Címszó: Szathmáry Károly - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1835

SZULETESIEVTIZED 1835

CSALADTAGJA Szathmáry Dániel

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0237.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0237.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31113.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Szathmáry Károly

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531107.htm

 

Szócikk: Szathmáry Károly (jobbatelki), (megye) színész, igazgató, író, sz. 1835. (születés éve) dec. 2-án Sátoraljaújhelyen, (megye) megh. 1916. jan. 21-én, Szentendrén. (megye) Szülei: Sz. Dániel (személy) és Farkas Lujza, (személy) (információ)  színészek voltak (L.o.). 1842-48-ig (időpont) Pesten (Budapest) járt gimnáziumba, közben mint gyermekszereplő is működött, majd lement Szegedre (megye) atyját is meglátogatni, midőn épp a szabadságharc kezdődött: erre ő is bevonult a III. honvédzászlóalj VI. századához és az első expedícióval a szerbek (nemzetiség) (információ)  ellen indult. Itt érte az első ágyúlövés édesatyját. — Gyermekkora miatt áthelyezték a tüzérekhez, igy került a felső táborba, Görgey, (személy) (információ)  később Klapka (személy) hadtestéhez, hol 17 csatát küzdött végig. A világosi (megye) fegyverletétel után Hellmann József (személy) guerilla-őrnaggyal visszament az ellenséges táboron keresztül Komáromba, (megye) (információ)  azután mint komáromi (megye) (információ)  kapituláns Pestre (Budapest) jött édesanyjához, hogy tanulmányait folytathassa, de mert honvéd volt, nehézségeket gördítettek elé. 1849. (időpont) okt. 10-én felcsap színésznek Kecskeméten, (megye) ahol Latabár Endre, (személy) (információ)  — Tóth József (személy) (információ)  és Döme Lajos (személy) (információ)  egyesített színtársulata működött. A városház termében állt a színpad, itt tette első kísérletét a „Szökött katoná-ban, (cím) (információ)  a szabóinas szerepében. Tehetségét csakhamar felismerték és teret nyitottak szárnybontására, úgy, hogy már 1855-ben (időpont) mint elsőrendű színésszel, találkozunk vele, Pápán, (megye) azután Nagyváradon, (megye) Kolozsvárt, (megye) Aradon, (megye) (információ)  Győrött, (megye) Kassán, (megye) Szegeden (megye) működik. 1859-ben (időpont) színtársulatot szervezett. 1860-ban (időpont) Kassáról (megye) a Nemzeti Színházhoz (intézmény) (információ)  szerződtették. 1865. (időpont) nov. havában Kolozsvárra (megye) megy, ahol művezető lett. 1869. (időpont) okt. 29- én mint vendég fellépett a Nemzeti Színházban, (intézmény) (információ)  a „Rosszul őrzött leányok (cím) c. vj- ban, mint Vermandois, (szerep) 31-én a „Kísértet (cím) Fodrák Miska (szerep) szerepében. Ez időben újra igazgató volt. 1870. (időpont) április havában megfordul Nyíregyházán, (megye) 1871-ben (időpont) Miskolcon, (megye) Nagykállón, (megye) Beregszászon (megye) stb. 1872.szeptember (időpont) 16-án újra vendégszerepel a Nemzeti Színházban, (intézmény) (információ)  a „Csapodár (cím) (információ)  című vj-ban. 1873-73- (időpont) nyarán Szolnokon (megye) jár, 1875. (időpont) márc. havában Sepsziszentgyörgyön, (ország) november havában pedig Szegeden (megye) volt, ahol 1876. (időpont) jan. 25-én Lukácsy Sándor: (személy) (információ)  „Honvéd - család-jában (cím) jubilált. Ez év nyarán Temesváry Lajos (személy) (információ)  budai (Budapest) társulatának tagja. 1877. (időpont) máj. 15-én ő lesz a budai színkör (intézmény) (információ)  igazgatója és az „Egy huszárkáplár Bécsben (cím) (információ)  című bohózattal kezdte meg a szezonját. — Ez év dec. havában Marosvásárhelyt (megye) működött. Szegeden (megye) 1880. (időpont) febr. 11-én megüli 30 éves jubileumát „A púpos (cím) c. fr. vj. Mequilt (szerep) szerepében. 