Címszó: Pécsi színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0539.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0539.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30235.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Pécsi színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/530234.htm

 

Szócikk: Pécsi színészet Pécs (megye) városában a magyar színészet első nyomaival 1820. (időpont) okt.havában találkozunk. Ekkor a fejérmegyei (megye) színtársulat kereste fel a várost, amiről a »Hazai és Külföldi Tudósítások« (intézmény) (információ)  (1821. (időpont) I. kötet, 2.szám, 10. lap) ekkép ír; »Pétsről jött tudósítások szerint a Ns Fejér Vm. oltalma alatt lévő Magyar Théátromi Társaság, mellynek játékjaiban Pesten (Budapest) már több ízben gyönyörködtünk, a multt October, November és December folytában a városnak nagy megelégedésére adta ottan mutatványait s azt a kedves meggyőződést szerezte, hogy a Magyar Nemzet, ha akarná, nem szorulna idegen mulatságokra.« 1821. (időpont) óta színlapokat is őriznek Pécsett. (megye) 1822. (időpont) jan. 5-én Déryné (személy) (információ)  is itt működött, Kilényi Dávid (személy) (információ)  igazgatása alatt. Operákat is lehetett adni, mert a püspöki zenekar tagjaiban képzett zenészeket találtak. 1826-ban (időpont) újra Kilényi Dávid (személy) (információ)  itt az igazgató, majd 1827. (időpont) szept. 9-től az erdélyi (ország) (információ)  nemzeti színjátszó társaság egy töredéke kapott a városban játszási engedélyt, de csak egy hónapig maradtak itt. 1834. (időpont) jún. havában Baky Gábor (személy) (információ)  társulata jön a városba, tagjai közt volt a felesége, Váradyné, (személy) Király Terézia (személy) (információ)  leányasszony, Mészáros (személy) (információ)  stb. A színielőadásokat 1840-ig (időpont) magánházakban tartották. 1839. (időpont) Szent Iván (júl.) hava 18-án tették le az új színház alapkövét, melynek felirata: »Egy negyedszázadig virító üdves béke olajága szülte Thalia oltárának első kövét egyesülve.« A színház igazgatósági tagjai: Gyulai Gaál Ferdinánd (személy) (információ)  tábla- s főbíró, Pajnády József (személy) városi tanácsos, id. Piacsek János, (személy) városi szószóló és Tait Ferenc (személy) polgár. 1840. (időpont) okt. 1-én Schmidt Sándor (személy) (információ)  pesti (Budapest) német (nemzetiség) (információ)  színigazgató tartotta itt az első előadást. 1846. (időpont) nov. havában Havi Mihály (személy) (információ)  és Szabó József (személy) (információ)  egyesített társulata működött Pécsett; (megye) az 50-es évek elején Pichler József (személy) (információ)  jószágigazgató megvette a színház összes részvényeit és így övé lett a színház, majd 1855-ben (időpont) ennek veje: Oertzen Gusztáv (személy) lett a tulajdonosa. Ez évtől kezdve sűrűn jönnek magyar társulatok Pécsre; (megye) többek között Latabár Endre (személy) (információ)  híres együttese, majd Molnár György (személy) (információ)  kitűnő társasága elismerést szerzett a nemzeti géniusznak. Őket követi sorrendben: 1860. (időpont) dec. 6-án Reszler István. (személy) Tagok voltak: Prielle Cornélia (személy) (információ)  (mint vendég), Szabó Amália, (személy) (információ)  Váczi Vilma, (személy) Alajosné, (személy) Berzsenyi Károly (személy) (információ)  és neje, Egriné, (személy) Hillerné, (személy) Kovacsics Júlia, (személy) (információ)  Szentkúthy Mihály (személy) és neje, Jaczkó (személy) és neje, Zsirai Róza, (személy) Deésy Zsiga, (személy) (információ)  Jánosi Emil, (személy) (információ)  Foltényi Vilmos, (személy) (információ)  Prielle Péter, (személy) (információ)  Sánta, (személy) Egri, (személy) (információ)  Chován, (személy) (információ)  Sándori, (személy) (információ)  Ürményi, (személy) (információ)  — továbbá operai tagok voltak: Dalnoki Béni (személy) (információ)  és neje, Láng Berta, (személy) (információ)  Térey Antónia, (személy) (információ)  Reszler István, (személy) Mezei Vilmos, (személy) (információ)  Baráti (személy) (információ)  stb. — 1861. (időpont) szept. havában Pázmán Mihály (személy) (információ)  az igazgató, 1864. (időpont) telén pedig Szigeti Imre (személy) (információ)  jön a városba tért hódítani a magyar színjátszásnak egy év után ismét ő kapja meg a várost. 