Szinpadi kezdetű címszavak a lexikonban:

Szinpadi ékszerek: Színpadi ékszerek feltalálója Maier János 1... 31523

Szinpadi járás: (Lásd: Járás)... 31524

Szinpadi játékpénz: A színház kelléktárából származó azon eszköz, mel... 31525

Szinpadi műfajok: Sz. m. nak nevezzük ama színdarabok összességét,... 31526

Szinpadi Szerzők Egyesülete: (Lásd: Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete.)... 31527

Szinpadi Szerzők Világkongresszusa: Budapesten 1930. máj. 28.-án tartotta ülését a... 31528