Címszó: Vízváry Gyula - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0566.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0566.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/32/32116.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Vízváry Gyula

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/532116.htm

 

Szócikk: Vízváry Gyula (családi neve Viszkidenszky (személy) volt), a magyar színművészet legnagyobb alakjai közé tartozik. Mű­ködésének fénykora egybeesik a Paulay- (személy) (információ)  korszakkal, amely a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  történetében szintén a legragyogóbb fejezetek közé tartozik. Művészetét rendkívüli mély emberábrázoló erő jellemzi, ellenállhatatlan kacagtató komikum, amely azonban egyúttal éreztetni tudta a kacagás mögött rejlő tragikumot, amit leghívebben Dandin György (szerep) (információ)  szerepében tudott kifejezésre juttatni. A hetvenes években szerepköre, javarészt olcsó népszerűséget kereső, az akkori divatnak megfelelő sekélyes, helyzet komikumon alapuló német (nemzetiség) (információ)  és francia (nemzetiség) (információ)  vígjátékokból került ki, ahogy azonban Paulay (személy) (információ)  sorra a színpadra hozta a világirodalom remekeit s állandó Shakespeare- (személy) (információ)  s Moliére-repertoire-t (személy) teremtett, mind több és több tér, alkalom nyílott arra, hogy Vízváry Gyula (személy) (információ)  a benne rejlő őstehetséget, finom, arckifejezéssel, mozdulattal mindent megmagyarázó jellemábrázoló képességét kifejlessze. A közönség mind nagyobb és nagyobb figyelemmel és méltánylással kísérte művészetének fejlődését. Kacagtató alakításai népszerűvé tették őt a társadalom minden rétege előtt, de színművészeti pályafutásának legigazibb méltánylói azok voltak, akik az olcsó színpadi hatások eszközeit figyelmen kívül hagyva, az emberábrázolást tekintették a színészi munka csúcspontjának. S erre bőven nyílt alkalom, Shakespeare (személy) (információ)  és Moliére (személy) műveiben. Feledhetetlen alakítása volt: Coriolan polgára, (szerep) Hamlet sírásója, (szerep) (információ)  (e szerepekben ma sem tudja senki utolérni) Zuboly (szerep) (Szentivánéji álom), (cím) (információ)  Galagonya (szerep) (Sok hűhó semmiért), (cím) (információ)  Bolond (szerep) (Lear), (cím) (információ)  Bohóc (szerep) (információ)  (Vízkereszt), (cím) Autolycus (szerep) (Téli rege), (cím) (információ)  Thersites (szerep) (Troilus és Cressida).Ezutóbbi (cím) alakítása is klasszikus magaslaton állott. Moliére (személy) szerepei közül legjobbak voltak Dandin György, (szerep) (információ)  Sganarelle (szerep) (címszerep és Férjek iskolája) (cím) (információ)  Mascarille (szerep) (A szeleburdi). (cím) Az együgyü józanságot és kedvességet kiválóan kifejezésre tudta juttatni Lessing (szerep) (információ)  (Bölcs Náthán) (cím) (információ)  barátjában. A nyolcvanas évek hírneves francia (nemzetiség) (információ)  drámaírónak színműveiben se szeri, se száma jóízű és kiváló alakításainak. Sardou, (személy) (információ)  ifj. Dumas, (személy) Pailleron (személy) saját színpadaikon sem találtak volna mesteribb ábrázolást, mint amilyent ő nyújtott egyes szerepekben. Főleg Sardou (személy) (információ)  darabjai szolgáltattak hálás anyagot vidámságkeltő színészi vénájának. Legjobb és leghálásabb (mély, szinte drámai erővel ható) szerepe volt Veaucourtois, (szerep) (Agglegények). (cím) (információ)  Megdöbbentő realizmus nyilvánult meg a lelkileg elkorcsosult, agyalágyult viveur ábrázolásában. De nem kevésbé jó szerepei voltak Marécat (szerep) (Jó barátok), (cím) (információ)  Thirion (szerep) (Utolsó levél), (cím) (információ)  Benoiton (szerep) (információ)  (Benoiton család), (cím) (információ)  Grinchu (szerep) (Jó falusiak), (cím) (információ)  Van der Kraft (szerep) (információ)  (Dóra). (cím) Ifjú Dumas (személy) darabjaiban Zakarev (szerep) (Daniseffek), (cím) Leverdet (szerep) (Nők barátja). (cím) (információ)  Ez utóbbi rendkívül finom, kedves alakítása volt. Augier (személy) (információ)  darabjai közül szerepelt a „Fourchambault család­ban, (cím) Pailleron (személy) művei közül a „Komédiások-ban, (cím) Labiche (személy) (információ)  „Nagyon szép asszony-ban. (cím) (Montgiscar). (cím) — Felejthetetlenül kedves és megnyerő szerepe volt Feigel ur Meilhac: (személy) „Attaché-jában. (cím) — Magyar szerzők darabjaiban szintén igen nagy jóizű alakításainak sorozata, habár itt tagadhatatlanul sok gyöngébb fajsúlyú szerep jutott osztályrészül. Csiky Gergelynek (személy) (információ)  jóformán minden darabjában szerepelt. („Proletárok, (cím) „Cifra nyomorúság, (cím) (információ)  „Örök törvény, (cím) (információ)  „Nagymama, (cím) (információ)  „Buborékok, (cím) „Jó Fülöp), (cím) (információ)  de valamennyi szerepe között legjobb alakítása volt a „Mukányi-ban (cím) (információ)  Kozák Manó-é. (szerep) A zsaroló álhirlapíró mesteri ábrázolására lelt benne. Megelőzte korát. Ez a typus a XX.