1866. (időpont) nov. havában Bényei István (személy) (információ)  társulatát kedvelték meg, aki Laczkó Gergellyel (személy) (információ)  egyesülve nagy társulattal vonult be Pécsre. (megye) A kitűnő együttes sok hívet szerzett a színháznak, amiért is a következő esztendőben újra a kettős direkciót hívták meg. 1867.jan. (időpont) havában Krasznai (személy) (információ)  kaszinói elnök tuzgólkodására megalakult az állandó színházi bizottság. 1868. (időpont) nov. havától 1870 (időpont) telén át Károlyi Lajos (személy) (információ)  az igazgató, 1871. (időpont) máj.havában Mannsberger Jakab (személy) (információ)  kap játszási engedélyt, azután 1872. (időpont) febr.havában Miklóssy Gyula (személy) (információ)  következik sorrendben, de már a következő évben Aradi Gerő, (személy) (információ)  okt. havában pedig Völgyi György (személy) (információ)  társulatát találjuk itt. 1875. (időpont) ápr. havában Follinusz János, (személy) (információ)  majd ez év dec. havában újra Miklóssy Gyula (személy) (információ)  az igazgató, aki 1876. (időpont) jan.havában 10 darab aranyat tűzött ki öt legjobb színésze közötti versenyre, különböző szerepekben. A közönség szavazásra bízta a döntést. A győztes Kazaliczky Antal (személy) (információ)  lett, aki a »Fény árnyai«-ban (cím) (információ)  Nyarai Béla (szerep) szerepében tünt fel. 1877.okt. (időpont) havában Gerőffy Andor (személy) (információ)  nyerte el a várost. 1882-ben (időpont) Bogyó Alajos (személy) (információ)  a színigazgató, ő jön ide okt. havában is. 1883. (időpont) okt. 13-án Aradi Gerő (személy) (információ)  társulata kezdte meg a szezont, ki 3 éven át játszott itt. 1886.telén (időpont) Mészáros Kálmán (személy) (információ)  nyerte el a játékengedélyt, majd egy év múlva Somogyi Károly (személy) (információ)  jól összetanult társulata vonul be Pécsre. (megye) Az igazgató ekkor színkört is építtetett. Az új színház 1895. (időpont) okt. 5-én nyilt meg,, félmillió frtnyi költséggel. Elfér benne 1150 (időpont) néző. Az első igazgató Somogyi Károly, (személy) (információ)  aki az ünnepélyes megnyitásra ingyen-előadást tartott. A prológust Váradi Antal (személy) (információ)  írta, utána a »Harag« (cím) (információ)  c. dramolett és a »Szultán« (cím) c. operett I. felvonása került színre. A második ünnepi előadás műsora ez volt: »Ébredés«, (cím) prológus, utána a »Szigetvári vértanuk« (cím) (információ)  I. felvonása és a »Csikós« (cím) (információ)  c. népsz. I. felvonása került színre. A színházat építette Steinhardt Antal (személy) (információ)  és Láng Adolf. (személy) (információ)  A pécsi (megye) színháznak 1912-től (időpont) Füredi Béla (személy) (információ)  volt az igazgatója, újabban Fodor Oszkár (személy) (információ)  működik itt. 1917. (időpont) máj. 30-án a pécsi Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  hadi kölcsön propaganda-előadásán 1,733.000 koronát jegyeztek. szin_III.0539.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Pécsi színészet címszóvég 30235 Szócikk: Pécsi színészet Pécs ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy városában a magyar színészet első nyomaival 1820. okt.havában találkozunk. Ekkor a fejérmegyei ytelepulesy fejérmegye ytelepulesy fejérmegye ymegyey fejér megye ykodvegy színtársulat kereste fel a várost, amiről a »Hazai és Külföldi Tudósítások« yintezmenyy hazai és külföldi tudósítások yintezmenyy Hazai és yintezmenyy hazai yintezmenyy és yintezmenyy külföldi yintezmenyy tudósítások yintezmenyy yintezmenyy Hazai yintezmenyy és yintezmenyy yk (1821. I. kötet, 2.szám, 10. lap) ekkép ír; »Pétsről jött tudósítások szerint a Ns Fejér Vm. oltalma alatt lévő Magyar Théátromi Társaság, mellynek játékjaiban Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy már több ízben gyönyörködtünk, a multt October, November és December folytában a városnak nagy megelégedésére adta ottan mutatványait s azt a kedves meggyőződést szerezte, hogy a Magyar Nemzet, ha akarná, nem szorulna idegen mulatságokra.« 1821. óta színlapokat is őriznek Pécsett. ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy 1822. jan. 5-én Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy is itt működött, Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt. Operákat is lehetett adni, mert a püspöki zenekar tagjaiban képzett zenészeket találtak. 1826-ban újra Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy itt az igazgató, majd 1827. szept. xtalanevtizedx 1835 9-től az erdélyi ytelepulesy erdély ytelepulesy erdély yorszagy Románia ykodvegy nemzeti színjátszó társaság egy töredéke kapott a városban játszási engedélyt, de csak egy hónapig maradtak itt. 1834. xevtizedx 1835 jún. xtalanevtizedx 1845 havában Baky Gábor yszemelynevy baky gábor yszemelynevy Baky Gábor yszemelynevy baky yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Baky yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy társulata jön a városba, tagjai közt volt a felesége, Váradyné, yszemelynevy váradyne yszemelynevy Váradyné yszemelynevy váradyne yszemelynevy yszemelynevy Váradyné yszemelynevy ykodvegy Király Terézia yszemelynevy király terézia yszemelynevy Király Terézia yszemelynevy király yszemelynevy terézia yszemelynevy yszemelynevy Király yszemelynevy Terézia yszemelynevy ykodvegy leányasszony, Mészáros yszemelynevy mészáros yszemelynevy Mészáros yszemelynevy mészáros yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy ykodvegy stb. A színielőadásokat 1840-ig xevtizedx 1845 magánházakban tartották. 1839. xevtizedx 1835 Szent xtalanevtizedx 1845 Iván (júl.) hava 18-án tették le az új színház alapkövét, melynek felirata: »Egy negyedszázadig virító üdves béke olajága szülte Thalia oltárának első kövét egyesülve.« A színház igazgatósági tagjai: Gyulai Gaál Ferdinánd yszemelynevy gyulai gaál ferdinánd yszemelynevy Gyulai Gaál Ferdinánd yszemelynevy gyulai yszemelynevy gaál yszemelynevy ferdinánd yszemelynevy yszemelynevy Gyulai yszemelynevy Gaál yszemelynevy Ferdi tábla- s főbíró, Pajnády József yszemelynevy pajnády józsef yszemelynevy Pajnády József yszemelynevy pajnády yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Pajnády yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy városi tanácsos, id. Piacsek János, yszemelynevy id. piacsek jános yszemelynevy id. Piacsek János yszemelynevy id. yszemelynevy piacsek yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy id. yszemelynevy Piacsek yszemelynevy János yszemelynev városi szószóló és Tait Ferenc yszemelynevy tait ferenc yszemelynevy Tait Ferenc yszemelynevy tait yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Tait yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy polgár. 1840. xevtizedx 1845 okt. 1-én Schmidt Sándor yszemelynevy schmidt sándor yszemelynevy Schmidt Sándor yszemelynevy schmidt yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Schmidt yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színigazgató tartotta itt az első előadást. 1846. nov. xtalanevtizedx 1855 havában Havi Mihály yszemelynevy havi mihály yszemelynevy Havi Mihály yszemelynevy havi yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Havi yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy és Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy egyesített társulata működött Pécsett; ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy az 50-es évek elején Pichler József yszemelynevy pichler józsef yszemelynevy Pichler József yszemelynevy pichler yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Pichler yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy jószágigazgató megvette a színház összes részvényeit és így övé lett a színház, majd 1855-ben xevtizedx 1855 ennek xtalanevtizedx 1865 veje: Oertzen Gusztáv yszemelynevy oertzen gusztáv yszemelynevy Oertzen Gusztáv yszemelynevy oertzen yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Oertzen yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy lett a tulajdonosa. Ez évtől kezdve sűrűn jönnek magyar társulatok Pécsre; ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy többek között Latabár Endre yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy híres együttese, majd Molnár György yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy kitűnő társasága elismerést szerzett a nemzeti géniusznak. Őket követi sorrendben: 1860. xevtizedx 