Kovásznai kezdetű címszavak a lexikonban:

Kovásznai /Tóth/ Sándor: ev. ref. fő- reáliskolai tanár, író, színműfordít... 27516

Kovásznai színészet: Kovásznán, Háromszékm., 1871. aug. hav... 27517