Címszó: Színházi afférek - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0357.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0357.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31427.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Színházi afférek

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531427.htm

 

Szócikk: Színházi afférek Amióta a féltékeny természetű vándorkomédiás, a híres Tabarin, (személy) a nézők szemeláttára nyilt szinen leszúrta a feleségét, a színház körül egy­mást érik a túlfűtött színházi afférek. Van ezek között sok komikus is, de vannak véresen komoly, emlékezetes élettragédiák is, amelyekről évtizedek után is megindultan, vagy fölháborodva vitatkozik Thália népe. — A külföldi színházi afférékről itt nem szólva, a magyar színházakban és színházak körül lejátszódott színházi afférek közül, egyik legrégibb, a M. Kir. Operaház (intézmény) valamelyik intendánsának ballerina-ukáza volt. Ebben az ukázban az intendáns úr kiadta a rendeletet, hogy a névszerint fölsorolt balett-táncosnők menjenek el egyik legelőkelőbb budapesti (Budapest) kaszinónk vacsorájára, amelyet — talán mondani is fölösleges — nem a kivezényelt táncművésznők tiszteletére rendeztek a híres, nevezetes „liba-teremben. Amikor pedig a balettkar egyik önérzetes szólótáncosnője kérte a grófi intendánst, hogy vele szemben, aki tisztességes fiatalasszony, tekintsen el a „meghívástól, az intendáns, ez a chevalier sans peur et sans reproche, egy könnyed legyintéssel ezt mondta: „Ah ... Il faut passer par la! (Ezen át kell esni!) — Persze, ennek az ügynek a hullámai kicsaptak a Dalszínház (intézmény) (információ)  előkelő falai közül és a sajtó, a fölháborodott közvéleményre támaszkodva, követelte a grófi intendáns távozását a királyi műintézet éléről. Negyvennyolc óra után már porba is hullott a meggondolatlan intendáns feje és távoznia kellett arról a díszes polcról, ahová különben sem a tudása és művészi képzettsége emelte. Hogy élete végéig a társadalom színpadáról is letűnt és a legcsöndesebb visszavonultságban kellett vezekelnie meggondolatlanságáért, az úgy ebben, mint minden hasonló afférben csak természetesnek mondható. — Egyik fölülmúlhatatlan drámai művésznőnk nagy temperamentuma, nemcsak a kulisszák mögött, de a rivalda előtt is több színházi affért kapcsolt össze ünnepelt egyéniségével. Egyszer valami haragos heroina-szerepben megvert egy színésznövendéket, aki magasabb miniszteri tisztviselőcsaládból származott. Az eset hullámai itt is túlcsaptak a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  falain és napokig cikkeztek róla a lapok, mígnem valami kompromissummal végetért ez a színházi affér. — Ugyanezen művésznő, valamely parádés szerepének furiózus alakítása közben meglátott egy urat a nézőtér első sorában, aki hátat fordítva a színpadnak, nem figyelt a művésznő alakítására. Nosza, alig hullott le a színpadi kárpit, az érzékeny tragika leküldötte a jegy árát az ő művészetét negligáló úrnak és névjegyére hevenyészett sorokban arra kérte, hogy távozzék a nézőtérről, mert viselkedése zavarja művészi munkájában ... Ezt el is lehetett hinni a temperamentumos, művészetimádó heroinának, aki egyszer, átmenetileg, azért vált meg a Nemzeti Színháztól, (intézmény) (információ)  mert az intendáns gróf (össze nem cserélendő az operaházi affér hősével), szivarozott a Művészasszony jelenlétében ... A túltengő művészi önérzetnek ezt a megbocsájtható vadhajtásait, utóbb más kisebb színpadi egyéniségek is leutánozták és ezekből a túlfűtött színházi afférekből többé-kevésbbé mindig olyan bajok származtak, amelyek kihatoltak a társadalomra is és lovagias ügyeket is támasztottak.— Kálmán József, (személy) (információ)  a valamikori neves nagyváradi (megye) szerkesztő egy színházi affér-ügyben írott cikke miatt esett el egyik dzsentri - ellenfelének golyójától, persze párbajban. — Vidor Pál (személy) (információ)  a Népszínház (intézmény) (információ)  v. igazgatója, Blaháné (személy) kedvelt művészpartnere egyik volt színésznőjével támadt súlyos szinházi afférje következtében, önkezével vetett véget értékes életének. A tragikus szinházi affér véres fejleményére még ma sem tudta ráteríteni a feledés fátyolát az igazságos közhangulat.