1881-82 telén Székesfehérvárott (megye) működik társulatával, 1884. (időpont) okt. 1-én Hubay Gusztávval (személy) (információ)  egyesülve Pancsován (megye) működik. 1886 (időpont) máj. havában Miklóssy Gyulával (személy) (információ)  és Arányi Dezsővel (személy) (információ)  konzorcionális színtársulatot alakítva Beregszászon (megye) játszik. — 1889. (időpont) nov. 26-án Újpesten (megye) megüli 40 éves jubileumát a „Fenn az ernyő, nincsen kas (cím) (információ)  c. vj.-ban. 1892. (időpont) nov. havában Zomborban, (megye) 1898 (időpont) telén Székesfehérvárott (megye) működik, ahol ismét jubilált (dec. 27. a „Robin orvos (cím) és a „Kölcsönkért feleség (cím) c. vj-ban. —) 1909. (időpont) okt. 9-én Szentendrén (megye) műkedvelőkkel megüli 60 éves művészi jubileumát. — Sz. a tollat is kitűnően forgatta. Írt egy könyvet: „Régi szép idők (cím) cím alatt. (Ismerteti: „Színészek Lapja, (intézmény) (információ)  1898. (időpont) jan. 30. Rakodczay Pál.) (személy) (információ)  Színművei: „A kápolnai csata és Kossuth Lajos búcsúja Orsovánál. (cím) Tört. korrajz 4 f. — „A falu bolondja. (cím) „Bem apó. (cím) (információ)  Tört szinmű 1896. (időpont) „Goldstein Száli. (cím) — „Szent Péter esernyője. (cím) (információ)  — Főbb szerepei: Szabó (szerep) (információ)  (Lumpácius), (cím) (információ)  Ugri M. (szerep) (Mama), (cím) (információ)  Odiot Maximé (szerep) (Egy szegény ifjú története), (cím) (információ)  Bannay (szerep) (Rang és mód), (cím) (információ)  Sheridan (cím) címszerepe, Zsidó honvéd (cím) (információ)  címszerepe, Garrick (szerep) (információ)  (Robin orvos), (cím) Krumm Éliás (szerep) (Legjobb az egyenes út), (cím) Sir Patrick (cím) címszerepe, Fodrák Miska (szerep) (Csizmadia mint kísértet) (cím) (információ)  stb. — Többször nősült. Első neje: Mázoly Emilia (személy) (sz. 1848-ban, (időpont) megh. 1875. jún. — Gyermekkorában rajongott a színészetért s így lett Sz. nejévé. — Lásd: „Reform, (intézmény) 1875. (időpont) jún. 18.) Második neje Paskovszky Antónia, (személy) színésznő, sz. 1859.júl.13-án, (születés éve) Kolozsvárott, (megye) ahol 1877-ben (időpont) lépett a színipályára. — Harmadik neje: Halmai Antónia, (személy) (információ)  kivel 1879 (időpont) febr. havában tartotta esküvőjét, Debrecenben. (megye) szin_IV.0237.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Szathmáry Károly címszóvég 31113 Szócikk: Szathmáry Károly (jobbatelki), ytelepulesy jobbatelke ytelepulesy jobbatelki ymegyey maros-torda megye ykodvegy színész, igazgató, író, sz. 1835. dec. xtalanevtizedx 1845 2-án Sátoraljaújhelyen, ytelepulesy sátoraljaújhely ytelepulesy Sátoraljaújhely ymegyey zemplén megye ykodvegy megh. 1916. jan. 21-én, Szentendrén. ytelepulesy szentendre ytelepulesy Szentendré ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy Szülei: Sz. Dániel yszemelynevy sz. dániel yszemelynevy Sz. Dániel yszemelynevy sz. yszemelynevy dániel yszemelynevy yszemelynevy Sz. yszemelynevy Dániel yszemelynevy ykodvegy és Farkas Lujza, yszemelynevy farkas lujza yszemelynevy Farkas Lujza yszemelynevy farkas yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Farkas yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy színészek voltak (L.o.). 