Címszó: Mátray /Betegh/ Béla - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1846

SZULETESIEVTIZED 1845

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0254.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0254.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/28/28899.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Mátray Betegh Béla

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/528901.htm

 

Szócikk: Mátray /Betegh/ Béla (alcsíktusnádi), (megye) színész, a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  rendezője, sz. 1846. (születés éve) márc. 19-én, székely (nemzetiség) (információ)  nemes családból, Kolozsvárott, (megye) megh. 1912. aug. 19-én, Gödöllőn. (megye) Tanulmányait a nagyszebeni (megye) Theréziánumban folytatta 1857— (időpont) 1862-ig; (időpont) innen Kolozsvárra (megye) ment a gimnázium felsőbb osztályai elvégzésére. Itt kedvet kapott a festészethez és csakhamar egy festőnél kapott alkalmazást, kinél másfél évet töltött, azután a színipályára akart lépni s 1868. (időpont) aug. 9-én a színészakadémia (intézmény) növendéke lett, ahol egy év után ösztöndíjat is kapott. Előbb Aradi Gerőnél (személy) (információ)  volt szerződésben a Várszínházban, (intézmény) (információ)  1870. (időpont) jan. 21-én Fehérvári Antal (személy) (információ)  kolozsvári (megye) társulatához hívták meg. Itt első fellépte a »Kalmár és tengerész«-ben (cím) (információ)  Arthur (szerep) szerepe volt. Ezután Kassára (szerep) megy, Temesváry Lajoshoz, (személy) (információ)  majd két évig az aradi Színügygyámolító Egylet (intézmény) (információ)  igazgatása alatt működik, télen Aradon, (megye) (információ)  nyáron pedig mint művezető Nagybecskerek, (megye) Békésgyula, (megye) Nagykikinda (megye) városokban. 1874-ben (időpont) ismét Kolozsvárott (megye) működik, ekkor Korbuly Bogdán (személy) (információ)  intendánssága alatt művezető volt 1884-ig. (időpont) Közben az 1880. (időpont) év április 28-án megalakult bécsi népszínműtársulatnak (intézmény) (információ)  művezetőjévé nevezték ki. Mint művezető nagy tudással és igen tapintatosan működött. Különösen a szerepek kettős kiosztásában volt érdekes módszere, amennyiben a népszerű művészeket a második kiosztásban szerepeltette, míg a fiatalabbak a darab első előadásain játszottak s így az ő helyzetüket is megkönnyítette, mert aki először játszik egy szerepet, bizonyos mértékben előnye van utódával szemben. 1883. (időpont) október havában a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  segédrendezőjévé hívták meg. 1896-ban (időpont) a Vígszínház (intézmény) (információ)  tagjai sorába szerződtették, ahol később főrendező volt és a színház színésziskolájának gyakorló tanára. Innen 1902. (időpont) nov. 25-én megvált és elfoglalta a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  rendezői tisztét (1903. (időpont) jan. 1.), melynek haláláig egyik erőssége volt. Főbb szerepei: Shylock, (szerep) (információ)  Biberach, (szerep) (információ)  Harpagon, (szerep) (információ)  Jago, (szerep) Moor Ferenc, (szerep) Myze (szerep) (IV. László), (szerep) stb. Szakmunkája: »Az élet színfalai« (cím) Kolozsvár. (megye) 1880. (időpont) »A kolozsvári nemzeti színház«. (cím) (Válasz a Pesti Napló (intézmény) (információ)  ez évi 240-ik számában föntebbi cím alatt megjelent közleményére.) U. o. 1882. (időpont) Színművei: »Arbuez Péter, Szevilla inkvizitora«, (cím) dr. (Fordítás.) Bem. 1875. (időpont) febr. elején, Debrecenben. (megye) »Kis ördög«, (cím) (információ)  a kolozsvári (megye) 1000 frankos népszínmű pályázaton legtöbb elismerést nyert. 