Címszó: Morvay Győző dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1863

SZULETESIEVTIZED 1865

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0337.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0337.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29347.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Morvay Győző dr.

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529348.htm

 

Szócikk: Morvay Győző dr. író, főgimn. igazgató, sz. 1863. (születés éve) dec. 29-én, Budapesten. (Budapest) Morvay Ferenc (személy) (információ)  pénzügyminiszteri tisztviselő, okl. tanító és Meridiesz Emilia (személy) fia. Összes tanulmányait Budapesten (Budapest) végezte. Tanári pályáját Ujverbászon (megye) kezdette, (1886.) (időpont) Nagybecskereken, (megye) Nagykikindán, (megye) Nagybányán (megye) és Budapesten (Budapest) folytatta, hol igazgatójává lett a budapesti (Budapest) III. ker. m. kir. áll. Árpád főgimnáziumnak. Munkásságát számos miniszteri elismerés jellemzi. A király tankerületi királyi főigazgatói címmel és ranggal tüntette ki. 41 évi hivatalos működés után nyugalomba (1926.) (időpont) vonult. Önállólag megjelent munkái következőleg osztályozhatók: 1. Esztétikai írói munkássága: I. Az utánzás elvének fejlődése az esztétika és művészet történetében. (cím) 1884. (időpont) Egyetemi pályadíjas és nyertes munka. II. Lucifer. Madách - tanulmány. (cím) 1887. (időpont) Budapest. (Budapest) III. Die Frauengestalten der Edda. (cím) Nagybecskerek. (megye) 1889. (időpont) IV. Magyarázó tanulmány »Az Ember Tragédiájához«. (cím) Nagybánya, (megye) 1897. (időpont) V. Az utánzás a görögöknél. (cím) Nagybánya. (megye) 1896. (időpont) és az újkor elején, Budapest, (Budapest) 1898. (időpont) VI. Magyar népballadák. (cím) (információ)  1897. (időpont) Magyar Könyvtár. (intézmény) (információ)  VII. A képzőművészetek története. (cím) Budapest. (Budapest) 1899. (időpont) VIII. Madách Imre Életrajza. (cím) (információ)  Budapest. (Budapest) 1898. (időpont) IX. Adalékok Madách Imre életéhez. (cím) Budapest. (Budapest) 1899. (időpont) X. A biblia költészete. (cím) Budapest. (Budapest) 1900. (időpont) XI. Német hősi eposzok. (cím) (információ)  Budapest. (Budapest) 1900. (időpont) XII. Szigligeti: Gritti. Jegyzetes jubiláris kiadás az eredeti szöveg alapján. (cím) Olcsó könyvtár. (intézmény) XIII. Byron Magyarországon. (cím) M. Tud. Akadémia. (intézmény) 1913. (időpont) XIV. Pekár Károly: (személy) (információ)  Magyar Kultura. (cím) (információ)  Budapest. (Budapest) 1917. (időpont) XV. Cikkek a Budapesti (Budapest) Szemlében, a Beöthy- és Alexander - albumban, (cím) Irodalomtörténetben, (intézmény) Magyar Kulturában, (intézmény) (információ)  Magyar Középiskolában, (intézmény) (információ)  Révai Lexikonban (intézmény) (információ)  és több fővárosi (Budapest) és vidéki napilapban. XVI. Színikritikusa volt a »Magyarország« (intézmény) és »Az Ország« (intézmény) napilapnak (Meridesz (személy) álnévvel) 1903—1905-ben. (időpont) A Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  darabjait bírálta. 