Dessewffy kezdetű címszavak a lexikonban:

Dessewffy Aurél: (cserneki és tarkói gróf) a m. tud... 22656

Dessewffy Ferenc: gróf, a főrendiház tagja, 1864. jan. havában a 7... 22657

Dessewffy József: cserneki és tarkői) gróf), orsz. képviselő, több... 22658