Címszó: Nagyváradi színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0383.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0383.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29592.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Nagyváradi színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529592.htm

 

Szócikk: Nagyváradi színészet Kolozsvárhoz (megye) való aránylagos közelsége miatt b. Wesselényi Miklós (személy) az erdélyi (ország) (információ)  játékszín főigazgatója Nagyváradot (megye) társulata nyári állomáshelyéül korán kiszemelte és 1798-ban (időpont) Kótsi Patkó János (személy) vezetésével ide küldte színészeit, akik 1798. (időpont) aug. 26-án a mai »Fekete sas«-vendéglőben (intézmény) (információ)  tartották az első magyar színielőadást, előadván »A süketnéma« (cím) c. színművet, Hunniustól. (személy) 1800-ban (időpont) Gulátsy Antal (személy) gazdag birtokos bőkezűen támogatja az itt járó színészeket, őt követi 1815-ben (időpont) dr. Sándorffy József (személy) orvos, a híres mecénás, ki az itteni főbb színészeket a társulatához szerződtette. Ezek között volt: Kántorné, (személy) Horváth, (személy) (információ)  Éder, (személy) (információ)  Simonfi, (személy) Udvarhelyi, (személy) (információ)  Mohai (személy) stb. A további évek alatt Vándza Mihály (személy) kolozsvári (megye) színigazgató jött a városba, akinek a németekkel (nemzetiség) (információ)  kemény harcot kellett vívnia. 1818-ban (időpont) a nagy piacon lévő gr. Rhédey Lajos-féle (személy) házban állítják föl a theátrumot. Ezután itt járt Göde István, (személy) (információ)  Ujfalusy Sándor, (személy) Abday Sándor, (személy) (információ)  1821-ben (időpont) Udvarhelyi Miklós, (személy) (információ)  1823-ban (időpont) Éder György. (személy) (információ)  1824. (időpont) nov. 30-án dr. Sándorffy (személy) elhalálozásával sok vesztesége volt a magyar színügynek. 1826-ban (időpont) ismét Éder György (személy) (információ)  és Abday Sándor (személy) (információ)  kap meghívást. Ez időben a híres Székelyné (személy) és Pergő Celesztin (személy) (információ)  is itt játszik. Jobb tagjai voltak: Szentpétery, (személy) (információ)  Udvarhelyi, (személy) (információ)  Déryné, (személy) (információ)  Borsos Klára, (személy) (információ)  Parázsóné, (személy) Pály Elek, (személy) Hubenay János. (személy) (információ)  1827-ben (időpont) történt az első kísérlet egy állandó színház építésére. 1828-ban (időpont) Pály Elek (személy) lesz az új igazgató, ki mint a »Helybeli Theatrum Directora« kér engedélyt a működésre. A színház építési ügye a következő évben megakadt, habár a városnak erre a célra 10.000 frtja volt. 1829-ben (időpont) Balla Károly (személy) (információ)  társulata volt itt. Ekkor történt, hogy a városi táncteremben felállított színházi fölszerelés összedőlt, ami tetemes kárt okozott, mire a város a haszonbérlőt megtiltotta, hogy ismét kiadja a termet színház céljaira. A következő évektől különböző társulat keresi fel Váradot. (megye) 1836. (időpont) jún. 19-én szomorú sors éri a színészetet, leégett ugyanis a színház, amiről a »Honművész« (intézmény) (információ)  ezekben emlékezik meg: »Mind a színterem, mind a díszítvények, könyv- és ruhatárnak nagy része tűz martalókja lőn«. Ezen évben Kilényi Dávid (személy) (információ)  az igazgató, őt felváltja Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  és Szerdahelyi József. (személy) (információ)  1838-ban (időpont) Pály Elek (személy) jön a városba, ki fellépteti Egressy Gábort (személy) (információ)  is. A következő évben Abday Sándort (személy) (információ)  választják meg igazgatónak. 1840-ben (időpont) Kilényi Dávid (személy) (információ)  az igazgató. 1843-ban (időpont) Kőrösi Sándor, (személy) (információ)  1844-ben (időpont) Havi Mihály (személy) (információ)  és 1845-ben (időpont) újra Kilényi, (személy) (információ)  majd Várady Pál, (személy) (információ)  Szabó József, (személy) (információ)  kiknél Szigligeti (személy) (információ)  is fellépett. 1846-ban (időpont) Feleky Miklós (személy) (információ)  és Kőrössy Ferenc, (személy) (információ)  1847-ben (időpont) Tóth István, (személy) (információ)  Döme Lajos (személy) (információ)  és Láng Lajos, (személy) (információ)  1848-ban (időpont) Kilényi, (személy) (információ)  ki itt marad 1850-51- (időpont) ben is. 1852-ben (időpont) Havi Mihály (személy) (információ)  és Szabó József. (személy) (információ)  1856-ban (időpont) újra Szabó József. (személy) (információ)  1857. (időpont) jan. 29-én újra tárgyalnak állandó színházról. 1858-ben (időpont) felépült a nyári színkör, Radák grófnő (személy) kertjében. 1859. (időpont) jún. 13-án Molnár György (személy) (információ)  híres társulata vonul be Nagyváradra. (megye) (Első előadása: »Huszárcsiny«). (cím) 1860. (időpont) ápr. 29-én Budai József (személy) (információ)  kezdi meg az előadásokat. 1861. (időpont) máj. 20-án Latabár Endre (személy) (információ)  játszik itt. — 1862. (időpont) ápr. 21-én Hubay Gusztáv, (személy) (információ)  ki először játszik operettet, majd aug. 7-én Szabó József (személy) (információ)  és Philippovich István (személy) társigazgatók keresik fel a várost, 1863. (időpont) máj. 28-tól Follinusz János (személy) (információ)  és ugyan ő kapja meg a várost a következő évre is. 1865-ben (időpont) Reszler István (személy) váltja fel. 1866-ban (időpont) kis ideig Aradi Gerő (személy) (információ)  próbálkozik meg; ki alig hagyja el a várost, máris Follinusz János (személy) (információ)  készült bejönni 61 tagból álló társulatával. 1867-től (időpont) 1880-ig (időpont) a nagyváradi (megye) közönségnek a debrecenivel (megye) közös társulata volt. 1867. (időpont) máj. 23-án Szabó József (személy) (információ)  debreceni (megye) társulata jön Nagyváradra; (megye) itt tünt föl minden idők bálványozott művésznője: Blaha Lujza. (személy) (információ)  Közben Szathmáry Károly (személy) (információ)  is bejön kisebb társulattal. 