1842-48-ig xevtizedx 1845 Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy járt gimnáziumba, közben mint gyermekszereplő is működött, majd lement Szegedre ytelepulesy szeged ytelepulesy Szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy atyját is meglátogatni, midőn épp a szabadságharc kezdődött: erre ő is bevonult a III. honvédzászlóalj VI. századához és az első expedícióval a szerbek ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy ellen indult. Itt érte az első ágyúlövés édesatyját. — Gyermekkora miatt áthelyezték a tüzérekhez, igy került a felső táborba, Görgey, yszemelynevy görgey yszemelynevy Görgey yszemelynevy görgey yszemelynevy yszemelynevy Görgey yszemelynevy ykodvegy később Klapka yszemelynevy klapka yszemelynevy Klapka yszemelynevy klapka yszemelynevy yszemelynevy Klapka yszemelynevy ykodvegy hadtestéhez, hol 17 csatát küzdött végig. A világosi ytelepulesy világos ytelepulesy világos ymegyey arad megye ykodvegy fegyverletétel után Hellmann József yszemelynevy hellmann józsef yszemelynevy Hellmann József yszemelynevy hellmann yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Hellmann yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy guerilla-őrnaggyal visszament az ellenséges táboron keresztül Komáromba, ytelepulesy komárom ytelepulesy Komárom ymegyey komárom megye ykodvegy azután mint komáromi ytelepulesy komárom ytelepulesy komárom ymegyey komárom megye ykodvegy kapituláns Pestre pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy jött édesanyjához, hogy tanulmányait folytathassa, de mert honvéd volt, nehézségeket gördítettek elé. 1849. okt. xtalanevtizedx 1855 10-én felcsap színésznek Kecskeméten, ytelepulesy kecskemét ytelepulesy Kecskemét ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy ahol Latabár Endre, yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy — Tóth József yszemelynevy tóth józsef yszemelynevy Tóth József yszemelynevy tóth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Döme Lajos yszemelynevy döme lajos yszemelynevy Döme Lajos yszemelynevy döme yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Döme yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy egyesített színtársulata működött. A városház termében állt a színpad, itt tette első kísérletét a „Szökött katoná-ban, ycimy szökött katona ycimy Szökött katoná ycimy szökött ycimy katona ycimy ycimy Szökött ycimy katoná ycimy ykodvegy a szabóinas szerepében. Tehetségét csakhamar felismerték és teret nyitottak szárnybontására, úgy, hogy már 1855-ben xevtizedx 1855 mint elsőrendű színésszel, találkozunk vele, Pápán, ytelepulesy pápa ytelepulesy Pápá ymegyey veszprém megye ykodvegy azután Nagyváradon, ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy Nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy Kolozsvárt, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy Aradon, ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy Győrött, ytelepulesy győr ytelepulesy Győr ymegyey győr megye ykodvegy Kassán, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy Szegeden ytelepulesy szeged ytelepulesy Szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy működik. 1859-ben színtársulatot xtalanevtizedx 1865 szervezett. 1860-ban xevtizedx 1865 Kassáról ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy a Nemzeti Színházhoz yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy szerződtették. 1865. nov. havában Kolozsvárra ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy megy, ahol művezető lett. 1869. okt. xtalanevtizedx 1875 29- én mint vendég fellépett a Nemzeti Színházban, yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy a „Rosszul őrzött leányok ycimy rosszul őrzött leányok ycimy Rosszul őrzött leányok ycimy rosszul ycimy őrzött ycimy leányok ycimy ycimy Rosszul ycimy őrzött ycimy leányok ycimy ykodvegy c. vj- ban, mint Vermandois, yszerepy vermandois yszerepy Vermandois yszerepy vermandois yszerepy yszerepy Vermandois yszerepy ykodvegy 31-én a „Kísértet ycimy kísértet ycimy Kísértet