Bethlen kezdetű címszavak a lexikonban:

Bethlen Domokos gróf: sz. 1810. március hó 15-én, megh. 1866. március hó... 21371

Bethlen Elek gróf: cs. kir. kamarás, sz. 1777. márc. 20-án, Ireg... 21372

Bethlen Farkas gróf: 1794-ben az erdélyi országgyűlésen a magyar... 21373

Bethlen Ferenc gróf: sz. 1801-ben, megh. 1875. szept. 3-án, Bethlen... 21374

Bethlen Gábor: erdélyi fejedelem mint maga is zeneértő, ne... 21375

Bethlen Imre gróf: cs. kir. kamarás, KükülIőmegye főispánja... 21376

Bethlen Imre gróf: Gergely fivérével 1793-ban a kolozsvári szín... 21377

Bethlen János gróf: bethleni gróf ellenzéki vezér, színházi int... 21378

Bethlen József gróf: 1854-ben a Nemzeti Színház nyugdíjintézete... 21379

Bethlen Margit grófné: Bethlen István gróf miniszterelnök neje, ír... 21380

Bethlen /Bolnai/ Miklós gróf: cs. kir. kamarás, regényíró, sz. 1831. aug. 18-án,... 21381

Bethlen Sándor gróf: királyi biztos, a kolozsvári színészek fels... 21382