A SZABOLCSMEGYEI MUZEUM.
EGYSZERSMIND RÖVID UTASITÁSSAL
VIDÉKI MUZEUMOK BERENDEZÉSÉRE.
------
 [ HTML ]  [ FOTÓ ]
címlap
 
következő =>
 

 

 
ASZABOLCSMEGYEI MUZEUM.RÖVID UTASITÁSSAL
VIDÉKI MUZEUMOK BERENDEZÉSÉRE.HAMPEL JÓZSEF
ÁLTAL30 FAMETSZETTEL.
PEST
AIGNER LAJOS.
1871. 
Jósa András Múzeum Nyíregyháza - WEB-könyvtár
------
 [ HTML ]  [ FOTÓ ]
címlap
 
következő =>