Címszó: Miskolci színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0309.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0309.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29217.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Miskolci színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529217.htm

 

Szócikk: Miskolci színészet A miskolci (megye) színészet tulajdonképeni megteremtője Wesselényi Miklós báró, (személy) (információ)  aki az »Erdélyi Színjátszó Társaság«-ot (intézmény) (információ)  1800. (időpont) márc. havában Miskolcra (megye) is elküldi. A társulat tagjai voltak: Kócsi János (személy) (információ)  és felesége, Kontz József (személy) (információ)  és felesége, Jancsó Pál, (személy) (információ)  Kócsi József, (személy) (információ)  Simonfy György, (személy) Medve György, (személy) (információ)  Sáska János, (személy) (információ)  Ernyi Mihály (személy) (információ)  és felesége. Az első évben a »Korona« (intézmény) (információ)  vendéglő kerthelyiségében játszottak, de már 1801-ben (időpont) Izdentzy Antal (személy) (információ)  praefectus szép nyári színkört építtet, természetesen báró Wesselényi (személy) (információ)  költségén, melyet 1802-ben (időpont) készítettek el. Az »rdélyi Színjátszó Társaság« (intézmény) 1800—14-ig (időpont) majd minden év nyarán keresi fel Miskolc (megye) városát és ott meglehetős pártfogás mellett játszott. 1815-ben (időpont) a pesti (Budapest) színjátszó társaság keresi fel a várost, Benke József (személy) (információ)  és Murányi Zsigmond (személy) (információ)  vezetése mellett. Tagok: Murányiné, (személy) Déryné, (személy) (információ)  Sáskáné, (személy) Takács Anna, (személy) (információ)  Bőssi Anna, (személy) Thellerné, (személy) Pápainé, (személy) Kissné, (személy) Benke J., (személy) (információ)  Murányi Zs., (személy) (információ)  Lángh Ádám, (személy) (információ)  Nagy János, (személy) (információ)  Fehér Tamás, (személy) (információ)  Bruckner József, (személy) (információ)  Divéky. (személy) (információ)  Most is a »Korona« (intézmény) (információ)  udvarán játszottak, ahol 60 frt bért fizettek, azután a »csizmadia - szín«-ben. (intézmény) (információ)  Innen gyakran tettek kirándulást Sátoraljaújhelyre, (megye) Kassára. (megye) A csizmadia-szín nagyobb volt, de éppen olyan rozoga, mint a Korona kocsiszínje, öltözők nélkül szintén. »Ott énekeltem, — írja Déryné, (személy) (információ)  — a nagy áriákat. Fölül a színház teteje nem volt befödve, csak egy sor zsindellyel és a hó kénye-kedve szerint esett le csupasz nyakamra és karomra.« (Azért hívták csizmadia - színnek, (intézmény) (információ)  mert a csizmadiák itt árulták készítményüket.) Az új színház alapkőletételi ünnepe 1819. (időpont) máj. 17-én délután 5 órakor volt, Klobusiczky József (személy) főispán jelenlétében, a Boldogasszony ucca (ma Deák u.) telkén. A színházat megnyitották: 1823.aug.24-én: (időpont) az alkalmi prológust Szentpétery Zsigmond (személy) (információ)  szavalta: a társaság tagjai: Nagy István, (személy) (információ)  Czégényi Erzsébet, (személy) (információ)  Nagy Mihály, (személy) (információ)  Kőszegi Alajos, (személy) (információ)  Magyari (személy) (információ)  és neje, Horváthné, (személy) Éderné, (személy) Szentpétery (személy) (információ)  stb. Első előadásul Kisfaludy Károly (személy) (információ)  »Tatárok Magyarországon« (cím) c. drámája került színre: igazgató Éder György (személy) (információ)  volt, aki a színpadot Wesselényi Miklós (személy) (információ)  díszleteivel szerelte fel. Az első hetekben a »Donna Dianá«-t, (cím) »Lutza széké«-t, (cím) »Stuart Máriá«-t, (cím) (információ)  »Bohó Misi de Hájas« (cím) vígjátékot játszották. Helyárak: »a bemenet ára 60 kr, de a töltött székek ára 1 frt rendszerint s az abonnement pedig 8 frt tizenkét játékra.« A színpad az 1823-iki (időpont) megnyitóra nem készült el s csak egy ideiglenesen felállított emelvényen játszottak az aktorok. 1824-ben (időpont) Pergő Celesztin (személy) (információ)  lesz az itt az igazgató. Ezen az ideiglenes színpadon hetenként kétszer tartottak előadást, 1828-ig, (időpont) míg a külső és belső díszítések elkészültek, végre 1828. (időpont) febr. 17-én az Erdélyi Dal- és Színjátszó Társaság (intézmény) (információ)  a »Szevillai borbély« (cím) c. daljátékkal megkezdte működését. Tagok voltak: Egressy Gábor, (személy) (információ)  Lángh Ádám, (személy) (információ)  László József, (személy) (információ)  Mátéffy (személy) (információ)  és neje, Szákfy József, (személy) Szőllőssy Lajos, (személy) Ujfalussy Sándor (személy) (információ)  és neje, Telepy György (személy) és neje: Vermes Eszter, (személy) (információ)  Várady Károly, (személy) (információ)  Heinisch József, (személy) (információ)  karmester, Déryné, (személy) (információ)  Pályiné, (személy) Borsos Klára, (személy) (információ)  Kovácsné, (személy) (információ)  Székely Zsuzsi, (személy) (információ)  Sáska Biri. (személy) (információ)  1829. (időpont) febr. havától Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  az igazgató, majd ez év júl. havától Kilényi Dávid; (személy) (információ)  1830—1831-ben (időpont) Lángh Ádám (személy) (információ)  kapja meg a várost, azontúl itt jár: 1834-ben (időpont) Pergő Celesztin (személy) (információ)  és Ujfalussy Sándor (személy) (információ)  egyesített társulata; 1835. (időpont) ápr. havában eltiltják a dohányzást a színházban; 1835. (időpont) okt. 18-án Balla Károly (személy) (információ)  volt az igazgató, egy év multán pedig Pályi Elek, (személy) (információ)  kinek nejét, Botos Karolinát, (személy) (információ)  Déryné (személy) (információ)  hozta a színészethez. Tagok névsora: Bárányi Péter, (személy) Benza Károly, (személy) (információ)  Chiabay Pál, (személy) (információ)  Éder György, (személy) (információ)  Éder Eduárd, (személy) (információ)  Földvári Vince, (személy) (információ)  Hazslini Ferenc (személy) és neje, Keresztesy Ambrus (személy) (súgó), Kiss János, (személy) (információ)  Kovátsi János, (személy) Lángh Lajos (személy) (információ)  és neje, Nagy József, (személy) (információ)  Rácz Sándor, (személy) (információ)  Szakácsy István, (személy) (információ)  Városy Theofil. (személy) E színház 1843. (időpont) júl. 19-én a városban dühöngő óriási tűzvész martaléka lett. (A Triesti Ált. Biztosító Társaság (intézmény) 4000 forint kárpótlást nyújtott a városnak.) 1846. (időpont) január—március hónapokban Kőrössy Ferenc (személy) (információ)  a »Koroná«-ban (cím) (információ)  játszott. Tagok: Déryné, (személy) (információ)  Kőrössyné, (személy) Kőrössy Ágnes, (személy) (információ)  Kőrössy Mimike, (személy) (információ)  Országhné, (személy) Zelényiné, (személy) Baranyi Péter, (személy) Fehérváry K. Antal, (személy) (információ)  Jánosy Emil, (személy) Kantay József, (személy) (információ)  Kálmán István, (személy) (információ)  Kőrössy Anti (személy) (információ)  (gyermek), Kőrössy Kálmán, (személy) (információ)  Magyar János, (személy) (információ)  Nagy József, (személy) (információ)  Országh János (személy) (információ)  (súgó), Rácz J., (személy) (információ)  Rákossy Márton, (személy) Szász Lajos, (személy) (információ)  Márton József (személy) (információ)  (kellékes). 1846. (időpont) dec. havában Szemere Bertalan (személy) (információ)  borsodi (megye) (információ)  másodalispán a miskolci állandó új színház (intézmény) (információ)  felépítésére részvényíveken 40 ezer forintot gyűjtött: a művészet és nemzetiség előmozdítása címén. 1847-ben (időpont) megindult a második színház építése. 1847. (időpont) szept. 3-án, mikor István főherceg (személy) (információ)  helytartó lovassereg kíséretében Miskolcra (megye) érkezett, a hámori (megye) kirándulás után másnap, szept. 4-én reggel Szemere (személy) (információ)  letette az épülő színház alapkövét. Szemere (személy) (információ)  beszédet mondott, kinek emlékiratát a főherceg helyezte az alapkőbe. Az építést Cassanó József (személy) tervezte. Közbe jött a forradalom. 1849-ig (időpont) még csak a külső helyiségek épültek fel. Később már nagyobb erővel indult meg az építés. A költségek 61.328 forintot tettek ki. 11 évig épült a színház, 1857. (időpont) szept. 