« f) Seregek és seregtestek tábora. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

VII. A török hadművészet állapota és történeti fejlődése. »

g) Hadviselési és harcmód.

A hadműveleti és hadászati elvek az előbbi korszakhoz képest nem igen mutatnak változást. Az összes hadműveletek és harcok majdnem kizárólag várak és erődített helyek birtoka miatt folyt. Ezek keretén belül a harcoló felek nagy számbeli erőkülönbleténél fogva szinte bámulatraméltó az az óriási ellenállás, amelyet egyes magyar várak, a török tűzérségnek most már sokkal fokozottabb romboló hatása dacára, ha a parancsnokok és csapatjaik kötelességüket híven teljesítették, a túlnyomó erővel szemben aránylag hosszú ideig, heteken, hónapokon át kifejtettek.

« f) Seregek és seregtestek tábora. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

VII. A török hadművészet állapota és történeti fejlődése. »