Címszó: Nyiregyházi színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0454.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0454.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29889.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Nyiregyházi színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529892.htm

 

Szócikk: Nyiregyházi színészet Mikor Kelemen László (személy) (információ)  1790-ben (időpont) megalapította az első magyar színtársulatot, Nyíregyháza (megye) még nem szerepelt a városok sorában s így az első magyar színtársulatok még jó sokáig elkerülték Nyíregyházát. (megye) A 40-es évek előtt csak a város lakóiból formálódott itt-ott egy-egy műkedvelő társaság, amely tágasabb vendéglői termekben tartott egy-két előadást. Még a 40-es évek elején elsőnek megjelent hivatásos színészek is a Nagyvendéglőben játszottak, sőt szép nyári (de többnyire poros) estéken a vendéglő udvarán. Nyíregyháza, (megye) melynek 1750-ben (időpont) csak 500 lakosa volt, rohamosan fejlődött s 1786-ban (időpont) elnyerte hivatalosan is a város nevet, míg 1837-ben (időpont) rendezett tanácsú város lett belőle. Fejlődésével megnőttek az igényei is s mindent megkívánt, amit az irigyelt Debrecen (megye) elért, így rendes színtársulatok működését is. 1866. (időpont) márc. havában itt játszik Molnár György (személy) (információ)  vezetésével egy alkalmi társulat; 1871. (időpont) ápr. 10., 11. és 12-én Szathmáry Károly (személy) (információ)  átutazóban tartott előadást, majd szept. havában Hubay Gusztáv, (személy) (információ)  1875. (időpont) jún. havában Miklóssy Gyula (személy) (információ)  az igazgató. Az első színjátszás céljára épült alkotmány fából készült aréna volt a Zöldség-téren (most Bencs László-tér) 1873-ban (időpont) épült. A »Hárs vendéglő«-höz tartozott s az 1880-as (időpont) években már olyan rozoga volt, hogy állandóan élcelődő megjegyzések céltáblája lett. Pedig nem egy halhatatlan művész ragyogtatta benne művészetét. Blaha Lujza (személy) (információ)  naplójában mint legkedvesebb időt említi a nyíregyházi (megye) arénában átélt diadalmas estéket. Az arénának persze rendes színtársulata nem volt, csak ruhatár és díszlet dolgában igen szegényes, de annál hazafiasabb vándortársulatok töltöttek el néhány nyári hetet poros, pókhálós színpadán. Az aréna első 7 esztendejében Károlyi Lajos, (személy) (információ)  Lángh Boldizsár, (személy) (információ)  Mannsberger Jakab, (személy) (információ)  Kuthy Béla, (személy) (információ)  Gáspár Jenő (személy) (információ)  és Csóka Sándor (személy) (információ)  színigazgatók telepedtek meg a Hárs-vendéglőben néhány hétre, hogy többnyire csalódottan álljanak odább. Nyíregyháza (megye) nem sokáig érte be a kis átvonuló társaságok lelkes, de szánalmas művészkedésével, magasabb színművészet után áhítozott s nem hiába, mert már 1881. (időpont) és 1882-ben (időpont) Krecsányi Ignác (személy) (információ)  kasai (megye) társulata játszott pattogó petróleum lámpák pislákoló fénye mellett az arénában. Krecsányi (személy) (információ)  éveken át nem adta ki kezéből Nyíregyházát, (megye) sőt 1884-ben (időpont) Ujházi Edét (személy) (információ)  is vendégszerepeltette. 1885-ben (időpont) az arénát már Aradi Gerő (személy) (információ)  színtársulata bérelte ki, aki után 1894-ig (időpont) ilyen sorrendben következtek a színigazgatók: 1886: (időpont) Báródy Károly, (személy) 1887. (időpont) 1888., (időpont) 1889: (időpont) a debreceni (megye) színtársulat Valentin Lajos (személy) (információ)  igazgatásával; 1889: (időpont) Aradi Gerő (személy) (információ)  ismét visszatért, 1891: (időpont) Kömley Gyula, (személy) (információ)  1892., (időpont) 1893: (időpont) Leszkay András (személy) (információ)  (Debrecen), (megye) azután: Rakodczay Pál, (személy) (információ)  Halmay Imre, (személy) (információ)  Zoltán Gyula. (személy) (információ)  Az aréna-korszak 1893-ban (időpont) lezárult, hogy helyet adjon az 1894-re (időpont) felépült és megnyílt Széna-téri (most Dessewffy-tér) új kőszínháznak. Az aréna egy konzorcium tulajdona volt. 1894-ben (időpont) lebontották. Az új színházat egy részvénytársaság emelte, melyben legnagyobb összeggel (tízezer forint) Nyíregyháza (megye) városa járt elől. A részvénytársaság megszervezését Somogyi Gyula (személy) (információ)  nyíregyházai (megye) kir. közjegyző indította meg 1892-ben (időpont) s két év múlva, 1894. (időpont) febr. 6-án, Dobó Sándor (személy) (információ)  tartotta meg benne az első előadást. Az első szereplők Lomniczy Béla, (személy) Dobó Sándor, (személy) (információ)  id. Némethi János, (személy) Mihályffy Juliska, (személy) Kresz Irma, (személy) Szigethy Lujza, (személy) Boronkay, (személy) Hegyessy, (személy) Szentmiklóssy (személy) (információ)  stb. voltak. A város ettől kezdve évről-évre nagyobb figyelemben részesítette a kőfalak közé jutott színészetet. A színigazgató részére az első segélyt (200 frt készpénz és 10 öl tűzifa) a város 1896-ban (időpont) nyújtotta, míg 1898-ban (időpont) végre birtokába vette a színházat 25.000 forintért. Az első bérlő Komjáthy János (személy) (információ)  napi 2 forint bérért kapta meg a színházat. 1894-ben (időpont) nemcsak Dobó Sándor (személy) (információ)  tartott előadásokat az új színházban, hanem Tiszay Dezső, (személy) (információ)  Bokody Antal. (személy) (információ)  (Az ő társulata játszott először villanyvilágítás mellett). 1896-ban (időpont) Geduly Henrik (személy) (ma evang. püspök), Haas Mór (személy) (információ)  és Somogyi Gyula (személy) (információ)  felhívására megalakult a Színpártoló Egyesület. (intézmény) Az itt működő igazgatók sorrendben ezek voltak: 1896: (időpont) Csóka Sándor, (személy) (információ)  Ágh Aladár (személy) (információ)  és Beranek Mihály, (személy) 1897: (időpont) Komjáthy János (személy) (információ)  (Debrecen), (megye) 1897: (időpont) Deák Péter (személy) (információ)  (Óbuda), (Budapest) 1898: (időpont) Tiszay Dezső, (személy) (információ)  Halrnay Imre, (személy) 1899., (időpont) 1900., (időpont) 1901: (időpont) Komjáthy János, (személy) (információ)  1902., (időpont) 1903., (időpont) 1904., (időpont) 1905: (időpont) Makó Lajos, (személy) (információ)  1906-tól (időpont) 1913-ig: (időpont) Zilahy Gyula (személy) (információ)  (Debrecen) (megye) és Irmay Béla. (személy) 1914: (időpont) Márffy Károly, (személy) (információ)  Hidassy Kálmán, (személy) (információ)  1915., (időpont) 1916., (időpont) 1917: (időpont) dr. Patek Béla, (személy) 1918., (időpont) 1919., (időpont) 1920: (időpont) Kiss Árpád, (személy) (információ)  1920, (időpont) 1921: (időpont) Bethlen-Bruckner László, (személy) 1921, (időpont) 1922: (időpont) Neményi László, (személy) (információ)  1922., (időpont) 1923., (időpont) 1924., (időpont) 1925: (időpont) Heltai Hugó, (személy) (információ)  1925., (időpont) 1926, (időpont) 1927., (időpont) 1928., (időpont) 1929,., (időpont) 1930: (időpont) Gulyás Menyhért. (személy) (információ)  Rövidebb időközökben Alapi Nándor. (személy) (információ)  Az itt felsorolt színigazgatók idejében szintén az évek serrendjében a következő nagynevű színészek léptek fel vendégként: Blaha Lujza, (személy) (információ)  Prielle Comélia, (személy) (információ)  Pálmay Ilka, (személy) (információ)  Ujházi Ede, (személy) (információ)  Jászai Mari, (személy) (információ)  Márkus Emilia, (személy) (információ)  Hegyesi Mari, (személy) (információ)  Rózsa Lili, (személy) (információ)  Ivánfi Jenő, (személy) (információ)  Gál Gyula, (személy) (információ)  Thury Elemér (személy) (információ)  és felesége Csige Böske, (személy) (információ)  Vendrey Ferenc, (személy) (információ)  Virányi Sándor, (személy) (információ)  Sik Rezső, (személy) (információ)  Kormos Ilonka, (személy) (információ)  Dalnoky Viktor, (személy) (információ)  Kőszeghy Teréz, (személy) (információ)  Szende Ferenc, (személy) (információ)  Beregi Oszkár, (személy) (információ)  Tanay Frigyes, (személy) (információ)  Rózsahegyi Kálmán, (személy) (információ)  M. Szoyer Ilona, (személy) Király Ernő, (személy) (információ)  Csortos Gyula, (személy) (információ)  Halmai Vilmos, (személy) (információ)  Bajor Gizi, (személy) (információ)  Darvas Lili, (személy) (információ)  Halmay Tibor, (személy) (információ)  Fedák Sári, (személy) (információ)  Somogyi Nusi, (személy) (információ)  Kiss Ferenc, (személy) (információ)  Tamás Benő (személy) (információ)  és Jaczkó Cia (személy) többször felléptek vendégként. Azok a művészek és művésznők, akiket valamely családi kapcsolatuk Nyíregyházához (megye) fűzött: Nagy Sándor, (személy) (információ)  Bihary László, (személy) Zemplényi Zoltán, (személy) Vajda Ilona, (személy) (információ)  Hudák Juci (személy) (információ)  és Hvaszta Jolán. (személy) Ha a színigazgatók a közönség közönyét felpanaszolták, a közönség köréből az volt a válasz, hogy a társulatok olyan rövid ideig időztek a városban, hogy nem volt elég az idő: megszeretni a kiválókat. Van is ebben valami, ámde az is igaz, hogy a hónapokra terjedő itt-tartózkodás s az évenkinti visszatérés mégis kedvenceket teremtett, akik nagyjában a következők: mától visszafelé: Gulyás Menyhért, (személy) (információ)  Takács Rózsi, (személy) (információ)  Koronkay Rózsi, (személy) (információ)  Turcsi Jolán, (személy) G. Székely René, (személy) Pattantyus Mihály, (személy) Várady László, (személy) (információ)  Zemplényi Zoltán, (személy) Polgár