Címszó: Tannhauser - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0430.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0430.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31641.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Tannhauser

Szócikk: Tannhauser Regényes opera 3 felv. Szövegét írta Wagner Richard. (személy) (információ)  Magyarra fordította: id. Ábrányi Kornél. (személy) — Hőse egy ó-német (nyelv) monda szerinti, a thüringiai (ország) Hörselberg (ország) barlangjában elátkozva élő lovag, a kinek alakja később egy hasonló nevű szerelmi ének-költőével egybeolvadt. — Az opera szövegét W, R. 1842-ben (időpont) Teplicen (megye) kezdte írni, befejezte 30. születése napján (1843. (időpont) V. 22.); partitúráján lázasan, szinte önkívületben dolgozott 1845 (időpont) áprilisáig. A következő évad elején, okt. 19-én, a drezdai udv. operaház, (intézmény) amelynek akkori karnagya volt W., mutatta be, távolról sem akkora sikerrel, hogy meg lehetett volna jósolni, hogy az ihletett alkotó erőt sugárzó mű még száz év múlva is a népszerű remekek közt foglal helyet. Tudjuk, hogy W. az 1848-adiki, (időpont) Németországra (ország) is átterjedt forradalomban némi szerepet játszott, ezért őt túlszigoruan sújtották: egész Németország (ország) területéről száműzték, művei hosszú időre leszorultak a színpadról, a „T. is későn terjedt el. Nemzeti Színházunk (intézmény) (információ)  1871. (időpont) márc. 11-én mutatta be. Személyek: Hermann őrgróf: (szerep) (információ)  Kőszegi Károly, (személy) (információ)  Erzsébet: (szerep) Pauli Richárdné Markovits Ilka, (személy) (információ)  Tannhäuser: (szerep) Ellinger József, (személy) (információ)  Wolfram: (szerep) Láng Fülöp, (személy) (információ)  Walther von der Vogelweide: (szerep) Hajós Zsigmond, (személy) (információ)  Biterolf: (szerep) Bodorfi Henrik, (személy) (információ)  Henrik: (szerep) (információ)  Korbai Ferenc, (személy) (információ)  Reinmar: (szerep) Tallián János, (személy) (információ)  Venus: (szerep) Kocsis Irma, (személy) (információ)  Pásztorfiú: (szerep) Humán Alexa. (személy) (Karnagy Erkel Ferenc.) (személy) (információ)  Az akkori pesti (Budapest) közönség becsületére legyen mondva, hogy szép siker volt: az első 3 előadásának jövedelme 5.600 forint volt (akkor nagy összeg.). 13 év alatt 49 előadást ért, a mi nem kevés, tekintve, hogy a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  hetenként csak 3 opera előadást tarthatott. — Az 1884. (időpont) szept. 27-én megnyílt M. Kir. Operaházban (intézmény) is, mint a régi hajlékban, „Lohengrin, (cím) (információ)  megelőzte: a „T csak 1885. (időpont) febr. 1-én jelent meg itt először. Személyei voltak: Hermann őrgróf: (szerep) (információ)  Ney Dávid, (személy) (információ)  Erzsébet: (szerep) Turolla Emma, (személy) (információ)  Tannhäuser: (szerep) Gassi Ferenc, (személy) (információ)  Wolfram: (szerep) Bignio Lajos, (személy) (információ)  Walther: (szerep) Dalnoki Béni, (személy) (információ)  Biterolf: (szerep) Tallián János, (személy) (információ)  Henrik (szerep) (információ)  : Kiss Dezső, (személy) (információ)  Reinmar: (szerep) Szendrői Lajos, (személy) (információ)  Venus: (szerep) Rotter Gizella, (személy) (információ)  Pásztorfiú: (szerep) Kordin Mariska. (személy) (információ)  (Karnagy: Erkel Sándor.) (személy) (információ)  — 20 év alatt 100-szor ment; jubiláris előadása 1905. (időpont) ápr. 30-án folyt le. 200. előadása 1921. (időpont) nov. 13-án, 250. pedig 1924 (időpont) nov. 1-jén. — Nevezetes az 1907. (időpont) okt. 24-én bemutatott előadás: ekkor láttuk először az u. n. párizsi (ország) átdolgozást: Metternich hg. (személy) párizsi (ország) osztrák (nemzetiség) nagykövet neje (szül. Sándor Paulina grófnő) (személy) (információ)  kieszközölte III. Napoleon császár (személy) parancsát, hogy ott a Nagy Opera (intézmény) (információ)  adja elő T.-t; az operaigazgató, ismervén a főúri közönségének igényeit, nagy balletet kért Wagnertől, (személy) (információ)  a ki az I. felvonás elejét drámaiabbá és látványosabbá tette, de a többiben is tett némi változtatást. Az új szövegrészeket Várady Sándor (személy) (információ)  fordította le; azóta felváltva adja operaházunk a mű kétféle alakját. — (A rég elavult, félszázados magyar szöveg helyett e sorok írója 1916-ban (időpont) új fordítást készített, de amely csak kéziratban maradt.) — Operaházunk dicső estéinek emlékét idézzük fel, ha a lefolyt, majdnem félszázad alatt fellépett elsőrangú művészek névsorát adjuk, akik a „Tannhäuser-ban (cím) felléptek; címszereplők : De Grach Gyula, (személy) (információ)  Perotti Gyula, (személy) (információ)  Ritterhaus Alfréd, (személy) Ernst Henrik, (személy) (információ)  (ennek a nagy művésznek azonban már lehanyatlott a csillaga, mikor hazajött 1895 (időpont) elején), Broulik Ferenc, (személy) (információ)  Larizza Vincenzo, (személy) (információ)  Burián Károly, (személy) (információ)  Anthes György (személy) (információ)  (63-szor), Slezák Leó, (személy) Van Dyck Ernő, (személy) (információ)  Székelyhidy Ferenc; (személy) (információ)  legújabb szereplő Závodszky Zoltán. (személy) (információ)  — Erzsébet (szerep) alakítói többek közt: Schroeder Hanfstängel Mária, (személy) Vasquez grófné, (személy) (információ)  Diósyné Handel Berta, (személy) Rossini Paolina, (személy) (információ)  Krammer Teréz, (személy) (információ)  Sedlmayr Zsófia, (személy) Szamosi Elza, (személy) (információ)  Medek Anna, (személy) (információ)  Bihói Zóra, (személy) Bodó Erzsi. (személy) (információ)  — Venus: (szerep) Maleczkyné, Dévai Janka, (személy) Kaczér Margit, (személy) (információ)  Vasquezné, Krammer Teréz, (személy) Ney Hermin, (személy) (információ)  Medek Anna, (személy) (információ)  Sebeők Sári, (személy) (információ)  Záborszky Ilona, (személy) (információ)  Dömötör Ilona: (személy) (információ)  legújabban Walter Rózsi, (személy) (információ)  — Wolfram (szerep) szerepében: Takáts Mihály (személy) (információ)  remekelt 114-szer. Utóda Palló Imre (személy) (információ)  lett. — őrgróf: (szerep) Venczell Béla. (személy) (információ)  — Pásztorfiú: (szerep) Goda Gizella. (személy) (információ)  — Budapesten (Budapest) még a Népopera (intézmény) (információ)  is előadta T.