Címszó: Műkedvelői társulatok - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0348.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0348.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29417.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Műkedvelői társulatok

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529416.htm

 

Szócikk: Műkedvelői társulatok hazánkban mindnütt alakultak, leginkább azonban oly helyeken, ahova hivatásos színtársulatok csak gyéren látogathattak el. Ezen alakulásoknak erkölcsi hasznuk is volt, amennyiben nagyban megkedveltették a közönséggel a színészet pártolását. Többek között tudunk a következő városok műkedvelői alakulatairól: a kúnszentmiklósi (megye) ifjúság 1818. (időpont) jan. 6-án tömörült, hogy színpadi művészetét bemutassa. Erről a »Magyar Kurir« (intézmény) (információ)  ekkép tudósít: az »Intermezzo« (cím) (információ)  c. darabot »némelly a'theatromi mulatságokban gyönyörködő személyek magyar nyelven eljádzották«.. (1818. (időpont) jan. 27.); a dévai (megye) műkedvelői társulat megalakult 1820- (időpont) ban; Losoncon (megye) 1837. (időpont) január havában játszottak először a műkedvelők; Muzslán (megye) 1839. (időpont) aug. 4-én; Kiskúnhalason (megye) 1841. (időpont) év végén (újra megalakult a műkedvelői társulat 1895. (időpont) dec. havában, Dékáni Árpád (személy) főgimnáziumi tanár közreműködésével): Dabason, (megye) Székesfehérvárott (megye) és Nagybányán (megye) 1843-ban; (időpont) Nagykőrösön (megye) 1844. (időpont) október, Tasson (megye) december havában; Békésen (megye) (információ)  1845-ben; (időpont) Felcsuthon (megye) 1847-ben; (időpont) Felsőbányán (megye) 1857-ben; (időpont) Szilágysomlyón (megye) 1858. (időpont) máj. 10-én; Szinérváralján (megye) 1858. (időpont) november havában; 1858-ban (időpont) megalakult még Jászberényben (megye) is. Zilahon (megye) az 50-es években alakult; Kecskeméten (megye) megalakult 1859. (időpont) szept. 15-én, midőn Szigligeti (személy) (információ)  »Szökött katona« (cím) (információ)  c. népszínműve került színre. — Egyéb alakulások: Szolnokon, (megye) 1862. (időpont) ápr. Első előadás ápr. 21. Kisfaludy Károly (személy) (információ)  »Szeget - szeggel« (cím) (információ)  c. v.-ja és Szigeti József (személy) (információ)  »Becsületszó« (cím) c. v.-ja került színre. Abonyban (megye) és Selmecen (megye) 1864. (időpont) febr. havában játszanak először a műkedvelők; Szarvason (megye) jún. havában, ugyanezen évben Sepsiszentszentgyörgyön (ország) is alakul műkedvelői társulat. Hajdudorogon (megye) 1864. (időpont) aug. 18-án, Aradon (megye) (információ)  1865. (időpont) máj. havában, Borosjenőn (megye) 1866. (időpont) márc. havában, Kőrösladányban (megye) 1873-ban (időpont) alakult. Ugyanezen évben Rakodczay Pállal (személy) (információ)  megalakul a Fővárosi Iparoskör, (intézmény) (információ)  1874. (időpont) év elején Gyöngyösön, (megye) 1876. (időpont) jún. havában Szatmárt, (megye) (információ)  1877-ben (időpont) Battonyán, (megye) (információ)  1881. (időpont) nov. havában Kúlán, (megye) 1883. (időpont) ápr. havában Nagyrőcén, (megye) egy év múlva Besztercén (megye) is találunk műkedvelőket. Monoron (megye) 1885. (időpont) aug. havában, Szilágycsehen (megye) 1890. (időpont) jan. havában lépnek fel először a műkedvelők. Baján (megye) (információ)  az 1919. (időpont) év folyamán alakult a Műkedvelők Köre. (intézmény) (információ)  Ez azonban kb. 1926. (időpont) óta már beszüntette tevékenységét. Az egyes társadalmi egyesületeknek (különösen: Mansz, (intézmény) Ipartestület, (intézmény) Turul Sportegylet, (intézmény) Posztógyári Sportegylet, (intézmény) stb.), van külön műkedvelő csoportja. A műkedvelő tagok azonban alkalomszerűen társulnak egy-egy előadásra. 