Címszó: Dusa Eleonóra - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1859

SZULETESIEVTIZED 1855

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0458.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0458.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/22/22941.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Dusa Eleonóra

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/522941.htm

 

Szócikk: Dusa Eleonóra olasz (nemzetiség) (információ)  tragika, sz. 1859. (születés éve) okt. 3-án, Vigepano-ban, (ország) Venezia (ország) közelében, megh. 1924. ápr. 21-én, Pittsburgban (ország) (Pennsylvania). (ország) Budapesten (Budapest) a Városligeti Színkörben (intézmény) 1892. (időpont) ápr. 27-én mutatkozott be a »Kaméliás hölgy« (cím) (információ)  címszerepében. Vendégszerepelt még 1893.okt. (időpont) 23-án 1895.nov. (időpont) 26-án, 1899. (időpont) okt. 26-án, továbbá 1907. (időpont) márc. 22-én, midőn a Vígszínház (intézmény) (információ)  közönsége előtt lépett fel a »Kaméliás hölgy«-ben. (cím) (információ)  Tragikának ismerik általában Eleonora Duse-t, (személy) de ma már halálán túl és az elmúlt évek távolságán benne látjuk a modern színház megtestesítőjét. Mert Duse (személy) nem csak abban adott újat, amit recitálónak neveznek, hanem az emberi lehetőségek mindazon összetételéhez, amit színészetnek nevezünk, új utakat mutatott és ennek keretében új távolságokat ért el. Eleonora Duse (személy) a hang, a test, a mozdulat, a mimika csodálatosan összhangzatos együttese volt. Mert, amint véleménykülönbség nélkül mindenki előtt ismeretes, milyen magasságokat tudott elérni szerepléseiben, éppen olyan mély igazság az, hogy nemcsak a színészet terén, hanem más téren is — pl. a tánc terén szintén — újításokat hozott. Ahogy Duse-t (személy) minden idők legnagyobb tragikájának tekinthetjük, éppen olyan joggal tekinthetjük a modern tánc megalapítójának. Ebben a megállapításban is látszik, hogy nem csak nagy vonásokban, de legkisebb lehetőségeiben is mindig az a zseni maradt, akinek született. Eleonora Duse (személy) szerepeinek kidolgozásában éppen olyan fontosságot adott a részleteknek, mint az összhatásnak és ahogy törődött hangjának a legapróbb rezgéseivel, nem felejtette el egyúttal a legfegyelmezettebb szigorú ellenőrzés alá venni ujjainak legapróbb remegéseit. És mint ahogyan rendszerint a színész ember-utánzó, Duse (személy) minden szerepében mindenek előtt ember volt, akit csak azért tekintettünk színésznek, mert szerepekben játszott. Mielőtt színpadra került Eleonora Duse, (személy) saját magával szemben is színész volt akkor, amikor próbát kellett saját magán végrehajtania a fegyelmezettségből. De abban a pillanatban, amikor a közönség ezer szeme elé került, midőn az emberi nehéz megpróbáltatásokon keresztül rá tudott parancsolni testére és hangjára, hirtelen leegyszerűsítette, vagyis emberi színészet volt benne. Visszatért a legcsodálatosabb természethez. Még a halála előtti előadásokon is elégséges volt — Ibsen: (személy) (információ)  »Tenger asszonyá«-ban (cím) például — hogy hallassa a hangját, anélkül, hogy megjelent volna a színpadon és már a színpad és nézőtér megtelt Duse (személy) hangulatával. De ha más színészeknél a hangulatkeltés szintén a fegyelmezettségnek egy eredménye, Dusénál (személy) egyénisége kisugárzásának az eredménye volt. Duse (személy) nemcsak átérezte szerepeit, hanem átélte őket. Az olasz színészet Duse (személy) fellépése előtt éppen úgy, mint az olasz (nemzetiség) (információ)  irodalom azzal a veszéllyel küzdött, hogy az u. n. klasszikus formákban teljesen megmerevedjen minden fejlődési lehetőség nélkül. És amint az irodalomban a futurizmus új lehetőségeket mutatott, oly annyira, hogy