-t: bemutatta 1913. (időpont) dec. 4-én. Személyei: Hermán őrgróf: (szerep) Bihar Sándor, (személy) (információ)  Erzsébet: (szerep) Murányi Erzsébet, (személy) (információ)  Tannhäuser: (szerep) Jadlowker Hermann, (személy) (információ)  Wolfram: (szerep) Gábor Arnold, (személy) (információ)  Walther: (szerep) Arányi Dezső, (személy) (információ)  Biterolf: (szerep) Pajor Ödön, (személy) (információ)  Heinrich: (szerep) (információ)  Huszár—. (személy) (információ)  Reinmar: (szerep) Mátrai Ernő, (személy) (információ)  Venus: (szerep) Ábrányi Emilné Várnay Rózsi, (személy) (információ)  Pásztorfiú: (szerep) Sebők Ilona, (személy) (információ)  4 apród: (szerep) Sándor Mariska, (személy) (információ)  Legard Adél, (személy) (információ)  Ney M., (személy) (információ)  Sebők Ilona; (személy) (információ)  Karnagy: (szerep) (információ)  Reiner Frigyes; (személy) (információ)  rendező: (szerep) (információ)  Mérei Adolf. (személy) (információ)  — Vidéken a halhatatlan emlékű Krecsányi Ignác (személy) (információ)  érdeme az első T. előadás: Temesvárott (megye) mutatta be, 1904. (időpont) márc. 5-én. Személyei voltak: őrgróf; (szerep) Vajda Alfréd, (személy) (információ)  Erzsébet.: (szerep) Andai Blanka, (személy) (információ)  Tannhäuser.: (szerep) Mihályi Ernő, (személy) (információ)  Wolfram: (szerep) Környei Béla (személy) (információ)  (a későbbi hőstenor), Walther: (szerep) Ternyei Lajos, (személy) (információ)  Venus: (szerep) Perényi Margit, (személy) (információ)  Pásztorfiú: (szerep) Kállay Lujza. (személy) (információ)  — Érdekesnek tartjuk a T. néhány külföldi bemutató előadásának napját közölni: Bécs, (ország) Thalia-Theater (intézmény) 1858. (időpont) szept. 2. —. Berlin, (ország) 1856. (időpont) jan. 7., 50. előad. 1907. (időpont) aug. 26. 600. pedig 1916. (időpont) aug. 24. — Párizs, (ország) 1861. (időpont) márc. 13. Híres est: megrendelt fütyülök és zajongók tették lehetetlenné, hogy a Nagy Opera műsorán fennmaradjon. Az idő mégis megérlelte a gyümölcsöt: u. o. 1895. (időpont) május 13-án a mű akkora sikert aratott, hogy 1909 (időpont) aug. közepén már 200. előadásával jubilálták. — Róma (ország) valószínűleg már régen ismerte, mikor az Apollo-színház (intézmény) itt 1886 (időpont) áprilisban színrehozta. — Prága (ország) is Neumann Angelo (személy) (információ)  híres német (nemzetiség) (információ)  operájából, ha nem élőbbről, ismerte már a T.-t, mikor a cseh (nemzetiség) (információ)  nemzeti Divadlo (intézmény) 1889 (időpont) elején bemutatta. — Madrid, (ország) Moszkva (ország) 1890 (időpont) márciusában adta először. (Kereszty István.) (személy) (információ)  szin_IV.0430.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Tannhauser címszóvég 31641 Szócikk: Tannhauser Regényes opera 3 felv. Szövegét írta Wagner Richard. yszemelynevy wagner richard yszemelynevy Wagner Richard yszemelynevy wagner yszemelynevy richard yszemelynevy yszemelynevy Wagner yszemelynevy Richard yszemelynevy ykodvegy Magyarra fordította: id. Ábrányi Kornél. yszemelynevy id. ábrányi kornél yszemelynevy id. Ábrányi Kornél yszemelynevy id. yszemelynevy ábrányi yszemelynevy kornél yszemelynevy yszemelynevy id. yszemelynevy Ábrányi yszemelynevy Kornél yszemel — Hőse egy ó-német ynyelvy ó-német ynyelvy ó-német ynyelvy ó-német ynyelvy ynyelvy ó-német ynyelvy ykodvegy monda szerinti, a thüringiai ytelepulesy thüringia ytelepulesy thüringia yorszagy Németország ykodvegy Hörselberg ytelepulesy hörselberg ytelepulesy Hörselberg yorszagy Németország ykodvegy barlangjában elátkozva élő lovag, a kinek alakja később egy hasonló nevű szerelmi ének-költőével egybeolvadt. — Az opera szövegét W, R. 1842-ben Teplicen ytelepulesy teplic ytelepulesy Teplic ymegyey szepes megye ykodvegy kezdte írni, befejezte 30. születése napján (1843. V. 22.); partitúráján lázasan, szinte önkívületben dolgozott 1845 áprilisáig. A következő évad elején, okt. 19-én, a drezdai udv. operaház, yintezmenyy drezdai udv. operaház yintezmenyy drezdai yintezmenyy drezdai yintezmenyy udv. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy drezdai yintezmenyy ykodvegy amelynek akkori karnagya volt W., mutatta be, távolról sem akkora sikerrel, hogy meg lehetett volna jósolni, hogy az ihletett alkotó erőt sugárzó mű még száz év múlva is a népszerű remekek közt foglal helyet. Tudjuk, hogy W. az 1848-adiki, Németországra xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 ytelepulesy németország ytelepulesy Németország yorszagy Németország ykodvegy is átterjedt forradalomban némi szerepet játszott, ezért őt túlszigoruan sújtották: egész Németország ytelepulesy németország ytelepulesy Németország yorszagy Németország ykodvegy területéről száműzték, művei hosszú időre leszorultak a színpadról, a „T. is későn terjedt el. Nemzeti Színházunk yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy 1871. xevtizedx 1875 márc. xtalanevtizedx 1885 11-én mutatta be. Személyek: Hermann őrgróf: yszerepy hermann őrgróf yszerepy Hermann őrgróf yszerepy hermann yszerepy őrgróf yszerepy yszerepy Hermann yszerepy őrgróf yszerepy ykodvegy Kőszegi Károly, yszemelynevy kőszegi károly yszemelynevy Kőszegi Károly yszemelynevy kőszegi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kőszegi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Erzsébet: yszerepy erzsébet yszerepy Erzsébet yszerepy erzsébet yszerepy yszerepy Erzsébet yszerepy ykodvegy Pauli Richárdné Markovits Ilka, yszemelynevy pauli richárdné markovits ilka yszemelynevy Pauli Richárdné Markovits Ilka yszemelynevy pauli yszemelynevy richárdné yszemelynevy markovits yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Pau Tannhäuser: yszerepy tannhäuser yszerepy Tannhäuser yszerepy tannhäuser yszerepy yszerepy Tannhäuser yszerepy ykodvegy Ellinger József, yszemelynevy ellinger józsef yszemelynevy Ellinger József yszemelynevy ellinger yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ellinger yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Wolfram: yszerepy wolfram yszerepy Wolfram yszerepy wolfram yszerepy yszerepy Wolfram yszerepy ykodvegy Láng Fülöp, yszemelynevy láng fülöp yszemelynevy Láng Fülöp yszemelynevy láng yszemelynevy fülöp yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Fülöp yszemelynevy ykodvegy Walther von der Vogelweide: yszerepy walther von der vogelweide yszerepy Walther von der Vogelweide yszerepy walther yszerepy von yszerepy der yszerepy vogelweide yszerepy yszerepy Walther yszerepy von yszerepy der yszerepy Voge Hajós Zsigmond, yszemelynevy hajós zsigmond yszemelynevy Hajós Zsigmond yszemelynevy hajós yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Hajós yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Biterolf: yszerepy biterolf yszerepy Biterolf yszerepy biterolf yszerepy yszerepy Biterolf yszerepy ykodvegy Bodorfi Henrik, yszemelynevy bodorfi henrik yszemelynevy Bodorfi Henrik yszemelynevy bodorfi yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Bodorfi yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Henrik: yszerepy henrik yszerepy Henrik yszerepy henrik yszerepy yszerepy Henrik yszerepy ykodvegy Korbai Ferenc, yszemelynevy korbai ferenc yszemelynevy Korbai Ferenc yszemelynevy korbai yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Korbai yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Reinmar: yszerepy reinmar yszerepy Reinmar yszerepy reinmar yszerepy yszerepy Reinmar yszerepy ykodvegy Tallián János, yszemelynevy tallián jános yszemelynevy Tallián János yszemelynevy tallián yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Tallián yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Venus: yszerepy venus yszerepy Venus yszerepy venus yszerepy yszerepy Venus yszerepy ykodvegy Kocsis Irma, yszemelynevy kocsis irma yszemelynevy Kocsis Irma yszemelynevy kocsis yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Kocsis yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Pásztorfiú: yszerepy pásztorfiú yszerepy Pásztorfiú yszerepy pásztorfiú yszerepy yszerepy Pásztorfiú yszerepy ykodvegy Humán Alexa. yszemelynevy humán alexa yszemelynevy Humán Alexa yszemelynevy humán yszemelynevy alexa yszemelynevy yszemelynevy Humán yszemelynevy Alexa yszemelynevy ykodvegy (Karnagy Erkel Ferenc.) yszemelynevy erkel ferenc yszemelynevy Erkel Ferenc yszemelynevy erkel yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Az akkori pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy közönség becsületére legyen mondva, hogy szép siker volt: az első 3 előadásának jövedelme 5.600 forint volt (akkor nagy összeg.). 13 év alatt 49 előadást ért, a mi nem kevés, tekintve, hogy a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy hetenként csak 3 opera előadást tarthatott. — Az 1884. xevtizedx 1885 szept. 27-én megnyílt M. Kir. Operaházban yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy is, mint a régi hajlékban, „Lohengrin, ycimy lohengrin ycimy Lohengrin ycimy lohengrin ycimy ycimy Lohengrin ycimy ykodvegy megelőzte: a „T csak 1885. febr. xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 1-én jelent meg itt először. Személyei voltak: Hermann őrgróf: yszerepy hermann őrgróf yszerepy Hermann őrgróf yszerepy hermann yszerepy őrgróf yszerepy yszerepy Hermann yszerepy őrgróf yszerepy ykodvegy Ney Dávid, yszemelynevy ney dávid yszemelynevy Ney Dávid yszemelynevy ney yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy Erzsébet: yszerepy erzsébet yszerepy Erzsébet yszerepy erzsébet yszerepy yszerepy Erzsébet yszerepy ykodvegy Turolla Emma, yszemelynevy turolla emma yszemelynevy Turolla Emma yszemelynevy turolla yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Turolla yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Tannhäuser: yszerepy tannhäuser yszerepy Tannhäuser yszerepy tannhäuser yszerepy yszerepy Tannhäuser yszerepy ykodvegy Gassi Ferenc, yszemelynevy gassi ferenc yszemelynevy Gassi Ferenc yszemelynevy gassi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Gassi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Wolfram: yszerepy wolfram yszerepy Wolfram yszerepy wolfram yszerepy yszerepy Wolfram yszerepy ykodvegy Bignio Lajos, yszemelynevy bignio lajos yszemelynevy Bignio Lajos yszemelynevy bignio yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Bignio yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Walther: yszerepy walther yszerepy