Gyula, (személy) (információ)  Daniss Győző, (személy) Kabos László, (személy) (információ)  Márkus Lajos, (személy) (információ)  Medgyessy Juci, (személy) Horányi Vali, (személy) (információ)  Bihary László, (személy) Havassy Mimi, (személy) Koppány Erzsi, (személy) (információ)  Nagy Anci, (személy) (információ)  Cseresnyés Erzsi, (személy) Medgyessy Erzsi (személy) és József, Nagy Sándor, (személy) (információ)  Teleki Ilona, (személy) (információ)  Borbély Lili, (személy) (információ)  T. Simkó Gizi, (személy) Horváth Kálmán, (személy) (információ)  Szigeti Irén, (személy) (információ)  Nagy Aranka, (személy) (információ)  Dörgei Jolán, (személy) (információ)  Viola Margit, (személy) (információ)  Gömöry László, (személy) (információ)  Bihary Böske, (személy) Hidassy Kálmán, (személy) (információ)  Radó Nelly, (személy) (információ)  Zilahy Gyula, (személy) (információ)  Vajda Ilonka, (személy) (információ)  Falussy István, (személy) (információ)  Gazdy Aranka, (személy) (információ)  Kardoss Géza, (személy) (információ)  Ligeti Lajos, (személy) (információ)  Báthory Mária, (személy) (információ)  Huzella Irén, (személy) (információ)  Gyöngyi Izsó, (személy) (információ)  Hahnel Aranka, (személy) (információ)  Kemény Lajos, (személy) (információ)  Komlóssy Emma, (személy) (információ)  Harkányi Gizella, (személy) (információ)  Zsigmondy Anna, (személy) Ternyei Alajos, (személy) (információ)  Singhoffer Vilma, (személy) Fóthy Frida, (személy) (információ)  Jászay Olga, (személy) Almássy Lóla, (személy) (információ)  Deésy Alfréd, (személy) (információ)  Perczel nővérek, (személy) (információ)  Sebestyén Géza, (személy) (információ)  Palágyi Lajos, (személy) (információ)  Mészáros Margit, (személy) (információ)  Klenovics György, (személy) Jeszenszkyné Csáder Irén, (személy) Áldor Juliska, (személy) (információ)  Tanay Frigyes, (személy) (információ)  Rubosné Serfőzy Zseni, (személy) Szacsvay (Székely) Sándor, (személy) (információ)  Rózsahegyi Kálmán, (személy) (információ)  Margó Zelma, (személy) (információ)  Tapolczai Dezső, (személy) (információ)  Szigeti Lujza, (személy) (információ)  Pálffy Nina, (személy) (információ)  Rajz Ödön, (személy) (információ)  Koronkay Ilona (személy) (információ)  és Róza, Rakodczay Pál, (személy) (információ)  Réthy Laura, (személy) (információ)  Somló Sándor, (személy) (információ)  Margó Célia, (személy) (információ)  Kopácsy Juliska, (személy) (információ)  Vadnay Vilma, (személy) (információ)  Molnár László, (személy) (információ)  Rónaszéki Gusztáv, (személy) (információ)  Dobó Sándor, (személy) (információ)  Mándoky Béla, (személy) (információ)  Haday Sándor, (személy) Örley Flóra, (személy) (információ)  Follinuszné, (személy) Krecsányiné, (személy) Nikó Lina, (személy) (információ)  Tolnay Herrnin, (személy) (információ)  Eszéki Emma, (személy) (információ)  Bácskay Julcsa (személy) (információ)  stb. stb. Blaha Lujza (személy) (információ)  nyiregyházi (megye) szerepléséről igen melegen emlékezik meg a naplójában. Nagyon megkedvelte a nyíregyházi (megye) erdőt, a talyigát, a Sóstót és a közönséget, mely őt rajongással vette körül. A polgárság azzal is kifejezést adott szeretetének, hogy a Sóstónak az árkon túli dombját elnevezte Blaha-dombnak. (személy) (információ)  1886-ból (időpont) feljegyezhető az az észrevétel, hogy a gazdaközönség teljesen távoltartja magát a színháztól s a népet a színházban csak a cselédek képviselik. Ez magyarázza meg azt a tényt, hogy Nyíregyházán (megye) a színészkedés soha sem hozta meg a népesség száma arányához mért anyagi eredményt. A nagyszámú »tirpák«-lakosság ma sem tűnik fel a színház nézőterén. 1887-ben (időpont) az arénában a következő helyiárak voltak: páholy 3 frt 50 kr., támlásszék 1 frt, a többi 60 kr. 1880-ban (időpont) kicsinosították a színkört, de már 1889-ben (időpont) ilyen leírás maradt fenn az állapotjáról: »Az aréna egy konzorciumé. Nátha- és reuma-tenyésztő intézet. A széjjelszáradt deszkafalakon keresztül szabadon süvít a léghúzás, keresztezi azt egy másik légáramlat, a nyikorgós bejárattól a szellős színpadon át s egy harmadik a vedlett tetőzet felől. A karzatról porzuhatagok hullanak alá.« A közvélemény ekkor azt sürgette, hogy a nagyvendéglővel kapcsolatban építsenek színházat. A panaszok az új kőszínház 1894-ben (időpont) történt megnyitása után sem szűntek meg. Különösen a fűtőberendezés adott okot a további panaszra. A közönség fogvacogva, bundában hallgatta az előadásokat s a sajtó azt tanácsolta az igazgatónak, hogy a színházat éjjel-nappal fűttesse, mert a színészek rekedtek s a közönség úgy krákog, mintha éjféli misén volna. A függöny olyan rövid volt, hogy mikor leeresztették, térdig lehetett látni a lábakat. Az új színház helyárai a megnyitás napján: páholy 10 frt, támlásszék 2 frt 40 kr., körszék és erkély 2 frt, állóhely 40 krajcár. 1895-ben (időpont) vezették be a koszinházba a villanyt s a nézőtéren már is átalakításokat végeztek. Megszüntették a földszinti .álló­helyet s helyére beépítettek két páholyt. Ebben az évben lépett akcióba a »Besse- nyey-kör«, a színház megsegítése céljá­ból s színügyi albizottságot szervezett. A »Bessenyey - kör« (intézmény) támogatása nem is maradt ígéret. 1912-ben (időpont) Balla Jenő (személy) (információ)  városi pénzügyi tanácsos (később polgármester) memorandumot nyújtott be a polgármesterhez egy új, modern színház épület építése érdekében. Az építéshez akkor 400.000 K kellett volna s ez olyan nagy summának tünt fel, hogy az építésből nem lett semmi. Megemlítésre méltó az a körülmény is, hogy a színházi előadások anyagilag a háborús évek alatt jártak a legtöbb eredménnyel. 1923-ban (időpont) a színházat átalakították s a kimosakodott színházat nagy ünnepséggel nyitották meg a »Cigánybáró«-val. (cím) (információ)  Előadás előtt dr. Szabó László (személy) »Kacagj, Bajazzo!« (cím) c. versét elszavalta Bihary László. (személy) Hidvéghy Ernő (személy) (információ)  ünnepi beszédet mondott. Kardoss István (személy) (információ)  városi tanácsnok ékes szavakkal átadta a színházat Heltai Hugó (személy) (információ)  igazgatónak, aki a város vezetőségének és polgármesterének színház-pártoló érdemeit méltatta. A mai színház építése 1894-ben (időpont) 110.000 koronába került. A tervet Alpár Ignác (személy) (információ)  műépítész Abbázia (ország) számára tervezte, de mégis Nyíregyházán (megye) épült fel. Akkoriban meg is jegyezték rá: »Tenger partjára szántad tervedet, s portenger közepébe kerültél.« Van benne 22 páholy, azonkívül 259 egyéb ülőhely és 180 személynek elegendő állóhely, azonban a mai viszonyoknak már meg nem felelő. A helybeli sajtó és a közönség állandóan új, modern színház megépítését sürgeti. 1924. (időpont) óta a színház igazgatójával, Gulyás Menyhérttel (személy) (információ)  és jól összeválogatott társulatával a színházba járó közönség teljes mértékben meg. van elégedve. (Dr. Bencs Kálmán.) (személy) szin_III.0454.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Nyiregyházi színészet címszóvég 29889 Szócikk: Nyiregyházi színészet Mikor Kelemen László yszemelynevy kelemen lászló yszemelynevy Kelemen László yszemelynevy kelemen yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kelemen yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy 1790-ben megalapította az első magyar színtársulatot, Nyíregyháza ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyháza ymegyey szabolcs megye ykodvegy még nem szerepelt a városok sorában s így az első magyar színtársulatok még jó sokáig elkerülték Nyíregyházát. ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyházá ymegyey szabolcs megye ykodvegy A 40-es évek előtt csak a város lakóiból formálódott itt-ott egy-egy műkedvelő társaság, amely tágasabb vendéglői termekben tartott egy-két előadást. Még a 40-es évek elején elsőnek megjelent hivatásos színészek is a Nagyvendéglőben játszottak, sőt szép nyári (de többnyire poros) estéken a vendéglő udvarán. Nyíregyháza, ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyháza ymegyey szabolcs megye ykodvegy melynek 1750-ben xevtizedx 1755 csak xtalanevtizedx 1765 xtalanevtizedx 1775 500 lakosa volt, rohamosan fejlődött s 1786-ban xevtizedx 1785 elnyerte xtalanevtizedx 1795 xtalanevtizedx 1805 hivatalosan is a város nevet, míg 1837-ben xevtizedx 1835 rendezett xtalanevtizedx 1845 xtalanevtizedx 1855 tanácsú város lett belőle. Fejlődésével megnőttek az igényei is s mindent megkívánt, amit az irigyelt Debrecen ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy elért, így rendes színtársulatok működését is. 1866. xevtizedx 1865 márc. xtalanevtizedx 1875 havában itt játszik Molnár György yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy vezetésével egy alkalmi társulat; 1871. xevtizedx 1875 ápr. 10., 11. és 12-én Szathmáry Károly yszemelynevy szathmáry károly yszemelynevy Szathmáry Károly yszemelynevy szathmáry yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szathmáry yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy átutazóban tartott előadást, majd szept. havában Hubay Gusztáv, yszemelynevy hubay gusztáv yszemelynevy Hubay Gusztáv yszemelynevy hubay yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Hubay yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy 1875. jún. havában Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy gyula