Tétel adatlapja

CÍMLAP

Bordás László

Nagyszalonta város levéltáráról és a szalontai várról

TARTALOM, AJÁNLÁSTartalom

Ajánlás

Nagyszalonta város levéltáráról
 A levéltár
 Nagyszalonta város levéltáráról c. tanulmányhoz felhasznált írásos emlékek

A nagyszalontai várról
  Okmánytár
  Adatok a szalontai vár történetéből
  Mi történt a Toldi családdal?
  Arany János, Toldi és a Bolyaiak
  A felhasznált forrásmunkák jegyzéke


Ajánlás

Bordás László Nagyszalonta történetével kapcsolatosan értékes kutatást és adatgyűjtést végezett. Legtöbb kéziratát beadta a Nagyszalontai Arany János Emlékmúzeumba. A kéziratairól és kutatásairól sokan tudtak, mint például Sáfrán Györgyi az MTA kutatója, vagy Balogh Edgár.

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 2. kötetének 225. lapján Balogh Edgár jegyzi meg: "Egy-egy szaktanulmány nem jut magyar nyelvű közléshez (például Burai Pál anyaga Szatmár vár- és várostörténetéről), kéziratában kallódik (mint Bordás László anyaga Nagyszalontáról)..."

Bordás László 1977-ben elhunyt. Utódai nem lettek történészek és kutatása tárgyának szakemberei, de a kéziratokat igyekeznek a közvélemény elé tárni. Fia, Bordás István a nagyváradi Fáklya újságban, 1982. október 24-i, vasárnapi számában közölt egy tanulmányt "Adatok a szalontai vár történetéből" címmel, a Bordás László által összegyűjtött adatok felhasználásával. Unokája, Oláh-Gál Róbert pedig a Székelyföld c. folyóirat 2002. októberi számában írt egy cikket "Arany János, Toldi és a Bolyaiak" címmel. Ezek az írások nem születtek volna meg Bordás László adatgyűjtő munkája nélkül, ezért ezt a két írást is beillesztettük ebbe a füzetbe.

Csíkszereda, 2008. szeptember 20-án
Dr. Oláh-Gál Róbert