Kövess kezdetű címszavak a lexikonban:

Kövess Illés: "színműíró. Színműve „A tűzimádók"", színmű... 27672