1928. (időpont) máj. havában a belügyminiszter a mű­kedvelői előadások ügyében a következő rendeletet adta ki: »A műkedvelő társula­tok és előadások megfelelő ellenőrzése, valamint a legsúlyosabb válsággal küzdő vidéki színészet érdekében a belügyminiszter a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértően elrendelte, hogy a kormányhatóságilag láttamozott alapszabályokkal működő műkedvelő előadások tartására alakult egyesületek a körrendelet keltétől számított harminc napon belül a Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetségébe (intézmény) (információ)  tagokul belépni kötelesek. A műkedvelő egyesületek, továbbá az ugyan más célból alakult társadalmi egyesületek, ha műkedvelő előadást akarnak tartani, valamint a magánszemélyek is kötelesek az általuk rendezendő műkedvelői előadásokat a Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetségének (intézmény) (információ)  előzetesen bejelenteni, amelyeknek megtörténtét, valamint a szerzői jogdíjak lefizetését az előadást engedélyező rendőri hatóságnál a kérelmezéssel egyidejűleg igazolniok kell. szin_III.0348.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Műkedvelői társulatok címszóvég 29417 Szócikk: Műkedvelői társulatok hazánkban mindnütt alakultak, leginkább azonban oly helyeken, ahova hivatásos színtársulatok csak gyéren látogathattak el. Ezen alakulásoknak erkölcsi hasznuk is volt, amennyiben nagyban megkedveltették a közönséggel a színészet pártolását. Többek között tudunk a következő városok műkedvelői alakulatairól: a kúnszentmiklósi ytelepulesy kúnszentmiklós ytelepulesy kúnszentmiklós ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy ifjúság 1818. jan. 6-án tömörült, hogy színpadi művészetét bemutassa. Erről a »Magyar Kurir« yintezmenyy magyar kurir yintezmenyy Magyar K yintezmenyy magyar yintezmenyy kurir yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy ekkép tudósít: az »Intermezzo« ycimy intermezzo ycimy Intermezzo ycimy intermezzo ycimy ycimy Intermezzo ycimy ykodvegy c. darabot »némelly a'theatromi mulatságokban gyönyörködő személyek magyar nyelven eljádzották«.. (1818. jan. xtalanevtizedx 1825 27.); a dévai ytelepulesy déva ytelepulesy déva ymegyey hunyad megye ykodvegy műkedvelői társulat megalakult 1820- xevtizedx 1825 ban; xtalanevtizedx 1835 Losoncon ytelepulesy losonc ytelepulesy Losonc ymegyey nógrád megye ykodvegy 1837. xevtizedx 1835 január havában játszottak először a műkedvelők; Muzslán ytelepulesy muzsla ytelepulesy Muzslá ymegyey esztergom megye ykodvegy 1839. aug. xtalanevtizedx 1845 4-én; Kiskúnhalason ytelepulesy kiskúnhalas ytelepulesy Kiskúnhalas ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy 1841. xevtizedx 1845 év xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 végén (újra megalakult a műkedvelői társulat 1895. xevtizedx 1895 dec. havában, Dékáni Árpád yszemelynevy dékáni árpád yszemelynevy Dékáni Árpád yszemelynevy dékáni yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Dékáni yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy főgimnáziumi tanár közreműködésével): Dabason, ytelepulesy dabas ytelepulesy Dabas ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy Székesfehérvárott ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy Székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy és Nagybányán ytelepulesy nagybánya ytelepulesy Nagybányá ymegyey szatmár megye ykodvegy 1843-ban; xevtizedx 1845 Nagykőrösön