—A legnevezetesebb színházi affér azonban Herczeg Ferenc (személy) (információ)  Ocskay brigadéros (cím) (információ)  című darabjának 1901-ben (időpont) történt bemutatójával és azzal a dicsérő kritikával függött össze, amelyet a Magyarország (intézmény) című lapban Liptay Károly, (személy) (információ)  az ismert színházi kritikus, írt a darabról és arról, hogy Herczeg (személy) (információ)  diadalmas szinpadi alkotását (előzőleg a kitűnő darabnak „A labanc (cím) volt a címe) a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  akkori fiatal igazgatója visszautasította. — Bonyolult sajtóper lett ebből, amely iránt az egész magyar társadalom a legteljesebb érdeklődést tanúsította. Liptay Károly (személy) (információ)  a művészeti és irodalmi hátterű sajtóperben felülmaradt és ennek következtében a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  igazgatójának be kellett adnia lemondását és át kellett adnia igazgatói székét Somló Sándornak, (személy) (információ)  a többszörösen akadémiailag megkoszorúzott színészírónak. Bővebb részleteket erről a messzi kiható és minden tekintetben nagy horderejű színházi afférról az aktuális napisajtóban találhat az érdeklődő. szin_IV.0357.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Színházi afférek címszóvég 31427 Szócikk: Színházi afférek Amióta a féltékeny természetű vándorkomédiás, a híres Tabarin, yszemelynevy tabarin yszemelynevy Tabarin yszemelynevy tabarin yszemelynevy yszemelynevy Tabarin yszemelynevy ykodvegy a nézők szemeláttára nyilt szinen leszúrta a feleségét, a színház körül egy­mást érik a túlfűtött színházi afférek. Van ezek között sok komikus is, de vannak véresen komoly, emlékezetes élettragédiák is, amelyekről évtizedek után is megindultan, vagy fölháborodva vitatkozik Thália népe. — A külföldi színházi afférékről itt nem szólva, a magyar színházakban és színházak körül lejátszódott színházi afférek közül, egyik legrégibb, a M. Kir. Operaház yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy valamelyik intendánsának ballerina-ukáza volt. Ebben az ukázban az intendáns úr kiadta a rendeletet, hogy a névszerint fölsorolt balett-táncosnők menjenek el egyik legelőkelőbb budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy kaszinónk vacsorájára, amelyet — talán mondani is fölösleges — nem a kivezényelt táncművésznők tiszteletére rendeztek a híres, nevezetes „liba-teremben. Amikor pedig a balettkar egyik önérzetes szólótáncosnője kérte a grófi intendánst, hogy vele szemben, aki tisztességes fiatalasszony, tekintsen el a „meghívástól, az intendáns, ez a chevalier sans peur et sans reproche, egy könnyed legyintéssel ezt mondta: „Ah ... Il faut passer par la! (Ezen át kell esni!) — Persze, ennek az ügynek a hullámai kicsaptak a Dalszínház yintezmenyy dalszínház yintezmenyy Dalszính yintezmenyy dalszínház yintezmenyy yintezmenyy Dalszính yintezmenyy ykodvegy előkelő falai közül és a sajtó, a fölháborodott közvéleményre támaszkodva, követelte a grófi intendáns távozását a királyi műintézet éléről. Negyvennyolc óra után már porba is hullott a meggondolatlan intendáns feje és távoznia kellett arról a díszes polcról, ahová különben sem a tudása és művészi képzettsége emelte. Hogy élete végéig a társadalom színpadáról is letűnt és a legcsöndesebb visszavonultságban kellett vezekelnie meggondolatlanságáért, az úgy ebben, mint minden hasonló afférben csak természetesnek mondható. — Egyik fölülmúlhatatlan drámai művésznőnk nagy temperamentuma, nemcsak a kulisszák mögött, de a rivalda előtt is több színházi affért kapcsolt össze ünnepelt egyéniségével. Egyszer valami haragos heroina-szerepben megvert egy színésznövendéket, aki magasabb miniszteri tisztviselőcsaládból származott. Az eset hullámai itt is túlcsaptak a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy falain és napokig cikkeztek róla a lapok, mígnem valami kompromissummal végetért ez a színházi affér. — Ugyanezen művésznő, valamely parádés szerepének furiózus alakítása közben meglátott egy urat a nézőtér első sorában, aki hátat fordítva a színpadnak, nem figyelt a művésznő alakítására. Nosza, alig hullott le a színpadi kárpit, az érzékeny tragika leküldötte a jegy árát az ő művészetét negligáló úrnak és névjegyére hevenyészett sorokban arra kérte, hogy távozzék a nézőtérről, mert viselkedése zavarja művészi munkájában ... Ezt el is lehetett hinni a temperamentumos, művészetimádó heroinának, aki egyszer, átmenetileg, azért vált meg a Nemzeti Színháztól, yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy mert az intendáns gróf (össze nem cserélendő az operaházi affér hősével), szivarozott a Művészasszony jelenlétében ... A túltengő művészi önérzetnek ezt a megbocsájtható vadhajtásait, utóbb más kisebb színpadi egyéniségek is leutánozták és ezekből a túlfűtött színházi afférekből többé-kevésbbé mindig olyan bajok származtak, amelyek kihatoltak a társadalomra is és lovagias ügyeket is támasztottak.