3-án volt ünnepélyes megnyitása. I. Ferenc József király (személy) miskolci (megye) látogatása alkalmával. (Jókai (személy) (információ)  alkalmi prológja és »Brankovics György«, (cím) (információ)  Obernyik Károly (személy) (információ)  szomorújátéka került színre, Latabár Endre (személy) (információ)  társulatának tagjaival és a pesti Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  vendégeivel.) A király kísérője: gróf Szirmay Tamás (személy) (információ)  gárda-ezredes útközben meghalt, így Ferenc József király (személy) nem jelent meg az előadáson. — Másnap, szept. 4-én a »Cárnő«, (cím) 5-én az »Egy pohár víz« (cím) (információ)  c. vj. volt kitűzve ünnepi előadásul. A három díszelőadás keretében a pesti Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  tagjai közül résztvettek: Jókainé, (személy) (információ)  Munkácsy Flóra, (személy) (információ)  Lendvay Márton (személy) (információ)  és Egressy Gábor. (személy) (információ)  Ezen előadásokra egy páholy ára 100 frt volt s mind a 3 előadásra elkeltek a jegyek. — A színház előcsarnokában a nevezetes nap emlékét a következő felírású márványtábla hirdeti: A magyar nemzeti színművészet ezen hajléka felépült 1857-ben. (időpont) Vármegyénk nagy fia: SZEMERE BERTALAN (személy) (információ)  kezdeményezésére s lelkes munkálkosából az első előadást LATABÁR ENDRE (személy) (információ)  színtársulata tartotta 1857. (időpont) szept. 3-án. Ezt az emléktáblát állította: A Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeum-Egyesület (intézmény) 1907-ben. (időpont) A társulat nevezetesebb tagjai: Mátrai Laura (személy) (információ)  (Szépné, (személy) majd Gyöngyössy Jánosné), (személy) (információ)  Mátrai Mari, (személy) (információ)  Gvozdanovits Júlia (személy) (később Paulay Edéné), (személy) (információ)  Benedekné, (személy) Jánosiné, (személy) Kecskésné, (személy) Harmath Emma, (személy) (információ)  Jánosi, (személy) (információ)  Benedek, (személy) (információ)  Károlyi, (személy) (információ)  Szép, (személy) (információ)  Kovács, (személy) (információ)  Együd, (személy) (információ)  Nyiri, (személy) (információ)  Váradi, (személy) (információ)  Pásztor, (személy) (információ)  Kerekes Kálmán (személy) (információ)  díszmester, stb. Néhány érdekesebb darabja: Pál fordulása, (cím) Női harc, (cím) (információ)  Én voltam, (cím) (információ)  Férj az ajtó előtt, (cím) Port a szemébe. (cím) Atilla, (cím) Dajka, (cím) Mátyás diák, (cím) (információ)  A család öröme, (cím) stb. 1857—1860—1861-ben (időpont) Molnár György, (személy) (információ)  az igazgató, 1862-ben (időpont) Pázmán Mihály, (személy) (információ)  őt követi 1863-ban (időpont) Benedek József (személy) (információ)  és Kocsisovszky Jusztin; (személy) (információ)  1864. (időpont) nyarán Latabár, (személy) (információ)  telén pedig Szabó József (személy) (információ)  és Philippovics István (személy) egyesített társulat hirdeti itt az igét. 1864—65-ben (időpont) Gárdonyi Antal, (személy) (információ)  1865—66-ban (időpont) Szilágyi Béla, (személy) (információ)  1866-68-ban (időpont) Károlyi Lajos, (személy) (információ)  a június—augusztusi pótszezónban Aradi Gerő (személy) (információ)  az igazgató. 1868—1870-ben: (időpont) Egressy Ákos (személy) (információ)  kap játszási engedélyt. (Ekkor történt, hogy Déryné (személy) (információ)  is fellépett — utoljára aki ugyanis keresztanyja volt Egressynek.) (személy) (információ)  1870. (időpont) júl. 25-től aug. 25-ig Tóth Jenő (személy) (információ)  váltja fel, majd ellátogatnak még a következő igazgatók: 1870—71-ben (időpont) Sztupa Andor, (személy) (információ)  1871—72-ben (időpont) Károlyi — Sztupa, (személy) (információ)  1872—73-ban (időpont) Károlyi Lajos, (személy) (információ)  1873-75-ben (időpont) Mannsberger Jakab, (személy) (információ)  1875—1876-ban (időpont) Némethy Györgyné Eötvös Borcsa, (személy) (információ)  1876— (időpont) 1877-ben (időpont) Krecsányi Ignác, (személy) (információ)  (az első itteni fixumos direktor), 1877—1878-ban (időpont) Károlyi Lajos, (személy) (információ)  1879—1881-ben (időpont) Miklóssy Gyula (személy) (információ)  az igazgató, őt követi 1881-83-ban (időpont) Lászy Vilmos, (személy) (információ)  1883—84-ben (időpont) Gerőffy Andor, (személy) (információ)  1884—85-ben (időpont) Tóth Béla (személy) (információ)  (1885. (időpont) nov. 6-án megalakult a színpártoló-egylet), 1885—86-ban (időpont) Dancz Lajos, (személy) (információ)  1886-88-ban (időpont) Kövessy Albert, (személy) (információ)  a pótidényben Jakab Lajos. (személy) (információ)  A. következő szezont (1888— (időpont) 89.) Hatvani Károly (személy) (információ)  társulata játszotta végig; ő volt itt az első igazgató, aki évi szubvenciót kapott. (1200 (időpont) forintot szavaztak meg részére.) A pótidényben Halmay Imrét (személy) (információ)  hívták meg; 1889—1890-ben (időpont) Egri Kálmán (személy) (információ)  az igazgató, a pótidényben ismét Krecsányi Ignác, (személy) (információ)  1890—1893-ban (időpont) megint Halmay Imre, (személy) (információ)  1893—96-ban (időpont) Csóka Sándor, (személy) (információ)  1896—99-ben (időpont) Tiszay Dezső, (személy) (információ)  1901—1903-ban (időpont) Szalkai Lajos, (személy) (információ)  1903— (időpont) 1904-ben (időpont) Németh József, (személy) (információ)  1904—1906-ban (időpont) Balla Kálmán, (személy) (információ)  1907-től (időpont) Palágyi Lajos, (személy) (információ)  őt követte Sebestyén Géza (személy) (információ)  és öccse: Sebestyén Mihály. (személy) (információ)  1907. (időpont) okt. 17-én megünnepelték a színház fennállása 50-ik jubileumát, 1823. (időpont) dec. 11-én pedig az első színházépület megépítése centennáriumát, amidőn színházépítési alapot létesítettek, elhatározták, hogy Dérynéről, (személy) (információ)  Szerdahelyi Kálmánról (személy) (információ)  és Egressy Gáborról (személy) (információ)  egy-egy uccát neveznek el, Déryné (személy) (információ)  és Latabár Endre (személy) (információ)  síremlékét a város fogja gondozni; egyben Déryné (személy) (információ)  egykori lakóházát, Hunyadi ucca 58. sz. alatt emléktáblával jelölték meg. 1926. (időpont) jan. 9-én megnyílt a restaurált színház, melynek költsége kétmilliárd koronát tett ki. A színház és a színtársulat támogatására a város 20.000 pengő évi szubvenciót, azonkívül természetbeni járandóságokat ad. Miskolc (megye) város múzeuma a több, mint száz évre visszanyúló miskolci (megye) színészetnek számtalan értékes emlékeit őrzi. szin_III.0309.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Miskolci színészet címszóvég 29217 Szócikk: Miskolci színészet A miskolci ytelepulesy miskolc ytelepulesy miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy színészet tulajdonképeni megteremtője Wesselényi Miklós báró, yszemelynevy wesselényi miklós báró yszemelynevy Wesselényi Miklós báró yszemelynevy wesselényi yszemelynevy miklós yszemelynevy báró yszemelynevy yszemelynevy Wesselényi yszemelynevy Miklós yszemelyn aki az »Erdélyi Színjátszó Társaság«-ot yintezmenyy erdélyi színjátszó társaság yintezmenyy Erdélyi yintezmenyy erdélyi yintezmenyy színjátszó yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Erdélyi yintezmenyy ykodvegy 1800. márc. havában Miskolcra ytelepulesy miskolc ytelepulesy Miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy is elküldi. A társulat tagjai voltak: Kócsi János yszemelynevy kócsi jános yszemelynevy Kócsi János yszemelynevy kócsi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kócsi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy és felesége, Kontz József yszemelynevy kontz józsef yszemelynevy Kontz József yszemelynevy kontz yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kontz yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és felesége, Jancsó Pál, yszemelynevy jancsó pál yszemelynevy Jancsó Pál yszemelynevy jancsó yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Jancsó yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Kócsi József, yszemelynevy kócsi józsef yszemelynevy Kócsi József yszemelynevy kócsi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kócsi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Simonfy György, yszemelynevy simonfy györgy yszemelynevy Simonfy György yszemelynevy simonfy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Simonfy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Medve György, yszemelynevy medve györgy yszemelynevy Medve György yszemelynevy medve yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Medve yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Sáska János, yszemelynevy sáska jános yszemelynevy Sáska János yszemelynevy sáska yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Sáska yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Ernyi Mihály yszemelynevy ernyi mihály yszemelynevy Ernyi Mihály yszemelynevy ernyi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Ernyi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy és felesége. Az első évben a »Korona« yintezmenyy korona yintezmenyy Korona yintezmenyy korona yintezmenyy yintezmenyy Korona yintezmenyy ykodvegy vendéglő kerthelyiségében játszottak, de már 1801-ben Izdentzy Antal yszemelynevy izdentzy antal yszemelynevy Izdentzy Antal yszemelynevy izdentzy yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Izdentzy yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy praefectus szép nyári színkört építtet, természetesen báró Wesselényi yszemelynevy báró wesselényi yszemelynevy báró Wesselényi yszemelynevy báró yszemelynevy wesselényi yszemelynevy yszemelynevy báró yszemelynevy Wesselényi yszemelynevy ykodvegy költségén, melyet 1802-ben készítettek el. Az »rdélyi Színjátszó Társaság« yintezmenyy rdélyi színjátszó társaság yintezmenyy rdélyi S yintezmenyy rdélyi yintezmenyy színjátszó yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy rdélyi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy 1800—14-ig majd xtalanevtizedx 1815 minden év nyarán keresi fel Miskolc ytelepulesy miskolc ytelepulesy Miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy városát és ott meglehetős pártfogás mellett játszott. 1815-ben xevtizedx 1815 a pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy színjátszó társaság keresi fel a várost, Benke József yszemelynevy benke józsef yszemelynevy Benke József yszemelynevy benke yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Benke yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Murányi Zsigmond yszemelynevy murányi zsigmond yszemelynevy Murányi Zsigmond yszemelynevy murányi yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Murányi yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy vezetése mellett. Tagok: Murányiné, yszemelynevy murányine yszemelynevy Murányiné yszemelynevy murányine yszemelynevy yszemelynevy Murányiné yszemelynevy ykodvegy Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Sáskáné, yszemelynevy sáskáne yszemelynevy Sáskáné yszemelynevy sáskáne yszemelynevy yszemelynevy Sáskáné yszemelynevy ykodvegy Takács Anna, yszemelynevy takács anna yszemelynevy Takács Anna yszemelynevy takács yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Takács yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Bőssi Anna, yszemelynevy bőssi anna yszemelynevy Bőssi Anna yszemelynevy bőssi yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Bőssi yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Thellerné, yszemelynevy thellerne yszemelynevy Thellerné yszemelynevy thellerne yszemelynevy yszemelynevy Thellerné yszemelynevy ykodvegy Pápainé, yszemelynevy pápaine yszemelynevy Pápainé yszemelynevy pápaine yszemelynevy yszemelynevy Pápainé yszemelynevy ykodvegy Kissné, yszemelynevy kissne yszemelynevy Kissné yszemelynevy kissne yszemelynevy yszemelynevy Kissné yszemelynevy ykodvegy Benke J., yszemelynevy benke j. yszemelynevy Benke J. yszemelynevy benke yszemelynevy j. yszemelynevy yszemelynevy Benke yszemelynevy J. yszemelynevy ykodvegy Murányi Zs., yszemelynevy murányi zs. yszemelynevy Murányi Zs. yszemelynevy murányi yszemelynevy zs. yszemelynevy yszemelynevy Murányi yszemelynevy Zs. yszemelynevy ykodvegy Lángh Ádám, yszemelynevy lángh ádám yszemelynevy Lángh Ádám yszemelynevy lángh yszemelynevy ádám yszemelynevy yszemelynevy Lángh yszemelynevy Ádám yszemelynevy ykodvegy Nagy János, yszemelynevy nagy jános yszemelynevy Nagy János yszemelynevy nagy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Fehér Tamás, yszemelynevy fehér tamás yszemelynevy Fehér Tamás yszemelynevy fehér yszemelynevy tamás yszemelynevy yszemelynevy Fehér yszemelynevy Tamás yszemelynevy ykodvegy Bruckner József, yszemelynevy bruckner józsef yszemelynevy Bruckner József yszemelynevy bruckner yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bruckner yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Divéky. yszemelynevy divéky yszemelynevy Divéky yszemelynevy divéky yszemelynevy yszemelynevy Divéky yszemelynevy ykodvegy Most is a »Korona« yintezmenyy korona yintezmenyy Korona yintezmenyy korona yintezmenyy yintezmenyy Korona yintezmenyy ykodvegy udvarán játszottak, ahol 60 frt bért fizettek, azután a »csizmadia - szín«-ben. yintezmenyy csizmadia - szín yintezmenyy csizmadi yintezmenyy csizmadia yintezmenyy - yintezmenyy szín yintezmenyy yintezmenyy csizmadi yintezmenyy ykodvegy Innen gyakran tettek kirándulást Sátoraljaújhelyre, ytelepulesy sátoraljaújhely ytelepulesy Sátoraljaújhely ymegyey zemplén megye ykodvegy Kassára. ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy A csizmadia-szín nagyobb volt, de éppen olyan rozoga, mint a Korona kocsiszínje, öltözők nélkül szintén. »Ott énekeltem, — írja Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy — a nagy áriákat. Fölül a színház teteje nem volt befödve, csak egy sor zsindellyel és a hó kénye-kedve szerint esett le csupasz nyakamra és karomra.« (Azért hívták csizmadia - színnek, yintezmenyy csizmadia - szín yintezmenyy csizmadi yintezmenyy csizmadia yintezmenyy - yintezmenyy szín yintezmenyy yintezmenyy csizmadi yintezmenyy ykodvegy mert a csizmadiák itt árulták készítményüket.) Az új színház alapkőletételi ünnepe 1819. máj. xtalanevtizedx 1825 17-én délután 5 órakor volt, Klobusiczky József yszemelynevy klobusiczky józsef yszemelynevy Klobusiczky József yszemelynevy klobusiczky yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Klobusiczky yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy főispán jelenlétében, a Boldogasszony ucca (ma Deák u.) telkén. A színházat megnyitották: 1823.aug.24-én: xevtizedx 1825 az alkalmi prológust Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery zsigmond yszemelynevy Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy szavalta: a társaság tagjai: Nagy István, yszemelynevy nagy istván yszemelynevy Nagy István yszemelynevy nagy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Czégényi Erzsébet, yszemelynevy czégényi erzsébet yszemelynevy Czégényi Erzsébet yszemelynevy czégényi yszemelynevy erzsébet yszemelynevy yszemelynevy Czégényi yszemelynevy Erzsébet yszemelynevy ykodvegy Nagy Mihály, yszemelynevy nagy mihály yszemelynevy Nagy Mihály yszemelynevy nagy yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Kőszegi Alajos, yszemelynevy kőszegi alajos yszemelynevy Kőszegi Alajos yszemelynevy kőszegi yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Kőszegi yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Magyari yszemelynevy magyari yszemelynevy Magyari yszemelynevy magyari yszemelynevy yszemelynevy Magyari yszemelynevy ykodvegy és neje, Horváthné, yszemelynevy horváthne yszemelynevy Horváthné yszemelynevy horváthne yszemelynevy yszemelynevy Horváthné yszemelynevy ykodvegy Éderné, yszemelynevy éderne yszemelynevy Éderné yszemelynevy éderne yszemelynevy yszemelynevy Éderné yszemelynevy ykodvegy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy stb. Első előadásul Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy károly yszemelynevy Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kisfaludy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy »Tatárok Magyarországon« ycimy tatárok magyarországon ycimy Tatárok Magyarországon ycimy tatárok ycimy magyarországon ycimy ycimy Tatárok ycimy Magyarországon ycimy ykodvegy c. drámája került színre: igazgató Éder György yszemelynevy éder györgy yszemelynevy Éder György yszemelynevy éder yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy volt, aki a színpadot Wesselényi Miklós yszemelynevy wesselényi miklós yszemelynevy Wesselényi Miklós yszemelynevy wesselényi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Wesselényi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy díszleteivel szerelte fel. Az első hetekben a »Donna Dianá«-t, ycimy donna diana ycimy Donna Dianá ycimy donna ycimy diana ycimy ycimy Donna ycimy Dianá ycimy ykodvegy »Lutza széké«-t, ycimy lutza széke ycimy Lutza széké ycimy lutza ycimy széke ycimy ycimy Lutza ycimy széké ycimy ykodvegy »Stuart Máriá«-t, ycimy stuart mária ycimy Stuart Máriá ycimy stuart ycimy mária ycimy ycimy Stuart ycimy Máriá ycimy ykodvegy »Bohó Misi de Hájas« ycimy bohó misi de hájas ycimy Bohó Misi de Hájas ycimy bohó ycimy misi ycimy de ycimy hájas ycimy ycimy Bohó ycimy Misi ycimy de ycimy Hájas ycimy ykodvegy vígjátékot játszották. Helyárak: »a bemenet ára 60 kr, de a töltött székek ára 1 frt rendszerint s az abonnement pedig 8 frt tizenkét játékra.