1865 dec. 6-án Reszler István. yszemelynevy reszler istván yszemelynevy Reszler István yszemelynevy reszler yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Reszler yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Tagok voltak: Prielle Cornélia yszemelynevy prielle cornélia yszemelynevy Prielle Cornélia yszemelynevy prielle yszemelynevy cornélia yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Cornélia yszemelynevy ykodvegy (mint vendég), Szabó Amália, yszemelynevy szabó amália yszemelynevy Szabó Amália yszemelynevy szabó yszemelynevy amália yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Amália yszemelynevy ykodvegy Váczi Vilma, yszemelynevy váczi vilma yszemelynevy Váczi Vilma yszemelynevy váczi yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Váczi yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy Alajosné, yszemelynevy alajosne yszemelynevy Alajosné yszemelynevy alajosne yszemelynevy yszemelynevy Alajosné yszemelynevy ykodvegy Berzsenyi Károly yszemelynevy berzsenyi károly yszemelynevy Berzsenyi Károly yszemelynevy berzsenyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Berzsenyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy és neje, Egriné, yszemelynevy egrine yszemelynevy Egriné yszemelynevy egrine yszemelynevy yszemelynevy Egriné yszemelynevy ykodvegy Hillerné, yszemelynevy hillerne yszemelynevy Hillerné yszemelynevy hillerne yszemelynevy yszemelynevy Hillerné yszemelynevy ykodvegy Kovacsics Júlia, yszemelynevy kovacsics júlia yszemelynevy Kovacsics Júlia yszemelynevy kovacsics yszemelynevy júlia yszemelynevy yszemelynevy Kovacsics yszemelynevy Júlia yszemelynevy ykodvegy Szentkúthy Mihály yszemelynevy szentkúthy mihály yszemelynevy Szentkúthy Mihály yszemelynevy szentkúthy yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szentkúthy yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy és neje, Jaczkó yszemelynevy jaczkó yszemelynevy Jaczkó yszemelynevy jaczkó yszemelynevy yszemelynevy Jaczkó yszemelynevy ykodvegy és neje, Zsirai Róza, yszemelynevy zsirai róza yszemelynevy Zsirai Róza yszemelynevy zsirai yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Zsirai yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy Deésy Zsiga, yszemelynevy deésy zsiga yszemelynevy Deésy Zsiga yszemelynevy deésy yszemelynevy zsiga yszemelynevy yszemelynevy Deésy yszemelynevy Zsiga yszemelynevy ykodvegy Jánosi Emil, yszemelynevy jánosi emil yszemelynevy Jánosi Emil yszemelynevy jánosi yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Jánosi yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Foltényi Vilmos, yszemelynevy foltényi vilmos yszemelynevy Foltényi Vilmos yszemelynevy foltényi yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Foltényi yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Prielle Péter, yszemelynevy prielle péter yszemelynevy Prielle Péter yszemelynevy prielle yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy Sánta, yszemelynevy sánta yszemelynevy Sánta yszemelynevy sánta yszemelynevy yszemelynevy Sánta yszemelynevy ykodvegy Egri, yszemelynevy egri yszemelynevy Egri yszemelynevy egri yszemelynevy yszemelynevy Egri yszemelynevy ykodvegy Chován, yszemelynevy chován yszemelynevy Chován yszemelynevy chován yszemelynevy yszemelynevy Chován yszemelynevy ykodvegy Sándori, yszemelynevy sándori yszemelynevy Sándori yszemelynevy sándori yszemelynevy yszemelynevy Sándori yszemelynevy ykodvegy Ürményi, yszemelynevy ürményi yszemelynevy Ürményi yszemelynevy ürményi yszemelynevy yszemelynevy Ürményi yszemelynevy ykodvegy — továbbá operai tagok voltak: Dalnoki Béni yszemelynevy dalnoki béni yszemelynevy Dalnoki Béni yszemelynevy dalnoki yszemelynevy béni yszemelynevy yszemelynevy Dalnoki yszemelynevy Béni yszemelynevy ykodvegy és neje, Láng Berta, yszemelynevy láng berta yszemelynevy Láng Berta yszemelynevy láng yszemelynevy berta yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Berta yszemelynevy ykodvegy Térey Antónia, yszemelynevy térey antónia yszemelynevy Térey Antónia yszemelynevy térey yszemelynevy antónia yszemelynevy yszemelynevy Térey yszemelynevy Antónia yszemelynevy ykodvegy Reszler István, yszemelynevy reszler istván