1876. (időpont) »Koncsag Lajkó«, (cím) népsz. 3 felv. Zenéje Szabó Imrétől. (személy) (információ)  1876. (időpont) aug. 25. Népszínház. (intézmény) (információ)  »Az inquisitor leánya vagy, az urnák méltó és méltatlan szolgái«, (cím) szomorúj, 4 felv. írta Körber Oszkár. (személy) Bem. 1873. (időpont) okt. 4. Kassán. (megye) »Két szék közt a pad alatt vagy a mama mint vetélytárs«, (cím) (információ)  vj. 2 felv. Capendu Ernő (személy) után. Kassa, (megye) 1873. (időpont) dec. 12. »Rablógyilkos«, (cím) vj. 1 felv. írta About Edmound. (személy) U. o. »Az öngyilkos«, (cím) vj. Kolozsvár, (megye) 1875. (időpont) telén. »A tiszteletes ur keservei«, (cím) vj. 4 felv. Kneisel (személy) (információ)  után, Kassa, (megye) 1875. (időpont) ápr. 21. »Mondecaus, a tudomány bajnoka«, (cím) szmű. írta Brachvogel. (személy) (információ)  Kolozsvár, (megye) 1875. (időpont) »A doktor bácsi«, (cím) vj. 5 felv. írta Moser. (személy) (információ)  Bem. 1882. (időpont) szeptemberben. U. o. — Első neje: Gombos Katalin (személy) (információ)  (Papp Zsigmondné); (személy) (információ)  második neje: Borovszky Matild, (személy) (információ)  színésznő, sz. 1861-ben, (születés éve) megh. 1907. jan. 17-én, Budapesten. (Budapest) Házasságuk 1880. (időpont) aug. havában volt, Kolozsvárott. (megye) Működött Kolozsvárott, (megye) a Magyar- (intézmény) (információ)  és Vígszínházban. (intézmény) (információ)  — Fia: ifj. Mátray Béla, (személy) mint a Vígszínházi (intézmény) (információ)  színésziskola növendéke öngyilkos lett 1902. (időpont) júl. 21-én, Budapesten. (Budapest) szin_III.0254.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Mátray Betegh Béla címszóvég 28899 Szócikk: Mátray /Betegh/ Béla (alcsíktusnádi), ytelepulesy alcsíktusnád ytelepulesy alcsíktusnád ymegyey csik megye ykodvegy színész, a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy rendezője, sz. 1846. márc. xtalanevtizedx 1855 19-én, székely ynemzetisegy székely ynemzetisegy székely ynemzetisegy székely ynemzetisegy ynemzetisegy székely ynemzetisegy ykodvegy nemes családból, Kolozsvárott, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy megh. 1912. aug. 19-én, Gödöllőn. ytelepulesy gödöllő ytelepulesy Gödöllő ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy Tanulmányait a nagyszebeni ytelepulesy nagyszeben ytelepulesy nagyszeben ymegyey szeben megye ykodvegy Theréziánumban folytatta 1857— xevtizedx 1855 1862-ig; xevtizedx 1865 innen Kolozsvárra ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy ment a gimnázium felsőbb osztályai elvégzésére. Itt kedvet kapott a festészethez és csakhamar egy festőnél kapott alkalmazást, kinél másfél évet töltött, azután a színipályára akart lépni s 1868. aug. xtalanevtizedx 1875 9-én a színészakadémia yintezmenyy színészakadémia yintezmenyy színésza yintezmenyy színészakadémia yintezmenyy yintezmenyy színésza yintezmenyy ykodvegy növendéke lett, ahol egy év után ösztöndíjat is kapott. Előbb Aradi Gerőnél yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy volt szerződésben a Várszínházban, yintezmenyy várszínház yintezmenyy Várszính yintezmenyy várszínház yintezmenyy yintezmenyy Várszính yintezmenyy ykodvegy 1870. xevtizedx 1875 jan. 21-én Fehérvári Antal yszemelynevy fehérvári antal yszemelynevy Fehérvári Antal yszemelynevy fehérvári yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Fehérvári yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy társulatához hívták meg. Itt első fellépte a »Kalmár és tengerész«-ben ycimy kalmár és tengerész ycimy Kalmár és tengerész ycimy kalmár ycimy és ycimy tengerész ycimy ycimy Kalmár ycimy és ycimy tengerész ycimy ykodvegy Arthur yszerepy arthur yszerepy Arthur yszerepy arthur yszerepy yszerepy Arthur yszerepy ykodvegy szerepe volt. Ezután Kassára yszerepy kassa yszerepy Kassá yszerepy kassa yszerepy yszerepy Kassá yszerepy ykodvegy megy, Temesváry Lajoshoz, yszemelynevy temesváry lajos yszemelynevy Temesváry Lajos yszemelynevy temesváry yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Temesváry yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy majd két évig az aradi Színügygyámolító Egylet yintezmenyy aradi színügygyámolító egylet yintezmenyy aradi Sz yintezmenyy aradi yintezmenyy színügygyámolító yintezmenyy egylet yintezmenyy yintezmenyy aradi yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy igazgatása alatt működik, télen Aradon, ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy nyáron pedig mint művezető Nagybecskerek, ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy Nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy Békésgyula, ytelepulesy békésgyula ytelepulesy Békésgyula ymegyey békés megye ykodvegy Nagykikinda ytelepulesy nagykikinda ytelepulesy Nagykikinda ymegyey torontál megye ykodvegy városokban. 1874-ben ismét xtalanevtizedx 1885 Kolozsvárott ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy működik, ekkor Korbuly Bogdán yszemelynevy korbuly bogdán yszemelynevy Korbuly Bogdán yszemelynevy korbuly yszemelynevy bogdán yszemelynevy yszemelynevy Korbuly yszemelynevy Bogdán yszemelynevy ykodvegy intendánssága alatt művezető volt 1884-ig. xevtizedx 1885 Közben az 1880. év április 28-án megalakult bécsi népszínműtársulatnak yintezmenyy bécsi népszínműtársulat yintezmenyy bécsi né yintezmenyy bécsi yintezmenyy népszínműtársulat yintezmenyy yintezmenyy bécsi yintezmenyy né yintezmenyy ykodvegy művezetőjévé nevezték ki. Mint művezető nagy tudással és igen tapintatosan működött. Különösen a szerepek kettős kiosztásában volt érdekes módszere, amennyiben a népszerű művészeket a második kiosztásban szerepeltette, míg a fiatalabbak a darab első előadásain játszottak s így az ő helyzetüket is megkönnyítette, mert aki először játszik egy szerepet, bizonyos mértékben előnye van utódával szemben. 1883. október xtalanevtizedx 1895 havában a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy segédrendezőjévé hívták meg. 1896-ban xevtizedx 1895 a xtalanevtizedx 1905 Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy tagjai sorába szerződtették, ahol később főrendező volt és a színház színésziskolájának gyakorló tanára. Innen 1902. xevtizedx 1905 nov. 25-én megvált és elfoglalta a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy rendezői tisztét (1903. jan. 1.), melynek haláláig egyik erőssége volt. Főbb szerepei: Shylock, yszerepy shylock yszerepy Shylock yszerepy shylock yszerepy yszerepy Shylock yszerepy ykodvegy Biberach, yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Harpagon, yszerepy harpagon yszerepy Harpagon yszerepy harpagon yszerepy yszerepy Harpagon yszerepy ykodvegy Jago, yszerepy jago yszerepy Jago yszerepy jago yszerepy yszerepy Jago yszerepy ykodvegy Moor Ferenc, yszerepy moor ferenc yszerepy Moor Ferenc yszerepy moor yszerepy ferenc yszerepy yszerepy Moor yszerepy Ferenc yszerepy ykodvegy Myze yszerepy myze yszerepy Myze yszerepy myze yszerepy yszerepy Myze yszerepy ykodvegy (IV. László), yszerepy iv. lászló yszerepy IV. László yszerepy iv. yszerepy lászló yszerepy yszerepy IV. yszerepy László yszerepy ykodvegy stb. Szakmunkája: »Az élet színfalai« ycimy az élet színfalai ycimy Az élet színfalai ycimy az ycimy élet ycimy színfalai ycimy ycimy Az ycimy élet ycimy színfalai ycimy ykodvegy Kolozsvár. ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy 1880. xevtizedx 1885 »A kolozsvári nemzeti színház«. ycimy a kolozsvári nemzeti színház ycimy A kolozsvári nemzeti színház ycimy a ycimy kolozsvári ycimy nemzeti ycimy színház ycimy ycimy A ycimy kolozsvári ycimy nemzeti ycimy színház ycimy ykodvegy (Válasz a Pesti Napló yintezmenyy pesti napló yintezmenyy Pesti Na yintezmenyy pesti yintezmenyy napló yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy Na yintezmenyy ykodvegy ez évi 240-ik számában föntebbi cím alatt megjelent közleményére.) U. o. 1882. Színművei: »Arbuez Péter, Szevilla inkvizitora«, ycimy arbuez péter, szevilla inkvizitora ycimy Arbuez Péter, Szevilla inkvizitora ycimy arbuez ycimy péter, ycimy szevilla ycimy inkvizitora ycimy ycimy Arbuez ycimy Péter, ycimy Szevilla ycimy inkviz dr. (Fordítás.) Bem. 1875. xevtizedx 1875 febr. elején, Debrecenben. ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy »Kis ördög«, ycimy kis ördög ycimy Kis ördög ycimy kis ycimy ördög ycimy ycimy Kis ycimy ördög ycimy ykodvegy a kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy 1000 frankos népszínmű pályázaton legtöbb elismerést nyert. 1876. »Koncsag Lajkó«, ycimy koncsag lajkó ycimy Koncsag Lajkó ycimy koncsag ycimy lajkó ycimy ycimy Koncsag ycimy Lajkó ycimy ykodvegy népsz. 3 felv. Zenéje Szabó Imrétől. yszemelynevy szabó imre yszemelynevy Szabó Imré yszemelynevy szabó yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Imré yszemelynevy ykodvegy 1876. aug. 25. Népszínház. yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy »Az inquisitor leánya vagy, az urnák méltó és méltatlan szolgái«, ycimy az inquisitor leánya vagy, az urnák méltó és méltatlan szolgái ycimy Az inquisitor leánya vagy, az urnák méltó és méltatlan szolgái ycimy az ycimy inquisitor ycimy leánya ycimy vagy, ycimy az yc szomorúj, 4 felv. írta Körber Oszkár. yszemelynevy körber oszkár yszemelynevy Körber Oszkár yszemelynevy körber yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Körber yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Bem. 1873. okt. 4. Kassán. ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy »Két szék közt a pad alatt vagy a mama mint vetélytárs«, ycimy két szék közt a pad alatt vagy a mama mint vetélytárs ycimy Két szék közt a pad alatt vagy a mama mint vetélytárs ycimy két ycimy szék ycimy közt ycimy a ycimy pad ycimy alatt ycimy vagy ycimy a vj. 2 felv. Capendu Ernő yszemelynevy capendu ernő yszemelynevy Capendu Ernő yszemelynevy capendu yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Capendu yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy után. Kassa, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy 1873. dec. 12. »Rablógyilkos«, ycimy rablógyilkos ycimy Rablógyilkos ycimy rablógyilkos ycimy ycimy Rablógyilkos ycimy ykodvegy vj. 1 felv. írta About Edmound. yszemelynevy about edmound yszemelynevy About Edmound yszemelynevy about yszemelynevy edmound yszemelynevy yszemelynevy About yszemelynevy