Címszó: Székesfehérvári színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0262.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0262.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31173.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Székesfehérvári színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531173.htm

 

Szócikk: Székesfehérvári színészet Az ősi koronázó városban 1813. (időpont) október 21-én Kultsár István (személy) (információ)  pesti (Budapest) szinigazgatása alatt volt az első előadás és nyolc napon át tartották a szezont. Bemutatóul előadták: „Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma (cím) (információ)  c. érzékeny játékot, melyet Szabó László (személy) (információ)  írt. A szinház ezidőben a Pelikán-házban volt. 1818. (időpont) október 11-én Fejérmegye (megye) biztatására Balogh István (személy) (információ)  színigazgató nagy buzgalommal tartott itt előadást, színre került Tokody János (személy) (információ)  színműve, „A szövetségesek diadalma (cím) címmel. Egykorú tudósítás szerint („Magyar Kurír, (intézmény) (információ)  1818. (időpont) okt. 27. — 272. old.) az előadás minden várakozást kielégített, a díszletek és öltözetek pompásak voltak. Hogy valóban nagy volt az érdeklődés, mutatja a pénztári kimutatás is, mely szerint az első bevétel tiszta jövedelme 417 frt 45 krajcárra rúgott. Az ünnepély hatását emelte az ezen alkalomra írt zenei nyitány, melyet Marschner C. Henrik (személy) (információ)  (L. o.) írt. Ez évben megalakult a szinpártoló egylet is. („Magyar Kurir, (intézmény) (információ)  1820. (időpont) jún. 6.) Ezidőtájt Székesfehérvár (megye) dicsekedhetett a legjobban összetanult társulattal. Szerették is ezért a társulatot, amely 1824-ig (időpont) együtt is maradt. Ezután Horváth József (személy) (információ)  és Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  színészek egyesült társulattal keresték fel a várost, uj tagokkal, uj darabokkal. A társulat híre elterjedt Pestre (Budapest) is, ahova fel is rándultak, innen Veszprémbe (megye) mentek, azután Zomborba (megye) és Szabadkára (megye) kaptak meghívást. Ez a társaság a megye határozott kívánságára „Nemzeti Színjátszó Társaság (intézmény) (információ)  cíimet veszi fel és mint vándortársulat a Délvidéken (ország) is megfordul, de játszik Pozsonyban (megye) is, Győrött (megye) és Pécsett. (megye) 1827-ben (időpont) Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  lemondott az igazgatásról és egyedül Horváth József (személy) (információ)  vezeti ezután, ki egész vagyonát feláldozta Thália oltárán, majd újra változás áll be a vezetőségben és Tóth István (személy) (információ)  lesz az utód, őt ismét Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  követi, ki hosszú időn át több izben nyeri el a színházat. Egyike volt a legképzettebb igazgatóknak és mint színműíró is jóhangzású nevet hagyott hátra színészetünk történetében. Későbbi igazgatók: Szabó József, (személy) (információ)  Török Benjámin, (személy) (információ)  Komáromy, (személy) (információ)  Szákfy József, (személy) Mátray István, (személy) (információ)  Csabay Pál (személy) (információ)  stb. Az 1842-ik (időpont) év nov. 8-ika nevezetes nap a székesfehérvári (megye) színészet lapjain. Ekkor érkezett a városba Petőfi Sándor, (személy) (információ)  hogy barátja, Szuper Károly (személy) (információ)  szinész segítsége mellett Szabó József (személy) (információ)  színtársulatához szegődjön. A nagy költő a Magyar-féle házban (intézmény) lakott, itt tanulta első szerepét, a „Párisi napló (cím) (információ)  inasát. Szerepe abban állott, hogy mindig nevet és semmit sem beszél. Ekkor írta ezt a verset is: „Én a szerepben jóizüen S szivemből neveték, Pályámon, óh, úgyis tudom, Leend ok sírni még, (Petőfi (személy) (információ)  ekkor Borostyán (személy) (információ)  néven működött). A szabadságharc idején Kilényi Dávid, (személy) (információ)  majd Gócs Ede (személy) (információ)  az igazgató. Az egyre épülő város közönsége már nem találta elég kellemes helynek a régi színháztermet, mely a Pelikán - fogadóban (intézmény) (a mai Kossuth-uccában) volt s 1870 (időpont) január havában mozgalom indul meg, hogy a magyar színészet állandó otthont nyerjen díszes palotában, hogy méltó legyen a város áldozatkészségéhez és hű kifejezője legyen kulturális törekvéseinek. A mozgalom élén Szőgyény-Marich László (személy) főispán állott, ki egy évvel megelőzőleg a „Vörösmarty - kör-ben (intézmény) (információ)  pendítette meg a színház felépítése eszméjét, A nevezetes dátum: 1869. (időpont) nov. 14-ike, mikor is a lelkes székesfehérváriak (megye) 188 ezer forintot jegyeztek részvényekre. A színház telkét ingyen ajánlotta fel a város. 1871-ben (időpont) kezdték meg az épitési munkálatokat, de — sajnos — mint már ez a színházépítéseknél szokás, pénzügyi nehéz­ségek késleltették az építés gyors befejezését. A színházat Skalnitzky (személy) (információ)  tervezte és Schmidt Károly (személy) (információ)  és Hübner Károly (személy) építőmesterek vezették a munkát. Végre 1874.augusztus (időpont) 22-én megnyílt a díszes színház, a város előkelőségeinek jelenlétében. A színházban van 33 páholy, 140 ülőhely, 8 sor zártszék, 500 néző részére karzati ülő és állóhely. A nyitányt Káldy Gyula (személy) (információ)  szervezte. A prológust Jókai (személy) (információ)  írta és Jókainé (személy) (információ)  szavalta, befejező része így hangzik: S áldott legyen e szentelt csarnok itt, Mentsvár és templom és királyi lak! Áldott a város, melynek áldozat - Filléreiből épült oltárilag! Dicső nép: vedd át hálaszózatunk A multért! - Üdv kísérje a jelen Művét! Amit a jövődnek áhítunk, Az, hogy hazánk örök s boldog legyen! Ezután Bodoky Antal (személy) szintársulata a Szózat-ot (cím) (információ)  énekelte, melyet a Bánk bán (cím) (információ)  díszelőadása követett. Az est fényét a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  művészeinek vendégjátéka emelte. A szereposztás ez volt: - II.Endre- (szerep) Nagy Imre, (személy) (információ)  Gertrud - (szerep) (információ)  Jókainé Laborfalvi Róza, (személy) (információ)  Ottó - (szerep) Náday Ferenc, (személy) (információ)  Bánk - (szerep) (információ)  Szigeti Imre, (személy) (információ)  Melinda - Felekyné, (szerep) Mikhál - Szilágyi, (szerep) Simon bán - (szerep) (információ)  Pintér Sándor, (személy) (információ)  Zászlós - (szerep) Karikás József, (személy) (információ)  Petur bán- (szerep) Feleky Miklós, (személy) (információ)  Myska - (szerep) JLeővey József, (személy) (információ)  Sólyom - (szerep) (információ)  Eőry P.Gusztáv, (személy) (információ)  Benedeleiben Izidora - (szerep) Bersicsné, (személy) Udvaronc - Sántha (szerep) Sántha Antal, (személy) (információ)  Biberach - (szerep) (információ)  Benedek József, (személy) (információ)  Tiborc - (szerep) (információ)  Komáromy Lajos. (személy) (információ)  1875 (időpont) tavaszán Károlyi Lajos (személy) (információ)  és Szilágyi Béla (személy) (információ)  egyesített társulata járt a városban, - jelentős szerepe e társulatnak, hogy operákat is adott. Ez év okt.16-án Károlyi Lajos (személy) (információ)  egyedül vezette az igazgatást. A tagok között a következő nevek szerepelnek: Mindszenti Kornélia, (személy) (információ)  Bényeiné, (személy) Pifkó Karolin, (személy) Kőmivesné, (személy) Örsi, (személy) Örsiné, (személy) Szabóné, (személy) Balázs Ilka, (személy) (információ)  Glézer Hermin, (személy) Balogh, (személy) (információ)  Szilágyi Béla, (személy) (információ)  Kendy Gusztáv, (személy) (információ)  