2. Történetírói munkássága: I. A középoktatás története Nagybányán. (cím) Forrásmunka. Nagybánya. (megye) 1896. (időpont) II. Galántai gróf Fekete János életrajza. (cím) 1903. (időpont) Történeti Életrajzok, III. Schönherr Gyula életrajza és Emlékkönyv. (cím) Budapest. (Budapest) 1910. (időpont) IV. Pekár Károly életrajza. (cím) (információ)  Budapest. (Budapest) 1917. (időpont) V. Ifjúsági könyvtáraink. (cím) (információ)  Budapest. (Budapest) 1906. (időpont) Athaeneum. (intézmény) VI. Számos bírálat és ismertetés a Századok, (intézmény) a Turul, (intézmény) Magyar Középiskolában, (intézmény) (információ)  Budapesti Szemlében (intézmény) (információ)  és a vall. és közokt. minisztérium hivatalos lapjában és több fővárosi (Budapest) és vidéki napilapban. 3. Pedagógiai írói munkássága: I. A gyermek munkája. (cím) Nagybecskerek. (megye) 1888. (időpont) II. Die Arbeit der Kinder. (cím) Nagybecskerek. (megye) 1888. (időpont) III. Nemzeti nevelésünk eszközei. (cím) (információ)  Nagykikinda. (megye) 1890. (időpont) IV. Számos cikk, többnyire tudományosak és bírálatok, ismertetések a Budapest Szemlében, (intézmény) (információ)  a Magyar Pedagógiában, (intézmény) (információ)  az Országos Tanáregyesületi Közlönyben, (intézmény) (információ)  a Középiskolában, (intézmény) a Magyar Középiskolában, (intézmény) (információ)  a vallás- és közokt. minisztérium hivatalos lapjában, iskolai értesítőkben és több fővárosi (Budapest) és vidéki napilapban. 4. Szépirodalmi írói munkássága: I. Edda. Teljes fordítás magyar alexandrinusokban. (cím) A budapesti (Budapest) tanárvizsgáló bizottság kézi irattárában. II. Napkirálynő. Fantasztikus idill. (cím) Nagykikinda. (megye) 1890. (időpont) III. Az eltemetett város (Pompeji). (cím) Budapest. (Budapest) IV. Novellák és versek a nagybecskereki, (megye) nagykikindai, (megye) nagybányai, (megye) zólyomi (megye) és egri (megye) (információ)  lapokban. V. Útirajzok. (cím) 5. Társadalmi és politikai írói munkássága: Fővárosi (Budapest) és vidéki napilapokban. 6. Nyelvtudományi írói munkássága: I. Magyar nyelvtan I., II., III. középiskolai osztályok számára. (cím) (információ)  Budapest. (Budapest) 1905.—1907. (időpont) II. Kis latin nyelvkönyv. (cím) (információ)  Budapest. (Budapest) 1907. (időpont) Egy ideig segédszerkesztője volt az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek. (intézmény) (információ)  Tevékeny alapítója a Katolikus Tanáregyesületnek (intézmény) és a Hollós Mátyás Társaságnak. (intézmény) (információ)  Részt vett a nagybányai (megye) Lendvay-szobor (személy) (információ)  és a nagybányai (megye) festőiskola megalkotásában. Nagybányán (megye) a Petőfi- (személy) (információ)  és Schönherr-emléktáblákat, (személy) Budapesten (Budapest) a Lemberkovits- (intézmény) és az Árpád - főgimnázium (intézmény) (információ)  hősi halottainak emléktábláját emelte. Rendezte a felsőbányai levéltárat. (intézmény) Nagy propagandát fejtett ki egy állandó budai színház (intézmény) (információ)  megteremtése körül. szin_III.0337.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Morvay Győző dr. címszóvég 29347 Szócikk: Morvay Győző dr. író, főgimn. igazgató, sz. 1863. dec. xtalanevtizedx 1875 xtalanevtizedx 1885 29-én, Budapesten. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Morvay Ferenc yszemelynevy morvay ferenc yszemelynevy Morvay Ferenc yszemelynevy morvay yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Morvay yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy pénzügyminiszteri tisztviselő, okl. tanító és Meridiesz Emilia yszemelynevy meridiesz emilia yszemelynevy Meridiesz Emilia yszemelynevy meridiesz yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Meridiesz yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy fia. Összes tanulmányait Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy végezte. Tanári pályáját Ujverbászon ytelepulesy ujverbász ytelepulesy Ujverbász ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy kezdette, (1886.) xevtizedx 1885 Nagybecskereken, xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy Nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy Nagykikindán, ytelepulesy nagykikinda ytelepulesy Nagykikindá ymegyey torontál megye ykodvegy Nagybányán ytelepulesy nagybánya ytelepulesy Nagybányá ymegyey szatmár megye ykodvegy és Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy folytatta, hol igazgatójává lett a budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy III. ker. m. kir. áll. Árpád főgimnáziumnak. Munkásságát számos miniszteri elismerés jellemzi. A király tankerületi királyi főigazgatói címmel és ranggal tüntette ki. 41 évi hivatalos működés után nyugalomba (1926.) xevtizedx 1925 vonult. Önállólag megjelent munkái következőleg osztályozhatók: 1. Esztétikai írói munkássága: I. Az utánzás elvének fejlődése az esztétika és művészet történetében. ycimy az utánzás elvének fejlődése az esztétika és művészet történetében ycimy Az utánzás elvének fejlődése az esztétika és művészet történetében ycimy az ycimy utánzás ycimy elvének ycimy fejlődése y 1884. xevtizedx 1885 Egyetemi pályadíjas és nyertes munka. II. Lucifer. Madách - tanulmány. ycimy lucifer. madách - tanulmány ycimy Lucifer. Madách - tanulmány ycimy lucifer. ycimy madách ycimy - ycimy tanulmány ycimy ycimy Lucifer. ycimy Madách ycimy - ycimy tanulmány ycimy ykodvegy 1887. Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy III. Die Frauengestalten der Edda. ycimy die frauengestalten der edda ycimy Die Frauengestalten der Edda ycimy die ycimy frauengestalten ycimy der ycimy edda ycimy ycimy Die ycimy Frauengestalten ycimy der ycimy Edda ycimy ykodvegy Nagybecskerek. ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy Nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy 1889. IV. xtalanevtizedx 1895 Magyarázó tanulmány »Az Ember Tragédiájához«. ycimy magyarázó tanulmány »az ember tragédiájához«. ycimy Magyarázó tanulmány »Az Ember Tragédiájához«. ycimy magyarázó ycimy tanulmány ycimy »az ycimy ember ycimy tragédiájához«. ycimy ycimy Magyaráz Nagybánya, ytelepulesy nagybánya ytelepulesy Nagybánya ymegyey szatmár megye ykodvegy 1897. xevtizedx 1895 V. Az utánzás a görögöknél. ycimy az utánzás a görögöknél ycimy Az utánzás a görögöknél ycimy az ycimy utánzás ycimy a ycimy görögöknél ycimy ycimy Az ycimy utánzás ycimy a ycimy görögöknél ycimy ykodvegy Nagybánya. ytelepulesy nagybánya ytelepulesy Nagybánya ymegyey szatmár megye ykodvegy 1896. és az újkor elején, Budapest, Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1898. VI. Magyar népballadák. ycimy magyar népballadák ycimy Magyar népballadák ycimy magyar ycimy népballadák ycimy ycimy Magyar ycimy népballadák ycimy ykodvegy 1897. Magyar Könyvtár. yintezmenyy magyar könyvtár yintezmenyy Magyar K yintezmenyy magyar yintezmenyy könyvtár yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy VII. A képzőművészetek története. ycimy a képzőművészetek története ycimy A képzőművészetek története ycimy a ycimy képzőművészetek ycimy története ycimy ycimy A ycimy képzőművészetek ycimy története ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1899. VIII. Madách Imre Életrajza. ycimy madách imre életrajza ycimy Madách Imre Életrajza ycimy madách ycimy imre ycimy életrajza ycimy ycimy Madách ycimy Imre ycimy Életrajza ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1898. IX. Adalékok Madách Imre életéhez. ycimy adalékok madách imre életéhez ycimy Adalékok Madách Imre életéhez ycimy adalékok ycimy madách ycimy imre ycimy életéhez ycimy ycimy Adalékok ycimy Madách ycimy Imre ycimy életéhez ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1899. X. xtalanevtizedx 1905 A biblia költészete. ycimy a biblia költészete ycimy A biblia költészete ycimy a ycimy biblia ycimy költészete ycimy ycimy A ycimy biblia ycimy költészete ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1900. xevtizedx 1905 XI. Német hősi eposzok. ycimy német hősi eposzok ycimy Német hősi eposzok ycimy német ycimy hősi ycimy eposzok ycimy ycimy Német ycimy hősi ycimy eposzok ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1900. XII. xtalanevtizedx 1915 Szigligeti: Gritti. Jegyzetes jubiláris kiadás az eredeti szöveg alapján. ycimy szigligeti: gritti. jegyzetes jubiláris kiadás az eredeti szöveg alapján ycimy Szigligeti: Gritti. Jegyzetes jubiláris kiadás az eredeti szöveg alapján ycimy szigligeti: ycimy gritti. ycimy jegy Olcsó könyvtár. yintezmenyy olcsó könyvtár yintezmenyy Olcsó kö yintezmenyy olcsó yintezmenyy könyvtár yintezmenyy yintezmenyy Olcsó yintezmenyy kö yintezmenyy ykodvegy XIII. Byron Magyarországon. ycimy byron magyarországon ycimy Byron Magyarországon ycimy byron ycimy magyarországon ycimy ycimy Byron ycimy Magyarországon ycimy ykodvegy M. Tud. Akadémia. yintezmenyy m. tud. akadémia yintezmenyy M. Tud. yintezmenyy m. yintezmenyy tud. yintezmenyy akadémia yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Tud. yintezmenyy ykodvegy 1913. xevtizedx 1915 XIV. Pekár Károly: yszemelynevy pekár károly yszemelynevy Pekár Károly yszemelynevy pekár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Pekár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Magyar Kultura. ycimy magyar kultura ycimy Magyar Kultura ycimy magyar ycimy kultura ycimy ycimy Magyar ycimy Kultura ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1917. XV. Cikkek a Budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Szemlében, a Beöthy- és Alexander - albumban, ycimy cikkek a budapesti szemlében, a beöthy- és alexander - albumban ycimy Cikkek a Budapesti Szemlében, a Beöthy- és Alexander - albumban ycimy cikkek ycimy a ycimy budapesti ycimy szemlében, ycimy Irodalomtörténetben, yintezmenyy irodalomtörténet yintezmenyy Irodalom yintezmenyy irodalomtörténet yintezmenyy yintezmenyy Irodalom yintezmenyy ykodvegy Magyar Kulturában, yintezmenyy magyar kultura yintezmenyy Magyar K yintezmenyy magyar yintezmenyy kultura yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy Magyar Középiskolában, yintezmenyy magyar középiskola yintezmenyy Magyar K yintezmenyy magyar yintezmenyy középiskola yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy Révai Lexikonban yintezmenyy révai lexikon yintezmenyy Révai Le yintezmenyy révai yintezmenyy lexikon yintezmenyy yintezmenyy Révai yintezmenyy Le yintezmenyy ykodvegy és több fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy és vidéki napilapban. XVI. Színikritikusa volt a »Magyarország« yintezmenyy