ycimy kísértet ycimy ycimy Kísértet ycimy ykodvegy Fodrák Miska yszerepy fodrák miska yszerepy Fodrák Miska yszerepy fodrák yszerepy miska yszerepy yszerepy Fodrák yszerepy Miska yszerepy ykodvegy szerepében. Ez időben újra igazgató volt. 1870. xevtizedx 1875 április havában megfordul Nyíregyházán, ytelepulesy nyíregyháza ytelepulesy Nyíregyházá ymegyey szabolcs megye ykodvegy 1871-ben Miskolcon, ytelepulesy miskolc ytelepulesy Miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy Nagykállón, ytelepulesy nagykálló ytelepulesy Nagykálló ymegyey szabolcs megye ykodvegy Beregszászon ytelepulesy beregszász ytelepulesy Beregszász ymegyey bereg megye ykodvegy stb. 1872.szeptember 16-án újra vendégszerepel a Nemzeti Színházban, yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy a „Csapodár ycimy csapodár ycimy Csapodár ycimy csapodár ycimy ycimy Csapodár ycimy ykodvegy című vj-ban. 1873-73- nyarán Szolnokon ytelepulesy szolnok ytelepulesy Szolnok ymegyey szolnok-doboka megye ykodvegy jár, 1875. márc. havában Sepsziszentgyörgyön, ytelepulesy sepsziszentgyörgy ytelepulesy Sepsziszentgyörgy . . yorszagy Románia ykodvegy november havában pedig Szegeden ytelepulesy szeged ytelepulesy Szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy volt, ahol 1876. jan. 25-én Lukácsy Sándor: yszemelynevy lukácsy sándor yszemelynevy Lukácsy Sándor yszemelynevy lukácsy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Lukácsy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy „Honvéd - család-jában ycimy honvéd - család ycimy Honvéd - család ycimy honvéd ycimy - ycimy család ycimy ycimy Honvéd ycimy - ycimy család ycimy ykodvegy jubilált. Ez év nyarán Temesváry Lajos yszemelynevy temesváry lajos yszemelynevy Temesváry Lajos yszemelynevy temesváry yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Temesváry yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy budai buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy társulatának tagja. 1877. máj. xtalanevtizedx 1885 15-én ő lesz a budai színkör yintezmenyy budai színkör yintezmenyy budai sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy budai yintezmenyy sz yintezmenyy ykodvegy igazgatója és az „Egy huszárkáplár Bécsben ycimy egy huszárkáplár bécsben ycimy Egy huszárkáplár Bécsben ycimy egy ycimy huszárkáplár ycimy bécsben ycimy ycimy Egy ycimy huszárkáplár ycimy Bécsben ycimy ykodvegy című bohózattal kezdte meg a szezonját. — Ez év dec. havában Marosvásárhelyt ytelepulesy marosvásárhely ytelepulesy Marosvásárhely ymegyey maros-torda megye ykodvegy működött. Szegeden ytelepulesy szeged ytelepulesy Szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy 1880. xevtizedx 1885 febr. 11-én megüli 30 éves jubileumát „A púpos ycimy a púpos ycimy A púpos ycimy a ycimy púpos ycimy ycimy A ycimy púpos ycimy ykodvegy c. fr. vj. Mequilt yszerepy mequilt yszerepy Mequilt yszerepy mequilt yszerepy yszerepy Mequilt yszerepy ykodvegy szerepében. 1881-82 telén Székesfehérvárott ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy Székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy működik társulatával, 1884. okt. 1-én Hubay Gusztávval yszemelynevy hubay gusztáv yszemelynevy Hubay Gusztáv yszemelynevy hubay yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Hubay yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy egyesülve Pancsován ytelepulesy pancsova ytelepulesy Pancsová ymegyey torontál megye ykodvegy működik. 