1868. (időpont) máj. 9-én Szabó József (személy) (információ)  ismét elnyeri a várost, 1 év múlva, 1869. (időpont) márc. 4-én Kőmíves Imre (személy) (információ)  játszik itt, de már máj. 9-én ismét Szabó József (személy) (információ)  nyeri el a színiszezont. Őt követte Dráguss Károly. (személy) 1870. (időpont) máj. 7-én Szabó József (személy) (információ)  jön ismét át és az operettekkel fényes előadásokat ér el. 1871. (időpont) márc. 7-én Völgyi György (személy) (információ)  lesz a direktor, míg újra el nem jön Szabó József, (személy) (információ)  ki 1875-ig (időpont) működött itt, amikor a »Debrecen — Nagyváradi dalszíntársulat« (intézmény) közössége feloszlott. 1876-ban, (időpont) máj. 4-től, Bogyó Alajos (személy) (információ)  játszott a színkörben, társa is volt: Mándoky Béla (személy) (információ)  személyében. 1877. (időpont) nyarán a kolozsvári (megye) színtársulat vendégszerepelt Váradon. (megye) 1878-ban (időpont) Mándoky Béla (személy) (információ)  »Első magyar színiegylet« (intézmény) (információ)  címen lesz igazgató, 1881-ben (időpont) Mosonyi (Mannsberger) Jakab (személy) (információ)  aradi (megye) (információ)  színigazgatót hívták meg, kivel igen meg voltak elégedve; 1883-ig (időpont) ő kapott koncessziót, 1884-ben (időpont) Nagy Vince (személy) (információ)  az igazgató, 1888—89-ben (időpont) Bölönyi József (személy) kolozsvári (megye) színtársulata, 1891-ben (időpont) Aradi Gerő, (személy) (információ)  majd Leszkay András, (személy) (információ)  1896-ban (időpont) Megyeri Dezső, (személy) (információ)  1897-től (időpont) Somogyi Károly, (személy) (információ)  ennek halála után Erdélyi Miklós (személy) (információ)  hirdeti a kultúrát Szent László (személy) (információ)  városában. A színház 100 éves jubileuma megünneplési eszméjét Naményi Lajos (személy) (információ)  pendítette meg. Az ünnepélyt 1898. (időpont) aug. 26-án tartották meg. Színre került Hatvany István: (személy) (információ)  »A süketnéma, vagy a jókedvű pipás« (cím) c. 100 év előtti darabja. Ez alkalommal a »Fekete sas« (intézmény) (információ)  épületébe ezen sorokat vésték: »E városban, ez épületben a színpadról elhangzott első magyar szó emlékére 1798. (időpont) évi aug. 26. — 1898. (időpont) évi augusztus 26. Hálás kegyelettel az úttörők iránt a Szigligeti - Társaság (intézmény) (információ)  kezdeményezésére, Nagyvárad (megye) város közönsége.« A nagyváradi Szigligeti - színház (intézmény) (információ)  1900. (időpont) okt. 15-én nyilt meg. Az; ünnepi prológust Sas Ede (személy) (információ)  írta és Paulayné Adorján Berta (személy) mondta el. Aztán Váradi Antal: (személy) (információ)  »Uj oltár« (cím) (információ)  c. előjátéka következett. Azután: »Élőkép«, (cím) (információ)  »Bánk bán«-ból (cím) (információ)  és a »Szökött katona« (cím) (információ)  és »Szultán«-operettből (cím) részletek voltak műsoron. Befejezésül a »Hunyady László« (cím) (információ)  operát adták elő. Csik Irén (személy) volt Szilágyi Erzsébet, (szerep) (információ)  Kalmár József (személy) (információ)  pedig V. László. (szerep) 1908. (időpont) aug. 20-án nyilt meg az új nyári (Rhédey-kerti) színkör, (intézmény) (információ)  melyet Erdélyi Miklós (személy) (információ)  — az új igazgató — a kormány és a város hozzájárulásával építtetett. 1911-ben (időpont) új, nagyobb színház építése gondolatával foglalkozott a város vezetősége. Az indítványban azzal okolták meg a második színház szükségességét, hogy a város rohamos fejlődésével szemben a tíz év előtt épült Szigligeti - színház (intézmény) (információ)  nem képes a város színházlátogató közönségének igényeit kielégíteni. Kétszer annyi intelligens színházlátogató család volt Nagyváradon, (megye) mint amennyi az akkori viszonyok között bérlethez jutni képes volt. Az indítvány azt célozta, hogy Nagyvárad (megye) 400.000 korona költséggel még egy színházat építsen. Az érdekes művészeti tervvel Nagyvárad (megye) egész közönsége rokonszenvezett. 1913. (időpont) ápr. 22-én megszüntették a színügyi bizottságot, dr. György Ernő (személy) indítványára. A nagyváradi Szigligeti - színházban (intézmény) (információ)  1917. (időpont) jún. 9-én Erdélyi Miklós (személy) (információ)  színigazgató hadikölcsön-napot rendezett. A nevezetes alkalommal Juricska Barna (személy) városi tanácsos nyitotta meg az estet, majd Beöthy László, (személy) (információ)  volt kereskedelemügyi miniszter méltatta az est jelentőségét. Az ezután megindult gyűjtés kétmillió négyszázezer koronát eredményezett. Ezen imponáló eredmény elsősorban Kereszty Kornél, (személy) (információ)  Pásztor Ferenc, (személy) (információ)  Szemere Miklós, (személy) (információ)  dr. Popper Ákos, (személy) Gémes Frigyes, (személy) dr. Szemes Ferenc (személy) nagyváradi (megye) bankigazgatónak köszönhető; de kivették részüket a gyűjtésből a társulat nőtagjai is. Az est során egyébként művészi összeállítású kabaré szórakoztatta a közönséget. 1921. (időpont) júl. havában Erdélyi Miklós (személy) (információ)  igazgató lemondott a vezetésről, helyét átadta Parlaghy Lajos (személy) (információ)  volt titkárának. A színház 25 éves jubileuma 1925. (időpont) okt. 15-én volt. Ez időben Gróf László (személy) (információ)  volt az igazgató. — Itt van helye megemlíteni, hogy az 1911—14. (időpont) évadokban Kondor Ernő, (személy) (információ)  elsőrangú erőkkel és nívós műsorral, virágzó kabarét igazgatott. (Lásd még: Fekete sas és Rhédey Lajos (személy) (információ)  címszavakat is.) (Erődi Jenő.) (személy) (információ)  szin_III.0383.