendjének egyes tagjai tudtukon kívül megállapodtak a jelenlévő milliomos-multikkal, hogy amennyiben a csoda megismétlődik és ők is gyógyultan távozhatnak, abban az esetben megvásárolják a haciendát, és még aznap lerakják a búcsújáró hellyé nyilvánított templom alapkövét. A kápolnától visszafelé menet, erről beszélgettünk néhány barát-szerzetes, és elismert multimilliomos társaságában. Lehel, valamint a család fiatalabb tagjai nem voltak köztünk, mert elindultak Tina keresésére. Akkor még nem tudták, hogy az űrhajóval együtt elhagyta a területet. Juditot elfoglalták az újonnan érkezők, a déli órákban egész hajórakomány érkezett a folyón. Nemcsak a város felől, a forrás felőli oldalról is, s hogy szerencséje volt, azt a már egyenként meggyógyított betegek üdvrivalgása bizonyította. Csak Bazilio, Melinda, Alonzo és jómagam voltunk jelen a beszélgetésnél. Az alku még a tömeges gyógyulás előtt történt. Bazilio bele is ment volna a terület átadásába, én azonban, mint akkor már a család feje, kereken elutasítottam, mondván: senki részére és bármennyi pénzért sem válunk meg a területtől. Marad a család birtokában, de ha a milliomos urak meg akarják fizetni Istennek csodás gyógyulásukat, akkor hajlandóak leszünk hozzájárulni egy olyan város alapításához, amelyben Brazília legelesettebbjei találhatnak otthonra. Istennek, magának, van már a Földön elég sok üresen kongó temploma, jobban fog örülni annak, ha az otthontalan családoknak adunk tetőt a fejük fölé. Az atyák ingatták a fejüket, arra hivatkoztak, hogy a templom mindenkié, de végül is beleegyeztek volna, ha nem kötöm ki, hogy abban az esetben nekik is a mi családunk szabályaihoz kell alkalmazkodniuk. Az urak arra hivatkoztak, hogy ilyen esetekben az államnak kisajátítási joga van, de lehűtöttem őket is mondván: emlékezzenek Jób szavaira. Az Úr adta, az Úr elvette. Amennyiben az állam segítségét vennék igénybe, és elutasítanák a szegények érdekében tett ajánlatomat, akkor az általunk, helyesebben feleségem által alkalmazott terápia a visszájára is fordulhat. A szerzetesek kifogására pedig - hogy Ők egyedül Istennek tartoznak engedelmességgel, azzal válaszoltam: - Mit képzelnek? Mi az ördög követei vagyunk? A sátántól, annak aknamunkájától eredeztethetjük a sok rosszat, ami megosztja az emberiséget - mondtam - hogy, hogyan az atyák működése nyomán semmit nem haladunk előre, hogy beteljesedjenek a legnagyobb mester szavai az Isten előtti egyenlőségről? Amíg Önök az urak asztalánál böfögnek, mi a kisemmizetteket hívjuk asztalunk mellé, és nem kívánunk egyebet, mint ki-ki tehetsége szerint működjön közre az emberiség újraegyesítését biztosítandó erőfeszítéseinkben.

- Nem tudom rá a pozitív választ - szólalt meg az egyik pap -, de célzatosságot vélek felfedezni abban, hogy a mi urunk Jézus és a professzor asszony is zsidó származású.

- Kedves Pádre - mondtam -, az én feleségem igaz zsidónak született, ma azonban egy az ötmilliárd, nem tudom jelen pillanatban hány százmillió ember közül. Nem vallja magát sem zsidónak, sem kereszténynek, csupán a Teremtő létezését vallja és ebben egész családom osztja nézetét. Hogy miért éppen általa mutatja - bizonyítja be gyógyító és pusztító erejét, mert már arra is volt példa. Én sem tudom a választ. Azt azonban igen, hogy családom napról-napra erősebb lesz, mind szellemiekben, mind anyagiakban. Vincenz atya, az Ön rendtestvére csatlakozott hozzánk, s mi teljes anyagi bázisunkkal támogatjuk Őt a szegények gyámolításában, az általa javasolt város - mert tőle származik a gondolat - felépítésében. Majd az idő aztán be fogja bizonyítani, hogy Önök vagy mi állunk-e a sátán szolgálatában.

Már az épület közelében jártunk, midőn Gréta és Lola lélekszakadva szaladtak utánunk.

- Apuka, apuka! - kiáltott utánam lányom. - Tina eltűnt, az űrhajó ugyanolyan gödröt hagyott maga mögött, mint otthon. Ha akarjátok látni, gyertek utánunk, még egészen lágy a föld a gödör környékén. Lehelék ott várnak, hátha utasítást kaptak egy hasonló, programon kívüli, sürgős tennivalóra.

- Kár volt ennyire sietnetek kicsim, hiszen mi már láttunk ahhoz hasonlót és nem kételkedünk a földönkívüliek segítőkészségében. Ha azonban az urak - végignéztem társaságomon - meg akarnak győződni arról a mérhetetlen energiáról, amellyel barátaink rendelkeznek, kísérjétek oda és mutassátok meg nekik - talán a tények ismeretében másképp látják ők is az egyesek által csodának minősített esemény sorozatot. Azért használok többes számot, mert mint látom, feleségem fáradhatatlanul gyógyítja az újonnan érkezőket.

- Készséggel követjük Önöket, lányok! - Gréta is, Lola is fejjel magasabb volt a készségét nyilvánító multinál -, én ugyan csodának tartom gyógyulásomat, de egyúttal a realitások híve vagyok és nem tartom kizártnak, hogy általunk ismeretlen erőforrások működtek közre gyógyulásunkban.

- Ha jól értem, a természetben előforduló erőforrásokra gondol - kérdeztem.

- Természetesen - válaszolta - csodán kívül mi másra gondolhatnék?

- Köszönöm - mondtam -, ez esetben bizonyára meggyőző lesz, amit látni fognak! Mi - Melindára tekintettem - követjük feleségemet, ha egyáltalán közelébe juthatunk, mert mint látom, egyre szaporodik a sokaság. Sajnos, nem rendelkezünk a mester csodatévő erejével, hogy egy szakajtó kenyérrel és hallal meg tudjuk vendégelni valamennyit, hála azonban Bazilio barátomnak, nem szűkölködünk, bőséggel áll rendelkezésünkre élelem akár több napra is.

Mivel a társalgást befejezettnek tekintettem, én karon fogtam Melindát, s Judit keresésére indultam. Ők pedig a lányok után, akik nem voltak tekintettel korukra és rangjukra, megszaporázták lépteiket, hogy a csodára esküdő, bigott papokat, szerzeteseket, valamint a bizonytalankodó multikat elvezessék az egyébként is vulkanikus dél-amerikai földrész még friss lávakitöréséhez.

Nem volt könnyű, de végül is ráakadtunk feleségemre, egy tekintélyes csoport közepén kézrátéttel gyógyította a betegeket, s hangos szavakkal vigasztalta a reményvesztetteket. A gyógyításon már egyáltalán nem ütköztem meg, hiszen tudatában voltam annak, hogy honnét töltődnek fel energiabázisai, ugyanis minden egyes alkalommal nagy mennyiségű energiát veszített a rákos sejtek égetése folytán. Ellenben - az már engem is gondolkodóba ejtett, hogy bármilyen nyelven kérték segítségét, Ő ugyanazon a nyelven válaszolt, tehát - gondoltam - nemcsak megérti, beszéli is nyelvüket. Addig francia, angol, német nyelven tökéletesen beszélt, akkor pedig spanyol, portugál, de ami még meglepőbb volt, kínai és japán nyelven is. Tökéletesen hangsúlyozva a szavakat adta meg a kívánt választ.

- Mit szólsz mindehhez - fordultam Melindához. - Ez egyenesen nonszensz! Teljesen átprogramozták az agyát is? Hogy fekszem melléje ezek után? Kezdek félni tőle!

- Ne butáskodj kedvesem - mondta Melinda -, imént fejezted magad ki úgy, hogy a földönkívüliek alaptermészete nem ismeri a rosszat, ha ez így igaz, már pedig nincs okunk kételkedni benne, akkor Judit természete is az övékhez lehet hasonló. Ha megtámadják Őket, persze hogy védik magukat és övéiket, mint Judit is tette a cápa megsemmisítésekor.

- Hát valószínűleg így van - mondtam -, de hogy-hogy eddig nem használta ezeket a nyelveket?

- Bizonyára nem volt szüksége a használatukra. Tégy egy kísérletet, kiálts magyarul, mintha segítségre lenne szükséged. Valamit ért már anyanyelvünkön is, de az édes-kevés.

- Jó - mondtam -, figyelj! - majd: - Judit segíts! - kiáltottam el magam - feleségem felénk fordította fejét és mosolyogva, ám tisztán ejtve a szavakat, mondta:

- Ne erőlködj édesapa! Nem szükséges kísérletezni velem, ugyanis olvasok gondolataidban és biztosítlak afelől, hogy semmi nem változott bennem irántad! Nekem éppúgy feltűnt, mint neked, hogy eddig nem beszélt nyelveken beszélek, ez azonban semmi ahhoz képest, amit az orvostudományok terén az eddig tanultakhoz képest tudok. Hála nekik! Tudod kikre gondolok? Ha az ember valaha ismét boldog lesz a Földön, azt kizárólag az Ő barátságunknak, önzetlenségüknek köszönhetjük.

- Köszönöm édesem! - hangosan kellett mondanom, mert vagy tíz méterre voltunk egymástól -, majd bent megbeszéljük. Folytasd, amíg egy is lesz, aki igényli segítségedet!

- Folytatom édesapa! - kiáltotta Ő is -, de ha a gyógyultak helyébe újabb betegek lépnek - egy élet sem lesz elegendő! Gondolni sem mertem volna, hogy ennyi rákos beteg van köztünk.

- Nos? Mit szólsz hozzá? - Melinda kérdése volt. - Mi sem beszéljük különbül anyanyelvünket.

- Bizony nem, vagy még így sem! De hogy tehették ezt vele?

- Várnunk kell kedvesem! Lehel vagy Viktória bizonyára szolgálhat felvilágosítással.

- És ha én is?

Hirtelen hátra fordultak, hogy lássák a magyar, de ismeretlen hang tulajdonosát - Tina állt közvetlen mögöttük, akiről csak annyit tudtak, hogy a földönkívüliekhez tartozik, de még nem állt módjukban szót váltani vele, mert megérkezésük óta csak Lehel csoportjában mutatkozott, és az érkezések egybeesése miatt a bemutatkozásokon kívül - arra is csak kapkodva - másra nem futotta idejükből.

- Hát már vissza is jöttetek? - kérdeztem, arcomról bizonyára leolvashatta a bizonytalanságot. - Valóság, vagy csupán a képzelet szüleménye, aki előttünk áll és beszél hozzánk?

- El sem mentünk apuka - mondta Ő -, azért emelkedtünk fel a leszállás helyéről, hogy a hátrahagyott kráterrel bizonyítsuk ittlétünket. Ha látni akarjátok hogyan ámuldoznak a nemrég még magukat tömjénező urak, gyertek velem. Nem kell fáradnotok, majd az űrhajó, amely láthatatlanul az épület felett tartózkodik, minket is láthatatlanná téve a helyszínre röpít. Utána pedig feljöttök velem az űrhajóra, Királynőnk, az én sógornőm és a vének engedélyezték, hogy kettőtöket Judithoz hasonlóan teljes regenerációnak vessünk alá. Természetesen szükséges, hogy ti is beleegyezzetek. Hallották ugyanis minden szavatokat előbbi beszélgetésetekből és méltónak találtattok arra, hogy visszanyerve szellemi, fizikai képességeiteket, még hosszú időn keresztül irányítsátok a földi átalakulások mikéntjét.

- Nem egészen értelek - mondtam -, de azok után, amiket láttam, hallottam általatok cselekedni, már semmin sem csodálkoznék.

- Jól teszed, apuka! Ugye nem haragszol, amiért én is így szólítalak?

- Megtiszteltetésnek veszem, kedves!

- Nos, akkor hadd mondjam - manapság itt a Földön sok vitát vált ki, hogy mi az objektív valóság, vagy van-e egyáltalán? A mi elődeink ezen már a Föld kontinensekre szakadása előtt túljutottak. A természetben minden, maga a világűr is objektív valóság, mert létezik, s eszerint mi is. A halmazállapotunkat azonban a biológiai ismeretek, többek között sugárzások folyományaként változtathatjuk. Ahogy kristály állapotba tömöríthetjük a szabad szemmel látható, de nem fogható napsugarakat, minket is biológiai sugárállapotba lehet hozni egyetlen pillanat alatt, s ugyanazon idő alatt vissza is kaphatjuk látható és fogható lényegünket. A megoldás megfelelő erők birtokában tulajdonképpen egyszerű feladat, ha azonban mi nem adjuk át - a földi tudósoknak még sok-sok fejtörést okoz! Nem véletlenül volt nagyon sok őrült a nagy társadalomban, még mielőtt a Nap újabb robbanásától tartva elmenekült, bio-kristályokba tömörítve egészséges tagjait. De itt is vagyunk! Nézzetek körül! A betegségükből nemrég gyógyult milliomosok most azzal győzködik Lehelt, hogy vulkanikus kitörés van készülőben, legokosabban teszik, ha sürgősen elhagyják a területet.

- Valóban - mondtam - hallom és látom őket, de hogy kerültek ide, és Lehelt különben sem kell felvilágosítanunk. Jobban tudja, mint mi a kráter keletkezésének okát. Az urak szeretnék megkaparintani a területet és búcsújáró helyként kiépíteni. Manapság a sok zavaros eszme elől szívesen keresnének menedéket az emberek egy újabb csodatevő helyen, de hát ha el is adnánk nekik és templomot építhetnének a szent Szűznek, mert a csodát nyilván neki tulajdonítják. A feleségemet legfeljebb médiumnak - nélkülünk nem profitálhatnának, ami mint másutt is a tulajdonképpeni céljuk. Túl vannak Ők már az ijedtségen, kedves. Néhányuk kivételével az újabb profit lehetőségeket mérlegelik és mint hallottátok a beszélgetésünket velük - nem nagy a lelkesedés bennük az általam - Vincenz atya gondolataként - javasolt város felépítésére, melyben a bádogvárosok szegényei kapnának tisztes fedelet fejük fölé.

- A területet természetesen megtartjuk - szólalt meg ismét a lány - sőt, a szegények városán kívül itt fogjuk felépíteni második földi bázisunkat, és amíg a velünk való egyesülés akadályoztatva lesz, a bázis álcázására itt építjük fel az első gyárat, amelyben a napsugárból tömörített kristályokat fogjuk gyártani. Az energia termelésének ilyetén való forradalmasítása olyan lehetőségeket biztosít számotokra, amely előbb-utóbb a gazdasági mellett a politikai hatalmat is kezetekben adja.

- De miért csak a mi kezünkbe? És ti hol lesztek? Nem arról van szó, hogy egyesítjük az emberiség erőit - értve alatta a nagy társadalom és a földi nemzetek együttműködését a közös jövő kialakításában?

- Dehogynem apuka! - mondta a lány - De a földi átalakulás motorja ti lesztek! A magántulajdonra épülő szabadpiac finánc-arisztokratái a gazdaság minden vonatkozásában lemaradnak tőletek. A tőke koncentrálásával együtt jár a politikai hatalom koncentrálása is. Az új világgazdaság közgazdasági koncepcióit - a miénket is tekintetbe véve - Gréta lányotok, immár nekem is húgom, fogja kidolgozni. Ő, az átprogramozás folytán birtokában van a jelenleg ismert közgazdasági mutatóknak és azokat a családi struktúra figyelembe vételével fogja érvényesíteni.

- Ez a megfogalmazás egészen új számomra - mondtam -, hiszen lányom még az egyetemi tanulmányait sem fejezte be.

- Akkor is többet tud már, mint a Föld legjobbnak tartott közgazdaságtani professzora, mert a tudást nemcsak apránként lehet elraktározni az agy memória kamráiban, hanem a már ismert anyagot egyszerre is be lehet lőni. Tudom, előttetek ez a művelet még ismeretlen, de rövidesen tapasztalni fogjátok magatokon is, ha beleegyeztek az átprogramozásba. Nem kell félni tőle, semmit nem fogtok érezni. Utána azonban mint Judit, Viktória, Gréta, Csia, Tamás, valamint Lehel, aki már fent az asztrofizika és a kinetika professzorává lépett elő, a nagy társadalom nyelvén kívül beszélni fogtok ti is a Föld valamennyi ismert nyelvén. Ezen túlmenően a fenti vénekhez hasonlóan, minden tudományágból kaptok annyit, hogy bölcsen kormányozzátok nyájatokat.