ytelepulesy nagykőrös ytelepulesy Nagykőrös ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy 1844. október, Tasson ytelepulesy tass ytelepulesy Tass ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy december havában; Békésen ytelepulesy békés ytelepulesy Békés ymegyey békés megye ykodvegy 1845-ben; Felcsuthon ytelepulesy felcsuth ytelepulesy Felcsuth ymegyey fejér megye ykodvegy 1847-ben; Felsőbányán xtalanevtizedx 1855 ytelepulesy felsőbánya ytelepulesy Felsőbányá ymegyey szatmár megye ykodvegy 1857-ben; xevtizedx 1855 Szilágysomlyón ytelepulesy szilágysomlyó ytelepulesy Szilágysomlyó ymegyey szilágy megye ykodvegy 1858. máj. 10-én; Szinérváralján ytelepulesy szinérváralja ytelepulesy Szinérváraljá ymegyey szatmár megye ykodvegy 1858. november havában; 1858-ban megalakult még Jászberényben ytelepulesy jászberény ytelepulesy Jászberény ymegyey jász-nagy-kun-szolnok megye ykodvegy is. Zilahon ytelepulesy zilah ytelepulesy Zilah ymegyey szilágy megye ykodvegy az 50-es években alakult; Kecskeméten ytelepulesy kecskemét ytelepulesy Kecskemét ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy megalakult 1859. szept. xtalanevtizedx 1865 15-én, midőn Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy »Szökött katona« ycimy szökött katona ycimy Szökött katona ycimy szökött ycimy katona ycimy ycimy Szökött ycimy katona ycimy ykodvegy c. népszínműve került színre. — Egyéb alakulások: Szolnokon, ytelepulesy szolnok ytelepulesy Szolnok ymegyey szolnok-doboka megye ykodvegy 1862. xevtizedx 1865 ápr. Első előadás ápr. 21. Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy károly yszemelynevy Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kisfaludy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy »Szeget - szeggel« ycimy szeget - szeggel ycimy Szeget - szeggel ycimy szeget ycimy - ycimy szeggel ycimy ycimy Szeget ycimy - ycimy szeggel ycimy ykodvegy c. v.-ja és Szigeti József yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy »Becsületszó« ycimy becsületszó ycimy Becsületszó ycimy becsületszó ycimy ycimy Becsületszó ycimy ykodvegy c. v.-ja került színre. Abonyban ytelepulesy abony ytelepulesy Abony ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy és Selmecen ytelepulesy selmec ytelepulesy Selmec ymegyey hont megye ykodvegy 1864. febr. havában játszanak először a műkedvelők; Szarvason ytelepulesy szarvas ytelepulesy Szarvas ymegyey békés megye ykodvegy jún. havában, ugyanezen évben Sepsiszentszentgyörgyön ytelepulesy sepsziszentgyörgy ytelepulesy Sepsiszentszentgyörgy . . yorszagy Románia ykodvegy is alakul műkedvelői társulat. Hajdudorogon ytelepulesy hajdudorog ytelepulesy Hajdudorog ymegyey hajdu megye ykodvegy 1864. aug. 18-án, Aradon ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy 1865. máj. havában, Borosjenőn ytelepulesy borosjenő ytelepulesy Borosjenő ymegyey arad megye ykodvegy 1866. márc. xtalanevtizedx 1875 havában, Kőrösladányban ytelepulesy kőrösladány ytelepulesy Kőrösladány ymegyey békés megye ykodvegy 1873-ban xevtizedx 1875 alakult. Ugyanezen évben Rakodczay Pállal yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy megalakul a Fővárosi Iparoskör, yintezmenyy fővárosi iparoskör yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy iparoskör yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy 1874. év elején Gyöngyösön, ytelepulesy gyöngyös ytelepulesy Gyöngyös ymegyey heves megye ykodvegy 1876. jún. havában Szatmárt, ytelepulesy szatmár ytelepulesy Szatmár ymegyey szatmár megye ykodvegy 1877-ben Battonyán, xtalanevtizedx 1885 ytelepulesy battonya ytelepulesy Battonyá