« A színpad az 1823-iki megnyitóra nem készült el s csak egy ideiglenesen felállított emelvényen játszottak az aktorok. 1824-ben Pergő Celesztin yszemelynevy pergő celesztin yszemelynevy Pergő Celesztin yszemelynevy pergő yszemelynevy celesztin yszemelynevy yszemelynevy Pergő yszemelynevy Celesztin yszemelynevy ykodvegy lesz az itt az igazgató. Ezen az ideiglenes színpadon hetenként kétszer tartottak előadást, 1828-ig, míg a külső és belső díszítések elkészültek, végre 1828. febr. 17-én az Erdélyi Dal- és Színjátszó Társaság yintezmenyy erdélyi dal- és színjátszó társaság yintezmenyy Erdélyi yintezmenyy erdélyi yintezmenyy dal- yintezmenyy és yintezmenyy színjátszó yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Erdélyi yint a »Szevillai borbély« ycimy szevillai borbély ycimy Szevillai borbély ycimy szevillai ycimy borbély ycimy ycimy Szevillai ycimy borbély ycimy ykodvegy c. daljátékkal megkezdte működését. Tagok voltak: Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Lángh Ádám, yszemelynevy lángh ádám yszemelynevy Lángh Ádám yszemelynevy lángh yszemelynevy ádám yszemelynevy yszemelynevy Lángh yszemelynevy Ádám yszemelynevy ykodvegy László József, yszemelynevy lászló józsef yszemelynevy László József yszemelynevy lászló yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Mátéffy yszemelynevy mátéffy yszemelynevy Mátéffy yszemelynevy mátéffy yszemelynevy yszemelynevy Mátéffy yszemelynevy ykodvegy és neje, Szákfy József, yszemelynevy szákfy józsef yszemelynevy Szákfy József yszemelynevy szákfy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szákfy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Szőllőssy Lajos, yszemelynevy szőllőssy lajos yszemelynevy Szőllőssy Lajos yszemelynevy szőllőssy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szőllőssy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Ujfalussy Sándor yszemelynevy ujfalussy sándor yszemelynevy Ujfalussy Sándor yszemelynevy ujfalussy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Ujfalussy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy és neje, Telepy György yszemelynevy telepy györgy yszemelynevy Telepy György yszemelynevy telepy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Telepy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy és neje: Vermes Eszter, yszemelynevy vermes eszter yszemelynevy Vermes Eszter yszemelynevy vermes yszemelynevy eszter yszemelynevy yszemelynevy Vermes yszemelynevy Eszter yszemelynevy ykodvegy Várady Károly, yszemelynevy várady károly yszemelynevy Várady Károly yszemelynevy várady yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Várady yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Heinisch József, yszemelynevy heinisch józsef yszemelynevy Heinisch József yszemelynevy heinisch yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Heinisch yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy karmester, Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Pályiné, yszemelynevy pályine yszemelynevy Pályiné yszemelynevy pályine yszemelynevy yszemelynevy Pályiné yszemelynevy ykodvegy Borsos Klára, yszemelynevy borsos klára yszemelynevy Borsos Klára yszemelynevy borsos yszemelynevy klára yszemelynevy yszemelynevy Borsos yszemelynevy Klára yszemelynevy ykodvegy Kovácsné, yszemelynevy kovácsne yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy kovácsne yszemelynevy yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy ykodvegy Székely Zsuzsi, yszemelynevy székely zsuzsi yszemelynevy Székely Zsuzsi yszemelynevy székely yszemelynevy zsuzsi yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Zsuzsi yszemelynevy ykodvegy Sáska Biri. yszemelynevy sáska biri yszemelynevy Sáska Biri yszemelynevy sáska yszemelynevy biri yszemelynevy yszemelynevy Sáska yszemelynevy Biri yszemelynevy ykodvegy 1829. febr. xtalanevtizedx 1835 havától Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy az igazgató, majd ez év júl. havától Kilényi Dávid; yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy 1830—1831-ben xevtizedx 1835 Lángh Ádám yszemelynevy lángh ádám yszemelynevy Lángh Ádám yszemelynevy lángh yszemelynevy ádám yszemelynevy yszemelynevy Lángh yszemelynevy Ádám yszemelynevy ykodvegy kapja meg a várost, azontúl itt jár: 1834-ben Pergő Celesztin yszemelynevy pergő celesztin yszemelynevy Pergő Celesztin yszemelynevy pergő yszemelynevy celesztin yszemelynevy yszemelynevy Pergő yszemelynevy Celesztin yszemelynevy ykodvegy és Ujfalussy Sándor yszemelynevy ujfalussy sándor yszemelynevy Ujfalussy Sándor yszemelynevy ujfalussy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Ujfalussy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy egyesített társulata; 1835. ápr. havában eltiltják a dohányzást a színházban; 1835. okt. xtalanevtizedx 1845 18-án Balla Károly yszemelynevy balla károly yszemelynevy Balla Károly yszemelynevy balla yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Balla yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy volt az igazgató, egy év multán pedig Pályi Elek, yszemelynevy pályi elek yszemelynevy Pályi Elek yszemelynevy pályi yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Pályi yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy kinek nejét, Botos Karolinát, yszemelynevy botos karolina yszemelynevy Botos Karoliná yszemelynevy botos yszemelynevy karolina yszemelynevy yszemelynevy Botos yszemelynevy Karoliná yszemelynevy ykodvegy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy hozta a színészethez. Tagok névsora: Bárányi Péter, yszemelynevy bárányi péter yszemelynevy Bárányi Péter yszemelynevy bárányi yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Bárányi yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy Benza Károly, yszemelynevy benza károly yszemelynevy Benza Károly yszemelynevy benza yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Benza yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Chiabay Pál, yszemelynevy chiabay pál yszemelynevy Chiabay Pál yszemelynevy chiabay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Chiabay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Éder György, yszemelynevy éder györgy yszemelynevy Éder György yszemelynevy éder yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Éder Eduárd, yszemelynevy éder eduárd yszemelynevy Éder Eduárd yszemelynevy éder yszemelynevy eduárd yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy Eduárd yszemelynevy ykodvegy Földvári Vince, yszemelynevy földvári vince yszemelynevy Földvári Vince yszemelynevy földvári yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Földvári yszemelynevy Vince yszemelynevy ykodvegy Hazslini Ferenc yszemelynevy hazslini ferenc yszemelynevy Hazslini Ferenc yszemelynevy hazslini yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Hazslini yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy és neje, Keresztesy Ambrus yszemelynevy keresztesy ambrus yszemelynevy Keresztesy Ambrus yszemelynevy keresztesy yszemelynevy ambrus yszemelynevy yszemelynevy Keresztesy yszemelynevy Ambrus yszemelynevy ykodvegy (súgó), Kiss János, yszemelynevy kiss jános yszemelynevy Kiss János yszemelynevy kiss yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Kovátsi János, yszemelynevy kovátsi jános yszemelynevy Kovátsi János yszemelynevy kovátsi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kovátsi yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Lángh Lajos yszemelynevy lángh lajos yszemelynevy Lángh Lajos yszemelynevy lángh yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Lángh yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy és neje, Nagy József, yszemelynevy nagy józsef yszemelynevy Nagy József yszemelynevy nagy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Rácz Sándor, yszemelynevy rácz sándor yszemelynevy Rácz Sándor yszemelynevy rácz yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Rácz yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Szakácsy István, yszemelynevy szakácsy istván yszemelynevy Szakácsy István yszemelynevy szakácsy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Szakácsy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Városy Theofil. yszemelynevy városy theofil yszemelynevy Városy Theofil yszemelynevy városy yszemelynevy theofil yszemelynevy yszemelynevy Városy yszemelynevy Theofil yszemelynevy ykodvegy E színház 1843. xevtizedx 1845 júl. 19-én a városban dühöngő óriási tűzvész martaléka lett. (A Triesti Ált. Biztosító Társaság yintezmenyy triesti ált. biztosító társaság yintezmenyy Triesti yintezmenyy triesti yintezmenyy ált. yintezmenyy biztosító yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Triesti yintezmenyy ykodvegy 4000 forint kárpótlást nyújtott a városnak.) 