a háború után egy egész új klasszicizmusra fektetett irodalom keletkezett, Duse (személy) a színházban kevesebb hévvel, de annál mélyebben és tartósabban szintén az új klasszikus színészetnek alapjait rakta le. D'Annunzio-val (személy) való találkozása, amit a külföldön rendszerint Duse (személy) javára és D Annunzio (személy) (információ)  kárára említenek, vagyis mint minden­napi többé-kevésbé komplikált szerelmi kalandnak tüntetnek fel, sokkal fontosabb és mélyrehatóbb mozzanata volt életének, mert talán Duse (személy) közismert zseniális tehetsége se érte volna el tetőfokát D'Annunzioval (személy) való találkozása nélkül. Mert ahogy Gabriele D Annunzio (személy) az irodalom terén —: és ami fontosabb más tereken is. éreztette hatását Olaszország (ország) életében, döntő tényezővé kellett, hogy váljék Duse (személy) fejlődése körül is. Duse, (személy) aki feladatává tette a modern ember lelkének kifejezéseit a legmagasabb csúcsok felé vinni, nem vonhatta ki magát D Annunzio (személy) (információ)  egyéniségének hatása alól. Mert D'Annunzio (személy) összeszívta magába az európai kultúra összes kifejezéseit, hogy a saját zsenialitásán átszűrve őket az olasz (nemzetiség) (információ)  szellemnek produktumaivá tegye. Duse, (személy) aki szintén az olasz (nemzetiség) (információ)  szellemnek egyik csodálatos terméke volt, természetszerűleg kellett, hogy D'Annunzio (személy) gazdag, fényes, beláthatatlan tapasztalataiból is merítsen ihletet. Ez az egyszerű magyarázata Duse (személy) és D'Annunzio (személy) találkozásának és ha, ennek emberibb formái is voltak, ez csak a regények lapjaira tartozik. Eleonora Duse (személy) annyira érezte végzetszerű hivatását, hogy amidőn a színpadról visszavonult, Rómában (ország) a saját költségére színészeti iskolát nyitott, amely a mai Olaszország (ország) legjobb színészeit nevelte. Hogy visszavonulása után is, kevés idővel halála előtt újból szükségét érezte annak, hogy a világ színpadjaira lépjen, (szintén nem holmi anyagi okokból) ez csak avval magyarázható, hogy Duse, (személy) mint a modern olasz (nemzetiség) (információ)  szellemnek más nagy képviselői is, teljesen átérezte a modern Olaszország (ország) kialakulását. És ahogy a háború után újra kifejezésre juthatott az olasz (nemzetiség) (információ)  lélek legtisztább képe, úgy ő is érezte annak szükségességét, hogy ennek a képnek a teljességéhez hozzájáruljon. Távol hazájától halt meg, amelyet mindenek felett annyira szeretett, de életének ez a mozzanata is hozzájárult nagyságához, amennyiben élete utolsó pillanata is mély és súlyos tragédia volt Duse (személy) részére, akinek az a legendás halál jutott, amely az emberiség legnagyobb képviselőinek kiváltsága. (Antonio Widmar.) (személy) szin_I.0458.pdf I

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Dusa Eleonóra címszóvég 22941 Szócikk: Dusa Eleonóra olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy tragika, sz. 1859. okt. xtalanevtizedx 1865 xtalanevtizedx 1875 3-án, Vigepano-ban, ytelepulesy vigepano ytelepulesy Vigepano yorszagy Olaszország ykodvegy Venezia ytelepulesy venezia ytelepulesy Venezia yorszagy Olaszország ykodvegy közelében, megh. 1924. ápr. 21-én, Pittsburgban ytelepulesy pittsburg ytelepulesy Pittsburg yorszagy Amerikai Egyesült Államok ykodvegy (Pennsylvania). ytelepulesy pennsylvania ytelepulesy Pennsylvania yorszagy Amerikai Egyesült Államok ykodvegy Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy a Városligeti Színkörben yintezmenyy városligeti színkör yintezmenyy Városlig yintezmenyy városligeti yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Városlig yintezmenyy ykodvegy 1892. xevtizedx 1895 ápr. 27-én mutatkozott be a »Kaméliás hölgy« ycimy