Bényei, (személy) (információ)  Kovács, (személy) (információ)  Bérczi, (személy) (információ)  Hevesi (személy) (információ)  stb. 1876-ban (időpont) a közönség köréből konzorcium alakult Havranek József (személy) elnökletével, s nyáron át társulatot szervezett. Szilágyi Bélát (személy) (információ)  a művezetéssel bízták meg, s az őszi szezonra gondosan összeállított társulattal élvezetes előadásokat produkált. Főbb tagok: Tokai Mari (személy) drámai, Török Róza (személy) (információ)  szende, Zöldiné (személy) komika, Ardainé (személy) hősanya, Kocsis Irma (személy) (információ)  operaénekesnő, Mándokiné (személy) és Nagy Julcsa (személy) (információ)  énekesnő, Mándoky Béla (személy) (információ)  hős, Tóth Soma (személy) (információ)  és Kendy Gusztáv (személy) (információ)  komikusok, Károlyi Lajos (személy) (információ)  apa, Bács (személy) (információ)  drámai, Fekete Ferenc (személy) (információ)  ten., Török Miklós (személy) (információ)  basszista, Traversz István (személy) (információ)  barotinista, Bérczi Ödön (személy) (információ)  népszínműénekes, Szilágyi Béla (személy) (információ)  jellemszínész, stb. Az ezutáni igazgatók névsora: 1881-82-ben: (időpont) Szathmáry Károly, (személy) (információ)  1884-ben (időpont) Jakab Lajos (személy) (információ)  és okt-4-től: Tóth Béla, (személy) (információ)  - 1885 (időpont) húsvétján: Miklóssy Gyula, (személy) (információ)  dec. havától: Tóth Béla, (személy) (információ)  1886.okt.16-án: (időpont) Komlóssy József, (személy) (információ)  stb. - 1896-ban (időpont) a színház a város tulajdonába mnet át. A székesfehérvári színház (intézmény) (információ)  25 éves jubileuma 1899 (időpont) okt.havában volt, amikor szintén a Bánk bán (cím) (információ)  volt kitűzve, a főszereplők ezuttal is budapesti (Budapest) művészek voltak: Márkus Emília, (személy) (információ)  Gyenes László (személy) (információ)  és Pálffy György. (személy) (információ)  Újabban itt járt igazgatók: 1901-2-ben: (időpont) Kunhegyi Miklós, (személy) (információ)  közben Halmay Imre (személy) (információ)  társulata is, 1905-től (időpont) Szalkai Lajos, (személy) (információ)  kinél 1909-ben (időpont) a következő tagok működtek: Bihari Erzsika. (személy) (információ)  Verő Janka, (személy) (információ)  Pálfi Mariska, (személy) (információ)  Paxy Margit, (személy) Ladányi Mariska, (személy) (információ)  Kiss Cecil, (személy) (információ)  Fekete Irén, (személy) (információ)  Konkoly-Thege Emilia, (személy) Déri Béla, (személy) (információ)  Kovács Lajos, (személy) (információ)  Gyárfás Ödön, (személy) (információ)  Bátori Béla, (személy) (információ)  Ivánfi Jenő, (személy) (információ)  Marosi Géza, (személy) (információ)  Alapi Nándor. (személy) (információ)  Karnagy Tombor Aladár. (személy) (információ)  A Székesfehérvári Szinpártoló Egyesület (intézmény) (információ)  követésre méltó szép példát gyakorol a szintársulat tagjaival szemben. A sziniszezon végeztével a szintársulat érdemes tagjait 5-5 drb. arany jutalomban részesíti és elismerő oklevéllel tünteti ki. 1910-ben (időpont) Szalkay Lajos (személy) társulatának köv. tagjai kaptak kitüntetést: Verő Janka, (személy) (információ)  Fekete Irén, (személy) (információ)  Bihari Erzsi, (személy) (információ)  Bátori Béla, (személy) (információ)  Ivánfi Jenő (személy) (információ)  és Alapi Nándor. (személy) (információ)  Kivülük Tombor Aladár (személy) (információ)  karnagy kapott nagyobb jutalmat. A társulat kardalosait szintén egyenként 20 korona jutalomban részesítették. Mintegy 900 K került elosztásra. 1913.dec.20-án (időpont) lelkes ünnepség keretében ülték meg a székesfehérvári (megye) színészet százéves fordulóját. A díszelőadást Hermann László (személy) (információ)  zeneiskolai igazgató ünnepi nyitánya vezette be, majd Philipp István (személy) főgimnáziumi tanár költői lendületű Prológusa következett, melyet Zilahy János (személy) (információ)  adott elő nagy hatással. Azután Szalkai (személy) (információ)  színtársulata előadta dr. Lauschmann Gyula (személy) „Száz év (cím) c. alkalmi színművét, mely megkapóan szép nyelvezeténél és érdekesen felépített tartalmánál fogva mindvégig lekötötte a közönség figyelmét. Legnagyobb hatást tett a közönségre az a kép, mely Petőfi (személy) (információ)  itteni színészkedését tárgyalja. Ebből a képből nem hiányzik Petőfi (személy) (információ)  jólelkű házigazdája, Magyar György (személy) (információ)  csizmadiamester sem, aki disznótort tartván, vendégül látta Petőfit (személy) (információ)  is. Itt olvasta fel Petőfi (személy) (információ)  a „Disznótoron (cím) c. költeményét. Ez volt a lánglelkű költőnek úgyszólván egyetlen derűs napja színészkedése alatt. Az alkalmi színdarab megérdemelt nagy sikert aratott s úgy a szerzőt, mint a szereplőket számtalanszor szólították lámpák elé. Különös elismerés illette Szalkai Lajos (személy) (információ)  direktort, aki áldozatkészséggel korhű díszleteket és jelmezeket készíttetett a darabhoz. 1915 (időpont) szept. havában a szinügyi bizottság a színházat egyhangúlag Fodor Oszkárnak (személy) (információ)  ítélte oda. 1918 (időpont) márc. havában a szinpártoló egyesület a társulat érdemes tagjait elismerő plakettel tüntette ki. A következők részesültek ilyen kitüntetésben: Vida Ilus, (személy) (információ)  Mezey Margit, (személy) (információ)  Kovács Lulu, (személy) (információ)  Falussy István, (személy) (információ)  Majthényi László, (személy) (információ)  Gulyás Menyhért, (személy) (információ)  Ligeti Lajos, (személy) (információ)  továbbá Fodor Oszkár (személy) (információ)  színigazgató és Andor Zsigmond (személy) (információ)  karnagy. Ujabban itt járt igazgatók: Alapi Nándor, (személy) (információ)  Faragó Sándor, (személy) (információ)  Deák Ferenc, (személy) (információ)  Szentiványi Béla. (személy) (információ)  Ujabban a színház „Vörösmarty Színház (intézmény) (információ)  nevet viseli. 1928. (időpont) dec. 29-én megünnepelték a színház fennállásának 50 éves jubileumát, melynek prológusát Philipp István (személy) tanár írta, Géczy István (személy) (információ)  „Ünnepi játéka (cím) következett utána, ezt követte a „Cigánybáró (cím) (információ)  c. operett. — (Erődi Jenő.) (személy) (információ)  szin_IV.0262.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Székesfehérvári színészet címszóvég 31173 Szócikk: Székesfehérvári színészet Az ősi koronázó városban 1813. október 21-én Kultsár István yszemelynevy kultsár istván yszemelynevy Kultsár István yszemelynevy kultsár yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kultsár yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy szinigazgatása alatt volt az első előadás és nyolc napon át tartották a szezont. Bemutatóul előadták: „Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma ycimy mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma ycimy Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma ycimy mátyás ycimy király ycimy vagy ycimy a ycimy nép ycimy sze c. érzékeny játékot, melyet Szabó László yszemelynevy szabó lászló yszemelynevy Szabó László yszemelynevy szabó yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy írt. A szinház ezidőben a Pelikán-házban volt. 1818. október 11-én Fejérmegye ytelepulesy fejérmegye ytelepulesy Fejérmegye ymegyey fejér megye ykodvegy biztatására Balogh István yszemelynevy balogh istván yszemelynevy Balogh István yszemelynevy balogh yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy színigazgató nagy buzgalommal tartott itt előadást, színre került Tokody János yszemelynevy tokody