1886 máj. havában Miklóssy Gyulával yszemelynevy miklóssy gyula yszemelynevy Miklóssy Gyulá yszemelynevy miklóssy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Miklóssy yszemelynevy Gyulá yszemelynevy ykodvegy és Arányi Dezsővel yszemelynevy arányi dezső yszemelynevy Arányi Dezső yszemelynevy arányi yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Arányi yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy konzorcionális színtársulatot alakítva Beregszászon ytelepulesy beregszász ytelepulesy Beregszász ymegyey bereg megye ykodvegy játszik. — 1889. nov. xtalanevtizedx 1895 26-án Újpesten ytelepulesy újpest ytelepulesy Újpest ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ytelepulesy nagybudapest ykodvegy megüli 40 éves jubileumát a „Fenn az ernyő, nincsen kas ycimy fenn az ernyő, nincsen kas ycimy Fenn az ernyő, nincsen kas ycimy fenn ycimy az ycimy ernyő, ycimy nincsen ycimy kas ycimy ycimy Fenn ycimy az ycimy ernyő, ycimy nincsen ycimy kas ycimy ykodve c. vj.-ban. 1892. xevtizedx 1895 nov. havában Zomborban, ytelepulesy zombor ytelepulesy Zombor ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1898 telén xtalanevtizedx 1905 Székesfehérvárott ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy Székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy működik, ahol ismét jubilált (dec. 27. a „Robin orvos ycimy robin orvos ycimy Robin orvos ycimy robin ycimy orvos ycimy ycimy Robin ycimy orvos ycimy ykodvegy és a „Kölcsönkért feleség ycimy kölcsönkért feleség ycimy Kölcsönkért feleség ycimy kölcsönkért ycimy feleség ycimy ycimy Kölcsönkért ycimy feleség ycimy ykodvegy c. vj-ban. —) 1909. xevtizedx 1905 okt. 9-én Szentendrén ytelepulesy szentendre ytelepulesy Szentendré ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy műkedvelőkkel megüli 60 éves művészi jubileumát. — Sz. a tollat is kitűnően forgatta. Írt egy könyvet: „Régi szép idők ycimy régi szép idők ycimy Régi szép idők ycimy régi ycimy szép ycimy idők ycimy ycimy Régi ycimy szép ycimy idők ycimy ykodvegy cím alatt. (Ismerteti: „Színészek Lapja, yintezmenyy színészek lapja yintezmenyy Színésze yintezmenyy színészek yintezmenyy lapja yintezmenyy yintezmenyy Színésze yintezmenyy ykodvegy 1898. xevtizedx 1895 jan. 30. Rakodczay Pál.) yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Színművei: „A kápolnai csata és Kossuth Lajos búcsúja Orsovánál. ycimy a kápolnai csata és kossuth lajos búcsúja orsovánál ycimy A kápolnai csata és Kossuth Lajos búcsúja Orsovánál ycimy a ycimy kápolnai ycimy csata ycimy és ycimy kossuth ycimy lajos ycimy búcsúj Tört. korrajz 4 f. — „A falu bolondja. ycimy a falu bolondja ycimy A falu bolondja ycimy a ycimy falu ycimy bolondja ycimy ycimy A ycimy falu ycimy bolondja ycimy ykodvegy „Bem apó. ycimy bem apó ycimy Bem apó ycimy bem ycimy apó ycimy ycimy Bem ycimy apó ycimy ykodvegy Tört szinmű 1896. „Goldstein Száli. ycimy goldstein száli ycimy Goldstein Száli ycimy goldstein ycimy száli ycimy ycimy Goldstein ycimy Száli ycimy ykodvegy — „Szent Péter esernyője. ycimy szent péter esernyője ycimy Szent Péter esernyője ycimy szent ycimy péter ycimy esernyője ycimy ycimy Szent ycimy Péter ycimy esernyője ycimy ykodvegy — Főbb szerepei: Szabó yszerepy szabó yszerepy Szabó yszerepy szabó yszerepy yszerepy Szabó yszerepy ykodvegy (Lumpácius), ycimy lumpácius ycimy Lumpácius ycimy lumpácius ycimy ycimy Lumpácius ycimy ykodvegy Ugri M. yszerepy ugri m. yszerepy Ugri M. yszerepy ugri yszerepy m. yszerepy yszerepy Ugri yszerepy M. yszerepy ykodvegy (Mama), ycimy mama ycimy Mama ycimy mama ycimy ycimy Mama ycimy ykodvegy Odiot Maximé yszerepy odiot maxime yszerepy Odiot Maximé yszerepy odiot yszerepy maxime yszerepy yszerepy Odiot yszerepy Maximé yszerepy ykodvegy (Egy szegény ifjú története), ycimy egy szegény ifjú története ycimy Egy szegény ifjú története ycimy egy ycimy szegény