- A részemről semmi akadálya nincs annak, hogy regeneráljatok és átprogramozzatok, de mondd meg őszintén. Ki vagy te, hogy ilyen fiatalon bonyolult műveleteket bíznak rád? Azt már tudjuk, hogy a mi Wandának sógornője vagy, a valamikor királynő leszármazottja, de ezen kívül?

- A biokémia professzora vagyok, apuka - mondta halálos komolyan a lány -, amikor itt befejezem a rám bízott feladatot, hosszú útra fogok indulni egy expedíció keretében Lehellel. A Kozmosz még előttünk is ismeretlen titkait fogjuk tanulmányozni. Behatolunk amilyen mélyen csak lehetséges a központi mag irányában, és feltérképezzük az elérhető naprendszereket, azok keletkezéséről és a rájuk jellemző biológiai lehetőségekről gyűjtünk anyagot.

- És mi lesz a lányommal, Viktóriával, a gyerekeikkel? Tudtommal nagyon is szeretik egymást, és...

- Nem fog magára maradni, apuka! Neki is meglesz a maga élete, és a gyerekeknek is. Nálunk nincs életre-halálra szóló kötés, mint a Földön, mégis sokkal szabályozottabban élünk! Nincs bűnözés, nincs elhagyott gyermek, de magányosan élő felnőtt, főképp idős sem, akikből itt a Földön, ha nem változtatunk a jelenlegi struktúrán, lassan több lesz, mint közösségben élő. Ha jól körülnéztek, láthatjátok, hogy beavatkozás nélkül is szakadoznak a törvényesen kötött házasságok láncai. Egyre több fiatal tartja fölöslegesnek a törvény előtti esküt, következménye pedig, hogy egyre kevesebb gyermek születik. Ezzel a szisztémával beavatkozás nélkül kipusztulna az emberiségnek az a része, amelyik nem csak feltalálta, meg is fogta az eke szarvát. Mert mi következik abból, ha az anyakirálynő nem petézik le? A dolgozókkal együtt a királynő és heréi is kipusztulnak!

- Amilyen fiatal vagy, olyan okos, kislányom - mondtam, majd: - Látnak Ők is minket, - a tőlünk vagy húsz méterre nézelődő csoport felé tekintettem.

- Nem, ők nem látnak minket, apuka. Akkor sem tudnánk ilyen nyugodtan beszélgetni.

- Akkor ne késlekedjünk kislányom, kezdjünk hozzá ahhoz a regeneráló művelethez! Te mit szólsz hozzá? - Melindára tekintettem.

- Azt kedvesem, hogy boldogan teszek eleget, de nemcsak ennek, bárminek, amit Ők kérnének tőlem, mert ha valaha volt paradicsom a Földön, vagy bárhol, velük hamarabb jutunk hasonló állapotok közé.

- Köszönöm anyuka - mondta Tina -, szavaid nagy örömmel töltenek el, ugyanis - mielőtt a nagy társadalom tagjai kiszabadultak a kristályburokból, az én szüleim meghaltak. Ha hajlandó lennél lányoddá fogadni, boldogan mondanék igent.

- Hogy hajlandó lennék-e? Drága kislányom, én is boldogan mondok igent! Bár élne Eszterkém, Ti bizonyára meggyógyítanátok Őt is! Róla azonban majd máskor, most induljunk! Szeretném, ha mielőbb átesnénk az...

Melinda be sem tudta fejezni mondanivalóját - csak annyit hallottak, az is inkább belső megérzés volt, mint midőn a szitakötő összedörzsöli recés szárnyait, s máris az űrhajó belsejében találták magukat, Tina és a számukra ismeretlen Kim társaságában.

- Íme, bemutatom nektek az űrhajó parancsnokhelyettesét, Kimet - mondta a lány. - A parancsnok ugyanis Lehel, aki néhány napra szabadságot kapott, hogy családjával legyen. Betetted a kért anyagot? - fordult kérdéssel Kimhez.

- Mindent az utasítás szerint, kedves professzorom - volt a rövid válasz.

- Akkor előbb anyukánál végezzük el! Ugye nem veszed rossz néven, apuka? Azt tudod, hogy nálunk a hölgyek mindenben elsőbbséget élveznek, tartsuk be itt is az ősi rendet. - Kinyitotta a regeneráló fülke ajtaját:

- Lépj be anyuka és vesd le magadról a ruhaneműt, majd állj a mennyezeten függő korong alá úgy, hogy lábaid is a padlózatba beépített korongon helyezkedjenek el. Ha készen vagy, nyomd be ott oldalt azt a piros gombot, el fog sötétedni, de ne félj, az ajtó becsukását követően csak néhány perc és jöhetsz ki. Ami változás végbemegy benned, azt egészen természetesnek fogod felfogni - nem lesztek fiatalabbak, az intenzív hormontermelés következményeként mégis sokkal többre lesztek képesek, mint eddig minden tekintetben.

- Még szexuálisan is! - ez utóbbit Kim tette hozzá széles vigyorral, Tina azonban leintette.

- Szégyelld magad! Te másra sem tudsz gondolni! Foglalkozz inkább az űrszondák elhelyezésének területenkénti sorrendbe állításával, hogy ne legyen üresjáratunk.

Amíg ők beszéltek, Melinda elfoglalta helyét a fülkében. A hőség miatt egyébként is lengén volt öltözve, gyorsan ment lemeztelenítése és csakhamar zöld fény jelezte, hogy készen áll. Elfoglalta helyét és kezdődhet a besugárzás. Tina az ajtó melletti műszerfalhoz lépett, egy nagyobb és három kisebb kapcsolót fordított vízszintbe, a kapcsolók felett különböző színű fények villantak fel, de tényleg csak villanás volt és máris nyitott az ajtó automatikája. Tina gyorsan az ajtónyílásba lépett, hogy az öreglány el ne szégyellje magát mezítelensége miatt, majd maga után húzva az ajtót bement ő is a fülkébe, hogy segítsen Melindának. Midőn pedig kiléptek egymást karolva, Melinda olyan fürgén mozgott, már előre arra gondoltam, mi lesz éjszaka, ha Judit és ezentúl már Melinda is kiköveteli a magáét. Kim nem véletlenül szólhatta el magát, na persze nem sok időm maradt. Tina engem is felszólított.

- Te következel apuka! Nyugodj meg, anyukához hasonlóan Te is fürgébb leszel! De nem kell mindjárt lemennetek a többiekhez, le is pihenhettek, ennivaló is van bőséggel, majd az esti előadás előtt értetek kijövök. Addig pedig Kim vigyázza álmotokat, vagy amihez kedvetek van. Ott lenn most úgy is bolondok háza van. Én lemegyek és segítek Juditnak. Na persze előbb - Parancsolj Drága! Ha nem szégyenkezel, mint anyuka, itt is leveheted a ruhádat.

- Azon nem múlik, kedvesem - mondtam -, de miért is kellene szégyellenem testemet? - Lehajítottam magamról a lenge inget, majd kempingnadrágomat, aztán be a fülkébe. Az ajtó automatikusan zárt, sötét lett, tulajdonképpen nem éreztem semmi különöset, hacsak azt nem lehet annak nevezni, hogy egy pillanatra mintha magasfeszültségű áram hatolt volna át rajtam, utána pedig mintha a fejemet lézerrel levágták volna. De a következő pillanatban már ismét a helyén volt, hirtelen oda is kaptam, hogy meggyőződjek arról, hogy enyém került-e előbbi helyére. Az ámulatból, amely elkapott, Tina hangja rezzentett fel:

- Mi van veled apuka? Annyira megtetszett, hogy ki sem akarsz jönni? Vagy keveselled, amit kaptál? Még van néhány kristályunk, de nem akarom, hogy túl feltűnő legyen viselkedésed, így is többet tudsz már, mint azok az urak ott lenn együttesen.

- Dehogy akarok többet kislányom - mondtam -, de miféle nyelven beszélünk most, még soha nem hallottam, de értem minden szavadat, és mint látom te is az enyémet. - Miközben mondtam a magamét, kimentem közéjük, magamra rántottam a kempingnadrágot, az inget azonban hagytam, úgyis meleg van.

- Azon a nyelven beszélünk apuka, amelyet az első Földre lépő ember is beszélt, amelyet a nagy táradalom könyvtárai megőriztek a régmúltból. De ha nem hozzátok vissza őket, értem alatta a könyvtárakat létrehozó tudósokat, akkor talán soha nem fejtenénk meg tartalmukat.

- Jól mondod kislányom, bizony sok megfejtetlen titok marad még azutánra is, mikor már az embernek csak kövült maradványai hevernek szanaszét a kietlen földfelületen. A bio-kristályosítás persze olyan távlatokat nyit, amelyek messze belelógnak az örökkévalóságba, és - bár nem tartom veszélytelennek expedíciótokat, sem az előttünk haladó naprendszerekbe, sem a mögöttünk haladó, későbbi időben születettek felé, a továbbélés, még ha csak kristály állapotban történik is, reményt ad egy valamikori feltámadásra, esetleg más intelligens lények, még ezután kifejlődő nemzedékeivel való találkozásra. Ha arra gondolok - megtörténhet, hogy soha nem találkozunk többé sem veled, sem vejemmel, fájdalom nyilall belém, a tudomány érdekében azonban semmi sem drága! Ezt főképp azóta tapasztaljuk, hogy benneteket megismertünk.

- Drága apuka - Tina átkarolta nyakamat, majd magához szorított -, te innét el sem tudod képzelni, hogy mennyi hozzám hasonló szép lány van odafent. Jelenlegi állapotodban már nyugodtan vállalkozhatnál egy tényfeltáró utazásra, de itt nagyobb szükség van most rád! Reméljük a legjobbakat - nem tart nagyon sokáig a Föld lakosságának meggyőzése, hogy nélkülünk a terjedőben lévő legújabb vírusbetegségek rövid úton végeznének vele, hogy csak egyetlen út vezet a boldogulás felé. A megbékélés egymással, természetesen velünk is. Az erőforrásokat pedig úgy hasznosítani, hogy valamennyiünk javára váljon! Ha kárba veszne fáradozásunk, benneteket abban az esetben is kimentünk innét, mert ti már hozzánk tartoztok családostul De most pihenjetek le, Kim majd vigyázza álmotokat, én pedig időben értetek jövök.

- Rendben van - mondtam -, maradunk, úgy bizsereg minden porcikám, mintha önálló életet akarnának kezdeni - te hogy érzed magad? - Melindára tekintettem - rég nem látott különös fény csillogott az Ő szemében is.

- Nem bánom - mondta -, űrhajóban még úgysem aludtunk.

Tina nem szólt semmit, csak mosolygott, majd kényelmesen berendezett szobába invitált bennünket, amelyben még a levegőnek is különös, de kellemes szaga volt.

- Jó pihenést - mondta a lány mielőtt magunkra hagyott bennünket -, aztán ne szégyelljétek magatokat, s ha kedvetek támadna! Nélkülem senki sem zavarhat meg! - E szavak után egyszerűen eltűnt szemünk elől, mint Vulkán tette otthon.

- Nos kedvesem - szóltam -, megkíséreljük? Már nagyon régen volt, talán be is forrasztotta a regenerátor?

- Bolond vagy! - szólt Ő is -, de azért gyere, nem bánom. Végigdőlt a sárkánygyík bőrrel borított heverőn, aztán... - Ez nem igaz - szólalt meg jóval később, a már vagy harmadszori ejekuláció után. Talán első alkalommal éreztem magam ilyen feldobva. Emlékszel? A Királyfürdőben. Előbb csak Konrád unszolására, később már szerelemből, de rá való tekintettel a tudta nélkül.

- Szegény barátom - mondtam -, azt hiszed nem sejtette miért jársz olyan sűrűn Svájcba? Dehogynem! Neki azonban mindennél többet jelentett két lányunk. Tudta, hogy saját hibáján kívül nem Ő az apjuk, de még hálás is volt azért, hogy legjobb barátja nemzette őket. Ha nem hal meg néhány órával előbb Eszterkénk öngyilkossága előtt, bizonyára nem élte volna túl egyetlen nappal sem. Véleményem szerint lányainkban is téged szeretett.

- Szerelem... - Melinda elmélázott - Mit gondolsz - kérdezte -, ott fenn, barátainknál létezik a földiéhez hasonló érzés? Vagy az is komputerizálva van, mint minden más? Tina elejtett néhány szót arról, hogy náluk az előzetes vizsgálatok alapján arról is listát vezetnek, hogy kiktől származhatnak átlagon felüli képességekkel rendelkező utódok és nekik a társadalom érdekében szerelem nélkül is együtt kell élniük a megtermékenyülésig, de ez, mint mondta, ritkán fordul elő. Mondott még valamit, hogy náluk csak egészséges gyermeket hagynak világra jönni, de azt is hozzá tette, hogy a nagy társadalom visszaérkezése előtt sem hagyták életben a korcsokat, torzszülötteket, hanem mint a Földön a spártaiak is tették a Taigetosztról, ők, az őrültek utódai a Nap belsejébe torkolló folyóba hajigálták a megsemmisítésre ítélteket. Ők úgy hiszik, hogy a tűz és a víz korrigálja a természet baklövéseit, és majd egy későbbi időpontban, a folyóba hajigált gyermekekből új, egészséges élet fakad. De hogy miféle élet, azt nem említette. Azt is mondta még, hogy náluk nincs boldogtalan ember, mindenki azt csinálja, amihez jobban ért, de azt kedvvel, a legjobb tudása szerint.

- Nálunk kedvesem a természet törvényei az irányadók - mondtam -, erkölcsi normáikat is ahhoz szabják. Kedvem lenne egyszer körülnézni, és ha említést tennének róla, nem utasítom vissza. Ha az övékhez akarjuk igazítani jövő koncepciónkat, neked sem ártana megismerkedni kódexeikkel, mert a történtek után - mint Tina is mondta - nagyon sokáig még a mi irányításunk lesz a mérvadó.

- De kedvesem! - Melinda elgondolkodott. - Itt a Földön előbb ki kell gyógyítanunk a különböző kóros betegségeiből az emberiséget, csak utána alkalmazhatnánk az Ő normáikat. Ha társadalmunk meg akarna szabadulni a szellemileg, fizikailag vagy morálisan elkorcsosult, hogy úgymond: csak tehertételként jelentkező tagjaitól, akkor bizony kevesen maradnának azok, akikre rá lehetne mondani - na ezekkel kezdhetünk valamit. De az elkorcsosulásnál is nagyobb tehertételt jelent a szembenállás! Mindegy, hogy mi végből, de nincs két ember, akik valami oknál fogva ne neheztelnének egymásra. Itt több emberöltőnek kell eltelnie, mire egymásra találnak a különböző nézeteket valló, különböző életszínvonalat képviselő egyedek. Mi akkorra legjobb esetben kristály állapotban várjuk a feltámadást. Mit sem érnék kódexeiknek a tanulmányozásával. Te azonban nélkülem is mehetsz, én nem leszek akadály, ha a Tina által említett sok és szép nőt tanulmányozni akarod. Ha, mint mondja, ott sokkal több a nő, mint a férfi, akkor a mostani kondícióddal bizonyára veled is tudnak valamit kezdeni.

- Ne légy rosszmájú hozzám, kedvesem, hiszen semmivel sem vagy rosszabb kondícióban nálam, és én jobb partnert igazán nem kívánhattam volna nálad.

- Az igaz kedves, hogy csodálatos volt, de nem versenyezhetnék a Tina-féle fiatalabb nemzedékkel, még Judittal sem. Aztán ne képzeld ám, hogy nem vettem észre Nina és Lola vonzódását hozzád. Nem is tudom mit esznek egy ilyen vén kecskén, mikor annyi fiatal is van.

