« C) További török háborúk a karlócai békéig. KEZDŐLAP
17. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683–1699).

Tartalomjegyzék

a) Erőviszonyok. Hadműveleti tervek. »

1) Az 1691. évi hadjárat.
a) Erőviszonyok. Hadműveleti tervek.
b) A szalánkeméni csatáig terjedő események.
c) A szalánkeméni csata 1691. augusztus 19-én.
d) Nagyvárad ostroma.
e) Thököly és Veterani hadműveletei.
f) A horvát-szlavonországi hadműveletek.
g) Lipót császár szövetségeseinek ezévi közreműködése.

« C) További török háborúk a karlócai békéig. KEZDŐLAP
17. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683–1699).

Tartalomjegyzék

a) Erőviszonyok. Hadműveleti tervek. »