« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mellékletek. »

Források

Abel-Remusatt, Nouveaux mélanges asiatiques.

Altaichi Hermann feljegyzései.

Annales Sancracenses.

Annales Studenses.

Annales Wormatienses.

Anonymus Belae regis notarius.

Ascellin barát feljegyzései.

Bécsi Képes Krónika.

Benkő, Milkovia.

Bergeron, Recueil de divers voyages.

Boguphal feljegyzései.

Bretschneider Mediaeval Researches.

Dr. Szánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza.

Dlugosz, Geschichte Polens bis 1480.

Dubravius, Hist. Bohemiae.

Epternacher Notiz.

Fejér, Codex Diplomaticus.

Guillaume de Nangis tudósítása.

Hammer-Purgstall, Gesichte der Goldenen Horde.

Haylon Armenien, Histoire des pays orientaux.

Horváth Mihály, Magyarország történelme, III.

Huillard-Bréholles, Hist. Dipl. Friderici, II.

Ivo Narbonensis apud Mathea parisiense.

Ifj. Jankó János értekezése a muhi csatáról.

Julianus, De facto Ungariae Magnae.

Julianus második jelentése, kiadta Dudik.

Karamsin, Gesichte des russischen Reichs.

Katona, Historia critica regnum Hungariae.

Kézai Krónikája.

Knauz, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis.

Köhler, Entwicklung des Kriegsweseus in der Ritterzeit.

Majlát, Geschichte der Magyaren.

Marczali-Szilágyi, A magyar nemzet tört. II.

Meynert, Das Kriegswesen der Ungarn.

Mon. Germ. Scriptores.

D’Ohsson, Histoire des Mongols.

Olchváry, A muhi csata.

Palacky, Geschichte Böhmens.

Palacky, Der Mongoleneinfall im Jahre 1241.

Pauler Gyula, A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt.

Plan Carpin, Recueil de Voyages.

Pozsonyi Krónika.

Pray, Dissert.

Ranzani, Epitome rerum Hungaricarum.

Raspe Henrik thüringiai gróf levele.

Raynald, Annal. Eccl.

Resideddin feljegyzései.

Révay, De Monarchia el S. Corona.

Rogerius Siralmas éneke (Magistri Rogerii Carmen miserabile).

Rosty Zsigmond, A tatárjárás történelme IV. Béla király idejében.

Sámi Lajos, A muhi csatáról.

Semkowicz, Krytyczny Rozbior.

Spalatai Tamás, Historia Salonitanorum Pontificum atque Spalatensium.

Strakosch-Grassmann, Der Einfall der Mongolen in Mitteleuropa in den Jahren 1241 und 1242.

Szalay László, Magyarország története, III.

Székely Samu, A mongol invázió 1241–42-ben.

Szinhunk-kiantu (Kínai évkönyvek).

Taticsev, Istoria Rossijkoja.

Thebesius, Liegnitzer Jahrbücher.

Theiner, Vetera Monumenta Historica Hungariam Sacram illustrantia.

Tkalčič, Monumenta ecclesiae Zagrabiensis.

Vassav, Tört. iratai.

Wenzel, Codex Arpadianus Cont.

Wollf, Geschichte der Mongolen oder Tataren.


« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mellékletek. »