magyarország yintezmenyy Magyaror yintezmenyy magyarország yintezmenyy yintezmenyy Magyaror yintezmenyy ykodvegy és »Az Ország« yintezmenyy az ország yintezmenyy Az Orszá yintezmenyy az yintezmenyy ország yintezmenyy yintezmenyy Az yintezmenyy Orszá yintezmenyy ykodvegy napilapnak (Meridesz yszemelynevy meridesz yszemelynevy Meridesz yszemelynevy meridesz yszemelynevy yszemelynevy Meridesz yszemelynevy ykodvegy álnévvel) 1903—1905-ben. xevtizedx 1905 A Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy darabjait bírálta. 2. Történetírói munkássága: I. A középoktatás története Nagybányán. ycimy a középoktatás története nagybányán ycimy A középoktatás története Nagybányán ycimy a ycimy középoktatás ycimy története ycimy nagybányán ycimy ycimy A ycimy középoktatás ycimy története ycimy N Forrásmunka. Nagybánya. ytelepulesy nagybánya ytelepulesy Nagybánya ymegyey szatmár megye ykodvegy 1896. xevtizedx 1895 II. xtalanevtizedx 1905 Galántai gróf Fekete János életrajza. ycimy galántai gróf fekete jános életrajza ycimy Galántai gróf Fekete János életrajza ycimy galántai ycimy gróf ycimy fekete ycimy jános ycimy életrajza ycimy ycimy Galántai ycimy gróf ycimy Fekete yc 1903. xevtizedx 1905 Történeti xtalanevtizedx 1915 Életrajzok, III. Schönherr Gyula életrajza és Emlékkönyv. ycimy schönherr gyula életrajza és emlékkönyv ycimy Schönherr Gyula életrajza és Emlékkönyv ycimy schönherr ycimy gyula ycimy életrajza ycimy és ycimy emlékkönyv ycimy ycimy Schönherr ycimy Gyula ycim Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1910. xevtizedx 1915 IV. Pekár Károly életrajza. ycimy pekár károly életrajza ycimy Pekár Károly életrajza ycimy pekár ycimy károly ycimy életrajza ycimy ycimy Pekár ycimy Károly ycimy életrajza ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1917. V. Ifjúsági könyvtáraink. ycimy ifjúsági könyvtáraink ycimy Ifjúsági könyvtáraink ycimy ifjúsági ycimy könyvtáraink ycimy ycimy Ifjúsági ycimy könyvtáraink ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1906. xevtizedx 1905 Athaeneum. yintezmenyy athaeneum yintezmenyy Athaeneu yintezmenyy athaeneum yintezmenyy yintezmenyy Athaeneu yintezmenyy ykodvegy VI. Számos bírálat és ismertetés a Századok, yintezmenyy századok yintezmenyy Századok yintezmenyy századok yintezmenyy yintezmenyy Századok yintezmenyy ykodvegy a Turul, yintezmenyy turul yintezmenyy Turul yintezmenyy turul yintezmenyy yintezmenyy Turul yintezmenyy ykodvegy Magyar Középiskolában, yintezmenyy magyar középiskola yintezmenyy Magyar K yintezmenyy magyar yintezmenyy középiskola yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy Budapesti Szemlében yintezmenyy budapesti szemle yintezmenyy Budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy szemle yintezmenyy yintezmenyy Budapest yintezmenyy ykodvegy és a vall. és közokt. minisztérium hivatalos lapjában és több fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy és vidéki napilapban. 3. Pedagógiai írói munkássága: I. A gyermek munkája. ycimy a gyermek munkája ycimy A gyermek munkája ycimy a ycimy gyermek ycimy munkája ycimy ycimy A ycimy gyermek ycimy munkája ycimy ykodvegy Nagybecskerek. ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy Nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy 1888. xevtizedx 1885 II. Die Arbeit der Kinder. ycimy die arbeit der kinder ycimy Die Arbeit der Kinder ycimy die ycimy arbeit ycimy der ycimy kinder ycimy ycimy Die ycimy Arbeit ycimy der ycimy Kinder ycimy ykodvegy Nagybecskerek. ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy Nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy 1888. III. xtalanevtizedx 1895 Nemzeti nevelésünk eszközei. ycimy nemzeti nevelésünk eszközei ycimy Nemzeti nevelésünk eszközei ycimy nemzeti ycimy nevelésünk ycimy eszközei ycimy ycimy Nemzeti ycimy nevelésünk ycimy eszközei ycimy ykodvegy Nagykikinda. ytelepulesy nagykikinda ytelepulesy Nagykikinda ymegyey torontál megye ykodvegy 1890. xevtizedx 1895 IV. Számos cikk, többnyire tudományosak és bírálatok, ismertetések a Budapest Szemlében, yintezmenyy budapest szemle yintezmenyy Budapest yintezmenyy budapest yintezmenyy szemle yintezmenyy yintezmenyy Budapest yintezmenyy ykodvegy a Magyar Pedagógiában, yintezmenyy magyar pedagógia yintezmenyy Magyar P yintezmenyy magyar yintezmenyy pedagógia yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy P yintezmenyy ykodvegy az Országos Tanáregyesületi Közlönyben, yintezmenyy országos tanáregyesületi közlöny yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy tanáregyesületi yintezmenyy közlöny yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy a Középiskolában, yintezmenyy középiskola yintezmenyy Középisk yintezmenyy középiskola yintezmenyy yintezmenyy Középisk yintezmenyy ykodvegy a Magyar Középiskolában, yintezmenyy magyar középiskola yintezmenyy Magyar K yintezmenyy magyar yintezmenyy középiskola yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy a vallás- és közokt. minisztérium hivatalos lapjában, iskolai értesítőkben és több fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy és vidéki napilapban. 4. Szépirodalmi írói munkássága: I. Edda. Teljes fordítás magyar alexandrinusokban. ycimy edda. teljes fordítás magyar alexandrinusokban ycimy Edda. Teljes fordítás magyar alexandrinusokban ycimy edda. ycimy teljes ycimy fordítás ycimy magyar ycimy alexandrinusokban ycimy ycimy Edda. A budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy tanárvizsgáló bizottság kézi irattárában. II. Napkirálynő. Fantasztikus idill. ycimy napkirálynő. fantasztikus idill ycimy Napkirálynő. Fantasztikus idill ycimy napkirálynő. ycimy fantasztikus ycimy idill ycimy ycimy Napkirálynő. ycimy Fantasztikus ycimy idill ycimy ykodvegy Nagykikinda. ytelepulesy nagykikinda ytelepulesy Nagykikinda ymegyey torontál megye ykodvegy 1890. III. xtalanevtizedx 1905 Az eltemetett város (Pompeji). ycimy az eltemetett város (pompeji) ycimy Az eltemetett város (Pompeji) ycimy az ycimy eltemetett ycimy város ycimy (pompeji) ycimy ycimy Az ycimy eltemetett ycimy város ycimy (Pompeji) ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy IV. Novellák és versek a nagybecskereki, ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy nagykikindai, ytelepulesy nagykikinda ytelepulesy nagykikinda ymegyey torontál megye ykodvegy nagybányai, ytelepulesy nagybánya ytelepulesy nagybánya ymegyey szatmár megye ykodvegy zólyomi ytelepulesy zólyom ytelepulesy zólyom ymegyey zólyom megye ykodvegy és egri ytelepulesy egri ytelepulesy egri ymegyey szatmár megye ykodvegy lapokban. V. Útirajzok. ycimy útirajzok ycimy Útirajzok ycimy útirajzok ycimy ycimy Útirajzok ycimy ykodvegy 5. Társadalmi és politikai írói munkássága: Fővárosi Főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy és vidéki napilapokban. 