1846. január—március hónapokban Kőrössy Ferenc yszemelynevy kőrössy ferenc yszemelynevy Kőrössy Ferenc yszemelynevy kőrössy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy a »Koroná«-ban ycimy korona ycimy Koroná ycimy korona ycimy ycimy Koroná ycimy ykodvegy játszott. Tagok: Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Kőrössyné, yszemelynevy kőrössyne yszemelynevy Kőrössyné yszemelynevy kőrössyne yszemelynevy yszemelynevy Kőrössyné yszemelynevy ykodvegy Kőrössy Ágnes, yszemelynevy kőrössy ágnes yszemelynevy Kőrössy Ágnes yszemelynevy kőrössy yszemelynevy ágnes yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy Ágnes yszemelynevy ykodvegy Kőrössy Mimike, yszemelynevy kőrössy mimike yszemelynevy Kőrössy Mimike yszemelynevy kőrössy yszemelynevy mimike yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy Mimike yszemelynevy ykodvegy Országhné, yszemelynevy országhne yszemelynevy Országhné yszemelynevy országhne yszemelynevy yszemelynevy Országhné yszemelynevy ykodvegy Zelényiné, yszemelynevy zelényine yszemelynevy Zelényiné yszemelynevy zelényine yszemelynevy yszemelynevy Zelényiné yszemelynevy ykodvegy Baranyi Péter, yszemelynevy baranyi péter yszemelynevy Baranyi Péter yszemelynevy baranyi yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Baranyi yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy Fehérváry K. Antal, yszemelynevy fehérváry k. antal yszemelynevy Fehérváry K. Antal yszemelynevy fehérváry yszemelynevy k. yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Fehérváry yszemelynevy K. yszemelynevy Antal yszemel Jánosy Emil, yszemelynevy jánosy emil yszemelynevy Jánosy Emil yszemelynevy jánosy yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Jánosy yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Kantay József, yszemelynevy kantay józsef yszemelynevy Kantay József yszemelynevy kantay yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kantay yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Kálmán István, yszemelynevy kálmán istván yszemelynevy Kálmán István yszemelynevy kálmán yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Kőrössy Anti yszemelynevy kőrössy anti yszemelynevy Kőrössy Anti yszemelynevy kőrössy yszemelynevy anti yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy Anti yszemelynevy ykodvegy (gyermek), Kőrössy Kálmán, yszemelynevy kőrössy kálmán yszemelynevy Kőrössy Kálmán yszemelynevy kőrössy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Magyar János, yszemelynevy magyar jános yszemelynevy Magyar János yszemelynevy magyar yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Magyar yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Nagy József, yszemelynevy nagy józsef yszemelynevy Nagy József yszemelynevy nagy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Országh János yszemelynevy országh jános yszemelynevy Országh János yszemelynevy országh yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Országh yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy (súgó), Rácz J., yszemelynevy rácz j. yszemelynevy Rácz J. yszemelynevy rácz yszemelynevy j. yszemelynevy yszemelynevy Rácz yszemelynevy J. yszemelynevy ykodvegy Rákossy Márton, yszemelynevy rákossy márton yszemelynevy Rákossy Márton yszemelynevy rákossy yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Rákossy yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy Szász Lajos, yszemelynevy szász lajos yszemelynevy Szász Lajos yszemelynevy szász yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szász yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Márton József yszemelynevy márton józsef yszemelynevy Márton József yszemelynevy márton yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Márton yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (kellékes). 1846. dec. havában Szemere Bertalan yszemelynevy szemere bertalan yszemelynevy Szemere Bertalan yszemelynevy szemere yszemelynevy bertalan yszemelynevy yszemelynevy Szemere yszemelynevy Bertalan yszemelynevy ykodvegy borsodi ytelepulesy borsod ytelepulesy borsod ymegyey borsod megye ykodvegy másodalispán a miskolci állandó új színház yintezmenyy miskolci állandó új színház yintezmenyy miskolci yintezmenyy miskolci yintezmenyy állandó yintezmenyy új yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy miskolci yintezmenyy ykodvegy felépítésére részvényíveken 40 ezer forintot gyűjtött: a művészet és nemzetiség előmozdítása címén. 1847-ben megindult a második színház építése. 1847. szept. 3-án, mikor István főherceg yszemelynevy istván főherceg yszemelynevy István főherceg yszemelynevy istván yszemelynevy főherceg yszemelynevy yszemelynevy István yszemelynevy főherceg yszemelynevy ykodvegy helytartó lovassereg kíséretében Miskolcra ytelepulesy miskolc ytelepulesy Miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy érkezett, a hámori ytelepulesy hámor ytelepulesy hámor ymegyey borsod megye ykodvegy kirándulás után másnap, szept. 4-én reggel Szemere yszemelynevy szemere yszemelynevy Szemere yszemelynevy szemere yszemelynevy yszemelynevy Szemere yszemelynevy ykodvegy letette az épülő színház alapkövét. Szemere yszemelynevy szemere yszemelynevy Szemere yszemelynevy szemere yszemelynevy yszemelynevy Szemere yszemelynevy ykodvegy beszédet mondott, kinek emlékiratát a főherceg helyezte az alapkőbe. Az építést Cassanó József yszemelynevy cassanó józsef yszemelynevy Cassanó József yszemelynevy cassanó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Cassanó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy tervezte. Közbe jött a forradalom. 1849-ig még xtalanevtizedx 1855 csak a külső helyiségek épültek fel. Később már nagyobb erővel indult meg az építés. A költségek 61.328 forintot tettek ki. 11 évig épült a színház, 1857. xevtizedx 1855 szept. 3-án volt ünnepélyes megnyitása. I. Ferenc József király yszemelynevy i. ferenc józsef király yszemelynevy I. Ferenc József király yszemelynevy i. yszemelynevy ferenc yszemelynevy józsef yszemelynevy király yszemelynevy yszemelynevy I. yszemelynevy Ferenc y miskolci ytelepulesy miskolc ytelepulesy miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy látogatása alkalmával. (Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy ykodvegy alkalmi prológja és »Brankovics György«, ycimy brankovics györgy ycimy Brankovics György ycimy brankovics ycimy györgy ycimy ycimy Brankovics ycimy György ycimy ykodvegy Obernyik Károly yszemelynevy obernyik károly yszemelynevy Obernyik Károly yszemelynevy obernyik yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Obernyik yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy szomorújátéka került színre, Latabár Endre yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy társulatának tagjaival és a pesti Nemzeti Színház yintezmenyy pesti nemzeti színház yintezmenyy pesti Ne yintezmenyy pesti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy pesti yintezmenyy Ne yintezmenyy ykodvegy vendégeivel.) A király kísérője: gróf Szirmay Tamás yszemelynevy gróf szirmay tamás yszemelynevy gróf Szirmay Tamás yszemelynevy gróf yszemelynevy szirmay yszemelynevy tamás yszemelynevy yszemelynevy gróf yszemelynevy Szirmay yszemelynevy Tamás yszemel gárda-ezredes útközben meghalt, így Ferenc József király yszemelynevy ferenc józsef király yszemelynevy Ferenc József király yszemelynevy ferenc yszemelynevy józsef yszemelynevy király yszemelynevy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy József yszemelynevy király nem jelent meg az előadáson. — Másnap, szept. 