-ik században kelt igazán életre. Dóczy Lajosnak (személy) (információ)  három darabjában volt jelentőseb szerepe („Csók, (cím) (információ)  „Vegyes párok, (cím) „Ellinor); (cím) Herczeg Ferenc (személy) (információ)  „Három testőr­ében (cím) (információ)  szintén excellált, Bartók Lajos (személy) (információ)  „Kendi Margit-jában (cím) alkalma nyilt színpadon meghalni (Sicilia bohóc), (cím) amihez szerepköre nem nagyon juttatta hozzá. Rákosi Jenő (személy) (információ)  darabjai közül „Aesopus- (cím) (információ)  ban s „Endre és Johanná-ban (cím) (információ)  jutott hálásabb szerephez. Még fokozottabb mértékben apósának népszerű darabjában, a „Vén bakancsos és fia a huszár (cím) (információ)  Fricijének (szerep) ellenállhatatlanul kacagtató szerepében. Szigligeti (személy) (információ)  darabjai közül már nem sok érvényesült amidőn Vízváry (személy) (információ)  színpadi fénykorát élte, de így is emlékezetben van Ugri Miskája (szerep) (Mama), (cím) (információ)  Szellemfije (szerep) (Liliomfi), (cím) (információ)  Hugli borbélya (szerep) (Két pisztoly), (cím) (információ)  Nagy Jancsi (szerep) (információ)  (Nagyapó), (cím) (információ)  Páter Knitteliusa (szerep) (II. Rákóczi Ferenc fogsága). (cím) Az északi modernek darabjaiban elvétve jutott szerephez. Epizód-figurák voltak, de kiváló jellemző erővel megrajzolva. Ezek Aslaksen (szerep) (Ibsen: (személy) (információ)  Népgyülölő), (cím) Pram vámellenőr (szerep) (Björnsön: (személy) Csőd). (cím) Nem zárhatjuk le ezt a fényes galériát, hogy két igen kiváló alakításának ne szenteljünk külön párt sort. Ezek egyike elválaszthatatlanul egybe forrott Vízváry Gyula (személy) (információ)  nevével. A nyolcvanas évek színházi közönsége, ha Vízváryról (személy) (információ)  szó esett, gondolatban mindjárt hozzá fűzte Pry Pál (szerep) klasszikussá nemesedett figuráját, amelyet Vízváry (személy) (információ)  a maga páratlan jellemző erejével moliére-i (személy) magaslatra emelt. A másik, ehhez hasonló felejthetelen alakja Durbints sógoré, (szerep) Gárdonyi Géza (személy) (információ)  „Bor (cím) (információ)  című darabjában. Alig van a magyar színjátszás történetében példa arra, hogy magyar paraszti alakot valaki ily tökéletes ábrázolásban állítson színpadra. Humoros, kedves, tőről metszett alak ez, amellyel pártlan gyönyörűséget szerzett a hozzá értő színházi közönségnek. Kisfaludy Károly (személy) (információ)  népies darabjában, „A pártütők-ben (cím) ábrázolt még hozzá hasonló alakot, a dadogó Kántor (szerep) (információ)  szerepében. Hosszú lajstrom volna Vízváry (személy) (információ)  összes szerepeit felsorolni, a dolgok természetes rendje volt, hogy közel négy évtizedes Nemzeti Színházi (intézmény) (információ)  pályája alatt sok sekélyes darabban lépett fel, amiket sem ő, sem nagynevű kartársai nem vihettek győzelemre. Elegendőnek tartjuk itt a nevesbbek felsorolását, minden bizonnyal vannak még olyanok, akik látták ezekben a szerepekben, visszaemlékeznek reája, s kétségenkívül a lehető legnagyobb elismeréssel és méltánylással. Ezek: Basilio (szerep) (Sevillai borbély), (cím) (információ)  Don Guzman (szerep) (információ)  (Figaro házassága), (cím) (információ)  Chébe Ferdinánd (szerep) (ifj. Fromont és idősb Risler), (cím) Moulinet (szerep) (Vasgyáros), (cím) Kalb (szerep) (Ármány és szerelem), (cím) (információ)  Donátfi (szerep) (Fenn az ernyő, nincsen kas), (cím) (információ)  Saldorf báró (szerep) (A diplomata), (cím) Vam Buck (szerep) (Ne fogadj fel soha semmit), (cím) (információ)  Kókai Tamás (szerep) (Kókai- ház), (cím) Felvinczi Eduárd (szerep) (Apósok), (cím) Champanet (szerep) (Kis szórakozott), (cím) (információ)  Savourette (szerep) (A párizsi). (cím) Vízváry Gyula (személy) (információ)  igazi színész­vér volt, őstehetség, aki egyike volt a legnagyobbaknak és legelsőknek akkor is, amidőn a budapesti Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  tele volt igazi és nagy tehetségekkel. Felejthetelen értéke marad a magyar színészetnek. (T. I.) szin_IV.0566.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Vízváry Gyula címszóvég 32116 Szócikk: Vízváry Gyula (családi neve Viszkidenszky yszemelynevy viszkidenszky yszemelynevy Viszkidenszky yszemelynevy viszkidenszky yszemelynevy yszemelynevy Viszkidenszky yszemelynevy ykodvegy volt), a magyar színművészet legnagyobb alakjai közé tartozik. Mű­ködésének fénykora egybeesik a Paulay- yszemelynevy paulay yszemelynevy Paulay yszemelynevy paulay yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy ykodvegy korszakkal, amely a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy történetében szintén a legragyogóbb fejezetek közé tartozik. Művészetét rendkívüli mély emberábrázoló erő jellemzi, ellenállhatatlan kacagtató komikum, amely azonban egyúttal éreztetni tudta a kacagás