jános yszemelynevy Tokody János yszemelynevy tokody yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Tokody yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy színműve, „A szövetségesek diadalma ycimy a szövetségesek diadalma ycimy A szövetségesek diadalma ycimy a ycimy szövetségesek ycimy diadalma ycimy ycimy A ycimy szövetségesek ycimy diadalma ycimy ykodvegy címmel. Egykorú tudósítás szerint („Magyar Kurír, yintezmenyy magyar kurír yintezmenyy Magyar yintezmenyy magyar yintezmenyy kurír yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy ykodvegy 1818. okt. xtalanevtizedx 1825 27. — 272. old.) az előadás minden várakozást kielégített, a díszletek és öltözetek pompásak voltak. Hogy valóban nagy volt az érdeklődés, mutatja a pénztári kimutatás is, mely szerint az első bevétel tiszta jövedelme 417 frt 45 krajcárra rúgott. Az ünnepély hatását emelte az ezen alkalomra írt zenei nyitány, melyet Marschner C. Henrik yszemelynevy marschner c. henrik yszemelynevy Marschner C. Henrik yszemelynevy marschner yszemelynevy c. yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Marschner yszemelynevy C. yszemelynevy Henrik ysz (L. o.) írt. Ez évben megalakult a szinpártoló egylet is. („Magyar Kurir, yintezmenyy magyar kurir yintezmenyy Magyar yintezmenyy magyar yintezmenyy kurir yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy ykodvegy 1820. xevtizedx 1825 jún. 6.) Ezidőtájt Székesfehérvár ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy Székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy dicsekedhetett a legjobban összetanult társulattal. Szerették is ezért a társulatot, amely 1824-ig együtt is maradt. Ezután Horváth József yszemelynevy horváth józsef yszemelynevy Horváth József yszemelynevy horváth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy színészek egyesült társulattal keresték fel a várost, uj tagokkal, uj darabokkal. A társulat híre elterjedt Pestre pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy is, ahova fel is rándultak, innen Veszprémbe ytelepulesy veszprém ytelepulesy Veszprém ymegyey veszprém megye ykodvegy mentek, azután Zomborba ytelepulesy zombor ytelepulesy Zombor ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy és Szabadkára ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy kaptak meghívást. Ez a társaság a megye határozott kívánságára „Nemzeti Színjátszó Társaság yintezmenyy nemzeti színjátszó társaság yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színjátszó yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy cíimet veszi fel és mint vándortársulat a Délvidéken ytelepulesy délvidék ytelepulesy Délvidék yorszagy Szerbia ykodvegy is megfordul, de játszik Pozsonyban ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy is, Győrött ytelepulesy győr ytelepulesy Győr ymegyey győr megye ykodvegy és Pécsett. ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy 1827-ben Komlóssy xtalanevtizedx 1835 xtalanevtizedx 1845 Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy lemondott az igazgatásról és egyedül Horváth József yszemelynevy horváth józsef yszemelynevy Horváth József yszemelynevy horváth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy vezeti ezután, ki egész vagyonát feláldozta Thália oltárán, majd újra változás áll be a vezetőségben és Tóth István yszemelynevy tóth istván yszemelynevy Tóth István yszemelynevy tóth yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy lesz az utód, őt ismét Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy követi, ki hosszú időn át több izben nyeri el a színházat. Egyike volt a legképzettebb igazgatóknak és mint színműíró is jóhangzású nevet hagyott hátra színészetünk történetében. Későbbi igazgatók: Szabó József, yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Török Benjámin, yszemelynevy török benjámin yszemelynevy Török Benjámin yszemelynevy török yszemelynevy benjámin yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy Benjámin yszemelynevy ykodvegy Komáromy, yszemelynevy komáromy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy komáromy yszemelynevy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy ykodvegy Szákfy József, yszemelynevy szákfy józsef yszemelynevy Szákfy József yszemelynevy szákfy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szákfy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Mátray István, yszemelynevy mátray istván yszemelynevy Mátray István yszemelynevy mátray yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Mátray yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Csabay Pál yszemelynevy csabay pál yszemelynevy Csabay Pál yszemelynevy csabay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Csabay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy stb. Az 1842-ik xevtizedx 1845 év xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 nov. 8-ika nevezetes nap a székesfehérvári ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy színészet lapjain. Ekkor érkezett a városba Petőfi Sándor, yszemelynevy petőfi sándor yszemelynevy Petőfi Sándor yszemelynevy petőfi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy hogy barátja, Szuper Károly yszemelynevy szuper károly yszemelynevy Szuper Károly yszemelynevy szuper yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szuper yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy szinész segítsége mellett Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy színtársulatához szegődjön. A nagy költő a Magyar-féle házban yintezmenyy magyar-féle ház yintezmenyy Magyar-f yintezmenyy magyar-féle yintezmenyy ház yintezmenyy yintezmenyy Magyar-f yintezmenyy ykodvegy lakott, itt tanulta első szerepét, a „Párisi napló ycimy párisi napló ycimy Párisi napló ycimy párisi ycimy napló ycimy ycimy Párisi ycimy napló ycimy ykodvegy inasát. Szerepe abban állott, hogy mindig nevet és semmit sem beszél. Ekkor írta ezt a verset is: „Én a szerepben jóizüen S szivemből neveték, Pályámon, óh, úgyis tudom, Leend ok sírni még, (Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy ekkor Borostyán yszemelynevy borostyán yszemelynevy Borostyán yszemelynevy borostyán yszemelynevy yszemelynevy Borostyán yszemelynevy ykodvegy néven működött). A szabadságharc idején Kilényi Dávid, yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy majd Gócs Ede yszemelynevy gócs ede yszemelynevy Gócs Ede yszemelynevy gócs yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Gócs yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy az igazgató. Az egyre épülő város közönsége már nem találta elég kellemes helynek a régi színháztermet, mely a Pelikán - fogadóban yintezmenyy pelikán - fogadó yintezmenyy Pelikán yintezmenyy pelikán yintezmenyy - yintezmenyy fogadó yintezmenyy yintezmenyy Pelikán yintezmenyy ykodvegy (a mai Kossuth-uccában) volt s 1870 xevtizedx 1875 január havában mozgalom indul meg, hogy a magyar színészet állandó otthont nyerjen díszes palotában, hogy méltó legyen a város áldozatkészségéhez és hű kifejezője legyen kulturális törekvéseinek. A mozgalom élén Szőgyény-Marich László yszemelynevy szőgyény-marich lászló yszemelynevy Szőgyény-Marich László yszemelynevy szőgyény-marich yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Szőgyény-Marich yszemelynevy László yszemelynevy ykod főispán állott, ki egy évvel megelőzőleg a „Vörösmarty - kör-ben yintezmenyy vörösmarty - kör yintezmenyy Vörösmar yintezmenyy vörösmarty yintezmenyy - yintezmenyy kör yintezmenyy yintezmenyy Vörösmar yintezmenyy ykodvegy pendítette meg a színház felépítése eszméjét, A nevezetes dátum: 1869. xevtizedx 1865 nov. xtalanevtizedx 1875 14-ike, mikor is a lelkes székesfehérváriak ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy 188 ezer forintot jegyeztek részvényekre. A színház telkét ingyen ajánlotta fel a város. 