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Nagyváradi színészet címszóvég 29592 Szócikk: Nagyváradi színészet Kolozsvárhoz ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy való aránylagos közelsége miatt b. Wesselényi Miklós yszemelynevy b. wesselényi miklós yszemelynevy b. Wesselényi Miklós yszemelynevy b. yszemelynevy wesselényi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy b. yszemelynevy Wesselényi yszemelynevy Miklós az erdélyi ytelepulesy erdély ytelepulesy erdély yorszagy Románia ykodvegy játékszín főigazgatója Nagyváradot ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy társulata nyári állomáshelyéül korán kiszemelte és 1798-ban Kótsi Patkó János yszemelynevy kótsi patkó jános yszemelynevy Kótsi Patkó János yszemelynevy kótsi yszemelynevy patkó yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kótsi yszemelynevy Patkó yszemelynevy János yszemelynev vezetésével ide küldte színészeit, akik 1798. aug. xtalanevtizedx 1805 26-án a mai »Fekete sas«-vendéglőben yintezmenyy fekete sas yintezmenyy Fekete s yintezmenyy fekete yintezmenyy sas yintezmenyy yintezmenyy Fekete yintezmenyy s yintezmenyy ykodvegy tartották az első magyar színielőadást, előadván »A süketnéma« ycimy a süketnéma ycimy A süketnéma ycimy a ycimy süketnéma ycimy ycimy A ycimy süketnéma ycimy ykodvegy c. színművet, Hunniustól. yszemelynevy hunnius yszemelynevy Hunnius yszemelynevy hunnius yszemelynevy yszemelynevy Hunnius yszemelynevy ykodvegy 1800-ban xevtizedx 1805 Gulátsy xtalanevtizedx 1815 Antal yszemelynevy gulátsy antal yszemelynevy Gulátsy Antal yszemelynevy gulátsy yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Gulátsy yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy gazdag birtokos bőkezűen támogatja az itt járó színészeket, őt követi 1815-ben xevtizedx 1815 dr. Sándorffy József yszemelynevy dr. sándorffy józsef yszemelynevy dr. Sándorffy József yszemelynevy dr. yszemelynevy sándorffy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Sándorffy yszemelynevy József orvos, a híres mecénás, ki az itteni főbb színészeket a társulatához szerződtette. Ezek között volt: Kántorné, yszemelynevy kántorne yszemelynevy Kántorné yszemelynevy kántorne yszemelynevy yszemelynevy Kántorné yszemelynevy ykodvegy Horváth, yszemelynevy horváth yszemelynevy Horváth yszemelynevy horváth yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy ykodvegy Éder, yszemelynevy éder yszemelynevy Éder yszemelynevy éder yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy ykodvegy Simonfi, yszemelynevy simonfi yszemelynevy Simonfi yszemelynevy simonfi yszemelynevy yszemelynevy Simonfi yszemelynevy ykodvegy Udvarhelyi, yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy ykodvegy Mohai yszemelynevy mohai yszemelynevy Mohai yszemelynevy mohai yszemelynevy yszemelynevy Mohai yszemelynevy ykodvegy stb. A további évek alatt Vándza Mihály yszemelynevy vándza mihály yszemelynevy Vándza Mihály yszemelynevy vándza yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vándza yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy színigazgató jött a városba, akinek a németekkel ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy kemény harcot kellett vívnia. 1818-ban a xtalanevtizedx 1825 nagy piacon lévő gr. Rhédey Lajos-féle yszemelynevy gr. rhédey lajos yszemelynevy gr. Rhédey Lajos yszemelynevy gr. yszemelynevy rhédey yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy gr. yszemelynevy Rhédey yszemelynevy Lajos yszemelynevy yk házban állítják föl a theátrumot. Ezután itt járt Göde István, yszemelynevy göde istván yszemelynevy Göde István yszemelynevy göde yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Göde yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Ujfalusy Sándor, yszemelynevy ujfalusy sándor yszemelynevy Ujfalusy Sándor yszemelynevy ujfalusy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Ujfalusy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Abday Sándor, yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy 1821-ben xevtizedx 1825 Udvarhelyi Miklós, yszemelynevy udvarhelyi miklós yszemelynevy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy 1823-ban Éder György. yszemelynevy éder györgy yszemelynevy Éder György yszemelynevy éder yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy 1824. nov. 30-án dr. Sándorffy yszemelynevy dr. sándorffy yszemelynevy dr. Sándorffy yszemelynevy dr. yszemelynevy sándorffy yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Sándorffy yszemelynevy ykodvegy elhalálozásával sok vesztesége volt a magyar színügynek. 1826-ban ismét Éder György yszemelynevy éder györgy yszemelynevy Éder György yszemelynevy éder yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy és Abday Sándor yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy kap meghívást. Ez időben a híres Székelyné yszemelynevy székelyne yszemelynevy Székelyné yszemelynevy székelyne yszemelynevy yszemelynevy Székelyné yszemelynevy ykodvegy és Pergő Celesztin yszemelynevy pergő celesztin yszemelynevy Pergő Celesztin yszemelynevy pergő yszemelynevy celesztin yszemelynevy yszemelynevy Pergő yszemelynevy Celesztin yszemelynevy ykodvegy is itt játszik. Jobb tagjai voltak: Szentpétery, yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy Udvarhelyi, yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy ykodvegy Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Borsos Klára, yszemelynevy borsos klára yszemelynevy Borsos Klára yszemelynevy borsos yszemelynevy klára yszemelynevy yszemelynevy Borsos yszemelynevy Klára yszemelynevy ykodvegy Parázsóné, yszemelynevy parázsóne yszemelynevy Parázsóné yszemelynevy parázsóne yszemelynevy yszemelynevy Parázsóné yszemelynevy ykodvegy Pály Elek, yszemelynevy pály elek yszemelynevy Pály Elek yszemelynevy pály yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Pály yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy Hubenay János. yszemelynevy hubenay jános yszemelynevy Hubenay János yszemelynevy hubenay yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Hubenay yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy 1827-ben történt az első kísérlet egy állandó színház építésére. 