Edmound yszemelynevy ykodvegy U. o. »Az öngyilkos«, ycimy az öngyilkos ycimy Az öngyilkos ycimy az ycimy öngyilkos ycimy ycimy Az ycimy öngyilkos ycimy ykodvegy vj. Kolozsvár, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy 1875. telén. »A tiszteletes ur keservei«, ycimy a tiszteletes ur keservei ycimy A tiszteletes ur keservei ycimy a ycimy tiszteletes ycimy ur ycimy keservei ycimy ycimy A ycimy tiszteletes ycimy ur ycimy keservei ycimy ykodvegy vj. 4 felv. Kneisel yszemelynevy kneisel yszemelynevy Kneisel yszemelynevy kneisel yszemelynevy yszemelynevy Kneisel yszemelynevy ykodvegy után, Kassa, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy 1875. ápr. 21. »Mondecaus, a tudomány bajnoka«, ycimy mondecaus, a tudomány bajnoka ycimy Mondecaus, a tudomány bajnoka ycimy mondecaus, ycimy a ycimy tudomány ycimy bajnoka ycimy ycimy Mondecaus, ycimy a ycimy tudomány ycimy bajnoka ycimy ykodvegy szmű. írta Brachvogel. yszemelynevy brachvogel yszemelynevy Brachvogel yszemelynevy brachvogel yszemelynevy yszemelynevy Brachvogel yszemelynevy ykodvegy Kolozsvár, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy 1875. »A xtalanevtizedx 1885 doktor bácsi«, ycimy a doktor bácsi ycimy A doktor bácsi ycimy a ycimy doktor ycimy bácsi ycimy ycimy A ycimy doktor ycimy bácsi ycimy ykodvegy vj. 5 felv. írta Moser. yszemelynevy moser yszemelynevy Moser yszemelynevy moser yszemelynevy yszemelynevy Moser yszemelynevy ykodvegy Bem. 1882. xevtizedx 1885 szeptemberben. U. o. — Első neje: Gombos Katalin yszemelynevy gombos katalin yszemelynevy Gombos Katalin yszemelynevy gombos yszemelynevy katalin yszemelynevy yszemelynevy Gombos yszemelynevy Katalin yszemelynevy ykodvegy (Papp Zsigmondné); yszemelynevy papp zsigmondne yszemelynevy Papp Zsigmondné yszemelynevy papp yszemelynevy zsigmondne yszemelynevy yszemelynevy Papp yszemelynevy Zsigmondné yszemelynevy ykodvegy második neje: Borovszky Matild, yszemelynevy borovszky matild yszemelynevy Borovszky Matild yszemelynevy borovszky yszemelynevy matild yszemelynevy yszemelynevy Borovszky yszemelynevy Matild yszemelynevy ykodvegy színésznő, sz. 1861-ben, xevtizedx 1865 megh. xtalanevtizedx 1875 xtalanevtizedx 1885 1907. jan. 17-én, Budapesten. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Házasságuk 1880. xevtizedx 1885 aug. xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 havában volt, Kolozsvárott. ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy Működött Kolozsvárott, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy a Magyar- yintezmenyy magyar yintezmenyy Magyar yintezmenyy magyar yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy ykodvegy és Vígszínházban. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy — Fia: ifj. Mátray Béla, yszemelynevy ifj. mátray béla yszemelynevy ifj. Mátray Béla yszemelynevy ifj. yszemelynevy mátray yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Mátray yszemelynevy Béla yszemelynevy yk mint a Vígszínházi yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy színésziskola növendéke öngyilkos lett 1902. xevtizedx 1905 júl. 21-én, Budapesten. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy szin_III.0254.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Mátray /Betegh/ Béla - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1846

SZULETESIEVTIZED 1845

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0254.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0254.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/28/28899.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Mátray Betegh Béla