1871-ben xevtizedx 1875 kezdték meg az épitési munkálatokat, de — sajnos — mint már ez a színházépítéseknél szokás, pénzügyi nehéz­ségek késleltették az építés gyors befejezését. A színházat Skalnitzky yszemelynevy skalnitzky yszemelynevy Skalnitzky yszemelynevy skalnitzky yszemelynevy yszemelynevy Skalnitzky yszemelynevy ykodvegy tervezte és Schmidt Károly yszemelynevy schmidt károly yszemelynevy Schmidt Károly yszemelynevy schmidt yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Schmidt yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy és Hübner Károly yszemelynevy hübner károly yszemelynevy Hübner Károly yszemelynevy hübner yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Hübner yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy építőmesterek vezették a munkát. Végre 1874.augusztus 22-én megnyílt a díszes színház, a város előkelőségeinek jelenlétében. A színházban van 33 páholy, 140 ülőhely, 8 sor zártszék, 500 néző részére karzati ülő és állóhely. A nyitányt Káldy Gyula yszemelynevy káldy gyula yszemelynevy Káldy Gyula yszemelynevy káldy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Káldy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy szervezte. A prológust Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy ykodvegy írta és Jókainé yszemelynevy jókaine yszemelynevy Jókainé yszemelynevy jókaine yszemelynevy yszemelynevy Jókainé yszemelynevy ykodvegy szavalta, befejező része így hangzik: S áldott legyen e szentelt csarnok itt, Mentsvár és templom és királyi lak! Áldott a város, melynek áldozat - Filléreiből épült oltárilag! Dicső nép: vedd át hálaszózatunk A multért! - Üdv kísérje a jelen Művét! Amit a jövődnek áhítunk, Az, hogy hazánk örök s boldog legyen! Ezután Bodoky Antal yszemelynevy bodoky antal yszemelynevy Bodoky Antal yszemelynevy bodoky yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Bodoky yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy szintársulata a Szózat-ot ycimy szózat ycimy Szózat ycimy szózat ycimy ycimy Szózat ycimy ykodvegy énekelte, melyet a Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy díszelőadása követett. Az est fényét a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy művészeinek vendégjátéka emelte. A szereposztás ez volt: - II.Endre- yszerepy ii.endre yszerepy II.Endre yszerepy ii.endre yszerepy yszerepy II.Endre yszerepy ykodvegy Nagy Imre, yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Gertrud - yszerepy gertrud yszerepy Gertrud yszerepy gertrud yszerepy yszerepy Gertrud yszerepy ykodvegy Jókainé Laborfalvi Róza, yszemelynevy jókainé laborfalvi róza yszemelynevy Jókainé Laborfalvi Róza yszemelynevy yszemelynevy jókainé yszemelynevy laborfalvi yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy yszemelynevy Jókainé Ottó - yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Náday Ferenc, yszemelynevy náday ferenc yszemelynevy Náday Ferenc yszemelynevy náday yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Náday yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Bánk - yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Szigeti Imre, yszemelynevy szigeti imre yszemelynevy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Melinda - Felekyné, yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Mikhál - Szilágyi, yszerepy mikhál yszerepy Mikhál yszerepy mikhál yszerepy yszerepy Mikhál yszerepy ykodvegy Simon bán - yszerepy simon bán yszerepy Simon bán yszerepy simon yszerepy bán yszerepy yszerepy Simon yszerepy bán yszerepy ykodvegy Pintér Sándor, yszemelynevy pintér sándor yszemelynevy Pintér Sándor yszemelynevy pintér yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Pintér yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Zászlós - yszerepy zászlós yszerepy Zászlós yszerepy zászlós yszerepy yszerepy Zászlós yszerepy ykodvegy Karikás József, yszemelynevy karikás józsef yszemelynevy Karikás József yszemelynevy karikás yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Karikás yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Petur bán- yszerepy petur bán yszerepy Petur bán yszerepy petur yszerepy bán yszerepy yszerepy Petur yszerepy bán yszerepy ykodvegy Feleky Miklós, yszemelynevy feleky miklós yszemelynevy Feleky Miklós yszemelynevy feleky yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Myska - yszerepy myska yszerepy Myska yszerepy myska yszerepy yszerepy Myska yszerepy ykodvegy JLeővey József, yszemelynevy leővey józsef yszemelynevy Leővey József yszemelynevy leővey yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Leővey yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Sólyom - yszerepy sólyom yszerepy Sólyom yszerepy sólyom yszerepy yszerepy Sólyom yszerepy ykodvegy Eőry P.Gusztáv, yszemelynevy eőry p.gusztáv yszemelynevy Eőry P.Gusztáv yszemelynevy eőry yszemelynevy p.gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Eőry yszemelynevy P.Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Benedeleiben Izidora - yszerepy benedeleiben izidora yszerepy Benedeleiben Izidora yszerepy benedeleiben yszerepy izidora yszerepy yszerepy Benedeleiben yszerepy Izidora yszerepy ykodvegy Bersicsné, yszemelynevy bersicsne yszemelynevy Bersicsné yszemelynevy bersicsne yszemelynevy yszemelynevy Bersicsné yszemelynevy ykodvegy Udvaronc - Sántha yszerepy udvaronc yszerepy Udvaronc yszerepy udvaronc yszerepy yszerepy Udvaronc yszerepy ykodvegy Sántha Antal, yszemelynevy sántha antal yszemelynevy Sántha Antal yszemelynevy sántha yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Sántha yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Biberach - yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Benedek József, yszemelynevy benedek józsef yszemelynevy Benedek József yszemelynevy benedek yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Benedek yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Tiborc - yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy Komáromy Lajos. yszemelynevy komáromy lajos yszemelynevy Komáromy Lajos yszemelynevy komáromy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Komáromy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1875 tavaszán Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy és Szilágyi Béla yszemelynevy szilágyi béla yszemelynevy Szilágyi Béla yszemelynevy szilágyi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy egyesített társulata járt a városban, - jelentős szerepe e társulatnak, hogy operákat is adott. Ez év okt.16-án Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy egyedül vezette az igazgatást. A tagok között a következő nevek szerepelnek: Mindszenti Kornélia, yszemelynevy mindszenti kornélia yszemelynevy Mindszenti Kornélia yszemelynevy mindszenti yszemelynevy kornélia yszemelynevy yszemelynevy Mindszenti yszemelynevy Kornélia yszemelynevy ykodvegy Bényeiné, yszemelynevy bényeine yszemelynevy Bényeiné yszemelynevy bényeine yszemelynevy yszemelynevy Bényeiné yszemelynevy ykodvegy Pifkó Karolin, yszemelynevy pifkó karolin yszemelynevy Pifkó Karolin yszemelynevy pifkó yszemelynevy karolin yszemelynevy yszemelynevy Pifkó yszemelynevy Karolin yszemelynevy ykodvegy Kőmivesné, yszemelynevy kőmivesne yszemelynevy Kőmivesné yszemelynevy kőmivesne yszemelynevy yszemelynevy Kőmivesné yszemelynevy ykodvegy Örsi, yszemelynevy