1828-ban Pály Elek yszemelynevy pály elek yszemelynevy Pály Elek yszemelynevy pály yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Pály yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy lesz az új igazgató, ki mint a »Helybeli Theatrum Directora« kér engedélyt a működésre. A színház építési ügye a következő évben megakadt, habár a városnak erre a célra 10.000 frtja volt. 1829-ben Balla xtalanevtizedx 1835 Károly yszemelynevy balla károly yszemelynevy Balla Károly yszemelynevy balla yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Balla yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy társulata volt itt. Ekkor történt, hogy a városi táncteremben felállított színházi fölszerelés összedőlt, ami tetemes kárt okozott, mire a város a haszonbérlőt megtiltotta, hogy ismét kiadja a termet színház céljaira. A következő évektől különböző társulat keresi fel Váradot. ytelepulesy várad ytelepulesy Várad ymegyey somogy megye ykodvegy 1836. xevtizedx 1835 jún. 19-én szomorú sors éri a színészetet, leégett ugyanis a színház, amiről a »Honművész« yintezmenyy honművész yintezmenyy Honművés yintezmenyy honművész yintezmenyy yintezmenyy Honművés yintezmenyy ykodvegy ezekben emlékezik meg: »Mind a színterem, mind a díszítvények, könyv- és ruhatárnak nagy része tűz martalókja lőn«. Ezen évben Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy az igazgató, őt felváltja Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy és Szerdahelyi József. yszemelynevy szerdahelyi józsef yszemelynevy Szerdahelyi József yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy 1838-ban Pály xtalanevtizedx 1845 Elek yszemelynevy pály elek yszemelynevy Pály Elek yszemelynevy pály yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Pály yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy jön a városba, ki fellépteti Egressy Gábort yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy is. A következő évben Abday Sándort yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy választják meg igazgatónak. 1840-ben xevtizedx 1845 Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy az igazgató. 1843-ban Kőrösi Sándor, yszemelynevy kőrösi sándor yszemelynevy Kőrösi Sándor yszemelynevy kőrösi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Kőrösi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy 1844-ben Havi Mihály yszemelynevy havi mihály yszemelynevy Havi Mihály yszemelynevy havi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Havi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy és 1845-ben újra Kilényi, yszemelynevy kilényi yszemelynevy Kilényi yszemelynevy kilényi yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy ykodvegy majd Várady Pál, yszemelynevy várady pál yszemelynevy Várady Pál yszemelynevy várady yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Várady yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Szabó József, yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy kiknél Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy is fellépett. 1846-ban Feleky Miklós yszemelynevy feleky miklós yszemelynevy Feleky Miklós yszemelynevy feleky yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy és Kőrössy Ferenc, yszemelynevy kőrössy ferenc yszemelynevy Kőrössy Ferenc yszemelynevy kőrössy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy 1847-ben Tóth István, yszemelynevy tóth istván yszemelynevy Tóth István yszemelynevy tóth yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Döme Lajos yszemelynevy döme lajos yszemelynevy Döme Lajos yszemelynevy döme yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Döme yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy és Láng Lajos, yszemelynevy láng lajos yszemelynevy Láng Lajos yszemelynevy láng yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1848-ban Kilényi, xtalanevtizedx 1855 yszemelynevy kilényi yszemelynevy Kilényi yszemelynevy kilényi yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy ykodvegy ki itt marad 1850-51- xevtizedx 1855 ben is. 1852-ben Havi Mihály yszemelynevy havi mihály yszemelynevy Havi Mihály yszemelynevy havi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Havi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy és Szabó József. yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy 1856-ban újra Szabó József. yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy 1857. jan. 29-én újra tárgyalnak állandó színházról. 1858-ben felépült a nyári színkör, Radák grófnő yszemelynevy radák grófnő yszemelynevy Radák grófnő yszemelynevy radák yszemelynevy grófnő yszemelynevy yszemelynevy Radák yszemelynevy grófnő yszemelynevy ykodvegy kertjében. 1859. jún. xtalanevtizedx 1865 13-án Molnár György yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy híres társulata vonul be Nagyváradra. ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy (Első előadása: »Huszárcsiny«). ycimy huszárcsiny ycimy Huszárcsiny ycimy huszárcsiny ycimy ycimy Huszárcsiny ycimy ykodvegy 1860. xevtizedx 1865 ápr. 29-én Budai József yszemelynevy budai józsef yszemelynevy Budai József yszemelynevy budai yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Budai yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy kezdi meg az előadásokat. 1861. máj. 20-án Latabár Endre yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy játszik itt. — 1862. ápr. 21-én Hubay Gusztáv, yszemelynevy hubay gusztáv yszemelynevy Hubay Gusztáv yszemelynevy hubay yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Hubay yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy ki először játszik operettet, majd aug. 7-én Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Philippovich István yszemelynevy philippovich istván yszemelynevy Philippovich István yszemelynevy philippovich yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Philippovich yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy társigazgatók keresik fel a várost, 1863. máj. 28-tól Follinusz János yszemelynevy follinusz jános yszemelynevy Follinusz János yszemelynevy follinusz yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Follinusz yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy és ugyan ő kapja meg a várost a következő évre is. 1865-ben Reszler István yszemelynevy reszler istván yszemelynevy Reszler István yszemelynevy reszler yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Reszler yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy váltja fel. 1866-ban kis ideig Aradi Gerő yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy próbálkozik meg; ki alig hagyja el a várost, máris Follinusz János yszemelynevy follinusz jános yszemelynevy Follinusz János yszemelynevy follinusz yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Follinusz yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy készült bejönni 61 tagból álló társulatával. 