Walther yszerepy walther yszerepy yszerepy Walther yszerepy ykodvegy Dalnoki Béni, yszemelynevy dalnoki béni yszemelynevy Dalnoki Béni yszemelynevy dalnoki yszemelynevy béni yszemelynevy yszemelynevy Dalnoki yszemelynevy Béni yszemelynevy ykodvegy Biterolf: yszerepy biterolf yszerepy Biterolf yszerepy biterolf yszerepy yszerepy Biterolf yszerepy ykodvegy Tallián János, yszemelynevy tallián jános yszemelynevy Tallián János yszemelynevy tallián yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Tallián yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Henrik yszerepy henrik yszerepy Henrik yszerepy henrik yszerepy yszerepy Henrik yszerepy ykodvegy : Kiss Dezső, yszemelynevy kiss dezső yszemelynevy Kiss Dezső yszemelynevy kiss yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Reinmar: yszerepy reinmar yszerepy Reinmar yszerepy reinmar yszerepy yszerepy Reinmar yszerepy ykodvegy Szendrői Lajos, yszemelynevy szendrői lajos yszemelynevy Szendrői Lajos yszemelynevy szendrői yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szendrői yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Venus: yszerepy venus yszerepy Venus yszerepy venus yszerepy yszerepy Venus yszerepy ykodvegy Rotter Gizella, yszemelynevy rotter gizella yszemelynevy Rotter Gizella yszemelynevy rotter yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Rotter yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Pásztorfiú: yszerepy pásztorfiú yszerepy Pásztorfiú yszerepy pásztorfiú yszerepy yszerepy Pásztorfiú yszerepy ykodvegy Kordin Mariska. yszemelynevy kordin mariska yszemelynevy Kordin Mariska yszemelynevy kordin yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Kordin yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy (Karnagy: Erkel Sándor.) yszemelynevy erkel sándor yszemelynevy Erkel Sándor yszemelynevy erkel yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy — 20 év alatt 100-szor ment; jubiláris előadása 1905. xevtizedx 1905 ápr. xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 30-án folyt le. 200. előadása 1921. xevtizedx 1925 nov. 13-án, 250. pedig 1924 nov. 1-jén. — Nevezetes az 1907. xevtizedx 1905 okt. xtalanevtizedx 1915 24-én bemutatott előadás: ekkor láttuk először az u. n. párizsi ytelepulesy párizs ytelepulesy párizs yorszagy Franciaország ykodvegy átdolgozást: Metternich hg. yszemelynevy metternich hg. yszemelynevy Metternich hg. yszemelynevy metternich yszemelynevy hg. yszemelynevy yszemelynevy Metternich yszemelynevy hg. yszemelynevy ykodvegy párizsi ytelepulesy párizs ytelepulesy párizs yorszagy Franciaország ykodvegy osztrák ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy ykodvegy nagykövet neje (szül. Sándor Paulina grófnő) yszemelynevy sándor paulina grófnő yszemelynevy Sándor Paulina grófnő yszemelynevy sándor yszemelynevy paulina yszemelynevy grófnő yszemelynevy yszemelynevy Sándor yszemelynevy Paulina yszemelynevy gr kieszközölte III. Napoleon császár yszemelynevy iii. napoleon császár yszemelynevy III. Napoleon császár yszemelynevy iii. yszemelynevy napoleon yszemelynevy császár yszemelynevy yszemelynevy III. yszemelynevy Napoleon yszemelynevy csá parancsát, hogy ott a Nagy Opera yintezmenyy nagy opera yintezmenyy Nagy Ope yintezmenyy nagy yintezmenyy opera yintezmenyy yintezmenyy Nagy yintezmenyy Ope yintezmenyy ykodvegy adja elő T.-t; az operaigazgató, ismervén a főúri közönségének igényeit, nagy balletet kért Wagnertől, yszemelynevy wagner yszemelynevy Wagner yszemelynevy wagner yszemelynevy yszemelynevy Wagner yszemelynevy ykodvegy a ki az I. felvonás elejét drámaiabbá és látványosabbá tette, de a többiben is tett némi változtatást. Az új szövegrészeket Várady Sándor yszemelynevy várady sándor yszemelynevy Várady Sándor yszemelynevy várady yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Várady yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy fordította le; azóta felváltva adja operaházunk a mű kétféle alakját. — (A rég elavult, félszázados magyar szöveg helyett e sorok írója 1916-ban xevtizedx 1915 új fordítást készített, de amely csak kéziratban maradt.) — Operaházunk dicső estéinek emlékét idézzük fel, ha a lefolyt, majdnem félszázad alatt fellépett elsőrangú művészek névsorát adjuk, akik a „Tannhäuser-ban ycimy tannhäuser ycimy Tannhäuser ycimy tannhäuser ycimy ycimy Tannhäuser ycimy ykodvegy felléptek; címszereplők : De Grach Gyula, yszemelynevy de grach gyula yszemelynevy De Grach Gyula yszemelynevy de yszemelynevy grach yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy De yszemelynevy Grach yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Perotti Gyula, yszemelynevy perotti gyula yszemelynevy Perotti Gyula yszemelynevy perotti yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Perotti yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Ritterhaus Alfréd, yszemelynevy ritterhaus alfréd yszemelynevy Ritterhaus Alfréd yszemelynevy ritterhaus yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Ritterhaus yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy Ernst Henrik, yszemelynevy ernst henrik yszemelynevy Ernst Henrik yszemelynevy ernst yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Ernst yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy (ennek a nagy művésznek azonban már lehanyatlott a csillaga, mikor hazajött 1895 xevtizedx 1895 elején), xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 Broulik Ferenc, yszemelynevy broulik ferenc yszemelynevy Broulik Ferenc yszemelynevy broulik yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Broulik yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Larizza Vincenzo, yszemelynevy larizza vincenzo yszemelynevy Larizza Vincenzo yszemelynevy larizza yszemelynevy vincenzo yszemelynevy yszemelynevy Larizza yszemelynevy Vincenzo yszemelynevy ykodvegy Burián Károly, yszemelynevy burián károly yszemelynevy Burián Károly yszemelynevy burián yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Burián yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Anthes György yszemelynevy anthes györgy yszemelynevy Anthes György yszemelynevy anthes yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Anthes yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy (63-szor), Slezák Leó, yszemelynevy slezák leó yszemelynevy Slezák Leó yszemelynevy slezák yszemelynevy leó yszemelynevy yszemelynevy Slezák yszemelynevy Leó yszemelynevy ykodvegy Van Dyck Ernő, yszemelynevy van dyck ernő yszemelynevy Van Dyck Ernő yszemelynevy van yszemelynevy dyck yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Van yszemelynevy Dyck yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Székelyhidy Ferenc; yszemelynevy székelyhidy ferenc yszemelynevy Székelyhidy Ferenc yszemelynevy székelyhidy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Székelyhidy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy legújabb szereplő Závodszky Zoltán. yszemelynevy závodszky zoltán yszemelynevy Závodszky Zoltán yszemelynevy závodszky yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Závodszky yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy — Erzsébet yszerepy erzsébet yszerepy Erzsébet yszerepy erzsébet yszerepy yszerepy Erzsébet yszerepy ykodvegy alakítói többek közt: Schroeder Hanfstängel Mária, yszemelynevy schroeder hanfstängel mária yszemelynevy Schroeder Hanfstängel Mária yszemelynevy schroeder yszemelynevy hanfstängel yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Schroeder yszemelynevy Ha Vasquez grófné, yszemelynevy vasquez grófne yszemelynevy Vasquez grófné yszemelynevy vasquez yszemelynevy grófne yszemelynevy yszemelynevy Vasquez yszemelynevy grófné yszemelynevy ykodvegy Diósyné Handel Berta, yszemelynevy diósyné handel berta yszemelynevy Diósyné Handel Berta yszemelynevy diósyné yszemelynevy handel yszemelynevy berta yszemelynevy yszemelynevy Diósyné yszemelynevy Handel yszemelynevy Berta Rossini Paolina, yszemelynevy rossini paolina yszemelynevy Rossini Paolina yszemelynevy rossini yszemelynevy paolina yszemelynevy yszemelynevy Rossini yszemelynevy Paolina yszemelynevy ykodvegy Krammer Teréz, yszemelynevy krammer teréz yszemelynevy Krammer Teréz yszemelynevy krammer yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Krammer yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy Sedlmayr Zsófia, yszemelynevy sedlmayr zsófia yszemelynevy Sedlmayr Zsófia yszemelynevy sedlmayr yszemelynevy zsófia yszemelynevy yszemelynevy Sedlmayr yszemelynevy Zsófia yszemelynevy ykodvegy Szamosi Elza, yszemelynevy szamosi elza yszemelynevy Szamosi Elza yszemelynevy szamosi yszemelynevy elza yszemelynevy yszemelynevy Szamosi yszemelynevy Elza yszemelynevy ykodvegy Medek Anna, yszemelynevy medek anna yszemelynevy Medek Anna yszemelynevy medek yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Medek yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Bihói Zóra, yszemelynevy bihói zóra yszemelynevy Bihói Zóra yszemelynevy bihói yszemelynevy zóra yszemelynevy yszemelynevy Bihói yszemelynevy Zóra yszemelynevy ykodvegy Bodó Erzsi. yszemelynevy bodó erzsi yszemelynevy Bodó Erzsi yszemelynevy bodó yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Bodó yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy — Venus: yszerepy venus yszerepy Venus yszerepy venus yszerepy yszerepy Venus yszerepy ykodvegy Maleczkyné, Dévai Janka, yszemelynevy maleczkyné, dévai janka yszemelynevy Maleczkyné, Dévai Janka yszemelynevy maleczkyné, yszemelynevy dévai yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Maleczkyné, yszemelynevy Dévai yszeme Kaczér Margit, yszemelynevy kaczér margit yszemelynevy Kaczér Margit yszemelynevy kaczér yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Kaczér yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Vasquezné, Krammer Teréz, yszemelynevy vasquezné, krammer teréz yszemelynevy Vasquezné, Krammer Teréz yszemelynevy vasquezné, yszemelynevy krammer yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Vasquezné, yszemelynevy Krammer ys Ney Hermin, yszemelynevy ney hermin yszemelynevy Ney Hermin yszemelynevy ney yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy Medek Anna, yszemelynevy medek anna yszemelynevy Medek Anna yszemelynevy medek yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Medek yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Sebeők Sári, yszemelynevy sebeők sári yszemelynevy Sebeők Sári yszemelynevy sebeők yszemelynevy sári yszemelynevy yszemelynevy Sebeők yszemelynevy Sári yszemelynevy ykodvegy Záborszky Ilona, yszemelynevy záborszky ilona yszemelynevy Záborszky Ilona yszemelynevy záborszky yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Záborszky yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Dömötör Ilona: yszemelynevy dömötör ilona yszemelynevy Dömötör Ilona yszemelynevy dömötör yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Dömötör yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy legújabban Walter Rózsi, yszemelynevy walter rózsi yszemelynevy Walter Rózsi yszemelynevy walter yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Walter yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy — Wolfram yszerepy wolfram yszerepy Wolfram yszerepy wolfram yszerepy yszerepy Wolfram yszerepy ykodvegy szerepében: Takáts Mihály yszemelynevy takáts mihály yszemelynevy Takáts Mihály yszemelynevy takáts yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Takáts yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy remekelt 114-szer. Utóda Palló Imre yszemelynevy palló imre yszemelynevy Palló Imre yszemelynevy palló yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Palló yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy lett. — őrgróf: yszerepy őrgróf yszerepy őrgróf yszerepy őrgróf yszerepy yszerepy őrgróf yszerepy ykodvegy Venczell Béla. yszemelynevy venczell béla yszemelynevy Venczell Béla yszemelynevy venczell yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Venczell yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy — Pásztorfiú: yszerepy pásztorfiú yszerepy Pásztorfiú yszerepy pásztorfiú yszerepy yszerepy Pásztorfiú yszerepy ykodvegy Goda Gizella. yszemelynevy goda gizella yszemelynevy Goda Gizella yszemelynevy goda yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Goda yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy — Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy még a Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népopera yintezmenyy ykodvegy is előadta T.-t: bemutatta 1913. xevtizedx 1915 dec. 4-én. Személyei: Hermán őrgróf: yszerepy hermán őrgróf yszerepy Hermán őrgróf yszerepy hermán yszerepy őrgróf yszerepy yszerepy Hermán yszerepy őrgróf yszerepy ykodvegy Bihar Sándor, yszemelynevy bihar sándor yszemelynevy Bihar Sándor yszemelynevy bihar yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Bihar yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Erzsébet: yszerepy erzsébet yszerepy Erzsébet yszerepy erzsébet yszerepy yszerepy Erzsébet yszerepy ykodvegy Murányi Erzsébet, yszemelynevy murányi erzsébet yszemelynevy Murányi Erzsébet yszemelynevy murányi yszemelynevy erzsébet yszemelynevy yszemelynevy Murányi yszemelynevy Erzsébet yszemelynevy ykodvegy Tannhäuser: yszerepy tannhäuser yszerepy Tannhäuser yszerepy tannhäuser yszerepy yszerepy Tannhäuser yszerepy ykodvegy Jadlowker Hermann, yszemelynevy jadlowker hermann yszemelynevy Jadlowker Hermann yszemelynevy jadlowker yszemelynevy hermann yszemelynevy yszemelynevy Jadlowker yszemelynevy Hermann yszemelynevy ykodvegy Wolfram: yszerepy wolfram yszerepy Wolfram yszerepy wolfram yszerepy yszerepy Wolfram yszerepy ykodvegy Gábor Arnold, yszemelynevy gábor arnold yszemelynevy Gábor Arnold yszemelynevy gábor yszemelynevy arnold yszemelynevy yszemelynevy Gábor yszemelynevy Arnold yszemelynevy ykodvegy Walther: yszerepy walther yszerepy Walther yszerepy walther yszerepy yszerepy Walther yszerepy ykodvegy Arányi Dezső, yszemelynevy arányi dezső yszemelynevy Arányi Dezső yszemelynevy arányi yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Arányi yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Biterolf: yszerepy biterolf yszerepy Biterolf yszerepy biterolf yszerepy yszerepy Biterolf yszerepy ykodvegy Pajor Ödön, yszemelynevy pajor ödön yszemelynevy Pajor Ödön yszemelynevy pajor yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Pajor yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Heinrich: yszerepy heinrich yszerepy Heinrich yszerepy heinrich yszerepy yszerepy Heinrich yszerepy ykodvegy Huszár—. yszemelynevy huszár yszemelynevy Huszár yszemelynevy huszár yszemelynevy yszemelynevy Huszár yszemelynevy ykodvegy Reinmar: yszerepy reinmar yszerepy Reinmar yszerepy reinmar yszerepy yszerepy Reinmar yszerepy ykodvegy Mátrai Ernő, yszemelynevy mátrai ernő yszemelynevy Mátrai Ernő yszemelynevy mátrai yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Venus: yszerepy venus yszerepy Venus yszerepy venus yszerepy yszerepy Venus yszerepy ykodvegy Ábrányi Emilné Várnay Rózsi, yszemelynevy ábrányi emilné várnay rózsi yszemelynevy Ábrányi Emilné Várnay Rózsi yszemelynevy ábrányi yszemelynevy emilné yszemelynevy várnay yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Ábrányi ysze Pásztorfiú: yszerepy pásztorfiú yszerepy Pásztorfiú yszerepy pásztorfiú yszerepy yszerepy Pásztorfiú yszerepy ykodvegy Sebők Ilona, yszemelynevy sebők ilona yszemelynevy Sebők Ilona yszemelynevy sebők yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Sebők yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy 4 apród: yszerepy apród yszerepy apród yszerepy apród yszerepy yszerepy apród yszerepy ykodvegy Sándor Mariska, yszemelynevy sándor mariska yszemelynevy Sándor Mariska yszemelynevy sándor yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Sándor yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Legard Adél, yszemelynevy legard adél yszemelynevy Legard Adél yszemelynevy legard yszemelynevy adél yszemelynevy yszemelynevy Legard yszemelynevy Adél yszemelynevy ykodvegy Ney M., yszemelynevy ney m. yszemelynevy Ney M. yszemelynevy ney yszemelynevy m. yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy M. yszemelynevy ykodvegy Sebők Ilona; yszemelynevy sebők ilona yszemelynevy Sebők Ilona yszemelynevy sebők yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Sebők yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Karnagy: yszerepy karnagy yszerepy Karnagy yszerepy karnagy yszerepy yszerepy Karnagy yszerepy ykodvegy Reiner Frigyes; yszemelynevy reiner frigyes yszemelynevy Reiner Frigyes yszemelynevy reiner yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Reiner yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy rendező: yszerepy rendező yszerepy rendező yszerepy rendező yszerepy yszerepy rendező yszerepy ykodvegy Mérei Adolf. yszemelynevy mérei adolf yszemelynevy Mérei Adolf yszemelynevy mérei yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Mérei yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy — Vidéken a halhatatlan emlékű Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy érdeme az első T. előadás: Temesvárott ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy mutatta be, 1904. xevtizedx 1905 márc. 5-én. Személyei voltak: őrgróf; yszerepy őrgróf yszerepy őrgróf yszerepy őrgróf yszerepy yszerepy őrgróf yszerepy ykodvegy Vajda Alfréd, yszemelynevy vajda alfréd yszemelynevy Vajda Alfréd yszemelynevy vajda yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Vajda yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy Erzsébet.: yszerepy erzsébet yszerepy Erzsébet yszerepy erzsébet yszerepy yszerepy Erzsébet yszerepy ykodvegy Andai Blanka, yszemelynevy andai blanka yszemelynevy Andai Blanka yszemelynevy andai yszemelynevy blanka yszemelynevy yszemelynevy Andai yszemelynevy Blanka yszemelynevy ykodvegy Tannhäuser.: yszerepy tannhäuser yszerepy Tannhäuser yszerepy tannhäuser yszerepy yszerepy Tannhäuser yszerepy ykodvegy Mihályi Ernő, yszemelynevy mihályi ernő yszemelynevy Mihályi Ernő yszemelynevy mihályi yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Mihályi yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Wolfram: yszerepy wolfram yszerepy Wolfram yszerepy wolfram yszerepy yszerepy Wolfram yszerepy ykodvegy Környei Béla yszemelynevy környei béla yszemelynevy Környei Béla yszemelynevy környei yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Környei yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy (a későbbi hőstenor), Walther: yszerepy walther yszerepy Walther yszerepy walther yszerepy yszerepy Walther yszerepy ykodvegy Ternyei Lajos, yszemelynevy ternyei lajos yszemelynevy Ternyei Lajos yszemelynevy ternyei yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Ternyei yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Venus: yszerepy venus yszerepy Venus yszerepy venus yszerepy yszerepy Venus yszerepy ykodvegy Perényi Margit, yszemelynevy perényi margit yszemelynevy Perényi Margit yszemelynevy perényi yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Perényi yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Pásztorfiú: yszerepy pásztorfiú yszerepy Pásztorfiú yszerepy pásztorfiú yszerepy yszerepy Pásztorfiú yszerepy ykodvegy Kállay Lujza. yszemelynevy kállay lujza yszemelynevy Kállay Lujza yszemelynevy kállay yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Kállay yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy — Érdekesnek tartjuk a T. néhány külföldi bemutató előadásának napját közölni: Bécs, ytelepulesy bécs ytelepulesy Bécs yorszagy Ausztria ykodvegy Thalia-Theater yintezmenyy thalia-theater yintezmenyy Thalia-T yintezmenyy thalia-theater yintezmenyy yintezmenyy Thalia-T yintezmenyy ykodvegy 1858. xevtizedx 1855 szept. 2. —. Berlin, ytelepulesy berlin ytelepulesy Berlin yorszagy Németország ykodvegy 1856. jan. xtalanevtizedx 1865 xtalanevtizedx 1875 7., 50. előad. 1907. xevtizedx 1905 aug. xtalanevtizedx 1915 26. 600. pedig 1916. xevtizedx 1915 aug. 24. — Párizs, ytelepulesy párizs ytelepulesy Párizs yorszagy Franciaország ykodvegy 1861. xevtizedx 1865 márc. xtalanevtizedx 1875 xtalanevtizedx 1885 13. Híres est: megrendelt fütyülök és zajongók tették lehetetlenné, hogy a Nagy Opera műsorán fennmaradjon. Az idő mégis megérlelte a gyümölcsöt: u. o. 1895. xevtizedx 1895 május xtalanevtizedx 1905 13-án a mű akkora sikert aratott, hogy 1909 xevtizedx 1905 aug. közepén már 200. előadásával jubilálták. — Róma ytelepulesy róma ytelepulesy Róma yorszagy Olaszország ykodvegy valószínűleg már régen ismerte, mikor az Apollo-színház yintezmenyy apollo-színház yintezmenyy Apollo-s yintezmenyy apollo-színház yintezmenyy yintezmenyy Apollo-s yintezmenyy ykodvegy itt 1886 xevtizedx 1885 áprilisban színrehozta. — Prága ytelepulesy prága ytelepulesy Prága yorszagy Csehország ykodvegy is Neumann Angelo yszemelynevy neumann angelo yszemelynevy Neumann Angelo yszemelynevy neumann yszemelynevy angelo yszemelynevy yszemelynevy Neumann yszemelynevy Angelo yszemelynevy ykodvegy híres német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy operájából, ha nem élőbbről, ismerte már a T.-t, mikor a cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy ynemzetisegy cseh ynemzetisegy ykodvegy nemzeti Divadlo yintezmenyy divadlo yintezmenyy Divadlo yintezmenyy divadlo yintezmenyy yintezmenyy Divadlo yintezmenyy ykodvegy 1889 elején xtalanevtizedx 1895 bemutatta. — Madrid, ytelepulesy madrid ytelepulesy Madrid yorszagy Spanyolország ykodvegy Moszkva ytelepulesy moszkva ytelepulesy Moszkva yorszagy Oroszország ykodvegy 1890 xevtizedx 1895 márciusában xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 adta először. (Kereszty István.) yszemelynevy kereszty istván yszemelynevy Kereszty István yszemelynevy kereszty yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kereszty yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy kereszty istván szin_IV.0430.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Tannhauser - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0430.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0430.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31641.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Tannhauser