- Azok nem én vagyok, kedvesem! De most inkább arról beszéljünk, hogyan lehetne felgyorsítani az átalakulás folyamatát, mert én még szeretném élvezni munkánk gyümölcsét is! Nem irigylem senkitől, de magam is szeretném a jóból is kivenni részemet, és jobban teszed, ha te sem szerénykedsz. Mit gondolsz - mi következne abból, ha a gazdagok gyógyításától egyelőre elállnánk? Nem tagadnánk meg, de arra hivatkozván, hogy van elég pénzük, gyógyíttassák magukat, hagynánk nekik gondolkodási időt. Mi a jobb: szegényen, de egészségesen élni, vagy gazdagon, de betegen? Ezentúl bizonyára mi is alkalmazhatjuk Judit terápiáját, de van éppen elegendő szegény, rászoruló ember, akik nem azon törik a fejüket közvetlenül gyógyulásuk után, hogy miként lehetne még hasznot is húzni a csodából, mert nyilván annak fogják fel, hanem boldogan csatlakoznak hozzánk. Hozzánk, akik egészségük mellé még kenyeret is biztosítunk.

- Ha jól értettem, akkor te is profitálni akarsz új képességed útján, valamiért valamit!

- Hát igen - mondtam -, de emlékezz csak mit mondott Jézus annak a gazdag ifjúnak, aki megkérte tőle, mit kell tennie, hogy a mennyekbe jusson. - Add el mindenedet, majd oszd szét a szegényeknek és kövess engem! Nos, amennyiben gazdag embertársaink követik példánkat, mert mi tulajdonképpen a példabeszéd szerint járunk el, minden további nélkül meggyógyítjuk őket is, ellenkező esetben mindegy számukra, hogy hogyan kerülnek a pokolba: betegen, vagy egészségesen.

Halkan kopogtak a hálófülke ajtaján:

- Anyuka? Apuka? Ébren vagyok? Ha igen, akkor húzzátok el a függönyt és nézzetek le a parkba. Borzalmas látvány! - Kim hangjára ismertünk és természetesen azonnal eleget tettünk a felszólításnak, hiszen már jó ideje ébren voltunk.

Lenéztünk, a gondozott parkot inkább lehetett volna hasonlítani egy rajzó méhek által megszállt terebélyes fához. Rendezetlen csoportokban, szinten egymás hátán tolongtak az emberek, hogy megközelíthessék a csodatevő szent asszony társaságát. Sam két fia, és két lánya fogták közre Juditot. A tömeg nyomása azonban olyan erős volt, hogy feldöntötték Őket, s rajtuk taposva haladtak előre. Artikulálatlan hangon szinte követelve: segíts rajtuk szent asszony! Segíts! Arra nem is gondoltak, hogy már rajta tapodnak, s ha Ernesto és Sebastian széles melleikkel fölé nem borulnak, a szent asszonyból csak mócsingok maradnak, de nem csak belőle, védelmezőiből is! Ám az utolsó pillanatban a megvadult törtető tömeg fölé emelkedett az ismeretlen, angyali szépségű szőke nő. Tina és messze csengő hangon térdre parancsolta a saját gyógyulásukért minden másról megfeledkező, zabolátlan népséget.

- Miképp gyógyítson benneteket - folytatta -, ha rajta tapodtok? - Egy kört írt le maga körül, majd leereszkedve a földre, kiemelte Juditot a két fiatalember alól, s ölbe kapván, terhével együtt jóval az alatta térdeplők fölé emelkedett, aztán mintha levegővé változott volna, eltűnt szemük elől. Persze a következő pillanatban már mindketten ott álltak mellettünk.

Lent egymást taposva őrjöngött a tömeg. A legmagasabban Vincenz atya állt, a lépcső felső fokán, s magasra emelve a jókora feszületet, ahogy a torkán kifért, kiáltotta:

- Íme, saját szemetekkel láttátok, amint a Szűzanya kimentette lábatok alól csodatévő lányát. Kétségtelenné vált számotokra, hogy csodás gyógyulásotokat ki idézte elő. Áldjuk tehát a mi Urunkat, Istenünket, aki méltónak talált bennünket arra, hogy hosszú szünet után, ismét megmutassa erejét.

Az atya szavait fájdalmas felkiáltások, szitkok és átkok tarkították. A tömeg lábai alatt ugyanis sok volt a halott és a sebesült. Az áldó szavak mellett olyan hangok is hallatszottak: csak akkor hiszünk, ha feltámasztja halottainkat, s meggyógyítja sebesültjeinket.

- Hálátlanok! - kiáltotta a Pádre és meglóbálta a feszületet -, tartsatok bűnbánatot és imádkozzatok. Lehetséges, hogy harmadszor is megkönyörül rajtatok. Szedjétek össze halottaitokat, sebesültjeiteket és fektessétek sorban az épület elé, aztán mondjátok utánam:

- Szentséges Szűz, ki láttad te fiad szenvedéseit a keresztfán, ki tudná nálad jobban megítélni, mit kell kiállnia annak, aki tudván tudja, érzi közeli halálát és nincs semmi reménye sem arra, hogy földi eszközökkel azt bárki is megakadályozhatná. Kérünk Téged szent fiad vérére emlékezve, bocsásd meg, hogy egészségünk visszanyerése érdekében nemcsak egymást, csodatévő lányodat is eltapodtuk. Légy kegyes még ez egyszer hozzánk, küldd vissza lányodat és amennyiben visszanyerjük egészségünket, életünk végéig rabszolgái leszünk. Ámen! Ámen!

Vincenz atyának volt annyi esze, hogy háttal a főbejáratnak, a lépcső tetején várta be, míg az utolsó hullát, az utolsó sebesültet is sorba fektették az épület elé. Akkor térdre ereszkedett, és ég felé emelvén szemeit - az űrhajóból legalábbis úgy látszott - magába merülve imádkozott.

- Nos, mit tehetünk érdekükben? - Judit, akinek összetört bordáit Tina akkorra összehegesztette, hálás szemekkel nézett fel a lányra - a zöme szegény, nyomorék, a halottakat már nem támaszthatjuk fel, de a sebesülteket meggyógyíthatjuk. Persze tőled függ!

Tina elérzékenyülve nézett vissza Juditra, majd:

- Hallottam anyuka és apuka beszélgetését és egyetértek apuka véleményével, hogy egyelőre csak a szegényeket gyógyítsuk meg, a gazdagoknak pedig bizonyos próbaidőt szabunk. A feladattal most apukát bízzuk meg, hadd lássák, hogy a fiú is könyörületes hozzájuk, de érdem szerint gyógyít, vagy büntet. Aki csatlakozik hozzánk minden mellékgondolat nélkül, mint ahogy a példabeszédben is elhangzott, azt rögvest meggyógyíthatod, aki pedig nem, vagy húzódozik, az magára vessen. Ti maradjatok, én viszem le apukát, úgy, hogy lent már csak őt fogják látni. Felkészültél? - mereven szembe nézett velem. - Csak akkor fog tüstént meggyógyulni a beteg, ha te is akarod.

- Rendben van kedves - mondtam -, de hogyan fogok később közibük menni? Nem szeretném, ha valamiféle szent Habakkuknak tekintenének.

- Na, és engem tekinthetnek? - Judit hirtelen felkapta fejét.

- Rólad már mindenki tudja kedvesem, hogy csodatévő erővel rendelkezel, továbbá azt is, hogy orvos professzor vagy, én azonban...

- Nem fog senki felismerni apuka - szólalt meg Tina -, kapsz egy olyan maskarát, amelyben mindenki eredetinek fog hinni. Egy általuk legfeljebb képekről ismert személyt fogsz alakítani, de természetesen, belsőleg mindenben a régi maradsz. Ahhoz tartsd magad, amiben megegyeztünk!

Néhány pillanattal később lenn találtam magam a sorba fektetett halottak és sebesültek között. Néhányszor körbejártam és alaposan szemügyre vettem őket. A halottak között egyetlen gazdagot sem találtam, valamennyien a legszegényebb réteghez tartoztak. Volt azonban köztük négy, három asszony és egy férfi, akiknél még az élet halvány jele mutatkozott. Egyenként megérintettem Őket és mit tesz Isten - mind a négyen felálltak, majd térdig hajolva csókkal illették a palástfélét, amelybe Tina és Kim bujtattak.

- Menjetek - mondtam - adjatok hálát Istennek és kövességek a gazdát!

Miután mind a négyen kiléptek a halottak közül, hogy elinduljanak az utasításnak megfelelően a lépcsőn fölfelé, a sebesülteket vettem sorra. Nyolc nagyon gazdag embert találtam köztük, az öltözékük ugyan nem árulkodott kilétükről, mert ronggyá volt tépve, de felismertem őket még az érkezésük idejéből. A legújabb típusú, minden kényelemmel ellátott luxus autóik voltak árulóik. Ernesto, Sebastian, Ria és Izabel, Sam gyermekei, egymás mellett feküdtek, az első sorban, s hozzájuk léptem elsőnek. Lehajoltam, egymásba tettem kezüket, hogy kipróbáljam, meddig terjedhet a rajtam keresztül hatoló energia ereje. Nagyon nem is lepődtem meg azon, hogy egyszerre emelkedtek föl mind a négyen, majd lévén hívő keresztények, meghatódva csókolták ők is palástom szegélyét.

- Igyekezzetek - mondtam -, segítsetek atyátoknak a rend fenntartásában. - Miután pedig eltávoztak, a többi sebesültet már egyenként emeltem fel fekvő helyzetükből, s Őket is a gazdához irányítottam mondván: - Kövessétek őt és ne nézzetek hátra! - A nyolc dúsgazdagot azonban érintetlenül hagytam, de figyelembe véve tehetetlenségüket, magamhoz szólítottam Vincenz atyát.

- Gondoskodj arról - mondtam neki -, hogy szolgáik kórházba szállítsák őket, ahol rangjuknak megfelelő ellátásban részesülhetnek. Én csak abban az esetben leszek hajlandó kigyógyítani őket nyavalyáikból, hogyha általad elkötelezik magukat a közösség szolgálatára.

Az atya hangosbemondón felszólította a nyöszörgő, nyomorúságukban az egyszerű emberektől semmiben sem különböző sebesültek sofőrjeit, hogy siessenek gazdáik segítségére, természetesen név szerint megnevezve őket és megjelölve a helyet, ahol magatehetetlenül fekszenek. Ezt követően maga is letérdelt elém.

- Uram - mondta -, bocsásd meg nekik is bűneiket és részesítsd őket is kegyelmedben, hiszen ebben az állapotban semmiben sem különböznek az egyszerű emberektől.

- Éppen azért hagyjuk Őket szenvedni, mert Ők sem figyeltek fel nyomorgó embertársaikra, továbbá -, amire ebben az állapotban esküdnének, meggyógyulván tagadnák azt is, hogy valaha találkoztak velem. Majd ha fájdalomtól mentes, ép ésszel esküdnek fel az emberiség szolgálatára, akkor felkeresem őket, és egyenként visszaadom egészségüket.

- Megbocsáss Uram, de ki vagy te? Ekkora halatommal földi ember nem rendelkezik? - Miután felemeltem Őt, mármint az atyát, gyanakodva nézett szemben velem.

- Azért miért ne rendelkezhetne, fiam? Emlékezz azokra, akiknek meggyőződéses hitükért csodatévő hatalmat adott Isten. Nos, én is egy vagyok azok közül, akiket Isten kiválasztott, mert hiszek végtelen hatalmában. Emlékezz Krisztus urunk szavaira, amelyekkel megjövendölte jövőbeni királyságát. Hát én is az Ő királyságát készítem elő. A jómódúak arra hivatkoznak, hogy Ők megszolgáltak kiváltságaikért, ez a megfogalmazás azonban nem helytálló, mert minden e világra született embernek egyformán joga van a szabadsághoz és a földön fellelhető javakhoz. Az igazság az, hogy nem egyforma fészekbe születtünk bele. Egyikünk bíborba, bársonyba, másikunk legrosszabb esetben lapulevelek közé. A gyermeknek azt kell elfogadnia, amit szüleitől kap, nekünk felnőtteknek azonban tudnunk kell, hogy a tőkét vagy Istentől származó tehetséggel, vagy embertársaink kizsákmányolása által szerezhetünk. Tehát semmivel sincs hozzá több jogunk, mint azoknak az embertársainknak, akik szűkös körülmények közé születtek. Az isteni parancs kivétel nélkül mindenkire vonatkozik. Te cselekedj és új családod szándékai szerint, olyan templomot emelj, amelynek kapuja nyitva áll boldog, boldogtalan előtt, olyan várost építs ezen a helyet, amelyben a paradicsomi állapotoknál is közelebb lesz az ember Teremtőjéhez. Zárt ajtókra talál azonban minden hazug hiedelem-eszme, öltsenek fehér angyali, vagy vörös ördögi palástot hirdetői. Az egyenlőség és az egyetemes emberi értékek tényleges elemei legyenek irányadók!

Az atya, mint egy kövület állt előttem, arcizma sem rezzent, csak mikor elhallgattam, jegyezte meg:

- Uram, egyszerű és gyenge ember vagyok, de ha mellém álltok, veletek mindenre képes leszek.

- Már azt hittük, hogy te leszel Anti helyett Jézus, annyira beleéled magad új szerepedbe, hogy vissza sem jössz közénk. - Melinda szavai voltak ezek, mert így folytatta - Ha még előadás előtt találkozni akarunk szeretteinkkel, akik már tűvé tették miattunk az egész telepet, búcsút kell vegyünk vendéglátóinktól. - Tinára és Kimre tekintett - Lenne azonban egy tiszteletteljes kérésem hozzátok. Ne hagyjátok ki a mi drága Mary-nket az átprogramozásból, mert ha valaki, akkor Ő igazán önzetlenül áldozza szép és fiatal életét a család és az emberiség boldogulására.

- Őt bízzátok rám - szólalt meg Tina - most pedig fogjátok meg egymás kezét, hogy így együtt tehesselek le benneteket az éppen estebédhez készülődők közé.


Az ebédlő előtti társalgóban nagy volt a sürgés-forgás. Bazilio azokat ültette elsőként az ebédlő terített asztalaihoz, akiket én felküldtem hozzá, akik abban a kegyben részesültek, hogy régóta tartó, gyógyíthatatlan betegségükből, vagy aznap szerzett sebeikből egyik pillanatról a másikra kigyógyultak, de már nem a szent asszony, hanem - egyik-másik csoportosulásból kihallatszó megjegyzés szerint - egyenesen a mennyből leszállt istenember által.

A megvendégeltek rongyos csapatának - majdnem mindeniken cafatokban lógott a ruha -, még szerencse, hogy a melegben jobbára mezítlábas tömeg taposott rajtuk, különben vértől lettek volna csatakosak - Anti táncosnői szolgáltak fel, a balett már megszokott tánclépéseivel, csupasz keblekkel, egyetlen ruhadarabjuk a keskeny, szalagnyi ágyékkötő. Tinának nem lett volna szégyellni valója, ha előkéjében jelenik meg.

Ahogy az egyik üresen maradt sarokban nézelődtünk, egyszercsak feltűnt az ajtóban - persze az is tárva-nyitva - Gréta lányom, s meglátván minket cifrázva, magyarosan, de csak általunk ismert nyelven elkáromkodta magát:

- Az Isten... - a többit hozzá kell gondolni, mert ha leírnám, lobbot vetne a papír - hol a csudába kószáltok, ráadásul így együttesen. Mi többiek pedig ahányan vagyunk annyifelé keresünk benneteket. Alig tudtam áttörni magam, a ki tudja hányszoros gyűrűn, ugyanis újabb csodát emlegetnek odakint. Már nemcsak Máriát látták a zarándokok, hanem magát a Megváltót, aki személyesen támasztott fel halottaiból többeket, és meggyógyította azokat, akiket a tömeg agyontaposott. Hogy-hogy te itt vagy? - szólt Judithoz - Rólad is azt beszélik, hogy ellöktek és Mária személyesen mentett ki a lábuk alól. Továbbá, azt is látták, hogy veled együtt a mennybe szállt.

- Jól látták kislányom - mondtam -, csak mielőtt a mennybe szállt volna, anyukádat egyenesen a karjaimba ejtette. De mire fel vagytok úgy kétségbe esve, hiszen itt mi valamennyien tudjuk, hogy mi történt odakint, és azt is, hogy nekünk nem eshet bajunk - legalábbis addig, amíg földöntúli barátaink vigyáznak ránk. - Még nyelvemen volt valami a csodával kapcsolatban, de Bazilio közeledett felénk és okosabbnak véltem elhallgatni.

- Bocsássatok meg - mondta -, de csak a következő teríték lesz a miénk. A csodatévő szent ugyanis azzal tisztelt meg, hogy gondjaimra bízta ezeket a szegényeket, és úgy gondoltam, előbb Őket ültetem asztalhoz.

