Esterházy kezdetű címszavak a lexikonban:

Esterházy Antal Pál: herceg már 1760-ban épített marionett-színházát... 23516

Esterházy Imréné grófné Rossi Alexandra: (álnéven: Ertis Alexandra), munkája: »Tam... 23517

Esterházy Kálmán: (galánthai gróf), orsz. képviselő, a kol... 23518

Esterházy Miklós József gróf: főrendiházi tag, sz. 1839. dec. 5-én, megh. 1897... 23519

Esterházy Miklós József herceg: sz. 1714. dec. 18-án, megh. 1790. szept. 28-án, 1... 23520

Esterházy Miklós herceg: nádor (1634.) állítólag udvarában színészeket tar... 23521

Esterházy Miklós herceg: 1924. okt. havában a M. Kir. Operaház célja... 23522

Esterházy Pál: (galánthai hg.) 1858-ban 12.000 frtot adott... 23523

Esterházy Pál: herceg, 1924. dec. 6-án tízmillió K-t adományozot... 23524