yszemelynevy Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Miklóssy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy az igazgató. Az első színjátszás céljára épült alkotmány fából készült aréna volt a Zöldség-téren (most Bencs László-tér) 1873-ban épült. xtalanevtizedx 1885 A »Hárs vendéglő«-höz tartozott s az 1880-as xevtizedx 1885 években már olyan rozoga volt, hogy állandóan élcelődő megjegyzések céltáblája lett. Pedig nem egy halhatatlan művész ragyogtatta benne művészetét. Blaha Lujza yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy naplójában mint legkedvesebb időt említi a nyíregyházi ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy nyíregyházi ymegyey szabolcs megye ykodvegy arénában átélt diadalmas estéket. Az arénának persze rendes színtársulata nem volt, csak ruhatár és díszlet dolgában igen szegényes, de annál hazafiasabb vándortársulatok töltöttek el néhány nyári hetet poros, pókhálós színpadán. Az aréna első 7 esztendejében Károlyi Lajos, yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Lángh Boldizsár, yszemelynevy lángh boldizsár yszemelynevy Lángh Boldizsár yszemelynevy lángh yszemelynevy boldizsár yszemelynevy yszemelynevy Lángh yszemelynevy Boldizsár yszemelynevy ykodvegy Mannsberger Jakab, yszemelynevy mannsberger jakab yszemelynevy Mannsberger Jakab yszemelynevy mannsberger yszemelynevy jakab yszemelynevy yszemelynevy Mannsberger yszemelynevy Jakab yszemelynevy ykodvegy Kuthy Béla, yszemelynevy kuthy béla yszemelynevy Kuthy Béla yszemelynevy kuthy yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Kuthy yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Gáspár Jenő yszemelynevy gáspár jenő yszemelynevy Gáspár Jenő yszemelynevy gáspár yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Gáspár yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy és Csóka Sándor yszemelynevy csóka sándor yszemelynevy Csóka Sándor yszemelynevy csóka yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Csóka yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy színigazgatók telepedtek meg a Hárs-vendéglőben néhány hétre, hogy többnyire csalódottan álljanak odább. Nyíregyháza ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyháza ymegyey szabolcs megye ykodvegy nem sokáig érte be a kis átvonuló társaságok lelkes, de szánalmas művészkedésével, magasabb színművészet után áhítozott s nem hiába, mert már 1881. és 1882-ben Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy kasai ytelepulesy kasa ytelepulesy kasa ymegyey abauj-torna megye ykodvegy társulata játszott pattogó petróleum lámpák pislákoló fénye mellett az arénában. Krecsányi yszemelynevy krecsányi yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy krecsányi yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy ykodvegy éveken át nem adta ki kezéből Nyíregyházát, ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyházá ymegyey szabolcs megye ykodvegy sőt 1884-ben Ujházi Edét yszemelynevy ujházi ede yszemelynevy Ujházi Edé yszemelynevy ujházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy Edé yszemelynevy ykodvegy is vendégszerepeltette. 1885-ben az xtalanevtizedx 1895 arénát már Aradi Gerő yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy színtársulata bérelte ki, aki után 1894-ig xevtizedx 1895 ilyen sorrendben következtek a színigazgatók: 1886: xevtizedx 1885 Báródy Károly, yszemelynevy báródy károly yszemelynevy Báródy Károly yszemelynevy báródy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Báródy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy 1887. 1888., 1889: a debreceni ytelepulesy debrecen ytelepulesy debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy színtársulat Valentin Lajos yszemelynevy valentin lajos yszemelynevy Valentin Lajos yszemelynevy valentin yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Valentin yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy igazgatásával; 1889: Aradi xtalanevtizedx 1895 Gerő yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy ismét visszatért, 1891: xevtizedx 1895 Kömley Gyula, yszemelynevy kömley gyula yszemelynevy Kömley Gyula yszemelynevy kömley yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Kömley yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy 1892., 1893: Leszkay András yszemelynevy leszkay andrás yszemelynevy Leszkay András yszemelynevy leszkay yszemelynevy andrás yszemelynevy yszemelynevy Leszkay yszemelynevy András yszemelynevy ykodvegy (Debrecen), ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy azután: Rakodczay Pál, yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Halmay Imre, yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imre yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Zoltán Gyula. yszemelynevy zoltán gyula yszemelynevy Zoltán Gyula yszemelynevy zoltán yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Zoltán yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Az aréna-korszak 1893-ban lezárult, hogy helyet adjon az 1894-re felépült és megnyílt Széna-téri (most Dessewffy-tér) új kőszínháznak. Az aréna egy konzorcium tulajdona volt. 1894-ben lebontották. Az új színházat egy részvénytársaság emelte, melyben legnagyobb összeggel (tízezer forint) Nyíregyháza ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyháza ymegyey szabolcs megye ykodvegy városa járt elől. A részvénytársaság megszervezését Somogyi Gyula yszemelynevy somogyi gyula yszemelynevy Somogyi Gyula yszemelynevy somogyi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy nyíregyházai ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy nyíregyháza ymegyey szabolcs megye ykodvegy kir. közjegyző indította meg 1892-ben s két év múlva, 1894. febr. 6-án, Dobó Sándor yszemelynevy dobó sándor yszemelynevy Dobó Sándor yszemelynevy dobó yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Dobó yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy tartotta meg benne az első előadást. Az első szereplők Lomniczy Béla, yszemelynevy lomniczy béla yszemelynevy Lomniczy Béla yszemelynevy lomniczy yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Lomniczy yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Dobó Sándor, yszemelynevy dobó sándor yszemelynevy Dobó Sándor yszemelynevy dobó yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Dobó yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy id. Némethi János, yszemelynevy id. némethi jános yszemelynevy id. Némethi János yszemelynevy id. yszemelynevy némethi yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy id. yszemelynevy Némethi yszemelynevy János yszemelynev Mihályffy Juliska, yszemelynevy mihályffy juliska yszemelynevy Mihályffy Juliska yszemelynevy mihályffy yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy Mihályffy yszemelynevy Juliska yszemelynevy ykodvegy Kresz Irma, yszemelynevy kresz irma yszemelynevy Kresz Irma yszemelynevy kresz yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Kresz yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Szigethy Lujza, yszemelynevy szigethy lujza yszemelynevy Szigethy Lujza yszemelynevy szigethy yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Szigethy yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Boronkay, yszemelynevy boronkay yszemelynevy Boronkay yszemelynevy boronkay yszemelynevy yszemelynevy Boronkay yszemelynevy ykodvegy Hegyessy, yszemelynevy hegyessy yszemelynevy Hegyessy yszemelynevy hegyessy yszemelynevy yszemelynevy Hegyessy yszemelynevy ykodvegy Szentmiklóssy yszemelynevy szentmiklóssy yszemelynevy Szentmiklóssy yszemelynevy szentmiklóssy yszemelynevy yszemelynevy Szentmiklóssy yszemelynevy ykodvegy stb. voltak. A város ettől kezdve évről-évre nagyobb figyelemben részesítette a kőfalak közé jutott színészetet. A színigazgató részére az első segélyt (200 frt készpénz és 10 öl tűzifa) a város 1896-ban nyújtotta, míg 1898-ban végre birtokába vette a színházat 25.000 forintért. Az első bérlő Komjáthy János yszemelynevy komjáthy jános yszemelynevy Komjáthy János yszemelynevy komjáthy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Komjáthy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy napi 2 forint bérért kapta meg a színházat. 1894-ben nemcsak Dobó Sándor yszemelynevy dobó sándor yszemelynevy Dobó Sándor yszemelynevy dobó yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Dobó yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy tartott előadásokat az új színházban, hanem Tiszay Dezső, yszemelynevy tiszay dezső yszemelynevy Tiszay Dezső yszemelynevy tiszay yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tiszay yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Bokody Antal. yszemelynevy bokody antal yszemelynevy Bokody Antal yszemelynevy bokody yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Bokody yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy (Az ő társulata játszott először villanyvilágítás mellett). 