- Hová lettek az urak? - kérdeztem, mert hát közülük is többeket meggyógyított a feleségem.

- Autóikba ültek és elhajtottak, bátyám. Még csak azt sem mondták, hogy köszönöm. Tárgyalni tárgyaltak ugyan a papokkal, vagyis inkább a barátokkal, de nekem más elfoglaltságom volt, nem tudtam odafigyelni.

- No lám - szóltam -, megmondtam előre, hogy ezek az urak szívesebb áldoznak a kövekre, mint az élő, de nyomorúságban tengődő emberekre. Kíváncsian várom, miként fognak határozni azok, akiket kórházba szállíttattam, mondván: van elegendő pénzük, gyógyítassák magukat, persze meghagytam Vincenz atyának, hogy amennyiben hajlandónak mutatkoznának az általunk járt útra, megtalálnak bennünket és mi is Őket. Ha, de nem tartunk fel, menj és foglalkozz a rád bízott szegényekkel. Samnak mondd meg, hogy ne sajnálja tőlük a marhasültet. Bőven meg fog térülni - a búcsújáróhely egyúttal hajléka lesz a hajléktalanoknak. Biztosítja a nagyfeszültségű kristályok gyárának és az egészséges lakóházak építéséhez szükséges munkaerőt. Aztán, ha mint a mi Mary-nk papája is tette, az oligarchiák urai egyenként, vagy csoportosan felismerik, hogy sem a kapitalista, sem a szocialista, de még a különböző vallások filozófiája sem képes elvezetni az emberiséget a tartós boldogulás útjára, Őket is szívesen látjuk. Hosszabb ideig úgysem tudnák felvenni velünk a versenyt.

- Hallom az én papámat említetted jó példaként - Mary szavai voltak ezek, aki hasonlóan hozzánk, szinte az égből pottyant mellénk Tinával az oldalán. - Csakhogy te kevésbé ismerhetted az én papámat. Biztosítlak arról, ha nem fekteti két vállra az a szörnyű betegség, soha eszébe sem jutott volna hozzátok, azaz - akkor már hozzánk csatlakozni. Gőgös volt és a maga birodalmában Istennek képzelte magát, mint a legtöbb vagyonos ember.

- De kedvesem, akkor magadat hová sorolod, hiszen te is gazdag voltál, és tudtommal te jöttél hozzánk és nem fordítva.

- Ó, drága apuka! Csakhogy én egy nálam sokkalta gazdagabb család tagja lettem! Aztán ehhez hozzá tehetem még azt is, hogy rólam sem akart tudni az apám, amiért a művészettel köteleztem el magam. Én elsősorban tehát művész voltam, s az vagyok ma is - Tina épp imént győzött meg arról, hogy amit férjemmel együtt - mondhatom úgy is - mint a tudományos élet művészei végzünk az nem hiábavaló, mert egyáltalán nem lehetetlen elképzelésünk a delfinnel kapcsolatban. Semmi sem cáfolja ugyanis azt a feltevést, hogy az ember már a mi mostani naprendszerünk születése előtt is létezett, egy olyan naprendszerben, amely azóta rég megsemmisült, azaz elnyelte az Ősközeg, amely biztosítja a természet örökös körforgását. Meggyőződésem apuka, egyezik a tiéddel. Nem az ideológiák, hanem a tudomány, azzal együtt a művészet - függetlenül attól, hogy melyik ágát műveljük - fogja megoldani az emberiség problémáit, mint ahogy - több mint valószínű már több ízben is megtette. A különböző ideológiák - a vallási felekezeteké is - többségében üres képzelgések gyűjteményei, s ugyanakkor az emberek, népek egymásnak ugratását szolgálják. Ezzel már mint befutott színésznő is tisztában voltam. Ezért is vállaltam a részvételt pacifista megmozdulásokban. Férjem és a természet iránti rajongásom mellett, az általatok képviselt ősi családi modell volt az első olyan közösségi formula, amelyet ellenérzés nélkül elfogadtam, ami pedig ma történt velem - veletek együtt a nagy társadalom tagja lehetek, igazolja, hogy érzéseim jó irányban vezettek. Olyan boldog vagyok s ha még ők is itt lehetnének! Nagy kár, hogy Napsugárt már nem tudjuk életre kelteni. - Szemei bepárásodtak, festék nélküli, szép arcán - érdekes hasonlóság volt közte, Gréta és Tina között - mindhárman szőkék, érett, aranyló kalászok - gyöngyszem nagyságú könnycseppek gurultak alá. Az elérzékenyülésnek Lehel, Viktória, Csia és Tamás, majd a közvetlen utánuk érkező Lola és Nina vetettek véget.

- No - hát apucika - Vikim úgy ölelt magához, mintha védeni akart volna valakitől, vagy valamitől. - Már elsirattunk benneteket! Hogy mi van odakint!

- És Te? - Lehel Tinához: - Már visszajöttetek?

- El sem mentünk kedves - válaszolt a lány -, itt táborozunk az épület felett. Csak azért emelkedtünk föl előbbi helyünkről, hogy bizonyítsuk jelenlétünket. Tudjuk, hogy a szinte megszámlálhatatlan beteg meggyógyítását csodának tudják be, de azért elgondolkodtatja az értelmesebbeket az általunk megolvasztott talaj, és egyelőre nem is akarunk többet tudatni velük. Ellenben Múval beszéltem, közölte, hogy a vének, a királynővel egyetértésben engedélyezték a család valamennyi felnőtt tagjának az átprogramozását, s itt már csak Lola és Nina, Bazilio és az atya vannak hátra. Egyelőre mert a többivel még várunk. A barátra azért van szükségünk, hogy távozásunk után sem szüneteljenek a csodás gyógyulások. A vének szerint egyáltalán nem rontja a mi megítélésünket, ha az égieknek tulajdonítják, mert végeredményben ugyanazt akarjuk, amit az Ő isten emberként tisztelt prófétájuk. Egy akolba tömöríteni, vagyis egy családba az egész emberiséget. Avassák Vincenz atyát szentté még életében, ha munkájával a mi ügyünket szolgálja. Ehhez persze az átprogramozás mellett apukáékhoz hasonlóan, teljes mértékben regenerálnunk kell. De szeretném megnézni és is azt a balett számot, ezért mennünk kell. Hívjad apukádat - Lolához - hármatokkal egyszerre végzünk. Utolsóként viszem a barátot. Rá vonatkozólag még megjegyzem, hogy a vagyonosokkal szemben Ő is csak abban az esetben alkalmazhatja gyógyító erejét, ha elkötelezik magukat mellettünk.

Beszélgetésünket Sam zavarta meg azzal a hírrel, ha nem történik hamarosan olyasmi, ami elvonja a tömeg figyelmét, az épületben lakmározókat hamarosan gyújtogatók váltják fel. Azt követelik, hogy vagy valamennyiüket meggyógyítjuk, vagy magukkal együtt felégetik az egész telepet. Sam még be sem fejezte mondanivalóját, az atya rontott be, s meglátván köztünk Juditot, eléje térdelt. Kísérelje meg még egyszer csodás tetteit, különben borzalmas vége lesz az ünnepségnek! Tina a hír hallatára megváltoztatta a sorrendet.

- Te maradj anyuka - mondta feleségemnek -, majd mi... - E szavakkal egy időben elkapta a barát kezét, s a mozdulattal eltűntek szemünk elől. A tömeg már az épület bejáratáig jutott, midőn újra megpillantottuk a barátot, Tinát nem láttuk mellette, de sejtettük, hogy Ő is ott van, csak elfedi magát, hogy a csodát a barátnak tulajdonítsák.

- Testvéreim! - Vincenz, a barát dörgő hangja a hangszórónál is élesebben viharzott át a megbolydult, égő fahasábokkal közeledő tömeg feje fölött. - Nézzetek fel az égre, aztán boruljatok térdre. Azokat, akik megvallván hitüket, kifejezik hódolatukat a Szent Szűz iránt, Istentől kapott felhatalmazásomnál fogva meggyógyítom betegségeikből és békével elbocsátom. Azokat pedig, akik kinyilvánított jó szándékom ellenére továbbá folytatják a bujtogatást, szemfényvesztésnek tüntetve fel a Szent Szűz által véghez vitt csodákat, az égből alányúló lángok a pokol tüzébe ragadják. - E pillanatban az épület felett táborozó űrhajóból messze kinyúló lángok ereszkedtek alá, lassan közelítve a földet. Azok, akik nem voltak hajlandóak térdre ereszkedni előbb, a lángok láttán földre vetették magukat és őrjöngve kiabálni kezdték: - Itt a világvége, meneküljön, aki tud! A lángok hatalmas területet öleltek át, s egyetlen embernek sem sikerült volna a menekvés, még ha meg is próbálja. Egyet tehettek csupán: a Szent Szűzhöz fohászkodni!

A zűrzavaros lármában sokan látni vélték, amint a Szűzanya egy fénygömb közepében állva kiterjeszti karjait, a meghunyászkodott, földre borult tömeg fölé. Egyesek hallani vélték a Szüzet körültáncoló angyalsereg szózatát - mindenki a saját nyelvén. Tartsatok bűnbánatot, mert közel a bárány eljövetelének ideje. Persze az igazsághoz hozzá tartozik, aki a feloldozás szavait ismételte többször egymás után. Abszlvo Domine. A feloldozás szavainak elhangzása után a pádre felemelte jobb karját és elkezdett körözni vele a levegőben. Minden egyes körnél emberek sokasága emelkedett a fekvők fölé, akiket aztán, mint olyanokat, akik méltatlanok a kegyelemre, a többségben lévő kegyelemben részesültek irgalmatlanul agyontapostak. A jobb megértés kedvéért: a Pádre is csak a szegényeket gyógyította meg, akik aztán az atrocitásra ösztökélést torolták meg a gazdagokon. Azok ugyanis Pádre csodatevése után fekve maradtak. Tina, miután eljátszott a Szűz szerepét, lejött közénk, s miközben az atyát a hallelujázó tömeg vállra kapta körbe-körbe hordozván a nagy területet benépesítő zarándokok között, Ő jóízűen falazott velünk együtt, az estebéd befejeztével pedig kézen fogta Baziliot és a vele együtt említetteket, hogy felvigye őket az űrhajóra az átprogramozás végett. Mi - kihasználva, hogy az atya magára vonta a tömeg figyelmét, a nagy társalgóban kávénkat szürcsöltük, midőn Emma, Sam felesége a rádiótelefonhoz szólított.

- Budapestről érkezett a hívás, uram - mondta. - Valami Pisti van a vonal másik végénél.

- Nem valami Ő, kedves Emma, nagyon is valaki - mondtam, majd engedelmet kérve a többiektől, a külön e célra kialakított kisebb helyiségbe léptem.

- Nos, mi újság van, arany pajtás? - kérdeztem. - Hogyan érzi magát a mi kedves iparművésznőnk? Meg az üzem Antiék nélkül is? Csak azért, mert hogy Budapestről hívsz.

- Ha a hegy nem megy Mohamedhez - nagyon el lehettek foglalva, arany pajtás - az idősebb Anti szavajárása volt. Másról sem hallani itt, mint az Amazonas-menti csodás gyógyulásokról. Csak nem állítottak már téged is munkába földönkívüli barátaink? Hogy őszinte legyek, már semmin sem csodálkoznék. Xénia kigyógyítása után minden kétségem megszűnt velük szemben, s ha még mint Juditot, engem is regenerálnának, hajlandó lennék velük menni, hogy felajánljam szolgálataimat. Nem járnának rosszul velem, még ha csak utódnemzésre vagy csupán gyönyörszerzésre alkalmaznának, akkor sem.

- Te másra nem is tudsz gondolni, testvér? Pedig gondolom eléggé felkavarta a politikai aréna porát otthon is a NATO boszniai akciója. De még nem mondtál semmit arról, hogy s mint vagytok: Természetesen a Balaton-partiakra is gondolok.

- Egyelőre jól vagyunk, testvér. Xénia is olyan lett, mint egy frissen kinyílt rózsa, de a többiek is. A gyerekek hiányolnak legjobban! Az üzlet pedig persze, hogy jól forgalmaz Antiék nélkül is. Mindennek ellenére aggódom, testvér - itt kilencven óta többet romlott az emberek életnívója, mint a második világháború idején! Hogy mi lesz ennek a vége? Nem csodálkoznék azon sem, ha egy olyan igazi tizenkilences forradalom vetne véget ennek az osztogatás-fosztogatásnak. A kormányról már véleményt sem nyilvánítok, mert nagyon csúnyát mondanék és elszakadna a kábel. De...

- Na, várj. Minket a kábel köt most össze, hanem a saját mesterséges holdunk. Tehát semmi nem szakadhat el!

- Egye fene, pajtás! Fontos, hogy szót válthattunk egymással. Mondom tovább. Már semmi kétség nem fér ahhoz, hogy egy szűk pénzügyi lobby garázdálkodik az országban. Az ő érdekükben áll, hogy a nép elnyomása árán is eleget tegyenek a nyugati pénzarisztokratáknak a különböző követelések, hitelek, kamatok visszafizetése terén. Hogy aztán ki vagy kik vették hasznát ezeknek a hiteleknek? Egyet biztosan tudok: nem a nép! Beszéltünk már róla és ma is azt mondom: jó része be sem jött az országba. A ma hatalmon lévők teljes egészében kiszolgáltatják népünket a pénzarisztokratáknak - ezt a célt szolgálja a NATO-hoz való csatlakozás is, de nem kevésbé a Közös Piachoz való csatlakozás, ami tudva lévő: csak hosszabb távon lenne gyümölcsöző, de akkor is kiknek? A NATO már itt van, fölösleges beszélni a csatlakozásról. A Közös Piac pedig maga is fölösleggel küzd, mit kezdhetnénk ott? Legalábbis egyelőre. Nem inkább a keleti piacok felé kellene orientálódni? Még jó, hogy hallgattál Budára (svájci bankközpontunk elnöke) és időben keletre irányítottuk befektetéseink nagyobbik részét. Itt csak akkor lesz érdemes nagyobb befektetéseket eszközölni, ha felelősségre vonható politikusok kezébe kerül az ország vezetése. Amíg a pénzemberek zsebeit tömjük, ugyanakkor minden tíz gyerek közül hét éhesen megy reggel iskolába, s már a nyugdíjrendszer csődje is beszédtéma lett, pedig ha jól körülnézünk, a nyugellátottak fele az orvosok korrupciójának a szülötte. Aztán a munkanélküliek stb. Nem folytatom, mert hisz tudom, hogy tulajdonképpen mi segítettük ezt a szocialistaként induló pártot a hatalomhoz. Most azon kell lennünk, hogy vér nélkül leváltsuk őket, mert a forradalom még nagyobb pusztítást vinne végbe.

- Helyesen látod pajtás - mondtam -, de azért ne keseredjetek, a hibát helyretesszük, méghozzá rövidesen. Minden eszköz rendelkezésünkre áll, csak ki kell várni a megfelelő pillanatot. Most éppen Jézus megkísértését fogják Antiék előadni balett változatban. Nos, Ők, a szocialistáknak nevezettek is megígértek mindent, mint a sátán, és a nép hitt, de még mi is! S lám! Még a vörös ördögöknek nevezett kommunistáknál is rosszabbak jöttek. Nekünk, akik valójában szintén a pénzoligarchiákhoz tartozunk, csak nagy körültekintéssel szabad lépni. Még egyszer nem tévedhetünk még akkor sem, ha az eddigi politikusokat az ultra bal, az ultra jobb, vagy konzervatívak váltják fel. Bármi történik is otthon, mi sem tudunk annyit veszíteni, mint amennyit már eddig is nyertünk. Te pedig megnyugodhatsz, mert barátaink legközelebbi látogatása alkalmával teljes mértékben regenerálva leszel Xéniáddal együtt. De ha az lenne a kívánságod, hogy felvigyenek a szőke angyalok közé, már jó előre felhívom a figyelmüket rád. Vigyázzatok, nehogy valamilyen balgaságot kövessetek el! Annát, gyerekeimet, unokáimat csókoljuk. Téged pedig a köztünk lévő távolság ellenére is keblemre ölellek. Most mennem kell! Nagy dolgok tanúi vagyunk, de nem beszélhetünk róluk. Igyekezni fogunk haza!

