« 5. Károly király 1317. évi hadjárata Csák Máté ellen. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

6. Kopasz nádor lázadásának leverése 1317.-ben. »

Megjegyzések. Elmélkedések.

A leírt, katonai szempontból egyébként semmi különöset és érdekeset fel nem mutató hadműveletekben megint a várak játszották a főszerepet, amelyeknek főkép a tatárjárás óta kivált Magyarországon igen nagy fontosságot tulajdonítottak. De nem is férhet hozzá kétség, hogy Pozsony és Komárom birtoka felette fontos volt és még fontosabbá válhatott volna Károly királyra nézve, ha arról lett volna szó, hogy az esetleg fegyveres had élén ellenszegülő Csák Mátét erőszakkal kellett volna meghódolásra bírni.

« 5. Károly király 1317. évi hadjárata Csák Máté ellen. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

6. Kopasz nádor lázadásának leverése 1317.-ben. »