Jakab kezdetű címszavak a lexikonban:

Jakab Dezső: építész, sz. 1864. nov. 4-én, Révben, (B... 26044

Jakab Elek: (szent gericzei), m. kir. orsz. levéltárnok... 26045

Jakab Gizella: színésznő, sz. 1884. júl. 22-én, Szilasüditő2... 26046

Jakab István: (galantai), író, sz, 1876. okt. 18-án, Budá... 26047

Jakab István: színész, súgó. Munkái: »Magy. játékszíni nefel... 26048

Jakab Lajos: (nagy-gericzei), főjegyző, Udvarhelyszék... 26049

Jakab Lajos: színész és színigazgató, sz. 1839-ben, Marosvá... 26050

Jakab Mária: színésznő, sz. 1903. jún. 17-én, Balatonszentg... 26051

Jakab Marcika: színésznő, sz. 1888. ápr. 5-én, Budapesten. Színp... 26052

Jakab Mihály: az első magyar színtársulat súgója 1791—92-ben. A... 26053

Jakab Ödön: költő, szépirodalmi író, a Magy. Tud. Akadémia... 26054