1896-ban Geduly Henrik yszemelynevy geduly henrik yszemelynevy Geduly Henrik yszemelynevy geduly yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Geduly yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy (ma evang. püspök), Haas Mór yszemelynevy haas mór yszemelynevy Haas Mór yszemelynevy haas yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Haas yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy és Somogyi Gyula yszemelynevy somogyi gyula yszemelynevy Somogyi Gyula yszemelynevy somogyi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy felhívására megalakult a Színpártoló Egyesület. yintezmenyy színpártoló egyesület yintezmenyy Színpárt yintezmenyy színpártoló yintezmenyy egyesület yintezmenyy yintezmenyy Színpárt yintezmenyy ykodvegy Az itt működő igazgatók sorrendben ezek voltak: 1896: Csóka Sándor, yszemelynevy csóka sándor yszemelynevy Csóka Sándor yszemelynevy csóka yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Csóka yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Ágh Aladár yszemelynevy ágh aladár yszemelynevy Ágh Aladár yszemelynevy ágh yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Ágh yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy és Beranek Mihály, yszemelynevy beranek mihály yszemelynevy Beranek Mihály yszemelynevy beranek yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Beranek yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy 1897: Komjáthy János yszemelynevy komjáthy jános yszemelynevy Komjáthy János yszemelynevy komjáthy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Komjáthy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy (Debrecen), ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy 1897: Deák Péter yszemelynevy deák péter yszemelynevy Deák Péter yszemelynevy deák yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Deák yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy (Óbuda), óbuda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1898: Tiszay Dezső, yszemelynevy tiszay dezső yszemelynevy Tiszay Dezső yszemelynevy tiszay yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tiszay yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Halrnay Imre, yszemelynevy halrnay imre yszemelynevy Halrnay Imre yszemelynevy halrnay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halrnay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy 1899., 1900., xevtizedx 1905 1901: Komjáthy János, yszemelynevy komjáthy jános yszemelynevy Komjáthy János yszemelynevy komjáthy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Komjáthy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy 1902., 1903., 1904., 1905: Makó Lajos, yszemelynevy makó lajos yszemelynevy Makó Lajos yszemelynevy makó yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Makó yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1906-tól 1913-ig: xevtizedx 1915 Zilahy Gyula yszemelynevy zilahy gyula yszemelynevy Zilahy Gyula yszemelynevy zilahy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Zilahy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy (Debrecen) ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy és Irmay Béla. yszemelynevy irmay béla yszemelynevy Irmay Béla yszemelynevy irmay yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Irmay yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy 1914: Márffy Károly, yszemelynevy márffy károly yszemelynevy Márffy Károly yszemelynevy márffy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Márffy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Hidassy Kálmán, yszemelynevy hidassy kálmán yszemelynevy Hidassy Kálmán yszemelynevy hidassy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Hidassy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy 1915., 1916., 1917: dr. Patek Béla, yszemelynevy dr. patek béla yszemelynevy dr. Patek Béla yszemelynevy dr. yszemelynevy patek yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Patek yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy 1918., 1919., 1920: xevtizedx 1925 Kiss Árpád, yszemelynevy kiss árpád yszemelynevy Kiss Árpád yszemelynevy kiss yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy 1920, 1921: Bethlen-Bruckner László, yszemelynevy bethlen-bruckner lászló yszemelynevy Bethlen-Bruckner László yszemelynevy bethlen-bruckner yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bethlen-Bruckner yszemelynevy László yszemelynevy 1921, 1922: Neményi László, yszemelynevy neményi lászló yszemelynevy Neményi László yszemelynevy neményi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Neményi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy 1922., 1923., 1924., 1925: Heltai Hugó, yszemelynevy heltai hugó yszemelynevy Heltai Hugó yszemelynevy heltai yszemelynevy hugó yszemelynevy yszemelynevy Heltai yszemelynevy Hugó yszemelynevy ykodvegy 1925., 1926, 1927., 1928., 1929,., 1930: xevtizedx 1935 Gulyás Menyhért. yszemelynevy gulyás menyhért yszemelynevy Gulyás Menyhért yszemelynevy gulyás yszemelynevy menyhért yszemelynevy yszemelynevy Gulyás yszemelynevy Menyhért yszemelynevy ykodvegy Rövidebb időközökben Alapi Nándor. yszemelynevy alapi nándor yszemelynevy Alapi Nándor yszemelynevy alapi yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Alapi yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy Az itt felsorolt színigazgatók idejében szintén az évek serrendjében a következő nagynevű színészek léptek fel vendégként: Blaha Lujza, yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Prielle Comélia, yszemelynevy prielle comélia yszemelynevy Prielle Comélia yszemelynevy prielle yszemelynevy comélia yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Comélia yszemelynevy ykodvegy Pálmay Ilka, yszemelynevy pálmay ilka yszemelynevy Pálmay Ilka yszemelynevy pálmay yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Pálmay yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy Ujházi Ede, yszemelynevy ujházi ede yszemelynevy Ujházi Ede yszemelynevy ujházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Jászai Mari, yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Márkus Emilia, yszemelynevy márkus emilia yszemelynevy Márkus Emilia yszemelynevy márkus yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Hegyesi Mari, yszemelynevy hegyesi mari yszemelynevy Hegyesi Mari yszemelynevy hegyesi yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Hegyesi yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Rózsa Lili, yszemelynevy rózsa lili yszemelynevy Rózsa Lili yszemelynevy rózsa yszemelynevy lili yszemelynevy yszemelynevy Rózsa yszemelynevy Lili yszemelynevy ykodvegy Ivánfi Jenő, yszemelynevy ivánfi jenő yszemelynevy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Gál Gyula, yszemelynevy gál gyula yszemelynevy Gál Gyula yszemelynevy gál yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Thury Elemér yszemelynevy thury elemér yszemelynevy Thury Elemér yszemelynevy thury yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Thury yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy és felesége Csige Böske, yszemelynevy csige böske yszemelynevy Csige Böske yszemelynevy csige yszemelynevy böske yszemelynevy yszemelynevy Csige yszemelynevy Böske yszemelynevy ykodvegy Vendrey Ferenc, yszemelynevy vendrey ferenc yszemelynevy Vendrey Ferenc yszemelynevy vendrey yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Vendrey yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Virányi Sándor, yszemelynevy virányi sándor yszemelynevy Virányi Sándor yszemelynevy virányi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Virányi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Sik Rezső, yszemelynevy sik rezső yszemelynevy Sik Rezső yszemelynevy sik yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Sik yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Kormos Ilonka, yszemelynevy kormos ilonka yszemelynevy Kormos Ilonka yszemelynevy kormos yszemelynevy ilonka yszemelynevy yszemelynevy Kormos yszemelynevy Ilonka yszemelynevy ykodvegy Dalnoky Viktor, yszemelynevy dalnoky viktor yszemelynevy Dalnoky Viktor yszemelynevy dalnoky yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Dalnoky yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy Kőszeghy Teréz, yszemelynevy kőszeghy teréz yszemelynevy Kőszeghy Teréz yszemelynevy kőszeghy yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Kőszeghy yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy Szende Ferenc, yszemelynevy szende ferenc yszemelynevy Szende Ferenc yszemelynevy szende yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Szende yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Beregi Oszkár, yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Tanay Frigyes, yszemelynevy tanay frigyes yszemelynevy Tanay Frigyes yszemelynevy tanay yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Tanay yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy Rózsahegyi Kálmán, yszemelynevy rózsahegyi kálmán yszemelynevy Rózsahegyi Kálmán yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy M. Szoyer Ilona, yszemelynevy m. szoyer ilona yszemelynevy M. Szoyer Ilona yszemelynevy m. yszemelynevy szoyer yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy M. yszemelynevy Szoyer yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodve Király Ernő, yszemelynevy király ernő yszemelynevy Király Ernő yszemelynevy király yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Király yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Csortos Gyula, yszemelynevy csortos gyula yszemelynevy Csortos Gyula yszemelynevy csortos yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Csortos yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Halmai Vilmos, yszemelynevy halmai vilmos yszemelynevy Halmai Vilmos yszemelynevy halmai yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Halmai yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Bajor