mögött rejlő tragikumot, amit leghívebben Dandin György yszerepy dandin györgy yszerepy Dandin György yszerepy dandin yszerepy györgy yszerepy yszerepy Dandin yszerepy György yszerepy ykodvegy szerepében tudott kifejezésre juttatni. A hetvenes években szerepköre, javarészt olcsó népszerűséget kereső, az akkori divatnak megfelelő sekélyes, helyzet komikumon alapuló német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy és francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy vígjátékokból került ki, ahogy azonban Paulay yszemelynevy paulay yszemelynevy Paulay yszemelynevy paulay yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy ykodvegy sorra a színpadra hozta a világirodalom remekeit s állandó Shakespeare- yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy s Moliére-repertoire-t yszemelynevy moliére yszemelynevy Moliére yszemelynevy moliére yszemelynevy yszemelynevy Moliére yszemelynevy ykodvegy teremtett, mind több és több tér, alkalom nyílott arra, hogy Vízváry Gyula yszemelynevy vízváry gyula yszemelynevy Vízváry Gyula yszemelynevy vízváry yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Vízváry yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy a benne rejlő őstehetséget, finom, arckifejezéssel, mozdulattal mindent megmagyarázó jellemábrázoló képességét kifejlessze. A közönség mind nagyobb és nagyobb figyelemmel és méltánylással kísérte művészetének fejlődését. Kacagtató alakításai népszerűvé tették őt a társadalom minden rétege előtt, de színművészeti pályafutásának legigazibb méltánylói azok voltak, akik az olcsó színpadi hatások eszközeit figyelmen kívül hagyva, az emberábrázolást tekintették a színészi munka csúcspontjának. S erre bőven nyílt alkalom, Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy és Moliére yszemelynevy moliére yszemelynevy Moliére yszemelynevy moliére yszemelynevy yszemelynevy Moliére yszemelynevy ykodvegy műveiben. Feledhetetlen alakítása volt: Coriolan polgára, yszerepy coriolan polgára yszerepy Coriolan polgára yszerepy coriolan yszerepy polgára yszerepy yszerepy Coriolan yszerepy polgára yszerepy ykodvegy Hamlet sírásója, yszerepy hamlet sírásója yszerepy Hamlet sírásója yszerepy hamlet yszerepy sírásója yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy sírásója yszerepy ykodvegy (e szerepekben ma sem tudja senki utolérni) Zuboly yszerepy zuboly yszerepy Zuboly yszerepy zuboly yszerepy yszerepy Zuboly yszerepy ykodvegy (Szentivánéji álom), ycimy szentivánéji álom ycimy Szentivánéji álom ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy Szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy Galagonya yszerepy galagonya yszerepy Galagonya yszerepy galagonya yszerepy yszerepy Galagonya yszerepy ykodvegy (Sok hűhó semmiért), ycimy sok hűhó semmiért ycimy Sok hűhó semmiért ycimy sok ycimy hűhó ycimy semmiért ycimy ycimy Sok ycimy hűhó ycimy semmiért ycimy ykodvegy Bolond yszerepy bolond yszerepy Bolond yszerepy bolond yszerepy yszerepy Bolond yszerepy ykodvegy (Lear), ycimy lear ycimy Lear ycimy lear ycimy ycimy Lear ycimy ykodvegy Bohóc yszerepy bohóc yszerepy Bohóc yszerepy bohóc yszerepy yszerepy Bohóc yszerepy ykodvegy (Vízkereszt), ycimy vízkereszt ycimy Vízkereszt ycimy vízkereszt ycimy ycimy Vízkereszt ycimy ykodvegy Autolycus yszerepy autolycus yszerepy Autolycus yszerepy autolycus yszerepy yszerepy Autolycus yszerepy ykodvegy (Téli rege), ycimy téli rege ycimy Téli rege ycimy téli ycimy rege ycimy ycimy Téli ycimy rege ycimy ykodvegy Thersites yszerepy thersites yszerepy Thersites yszerepy thersites yszerepy yszerepy Thersites yszerepy ykodvegy (Troilus és Cressida).Ezutóbbi ycimy troilus és cressida ycimy Troilus és Cressida ycimy troilus ycimy és ycimy cressida ycimy ycimy Troilus ycimy és ycimy Cressida ycimy ykodvegy alakítása is klasszikus magaslaton állott. Moliére yszemelynevy moliére yszemelynevy Moliére yszemelynevy moliére yszemelynevy yszemelynevy Moliére yszemelynevy ykodvegy szerepei közül legjobbak voltak Dandin György, yszerepy dandin györgy yszerepy Dandin György yszerepy dandin yszerepy györgy yszerepy yszerepy Dandin yszerepy György yszerepy ykodvegy Sganarelle yszerepy sganarelle yszerepy Sganarelle yszerepy sganarelle yszerepy yszerepy Sganarelle yszerepy ykodvegy (címszerep és Férjek iskolája) ycimy férjek iskolája ycimy Férjek iskolája ycimy férjek ycimy iskolája ycimy ycimy Férjek ycimy iskolája ycimy ykodvegy Mascarille yszerepy mascarille yszerepy Mascarille yszerepy mascarille yszerepy yszerepy Mascarille yszerepy ykodvegy (A szeleburdi). ycimy a szeleburdi ycimy A szeleburdi ycimy a ycimy szeleburdi ycimy ycimy A ycimy szeleburdi ycimy ykodvegy Az együgyü józanságot és kedvességet kiválóan kifejezésre tudta juttatni Lessing yszerepy lessing yszerepy Lessing yszerepy lessing yszerepy yszerepy Lessing yszerepy ykodvegy (Bölcs Náthán) ycimy bölcs náthán ycimy