6. Nyelvtudományi írói munkássága: I. Magyar nyelvtan I., II., III. középiskolai osztályok számára. ycimy magyar nyelvtan i., ii., iii. középiskolai osztályok számára ycimy Magyar nyelvtan I., II., III. középiskolai osztályok számára ycimy magyar ycimy nyelvtan ycimy i., ycimy ii., ycimy iii. ycimy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1905.—1907. xevtizedx 1905 II. Kis latin nyelvkönyv. ycimy kis latin nyelvkönyv ycimy Kis latin nyelvkönyv ycimy kis ycimy latin ycimy nyelvkönyv ycimy ycimy Kis ycimy latin ycimy nyelvkönyv ycimy ykodvegy Budapest. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1907. Egy xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 ideig segédszerkesztője volt az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek. yintezmenyy országos középiskolai tanáregyesület yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy középiskolai yintezmenyy tanáregyesület yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy Tevékeny alapítója a Katolikus Tanáregyesületnek yintezmenyy katolikus tanáregyesület yintezmenyy Katoliku yintezmenyy katolikus yintezmenyy tanáregyesület yintezmenyy yintezmenyy Katoliku yintezmenyy ykodvegy és a Hollós Mátyás Társaságnak. yintezmenyy hollós mátyás társaság yintezmenyy Hollós M yintezmenyy hollós yintezmenyy mátyás yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Hollós yintezmenyy M yintezmenyy ykodvegy Részt vett a nagybányai ytelepulesy nagybánya ytelepulesy nagybánya ymegyey szatmár megye ykodvegy Lendvay-szobor yszemelynevy lendvay yszemelynevy Lendvay yszemelynevy lendvay yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy ykodvegy és a nagybányai ytelepulesy nagybánya ytelepulesy nagybánya ymegyey szatmár megye ykodvegy festőiskola megalkotásában. Nagybányán ytelepulesy nagybánya ytelepulesy Nagybányá ymegyey szatmár megye ykodvegy a Petőfi- yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy és Schönherr-emléktáblákat, yszemelynevy schönherr yszemelynevy Schönherr yszemelynevy schönherr yszemelynevy yszemelynevy Schönherr yszemelynevy ykodvegy Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy a Lemberkovits- yintezmenyy lemberkovits yintezmenyy Lemberko yintezmenyy lemberkovits yintezmenyy yintezmenyy Lemberko yintezmenyy ykodvegy és az Árpád - főgimnázium yintezmenyy árpád - főgimnázium yintezmenyy Árpád - yintezmenyy árpád yintezmenyy - yintezmenyy főgimnázium yintezmenyy yintezmenyy Árpád yintezmenyy - yintezmenyy ykodvegy hősi halottainak emléktábláját emelte. Rendezte a felsőbányai levéltárat. yintezmenyy felsőbányai levéltára yintezmenyy felsőbán yintezmenyy felsőbányai yintezmenyy levéltára yintezmenyy yintezmenyy felsőbán yintezmenyy ykodvegy Nagy propagandát fejtett ki egy állandó budai színház yintezmenyy budai színház yintezmenyy budai sz yintezmenyy budai yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy budai yintezmenyy sz yintezmenyy ykodvegy megteremtése körül. szin_III.0337.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Morvay Győző dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1863

SZULETESIEVTIZED 1865

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0337.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0337.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29347.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Morvay Győző dr.