Szócikk: Mátray /Betegh/ Béla (alcsíktusnádi), színész, a Nemzeti Színház rendezője, sz. 1846. márc. 19-én, székely nemes családból, Kolozsvárott, megh. 1912. aug. 19-én, Gödöllőn. Tanulmányait a nagyszebeni Theréziánumban folytatta 1857— 1862-ig; innen Kolozsvárra ment a gimnázium felsőbb osztályai elvégzésére. Itt kedvet kapott a festészethez és csakhamar egy festőnél kapott alkalmazást, kinél másfél évet töltött, azután a színipályára akart lépni s 1868. aug. 9-én a színészakadémia növendéke lett, ahol egy év után ösztöndíjat is kapott. Előbb Aradi Gerőnél volt szerződésben a Várszínházban, 1870. jan. 21-én Fehérvári Antal kolozsvári társulatához hívták meg. Itt első fellépte a »Kalmár és tengerész«-ben Arthur szerepe volt. Ezután Kassára megy, Temesváry Lajoshoz, majd két évig az aradi Színügygyámolító Egylet igazgatása alatt működik, télen Aradon, nyáron pedig mint művezető Nagybecskerek, Békésgyula, Nagykikinda városokban. 1874-ben ismét Kolozsvárott működik, ekkor Korbuly Bogdán intendánssága alatt művezető volt 1884-ig. Közben az 1880. év április 28-án megalakult bécsi népszínműtársulatnak művezetőjévé nevezték ki. Mint művezető nagy tudással és igen tapintatosan működött. Különösen a szerepek kettős kiosztásában volt érdekes módszere, amennyiben a népszerű művészeket a második kiosztásban szerepeltette, míg a fiatalabbak a darab első előadásain játszottak s így az ő helyzetüket is megkönnyítette, mert aki először játszik egy szerepet, bizonyos mértékben előnye van utódával szemben. 1883. október havában a Nemzeti Színház segédrendezőjévé hívták meg. 1896-ban a Vígszínház tagjai sorába szerződtették, ahol később főrendező volt és a színház színésziskolájának gyakorló tanára. Innen 1902. nov. 25-én megvált és elfoglalta a Nemzeti Színház rendezői tisztét (1903. jan. 1.), melynek haláláig egyik erőssége volt. Főbb szerepei: Shylock, Biberach, Harpagon, Jago, Moor Ferenc, Myze (IV. László), stb. Szakmunkája: »Az élet színfalai« Kolozsvár. 1880. »A kolozsvári nemzeti színház«. (Válasz a Pesti Napló ez évi 240-ik számában föntebbi cím alatt megjelent közleményére.) U. o. 1882. Színművei: »Arbuez Péter, Szevilla inkvizitora«, dr. (Fordítás.) Bem. 1875. febr. elején, Debrecenben. »Kis ördög«, a kolozsvári 1000 frankos népszínmű pályázaton legtöbb elismerést nyert. 1876. »Koncsag Lajkó«, népsz. 3 felv. Zenéje Szabó Imrétől. 1876. aug. 25. Népszínház. »Az inquisitor leánya vagy, az urnák méltó és méltatlan szolgái«, szomorúj, 4 felv. írta Körber Oszkár. Bem. 1873. okt. 4. Kassán. »Két szék közt a pad alatt vagy a mama mint vetélytárs«, vj. 2 felv. Capendu Ernő után. Kassa, 1873. dec. 12. »Rablógyilkos«, vj. 1 felv. írta About Edmound. U. o. »Az öngyilkos«, vj. Kolozsvár, 1875. telén. »A tiszteletes ur keservei«, vj. 4 felv. Kneisel után, Kassa, 1875. ápr. 21. »Mondecaus, a tudomány bajnoka«, szmű. írta Brachvogel. Kolozsvár, 1875. »A doktor bácsi«, vj. 5 felv. írta Moser. Bem. 1882. szeptemberben. U. o. — Első neje: Gombos Katalin (Papp Zsigmondné); második neje: Borovszky Matild, színésznő, sz. 1861-ben, megh. 1907. jan. 17-én, Budapesten. Házasságuk 1880. aug. havában volt, Kolozsvárott. Működött Kolozsvárott, a Magyar- és Vígszínházban. — Fia: ifj. Mátray Béla, mint a Vígszínházi színésziskola növendéke öngyilkos lett 1902. júl. 21-én, Budapesten. szin_III.0254.pdf III