Bölcs Náthán ycimy bölcs ycimy náthán ycimy ycimy Bölcs ycimy Náthán ycimy ykodvegy barátjában. A nyolcvanas évek hírneves francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy drámaírónak színműveiben se szeri, se száma jóízű és kiváló alakításainak. Sardou, yszemelynevy sardou yszemelynevy Sardou yszemelynevy sardou yszemelynevy yszemelynevy Sardou yszemelynevy ykodvegy ifj. Dumas, yszemelynevy ifj. dumas yszemelynevy ifj. Dumas yszemelynevy ifj. yszemelynevy dumas yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Dumas yszemelynevy ykodvegy Pailleron yszemelynevy pailleron yszemelynevy Pailleron yszemelynevy pailleron yszemelynevy yszemelynevy Pailleron yszemelynevy ykodvegy saját színpadaikon sem találtak volna mesteribb ábrázolást, mint amilyent ő nyújtott egyes szerepekben. Főleg Sardou yszemelynevy sardou yszemelynevy Sardou yszemelynevy sardou yszemelynevy yszemelynevy Sardou yszemelynevy ykodvegy darabjai szolgáltattak hálás anyagot vidámságkeltő színészi vénájának. Legjobb és leghálásabb (mély, szinte drámai erővel ható) szerepe volt Veaucourtois, yszerepy veaucourtois yszerepy Veaucourtois yszerepy veaucourtois yszerepy yszerepy Veaucourtois yszerepy ykodvegy (Agglegények). ycimy agglegények ycimy Agglegények ycimy agglegények ycimy ycimy Agglegények ycimy ykodvegy Megdöbbentő realizmus nyilvánult meg a lelkileg elkorcsosult, agyalágyult viveur ábrázolásában. De nem kevésbé jó szerepei voltak Marécat yszerepy marécat yszerepy Marécat yszerepy marécat yszerepy yszerepy Marécat yszerepy ykodvegy (Jó barátok), ycimy jó barátok ycimy Jó barátok ycimy jó ycimy barátok ycimy ycimy Jó ycimy barátok ycimy ykodvegy Thirion yszerepy thirion yszerepy Thirion yszerepy thirion yszerepy yszerepy Thirion yszerepy ykodvegy (Utolsó levél), ycimy utolsó levél ycimy Utolsó levél ycimy utolsó ycimy levél ycimy ycimy Utolsó ycimy levél ycimy ykodvegy Benoiton yszerepy benoiton yszerepy Benoiton yszerepy benoiton yszerepy yszerepy Benoiton yszerepy ykodvegy (Benoiton család), ycimy benoiton család ycimy Benoiton család ycimy benoiton ycimy család ycimy ycimy Benoiton ycimy család ycimy ykodvegy Grinchu yszerepy grinchu yszerepy Grinchu yszerepy grinchu yszerepy yszerepy Grinchu yszerepy ykodvegy (Jó falusiak), ycimy jó falusiak ycimy Jó falusiak ycimy jó ycimy falusiak ycimy ycimy Jó ycimy falusiak ycimy ykodvegy Van der Kraft yszerepy van der kraft yszerepy Van der Kraft yszerepy van yszerepy der yszerepy kraft yszerepy yszerepy Van yszerepy der yszerepy Kraft yszerepy ykodvegy (Dóra). ycimy dóra ycimy Dóra ycimy dóra ycimy ycimy Dóra ycimy ykodvegy Ifjú Dumas yszemelynevy ifjú dumas yszemelynevy Ifjú Dumas yszemelynevy ifjú yszemelynevy dumas yszemelynevy yszemelynevy Ifjú yszemelynevy Dumas yszemelynevy ykodvegy darabjaiban Zakarev yszerepy zakarev yszerepy Zakarev yszerepy zakarev yszerepy yszerepy Zakarev yszerepy ykodvegy (Daniseffek), ycimy daniseffek ycimy Daniseffek ycimy daniseffek ycimy ycimy Daniseffek ycimy ykodvegy Leverdet yszerepy leverdet yszerepy Leverdet yszerepy leverdet yszerepy yszerepy Leverdet yszerepy ykodvegy (Nők barátja). ycimy nők barátja ycimy Nők barátja ycimy nők ycimy barátja ycimy ycimy Nők ycimy barátja ycimy ykodvegy Ez utóbbi rendkívül finom, kedves alakítása volt. Augier yszemelynevy augier yszemelynevy Augier yszemelynevy augier yszemelynevy yszemelynevy Augier yszemelynevy ykodvegy darabjai közül szerepelt a „Fourchambault család­ban, ycimy fourchambault család ycimy Fourchambault család ycimy fourchambault ycimy család ycimy ycimy Fourchambault ycimy család ycimy ykodvegy Pailleron yszemelynevy pailleron yszemelynevy Pailleron yszemelynevy pailleron yszemelynevy yszemelynevy Pailleron yszemelynevy ykodvegy művei közül a „Komédiások-ban, ycimy komédiások ycimy Komédiások ycimy komédiások ycimy ycimy Komédiások ycimy ykodvegy Labiche yszemelynevy labiche yszemelynevy Labiche yszemelynevy labiche yszemelynevy yszemelynevy Labiche yszemelynevy ykodvegy „Nagyon szép asszony-ban. ycimy nagyon szép asszony ycimy Nagyon szép asszony ycimy nagyon ycimy szép ycimy asszony ycimy ycimy Nagyon ycimy szép ycimy asszony ycimy ykodvegy (Montgiscar). ycimy montgiscar ycimy Montgiscar ycimy montgiscar ycimy ycimy Montgiscar ycimy ykodvegy — Felejthetetlenül kedves és megnyerő szerepe volt Feigel ur Meilhac: yszemelynevy feigel ur meilhac yszemelynevy Feigel ur Meilhac yszemelynevy feigel yszemelynevy ur yszemelynevy meilhac yszemelynevy yszemelynevy Feigel yszemelynevy ur yszemelynevy Meilhac yszemelynev „Attaché-jában. ycimy attache ycimy Attaché ycimy attache ycimy ycimy Attaché ycimy ykodvegy — Magyar szerzők darabjaiban szintén igen nagy jóizű alakításainak sorozata, habár itt tagadhatatlanul sok gyöngébb fajsúlyú szerep jutott osztályrészül. Csiky Gergelynek yszemelynevy csiky gergely yszemelynevy Csiky Gergely yszemelynevy csiky yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Csiky yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy jóformán minden darabjában szerepelt. („Proletárok, ycimy proletárok ycimy Proletárok ycimy proletárok ycimy ycimy Proletárok ycimy ykodvegy „Cifra nyomorúság, ycimy cifra nyomorúság ycimy Cifra nyomorúság ycimy cifra ycimy nyomorúság ycimy ycimy Cifra ycimy nyomorúság ycimy ykodvegy „Örök törvény, ycimy örök törvény ycimy Örök törvény ycimy örök ycimy törvény ycimy ycimy Örök ycimy törvény ycimy ykodvegy „Nagymama, ycimy nagymama ycimy Nagymama ycimy nagymama ycimy ycimy Nagymama ycimy ykodvegy „Buborékok, ycimy buborékok ycimy Buborékok ycimy buborékok ycimy ycimy Buborékok ycimy ykodvegy „Jó Fülöp), ycimy jó fülöp ycimy Jó Fülöp ycimy jó ycimy fülöp ycimy ycimy Jó ycimy Fülöp ycimy ykodvegy de valamennyi szerepe között legjobb alakítása volt a „Mukányi-ban ycimy mukányi ycimy Mukányi ycimy mukányi ycimy ycimy Mukányi ycimy ykodvegy Kozák Manó-é. yszerepy kozák manó yszerepy Kozák Manó yszerepy kozák yszerepy manó yszerepy yszerepy Kozák yszerepy Manó yszerepy ykodvegy A zsaroló álhirlapíró mesteri ábrázolására lelt benne. Megelőzte korát. Ez a typus a XX.-ik században kelt igazán életre. Dóczy Lajosnak yszemelynevy dóczy lajos yszemelynevy Dóczy Lajos yszemelynevy dóczy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Dóczy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy három darabjában volt jelentőseb szerepe („Csók, ycimy csók ycimy Csók ycimy csók ycimy ycimy Csók ycimy ykodvegy „Vegyes párok, ycimy vegyes párok ycimy Vegyes párok ycimy vegyes ycimy párok ycimy ycimy Vegyes ycimy párok ycimy ykodvegy „Ellinor); ycimy ellinor ycimy Ellinor ycimy ellinor ycimy ycimy Ellinor ycimy ykodvegy Herczeg Ferenc yszemelynevy herczeg ferenc yszemelynevy Herczeg Ferenc yszemelynevy herczeg yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Herczeg yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy „Három testőr­ében ycimy három testőr ycimy Három testőr ycimy három ycimy testőr ycimy ycimy Három ycimy testőr ycimy ykodvegy szintén excellált, Bartók Lajos yszemelynevy bartók lajos yszemelynevy Bartók Lajos yszemelynevy bartók yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Bartók yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy „Kendi Margit-jában ycimy kendi margit ycimy Kendi Margit ycimy kendi ycimy margit ycimy ycimy Kendi ycimy Margit ycimy ykodvegy alkalma nyilt színpadon meghalni (Sicilia bohóc), ycimy sicilia bohóc ycimy Sicilia bohóc ycimy sicilia ycimy bohóc ycimy ycimy Sicilia ycimy bohóc ycimy ykodvegy amihez szerepköre nem nagyon juttatta hozzá. Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi jenő yszemelynevy Rákosi Jenő yszemelynevy rákosi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy darabjai közül „Aesopus- ycimy aesopus ycimy Aesopus ycimy aesopus ycimy ycimy Aesopus ycimy ykodvegy ban s „Endre és Johanná-ban ycimy endre és johanna ycimy Endre és Johanná ycimy endre ycimy és ycimy johanna ycimy ycimy Endre ycimy és ycimy Johanná ycimy ykodvegy jutott hálásabb szerephez. Még fokozottabb mértékben apósának népszerű darabjában, a „Vén bakancsos és fia a huszár ycimy vén bakancsos és fia a huszár ycimy Vén bakancsos és fia a huszár ycimy vén ycimy bakancsos ycimy és ycimy fia ycimy a ycimy huszár ycimy ycimy Vén ycimy bakancsos ycimy és ycimy fia ycimy a y Fricijének yszerepy frici yszerepy Frici yszerepy frici yszerepy yszerepy Frici yszerepy ykodvegy ellenállhatatlanul kacagtató szerepében. Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy darabjai közül már nem sok érvényesült amidőn Vízváry yszemelynevy vízváry yszemelynevy Vízváry yszemelynevy vízváry yszemelynevy yszemelynevy Vízváry yszemelynevy ykodvegy színpadi fénykorát élte, de így is emlékezetben van Ugri Miskája yszerepy ugri miska yszerepy Ugri Miská yszerepy ugri yszerepy miska yszerepy yszerepy Ugri yszerepy Miská yszerepy ykodvegy (Mama), ycimy mama ycimy Mama ycimy mama ycimy ycimy Mama ycimy ykodvegy Szellemfije yszerepy szellemfi yszerepy Szellemfi yszerepy szellemfi yszerepy yszerepy Szellemfi yszerepy ykodvegy (Liliomfi), ycimy liliomfi ycimy Liliomfi ycimy liliomfi ycimy ycimy Liliomfi ycimy ykodvegy Hugli borbélya yszerepy hugli borbélya yszerepy Hugli borbélya yszerepy hugli yszerepy borbélya yszerepy yszerepy Hugli yszerepy borbélya yszerepy ykodvegy (Két pisztoly), ycimy két pisztoly ycimy Két pisztoly ycimy két ycimy pisztoly ycimy ycimy Két ycimy pisztoly ycimy ykodvegy Nagy Jancsi yszerepy nagy jancsi yszerepy Nagy Jancsi yszerepy nagy yszerepy jancsi yszerepy yszerepy Nagy yszerepy Jancsi yszerepy ykodvegy (Nagyapó), ycimy nagyapó ycimy Nagyapó ycimy nagyapó ycimy ycimy Nagyapó ycimy ykodvegy Páter Knitteliusa yszerepy páter knitteliusa yszerepy Páter Knitteliusa yszerepy páter yszerepy knitteliusa yszerepy yszerepy Páter yszerepy