4-én a »Cárnő«, ycimy cárnő ycimy Cárnő ycimy cárnő ycimy ycimy Cárnő ycimy ykodvegy 5-én az »Egy pohár víz« ycimy egy pohár víz ycimy Egy pohár víz ycimy egy ycimy pohár ycimy víz ycimy ycimy Egy ycimy pohár ycimy víz ycimy ykodvegy c. vj. volt kitűzve ünnepi előadásul. A három díszelőadás keretében a pesti Nemzeti Színház yintezmenyy pesti nemzeti színház yintezmenyy pesti Ne yintezmenyy pesti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy pesti yintezmenyy Ne yintezmenyy ykodvegy tagjai közül résztvettek: Jókainé, yszemelynevy jókaine yszemelynevy Jókainé yszemelynevy jókaine yszemelynevy yszemelynevy Jókainé yszemelynevy ykodvegy Munkácsy Flóra, yszemelynevy munkácsy flóra yszemelynevy Munkácsy Flóra yszemelynevy munkácsy yszemelynevy flóra yszemelynevy yszemelynevy Munkácsy yszemelynevy Flóra yszemelynevy ykodvegy Lendvay Márton yszemelynevy lendvay márton yszemelynevy Lendvay Márton yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy és Egressy Gábor. yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Ezen előadásokra egy páholy ára 100 frt volt s mind a 3 előadásra elkeltek a jegyek. — A színház előcsarnokában a nevezetes nap emlékét a következő felírású márványtábla hirdeti: A magyar nemzeti színművészet ezen hajléka felépült 1857-ben. Vármegyénk nagy fia: SZEMERE BERTALAN yszemelynevy szemere bertalan yszemelynevy SZEMERE BERTALAN yszemelynevy szemere yszemelynevy bertalan yszemelynevy yszemelynevy SZEMERE yszemelynevy BERTALAN yszemelynevy ykodvegy kezdeményezésére s lelkes munkálkosából az első előadást LATABÁR ENDRE yszemelynevy latabár endre yszemelynevy LATABÁR ENDRE yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy LATABÁR yszemelynevy ENDRE yszemelynevy ykodvegy színtársulata tartotta 1857. szept. xtalanevtizedx 1865 xtalanevtizedx 1875 3-án. Ezt az emléktáblát állította: A Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeum-Egyesület yintezmenyy borsod-miskolci közművelődési és múzeum-egyesület yintezmenyy Borsod-M yintezmenyy borsod-miskolci yintezmenyy közművelődési yintezmenyy és yintezmenyy múzeum-egyesület yintezmenyy yintezm 1907-ben. xevtizedx 1905 A társulat nevezetesebb tagjai: Mátrai Laura yszemelynevy mátrai laura yszemelynevy Mátrai Laura yszemelynevy mátrai yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy (Szépné, yszemelynevy szépne yszemelynevy Szépné yszemelynevy szépne yszemelynevy yszemelynevy Szépné yszemelynevy ykodvegy majd Gyöngyössy Jánosné), yszemelynevy gyöngyössy jánosne yszemelynevy Gyöngyössy Jánosné yszemelynevy gyöngyössy yszemelynevy jánosne yszemelynevy yszemelynevy Gyöngyössy yszemelynevy Jánosné yszemelynevy ykodvegy Mátrai Mari, yszemelynevy mátrai mari yszemelynevy Mátrai Mari yszemelynevy mátrai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Gvozdanovits Júlia yszemelynevy gvozdanovits júlia yszemelynevy Gvozdanovits Júlia yszemelynevy gvozdanovits yszemelynevy júlia yszemelynevy yszemelynevy Gvozdanovits yszemelynevy Júlia yszemelynevy ykodvegy (később Paulay Edéné), yszemelynevy paulay edéne yszemelynevy Paulay Edéné yszemelynevy paulay yszemelynevy edéne yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Edéné yszemelynevy ykodvegy Benedekné, yszemelynevy benedekne yszemelynevy Benedekné yszemelynevy benedekne yszemelynevy yszemelynevy Benedekné yszemelynevy ykodvegy Jánosiné, yszemelynevy jánosine yszemelynevy Jánosiné yszemelynevy jánosine yszemelynevy yszemelynevy Jánosiné yszemelynevy ykodvegy Kecskésné, yszemelynevy kecskésne yszemelynevy Kecskésné yszemelynevy kecskésne yszemelynevy yszemelynevy Kecskésné yszemelynevy ykodvegy Harmath Emma, yszemelynevy harmath emma yszemelynevy Harmath Emma yszemelynevy harmath yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Harmath yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Jánosi, yszemelynevy jánosi yszemelynevy Jánosi yszemelynevy jánosi yszemelynevy yszemelynevy Jánosi yszemelynevy ykodvegy Benedek, yszemelynevy benedek yszemelynevy Benedek yszemelynevy benedek yszemelynevy yszemelynevy Benedek yszemelynevy ykodvegy Károlyi, yszemelynevy károlyi yszemelynevy Károlyi yszemelynevy károlyi yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy ykodvegy Szép, yszemelynevy szép yszemelynevy Szép yszemelynevy szép yszemelynevy yszemelynevy Szép yszemelynevy ykodvegy Kovács, yszemelynevy kovács yszemelynevy Kovács yszemelynevy kovács yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy ykodvegy Együd, yszemelynevy együd yszemelynevy Együd yszemelynevy együd yszemelynevy yszemelynevy Együd yszemelynevy ykodvegy Nyiri, yszemelynevy nyiri yszemelynevy Nyiri yszemelynevy nyiri yszemelynevy yszemelynevy Nyiri yszemelynevy ykodvegy Váradi, yszemelynevy váradi yszemelynevy Váradi yszemelynevy váradi yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy ykodvegy Pásztor, yszemelynevy pásztor yszemelynevy Pásztor yszemelynevy pásztor yszemelynevy yszemelynevy Pásztor yszemelynevy ykodvegy Kerekes Kálmán yszemelynevy kerekes kálmán yszemelynevy Kerekes Kálmán yszemelynevy kerekes yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Kerekes yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy díszmester, stb. Néhány érdekesebb darabja: Pál fordulása, ycimy pál fordulása ycimy Pál fordulása ycimy pál ycimy fordulása ycimy ycimy Pál ycimy fordulása ycimy ykodvegy Női harc, ycimy női harc ycimy Női harc ycimy női ycimy harc ycimy ycimy Női ycimy harc ycimy ykodvegy Én voltam, ycimy én voltam ycimy Én voltam ycimy én ycimy voltam ycimy ycimy Én ycimy voltam ycimy ykodvegy Férj az ajtó előtt, ycimy férj az ajtó előtt ycimy Férj az ajtó előtt ycimy férj ycimy az ycimy ajtó ycimy előtt ycimy ycimy Férj ycimy az ycimy ajtó ycimy előtt ycimy ykodvegy Port a szemébe. ycimy port a szemébe ycimy Port a szemébe ycimy port ycimy a ycimy szemébe ycimy ycimy Port ycimy a ycimy szemébe ycimy ykodvegy Atilla, ycimy atilla ycimy Atilla ycimy atilla ycimy ycimy Atilla ycimy ykodvegy Dajka, ycimy dajka ycimy Dajka ycimy dajka ycimy ycimy Dajka ycimy ykodvegy Mátyás diák, ycimy mátyás diák ycimy Mátyás diák ycimy mátyás ycimy diák ycimy ycimy Mátyás ycimy diák ycimy ykodvegy A család öröme, ycimy a család öröme ycimy A család öröme ycimy a ycimy család ycimy öröme ycimy ycimy A ycimy család ycimy öröme ycimy ykodvegy stb. 1857—1860—1861-ben xevtizedx 1865 Molnár György, yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy az igazgató, 1862-ben Pázmán Mihály, yszemelynevy pázmán mihály yszemelynevy Pázmán Mihály yszemelynevy pázmán yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Pázmán yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy őt követi 1863-ban Benedek József yszemelynevy benedek józsef yszemelynevy Benedek József yszemelynevy benedek yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Benedek yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Kocsisovszky Jusztin; yszemelynevy kocsisovszky jusztin yszemelynevy Kocsisovszky Jusztin yszemelynevy kocsisovszky yszemelynevy jusztin yszemelynevy yszemelynevy Kocsisovszky yszemelynevy Jusztin yszemelynevy ykodvegy 1864. nyarán Latabár, yszemelynevy latabár yszemelynevy Latabár yszemelynevy latabár yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy ykodvegy telén pedig Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Philippovics István yszemelynevy philippovics istván yszemelynevy Philippovics István yszemelynevy philippovics yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Philippovics yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy egyesített társulat hirdeti itt az igét. 1864—65-ben Gárdonyi Antal, yszemelynevy gárdonyi antal yszemelynevy Gárdonyi Antal yszemelynevy gárdonyi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Gárdonyi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy 1865—66-ban Szilágyi Béla, yszemelynevy szilágyi béla yszemelynevy Szilágyi Béla yszemelynevy szilágyi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy 1866-68-ban Károlyi xtalanevtizedx 1875 Lajos, yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy a június—augusztusi pótszezónban Aradi Gerő yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy az igazgató. 