kaméliás hölgy ycimy Kaméliás hölgy ycimy kaméliás ycimy hölgy ycimy ycimy Kaméliás ycimy hölgy ycimy ykodvegy címszerepében. Vendégszerepelt még 1893.okt. 23-án 1895.nov. 26-án, 1899. okt. xtalanevtizedx 1905 26-án, továbbá 1907. xevtizedx 1905 márc. xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 22-én, midőn a Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy közönsége előtt lépett fel a »Kaméliás hölgy«-ben. ycimy kaméliás hölgy ycimy Kaméliás hölgy ycimy kaméliás ycimy hölgy ycimy ycimy Kaméliás ycimy hölgy ycimy ykodvegy Tragikának ismerik általában Eleonora Duse-t, yszemelynevy eleonora duse yszemelynevy Eleonora Duse yszemelynevy eleonora yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Eleonora yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy de ma már halálán túl és az elmúlt évek távolságán benne látjuk a modern színház megtestesítőjét. Mert Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy nem csak abban adott újat, amit recitálónak neveznek, hanem az emberi lehetőségek mindazon összetételéhez, amit színészetnek nevezünk, új utakat mutatott és ennek keretében új távolságokat ért el. Eleonora Duse yszemelynevy eleonora duse yszemelynevy Eleonora Duse yszemelynevy eleonora yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Eleonora yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy a hang, a test, a mozdulat, a mimika csodálatosan összhangzatos együttese volt. Mert, amint véleménykülönbség nélkül mindenki előtt ismeretes, milyen magasságokat tudott elérni szerepléseiben, éppen olyan mély igazság az, hogy nemcsak a színészet terén, hanem más téren is — pl. a tánc terén szintén — újításokat hozott. Ahogy Duse-t yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy minden idők legnagyobb tragikájának tekinthetjük, éppen olyan joggal tekinthetjük a modern tánc megalapítójának. Ebben a megállapításban is látszik, hogy nem csak nagy vonásokban, de legkisebb lehetőségeiben is mindig az a zseni maradt, akinek született. Eleonora Duse yszemelynevy eleonora duse yszemelynevy Eleonora Duse yszemelynevy eleonora yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Eleonora yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy szerepeinek kidolgozásában éppen olyan fontosságot adott a részleteknek, mint az összhatásnak és ahogy törődött hangjának a legapróbb rezgéseivel, nem felejtette el egyúttal a legfegyelmezettebb szigorú ellenőrzés alá venni ujjainak legapróbb remegéseit. És mint ahogyan rendszerint a színész ember-utánzó, Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy minden szerepében mindenek előtt ember volt, akit csak azért tekintettünk színésznek, mert szerepekben játszott. Mielőtt színpadra került Eleonora Duse, yszemelynevy eleonora duse yszemelynevy Eleonora Duse yszemelynevy eleonora yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Eleonora yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy saját magával szemben is színész volt akkor, amikor próbát kellett saját magán végrehajtania a fegyelmezettségből. De abban a pillanatban, amikor a közönség ezer szeme elé került, midőn az emberi nehéz megpróbáltatásokon keresztül rá tudott parancsolni testére és hangjára, hirtelen leegyszerűsítette, vagyis emberi színészet volt benne. Visszatért a legcsodálatosabb természethez. Még a halála előtti előadásokon is elégséges volt — Ibsen: yszemelynevy ibsen yszemelynevy Ibsen yszemelynevy ibsen yszemelynevy yszemelynevy Ibsen yszemelynevy ykodvegy »Tenger asszonyá«-ban ycimy tenger asszonya ycimy Tenger asszonyá ycimy tenger ycimy asszonya ycimy ycimy Tenger ycimy asszonyá ycimy ykodvegy például — hogy hallassa a hangját, anélkül, hogy megjelent volna a színpadon és már a színpad és nézőtér megtelt Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy hangulatával. De ha más színészeknél a hangulatkeltés szintén a fegyelmezettségnek egy eredménye, Dusénál yszemelynevy duse yszemelynevy Dusé yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Dusé yszemelynevy ykodvegy egyénisége kisugárzásának az eredménye volt. Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy nemcsak átérezte szerepeit, hanem átélte őket. Az olasz színészet Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy fellépése előtt éppen úgy, mint az olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy irodalom azzal a veszéllyel küzdött, hogy az u. n. klasszikus formákban teljesen megmerevedjen minden fejlődési lehetőség nélkül. És amint az irodalomban a futurizmus új lehetőségeket mutatott, oly annyira, hogy a háború után egy egész új klasszicizmusra fektetett irodalom keletkezett, Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy a színházban kevesebb hévvel, de annál mélyebben és tartósabban szintén az új klasszikus színészetnek alapjait rakta le. D'Annunzio-val yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy ykodvegy való találkozása, amit a külföldön rendszerint Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy javára és D Annunzio yszemelynevy d annunzio yszemelynevy D Annunzio yszemelynevy d yszemelynevy annunzio yszemelynevy yszemelynevy D yszemelynevy Annunzio yszemelynevy ykodvegy kárára említenek, vagyis mint minden­napi többé-kevésbé komplikált szerelmi kalandnak tüntetnek fel, sokkal fontosabb és mélyrehatóbb mozzanata volt életének, mert talán Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy közismert zseniális tehetsége se érte volna el tetőfokát D'Annunzioval yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy ykodvegy való találkozása nélkül. Mert ahogy Gabriele D Annunzio yszemelynevy gabriele d annunzio yszemelynevy Gabriele D Annunzio yszemelynevy gabriele yszemelynevy d yszemelynevy annunzio yszemelynevy yszemelynevy Gabriele yszemelynevy D yszemelynevy Annunzio ysz az irodalom terén —: és ami fontosabb más tereken is. éreztette hatását Olaszország ytelepulesy olaszország ytelepulesy Olaszország yorszagy Olaszország ykodvegy életében, döntő tényezővé kellett, hogy váljék Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy fejlődése körül is. Duse, yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy aki feladatává tette a modern ember lelkének kifejezéseit a legmagasabb csúcsok felé vinni, nem vonhatta ki magát D Annunzio yszemelynevy d annunzio yszemelynevy D Annunzio yszemelynevy d yszemelynevy annunzio yszemelynevy yszemelynevy D yszemelynevy Annunzio yszemelynevy ykodvegy egyéniségének hatása alól. Mert D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy ykodvegy összeszívta magába az európai kultúra összes kifejezéseit, hogy a saját zsenialitásán átszűrve őket az olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy szellemnek produktumaivá tegye. Duse, yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy aki szintén az olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy szellemnek egyik csodálatos terméke volt, természetszerűleg kellett, hogy D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy ykodvegy gazdag, fényes, beláthatatlan tapasztalataiból is merítsen ihletet. Ez az egyszerű magyarázata Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy és D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy ykodvegy találkozásának és ha, ennek emberibb formái is voltak, ez csak a regények lapjaira tartozik. Eleonora Duse yszemelynevy eleonora duse yszemelynevy Eleonora Duse yszemelynevy eleonora yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Eleonora yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy annyira érezte végzetszerű hivatását, hogy amidőn a színpadról visszavonult, Rómában ytelepulesy róma ytelepulesy Rómá yorszagy Olaszország ykodvegy a saját költségére színészeti iskolát nyitott, amely a mai Olaszország ytelepulesy olaszország ytelepulesy Olaszország yorszagy Olaszország ykodvegy legjobb színészeit nevelte. Hogy visszavonulása után is, kevés idővel halála előtt újból szükségét érezte annak, hogy a világ színpadjaira lépjen, (szintén nem holmi anyagi okokból) ez csak avval magyarázható, hogy Duse, yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy mint a modern olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy szellemnek más nagy képviselői is, teljesen átérezte a modern Olaszország ytelepulesy olaszország ytelepulesy Olaszország yorszagy Olaszország ykodvegy kialakulását. És ahogy a háború után újra kifejezésre juthatott az olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy lélek legtisztább képe, úgy ő is érezte annak szükségességét, hogy ennek a képnek a teljességéhez hozzájáruljon. Távol hazájától halt meg, amelyet mindenek felett annyira szeretett, de életének ez a mozzanata is hozzájárult nagyságához, amennyiben élete utolsó pillanata is mély és súlyos tragédia volt Duse yszemelynevy duse yszemelynevy Duse yszemelynevy duse yszemelynevy yszemelynevy Duse yszemelynevy ykodvegy részére, akinek az a legendás halál jutott, amely az emberiség legnagyobb képviselőinek kiváltsága. (Antonio Widmar.) yszemelynevy antonio widmar yszemelynevy Antonio Widmar yszemelynevy antonio yszemelynevy widmar yszemelynevy yszemelynevy Antonio yszemelynevy Widmar yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy antonio widmar szin_I.0458.pdf I

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Dusa Eleonóra - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1859

SZULETESIEVTIZED 1855

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0458.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0458.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/22/22941.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Dusa Eleonóra

Szócikk: Dusa Eleonóra olasz tragika, sz. 1859. okt. 3-án, Vigepano-ban, Venezia közelében, megh. 1924. ápr. 21-én, Pittsburgban (Pennsylvania). Budapesten a Városligeti Színkörben 1892. ápr. 27-én mutatkozott be a »Kaméliás hölgy« címszerepében. Vendégszerepelt még 1893.okt. 23-án 1895.nov. 26-án, 1899. okt. 26-án, továbbá 1907. márc. 22-én, midőn a Vígszínház közönsége előtt lépett fel a »Kaméliás hölgy«-ben. Tragikának ismerik általában Eleonora Duse-t, de ma már halálán túl és az elmúlt évek távolságán benne látjuk a modern színház megtestesítőjét. Mert Duse nem csak abban adott újat, amit recitálónak neveznek, hanem az emberi lehetőségek mindazon összetételéhez, amit színészetnek nevezünk, új utakat mutatott és ennek keretében új távolságokat ért el. Eleonora Duse a hang, a test, a mozdulat, a mimika csodálatosan összhangzatos együttese volt. Mert, amint véleménykülönbség nélkül mindenki előtt ismeretes, milyen magasságokat tudott elérni szerepléseiben, éppen olyan mély igazság az, hogy nemcsak a színészet terén, hanem más téren is — pl. a tánc terén szintén — újításokat hozott. Ahogy Duse-t minden idők legnagyobb tragikájának tekinthetjük, éppen olyan joggal tekinthetjük a modern tánc megalapítójának. Ebben a megállapításban is látszik, hogy nem csak nagy vonásokban, de legkisebb lehetőségeiben is mindig az a zseni maradt, akinek született. Eleonora Duse szerepeinek kidolgozásában éppen olyan fontosságot adott a részleteknek, mint az összhatásnak és ahogy törődött hangjának a legapróbb rezgéseivel, nem felejtette el egyúttal a legfegyelmezettebb szigorú