Gizi, yszemelynevy bajor gizi yszemelynevy Bajor Gizi yszemelynevy bajor yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy Bajor yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy Darvas Lili, yszemelynevy darvas lili yszemelynevy Darvas Lili yszemelynevy darvas yszemelynevy lili yszemelynevy yszemelynevy Darvas yszemelynevy Lili yszemelynevy ykodvegy Halmay Tibor, yszemelynevy halmay tibor yszemelynevy Halmay Tibor yszemelynevy halmay yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy Fedák Sári, yszemelynevy fedák sári yszemelynevy Fedák Sári yszemelynevy fedák yszemelynevy sári yszemelynevy yszemelynevy Fedák yszemelynevy Sári yszemelynevy ykodvegy Somogyi Nusi, yszemelynevy somogyi nusi yszemelynevy Somogyi Nusi yszemelynevy somogyi yszemelynevy nusi yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Nusi yszemelynevy ykodvegy Kiss Ferenc, yszemelynevy kiss ferenc yszemelynevy Kiss Ferenc yszemelynevy kiss yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Tamás Benő yszemelynevy tamás benő yszemelynevy Tamás Benő yszemelynevy tamás yszemelynevy benő yszemelynevy yszemelynevy Tamás yszemelynevy Benő yszemelynevy ykodvegy és Jaczkó Cia yszemelynevy jaczkó cia yszemelynevy Jaczkó Cia yszemelynevy jaczkó yszemelynevy cia yszemelynevy yszemelynevy Jaczkó yszemelynevy Cia yszemelynevy ykodvegy többször felléptek vendégként. Azok a művészek és művésznők, akiket valamely családi kapcsolatuk Nyíregyházához ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyházá ymegyey szabolcs megye ykodvegy fűzött: Nagy Sándor, yszemelynevy nagy sándor yszemelynevy Nagy Sándor yszemelynevy nagy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Bihary László, yszemelynevy bihary lászló yszemelynevy Bihary László yszemelynevy bihary yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bihary yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Zemplényi Zoltán, yszemelynevy zemplényi zoltán yszemelynevy Zemplényi Zoltán yszemelynevy zemplényi yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Zemplényi yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Vajda Ilona, yszemelynevy vajda ilona yszemelynevy Vajda Ilona yszemelynevy vajda yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Vajda yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Hudák Juci yszemelynevy hudák juci yszemelynevy Hudák Juci yszemelynevy hudák yszemelynevy juci yszemelynevy yszemelynevy Hudák yszemelynevy Juci yszemelynevy ykodvegy és Hvaszta Jolán. yszemelynevy hvaszta jolán yszemelynevy Hvaszta Jolán yszemelynevy hvaszta yszemelynevy jolán yszemelynevy yszemelynevy Hvaszta yszemelynevy Jolán yszemelynevy ykodvegy Ha a színigazgatók a közönség közönyét felpanaszolták, a közönség köréből az volt a válasz, hogy a társulatok olyan rövid ideig időztek a városban, hogy nem volt elég az idő: megszeretni a kiválókat. Van is ebben valami, ámde az is igaz, hogy a hónapokra terjedő itt-tartózkodás s az évenkinti visszatérés mégis kedvenceket teremtett, akik nagyjában a következők: mától visszafelé: Gulyás Menyhért, yszemelynevy gulyás menyhért yszemelynevy Gulyás Menyhért yszemelynevy gulyás yszemelynevy menyhért yszemelynevy yszemelynevy Gulyás yszemelynevy Menyhért yszemelynevy ykodvegy Takács Rózsi, yszemelynevy takács rózsi yszemelynevy Takács Rózsi yszemelynevy takács yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Takács yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Koronkay Rózsi, yszemelynevy koronkay rózsi yszemelynevy Koronkay Rózsi yszemelynevy koronkay yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Koronkay yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Turcsi Jolán, yszemelynevy turcsi jolán yszemelynevy Turcsi Jolán yszemelynevy turcsi yszemelynevy jolán yszemelynevy yszemelynevy Turcsi yszemelynevy Jolán yszemelynevy ykodvegy G. Székely René, yszemelynevy g. székely rene yszemelynevy G. Székely René yszemelynevy g. yszemelynevy székely yszemelynevy rene yszemelynevy yszemelynevy G. yszemelynevy Székely yszemelynevy René yszemelynevy ykodve Pattantyus Mihály, yszemelynevy pattantyus mihály yszemelynevy Pattantyus Mihály yszemelynevy pattantyus yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Pattantyus yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Várady László, yszemelynevy várady lászló yszemelynevy Várady László yszemelynevy várady yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Várady yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Zemplényi Zoltán, yszemelynevy zemplényi zoltán yszemelynevy Zemplényi Zoltán yszemelynevy zemplényi yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Zemplényi yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Polgár Gyula, yszemelynevy polgár gyula yszemelynevy Polgár Gyula yszemelynevy polgár yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Polgár yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Daniss Győző, yszemelynevy daniss győző yszemelynevy Daniss Győző yszemelynevy daniss yszemelynevy győző yszemelynevy yszemelynevy Daniss yszemelynevy Győző yszemelynevy ykodvegy Kabos László, yszemelynevy kabos lászló yszemelynevy Kabos László yszemelynevy kabos yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kabos yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Márkus Lajos, yszemelynevy márkus lajos yszemelynevy Márkus Lajos yszemelynevy márkus yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Medgyessy Juci, yszemelynevy medgyessy juci yszemelynevy Medgyessy Juci yszemelynevy medgyessy yszemelynevy juci yszemelynevy yszemelynevy Medgyessy yszemelynevy Juci yszemelynevy ykodvegy Horányi Vali, yszemelynevy horányi vali yszemelynevy Horányi Vali yszemelynevy horányi yszemelynevy vali yszemelynevy yszemelynevy Horányi yszemelynevy Vali yszemelynevy ykodvegy Bihary László, yszemelynevy bihary lászló yszemelynevy Bihary László yszemelynevy bihary yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bihary yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Havassy Mimi, yszemelynevy havassy mimi yszemelynevy Havassy Mimi yszemelynevy havassy yszemelynevy mimi yszemelynevy yszemelynevy Havassy yszemelynevy Mimi yszemelynevy ykodvegy Koppány Erzsi, yszemelynevy koppány erzsi yszemelynevy Koppány Erzsi yszemelynevy koppány yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Koppány yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Nagy Anci, yszemelynevy nagy anci yszemelynevy Nagy Anci yszemelynevy nagy yszemelynevy anci yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Anci yszemelynevy ykodvegy Cseresnyés Erzsi, yszemelynevy cseresnyés erzsi yszemelynevy Cseresnyés Erzsi yszemelynevy cseresnyés yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Cseresnyés yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Medgyessy Erzsi yszemelynevy medgyessy erzsi yszemelynevy Medgyessy Erzsi yszemelynevy medgyessy yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Medgyessy yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy és József, Nagy Sándor, yszemelynevy nagy sándor yszemelynevy Nagy Sándor yszemelynevy nagy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Teleki Ilona, yszemelynevy teleki ilona yszemelynevy Teleki Ilona yszemelynevy teleki yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Teleki yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Borbély Lili, yszemelynevy borbély lili yszemelynevy Borbély Lili yszemelynevy borbély yszemelynevy lili yszemelynevy yszemelynevy Borbély yszemelynevy Lili yszemelynevy ykodvegy T. Simkó Gizi, yszemelynevy t. simkó gizi yszemelynevy T. Simkó Gizi yszemelynevy t. yszemelynevy simkó yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy T. yszemelynevy Simkó yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy Horváth Kálmán, yszemelynevy horváth kálmán yszemelynevy Horváth Kálmán yszemelynevy horváth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Szigeti Irén, yszemelynevy szigeti irén yszemelynevy Szigeti Irén yszemelynevy szigeti yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy Nagy Aranka, yszemelynevy nagy aranka yszemelynevy Nagy Aranka yszemelynevy nagy yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Dörgei Jolán, yszemelynevy dörgei jolán yszemelynevy Dörgei Jolán yszemelynevy dörgei yszemelynevy jolán yszemelynevy yszemelynevy Dörgei yszemelynevy Jolán yszemelynevy ykodvegy Viola Margit, yszemelynevy viola margit yszemelynevy Viola Margit yszemelynevy viola yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Viola yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Gömöry László, yszemelynevy gömöry lászló yszemelynevy Gömöry László yszemelynevy gömöry yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Gömöry yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Bihary Böske, yszemelynevy bihary böske yszemelynevy Bihary Böske yszemelynevy bihary yszemelynevy böske yszemelynevy yszemelynevy Bihary yszemelynevy Böske yszemelynevy ykodvegy Hidassy Kálmán, yszemelynevy hidassy kálmán yszemelynevy Hidassy Kálmán yszemelynevy hidassy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Hidassy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Radó Nelly, yszemelynevy radó nelly yszemelynevy Radó Nelly yszemelynevy radó yszemelynevy nelly yszemelynevy yszemelynevy Radó yszemelynevy Nelly yszemelynevy ykodvegy Zilahy Gyula, yszemelynevy zilahy gyula