1867-től 1880-ig xevtizedx 1885 a nagyváradi ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy közönségnek a debrecenivel ytelepulesy debrecen ytelepulesy debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy közös társulata volt. 1867. xevtizedx 1865 máj. 23-án Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy debreceni ytelepulesy debrecen ytelepulesy debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy társulata jön Nagyváradra; ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy itt tünt föl minden idők bálványozott művésznője: Blaha Lujza. yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Közben Szathmáry Károly yszemelynevy szathmáry károly yszemelynevy Szathmáry Károly yszemelynevy szathmáry yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szathmáry yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy is bejön kisebb társulattal. 1868. máj. 9-én Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy ismét elnyeri a várost, 1 év múlva, 1869. márc. xtalanevtizedx 1875 4-én Kőmíves Imre yszemelynevy kőmíves imre yszemelynevy Kőmíves Imre yszemelynevy kőmíves yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Kőmíves yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy játszik itt, de már máj. 9-én ismét Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy nyeri el a színiszezont. Őt követte Dráguss Károly. yszemelynevy dráguss károly yszemelynevy Dráguss Károly yszemelynevy dráguss yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Dráguss yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy 1870. xevtizedx 1875 máj. 7-én Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy jön ismét át és az operettekkel fényes előadásokat ér el. 1871. márc. 7-én Völgyi György yszemelynevy völgyi györgy yszemelynevy Völgyi György yszemelynevy völgyi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Völgyi yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy lesz a direktor, míg újra el nem jön Szabó József, yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy ki 1875-ig működött itt, amikor a »Debrecen — Nagyváradi dalszíntársulat« yintezmenyy debrecen — nagyváradi dalszíntársulat yintezmenyy Debrecen yintezmenyy debrecen yintezmenyy — yintezmenyy nagyváradi yintezmenyy dalszíntársulat yintezmenyy yintezmenyy Debrecen yintezmeny közössége feloszlott. 1876-ban, máj. 4-től, Bogyó Alajos yszemelynevy bogyó alajos yszemelynevy Bogyó Alajos yszemelynevy bogyó yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Bogyó yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy játszott a színkörben, társa is volt: Mándoky Béla yszemelynevy mándoky béla yszemelynevy Mándoky Béla yszemelynevy mándoky yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Mándoky yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy személyében. 1877. nyarán a kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy színtársulat vendégszerepelt Váradon. ytelepulesy várad ytelepulesy Várad ymegyey somogy megye ykodvegy 1878-ban Mándoky xtalanevtizedx 1885 Béla yszemelynevy mándoky béla yszemelynevy Mándoky Béla yszemelynevy mándoky yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Mándoky yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy »Első magyar színiegylet« yintezmenyy első magyar színiegylet yintezmenyy Első mag yintezmenyy első yintezmenyy magyar yintezmenyy színiegylet yintezmenyy yintezmenyy Első yintezmenyy mag yintezmenyy ykodvegy címen lesz igazgató, 1881-ben xevtizedx 1885 Mosonyi (Mannsberger) Jakab yszemelynevy mosonyi (mannsberger) jakab yszemelynevy Mosonyi (Mannsberger) Jakab yszemelynevy mosonyi yszemelynevy (mannsberger) yszemelynevy jakab yszemelynevy yszemelynevy Mosonyi yszemelynevy (Man aradi ytelepulesy arad ytelepulesy arad ymegyey arad megye ykodvegy színigazgatót hívták meg, kivel igen meg voltak elégedve; 1883-ig ő kapott koncessziót, 1884-ben Nagy Vince yszemelynevy nagy vince yszemelynevy Nagy Vince yszemelynevy nagy yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Vince yszemelynevy ykodvegy az igazgató, 1888—89-ben Bölönyi xtalanevtizedx 1895 József yszemelynevy bölönyi józsef yszemelynevy Bölönyi József yszemelynevy bölönyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bölönyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy színtársulata, 1891-ben xevtizedx 1895 Aradi Gerő, yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy majd Leszkay András, yszemelynevy leszkay andrás yszemelynevy Leszkay András yszemelynevy leszkay yszemelynevy andrás yszemelynevy yszemelynevy Leszkay yszemelynevy András yszemelynevy ykodvegy 1896-ban Megyeri Dezső, yszemelynevy megyeri dezső yszemelynevy Megyeri Dezső yszemelynevy megyeri yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy 1897-től Somogyi Károly, yszemelynevy somogyi károly yszemelynevy Somogyi Károly yszemelynevy somogyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy ennek halála után Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi miklós yszemelynevy Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy hirdeti a kultúrát Szent László yszemelynevy szent lászló yszemelynevy Szent László yszemelynevy szent yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Szent yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy városában. A színház 100 éves jubileuma megünneplési eszméjét Naményi Lajos yszemelynevy naményi lajos yszemelynevy Naményi Lajos yszemelynevy naményi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Naményi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy pendítette meg. Az ünnepélyt 1898. aug. 26-án tartották meg. Színre került Hatvany István: yszemelynevy hatvany istván yszemelynevy Hatvany István yszemelynevy hatvany yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Hatvany yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy »A süketnéma, vagy a jókedvű pipás« ycimy a süketnéma, vagy a jókedvű pipás ycimy A süketnéma, vagy a jókedvű pipás ycimy a ycimy süketnéma, ycimy vagy ycimy a ycimy jókedvű ycimy pipás ycimy ycimy A ycimy süketnéma, ycimy vagy ycimy a c. 100 év előtti darabja. Ez alkalommal a »Fekete sas« yintezmenyy fekete sas yintezmenyy Fekete s yintezmenyy fekete yintezmenyy sas yintezmenyy yintezmenyy Fekete yintezmenyy s yintezmenyy ykodvegy épületébe ezen sorokat vésték: »E városban, ez épületben a színpadról elhangzott első magyar szó emlékére 1798. xevtizedx 1795 évi xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 aug. 26. — 1898. xevtizedx 1895 évi xtalanevtizedx 1905 augusztus 26. Hálás kegyelettel az úttörők iránt a Szigligeti - Társaság yintezmenyy szigligeti - társaság yintezmenyy Sziglige yintezmenyy szigligeti yintezmenyy - yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Sziglige yintezmenyy ykodvegy kezdeményezésére, Nagyvárad ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy város közönsége.« A nagyváradi Szigligeti - színház yintezmenyy nagyváradi szigligeti - színház yintezmenyy nagyvára yintezmenyy nagyváradi yintezmenyy szigligeti yintezmenyy - yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy nagyvára yintezmenyy ykodvegy 1900. xevtizedx 1905 okt. 15-én nyilt meg. Az; ünnepi prológust Sas Ede yszemelynevy sas ede yszemelynevy Sas Ede yszemelynevy sas yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Sas yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy írta és Paulayné Adorján Berta yszemelynevy paulayné adorján berta yszemelynevy Paulayné Adorján Berta yszemelynevy paulayné yszemelynevy adorján yszemelynevy berta yszemelynevy yszemelynevy Paulayné yszemelynevy Adorján yszemelyne mondta el. Aztán Váradi Antal: yszemelynevy váradi antal yszemelynevy Váradi Antal yszemelynevy váradi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy »Uj oltár« ycimy uj oltár ycimy Uj oltár ycimy uj ycimy oltár ycimy ycimy Uj ycimy oltár ycimy ykodvegy c. előjátéka következett. Azután: »Élőkép«, ycimy élőkép ycimy Élőkép ycimy élőkép ycimy ycimy Élőkép ycimy ykodvegy »Bánk bán«-ból ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy és a »Szökött katona« ycimy szökött katona ycimy Szökött katona ycimy szökött ycimy katona ycimy ycimy Szökött ycimy katona ycimy ykodvegy és »Szultán«-operettből ycimy szultán ycimy Szultán ycimy szultán ycimy ycimy Szultán ycimy ykodvegy részletek voltak műsoron. Befejezésül a »Hunyady László« ycimy hunyady lászló ycimy Hunyady László ycimy hunyady ycimy lászló ycimy ycimy Hunyady ycimy László ycimy ykodvegy operát adták elő. Csik Irén yszemelynevy csik irén yszemelynevy Csik Irén yszemelynevy csik yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Csik yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy volt Szilágyi Erzsébet, yszerepy szilágyi erzsébet yszerepy Szilágyi Erzsébet yszerepy szilágyi yszerepy erzsébet yszerepy yszerepy Szilágyi yszerepy Erzsébet yszerepy ykodvegy Kalmár József yszemelynevy kalmár józsef yszemelynevy Kalmár József yszemelynevy kalmár yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kalmár yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy pedig V. László. yszerepy v. lászló yszerepy V. László yszerepy v. yszerepy lászló yszerepy yszerepy V. yszerepy László yszerepy ykodvegy 1908. aug. xtalanevtizedx 1915 20-án nyilt meg az új nyári (Rhédey-kerti) színkör, yintezmenyy nyári (rhédey-kerti) színkör yintezmenyy nyári (R yintezmenyy nyári yintezmenyy (rhédey-kerti) yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy nyári yintezmenyy (R yintezmenyy ykodvegy melyet Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi miklós yszemelynevy Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy — az új igazgató — a kormány és a város hozzájárulásával építtetett. 1911-ben xevtizedx 1915 új, nagyobb színház építése gondolatával foglalkozott a város vezetősége. Az indítványban azzal okolták meg a második színház szükségességét, hogy a város rohamos fejlődésével szemben a tíz év előtt épült Szigligeti - színház yintezmenyy szigligeti - színház yintezmenyy Sziglige yintezmenyy szigligeti yintezmenyy - yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Sziglige yintezmenyy ykodvegy nem képes a város színházlátogató közönségének igényeit kielégíteni. Kétszer annyi intelligens színházlátogató család volt Nagyváradon, ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy mint amennyi az akkori viszonyok között bérlethez jutni képes volt. Az indítvány azt célozta, hogy Nagyvárad ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy 400.000 korona költséggel még egy színházat építsen. Az érdekes művészeti tervvel Nagyvárad ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy egész közönsége rokonszenvezett. 