ycimy ifjú ycimy története ycimy ycimy Egy ycimy szegény ycimy ifjú ycimy története ycimy ykodvegy Bannay yszerepy bannay yszerepy Bannay yszerepy bannay yszerepy yszerepy Bannay yszerepy ykodvegy (Rang és mód), ycimy rang és mód ycimy Rang és mód ycimy rang ycimy és ycimy mód ycimy ycimy Rang ycimy és ycimy mód ycimy ykodvegy Sheridan ycimy sheridan ycimy Sheridan ycimy sheridan ycimy ycimy Sheridan ycimy ykodvegy címszerepe, Zsidó honvéd ycimy zsidó honvéd ycimy Zsidó honvéd ycimy zsidó ycimy honvéd ycimy ycimy Zsidó ycimy honvéd ycimy ykodvegy címszerepe, Garrick yszerepy garrick yszerepy Garrick yszerepy garrick yszerepy yszerepy Garrick yszerepy ykodvegy (Robin orvos), ycimy robin orvos ycimy Robin orvos ycimy robin ycimy orvos ycimy ycimy Robin ycimy orvos ycimy ykodvegy Krumm Éliás yszerepy krumm éliás yszerepy Krumm Éliás yszerepy krumm yszerepy éliás yszerepy yszerepy Krumm yszerepy Éliás yszerepy ykodvegy (Legjobb az egyenes út), ycimy legjobb az egyenes út ycimy Legjobb az egyenes út ycimy legjobb ycimy az ycimy egyenes ycimy út ycimy ycimy Legjobb ycimy az ycimy egyenes ycimy út ycimy ykodvegy Sir Patrick ycimy sir patrick ycimy Sir Patrick ycimy sir ycimy patrick ycimy ycimy Sir ycimy Patrick ycimy ykodvegy címszerepe, Fodrák Miska yszerepy fodrák miska yszerepy Fodrák Miska yszerepy fodrák yszerepy miska yszerepy yszerepy Fodrák yszerepy Miska yszerepy ykodvegy (Csizmadia mint kísértet) ycimy csizmadia mint kísértet ycimy Csizmadia mint kísértet ycimy csizmadia ycimy mint ycimy kísértet ycimy ycimy Csizmadia ycimy mint ycimy kísértet ycimy ykodvegy stb. — Többször nősült. Első neje: Mázoly Emilia yszemelynevy mázoly emilia yszemelynevy Mázoly Emilia yszemelynevy mázoly yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Mázoly yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy (sz. 1848-ban, xevtizedx 1845 megh. xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 1875. jún. — Gyermekkorában rajongott a színészetért s így lett Sz. nejévé. — Lásd: „Reform, yintezmenyy reform yintezmenyy Reform yintezmenyy reform yintezmenyy yintezmenyy Reform yintezmenyy ykodvegy 1875. xevtizedx 1875 jún. 18.) Második neje Paskovszky Antónia, yszemelynevy paskovszky antónia yszemelynevy Paskovszky Antónia yszemelynevy paskovszky yszemelynevy antónia yszemelynevy yszemelynevy Paskovszky yszemelynevy Antónia yszemelynevy ykodvegy színésznő, sz. 1859.júl.13-án, xevtizedx 1855 Kolozsvárott, xtalanevtizedx 1865 xtalanevtizedx 1875 ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy ahol 1877-ben xevtizedx 1875 lépett a színipályára. — Harmadik neje: Halmai Antónia, yszemelynevy halmai antónia yszemelynevy Halmai Antónia yszemelynevy halmai yszemelynevy antónia yszemelynevy yszemelynevy Halmai yszemelynevy Antónia yszemelynevy ykodvegy kivel 1879 febr. havában tartotta esküvőjét, Debrecenben. ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy szin_IV.0237.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Szathmáry Károly - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1835

SZULETESIEVTIZED 1835

CSALADTAGJA Szathmáry Dániel

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0237.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0237.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31113.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Szathmáry Károly

