Kazinczy kezdetű címszavak a lexikonban:

Kazinczy Ágost: színész, sz. 1899. május 22-én, Budapesten. Színp... 26647

Kazinczy András: A 40-es években Zemplén vármegye alispánja v... 26648

Kazinczy Ferenc: (kazinczi), író a magyar irodalom reformáto... 26649

Kazinczy Gábor: (kazinczi), államférfi és író, sz. 1818. jú... 26650

Kazinczy Miklós: (kazinczi), Bihar megye táblabírája, s... 26651

Kazinczy Sándor: író. Röpirata: Egy kis szemle fővárosi színház... 26652