1913. ápr. 22-én megszüntették a színügyi bizottságot, dr. György Ernő yszemelynevy dr. györgy ernő yszemelynevy dr. György Ernő yszemelynevy dr. yszemelynevy györgy yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy György yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodve indítványára. A nagyváradi Szigligeti - színházban yintezmenyy nagyváradi szigligeti - színház yintezmenyy nagyvára yintezmenyy nagyváradi yintezmenyy szigligeti yintezmenyy - yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy nagyvára yintezmenyy ykodvegy 1917. jún. xtalanevtizedx 1925 9-én Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi miklós yszemelynevy Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy színigazgató hadikölcsön-napot rendezett. A nevezetes alkalommal Juricska Barna yszemelynevy juricska barna yszemelynevy Juricska Barna yszemelynevy juricska yszemelynevy barna yszemelynevy yszemelynevy Juricska yszemelynevy Barna yszemelynevy ykodvegy városi tanácsos nyitotta meg az estet, majd Beöthy László, yszemelynevy beöthy lászló yszemelynevy Beöthy László yszemelynevy beöthy yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Beöthy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy volt kereskedelemügyi miniszter méltatta az est jelentőségét. Az ezután megindult gyűjtés kétmillió négyszázezer koronát eredményezett. Ezen imponáló eredmény elsősorban Kereszty Kornél, yszemelynevy kereszty kornél yszemelynevy Kereszty Kornél yszemelynevy kereszty yszemelynevy kornél yszemelynevy yszemelynevy Kereszty yszemelynevy Kornél yszemelynevy ykodvegy Pásztor Ferenc, yszemelynevy pásztor ferenc yszemelynevy Pásztor Ferenc yszemelynevy pásztor yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Pásztor yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Szemere Miklós, yszemelynevy szemere miklós yszemelynevy Szemere Miklós yszemelynevy szemere yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Szemere yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy dr. Popper Ákos, yszemelynevy dr. popper ákos yszemelynevy dr. Popper Ákos yszemelynevy dr. yszemelynevy popper yszemelynevy ákos yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Popper yszemelynevy Ákos yszemelynevy ykodve Gémes Frigyes, yszemelynevy gémes frigyes yszemelynevy Gémes Frigyes yszemelynevy gémes yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Gémes yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy dr. Szemes Ferenc yszemelynevy dr. szemes ferenc yszemelynevy dr. Szemes Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy szemes yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Szemes yszemelynevy Ferenc yszemelynev nagyváradi ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy bankigazgatónak köszönhető; de kivették részüket a gyűjtésből a társulat nőtagjai is. Az est során egyébként művészi összeállítású kabaré szórakoztatta a közönséget. 1921. xevtizedx 1925 júl. havában Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi miklós yszemelynevy Erdélyi Miklós yszemelynevy erdélyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy igazgató lemondott a vezetésről, helyét átadta Parlaghy Lajos yszemelynevy parlaghy lajos yszemelynevy Parlaghy Lajos yszemelynevy parlaghy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Parlaghy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy volt titkárának. A színház 25 éves jubileuma 1925. okt. 15-én volt. Ez időben Gróf László yszemelynevy gróf lászló yszemelynevy Gróf László yszemelynevy gróf yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Gróf yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy volt az igazgató. — Itt van helye megemlíteni, hogy az 1911—14. xevtizedx 1915 évadokban xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 Kondor Ernő, yszemelynevy kondor ernő yszemelynevy Kondor Ernő yszemelynevy kondor yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Kondor yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy elsőrangú erőkkel és nívós műsorral, virágzó kabarét igazgatott. (Lásd még: Fekete sas és Rhédey Lajos yszemelynevy rhédey lajos yszemelynevy Rhédey Lajos yszemelynevy rhédey yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Rhédey yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy címszavakat is.) (Erődi Jenő.) yszemelynevy erődi jenő yszemelynevy Erődi Jenő yszemelynevy erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy erődi jenő szin_III.0383.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Nagyváradi színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0383.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0383.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29592.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Nagyváradi színészet

Szócikk: Nagyváradi színészet Kolozsvárhoz való aránylagos közelsége miatt b. Wesselényi Miklós az erdélyi játékszín főigazgatója Nagyváradot társulata nyári állomáshelyéül korán kiszemelte és 1798-ban Kótsi Patkó János vezetésével ide küldte színészeit, akik 1798. aug. 26-án a mai »Fekete sas«-vendéglőben tartották az első magyar színielőadást, előadván »A süketnéma« c. színművet, Hunniustól. 1800-ban Gulátsy Antal gazdag birtokos bőkezűen támogatja az itt járó színészeket, őt követi 1815-ben dr. Sándorffy József orvos, a híres mecénás, ki az itteni főbb színészeket a társulatához szerződtette. Ezek között volt: Kántorné, Horváth, Éder, Simonfi, Udvarhelyi, Mohai stb. A további évek alatt Vándza Mihály kolozsvári színigazgató jött a városba, akinek a németekkel kemény harcot kellett vívnia. 1818-ban a nagy piacon lévő gr. Rhédey Lajos-féle házban állítják föl a theátrumot. Ezután itt járt Göde István, Ujfalusy Sándor, Abday Sándor, 1821-ben Udvarhelyi Miklós, 1823-ban Éder György. 1824. nov. 30-án dr. Sándorffy elhalálozásával sok vesztesége volt a magyar színügynek. 1826-ban ismét Éder György és Abday Sándor kap meghívást. Ez időben a híres Székelyné és Pergő Celesztin is itt játszik. Jobb tagjai voltak: Szentpétery, Udvarhelyi, Déryné, Borsos Klára, Parázsóné, Pály Elek, Hubenay János. 1827-ben történt az első kísérlet egy állandó színház építésére. 1828-ban Pály Elek lesz az új igazgató, ki mint a »Helybeli Theatrum Directora« kér engedélyt a működésre. A színház építési ügye a következő évben megakadt, habár a városnak erre a célra 10.000 frtja volt. 1829-ben Balla Károly társulata volt itt. Ekkor történt, hogy a városi táncteremben felállított színházi fölszerelés összedőlt, ami tetemes kárt okozott, mire a város a haszonbérlőt megtiltotta, hogy ismét kiadja a termet színház céljaira. A következő évektől különböző társulat keresi fel Váradot. 