Amíg én Pistivel, öreg barátommal beszélgettem, az űrhajóban sem pihentek: Tina először Bazilioval végzett, s őt mindjárt le is szállította, mert a vendégek hiányolták jelenlétét. Csak miután visszatért az űrhajóba, végezte el a lányok átprogramozását. Egyben közölte mindkettőjükkel, hogy magzatot hordanak a szívük alatt. A lányok repestek az örömtől - nem kisebb csodaként könyvelték el állapotukat, mint a betegek meggyógyítását, hiszen nem sokkal előbb még gondolatban sem sejlett fel előttük, hogy teherbe eshetnek, és gyermeknek adnak életet. Az azonos neműekhez való vonzalmat felváltotta az anyaság semmihez sem hasonlítható érzése. Egy ideig szóhoz sem jutottak, ezért Tina úgy érezte, hogy segítenie kell őket egymáshoz, és az új helyzethez való alkalmazkodásban. - Tudom - mondta nekik - miért éppen az idős urat választották a másik nem megismeréséhez vezető első állomásul. Félszegek voltatok, magatokkal sem voltatok valójában tisztában és keresve sem találhattatok volna alkalmasabbat apukánál erre a célra. De tudnotok kell, hogy Ő csak az első állomás volt. Jön utána a második, a harmadik és ki tudhatná előre, hogy még hányadik! Szokatlanul hangzik a fületeknek, de az eddigi szokásoktól eltérően ez a természet rendje. Az egészséges nemzedékeket a komputerizálás fogja biztosítani. A nemzés független cselekményeként fog gyakorlattá válni, mivel a születendő gyermeket a régi - ősrégi, családcentrikus társadalom, függetlenül a szülők hosszabb vagy csak ideig-óráig tartó közös életétől, sajátjaként fogja felnevelni. Nem lesznek elhagyott gyermekek a jövőben, mint ahogy nálunk sincsenek. S mindenik adottságainak megfelelő nevelésben fog részesülni. Ehhez azonban hozzátartozik, hogy már a megtermékenyülés pillanatától mesterséges szemek kísérik figyelemmel a magzat fejlődését és csak teljesen egészséges utódok jöhetnek számításba. A beteg, korcs gyermek - helyesebb kifejezés, magzat már méhen beül, fájdalommentesen megsemmisül. A jelenlegi földi társadalom ugyanis nemcsak a vagyon irracionális elosztása miatt van katasztrofális krízisben, nagyban hozzájárul az egyre növekvő improduktivitás. Elöregedés, idő előtti munkaképtelenség. Nem sorolom tovább, mert senkit nem akarok azért a helyzetért megvádolni, amelybe önhibáján kívül jutott. Én a jövőről beszélek, amelyben nekünk is lesz beleszólásunk, de kizárólag azért tesszük, hogy mindenki számára értelmet adjunk az élethez való ragaszkodáshoz.

- És mi lesz a szerelemmel, ami nélkül mechanikus gépekké válunk! Még az állatvilágban is megfigyelhető a szeretkezés előtti násztánc, csók, stb.

- Ne feledd kedves, hogy mi emberek vagyunk! Valamivel többek, mint az állatok, a rovar és növényvilág. A nemzés szabályozása voltaképpen minden akadályt elhárít az igazi szerelem elől. Sokkal szabadabb lehet, mint eddig volt, nem kell félniük az embereknek a ma sok tekintetben hátrányos helyzetet jelentő áldott állapottól. Az eddig hol ezzel, hol azzal gátolt gyönyör a végletekig fokozható! Kell ennél több? Számotokra bizonyára az is hihetetlen, hogy én, aki egy teljesen szabad társadalom tagja vagyok, csak felnőtt koromban jutottam el az általam említett első állomásig, és nincs hiányérzetem.

Lola, akitől az iménti megjegyzés származott, nem tudott hirtelen mit válaszolni Tinának, elhúzta a függönyt és lenézett a még mindig több ezer, fáklyával a kezében ide-oda imbolygó tömegre. A nagy épület közelében kisebb csoportok, főképp orvosok, ügyvédek, Sam gyerekeinek az irányításával szedték össze és hordták az űrhajó vágta sebbe a holtakat. A nemrég még dühödt kifakadásokat felváltották a dallamos templomi énekek, valamint a holtakat búcsúztató szerzetesek monoton zsolozsmái. A kápolnává átalakított vágóhíd hűtőház előtti üres térségen emelt pódiumon gyülekezni kezdtek fehér ruhában, angyalszárnyakkal a táncosnők, a pódium négy sarkán erősítővel összekötött hangszórókból fegyelemre szólították fel a lobogó fáklyáktól inkább lángtengernek ható, Jézusra, valamint Luciferre várakozó tömeget.

- Hogy fogunk mi besorakozni a táncosnők közé? - Nina aggódva tekintett Tinára.

- Ez legyen az én gondom kedves - szólt a lány -, előbb lemegyünk innét, átöltözünk, azaz csak ti, én pedig odaröpítelek benneteket, bár mostantól magatok is képesek vagytok arra, hogy akaratotoktól függően látatlanul, vagy látható formában kommunikáljatok a bennünket is vezénylő központi aggyal. Ti ugyanis mostantól nemcsak táncosnők vagytok, olyan adottságokkal rendelkeztek, amelyek a földi professzionális művészek fölé emel benneteket. Ti a művészet terén fogjátok szolgálni a megújuló emberi társadalom igényeit. De indulhatunk, mert már a kápolnában is készülődnek. Nekünk pedig időben oda kell érni.

Ahhoz ugye nem fér kétség, hogy Tina a számunkra még ismeretlen erők birtokában, időben a helyükre vitte a lányokat, hogy midőn Lucifer vakítóan fénylő, tógaszerű lepelben kilépett a kápolnából, már mindenki és minden felkészülten várta a két főszereplőt. A mennyei akkordok azonban csak Jézus megjelenésekor csendültek fel, és az akkordok felcsendülésével egy időben vette kezdetét a balettművészet csodálatos koreográfiája is. Jézuson, eltérően Luciferétől, egyszerű, ugyancsak vállán átvetett, kék és bordó színű, lábfejig érő lepel volt, haja hosszan leomlott, a már megjelenése pillanatától gőgös ördög fejedelemmel szemben egyszerű zarándoknak tűnt. Lucifer már az emelvényre vezető lépcső felső fokán állt, midőn észrevette, hogy követik. Hátra tekintett, s állát gőgösen felvetve kérdezte:

- Ki vagy Te, hogy így utánam merészelsz lopakodni?

- A Mindenható Isten fia vagyok! - felelte szerényen Jézus.

- Te, az Isten fia? - Lucifer elkacagta magát -, akkor én az Istened Istene vagyok! Ne merészelj utánam jönni, vagy ha minden áron követni akarsz, borulj arccal a földre hódolatod jeléül, ha megteszed, gazdaggá teszlek és hasonlóvá válsz hozzám, aki a fény angyala vagyok.

- Eredj az utamból, és nem kísértsd a Te uradat, Istenedet - felelete ismét szerényen Jézus. - Te igaz, a fény angyala vagy! Én azonban maga az élet vagyok!

- Fény nélkül nincs élet! - válaszolta Lucifer, majd a táncosnők szétnyílt gyűrűje között elindult a pódium felemelt, középső része felé. Jézus azonban nem tágított mellőle, a nyomába lépett, mondván:

- Előbb volt sötétség, benne csírázott ki az élet, a fény az életet csupán láthatóvá teszi, de nélküle is létezik. Téged elkápráztatott a ragyogás, amely árad belőled, iriggyé és szívtelenné tett Atyám iránt, holott tőle kaptad. Szeretnél a helyébe lépni, holott tudnod kellene, hogy minden belőle, általa létezik, te is! Csupán a belőle áradó végtelen szeretetnek köszönheted, hogy még nem taposott el.

- Nem taposott el, mert nincs hozzá hatalma. Nézz magad köré - mit látsz? Széles e világon az én hatalmam zászlóit lengeti a szél! Isten rövidesen már csak a mesék figurájaként fog létezni, hasonlóan a kétezer éve született, állítólagos Messiáshoz.

- Én vagyok az az állítólagos Messiás és közel az idő, amidőn tűzbe vetettem zászlóidat, és a világmindenség Atyám dicsőségét fogja zengeni!

- Ugyan! - Lucifer ismét elkacagta magát - Ki vagy kik zengenék atyák dicsőségét? A kétezer éve alapított egyházad maskarába öltözött bohócai is az én asztalomnál lakmároznak. A szerzetesrendek, nőtlenségre kárhoztatott papságod, a homoszexualitás és a legalizált férfi prostitúció melegágyai. A ma embere már nem hisz a mesékben, a tények pedig engem igazolnak. A pénz, a vagyonszerzés, a fény utáni vágyakozás vette át a bizonyíthatatlan, ám mégis változtathatatlannak tartott, dogmákra épülő hit szerepét.

- A maskarába öltözött homoszexuális, prostituált papok, a pénz arisztokratái a te uszályhordozóid. Az én követőim az egyszerű nép fiai, akik mindig is hittek abban, hogy a szeretet, amely Atyám lényege, győzedelmeskedik a világon. A Földre, amelyet te a szenvedés, a halál völgyévé tettél. Lehozom a mennyből a beígért paradicsomot. A boldogságot, amelyet te eddig hódolóidnak adtál jutalmul, én általánossá teszem. Mindazok részeltetnek belőle, akik a szeretetet és nem az általad gerjesztett gyűlöletet vallják magukénak. Itt, ezen a helyen teszem le alapkövét a felekezet nélküli ökumenikus hitnek, amely az egy akol, egy pásztor, az egyetlen földi királyság, a megkülönböztetés nélküli társadalom kötőanyaga lesz.

- Csak kacagni tudok naivságodon, hát nem akarod észrevenni, hogy magadra maradtál?

- Hogy magamra maradtam-e? Hát nézz körül! Talán a te dicsőségedet zengi ez a beláthatatlan sokaság? Nemde az én atyámét, hálát adván a sok csodálatos gyógyulásért?

- Ha valóban Isten fia vagy, akkor tudnod kellene, hogy én hívtam fel az ember figyelmét a tudás fájának gyümölcsére, amelynek élvezetét atyád határozottan megtiltotta az ember számára. Hogy az ember rám hallgatott és egyre szűkül a természet titkainak ismerete előtte, bizonyság erre az itt a jelenben is folyamatos eseménysorozat, ugyanis a csodásnak hitt gyógyulások kizárólag az ember által megismert természeti erők koncentrált alkalmazásának eredményei.

- Ezt a tételt te hamisítottad a teremtés történetébe! Ha atyám eltiltotta volna az embert a tudomány művelésétől, akkor nem adott volna neki szabad akaratot, a döntés jogát, miszerint maga döntheti el, hogy a jót, vagy a rosszat követ-e? Az emberi tudomány az én atyám alkotta tökéletes mű részét képezi. Legyen bár az emberi tudomány eredménye a csodával határos gyógyítások sorozata a természeti erők koncentrálásának a következménye. Akkor is - elsősorban atyám mindenekfölöttiségének bizonyságául szolgál. De történtek itt olyan dolgok is, amelyek viszont a te aljasságodat bizonyítják, mert ki heccelte fel a gazdagokat arra, hogy elszenvedett kudarcukért a tudomány alkalmazói ellen fordítsák a tömeghisztériát. Ki felelős a sokak halálát kiváltó atrocitásokért? Nem az a barát, akit most vállán hordoz a nép, vagy az az asszony, akit jósága jutalmául majdhogynem agyontapostak. Te vagy a felelős minden gazságért, ami a világon történik, s még fog történni, de vésd jól emlékezetedbe, hogy kegyetlenül meg fogsz lakolni érte, csakúgy, mint pénzimádó bérenceid, akiket, bár már holtukban, máglyahalálra ítélt a felbőszített nép.

E pillanatban a barát, akit a pódium köré sereglett tömeg vállról-vállra adva segített át a gyűrűn, félholtan zuhant Jézus, azaz az Őt alakító Anti lábai elé. Az űrhajó felszállásakor keletkezett hatalmas gödröt megtöltő holtak tetemei fölött pedig atomrobbanáskor keletkező gomba alakú felhő, azt követően pedig az egész környéket bevilágító lángok emelkedtek a magasba. Tina, aki csak erre a pillanatra várt, eltűnt mellőlem. De vele együtt eltűnt a Lucifert alakító lány is, Jézus, azaz Anti pedig ég felé tárta karjait, mondván:

- Atyám! Szabadítsd meg a földet ettől a szörnyetegtől! - szavait a hangszórók persze felerősítve harsogták, míg a balett művészei, akik a mozgástechnika kifejező erejével imitálták a két főszereplő párbeszédét, Anti köré gyűlve, továbbiakban már együtt vele alakították a koreográfia befejező részét.

A hatás rendkívüli volt, mint ahogy minden, ami azokban a napokban a brazíliai Rio-Negro és az Amazonas által közrefogott területen történt. Vincenz atya, aki az előadás végére összeszedte magát, Tina elé állt - az Ő eltűnése a Lucifert alakító lány eltűnésével magyarázható. Persze az előadás végére már ismét a helyszínen voltak, de a lány nem fénylő palástban, hanem tüllfátyolban és angyalszárnyakkal, mint a társnői.

- Nem tudom, hogy ki vagy lányom, azt sem, hogy honnan jöttél és mi a küldetésed célja - kezdte az atya -, tudom viszont, hogy olyan erővel ruháztál fel, amely földöntúli hatalmat feltételez. Eleget tettem kérésednek: megzaboláztam a feldühödött tömeget, meggyógyítottam azokat, akik bizalommal fordultak hozzám, amiért aztán csodatévő szentnek kiáltottak ki engem is. De kérlek, könyörülj rajtam és szabadíts meg az általam sohasem kívánt természetfölötti erők birtoklásától. Idős vagyok a feladat további szolgálatára. Kérlek...!

- Tévedsz barátom! - Tina fejjel magasabb, karcsúsága ellenére erős testalkatú lány lévén, a barát vállára tette kezét - te már nem ugyanaz az ember vagy, aki voltál. Olyan természeti erők felett rendelkezel, amelyek képessé tesznek gyógyítani, de ölni is! Ugyanakkor korodra való tekintet nélkül, sejtjeid fiatal korodbeli erőkifejtésre, betegségekkel szemben pedig teljes immunitásra vannak felújítva. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem fogsz fáradtságot érezni, azt azonban igen, hogy sokkal többet fogsz bírni, mint eddig. Mi holnap, azaz ma, mert már pirkad, elmegyünk, te azonban itt maradsz és az általad meggyógyított milliomosok pénzén elkezded annak a városnak az építését, amelyről az imént a Messiást alakító művész említést tett. Mi elmegyünk, de az agyad össze van kapcsolva egy központi aggyal, amely rögzíti gondolataidat, s ha tanácsra vagy segítségre lesz szükséged, megfelelő instrukciókkal szolgál. Mindent egybevetve: te egyedül több vagy cselekvő energia terén, mint egy nagy teljesítményű erőmű. S hogy elhidd amit mondtam, tegyünk egy próbát - látod amott, nyugat felől azokat a sötét felhőgomolyagokat?

- Látom! - szólt halkan, megilletődve a barát. - Mit kell tennem?

- Csak akarnod kell, hogy villám hasítsa ketté, s elég ha kinyújtod kezed a cél irányába. Nos?

- Nem ártok vele senkinek?

- Csak abban az esetben, ha te is akarod! Tehát?

A Pádre kinyújtotta jobbját, s abban a pillanatban, amint tenyerének éle az akkorra óriásira nőtt sötét felhőt megcélozta, fülsiketítő csattanás hallatszott, a felhőóriás pedig szétnyílt, mintha éles bárddal hasították volna ketté. Újabb katasztrófától tartva a tömeg felmorajlott, s mint orkán közeledtével a tenger felszíne, hajladozni kezdett. Tina, elkerülendő az újabb áldozatot, a mikrofon elé lépett:

- Ne féljetek! Senkinek nem történik bántódása, ha helyeteken maradtok. Illetve lassan, egymásra vigyázva oszoltok szét. Menjetek békével haza otthonaitokba és mondjátok el, amit láttatok, hallottatok. Azok részére pedig, akik maradni akarnak, a település gazdasága minden segítséget megad, hogy munkához és tisztes megélhetéshez jussanak. Aki meggyógyult, az áldja Teremtőjét, aki pedig nem, az ne veszítse el a reményt. A csodás gyógyításokat egyelőre szüneteltetjük, de Vincenz atyát, aki a felépítendő búcsújáróhely, a hajléktalanok városának fő védnökeként itt marad, felhatalmazzuk, hogy egyedi elbírálás után, saját belátása szerint alkalmazza gyógyító erejét. Engedelmeskedjetek felszólítására, és ne próbáljátok félrevezetni, mert Ő a Teremtő kegyelméből azt is látja, amit gondoltok! Ezt a tehetségét azonban csak a rábízott nyáj boldogulása érdekében alkalmazhatja, nem élhet vissza vele, ezért legyen mindenki bizalommal hozzá. Itt mindenki megkap minden szükségeset, de becsületes munkát kell végeznie. Az az idő elmúlt, amikor a természet beavatkozás nélkül is gazdag kínálattal szolgált, munkával azonban ismét olyan helyzetbe hozható, hogy nem lesz többé éhező ember ezen a csodálatos szépségű bolygón.