— Kálmán József, yszemelynevy kálmán józsef yszemelynevy Kálmán József yszemelynevy kálmán yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy a valamikori neves nagyváradi ytelepulesy nagyvárad ytelepulesy nagyvárad ymegyey bihar megye ykodvegy szerkesztő egy színházi affér-ügyben írott cikke miatt esett el egyik dzsentri - ellenfelének golyójától, persze párbajban. — Vidor Pál yszemelynevy vidor pál yszemelynevy Vidor Pál yszemelynevy vidor yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy v. igazgatója, Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy yszemelynevy Blaháné yszemelynevy ykodvegy kedvelt művészpartnere egyik volt színésznőjével támadt súlyos szinházi afférje következtében, önkezével vetett véget értékes életének. A tragikus szinházi affér véres fejleményére még ma sem tudta ráteríteni a feledés fátyolát az igazságos közhangulat.—A legnevezetesebb színházi affér azonban Herczeg Ferenc yszemelynevy herczeg ferenc yszemelynevy Herczeg Ferenc yszemelynevy herczeg yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Herczeg yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Ocskay brigadéros ycimy ocskay brigadéros ycimy Ocskay brigadéros ycimy ocskay ycimy brigadéros ycimy ycimy Ocskay ycimy brigadéros ycimy ykodvegy című darabjának 1901-ben történt xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 bemutatójával és azzal a dicsérő kritikával függött össze, amelyet a Magyarország yintezmenyy magyarország yintezmenyy Magyaror yintezmenyy magyarország yintezmenyy yintezmenyy Magyaror yintezmenyy ykodvegy című lapban Liptay Károly, yszemelynevy liptay károly yszemelynevy Liptay Károly yszemelynevy liptay yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Liptay yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy az ismert színházi kritikus, írt a darabról és arról, hogy Herczeg yszemelynevy herczeg yszemelynevy Herczeg yszemelynevy herczeg yszemelynevy yszemelynevy Herczeg yszemelynevy ykodvegy diadalmas szinpadi alkotását (előzőleg a kitűnő darabnak „A labanc ycimy a labanc ycimy A labanc ycimy a ycimy labanc ycimy ycimy A ycimy labanc ycimy ykodvegy volt a címe) a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy akkori fiatal igazgatója visszautasította. — Bonyolult sajtóper lett ebből, amely iránt az egész magyar társadalom a legteljesebb érdeklődést tanúsította. Liptay Károly yszemelynevy liptay károly yszemelynevy Liptay Károly yszemelynevy liptay yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Liptay yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy a művészeti és irodalmi hátterű sajtóperben felülmaradt és ennek következtében a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy igazgatójának be kellett adnia lemondását és át kellett adnia igazgatói székét Somló Sándornak, yszemelynevy somló sándor yszemelynevy Somló Sándor yszemelynevy somló yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Somló yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy a többszörösen akadémiailag megkoszorúzott színészírónak. Bővebb részleteket erről a messzi kiható és minden tekintetben nagy horderejű színházi afférról az aktuális napisajtóban találhat az érdeklődő. szin_IV.0357.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Színházi afférek - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0357.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0357.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31427.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Színházi afférek

