« III. Károly korszaka. B) Pero 1735. évi lázadása. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

III. Károly korszaka. C) III. Károly második háborúja a törökök ellen. 1737–1739. »

Megjegyzések. Elmélkedések.

Ez a parasztlázadás sem különbözik sem a rendelkezésre álló eszközök, sem lefolyás, sem a kudarc és gyászos vég tekintetében a többi eddigi hasonló próbálkozásoktól és szinte csodálkoznunk kell, hogy épeszű emberek ilyenre még vállalkoztak.

De másrészt nem okos, nem méltányos, sőt a józan észbe, államrezonba és ethikába ütköző s amellett a legnagyobb mértékben káros és visszataszító, önmagát keservesen megbosszúló cselekedet is, ha a kormányzat akár erkölcsi, akár anyagi tekintetben oly súlyos terheket ró alattvalóira, amelyek a fentihez hasonló kétségbeesett kísérletek kirobbantására alkalmasak.

« III. Károly korszaka. B) Pero 1735. évi lázadása. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

III. Károly korszaka. C) III. Károly második háborúja a törökök ellen. 1737–1739. »