ymegyey csanád megye ykodvegy 1881. xevtizedx 1885 nov. havában Kúlán, ytelepulesy kúla ytelepulesy Kúlá ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1883. ápr. havában Nagyrőcén, ytelepulesy nagyrőce ytelepulesy Nagyrőcé ymegyey gömör- és kis-hont megye ykodvegy egy év múlva Besztercén ytelepulesy beszterce ytelepulesy Besztercé ymegyey beszterce-naszód megye ykodvegy is találunk műkedvelőket. Monoron ytelepulesy monor ytelepulesy Monor ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy 1885. aug. xtalanevtizedx 1895 havában, Szilágycsehen ytelepulesy szilágycseh ytelepulesy Szilágycseh ymegyey szilágy megye ykodvegy 1890. xevtizedx 1895 jan. xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 havában lépnek fel először a műkedvelők. Baján ytelepulesy baja ytelepulesy Bajá ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy az 1919. xevtizedx 1915 év xtalanevtizedx 1925 folyamán alakult a Műkedvelők Köre. yintezmenyy műkedvelők köre yintezmenyy Műkedvel yintezmenyy műkedvelők yintezmenyy köre yintezmenyy yintezmenyy Műkedvel yintezmenyy ykodvegy Ez azonban kb. 1926. xevtizedx 1925 óta már beszüntette tevékenységét. Az egyes társadalmi egyesületeknek (különösen: Mansz, yintezmenyy mansz yintezmenyy Mansz yintezmenyy mansz yintezmenyy yintezmenyy Mansz yintezmenyy ykodvegy Ipartestület, yintezmenyy ipartestület yintezmenyy Ipartest yintezmenyy ipartestület yintezmenyy yintezmenyy Ipartest yintezmenyy ykodvegy Turul Sportegylet, yintezmenyy turul sportegylet yintezmenyy Turul Sp yintezmenyy turul yintezmenyy sportegylet yintezmenyy yintezmenyy Turul yintezmenyy Sp yintezmenyy ykodvegy Posztógyári Sportegylet, yintezmenyy posztógyári sportegylet yintezmenyy Posztógy yintezmenyy posztógyári yintezmenyy sportegylet yintezmenyy yintezmenyy Posztógy yintezmenyy ykodvegy stb.), van külön műkedvelő csoportja. A műkedvelő tagok azonban alkalomszerűen társulnak egy-egy előadásra. 1928. máj. xtalanevtizedx 1935 havában a belügyminiszter a mű­kedvelői előadások ügyében a következő rendeletet adta ki: »A műkedvelő társula­tok és előadások megfelelő ellenőrzése, valamint a legsúlyosabb válsággal küzdő vidéki színészet érdekében a belügyminiszter a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértően elrendelte, hogy a kormányhatóságilag láttamozott alapszabályokkal működő műkedvelő előadások tartására alakult egyesületek a körrendelet keltétől számított harminc napon belül a Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetségébe yintezmenyy magyar műkedvelő egyesületek országos szövetsége yintezmenyy Magyar M yintezmenyy magyar yintezmenyy műkedvelő yintezmenyy egyesületek yintezmenyy országos yintezmenyy szövetsége yintezmen tagokul belépni kötelesek. A műkedvelő egyesületek, továbbá az ugyan más célból alakult társadalmi egyesületek, ha műkedvelő előadást akarnak tartani, valamint a magánszemélyek is kötelesek az általuk rendezendő műkedvelői előadásokat a Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetségének yintezmenyy magyar műkedvelő egyesületek országos szövetsége yintezmenyy Magyar M yintezmenyy magyar yintezmenyy műkedvelő yintezmenyy egyesületek yintezmenyy országos yintezmenyy szövetsége yintezmen előzetesen bejelenteni, amelyeknek megtörténtét, valamint a szerzői jogdíjak lefizetését az előadást engedélyező rendőri hatóságnál a kérelmezéssel egyidejűleg igazolniok kell. szin_III.0348.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Műkedvelői társulatok - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0348.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0348.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29417.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Műkedvelői társulatok