1868—1870-ben: xevtizedx 1875 Egressy Ákos yszemelynevy egressy ákos yszemelynevy Egressy Ákos yszemelynevy egressy yszemelynevy ákos yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Ákos yszemelynevy ykodvegy kap játszási engedélyt. (Ekkor történt, hogy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy is fellépett — utoljára aki ugyanis keresztanyja volt Egressynek.) yszemelynevy egressy yszemelynevy Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy ykodvegy 1870. júl. 25-től aug. 25-ig Tóth Jenő yszemelynevy tóth jenő yszemelynevy Tóth Jenő yszemelynevy tóth yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy váltja fel, majd ellátogatnak még a következő igazgatók: 1870—71-ben Sztupa Andor, yszemelynevy sztupa andor yszemelynevy Sztupa Andor yszemelynevy sztupa yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Sztupa yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy 1871—72-ben Károlyi — Sztupa, yszemelynevy sztupa yszemelynevy Sztupa yszemelynevy sztupa yszemelynevy yszemelynevy Sztupa yszemelynevy ykodvegy 1872—73-ban Károlyi Lajos, yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1873-75-ben Mannsberger Jakab, yszemelynevy mannsberger jakab yszemelynevy Mannsberger Jakab yszemelynevy mannsberger yszemelynevy jakab yszemelynevy yszemelynevy Mannsberger yszemelynevy Jakab yszemelynevy ykodvegy 1875—1876-ban Némethy Györgyné Eötvös Borcsa, yszemelynevy némethy györgyné eötvös borcsa yszemelynevy Némethy Györgyné Eötvös Borcsa yszemelynevy némethy yszemelynevy györgyné yszemelynevy eötvös yszemelynevy borcsa yszemelynevy yszemelynevy Ném 1876— 1877-ben Krecsányi Ignác, yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy (az első itteni fixumos direktor), 1877—1878-ban Károlyi xtalanevtizedx 1885 Lajos, yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1879—1881-ben xevtizedx 1885 Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy gyula yszemelynevy Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Miklóssy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy az igazgató, őt követi 1881-83-ban Lászy Vilmos, yszemelynevy lászy vilmos yszemelynevy Lászy Vilmos yszemelynevy lászy yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Lászy yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy 1883—84-ben Gerőffy Andor, yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy 1884—85-ben Tóth Béla yszemelynevy tóth béla yszemelynevy Tóth Béla yszemelynevy tóth yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy (1885. nov. 6-án megalakult a színpártoló-egylet), 1885—86-ban Dancz Lajos, yszemelynevy dancz lajos yszemelynevy Dancz Lajos yszemelynevy dancz yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Dancz yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1886-88-ban Kövessy Albert, yszemelynevy kövessy albert yszemelynevy Kövessy Albert yszemelynevy kövessy yszemelynevy albert yszemelynevy yszemelynevy Kövessy yszemelynevy Albert yszemelynevy ykodvegy a pótidényben Jakab Lajos. yszemelynevy jakab lajos yszemelynevy Jakab Lajos yszemelynevy jakab yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Jakab yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy A. következő szezont (1888— 89.) Hatvani Károly yszemelynevy hatvani károly yszemelynevy Hatvani Károly yszemelynevy hatvani yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Hatvani yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy társulata játszotta végig; ő volt itt az első igazgató, aki évi szubvenciót kapott. (1200 xevtizedx 1205 forintot xtalanevtizedx 1215 xtalanevtizedx 1225 szavaztak meg részére.) A pótidényben Halmay Imrét yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imré yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imré yszemelynevy ykodvegy hívták meg; 1889—1890-ben xevtizedx 1895 Egri Kálmán yszemelynevy egri kálmán yszemelynevy Egri Kálmán yszemelynevy egri yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Egri yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy az igazgató, a pótidényben ismét Krecsányi Ignác, yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy 1890—1893-ban megint Halmay Imre, yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imre yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy 1893—96-ban Csóka Sándor, yszemelynevy csóka sándor yszemelynevy Csóka Sándor yszemelynevy csóka yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Csóka yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy 1896—99-ben Tiszay xtalanevtizedx 1905 Dezső, yszemelynevy tiszay dezső yszemelynevy Tiszay Dezső yszemelynevy tiszay yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tiszay yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy 1901—1903-ban xevtizedx 1905 Szalkai Lajos, yszemelynevy szalkai lajos yszemelynevy Szalkai Lajos yszemelynevy szalkai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szalkai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1903— 1904-ben Németh József, yszemelynevy németh józsef yszemelynevy Németh József yszemelynevy németh yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Németh yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy 1904—1906-ban Balla Kálmán, yszemelynevy balla kálmán yszemelynevy Balla Kálmán yszemelynevy balla yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Balla yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy 1907-től Palágyi Lajos, yszemelynevy palágyi lajos yszemelynevy Palágyi Lajos yszemelynevy palágyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Palágyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy őt követte Sebestyén Géza yszemelynevy sebestyén géza yszemelynevy Sebestyén Géza yszemelynevy sebestyén yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Sebestyén yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy és öccse: Sebestyén Mihály. yszemelynevy sebestyén mihály yszemelynevy Sebestyén Mihály yszemelynevy sebestyén yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Sebestyén yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy 1907. okt. 17-én megünnepelték a színház fennállása 50-ik jubileumát, 1823. xevtizedx 1825 dec. xtalanevtizedx 1835 xtalanevtizedx 1845 11-én pedig az első színházépület megépítése centennáriumát, amidőn színházépítési alapot létesítettek, elhatározták, hogy Dérynéről, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Szerdahelyi Kálmánról yszemelynevy szerdahelyi kálmán yszemelynevy Szerdahelyi Kálmán yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy és Egressy Gáborról yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy egy-egy uccát neveznek el, Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy és Latabár Endre yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy síremlékét a város fogja gondozni; egyben Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy egykori lakóházát, Hunyadi ucca 58. sz. alatt emléktáblával jelölték meg. 1926. xevtizedx 1925 jan. xtalanevtizedx 1935 9-én megnyílt a restaurált színház, melynek költsége kétmilliárd koronát tett ki. A színház és a színtársulat támogatására a város 20.000 pengő évi szubvenciót, azonkívül természetbeni járandóságokat ad. Miskolc ytelepulesy miskolc ytelepulesy Miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy város múzeuma a több, mint száz évre visszanyúló miskolci ytelepulesy miskolc ytelepulesy miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy színészetnek számtalan értékes emlékeit őrzi. szin_III.0309.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Miskolci színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0309.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0309.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29217.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Miskolci színészet

