« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

4. Csák Máté 1315. évi morvaországi hadjárata. »

3. Szerb–bolgár–tatár bandák betörése az ország délkeleti részébe.

Mialatt Károly király Kassa tájékán nehéz harcát vívta, szerb–bolgár–tatár bandák 1312-ben az ország délnyugati részébe törtek be, ahol oly kegyetlen pusztításokat vittek véghez, hogy V. Kelemen pápa szükségesnek látta, hogy ellenök keresztes háborút hirdessen. A rémület azonban túlzott volt, mert mihelyt a rabló bandák hirül vették, hogy Károly király 1313-ban ellenük hadat vezetni készül, azok tömérdek zsákmánnyal megrakodva, gyorsan kitakarodtak az országból.[1]


[1] Epist. Clementis V. ad Fideles per reg. Hung. Praynál: II. 11.

« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

4. Csák Máté 1315. évi morvaországi hadjárata. »