« 7. Az erdélyi lázadás leverése 1318.-ban. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

8. Az Amadéfiak újabb felkelésének leverése. »

Megjegyzések. Elmélkedések.

Kopasznak, a lázadás fejének bűnhődése még mindig nem józanította ki és nem bírta jobb belátásra életben maradt híveit s így valóban szükséges és helyes volt, hogy Károly király változatlan eréllyel és következetességgel folytatta a harcot a mindig szűkebb térre szoruló elégedetlenek ellen, meghiusítván ezáltal, hogy azok újra szervezkedve, új lángra lobbantsák az országszerte még mindig lappangó és csak a kitörésre kedvező alkalmat váró elégületlenséget. És nem férhet hozzá kétség, hogy az erdélyi lázadás leverése nagy mértékben járult hozzá a királyi hatalom és tekintély megszilárdulásához.

« 7. Az erdélyi lázadás leverése 1318.-ban. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

8. Az Amadéfiak újabb felkelésének leverése. »