CÍMLAP

BEVEZETÉS

1) Az etika fogalma
2) Az etika meghatározása
3) Erkölcsfilozófiánk módszere

1 AZ ÉRTÉKEK VILÁGA ÉS AZ ERKÖLCS

1) Az érték és az értékek rendje a közfelfogásban

2) Az érték fenomenológiai elemzése
3) Az értékrend végső alapja

2 AZ EMBERI SZEMÉLY ÉS AZ ERKÖLCS

1) Erkölcs, tudatosság és szabadság

2) Fenomenológiai elemzés
3) A tudatosság és a szabadság végső alapja

3 AZ ERKÖLCS ALAPVETŐ NORMÁJA

1) Az erkölcsi norma a közfelfogásban

2) Fenomenológiai elemzés
3) Az erkölcsi norma végső alapja

4 AZ ERKÖLCSI TETT AZ ALAPVETŐ NORMA FÉNYÉBEN

1) Az emberi tett erkölcsi minősítése

2) Fenomenológiai elemzés
3) A feltétlen normához igazított erkölcsi tett

5 A TÖRVÉNYEK, A JOG ÉS AZ ERKÖLCS

1) A törvény, a jog és az erkölcs összefüggése

2) Fenomenológiai elemzés
     a) A törvény fogalma és fajtái
     b) A jog fogalma és fajtái
     c) A törvények, a jog és az erkölcs
3) A törvény és a jog végső alapja

6 AZ ERKÖLCS TÁRSADALMI ÉS TÖRTÉNELMI FELTÉTELEZETTSÉGE

1) Szaktudományos reflexió
2) Fenomenológiai elemzés
3) A történelmileg felismert erkölcsi értékek végső alapja

7 A SZERETET MINT AZ ERKÖLCS MOZGATÓJA

1) A szeretet és az erkölcs összefüggése

2) Fenomenológiai elemzés
     a) Az önszeretet mint az erkölcs mozgatója
     b) A szeretet fogalma
     c) Az erkölcsi kibontakozást elősegítő szeretet
3) A szeretet végső lehetőségi feltétele

8 AZ ERKÖLCSI ÉLET

1) Az erény és a bűnös hajlam

2) Fenomenológiai elemzés
     a) Az erény fogalma és fajtái
     b) A bűnös készség fogalma és fajtái
     c) Az erkölcsi kibontakozás
3) Az erkölcsi élet végső lehetőségi feltétele

9 AZ ERKÖLCS ÉS A BOLDOGSÁG ÖSSZEFÜGGÉSE

1) Az összefüggés feltételezése

2) Fenomenológiai elemzés
     a) Az erkölcsi érték és a boldogság fogalma
     b) Az erkölcsi érték és a boldogság kapcsolata
3) Az erkölcsi érték és a boldogság egységének végső alapja

IRODALOM