yszemelynevy Zilahy Gyula yszemelynevy zilahy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Zilahy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Vajda Ilonka, yszemelynevy vajda ilonka yszemelynevy Vajda Ilonka yszemelynevy vajda yszemelynevy ilonka yszemelynevy yszemelynevy Vajda yszemelynevy Ilonka yszemelynevy ykodvegy Falussy István, yszemelynevy falussy istván yszemelynevy Falussy István yszemelynevy falussy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Falussy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Gazdy Aranka, yszemelynevy gazdy aranka yszemelynevy Gazdy Aranka yszemelynevy gazdy yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Gazdy yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Kardoss Géza, yszemelynevy kardoss géza yszemelynevy Kardoss Géza yszemelynevy kardoss yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Kardoss yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Ligeti Lajos, yszemelynevy ligeti lajos yszemelynevy Ligeti Lajos yszemelynevy ligeti yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Ligeti yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Báthory Mária, yszemelynevy báthory mária yszemelynevy Báthory Mária yszemelynevy báthory yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Báthory yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Huzella Irén, yszemelynevy huzella irén yszemelynevy Huzella Irén yszemelynevy huzella yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Huzella yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy Gyöngyi Izsó, yszemelynevy gyöngyi izsó yszemelynevy Gyöngyi Izsó yszemelynevy gyöngyi yszemelynevy izsó yszemelynevy yszemelynevy Gyöngyi yszemelynevy Izsó yszemelynevy ykodvegy Hahnel Aranka, yszemelynevy hahnel aranka yszemelynevy Hahnel Aranka yszemelynevy hahnel yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Hahnel yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Kemény Lajos, yszemelynevy kemény lajos yszemelynevy Kemény Lajos yszemelynevy kemény yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Kemény yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Komlóssy Emma, yszemelynevy komlóssy emma yszemelynevy Komlóssy Emma yszemelynevy komlóssy yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Harkányi Gizella, yszemelynevy harkányi gizella yszemelynevy Harkányi Gizella yszemelynevy harkányi yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Harkányi yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Zsigmondy Anna, yszemelynevy zsigmondy anna yszemelynevy Zsigmondy Anna yszemelynevy zsigmondy yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Zsigmondy yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Ternyei Alajos, yszemelynevy ternyei alajos yszemelynevy Ternyei Alajos yszemelynevy ternyei yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Ternyei yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Singhoffer Vilma, yszemelynevy singhoffer vilma yszemelynevy Singhoffer Vilma yszemelynevy singhoffer yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Singhoffer yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy Fóthy Frida, yszemelynevy fóthy frida yszemelynevy Fóthy Frida yszemelynevy fóthy yszemelynevy frida yszemelynevy yszemelynevy Fóthy yszemelynevy Frida yszemelynevy ykodvegy Jászay Olga, yszemelynevy jászay olga yszemelynevy Jászay Olga yszemelynevy jászay yszemelynevy olga yszemelynevy yszemelynevy Jászay yszemelynevy Olga yszemelynevy ykodvegy Almássy Lóla, yszemelynevy almássy lóla yszemelynevy Almássy Lóla yszemelynevy almássy yszemelynevy lóla yszemelynevy yszemelynevy Almássy yszemelynevy Lóla yszemelynevy ykodvegy Deésy Alfréd, yszemelynevy deésy alfréd yszemelynevy Deésy Alfréd yszemelynevy deésy yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Deésy yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy Perczel nővérek, yszemelynevy perczel nővérek yszemelynevy Perczel nővérek yszemelynevy perczel yszemelynevy nővérek yszemelynevy yszemelynevy Perczel yszemelynevy nővérek yszemelynevy ykodvegy Sebestyén Géza, yszemelynevy sebestyén géza yszemelynevy Sebestyén Géza yszemelynevy sebestyén yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Sebestyén yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Palágyi Lajos, yszemelynevy palágyi lajos yszemelynevy Palágyi Lajos yszemelynevy palágyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Palágyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Mészáros Margit, yszemelynevy mészáros margit yszemelynevy Mészáros Margit yszemelynevy mészáros yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Klenovics György, yszemelynevy klenovics györgy yszemelynevy Klenovics György yszemelynevy klenovics yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Klenovics yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Jeszenszkyné Csáder Irén, yszemelynevy jeszenszkyné csáder irén yszemelynevy Jeszenszkyné Csáder Irén yszemelynevy jeszenszkyné yszemelynevy csáder yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Jeszenszkyné yszemelynevy Csáder y Áldor Juliska, yszemelynevy áldor juliska yszemelynevy Áldor Juliska yszemelynevy áldor yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy Áldor yszemelynevy Juliska yszemelynevy ykodvegy Tanay Frigyes, yszemelynevy tanay frigyes yszemelynevy Tanay Frigyes yszemelynevy tanay yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Tanay yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy Rubosné Serfőzy Zseni, yszemelynevy rubosné serfőzy zseni yszemelynevy Rubosné Serfőzy Zseni yszemelynevy rubosné yszemelynevy serfőzy yszemelynevy zseni yszemelynevy yszemelynevy Rubosné yszemelynevy Serfőzy yszemelynevy Z Szacsvay (Székely) Sándor, yszemelynevy szacsvay (székely) sándor yszemelynevy Szacsvay (Székely) Sándor yszemelynevy szacsvay yszemelynevy (székely) yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy (Székely) Rózsahegyi Kálmán, yszemelynevy rózsahegyi kálmán yszemelynevy Rózsahegyi Kálmán yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Margó Zelma, yszemelynevy margó zelma yszemelynevy Margó Zelma yszemelynevy margó yszemelynevy zelma yszemelynevy yszemelynevy Margó yszemelynevy Zelma yszemelynevy ykodvegy Tapolczai Dezső, yszemelynevy tapolczai dezső yszemelynevy Tapolczai Dezső yszemelynevy tapolczai yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tapolczai yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Szigeti Lujza, yszemelynevy szigeti lujza yszemelynevy Szigeti Lujza yszemelynevy szigeti yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Pálffy Nina, yszemelynevy pálffy nina yszemelynevy Pálffy Nina yszemelynevy pálffy yszemelynevy nina yszemelynevy yszemelynevy Pálffy yszemelynevy Nina yszemelynevy ykodvegy Rajz Ödön, yszemelynevy rajz ödön yszemelynevy Rajz Ödön yszemelynevy rajz yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Rajz yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Koronkay Ilona yszemelynevy koronkay ilona yszemelynevy Koronkay Ilona yszemelynevy koronkay yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Koronkay yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy és Róza, Rakodczay Pál, yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Réthy Laura, yszemelynevy réthy laura yszemelynevy Réthy Laura yszemelynevy réthy yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Réthy yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Somló Sándor, yszemelynevy somló sándor yszemelynevy Somló Sándor yszemelynevy somló yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Somló yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Margó Célia, yszemelynevy margó célia yszemelynevy Margó Célia yszemelynevy margó yszemelynevy célia yszemelynevy yszemelynevy Margó yszemelynevy Célia yszemelynevy ykodvegy Kopácsy Juliska, yszemelynevy kopácsy juliska yszemelynevy Kopácsy Juliska yszemelynevy kopácsy yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy Kopácsy yszemelynevy Juliska yszemelynevy ykodvegy Vadnay Vilma, yszemelynevy vadnay vilma yszemelynevy Vadnay Vilma yszemelynevy vadnay yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Vadnay yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy Molnár László, yszemelynevy molnár lászló yszemelynevy Molnár László yszemelynevy molnár yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Rónaszéki Gusztáv, yszemelynevy rónaszéki gusztáv yszemelynevy Rónaszéki Gusztáv yszemelynevy rónaszéki yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Rónaszéki yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Dobó Sándor, yszemelynevy dobó sándor yszemelynevy Dobó Sándor yszemelynevy dobó yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Dobó yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Mándoky Béla, yszemelynevy mándoky béla yszemelynevy Mándoky Béla yszemelynevy mándoky yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Mándoky yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Haday Sándor, yszemelynevy haday sándor yszemelynevy Haday Sándor yszemelynevy haday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Haday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Örley Flóra, yszemelynevy örley flóra yszemelynevy Örley Flóra yszemelynevy örley yszemelynevy flóra yszemelynevy yszemelynevy Örley yszemelynevy Flóra yszemelynevy ykodvegy