Szócikk: Tannhauser Regényes opera 3 felv. Szövegét írta Wagner Richard. Magyarra fordította: id. Ábrányi Kornél. — Hőse egy ó-német monda szerinti, a thüringiai Hörselberg barlangjában elátkozva élő lovag, a kinek alakja később egy hasonló nevű szerelmi ének-költőével egybeolvadt. — Az opera szövegét W, R. 1842-ben Teplicen kezdte írni, befejezte 30. születése napján (1843. V. 22.); partitúráján lázasan, szinte önkívületben dolgozott 1845 áprilisáig. A következő évad elején, okt. 19-én, a drezdai udv. operaház, amelynek akkori karnagya volt W., mutatta be, távolról sem akkora sikerrel, hogy meg lehetett volna jósolni, hogy az ihletett alkotó erőt sugárzó mű még száz év múlva is a népszerű remekek közt foglal helyet. Tudjuk, hogy W. az 1848-adiki, Németországra is átterjedt forradalomban némi szerepet játszott, ezért őt túlszigoruan sújtották: egész Németország területéről száműzték, művei hosszú időre leszorultak a színpadról, a „T. is későn terjedt el. Nemzeti Színházunk 1871. márc. 11-én mutatta be. Személyek: Hermann őrgróf: Kőszegi Károly, Erzsébet: Pauli Richárdné Markovits Ilka, Tannhäuser: Ellinger József, Wolfram: Láng Fülöp, Walther von der Vogelweide: Hajós Zsigmond, Biterolf: Bodorfi Henrik, Henrik: Korbai Ferenc, Reinmar: Tallián János, Venus: Kocsis Irma, Pásztorfiú: Humán Alexa. (Karnagy Erkel Ferenc.) Az akkori pesti közönség becsületére legyen mondva, hogy szép siker volt: az első 3 előadásának jövedelme 5.600 forint volt (akkor nagy összeg.). 13 év alatt 49 előadást ért, a mi nem kevés, tekintve, hogy a Nemzeti Színház hetenként csak 3 opera előadást tarthatott. — Az 1884. szept. 27-én megnyílt M. Kir. Operaházban is, mint a régi hajlékban, „Lohengrin, megelőzte: a „T csak 1885. febr. 1-én jelent meg itt először. Személyei voltak: Hermann őrgróf: Ney Dávid, Erzsébet: Turolla Emma, Tannhäuser: Gassi Ferenc, Wolfram: Bignio Lajos, Walther: Dalnoki Béni, Biterolf: Tallián János, Henrik : Kiss Dezső, Reinmar: Szendrői Lajos, Venus: Rotter Gizella, Pásztorfiú: Kordin Mariska. (Karnagy: Erkel Sándor.) — 20 év alatt 100-szor ment; jubiláris előadása 1905. ápr. 30-án folyt le. 200. előadása 1921. nov. 13-án, 250. pedig 1924 nov. 1-jén. — Nevezetes az 1907. okt. 24-én bemutatott előadás: ekkor láttuk először az u. n. párizsi átdolgozást: Metternich hg. párizsi osztrák nagykövet neje (szül. Sándor Paulina grófnő) kieszközölte III. Napoleon császár parancsát, hogy ott a Nagy Opera adja elő T.-t; az operaigazgató, ismervén a főúri közönségének igényeit, nagy balletet kért Wagnertől, a ki az I. felvonás elejét drámaiabbá és látványosabbá tette, de a többiben is tett némi változtatást. Az új szövegrészeket Várady Sándor fordította le; azóta felváltva adja operaházunk a mű kétféle alakját. — (A rég elavult, félszázados magyar szöveg helyett e sorok írója 1916-ban új fordítást készített, de amely csak kéziratban maradt.) — Operaházunk dicső estéinek emlékét idézzük fel, ha a lefolyt, majdnem félszázad alatt fellépett elsőrangú művészek névsorát adjuk, akik a „Tannhäuser-ban felléptek; címszereplők : De Grach Gyula, Perotti Gyula, Ritterhaus Alfréd, Ernst Henrik, (ennek a nagy művésznek azonban már lehanyatlott a csillaga, mikor hazajött 1895 elején), Broulik Ferenc, Larizza Vincenzo, Burián Károly, Anthes György (63-szor), Slezák Leó, Van Dyck Ernő, Székelyhidy Ferenc; legújabb szereplő Závodszky Zoltán. — Erzsébet alakítói többek közt: Schroeder Hanfstängel Mária, Vasquez grófné, Diósyné Handel Berta, Rossini Paolina, Krammer Teréz, Sedlmayr Zsófia, Szamosi Elza, Medek Anna, Bihói Zóra, Bodó Erzsi. — Venus: Maleczkyné, Dévai Janka, Kaczér Margit, Vasquezné, Krammer Teréz, Ney Hermin, Medek Anna, Sebeők Sári, Záborszky Ilona, Dömötör Ilona: legújabban Walter Rózsi, — Wolfram szerepében: Takáts Mihály remekelt 114-szer. Utóda Palló Imre lett. — őrgróf: Venczell Béla. — Pásztorfiú: Goda Gizella. — Budapesten még a Népopera is előadta T.-t: bemutatta 1913. dec. 4-én. Személyei: Hermán őrgróf: Bihar Sándor, Erzsébet: Murányi Erzsébet, Tannhäuser: Jadlowker Hermann, Wolfram: Gábor Arnold, Walther: Arányi Dezső, Biterolf: Pajor Ödön, Heinrich: Huszár—. Reinmar: Mátrai Ernő, Venus: Ábrányi Emilné Várnay Rózsi, Pásztorfiú: Sebők Ilona, 4 apród: Sándor Mariska, Legard Adél, Ney M., Sebők Ilona; Karnagy: Reiner Frigyes; rendező: Mérei Adolf. — Vidéken a halhatatlan emlékű Krecsányi Ignác érdeme az első T. előadás: Temesvárott mutatta be, 1904. márc. 5-én. Személyei voltak: őrgróf; Vajda Alfréd, Erzsébet.: Andai Blanka, Tannhäuser.: Mihályi Ernő, Wolfram: Környei Béla (a későbbi hőstenor), Walther: Ternyei Lajos, Venus: Perényi Margit, Pásztorfiú: Kállay Lujza. — Érdekesnek tartjuk a T. néhány külföldi bemutató előadásának napját közölni: Bécs, Thalia-Theater 1858. szept. 2. —. Berlin, 1856. jan. 7., 50. előad. 1907. aug. 26. 600. pedig 1916. aug. 24. — Párizs, 1861. márc. 13. Híres est: megrendelt fütyülök és zajongók tették lehetetlenné, hogy a Nagy Opera műsorán fennmaradjon. Az idő mégis megérlelte a gyümölcsöt: u. o. 1895. május 13-án a mű akkora sikert aratott, hogy 1909 aug. közepén már 200. előadásával jubilálták. — Róma valószínűleg már régen ismerte, mikor az Apollo-színház itt 1886 áprilisban színrehozta. — Prága is Neumann Angelo híres német operájából, ha nem élőbbről, ismerte már a T.-t, mikor a cseh nemzeti Divadlo 1889 elején bemutatta. — Madrid, Moszkva 1890 márciusában adta először. (Kereszty István.) szin_IV.0430.pdf IV