Szócikk: Színházi afférek Amióta a féltékeny természetű vándorkomédiás, a híres Tabarin, a nézők szemeláttára nyilt szinen leszúrta a feleségét, a színház körül egy­mást érik a túlfűtött színházi afférek. Van ezek között sok komikus is, de vannak véresen komoly, emlékezetes élettragédiák is, amelyekről évtizedek után is megindultan, vagy fölháborodva vitatkozik Thália népe. — A külföldi színházi afférékről itt nem szólva, a magyar színházakban és színházak körül lejátszódott színházi afférek közül, egyik legrégibb, a M. Kir. Operaház valamelyik intendánsának ballerina-ukáza volt. Ebben az ukázban az intendáns úr kiadta a rendeletet, hogy a névszerint fölsorolt balett-táncosnők menjenek el egyik legelőkelőbb budapesti kaszinónk vacsorájára, amelyet — talán mondani is fölösleges — nem a kivezényelt táncművésznők tiszteletére rendeztek a híres, nevezetes „liba-teremben. Amikor pedig a balettkar egyik önérzetes szólótáncosnője kérte a grófi intendánst, hogy vele szemben, aki tisztességes fiatalasszony, tekintsen el a „meghívástól, az intendáns, ez a chevalier sans peur et sans reproche, egy könnyed legyintéssel ezt mondta: „Ah ... Il faut passer par la! (Ezen át kell esni!) — Persze, ennek az ügynek a hullámai kicsaptak a Dalszínház előkelő falai közül és a sajtó, a fölháborodott közvéleményre támaszkodva, követelte a grófi intendáns távozását a királyi műintézet éléről. Negyvennyolc óra után már porba is hullott a meggondolatlan intendáns feje és távoznia kellett arról a díszes polcról, ahová különben sem a tudása és művészi képzettsége emelte. Hogy élete végéig a társadalom színpadáról is letűnt és a legcsöndesebb visszavonultságban kellett vezekelnie meggondolatlanságáért, az úgy ebben, mint minden hasonló afférben csak természetesnek mondható. — Egyik fölülmúlhatatlan drámai művésznőnk nagy temperamentuma, nemcsak a kulisszák mögött, de a rivalda előtt is több színházi affért kapcsolt össze ünnepelt egyéniségével. Egyszer valami haragos heroina-szerepben megvert egy színésznövendéket, aki magasabb miniszteri tisztviselőcsaládból származott. Az eset hullámai itt is túlcsaptak a Nemzeti Színház falain és napokig cikkeztek róla a lapok, mígnem valami kompromissummal végetért ez a színházi affér. — Ugyanezen művésznő, valamely parádés szerepének furiózus alakítása közben meglátott egy urat a nézőtér első sorában, aki hátat fordítva a színpadnak, nem figyelt a művésznő alakítására. Nosza, alig hullott le a színpadi kárpit, az érzékeny tragika leküldötte a jegy árát az ő művészetét negligáló úrnak és névjegyére hevenyészett sorokban arra kérte, hogy távozzék a nézőtérről, mert viselkedése zavarja művészi munkájában ... Ezt el is lehetett hinni a temperamentumos, művészetimádó heroinának, aki egyszer, átmenetileg, azért vált meg a Nemzeti Színháztól, mert az intendáns gróf (össze nem cserélendő az operaházi affér hősével), szivarozott a Művészasszony jelenlétében ... A túltengő művészi önérzetnek ezt a megbocsájtható vadhajtásait, utóbb más kisebb színpadi egyéniségek is leutánozták és ezekből a túlfűtött színházi afférekből többé-kevésbbé mindig olyan bajok származtak, amelyek kihatoltak a társadalomra is és lovagias ügyeket is támasztottak.— Kálmán József, a valamikori neves nagyváradi szerkesztő egy színházi affér-ügyben írott cikke miatt esett el egyik dzsentri - ellenfelének golyójától, persze párbajban. — Vidor Pál a Népszínház v. igazgatója, Blaháné kedvelt művészpartnere egyik volt színésznőjével támadt súlyos szinházi afférje következtében, önkezével vetett véget értékes életének. A tragikus szinházi affér véres fejleményére még ma sem tudta ráteríteni a feledés fátyolát az igazságos közhangulat.—A legnevezetesebb színházi affér azonban Herczeg Ferenc Ocskay brigadéros című darabjának 1901-ben történt bemutatójával és azzal a dicsérő kritikával függött össze, amelyet a Magyarország című lapban Liptay Károly, az ismert színházi kritikus, írt a darabról és arról, hogy Herczeg diadalmas szinpadi alkotását (előzőleg a kitűnő darabnak „A labanc volt a címe) a Nemzeti Színház akkori fiatal igazgatója visszautasította. — Bonyolult sajtóper lett ebből, amely iránt az egész magyar társadalom a legteljesebb érdeklődést tanúsította. Liptay Károly a művészeti és irodalmi hátterű sajtóperben felülmaradt és ennek következtében a Nemzeti Színház igazgatójának be kellett adnia lemondását és át kellett adnia igazgatói székét Somló Sándornak, a többszörösen akadémiailag megkoszorúzott színészírónak. Bővebb részleteket erről a messzi kiható és minden tekintetben nagy horderejű színházi afférról az aktuális napisajtóban találhat az érdeklődő. szin_IV.0357.pdf IV