- Látom nincs más választásom - mondta a barát -, ha veletek, mint állítod, állandó kapcsolatban leszek, nem lesz nehéz helytállnom, hiszen eddig is a lehetőségektől függően, az emberek szolgálatában álltam. Mielőtt azonban teljes mértékben elkötelezném magam, engedd, hogy itt, az Isten szabad ege alatt egy hálaadó, egyben engesztelő misét mondjak. Hálát adván az Úrnak mindazért, amivel ez utóbbi napokban elhalmozott bennünket, egyúttal bocsánatáért esdekelni, hogy ne fordítsa el tekintetét azoktól se, akiket esztelen magatartásuk a pusztulásba vitt.

- Ezt nem kell kérned - válaszolt a lány -, hiszen birtokon belül vagy! Itt minden a nagy családé, amelynek Bazilioval, valamint lányaival együtt te is tagja lettél. Rájuk más feladatok várnak és velünk jönnek, Te azonban mint mondottam, itt maradsz! Sam családjával úgy intézzétek a dolgokat, hogy a birtok volt gazdájának is öröme teljen benne. Ő ugyanis jó gazdája volt a területnek! Úgy sáfárkodjatok, hogy ne kerüljön cserére sor. Most pedig tedd, amit jónak látsz!

E szavak elhangzása után Tina lelépett mellém - az egész család egymás mellett, az első sorban szorongott, kivéve Dávidot, a fiamat, akit Emma gondjaira bíztunk.

- Fogd meg apuka a kezem - mondta -, a tiédet pedig sorban a többiek, értem alatta a család többi tagját, az utolsó jelezze vissza, hogy kész! Mi visszamegyünk a főépületbe, hogy elkezdjük a távozáshoz való felkészülést. - Még be sem fejezte, midőn Gréta, aki a sor végén állt, jelezte, hogy indulhatunk.

- Mehetünk kedves - mondtam és megszorítottam hosszú ujjait.

A mögöttünk állók nagyot nézhettek, midőn egyik pillanatról a másikra eltűntünk előlük, de nem kevésbé a barát is, aki immár többszörösen is meggyőződhetett arról, hogy nem egyszerűen csak emberekkel van dolga, hogy ezek az emberek, s a bizalmukból már Ő is több mint egyszerű halandó, s akként is kell cselekednie. Teleszívta magát levegővel, s a mikrofon elé állva, mint akit megszállt a szentlélek, beszélni kezdett, elsősorban is maradásra szólítván a megilletődéstől még mindig mozdulatlan jelenlévőket a szent mise idejére. Mi azonban akkorra már az épületben tartózkodtunk, egymás között vitatva a történteket.

- Miért éppen a csuhás barátot bíztad meg a fővédnökséggel - kérdeztem Tinától -, nem tartasz attól, hogy az egyszerű, kámzsás barát egyesekben visszatetszést szül?

- Nem szabad feledned, hogy Ő a kámzsája ellenére a teológiai tudományok mellé a természettudományok egész sorát kapta tőlünk. Közé-p és Dél-Amerikában nem akad még egy tudós, aki lepipálná Őt. Aztán - olyan információt kaptam fentről, hogy a csuhást a királynő személyes kívánságára adaptálták a vének. Wanda szerint Közép- és Dél-Amerikában nagy befolyása van ennek a szerzetesrendnek - a népesség nagyobbik fele ugyanis szegény és elmaradott, inkább hajlik a babonaság felé. Ezért is tudják évszázadok óta majdnem ugyanazok kézben tartani a hatalmat. Vincenz atya a tudományos és szociális szempontokat is figyelembe véve fogja ezentúl hirdetni az igét. Alkalmasabb személyt nem is találhattunk volna nála, továbbá: kéznél volt! Ő Isten nevében fogja alkalmazni azokat az erőket, amelyekkel felruháztuk, és a felső tízezer igénytelen lesz meghajolni előtte.

- Legalább méltó ellenfélre találnak benne a kábítószer kereskedelem banditái - szólt közbe Mary -, ma már nincs egyetlen állam az amerikai kontinensen, amelynek kormányát ne befolyásolnák ezek a szégyentelen, és kegyetlen maffiózók. Szívesen segítenék az atyának.

- Elegendő lesz Ő egyedül is, kedves - folytatta Tina -, rád más feladatok várnak, de kezdhetjük akkor Észak-Amerikával, ott először is Floridában a delfin-farmon. Elvégezzük Franz, a férjed, majd sógornőid átprogramozását, aztán tovább megyünk Washingtonba, ahol az elnöki dolgozószobába, ezt követően pedig a Pentagon különleges helyiségeibe elhelyezem az űrszondákat. Még mindig az Egyesült Államok területén maradva tovább megyünk előbb a nevadai, utána pedig az alaszkai rakétasilókhoz. Miután ott is elhelyezem űrszondáinkat, New York következik, ahol már igénybe veszem a ti ismereteiteket is, részben az ENSZ palotában, részben pedig a különböző Média központokban elhelyezendő űrszondáink, továbbá, a számunkra legmegfelelőbb újság - elektronikus is - szerkesztőinek - kizárólag nőtlen férfiak - kiválogatásához. Ha ott végzünk, ugyanazt folytatjuk Európában, közben letesszük apukáékat, majd haladunk tovább kelet felé. Ha nektek is jó lesz így! Persze Viktória és Lehel külön szobát kapnak az űrhajón is, hogy élvezhessék a szabadságot, mielőtt a hosszú útra indulnánk.

- Csodálkozni fog Lénárd professzor, hogy Fatimával és Irmácskával, akik velem együtt tanítványai a tengerbiológia szakon, nála is többet tudunk, na persze csak az átprogramozás után. De különben éppen ideje lesz sógornőimnek visszatérni férjeikhez Kínába, mert mint tapasztalom, már terhessé vált számukra az ide-oda utazgatás. Van azonban egy kényes kérdésem, de csak ha felelhetsz rá - folytatta Mary -, hogy fogsz bejutni ezekre a szupertitkos helyekre?

- Kedves vagy - Tina elmosolyodott -, azok után, amiket veletek műveltem talán elárulhatom, hogy engem az Övéknél sokkalta szuperebb agy irányít, szükség esetén, alakít, formál, tegnap halottam apuka magyarországi barátjától, hogy miniszterelnökötök a pénzügyminiszter fülében gubbaszt. Ez persze csak átvitt értelemben lehet igaz, én azonban akár rá is ülhetek az amerikai elnök fülére úgy, hogy semmit ne érezzen, akár meg is csiklandozhatom.

Nevettünk persze, Tina azonban halálos komolysággal megjegyezte:

- Tudom nehezen hihető, de ez a valóság! Itt a Földön még csak regényekben fordul elő, hogy az ember láthatatlanná válik, vagy átmegy egy zárt falon, nálunk azonban ez valóság!

- Bocsáss meg - szólt közbe Lehel -, de nem fordíthatnád meg a sorrendet úgy, hogy Floridából sógornőimmel együtt mi, mármint akik Kínából jöttünk, visszatérhetnénk a kínai bázisra. Gyerekeimre is kell gondolnom és hát - velük is szeretnék néhány napot eltölteni a hosszú út előtt. Aztán Grétának és Tamásnak is vissza kell menniük az egyetemre. Hogy mi válik belőlük, azt hagyjuk későbbre.

- Már én is gondoltam erre - szólalt meg mosolyogva a lány -, s már a döntés is megszületett arra az esetre, ha kérnéd. Nos - hát - a fentiek ebbe is beleegyeztek, tehát kívánságod szerint megyünk, de csak Viktóriát és téged teszünk le és természetesen sógornőidet a bázison. Onnét indulva menet közben Magyarországon letesszük apukát a két anyukával, a többiek azonban utunk befejeztéig velem jönnek és segítenek. Jó lesz így?

Elérkezettnek láttam az időt, hogy én is kéréssel lépjek elő:

- Amennyiben nem okozna nagyobb időveszteséget, nem lehetne-e úgy beosztani, hogy a család legöregebb, egyben legaktívabb tagját, valamint az otthon lévőket sorra vennénk? Az átprogramozás után ők is nagyban hozzájárulhatnak az út további szakaszának sikeréhez. Az öreget persze hozzám hasonlóan már regenerálni is kellene.

- Ezt a tegnapi beszélgetésetek után már elhatároztam, apuka - mondta Tina - csak az új megváltoztatásával most előbbre hozzuk. Tetszik nekem, ahogy az öreg beszél. Majd még visszatérünk rá, hogy felvigyük-e magunkkal? Ha annyira jó anyag, fent jobban tudnánk hasznosítani. Mellétek már úgysem kell őrző-védő szolgálat, magatok is elbántok az ellenféllel.

- Akkor szerintem itt minden további szószaporítás fölösleges - mondtam. - Sam családjával elfoglalhatja az egész épületet, az atya pedig, majd ahogy fentről kapja az instrukciókat úgy rendezkedik be. Gondolom: jó néhány millió dollár összejön rövid idő leforgása alatt az építkezésekhez, és ember is akad bőven a különböző munkákhoz. Legközelebb már harangzúgással fognak várni bennünket a paradicsomnak elnevezendő város kapujában, és Bazilio barátunk még életében megsimogathatja a város főterén emelt szobrának acél fenekét.

- Igazán nem vicc téma - szólt rám Melinda. - Bazilio méltán kiérdemelte a tiszteletet.

- Halálos komolysággal mondtam - szóltam -, de nem szeretném, ha a tudomány, mert ugye mindaz, ami itt történt, vagy ezután történni fog abból következtethető, nem pedig csodákból - érzéketlenné tenne bennünket az élet örömei iránt. Cselekedeteinket a tudományos szempontok mellett az élet igénylésének is át kell hatnia, ehhez pedig nélkülözhetetlen a jókedv.

- Bravó apucika! - Vikim egyenesen a nyakamba ugrott -, valamennyien megszívlelhetjük szavaidat, de mint imént mondtad, itt nincs tovább szükség ránk, tehát...!

- Tehát búcsúzzunk el Emmáéktól - ezt azonban már Tina mondta -, aztán indulás! Az élet örömeit munka mellett is fogyaszthatjuk, de tulajdonképpen az is munka!

A búcsúzás csak kevés időt vett igénybe, mert gyerekholmikon kívül alig volt poggyászunk, tényleg csak egy-egy ölelés volt, bár az eléggé érzelmessé sikeredett. Főképp Bazilio és a két lány: Lola és Nina esetében, de végül is az életösztön felül kerekedett, más világrészek, más embertípusok, más kultúrák megismerésével járó utazások mindig izgalommal kezdődnek. Ez a tétel inkább csak Baziliora vonatkozott, hiszen mi többiek eleget csavarogtunk már szerte a világon. Elsőként Judit, én és a kicsi Dávid foglaltuk el helyünket Mary gépén, úgy beszéltük meg, hogy az űrhajó utánunk jön - annak ugyanis mindegy volt, légkörön belül, vagy azon kívül. Mivel csak a Földről való felszálláskor hagy maga mögött kisebb krátert, azon tú, már szabadon szárnyal, vagy mint a hacienda felett is - napokig képes a levegőben mozdulatlanul és láthatatlanul tartózkodni. A felkészülés, búcsúzás, elhelyezkedés a gépeken olyan gyorsan történt, hogy Vincenz atya még felénél sem tartott a tábori misének, midőn elhúztunk felettük. Az űrhajót persze távozásnál sem láthatta senki, Mary azonban még két vagy három kört is leírt, mint egy tisztelgésként az éppen térdeplő - úrfelmutatásnál tartottak - magába mélyült tömeg felett. Elgondolkodtam magamban - az emberiségre jellemző ellentétek itt hatványozottan jelentkeznek: a szuper technika, a középkori babonák, Metropolisok felhőkarcolói - nyomor negyedei, LSD-től bukdácsoló emberroncsok ötvözik egymást. Hogy hogyan lesz ebből az ordító ellentétből valaha is egységes, mi több: egészséges organizmus? És lesz-e egyáltalán? Ha csak a Teremtő fel nem ismeri, hogy valahol hiba csúszott számításaiba és újra nem gyúrja a masszát, amelyben természetesen mi is benne leszünk.


Floridában, a delfin-farm leszállópályájára csak mi ereszkedtünk le, az űrhajó vagy száz méter magasságban megállt az épület felett., s indulás előtti megállapodásunk is változott. Tina javaslatára Fatima és Irmácska helyét Lola valamint Nina foglalta el, Ők azonban csak Judittal együtt voltak hajlandóak a farmon maradni. Judit, bár nem örömmel, de a kicsik miatt beleegyezett - Franz ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy a gyerekek: Fatimáé és Irmácskáé is, ott maradjanak, különben kárbavesznek a velük folytatott kísérletek. A gyerekek mellé alkalmazott nörsz persze egyébként sem bírta volna egyedül és Lola, nem kevésbé Nina terhessége kapóra jött, hogy maradásra bírják Őket. Franz örömmel vette tudomásul - valószínűleg Tina közölte vele az átprogramozás alkalmával - így - mondta - mivel Judit és Mary is áldott állapotban vannak, rövidesen csapatban végezhetjük kísérleteinket.

Itt meg kell jegyezzem, hogy Juditnak is volt egy kikötése: Tinának köteleznie kellett magát arra, hogy útba ejti Bázelt és Katinkát is a miénkhez hasonló erőforrásokkal köti össze. Jobban szerettem volna, ha feleségem és fiam, Dávidka velem tartanak, de figyelemmel az itthoni állapotokra, hagytam magam meggyőzni, az Ő biztonságuk mindennél fontosabb számomra, aztán Lola és Nina iránt sem voltam közömbös, hiszen Ők is hozzám tartoztak már testestől, lelkestől. Ott, mármint a delfin-farmon, kellő figyelem mellett teljes biztonságban érezhetik magukat. Katinka professzor asszony pedig, a Tina által beígért erők birtokában egyedül is megbirkózik az eddig csak kezdeti stádiumában gyógyítható kórral. Ugye néhány év alatt mekkora változások tanúi lehetünk. Itt lenn, a Földön giliszták és egyebek hormonjaival kísérletezünk, hogy megállítsuk a kegyetlen, ma már népbetegségnek mondható daganatos betegségek terjedését, ugyanakkor - ki tudhatná - az emberiség bölcsőjénél, vagy egy jóval későbbi kultúrközpontjában már csak könyvtárak megfakult lapjai őrzik e szörnyű betegség kórismét és gyógyítását.


De menjünk tovább, hiszen a regénysorozat e kötetének befejező részéhez érkeztünk, és én inkább szűkebb hazámbeli bajokra szeretnék mindenki által elfogadható gyógyírt. Ezért éppen csak érintem a következő állomásokat hazáig. Floridától a kínai bázisig az űrben tettük meg az utat, hogy mennyivel tökéletesebb a fentiek monstre űrszerkezete a miénknél, mi sem bizonyíthatná jobban, mint az erővonalak ismeretében teljesen kiküszöbölték a súlytalanság állapotát, úgy jártunk-keltünk egyik helyiségből a másikba, mint a föld felszínén, klíma berendezése a földiénél is tisztább, állandóan friss levegővel látta el. A bázison éppen csak annyi időt töltöttünk, hogy üdvözöltük Vulkánt és Vangot, Vulkán időközben - javaslatomra - a bázis főmérnökévé nevezték ki, természetesen nem mint a földönkívüliek, hanem mint a család nagy tehetségű professzorát, az új űrhajó konstrukció megalkotása végett. Ezen túlmenően pedig az Ő feladata volt, Vanggal együtt a napsugárból nyert nagyfeszültségű kristályok nagybani gyártásának beindítása elsőbb a bázis területén, később pedig, mint már volt róla szó, a búcsújáróhelynek álcázott brazil településen. Tekintettel az egyenlítői napra! Bármennyire is szeretném sűríteni, Vulkánnal és Vanggal kapcsolatban említést kell tennem arról a párbeszédről, amely köztük, valamint Gréta lányom és Lehel, a vejem között végbement.

