Színdarab kezdetű címszavak a lexikonban:

Színdarab: A színműíró kész műve: a színdarab. Ha a munkájáv... 31368

Színdarab előadatása: 1927. márc. 2.-án a Magy. Kir. Kúria kimond... 31370