örsi yszemelynevy Örsi yszemelynevy örsi yszemelynevy yszemelynevy Örsi yszemelynevy ykodvegy Örsiné, yszemelynevy örsine yszemelynevy Örsiné yszemelynevy örsine yszemelynevy yszemelynevy Örsiné yszemelynevy ykodvegy Szabóné, yszemelynevy szabóne yszemelynevy Szabóné yszemelynevy szabóne yszemelynevy yszemelynevy Szabóné yszemelynevy ykodvegy Balázs Ilka, yszemelynevy balázs ilka yszemelynevy Balázs Ilka yszemelynevy balázs yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Balázs yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy Glézer Hermin, yszemelynevy glézer hermin yszemelynevy Glézer Hermin yszemelynevy glézer yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Glézer yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy Balogh, yszemelynevy balogh yszemelynevy Balogh yszemelynevy balogh yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy ykodvegy Szilágyi Béla, yszemelynevy szilágyi béla yszemelynevy Szilágyi Béla yszemelynevy szilágyi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Kendy Gusztáv, yszemelynevy kendy gusztáv yszemelynevy Kendy Gusztáv yszemelynevy kendy yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Kendy yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Bényei, yszemelynevy bényei yszemelynevy Bényei yszemelynevy bényei yszemelynevy yszemelynevy Bényei yszemelynevy ykodvegy Kovács, yszemelynevy kovács yszemelynevy Kovács yszemelynevy kovács yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy ykodvegy Bérczi, yszemelynevy bérczi yszemelynevy Bérczi yszemelynevy bérczi yszemelynevy yszemelynevy Bérczi yszemelynevy ykodvegy Hevesi yszemelynevy hevesi yszemelynevy Hevesi yszemelynevy hevesi yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy ykodvegy stb. 1876-ban a xtalanevtizedx 1885 közönség köréből konzorcium alakult Havranek József yszemelynevy havranek józsef yszemelynevy Havranek József yszemelynevy havranek yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Havranek yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy elnökletével, s nyáron át társulatot szervezett. Szilágyi Bélát yszemelynevy szilágyi béla yszemelynevy Szilágyi Bélá yszemelynevy szilágyi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Bélá yszemelynevy ykodvegy a művezetéssel bízták meg, s az őszi szezonra gondosan összeállított társulattal élvezetes előadásokat produkált. Főbb tagok: Tokai Mari yszemelynevy tokai mari yszemelynevy Tokai Mari yszemelynevy tokai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Tokai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy drámai, Török Róza yszemelynevy török róza yszemelynevy Török Róza yszemelynevy török yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy szende, Zöldiné yszemelynevy zöldine yszemelynevy Zöldiné yszemelynevy zöldine yszemelynevy yszemelynevy Zöldiné yszemelynevy ykodvegy komika, Ardainé yszemelynevy ardaine yszemelynevy Ardainé yszemelynevy ardaine yszemelynevy yszemelynevy Ardainé yszemelynevy ykodvegy hősanya, Kocsis Irma yszemelynevy kocsis irma yszemelynevy Kocsis Irma yszemelynevy kocsis yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Kocsis yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy operaénekesnő, Mándokiné yszemelynevy mándokine yszemelynevy Mándokiné yszemelynevy mándokine yszemelynevy yszemelynevy Mándokiné yszemelynevy ykodvegy és Nagy Julcsa yszemelynevy nagy julcsa yszemelynevy Nagy Julcsa yszemelynevy nagy yszemelynevy julcsa yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Julcsa yszemelynevy ykodvegy énekesnő, Mándoky Béla yszemelynevy mándoky béla yszemelynevy Mándoky Béla yszemelynevy mándoky yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Mándoky yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy hős, Tóth Soma yszemelynevy tóth soma yszemelynevy Tóth Soma yszemelynevy tóth yszemelynevy soma yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Soma yszemelynevy ykodvegy és Kendy Gusztáv yszemelynevy kendy gusztáv yszemelynevy Kendy Gusztáv yszemelynevy kendy yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Kendy yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy komikusok, Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi lajos yszemelynevy Károlyi Lajos yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy apa, Bács yszemelynevy bács yszemelynevy Bács yszemelynevy bács yszemelynevy yszemelynevy Bács yszemelynevy ykodvegy drámai, Fekete Ferenc yszemelynevy fekete ferenc yszemelynevy Fekete Ferenc yszemelynevy fekete yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy ten., Török Miklós yszemelynevy török miklós yszemelynevy Török Miklós yszemelynevy török yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy basszista, Traversz István yszemelynevy traversz istván yszemelynevy Traversz István yszemelynevy traversz yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Traversz yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy barotinista, Bérczi Ödön yszemelynevy bérczi ödön yszemelynevy Bérczi Ödön yszemelynevy bérczi yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Bérczi yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy népszínműénekes, Szilágyi Béla yszemelynevy szilágyi béla yszemelynevy Szilágyi Béla yszemelynevy szilágyi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy jellemszínész, stb. Az ezutáni igazgatók névsora: 1881-82-ben: xevtizedx 1885 Szathmáry Károly, yszemelynevy szathmáry károly yszemelynevy Szathmáry Károly yszemelynevy yszemelynevy szathmáry yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy yszemelynevy Szathmáry yszemelynevy Károly yszemelynev 1884-ben Jakab Lajos yszemelynevy jakab lajos yszemelynevy Jakab Lajos yszemelynevy jakab yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Jakab yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy és okt-4-től: Tóth Béla, yszemelynevy tóth béla yszemelynevy Tóth Béla yszemelynevy tóth yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy - 1885 húsvétján: Miklóssy Gyula, yszemelynevy miklóssy gyula yszemelynevy Miklóssy Gyula yszemelynevy miklóssy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Miklóssy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy dec. havától: Tóth Béla, yszemelynevy tóth béla yszemelynevy Tóth Béla yszemelynevy tóth yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy 1886.okt.16-án: Komlóssy xtalanevtizedx 1895 József, yszemelynevy komlóssy józsef yszemelynevy Komlóssy József yszemelynevy komlóssy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy stb. - 1896-ban xevtizedx 1895 a színház a város tulajdonába mnet át. A székesfehérvári színház yintezmenyy székesfehérvári színház yintezmenyy székesfe yintezmenyy székesfehérvári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy székesfe yintezmenyy ykodvegy 25 éves jubileuma 1899 okt.havában xtalanevtizedx 1905 volt, amikor szintén a Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy volt kitűzve, a főszereplők ezuttal is budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy művészek voltak: Márkus Emília, yszemelynevy márkus emília yszemelynevy Márkus Emília yszemelynevy márkus yszemelynevy emília yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emília yszemelynevy ykodvegy Gyenes László yszemelynevy gyenes lászló yszemelynevy Gyenes László yszemelynevy gyenes yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Gyenes yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy és Pálffy György. yszemelynevy pálffy györgy yszemelynevy Pálffy György yszemelynevy