yszemelynevy Reszler István yszemelynevy reszler yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Reszler yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Mezei Vilmos, yszemelynevy mezei vilmos yszemelynevy Mezei Vilmos yszemelynevy mezei yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Mezei yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Baráti yszemelynevy baráti yszemelynevy Baráti yszemelynevy baráti yszemelynevy yszemelynevy Baráti yszemelynevy ykodvegy stb. — 1861. szept. havában Pázmán Mihály yszemelynevy pázmán mihály yszemelynevy Pázmán Mihály yszemelynevy pázmán yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Pázmán yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy az igazgató, 1864. telén pedig Szigeti Imre yszemelynevy szigeti imre yszemelynevy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy jön a városba tért hódítani a magyar színjátszásnak egy év után ismét ő kapja meg a várost. 1866. nov. havában Bényei István yszemelynevy bényei istván yszemelynevy Bényei István yszemelynevy bényei yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Bényei yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy társulatát kedvelték meg, aki Laczkó Gergellyel yszemelynevy laczkó gergel yszemelynevy Laczkó Gergel yszemelynevy laczkó yszemelynevy gergel yszemelynevy yszemelynevy Laczkó yszemelynevy Gergel yszemelynevy ykodvegy egyesülve nagy társulattal vonult be Pécsre. ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy A kitűnő együttes sok hívet szerzett a színháznak, amiért is a következő esztendőben újra a kettős direkciót hívták meg. 1867.jan. havában Krasznai yszemelynevy krasznai yszemelynevy Krasznai yszemelynevy krasznai yszemelynevy yszemelynevy Krasznai yszemelynevy ykodvegy kaszinói elnök tuzgólkodására megalakult az állandó színházi bizottság. 1868. nov. xtalanevtizedx 1875 havától 1870 xevtizedx 1875 telén át Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy az igazgató, 1871. máj.havában Mannsberger Jakab yszemelynevy mannsberger jakab yszemelynevy Mannsberger Jakab yszemelynevy mannsberger yszemelynevy jakab yszemelynevy yszemelynevy Mannsberger yszemelynevy Jakab yszemelynevy ykodvegy kap játszási engedélyt, azután 1872. febr.havában Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy gyula yszemelynevy Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Miklóssy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy következik sorrendben, de már a következő évben Aradi Gerő, yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy okt. havában pedig Völgyi György yszemelynevy völgyi györgy yszemelynevy Völgyi György yszemelynevy völgyi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Völgyi yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy társulatát találjuk itt. 1875. ápr. havában Follinusz János, yszemelynevy follinusz jános yszemelynevy Follinusz János yszemelynevy follinusz yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Follinusz yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy majd ez év dec. havában újra Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy gyula yszemelynevy Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Miklóssy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy az igazgató, aki 1876. jan.havában 10 darab aranyat tűzött ki öt legjobb színésze közötti versenyre, különböző szerepekben. A közönség szavazásra bízta a döntést. A győztes Kazaliczky Antal yszemelynevy kazaliczky antal yszemelynevy Kazaliczky Antal yszemelynevy kazaliczky yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Kazaliczky yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy lett, aki a »Fény árnyai«-ban ycimy fény árnyai ycimy Fény árnyai ycimy fény ycimy árnyai ycimy ycimy Fény ycimy árnyai ycimy ykodvegy Nyarai Béla yszerepy nyarai béla yszerepy Nyarai Béla yszerepy nyarai yszerepy béla yszerepy yszerepy Nyarai yszerepy Béla yszerepy ykodvegy szerepében tünt fel. 1877.okt. havában xtalanevtizedx 1885 Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy nyerte el a várost. 