ellenőrzés alá venni ujjainak legapróbb remegéseit. És mint ahogyan rendszerint a színész ember-utánzó, Duse minden szerepében mindenek előtt ember volt, akit csak azért tekintettünk színésznek, mert szerepekben játszott. Mielőtt színpadra került Eleonora Duse, saját magával szemben is színész volt akkor, amikor próbát kellett saját magán végrehajtania a fegyelmezettségből. De abban a pillanatban, amikor a közönség ezer szeme elé került, midőn az emberi nehéz megpróbáltatásokon keresztül rá tudott parancsolni testére és hangjára, hirtelen leegyszerűsítette, vagyis emberi színészet volt benne. Visszatért a legcsodálatosabb természethez. Még a halála előtti előadásokon is elégséges volt — Ibsen: »Tenger asszonyá«-ban például — hogy hallassa a hangját, anélkül, hogy megjelent volna a színpadon és már a színpad és nézőtér megtelt Duse hangulatával. De ha más színészeknél a hangulatkeltés szintén a fegyelmezettségnek egy eredménye, Dusénál egyénisége kisugárzásának az eredménye volt. Duse nemcsak átérezte szerepeit, hanem átélte őket. Az olasz színészet Duse fellépése előtt éppen úgy, mint az olasz irodalom azzal a veszéllyel küzdött, hogy az u. n. klasszikus formákban teljesen megmerevedjen minden fejlődési lehetőség nélkül. És amint az irodalomban a futurizmus új lehetőségeket mutatott, oly annyira, hogy a háború után egy egész új klasszicizmusra fektetett irodalom keletkezett, Duse a színházban kevesebb hévvel, de annál mélyebben és tartósabban szintén az új klasszikus színészetnek alapjait rakta le. D'Annunzio-val való találkozása, amit a külföldön rendszerint Duse javára és D Annunzio kárára említenek, vagyis mint minden­napi többé-kevésbé komplikált szerelmi kalandnak tüntetnek fel, sokkal fontosabb és mélyrehatóbb mozzanata volt életének, mert talán Duse közismert zseniális tehetsége se érte volna el tetőfokát D'Annunzioval való találkozása nélkül. Mert ahogy Gabriele D Annunzio az irodalom terén —: és ami fontosabb más tereken is. éreztette hatását Olaszország életében, döntő tényezővé kellett, hogy váljék Duse fejlődése körül is. Duse, aki feladatává tette a modern ember lelkének kifejezéseit a legmagasabb csúcsok felé vinni, nem vonhatta ki magát D Annunzio egyéniségének hatása alól. Mert D'Annunzio összeszívta magába az európai kultúra összes kifejezéseit, hogy a saját zsenialitásán átszűrve őket az olasz szellemnek produktumaivá tegye. Duse, aki szintén az olasz szellemnek egyik csodálatos terméke volt, természetszerűleg kellett, hogy D'Annunzio gazdag, fényes, beláthatatlan tapasztalataiból is merítsen ihletet. Ez az egyszerű magyarázata Duse és D'Annunzio találkozásának és ha, ennek emberibb formái is voltak, ez csak a regények lapjaira tartozik. Eleonora Duse annyira érezte végzetszerű hivatását, hogy amidőn a színpadról visszavonult, Rómában a saját költségére színészeti iskolát nyitott, amely a mai Olaszország legjobb színészeit nevelte. Hogy visszavonulása után is, kevés idővel halála előtt újból szükségét érezte annak, hogy a világ színpadjaira lépjen, (szintén nem holmi anyagi okokból) ez csak avval magyarázható, hogy Duse, mint a modern olasz szellemnek más nagy képviselői is, teljesen átérezte a modern Olaszország kialakulását. És ahogy a háború után újra kifejezésre juthatott az olasz lélek legtisztább képe, úgy ő is érezte annak szükségességét, hogy ennek a képnek a teljességéhez hozzájáruljon. Távol hazájától halt meg, amelyet mindenek felett annyira szeretett, de életének ez a mozzanata is hozzájárult nagyságához, amennyiben élete utolsó pillanata is mély és súlyos tragédia volt Duse részére, akinek az a legendás halál jutott, amely az emberiség legnagyobb képviselőinek kiváltsága. (Antonio Widmar.) szin_I.0458.pdf I