Knitteliusa yszerepy ykodvegy (II. Rákóczi Ferenc fogsága). ycimy ii. rákóczi ferenc fogsága ycimy II. Rákóczi Ferenc fogsága ycimy ii. ycimy rákóczi ycimy ferenc ycimy fogsága ycimy ycimy II. ycimy Rákóczi ycimy Ferenc ycimy fogsága ycimy ykodvegy Az északi modernek darabjaiban elvétve jutott szerephez. Epizód-figurák voltak, de kiváló jellemző erővel megrajzolva. Ezek Aslaksen yszerepy aslaksen yszerepy Aslaksen yszerepy aslaksen yszerepy yszerepy Aslaksen yszerepy ykodvegy (Ibsen: yszemelynevy ibsen yszemelynevy Ibsen yszemelynevy ibsen yszemelynevy yszemelynevy Ibsen yszemelynevy ykodvegy Népgyülölő), ycimy népgyülölő ycimy Népgyülölő ycimy népgyülölő ycimy ycimy Népgyülölő ycimy ykodvegy Pram vámellenőr yszerepy pram vámellenőr yszerepy Pram vámellenőr yszerepy pram yszerepy vámellenőr yszerepy yszerepy Pram yszerepy vámellenőr yszerepy ykodvegy (Björnsön: yszemelynevy björnsön yszemelynevy Björnsön yszemelynevy björnsön yszemelynevy yszemelynevy Björnsön yszemelynevy ykodvegy Csőd). ycimy csőd ycimy Csőd ycimy csőd ycimy ycimy Csőd ycimy ykodvegy Nem zárhatjuk le ezt a fényes galériát, hogy két igen kiváló alakításának ne szenteljünk külön párt sort. Ezek egyike elválaszthatatlanul egybe forrott Vízváry Gyula yszemelynevy vízváry gyula yszemelynevy Vízváry Gyula yszemelynevy vízváry yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Vízváry yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy nevével. A nyolcvanas évek színházi közönsége, ha Vízváryról yszemelynevy vízváry yszemelynevy Vízváry yszemelynevy vízváry yszemelynevy yszemelynevy Vízváry yszemelynevy ykodvegy szó esett, gondolatban mindjárt hozzá fűzte Pry Pál yszerepy pry pál yszerepy Pry Pál yszerepy pry yszerepy pál yszerepy yszerepy Pry yszerepy Pál yszerepy ykodvegy klasszikussá nemesedett figuráját, amelyet Vízváry yszemelynevy vízváry yszemelynevy Vízváry yszemelynevy vízváry yszemelynevy yszemelynevy Vízváry yszemelynevy ykodvegy a maga páratlan jellemző erejével moliére-i yszemelynevy moliére yszemelynevy moliére yszemelynevy moliére yszemelynevy yszemelynevy moliére yszemelynevy ykodvegy magaslatra emelt. A másik, ehhez hasonló felejthetelen alakja Durbints sógoré, yszerepy durbints sógor yszerepy Durbints sógor yszerepy durbints yszerepy sógor yszerepy yszerepy Durbints yszerepy sógor yszerepy ykodvegy Gárdonyi Géza yszemelynevy gárdonyi géza yszemelynevy Gárdonyi Géza yszemelynevy gárdonyi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Gárdonyi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy „Bor ycimy bor ycimy Bor ycimy bor ycimy ycimy Bor ycimy ykodvegy című darabjában. Alig van a magyar színjátszás történetében példa arra, hogy magyar paraszti alakot valaki ily tökéletes ábrázolásban állítson színpadra. Humoros, kedves, tőről metszett alak ez, amellyel pártlan gyönyörűséget szerzett a hozzá értő színházi közönségnek. Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy károly yszemelynevy Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kisfaludy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy népies darabjában, „A pártütők-ben ycimy a pártütők ycimy A pártütők ycimy a ycimy pártütők ycimy ycimy A ycimy pártütők ycimy ykodvegy ábrázolt még hozzá hasonló alakot, a dadogó Kántor yszerepy kántor yszerepy Kántor yszerepy kántor yszerepy yszerepy Kántor yszerepy ykodvegy szerepében. Hosszú lajstrom volna Vízváry yszemelynevy vízváry yszemelynevy Vízváry yszemelynevy vízváry yszemelynevy yszemelynevy Vízváry yszemelynevy ykodvegy összes szerepeit felsorolni, a dolgok természetes rendje volt, hogy közel négy évtizedes Nemzeti Színházi yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy pályája alatt sok sekélyes darabban lépett fel, amiket sem ő, sem nagynevű kartársai nem vihettek győzelemre. Elegendőnek tartjuk itt a nevesbbek felsorolását, minden bizonnyal vannak még olyanok, akik látták ezekben a szerepekben, visszaemlékeznek reája, s kétségenkívül a lehető legnagyobb elismeréssel és méltánylással. Ezek: Basilio yszerepy basilio yszerepy Basilio yszerepy basilio yszerepy yszerepy Basilio yszerepy ykodvegy (Sevillai borbély), ycimy sevillai borbély ycimy Sevillai borbély ycimy sevillai ycimy borbély ycimy ycimy Sevillai ycimy borbély ycimy ykodvegy Don Guzman yszerepy don guzman yszerepy Don Guzman yszerepy don yszerepy guzman yszerepy yszerepy Don yszerepy Guzman yszerepy ykodvegy (Figaro házassága), ycimy figaro házassága ycimy Figaro házassága ycimy figaro ycimy házassága ycimy ycimy Figaro ycimy házassága ycimy ykodvegy Chébe Ferdinánd yszerepy chébe ferdinánd yszerepy Chébe Ferdinánd yszerepy chébe yszerepy ferdinánd yszerepy yszerepy Chébe yszerepy Ferdinánd yszerepy ykodvegy (ifj. Fromont és idősb Risler), ycimy ifj. fromont és idősb risler ycimy ifj. Fromont és idősb Risler ycimy ifj. ycimy fromont ycimy és ycimy idősb ycimy risler ycimy ycimy ifj. ycimy Fromont