Szócikk: Morvay Győző dr. író, főgimn. igazgató, sz. 1863. dec. 29-én, Budapesten. Morvay Ferenc pénzügyminiszteri tisztviselő, okl. tanító és Meridiesz Emilia fia. Összes tanulmányait Budapesten végezte. Tanári pályáját Ujverbászon kezdette, (1886.) Nagybecskereken, Nagykikindán, Nagybányán és Budapesten folytatta, hol igazgatójává lett a budapesti III. ker. m. kir. áll. Árpád főgimnáziumnak. Munkásságát számos miniszteri elismerés jellemzi. A király tankerületi királyi főigazgatói címmel és ranggal tüntette ki. 41 évi hivatalos működés után nyugalomba (1926.) vonult. Önállólag megjelent munkái következőleg osztályozhatók: 1. Esztétikai írói munkássága: I. Az utánzás elvének fejlődése az esztétika és művészet történetében. 1884. Egyetemi pályadíjas és nyertes munka. II. Lucifer. Madách - tanulmány. 1887. Budapest. III. Die Frauengestalten der Edda. Nagybecskerek. 1889. IV. Magyarázó tanulmány »Az Ember Tragédiájához«. Nagybánya, 1897. V. Az utánzás a görögöknél. Nagybánya. 1896. és az újkor elején, Budapest, 1898. VI. Magyar népballadák. 1897. Magyar Könyvtár. VII. A képzőművészetek története. Budapest. 1899. VIII. Madách Imre Életrajza. Budapest. 1898. IX. Adalékok Madách Imre életéhez. Budapest. 1899. X. A biblia költészete. Budapest. 1900. XI. Német hősi eposzok. Budapest. 1900. XII. Szigligeti: Gritti. Jegyzetes jubiláris kiadás az eredeti szöveg alapján. Olcsó könyvtár. XIII. Byron Magyarországon. M. Tud. Akadémia. 1913. XIV. Pekár Károly: Magyar Kultura. Budapest. 1917. XV. Cikkek a Budapesti Szemlében, a Beöthy- és Alexander - albumban, Irodalomtörténetben, Magyar Kulturában, Magyar Középiskolában, Révai Lexikonban és több fővárosi és vidéki napilapban. XVI. Színikritikusa volt a »Magyarország« és »Az Ország« napilapnak (Meridesz álnévvel) 1903—1905-ben. A Nemzeti Színház darabjait bírálta. 2. Történetírói munkássága: I. A középoktatás története Nagybányán. Forrásmunka. Nagybánya. 1896. II. Galántai gróf Fekete János életrajza. 1903. Történeti Életrajzok, III. Schönherr Gyula életrajza és Emlékkönyv. Budapest. 1910. IV. Pekár Károly életrajza. Budapest. 1917. V. Ifjúsági könyvtáraink. Budapest. 1906. Athaeneum. VI. Számos bírálat és ismertetés a Századok, a Turul, Magyar Középiskolában, Budapesti Szemlében és a vall. és közokt. minisztérium hivatalos lapjában és több fővárosi és vidéki napilapban. 3. Pedagógiai írói munkássága: I. A gyermek munkája. Nagybecskerek. 1888. II. Die Arbeit der Kinder. Nagybecskerek. 1888. III. Nemzeti nevelésünk eszközei. Nagykikinda. 1890. IV. Számos cikk, többnyire tudományosak és bírálatok, ismertetések a Budapest Szemlében, a Magyar Pedagógiában, az Országos Tanáregyesületi Közlönyben, a Középiskolában, a Magyar Középiskolában, a vallás- és közokt. minisztérium hivatalos lapjában, iskolai értesítőkben és több fővárosi és vidéki napilapban. 4. Szépirodalmi írói munkássága: I. Edda. Teljes fordítás magyar alexandrinusokban. A budapesti tanárvizsgáló bizottság kézi irattárában. II. Napkirálynő. Fantasztikus idill. Nagykikinda. 1890. III. Az eltemetett város (Pompeji). Budapest. IV. Novellák és versek a nagybecskereki, nagykikindai, nagybányai, zólyomi és egri lapokban. V. Útirajzok. 5. Társadalmi és politikai írói munkássága: Fővárosi és vidéki napilapokban. 6. Nyelvtudományi írói munkássága: I. Magyar nyelvtan I., II., III. középiskolai osztályok számára. Budapest. 1905.—1907. II. Kis latin nyelvkönyv. Budapest. 1907. Egy ideig segédszerkesztője volt az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek. Tevékeny alapítója a Katolikus Tanáregyesületnek és a Hollós Mátyás Társaságnak. Részt vett a nagybányai Lendvay-szobor és a nagybányai festőiskola megalkotásában. Nagybányán a Petőfi- és Schönherr-emléktáblákat, Budapesten a Lemberkovits- és az Árpád - főgimnázium hősi halottainak emléktábláját emelte. Rendezte a felsőbányai levéltárat. Nagy propagandát fejtett ki egy állandó budai színház megteremtése körül. szin_III.0337.pdf III