1836. jún. 19-én szomorú sors éri a színészetet, leégett ugyanis a színház, amiről a »Honművész« ezekben emlékezik meg: »Mind a színterem, mind a díszítvények, könyv- és ruhatárnak nagy része tűz martalókja lőn«. Ezen évben Kilényi Dávid az igazgató, őt felváltja Komlóssy Ferenc és Szerdahelyi József. 1838-ban Pály Elek jön a városba, ki fellépteti Egressy Gábort is. A következő évben Abday Sándort választják meg igazgatónak. 1840-ben Kilényi Dávid az igazgató. 1843-ban Kőrösi Sándor, 1844-ben Havi Mihály és 1845-ben újra Kilényi, majd Várady Pál, Szabó József, kiknél Szigligeti is fellépett. 1846-ban Feleky Miklós és Kőrössy Ferenc, 1847-ben Tóth István, Döme Lajos és Láng Lajos, 1848-ban Kilényi, ki itt marad 1850-51- ben is. 1852-ben Havi Mihály és Szabó József. 1856-ban újra Szabó József. 1857. jan. 29-én újra tárgyalnak állandó színházról. 1858-ben felépült a nyári színkör, Radák grófnő kertjében. 1859. jún. 13-án Molnár György híres társulata vonul be Nagyváradra. (Első előadása: »Huszárcsiny«). 1860. ápr. 29-én Budai József kezdi meg az előadásokat. 1861. máj. 20-án Latabár Endre játszik itt. — 1862. ápr. 21-én Hubay Gusztáv, ki először játszik operettet, majd aug. 7-én Szabó József és Philippovich István társigazgatók keresik fel a várost, 1863. máj. 28-tól Follinusz János és ugyan ő kapja meg a várost a következő évre is. 1865-ben Reszler István váltja fel. 1866-ban kis ideig Aradi Gerő próbálkozik meg; ki alig hagyja el a várost, máris Follinusz János készült bejönni 61 tagból álló társulatával. 1867-től 1880-ig a nagyváradi közönségnek a debrecenivel közös társulata volt. 1867. máj. 23-án Szabó József debreceni társulata jön Nagyváradra; itt tünt föl minden idők bálványozott művésznője: Blaha Lujza. Közben Szathmáry Károly is bejön kisebb társulattal. 1868. máj. 9-én Szabó József ismét elnyeri a várost, 1 év múlva, 1869. márc. 4-én Kőmíves Imre játszik itt, de már máj. 9-én ismét Szabó József nyeri el a színiszezont. Őt követte Dráguss Károly. 1870. máj. 7-én Szabó József jön ismét át és az operettekkel fényes előadásokat ér el. 1871. márc. 7-én Völgyi György lesz a direktor, míg újra el nem jön Szabó József, ki 1875-ig működött itt, amikor a »Debrecen — Nagyváradi dalszíntársulat« közössége feloszlott. 1876-ban, máj. 4-től, Bogyó Alajos játszott a színkörben, társa is volt: Mándoky Béla személyében. 1877. nyarán a kolozsvári színtársulat vendégszerepelt Váradon. 1878-ban Mándoky Béla »Első magyar színiegylet« címen lesz igazgató, 1881-ben Mosonyi (Mannsberger) Jakab aradi színigazgatót hívták meg, kivel igen meg voltak elégedve; 1883-ig ő kapott koncessziót, 1884-ben Nagy Vince az igazgató, 1888—89-ben Bölönyi József kolozsvári színtársulata, 1891-ben Aradi Gerő, majd Leszkay András, 1896-ban Megyeri Dezső, 1897-től Somogyi Károly, ennek halála után Erdélyi Miklós hirdeti a kultúrát Szent László városában. A színház 100 éves jubileuma megünneplési eszméjét Naményi Lajos pendítette meg. Az ünnepélyt 1898. aug. 26-án tartották meg. Színre került Hatvany István: »A süketnéma, vagy a jókedvű pipás« c. 100 év előtti darabja. Ez alkalommal a »Fekete sas« épületébe ezen sorokat vésték: »E városban, ez épületben a színpadról elhangzott első magyar szó emlékére 1798. évi aug. 26. — 1898. évi augusztus 26. Hálás kegyelettel az úttörők iránt a Szigligeti - Társaság kezdeményezésére, Nagyvárad város közönsége.« A nagyváradi Szigligeti - színház 1900. okt. 15-én nyilt meg. Az; ünnepi prológust Sas Ede írta és Paulayné Adorján Berta mondta el. Aztán Váradi Antal: »Uj oltár« c. előjátéka következett. Azután: »Élőkép«, »Bánk bán«-ból és a »Szökött katona« és »Szultán«-operettből részletek voltak műsoron. Befejezésül a »Hunyady László« operát adták elő. Csik Irén volt Szilágyi Erzsébet, Kalmár József pedig V. László. 1908. aug. 20-án nyilt meg az új nyári (Rhédey-kerti) színkör, melyet Erdélyi Miklós — az új igazgató — a kormány és a város hozzájárulásával építtetett. 1911-ben új, nagyobb színház építése gondolatával foglalkozott a város vezetősége. Az indítványban azzal okolták meg a második színház szükségességét, hogy a város rohamos fejlődésével szemben a tíz év előtt épült Szigligeti - színház nem képes a város színházlátogató közönségének igényeit kielégíteni. Kétszer annyi intelligens színházlátogató család volt Nagyváradon, mint amennyi az akkori viszonyok között bérlethez jutni képes volt. Az indítvány azt célozta, hogy Nagyvárad 400.000 korona költséggel még egy színházat építsen. Az érdekes művészeti tervvel Nagyvárad egész közönsége rokonszenvezett. 1913. ápr. 22-én megszüntették a színügyi bizottságot, dr. György Ernő indítványára. A nagyváradi Szigligeti - színházban 1917. jún. 9-én Erdélyi Miklós színigazgató hadikölcsön-napot rendezett. A nevezetes alkalommal Juricska Barna városi tanácsos nyitotta meg az estet, majd Beöthy László, volt kereskedelemügyi miniszter méltatta az est jelentőségét. Az ezután megindult gyűjtés kétmillió négyszázezer koronát eredményezett. Ezen imponáló eredmény elsősorban Kereszty Kornél, Pásztor Ferenc, Szemere Miklós, dr. Popper Ákos, Gémes Frigyes, dr. Szemes Ferenc nagyváradi bankigazgatónak köszönhető; de kivették részüket a gyűjtésből a társulat nőtagjai is. Az est során egyébként művészi összeállítású kabaré szórakoztatta a közönséget. 1921. júl. havában Erdélyi Miklós igazgató lemondott a vezetésről, helyét átadta Parlaghy Lajos volt titkárának. A színház 25 éves jubileuma 1925. okt. 15-én volt. Ez időben Gróf László volt az igazgató. — Itt van helye megemlíteni, hogy az 1911—14. évadokban Kondor Ernő, elsőrangú erőkkel és nívós műsorral, virágzó kabarét igazgatott. (Lásd még: Fekete sas és Rhédey Lajos címszavakat is.) (Erődi Jenő.) szin_III.0383.pdf III