1882-ben xevtizedx 1885 Bogyó Alajos yszemelynevy bogyó alajos yszemelynevy Bogyó Alajos yszemelynevy bogyó yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Bogyó yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy a színigazgató, ő jön ide okt. havában is. 1883. okt. 13-án Aradi Gerő yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy társulata kezdte meg a szezont, ki 3 éven át játszott itt. 1886.telén Mészáros xtalanevtizedx 1895 Kálmán yszemelynevy mészáros kálmán yszemelynevy Mészáros Kálmán yszemelynevy mészáros yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy nyerte el a játékengedélyt, majd egy év múlva Somogyi Károly yszemelynevy somogyi károly yszemelynevy Somogyi Károly yszemelynevy somogyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy jól összetanult társulata vonul be Pécsre. ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy Az igazgató ekkor színkört is építtetett. Az új színház 1895. xevtizedx 1895 okt. 5-én nyilt meg,, félmillió frtnyi költséggel. Elfér benne 1150 xevtizedx 1155 néző. xtalanevtizedx 1165 xtalanevtizedx 1175 Az első igazgató Somogyi Károly, yszemelynevy somogyi károly yszemelynevy Somogyi Károly yszemelynevy somogyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy aki az ünnepélyes megnyitásra ingyen-előadást tartott. A prológust Váradi Antal yszemelynevy váradi antal yszemelynevy Váradi Antal yszemelynevy váradi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy írta, utána a »Harag« ycimy harag ycimy Harag ycimy harag ycimy ycimy Harag ycimy ykodvegy c. dramolett és a »Szultán« ycimy szultán ycimy Szultán ycimy szultán ycimy ycimy Szultán ycimy ykodvegy c. operett I. felvonása került színre. A második ünnepi előadás műsora ez volt: »Ébredés«, ycimy ébredés ycimy Ébredés ycimy ébredés ycimy ycimy Ébredés ycimy ykodvegy prológus, utána a »Szigetvári vértanuk« ycimy szigetvári vértanuk ycimy Szigetvári vértanuk ycimy szigetvári ycimy vértanuk ycimy ycimy Szigetvári ycimy vértanuk ycimy ykodvegy I. felvonása és a »Csikós« ycimy csikós ycimy Csikós ycimy csikós ycimy ycimy Csikós ycimy ykodvegy c. népsz. I. felvonása került színre. A színházat építette Steinhardt Antal yszemelynevy steinhardt antal yszemelynevy Steinhardt Antal yszemelynevy steinhardt yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Steinhardt yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy és Láng Adolf. yszemelynevy láng adolf yszemelynevy Láng Adolf yszemelynevy láng yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy A pécsi ytelepulesy pécs ytelepulesy pécs ymegyey baranya megye ykodvegy színháznak 1912-től xevtizedx 1915 Füredi Béla yszemelynevy füredi béla yszemelynevy Füredi Béla yszemelynevy füredi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Füredi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy volt az igazgatója, újabban Fodor Oszkár yszemelynevy fodor oszkár yszemelynevy Fodor Oszkár yszemelynevy fodor yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Fodor yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy működik itt. 1917. máj. xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 30-án a pécsi Nemzeti Színház yintezmenyy pécsi nemzeti színház yintezmenyy pécsi Ne yintezmenyy pécsi yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy pécsi yintezmenyy Ne yintezmenyy ykodvegy hadi kölcsön propaganda-előadásán 1,733.000 koronát jegyeztek. szin_III.0539.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Pécsi színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0539.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0539.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30235.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Pécsi színészet