Follinuszné, yszemelynevy follinuszne yszemelynevy Follinuszné yszemelynevy follinuszne yszemelynevy yszemelynevy Follinuszné yszemelynevy ykodvegy Krecsányiné, yszemelynevy krecsányine yszemelynevy Krecsányiné yszemelynevy krecsányine yszemelynevy yszemelynevy Krecsányiné yszemelynevy ykodvegy Nikó Lina, yszemelynevy nikó lina yszemelynevy Nikó Lina yszemelynevy nikó yszemelynevy lina yszemelynevy yszemelynevy Nikó yszemelynevy Lina yszemelynevy ykodvegy Tolnay Herrnin, yszemelynevy tolnay herrnin yszemelynevy Tolnay Herrnin yszemelynevy tolnay yszemelynevy herrnin yszemelynevy yszemelynevy Tolnay yszemelynevy Herrnin yszemelynevy ykodvegy Eszéki Emma, yszemelynevy eszéki emma yszemelynevy Eszéki Emma yszemelynevy eszéki yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Eszéki yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Bácskay Julcsa yszemelynevy bácskay julcsa yszemelynevy Bácskay Julcsa yszemelynevy bácskay yszemelynevy julcsa yszemelynevy yszemelynevy Bácskay yszemelynevy Julcsa yszemelynevy ykodvegy stb. stb. Blaha Lujza yszemelynevy blaha lujza yszemelynevy Blaha Lujza yszemelynevy blaha yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy nyiregyházi ytelepulesy nyiregyháza ytelepulesy nyiregyházi ymegyey szabolcs megye ykodvegy szerepléséről igen melegen emlékezik meg a naplójában. Nagyon megkedvelte a nyíregyházi ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy nyíregyházi ymegyey szabolcs megye ykodvegy erdőt, a talyigát, a Sóstót és a közönséget, mely őt rajongással vette körül. A polgárság azzal is kifejezést adott szeretetének, hogy a Sóstónak az árkon túli dombját elnevezte Blaha-dombnak. yszemelynevy blaha yszemelynevy Blaha yszemelynevy blaha yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy ykodvegy 1886-ból xevtizedx 1885 feljegyezhető az az észrevétel, hogy a gazdaközönség teljesen távoltartja magát a színháztól s a népet a színházban csak a cselédek képviselik. Ez magyarázza meg azt a tényt, hogy Nyíregyházán ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyházá ymegyey szabolcs megye ykodvegy a színészkedés soha sem hozta meg a népesség száma arányához mért anyagi eredményt. A nagyszámú »tirpák«-lakosság ma sem tűnik fel a színház nézőterén. 1887-ben az arénában a következő helyiárak voltak: páholy 3 frt 50 kr., támlásszék 1 frt, a többi 60 kr. 1880-ban kicsinosították a színkört, de már 1889-ben ilyen xtalanevtizedx 1895 leírás maradt fenn az állapotjáról: »Az aréna egy konzorciumé. Nátha- és reuma-tenyésztő intézet. A széjjelszáradt deszkafalakon keresztül szabadon süvít a léghúzás, keresztezi azt egy másik légáramlat, a nyikorgós bejárattól a szellős színpadon át s egy harmadik a vedlett tetőzet felől. A karzatról porzuhatagok hullanak alá.« A közvélemény ekkor azt sürgette, hogy a nagyvendéglővel kapcsolatban építsenek színházat. A panaszok az új kőszínház 1894-ben xevtizedx 1895 történt megnyitása után sem szűntek meg. Különösen a fűtőberendezés adott okot a további panaszra. A közönség fogvacogva, bundában hallgatta az előadásokat s a sajtó azt tanácsolta az igazgatónak, hogy a színházat éjjel-nappal fűttesse, mert a színészek rekedtek s a közönség úgy krákog, mintha éjféli misén volna. A függöny olyan rövid volt, hogy mikor leeresztették, térdig lehetett látni a lábakat. Az új színház helyárai a megnyitás napján: páholy 10 frt, támlásszék 2 frt 40 kr., körszék és erkély 2 frt, állóhely 40 krajcár. 1895-ben vezették xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 be a koszinházba a villanyt s a nézőtéren már is átalakításokat végeztek. Megszüntették a földszinti .álló­helyet s helyére beépítettek két páholyt. Ebben az évben lépett akcióba a »Besse- nyey-kör«, a színház megsegítése céljá­ból s színügyi albizottságot szervezett. A »Bessenyey - kör« yintezmenyy bessenyey - kör yintezmenyy Bessenye yintezmenyy bessenyey yintezmenyy - yintezmenyy kör yintezmenyy yintezmenyy Bessenye yintezmenyy ykodvegy támogatása nem is maradt ígéret. 1912-ben xevtizedx 1915 Balla xtalanevtizedx 1925 Jenő yszemelynevy balla jenő yszemelynevy Balla Jenő yszemelynevy balla yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Balla yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy városi pénzügyi tanácsos (később polgármester) memorandumot nyújtott be a polgármesterhez egy új, modern színház épület építése érdekében. Az építéshez akkor 400.000 K kellett volna s ez olyan nagy summának tünt fel, hogy az építésből nem lett semmi. Megemlítésre méltó az a körülmény is, hogy a színházi előadások anyagilag a háborús évek alatt jártak a legtöbb eredménnyel. 1923-ban xevtizedx 1925 a színházat átalakították s a kimosakodott színházat nagy ünnepséggel nyitották meg a »Cigánybáró«-val. ycimy cigánybáró ycimy Cigánybáró ycimy cigánybáró ycimy ycimy Cigánybáró ycimy ykodvegy Előadás előtt dr. Szabó László yszemelynevy dr. szabó lászló yszemelynevy dr. Szabó László yszemelynevy dr. yszemelynevy szabó yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Szabó yszemelynevy László yszemelynevy yk »Kacagj, Bajazzo!« ycimy kacagj, bajazzo! ycimy Kacagj, Bajazzo! ycimy kacagj, ycimy bajazzo! ycimy ycimy Kacagj, ycimy Bajazzo! ycimy ykodvegy c. versét elszavalta Bihary László. yszemelynevy bihary lászló yszemelynevy Bihary László yszemelynevy bihary yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bihary yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Hidvéghy Ernő yszemelynevy hidvéghy ernő yszemelynevy Hidvéghy Ernő yszemelynevy hidvéghy yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Hidvéghy yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy ünnepi beszédet mondott. Kardoss István yszemelynevy kardoss istván yszemelynevy Kardoss István yszemelynevy kardoss yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kardoss yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy városi tanácsnok ékes szavakkal átadta a színházat Heltai Hugó yszemelynevy heltai hugó yszemelynevy Heltai Hugó yszemelynevy heltai yszemelynevy hugó yszemelynevy yszemelynevy Heltai yszemelynevy Hugó yszemelynevy ykodvegy igazgatónak, aki a város vezetőségének és polgármesterének színház-pártoló érdemeit méltatta. A mai színház építése 1894-ben xevtizedx 1895 110.000 xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 koronába került. A tervet Alpár Ignác yszemelynevy alpár ignác yszemelynevy Alpár Ignác yszemelynevy alpár yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Alpár yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy műépítész Abbázia ytelepulesy abbázia ytelepulesy Abbázia yorszagy Horvátország ykodvegy számára tervezte, de mégis Nyíregyházán ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyházá ymegyey szabolcs megye ykodvegy épült fel. Akkoriban meg is jegyezték rá: »Tenger partjára szántad tervedet, s portenger közepébe kerültél.« Van benne 22 páholy, azonkívül 259 egyéb ülőhely és 180 személynek elegendő állóhely, azonban a mai viszonyoknak már meg nem felelő. A helybeli sajtó és a közönség állandóan új, modern színház megépítését sürgeti. 1924. xevtizedx 1925 óta xtalanevtizedx 1935 a színház igazgatójával, Gulyás Menyhérttel yszemelynevy gulyás menyhért yszemelynevy Gulyás Menyhért yszemelynevy gulyás yszemelynevy menyhért yszemelynevy yszemelynevy Gulyás yszemelynevy Menyhért yszemelynevy ykodvegy és jól összeválogatott társulatával a színházba járó közönség teljes mértékben meg. van elégedve. (Dr. Bencs Kálmán.) yszemelynevy dr. bencs kálmán yszemelynevy Dr. Bencs Kálmán yszemelynevy dr. yszemelynevy bencs yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Bencs yszemelynevy Kálmán yszemelynevy yszocikkszerzoy dr. bencs kálmán szin_III.0454.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Nyiregyházi színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0454.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0454.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29889.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Nyiregyházi színészet