Szócikk: Műkedvelői társulatok hazánkban mindnütt alakultak, leginkább azonban oly helyeken, ahova hivatásos színtársulatok csak gyéren látogathattak el. Ezen alakulásoknak erkölcsi hasznuk is volt, amennyiben nagyban megkedveltették a közönséggel a színészet pártolását. Többek között tudunk a következő városok műkedvelői alakulatairól: a kúnszentmiklósi ifjúság 1818. jan. 6-án tömörült, hogy színpadi művészetét bemutassa. Erről a »Magyar Kurir« ekkép tudósít: az »Intermezzo« c. darabot »némelly a'theatromi mulatságokban gyönyörködő személyek magyar nyelven eljádzották«.. (1818. jan. 27.); a dévai műkedvelői társulat megalakult 1820- ban; Losoncon 1837. január havában játszottak először a műkedvelők; Muzslán 1839. aug. 4-én; Kiskúnhalason 1841. év végén (újra megalakult a műkedvelői társulat 1895. dec. havában, Dékáni Árpád főgimnáziumi tanár közreműködésével): Dabason, Székesfehérvárott és Nagybányán 1843-ban; Nagykőrösön 1844. október, Tasson december havában; Békésen 1845-ben; Felcsuthon 1847-ben; Felsőbányán 1857-ben; Szilágysomlyón 1858. máj. 10-én; Szinérváralján 1858. november havában; 1858-ban megalakult még Jászberényben is. Zilahon az 50-es években alakult; Kecskeméten megalakult 1859. szept. 15-én, midőn Szigligeti »Szökött katona« c. népszínműve került színre. — Egyéb alakulások: Szolnokon, 1862. ápr. Első előadás ápr. 21. Kisfaludy Károly »Szeget - szeggel« c. v.-ja és Szigeti József »Becsületszó« c. v.-ja került színre. Abonyban és Selmecen 1864. febr. havában játszanak először a műkedvelők; Szarvason jún. havában, ugyanezen évben Sepsiszentszentgyörgyön is alakul műkedvelői társulat. Hajdudorogon 1864. aug. 18-án, Aradon 1865. máj. havában, Borosjenőn 1866. márc. havában, Kőrösladányban 1873-ban alakult. Ugyanezen évben Rakodczay Pállal megalakul a Fővárosi Iparoskör, 1874. év elején Gyöngyösön, 1876. jún. havában Szatmárt, 1877-ben Battonyán, 1881. nov. havában Kúlán, 1883. ápr. havában Nagyrőcén, egy év múlva Besztercén is találunk műkedvelőket. Monoron 1885. aug. havában, Szilágycsehen 1890. jan. havában lépnek fel először a műkedvelők. Baján az 1919. év folyamán alakult a Műkedvelők Köre. Ez azonban kb. 1926. óta már beszüntette tevékenységét. Az egyes társadalmi egyesületeknek (különösen: Mansz, Ipartestület, Turul Sportegylet, Posztógyári Sportegylet, stb.), van külön műkedvelő csoportja. A műkedvelő tagok azonban alkalomszerűen társulnak egy-egy előadásra. 1928. máj. havában a belügyminiszter a mű­kedvelői előadások ügyében a következő rendeletet adta ki: »A műkedvelő társula­tok és előadások megfelelő ellenőrzése, valamint a legsúlyosabb válsággal küzdő vidéki színészet érdekében a belügyminiszter a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértően elrendelte, hogy a kormányhatóságilag láttamozott alapszabályokkal működő műkedvelő előadások tartására alakult egyesületek a körrendelet keltétől számított harminc napon belül a Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetségébe tagokul belépni kötelesek. A műkedvelő egyesületek, továbbá az ugyan más célból alakult társadalmi egyesületek, ha műkedvelő előadást akarnak tartani, valamint a magánszemélyek is kötelesek az általuk rendezendő műkedvelői előadásokat a Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetségének előzetesen bejelenteni, amelyeknek megtörténtét, valamint a szerzői jogdíjak lefizetését az előadást engedélyező rendőri hatóságnál a kérelmezéssel egyidejűleg igazolniok kell. szin_III.0348.pdf III