- Most igazán nem tudom, hogy kettőtök közül melyikteket válasszam - szólt Gréta, miután üdvözlésképpen megcsókolta őket -, még jó, hogy Tinát elkísérhetem és majd útközben kisütünk valamint.

- Nem kell ebből túlságos nagy lelkiismereti kérdést fabrikálnod - Viktória segíteni akart a nála jóval fiatalabb húgának -, amelyiküket tiszta szívedből szereted, azt válaszd.

- Ez eddig rendben is lenne nővérkém, én azonban mindkettőt szinte egyformán szeretem - válaszolt a lány. Mosolyából őszinteséget olvashatott volna ki az is, aki direkte rosszindulattal mérlegeli szavait.

- Na és mi vagy ki az akadálya annak, hogy mindkettőt megtartsd? - a kérdést Lehel tette fel. - Egyiküknek sem lesz újdonság, hiszen ott fenn bevett szokás a nőknél, hogy aki éppen megtetszik, azzal szeretkezzenek. Csak az utódnemzést kötik szigorú szabályok, tudomásom szerint neked kizárólag Vulkántól lehet gyermeked, ezen kívül. De erről majd lesz időd Tinával véleményt cserélni, hiszen tulajdonképpeni megbízatása csak ezután kezdődik, amihez a ti segítségeteket is igényli.

- Fejezzétek be - szólalt meg Tina -, Li professzorral beszéljétek meg Gréta és Tamás távolmaradásának okát. Persze ne az igazit, találjatok ki elfogadható indokot. Mi pedig - tekintve, hogy a bázishoz tartozó országokból naprakész anyag érkezik hozzánk, tovább indulunk, de már nyugatnak. Fogjátok meg egymás kezét - már akik velem tartanak - aztán irány a volt szovjet birodalom. Ott eléggé zavaros a helyzet, akad munkánk bőven.

Csia kivételével, akinek helyben maradásához Vulkán ragaszkodott, mi többiek eleget tettünk Tina kérésének - azért mondom, hogy mi, mert magyarországi otthonunkig Melinda és én is velük tartottunk, de már nem a légkörön kívül, mert több helyen is magálltunk az űrszondák elhelyezése és néhány média menedzser újságszerkesztő felvétele végett.

Az utazás hazáig - hála Tina különleges képességeinek - még egy egész napot sem igényelt, pedig abban benne volt a jövendő szerkesztőbizottság felszedett tagjainak átprogramozása is. Balaton melletti kastélyunkhoz késő este érkeztünk meg. Tina az út közben felszedetteket egy külön helyiségben helyezte el mindjárt átprogramozásuk után, így csak mi családtagok voltunk jelen Xénia, Anna, Pisti, majd Őt követően a kanonok, Zsóka, Tamás szüleinek külön az én kérésemre történő regenerálásánál. Melani, Auguszta, Linda, Simon és Csaba csak átprogramozva lettek, Ádám éppen Singapurban tartózkodott, ezért Ő kimaradt, de Tina megígérte, hogy Lehelért való visszatértekor róla, valamint Lí professzorról sem feledkezik meg. Nekik ugyanis megkülönböztetett szerepet szánt a vének tanácsa, épp úgy, mint Gréta lányomra a földi társadalom perspektivikus átalakítása terén. De vegyük sorra az érdekesebb momentumokat, mert sok időt a mieinkre sem áldozott a földönkívüli tündér.

- Te közvetlenül utánam gyere, nagyapa - mondta Tina Pistinek -, mert a te felemelésedhez kettőzött erőre van szükség! - Megjegyzem, hogy fölöttünk is csak körülbelül száz méterre a tetőtől landolt az űrhajó, és én ereszkedtem le a lánnyal, hogy összeszedjük és felvigyük azokat a személyeket, akiket imént felsoroltam, s akik Pistivel az élen szemüket dörzsölve sorakoztak fel a folyosón, nem tudván mire vélni a hirtelen támadt sürgést-forgást.

- Veled a pokolba is hajlandó lennék menni, angyalkám - szólt az öreg Pisti nagyot ásítva, s közben végighúzta hatalmas tenyerét Tina ülepén, de abban a pillanatban fel is ordított.

- A nazarénus szentségedet te lány, nehogy már idő előtt agyoncsapass!

- Nem azt mondtam, hogy a fenekemet simogasd, bátyám - felelt Tina kacagás közben -, a kezemet fogjad, a tiédet pedig a soron következők. Apuka marad a végére, mert Ő már tudja, mi következik.

Hogy mi következett, azt valamennyien tudjuk, azt azonban, hogy mekkorát kacagtunk, de már az űrhajón, midőn a kanonok regenerálására került sor, nagyobbat csak mikor Pistivel is végzett, akit ki tudja miért, a végére hagyott.

- Te asszony vagy? - kérdezte a kanonoktól.

- Miért lennék asszony? - kérdezte vissza pap. Majd látván Tina tekintetét: - Ja vagy úgy? Itt mindenki tudja, hogy ki vagyok és a ruha hivatásom velejárója. Pap vagyok! Isten szolgája!

- Akkor te ismerős vagy a Vatikán államban és segítségemre lehetsz. Magammal viszlek, ugyanis ott is jelenésem lesz.

- Nem mondhatom, hogy sokszor megfordultam volna ott, de ha óhajtod, szívesen kalauzollak, akár a pápánál is!

- Na, igen - a pápa! Hozzá is lenne néhány szavam életidegen dogmáival kapcsolatban, de talán egyszerűbb lenne veled lecserélni és téged már aszerint átprogramozni, hogy a mi családi perspektívánkat azonosítani tudd az Isten ember királyságával.

- Kedves tőled - mondta a kanonok -, de nem szükséges még csak kicserélni sem, mert a jelenlegi pápa család- és szociálpolitikája egyezik a miénkkel!

- Egyezni egyezik - mondta a lány -, de tudtommal kevés hatalma van ahhoz, hogy valamit is megvalósíthatna belőle. Ellenben ha téged most összekapcsollak az egyik nagy energiájú kvazárral, te sok mindenre képes leszel, mert ne hidd ám, hogy az óhaj és az ájtatosság elegendő az emberbőrbe bújt farkasok megszelídítésére. Volt és lesz is úgy, hogy meg kell semmisíteni őket, ha nem akarjuk, hogy minduntalan akadályokat állítsanak elénk. Az ember természeténél fogva hajlamos kihasználni a gyengébbek képességeit saját kényelmének szolgálatára. A vallások, köztük a pápaság sem mentes az önzés és a birtoklás vágyától. Szavakból eddig sem volt hiány, a tettek azonban ritkán igazolták azokat. Ti a mai naptól birtokolni fogjátok az emberi faj eddig összegyűjtött tudományát, persze egyéni adottságaitoknak legjobban megfelelő változatban. Te a hittudományok professzora leszel, hasonlóképpen az Amazonas menti település kámzsás barátjához. A tőlünk kapott tudományt azonban kizárólag a család, a mi nagy családunk, amelyhez ti is tartoztok az átprogramozás által - céljainak szolgálatára fordíthatjátok!

- Engedelmeddel aranyoskám - szólt közbe Pisti, majd a kanonok felé -, tudod-e barátom mit akar kifejezni ez a gyönyörűség? De jobb, ha én magyarázom meg: rövidesen püspöki süveget, aranyfogantyús botot, nehéz aranyláncon lógó aranykeresztet és vastag gyűrűt fogsz kapni, de azokat fel kell cseréljed olcsó hamisítványokkal, amit pedig az igaziakért kapsz, azt szétosztod a szegények között.

- Ezt figyelmeztetésed nélkül is megtenném barátom - válaszolt a kanonok -, de nem óhajtom sem a püspöksüveget, sem a pásztorbotot, és még úgy sem a pápai tiarát.

- Nem addig ám, kedveseim - Tina mosolyogva, de határozottságot sugallva figyelmeztette mindkettőjüket: cselekedeteinket egyetlen központi agy irányítja, és amit ránk szab, az alól nem térhetünk ki. Különben dezorganizálódna társadalmunk.

A kanonokot, aki utolsó előtti volt a regenerálandók között, Pisti követte. Mielőtt azonban belépett volna a bűvös ajtón, a lány megkérdte tőle, hogy áll a fütykössel? Lenne-e kedve egy bizonyos ideig tartó földön kívüli távollétre, s ha igen, abban az esetben azt figyelembe kell vennie a regenerálásánál. Valószínűleg kedvezően fogadnák fent, mert termetre, testi és szellemi felépítésére vonatkozó adatai szerint kapcsolatba hozható a valamikori angyali generációval, és az általa természetes vagy mesterséges úton való megtermékenyítéssel létrehozott utódok hosszabb időre elodázhatják a társadalom degenerálódását.

- Aranyoskám - mondta Pisti -, azért, hogy az én gyönyörűségemet, Xéniát meggyógyították, hajlandó vagyok minden kívánságotokat teljesíteni. A mesterséges megtermékenyítést azonban ne is említsd, mert ha sok hozzád hasonló szépség van nálatok, akkor nem lesz szükség üvegcsőre. Megfelelő táplálkozás mellett, minden egyes alkalommal más-más hajadonnal szeretkezve, egy fél esztendő leforgása alatt, megsokszorozom a létszámotokat.

- És velem mi lesz? - a kérdés Xéniától származott, tekintetét Tinára, majd Pistire vetvén, mintegy segítséget kérve körbe hordozta rajtunk.

- Ennyi áldozatot te is hozhatsz gyönyörűségem, hiszen egy fél év nem a világvége, utána pedig bele is szakadhatsz. De addig is, már megbeszéltük a komámmal, néha te is beugorhatsz nála. Eggyel több vagy kevesebb nála - főképp ezután már, nem számít. De ne tartsd fel ezt a kedves lányt, mert még meggondolja magát, anélkül pedig, már nem sokáig bírnám melletted szusszal.

Pisti okfejtése meggyőző volt. Xénia rám kacsintott, majd:

- Ha már előre átengedtél a barátodnak, hát legyen! Viheted magaddal kedves - Tinához -, de azért vigyázzatok rá, hagyjatok belőle nekem is, bár én csak pocsékolom azt a drága, mint mondtad, mindennél értékesebb angyali terméket.

- Annyira azért nem sürgős kedvesem - Tina Xéniához -, egyelőre itt hagyom neked az atyuskát, és majd visszafelé jövet felveszem. Addig pedig élvezzétek visszakapott ifjúkori energiátokat - gondolom tartalékolhatsz is belőle egy fél évre valót. Sajnálom, hogy méhedet nem pótolhatjuk. Addig nem terjed eddigi tudományunk, de az öreged által nemzett utódok éppúgy hozzád is tartoznak, mint itt és fenn valamennyiünkhöz. Tehát nincs miért keseregned. Most pedig kezdjük bátyám, mert tényleg kifutunk az időből.

Pisti mögött becsukódott a légmentesen záródó nyílászáró, s ha morgott is, már csak magának, de nem hiszem, mert a néhány percet igénylő művelet alatt - én legalábbis, mintha nem is léteztem volna! Ő persze más volt, tovább is tartott nála és amidőn vissza, kijött közénk, még egyszer megkacagtatott bennünket.

- Ennek bizony fele sem tréfa - mondta tenyerét nadrágja szárán húzogatva -, mintha elektromos áramütés ért volna, aztán megszűntem létezni. Ez a hogy is hívják meg úgy megkeményedett, esze ágában sincs lekókadni. Ha így marad, mire fölérünk kislány, úgy át leszel lyuggatva, hogy fel sem ismernek.

- Na, na apuska! Azért bizonyára leadsz belőle mire, visszajövök érted. Nekem különben már van partnerem, s te csak tartogasd energiádat szalmaszőke, szűz leányaink számára. Ha ősanyáink szépsége levette lábukról Mihály harcosait - angyalok, s miattuk lemondtak Isten szolgálatáról, gondolom te is meg leszel elégedve, semmivel sem csúnyább lányainkkal. Most pedig sorakozzatok, már akik maradnak, te mellém, mint idejövet is bátyám - Pistihez - leviszlek benneteket, mi pedig indulunk tovább.

Az űrhajóból való leereszkedés is úgyszólván csak addig tartott, amíg összefogódzkodtunk, s máris a kastély folyosóján találtuk magunkat.

- Nem búcsúzkodunk - mondta a lány - majd, ha visszajöttem érted - Pistihez - lehetőleg maradj a közelben, légy készen, nehogy várakozni kelljen rád. Különben programon kívüli leszel, ajándéknak szánlak húgaimnak.

- Várok rád! - miközben e szavakat kiejtette Pisti, megszorította a lány kezét, karcsú volt, de erőteljes, meg akarta simogatni, de egyik pillanatról a másikra csak a levegőt markolta, a kéz, tulajdonosával együtt eltűnt. - Hogy mit meg nem él az ember! - inkább motyogta, mint mondta, aztán ölébe kapta Xéniát és mint egy daliás - Tina emlékeiből előugró mitikus hős, szobájuk felé tartott.

- Nem szeretnék most Xénia helyében lenni - szólt Anna, majd felém: - Téged nem vet szét a szexuális energia? - mielőtt azonban folytatta volna, elkapta Melinda tekintetét és a következő szavakat már hozzá intézte: - Bocsáss meg, szamár vagyok, hiszen te is...

- Igen! Valóban én is újra kezdtem élni - mondta Melinda - ez a tény azonban ne legyen akadály köztetek, mert én elsősorban anya és nagyanya vagyok és ezen a sejtek felújítása sem változtatott. Ezért ha megbocsátotok, mielőtt bármihez is kezdenék, velük szeretnék találkozni.

- Jól vannak anyuka - szólt közbe Linda -, Eszteré és a mieink is, de nemcsak a gyerekek, mi is, valamennyien. Ezért, ha nem vagy fáradt, inkább beszélgessünk. Hogy térhetnénk napirendre egyik pillanatról a másikra, hiszen ami velünk, történt az a huszadik század csodájaként is felfogható: az én sejtjeim nem lettek felújítva, csupán memória egységeket tápláltak agyamba az eddigiek mellé, és mint Tina mondta: összekötöttek a központi aggyal, amely az eddig ismert tudományra megfelelő választ tud adni. Persze kinek-kinek aszerint, hogy melyik tudományra van programozva.

- Valóban kislányom - a kanonok sem állhatta meg szó nélkül. - Nem is tudok mit mondani. Álmodjuk ami velünk történt, vagy valóság? Az egyháztörténelem több könyvtárnyi anyaga itt zsong a fejemben, olyan dolgok is, amikről eddig nem is álmodtam

- Akkor mit mondhatnék én? - kezdte Simon (tudjuk, hogy Linda lányom belgyógyász, Simon a férje pedig sebész). - Eddig fantazmának tartottam, hogy valaki az ujjaival képes legyen a legkényesebb műtétekre is, most pedig magam is képes leszek elvégezni. Valami azt súgja, hogy ujjaim minden más segédeszköz nélkül meglékelik a koponyacsontot, átvágják, majd összeforrasztják bármelyik végtagunk csontozatát, a lágy részeket már nem is mondom. Látom magam előtt, hogy egyedül és vérzés nélkül műtök. Ujjam lézerszike, szemem pedig röntgen! Hát ez már mindennek a teteje!

- Ne csodálkozzatok - szóltam közbe. - Tinának nem volt ideje, hogy külön mindegyiteknek magyarázattal szolgáljon. Engem azonban megkért, hogy helyette világosítsalak fel benneteket. Az átprogramozással kapott tudományok és azokkal együtt a különböző rendeltetésű erők csak nemes célok, a család és az emberiség javára alkalmazhatóak. Erőszakkal azonban csak személyes megtámadtatásunk, azaz életünk védelmében. Ők, a nagy társadalom, nem ismerik az erőszakot. Nem viseltek még soha háborút sem egymás, sem mások ellen és minket az övékéhez hasonló családi együvé tartozás miatt tartanak alkalmasnak arra, hogy az itteni társadalmakat lehetőség szerint vér és egyéb nagyobb áldozatok nélkül átalakítsuk. Ezért kötöttek némelyikünket össze, különböző erőforrásaikkal, egyúttal a gondolatainkat is regisztráló központi aggyal. Ők a meggyőzés, az átnevelés hívei. De ne ácsorogjunk a folyosón, ha úgysem tudnánk nyugodtan aludni, folytassuk inkább a nappaliban, s közben egy kávét is szívesen elfogyasztanék. Én, de nem különben Melinda anyukátok, már napok óta időeltolódásban élünk, a fiatalokat is megviselné...

