« 19. Lokietek Ulászló 1332. évi kisegítése. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

20. Károly király folytatólagos külpolitikai tevékenysége, nagyszabású tervei és az 1335. évi visegrádi nagy napok és fontos határozatok. »

Megjegyzések. Elmélkedések.

Ezek szerint Lokietek Ulászló elsősorban a vejétől ismételten kapott nagyarányú magyar segítségnek köszönhette, hogy kitűzött célját, Lengyelország egyesítésének nagy munkáját a legszebb sikerrel elérte, illetve befejezte. A lengyel szövetséges oldalán évek hosszú során át véghez vitt hadműveletek és fényes haditettek szebbnél szebb, elévülhetetlen babérokat fontak az itt működő hős magyar csapatok homloka köré. Kár, hogy e hadműveletekre vonatkozólag bővebb adatok és feljegyzések nem maradtak ránk.

« 19. Lokietek Ulászló 1332. évi kisegítése. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

20. Károly király folytatólagos külpolitikai tevékenysége, nagyszabású tervei és az 1335. évi visegrádi nagy napok és fontos határozatok. »