Szócikk: Miskolci színészet A miskolci színészet tulajdonképeni megteremtője Wesselényi Miklós báró, aki az »Erdélyi Színjátszó Társaság«-ot 1800. márc. havában Miskolcra is elküldi. A társulat tagjai voltak: Kócsi János és felesége, Kontz József és felesége, Jancsó Pál, Kócsi József, Simonfy György, Medve György, Sáska János, Ernyi Mihály és felesége. Az első évben a »Korona« vendéglő kerthelyiségében játszottak, de már 1801-ben Izdentzy Antal praefectus szép nyári színkört építtet, természetesen báró Wesselényi költségén, melyet 1802-ben készítettek el. Az »rdélyi Színjátszó Társaság« 1800—14-ig majd minden év nyarán keresi fel Miskolc városát és ott meglehetős pártfogás mellett játszott. 1815-ben a pesti színjátszó társaság keresi fel a várost, Benke József és Murányi Zsigmond vezetése mellett. Tagok: Murányiné, Déryné, Sáskáné, Takács Anna, Bőssi Anna, Thellerné, Pápainé, Kissné, Benke J., Murányi Zs., Lángh Ádám, Nagy János, Fehér Tamás, Bruckner József, Divéky. Most is a »Korona« udvarán játszottak, ahol 60 frt bért fizettek, azután a »csizmadia - szín«-ben. Innen gyakran tettek kirándulást Sátoraljaújhelyre, Kassára. A csizmadia-szín nagyobb volt, de éppen olyan rozoga, mint a Korona kocsiszínje, öltözők nélkül szintén. »Ott énekeltem, — írja Déryné, — a nagy áriákat. Fölül a színház teteje nem volt befödve, csak egy sor zsindellyel és a hó kénye-kedve szerint esett le csupasz nyakamra és karomra.« (Azért hívták csizmadia - színnek, mert a csizmadiák itt árulták készítményüket.) Az új színház alapkőletételi ünnepe 1819. máj. 17-én délután 5 órakor volt, Klobusiczky József főispán jelenlétében, a Boldogasszony ucca (ma Deák u.) telkén. A színházat megnyitották: 1823.aug.24-én: az alkalmi prológust Szentpétery Zsigmond szavalta: a társaság tagjai: Nagy István, Czégényi Erzsébet, Nagy Mihály, Kőszegi Alajos, Magyari és neje, Horváthné, Éderné, Szentpétery stb. Első előadásul Kisfaludy Károly »Tatárok Magyarországon« c. drámája került színre: igazgató Éder György volt, aki a színpadot Wesselényi Miklós díszleteivel szerelte fel. Az első hetekben a »Donna Dianá«-t, »Lutza széké«-t, »Stuart Máriá«-t, »Bohó Misi de Hájas« vígjátékot játszották. Helyárak: »a bemenet ára 60 kr, de a töltött székek ára 1 frt rendszerint s az abonnement pedig 8 frt tizenkét játékra.« A színpad az 1823-iki megnyitóra nem készült el s csak egy ideiglenesen felállított emelvényen játszottak az aktorok. 1824-ben Pergő Celesztin lesz az itt az igazgató. Ezen az ideiglenes színpadon hetenként kétszer tartottak előadást, 1828-ig, míg a külső és belső díszítések elkészültek, végre 1828. febr. 17-én az Erdélyi Dal- és Színjátszó Társaság a »Szevillai borbély« c. daljátékkal megkezdte működését. Tagok voltak: Egressy Gábor, Lángh Ádám, László József, Mátéffy és neje, Szákfy József, Szőllőssy Lajos, Ujfalussy Sándor és neje, Telepy György és neje: Vermes Eszter, Várady Károly, Heinisch József, karmester, Déryné, Pályiné, Borsos Klára, Kovácsné, Székely Zsuzsi, Sáska Biri. 1829. febr. havától Komlóssy Ferenc az igazgató, majd ez év júl. havától Kilényi Dávid; 1830—1831-ben Lángh Ádám kapja meg a várost, azontúl itt jár: 1834-ben Pergő Celesztin és Ujfalussy Sándor egyesített társulata; 1835. ápr. havában eltiltják a dohányzást a színházban; 1835. okt. 18-án Balla Károly volt az igazgató, egy év multán pedig Pályi Elek, kinek nejét, Botos Karolinát, Déryné hozta a színészethez. Tagok névsora: Bárányi Péter, Benza Károly, Chiabay Pál, Éder György, Éder Eduárd, Földvári Vince, Hazslini Ferenc és neje, Keresztesy Ambrus (súgó), Kiss János, Kovátsi János, Lángh Lajos és neje, Nagy József, Rácz Sándor, Szakácsy István, Városy Theofil. E színház 1843. júl. 19-én a városban dühöngő óriási tűzvész martaléka lett. (A Triesti Ált. Biztosító Társaság 4000 forint kárpótlást nyújtott a városnak.) 1846. január—március hónapokban Kőrössy Ferenc a »Koroná«-ban játszott. Tagok: Déryné, Kőrössyné, Kőrössy Ágnes, Kőrössy Mimike, Országhné, Zelényiné, Baranyi Péter, Fehérváry K. Antal, Jánosy Emil, Kantay József, Kálmán István, Kőrössy Anti (gyermek), Kőrössy Kálmán, Magyar János, Nagy József, Országh János (súgó), Rácz J., Rákossy Márton, Szász Lajos, Márton József (kellékes). 1846. dec. havában Szemere Bertalan borsodi másodalispán a miskolci állandó új színház felépítésére részvényíveken 40 ezer forintot gyűjtött: a művészet és nemzetiség előmozdítása címén. 1847-ben megindult a második színház építése. 1847. szept. 3-án, mikor István főherceg helytartó lovassereg kíséretében Miskolcra érkezett, a hámori kirándulás után másnap, szept. 4-én reggel Szemere letette az épülő színház alapkövét. Szemere beszédet mondott, kinek emlékiratát a főherceg helyezte az alapkőbe. Az építést Cassanó József tervezte. Közbe jött a forradalom. 1849-ig még csak a külső helyiségek épültek fel. Később már nagyobb erővel indult meg az építés. A költségek 61.328 forintot tettek ki. 11 évig épült a színház, 1857. szept. 3-án volt ünnepélyes megnyitása. I. Ferenc József király miskolci látogatása alkalmával. (Jókai alkalmi prológja és »Brankovics György«, Obernyik Károly szomorújátéka került színre, Latabár Endre társulatának tagjaival és a pesti Nemzeti Színház vendégeivel.) A király kísérője: gróf Szirmay Tamás gárda-ezredes útközben meghalt, így Ferenc József király nem jelent meg az előadáson. — Másnap, szept. 4-én a »Cárnő«, 5-én az »Egy pohár víz« c. vj. volt kitűzve ünnepi előadásul. A három díszelőadás keretében a pesti Nemzeti Színház tagjai közül résztvettek: Jókainé, Munkácsy Flóra, Lendvay Márton és Egressy Gábor. Ezen előadásokra egy páholy ára 100 frt volt s mind a 3 előadásra elkeltek a jegyek. — A színház előcsarnokában a nevezetes nap emlékét a következő felírású márványtábla hirdeti: A magyar nemzeti színművészet ezen hajléka felépült 1857-ben. Vármegyénk nagy fia: SZEMERE BERTALAN kezdeményezésére s lelkes munkálkosából az első előadást LATABÁR ENDRE színtársulata tartotta 1857. szept. 3-án. Ezt az emléktáblát állította: A Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeum-Egyesület 1907-ben. A társulat nevezetesebb tagjai: Mátrai Laura (Szépné, majd Gyöngyössy Jánosné), Mátrai Mari, Gvozdanovits Júlia (később Paulay Edéné), Benedekné, Jánosiné, Kecskésné, Harmath Emma, Jánosi, Benedek, Károlyi, Szép, Kovács, Együd, Nyiri, Váradi, Pásztor, Kerekes Kálmán díszmester, stb. Néhány érdekesebb darabja: Pál fordulása, Női harc, Én voltam, Férj az ajtó előtt, Port a szemébe. Atilla, Dajka, Mátyás diák, A család öröme, stb. 1857—1860—1861-ben Molnár György, az igazgató, 1862-ben Pázmán Mihály, őt követi 1863-ban Benedek József és Kocsisovszky Jusztin; 1864. nyarán Latabár, telén pedig Szabó József és Philippovics István egyesített társulat hirdeti itt az igét. 1864—65-ben Gárdonyi Antal, 1865—66-ban Szilágyi Béla, 1866-68-ban Károlyi Lajos, a június—augusztusi pótszezónban Aradi Gerő az igazgató. 1868—1870-ben: Egressy Ákos kap játszási engedélyt. (Ekkor történt, hogy Déryné is fellépett — utoljára aki ugyanis keresztanyja volt Egressynek.) 1870. júl. 25-től aug. 25-ig Tóth Jenő váltja fel, majd ellátogatnak még a következő igazgatók: 1870—71-ben Sztupa Andor, 1871—72-ben Károlyi — Sztupa, 1872—73-ban Károlyi Lajos, 1873-75-ben Mannsberger Jakab, 1875—1876-ban Némethy Györgyné Eötvös Borcsa, 1876— 1877-ben Krecsányi Ignác, (az első itteni fixumos direktor), 1877—1878-ban Károlyi Lajos, 1879—1881-ben Miklóssy Gyula az igazgató, őt követi 1881-83-ban Lászy Vilmos, 1883—84-ben Gerőffy Andor, 1884—85-ben Tóth Béla (1885. nov. 6-án megalakult a színpártoló-egylet), 1885—86-ban Dancz Lajos, 1886-88-ban Kövessy Albert, a pótidényben Jakab Lajos. A. következő szezont (1888— 89.) Hatvani Károly társulata játszotta végig; ő volt itt az első igazgató, aki évi szubvenciót kapott. (1200 forintot szavaztak meg részére.) A pótidényben Halmay Imrét hívták meg; 1889—1890-ben Egri Kálmán az igazgató, a pótidényben ismét Krecsányi Ignác, 1890—1893-ban megint Halmay Imre, 1893—96-ban Csóka Sándor, 1896—99-ben Tiszay Dezső, 1901—1903-ban Szalkai Lajos, 1903— 1904-ben Németh József, 1904—1906-ban Balla Kálmán, 1907-től Palágyi Lajos, őt követte Sebestyén Géza és öccse: Sebestyén Mihály. 1907. okt. 17-én megünnepelték a színház fennállása 50-ik jubileumát, 1823. dec. 11-én pedig az első színházépület megépítése centennáriumát, amidőn színházépítési alapot létesítettek, elhatározták, hogy Dérynéről, Szerdahelyi Kálmánról és Egressy Gáborról egy-egy uccát neveznek el, Déryné és Latabár Endre síremlékét a város fogja gondozni; egyben Déryné egykori lakóházát, Hunyadi ucca 58. sz. alatt emléktáblával jelölték meg. 1926. jan. 9-én megnyílt a restaurált színház, melynek költsége kétmilliárd koronát tett ki. A színház és a színtársulat támogatására a város 20.000 pengő évi szubvenciót, azonkívül természetbeni járandóságokat ad. Miskolc város múzeuma a több, mint száz évre visszanyúló miskolci színészetnek számtalan értékes emlékeit őrzi. szin_III.0309.pdf III