pálffy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Pálffy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Újabban itt járt igazgatók: 1901-2-ben: xevtizedx 1905 Kunhegyi Miklós, yszemelynevy kunhegyi miklós yszemelynevy Kunhegyi Miklós yszemelynevy kunhegyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Kunhegyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy közben Halmay Imre yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imre yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy társulata is, 1905-től Szalkai Lajos, yszemelynevy szalkai lajos yszemelynevy Szalkai Lajos yszemelynevy szalkai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szalkai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy kinél 1909-ben a xtalanevtizedx 1915 következő tagok működtek: Bihari Erzsika. yszemelynevy bihari erzsika yszemelynevy Bihari Erzsika yszemelynevy bihari yszemelynevy erzsika yszemelynevy yszemelynevy Bihari yszemelynevy Erzsika yszemelynevy ykodvegy Verő Janka, yszemelynevy verő janka yszemelynevy Verő Janka yszemelynevy verő yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy Janka yszemelynevy ykodvegy Pálfi Mariska, yszemelynevy pálfi mariska yszemelynevy Pálfi Mariska yszemelynevy pálfi yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Pálfi yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Paxy Margit, yszemelynevy paxy margit yszemelynevy Paxy Margit yszemelynevy paxy yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Paxy yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Ladányi Mariska, yszemelynevy ladányi mariska yszemelynevy Ladányi Mariska yszemelynevy ladányi yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Ladányi yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Kiss Cecil, yszemelynevy kiss cecil yszemelynevy Kiss Cecil yszemelynevy kiss yszemelynevy cecil yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Cecil yszemelynevy ykodvegy Fekete Irén, yszemelynevy fekete irén yszemelynevy Fekete Irén yszemelynevy fekete yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy Konkoly-Thege Emilia, yszemelynevy konkoly-thege emilia yszemelynevy Konkoly-Thege Emilia yszemelynevy konkoly-thege yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Konkoly-Thege yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Déri Béla, yszemelynevy déri béla yszemelynevy Déri Béla yszemelynevy déri yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Déri yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Kovács Lajos, yszemelynevy kovács lajos yszemelynevy Kovács Lajos yszemelynevy kovács yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Gyárfás Ödön, yszemelynevy gyárfás ödön yszemelynevy Gyárfás Ödön yszemelynevy gyárfás yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Gyárfás yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Bátori Béla, yszemelynevy bátori béla yszemelynevy Bátori Béla yszemelynevy bátori yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Bátori yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Ivánfi Jenő, yszemelynevy ivánfi jenő yszemelynevy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Marosi Géza, yszemelynevy marosi géza yszemelynevy Marosi Géza yszemelynevy marosi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Marosi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Alapi Nándor. yszemelynevy alapi nándor yszemelynevy Alapi Nándor yszemelynevy alapi yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Alapi yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy Karnagy Tombor Aladár. yszemelynevy tombor aladár yszemelynevy Tombor Aladár yszemelynevy tombor yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Tombor yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy A Székesfehérvári Szinpártoló Egyesület yintezmenyy székesfehérvári szinpártoló egyesület yintezmenyy Székesfe yintezmenyy székesfehérvári yintezmenyy szinpártoló yintezmenyy egyesület yintezmenyy yintezmenyy Székesfe yintezmenyy ykodvegy követésre méltó szép példát gyakorol a szintársulat tagjaival szemben. A sziniszezon végeztével a szintársulat érdemes tagjait 5-5 drb. arany jutalomban részesíti és elismerő oklevéllel tünteti ki. 1910-ben xevtizedx 1915 Szalkay Lajos yszemelynevy szalkay lajos yszemelynevy Szalkay Lajos yszemelynevy szalkay yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szalkay yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy társulatának köv. tagjai kaptak kitüntetést: Verő Janka, yszemelynevy verő janka yszemelynevy Verő Janka yszemelynevy verő yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy Janka yszemelynevy ykodvegy Fekete Irén, yszemelynevy fekete irén yszemelynevy Fekete Irén yszemelynevy fekete yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy Bihari Erzsi, yszemelynevy bihari erzsi yszemelynevy Bihari Erzsi yszemelynevy bihari yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Bihari yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Bátori Béla, yszemelynevy bátori béla yszemelynevy Bátori Béla yszemelynevy bátori yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Bátori yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi jenő yszemelynevy Ivánfi Jenő yszemelynevy ivánfi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Ivánfi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy és Alapi Nándor. yszemelynevy alapi nándor yszemelynevy Alapi Nándor yszemelynevy alapi yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Alapi yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy Kivülük Tombor Aladár yszemelynevy tombor aladár yszemelynevy Tombor Aladár yszemelynevy tombor yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Tombor yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy karnagy kapott nagyobb jutalmat. A társulat kardalosait szintén egyenként 20 korona jutalomban részesítették. Mintegy 900 K került elosztásra. 1913.dec.20-án lelkes ünnepség keretében ülték meg a székesfehérvári ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy színészet százéves fordulóját. A díszelőadást Hermann László yszemelynevy hermann lászló yszemelynevy Hermann László yszemelynevy hermann yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Hermann yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy zeneiskolai igazgató ünnepi nyitánya vezette be, majd Philipp István yszemelynevy philipp istván yszemelynevy Philipp István yszemelynevy philipp yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Philipp yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy főgimnáziumi tanár költői lendületű Prológusa következett, melyet Zilahy János yszemelynevy zilahy jános yszemelynevy Zilahy János yszemelynevy zilahy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Zilahy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy adott elő nagy hatással. Azután Szalkai yszemelynevy szalkai yszemelynevy Szalkai yszemelynevy szalkai yszemelynevy yszemelynevy Szalkai yszemelynevy ykodvegy színtársulata előadta dr. Lauschmann Gyula yszemelynevy dr. lauschmann gyula yszemelynevy dr. Lauschmann Gyula yszemelynevy dr. yszemelynevy lauschmann yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Lauschmann yszemelynevy Gyula „Száz év ycimy száz év ycimy Száz év ycimy száz ycimy év ycimy ycimy Száz ycimy év ycimy ykodvegy c. alkalmi színművét, mely megkapóan szép nyelvezeténél és érdekesen felépített tartalmánál fogva mindvégig lekötötte a közönség figyelmét. Legnagyobb hatást tett a közönségre az a kép, mely Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy itteni színészkedését tárgyalja. Ebből a képből nem hiányzik Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy jólelkű házigazdája, Magyar György yszemelynevy magyar györgy yszemelynevy Magyar György yszemelynevy magyar yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Magyar yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy csizmadiamester sem, aki disznótort tartván, vendégül látta Petőfit yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy is. Itt olvasta fel Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy Petőfi yszemelynevy petőfi yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy ykodvegy a „Disznótoron ycimy disznótoron ycimy Disznótoron ycimy disznótoron ycimy ycimy Disznótoron ycimy ykodvegy c. költeményét. Ez volt a lánglelkű költőnek úgyszólván egyetlen derűs napja színészkedése alatt. Az alkalmi színdarab megérdemelt nagy sikert aratott s úgy a szerzőt, mint a szereplőket számtalanszor szólították lámpák elé. Különös elismerés illette Szalkai Lajos yszemelynevy szalkai lajos yszemelynevy Szalkai Lajos yszemelynevy szalkai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szalkai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy direktort, aki áldozatkészséggel korhű díszleteket és jelmezeket készíttetett a darabhoz. 1915 szept. havában a szinügyi bizottság a színházat egyhangúlag Fodor Oszkárnak yszemelynevy fodor oszkár yszemelynevy Fodor Oszkár yszemelynevy fodor yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Fodor yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy ítélte oda. 1918 márc. xtalanevtizedx 1925 havában a szinpártoló egyesület a társulat érdemes tagjait elismerő plakettel tüntette ki. A következők részesültek ilyen kitüntetésben: Vida Ilus, yszemelynevy vida ilus yszemelynevy Vida Ilus yszemelynevy vida yszemelynevy ilus yszemelynevy yszemelynevy Vida yszemelynevy Ilus yszemelynevy ykodvegy Mezey Margit, yszemelynevy mezey margit yszemelynevy Mezey Margit yszemelynevy mezey yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Mezey yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Kovács Lulu, yszemelynevy kovács lulu yszemelynevy Kovács Lulu yszemelynevy kovács yszemelynevy lulu yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Lulu yszemelynevy ykodvegy Falussy István, yszemelynevy falussy istván yszemelynevy Falussy István yszemelynevy falussy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Falussy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Majthényi László, yszemelynevy majthényi lászló yszemelynevy Majthényi László yszemelynevy majthényi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Majthényi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Gulyás Menyhért, yszemelynevy gulyás menyhért yszemelynevy Gulyás Menyhért yszemelynevy gulyás yszemelynevy menyhért yszemelynevy yszemelynevy Gulyás yszemelynevy Menyhért yszemelynevy ykodvegy Ligeti Lajos, yszemelynevy ligeti lajos yszemelynevy Ligeti Lajos yszemelynevy ligeti yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Ligeti yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy továbbá Fodor Oszkár yszemelynevy fodor oszkár yszemelynevy Fodor Oszkár yszemelynevy fodor yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Fodor yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy színigazgató és Andor Zsigmond yszemelynevy andor zsigmond yszemelynevy Andor Zsigmond yszemelynevy andor yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Andor yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy karnagy. Ujabban itt járt igazgatók: Alapi Nándor, yszemelynevy alapi nándor yszemelynevy Alapi Nándor yszemelynevy alapi yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Alapi yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy Faragó Sándor, yszemelynevy faragó sándor yszemelynevy Faragó Sándor yszemelynevy faragó yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Faragó yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Deák Ferenc, yszemelynevy deák ferenc yszemelynevy Deák Ferenc yszemelynevy deák yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Deák yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Szentiványi Béla. yszemelynevy szentiványi béla yszemelynevy Szentiványi Béla yszemelynevy szentiványi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Szentiványi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Ujabban a színház „Vörösmarty Színház yintezmenyy vörösmarty színház yintezmenyy Vörösmar yintezmenyy vörösmarty yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Vörösmar yintezmenyy ykodvegy nevet viseli. 1928. xevtizedx 1925 dec. xtalanevtizedx 1935 29-én megünnepelték a színház fennállásának 50 éves jubileumát, melynek prológusát Philipp István yszemelynevy philipp istván yszemelynevy Philipp István yszemelynevy philipp yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Philipp yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy tanár írta, Géczy István yszemelynevy géczy istván yszemelynevy Géczy István yszemelynevy géczy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Géczy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy „Ünnepi játéka ycimy ünnepi játéka ycimy Ünnepi játéka ycimy ünnepi ycimy játéka ycimy ycimy Ünnepi ycimy játéka ycimy ykodvegy következett utána, ezt követte a „Cigánybáró ycimy cigánybáró ycimy Cigánybáró ycimy cigánybáró ycimy ycimy Cigánybáró ycimy ykodvegy c. operett. — (Erődi Jenő.) yszemelynevy erődi jenő yszemelynevy Erődi Jenő yszemelynevy erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy erődi jenő szin_IV.0262.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Székesfehérvári színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0262.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0262.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31173.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Székesfehérvári színészet

Szócikk: Székesfehérvári színészet Az ősi koronázó városban 1813. október 21-én Kultsár István pesti szinigazgatása alatt volt az első előadás és nyolc napon át tartották a szezont. Bemutatóul előadták: „Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma c. érzékeny játékot, melyet Szabó László írt. A szinház ezidőben a Pelikán-házban volt. 1818. október 11-én Fejérmegye biztatására Balogh István színigazgató nagy buzgalommal tartott itt előadást, színre került Tokody János színműve, „A szövetségesek diadalma címmel. Egykorú tudósítás szerint („Magyar Kurír, 1818. okt. 27. — 272. old.) az előadás minden várakozást kielégített, a díszletek és öltözetek pompásak voltak. Hogy valóban nagy volt az érdeklődés, mutatja a pénztári kimutatás is, mely szerint az első bevétel tiszta jövedelme 417 frt 45 krajcárra rúgott. Az ünnepély hatását emelte az ezen alkalomra írt zenei nyitány, melyet Marschner C. Henrik (L. o.) írt. Ez évben megalakult a szinpártoló egylet is. („Magyar Kurir, 1820. jún. 6.) Ezidőtájt Székesfehérvár dicsekedhetett a legjobban összetanult társulattal. Szerették is ezért a társulatot, amely 1824-ig együtt is maradt. Ezután Horváth József és Komlóssy Ferenc színészek egyesült társulattal keresték fel a várost, uj tagokkal, uj darabokkal. A társulat híre elterjedt Pestre is, ahova fel is rándultak, innen Veszprémbe mentek, azután Zomborba és Szabadkára kaptak meghívást. Ez a társaság a megye határozott kívánságára „Nemzeti Színjátszó Társaság cíimet veszi fel és mint vándortársulat a Délvidéken is megfordul, de játszik Pozsonyban is, Győrött és Pécsett. 