- Jó, hogy elismered miszerint a sejtek regenerálása folytán nem lettünk fiatalabbak, csak munkabírásunk növekedett és azzal összhangban elméleti tudásunk.

Melinda szavai voltak ezek, s nyomban hozzátette még:

- De megbocsássatok, engem most semmi nem érdekel, megyek unokáimhoz és pihenek egyet. Mindennek van határa! Tina szerint Ők sem fáradhatatlanok, csak náluk nincs időhöz kötve a munka, mert a nappalok és éjszakák egyformán szürkék, a munkahelyeken pedig nem kell takarékoskodniuk az energiával, mert a kristályok önmaguktól töltődnek fel. Mi még nem tartunk ott, de egyenlőre van miből, később pedig, majd meglátjuk.

Melinda távozása után Melani lányom - de már a nappaliban - vetett fel egy követendő, de csírájába fojtott gyakorlatot.

- Nem tudom apuka, emlékszel-e még Olaf Palme-ra? Ő ugyanis szerintem megelőzött minket is abból a szempontból, hogy az embert emberi mivolta miatt kell tisztelni, nem pedig képességei folytán elért eredményeiért. Ő volt az első olyan politikus, aki a gyárigazgatót és az egyszerű munkást tegező viszonyba hozta.

- Ezért is gyilkolták meg szegény!t Ő ugyanúgy megbecsülte a fizikai, mint a szellemi munkát, tehát valóban, mint mondod, előttünk járt! Sajnos nagyon egyedül vívta csatáját, hiszen az emberek többsége értetlenül legfeljebb szimpátiáját mert nyilvánítani, a kisebbséget képviselő arisztokrácia pedig összefogott ellene. Ezért nincs meg máig sem a gyilkosa, pedig nyugodtan nevén lehet nevezni, a kapitalizmus! Aki a golyókat belé eresztette, az csak jól megfizetett munkáját végezte. Ha már az Ő idejében ismertek lettek volna barátaink és őt is összekötik azokkal az erőkkel, amelyekkel minket, akkor a halálos golyók fegyverrel együtt megsemmisülnek már a bérgyilkos kezében, még abban az esetben is, ha orvul, hátulról támad, mert ha mi nem is látunk a hátunk mögé, a központi agy mindenre figyelemmel van és szükség esetén akaratunktól függetlenül is beavatkozik életünkbe.

- Szerintem - kezdte Anna -, a háborút, a testvérgyilkosságokat, ha már mindent kipróbáltunk, de eredményt nem hozott, erőszakkal is meg kell akadályozni. Ezért a mindenáron való ódzkodást az erőszak alkalmazásától nem tartom helyes álláspontnak. A múltban és a jelenben is létező társadalmi különbözőségeket itt a Földön, sem felebaráti szeretetre való hivatkozással, melyet az Isten ember hirdetett meg, sem az egyelőségre való hivatkozással, melyet, mint helyesen mondjátok előbb Olaf Palme, majd mi hirdettünk meg, meggyőzéssel, vagy csupán a jó példa erejével nem lehet megszüntetni. Érhetünk el eredményeket, de azokat még gazdasági hatalmunk túlsúlyával sem tudjuk sokáig tartani. Itt, bármennyire ellene vagyunk is az erőszaknak, anélkül, legyünk bár összekötve a földönkívüli erőkkel, előbb vagy utóbb eltaposnak bennünket is, mint Olafot.

- Kedvesem - mondtam -, mi nem csak szavakkal hirdetjük a felebaráti szeretetet és az egyenlőséget, hanem tettekkel. Ismeritek a közmondást, a szavak elröpülnek, a példák vonzanak! Nos, mi gazdasági hatalmunkat és a tudást egyesítjük a szeretettel -, azokat az erőket pedig, amelyeket barátainktól kaptunk, elsősorban az emberi nyomorúságok felszámolására vesszük igénybe. Az eddig gyógyíthatatlan betegségek kiküszöbölésére, előbb a szegények között, majd azt követően - amelyik gazdag felismeri, hogy egészség nélkül mit sem ér gazdagsága és önként csatlakozik hozzánk. Nem hiszem, hogy az ilyetén alkalmazott meggyőzés eredménytelen lenne, de ha akadnának is kivételek, csak kevesen, és nem tudnák megakadályozni, hogy a fenti barátainkéhoz hasonló, vagyis azonos családi struktúrát építsünk ki az egész Földön. Ha azonban a mindenáron való jó akarat sem lenne elegendő, még mindig lehetséges lesz vér és emberáldozat nélkül megoldani a problémát. A vezető hatalmak fő-fő korifeusait átprogramoztatjuk a mi hullámhosszunkra. Annyi lenne az erőszak, hogy tudtukon kívül felszippantják őket az űrhajóra, a művelet végeztével pedig vissza bársonyszékbe. De már a mi programunkkal. Az egyszerű nép áldani fogja Őket. Azok lesznek az átalakulás motorjai, akik legjobban szabódtak. Végül pedig mi is elégedettek lehetünk, mert egy egységes, boldog társadalmat hagyunk utódainkra. S hogy velünk mi lesz végső fokon? Erre azt hiszem a fentiek sem tudják a választ, de tök mindegy, kristály állapotban avagy porrá hullva megyünk át az örökkévalóságba.

- Hát most igazán nem tudom, hogy melyikünk a pap? - a kanonok felállt, s kezét áldásra emelte mondván, függetlenül attól, hogy melyik tudományágnak leszünk specialistái, megáldalak benneteket. Adja a Teremtő Isten, hogy az elhangzott nemes szavak jó földbe hulljanak, hogy cselekedeteink egyezzenek az Úr akaratával.

- Szerintem koraiak ezek a szép szavak - mondta Simon -, mert most kezd igazából összekuszálódni minden. Az Egyesült Államokban már nem elég Amerika, a Csendes óceáni térség, a nyugat-európai bázisok. Nyomul előre: a Balkán félsziget, Közép-Európa stb. Nem tudom, ezek az urak annyira elbizakodottak, hogy önhittségükben nem is gondolnak arra, hogy a másik oldalon sem bunkósbottal várják Őket? Még ha Oroszországban teljes lenne a felfordulás a közeljövőben, ott van a több mint milliárdot számláló kínai birodalom és Japán is előbb találja meg az utat hozzájuk, mint a flegma, mindig is csak saját hasznukat leső amerikaiakhoz. Nem akarom falra festeni az ördögöt, de atomfegyverek nélkül is megesznek bennünket is, Nyugatra tekintő politikusainkkal együtt. Ma nem annyira az atomfegyverektől kell tartani, sokkal inkább a biológiai fegyverektől. Márpedig mindkét oldalon van belőlük éppen elegendő ahhoz, hogy a pénzarisztokraták szerint, a technikai forradalom folytán feleslegesé vált emberanyagot likvidálják. Ha háború lesz, ezért lesz, azt azonban nem tudni, hogy a lépéselőnyben lévő béketeremtők, vagy a hátra húzódó fenevad harap-e a végén nagyobbat.

- Biztosítalak fiam, hogy egyiküknek sem lesz ideje arra, hogy harapjon - mondtam. - Nektek fogalmatok sincs arról, hogy milyen hatalmas erők birtokában vagyunk. De egyáltalán - miért a pesszimizmusod? Imént mondtad, hogy immár ujjaiddal is meg tudnád műteni a beteg testet, ha így van, akkor lehet némi elképzelésed arról, hogy mire képesek azok, akiket, mint például engem is, valamelyik távoli kvazár energiájával kötöttek össze. Ez azonban semmi ahhoz képest, amivel csupán egyetlen űrhajójuk is rendelkezik. Nem volt feltétlen szükségük az amerikaiaknak arra, hogy városokat, s azok lakosságát elpusztítsák a második világháború végén. Elrettentő erejüket megmutathatták volna egy lakatlan szigeten vagy föld, továbbá víz alatti robbantással is. Mint Franciaország jelenleg is teszi. Nos, mi ez utóbbit fogjuk alkalmazni szükség esetén.

- Jól mondja. apuka - Auguszta, aki egész idő alatt férjével, Csabával együtt hallgatott, felállt a székről, majd így folytatta: - Én nem érzek magamban különösebbet, csak azt, hogy ami az egyetemi könyvtárban az építészetről található, az mind az agyamban van. E pillanattól szinte, vagy egész biztosan mindenre tudnék válaszolni, szükségből pedig bármelyik katedrát elvállalhatnám az egyetemen és nem vallanék szégyent. Ha Anna eljárna az érdekemben, akár holnap diplomázhatnék és nem kellene feljárnom Budára, az egyetemre. Több időt fordíthatnék gyermekre és férjemre.

- De kislányom - szóltam -, te csak az eddig ismert műszaki tudományt kaptad. Valóban többet tudsz tanáraidnál, kivéve persze Anna professzor asszonytól. Mégsem javasolnám, hogy hagyd abba az egyetemet, mert a gondolkodó ember sosem mondhatja, hogy eleget tud, lehetséges, hogy Te, férjeddel együtt, forradalmasítjátok az építészetet és az eddigi tudást, vagy annak egy részét talonba tehetjük. - Kicsit eltértünk az előbbi témától és egy pillanatra megálltam, mert nem akartam butaságot mondani lányomnak, midőn nemcsak én, valamennyien, akik a nappaliban tartózkodtunk hegyezni kezdtük fülünket. A folyosón előbb női lábak trappoltak, a papucs csattogott a kövezeten, majd kb. egy perccel később nehéz, dromedár lábaktól döngött a folyosó.

- Szent Isten - szóltam el magam -, Pisti bátyátok kergeti Xéniát. - Még ki sem mondtam, Anna kitárta az ajtót és Xénia valósággal úgy esett be.

- Képzeljétek ez a vadállat úgy nekem támadt, hogy már nem bírtam szusszal, s kénytelen voltam ellökni magamról. Lehel, hogy megsérült, segítsetek!

- Miatta aggódsz kedves? - furcsállottam, hogy még ebben a veszélyeztetett állapotban is elsősorban üldözőjére gondolt -, hiszen mindjárt beér, gyorsan húzódj a hátam mögé. - Éppen csak elhelyezkedhetett a háttérben, midőn berontott Pisti. Fel volt dúlva, arca kivörösödve, haja csapzott, hálóköntösben úgy állt az ajtónyílásban, mint egy öklelni készülő bika. Körbenézett, kereste az asszonyt, s mivel nem látta - Xénia meghúzódott az egyik ódivatú szekrény mellett - utána kérdezett:

- Hová tüntettétek azt a némbert? - fölcsigázza az embert, aztán lelöki magáról. Majd a derekam törtem.

- Ne mondd - szóltam -, nem inkább úgy volt, hogy nem bírtál magaddal? Pedig figyelmeztetett Tina. Takarékoskodj az energiáddal, mert ott fenn azok az amazonok nem szégyenlősek, mint a mi asszonyaink, megmogyoróznának.

- Már harmadízben esett nekem ez a barom! - lépett elő Xénia - én sem vagyok szégyenlős, de ami sok az sok, még a jóból is.

- Na gyere közelebb az asztalhoz - mondtam, természetesen Pistinek címezve -, aztán húzd össze magadon a köntöst, mert kénytelenek leszünk azt hinni, hogy Tina megfagyasztotta a fütykösödet. Miért mérgeznénk életünket azzal is, amit édesítőnek szánt a Teremtő?

- Neked könnyű - mondta ajkai között rágva a szót -, ha egyik nem, ott a másik!

- Aztán ki tart téged vissza attól a másiktól? Néhány nappal ezelőtt a miatyánkot is megtanultad azért, hogy Isten megtartsa a te gyönyörűségedet, most pedig, hogy Xénia ismét egészséges, magad akarod tönkretenni? Ülj már le! Ne bámulj, mint akinek ellopták a csikaját! Mondd már, hogy mi van itthon, mert eddig inkább csak nagy általánosságokról beszélgettünk. Nélküled nincs íze a szónak. Őszintén mondom: hiányoltam aranyköpéseidet.

- Várj! Előbb bocsánatkéréssel tartozom ennek a nőstény...

- Na, na! - szóltam, nehogy valami csúnyát mondjon.

- Angyalnak! - fejezte be az elkezdett mondatot.

- Miért? - kérdeztem - Talán van hím is?

- Már hogyne lenne? Elfeledted mit mondott Tina? Én Mihály főangyal egyik leszármazottja vagyok.

- Csak egyik vezérét említette Tina! - Melani javította ki Pisti állítását.

- Nem mindegy? Angyal, nem pedig ember... Azért is visz fel, hogy a nemes fajtát szaporítsuk.

Ami ezután történt két hősünk között - Xénia és Pisti - az napnál világosabban rávilágít, hogy milyen elmélyült szerelem alakult ki az öregember és a középkorú nő között, bár igaz, hogy amikor megismerték, egymást az öregember volt középkorú, a hölgy pedig kerek húsz éves. Ezt pontosan tudom, mert jól ismertem már akkor mindkettőjüket, persze hozzá kell tennem, hogy a lány és a férfi az első ismeretséget követően több mint harminc évig nem találkoztak. Az egyetemista lányból híres belsőépítész lett, a férfiból pedig családunk egyik tartóoszlopa.

- Nos, kérdezhetsz, mi érdekel? - kezdte Pisti, de akkor már az előbb még előle menekülő hölgy az ölében ücsörgött. - A szűkebb családi körben, mint láthatod minden rendben, az országban pedig pörög, mint elutazásod előtt is, a körhinta. Az ígéret földje egyre távolodik, az urak nyugatra tartanak, a szegények és ezek vannak többségben, a szegényházba tartanának, de már eddig is nagyon sokan kiszorultak a szabad ég alá. Napokkal ezelőtt mondta egyik riporterünk, hogy az állam a legnagyobb strici! De, ha így van - már pedig nagyon úgy néz ki, akkor mi szükség van államgépezetre? Keresse mindenki a magáét ott, ahol tudja! Minek az államgépezet, ha minden döglik? Egymillió strici futtat kilencmillió kurvát. Hát szükség van erre? A kurvát persze átvitt értelemben kell felfogni. Azt írják és mondják, hogy a kormánypártok hétről-hétre csatáznak az ellenzékkel. De hol vannak itt pártok? Legfeljebb pártcsököcskék, mert a párttagság a választások óta úgy szétfolyt, mint a tehénhugyozás.

- Ez eddig durván vázolva! És finomabban?

- Mit lehet itt finomabban? Családunk kivételével itt szinte minden a feje tetején áll! Kiben lehet itt bízni, amikor a rendőrség fizetését is ellopják? A bankok - ha a bejegyzett vezetők még mielőtt elkezdenék a szolgáltatást meg nem szöknek az összeharácsolt pénzzel - annak adnak hitelt különböző vállalkozásokhoz, aki előre hajlandó csúsztatni. A kormány tagjai egyik szavukkal agyonütik a másikat, az orosz maffiához csatlakoztak a nyugati gengszterek! Nagy a gyanúm, hogy a kormányzat az amerikai csapatok jelenlétével szándékszik visszatartani a népet egy újabb népfelkeléstől. Az igazság azt, hogy majd mindenik vezetőnek vaj van a fején! A különböző pártok csak más néven jegyeztették be magukat, valójában ugyanabból a büdös seggből potyogtak ki - úgy hasonlítanak egymáshoz, mint a lópogácsák!

- Azt hiszem én is csak azt mondanám, amit Pisti bátyánk, legfeljebb más szavakkal, de hát - büdös, vagy kellemetlen szagú, egyre megy! - A megjegyzést Simon, a vejem tette, majd így folytatta. Találóan fejezte ki Lampeduza: Párduc című regényében az akkori állapotokat - csak nagyjából: változatni kell valamit, hogy maradhasson minden, ahogy volt! Hát ezt a magyarországi rendszerváltásra is rá lehet sütni: az államkapitalizmus helyébe magánkapitalizmus lépett nagyjából ugyanazokkal a szereplőkkel. Azzal a különbséggel, hogy amiért eddig büntetés járt, most elhallgatják, vagy magyarázzák az új mechanizmust, mint Doktor Agy! Nekem is ez a véleményem, hogy meg kell változatni ezt a nyomor