« 22. A hadügy állapota és fejlődése Károly Róbert, illetve I. Károly király alatt. Utóbbinak fontosabb intézkedései és alkotásai. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mellékletek. »

Források

Albertus Argentinus feljegyzései.

Anjoukori okmánytár.

Annales Altahenses.

Annales Matseenses.

Annales S. Rudb. Salisb.

Anonymus, Bélnél.

Anonymus Gedanus.

Anonymus Leobiensis.

Bécsi Képes Krónika.

Bél (Belius) Mátyás, Notitia Hungariae novae historico-geographica.

Böhmer, Fontes.

Böhmer, Regesten.

Bonfinius, Rerum Hungaricarum Decades.

Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi és városai.

Breit József, Az Egyetemes Hadtörténelem vázlata.

Budai Krónika.

Compil. Chron. rer. Boicar.

Cont. Ann. Zwetl. tertia.

Cont. Martini Poloni.

Chron. Anonymi Leobiens.

Chron. Aulae Regiae.

Chron. Benessii.

Chron. Austr.

Chron. Claustro-Neob.

Chron de gest. Principum.

Chron. Ms.

Chron. Poson.

Chron. Salisburg.

Chron. Zwetlense.

Gróf Cziráky Antal, Disquisitio hist. de modo consequendi summum imperium in Hungaria.

Dalimil folytatása.

Der Streit zu Mühldorf.

Diplomatarium Styriae.

Dlugoss, Hist. Poloniae.

Dobner, Monum.

Dogiel, Codex diplomaticus Regni Poloniae.

Dubniczi Krónika.

Dubravius, Hist. Bohemiae.

Eder, Observ, crit. et pragm. ad hist. Transylv.

Epist. Clementis V. ad Fideles per reg. Hung.

Dr. Erdélyi László, A magyar lovagkor társadalma és művelődése, 1205–1526.

Farlatus, Illyr. sacr.

Fejér, Codex Diplomaticus.

Fessler, Geschichte von Ungarn, neu bearbeitet von Ernst Klein.

Freher Marquard, Germanicarum rerum scriptores.

Fürstenfeldi apát feljegyzései.

Hazai okmánytár.

Henricus praep. Oetting.

Hist. Austral. pars. plenior.

Horneck, Steiner rimes krónikája.

Dr. Horváth Mihály, Magyarország története.

Jahrbuck der Stadt Zürich.

Istvánffy Miklós, Pannonii historiarum de rebus ungaricis libri XXXIV.

Katholikus Szemle, 1889. évf.

Katona, Hist. Crit.

Gróf Kemény János, Notit. Capit. Albens.

Klingenberger Chronik.

Klein–Fessler, Geschichte von Ungarn.

Koller, De sacra r. Hung. corona comment.

Köhler, Die Entwicklung des Kriegswesens und der. Kriegsführung in der Ritterzeit.

Königssaaler Geschichtsquellen.

Kovachich, Supplementa ad vestigia comitiorum.

Kurz Franz, Österreich unter König Friedrich den Schönen.

Lucius, De reb. Dalm.

Ludewig, Reliquiae.

Madius, Schwandtnernél.

Magyar Történelmi Életrajzok.

Matheus Neuenburg.

Memoriale di Odorico.

Memorie istoriche di Tragurio.

Muratori. Rer. Ital.

Palacki, Geschichte von Böhmen.

Palma, Notitia rer. Hung.

Pesti Kéziratos Krónika.

Péterfy, Concil. S. Hung.

Petheő Gergely Krónikája.

Pór Antal, A magyar nemzet története, millen. kiadás.

Pór Antal, Bognár István és Bognárfia Márton.

Pór Antal, Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony az Árpádház utolsó sarja.

Pór Antal, Köcski Sándor.

Pór Antal, Nemes Magyar Pálné asszony.

Pór Antal, Szerb-magyar háború.

Pray, Annales.

Pray, Hierarch.

Pray, Hist. regnum Hung.

Pulkawa, Dobnernél.

Raynald, Annales Eccles.

R. v. R. (Rothenburg), Schlachtenatlas.

Salamon Ferenc, Buda-Pest története.

Schels, Geschichte des österreichischen Kaiserstaates.

Schwandtner, Script. rer. Hung.

Scriptores Bohem.

Scriptores rerum Austriacarum.

Sigfridus Misn.

Soós Elemér, A rozgonyi csata.

Spondanus, Annalium Baronii Cont.

Szalay László, Magyarország története.

Századok, 1888, 1890, 1894. évf.

Dr. Sziklay János és dr. Borovszky S., Magyarország vármegyéi.

Szilágyi Sándor, A magyar nemzet tört. Mill. kiadás.

Szilágyi Sándor, Erdély története.

Szilágyi Sándor, Magyar Tört. Életrajzok.

Szirmay, Notitia Comit. Zemplen.

Sztáray oklevéltár.

Thuróczy krónikája.

Timon, Imago Nov. Hung.

Timon, Cassovia vetus et nova.

Velencei Államkönyvek, Cop. de Commemor.

Victring Joh., Böhmer Fontes.

Villani Giovanni, Cronica di Firenze.

Vitodurani chron.

Wagner, Analecta Scepus.

Wattenbach, Archív.

Zalamegyei oklevéltár.

Zichy okmánytár.

Zittaui Péter verse.


« 22. A hadügy állapota és fejlődése Károly Róbert, illetve I. Károly király alatt. Utóbbinak fontosabb intézkedései és alkotásai. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Mellékletek. »