Szócikk: Szathmáry Károly (jobbatelki), színész, igazgató, író, sz. 1835. dec. 2-án Sátoraljaújhelyen, megh. 1916. jan. 21-én, Szentendrén. Szülei: Sz. Dániel és Farkas Lujza, színészek voltak (L.o.). 1842-48-ig Pesten járt gimnáziumba, közben mint gyermekszereplő is működött, majd lement Szegedre atyját is meglátogatni, midőn épp a szabadságharc kezdődött: erre ő is bevonult a III. honvédzászlóalj VI. századához és az első expedícióval a szerbek ellen indult. Itt érte az első ágyúlövés édesatyját. — Gyermekkora miatt áthelyezték a tüzérekhez, igy került a felső táborba, Görgey, később Klapka hadtestéhez, hol 17 csatát küzdött végig. A világosi fegyverletétel után Hellmann József guerilla-őrnaggyal visszament az ellenséges táboron keresztül Komáromba, azután mint komáromi kapituláns Pestre jött édesanyjához, hogy tanulmányait folytathassa, de mert honvéd volt, nehézségeket gördítettek elé. 1849. okt. 10-én felcsap színésznek Kecskeméten, ahol Latabár Endre, — Tóth József és Döme Lajos egyesített színtársulata működött. A városház termében állt a színpad, itt tette első kísérletét a „Szökött katoná-ban, a szabóinas szerepében. Tehetségét csakhamar felismerték és teret nyitottak szárnybontására, úgy, hogy már 1855-ben mint elsőrendű színésszel, találkozunk vele, Pápán, azután Nagyváradon, Kolozsvárt, Aradon, Győrött, Kassán, Szegeden működik. 1859-ben színtársulatot szervezett. 1860-ban Kassáról a Nemzeti Színházhoz szerződtették. 1865. nov. havában Kolozsvárra megy, ahol művezető lett. 1869. okt. 29- én mint vendég fellépett a Nemzeti Színházban, a „Rosszul őrzött leányok c. vj- ban, mint Vermandois, 31-én a „Kísértet Fodrák Miska szerepében. Ez időben újra igazgató volt. 1870. április havában megfordul Nyíregyházán, 1871-ben Miskolcon, Nagykállón, Beregszászon stb. 1872.szeptember 16-án újra vendégszerepel a Nemzeti Színházban, a „Csapodár című vj-ban. 1873-73- nyarán Szolnokon jár, 1875. márc. havában Sepsziszentgyörgyön, november havában pedig Szegeden volt, ahol 1876. jan. 25-én Lukácsy Sándor: „Honvéd - család-jában jubilált. Ez év nyarán Temesváry Lajos budai társulatának tagja. 1877. máj. 15-én ő lesz a budai színkör igazgatója és az „Egy huszárkáplár Bécsben című bohózattal kezdte meg a szezonját. — Ez év dec. havában Marosvásárhelyt működött. Szegeden 1880. febr. 11-én megüli 30 éves jubileumát „A púpos c. fr. vj. Mequilt szerepében. 1881-82 telén Székesfehérvárott működik társulatával, 1884. okt. 1-én Hubay Gusztávval egyesülve Pancsován működik. 1886 máj. havában Miklóssy Gyulával és Arányi Dezsővel konzorcionális színtársulatot alakítva Beregszászon játszik. — 1889. nov. 26-án Újpesten megüli 40 éves jubileumát a „Fenn az ernyő, nincsen kas c. vj.-ban. 1892. nov. havában Zomborban, 1898 telén Székesfehérvárott működik, ahol ismét jubilált (dec. 27. a „Robin orvos és a „Kölcsönkért feleség c. vj-ban. —) 1909. okt. 9-én Szentendrén műkedvelőkkel megüli 60 éves művészi jubileumát. — Sz. a tollat is kitűnően forgatta. Írt egy könyvet: „Régi szép idők cím alatt. (Ismerteti: „Színészek Lapja, 1898. jan. 30. Rakodczay Pál.) Színművei: „A kápolnai csata és Kossuth Lajos búcsúja Orsovánál. Tört. korrajz 4 f. — „A falu bolondja. „Bem apó. Tört szinmű 1896. „Goldstein Száli. — „Szent Péter esernyője. — Főbb szerepei: Szabó (Lumpácius), Ugri M. (Mama), Odiot Maximé (Egy szegény ifjú története), Bannay (Rang és mód), Sheridan címszerepe, Zsidó honvéd címszerepe, Garrick (Robin orvos), Krumm Éliás (Legjobb az egyenes út), Sir Patrick címszerepe, Fodrák Miska (Csizmadia mint kísértet) stb. — Többször nősült. Első neje: Mázoly Emilia (sz. 1848-ban, megh. 1875. jún. — Gyermekkorában rajongott a színészetért s így lett Sz. nejévé. — Lásd: „Reform, 1875. jún. 18.) Második neje Paskovszky Antónia, színésznő, sz. 1859.júl.13-án, Kolozsvárott, ahol 1877-ben lépett a színipályára. — Harmadik neje: Halmai Antónia, kivel 1879 febr. havában tartotta esküvőjét, Debrecenben. szin_IV.0237.pdf IV