« Megjegyzések, elmélkedések. KEZDŐLAP
15. Bocskay István, Báthory Gábor és Bethlen Gábor időszaka (1604–1626)

Tartalomjegyzék

1. A viszony további folytatólagos kialakulása II. Mátyás, a szultán és Rudolf császár között. Utóbbinak halála. »

C) Események II. Mátyás uralkodása kezdetén, illetve Báthory Gábor erdélyi fejedelemsége alatt 1608-tól 1613-ig.

1. A viszony további folytatólagos kialakulása II. Mátyás, a szultán és Rudolf császár között. Utóbbinak halála.
2. Az 1609. évi pozsonyi országgyűlés katonailag fontosabb határozatai.
3. Báthory Gábor zsarnoki uralma közelégületlenséget és összeesküvést eredményez. Bonyodalmak és összeütközések Mátyás királlyal, az erdélyi szászokkal és Serbán Radul oláhországi vajdával.
4. Báthory 1612. évi hadjárata a brassóiak, illetve Weiss Mihály ellen.
5. Báthory további küzdelmei 1613-ban bekövetkezett meggyilkolásáig.

« Megjegyzések, elmélkedések. KEZDŐLAP
15. Bocskay István, Báthory Gábor és Bethlen Gábor időszaka (1604–1626)

Tartalomjegyzék

1. A viszony további folytatólagos kialakulása II. Mátyás, a szultán és Rudolf császár között. Utóbbinak halála. »