Szócikk: Nyiregyházi színészet Mikor Kelemen László 1790-ben megalapította az első magyar színtársulatot, Nyíregyháza még nem szerepelt a városok sorában s így az első magyar színtársulatok még jó sokáig elkerülték Nyíregyházát. A 40-es évek előtt csak a város lakóiból formálódott itt-ott egy-egy műkedvelő társaság, amely tágasabb vendéglői termekben tartott egy-két előadást. Még a 40-es évek elején elsőnek megjelent hivatásos színészek is a Nagyvendéglőben játszottak, sőt szép nyári (de többnyire poros) estéken a vendéglő udvarán. Nyíregyháza, melynek 1750-ben csak 500 lakosa volt, rohamosan fejlődött s 1786-ban elnyerte hivatalosan is a város nevet, míg 1837-ben rendezett tanácsú város lett belőle. Fejlődésével megnőttek az igényei is s mindent megkívánt, amit az irigyelt Debrecen elért, így rendes színtársulatok működését is. 1866. márc. havában itt játszik Molnár György vezetésével egy alkalmi társulat; 1871. ápr. 10., 11. és 12-én Szathmáry Károly átutazóban tartott előadást, majd szept. havában Hubay Gusztáv, 1875. jún. havában Miklóssy Gyula az igazgató. Az első színjátszás céljára épült alkotmány fából készült aréna volt a Zöldség-téren (most Bencs László-tér) 1873-ban épült. A »Hárs vendéglő«-höz tartozott s az 1880-as években már olyan rozoga volt, hogy állandóan élcelődő megjegyzések céltáblája lett. Pedig nem egy halhatatlan művész ragyogtatta benne művészetét. Blaha Lujza naplójában mint legkedvesebb időt említi a nyíregyházi arénában átélt diadalmas estéket. Az arénának persze rendes színtársulata nem volt, csak ruhatár és díszlet dolgában igen szegényes, de annál hazafiasabb vándortársulatok töltöttek el néhány nyári hetet poros, pókhálós színpadán. Az aréna első 7 esztendejében Károlyi Lajos, Lángh Boldizsár, Mannsberger Jakab, Kuthy Béla, Gáspár Jenő és Csóka Sándor színigazgatók telepedtek meg a Hárs-vendéglőben néhány hétre, hogy többnyire csalódottan álljanak odább. Nyíregyháza nem sokáig érte be a kis átvonuló társaságok lelkes, de szánalmas művészkedésével, magasabb színművészet után áhítozott s nem hiába, mert már 1881. és 1882-ben Krecsányi Ignác kasai társulata játszott pattogó petróleum lámpák pislákoló fénye mellett az arénában. Krecsányi éveken át nem adta ki kezéből Nyíregyházát, sőt 1884-ben Ujházi Edét is vendégszerepeltette. 1885-ben az arénát már Aradi Gerő színtársulata bérelte ki, aki után 1894-ig ilyen sorrendben következtek a színigazgatók: 1886: Báródy Károly, 1887. 1888., 1889: a debreceni színtársulat Valentin Lajos igazgatásával; 1889: Aradi Gerő ismét visszatért, 1891: Kömley Gyula, 1892., 1893: Leszkay András (Debrecen), azután: Rakodczay Pál, Halmay Imre, Zoltán Gyula. Az aréna-korszak 1893-ban lezárult, hogy helyet adjon az 1894-re felépült és megnyílt Széna-téri (most Dessewffy-tér) új kőszínháznak. Az aréna egy konzorcium tulajdona volt. 1894-ben lebontották. Az új színházat egy részvénytársaság emelte, melyben legnagyobb összeggel (tízezer forint) Nyíregyháza városa járt elől. A részvénytársaság megszervezését Somogyi Gyula nyíregyházai kir. közjegyző indította meg 1892-ben s két év múlva, 1894. febr. 6-án, Dobó Sándor tartotta meg benne az első előadást. Az első szereplők Lomniczy Béla, Dobó Sándor, id. Némethi János, Mihályffy Juliska, Kresz Irma, Szigethy Lujza, Boronkay, Hegyessy, Szentmiklóssy stb. voltak. A város ettől kezdve évről-évre nagyobb figyelemben részesítette a kőfalak közé jutott színészetet. A színigazgató részére az első segélyt (200 frt készpénz és 10 öl tűzifa) a város 1896-ban nyújtotta, míg 1898-ban végre birtokába vette a színházat 25.000 forintért. Az első bérlő Komjáthy János napi 2 forint bérért kapta meg a színházat. 1894-ben nemcsak Dobó Sándor tartott előadásokat az új színházban, hanem Tiszay Dezső, Bokody Antal. (Az ő társulata játszott először villanyvilágítás mellett). 1896-ban Geduly Henrik (ma evang. püspök), Haas Mór és Somogyi Gyula felhívására megalakult a Színpártoló Egyesület. Az itt működő igazgatók sorrendben ezek voltak: 1896: Csóka Sándor, Ágh Aladár és Beranek Mihály, 1897: Komjáthy János (Debrecen), 1897: Deák Péter (Óbuda), 1898: Tiszay Dezső, Halrnay Imre, 1899., 1900., 1901: Komjáthy János, 1902., 1903., 1904., 1905: Makó Lajos, 1906-tól 1913-ig: Zilahy Gyula (Debrecen) és Irmay Béla. 1914: Márffy Károly, Hidassy Kálmán, 1915., 1916., 1917: dr. Patek Béla, 1918., 1919., 1920: Kiss Árpád, 1920, 1921: Bethlen-Bruckner László, 1921, 1922: Neményi László, 1922., 1923., 1924., 1925: Heltai Hugó, 1925., 1926, 1927., 1928., 1929,., 1930: Gulyás Menyhért. Rövidebb időközökben Alapi Nándor. Az itt felsorolt színigazgatók idejében szintén az évek serrendjében a következő nagynevű színészek léptek fel vendégként: Blaha Lujza, Prielle Comélia, Pálmay Ilka, Ujházi Ede, Jászai Mari, Márkus Emilia, Hegyesi Mari, Rózsa Lili, Ivánfi Jenő, Gál Gyula, Thury Elemér és felesége Csige Böske, Vendrey Ferenc, Virányi Sándor, Sik Rezső, Kormos Ilonka, Dalnoky Viktor, Kőszeghy Teréz, Szende Ferenc, Beregi Oszkár, Tanay Frigyes, Rózsahegyi Kálmán, M. Szoyer Ilona, Király Ernő, Csortos Gyula, Halmai Vilmos, Bajor Gizi, Darvas Lili, Halmay Tibor, Fedák Sári, Somogyi Nusi, Kiss Ferenc, Tamás Benő és Jaczkó Cia többször felléptek vendégként. Azok a művészek és művésznők, akiket valamely családi kapcsolatuk Nyíregyházához fűzött: Nagy Sándor, Bihary László, Zemplényi Zoltán, Vajda Ilona, Hudák Juci és Hvaszta Jolán. Ha a színigazgatók a közönség közönyét felpanaszolták, a közönség köréből az volt a válasz, hogy a társulatok olyan rövid ideig időztek a városban, hogy nem volt elég az idő: megszeretni a kiválókat. Van is ebben valami, ámde az is igaz, hogy a hónapokra terjedő itt-tartózkodás s az évenkinti visszatérés mégis kedvenceket teremtett, akik nagyjában a következők: mától visszafelé: Gulyás Menyhért, Takács Rózsi, Koronkay Rózsi, Turcsi Jolán, G. Székely René, Pattantyus Mihály, Várady László, Zemplényi Zoltán, Polgár Gyula, Daniss Győző, Kabos László, Márkus Lajos, Medgyessy Juci, Horányi Vali, Bihary László, Havassy Mimi, Koppány Erzsi, Nagy Anci, Cseresnyés Erzsi, Medgyessy Erzsi és József, Nagy Sándor, Teleki Ilona, Borbély Lili, T. Simkó Gizi, Horváth Kálmán, Szigeti Irén, Nagy Aranka, Dörgei Jolán, Viola Margit, Gömöry László, Bihary Böske, Hidassy Kálmán, Radó Nelly, Zilahy Gyula, Vajda Ilonka, Falussy István, Gazdy Aranka, Kardoss Géza, Ligeti Lajos, Báthory Mária, Huzella Irén, Gyöngyi Izsó, Hahnel Aranka, Kemény Lajos, Komlóssy Emma, Harkányi Gizella, Zsigmondy Anna, Ternyei Alajos, Singhoffer Vilma, Fóthy Frida, Jászay Olga, Almássy Lóla, Deésy Alfréd, Perczel nővérek, Sebestyén Géza, Palágyi Lajos, Mészáros Margit, Klenovics György, Jeszenszkyné Csáder Irén, Áldor Juliska, Tanay Frigyes, Rubosné Serfőzy Zseni, Szacsvay (Székely) Sándor, Rózsahegyi Kálmán, Margó Zelma, Tapolczai Dezső, Szigeti Lujza, Pálffy Nina, Rajz Ödön, Koronkay Ilona és Róza, Rakodczay Pál, Réthy Laura, Somló Sándor, Margó Célia, Kopácsy Juliska, Vadnay Vilma, Molnár László, Rónaszéki Gusztáv, Dobó Sándor, Mándoky Béla, Haday Sándor, Örley Flóra, Follinuszné, Krecsányiné, Nikó Lina, Tolnay Herrnin, Eszéki Emma, Bácskay Julcsa stb. stb. Blaha Lujza nyiregyházi szerepléséről igen melegen emlékezik meg a naplójában. Nagyon megkedvelte a nyíregyházi erdőt, a talyigát, a Sóstót és a közönséget, mely őt rajongással vette körül. A polgárság azzal is kifejezést adott szeretetének, hogy a Sóstónak az árkon túli dombját elnevezte Blaha-dombnak. 1886-ból feljegyezhető az az észrevétel, hogy a gazdaközönség teljesen távoltartja magát a színháztól s a népet a színházban csak a cselédek képviselik. Ez magyarázza meg azt a tényt, hogy Nyíregyházán a színészkedés soha sem hozta meg a népesség száma arányához mért anyagi eredményt. A nagyszámú »tirpák«-lakosság ma sem tűnik fel a színház nézőterén. 1887-ben az arénában a következő helyiárak voltak: páholy 3 frt 50 kr., támlásszék 1 frt, a többi 60 kr. 1880-ban kicsinosították a színkört, de már 1889-ben ilyen leírás maradt fenn az állapotjáról: »Az aréna egy konzorciumé. Nátha- és reuma-tenyésztő intézet. A széjjelszáradt deszkafalakon keresztül szabadon süvít a léghúzás, keresztezi azt egy másik légáramlat, a nyikorgós bejárattól a szellős színpadon át s egy harmadik a vedlett tetőzet felől. A karzatról porzuhatagok hullanak alá.« A közvélemény ekkor azt sürgette, hogy a nagyvendéglővel kapcsolatban építsenek színházat. A panaszok az új kőszínház 1894-ben történt megnyitása után sem szűntek meg. Különösen a fűtőberendezés adott okot a további panaszra. A közönség fogvacogva, bundában hallgatta az előadásokat s a sajtó azt tanácsolta az igazgatónak, hogy a színházat éjjel-nappal fűttesse, mert a színészek rekedtek s a közönség úgy krákog, mintha éjféli misén volna. A függöny olyan rövid volt, hogy mikor leeresztették, térdig lehetett látni a lábakat. Az új színház helyárai a megnyitás napján: páholy 10 frt, támlásszék 2 frt 40 kr., körszék és erkély 2 frt, állóhely 40 krajcár. 1895-ben vezették be a koszinházba a villanyt s a nézőtéren már is átalakításokat végeztek. Megszüntették a földszinti .álló­helyet s helyére beépítettek két páholyt. Ebben az évben lépett akcióba a »Besse- nyey-kör«, a színház megsegítése céljá­ból s színügyi albizottságot szervezett. A »Bessenyey - kör« támogatása nem is maradt ígéret. 1912-ben Balla Jenő városi pénzügyi tanácsos (később polgármester) memorandumot nyújtott be a polgármesterhez egy új, modern színház épület építése érdekében. Az építéshez akkor 400.000 K kellett volna s ez olyan nagy summának tünt fel, hogy az építésből nem lett semmi. Megemlítésre méltó az a körülmény is, hogy a színházi előadások anyagilag a háborús évek alatt jártak a legtöbb eredménnyel. 1923-ban a színházat átalakították s a kimosakodott színházat nagy ünnepséggel nyitották meg a »Cigánybáró«-val. Előadás előtt dr. Szabó László »Kacagj, Bajazzo!« c. versét elszavalta Bihary László. Hidvéghy Ernő ünnepi beszédet mondott. Kardoss István városi tanácsnok ékes szavakkal átadta a színházat Heltai Hugó igazgatónak, aki a város vezetőségének és polgármesterének színház-pártoló érdemeit méltatta. A mai színház építése 1894-ben 110.000 koronába került. A tervet Alpár Ignác műépítész Abbázia számára tervezte, de mégis Nyíregyházán épült fel. Akkoriban meg is jegyezték rá: »Tenger partjára szántad tervedet, s portenger közepébe kerültél.« Van benne 22 páholy, azonkívül 259 egyéb ülőhely és 180 személynek elegendő állóhely, azonban a mai viszonyoknak már meg nem felelő. A helybeli sajtó és a közönség állandóan új, modern színház megépítését sürgeti. 1924. óta a színház igazgatójával, Gulyás Menyhérttel és jól összeválogatott társulatával a színházba járó közönség teljes mértékben meg. van elégedve. (Dr. Bencs Kálmán.) szin_III.0454.pdf III