« d) További események a török fősereg fellépésétől kezdve. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. Elmélkedések. »

e) Az orosz hadszíntéren történt események rövid összefoglalása.

IX/1. számú melléklet.

De az orosz fegyvereket sem kísérte ez évben szerencse. Münnich tábornagy május havában ismét megkezdte ugyan offenzíváját a Dnjeper mellől a Bugon át a Dnjester felé, de e folyón már át sem juthatott s erősen megfogyott seregével augusztus havában ismét megkezdte visszavonulását oda, ahonnan kiindult. Sőt ez alkalommal Ocsakov várát is ki kellett üríteni a benne uralkodó lázas és pestises betegségek miatt, melyek százszámra oltották ki az orosz katonák életét.

Nem sokkal jobban járt a csoportjával ismét a Krim felé előretörő Lascy tábornagy sem, aki augusztus végén szintén dolgavégezetlen volt kénytelen az Ukrajnába visszahúzódni.[1]


[1] Manstein, Mémoires, 256–278.

« d) További események a török fősereg fellépésétől kezdve. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

Megjegyzések. Elmélkedések. »