ycimy és ycimy idősb ycimy Risler ycimy Moulinet yszerepy moulinet yszerepy Moulinet yszerepy moulinet yszerepy yszerepy Moulinet yszerepy ykodvegy (Vasgyáros), ycimy vasgyáros ycimy Vasgyáros ycimy vasgyáros ycimy ycimy Vasgyáros ycimy ykodvegy Kalb yszerepy kalb yszerepy Kalb yszerepy kalb yszerepy yszerepy Kalb yszerepy ykodvegy (Ármány és szerelem), ycimy ármány és szerelem ycimy Ármány és szerelem ycimy ármány ycimy és ycimy szerelem ycimy ycimy Ármány ycimy és ycimy szerelem ycimy ykodvegy Donátfi yszerepy donátfi yszerepy Donátfi yszerepy donátfi yszerepy yszerepy Donátfi yszerepy ykodvegy (Fenn az ernyő, nincsen kas), ycimy fenn az ernyő, nincsen kas ycimy Fenn az ernyő, nincsen kas ycimy fenn ycimy az ycimy ernyő, ycimy nincsen ycimy kas ycimy ycimy Fenn ycimy az ycimy ernyő, ycimy nincsen ycimy kas ycimy ykodvegy Saldorf báró yszerepy saldorf báró yszerepy Saldorf báró yszerepy saldorf yszerepy báró yszerepy yszerepy Saldorf yszerepy báró yszerepy ykodvegy (A diplomata), ycimy a diplomata ycimy A diplomata ycimy a ycimy diplomata ycimy ycimy A ycimy diplomata ycimy ykodvegy Vam Buck yszerepy vam buck yszerepy Vam Buck yszerepy vam yszerepy buck yszerepy yszerepy Vam yszerepy Buck yszerepy ykodvegy (Ne fogadj fel soha semmit), ycimy ne fogadj fel soha semmit ycimy Ne fogadj fel soha semmit ycimy ne ycimy fogadj ycimy fel ycimy soha ycimy semmit ycimy ycimy Ne ycimy fogadj ycimy fel ycimy soha ycimy semmit ycimy ykodvegy Kókai Tamás yszerepy kókai tamás yszerepy Kókai Tamás yszerepy kókai yszerepy tamás yszerepy yszerepy Kókai yszerepy Tamás yszerepy ykodvegy (Kókai- ház), ycimy kókai- ház ycimy Kókai- ház ycimy kókai- ycimy ház ycimy ycimy Kókai- ycimy ház ycimy ykodvegy Felvinczi Eduárd yszerepy felvinczi eduárd yszerepy Felvinczi Eduárd yszerepy felvinczi yszerepy eduárd yszerepy yszerepy Felvinczi yszerepy Eduárd yszerepy ykodvegy (Apósok), ycimy apósok ycimy Apósok ycimy apósok ycimy ycimy Apósok ycimy ykodvegy Champanet yszerepy champanet yszerepy Champanet yszerepy champanet yszerepy yszerepy Champanet yszerepy ykodvegy (Kis szórakozott), ycimy kis szórakozott ycimy Kis szórakozott ycimy kis ycimy szórakozott ycimy ycimy Kis ycimy szórakozott ycimy ykodvegy Savourette yszerepy savourette yszerepy Savourette yszerepy savourette yszerepy yszerepy Savourette yszerepy ykodvegy (A párizsi). ycimy a párizsi ycimy A párizsi ycimy a ycimy párizsi ycimy ycimy A ycimy párizsi ycimy ykodvegy Vízváry Gyula yszemelynevy vízváry gyula yszemelynevy Vízváry Gyula yszemelynevy vízváry yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Vízváry yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy igazi színész­vér volt, őstehetség, aki egyike volt a legnagyobbaknak és legelsőknek akkor is, amidőn a budapesti Nemzeti Színház yintezmenyy budapesti nemzeti színház yintezmenyy budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy budapest yintezmenyy ykodvegy tele volt igazi és nagy tehetségekkel. Felejthetelen értéke marad a magyar színészetnek. (T. I.) szin_IV.0566.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Vízváry Gyula - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0566.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0566.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/32/32116.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Vízváry Gyula

Szócikk: Vízváry Gyula (családi neve Viszkidenszky volt), a magyar színművészet legnagyobb alakjai közé tartozik. Mű­ködésének fénykora egybeesik a Paulay- korszakkal, amely a Nemzeti Színház történetében szintén a legragyogóbb fejezetek közé tartozik. Művészetét rendkívüli mély emberábrázoló erő jellemzi, ellenállhatatlan kacagtató komikum, amely azonban egyúttal éreztetni tudta a kacagás mögött rejlő tragikumot, amit leghívebben Dandin György szerepében tudott kifejezésre juttatni. A hetvenes években szerepköre, javarészt olcsó népszerűséget kereső, az akkori divatnak megfelelő sekélyes, helyzet komikumon alapuló német és francia vígjátékokból került ki, ahogy azonban Paulay sorra a színpadra hozta a világirodalom remekeit s állandó Shakespeare- s Moliére-repertoire-t teremtett, mind több és több tér, alkalom nyílott arra, hogy Vízváry Gyula a benne rejlő őstehetséget, finom, arckifejezéssel, mozdulattal mindent megmagyarázó jellemábrázoló képességét kifejlessze. A közönség mind nagyobb és nagyobb figyelemmel és méltánylással kísérte művészetének fejlődését. Kacagtató alakításai népszerűvé tették őt a társadalom minden rétege előtt, de színművészeti pályafutásának legigazibb méltánylói azok voltak, akik az olcsó színpadi hatások eszközeit figyelmen kívül hagyva, az emberábrázolást tekintették a színészi munka csúcspontjának. S erre bőven nyílt alkalom, Shakespeare és Moliére műveiben. Feledhetetlen alakítása volt: Coriolan polgára, Hamlet sírásója, (e szerepekben ma sem tudja senki utolérni) Zuboly (Szentivánéji álom), Galagonya (Sok hűhó semmiért), Bolond (Lear), Bohóc (Vízkereszt), Autolycus (Téli rege), Thersites (Troilus és Cressida).Ezutóbbi alakítása is klasszikus magaslaton állott. Moliére szerepei közül legjobbak voltak Dandin György, Sganarelle (címszerep és Férjek iskolája) Mascarille (A szeleburdi). Az együgyü józanságot és kedvességet kiválóan kifejezésre tudta juttatni Lessing (Bölcs Náthán) barátjában. A nyolcvanas évek hírneves francia drámaírónak színműveiben se szeri, se száma jóízű és kiváló alakításainak. Sardou, ifj. Dumas, Pailleron saját színpadaikon sem találtak volna mesteribb ábrázolást, mint amilyent ő nyújtott egyes szerepekben. Főleg Sardou darabjai szolgáltattak hálás anyagot vidámságkeltő színészi vénájának. Legjobb és leghálásabb (mély, szinte drámai erővel ható) szerepe volt Veaucourtois, (Agglegények). Megdöbbentő realizmus nyilvánult meg a lelkileg elkorcsosult, agyalágyult viveur ábrázolásában. De nem kevésbé jó szerepei voltak Marécat (Jó barátok), Thirion (Utolsó levél), Benoiton (Benoiton család), Grinchu (Jó falusiak), Van der Kraft (Dóra). Ifjú Dumas darabjaiban Zakarev (Daniseffek), Leverdet (Nők barátja). Ez utóbbi rendkívül finom, kedves alakítása volt. Augier darabjai közül szerepelt a „Fourchambault család­ban, Pailleron művei közül a „Komédiások-ban, Labiche „Nagyon szép asszony-ban. (Montgiscar). — Felejthetetlenül kedves és megnyerő szerepe volt Feigel ur Meilhac: „Attaché-jában. — Magyar szerzők darabjaiban szintén igen nagy jóizű alakításainak sorozata, habár itt tagadhatatlanul sok gyöngébb fajsúlyú szerep jutott osztályrészül. Csiky Gergelynek jóformán minden darabjában szerepelt. („Proletárok, „Cifra nyomorúság, „Örök törvény, „Nagymama, „Buborékok, „Jó Fülöp), de valamennyi szerepe között legjobb alakítása volt a „Mukányi-ban Kozák Manó-é. A zsaroló álhirlapíró mesteri ábrázolására lelt benne. Megelőzte korát. Ez a typus a XX.-ik században kelt igazán életre. Dóczy Lajosnak három darabjában volt jelentőseb szerepe („Csók, „Vegyes párok, „Ellinor); Herczeg Ferenc „Három testőr­ében szintén excellált, Bartók Lajos „Kendi Margit-jában alkalma nyilt színpadon meghalni (Sicilia bohóc), amihez szerepköre nem nagyon juttatta hozzá. Rákosi Jenő darabjai közül „Aesopus- ban s „Endre és Johanná-ban jutott hálásabb szerephez. Még fokozottabb mértékben apósának népszerű darabjában, a „Vén bakancsos és fia a huszár Fricijének ellenállhatatlanul kacagtató szerepében. Szigligeti darabjai közül már nem sok érvényesült amidőn Vízváry színpadi fénykorát élte, de így is emlékezetben van Ugri Miskája (Mama), Szellemfije (Liliomfi), Hugli borbélya (Két pisztoly), Nagy Jancsi (Nagyapó), Páter Knitteliusa (II. Rákóczi Ferenc fogsága). Az északi modernek darabjaiban elvétve jutott szerephez. Epizód-figurák voltak, de kiváló jellemző erővel megrajzolva. Ezek Aslaksen (Ibsen: Népgyülölő), Pram vámellenőr (Björnsön: Csőd). Nem zárhatjuk le ezt a fényes galériát, hogy két igen kiváló alakításának ne szenteljünk külön párt sort. Ezek egyike elválaszthatatlanul egybe forrott Vízváry Gyula nevével. A nyolcvanas évek színházi közönsége, ha Vízváryról szó esett, gondolatban mindjárt hozzá fűzte Pry Pál klasszikussá nemesedett figuráját, amelyet Vízváry a maga páratlan jellemző erejével moliére-i magaslatra emelt. A másik, ehhez hasonló felejthetelen alakja Durbints sógoré, Gárdonyi Géza „Bor című darabjában. Alig van a magyar színjátszás történetében példa arra, hogy magyar paraszti alakot valaki ily tökéletes ábrázolásban állítson színpadra. Humoros, kedves, tőről metszett alak ez, amellyel pártlan gyönyörűséget szerzett a hozzá értő színházi közönségnek. Kisfaludy Károly népies darabjában, „A pártütők-ben ábrázolt még hozzá hasonló alakot, a dadogó Kántor szerepében. Hosszú lajstrom volna Vízváry összes szerepeit felsorolni, a dolgok természetes rendje volt, hogy közel négy évtizedes Nemzeti Színházi pályája alatt sok sekélyes darabban lépett fel, amiket sem ő, sem nagynevű kartársai nem vihettek győzelemre. Elegendőnek tartjuk itt a nevesbbek felsorolását, minden bizonnyal vannak még olyanok, akik látták ezekben a szerepekben, visszaemlékeznek reája, s kétségenkívül a lehető legnagyobb elismeréssel és méltánylással. Ezek: Basilio (Sevillai borbély), Don Guzman (Figaro házassága), Chébe Ferdinánd (ifj. Fromont és idősb Risler), Moulinet (Vasgyáros), Kalb (Ármány és szerelem), Donátfi (Fenn az ernyő, nincsen kas), Saldorf báró (A diplomata), Vam Buck (Ne fogadj fel soha semmit), Kókai Tamás (Kókai- ház), Felvinczi Eduárd (Apósok), Champanet (Kis szórakozott), Savourette (A párizsi). Vízváry Gyula igazi színész­vér volt, őstehetség, aki egyike volt a legnagyobbaknak és legelsőknek akkor is, amidőn a budapesti Nemzeti Színház tele volt igazi és nagy tehetségekkel. Felejthetelen értéke marad a magyar színészetnek. (T. I.) szin_IV.0566.pdf IV