Hertelendy kezdetű címszavak a lexikonban:

Hertelendy Ignác: Torontál vm. alispánja, 1832-ben a kassa... 25520

Hertelendy Miksa: bocsári (torontál-megyei) birtokos, 1... 25521