« b) A főseregek fellépését megelőző kisebb hadműveletek. Harcok Uzice, Orsova, Ada Kaleh és Mehádia körül. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

A korniai csata 1738 július 4.-én. »

c) Események a császári fősereg beavatkozásának időpontjától kezdve.

A június 27-iki sikertelen roham után Mehemed pasa szeraszkier tovább folytatta az ostromot, majd amikor hírét vette, hogy jelentékeny császári erők nyomulnak a Temes völgyén fölfelé, Orsovánál csupán erejének egy részét visszahagyva, a többivel eléje ment a közeledő ellenségnek.

Közben ugyanis a Zimonynál és Belgrádnál táborozó császári fősereg június 8.-án Grockáig nyomult előre, ahol 10.-én két hídon a Duna balpartjára átkelve s a Temes mentét követve, június 24.-én Lugosnál Neipperg táborszernagy csapatjaival, 28.-án pedig Karánsebestől délre Lobkowitz herceg lovassági tábornok odarendelt erdélyi hadaival egyesült. A következő napon, június 29.-én az egyesült, 30.000 főnyi gyalogságból és 10.000 lovasból álló sereg Szlatina tájékát érte el, ahol az első török csapatokra bukkant. Mehemed pasa előretolt osztagai voltak ezek, melyek azonban minden ellenállás kifejtése nélkül most és a következő napokon is visszahúzódtak.

« b) A főseregek fellépését megelőző kisebb hadműveletek. Harcok Uzice, Orsova, Ada Kaleh és Mehádia körül. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

A korniai csata 1738 július 4.-én. »