1827-ben Komlóssy Ferenc lemondott az igazgatásról és egyedül Horváth József vezeti ezután, ki egész vagyonát feláldozta Thália oltárán, majd újra változás áll be a vezetőségben és Tóth István lesz az utód, őt ismét Komlóssy Ferenc követi, ki hosszú időn át több izben nyeri el a színházat. Egyike volt a legképzettebb igazgatóknak és mint színműíró is jóhangzású nevet hagyott hátra színészetünk történetében. Későbbi igazgatók: Szabó József, Török Benjámin, Komáromy, Szákfy József, Mátray István, Csabay Pál stb. Az 1842-ik év nov. 8-ika nevezetes nap a székesfehérvári színészet lapjain. Ekkor érkezett a városba Petőfi Sándor, hogy barátja, Szuper Károly szinész segítsége mellett Szabó József színtársulatához szegődjön. A nagy költő a Magyar-féle házban lakott, itt tanulta első szerepét, a „Párisi napló inasát. Szerepe abban állott, hogy mindig nevet és semmit sem beszél. Ekkor írta ezt a verset is: „Én a szerepben jóizüen S szivemből neveték, Pályámon, óh, úgyis tudom, Leend ok sírni még, (Petőfi ekkor Borostyán néven működött). A szabadságharc idején Kilényi Dávid, majd Gócs Ede az igazgató. Az egyre épülő város közönsége már nem találta elég kellemes helynek a régi színháztermet, mely a Pelikán - fogadóban (a mai Kossuth-uccában) volt s 1870 január havában mozgalom indul meg, hogy a magyar színészet állandó otthont nyerjen díszes palotában, hogy méltó legyen a város áldozatkészségéhez és hű kifejezője legyen kulturális törekvéseinek. A mozgalom élén Szőgyény-Marich László főispán állott, ki egy évvel megelőzőleg a „Vörösmarty - kör-ben pendítette meg a színház felépítése eszméjét, A nevezetes dátum: 1869. nov. 14-ike, mikor is a lelkes székesfehérváriak 188 ezer forintot jegyeztek részvényekre. A színház telkét ingyen ajánlotta fel a város. 1871-ben kezdték meg az épitési munkálatokat, de — sajnos — mint már ez a színházépítéseknél szokás, pénzügyi nehéz­ségek késleltették az építés gyors befejezését. A színházat Skalnitzky tervezte és Schmidt Károly és Hübner Károly építőmesterek vezették a munkát. Végre 1874.augusztus 22-én megnyílt a díszes színház, a város előkelőségeinek jelenlétében. A színházban van 33 páholy, 140 ülőhely, 8 sor zártszék, 500 néző részére karzati ülő és állóhely. A nyitányt Káldy Gyula szervezte. A prológust Jókai írta és Jókainé szavalta, befejező része így hangzik: S áldott legyen e szentelt csarnok itt, Mentsvár és templom és királyi lak! Áldott a város, melynek áldozat - Filléreiből épült oltárilag! Dicső nép: vedd át hálaszózatunk A multért! - Üdv kísérje a jelen Művét! Amit a jövődnek áhítunk, Az, hogy hazánk örök s boldog legyen! Ezután Bodoky Antal szintársulata a Szózat-ot énekelte, melyet a Bánk bán díszelőadása követett. Az est fényét a Nemzeti Színház művészeinek vendégjátéka emelte. A szereposztás ez volt: - II.Endre- Nagy Imre, Gertrud - Jókainé Laborfalvi Róza, Ottó - Náday Ferenc, Bánk - Szigeti Imre, Melinda - Felekyné, Mikhál - Szilágyi, Simon bán - Pintér Sándor, Zászlós - Karikás József, Petur bán- Feleky Miklós, Myska - JLeővey József, Sólyom - Eőry P.Gusztáv, Benedeleiben Izidora - Bersicsné, Udvaronc - Sántha Sántha Antal, Biberach - Benedek József, Tiborc - Komáromy Lajos. 1875 tavaszán Károlyi Lajos és Szilágyi Béla egyesített társulata járt a városban, - jelentős szerepe e társulatnak, hogy operákat is adott. Ez év okt.16-án Károlyi Lajos egyedül vezette az igazgatást. A tagok között a következő nevek szerepelnek: Mindszenti Kornélia, Bényeiné, Pifkó Karolin, Kőmivesné, Örsi, Örsiné, Szabóné, Balázs Ilka, Glézer Hermin, Balogh, Szilágyi Béla, Kendy Gusztáv, Bényei, Kovács, Bérczi, Hevesi stb. 1876-ban a közönség köréből konzorcium alakult Havranek József elnökletével, s nyáron át társulatot szervezett. Szilágyi Bélát a művezetéssel bízták meg, s az őszi szezonra gondosan összeállított társulattal élvezetes előadásokat produkált. Főbb tagok: Tokai Mari drámai, Török Róza szende, Zöldiné komika, Ardainé hősanya, Kocsis Irma operaénekesnő, Mándokiné és Nagy Julcsa énekesnő, Mándoky Béla hős, Tóth Soma és Kendy Gusztáv komikusok, Károlyi Lajos apa, Bács drámai, Fekete Ferenc ten., Török Miklós basszista, Traversz István barotinista, Bérczi Ödön népszínműénekes, Szilágyi Béla jellemszínész, stb. Az ezutáni igazgatók névsora: 1881-82-ben: Szathmáry Károly, 1884-ben Jakab Lajos és okt-4-től: Tóth Béla, - 1885 húsvétján: Miklóssy Gyula, dec. havától: Tóth Béla, 1886.okt.16-án: Komlóssy József, stb. - 1896-ban a színház a város tulajdonába mnet át. A székesfehérvári színház 25 éves jubileuma 1899 okt.havában volt, amikor szintén a Bánk bán volt kitűzve, a főszereplők ezuttal is budapesti művészek voltak: Márkus Emília, Gyenes László és Pálffy György. Újabban itt járt igazgatók: 1901-2-ben: Kunhegyi Miklós, közben Halmay Imre társulata is, 1905-től Szalkai Lajos, kinél 1909-ben a következő tagok működtek: Bihari Erzsika. Verő Janka, Pálfi Mariska, Paxy Margit, Ladányi Mariska, Kiss Cecil, Fekete Irén, Konkoly-Thege Emilia, Déri Béla, Kovács Lajos, Gyárfás Ödön, Bátori Béla, Ivánfi Jenő, Marosi Géza, Alapi Nándor. Karnagy Tombor Aladár. A Székesfehérvári Szinpártoló Egyesület követésre méltó szép példát gyakorol a szintársulat tagjaival szemben. A sziniszezon végeztével a szintársulat érdemes tagjait 5-5 drb. arany jutalomban részesíti és elismerő oklevéllel tünteti ki. 1910-ben Szalkay Lajos társulatának köv. tagjai kaptak kitüntetést: Verő Janka, Fekete Irén, Bihari Erzsi, Bátori Béla, Ivánfi Jenő és Alapi Nándor. Kivülük Tombor Aladár karnagy kapott nagyobb jutalmat. A társulat kardalosait szintén egyenként 20 korona jutalomban részesítették. Mintegy 900 K került elosztásra. 1913.dec.20-án lelkes ünnepség keretében ülték meg a székesfehérvári színészet százéves fordulóját. A díszelőadást Hermann László zeneiskolai igazgató ünnepi nyitánya vezette be, majd Philipp István főgimnáziumi tanár költői lendületű Prológusa következett, melyet Zilahy János adott elő nagy hatással. Azután Szalkai színtársulata előadta dr. Lauschmann Gyula „Száz év c. alkalmi színművét, mely megkapóan szép nyelvezeténél és érdekesen felépített tartalmánál fogva mindvégig lekötötte a közönség figyelmét. Legnagyobb hatást tett a közönségre az a kép, mely Petőfi itteni színészkedését tárgyalja. Ebből a képből nem hiányzik Petőfi jólelkű házigazdája, Magyar György csizmadiamester sem, aki disznótort tartván, vendégül látta Petőfit is. Itt olvasta fel Petőfi a „Disznótoron c. költeményét. Ez volt a lánglelkű költőnek úgyszólván egyetlen derűs napja színészkedése alatt. Az alkalmi színdarab megérdemelt nagy sikert aratott s úgy a szerzőt, mint a szereplőket számtalanszor szólították lámpák elé. Különös elismerés illette Szalkai Lajos direktort, aki áldozatkészséggel korhű díszleteket és jelmezeket készíttetett a darabhoz. 1915 szept. havában a szinügyi bizottság a színházat egyhangúlag Fodor Oszkárnak ítélte oda. 1918 márc. havában a szinpártoló egyesület a társulat érdemes tagjait elismerő plakettel tüntette ki. A következők részesültek ilyen kitüntetésben: Vida Ilus, Mezey Margit, Kovács Lulu, Falussy István, Majthényi László, Gulyás Menyhért, Ligeti Lajos, továbbá Fodor Oszkár színigazgató és Andor Zsigmond karnagy. Ujabban itt járt igazgatók: Alapi Nándor, Faragó Sándor, Deák Ferenc, Szentiványi Béla. Ujabban a színház „Vörösmarty Színház nevet viseli. 1928. dec. 29-én megünnepelték a színház fennállásának 50 éves jubileumát, melynek prológusát Philipp István tanár írta, Géczy István „Ünnepi játéka következett utána, ezt követte a „Cigánybáró c. operett. — (Erődi Jenő.) szin_IV.0262.pdf IV