Szócikk: Pécsi színészet Pécs városában a magyar színészet első nyomaival 1820. okt.havában találkozunk. Ekkor a fejérmegyei színtársulat kereste fel a várost, amiről a »Hazai és Külföldi Tudósítások« (1821. I. kötet, 2.szám, 10. lap) ekkép ír; »Pétsről jött tudósítások szerint a Ns Fejér Vm. oltalma alatt lévő Magyar Théátromi Társaság, mellynek játékjaiban Pesten már több ízben gyönyörködtünk, a multt October, November és December folytában a városnak nagy megelégedésére adta ottan mutatványait s azt a kedves meggyőződést szerezte, hogy a Magyar Nemzet, ha akarná, nem szorulna idegen mulatságokra.« 1821. óta színlapokat is őriznek Pécsett. 1822. jan. 5-én Déryné is itt működött, Kilényi Dávid igazgatása alatt. Operákat is lehetett adni, mert a püspöki zenekar tagjaiban képzett zenészeket találtak. 1826-ban újra Kilényi Dávid itt az igazgató, majd 1827. szept. 9-től az erdélyi nemzeti színjátszó társaság egy töredéke kapott a városban játszási engedélyt, de csak egy hónapig maradtak itt. 1834. jún. havában Baky Gábor társulata jön a városba, tagjai közt volt a felesége, Váradyné, Király Terézia leányasszony, Mészáros stb. A színielőadásokat 1840-ig magánházakban tartották. 1839. Szent Iván (júl.) hava 18-án tették le az új színház alapkövét, melynek felirata: »Egy negyedszázadig virító üdves béke olajága szülte Thalia oltárának első kövét egyesülve.« A színház igazgatósági tagjai: Gyulai Gaál Ferdinánd tábla- s főbíró, Pajnády József városi tanácsos, id. Piacsek János, városi szószóló és Tait Ferenc polgár. 1840. okt. 1-én Schmidt Sándor pesti német színigazgató tartotta itt az első előadást. 1846. nov. havában Havi Mihály és Szabó József egyesített társulata működött Pécsett; az 50-es évek elején Pichler József jószágigazgató megvette a színház összes részvényeit és így övé lett a színház, majd 1855-ben ennek veje: Oertzen Gusztáv lett a tulajdonosa. Ez évtől kezdve sűrűn jönnek magyar társulatok Pécsre; többek között Latabár Endre híres együttese, majd Molnár György kitűnő társasága elismerést szerzett a nemzeti géniusznak. Őket követi sorrendben: 1860. dec. 6-án Reszler István. Tagok voltak: Prielle Cornélia (mint vendég), Szabó Amália, Váczi Vilma, Alajosné, Berzsenyi Károly és neje, Egriné, Hillerné, Kovacsics Júlia, Szentkúthy Mihály és neje, Jaczkó és neje, Zsirai Róza, Deésy Zsiga, Jánosi Emil, Foltényi Vilmos, Prielle Péter, Sánta, Egri, Chován, Sándori, Ürményi, — továbbá operai tagok voltak: Dalnoki Béni és neje, Láng Berta, Térey Antónia, Reszler István, Mezei Vilmos, Baráti stb. — 1861. szept. havában Pázmán Mihály az igazgató, 1864. telén pedig Szigeti Imre jön a városba tért hódítani a magyar színjátszásnak egy év után ismét ő kapja meg a várost. 1866. nov. havában Bényei István társulatát kedvelték meg, aki Laczkó Gergellyel egyesülve nagy társulattal vonult be Pécsre. A kitűnő együttes sok hívet szerzett a színháznak, amiért is a következő esztendőben újra a kettős direkciót hívták meg. 1867.jan. havában Krasznai kaszinói elnök tuzgólkodására megalakult az állandó színházi bizottság. 1868. nov. havától 1870 telén át Károlyi Lajos az igazgató, 1871. máj.havában Mannsberger Jakab kap játszási engedélyt, azután 1872. febr.havában Miklóssy Gyula következik sorrendben, de már a következő évben Aradi Gerő, okt. havában pedig Völgyi György társulatát találjuk itt. 1875. ápr. havában Follinusz János, majd ez év dec. havában újra Miklóssy Gyula az igazgató, aki 1876. jan.havában 10 darab aranyat tűzött ki öt legjobb színésze közötti versenyre, különböző szerepekben. A közönség szavazásra bízta a döntést. A győztes Kazaliczky Antal lett, aki a »Fény árnyai«-ban Nyarai Béla szerepében tünt fel. 1877.okt. havában Gerőffy Andor nyerte el a várost. 1882-ben Bogyó Alajos a színigazgató, ő jön ide okt. havában is. 1883. okt. 13-án Aradi Gerő társulata kezdte meg a szezont, ki 3 éven át játszott itt. 1886.telén Mészáros Kálmán nyerte el a játékengedélyt, majd egy év múlva Somogyi Károly jól összetanult társulata vonul be Pécsre. Az igazgató ekkor színkört is építtetett. Az új színház 1895. okt. 5-én nyilt meg,, félmillió frtnyi költséggel. Elfér benne 1150 néző. Az első igazgató Somogyi Károly, aki az ünnepélyes megnyitásra ingyen-előadást tartott. A prológust Váradi Antal írta, utána a »Harag« c. dramolett és a »Szultán« c. operett I. felvonása került színre. A második ünnepi előadás műsora ez volt: »Ébredés«, prológus, utána a »Szigetvári vértanuk« I. felvonása és a »Csikós« c. népsz. I. felvonása került színre. A színházat építette Steinhardt Antal és Láng Adolf. A pécsi színháznak 1912-től Füredi Béla volt az igazgatója, újabban Fodor Oszkár működik itt. 1917. máj. 30-án a pécsi Nemzeti Színház hadi kölcsön propaganda-előadásán 1,733.000 koronát jegyeztek. szin_III.0539.pdf III